Списание ГРАДЪТ, брой 2/2022

Page 160

150

ГРА ДЪТ

БРОЙ 2 | 2022

ПАСКАЛ ДОЙЧЕВ ИЗГРАЖДАМЕ НАЙГОЛЕМИЯ И МОДЕРЕН СПА И УЕЛНЕС КОМПЛЕКС В БЪЛГАРИЯ

ПАСКАЛ ДОЙЧЕВ

е предприемач с близо 20-годишен опит в сферите на строителството, услугите и туризма. Основател и собственик е на най-голямата в България лайфстайл верига фитнеси Pulse Fitness & Spa и е водещ вносител на фитнес оборудване. Изгражда и развива успешно "Гранд хотел Свети Влас", "Гранд хотел Банско", "Емирейтс Резидънс" и бизнес центъра "Ринг тауър". Има зад гърба си успешно реализирани проекти на хотели, жилищни и офис сгради, а най-новото му начинание е ваканционен комплекс в село Баня, община Разлог.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.