Списание "ГРАДЪТ" - брой 1 / Spisanie Gradat

Page 1

Нови сгради  | Градски проекти  |  Недвижими имоти  | Инфраструктура

БРОЙ 1 0 пИЛОТЕН | октомври – ноември | БРОЙ | февруари – март | 2016

GARITAGE PARK Първият проект с BREEAM COMMUNITIES сертификат в региона

Сър Норман Фостър Качеството е състояние на духа

Библиотека Варна Международен архитектурен конкурс

Трети метродиаметър Новите метростанцииGaritage Park, Sofia, Bulgaria


Knauf AMF – The ceiling specialist

www.amf.bg


Knauf AMF EOOD | Universitetska Str. 2, BG - 1164 Sofia | Tel.: +359 (0) 2 / 988 71 75 / 76 | Fax: +359 (0) 2 / 96 33 236 | otaschlijski.jawor@knaufamf.bg | www.amf.bg


Брой 1 | 2016 февруари – март

Списание Градът излиза шест пъти в годината.

ISSN 2367-8054

НОВИ СГРАДИ | ГРАДСКИ ПРОЕКТИ | НЕДВИЖИМИ ИМОТИ | ИНФРАСТРУКТУРА

Корица Garitage Park, София

Knauf AMF – на TheПроект ceiling specialist

БРОЙ 1 0 ПИЛОТЕН | ФЕВРУАРИ | ОКТОМВРИ – МАРТ | 2016 – НОЕМВРИ | 2015

Гаритидж Инвестмънт Мениджмънт Архитект Stephen George International

РУДИ РИЧИОТИ: РУДИ РИЧИОТИ: АРХИТЕКТУРА АРХИТЕКТУРА В СЪСТОЯНИЕ В СЪСТОЯНИЕ НА НА ПАНИЧЕСКО ОЦЕЛЯВАНЕ ПАНИЧЕСКО ОЦЕЛЯВАНЕ

GARITAGE PARK ПЪРВИЯТ ПРОЕКТ С BREEAM COMMUNITIES СЕРТИФИКАТ В РЕГИОНА

ЦАР СИМЕОНОВА ГРАДИНА ЦАР СИМЕОНОВА ГРАДИНА В ПЛОВДИВ: В ПЛОВДИВ: ОТ ЛЮСИЕН ШЕВАЛАС (1936 ОТ ЛЮСИЕН ШЕВАЛАС (1936 г.) г.) ДНЕС ДО ДО ДНЕС СЪР НОРМАН ФОСТЪР БИБЛИОТЕКА ВАРНА ТРЕТИ МЕТРОДИАМЕТЪР: КАЧЕСТВОТО Е МЕЖДУНАРОДЕН ТРЕТИ МЕТРОДИАМЕТЪР: СЪСТОЯНИЕПРОЕКТЪТ НАПРОЕКТЪТ ДУХА НА НА АРХИТЕКТУРЕН СОФИЯ СОФИЯ КОНКУРС ЗА 2015–2020 ЗА 2015–2020

ТРЕТИ МЕТРОДИАМЕТЪР НОВИТЕ МЕТРОСТАНЦИИ

Knauf AMF EOOD | Universitetska Str. 2, BG - 1164 Sofia | Tel.: +

www.amf.bg 144614_Inserat_Corporate_BG_Gradat Media G._466x285.indd 1

ГРАДЪТ МЕДИА ГРУП цЕНТРАЛЕН офис София 1612, бул. „Акад. Ив. Ев. Гешов“ 104, ет.1, тел. 02 958 88 55 | 850 47 10 | 850 47 15 факс: 02 958 8558 office@thecitymedia.bg www.thecitymedia.bg РегионалНИ офисИ Пловдив ул. „Г.М. Димитров“ №5, ет.1, офис 1 тел./факс 032 968 030 ВАРНА ул. „Мусала” 10 тел./факс + 359 52632252 ПЛЕВЕН ул. „Дойран” 160, ет.3 офис 309 тел./факс + 359 64800474 Издател БАЛПЕКС ООД ГРАДЪТ МЕДИА ГРУП инж. Венета Кръстева Управляващ партньор vkrasteva@thecitymedia.bg Камен Кръстев Заместник-управител kkrastev@thecitymedia.bg Мария Найденова Изпълнителен директор 0897 84 62 80 mnaydenova@thecitymedia.bg Действителни собственици на настоящото печатно издание са Иво Георгиев Прокопиев, Теодор Иванов Захов и Венета Колева Кръстева

Редакция Райна Дормишкова Редакционен директор 0897 846275 rdormishkova@thecitymedia.bg Николай Тодоров Отговорен редактор „Инвестиционни проекти и недвижими имоти“ 0898 617 162 ntodorov@thecitymedia.bg Милена Червенова Отговорен редактор „Инфраструктура“ 0898 613 130 mvasileva@thecitymedia.bg Радостина Попова Отговорен редактор „Градски проекти и нови сгради” 0898 654 704 rpopova@thecitymedia.bg Силвия Ценова Редактор Черноморие 052 63 22 52 0897 84 62 79 stsenova@thecitymedia.bg Светла Добрева Редактор Южна България 032 968 030 | 0897 846 284 sdobreva@thecitymedia.bg Силвия Златкова Редактор Северна България 064 800 474 | 0897 846 286 szlatkova@thecitymedia.bg Арт дирекция Постстудио thecity@poststudio.bg Предпечат Татяна Христова 0896 66 27 15 thristova@thecitymedia.bg

Маркетинг и реклама 02 958 88 55 | 850 47 10 | 850 47 15 факс 02 958 8558 Наталия Димитрова Мениджър „Бизнес развитие“ 0897 84 62 71 ndimitrova@thecitymedia.bg Анна Георгиева Мениджър комуникации „Инфраструктура и строителство“ 0897 84 62 69 ageorgieva@thecitymedia.bg Таня Трифонова Маркетинг мениджър „Сгради” 0897 84 62 73 ttrifonova@thecitymedia.bg Катерина Чочова Мениджър събития 0894 47 19 77 kchochova@thecitymedia.bg НЕЛИ МАКЕДОНСКА Мениджър събития 0897 846 272 nmakedonska@thecitymedia.bg Таня Тодорова Технически асистент 0897 846286 ttodorova@thecitymedia.bg

Счетоводство и финанси Мария Лефтерова 0897 846 276 mlefterova@thecitymedia.bg Николай Стоянчов 0897 846 282 nstoianchov@thecitymedia.bg Банкова сметка на Балпекс ООД „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20 BIC UBBSBGSF Банкова сметка за абонамент „Икономедиа“ АД „Алфа банка“ – клон „България“ BG67 CRBA 9898 1001 0740 62 BIC: CRBABGSF Абонамент 02 93 76 349 abonament@economedia.bg Печат „Алианс Медиапринт“ ЕАД София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3 02 42 25 900


Your Door Solution Partner Novoferm Balkan EAD, Vitinia 2J, 1517 Sofia, Tel. 0359 2 4966696, info@novoferm-balkan.bg, www.novoferm-balkan.bg


Брой 1 | 2016 февруари март СЪДЪРЖАНИЕ

14 Сър Норман Фостър Качеството е състояние на духа Продължавам да съм влюбен в архитектурата, но все повече разбирам важността на голямата картина

ГРАДСКА СРЕДА

14

28 Библиотека Варна Международен архитектурен конкурс Architects for Urbanity Ротердам, Холандия I/O Архитекти София, България Spatial Practice Хонконг

28

40 Онкологична болница „Сити клиник“ Ангел Ангелов председател на Борда на директорите на веригата лечебни заведения „Сити клиник“ Арх. Илия Еврев Евелина Генова Предизвикателства пред проектанта на болници Люба Григорова дизайнер на интериорния дизайн на „Сити клиник“ Изисквания към материалите използвани в болничните заведения „Ню систем“ изгради модерна BMS система в „Сити клиник“


7

98

112

Британски музей, Лондон, 2000

52

64

52 Голямата епископска базилика Пловдив

72 Икономически университет Варна след 100 години

58 Храм „Свети Николай Чудотворец“ Пловдив

76 Площад „Славейков“ в София Реконструкция на сграда от 1928 г.

64 Аула 272 Софийският университет реконструира най-голямата си зала

72

76


8  ГРА ДЪТ  ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

НОВИ СГРАДИ

80 „Артекс Инженеринг“ АГАПЕО Създадена да обгръща с любов 82 Булстрад Арена Русе арх. Радомир Серафимов Проектант на Булстрад Арена Русе

94

Пламен Бобоков председател на СД на „Приста ойл“ и основен инвеститор в единствената частна спортна зала в Югоизточна Европа 94 Производственоадминистративен комплекс „Десизо Монни“ в Плевен С амбицията да покрие най-високите световни изисквания в мъжката мода

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

116 GARITAGE PARK Първият проект с BREEAM COMMUNITIES сертификат в региона

Арх. Красимир Попов Архитектурно бюро „Проконсулт“ Арх. Ангел Захариев и арх. Асен Милев, „АИА Архитекти“, проектанти на офисната сграда, част от производствен комплекс „Десизо Монни“ в Плевен 102 Технологичен център SIBIZ в Пловдив Съчетание на IT бизнес, наука и образование Арх. Константин Божков главен проектант и инж. Роди Дервишев SIBIZ Corp., за проекта 108 Панорама София Интелигентен високотехнологичен дом в полите на Витоша

128

Атанас Гаров и Давид Давидов управляващи партньори на „Гаритидж инвестмънт мениджмънт“ BREEAM COMMUNITIES Андрея Момерин, консултант по BREEAM

116

Архитектите от STEPHEN GEORGE INTERNATIONAL Инвеститорът има правилна визия за бъдещото развитие на територията 128 CityLife Милано Комплекс за 523 млн. евро върху 36 хектара в центъра на града 136 Очакванията на бизнеса за пазара на недвижими имоти през 2016 г.

140 Belle Rose Представите за жилищно пространство се промениха 142 Екоселище „Белчински извор“ Кътче от рая 144 Топ сделките на 2015 г. Инвестициите в земя, хотели и в ритейл сектора бяха основна движеща сила за пазара10  ГРА ДЪТ  ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

ИНФРАСТРУКТУРА

156 Трети метродиаметър Проектът на София за 2015-2020

186

Развитие на новите станции метростанция 12 „България“, метростанция 14 „Красно село“

164

164 Втори метродиаметър Метростанцията пред „Парадайз“ ще е готова през лятото на 2016 г. 170 Уникален пътен възел „Сливница“ на три нива 176 Северната тангента на София съживява прилежащите територии

АКАДЕМИЯ ГРАДЪТ

194 АКАДЕМИЯ ГРАДЪТ 2016 два конкурса, три интересни теми

180 Градският транспорт на Стара Загора Екологичен, удобен и модерен 184 От 2016 г. автомобилният трафик в България се преброява автоматично 186 Регенерацията на района на Централната гара на Виена Проект за 4 млрд. евро

194

198 Победителят в The City Academy Awards 2015 Златина Калайджиева Мисли с въображението си. И в действителност. Утопичната визия цели да „посади“ зрънцето на промяната Първа награда „Градове и инфраструктура“ Трансформирането на моста 204 Награда в The City Academy Awards Павел Цочев Медицински колеж, Монтана

19812  ГРА ДЪТ    ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016


Сър Норман Фост ър Райхстаг, Берлин, 1999

13


14  ГРА ДЪТ    ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

Сър Норман Фостър: Качеството е състояние на духа Подготви Николай Тодоров / По интервю, излъчено от Louisiana Channel

Продължавам да съм влюбен в архитектурата, но все повече разбирам важността на голямата картина


Сър Норман Фост ър

15


16  ГРА ДЪТ    ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

Сър Норман Фостър е роден в Манчестър, Англия. През 1967 г. основава своето ателие „Фостър и партньори”. Той е вторият британски архитект, който печели наградата „Стърлинг” два пъти – през 1998 и 2004 г. През 1999 г. получава „Прицкер” за цялостно творчество Сър Норман, вие обичате книгите още от детството – какво намерихте в тях, което не откривате в света около нас? Книгите бяха достъп до един друг, по-висш свят – дали е копие на архитектурно списание, книга за творчеството на Нимайер или нещо от Хичкок. Напуснах училище на 16 години, две години служих в армията, но любовта ми към книгите преминава през целия ми живот – където и да бях, с каквото и да се занимавах. Това беше моят таен и личен свят на скици, мечти и ентусиазъм извън конкретната ми работа – например в общинската администрация на Манчестър.

Винаги съм бил облагодетелстван от съдбата – в архитектурата, в семейството, и винаги съм гледал напред и затова ми е трудно да спра и ако направя пауза, то е, за да установя, че са ми били дадени много отлични възможности и шансове. Като малък невинаги съм се интересувал точно от сградите, а от материални “неща” – можех с часове да чакам край линията, за да видя поредния локомотив. Автомобилите имаха специално привличане за мен – харесвах да разглеждам техни схеми и чертежи в различни списания, а динамиката и скоростта им ме ентусиазираха. В местната библиотека открих една от книгите на Корбюзие, която сравняваше класическата архитектура с въздухоплавателните апарати, тя ми въздейства, вдъхнови ме и ме ентусиазира за дълго време.

Много сте се занимавали с футбол, много спортувате и сега. Това означава ли, че сте се опитвали да търсите различни, по-интересни светове или да избягате от съществуващия свят? Тогава не съм мислил да бягам от действителността – навремето бях в индустриално предградие на Манчестър и ако исках да избягам някъде, се качвах на колелото и отивах в околните селски райони. Винаги обаче съм бил “аутсайдер”, никога не съм обичал колективните спортове. И сега редовно участвам в годишни ски и веломаратони, но всъщност обичам самотното каране на ски и велосипед на дълги разстояния. Това е вид терапия за мен и в някакъв смисъл дзен преживяване – аз, велосипедът и природата в една възможност да обмислям и разглеждам от всички ъгли. Чувствам облекчение, промяна на средата, вътрешно преоткриване, обмисляне на постоянното ми взаимодействие с различни хора, които всъщност обитават и ползват сградите, което е изключително важно. С времето започнах да осъзнавам все повече тясната връзка между сгради и обществената инфраструктура и нейните елементи като пътища, жп линии и терминали. Продължавам да съм влюбен в архитектурата, но все повече разбирам важността на голямата картина – генералния план и връзката между отделните елементи на цялото. При едно наше пътуване всеки от нас си спомня всъщност повече за елементите на инфраструктурата – пътя, летището, пристанището, улиците. Глобално това е определящият фактор за качеството на живот, така както отделната сграда на микрониво определя качеството на живот на своите обитатели. Вашите сгради се отличават с простота в положителен смисъл така, както летенето се отличава с усещане за безтегловност и лекота. Дори в най-сложния проект вие се опитвате да организирате комплексността в привидна простота? Точно усещането за лекота е характерно за нашите найуспешни сгради, а публичното пространство и участието на клиентите и обществеността е неотменна част, дори когато в заданието не е посочено изобщо. Така беше при купола на Райхстага с решението за запазването на графитите вътре, на следите от вандализма, допускането на публиката вътре, възможността да се качиш на покрива


Сър Норман Фост ър 30 Сейнт Мери Акс Лондон, 2004

17


18  ГРА ДЪТ    ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

Британски музей, Лондон, 2000

и да пиеш кафе там. Сега всеки берлински турист иска да влезе вътре и да наблюдава работата на депутатите, навремето обаче това бяха спорни въпроси, а сега въпросът е защо не направихме по-голям купол! Този подход е резултат от нашия интерес към града и инфраструктурата, които се проецират в сградите, нашия дизайн и чистата архитектура. Всяка сграда може би има една водеща идея и найвероятно няколко преплитащи се теми и реинтерпретации. При кулата на банката в Хонконг например ние преразгледахме традиционната концепция за едно ядро през цялата височина и всъщност разположихме функциите по периферията, организирани около централно празно пространство. Става дума за приоритети, за различни

теми като енергийна ефективност, задоволство на потребителите, конструкция и функционални зони, преразглеждане на конвенционалните концепции. Комплексност и простота са въпрос на прочит – един летищен терминал е много комплексна структура предвид факта на функциите зад кадър – движение на пътници, товари, сигурност. Да напише дълго писмо може всеки, а стихотворение? И сградата на най-голямото летище в момента – пекинското, и кръговата сграда на Apple изглеждат доста обемни, но всъщност са много компактни. Кой не предпочита да има всичко на едно място сред зелена среда, вместо да обикаля между различни сгради в рамките на един кампус от асфалт и пръснати отделни сгради.


19

Сър Норман Фост ър

Казвали сте, че архитектурата е за ценностите? Архитектурата е за честността, човешките ценности и уважението към тях. Когато една сграда “вибрира” в хармония, това означава хармонична цялостност на конструкцията и на формата. Добър пример е една болнична сграда – комплексна функция, която може да има за резултат много сложно организирана сграда. Приема се, че преживяването в една болница е нелеко и по подразбиране травмиращо, но съм сигурен, че това не трябва да бъде по този начин и го доказваме с нашите проекти. Във всяка професия, във всеки етап от живота архитектът трябва да бъде съзнателен и скромен слушател, който чува различните гласове и потребности и създава полезен продукт. В този смисъл осигуряването на реално качество е състояние на духа, което не зависи от вложените средства. Имаме три основни ресурса – пари, време и наша творческа енергия, която всъщност осигурява как ще използваме първите два ресурса, а именно възможно най-мъдро. Всъщност някои от най-великите сгради в света са постигнати във времена на трудности и криза или пък за много кратък срок, а някои от най-ужасните сгради са всъщност изключително скъпи. Вие навършихте 80 наскоро. Какво ви предстои? Продължавам да правя това, което винаги съм правил – страстно обичам проектирането, но знам, че за да мога да го правя, за тази привилегия трябва да платя цена с вършенето на редица други неща, които не са ми толкова приятни. Проектираме летища, огромни кули, сгради за общността, но генералните въпроси за благоустройството на общностите всъщност не се решават от архитектите. Историята на градовете е история на уплътняването – редови къщи, жилищни блокове, жилищни кули, и отново стигаме до голямата картина и важността на рамката и инфраструктурата.

Смитсонов институт, Вашингтон, 2007

„Преразглеждането и преосмислянето на традициите и класиката са необходими, за да направиш нещо различно, и младите творци трябва да преразгледат това, което ние сме направили, за да открият новите пътища.“ Стадион „Уембли“, Лондон, 2007


20  ГРА ДЪТ    ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016


21

Технологиите заплаха ли са? Технологиите никога не могат да бъдат заплаха за развитието на градовете и обществата. Те са средство. Историята на архитектурата още от пещерите е история на технологиите и иновациите. Високотехнологичните сгради на миналото са катедралите – истинско чудо за своята епоха. Всяка технология може да бъде използвана за агресивни цели. Ролята на изкуството във вашия живот и архитектурното ви творчество? Това е друг поглед към живота, нови възможности и връзки, които засилват нашата осъзнатост за случващото се, това е друго измерение. При контакт с произведения на изкуството получаваш определени усещания и послания.

„Имаме три основни ресурса – пари, време и нашата творческа енергия, която всъщност определя как ще използваме първите два ресурса, а именно възможно най-мъдро. Всъщност някои от найвеликите сгради в света са постигнати във времена на трудности и криза или пък за много кратък срок, а някои от най-ужасните проекти са всъщност изключително скъпи.“

Хърст тауър, Ню Йорк, 2006

Когато гледах изложба на малки модели на локомотиви наскоро, видях, че всяка от тези форми е създадена с много любов – произведение на изкуството и неразривна част от своята епоха. Предметите на изкуството нямат епоха, те са класика. Какво бихте посъветвали днес едно дете, чиято мечта е да стане архитект? Да не престава да задава въпроси и да търси предизвикателствата, да има решимостта и дързостта да прави нещо различно – както за големия свят, така и в ежедневието. Става дума за преразглеждане и преосмисляне на традициите и класиката, за да направиш нещо различно, и днешните деца трябва да преразгледат това, което ние сме направили, за да открият новите пътища.


22  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016


Сър Норман Фост ър Институт за наука и технология „Масдар“, Абу Даби, 2010

23


24  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016


Сър Норман Фост ър космически център „спейспорт америка“, 2011

25


BUILDING INNOVATION FORUM SERIES 2016 втора годишна конференция

ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛСТВО НА ОФИС И КОРПОРАТИВНИ СГРАДИ 21 АПРИЛ 2016 | SOFIA EVENT CENTER

Основни акценти от програмата: • Инвестиции в офис сгради: актуални проекти 2016. • К ак развитието на пазара на офис площи промени начина, по който изглеждат офис сградите днес? Как изглежда съвременната офис сграда през 2016 • Повишаване качеството на работната среда, постигане на енергийна ефективност и оптимизация на експлоатационните разходи чрез внедряване на интелигентни сградни решения. Фасилити мениджмънт на офис сгради.

Със съдействието на:

• П ридаване на дългосрочна добавена стойност на офис сградите чрез използване на качествени материали и иновативни технологични решения. • К ак да създадем максимално функционални, модерни и устойчиви офис сгради? Предизвикателствата пред водещите архитекти. • Ф асадният инженеринг и интеграцията му в цялостния процес по планиране и реализация на офис сградите – тенденции 2016.

организатор:

За повече информация: +359 2 958 88 33 | events@thecitymedia.bg | www.officeforum.bg


ГРАДСКА СРЕДА 28 Библиотека Варна Международен архитектурен конкурс Architects for Urbanity Ротердам, Холандия I/O Архитекти София, България Spatial Practice Хонконг 40 Онкологична болница „Сити клиник“ Ангел Ангелов председател на Борда на директорите на веригата лечебни заведения „Сити клиник“ Арх. Илия Еврев Евелина Генова Предизвикателства пред проектанта на болници

Люба Григорова дизайнер на интериорния дизайн на „Сити клиник“

72 Икономически университет Варна след 100 години

Изисквания към материалите използвани в болничните заведения

76 Площад „Славейков“ в София Реконструкция на сграда от 1928 г.

„Ню систем“ изгради модерна BMS система в „Сити клиник“

80 „Артекс Инженеринг“ АГАПЕО Създадена да обгръща с любов

52 Голямата епископска базилика Пловдив

82 Булстрад Арена Русе

58 Храм „Свети Николай Чудотворец“ Пловдив 64 Аула 272 Софийският университет реконструира най-голямата си зала

арх. Радомир Серафимов Проектант на Булстрад Арена Русе Пламен Бобоков председател на СД на „Приста ойл“ и основен инвеститор в единствената частна спортна зала в Югоизточна Европа


28  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

ГРА ДСК А сред а


Библиотека Варна         архитектурен конкурс

29


30  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

ГРА ДСК А сред а

Библиотека Варна архитектурен конкурс Текст Силвия Ценова


31

Библиотек а Варна          архитек т урен конк урс

Конкурс за идеен проект за нова сграда на Регионална библиотека “Пенчо Славeйков”, гр. Варна

Варненската регионална библиотека “Пенчо Славейков” е създадена от Варненската книжовна дружина през 1883 г. с дарения на видни общественици от града. От 1887 г. е обявена за Градска общинска библиотека. От 1945 г. библиотеката е депозитарно книгохранилище на българската национална книжнина (такива са общо 12 библиотеки на територията на страната). Днес библиотеката функционира като съвременен културно-информационен център и инициира редица ежегодни събития като Маратон на четящите хора, Ваканция в библиотеката и проекти като „Стара Варна” и „Варненска дигитална библиотека”. В края на 2014 г. фондът на Варненската библиотека включва 865 772 библиотечни документа, от които 698 585 книги, 68 853 периодични издания, 15 303 ноти и 92 331 други материали. Библиотеката има 9340 читатели. В момента библиотеката разполага с 3 външни хранилища и 3 сгради за обслужване на читатели, които са отдалечени една от друга, неудобни за обслужване, както и крайно недостатъчни като площ със своите общо 4000 кв.м. Това създава затруднения за осъществяване на основни библиотечнотехнологични процеси.

От проекта за новата библиотека се очаква да създаде качествено ново обществено пространство в града, да предложи нова и адаптивна среда за четене и учене, да събере в една сграда разпръснатия фонд на библиотеката, да осигури удобно функциониране на традиционните библиотечни дейности, да стане привлекателно място и добра алтернатива за свободното време на хора, които традиционно не ползват библиотеки, като едновременно с това предложи разпознаваем архитектурен образ. Конкурсът за идеен проект за нова сграда на Регионална библиотека “Пенчо Славейков” е организиран от община Варна и Камарата на архитектите в България и се реализира с подкрепата на WhAT Association. Обявен е като международен и отворен. В регламентирания срок – 23 ноември, бяха подадени общо 370 проекта от цял свят. Деветчленното международно жури избра три проекта финалисти. Връчени бяха и две поощрителни награди.

НАКРАТКО

от с колекция от

1883 година 866 000 библиотечни документа 20 езика

на използвани от

123 000 посетители на година

от които

9340 с членски карти

най-младият читател е на

3 месеца

най-възрастният читател е на

96 години


32  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

ГРА ДСКА сред а

На този етап цялото пространство в конкурсната зона е подчинено на обслужването на сградата на община Варна. Тя е седемнайсететажна, с ниско, триетажно тяло. В нея се помещават градската администрация и част от колекцията на Регионална библиотека “Пенчо Славейков”.

Устройствени показатели Площ на урегулиран поземлен имот, предмет на конкурса 3700 кв.м Максимална застроена площ на приземен етаж 2960 кв.м Максимална застроена площ на подземен етаж 3700 кв.м Максимална разгъната застроена площ на надземни етажи 18 500 кв.м Минимална озеленена площ 740 кв.м

Конкурсната зона и градът Зоната, обект на конкурса, е заключена между улиците бул. “Осми Приморски полк”, ул. “Братя Миладинови”, ул. “Проф. Марин Дринов” и сградата на община Варна. Основен пространствен акцент в района е сградата на община Варна, завършена през 1981 г., която със своите 17 етажа, представително разработеното околно пространство, категоричен силует и специфични материали (структурен видим бетон, каменна облицовка и елуксирана алуминиева дограма) доминира възприемането на средата. В момента зоната, обект на конкурса, е богато озеленена и съвместява функциите на открит паркинг за нуждите на община Варна и парково пространство.

Градски контекст Мястото е изключително комуникативно, разположено в една от най- активните централни зони на Варна, и е пресечна точка на две от основните направления в града: оста в посока към морето по бул. “Сливница” и оста по бул. “Осми Приморски полк”, която свързва южната промишлена зона с центъра, като минава през катедралния храм “Успение на Пресвета Богородица” и продължава на североизток към кв. “Чайка” и курортните зони на север от града. Мястото е избрано заради близостта до системите от културни, образователни, обществени и рекреативни пространства на града. Централното местоположение цели да направи сградата по-популярна и достъпна за жителите на Варна и за туристите.


Библиотек а Варна          архитек т урен конк урс

Задачи за проектанта

1. Да се проектира сграда за нова библиотека на град Варна, съобразена с околните градски пространства и с околното застрояване. Сградата трябва да отчита: градоустройствените изисквания за мястото; факта, че се намира на една от най-оживените градски артерии; транспортните и пешеходните потоци. 2. Да се разработи решение за ефективно функциониране на всички дейности в сградата на базата на предоставената функционална програма и на насоките за дизайн и ползваемост. 3. Да се предложат решения за възстановяване на озеленяването, което би било унищожено по време на строителството. Oчакванията са сградата и новото околно пространство да предложат сходно количество и качество на озеленяването. 4. Да се разработи идея как екстериорът на сградата и околното ѝ пространство да се използват от хората в града за рекреация или други дейности, несвързани с библиотечната функция.

5. Да се предложи идея как откритите пространства на сградата на община Варна и библиотеката да бъдат интегрирани в нова, атрактивна публична градска зона.

7. Да се постигнат изискванията за енергоефективност, микроклимат, осветление, акустика и другите характеристики на средата.

6. Да се осигури достъпна среда (около и в сградата) за хора с увреждания — двигателни, зрителни, слухови.

8. Да се спазва грубата стойност на инвестицията, определена в заданието.

33


34  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

ГРА ДСКА сред а

Специални изисквания

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТ Целта е новата сграда да бъде нискоенергийна. Условно е прието, че потреблението на енергия за отопление на година за нискоенергийна сграда не трябва да надхвърля 50 kWh/m2. В района няма градски инсталации, предлагащи централно отопление или вентилация. Сградата ще бъде свързана с общинската електрическа мрежа. За постигане на стандарти за нискоенергийност проектите може да предложат алтернативни начини за добиване на енергия. Тези методи ще бъдат оценявани в зависимост от отношението вложени разходи/ ефективност. За постигане на добри енергийни параметри да се използват всички средства на дизайна – обвивката на сградата и нейната планова схема например са предпоставка за минимизиране на топлинните загуби. Правилната пропорция между остъкляване и плътни части е важна както за добрата среда за съхранение на книги, така и за пестенето на енергия. Да се имат предвид наличието на естествена вентилация и съобразяването с местните климатични условия. МАТЕРИАЛИ Използваните материали ще се оценяват според тяхната икономическа ефективност и устойчивост. За да бъдат материалите икономически ефективни, те трябва да са устойчиви на местните климатични условия, което би осигурило тяхната дълговечност. Варна е град с висока влажност и постоянен бриз. Амплитудата между летните и зимните температури е голяма.

Тъй като обществени сгради от този мащаб остават за дълго в градската среда, използваните материали трябва да са качествени и да остаряват добре. Екстериорните материали трябва да могат лесно да се подменят при евентуална повреда при експлоатацията. Това се отнася и за материалите, използвани в интериора. Те трябва да са устойчиви, да се поддържат лесно и да могат лесно да се подменят. МИКРОКЛИМАТ В сградата трябва да се осигурят условия за комфортно прекарване на дълги периоди от време. Целта е това да се осъществи с минимално използване на изкуствена вентилация и климатизация. Препоръчителната температура в читалните зали и зоните със свободен достъп е 22°C през лятото и 20°C през зимата. Влажността е около 50 – 60%, а смяната на въздуха 6-7 пъти на час. В хранилищата с общ режим на съхранение препоръчителната температура е 17 – 22°C през лятото и 17°C през зимата. Там влажността също не трябва да надвишава 50 – 60%. Влажността е много важен фактор в бибилиотеките, тя се отразява пряко на състоянието на книгите и на другите материали. В конкретния случай с Варна ситуацията е още посложна заради близостта на морето и принципно високата влажност на въздуха в града. Трябва да се предвидят ефективни средства за контролиране на влажността в сградата. ОСВЕТЛЕНИЕ Естествено осветление В библиотечните сгради в миналото, когато основната функция е била да се съхраняват книги, естествена светлина не се е препоръчвала. Сега

сградите са културни и обществени центрове, така че естественото осветление е основен механизъм за създаване на комфортна и приветлива среда. Повечето естествена светлина означава по-ниски разходи за отопление и по- добър топлинен комфорт. Зоните на библиотеката, даже тезиq в които се съхраняват книги, могат да бъдат естествено осветени с умно проектирано индиректно осветление и с помощта на специални стъкла. Възможно е използването на горно осветление, на светлинни кладенци, вътрешни дворове и др. Могат да се използват стъкла, които имат засенчващи и топлоизолационни свойства. Въпреки очевидните предимства на естественото осветление съотношението между остъкляване и плът в сградата трябва да бъде добре премерено, за да се избегнат негативните ефекти: • Прегряване – трябва да се избягва голямо незасенчено остъкляване, особено от юг, изток и запад. • Отражения – те биха създали дискомфорт на посетителите, особено когато използват електронни устройства. • Колекции и материали със специални изисквания за съхранение трябва да бъдат разположени далеч от топлина и естествена светлина. • Като цяло дизайнът трябва да е насочен да работи с естествените климатични фактори и източници на енергия (като се отчитат достъпът на светлина и засенчването през лятото). Изкуствено осветление Цели се използването на технология за осветление, която съвместява качествени светлинни източници


35

Библиотек а Варна          архитек т урен конк урс

Проектите бяха оценявани от международно жури в състав

с ниска консумация на енергия. Светлинните източници са разнообразни и отговарят на различните типове на сядане и ползване на библиотеката. Трябва да се осигури равномерно осветление като интензитет и като разпределение както при зоните с отворени стелажи, така и при местата за сядане и за работа. Светлинните системи и източници трябва да могат лесно да се поддържат. Препоръчителни стандарти за осветление в обществени библиотеки са: • 100 Lux: за затворени зони, като хранилищата например. Осветеността се мери на нивото на пода; • 300 Lux: за заемни зони, работни помещения, фоайета, сервизни помещения, места за сядане и почивка. Осветеността се мери на нивото на бюро; • 400 Lux: за всички останали зони като читални, места за работа и др. Осветеността се мери на нивото на бюро. АКУСТИКА Библиотеките са особени сгради – в тях се провеждат различни събития и едновременно с това се учи и работи. Тъй като са обществени сгради, достъпът и циркулацията на хора са свободни, пространствата са отворени. В същото време са необходими и контролирани зони за самостоятелност и тишина. Търси се прецизен баланс между акустичните характеристики на пространствата, както и правилното групиране на сходни в акустично отношение функции. КОНСТРУКТИВНИ ОГРАНИЧЕНИЯ Заради голямото натоварване от книгите, посетителите и изискването обзавеждането и функциите да са максимално мобилни библиотеките са

предизвикателство в конструктивно отношение. Задачата се усложнява от факта, че Варна попада в сеизмична зона със седма степен по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник (сеизмичен коефициент Кс=0.10) съгласно действащото българско законодателство за проектиране на сгради и съоръжения в сеизмични райони. БЮДЖЕТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ Изграждане на нова Градска библиотека на терен на община Варна (служебен паркинг) е проект, залегнал в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Варна. Планът е в секция „Проекти за реализация в зона с публични функции с висока обществена значимост“. Предвижда финансиране на проекта по ОП „Региони в растеж”, както и допълнително финансиране от община Варна. Обемът на инвестицията се предвижда да бъде около 20 млн. евро.

Трине Бертхолд асоцииран партньор в Schmidt Hammer Lassen Architects, където от 2007 до 2014 г. ръководи проекта за новата библиотека в Oрхус; зам.декан на Aarhus School of Architecture, Дания; Петр Лешек съосновател и партньор в Projektil architekti, Чехия. Студиото стои зад Националната техническа библиотека в Прага, Научноизследователската библиотека в Hradec Králové и други важни обществени сгради; Бевк Перович от Bevk Perović arhitekti – словенско архитектурно студио, реализирало жилищни и университетски сгради, музеи и социални жилища, победител в конкурса от 2012 г. за Национална и университетска библиотека NUK II в Любляна; Калоян Еревинов водещ архитект в Zaha Hadid Architects, където отговаря за проектантския и строителния процес на големи обществени сгради в Сеул, Южна Корея и Шанхай и Пекин, Китай; Анета Булант-Каменова съосновател на австрийското архитектурно студио Bulant & Wailzer. Завършила архитектура в София през 1969 г., след което започва работа в „Главпроект“, където участва в редица значими обществени проекти. Живее и работи във Виена от 1981 г.; Арх. Ирина Савакова водещ проектант в AECOM Design. Родена във Варна, тя живее и работи в Съединените щати и през последните години е участвала в проектирането на редица значими обществени сгради в САЩ, Африка и Близкия изток; Мартин Христов зам.-председател на КАБ – Регионална колегия Варна, съосновател на E-Arch Studio, проектирали много жилищни и обществени сгради във Варна и региона; Виктор Бузев главен архитект на община Варна.


36  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

ГРА ДСКА сред а

ПЪРВО място Architects for urbanity Ротердам, Холандия

Някои от коментарите на журито за качеството на проекта: “Проектът има убедителен разрез: огромна рампа с книги се развива на стъпки през бибилиотеката. Движението в разреза се възприема като приветлив жест и приканва града и посетителите да влязат в библиотеката.“ Трине Бертхолд “Проектът предлага впечатляващо интериорно решение, отваряне и свързване на центъра на библиотеката с външното пространство.“ Калоян Еревинов


Библиотек а Варна          архитек т урен конк урс

Голямо отворено пространство, изтеглено по дължината на паралелепипеда, създава въздух в сградата и е символичен жест към знанието, което се развива. Отвореното пространство разделя обема на сградата на две. Обемът в задната част е „гръбнакът”. Фрагментиран е на три големи зони, които побират администрацията и архива. Отвореният обем е изместен към града и отваря „знанието” към обществеността. Геометричните хоризонтали акцентират върху библиотеката, книгите, купчините книги. Отвореното пространство през всички нива на сградата чрез дълги рампи дава възможност за провеждане на мероприятия с голям брой хора – изложби, моноспектакли, камерни концерти и др. Предвидените материали са близки до обкръжаващата среда. Сградата е с окачени структурни фасади и двойна фасада, известна като т.нар. двойна кожа от неръждаема мрежа.

ЗП: 2960 кв.м Обща РЗП: 17 500 кв.м Общо озеленени площи: 1050 кв.м Паркоместа: 330

37


38  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

ГРА ДСКА сред а

Второ място „I/O Архитекти“ ООД София, България ЗП: 1980 кв.м Обща РЗП: 15800 кв.м Общо озеленени площи: 2400 кв.м Паркоместа: 340

Сградата е развита във височина, за да се запази максимално съществуващата зеленина. Прозрачните фасади смекчават мащаба и отварят сградата към парка. Съществуващият паркинг е разгънат нагоре и надолу в спирална рампа, структура, символизираща израстване на парка от корените до върха. Той има визуален контакт към библиотеката. Библиотеката започва от нивото на парка, където е зоната за свободен достъп. Вертикален обществен път води до градината на покрива, а изгледите от морето и от града удвояват структурата отвътре. Структурата на рампа дава възможност за интеграция на компактното пространство и ефективни комуникации в сградата. Вътрешните пространства са свободни обеми и са открити към дърветата отвън. Дейности, коли и книги са организирани ефектно в една хомогенна структура.


Библиотек а Варна          архитек т урен конк урс

Трето място Spatial Practice Hong Kong ЗП: 1980 кв.м Обща РЗП: 15800 кв.м Общо озеленени площи: 2400 кв.м Паркоместа: 340

Използването на местни материали – на дърво за колоните по фасадата придава на сградата топлина, елегантност и мекота. Сградата контрастира на околната бетонна застройка и демонстрира ангажираността на Варна към устойчивото развитие. Комплексът ще се превърне в нова обществена „всекидневна“ за посетители и местни жители. Нагънатата фасада подмамва посетителите от улицата във вътрешността на сградата и вкарва нов елемент в системата на съществуващите обществени пространства. Солидните, но в същото време гъвкави етажни плочи се оживяват от свободно разположените пространства за четене по периферията им. Библиотеката въплъщава идеята за четене на дървена тераса с изглед към морето под лекия бриз.

39


4 0  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

ГРА ДСКА сред а

Онкологична болница „Сити Клиник“


41

“Сити К линик”

Модерна онкологична болница от веригата „Сити Клиник“ отвори врати в края на миналата година. Сградата се намира на булевард „Цариградско шосе” в София. В реализацията на проекта са инвестирани близо 70 млн. лева. Болницата се помещава в съществуваща сграда, реконструирана по проект на водещото американско архитектурно бюро HKS, специализирано в създаването на лечебни заведения. Американските проектанти работят в партньорство с българските архитекти от „Проарх” АД. Онкологичен център „Сити Клиник” е изграден по модела на Университетския център за лечение на онкологични заболявания „МД Андерсън“ в САЩ, който миналата година е избран за найдобрия в тази област. Новата

болница е с разгъната застроена площ 11 000 кв.м и разполага с 68 легла. Целта й е да предостави за пръв път в България комплексно и високотехнологично лечение на пациентите с онкологични заболявания. Това е четвъртото лечебно заведение на веригата „Сити Клиник”. През 2012 г. бе открит Кардиологичен център „Сити клиник“ на околовръстното шосе в София. През август 2015 г. веригата стъпи в Бургас, като купи Специализираната болница по кардиология и кардиохирургия „Понтика“. Тя притежава и медицински център на ул. „Брегалница“ в центъра на Варна. Инвеститорите обаче възнамеряват да не спират дотук и планират още инвестиции в здравеопазването, за които ще ви разкажем на следващите страници.

Обект УМБАЛ „Сити Клиник – Онкологичен център“ Инвеститор „Сити Хоспиталс енд Клиникс“ АД Изпълнител „Никми“ Ад Проектантски екип Американското студио HKS Inc., „Проарх“ АД с ръководител арх. Илия Еврев, арх. Васил Точев, арх. Здравка Нисторова интериорен дизайн Люба Григорова Конструктор Alashki Engineering Constructions ОВК „Ап Пим“ Оод, инж. Добромир Пеев Електро „МРС-Попова“ ЕООД, инж. Мария Попова ВиК „Босилкова“ ЕООД, инж. Любка Босилкова


42  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

ГРА ДСКА сред а

Ангел Ангелов Инвестирахме 70 млн. лв. в изграждането на онкологичен център „Сити Клиник” в София Интервю на Ра достина Попова

Онкологичен център „Сити Клиник“ е модерно болнично заведение за комплексно и високотехнологично лечение на ракови заболявания. Онкологичният център има екип от водещи специалисти, лидери в своите области. Болницата е оборудвана с 2 линейни ускорителя от най-висок клас и има обособени клиники по медицинска онкология, лъчетерапия и радиохирургия, нуклеарна медицина, образна диагностика, обща и клинична патология, медицинска генетика и гастроентерология с високотехнологична едноскопска зала. В болницата ще се извършват таргетна терапия, генетични консултации, рехабилитация и психологическа стабилизация на пациентите и техните близки. Пациентите ще имат достъп до авангардни технологии като ПЕТ/ СТ и СПЕКТ/СТ за прецизна образна диагностика, 3D мамография с томосинтез, свръхмодерен апарат за радиохирургия – Novalis STX, апарат за брахитерапия, робот за автоматизирано смесване на лекарства, напълно дигитална среда на работа и много други.

Ангел Ангелов председател на борда на директорите на веригата лечебни заведения „Сити Клиник”


“Сити К линик”

Г-н Ангелов, в края на 2015 г. открихте четвъртото лечебно заведение с марката „Сити Клиник” в България. Бихте ли споделили какво ви провокира да инвестирате в изграждането на болници и медицински центрове? Това е мащабен проект, който стартирахме преди малко повече от три години. По принцип бизнесът ни е различен, тъй като е свързан предимно с производството на храни. Преценихме обаче, че секторът на здравеопазването е изключително интересен, защото в България има много неща, които могат да бъдат направени в тази сфера. Тя предоставя не само бизнес възможности, но е и дълбоко хуманна, което ни даде допълнителен стимул да развиваме проекта. Започвайки с изграждането на една сърдечно-съдова болница на околовръстния път в София и на един медицински център във Варна, днес „Сити Клиник” има четири лечебни заведения – едно в Бургас, две в София и засега едно във Варна. Наскоро обявихте, че планирате нови инвестиции в строителството на болници? Ще ни разкажете ли за тях? Планираме да изградим още една многопрофилна болница до съществуващата на околовръстния път в София. В момента се подготвя архитектурният проект на новата сграда. Очакваме в най-скоро време в рамките на тази година да започне и строителството. По първоначални изчисления реализацията на проекта ще струва около 50 млн. лева. Същевременно планираме към съществуващия медицински център във Варна да построим многопрофилна болница. Една от възможностите, които обсъждаме, е тя да бъде изградена в недовършения мол „Галерия Варна”. Архитектите вече работят по възможните проекти, така че да изберем най-добрия вариант. Строителството ще започне в момента, в който сме готови с проектирането и с най-доброто решение за болницата. В изграждането й ще бъдат вложени не по-малко от 30 млн. евро. Всички болници на „Сити Клиник” са проектирани от американското проектантско студио HKS, което е едно от най-големите в света и изготвя архитектурните проекти на хиляди болници всяка година. Американските архитекти

ИНТЕРВЮ

43

разработиха проекта на онкологичната болница съвместно с българските проектанти от „Проарх”. Сградите ни са проектирани в един и същ стил, така че, влизайки в тях, човек да разбере, че представляват една верига. В много от проектите ви предпочитате да реконструирате съществуващи сгради, вместо да строите нови. Защо? Това е най-добрият вариант да се вместим в кратките срокове на строителство, които си поставяме. Освен това в България има много подходящи сгради, които не се използват. Смятам, че по-ефективният модел е да се трансформира наличният сграден фонд, отколкото да се строи нов. При реализацията на проектите досега винаги сме намирали сгради, които са изключително подходящи за целите ни. Докато стигнем до найподходящото здание обаче, правим множество подробни проучвания. С какви предизвикателства е свързано изграждането на една модерна съвременна болница? Създаването на болница не е просто изграждане на една сграда. Основното предизвикателство е свързано със създаването на цялостна среда, в която пациентът да се чувства максимално обгрижен. Защото смятаме, че 50% от лечението зависи от средата, в която той се лекува. Онкологична болница „Сити Клиник” е изградена по модела на Университетския център за лечение на онкологични заболявания „МД Андерсън“ в САЩ, който миналата година бе избран за най-добрия в тази област. Заедно с професионалистите от „МД Андерсън“ и проектантите от HKS направихме болница, която предлага не само перфектни условия за работа на персонала, но и изключително приятна среда за болни, в която те да се чувстват максимално комфортно и близо до домашния уют. Друго предизвикателство, с което трябваше да се справим при реализацията на проекта, бяха изключително кратките срокове. Реконструкцията на сградата, дострояването й и изграждането на бункерите с линейни ускорители ни отне само осем месеца. Какъв е размерът на инвестицията в онкологичната болница и какви са

източниците на финансиране на проекта? Инвестицията е в размер на 70 млн. лева. Част от средствата представляват банков кредит от ДСК. Проектът се съфинансира и от фонда за дялови инвестиции Empower Capital, който е създаден по инициативата JEREMIE. Какви бяха основните ви изисквания към проектантите и изпълнителите на сградата? На какво държахте най-много? Най-важни за нас бяха качественото изпълнение и функционалността на сградата, така че пациентите да се чувстват добре. Стаите в онкологична болница „Сити Клиник” са само единични, с размер, който е предостатъчен за комфорта на болните. В стаите е предвидено абсолютно всичко, от което пациентът може да има нужда по време на своя престой и лечение. Нивото на оборудване и обзавеждане може да се сравнява с един луксозен хотел. Каква е визията ви за развитието на онкологична болница „Сити Клиник” в бъдеще? Новата онкологична болница на „Сити Клиник“ има всички данни да бъде водеща не само в България, но и в целия регион. Както всички знаем, в момента Турция е една голяма дестинация за лечение на онкоболни българи. По наши данни всяка година те плащат около 200 млн. долара за лечението си в Турция. „Сити Клиник” разполага с необходимите условия да бъде конкурентна на турските болници, а защо не и оттам да идват пациенти в България. Надяваме се, че можем да привлечем пациенти от целия регион, защото не отстъпваме на водещите болници по оборудване и ниво на медицинския персонал.


4 4  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

ГРА ДСКА сред а

Онкологична болница „Сити Клиник“ предизвикателства пред проектанта

Интериорът създава усещане за спокойствие и лекота, което е важен психологически аспект, подпомагащ лечебния процес

Автор арх. Илия Еврев, Евелина генова

„Сити Клиник – Онкологичен център“ е най-новата и модерна онкологична клиника в страната, част от веригата болници на УМБАЛ „Сити Клиник“. Разположена е на бул. „Цариградско шосе“, до разклона за летището, което осигурява лесен достъп и добра комуникация. Концептуалният проект на сградата, която е реконструкция, е дело на американските проектанти от HKS Inc., а идейната, техническата и работната фаза са доразвити от колектив на „ПроАрх“ АД. Болницата предлага функционално разпределение, най-съвременни технологии в здравните грижи и среда, създадена да отговаря изцяло на специфичните нужди на пациента.

„Изградихме болнично заведение по световни стандарти.“ Арх. Илия Еврев

се дипломира в УАСГ през 2000 г., специалност „Архитектура“ към катедра “История и теория на архитектурата”. Започва професионалната си кариера в „ИТАРХ” ЕООД, където участва в разработването на офисни и жилищни сгради. От 2002 г. работи в „ПроАрх” АД като проектант и ръководител на проектантска група.


45

Сити К линик  Стаите са единични, като нивото на оборудване и обзавеждане може да се сравнява с луксозен хотел. Целта е да се осигурят на пациентите уединение, спокойствие и да се намали психическият им дискомфорт. Дизайнът на интериора е подчинен на нуждите на пациента – удобство, качество на средата, комфорт и уют

Предизвикателствата На първо място това е комплексната програма, специфичните изисквания и високите стандарти, български и международни, на които подобна сграда трябва да отговаря. В това отношение съвместната ни работа с американските колеги от HKS беше изключително ценна за нашия екип, а опитът който натрупахме – безценен. Онкологичният профил на лечебното заведение предопредели проектирането на редица помещения с тежко медицинско оборудване и изисквания за висока лъчезащита – два бункера за линейни ускорители, изпълнени със специален тежък барит бетон, един бункер за брахитерапия, компютър томограф симулатор, PET-CT, SPECT-CT, рентген, компютърен томограф, ядрено-магнитен резонанс и всички съпътстващи ги помещения и анекси. Друго предизвикателство бе същността на проекта – реконструкция на съществуваща сграда и функционалното й преустройство от офис в болница. Сградата е изцяло преустроена и достроена, така че да отговаря на специфичните изисквания за едно лечебно заведение. Запазени бяха само конструкцията и фасадите. Добавихме ново комуникационно ядро със стълбище и два болнични асансьора откъм задната фасада, с което се постигна оптимална функционална организация на сградата. Сериозен проблем се оказа ниската светла височина на типовите етажи, с която трябваше да се съобразим и което доведе до много сложна координация на инсталациите над окачените тавани и последващото им прецизно изпълнение. За осигуряването на функционалните и експлоатационните изисквания на възложителя се наложи проектирането и изпълнението на смели и нестандартни

конструктивни решения, които обаче гарантираха единството на цялата сграда и премахването на дилатационните фуги. Не на последно място бяхме изправени пред задачата да се справим с реализацията на проекта в много кратки срокове – проектиране и строителство в рамките на една година. Това бе постигнато благодарение на екипния дух на работа, който се създаде между възложител, проджект мениджъри и проектанти. Успяхме да създадем един силен, балансиран и отговорен екип, преследващ целенасочено и самоотвержено поставената задача. Тук е мястото да благодаря на всички колеги за усърдието, което вложиха в съвместната ни работа. Най-важното при проектирането на болнична сграда Болничната сграда представлява един изключително сложен механизъм, който работи 24 часа на ден 7 дни в седмицата. Изискванията, на които трябва да отговаря, са разнообразни – от основните функционални взаимовръзки и технологични последователности на процесите до хигиенните изисквания към най-малкия детайл. Най-важно при планирането на една болнична сграда са правилното решаване на функционалните връзки между различните отделения и помещения в тях и оптималното структуриране и разделяне на основните потоци – човешки и материални. Това прави от сградата единен и работещ организъм и гарантира ефективна експлоатация на лечебното заведение. В настоящия проект успяхме да създадем една достатъчно чиста и ясна функционална организация на отделните елементи и безпроблемно да я впишем в съществуващата офисна конструкция.

Крайният резултат Изградихме болнично заведение по утвърдени световни стандарти, което обединява на едно място всички необходими дейности за активно лечение на онкоболни пациенти у нас, като същевременно предлага комфортна и здравословна среда за възстановяване. Болницата разполага с най-модерната апаратура и представлява реална алтернатива на скъпоструващото лечение в чужбина. Цялостната дизайнерска концепция е подчинена на нуждите на пациента – удобство, качество на средата, комфорт и уют. Това наложи реализацията на по-малко на брой качествено изпълнени и с високо ниво на оборудване единични стаи, целящи да осигурят уединение и спокойствие за пациентите и намаляване на психическия дискомфорт, който неминуемо съществува. Интериорът на болницата създава усещане за спокойствие и лекота, което е важен психологически аспект, подпомагащ лечебния процес.


46  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

ГРА ДСКА сред а

Интериорът на „Сити Клиник“ вътрешното пространство – с цветове и материи Автор Люба Григорова дизайнер   Болницата разполага с най-съвременна технология за извършване на образна диагностика, включваща два свръхмодерни хибридни апарата за диагностициране на онкологични заболявания – SPECT/CT и PET/CT

В онкологичния център има два линейни ускорителя „ТруБийм“ от най-ново поколение. Единият от апаратите е „ТруБийм STX“, специализиран линеен ускорител за стереотактична радиохирургия, със спецификации, насочени към формирането на малки, високофокусирани полета лъчение.


“Сити К линик”

В началната фаза от изграждането на интериора при проектирането на „Сити Клиник“ стоеше една основна идея, която реши изцяло вида и крайния резултат на центъра. И това бе идеята да предизвикаме у посетителите положителни емоции и преживявания, като в същото време не оставяме информацията на случайността. На всеки се е случвало да потърси помощ в критичен момент за нас или близките ни. Свикнали сме това да е придружено с много стрес и неприятности. И това бе идеята – да няма уплах и тревога и посетителите да са уверени, че всичко ще е наред. Градът ни има нужда от здравен център, който въплъщава вида на грижите, които всеки човек заслужава. А на това трябва да отговаря и самата среда на здравното заведение

– тя трябва да бъде комфортна и представителна. Среда, която кара посетителите да се чувстват близо до природата, на място, което носи усещане за спокойствие и топлина, напомнящи уюта на дома. Интериорът на „Сити Клиник – Онкологичен център“ е основан на връзката ни с природата и културата на географската ни ширина в България. За мен бе важно интериорът да предизвиква комфорт и надеждност, средата да вдъхва доверие с материалите и цветовете, които подбрахме. За целта всеки етаж от здравното заведение е изграден в различен цвят с ясно определено влияние и значение за посетителя. Цветовете са насока за това как да подобрим състоянието си, дават яснота и отчетливи указания.

47

Чакалните в болницата са решени с цветни флорални стъкла. Целта е пациентите да се чувстват близо до природата, което носи усещане за спокойствие и топлина.


48  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

Оранжево (керемида) – етаж 4 – дава усещане за ясна посока и цел.

Жълто – етаж 6 – носи топлина, свежа енергия и жизненост.

Зелено – партер, етаж 2, етаж 5 – създава баланс и напомня за силата на природата. Кара ни да не забравяме, че процесът на живота е непрестанна трансформация.

Кафяво – сутерен – носи чувство на близост с природата и земята, удобно и познато усещане; стабилност и връзка с реалността.

Синьо – етаж 3 – носи енергия за мир и спокойствие. Внушава идеята за качество, устойчивост и надеждност.

Близостта с природата, връщане към неутралното – натурално чувство, и връзката със земята, целях с използването на цветни флорални стъкла и мебели, комбинирани с естествена зеленина. Във всеки от нас има заложени в подсъзнанието дори чисто атавистични центрове, свързани с традицията и културата на мястото, откъдето произлизаме. Това чувство ни дава усещането, че сме на познато и сигурно място, когато сме обградени от среда, изградена от цветове и материи, напомнящи естествената среда. Във всички чакални в „Сити Клиник – Онкологичен център“ са поставени традиционни ръчно изработени български черги, като на всеки отделен етаж се отличават със своята цветова характеристика и културни шевици.

ГРА ДСКА сред а

Подовите настилки в тези зони са от специализирани за здравни заведения мокети във флорални мотиви. Подовото покритие по коридорите, болничните стаи, помещенията за манипулации и преглед са изградени от високоустойчива полимерна настилка, със специален декоративнофункционален дизайн, акцентиращ прехода към съседни помещения, както и избягване на монотонността на коридорите. Такива акценти могат да открият и в изграждането на софитите. Особено изразени са в зоните на сестринските постове, рецепциите и зоните за изчакване. Допринасяне за сближаването на интериора с природата са и влагането на специалните преградни принт стъкла, които са един от найизразителните акценти в цялата сграда. Изобразяват цъфтящо пролетно дърво, декоративни цветни треви, цвят на дрян. Характерно за мебелите за сядане в „Сити Клиник – Онкологичен център“ е,

че са самостоятелни, меко тапицирани с цветни флорални, специализирани за здравни заведения, дамаски. Създават усещане и визия на меко домашно кресло. Всички материали, вложени в интериора, са с натурална и естествена визия: дървесина, камък, памук, вълна, пясъчни декори и други. С ясната цел за избягване на студено, болнично усещане. Лечебният процес в „Сити Клиник – Онкологичен център“ има строго функционална характеристика и поособени изисквания и това превърна задачата ни в една от най-сложните за изграждане обществена сграда. Но целта ми бе интериорната среда да предразполага да успокоява пациентите, като предоставя удобство и спокойствие. Това постепенно превърна задачата ми в мисия. Заедно с целия екип, който работи по изграждането на сградата на „Сити Клиник – Онкологичен център“ във всички направления и ниши, мисля, че постигнахме заложените си цели.


“Сити К линик”

Изисквания към материалите, използвани в болничните заведения Автор арх. Илия Еврев

Материалите, които се влагат в довършителните работи на едно лечебно заведение, техните качества и технически характеристики трябва да отговарят на строги изисквания, определени в съответните стандарти и добри практики. Това са изисквания за хигиеничност, антибактериалност, дълговечност, устойчивост на натоварвания и агресивни среди, възможност за лесно почистване, нехлъзгаемост и др. На пазара на строителни материали има достатъчно разнообразие от продукти, подходящи за използване в болнични заведения. Всички големи производители на подови покрития, стенни облицовки и тавани имат специализирани серии и продукти, разработени специално за лечебни заведения. Нещо важно, което не трябва да се пропуска – изборът на верния материал само по себе си е недостатъчно условие за постигане на търсения ефект. Абсолютно задължително е правилното поставяне на изделието в съответствие с техническата му спецификация и съобразно конкретните архитектурни детайли. Контролът по изпълнението и недопускането на компромиси са задължителни за постигането на високите изисквания и постигане на качествена болнична среда. на стр. 50

Практиката показва, че физическата здравина и устойчивост и възможността за лесно и ефективно почистване на различните повърхности, без да бъдат увреждани от химическите агенти на почистващите препарати, са сред най-важните изисквания към всеки мениджмънт на болнично заведение.

49


50  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

ГРА ДСКА сред а

от стр. 49 Специфичните характеристики на материалите, влагани при довършителните работи на различните видове болнични помещения, са:

гипсокартонени окачени тавани или растерни тавани от метални или минералватени пана. 

Подовите настилки трябва да имат подходяща износоустойчивост в зависимост от конкретното ниво на натоварване, да не се хлъзгат, да са антибактериални, с възможност за лесно почистване, да са устойчиви на агресивни среди, да са гладки без никакви разлики в нивата и да са изпълнени без фуги, където потенциално се задържат бактерии. Обикновено за подови настилки се използват висококачествени PVC покрития, линолеуми или епоксидни саморазливни покрития.

Стените трябва да бъдат лесно миещи се и с антибактериално свойство на покритието. Обикновено тези изисквания се постигат чрез използването на антибактериални латекси, често с добавки от сребърни йони.

Таваните трябва да се почистват лесно, да не създават условия за проникване на влага и развитие на микроби и бактерии. Използват се плътни

Изискванията към материалите се увеличават значително за т.нар. чисти помещения като операционни зали, стерилизационни, интензивни стаи, лаборатории и др., където се изисква строг контрол на количеството частици в работната атмосфера. В тези помещения материалите трябва да бъдат монолитни, без пукнатини или цепнатини, без фуги или перфорация, уплътнени по всички възможни ръбове и контактни зони. Таваните трябва да са плътни и да не пропускат преминаване на частици между помещението и пространството над окачения таван. За такива помещения се използват стенни покрития от стъклени, PVC или фиброциментови плоскости, монтирани с плътно затваряне на фугите между отделните пана. За таваните се използват плътни гипсокартонени системи или специални системи на конкретните производители на плътни (без перфорация) метални пана, отново с надеждно уплътняване на съответните фуги.


“Сити К линик”

51

„ню систем” изгради модерна BMS система в „сити клиник“

Екипът на „Ню Систем“ ООД проектира, изгради и въведе в експлоатация в сградата на „Сити Клиник“ система за автоматизация и контрол на сградата (BMS) и сестринска повиквателна система (NURSE CALL SYSTEM) VISOCALL IP. Проектът е реализиран с най-новата платформа за сградна автоматизация Desigo CC на Siemens. Мениджмънт станцията Desigo CC е първата по рода си в България, която представлява единична точка за достъп за потребителите за работа, следене и оптимизиране на сградната автоматика, пожарната безопасност и системите за сигурност или комбинация от всички тях. Желанието на клиента и на „Ню Систем“ да се използва Desigo CC се базира именно на факта, че това е отворена платформа. Тя използва стандартни комуникационни протоколи и може лесно да се адаптира към специфичните изисквания на клиента. Използвайки силата на тази платформа от ново поколение, специалистите от „Ню Систем“ реализират управление на системи за автоматизация в сградата с обхват над 2500 физически и интеграционни точки, включващи ОВиК инсталации, осветление, слаботокови инсталации, мерители на енергия, както и следене състоянието на

системи на други производители: медицински газове, дизелгенератори, отпадни води и др. Изградената от „Ню Систем“ ООД система VISOCALL IP на австрийската фирма Schrack-Seconet AG е найсъвременна болнична повиквателна система със светлинни сигнали и двустранна гласова комуникация, която повишава ефективността в ежедневната работа в болничните заведения. Интегрираната комуникация значително облекчава медицинския персонал, помага за подобряване на обслужването, повишава сигурността на пациентите и посетителите и улеснява работата с оборудването. VISOCALL IP е система, която е изградена съгласно изискванията на европейския стандарт за болнични системи VDE0834 и гарантира най-високо ниво на сигурност и достъпност, позволява получаване и изпращане на съобщения от и към други системи в сградата. Системата дава възможност за лесно надграждане и предоставя възможност за стандартизиране на процедурите по обслужване на пациентите, както и лесен последващ контрол и архивиране на времето за реакция.


52 ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

текст Светла Добрева

Проект „Консервация, реставрация, експониране и изграждане на защитно покритие на Епископската базилика на Филипопол“ е сред основните приоритети на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019. Пълното разкриване и експониране на този безценен археологически паметник ще даде реален шанс за успешната му кандидатура за вписване в листата на UNESCO за световно културноисторическо наследство. След успешния проект за Малката базилика, община Пловдив и Фондация „Америка за България” (ФАБ) си партнират и в реставрацията и социализацията на Голямата раннохристиянска базилика. Към осигурените вече близо 5 млн. лв. от ФАБ ще бъдат вложени още 4.5 млн. лв. от общинския бюджет през следващите 3 години за проучване и на северната част на базиликата, посочи кметът, като заяви, че: „Имаме историческото задължение пред поколенията уникалната раннохристиянска Епископска базилика на Филипопол да бъде разкрита в целия й блясък.” За цялостното експониране на Голямата базилика се предвижда премахване на пътната връзка между булевардите „Мария Луиза” и „Цар Борис III Обединител” и оформянето на красиво площадно пространство. Предвижда се дейностите по изграждането на бъдещия музей да приключат до есента на 2018 г.

ГРА ДСК А сред а


епископск а базилик а , пловдив

Голямата епископска базилика Пловдив

53


54 ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

ГРА ДСК А сред а

Основна цел на проекта е максимално разкриване, реставрация, консервация и експониране на ценния археологически паметник от национално значение съгласно изискванията на UNESCO Най-забележителната находка в Епископската базилика на Филипопол са двата мозаечни слоя, датирани от IV-VI век

1.   Форум 2.   Стадион 3.  Театър 4.  Малката базилика 5.  Епископска базилика


55

епископск а базилик а , пловдив

аРхеология   СЕВЕРЕН КОРАБ   неразкрита ЧАСТ   разкрита ЧАСТ

Поради ограниченията, наложени от наличната пътна инфраструктура, която заобикаля Епископската базилика, всички мозайки и архитектурни фрагменти от V-IV в. в Северния кораб, както и 1/3 от наоса са недостъпни. През пролетта на 2016 г. ще стартират нови археологически проучвания под пътната връзка между бул. „Мария Луиза” и бул. „Цар Борис III Обединител”

Епископската базилика на Филипопол е най-големият раннохристиянски храм от IV-VI в., открит на територията на България, и един от най-големите на Балканския полуостров. Обекти с подобни мащаби има единствено в Константинопол, днешен Истанбул, и в последната столица на Римската империя – Равена. Епископската базилика е открита през 1982-1986 г., по време на спасителни археологически разкопки, проведени във връзка с мащабна реконструкция на централната градска част на Пловдив. Намира се източно от Форумния комплекс на античния град и в непосредствена близост до католическата катедрала „Свети Лудвиг”. През 1995 г. Епископската базилика на Филипопол е обявена за

културен паметник от национално значение. Представлява трикорабна едноапсидна сграда с атриум, заобиколен с портици и открит двор. Общата й дължина е 86.30 м, а ширината й е 38.50 м – изключително мащабна по размери с богато вътрешноархитектурно оформление. Проучена е частично, като е разкрита едва половината, от археолога Елена Кесякова. Разкрити изцяло са южният кораб, южната част от централния кораб и част от пространството западно от наоса, което се определя като атриум. Стилобатът, разделящ южния от централния кораб, е изграден от големи по размер мраморни квадри. Върху него са се издигали 14 колони, части от които (фрагменти, капители и бази) са запазени на

място. Запазени са останки от зидове по периметъра на сградата и на помещения в двора, както и наосът, абсидата, античната улица. Най-забележителната находка в храма са двата мозаечни слоя, датирани от IV-VI век, от които покъсният е реден директно върху поранния. Многоцветни подови мозайки са открити във всички проучени части на обща площ от 1200 кв.м. Неразкрита засега е северната част на базиликалния храм, която попада под локалното платно от бул. „Княгиня Мария Луиза“ към бул. „Цар Борис III Обединител“. За по-ефективното опазване, възстановяване и интегриране на археологическия комплекс в структурата на град Пловдив през есента на 2015 г. правителството го прехвърли за управление за срок от 10 години на община Пловдив.


56 ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

През 2015 г. завърши първият етап от работата на археолози и реставратори Напълно разкрити, стабилизирани и демонтирани за консервация са мозайките от горния слой на базиликалната сграда, а мозайките от долния слой са разчистени и подготвени за реставрация in citu, съобщи доц. Елена Кантарева-Дечева, ръководител на екипа. Двата пласта подови мозайки в южния и централния кораб са с различна декорация, иконография, композиционна схема и цветове. Горният мозаечен слой, датиран от V в., включва сложни геометрични композиции с изображения на вази, растения и птици. Найвпечатлителна е сцената „Изворът на живота” – кантарос, от който блика вода, с два пауна отстрани, заемаща централното пано в южния кораб. Фигури на над 70 вида птици обрисуват

ГРА ДСК А сред а

мозайките в централния кораб. Долният мозаечен слой, разкрит от археолозите през миналото лято, е видимо много различен от горния слой. В южния кораб мозайката изобразява сложна многоцветна геометрична композиция, с изключително богата декорация, включваща множество предхристиянски и раннохристиянски орнаменти и символи. Мозайката от централния кораб е по-монохромна, много монументална по своя характер и композиционна схема. Най-вероятно долният пласт мозайки в двата кораба е с различни периоди на градеж, но това предстои да бъде изследвано, посочи доц. Елена Кантарева. На долния пласт мозайки археолозите се натъкнаха и на частично запазен надпис, който ще помогне за по-точната датировка на базиликата. Поради ограниченията, наложени от наличната пътна инфраструктура,

която заобикаля Епископската базилика от всички страни, всички мозайки и архитектурни фрагменти от V-IV в. в северния кораб, както и 1/3 от наоса са недостъпни, посочи доц. Елена Кантарева, и няма документация за тях. За целта през пролетта на 2016 г. ще стартират нови археологически проучвания под пътното трасе – около 1000 кв.м, където без съмнение се очакват безценни археологически открития. Експониране на двата пласта мозайки в защитена среда Екип на Архитектурно студио Zoom и „Студио Дуо“ – арх. Пламен Тодоров, арх. Красимир Тодоров и арх. Милена Крачанова, в сътрудничество с археолози и реставратори, работят по идейния проект за сградата и околното пространство, който включва експониране на двата пласта


епископск а базилик а , пловдив

мозайки в защитена среда, озеленяване и развитие на прилежащата инфраструктура. Проектантският колектив е в контакт с водещи специалисти по опазване на световното културно наследство и специалисти на UNESCO от Франция и Италия. В концепцията водещи са консервацията, реставрацията и експонирането на мозайките in situ, както и на запазени архитектурни елементи на оригиналните им места. Археология ще бъде показана на открито, там, където е бил дворът на базиликата, и на закрито в новата защитена сграда, съобщи арх. Николай Трайков, мениджър „Проектиране и строителство”, ФАБ. Сградата ще повтаря контура на оригиналния градеж, като визията й ще се разграничава ясно от оригинала. Подходът към обекта ще се осъществява на мястото, където е бил оригиналният – по античната улица, през открития вътрешен двор с оригинални мозайки и открития прагов Археология ще бъде показана на открито, там, където е бил дворът на базиликата, и на закрито в защитна сграда. Северният кораб изцяло остава подземно разположен, с подземни галерии, а отгоре ще бъде покрит с пешеходно площадно пространство

Съвременната структура е на две нива, за да се експонират и двата пласта мозайки в тяхната цялост

камък на входната врата. Качеството на пространствата за експониране на мозайките ще бъде постигнато с равномерно естествено и „музейно“ осветление и деликатни интериорни решения. Намесата е сведена до необходимия минимум конструкция, архитектура с изчистени детайли, работа с повърхности, материали и пространства. Двете нива заедно с покрива ще имат визуална връзка чрез отвори в конструкцията – светлинни кладенци на места в пода, където липсват мозайки. Фасадите ще бъдат третирана така, че да препращат към мозайките вътре и да създават връзка със заобикалящата градска среда. Северният кораб изцяло остава подземно разположен, с подземни галерии. Отгоре ще бъде покрит с пешеходно площадно пространство като продължение на централната пешеходна зона на Пловдив посредством подлез „Археологически”. От другия край, преминавайки под надлеза на Централна поща, ще се

57

свързва с Одеона и Форума на Филипопол в общ туристически маршрут. Окончателният проект за сградата на базиликата ще бъде финализиран, след като бъде разкрита цялата археология. Разработва се решение, което включва разпознаваема идентичност на мястото като част от общата концепция за социализация. Цели се олекотяване въздействието на сградата спрямо градската среда и силует чрез прозрачност, размиване на границите, плавни преходи и връзки между интериор и екстериор. Проектът включва и използване на съвременни музейни експозиционни решения – мултимедия, дигитални технологии за презентация и визуализация, проекции на интериори.


58 ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

ГРА ДСК А сред а

Храм „Св. Николай Чудотворец“ в Пловдив текст Светла Добрева

Най-новият православен храм „Св. Николай Чудотворец” в Града на тепетата привлича погледи с необичайно сините си куполи, обсипани със златни звезди. Това е първата „желязна” църква в България, която отвори врати миналата година. „В градежа й са използвани сложни метални конструкции, които правят сградата по-устойчива на земетръс и значително по-лека в сравнение с традиционното монолитно строителство, разказва Кирил Василев, управител на ХМЦ, Пловдив – основен ктитор и изпълнител на храм „Св. Николай Чудотворец”. За пръв път в историята на храмовото строителство у нас е издигнат метален купол с диаметър 10.7 метра, тегло 12 тона и височина 5.5 м.


Храм „Св. Николай Чудотворец“

59


60 ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

ГРА ДСК А сред а

„Храмове строят онези, до които Бог се е докоснал по неведомите свои пътища и ги е призовал.“ Митрополит Николай

Тежкият метален купол е създаден на части и пренесен на строителната площадка, където се сглобява и монтира. Обшивката е от специална, синьо оцветена със златни звезди неръждаема ламарина с титаново покритие


Храм „Св. Николай Чудотворец“

Храмът “Св. Николай” в Пловдив представлява еднокорабна, еднокуполна базилика с височина 22 м и застроена площ 200 кв.м. До самия храм се издига 24-метрова камбанария, на чиято фасада са монтирани два специални часовника. „Пловдивският храм е прототип на една малка църква на входа на гр. Николаев, Украйна, която толкова много ме впечатли, че реших да я „пренеса” в родния ми град”, споделя Кирил Василев. За църковния градеж през 2009 г. с решение на ОбС беше предоставен безвъзмездно общински терен с площ 1195 кв.м в жк „Отдих и култура”, в непосредствена близост с Братската могила и Мall Plovdiv. Архитектурният проект е изготвен под формата на дарение от арх. Илко Николов и неговия екип: арх. Стоян Тодоров (Архитектура), инж. Станимир Стоянов (Конструкции), инж. Владо Петков (Електро), инж. Валя Николова (ВиК) и инж. Георги Георгиев (ОВК). По препоръка на пловдивския митрополит Николай храмът е проектиран с 2.5 пъти по-голяма площ от оригинала. Първата копка на църквата „Св. Николай Чудотворец“ бе направена на 6 декември 2010 г., като активните строителни дейности започнаха през юли 2011 г. Фасадата на храма е в традиционен руски стил: бледожълти фасади с бели декоративни елементи, над които се издига син купол, обсипан със златисти звезди и заобиколен от по-малки златисти куполи. Подовата настилка на храма е от четири вида гранит. Общо за храма са отлети 6 камбани, като найголямата е 200 кг, а най-малката – 30 кг. Иконостасът, с размери 7.25х7.50 м, е истинско произведение на изкуството, сътворено от учители и ученици от Професионалната гимназия по архитектура и дървообработване в Пловдив. Носещата му конструкция е създадена от бял бор, а дърворезбите са изваяни от липа с позлата. Техниката на резбоване и оформлението на иконостаса са съобразени с руските църковни традиции и на пълно отговаря на замисъла и изпълнението на храма „Св. Николай“. По проект, одобрен от Пловдивската митрополия, художници, завършили „Иконопис” във Великотърновския университет, направиха художественото изписване на храма. Новият източноправославен храм беше осветен тържествено на 9 май 2015 г. в чест и памет на свети Николай Мирликийски Чудотоврец. „Храмове строят онези, до които Бог се е докоснал по неведомите свои пътища и ги е призовал”, заяви в словото си пловдивският митрополит Николай. Архиереят награди с орден „Св.ап. Ерм” – I степен, и почетна грамота основния ктитор и дарител в изграждането на храма – бизнесменът Кирил Василев, и главният проектант арх. Илко Николов. „Желязната” църква беше удостоена със Специална награда в категория „Сгради – Паметници на културата, музеи и храмове” на Националния конкурс „Сграда на годината 2015”.

61


62 ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

ГРА ДСК А сред а

„Искам новият храм да радва очите на хората, както радва и моите.“

Кирил Василев основен ктитор на храм “Свети Николай”

В момента най-болното нещо в България е духовността. Да, ние имаме демокрация, но нямаме правда. Безнаказаността руши добродетелите ни и вярата ни. Исках да построя църква, защото сам не мога да се преборя с порочността, но мога да подкрепя вярата и оттам – морала на мнозина, така че да имаме сили да се преборим с недъзите на обществото. Да помогна дори на един човек да стане по-човечен – това осмисля дарението ми. Не търся от църквата индулгенция или титли, затова и нищо не може да ме спре да построя и да даря на църквата и на хората този храм.

Арх. Илко Николов главен проектант

Горд съм, че дадох своя принос за едно християнско дело – проектиране и построяване на православен храм. Това дарение беше направено с много любов и вяра, затова и резултатът е красив и вдъхновяващ. Това е моето отношение като архитект към християнските добродетели, независимо от съдебните процедури, които Пловдивската митрополия организира срещу материализирания труд на българските архитекти. Създаването на материална култура е привилегия на архитектите и тяхна огромна отговорност, особено в изключително актуалната днес тема религия.64 ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

ГРА ДСК А сред а

аула 272 Софийският университет РеконструИРА НАЙ-ГОЛЯМАТА СИ ЗАЛА Текст Радостина Попова


аула 272, софийски университет

Обект Реконструкция на 272 аула, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Инвеститор Фондация „Америка за България” Проектант “ZOOM Архитектурно студио” ООД Изпълнител “ИСА 2000” ЕООД, “Р.С. Инженеринг” ЕООД Конструктор инж.Петър Чернев

65


66 ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

Аудитория 272 се намира в северното крило на сградата на Ректората, която е със статут на недвижимо културно наследство от национално значение. Натовареността на залата е постоянна и в течение на годините износването на материалите е значително, като много от елементите са компрометирани до степен, която възпрепятства нормалното им функциониране. ИСТОРИЯТА Ефорията по завещанието на братята Евлогий и Христо Георгиеви възлага на aрх. Йордан Миланов да преработи проекта на арх. Бреасон, независимо от несъгласието на университетските власти и на самия Бреасон. Университетът е проектиран в седем отделни блока. Три от тях са на парцела, дарен от Евлогий и Христо Георгиеви, и включват Ректората, Историческо-филологическия факултет на юг и Юридическия факултет на север. Останалите четири сгради са предвидени

ГРА ДСК А сред а

През 1906 г. e проведен международен конкурс за сграда на Софийския университет, спечелен от френския архитект Анри Бреасон


аула 272, софийски университет

за природо-научните факултети. Строежът на Ректората започва на 30 юни 1924 г. по проектите на архитект Анри Бреасон и българските архитекти Никола Лазаров и Йордан Миланов. През 1940 г. Министерството на благоустройството възлага на арх. Любен Константинов проектирането на две нови крила на Софийския университет, а на 8 декември 1941 г. започва строителството на двете крила от дружество „Циклоп“. През 1949 г. обектът е завършен на груб строеж. Окончателното изграждане на двете крила на университета се извършва през 1952 г. През 1988 г., когато се отбелязва 100-годишният юбилей на Софийския университет, е завършен шести блок на северното крило. Дарителската инициатива В сърцето на всеки юрист и възпитаник на Софийския университет 272 аудитория има специално място. С катедрата си, зад която са заставали мнозина от най-светлите умове на българската правна и научна мисъл, и с банките, зад които студентите са въвеждани и посвещавани в научното познание, тя е много повече от обучителна зала. През 2012 г. по повод 120-годишнината на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бивши студенти, обединени във фондация „120 години Юридически факултет при СУ „Св. Кл. Охридски“, подеха инициатива за набиране на дарения за цялостното обновяване на аудиторията и за превръщането й в наймодерната обучителна и конферентна зала в България. Дарителската кампания събра повече от 150 000 лв. от бивши студенти, преподаватели и фирми за финансирането на проекта. Фондация „Америка за България“ предостави най-голямото дарение в размер на 1 200 000 лв. за обновяване и модернизиране на 272 аудитория, фоайето и прилежащите към нея обслужващи помещения.

Аулата преди реконструкцията

Основната цел на проекта е да съхрани духа на аудиторията, запазвайки характерните й елементи, обемни решения и материали

SOFIA UNIVERSITY AUDITORIUM CONCEPTUAL DESIGN

New Floor Planна 272 Идеен проект

аудитория, включващ 803 седящи места

67


68 ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

ГРА ДСК А сред а Новата предстенна обшивка е изпълнена от ествествен фурнир от дъб и плоскости от хераклит, които изпълняват както естетическите, така и акустичните изисквания към залата Повреденият паркет е заменен с нов от естествен дъб с по-голяма износоустойчивост


аула 272, софийски университет

В залата е монтирано изцяло ново осветление с технологии, позволяващи равномерни нива на осветеност през цялото денонощие и през цялата година

ПРОЕКТЪТ В началото на проекта Фондация „Америка за България“ предоставя архитектурно заснемане и концептуален архитектурен проект за аулата, прилежащото фоайе и сервизните помещения, изготвен от Lee H. Skolnick Architecture+Design Partnership от Ню Йорк. Интересен детайл от предпроектните проучвания са откритите оригинални чертежи на Ректората, изготвени от френския архитект Анри Бреасон. Организиран е и архитектурен конкурс за избор на български проектант, който е спечелен от „Архитектурно студио ZOOM“. Те са авторите на окончателната визия на аудиторията и на проекта за цялостна реконструкция на пространствата. Разработката им е основана на внимателен анализ на историята на аудиторията и визията на ръководството на Софийския университет за нейното бъдеще. Проектирането започва през лятото на 2013 г. и заедно с процеса по съгласуване отнема около година. Изпълнението на проекта стартира на 4 юли 2014 г., като Фондация „Америка за България“ заедно със

69

Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и фондация „120 години Юридически факултет при СУ „Св. Кл. Охридски“ координира процеса по осъществяването му. На 15 април 2015 г., в навечерието на Деня на конституцията, реконструираната 272 аудитория отваря врати. Проектът включва подобряване и обогатяване на функционалността на пространството, използване на съвременни материали с високо ниво на износоустойчивост и добър естетически вид, пoдобряване на акустиката, видимостта в залата, съответствие с противопожарните и евакуационни изисквания, както и с изискванията за достъпност. Архитектите се стремят да запазят характерния облик на залата, като същевременно използват нови материали, оборудване, обзавеждане и инсталации, отговарящи на техническите норми за учебни и обществени пространства. Резултатът е подобряване на комфорта на средата за работа и за нормално осъществяване на учебния процес.


70 ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

За целите на интерактивното обучение в залата е създадена изцяло нова среда, оборудвана с видеоконферентна, озвучителна и мултимедийна система, които позволяват дистанционно обучение, записи на лекции и видеоконферентни връзки. Новата фунционална организация на залата включва нови функционални седящи места и разместването им за подобра видимост. Създадена е

ГРА ДСК А сред а

възможност за контролиране на осветлението, щорите и режими на презентация при различните нива на заетост и начини за използване на залата. В процеса на изпълнение са вложени над 150 000 винта, над 11 км метални профили, 10 км eлектрои ftp кабели, над 1000 кв.м дървесен фурнир, 12 куб.м дървен материал.


аула 272, софийски университет

71

Работните места имат ел. контакти, място за багаж и работно LED осветление, позволяващо водене на записки по време на лекции с прожекция. Запазват се пространството, характерът и детайлите на залата, като се използват съвременни техники и материали

Осигурява се възможност за провеждане на международни събития, конференции, прожекции, гостуващи лектори и др. чрез монтирането на система за озвучаване, видеопрезентация и видеоконферентна връзка. Изградена наново е цялата инсталация за отопление, вентилация и климатизация


72  ГРА ДЪТ  ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

ГРА ДСКА сред а

Икономически университет – Варна След 100 години текст Силвия Ценова


Икономически университет, варна

73

Реставрация и модернизация на фасади и ремонт на входно фоайе и стълбищна клетка в Ректората на територията на Учебен блок 1

Инвеститор Икономически университет – Варна Проектант арх. Никола Лазаров (1912 г.) Проектант на реновацията „Фрибул“ ООД Конструктор художник-реставратор Константин Угринов Изпълнител „Рони-Колор” ЕООД

Икономически университет – Варна, е първото българско висше икономическо училище в България. През 2014 г. се навършиха 100 години от построяването на историческата сграда на ИУ – Варна, разположена в идеалния център на града, в непосредствена близост до Морската градина. Сградата е проектирана от видния български архитект Никола Лазаров. Надзорник на строежа е бил архитект Дабко Дабков. Архитектурният ù стил е в духа на френския ренесанс, с прибавени елементи от класическия западноевропейски барок. Особено ефектно е оформлението на фронтона над централния вход, дело на варненския скулптор Кирил Шиваров. Академичната сграда (Учебен корпус 1) е декларирана като недвижима културна ценност. Идеята за създаването на висше търговско училище е плод на стопанския и културния подем, характерен за края на първото десетилетие на миналия век, и на нарасналата необходимост от стопанско образование. Първата стъпка е създаването на Варненското търговско училище през септември 1904 г. с предвиден тригодишен курс на обучение. През 1907 г. пред Варненската търговско-индустриална камара (ВТИК) е поставен въпросът за построяване на собствено здание на училището. Идеята се възприема и през януари 1911 г. общината предоставя общинско място за търговско училище с площ 6500 кв.м. Основан е строителен комитет при ВТИК с председател Петър Петрович, който провежда търг за проектиране. Представени и откупени са четири проекта. Поради надхвърлен бюджет на обекта не се отрежда първа награда. Проектите са изложени 10 дни в Морското казино, за да се запознае гражданството с тях.

ВТИК възлага допълнително на арх. Никола Лазаров да направи промени и да се вмести в сумата от 250 000 лв. Полагането на основния камък е на 13 ноември 1911 г. Скромната първоначална сума, с която започва строителството, е изчерпана и държавата отпуска на три пъти сумата от 150 000 лв., с които зданието е довършено през 1914 г. Успехите на средното търговско училище и наличността на голяма самостоятелна сграда насърчава г-н Цани Калянджиев да настоява за откриване и на Висше търговско училище, но избухналата война забавя осъществяването на тази идея. След края на войната (1920 г.) се приемат изработената програма и правилник за бъдещото Висше търговско училище. На 4 октомври 1921 г. става освещаването на новия институт. Първият ректор на Висшето търговско училище е радетелят за неговото създаване проф. Цани Калянджиев. На карта на града от 1929 г. имотът и сградата са изобразени в пространството между бул. “Княз Борис I”, бул. “Цар Освободител”, ул. “Л. Каравелов” и ул. “Д. Чинтулов” с геометрия и размер, както е понастоящем – 11 604 кв.м. Сградата е ситуирана с главната си фасада успоредно на булевард “Княз Борис I”, с подход откъм булеварда, решен в оста на симетрия на фасадата. Решена с едно централно крило с монументално външно стълбище и приемно фоайе и две странични крила, които оформят открит вътрешен двор. В края на 30-те години е пристроено ново тяло. Проектът е на арх. М. Йорданов. От този период е и първата благоустройствена разработка на прилежащата градина, елементи от композицията на която са опазени до днес.


74  ГРА ДЪТ  ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

Архитектурата на сградата е в духа на френския ренесанс с примес на барокови елементи. Ризалити в двата края балансират богатото пластично решение на централната част на фасадата и отчетливо оформят пет фасадни полета. Прозоречните отвори са обхванати от пластично изпълнени рамки от рустицирана мазилка – фасадната обработка на целия първи етаж и централното фасадно поле на втория етаж. В централното фасадно поле се забелязва засводяване и пищна пластична украса над групата от три прозореца на третия етаж и подчертаване на разположената в оста на симетрия главна входна врата, обрамчена с пиластри и фронтон. Етажите са разделени от богати каменни корнизи. Двата надпартерни етажи са декорирани с лизени, пояси и други пластични елементи, завършек на които е главният корниз. Върховото оформление над входа поставя кулата със скулптурна група – акцент в силуета на сградата.

ГРА ДСКА сред а


Икономически университет, варна

Един централен и два мощни крайни пиластъра, както и два плитки ризалита оформят шест фасадни полета на западната фасада на сградата. Ризалитите завършват с два фронтона с картуши, дело на скулптора Кирил Шиваров. Зад фронтоните се извисяват две симетрични кули. За разлика от главната и западната фасади източната не е решена симетрично. Тя повтаря рисунъка на западната в обхвата на централното крило до плиткия ризалит с фронтон и кула и продължава на север с по пет прозоречни отвора на етаж, които не са обхванати в групи, а са със семпли самостоятелни прозоречни рамки. Цокълът на сградата е оформен с добре обработени каменни блокове. Вътрешното оформление на вестибюла, тържественото трираменно стълбище, мозайките от цветна керамика, гипсовите тавани са изпълнени с високо майсторство и са истински шедьовър на архитектурата от началото на миналия век. Консервационно-реставрационната намеса е осъществена чрез разнообразни дейности с цел да се опази недвижимата културна ценност. Реставрирани са цокълът, гладката варо-пясъчна мазилка, рустицирана мазилка с дълбок релеф, каменните корнизи и рамки, мазилковите корнизи, пластичната декоративна украса и скулптурната украса. Фасадите са боядисани с фасадна боя Siliconharzfarbe на Remmers, продукт с приложение в областта на защитата на паметници на културата. Любопитен факт е, че сградата е била боядисана със същата боя при ремонт, извършен през 70-те години на миналия век. При доставката, в завода са отворени архивите и боята е тонирана в същите цветове, както е била тонирана тогава.

75


76  ГРА ДЪТ  ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

ГРА ДСКА сред а

площад „Славейков“ в София реконструкция на сграда от 1928 г.

Текст Радостина Попова


площ а д “Славейков”   реконструкция на сгра д а

Проектът представлява преустройство и реконструкция на съществуваща сграда на пл. „Петко Р. Славейков” №6а за нуждите на търговски обект и офиси. Сградата притежава статут на архитектурностроителна недвижима културна ценност, за която е определена категория “местно значение”. Зданието е построено през 1928 г. като “жилищно-търговска сграда на Стефан Пейков“ на шест надземни нива и сутерен и преди преустройството има смесено предназначение. Ситуирана е в УПИ VI, кв. 470, м. Централна градска част, р-н „Средец“, по плана на гр. София. Преустройството и реконструкцията включват промяна на предназначението на помещенията и мерки за укрепване на строителната конструкция. Проектът предвижда надстрояване на сградата до задължително покриване на калканната стена на шестетажното жилищно здание в съседния парцел.

77


78  ГРА ДЪТ  ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

ГРА ДСКА сред а

Поглед от терасата към съседната сграда, която също ще се реконструира

Инвеститор: “Джи Пи Холд” АД Проектант: “Осем А” и арх. Антон Ватев Изпълнител: “Джи Пи Груп” ООД Конструктор: инж. Мирослав Тодоров

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 234.4 кв.м

РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ (без сутерен) 1632.2 кв.м РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ (със сутерен) 1857.6 кв.м ЕТАЖНОСТ М+5+А


площ а д “Славейков”   реконструкция на сгра д а

Във функционално отношение сградата може да се раздели на две части. На първите три нива – партер, сутерен и мецанин, е ситуиран магазин за промишлени стоки със самостоятелен вход, самостоятелна стълба и асансьор. Останалите пет нива, включително частично подпокривният етаж, са обособени като офиси с отворени общи работни пространства с изключение на санитарните и помощните помещения. Стълбището е осветено на всеки етаж и има възможност за естествена вентилация. На партера има проходен коридор за илизане в задния двор, където се разполага необходимият за осигуряването на непрекъснатото електрозахранване дизелов генератор. Офисните етажи са решени еднакво по всички нива – отворени работни пространства с обособени работни места и малка зала с възможност за приобщаване на пространството й към етажа. На всеки от офисните етажи са предвидени тоалетни с преддверия, мокро помещение за чистачка и осветен кухненски бокс, в който се намира етажното ел. табло, телефонна централа и РАК шкаф. Конструктивното укрепване на сградата включва изграждането на противоземетръсни шайби по всички нива, нови колони от кота +16.52 нагоре, укрепване на съществуващите колони и укрепване на плочите в зоните на гредите със стоманена конструкция. Навсякъде по етажните нива се предвижда изграждането на двоен сух под на конструкция, в който минават инсталациите. Фасадните стени се премахват изцяло и се изграждат наново, тъй като са много обрушени и на места липсва свързващият зидарията хоросан. Всички нови преградни стени са гипсокартонени щендерни. Навсякъде по

79

етажите се изпълнява окачен таван, който позволява да се изгради климатичната и вентилационна инсталация. Възприет е различен подход за различните фасади. Върху североизточната фасада (към задния двор) и граничещата с нея северозападна калканна стена е положена структурна мазилка. По отношение оформлението на югозападната фасада по ул. „Граф Игнатиев”, участваща в ансамбъла на пл. „ Петко Р. Славейков”, е обърнато особено внимание. След предварително обсъждане на проблема с представители на НИНКН се взе решение да се предложи адаптация на проекта за фасада от 1928 г., която, видно от приложените архиви на НАГ - София, има много повече архитектурно-художествени достойнства. Основните елементи от художественото оформление на фасадата са запазени, като се опростяват формите на детайлите и членението на дограмата. За облицовка на фасадата е избран бял полиран мраморизиран варовик от кариерата в с. Румянцево. При основния вход на сградата в оригиналния проект има пищен фронтон, подпрян с капители и стъпил на два пиластъра с волути. В тази част настоящият проект е значително опростен, така че едновременно да се подчертае входът за офисната част и да се запази доминантната роля на средната ос с еркера и входа на банката. В рамките на мансардния етаж тази доминантна роля се засилва от балкона и малко по-детайлизираната арка, оформена над него. Тя се носи от сдвоени пиластри от двете страни на витрината и на върха й има пластичен медальон (вероятно герб), какъвто е показан на оригиналните чертежи. От двете страни на тази арка има две по-малки капандури, отново оформени като арки.


софия, жк. „Младост 1“, бул. „Йерусалим“

АГАПЕО

създадена да обгръща с любов АГАПЕО отвежда на едно от най-комуникативните места в София: на броени метри от метростанция „Младост 1“, облагодетелствано и с щедрия дар на близката планина – здравословния климат. В многофункционалната сграда може да се живее с радост, да се твори, да се прави успешен бизнес. На разположение са апартаменти, ателиета, магазини, офиси и подземни гаражи. Пространствата им са гъвкави и никое от тях не е компромисно малко. Мечтани условия за живот и условия за мечтите да станат реалност!


ǽɊȭɃɁɥȭɯȴɭɀȭɯȭ ǩǬǩǾǰǽ ɪɧɥȭ, ɩȭ ɧȭ ɀȭɮɁȿɀɪ Ʉ ɪȿȴɯɁ Ʉɪ ɀȭɫ-ɥȭɨɀȭɯȭ ɮɃȴɧɮɁɄɯȭɥɬȭ ɩȭ ɲȭɄɯɪȴ: ɧȭ ɁȮɪɊȭɱ. ȁɁɩɪ ɄɯȭɃɁɦɃɴɰɬɪ ɦɭȭɦɁɭ ȴ ɥɧɴɉɀɁɥȴɀɪȴɯɁ ɀȭ ǩǿȁǰǸȀ ǵǼdzǰǼǰǿǵǼǬ ɩȭ ɧɁȿ, ɬɁɫɯɁ ɧȭ ɁȮɦɴɃɀȴ Ʉ ɭɵȮɁɥ ɄɥɁɪɯȴ ɁȮɪɯȭɯȴɭɪ, ɧȭ ɪȿ ɮɃȴɧɁɄɯȭɥɪ Ʉɥɏɯ ɀȭ Ʉɥȴɯɭɪɀȭ, ɯɁɮɭɪɀȭ ɪ ɀȴɨɀɁɄɯ. ȫȴɄȴɯȴɯȭɨɀȭɯȭ ɄɦɃȭɧȭ ȴ ȴɈɪɃɀȭ, Ʉɏɬȭɱ ȮȴɩɯȴɦɭɁɥɀȭ Ʉ ɮɭɴɩɀȭɭɁɯɁ ɮɁ ɈȭɄȭɧȭɯȭ ɄɯɴɬɭɁ, ɬɁȴɯɁ ɁɯɃȭɩɏɥȭ ɄɭɴɀɰȴɯɁ ɪ ɦɁ ɮɃɁɮɆɄɬȭ ɥ ɄȴȮȴ Ʉɪ. ȁɏ ɮɃɪɥɭɪɊȭ ɮɁɦɭȴɧɪɯȴ, ɮɃȴɥɃɴɲȭ Ʉȴ ɥ ȴȿȮɭȴȿȭ ɩȭ ɄɥɁɏɯȭ ɄɃȴɧȭ. ǩǬǩǾǰǽ ɩȭɥɭȭɧɏɥȭ Ʉ ɬɭȭɄɪɊȴɄɬȭɯȭ ɊɪɄɯɁɯȭ ɀȭ ɭɪɀɪɪɯȴ Ʉɪ, Ʉ ɁɃɪɦɪɀȭɭɀɁɄɯɯȭ ɀȭ ȭɃɉɪɯȴɬɯɆɃɀɪɏ ɩȭȿɪɄɴɭ. ǩ Ʉ Ȯȴɭɪɏ ɧȴɯȭɫɭ ɀȭ ɮɃȴɧɀȭɯȭ ɈȭɄȭɧȭ ǩǿȁǰǸȀ ǵǼdzǰǼǰǿǵǼǬ ɪ ɯɁɩɪ ɮɴɯ ɥɦɃȭɨɧȭ ɄɪȿɥɁɭ ɥ ɄɥɁȴ ɩɧȭɀɪȴ. ȀɯɪɭɪɩɪɃȭɀɪɯȴ ɄɯɃɆɀɪ ɀȭ ȭɃɈȭ, ɥɃɏɩȭɀɪ ɥ ɧɁɄɯɁɭȴɮɀɪɏ ɬȭȿɴɬ, ɩȭɦȭɯɥȭɯ ɧɆɉɁɥɀɁɯɁ ɪɩȿȴɃȴɀɪȴ ɀȭ ȿɆɩɪɬȭɯȭ. ȬȴɬɁɯȭ, ɬɃȭɄɁɯȭ, ɉȭɃȿɁɀɪɏ – ɯɁɥȭ ɪɩɭɴɊɥȭ ȿȴɭɁɧɪɏɯȭ ɀȭ ȭɃɈȭɯȭ, ɯɁɥȭ ȴ ɪ ɈɁɃȿɆɭȭɯȭ ɀȭ ɁɄȿɪɄɭȴɀɪɏ ɨɪɥɁɯ, ɀȴɮɁȿɃȭɊȴɀ Ɂɯ ȮɪɯɁɥɪ ɦɃɪɨɪ.

ǫ ɃȭɩɀɁɁȮɃȭɩɀɪɯȴ ɮɁ ɮɭɁɲ ɪ ɃȭɩɮɃȴɧȴɭȴɀɪȴ ɮɃɁɄɯɃȭɀɄɯɥȭ ɲȴ ɁɯɬɃɪȴɯȴ ɯɁɥȭ, ɬɁȴɯɁ ȴ ɮɁ ȿɏɃɬȭɯȭ ɀȭ ɥɬɆɄȭ ɪ ɨȴɭȭɀɪɏɯȭ ɥɪ. ǩ Ʉɭȴɧ ɯɁɥȭ ɲȴ Ʉȴ ɆɥȴɃɪɯȴ, Ɋȴ ɥ ǩǬǩǾǰǽ, ɬȭɬɯɁ ɥɪɀȭɦɪ ɀȭ ȭɧɃȴɄɪɯȴ ɀȭ ǩǿȁǰǸȀ, ɀȴ ɥɪȴ ɮɁɧɧɴɃɨȭɯȴ ɧɁȿȭ Ʉɪ, ȭ ɯɁɫ - ɥȭɄ. ǴȭɲɁɯɁ ɥɪ ɧȭɥȭ ɩɧɃȭɥɁɄɭɁɥɀȭɯȭ ɄɃȴɧȭ ɀȭ ɨɪɭɪɲȴ, ɃȴȭɭɪɩɪɃȭɀɁ Ʉ ȿȭɯȴɃɪȭɭɪ Ʉ ɧɁɬȭɩȭɀ ɮɃɁɪɩɉɁɧ ɪ ɄɴɄ ɄɪɦɆɃɀɁɄɯɯȭ ɀȭ ɄȴȮȴɥɩɪɄɬȭɯȴɭɀɁɯɁ ɄɯɃɁɪɯȴɭɄɯɥɁ. ǼɪɄɬɪɯȴ ȴɀȴɃɦɪɫɀɪ ɃȭɩɉɁɧɪ, ɯɁɮɭɁɪɩɁɭȭɰɪɏɯȭ, ɱɆȿɁɪɩɁɭȭɰɪɏɯȭ, ɮɁɄɯɪɦɀȭɯɪ Ʉ ɀȭɫ-ɥɪɄɁɬɪɯȴ ɯȴɉɀɁɭɁɦɪɪ ɧɀȴɄ, Ʉȭ ɦȭɃȭɀɰɪɏ ɩȭ ɪɬɁɀɁȿɪɊɀɁ ɪ ɮɃɪɏɯɀɁ ɁȮɪɯȭɥȭɀȴ. ǸɥȭɃɯȭɭɴɯ Ʉ ɥȴɧɃɁɯɁ ɪȿȴ „ǻɭȭɧɁɄɯ“ ȴ ɥɄȴ ɮɁ-ɧɪɀȭȿɪɊȴɀ, ɥɄȴ ɮɁ-Ɂɨɪɥȴɀ, ɥɄȴ ɮɁ-ɨȴɭȭɀ ɄɴɄ ɄɥɁɪɯȴ ɃȭɄɯɏɲɪ ɥɴɩȿɁɨɀɁɄɯɪ ɩȭ ɧɁȮɴɃ ȮɪɩɀȴɄ ɪ ɩɧɃȭɥɁɄɭɁɥȴɀ ɨɪɥɁɯ; ɯɁ ȴ ȿɏɄɯɁ ɀȭ ȴɀȴɃɦɪɊɀɪɯȴ ɪ ɨɪɩɀȴɃȭɧɁɄɯɀɪɯȴ ɉɁɃȭ. ǸɁȿɆɀɪɬȭɰɪɪɯȴ Ʉɯȭɥȭɯ ɥɄȴ ɮɁ-ɀȭɧȴɨɧɀɪ, ȭ ȭɧɃȴɄɴɯ ɥɪ ɯɆɬ – ɥɄȴ ɮɁɮȴɃɄɮȴɬɯɪɥȴɀ ɪ ɥɄȴ ɮɁ-ɮɃȴɄɯɪɨȴɀ. ǩǬǩǾǰǽ ȴ ɩȭɬɭɪɀȭɀɪȴ ɧȭ ɁȮɪɊȭȿȴ, ȭ ɯɁɥȭ ȴ ɥɄȴ ɮɁ-ɥɴɩȿɁɨɀɁ, ɬɁɦȭɯɁ ɨɪɥȴȴȿ ɭȴɬɁ ɪ ɬɃȭɄɪɥɁ.


Ǵǩ ǫȍǿȅǽǫǰȁǰ ǫ 2016 ǬǽȫǵǼǩ

ǼɁɥɁɯɁ ɥ ǩǿȁǰǸȀ ȴ ɮɁɃȴɧɀɪɏɯ ɥɃɴɉ: ɀȴȮɁɄɯɴɃɦȭɊɪɯȴ. Ǽȴɬȭ ɯȴɩɪ, ɬɁɪɯɁ ɯɴɃɄɏɯ ɄɥɁɏ ɧɁȿ, ɆɄɯɃȴȿɏɯ ɮɁɦɭȴɧȭ Ʉɪ ɀȭɦɁɃȴ. Ǽȭɧ ɀɪɥɁɯɁ ɀȭ ɧɃɆɦɪɯȴ, ɀȭɧ ɁȮɪɬɀɁɥȴɀɁɯɁ, ɩȭ ɧȭ ɀȭɧȿɪɀȭɯ ɥɴɃɉȭ ɀȭ ɄɥɁɪɯȴ ɁɊȭɬɥȭɀɪɏ. ǩǿȁǰǸȀ ǵǼdzǰǼǰǿǵǼǬ ǩȫ Ʉȴ ɀȭɄɁɊɥȭ ɬɴȿ ɄɯɃɁɪɯȴɭɄɯɥɁ ɀȭ 25-30-ȴɯȭɨɀɪ ɄɦɃȭɧɪ ɭɆɬɄ ɥ ȀɁɈɪɏ: ɮɃȴɄɯɪɨɀɪ ɪ ɥɀɆɱɪɯȴɭɀɪ, ɀɁ ɪɩɯɴɀɊȴɀɪ ɪ ɥɴɩɧɆɱɀɁ ɭȴɬɪ Ʉ ɥɄȴɮɃɁɀɪɬɥȭɲȭɯȭ Ʉɪ Ʉɥȴɯɭɪɀȭ. ǬɀȴɩɧɁɯɁ ɀȭ ɮȴɃɄɮȴɬɯɪɥɀɁ ȿɪɄɭȴɲɪɏ ɊɁɥȴɬ ȴ ɀɏɬɴɧȴ ɯȭȿ. ȫȭ Ʉȴ ɥɮɪɱȴ ɪ ɧȭ Ʉȴ ɁɯɬɃɁɪ – ȴɧɀɁɥɃȴȿȴɀɀɁ. Ǽȭ ɯȴɩɪ ɆɄɭɁɥɪɏ ɯɃɏȮɥȭ ɧȭ ɁɯɦɁɥɁɃɪ ȴɧɀȭ ɄɦɃȭɧȭ, ɩȭ ɧȭ Ȯɴɧȴ... ɩȭȮȴɭȴɨɪɯȴɭɀȭ. Ǽȴ ȴ ɀɆɨɀɁ ɧȭ Ȯɴɧȴɱ ȭɃɉɪɯȴɬɯ, ɩȭ ɧȭ ɩɀȭȴɱ, Ɋȴ ɀɏȿȭ ɀɪɲɁ ɮɁ-ɯɃɆɧɀɁ Ɂɯ ɯɁɥȭ. ǩ ɪɄɯɪɀɄɬɪɏɯ ȭɃɉɪɯȴɬɯ ɀɪɬɁɦȭ ɀɏȿȭ ɧȭ Ʉȴ Ɂɯɬȭɨȴ Ɂɯ ɯȭɩɪ ɩȭɧȭɊȭ. ǫ ɀȭɧ ɧɥȭɫɄȴɯɦɁɧɪɱɀȭɯȭ Ʉɪ ɪɄɯɁɃɪɏ ȭɃɉɪɯȴɬɯɆɃɀɁɄɯɃɁɪɯȴɭɀȭɯȭ ɬɁȿɮȭɀɪɏ ǩǿȁǰǸȀ ǵǼdzǰǼǰǿǵǼǬ ǩȫ ɀȭȿɪɃȭ ɄȿɪɄɴɭȭ ɪ ɄɯɃȭɄɯɯȭ ɥ ɀɁɥɁɯɁ, ɬɁȴɯɁ ɁȮȭɊȴ ɥɬɁɃȴɀɏɥȭ ȴɄɯȴɄɯɥȴɀɁ ɪ ɬɃȭɄɪɥɁ ɥ ɄɃȴɧȭɯȭ Ʉ ɀȴɫɀɪɯȴ ɮɭȭɄɯɁɥȴa Ɂɯ ɮɃɪɃɁɧȭ, ɪɄɯɁɃɪɏ, ɬɆɭɯɆɃȭ. ǩɬɁ Ʉȴ ɃȭɩɉɁɧɪɱ ɪɩ ɄɯɁɭɪɰȭɯȭ – ǩǿȁǰǸȀ ɄɯɃɁɪ ɄȭȿɁ ɯɆɬ ɪ ɪɩɮɁɥɏɧɥȭ ɧɁɃɪ ɥ ɄɥɁȴɯɁ ɬɃȴɧɁ ɭɵȮɁɥɯȭ ɪ ɮɃȴɧȭɀɁɄɯɯȭ Ʉɪ ɬɴȿ ȀɁɈɪɏ – ɲȴ ɄɴɩɃȴɱ ɭɁɦɁɯɁ ɀȭ ɬɁȿɮȭɀɪɏɯȭ ɥɴɃɉɆ ɄɦɃȭɧɪ, ɮɃȴɧ ɬɁɪɯɁ ɀȴɆɄȴɯɀɁ Ʉɪ ɩȭȮȭɥɪɭ ɬɃȭɊɬȭ. Ǽȴ Ʉȭ ɯȴ ɄɮɃȴɭɪ Ʉ ɥɪɄɁɊɪɀȭɯȭ Ʉɪ – ɯɏ ȴ ɄɴɁȮɃȭɩȴɀȭ Ʉ ɁɄɯȭɀȭɭɪɯȴ. Ǽȴ Ʉȭ Ʉȴ ɀȭɯɃȭɮɪɭɪ Ʉ ɬɃȴɲɏɲɪ ɰɥȴɯɁɥȴ, ȭ Ʉȭ ɮɃȴɧɮɁɊȴɭɪ ɧɁɄɯɁɭȴɮɪȴɯɁ ɀȭ ɬȭȿɴɬȭ, ɪɩɪɄɬȭɀɁɯɁ ɄɴɊȴɯȭɀɪȴ ɀȭ ɀɵȭɀɄɪ. Ǽȴ Ʉȭ „ɁɄɯɃɁɥ ɀȭ ȮɭȭɦɁɮɁɭɆɊɪȴ“ ɄɃȴɧ ȮȴɩɮɁɃɏɧɴɬ, ȭ Ʉȭ ɁȮɭȭɦɁɃɁɧɪɭɪ ɄɃȴɧȭɯȭ Ʉ ɮɁɧɁȮɃȴɀȭ ɪɀɈɃȭɄɯɃɆɬɯɆɃȭ, ɄɴɄ ɄɮȴɰɪȭɭɀɁ ɁɄɥȴɯɭȴɀɪȴ ɪ ɮɁɧɧɴɃɨȭɀɪ ɩȴɭȴɀɪ ɮɭɁɲɪ. ǫɮȴɊȭɯɭɪɭȭ ɯȴ ȴ ɬɭȭɄȭɯȭ. ǽɯɬɃɁɏɥȭɀȴɯɁ ɄɮɁɃȴɧ ǩǿȁǰǸȀ ȴ ɪȿȴɀɀɁ ɥ ɪɩɭɴɊɥȭɀȴɯɁ ɀȭ ɬɭȭɄȭ: ɀȴɩȭȿȴɀɪȿɁɯɁ Ʉ ɀɪɲɁ ɧɃɆɦɁ ɊɆɥɄɯɥɁ ɩȭ ȿɏɃɬȭ, ɄȭȿɁɥɩɪɄɬȭɯȴɭɀɁɄɯɯȭ ɪ ɥ ɩȭȿɪɄɴɭȭ, ɪ ɥ ɪɩɮɴɭɀȴɀɪȴɯɁ. dzɪɭɪɲȴɯɁ ɯɃɏȮɥȭ ɧȭ ɪɩɃȭɄɯɥȭ ɥ ɁɊɪɯȴ ɀȭ ɄɁȮɄɯɥȴɀɪɬȭ Ʉɪ ɥɄȴɬɪ ɧȴɀ, ɬȭɩɥȭɯ ɥ ɬɁȿɮȭɀɪɏɯȭ, Ʉ ȭɧȴɬɥȭɯɀɁɯɁ ɥɮɪɄɥȭɀȴ ɥ ɄɃȴɧȭɯȭ, Ʉ ɁɮɯɪȿȭɭɀɁɯɁ ɃȭɩɮɃȴɧȴɭȴɀɪȴ ɀȭ ɨɪɭɪɲɀȭɯȭ ɮɭɁɲ, Ʉ ɀɪɄɬɪɯȴ ȴɀȴɃɦɪɫɀɪ ɃȭɩɉɁɧɪ ɥ ɧɁȿȭ ɪ ɯɁɭɬɁɥȭ Ɂɲȴ.


25-30-ȴɯȭɨɀɪɯȴ ɄɦɃȭɧɪ Ʉȭ ɮɁ-ɄɬɁɃɁ ɮɃȭɥɪɭɁ, ɁɯɬɁɭɬɁɯɁ ɪɩɬɭɵɊȴɀɪȴ ɥ ȴɧɪɀ ȿȴɦȭɮɁɭɪɄ, ȭ ȀɁɈɪɏ Ɂɯɧȭɥɀȭ ȴ ȿȴɦȭɮɁɭɪɄ. ǰɄɯȴɄɯɥȴɀɁ ȴ ɧȭ Ʉȴ ɮɃȴɁɯɬɃɪɥȭɯ ɯȴɃȴɀɪ Ʉ ɮɁɯȴɀɰɪȭɭ, ɧȭ Ȯɴɧȭɯ ɄɴȮɆɨɧȭɀɪ ɩȭ ɮɁ-ɪɀɯȴɀɩɪɥȴɀ ɪ ɮɴɭɀɁɰȴɀȴɀ ɨɪɥɁɯ. ǫɴɭɀɆɥȭɲɁ ȴ ɦɃȭɧɴɯ ɧȭ ɃȭɄɯȴ ɀȭ ɥɪɄɁɊɪɀȭ, ɄɪɭɆȴɯɴɯ ɧȭ Ʉɯȭɥȭ ɮɁ-ɄɯɃȴȿɪɯȴɭȴɀ, ɮɁɃȭɩɀɁɁȮɃȭɩȴɀ, ɮɁ-ɮɃȴɧɪɩɥɪɬȭɯȴɭȴɀ. „ǼȴȮɁɄɯɴɃɦȭɊɪ“ ɄɮɁɃȴɧ ɀɏɬɁɪ ȴ Ʉɪɭɀȭ ɧɆȿȭ ɩȭ 75-100-ȿȴɯɃɁɥɪ ɄɦɃȭɧɪ, ɀɁ ɥɄɴɲɀɁɄɯ ɥɄɏɬȭ ɮɁɄɯɃɁɫɬȭ, ɬɁɏɯɁ Ʉȴ ɄɯɃȴɭɥȭ ɀȭɧ ɁɄɯȭɀȭɭɪɯȴ, ȴ ɀȴȮɁɄɯɴɃɦȭɊ. ǫɴɥ ɥɄɪɊɬɪ ɄɭɆɊȭɪ ɲȴ ɪɩɮɴɬɥȭ ɪ ɥɮȴɊȭɯɭɏɥȭ, ɲȴ Ȯɴɧȴ ɪɀɯɃɪɦɆɥȭɲɁ ȿɏɄɯɁ ɥ ɆɃȮȭɀɪɄɯɪɊɀɪɏ ɮȴɫɩȭɨ.

Ǽȭɱȭɯȭ ǰɥɃɁɮȴɫɄɬȭ ɄɯɁɭɪɰȭ ȀɁɈɪɏ ɩȭɄɭɆɨȭɥȭ ɧɃɴɩɬɪ, ɀȴɬɁɀɥȴɀɰɪɁɀȭɭɀɪ, ɁɯɬɃɁɏɥȭɲɪ Ʉȴ ɄɦɃȭɧɪ, ɬɁɪɯɁ ɧȭ ɦȴɀȴɃɪɃȭɯ ɪɀɯȴɃȴɄ ɬɴȿ ȿɏɄɯɁɯɁ Ʉɪ ɪ ɮȴɃɄɮȴɬɯɪɥɪ ɥ ɀȴɦɁ; ɧȭ ɩȭɃȭɩɏɥȭɯ Ʉ ɥɏɃȭɯȭ, Ɋȴ ɪȿȴɀɀɁ Ʉȴɦȭ ȴ ɥɃȴȿȴɯɁ ɧȭ Ʉȴ ɨɪɥȴȴ ɀȭ ɥɪɄɁɯȭ. ȁȴɩɪ ɥɴɩȿɁɨɀɁɄɯɪ ɥȴɊȴ Ʉȴ ɮɃȴɧɭȭɦȭɯ Ɂɯ ǩǿȁǰǸȀ ǵǼdzǰǼǰǿǵǼǬ ǩȫ - ɬɁȿɮȭɀɪɏɯȭ, ɬɁɏɯɁ ɥɪɀȭɦɪ ȴ ɯɴɃɄɪɭȭ ɄɥɁɏ Ʉɭȴɧɥȭɲ ɩɭȭɯȴɀ ɥɃɴɉ.

ȬȂǸȀǽǴǰǼ dzǵȬǵȉǰǼ ǸǽǻǾȬǰǸȀ „ȀȁǰȬǩ ǪǽȋǼǩ“, ǾǽǪǰȫǵȁǰȬ ǫ ǸǩȁǰǬǽǿǵȋ „dzǵȬǵȉǼǵ ǸǽǻǾȬǰǸȀǵ“ ǫ ǼǩȇǵǽǼǩȬǰǼ ǸǽǼǸȂǿȀ „ȀǬǿǩȫǩ Ǽǩ ǬǽȫǵǼǩȁǩ 2015“


ǩǿȁǰǸȀ ǵǼdzǰǼǰǿǵǼǬ ǩȫ ȴ ɪɩɰɏɭɁ ȮɴɭɦȭɃɄɬȭ ȭɃɉɪɯȴɬɯɆɃɀɁɄɯɃɁɪɯȴɭɀȭ ɬɁȿɮȭɀɪɏ, Ʉɴɩɧȭɧȴɀȭ ɮɃȴɩ 1993 ɦ. Ɂɯ ȭɃɉ. Ǿɭȭȿȴɀ ǻɪɃɏɀɁɥ Ʉ ɦɁɯɁɥɀɁɄɯɯȭ ɧȭ ɃȭȮɁɯɪ ɮɁ ɄɥȴɯɁɥɀɪ ɄɯȭɀɧȭɃɯɪ; ɧȭ ɀȭɧɉɥɴɃɭɏ ɁɊȭɬɥȭɀɪɏɯȭ ɀȭ ɬɭɪȴɀɯȭ ɪ ɁȮɲȴɄɯɥɁɯɁ; ɧȭ Ʉȴ ɮɁɩɪɰɪɁɀɪɃȭ ɥ ɀȭɫ-ɥɪɄɁɬɪɏ Ʉȴɦȿȴɀɯ ɀȭ ɮȭɩȭɃȭ ɀȭ ɀȴɧɥɪɨɪȿɪ ɪȿɁɯɪ. ǸɁȿɮȭɀɪɏɯȭ ɮɃɁȴɬɯɪɃȭ ɪ ɃȴȭɭɪɩɪɃȭ ɨɪɭɪɲɀɪ ɪ ȭɧȿɪɀɪɄɯɃȭɯɪɥɀɪ ɬɁȿɮɭȴɬɄɪ, ɉɁɯȴɭɪ ɪ ɊȭɄɯɀɪ ɧɁȿɁɥȴ; ɄɯɃɁɪ ɉɃȭȿɁɥȴ ɪ ɃȴɬɁɀɄɯɃɆɪɃȭ ɮȭȿȴɯɀɪɰɪ ɀȭ ɬɆɭɯɆɃȭɯȭ. ǽɄɥȴɀ ɦȭɃȭɀɰɪɁɀɀȭɯȭ ɪ ɄɭȴɧɦȭɃȭɀɰɪɁɀɀȭɯȭ ɮɁɧɧɃɴɨɬȭ ɀȭ ɁȮȴɬɯɪɯȴ ǩǿȁǰǸȀ ǵǼdzǰǼǰǿǵǼǬ ɊȴɄɯɁ ɮɁȴȿȭ ɪ ɬɁȿɮɭȴɬɄɀɪɏ ɪȿ ȿȴɀɪɧɨȿɴɀɯ. ȀɯȭȮɪɭɀɁɄɯ, ɮɁɊɯȴɀɁɄɯ, ɪɀɁɥȭɯɪɥɀɁɄɯ – ɯɁɥȭ Ʉȭ ɁɄɀɁɥɀɪɯȴ ɰȴɀɀɁɄɯɪ ɀȭ ǩǿȁǰǸȀ ǵǼdzǰǼǰǿǵǼǬ. ǸɁȿɮȭɀɪɏɯȭ ɀȴ ɮɃɁȿȴɀɏ ɄɥɁɏ ɮɃȴɧȿȴɯ ɀȭ ɧȴɫɀɁɄɯ, ɄɥɁȴɯɁ ɪȿȴ, ɄɥɁɏ ȴɬɪɮ ɪ ɄɥɁɏ ȭɧɃȴɄ. ȬɁɏɭɀɪɯȴ ɬɭɪȴɀɯɪ Ʉȴ ɆȿɀɁɨȭɥȭɯ ȮɭȭɦɁɧȭɃȴɀɪȴ ɀȭ ɀȴɪɩȿȴɀɀɁ ɥɪɄɁɬɁɯɁ ɬȭɊȴɄɯɥɁ ɪ ȮȴɩɆɄɭɁɥɀɁɯɁ ɮɃɪɧɴɃɨȭɀȴ ɬɴȿ ȴɯɪɊɀɪ ȮɪɩɀȴɄ ɮɃȭɬɯɪɬɪ. ȫɁɬȭɩȭɀɁ ɀȭɫ-ɧɁȮɃɁɯɁ ɥ ɄɆɃɁɥɪɀɪɯȴ, ȿȭɯȴɃɪȭɭɪɯȴ ɪ ɯȴɉɀɁɭɁɦɪɪɯȴ ȴ ɀɁɃȿȭ ɩȭ ɬɁȿɮȭɀɪɏɯȭ ɧɁɃɪ ɬɁɦȭɯɁ ɮȭɩȭɃɴɯ ɪ ɬɭɪȴɀɯɴɯ ɧɁɮɆɄɬȭɯ ɬɁȿɮɃɁȿɪɄɀɁ ȴɥɯɪɀɪ ȭɭɯȴɃɀȭɯɪɥɪ. Ȁɪɀɯȴɩ ɀȭ ɬɭȭɄɪɊȴɄɬɪ ɈɁɃȿɪ ɪ ȿɁɧȴɃɀɁ ɄɥȴɯɁɆɄȴɲȭɀȴ, ɄɦɃȭɧɪɯȴ ɀȭ ǩǿȁǰǸȀ ǵǼdzǰǼǰǿǵǼǬ ɪɩɭɴɊɥȭɯ ɬɭȭɄȭɯȭ ɀȭ ɉɆȿȭɀɀȭɯȭ ȭɃɉɪɯȴɬɯɆɃȭ. ǽɯɦɁɥɁɃɀɁɄɯɯȭ ɀȭ ɬɁȿɮȭɀɪɏɯȭ ȴ ɧȭ ɧȭɧȴ ɀȭ ɬɭɪȴɀɯȭ ɧɁȿ, ɬɁɫɯɁ ȴ ɮɁɄɯɃɁȴɀ ɥ ɩɧɃȭɥɁɄɭɁɥɀȭ ɄɃȴɧȭ ɪ Ʉȴ ɁȮɪɯȭɥȭ Ʉ ɭȴɬɁɯȭ ɪ ɃȭɧɁɄɯ; ɬɁɫɯɁ ɲȴ Ȯɴɧȴ ɈɆɀɬɰɪɁɀȭɭɀɁ ɪ ȴɄɯȴɯɪɊȴɄɬɪ ȭɧȴɬɥȭɯȴɀ ɪ ɥ ɧȭɭȴɊɀɁ Ȯɴɧȴɲȴ; ɥ ɬɁɫɯɁ Ʉȿȴɯɬɪɯȴ Ʉȭ ɀɪɄɬɪ, ȭ ɮȭɩȭɃɀȭɯȭ ȿɆ ɄɯɁɫɀɁɄɯ ɃȭɄɯȴ Ʉ ɥɃȴȿȴɯɁ. ǽɯɦɁɥɁɃɀɁɄɯɯȭ ɀȭ ǩǿȁǰǸȀ ǵǼdzǰǼǰǿǵǼǬ ɮɃȴɧ ɁȮɲȴɄɯɥɁɯɁ ȴ ɧȭ „ɥɃɴɲȭ“ ɯȴɃȴɀɪɯȴ ɀȭ ɄɥɁɏɯȭ ɧȴɫɀɁɄɯ Ʉ ɮɁɧɁȮɃȴɀȭ ɪɀɈɃȭɄɯɃɆɬɯɆɃȭ, Ʉ ȴɬɁɭɁɦɪɊɀɪ ɪ ȴɀȴɃɦɪɫɀɁ ȴɈȴɬɯɪɥɀɪ ɄɦɃȭɧɪ, Ʉ ȭɃɉɪɯȴɬɯɆɃȭ, ɩȭɃȭɩɏɥȭɲȭ ɄɃȴɧȭɯȭ Ʉ ɬɃȭɄɁɯȭ ɪ ɊɆɥɄɯɥɁ ɩȭ ɦɃȭɨɧȭɀɄɬȭ ɄɴɮɃɪɊȭɄɯɀɁɄɯ. ǻɪɄɪɏɯȭ ɀȭ ɬɁȿɮȭɀɪɏɯȭ ȴ ɧȭ ɄɴɥȿȴɄɯɏɥȭ ɯȴɩɪ ɧɥȴ ɁɯɦɁɥɁɃɀɁɄɯɪ – ɬɴȿ ɬɭɪȴɀɯȭ ɪ ɬɴȿ ɦɃȭɧȭ. ȀɁɈɪɏ ȴ ɁɄɀɁɥɀɪɏɯ ɮȴɃɪȿȴɯɴɃ ɀȭ ɧȴɫɄɯɥɪȴ ɀȭ ɬɁȿɮȭɀɪɏɯȭ. ȇɏɭȭɯȭ ɧȴɫɀɁɄɯ ɀȭ ǩǿȁǰǸȀ ǵǼdzǰǼǰǿǵǼǬ ȴ ɪɩɃȭɩ ɀȭ ɭɵȮɁɥ ɬɴȿ ɀȭɱɪɏ ɮɃȴɬɃȭɄȴɀ ȴɥɃɁɮȴɫɄɬɪ ɦɃȭɧ. ǫ ɨɪɭɪɲȴ, ɄɴɩɧȭɧȴɀɁ Ɂɯ ǩǿȁǰǸȀ ǵǼdzǰǼǰǿǵǼǬ, Ʉȴ ɨɪɥȴȴ ɀȭ ɥɪɄɁɯȭ ɪ Ʉ ɭȴɬɁɯȭ. ȁȭɬɴɥ ɲȭɄɯɭɪɥ ɧɁȿ ȴ ȿɏɄɯɁ ɀȭ ɬɃȭɄɁɯȭ, ɉȭɃȿɁɀɪɏ ɪ ɃȭɧɁɄɯ. Ǿȍǿǫǽ ǵ ǫǵǼǩǬǵ Ǿȍǿǫǽ - Ǵǩ ȆǽǫǰǸǩ ǩɃɉɪɯȴɬɯɆɃȭɯȭ ȴ ȿȭɯȴȿȭɯɪɬȭ, ȭɃɉɪɯȴɬɯɆɃȭɯȭ ȴ ɪɩɬɆɄɯɥɁ, ȭɃɉɪɯȴɬɯɆɃȭɯȭ ȴ ɮɃȴɁȮɃȭɩɏɥȭɀȴ ɀȭ Ʉɥȴɯȭ. ȫȭ, ɯȭɬȭ ȴ ɪ ɥɄȴ ɮȭɬ ɩȭ ǩǿȁǰǸȀ ɯɏ ȴ ɮɃȴɧɪ ɥɄɪɊɬɁ ɊɁɥȴɬɁɩɀȭɀɪȴ ɪ ɊɁɥȴɬɁɭɵȮɪȴ, ɬɁɪɯɁ ɀȭȿɪɃȭɯ ɪɩɃȭɩ ɥ ɄɴɩɪɧȭɀɪȴɯɁ. ǾɴɃɥɁ ȴ ɊɁɥȴɬɴɯ, ȭ ȿɀɁɦɁ ɮɁ-ɀȭɩȭɧ ȴ ȴɦɁɯɁ ɀȭ ȭɃɉɪɯȴɬɯȭ! Ǽȴɥȴɧɀɴɨ Ʉȿȴ ɨȴɃɯɥȭɭɪ ɁɃɪɦɪɀȭɭɀɁ ɉɃɆȿɥȭɀȴ ɩȭ ɈȭɄȭɧȭɯȭ ɀȭɮɃɪȿȴɃ, ɩȭɲɁɯɁ ɯɁ Ȯɪ ɁɯɀȴɭɁ ȿȭɭɬɁ Ɂɯ ɄɭɴɀɊȴɥɪɯȴ ɭɴɊɪ, ɬɁɪɯɁ ɯɃɏȮɥȭ ɧȭ Ʉɯɪɦɀȭɯ ɧɁ ɉɁɃȭɯȭ ɥɴɯɃȴ, ɧȭ ɦɪ ɮɁɦȭɭɏɯ... Ǽɪȴ ɀȴ ɪɄɬȭȿȴ ɄɦɃȭɧȭɯȭ, ɧɁȿɴɯ ɧȭ ɮɃɪɭɪɊȭɯ ɀɏɬȭɬɴɥ ɧȴɬɁɃ: Ɇɨ ȴɈȴɬɯȴɀ ɪ ɥɮȴɊȭɯɭɏɥȭɲ, ɀɁ ɄɯɆɧȴɀ ɪ ɀȴɪɄɯɪɀɄɬɪ; ɧȭ ɀȴ ȿɁɨȴ ɧȭ Ʉȴ ɁȮɨɪɥȴȴ. ȫȭ, ɮɃɁɄɯɁ ȴ: ɮɴɃɥɁ Ʉȭ ɉɁɃȭɯȭ, ɮɁɄɭȴ ɈȭɄȭɧɪɯȴ. ǵȿȭ ȴɧɪɀ Ɇɨ ɁȮɪɬɀɁɥȴɀ ɥɴɮɃɁɄ, ɀɁ ɩȭɧɴɭɨɪɯȴɭȴɀ ɩȭ ɥɄɏɬȭ Ʉɯɴɮɬȭ ɀȭ ȭɃɉɪɯȴɬɯɆɃɀɁ-ɄɯɃɁɪɯȴɭɀȭɯȭ ɃȭȮɁɯȭ: „Ǹȭɬ ɧȭ ɪȿ Ȯɴɧȴ ɉɆȮȭɥɁ ɀȭ ɉɁɃȭɯȭ ɯɆɬ?“ Ǹȭɬ ɧȭ Ȯɴɧȴ ɮɃɁɄɯɁɃɀɁ, ɄɥȴɯɭɁ, ɭȴɬɁ ɀȭ ɧɆɱȭɯȭ? Ǽȴ ɩȭȮɃȭɥɏȿȴ: ɀȭɱɪɏɯ ɬɭɪȴɀɯ ȴ ɊɁɥȴɬɴɯ, ɬɁɫɯɁ ɯɴɃɄɪ ɄɥɁȴɯɁ ɲȭɄɯɪȴ. ȀǰǻǰǶȀȁǫǽȁǽ Ǵȭ ɧȭ ɀȭɮɃȴɧɥȭ ɥ ɦɁɭȴȿɪɏ Ʉɥɏɯ, ɊɁɥȴɬ ɯɃɏȮɥȭ ɧȭ ɪȿȭ ɁɀɁɥȭ „ɦɁɃɪɥɁ“, ɬɁȴɯɁ ȿɆ ɧȭɥȭ ɄȭȿɁ ȿȭɭɬɪɏɯ Ʉɥɏɯ ɀȭ ɧɁȿȭ ɪ

ɄȴȿȴɫɄɯɥɁɯɁ: ɯɁɮɭɁɯȭ, ɁȮɪɊ, ɨɪɩɀȴɃȭɧɁɄɯ. ȀȴȿȴɫɄɯɥɁɯɁ ɀȴ ȴ ɄɴɨɪɯȴɭɄɯɥɁ, ȭ ɄɴɆɊȭɄɯɪȴ ɥ ɮɴɯɏ, ɄɴɮɃȴɨɪɥɏɥȭɀȴ ɀȭ ȮɁɭɬɪ ɪ ɃȭɧɁɄɯɪ. ǴȭɯɁɥȭ, ɬɁɦȭɯɁ ɄɯɃɁɪȿ, ɀɪȴ Ʉɪ ɮɃȴɧɄɯȭɥɏȿȴ, Ɋȴ ɀȭɱɪɏɯ ɬɭɪȴɀɯ ȴ ȴɧɀɁ ɄȴȿȴɫɄɯɥɁ, ɥɪɀȭɦɪ! ǼȴɄɭɆɊȭɫɀɁ ɮɃȴɧɭȭɦȭȿȴ ɄȭȿɁ ɮɃɁɄɯɁɃɀɪ ȭɮȭɃɯȭȿȴɀɯɪ. ǾɃȴɧȭɥȭȿȴ ɬɭɵɊ ɩȭ ɄȴȿȴɫɀɁ ɨɪɭɪɲȴ ɧɁɃɪ ȭɬɁ ɬɭɪȴɀɯɴɯ ɀɪ Ʉȴɦȭ ȴ Ʉȭȿ: ɧȭ ɪȿȭ ɦɁɯɁɥɁ ȿɏɄɯɁ ɩȭ Ɂɲȴ ɀɏɬɁɦɁ. Ǽȴ ɧɁɮɆɄɬȭȿȴ ȿȭɭɬɪ Ʉɮȭɭɀɪ, ɧȴɯɄɬɪɯȴ Ʉȴ ɮɃȭɥɏɯ Ʉ ɁɄɁȮȴɀɁ ɥɀɪȿȭɀɪȴ. ǫɄɏɬɁ ɀȭɱȴ ɨɪɭɪɲȴ ȴ ɩȭ ɨɪɥɁɯ ɩȭȴɧɀɁ ɪɭɪ ɥ ɁɊȭɬɥȭɀȴ, ɥ ɮɁɧɦɁɯɁɥɬȭ ɩȭ ɯȭɬɴɥ ɨɪɥɁɯ. Ǵǩ ǽȀǼǽǫǵȁǰ ȀɴɄ ɄɥɁɏ ɧɁȿ ɮɁɭɆɊȭɥȭȿȴ ɄɥɁȴɯɁ ɬɴɄɊȴ Ɂɯ Ʉɥȴɯȭ ɪ ȴ ɥȭɨɀɁ ɧȭ ɆɄȴɲȭȿȴ, Ɋȴ ɯɁ ɪȿȭ ɮɁɭɁɨɪɯȴɭɀɁ ɪɩɭɴɊɥȭɀȴ, Ɋȴ ȴ ȮɭȭɦɁɄɭɁɥȴɀɁ ɧɁɃɪ. ǴȭɯɁɥȭ ɪɩȮɪɃȭȿȴ ɥɩɪɄɬȭɯȴɭɀɁ ɯȴɃȴɀȭ ɩȭ ɄɯɃɁɪɯȴɭɄɯɥɁ, ɮɃɁɥȴɃɏɥȭȿȴ ȮɪɁɭɁɬȭɰɪɏɯȭ, ɩȴȿɀɪɏ ɧɪɩȭɫɀ, ɮɁɧɩȴȿɀɪɯȴ ɪ ɀȭɩȴȿɀɪɯȴ ɦȴɁɮȭɯɁɦȴɀɀɪ ɪɩɭɴɊɥȭɀɪɏ. ǽɯɊɪɯȭȿȴ ɯȴɉɀɁɦȴɀɀɪɯȴ ɈȭɬɯɁɃɪ ɥ ɄɴɥɃȴȿȴɀɀɪɏ ɀɪ Ʉɥɏɯ, ɃȭɧɪȴɄɯȴɩɪɏɯȭ, ɈɴɀɱɆɫ-ɩȴȿɀɪɏ ɧɪɩȭɫɀ ɀȭ ɬɁɀɬɃȴɯɀɁɯɁ ȿɏɄɯɁ ɪ Ɂɰȴɀɏɥȭȿȴ ɯɏɉɀɁɯɁ ɥɴɩɧȴɫɄɯɥɪȴ ɥɴɃɉɆ Ȯɴɧȴɲɪɯȴ ɁȮɪɯȭɯȴɭɪ ɀȭ ɄɦɃȭɧȭɯȭ. ǵɩɦɃȭɨɧȭȿȴ ɉȭɃȿɁɀɪɩɪɃȭɲɪ ɮɃɁɄɯɃȭɀɄɯɥɁɯɁ ɄɪɄɯȴȿɪ ɪ ɩȭɲɪɯɪ, ɀȴɆɯɃȭɭɪɩɪɃȭɲɪ ɦȴɁɮȭɯɁɦȴɀɀɪɯȴ ɪ ɯȴɉɀɁɦȴɀɀɪɯȴ ɈȭɬɯɁɃɪ. ȀȭȿɁɯɁ ȿɏɄɯɁ ɀȭ ɄɦɃȭɧȭɯȭ ɥɴɃɉɆ ɯȴɃȴɀȭ, ɀȴɫɀȭɯȭ ɁɃɪȴɀɯȭɰɪɏ ɄɮɃɏȿɁ ɮɁɄɁɬɪɯȴ ɀȭ Ʉɥȴɯȭ ɰȴɭɪ ɮɴɭɀɁɰȴɀɀɁɯɁ Ȼ ɥɮɪɄɥȭɀȴ ɥ ɄɃȴɧȭɯȭ ɪ ȮɭȭɦɁɯɥɁɃɀɁɯɁ Ȼ ɥɴɩɧȴɫɄɯɥɪȴ ɥɴɃɉɆ ɊɁɥȴɬȭ. Ǵǩ ǵǼȫǵǫǵȫȂǩȬǼǽȀȁȁǩ ǫɄɏɬȭ ɀȭɱȭ ɄɦɃȭɧȭ ɪȿȭ ɄɥɁȴ ɭɪɰȴ, ɀȴ ȿɁɨȴ ɧȭ Ʉȴ ɄȮɴɃɬȭ Ʉ ɧɃɆɦȭ. ǽɯɉɥɴɃɭɏɀȴɯɁ ɀȭ ɥɄɏɬȭɬɥȭ ɆɀɪɈɁɃȿȴɀɁɄɯ ɪ ȭɀɁɀɪȿɀɁɄɯ ɭɪɊɪ ɪ ɮɁ ɪȿȴɯɁ Ȼ. ǵɩȮɪɃȭȿȴ ɀȭɪȿȴɀɁɥȭɀɪȴɯɁ ɯȭɬȭ, Ɋȴ ɧȭ ɮɁɧɉɁɨɧȭ ɀȭ ɁȮɭɪɬȭ, ɀȭ ɉȭɃȭɬɯȴɃȭ ɀȭ ɄɦɃȭɧȭɯȭ, ɀɁ ɪ ɧȭ ɪȿȭ Ʉɪɭȴɀ ɮɁɭɁɨɪɯȴɭȴɀ ɩȭɃɏɧ. ȫȭ Ȯɴɧȴ ɪȿȴ-ɭɁɦɁ, ɬɁȴɯɁ ɄɪȿɥɁɭɪɊɀɁ ɧȭ ɄɴȮɪɃȭ ɥ ɄȴȮȴ Ʉɪ ɉɁɧȭ ɀȭ ɥɄȴɭȴɀȭɯȭ, Ʉɪɭɪɯȴ ɀȭ ɭɵȮɁɥɯȭ ɪ ɰȴɭȴɆɄɯɃȴȿȴɀɁɄɯɯȭ. ǼȴɮɁɥɯɁɃɪȿɁɄɯ ɀɁɄɪ ɪ ɁȮɪɊȭɀɪɏɯ Ɂɯ ǩǿȁǰǸȀ ȴȿȮɭȴȿȭɯɪɊȴɀ ɧȴɯȭɫɭ, ɥɦɃȭɧȴɀ ɥɴɥ ɈȭɄȭɧȭɯȭ, ɥɴɥ ɥɃȭɯɪ ɪ ɀȭɄɯɪɭɬɪ. Ǵǩ ȀǵǬȂǿǼǽȀȁȁǩ ǫ ǩǿȁǰǸȀ ɀȴ ɮɃȴɧɥɪɨɧȭȿȴ ɪ ɀȴ ɧɁɮɆɄɬȭȿȴ ɀȭȿȴɄȭ ɀȭ ɄȭȿɁɩɥȭɀɪ ȿȭɫɄɯɁɃɪ. ǰɥȴɀɯɆȭɭɀɁɯɁ ɄɥɴɃɩɥȭɀȴ ɪɭɪ Ƀȭɩɧȴɭɏɀȴ ɀȭ ɮɁȿȴɲȴɀɪɏ ɥ ɄɦɃȭɧɪɯȴ ɀɪ ȴ ɬɁɀɄɯɃɆɬɯɪɥɀɁ ɩȭɭɁɨȴɀɁ ɪ Ʉȴ ɮɃȭɥɪ ɮɃɁɈȴɄɪɁɀȭɭɀɁ. ǫ ɨɪɭɪɲȭɯȭ ɀɪ Ʉȴ ɥɭɪɩȭ, ɩȭ ɧȭ Ʉȴ ɨɪɥȴȴ ɭȴɬɁ ɪ ɃȭɧɁɄɯɀɁ, ȭ ɀȴ ɩȭ ɧȭ Ʉȴ ɀȭɦɴɃȮɥȭ ɀɏɬɁɫ Ʉ „ɮɁɧɁȮɃȴɀɪɏ“ ɪɭɪ ɃȴȿɁɀɯɪ. ǵ ɬɁɀɄɯɃɆɬɰɪɪɯȴ ɀɪ ɀɁɄɏɯ ɄɪɦɆɃɀɁɄɯɯȭ ɪ ɯɃȭɫɀɁɄɯɯȭ ɀȭ ɮɃɁɈȴɄɪɁɀȭɭɀɪɏ ɦɃȭɧȴɨ Ʉ ɀȭɫ-ɬȭɊȴɄɯɥȴɀɪɯȴ ȿȭɯȴɃɪȭɭɪ ɀȭ ɄɥȴɯɁɥɀɪɏ ɮȭɩȭɃ ɪ Ʉ ɀȭɫ-ɮɃȴɰɪɩɀɪɯȴ ɯȴɉɀɁɭɁɦɪɪ ɧɀȴɄ. ǼɁɄɏɯ ɦȭɃȭɀɰɪɏ ɩȭ ɁȮɪɯȭɥȭɀȴ Ȯȴɩ ɄɴɯɃȴɄȴɀɪɏ. ǼɁɄɏɯ ɁɄɀɁɥɪɯȴ ɀȭ ɧɁȮɃɪɏ ɨɪɥɁɯ. Ǵǩ ȫǽǪǿǽȁǩȁǩ ǴɧɃȭɥɁɄɭɁɥɀȭɯȭ ɄɃȴɧȭ, ɮɃɁɄɯɃȭɀɄɯɥɁɯɁ, ɥ ɬɁȴɯɁ ȿɁɨȴ ɪ ɧȭ ɁȮɲɆɥȭ Ʉ ɧɃɆɦɪɯȴ, ɪ ɧȭ ɪȿȭ ɄɥɁȴɯɁ ɬɴɯɊȴ, Ɇɵɯɴɯ ɀȭ ɭɵȮɪȿɪɯȴ ɀȴɲȭ – ɥɄɪɊɬɪ ɯȴ Ʉɴɩɧȭɥȭɯ Ɇ ɊɁɥȴɬȭ ɆɄȴɲȭɀȴ ɩȭ ɃȭɥɀɁɥȴɄɪȴ, ɆɥȴɃȴɀɁɄɯ ɥ ɄȴȮȴ Ʉɪ ɪ ɥ ȮɴɧȴɲȴɯɁ. ǾɁ-ȴɄɯȴɄɯɥȴɀɁ ȴ ɧȭ Ʉȴ ɩȭɦɃɪɨɪɱ ɬȭɬ ɨɪɥȴɏɯ ɧɃɆɦɪɯȴ ɪ Ʉ ɬȭɬɥɁ ȿɁɨȴɱ ɧȭ ɪȿ Ȯɴɧȴɱ ɮɁɭȴɩȴɀ, ɬɁɦȭɯɁ Ʉȭȿɪɏɯ ɯɪ ɀȴ ɨɪɥȴȴɱ ɄɃȴɧ ɦɃɁɩɁɯȭɯȭ ɀȭ ȴɧɀȭ ɩȭɀȴȿȭɃȴɀȭ ɄɦɃȭɧȭ ɪ ɀȴ Ʉɪ ɩȭɯɴɀȭɭ ɥ ȮɪɯɁɥɪ ɦɃɪɨɪ. ǴȭɯɁɥȭ Ʉȿɏɯȭȿȴ, Ɋȴ ɥ ɬɁɭɬɁɯɁ ɮɁ-ɧɁȮɃȴ ɮɁɄɯɃɁȴɀɪ ɨɪɭɪɲȭ ɨɪɥȴȴȿ, ɬɁɭɬɁɯɁ ɮɁ-ɧɁȮɃȭ ɪɀɈɃȭɄɯɃɆɬɯɆɃȭ ɪɩɮɁɭɩɥȭȿȴ, ɯɁɭɬɁɥȭ ɮɁɄɴɥȴɄɯɀɪ ɪ ɮɁ-ȭɬɯɪɥɀɪ ɦɃȭɨɧȭɀɪ ɲȴ Ȯɴɧȴȿ.


НОВИ СГРАДИ 82 Булстрад Арена Русе арх. Радомир Серафимов Проектант на Булстрад Арена Русе Пламен Бобоков председател на СД на „Приста ойл“ и основен инвеститор в единствената частна спортна зала в Югоизточна Европа 94 Производственоадминистративен комплекс „Десизо Монни“ в Плевен С амбицията да покрие най-високите световни изисквания в мъжката мода Арх. Красимир Попов Архитектурно бюро „Проконсулт“

81

Арх. Ангел Захариев и арх. Асен Милев, „АИА Архитекти“, проектанти на офисната сграда, част от производствен комплекс „Десизо Монни“ в Плевен 102 Технологичен център SIBIZ в Пловдив Съчетание на IT бизнес, наука и образование Арх. Константин Божков главен проектант и инж. Роди Дервишев SIBIZ Corp., за проекта 108 Панорама София Интелигентен високотехнологичен дом в полите на Витоша

Със съдействието на


82  ГРА ДЪТ  ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

нови сгра ди

БУЛСТРАд АРЕНА РУСЕ текст арх. Радомир Серафимов


“БУЛСТРАд АРЕНА”, РУСЕ

След 30-годишно очакване в Русе приключи изграждането на многофункционалната спортна зала „Булстрад Арена”, чието строителство стартира през 80-те години на миналия век. В реализацията на мащабния проект са инвестирани 34.4 млн. лв., осигурени чрез публичночастно партньорство. Основни инвеститори са предприемачите Атанас и Пламен Бобокови, основатели на „Приста Ойл“. Те участват в проекта с 32.4 млн. лв., а община Русе с 2 млн.

лв. под формата на отстъпено право на строеж и незавършено строителство. Спортната зала заема разгъната застроена площ над 26 хил. кв.м и се издига на шест етажа. Разполага с общо 5100 седящи места, а при културни прояви теренът може да осигури още 1300 седящи или 3000 правостоящи места. Снабдена е с най-висок клас технологично и озвучително оборудване, което позволява в нея да се организират не само спортни състезания, но и концерти, шоу програми, конференции, конгреси,

83

фестивали, панаири и т.н. Архитектурният проект на залата е дело на „Ателие Серафимов архитекти“ с ръководител на колектива арх. Радомир Серафимов. На фасадата на сградата е монтирана паметна плоча с името на автора на проекта и водещ проектант – покойния арх. Танко Серафимов.


84  ГРА ДЪТ  ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

нови сгра ди

Сградите са като децата ако не им се случи нещо, надживяват създателите си Арх. Радомир Серафимов е роден през 1973 г. в София. През 1997 г. се дипломира с отличие в катедра „Обществени сгради“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София. От 1998 г. става равноправен съдружник в „Ателие Серафимов Архитекти” ООД, където работи и досега като главен проектант и управител. Проектирал е множество сгради в София и в страната – търговски центрове, офиси, жилищни сгради, хотели, спортни обекти, метростанции и много други.

Град Русе е център на Северен централен район за планиране в България – стопански, културен и транспортен център, пресечна точка на два европейски транспортни коридора. Разстоянието между Русе и Букурещ е 70 км. Русе е петият по големина град в България. С отпадането на търговските граници между България и Румъния селищната система Русе – Гюргево добива значим потенциал за развитие на бизнеса, търговията, културата и спорта. Реализацията на спортната зала в Русе назад през годините има дълга и изпълнена с множество перипетии история. Първоначалният проект, по който е изпълнено строителството на основите, е с автори арх. Ив. Татаров, арх. Т. Тотев и арх. Т. Серафимов. С този проект се осигурявали 2000 зрители в залата при спортни мероприятия, като към залата са били проектирани: паркинги по бул. ”Липник”, тренировъчни зали и трибуни към стадион „Дунав” в зоната между колодрума и стадиона. Предизвикателствата при проектирането и строителството на спортна зала Русе са започнали още в началото на нейното проектиране. По това време се чертаело не на графични работни станции, а на големи чертожни дъски, чертежите са се туширали внимателно с туш и перо, а не са се печатали на големи плотери. Някои от авторите на тази статия не са били родени, когато другарят (тогава) Пенчо Кубадински е отсякъл залата да не бъде по-висока от паметника на Ленин. Зала и строеж на мол тогава не е имало, но е имало паметник на Ленин и колодрум. Заповедното послание, макар и елементарно на пръв поглед, е довело до доста проектантски предизвикателства при отводняването на дъждовните води от покрива и площада. Залата е била предвидена първоначално за 2000 души, а сега

се гордее със своите 5100 стационарни седящи места. Настъпилите бурни промени в политическия и икономическия живот на страната по време на прехода спират и замразяват строителството до 2006 г., когато ОС – гр. Русе, решава, че е необходимо завършване на спортната зала, но с увеличен капацитет – 5000 зрители при спортни събития. Проектът „възкръсва” благодарение на усилията на заместник-кмета Велизар Павлов, подкрепен от арх. Илиев, арх. Русинов, Снежа­на Кожухарова, както и с безрезервната подкрепа на арх. Танко Серафимов. Те инициират изоставеният строеж да се възобнови и това става възможно благодарение на братя Бобокови, които финансират и реализират проекта. Когато през 2006 г. Общинският съвет на Русе дава зелена светлина за рестартирането на залата, инвеститорското намерение е тя да бъде част от един голям комплекс от обществени сгради – търговски център, хотел тип пасажерски и офисна сграда. Когато дадена сграда е в едно цяло с други здания, тогава те започват да взаимодействат помежду си и тъй като залата е вече факт, всички останали сгради от комплекса трябва да бъдат в единство с нея. Като градоустройствена композиция залата трябва да бъде след пълната реализация на комплекса доминантният композиционен елемент. Комплексът може да се реализира поетапно, което предполага модулност и независимост на конструкция, инсталация и независимо опериране на съоръжението. Съобразявайки се с градоустройствените параметри на имота, както и на множество проучвания и изследвания, изработени през периода 2004-2006 г., като финално


“БУЛСТРАд АРЕНА”, РУСЕ

85

Залата разполага с общо 5100 седящи места, а при културни прояви теренът може да осигури още 1300 седящи или 3000 правостоящи места. Седалките са сиви, тъй като този цвят е найблагоприятен за фон на събитията в спортното съоръжение

решение проектът предвижда да се довърши строящата се спортна зала и да се изгради търговски комплекс на мястото на колодрума, хотел в източната зона и бизнес сграда в северната част на комплекса. Предвижда се площадно пространство, което ще бъде събирателен фокус на посетителите и жителите на гр. Русе и по този начин ще стане вторичен градски център. Пред залата е реализиран градски площад с озеленени площи, който неизменно ще обогати градската среда. Основната композиция е подчинена на окръжност с радиално разположение на осевата система, характерно за класическото решение тип „арена”. Предвид специфичните особености на разположението на публиката на трибуните – тип „зала арена”, входовете и изходите са решени периферно по цялата „обиколка” на залата. По този начин публиката в движението си обхваща пространството на цялата зала и игралното поле по периферията. Това решение произлиза и от трибуните, които обхващат изцяло игралното поле. С такова разполагане на трибуните на залата се осигурява максимално добра видимост към игралното поле при всички спортни и атракционни мероприятия. Трибуните за зрители са секционирани на две основни – успоредно на дългата ос на игралното поле и две вторични по късите оси на игралното поле. Така описаните трибуни в своето конкретно решение се състоят от две зони – зона на стационарни трибуни и зона на мобилни трибуни. На ниво изпълнен сутерен, непосредствено под игралното поле, са изградени две тренировъчни зали – за баскетбол, волейбол, бадминтон, бокс, борба. На същото ниво е проектиран и лечебно-възстановителен център. С цел

оптимално използване на площите и обемите между ниво -090 и ниво партер на хотела е предвидена удобна връзка, с което ще се реализира възможност за използване на конферентните зали на хотела за пресконференции, а също така и легловата база за гости (спортисти и артисти, журналисти, делегации и официални лица). Основната носеща конструкция на сградата е монолитна стоманобетонна. Покривната конструкция е стоманена на отвор 72 м. По своята конфигурация и решение самата тя представлява особен инженерен и архитектурен интерес. Решена е на принципа „велосипедно колело” и създава лекота и особено красив интериор. Външната форма на залата е универсална – кръгла. Външната фасада е реализирана от хоризонтални алуминиеви фасадни панели тип „сандвич”, които са групирани на отделни сегменти (карета) по конструктивните радиални междуосия. При разработката на вътрешното зално пространство е търсено постигането на поне 5000 седящи места, без да се нарушава цялостта на вече изграденото фундиране и без да се компрометират линиите на видимост. Интериорът е семпъл, изчистен, ненатрапващ се, без излишни детайли. Като основни изразни средства са използвани видимите стоманена и стоманобетонова конструкция. Главната идея е интериорът да бъде фон, на който изпъкват събитията, които предстои да се случват в него. Пространството е изчистено от активни цветове и е в рамките на сивата гама. Сивата гама е благоприятна по отношение на брандинга и рекламата. Около 1300 места от седящите са на подвижни (мобилни) трибуни, които в прибрано положение увеличават площта на игралното поле.


86  ГРА ДЪТ  ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

нови сгра ди

Функционално разпределение на залата: 5100 седящи места, 6 ВИП ложи по 12 места, 108 премиум места, президентска ложа с 43 места

Съвременната тенденция при спортни и зрелищни събития е публиката и феновете да са в близост до своите любимци – изпълнители и спортисти. Поради тази причина сядането е максимално приближено към контура на игралното поле, където най-добре и ясно може да се усетят емоцията, напрежението и радостта от това, което се случва на игралното поле. Кръглата форма и бетоновите повърхности са изключително предизвикателство за овладяване по отношение на акустиката поради наличието на периферни звукови отражения и опасност от кънтене. В интериора на залата са предвидени стенни повърхности с акустично третиране по проект на инженер-акустик Вела Филипова с цел звукопоглъщане на нежелани звукови отражения и получаване на отчетливо звучене и разбираемост на речта и сполучливо концертно озвучаване. Залата може да бъде домакин както на спортни събития, така и на музикални и други зрелищни събития. Това понастоящем е факт с оглед вече провелите се и анонсираните нови бъдещи събития.

Осветлението на залата е два типа – общо, което осигурява равномерна осветеност на цялата зала, и спортно. Спортното осветление е специализирано и е проектирано и разположено на две стоманени релси непосредствено над контура на игралното поле, с което се постигат 2000 lx равномерна осветеност на повърхността на игралното поле. Събитията от масов характер изискват адекватно обслужване с площи за паркиране. Такива са предвидени и се изграждат към момента в подземните нива на търговския комплекс. От интерес е и синергията с мениджмънта на съседните търговски обекти, които предоставят своите налични паркинг площи за временен достъп на автомобилите на посетителите. В залата са предвидени 7 VIP ложи, които са със самостоятелен достъп. Залата е един от малкото примери към момента от национален мащаб, които са 100% климатизирани. Решението е с нагнетателни решетки на вертикалните трибунни страници под трибунните седалки и нагнетателни дюзи и смукателни решетки в стените на горното техническо помещение.


“БУЛСТРАд АРЕНА”, РУСЕ

Архитектурно-конструктивни предизвикателства Първото сериозно предизвикателство е желанието на община Русе в лицето на тогавашния кмет г-жа Елеонора Николова капацитетът на залата да бъде увеличен на 5000 седящи места с цел съоръжението да може да домакинства спортни първенства от национален или балкански характер. Лесно и просто на пръв поглед решение, но с фундаментални последици за самия проект. Думата фундаментални е в буквалния смисъл, тъй като фундаментите на сградата са били изградени, едно конструктивно предизвикателство само по себе си – фундиране в слаби льосови почви, и тези фундаменти сега трябва да обхващат със своята геометрия и носимоспособност 2.5 пъти по-голям капацитет. Задачата бе така да се конфигурират трибуните, че геометрията им да пасне на вече изградените фундаменти. Ако трябва да се изразим метафорично, въпросът бе можем ли на шаси за 5-местен автомобил да направим купе за 8-местен? В случая това бе възможно, но всичко изискваше доста усилия от страна на главния проектант арх. Т. Серафимов и колектива на „Ателие Серафимов Архитекти” ООД. Получиха се стоманобетонни трибуни с широчина на реда 85 см и междуосие на седалките 50 см. Следвайки хронологията на проектирането, трябва да отбележим, че преди започването му бе необходимо да се направи конструктивно обследване на изградената стоманобетонна конструкция. Обследването бе положително и само с препоръки за усилване на най-горните стоманобетонни плочи и някои стоманобетонни греди. За широката читателска аудитория бихме желали да отбележим, че проектирането във вече изградена конструктивна основа е сериозна и отговорна задача. Местоположението на всички носещи колони вече бе фиксирано и оттам трябваше да започне всичко останало до вида, в който го виждаме днес.

Разрез на фасадата

87

Проектантският колектив трябваше да вземе под сериозно внимание акустичното третиране на някои повърхности от интериора на залата. Кръгли обеми с твърда звукоотразяваща повърхност са нежелателни, тъй като са предпоставка за кръгови звукоотражения. За тяхното избягване в залата се предвидиха звукопоглъщащи повърхности по детайл на инж. Вела Филипова. Резултатът е добра чуваемост на говорна реч. Към настоящия момент успешно са се провели няколко концерта. Истинска битка сред проектантския колектив възникна при обсъждането относно избора на цвят за седалките. И двете алтернативи бяха приемливи – цветът на седалките да бъде графитеносив или хроматичен (червен, наситено тревнозелен или син). В този спор нямаше грешни мнения, тъй като и двете страни бяха прави в своите аргументи. Идеята за сиви седалки се налага като тенденция напоследък, тъй като силните и наситени цветове на седалките пораждат на подсъзнателно ниво асоциации от всякакъв характер – политическа принадлежност, принадлежност към спортни клубове и т.н., което може да породи и да стимулира агресивно поведение. От друга страна, сивият цвят е най-благоприятен за фон на това, което се случва в залата. В крайна сметка посетителите на залата отиват там не заради самата сграда, а заради това, което се случва в нея. Сивият цвят също така е неутрален и благодатен при намирането на спонсори, чийто корпоративен облик трябва да се асоциира със събитието, а обикновено е решен в гамата на активните цветове. Невидимо за посетителите на залата остава това, което се намира под игралното поле. Там всъщност е голямата тренировъчна зала, която е в подземното ниво. Нейната широчина се премоства от стоманобетонни рамки на 24 м подпорно разстояние, т.е. под игралното поле има друго игрално поле. Това решение се наложи поради габаритите на поземления имот и наличието на други сгради в комплекса.


88  ГРА ДЪТ  ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

нови сгра ди

Особености на стоманената покривна конструкция Носещата стоманена покривна конструкция покрива кръг с диаметър 72.80 м и площ 4162 м². Състои се от 24 радиално разположени по кръга през интервал 15° стоманени прътови греди-ферми с отвор по 35.25 м, съединени в средния си край посредством общ вертикал – тръба с диаметър 1.50 м, която заедно с горната и долната си плочи, към които се прикрепват поясите на фермите, наподобява макара. Покривните ферми имат лещовидно очертание на поясите с максимална височина при общия свързващ вертикал 5.50 м и с наклон на горния пояс 7%. Поясните им пръти са съставени от Т-профили, а пълнежните пръти – двойки валцувани L-профили. Съставена по този начин, покривната конструкция образува корав покривен диск, който поема вертикалните товари върху покрива на сградата. Покривните ферми от диска се опират върху пръстеновидна стоманобетонова греда с осов диаметър 72.0 м по контура на сградната стоманобетонна конструкция. Монтажът на покривната конструкция бе извършен посредством временна монтажна кула, конструирана и поставена върху пилотен фундамент в центъра на залата. Върху нея бе монтиран средният вертикал на покривните

ферми („макарата“). С помощта на подходящи кранове бяха монтирани последователно 24-те подвижни едноролкови лагера и 24-те покривни ферми (които бяха разделени на две половинки за производство и след това окрупнени за монтаж). Последователността на монтажа на фермите бе определена така, че ексцентричното натоварване на „макарата“ при прикрепването на фермите към нея да не застраши стабилитета й. Множество други премеждия от политически, организационен, икономически, финансов и т.н. характер са предопределяли хода на строителството на залата, но в крайна сметка след около 30 години лентата бе срязана и един забележителен концерт на голямата Лили Иванова отбеляза края на този дълъг и тежък процес на проектиране и строителство. Да отдадем заслужена почит и благодарност на проф. арх. Иван Татаров, проф. арх. Тотьо Тотев и най вече на арх. Танко Серафимов, които към настоящия момент не са сред нас. За нас е гордост, че имахме удоволствието и честта да работим по този проект и да довършим започнатото от тях, довеждайки го до успешна реализация. Сградите са като децата – ако не им се случи нещо, надживяват тези, които са ги създали.


89

“БУЛСТРАд АРЕНА”, РУСЕ

“Булстрад Арена”, Русе, е една от малкото спортни зали в България, които са 100% климатизирани Интериорът е семпъл, изчистен, ненатрапващ се, без излишни детайли. Главната идея е да бъде фон, на който изпъкват събитията в залата Осветлението на залата е два типа – общо, което осигурява равномерна осветеност на цялата зала, и спортно, разположено на две стоманени релси над контура на игралното поле

Обект Спортна зала „Булстрад Арена”, Русе Инвеститор „Проект Русе“ АД Изпълнител „Проект Русе“ АД Архитект „Ателие Серафимов Архитекти“ ООД Конструктор инж. Кирил Милев, инж. Михаил Цанков, инж. Васил Митев

* При написването на тази статия са използвани данни и информация от статията: „Пенчо Кубадински забранил спортната зала да надвишава паметника на Ленин”, в. „Утро”, бр. 7479 от 25.07.2015 г. с автор Нели Пигулева. Статията се базира на интервю с арх. Венцислав Илиев от гр. Русе (https://utroruse.com/ article/533369/)


90  ГРА ДЪТ  ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

нови сгра ди

Пламен Бобоков Председател на СД на „Приста Ойл“ и основен инвеститор в единствената частна спортна зала в Югоизточна Европа: Залата е призвана да върне славата и величието на Русе Автор Силвия Златкова

Г-н Бобоков, седем години след старта на проекта вашата равносметка за реализацията на най-големия публично-частен проект в България? Дали след две, три, пет, седем години няма никакво значение, когато започнатото свършва добре, значи всичко е добре. Ако трябва да бъдем точни, началото на строителството е през 1981 г. и ако трябва да се смята оттогава, излиза, че са 34 години. Така че не знам как е по-правилно да се запита – седем или трийсет и четири години по-късно. Не омаловажавам факта, че се забавихме, но условията, при които започнахме, бяха едни, а тези, при които завършваме залата – коренно различни. Никой не можеше да предвиди тази глобална криза, която потопи икономиката в целия свят, пресуши финансиранията и създаде многобройни проблеми. Така че реално, да, 2007 г. подписахме договора, през 2008 г. направихме първа копка, строителството започнахме 2009 г. През 2011 г. спряхме поради финансови проблеми. Последваха две трудни години в търсене на варианти за продължаване на финансирането. За разлика от много български предприемачи ние избрахме да си запазим доброто име и въпреки трудностите да продължим напред. Това е най-тежкият проект в моята 25-годишна бизнес история. Да правиш такъв проект по време на жестока криза, в която и бизнесът е засегнат, падат пазари, правят се реформи в

самия ни бизнес, който беше също на ръба преди няколко години, това е нещо, което не пожелавам на никого. Но пък, от друга страна, когато го преживееш и преминеш през такива трудности, добиваш по-силен бизнес и всякакъв имунитет и продължаваш напред. Това е равносметката ми за тези седем години. Като частни лица (основни акционери в „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД – найголемият български производител на смазочни материали, греси и експлоатационни течности) заедно с брат ви Атанас Бобоков лесно ли взехте решението да инвестирате и подкрепите такъв ключов проект? „Приста Ойл“ няма отношение към този проект. Беше частно решение, на мен и брат ми, доста спонтанно и емоционално. Затова си давам сметка, че човек никога не трябва да подхожда емоционално, когато става въпрос за бизнес и много пари. Тогава времената бяха други, имахме големи кредитни линии зад гърба си, много други интересни планове и решението ни да инвестираме дойде някак си естествено. За нас стойността на сградата е много повече от архитектурната, естетичната и всякаква друга. Призвана е да върне славата и величието на Русе и градът да стане притегателен център за спортни, културни, обществени и бизнес изяви, да привлича туристи… Хората са в основата на икономическия бум като цяло. Те са тези, които

движат инфраструктурни проекти, които са причина за създаване на нови хотели, заведения, обслужване и т.н., а това важи не само за града ни, а за цялата държава. Всичко идва от хората и техните потребности. В момента целият проект е доста преобразен. Няма да се случи това, което първоначално бяхме замислили, но пък имаме доста по-интересни и свежи идеи, които, надявам се, да реализираме. В крайна сметка в основата е самата зала. Тя е тази „котва“, на езика на риъл естейт експертите, която е призвана да привлича хора, да генерира посещаемост и съответно на тази база да се предвидят допълнителни проекти, които смятаме да реализираме. Минахте през различни етапи и фази, през годините проектът беше преформатиран, от какво се ръководехте? Само и единствено от обкръжаващата среда и обстоятелствата, т.е. от факторите, които могат да повлияят на постигнатото развитие на дадения проект. Нищо друго. В период на криза няма как да правиш луксозен шопинг мол – това е самоубийство. Трябва да търсиш вариант, който да е близък до нуждите на хората, като например за бързо и евтино обслужване или вариант, в който да създадеш работни места и да използваш друг тип бизнес, за да генерираш средства и да развиеш проекта.


“БУЛСТРА д АРЕНА”, РУСЕ

Кое беше най-голямото предизвикателство за вас в хода на неговата реализация? Завършването на залата. На какво ви научи този емблематичен и знаков за региона проект? На това, че човек никога не трябва да се отчайва и да се предава. За мен лично това е най-важното, защото, ако трябва да бъда точен, когато спряхме през 2011 г., положението беше трагично. Никакъв шанс, никаква финансова възможност, момент, в който някой с по-лабилни нерви не би издържал. Най-важното е обаче човек никога да не се предава, дори когато съзнанието откаже да приеме, че има реално някаква възможност за логичен изход, пак не трябва да се предаваш. Както казваше Том Ханкс във филма „Корабокрушенецът“: „Защото никога не знаеш на другата сутрин какво ще донесе приливът.“ Това е

призив и към всички българи – дори когато изпаднете в тежка ситуация, никога не трябва да се отчайвате, трябва просто хладнокръвно да преценявате и да продължавате напред малко по малко и накрая се получава. Това е голямата поука за мен. Другата поука е никога повече, по никакъв начин, за нищо на света емоция в основата на бизнес проект! Приключвам с емоционалната страница в моя бизнес живот. Всъщност говоря предимно за мен, тъй като повече съпреживявам нещата – аз убедих брат си да влезем в проекта, затова и нося по-голяма тежест и отговорност. Какво показаха финалните разчети за залата, каква е стойността на инвестицията? Това е въпрос, който вълнува много обществеността; 34.4 млн. лв. ще бъде горе-долу окончателната сметка за

91

себестойност на залата с 5100 места, като вероятно ще нарасне малко, защото ще има и някои довършителни неща, които впоследствие ще направим в зависимост от нуждите. Участието на общината в проекта е с право на строеж и незавършено строителство на стойност 2 млн. лв. Това е една от най-евтините зали, строени в Европа според мен, но с изключително голяма функционалност, с висококачествени материали и с пълния комплект на всичко, необходимо за подобно съоръжение. Около половината от средствата – над 16 млн., са наши лични средства и още толкова са заемни средства, които тепърва трябва да връщаме.BUILDING INNOVATION FORUM SERIES 2016 втора годишна конференция

ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛСТВО НА ОФИС И КОРПОРАТИВНИ СГРАДИ 21 АПРИЛ 2016 | SOFIA EVENT CENTER втора годишна конференция

ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 17 Май 2016 | SOFIA EVENT CENTER ТРЕТА годишна конференция

Индустриално строителство и инвестиции

21 Юни 2016 | SOFIA EVENT CENTER

Building innovation forum 2016

Спортни съоръжения | училища | болници | търговски сгради

29 Септември 2016 | SOFIA EVENT CENTER

За повече информация: +359 2 958 88 33 | events@thecitymedia.bg


94  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

НОВИ СГРА ДИ

Производственоадминистративен комплекс „Десизо Монни“ в Плевен с амбицията да покрие най-високите световни изисквания в мъжката мода текст Силвия Златкова


95

производствено-а дминистративен комплекс “Десизо монни”

Основни елементи на проекта Обект Производственоадминистративен комплекс „Десизо Монни М3”

Стойност на инвестицията 25 млн. лв.

Изпълнители груб строеж производствена сграда „Неш-и”, гр. Плевен; „Монолит 3”

Инвеститор „Димитров” ООД

Изпълнител офисна сграда предстои избор

Проектант на производствената сграда и социален център „Проконсулт” ООД, Плевен, с гл. проектант арх. Кр. Попов

Площ на имота 22 822 кв.м

Проектант офисна сграда към комплекса „А&А Архитекти“ с ръководитерл арх. А. Захариев

ЗП адм. сграда 3400 кв.м

ЗП производствена сграда 10 350 кв.м

Обща ЗП 10 500 кв.м

Общо РЗП 14 650 кв.м Зелени площи 5187 кв.м Спортни терени 1 550 кв.м Паркоместа 92 бр. Проект мениджър „София Естейтс” ЕООД Строителен надзор „Лазарови 2002”, Плевен

Обектът е ситуиран в източната промишлена зона на гр. Плевен върху терен от близо 23 хил. дка

Новият производствено-административен комплекс „Десизо Монни“ в Плевен е с амбицията да покрие найвисоките световни изисквания в технологията и начина на производство на мъжка мода. В пълния си капацитет се очаква да заработи през 2016 г. Инвеститор е плевенската фирма „Димитров“ ООД. Двайсет и пет милиона лева е размерът на инвестицията. Комплексът е разположен в източната промишлена зона на гр. Плевен върху терен от 23 хил. кв.м и е с обща застроена площ 14 650 кв.м. Състои се от производственоскладова сграда с административно-битова част и обслужващи сгради към нея: енергийно стопанство, спортен комплекс, включващ клуб с фитнес, открит басейн и футболно игрище с изкуствена настилка, и главна офисна сграда, разположена на входа на имота, с подземен паркинг. Архитектурният проект за производствената сграда е на архитектурно бюро „Проконсулт“ ООД, Плевен, с главен проектант арх. Красимир Попов. Административната сграда е с обща застроена площ 3400 кв.м с проектант арх. Ангел Захариев. Сградата, чието строителство предстои да започне през март, ще бъде с двойна стъклена фасада, като се ползва опитът на проектантите на сградата на HugoBoss в Метцинген. Завършването й е планирано до 1 август 2016 г. Сградите ще разполагат с най-ново оборудване и машини последно поколение. „Реализирайки този проект, ще създадем работа допълнително на около 800 души, с което общият брой на персонала в компанията ще надхвърли 2000. В проекта ще бъдат инвестирани допълнително средства от европейските фондове“, обяви инвеститорът Магдален Димитров.

Две модерни фабрики под един покрив – по италиански и по швейцарски стандарти Производствената сграда е с площ 10 350 кв.м и включва фабрика за обувки по модели на италиански специалисти и фабрика за шиене на мъжки костюми на дизайнери от ErmenegildoZegna. Сградата на основния производствен-складов корпус е с линеарен силует, остъклена е по цялата дължина. Главният й подход е от запад, от югоизток е транспортният. Тя е разделена на няколко сектора. В основния производствен сектор върху 3840 кв.м е разположено шивашко производство и върху 2350 кв.м – обувно. Основният складов сектор се простира върху 2760 кв.м и е с в две функционални зони – складове за материали и складове за готова продукция. Административно-битовият сектор е разположен на юг и е решен на две нива. В него се намират помещенията на администрацията, санитарно-битовите помещения за работниците и служителите, офиси, помещение за системите за сигурност, пропуск, кафе-бюфет с кухня на самообслужване и други обслужващи помещения. Сградата на енергийното стопанство е разположена към основната сграда. Спортният комплекс с клуба са ситуирани в северозападната част на имота, като е търсена максимална дистанция и зеленина. Сградата на клуб-фитнеса е нискоетажна, еднообемна, с две надземни нива и сутерен.


96  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

НОВИ СГРА ДИ

„Най-голямото предизвикателство на проекта е съчетаването на общия ресурс на това производство“.

Арх. Красимир Попов, „Проконсулт“ ООД, главен проектант на производствената сграда, част от производственоадминистративен комплекс „Десизо Монни”, плевен

фасадИ

ЮГ

изток

север

Запад

Сградата на основния производствено-складов корпус е с линеарен силует, остъклена е по цялата си дължина в рамките на производствената и битовата част. Конструкцията й е скелетногредова със сглобяеми стоманобетонови елементи

Най-голямото предизвикателство на проекта е съчетаването на общия ресурс на това производство в целия производствен комплекс заедно с един „зелен” спортен и рекреативен комплекс. Този етап от производствената програма на фирма „Димитров” е трети от развитието на неговите производства. Първият беше 7000 кв.м, вторият – около 10 хил. кв.м, и третият, най-новият – около 13 хил. кв.м, който реши много проблеми в устройственото планиране в едни доста кратки срокове. Като цяло се реализира производствен комплекс от три сгради – производствена, административна сграда по проект на арх. Ангел Захариев, спортен и рекреативен комплекс с клуб, фитнес и зони за рекреация. Това бяха и главните акценти, свързани с елементи на устройственото планиране. Със завършването на този комплекс се решават проблеми на техническата инфраструктура, производствени мощности, административно обслужване и най-вече логистиката в тези няколко производства. Едно от интересните решения е свързано с подгряването на басейна, който същевременно е резервоар за противопожарни нужди с отпадъчна топлина. Използваните инсталации са най-добрите, които в момента се предлагат на пазара.


Представяме ново поколение иновации от Guardian SunGuard Най-доброто слънцезащитно стъкло, което Guardian може да предложи. SunGuard eXtra Selective (SNX) е архитектурно стъкло със селективност от световна класа. Селективността определя способността на стъклата с покритие да пропускат оптимални нива на светлина при ограничаване проникването на соларна топлина. Стъклата SunGuard eXtra Selective създават комфортна среда, заобиколена от светлина. Продуктовата гама SunGuard eXtra Selective се състои от SunGuard SNX 60/28 , а сега се допълва със SunGuard SNX

50/23, като и двата продукта предлага два пъти повече светлина в сравнение с пропусната топлина. Тази специална комбинация помага да се повиши нивото на комфорт и да се спестят енергийни разходи. Guardian разполага с многостранен опит в различни приложения на стъклото и екип от висококвалифицирани специалисти, които са на разположение, за да препоръчат конкретни комбинации.*

За да откриете още иновации, посетете нашия интернет адрес: www.sunguardglass.eu.

* Продуктите от тази публикация са предмет на стандартните условия за продажба на Guardian и всички приложими писмени гаранции. Отговорност на купувача е да потвърди, че продуктите са приложими за конкретното предназначение. Обръщайте се към местния представител на Guardian за да получите актуални продуктови и производствени предписания и техните приложениея.


98  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

Разрез

НОВИ СГРА ДИ

секция А

секция Б


производствено-а дминистративен комплекс “Десизо монни”

Арх. Ангел Захариев и арх. Асен Милев, „А и А Архитекти“ ООД проектанти на офисната сграда, част от производствен комплекс “десизо монни” в Плевен

секция В

Новата административна сграда на „Димитров“ ООД в град Плевен има амбициите да създаде уникална работна атмосфера, конкурираща се с централните офиси на найголемите марки от световния моден бизнес. „Димитров“ ООД е един от големите производители на мъжка мода в България. Освен работата с големи марки като Hugo Boss, Armani, Zegna българската фирма се стреми да наложи на европейския и на световния моден пазар две собствени марки – Monni и Desizo Monni. С цел разширяване на производствения капацитет и развитие на собствените марки стартира изграждане на нова производствена база и нова административноофисна сграда в гр. Плевен. „А и А Архитекти“ бяха избрани да проектират иновативна административно-офисна сграда. Зданието трябва да създаде подходяща творческа и работна атмосфера на служителите, да допринесе за развитието на компанията и да я представи достойно в световната модна индустрия. Сградата включва 4 надземни и 1 подземен етаж. На партера са разположени централна рецепция, зона за изчакване, шоуруми за излагане на модните колекции на марките. Над партера има три офисни етажа с отворен план, конферентни зали и зони за релакс. На третия офисен етаж са разположени мениджърските кабинети. В източната част на сградата е проектиран атриум, който преминава през цялата височина на сградата, а достъпът до офисните етажи е през тераси със зони за релакс и мост, отворени към атриума. Сградата на „Димитров“ ООД в Плевен по примера на централните административни сгради на световните модни компании се опитва да допълни корпоративната идентичност чрез средствата на архитектурата. От една страна, концепцията за архитектурния й образ се базира на схващането, че сградата трябва да действа като изчистен, но стилен подиум, на който да се създаде условие за развитие на модните изделия. От друга страна, сградата трябва да съдържа пространства, които да подтикват творчеството и креативността на модните специалисти, работещи в нея. Обемът на сградата е максимално изчистен и се състои от един-единствен паралелепипед. Фасадите са изградени от голямоформатни тройни стъклопакети с високи енергийни характеристики. Стъклопакетите са с цяла етажна височина, като зад тях прозира носещата конструкция на сградата. Изцяло стъклената фасада създава усещане за лекота и ефирност.

99


10 0  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

НОВИ СГРА ДИ

ПЛАН

+3

+2

0

Разположеният в източната част на сградата атриум създава плавен преход между външното и вътрешното пространство, както и известна доза драматичност. За разлика от изчистения външен обем на сградата в атриума е изградена композиция от обекти с динамична геометрия – тераси, мостове, рецепция, подиум за модели. Изнасянето на асансьорите в атриума и преминаването през отворените тераси за достигане до офисите има за цел да създаде усещането за ритуалност при подхода към работното място. Офисите са отделени от атриума с ефирна стъклена фасада без вертикални профили и предлагат максимална гъвкавост за разполагане на работните места. Въпреки динамиката в обектите, намиращи се в атриума, използваните материали и архитектурни детайли продължават общата минималистична философия на сградата. Вертикалното ядро на асансьора е проектирано с видим бетон, както и колоните и гредите по етажите. В зоните за почивка и терасите се използват облицовки от естествено дърво и метални панели. Настилката в офисите е естествен паркет. Озеленяването играе също важна роля в оформянето на интериора. Освен по терасите и зоните за почивка по етажите то присъства активно и в централната зона на атриума, където е разположен подиум за излагане на модели, включващ малка водна площ. Строителството на сградата трябва да приключи към края на 2016 г. С този проект „А и А Архитекти” се надяват сградата да се нареди до най-добрите примери на корпоративни сгради от световната модна индустрия, а гр. Плевен да бъде представен достойно на архитектурната карта на Европа.


производствено-а дминистративен комплекс “Десизо мони”

101


102  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

НОВИ СГРА ДИ

Технологичен център SIBIZ в Пловдив съчетание на IT бизнес, наука и образование текст Светла Добрева


Технологичен център SIBIZ

Водещата IT компания SIBIZ започва строителството на 10етажен модерен технологичен център в новото сити на Пловдив – кв. „Гладно поле”. В близка перспектива районът срещу парк „Лаута“ и МЕТРО се планира да стане вторичен градски център с модерни офис сгради и високотехнологични научни паркове. SIBIZ Technology Center включва широкоформатни офиси клас А, конферентни и тренировъчни зали за семинари и обучение на IT специалисти. Общата разгъната застроена площ на бизнес сградата е 13 807.89 кв.м. Теренът е с площ 4112 кв.м на бул. „Санкт Петербург” 97 и беше купен на търг от община Пловдив през 2015 г. Сградата е съставена от 3 обема – две огледални 9-етажни тела и едно ниско 3-етажно тяло, с общ подземен паркинг за 120 коли. Височината й достига 30 метра.

Проектът за офис сградата е разработен от „КоБ Проект” с водещ проектант арх. Константин Божков и екип: инж. Георги Ватев (Конструкции), инж. Тодор Тодоров (Инженерно-геоложко проучване), инж. Грета Петрова (Електроинсталации), инж. Ваня Иванчева (ВиК), инж. Анна Харизанова (ОВК), инж. Цветка Калудова (ЕЕ част), арх. Мария Боцева (ПБ, ПИ, Пожарогасене, ГОС), ландш. арх. Мариана Чакърова (Паркоустройство и благоустройство), инж. Петко Маргаритов (Геодезия), инж. Мая Павлова (Технология) и инж. Любомир. Димитров (Управление на отпадъците). Съвременни архитектурни решения и иновативни сградни технологии са интегрирани в новия технологичен център. Строежът стартира в началото на 2016 г. и се планира поетапно въвеждане в експлоатация на сградата през следващите две години. Българската компания с калифорнийски корени SIBIZ развива дейност в България вече 11 години. „Ние сме фирма, директно свързана

103

със Силиконовата долина, което ни дава възможност да се занимаваме с развойна дейност в областта на highend интегрални системи с приложение в компютри, лаптопи, смартфони и други IP продукти”, посочва инж. Роди Дервишев, представител на SIBIZ Corporation. Фирмата има установени традиции и стратегически партньорства с водещи университети и академични общности с цел практическо обучение и стажантски практики на бъдещи инженерни специалисти.


10 4  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

С

B

1

2

3

4

4'

5

6

7

8'

8

9

НОВИ СГРА ДИ

11

12

278

C

7 145 502

5 178

695

493

Граница на имот 450

750

650

100

533

355

355

533

100

650

750

750

300

300

308

212

188

Термопомпи

Линия на застрояване

400 200

200

Термопомпи

100 255

G

m

105

105

105

145

1 000

685 80 210

400

Линия на застрояване 430

126

100 210

108

195

195

133

135

240

320

300

240

D

50 Самозатвяраща се димоуплътнена врата

F

Греда

240 240

93

80 210

Пейки

Самозатвяраща се димоуплътнена врата Капител

120 255

350

150

529

70.86 m2

А

288

576

72

630

72

576

145

484

15

360

401

45

395

40 5 748

458

200

100 210

53

1 870

100 210

+0.75

100 210

30

80 210

50 15

14

13

123 27 x 17 = 450

27

46

26

50

80

7.29 m2

Амфитеатрална зала макс. 50 души

32

137

228 Стълбищно предверие 10.99 m2

25

195

30

24

30

23

12

157

250

80 210

100 210

250

22

685

685

685

685

735

686

105

1 930

366 80 210

332

21

251 Техническо помещение 2.70 m2

Техническо помещение VRV система

12

50

Отвор в плочата

245

30

20

±0.00 Стълбище

Отвор в плочата

Капител

80 135 210

12

+0.20

G

19

250

4

3

2

1

30

12 138

323

50

700

18

5

705

80 210

492

Капител

Техническо помещение 24.69 m2

А

E D

2 060

160 122

8 20 10

250 12

12

8 20 10 80 210

12

292 Техническо помещение 9.42 m2

126

Душове 4.56 m2

Съблекалня мъже 11.88 m2

WC 5.92 m2

17

8

7

331 80 210

240 240

LA

12

12

27

271

2.07 m2

WC 5.53 m2

16

10

9

6

150

80 210

250

26

30

27 x 17 = 450

25

LB

24

195

137

23

195

295

123

22

108

250

12

11

Душове 4.56 m2

80 210

2.07 m2

6

5

4

3

2

1

Стълбище

12

30

12

21

748

8

7

138

9

20

50

Склад напитки 8.60 m2

492

10

19

13 12

Съблекалня жени

11

18

8 20 10

11.67 m2

80 210

12

17

13 12

8 20 10

320 12

80 210

12 274

252

12

80 210

80 210

13

14

50

12

300

735 1 714

15

250

16

750

G

30

m G

120

±0.00

251 Техническо помещение 2.70 m2

LA

+0.75

+0.20

250 10

80 210

LB

F

120

100 210

80 210

m

198

228

Стълбищно предверие 10.99 m2

G

65.71 m2

Граница на имот

Студена кухня m

WC 5.53 m2 12

210

Групови занимания макс. 15 души

Греда

Греда

Заведение за хранене макс. 147 души 386.25 m2

210

WC 5.92 m2

700

8.33 m2

100 255

+0.75

500

165

Келнерски офис 6.64 m2

80

68

1 153

Помещение за оборудване

500

10%

Граница на имот D

УТС 12

145

Издаване гот.продукция

80 210

Склад сухи продукти и инвентар 6.79 m2

210

153

80

80 210

Подготовки

426

Подготовки

Топлинна обработка

Обслужващо помещение 4.20 m2

Протеинов бар

G

300

150

Фитнес макс. 35 души 179.74 m2

m

12

Съблекалня 3.57 m2 Греда

190

Kухня 37.34 m2

90 210

Преддверие 1.65 m2

Склад амбалаж 4.88 m2

100 255

+0.75

Линия на застрояване

Вентилационни отвори

m

100 255

H

300

+0.75

+0.20

Осов взривозащитен венитлатор

G

G

H

120 255

237

300

E D

+0.75 150

350

150

ПОД

ПОМЕЩЕНИЕ

180

E

Амфитеатрална зала

E

762

B

Окачен таван, латекс

Гранитогрес

Шпакловка, латекс

Окачен таван, латекс

Подови плочи

Шпакловка, латекс

Шпакловка, латекс

Окачен таван, латекс

Гранитогрес

Окачен таван, латекс

Шпакловка, латекс

Подови плочи

Окачен таван, латекс

Шпакловка, латекс

Окачен таван, латекс

Конферентни зали Групови занимания

Винилова настилка

Шпакловка, латекс

Окачен таван, латекс

Подови плочи

Шпакловка, латекс

Шпакловка, латекс

WC

Теракотни плочи

Фаянсова облицовка

Окачен таван, латекс

1 624

Пейки

- Озеленена площ Осов взривозащитен венитлатор

100 210

100 255

- Озеленена площ в кашпи

Английски двор за вентилация

Греда

+0.75

400

100 210

Греда

Легенда:

1 463

600

C 600

1 718

Окачен таван, латекс Окачен таван, латекс Окачен таван, латекс Окачен таван, латекс Окачен таван, латекс Окачен таван, латекс Окачен таван, латекс

Шпакловка, латекс

Гранитогрес

Фоайе

Стълбищна клетка

Сгъваема врата

100 255

750

ТАВАНИ

СТЕНИ

Шпакловка, латекс Шпакловка, латекс Шпакловка, латекс Фаянсова облицовка Шпакловка, латекс

Гранитогрес

Келнерски офис Преддверие Технически помещения

273.04 m2

Шпакловка, латекс

Винилова настилка Гранитогрес

Кухня

Конферентна зала макс. 100 души

Капител

Теракотни плочи

Душове Складове

2 438

150

Конферентна зала макс. 100 души 273.04 m2

Подови плочи Гранитогрес

Фитнес

Греда

Греда

Сгъваема врата

Пейки

Подови панели - двоен под Шпакловка, латекс

Помещение за оборудване Гранитогрес Заведение за хранене Съблекални

200

+0.75 +0.75

C

- Пешеходни алеи

+0.75 Фоайе макс. 25 души

Сгъваема врата

10%

- Покрив на вент. шахти

Сгъваема врата

592.70 m2

- Покрив рампа

500

+0.75

+0.20

20

107

Площ на имота: 4112 кв.м. Застроена площ на нивото: 2198,50 кв.м.

44

200

200

779

+0.20

Технически показатели:

B

+0.75

540

B

+0.35

+0.35 295

505

+0.75

±0.00=156,70

+0.35

10

505

+0.35

295

+0.75

+0.75

+0.35

10

360

330 Козирка

360

2. Всички мерки са зидарски. 3. Височината на всички врати и подпрозоречни парапети да се

+0.75

20

+0.75

20

200

412

350

мерят от готов под.

A

4. За вида на парапетите на балкони и стълбища да се гледат фасади и разрези, но височината от готов под да е минимум

150

105см. и 120см. за етажите над 20 метра.

1 0%

изпълнят с наклон 1 % към тях . Точните им места да сегледат от проекта ВиК.

522

+0.35

7. Местата и размерите на отворите за преминаване на ВК, ОВК и ЕЛ инсталациите да се гледат от проектите на съответните специалности. детайли по изпълнението да се гледат в част "Енергийна

250

250

+0.305 Граница на имот

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

2 262 650

100

533

1 401

355

355

533

100

348

650

АРХИТЕКТУРА

720

750

750

C

750

5 740

1

2

3

4

4'

5

720

6

7

8'

8

9

11

ЧЕРTЕЖ

689

12

Офис сграда в УПИ II-529.160 за обществено и делово обслужване кв.21 по плана на кв."Гладно поле", Пловдив "ТЕКРЕАЛ" ЕООД

ДАТ

1 382 450

ИНВОБЕКТ

347

09.2015

M №

+0.20

+0.20

10%

-0.05 =156,65 -0.18 -0.31 =156,39

870 689

1:50

ПРОЕКТАНТ ИНВЕСТИТОР

250

предвижда топлоизолация отрзена в чертежите. 6. Подовите настилки в помещения с подови сифони да се

Вентилационни отвори

+0.35

496

500

ВХОД

+0.35

8. Топлоизолация - вид на материала, неговата дебелина и

10%

250

Осов взривозащитен венитлатор

+0.35

+0.35

10%

128

150

+0.35

ефективност".

+0.20

+0.20

+0.20

+0.35

Козирка

10%

10%

Граница на имот

+0.20

2ст. x 13см/30см

372

%

+0.35 +0.35

+0.35

+0.35

+0.335

+0.20

+0.20

150

Вентилационни отвори

+0.35

+0.35 351

10

250

10%

250

СТР. НАДЗОР

5. За всички стоманобетонни работи да се гледат конструктивни планове. По всички външни стоманобетонови елементи се

+0.20

ОБЩИНА

дадени в сантиметри.

+0.35 +0.35

997

120 255

±0.00

120 255

+0.35

120 255

65

1. Всички размери в чертежите - хоризонтални и вертикални са

Линия на застрояване

+0.35 +0.75

+0.75

150

420

693

ЗАБЕЛЕЖКИ:

120 255

150

200

150

A

411

Осов взривозащитен венитлатор

400

500

577

554

712

+0.75

Козирка

+0.35

120 255

120 255

330

Пейки

технически инвестиционен проект

Разпределение: КОТА ± 0,00

3/17

АРХ ГЛ. ПРОЕКТАНТ арх. КОНСТАНТИН БОЖКОВ АРХ ПРОЕКТАНТ

арх. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ

К-ЦИИ инж. ГЕОРГИ ВАТЕВ ОВК EE ЕЛ ВиК

инж. АННА ХАРИЗАНОВА инж. ЦВЕТКА КАЛУДОВА инж. ГРЕТА ПЕТРОВА инж. ВАНЯ ИВАНЧЕВА инж. ПЕТКО МАРГАРИТОВ инж. ТОДОР ТОДОРОВ л.арх. МАРИАНА ЧАКЪРОВА

ПБЗ

инж. ГЕОРГИ ВАТЕВ

ПАБ

инж. РАЙЧО РАЕВ инж. НЕДКА ДРАЖЕВА

ПУСО

инж. ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ

ПОДПИС

Пътна инж. НАДЕЖДА ПАРЛЪКОВА ГЕОД ИГД ПАРК

ТЕХН

GSPublisherVersion 0.0.100.100

разпределение на партера

1

2

Западна фасада

3

4

4'

5

6

7

8'

8

9

11

С

12

C

5,215

450

750

650

100

533

355

355

532

100

650

750

750

50

50

173

174

B H

49

H

360

295

295

295

295

40

20

360

Конферентна зала 9.71 m2

654

390 230

310

Конферентна зала

10.07 m2

Шпакловка, латекс

Шпакловка, латекс

Технически показатели: 250

300 30

107

80 210

750

2,690

101 350

D 245

Техническо помещение 2.70 m2

Отвор в плочата

50

50

174

Кухненски бокс 21.28 m2

30

Стълбищно предверие 10.70 m2 446

21

Стълбище

230

195

70 20

12

488

Мрежово оборудване 7.31 m2

50

58

19

100 210

195

290

107

100 210

18

146 488

252

LA

195

21 x 16,7см = 350

LB

446

30

20

146

195

19 21

230

Отвор в плочата

700

17

+15.00

100 210

18

58

17

101

16

R 1325

1

LA

350

302

302

16

Стълбище 251 Техническо помещение 2.70 m2

80 210

Застроена площ на нивото: 1173,49 кв.м.

15

2

LB

100 210

7.31 m2

210

14

5

4

80 210

Мрежово оборудване

12 245

285

3

1

198

13

6

319 12

30

15

750

Шпакловка, латекс

Фаянсова облицовка

Площ на имота: 4112 кв.м.

12

12 319

2

+15.00

D

F

ЗАБЕЛЕЖКИ:

F

1. Всички размери в чертежите - хоризонтални и вертикални са дадени в сантиметри.

+15.00

80 210

+15.00

2. Всички мерки са зидарски. 3. Височината на всички врати и подпрозоречни парапети да се

Капител

12

Капител

мерят от готов под. 4. За вида на парапетите на балкони и стълбища да се гледат

12

Офис - 48 работни места 408.26 m2

225

150

150

фасади и разрези, но височината от готов под да е минимум

Офис - 48 работни места 408.26 m2

225

Управител 19.22 m2

Управител 19.22 m2

105см. и 120см. за етажите над 20 метра. 5. За всички стоманобетонни работи да се гледат конструктивни планове. По всички външни стоманобетонови елементи се предвижда топлоизолация отрзена в чертежите. 6. Подовите настилки в помещения с подови сифони да се

735

685

от проекта ВиК. 7. Местата и размерите на отворите за преминаване на ВК, ОВК

520

735

685

изпълнят с наклон 1 % към тях . Точните им места да сегледат

Греда

А

Окачен таван, латекс Окачен таван, латекс Окачен таван, латекс

Шпакловка, латекс

Теракотни плочи

G

12

9

8

7

12 285

5

4

3

21 x 16,7см = 350

14

70

340

9

8

7

6

R 1325

252

198

Стълбищно предверие 10.70 m2

316

13

2,690

Окачен таван, латекс Окачен таван, латекс

Подови панели - двоен под Шпакловка, латекс Подови панели - двоен под Шпакловка, латекс Подови панели - двоен под Шпакловка, латекс Подови панели - двоен под Шпакловка, латекс Подови плочи

WC

96

WC 5.92 m2

WC 5.53 m2

250

10

340

300

12

10

12 210

700

Кухненски бокс 21.28 m2

50

50

Конферентна зала 9.06 m2

10.07 m2

133

Конферентна зала

11

10

11

Конферентна зала 9.06 m2

120

250

120

133

250 10

WC 5.53 m2

1,190

и ЕЛ инсталациите да се гледат от проектите на съответните специалности.

А

Греда

8. Топлоизолация - вид на материала, неговата дебелина и детайли по изпълнението да се гледат в част "Енергийна

50

324

324

50

582

140

489

АРХИТЕКТУРА

50

360

53

53

E

ЧЕРTЕЖ

149

148

D

Офис сграда в УПИ II-529.160 за обществено и делово обслужване кв.21 по плана на кв."Гладно поле", Пловдив "ТЕКРЕАЛ" ЕООД

ДАТ

583

ИНВОБЕКТ

140

D

09.2015

технически инвестиционен проект

M №

70

50

419

20

ефективност".

12 360

E

ОБЩИНА

243

СТР. НАДЗОР

70

ПРОЕКТАНТ ИНВЕСТИТОР

314

63

50

68

WC 5.92 m2

50

Подови панели - двоен под Шпакловка, латекс Подови панели - двоен под Шпакловка, латекс

Технически помещения Конферентни зали Стълбищна клетка

320 314

80 210

70

80 210

243

63

230

68

80 210

1,190

80 210

310

G

172

ТАВАНИ

СТЕНИ

Офиси Управител

Конферентна зала 8.96 m2

320 50

Мрежово оборудване Кухненски боксове

390

Конферентна зала 8.96 m2

96

ПОД

ПОМЕЩЕНИЕ

735

735

Конферентна зала 9.71 m2

Разпределение типов етаж: КОТИ +15,00; +18,50; +22,00; +25,50

7/17 1:50

АРХ ГЛ. ПРОЕКТАНТ арх. КОНСТАНТИН БОЖКОВ

E

АРХ ПРОЕКТАНТ

E 533

355

355

532

100

650

750

EE

750

5,215

ГЕОД

C 2

3

4

4'

5

Типово разпределение на етажи 4, 5, 6 и 7

6

инж. ЦВЕТКА КАЛУДОВА инж. ГРЕТА ПЕТРОВА инж. ВАНЯ ИВАНЧЕВА

Пътна инж. НАДЕЖДА ПАРЛЪКОВА ИГД

1

инж. АННА ХАРИЗАНОВА

ЕЛ ВиК

7

8'

8

9

11

12

инж. ПЕТКО МАРГАРИТОВ инж. ТОДОР ТОДОРОВ

ПАРК

л.арх. МАРИАНА ЧАКЪРОВА

ПБЗ

инж. ГЕОРГИ ВАТЕВ

ПАБ

инж. РАЙЧО РАЕВ

ТЕХН

инж. НЕДКА ДРАЖЕВА

ПУСО

инж. ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ

ПОДПИС

100

762

762

650

B

750

арх. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ

К-ЦИИ инж. ГЕОРГИ ВАТЕВ ОВК

450

разрез

Функционално решение На кота -3.05 е проектиран подземният паркинг, който чрез двупосочен път и две покрити рампи има връзка с офисните етажи и изход към прилежащите улици. На партера е оформена просторна приемна зона (ЗП 2343.50 кв.м и височина +4.50 м). Чрез нея се осъществява връзката между главния вход за посетители и предвидените функционални зони: ресторант със 147 места за служители на сградата; спортен и фитнес център, две конферентни зали с по 100 места и една амфитеатрална зала за 50 души. Във фоайето са обособени кътове за рекреация и експозиционни пространства за организиране на временни и постоянни изложби. Осигурен е директен достъп до двата скоростни асансьора, обслужващи високите тела на сградата. Вертикалната комуникация на ниското тяло е решена посредством вита стълба с изход към покривтераса. За целта е предвидено помещение със стъклен купол, от което прониква слънчева светлина надолу през стълбищното огледало (око), коментира арх. Божков. Етажната височина на офисите е 3.50 м, а светлата им височина е 3 м, което отговаря на изискванията за първокласни офиси. Работните помещения са с отворен план с етажна площ от 1700 кв.м до 1000 кв.м. Те са разположени радиално спрямо комуникационните ядра на всяко от трите тела. Общият капацитет на сградата е до 800 работни места. На всяко офис ниво са предвидени помещения за мрежово оборудване и техника, малки семинарни зали, стаи за почивка, кабинети за управители. На част от етажите са проектирани открити тераси. На последния, 9-и, етаж (кота +29.00) е проектирана жилищна зона за чуждестранни гости на SIBIZ с панорамна

гледка на юг към Родопите и към идеалния център на Пловдив. Предвидени са пет малки жилищни ателиета и един просторен апартамент, както и конферентна зала, кафе-бар и голяма открита тераса. До бъдещата офис сграда е осигурен пряк автомобилен и пешеходен достъп от изградената вече улична мрежа в кв. „Гладно поле”. Главният вход за посетители е разположен в най-южната част на сградата. Около сградата са предвидени богато озеленяване и места за рекреация. Предвижда се новият бизнес център да е с контролиран достъп. Конструкцията Сградата е проектирана с монолитна стоманобетонова носеща конструкция, изградена от плочи, колони, греди, капители и шайби. Стените са неносещи. Сградната обвивка е от окачена фасада 25 см, а преградните стени – с дебелина 12 и 25 см, изпълнени от гипсокартонени плоскости или от решетъчни тухли. Покривът на кота +32.46 е плосък, с послоен монтаж на пароизолационна мембрана, топлоизолация от 12 см, пенобетон за наклон, битумен грунд, хидроизолация един пласт, хидроизолация втори пласт със защитна посипка. Изборът на тези материали е направен с оглед удължаване на експлоатационния живот на покрива и възможността за лесно обслужване и ремонт. Фасада Облите цилиндрични форми на сградата са в унисон с високотехнологичния характер на дейността на фирмата инвеститор. Сградната обвивка представлява стъклена окачена фасада с метални профили на ЕTEM. При избора на


105

Технологичен център SIBIZ

стъклопакети ще се набляга основно на два параметъра – отлични коефициенти на топлопреминаване и звукоизолация, посочи проектантът. Сградата е термоизолирана от външната страна в съответствие с най-новите изисквания за топлотехническа ефективност. Вътрешен дизайн В интериора на сградата ще бъдат използвани качествени и дълготрайни материали: подови гранитогресни плочи в общите помещения, двоен инсталационен под в офисите, окачени тавани от минерални плоскости в изчистен и съвременен детайл. Климатичен и светлинен комфорт Отоплението, охлаждането и вентилацията на офис сградата ще се поддържат чрез VRV системи последно поколение (термопомпи и конвектори), с възможност за различни режими в отделните помещения и дистанционно управление и контрол. В проекта са взети предвид всички изисквания за пожарна безопасност, като са разработени пожароизвестителна и аварийно-оповестителна инсталационна система. Осигурено е енергоспестяващо осветление в общите части на сградата и в работните офиси. Проектирано е и ефектно нощно осветление на фасадата и околните благоустроени външни пространства. Управлението на осветлението също ще става централизирано, чрез системата „Сградно управление” (BMS).

Основните елементи на проекта Обект SIBIZ Technology Center, бул. „Санкт Петербург”, Пловдив

Инвеститор „Сайбиз България” ЕООД проектант „КоБ Проект“ ООД Площ на имота 4112 кв.м ЗП 2343.50 кв.м РЗП 13 807.89 кв.м П застр. 56.9% К инт 3.36 П озел. 21.45% Паркоместа 110 коли


106  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

НОВИ СГРА ДИ

Арх. Константин Божков главен проектант, „КоБ Проект“

Инж. Роди Дервишев представител на SIBIZ Corporation

Проектът осигурява широкоформатни гъвкави офис пространства, обезпечени с отлична IT инфраструктура и комуникации, отговарящи на международните стандарти за IT и аутсорсинг сектора. Гордостта в съвместната ни работа с инвеститора е това, че постигнахме прецедент в проектиране на такъв тип сгради у нас, а именно – изграждане на обли обеми върху ортогонална структура за гариране. Досега световната практика показва, че високи сгради с цилиндрична форма се проектират извън функцията на подземния паркинг. В нашия проект ние успяхме да намерим интегрирано архитектурно-конструктивно и комуникационно решение. Конструктивният проект е разработен в съответствие с българските норми и частично прилагане на еврокодовете и японските стандарти с оглед постигане на висока носимоспособност и земетръсна устойчивост. „Кожата” на сградата съчетава високотехнологичен дизайн и енергийна ефективност. Проектирана е със стъклена окачена фасадна фасада с нискоемисионни стъкла. За нейното добро възприятие не само денем, но и през нощта е предвидено художествено осветление, което също допринася за hi-tech визията на сградата. Динамизираната композиция с цилиндрични форми е своеобразен отличителен знак на SIBIZ, чиято дейност е фокусирана върху разработване на чипове и микропроцесори.

Изграждането на новия теИзграждането на новия технологичен център ще ни даде възможност за разширяване на нашата производствена и научно-развойна дейност. В Пловдив липсват първокласни офис сгради, които да са снабдени с нужната ни IT инфраструктура. За нас е много важна и локацията. Не случайно избрахме кв. „Гладно поле” предвид плановете на общината за изграждане на зона с потенциал за икономическо развитие, а и близостта с една от учебните бази на Техническия университет. На практика с нашия проект мултиплицираме в по-малък мащаб „София Тех Парк“, който се реализира с безвъзмездна финансова помощ по ОП „Конкурентоспособност”. SIBIZ Technology Center има и образователна функция, тъй като в България, за да правиш IT бизнес, трябва да можеш сам да си обучаваш специалисти. Ние подкрепяме развитието на този стратегически сектор и искаме да помогнем повече млади хора да останат тук. За тази цел в сградата сме предвидили конферентен блок с две зали с по 100 места и амфитеатрална зала за 50 души. Те ще могат да се ползват и за специализирани научни конференции, семинари, с гост-лектори и от чужбина. Планираме в сградата се провеждат и образователни занимания за деца.108  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016 108

нови сгради

Панорама София интелигентен високотехнологичен дом в полите на Витоша

ЗА “Панорама София” „Панорама София“ е седеметажна сграда, разположена в полите на Витоша, във все по-динамично развиващата се и същевременно спокойна и уединена югоизточна част на столицата. Локацията е в непосредствена близост до спортен магазин „Декатлон“, „Икеа“, жк „София Парк“, „Бизнес Парк София“, както и „София Ринг Мол“. Сградата е на общо 9 нива – едно подземно и 8 надземни. Основното предназначение на подземното ниво е паркинг, а на партерното ниво – офиси. Нивата над партера са с жилищно предназначение и в тях са обособени 75 апартамента и ателиета. Апартаментите са разпределени приблизително поравно между два входа. Сградата се отличава с превъзходна гледка към Витоша и панорамна гледка към града. Именно 360-градусовата панорамна гледка дава нейното име. Несравними предимства са близостта до планината и спокойната среда за живеене в съчетание с отличната инфраструктурна обезпеченост и бърз достъп до важни пътни артерии и търговски и бизнес локации. ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН ДОМ Съвместният проект на групата „Линднер“ и „АББ България“ дава възможност да добием представа за безкрайните възможности на съвременните технологии, позволяващи да се изгради интелигентен дом, предлагащ нови измерения по отношение на енергийната ефективност, безопасността и комфорта.

„Панорама София“ е проект на инвеститора „Резиденшъл Парк София“ ЕООД, дъщерно дружество на „Линднер Фермьогенсфервалтунгс“ ГмбХ, част от групата „Линднер“, Германия.


Панорама София

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНСУМАТОРИТЕ ABB i-bus® KNX системата позволява посредством актуатори да се включват и изключват отделните захранващи линии и по този начин и съответните консуматори. Това може да бъде направено и през смартфон или таблет. Нещо повече – собствениците могат да направят това дори когато са извън дома си. БЕЗОПАСНОСТ Във всяко от помещенията има комбинирани сензори, които да алармират собствениците при поява на дим. Детектори за газ ще инициират спиране на газоподаването при наличие на утечка на газ, а сензори за наводнение ще подадат незабавна команда към спирателния кран на главния щранг при протичане на вода, предотвратявайки последващи щети.

10 9


110  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

нови сгради

ЦЕНТРАЛНИ ФУНКЦИИ Собствениците имат възможност да наблюдават отделните системи и да контролират дома си с помощта на мобилно устройство (смартфон или таблет). С негова помощ те могат да управляват осветлението и щорите във всяко от помещенията, да променят настройките на отоплението, да контролират климатиците и да променят техните настройки, без да е необходимо да са в самото помещение. На мобилното устройство обитателите ще бъдат известени при евентуални аларми, както и ще могат да видят изображението от камерата на видеодомофона на входната врата. Към централните функции следва да се причисли и Central On/Off функцията, която позволява на собствениците при напускане на жилището с помощта на натискане на един бутон да изключат осветлението, да спуснат щорите, да променят настройките на

отоплението в икономичен режим и да изключат неотговорните консуматори. При влизане в дома им по същия начин ще бъдат възстановени обичайните настройки на системата. ЦЯЛОСТНО УПРАВЛЕНИЕ В новоизградения мострен апартамент в жилищен проект „Панорама София“ е реализирана система за цялостно управление, базирана на ABB i-bus® KNX технология, която позволява комплексен контрол на всички инсталации и оптимизиране на съвместната им работа и функции. ОСВЕТЛЕНИЕ И ЩОРИ Използвани са модерни енергоспестяващи LED осветителни тела. Възможността за индивидуално управление (включване/изключване и димиране) на всяко от тях не само


Панорама София

спомага да се редуцира консумацията на енергия, но и позволява да се създаде подходящата за всяка ситуация светлинна атмосфера. Възможността за създаване на светлинни сценарии ще позволи на бъдещите обитатели на жилището с едно натискане на бутон да бъде пресъздадена предварително запаметена сцена, комбинираща щорите и осветлението. Осветлението в общите части се управлява от сензори за присъствие, което допълнително намалява консумацията на енергия. Щорите могат да бъдат управлявани съгласно предварително зададен график, както и да се използват при създаване на светлинни сцени.

ОТОПЛЕНИЕ И КЛИМАТИЗАЦИЯ Отоплението се осъществява посредством подови конвектори, захранвани от газов котел. Управляващата система с помощта на термостати контролира подовите конвектори, осигурявайки поддържането на предварително зададената температура посредством специален алгоритъм, гарантиращ оптимизиране на консумацията. Чрез специален интерфейс към ABB i-bus® KNX в системата са интегрирани и климатиците, което позволява тяхното управление през мобилно устройство, а също и тяхното включване, изключване и промяна на настройките от всяка точка на света с достъп до мобилни комуникации.

Повече за „Панорама София“ можете да прочетете тук: www.panoramasofia.com

111

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 116 GARITAGE PARK Първият проект с BREEAM COMMUNITIES сертификат в региона Атанас Гаров и Давид Давидов управляващи партньори на „Гаритидж инвестмънт мениджмънт“ BREEAM COMMUNITIES Андрея Момерин, консултант по BREEAM Архитектите от STEPHEN GEORGE INTERNATIONAL Инвеститорът има правилна визия за бъдещото развитие на територията 128 CityLife Милано Комплекс за 523 млн. евро върху 36 хектара в центъра на града

136 Очакванията на бизнеса за пазара на недвижими имоти през 2016 г. 140 Belle Rose Представите за жилищно пространство се промениха 142 Екоселище „Белчински извор“ Кътче от рая 144 Топ сделките на 2015 г. Инвестициите в земя, хотели и в ритейл сектора бяха основна движеща сила за пазара


116  ГРА ДЪТ  ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

недвижими имоти

Garitage Park


117

Garitage Park

първият проект с BREEAM Communities сертификат в региона

Текст Николай Тодоров


118  ГРА ДЪТ  ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

недвижими имоти


119

Garitage Park

E A

A

A

A F

D

B

Garitage Park е нов мащабен комплекс в София, който съчетава в себе си всички възможни функции – офиси, жилища, търговски площи, образование, спорт и развлечения. Това e първият проект в Централна и Източна Европа с планирана сертификация по BREEAM Communities за социална, икономическа и екологична устойчивост. BREEAM Communities дава насоки за развитие на цялостна общност, като обследва икономическо, социално и екологично развитие. Очаква се комплексът да допринесе за създаване на качествена среда за работа, живот, отдих, спорт и образование. Концепцията е насочена към създаване на среда, в която хората могат да живеят, работят, учат и прекарват част от свободното си време и да се чувстват комфортно, коментира Атанас Гаров, управляващ партньор на Garitage Investment Management.

C

Garitage Park е разположен върху площ от 165 000 кв.м, от които 90 000 кв.м паркова среда с езеро. Проектът ще се реализира поетапно, като строителството ще стартира през първата половина на 2016 г. В напълно завършен вид комплексът ще включва 95 000 кв.м офиси, 60 000 кв.м жилища, основно училище за 500 деца, 4500 паркоместа, спортен център с басейн, детски и спортни площадки, супермаркет, банков клон, ресторанти, кафенета и други търговски площи. От поканените в международен конкурс три големи международни архитектурни компании – Stephen George International, L35 и Chapman Taylor, концепцията е доразработена с избрания Stephen George International. Планираната стойност на инвестицията е 150 млн. евро със средства на инвеститорите и външно финансиране.

Функционално разпределение А – Офисни сгради 60 000 кв.м. По време на фаза 1 ще бъдат реализирани: • Първите две офис сгради, всяка от които по 15 000 кв.м + подземните нива на третата сграда; • Спортен център 2900 кв.м с фитнес, множество спортни зали за групови занимания; • Плувен басейн 25 м полуолипмийски; • Супермаркет • Ресторант и кафенета; • Автомивка и аптека; • 200 паркоместа за посетители

B – Ниско жилищно застрояване – 22 000 кв.м • 68 апартамента – 94 до 160 кв.м; • 48 редови къщи – 190 и 210 кв.м; • 14 апартамента на две нива С – Основно училище • за 500 деца от предучилищна възраст до 7-и клас с 25 дка собствен двор, със зали за изкуства, спорт, собствена библиотека и др. D – Високо жилищно застрояване – 38 000 кв.м Е – Висока офисна кула – 35 000 кв.м (проектът може да претърпи промени, продиктувани от пазара); F – Парк – 90 000 кв.м


120  ГРА ДЪТ  ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

Garitage Park е разположен върху площ от 165 000 кв.м, от които 90 000 кв.м паркова среда с езеро. Проектът ще се реализира поетапно, като строителството ще стартира през първата половина на 2016 г. В напълно завършен вид комплексът ще включва 95 000 кв.м офиси, 60 000 кв.м жилища, основно училище за 500 деца, 4500 паркоместа, спортен център с басейн, детски и спортни площадки, супермаркет, банков клон, ресторанти, кафенета и други търговски площи.

недвижими имоти


Garitage Park

Концепция и функционални зони Офисната зона Офисната зона е лицето и най-видимата част на проекта, с най-голяма квадратура, голяма ефективност, много паркоместа. На първи етап е предвидено изграждане на две пететажни офис сгради с около 30 000 кв.м отдаваема площ, като проектът предвижда още офис сгради в зависимост от пазарната ситуация. Жилищната зона Жилищната зона разположена в парк с езеро, на първия етап включва 50 редови къщи и 12 апартаментни блока с жилища между 95 кв.м и 210 кв.м. Предвидени са 2000 паркоместа. Жилищата са два типа – единият с ниско застрояване с триетажни малки многофамилни блокчета с 6 до 9 апартамента и слепени редови къщи – фокусът е върху семейства, семеен тип жилища, с подходяща среда за малки и за големи деца. Другите жилищни единици са в следващата фаза на строителството заедно с високата офисна кула. Там ще бъде предложен нов тип жилищен продукт, който засега не съществува в България. Височината на втора фаза на строителство не е самоцел, а има за задача осигуряване на голямо парково пространство – около 90 декара, което е малко повече от половината на общия размер от проекта от 165 декара.

121

Основно училище Основно училище ще има възможност да приеме 500 деца и ще бъде изградено на първия етап. Идеята, която предвиждаме да развием за училището и за спортните съоръжения към него, е подчинена на цялостната концепция на комплекса Garitage Park за създаване на отворена общност. Планираме базата на училището и спортните програми извън часовете да бъдат достъпни не само за самите ученици, но и за живеещите в комплекса и за гражданите, живеещи в тази част на София Търговските обекти Търговските обекти, обслужващи живеещите и работещите още от самото начало на реализацията на проекта, ще включват супермаркет, спортен център с полуолимпийски басейн, ресторанти, кафенета, аптека, автомивка, банков клон и др. Инфраструктура и достъп Garitage Park се намира в район с директен достъп от Околовръстен път, бул. „Александър Малинов“ и „Бистришко шосе“, което осигурява бърза връзка с центъра и летището, с метро и автобусен транспорт в близост. Предвидени са инфраструктурни подобрения – разширяване на локалата на Околовръстен път и ул. „Рачо Петков Казанджията“ с две платна, построяване на кръгови движения.


122  ГРА ДЪТ  ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

недвижими имоти

ИДЕЯТА През годините още като членове на екипа на Colliers International сме работили по различни форми на потенциална реализация на този терен. Той е минал през ред трансформации – от ритейл парк през търговски център до концепцията, която планираме да развиваме днес, вече като част от инвеститорския екип, коментират Атанас Гаров и Давид Давидов, управляващи партньори по проекта. Предвид настъпването на търговските центрове и голямата конкуренция счетохме, че найправилното решение за проекта е да бъде променен изоснови. Нашето виждане беше, че той трябва да бъде естествено продължение на успешните за района инвестиции като „Бизнес Парк София“ и „Резиденшъл Парк София“ с осъвременени и подобрени параметри. Самият терен и локацията му ни вдъхнови и да въведем най-добри практики и решения от световните тенденции. За нас беше изключителен шанс и възможност да намерим партньори, с които да можем да развием идеите си.

сме пред стартиране на тръжни процедури по строителството. Предвид комплексността на проекта, различните функции, които съчетава, и конкурентната среда, в която стартираме, анализирахме по няколко пъти всеки детайл от него.

КОНЦЕПЦИЯТА Създаването на сегашния продукт премина през няколко етапа. Първата стъпка беше да се дефинират целите и параметрите на проекта – общ облик и ключови предимства, типове и брой сгради, разгъната застроена площ, тяхното предназначение и потенциални ползватели, възможности за развитие на проекта на фази, финансови параметри. Най-важното за този етап беше да си отговорим на въпроса как този проект да бъде различен и по-интересен от наличното на пазара. Тази база бе в основата на заданието за проведения от нас архитектурен конкурс с международни участници. Конкурсът завърши с три предложения за концепция, като участниците бяха съответно фирми от Великобритания, Испания и САЩ. Фирмата, спечелила конкурса – Stephen George International, предложи продукт, най-близък до нашите идеи и виждания. Заедно с екипа на Stephen George работихме близо 16 месеца, за да стигнем до днешна дата, в която

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА Базовите принципи са съчетание от пазарни логики и намерение да поднесем подобрен спрямо днешната пазарна ситуация продукт на крайните ползватели. Съчетаването на офисни, търговски, развлекателни, жилищни площи и училище в един голям комплекс е рядкост за нашия пазар и ние се опитваме да извлечем максимума от това. Твърдо считаме, че тази комбинация не е конфликтна, а напротив – база за успеха на проекта. Сред основните предизвикателства са мащабът на проекта, необходимостта от подобрение на съпътстващата инфраструктура и правилното планиране на фазите на проекта, така че да бъде приет от пазара. ОПИТЪТ Несъмнено дългогодишният ни опит в индустрията, познаването на пазарните тенденции и прякото участие като консултанти в почти всички проекти в тази зона на града са основополагащ фактор в настоящата ни роля. Този опит ни помага да създадем продукт, който да бъде най-близко до крайния ползвател в средносрочен и дългосрочен план. В допълнение на това вече двегодишният управленски опит начело на другата ни инвестиция в района – проекта „София Парк Вилас“, ни донесе необходимата увереност и практическа подготвеност. Най-важното за нас към днешна дата е да сглобим всички и много на брой детайли, които да ни позволят стартиране на строителния процес. Такива са всички административни фази и разрешителни, изработването на строителната документация за тръжните процедури и финализирането на финансирането за проекта. По всички тях се движим по план, водещ ни до старт на строителството преди края на първата половина на 2016 г.

Сред основните предизвикателства са мащабът на проекта, необходимостта от подобрение на съпътстващата инфраструктура и правилното планиране на фазите на проекта, така че да бъде приет от пазара


123

Garitage Park

Атанас Гаров е основател и управляващ партньор на „Гаритидж Инвестмънт Мениджмънт“ ЕООД. Преди да основе „Гаритидж Инвестмънт Мениджмънт“, Атанас Гаров е бил управляващ партньор в Colliers International – България, повече от 11 години и е участвал в развитието на компанията както в България, така и на Балканите. Преди Colliers Атанас Гаров е работил

в Jones Lang LaSalle’s Capital Markets Group в Ню Йорк. Атанас Гаров има магистърска степен по международен бизнес от университета Thunderbird, AGSIM, в САЩ, както и бакалавърска степен по икономика и по романски езици от Colorado College.

Давид Давидов е основател и собственик на „3 ДИ Р.Е. Мениджмънт“ – компания, ангажирана с консултантска дейност и инвестиции в недвижими имоти. Чрез „3 ДИ Р.Е. Мениджмънт“ Давид Давидов е управляващ партньор в проектите „София Парк Вилас“ и „Гаритидж Парк“. Преди да основе „3 ДИ Р.Е. Мениджмънт“, в продължение на 10 години Давид е директор в Colliers International, ангажиран

с развитието и реализацията на някои от най-мащабните проекти в областта на недвижимите имоти. Сред тях са „Бизнес Парк София“, Европейски Търговски Център, Mall of Sofia, The Mall, Grand Mall Varna и други. Давид Давидов има магистърска степен от Софийския университет.


124  ГРА ДЪТ  ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

недвижими имоти

BREEAM Communities

Текст Андрея Момерин консултант по BREEAM Близо една година в Garitage Park се работи с помощта на екипа на Момерин по системата за сертификация BREEAM Communities за устойчиво строителство на градоустройствено ниво. Този проект ще бъде първият, получил сертификат по този метод в Централна и Източна Европа. Така се подпомага успешното реализиране на проекта и се доказва цялостната отговорност на инвеститора към обществото и околната среда. Методът BREEAM Communities е предизвикателство към целия екип, работещ по проекта, заради завишените изисквания и критерии на оценка, които са многократно над регулаторните за България. Този метод на устойчиво планиране налага детайлно и предварително обмисляне и оценка на екологичните, социалните и икономическите фактори, влияещи в целия му жизнен цикъл – от реализацията, през употребата до края. По този начин се постига високоефективен комплекс, задоволяващ бъдещите нужди на неговите ползватели. В него се хармонизират икономическата целесъобразност, демографските нужди, екологичните характеристики, намалената употреба на природни ресурси, пълният транспортен анализ и план, намаляващ вредните емисии, намаляването и рециклирането на строителни отпадъци, комплексното управление на битовите отпадъци, водната ефективност и създаването на здравословна среда и благоденствие за обитателите. Поради сложността на BREEAM Communities се налага и задължително адаптиране на системата към българската действителност и буквалното „ушиване по мярка“ на BREEAM изискванията спрямо конкретния терен, климат, бит и държава. Това се извършва в най-ранен етап с активното участие на инвеститор, проектанти, местни експерти и представители на местната и националните власти, изцяло водено от екипа на оценителя Момерин. Самият процес на оценка включва задължителни предпроектни проучвания и вземане на основополагащите проектни решения по следните взаимно свързани теми: консултационен план, икономика, демография, риск от наводнения, шумово замърсяване, енергия, съществуващи сгради и инфраструктура, водна стратегия, екологична оценка и стратегия, проучване на почвите и транспортна оценка.

Каузата За инвеститорите в Garitage Park спортът е с изключително висок приоритет, поради което решихме да подкрепим редица инициативи в тази сфера, като например училището по волейбол на капитана на националния

волейболен отбор Владо Николов, насочено предимно към децата, и инициативата на петкратния световен шампион по бойно самбо Марко Косев.

Фази

Фаза I • Първите две офис сгради, всяка от които по 15 000 кв.м + подземните нива на третата сграда • Спортен център 2900 кв.м с фитнес, множество спортни зали за групови занимания • Плувен басейн 25 м полуолипмийски • Супермаркет • Ресторант и кафенета • Автомивка и аптека • 200 паркоместа за посетители

Ниско жилищно застрояване • 68 Апартамента 94 до 160 кв.м • 48 редови къщи 190 и 210 кв.м • 14 апартамента на две нива • Парк Езеро, детски площадки, игрища, пешеходни зони • Основно училище за 500 деца (от предучилищна възраст до 7-и клас) с 25 дка собствен двор, със зали за изкуства, спорт, собствена библиотека и др.

Фаза II Следващите две офис сгради Фаза III • Офиси Висока офисна кула 35 000 м2 (проектът може да претърпи промени, продиктувани от пазара) • Жилища Високи жилища (проектът може да претърпи промени)


Garitage Park

„София Парк Вилас“ е мащабен жилищен проект на „Гаритидж инвестмънт“ в напреднал етап на реализация. Той е разположен върху 28 декара терен в съседство до Garitage Park и се състои от 35 еднофамилни къщи от 318 до 375 кв.м с общо РЗП 11 хил. кв.м. Инвестицията е 10 млн. евро. Очаква се комплексът да получи разрешение за ползване до края на годината.

125


126  ГРА ДЪТ  ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

недвижими имоти

Архитектите от Stephen George International Инвеститорът има правилна визия за бъдещото развитие на територията

Арх. Алекзандър Доу, изп. директор на Stephen George International за България

Арх. Тихомир Казаков, Stephen George, директор на Stephen George International за България

Международният конкурс за избор на проектант на Garitage Park бе организиран изключително професионално. За нас е голямо признание, че инвеститорите избраха нашия проект при силната конкуренция, която съпътстваше състезанието. Задачата на конкурса бе много интересна. Разработването на конкурсната концепцията бе сред приоритетите ни и в изготвянето му участваха много проектанти от офисите ни в България и Англия. Постарахме се да отчетем максимално всички възможни фактори, които може да се появят по време на бъдещата реализацията на проекта. Не е правилно да спечелиш даден конкурс с красиви визуализации и при последваща разработка във фаза техническия и работен проект да установиш, че някои от идеите и детайлите са неприложими, неуместни или неефективни и концепцията трябва да се променя към напълно различна реализация. Имахме късмет да попаднем на инвеститор, който мисли в перспектива и има правилна визия за бъдещото развитие на територията. Тя не е свързана с изграждането на поредния мол, а със създаването на жилищно-офисен комплекс, който обогатява територията в комбинация с намиращите се в съседство „Резиденшъл парк“ и „Бизнес парк София“. Целта ни бе да създадем комфортна среда на обитаване, като спазваме добрите архитектурни практики и мислим за детайлите. Искахме да направим сгради, които стареят добре, поддържат се евтино, енергоефективни са и притежават необходимия комфорт на обитаване. Смятаме, че сградите трябва да изглеждат добре както в момента на построяването им, така и след 30 – 40 години експлоатация. Затова влагаме в проекта качествени строителни материали, които са възобновяеми и се добиват от естествени материали. Всичко това ни позволява да сертифицираме проекта по британския

При разработването на проекта се опитахме да оценим и да използваме специфичните градоустройствени, комуникационни, социални и природни характеристики на конкретната територия и имота. Целта ни бе да създадем симбиоза между офисни и жилищни зони, която да работи в синхрон

стандарт за устойчиво строителство BREEAM. При разработването на проекта се опитахме да оценим и използваме специфичните градоустройствени, комуникационни, социални и природни характеристики на конкретната територия и имота. Целта ни бе да създадем симбиоза между офисни и жилищни зони, която да работи в синхрон. Например в най-северната част на терена разположихме линията на офисна зона като граничен флагман с лице към околовръстния път. Тя е представителна и се намира до най-големия трафик хъб на София – Южната дъга. В същото време офисната част служи като визуален и шумов буфер за спокойната жилищната зона, разположена в най-високата южна част на имота с изглед към Витоша. При проектирането на жилищната зона се водихме от идеята да създадем среда, която е достатъчно урбанизирана, но в същото време е наситена със спокойна и пасторална атмосфера. Целта ни бе да освободим максимално жилищната част от автомобили, давайки преимущество на пешеходното движение. Едно от изискванията на инвеститора бе 99% от сградите да бъдат изцяло с южна ориентация. Двете зони – офисна и жилищна – са обединени от просторна паркова среда, която създава симбиоза в квартала. Градоустройствената обосновка от такъв мащаб може да бъде сравнена с часовников механизъм – всяка сграда, междублоково пространство, парк, подход е като едно зъбно колело. Ако разместиш зъбните колела, може да успееш да сглобиш часовника и той дори да изглежда добре, но няма да работи. Доброто градоустройство е като прецизен часовников механизъм, в който всяко зъбно колело е сложено на правилното място, допринася за общия изглед и накрая работи – стрелката се върти.


Garitage Park

127


128  ГРА ДЪТ  ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

недвижими имоти

CityLife милано


Cit yLife милано

комплекс за 523 млн. евро върху 36 хектара в центъра на града

Текст Николай Тодоров

CityLife е жилищен, търговски и бизнес комплекс в процес на изграждане, намиращ се недалеч от историческия център на Милано. Разположен е на площ 36.6 хектара. Строителството се осъществява от дружество, контролирано от Generali Group, което спечели международния търг за реконструкция на историческия квартал на Fiera Milano с оферта от 523 млн. евро. Проектът е разработен от световно известните архитекти Заха Хадид, Арата Исозаки и Даниел Либескинд. CityLife e разположен върху терена

129

на стария панаир в Милано, което осигурява отлична локация и връзка с околната среда, разрушени са 20 изложбени палати. Проектът включва изграждането на три небостъргача с отделни зони за офиси, магазини, ресторанти и услуги. Площта на луксозните апартаменти и мезонети обхваща около 164 000 кв.м с около 1300 апартамента за около 4500 души, 170 000 кв.м са зелени площи, 5000 са подземните паркоместа. Трите кули са пресертифицирани по GOLD LEED. Районът ще бъде обслужван от ново разширение на метролиния 5.


130  ГРА ДЪТ  ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

недвижими имоти

Финансирането В края на юли 2014 г. Generali Group сключи споразумение с Allianz за еднолична собственост върху CityLife чрез придобиване на останалите 33% от дружеството, което управлява CityLife. Така Allianz ще придобие Il Dritto и част от жилищен квартал в района. Проектното дружество също достигна обвързващо споразумение с финансовите институции, финансиращи проекта, да се предефинират някои срокове и условия на първоначалното предложение.

Етапи на строителството Завършени 2009—2013 Даниел Либескинд Резидънс Заха Хадид Резидънс 2010 Зелени площи 2010—2012 Строителство на метролиния до CityLife 2012—2015 Il Dritto (Правата кула, или Кулата Allianz) 2013 Парк (първа част – 25 000 кв.м) 2013—15 Парк (втора част – 33 000 кв.м) В строеж 2013—2018 Търговска зона 2014—2017 Lo Storto (Усуканата кула, или Кулата Generali) 2015—2016 Разширение на парка 2015—2018 Il Curvo (Извитата кула)

Обществени пространства Palazzo деле Scintille Бившият павилион 3 от Fiera Milano City е с площ 15 500 кв.м и е в процес на реконструкция. Той ще бъде преименуван на Palazzo деле Scintille – място за култура и международни модни изложби. Piazza Tre Torri Piazza Tre Torri се намира в центъра на трите кули по протежение на пешеходната алея и свързва южните и северните части на парка.

CityLife Парк CityLife парк е разположен върху 170 000 кв.м с алеи за колоездене и за пешеходци. Той допълва групата от паркове в северозападната част на Милано, с Parco Sempione и парка на Porta Nuova. Международният конкурс за проектирането на парка е обявен през 2010 г. и е спечелен от Gustafson Porter, !melk и Ove Arup. 1500 нови дървета осигуряват приемственост с биологичното разнообразие на района върху огромното зелено пространство за живеещите в комплекса.


Cit yLife милано

Усуканата кула Lo Storto, или Кулата Generali ще достигне височина 175 м с 44 етажа (+ 3 етажа сутерен), с обща площ около 67 000 кв.м, проектът е на Заха Хадид. Сградата е с изкривена форма, като изместването на етажите и тяхната ориентация варира по оста. Конструкцията е бетон и композитна. Централното ядро изпълнява функцията на главна хоризонтална опора. Основите са смесени с пилоти, в основата е изпълнен подиум със стоманена конструкция за целите на различни прояви.

Извитата кула Il Curvo – третата по хронология кула, ще достигне височина 168 m с 34 етажа и обща площ около 76 000 кв.м, разположена между двете други кули, проектът е на Даниел Либескинд. Сградата се накланя към двете съседни сгради и към разположената отдолу Piazza Tre Torri. Фасадата ще бъде изработена от специално високотехнологично стъкло, което ще отразява публичното пространство долу и панорамата наоколо.

131

Правата кула Il Dritto, или Кулата Allianz, е една от най-високите сгради в Италия с 207 м (с шпила 247 м) височина на 50 етажа. Тя е проектирана от японския архитект Арата Исозаки в сътрудничество с Андреа Maфей. Кулата се състои от 8 модула от 6 етажа всеки. Фасадата на модула се състои от троен леко вдлъбнат стъклопакет. Късите страни на сградата са напълно остъклени и с 6 панорамни асансьора. Вертикалната последователност от извити форми създава усещане за лека вибрация на обема на сградата при издигането във височина.


132  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

недвижими имоти

Жилищен комплекс по проект на Заха Хадид Разположени в югоизточната част на на CityLife, жилищата на Via Senofonte са проектирани от Заха Хадид, включително интериорът. Комплексът се състои от седем сгради – от апартаменти с една спалня до мезонети с големи прозорци към парка и се вият между зелените площи.

Жилищен комплекс по проект на Даниел Либескинд Разположени в югозападната част на района, резиденциите Via Spinola са проектирани от Даниел Либескинд. Става дума за пет сгради с от апартаменти с една спалня до мезонети. Комплексът интерпретира класическия модел на жилищен двор с кръгообразен мотив. Редуването на фасадни материали и вертикална ориентация на подравняванията създава скулптурен ефект, а системата от балкони създава външни пространства на различни дълбочини за всеки апартамент. Жилищната кула в парка е проектирана също от Даниел Либескинд Hadid Residences Threebedroom

Libeskind Residences Threebedroom


Cit yLife милано

Подиумът Подиумът от 20 000 кв.м включва кинокомплекс и заведения за бързо хранене. В конкурса за детска градина са участвали само архитекти на възраст до 35 години. Съществуващият Конгресен център Милано ще бъде с нов дизайн по проект на италианеца Марио Белини и ще се нареди сред най-големите конферентни съоръжения в Европа с две пленарни зали, едната за 4000, а другата за 2000 души, и една голяма зала за 1500 души за мащабни спектакли и международни срещи. Изложбените зали са на площ 54 000 кв.м, с паркинг за 1100 коли и площадка за хеликоптери.

133

Проектът е на световноизвестните архитекти Заха Хадид, Арата Исозаки и Даниел Либескинд


BUILDING INNOVATION FORUM SERIES 2016 ТРЕТА годишна конференция

Индустриално строителство и инвестиции 21 Юни 2016 | SOFIA EVENT CENTER

Основни акценти от програмата: • Икономика и инвестиции: индустриално строителство 2016. • Експанзии и растеж – инвестиционни програми и актуални проекти 2016. собености при изпълнението на индустриал• О ни сгради: спазване на специфичните изисквания на инвеститора, изпълнение в кратки срокове и гъвкавост в процеса на работа. Опитът на водещите строителни компании. • Координация, график, анализи: Ролята на проект мениджмънта в процеса на реализация на промишлени сгради. Със съдействието на:

• Енергийна ефективност, постигане на максимална функционалност, качество и безопасност на работната среда и оптимизация на експлоатационните разходи чрез внедряване на интелигентни сградни решения и системи предназначени за индустриални проекти. • Особености при архитектурата на индустриални сгради. Опитът на водещите архитекти. • Конструктивни предизвикателства: Принципи при избора на конструктивен модел за реализацията на индустриални сгради.

организатор:

За повече информация: +359 2 958 88 33 | events@thecitymedia.bg | www.industrialforum.bg136  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

недвижими имоти

Очакванията на бизнеса за пазара на недвижими имоти през 2016

Умерен оптимизъм, лек растеж, балансирано търсене и предлагане. Това са някои от изводите и прогнозите на ключови участници на пазара на недвижими имоти за 2016 г.

Михаела Лашова изп. директор на Forton, стратегически партньор на Cushman & Wakefield за България и Македония

Иглика Йорданова изпълнителен директор на Colliers International за България

Константин Бояджиев управител на „Галакси Инвестмънт Груп“

Текст Николай Тодоров

Пазарът на офис площи Умерено засиленото търсене на офис площи е тенденция, която продължава от 2015 г. Нови компании, предимно от секторите ИТ и BPO, които през 2015 г. формираха половината сделки, откриват първите си офиси извън София – в Пловдив, Бургас и Варна, търсят се по-големи площи. Търси се комплексна и гъвкава офисна среда. Умереният глад за площи може да бъде задоволен от новото предлагане и дори се очаква недостиг на офис площи през 2016 г. във връзка с развитието на бизнес цикъла и излизането на пазара на новозапочнатите проекти през 2017 г. Прилийзът се завърна през 2015 г., сред цитираните през годината сделки са наемането от ДЗИ и Сибанк на 7000 кв.м в „Милениум център“ при планирано завършване на проекта до две години. Сред завършените през 2015 г. по-големи проекти в столицата е „Сграда 1“ на Trade Center Europe с разрешение за ползване от декември. Вече активно се отдават „Сан Стефано Плаза“ срещу БНТ и SPS Tower на бул. „България“. Очаква своите наематели Bluе Offices на бул. „Брюксел“. „Фонд недвижими имоти България“ планира Kambanite Green Offices на Околовръстния път да получи разрешение за ползване до края на годината. Напредва изграждането на ниското тяло на City Tower на пл. „Македония“, Фаза 4 на „Expo 2000“ е в строеж от есента, завършен на груб строеж от декември е „Офис парк

Пловдив“. През годината се очаква старт на комплексния мегапроект Garitage Park върху 165 дка за 150 млн. евро с 30 хил. кв.м офис площи на първи етап. Проектира се фаза 2 на Sofia One, обмислят се планове за старт на следващия етап на Sofia Airport Center. Търговските центрове Според участниците на пазара на инвестиционни проекти бъдещето на търговските центрове е като част от мултифункционални проекти в търсене на синергия между отделните компоненти на пазара – офисни, жилищни и търговски площи. Липсват нови по-големи проекти в близките две-три години и основната динамика идва от търговските центрове в преструктуриране и необходимостта от формиране на адекватен търговски микс за достигане на пазарен дял в отговор на нуждите на клиентите. След последното голямо излизане на нови търговски площи – 100 000 кв.м през 2014 г., от средата на 2015 г. пазарът вече е в етап на зрелост и се стабилизира като предлагане и наемни нива. След препроектиране очакванията за годината са да отвори врати „Марково тепе“ в Пловдив, придобит и изпълняван от „Джи Пи Груп“, както и да бъде трансформиран „Галерия мол“, закупен от гръцки инвеститори преди година. В ход е реновацията на City Center Sofia в Park Center – собственост на Revetas. Има очаквания за завършването на „Плаза Уест“ след придобиването му от NBG Pangaea. „Ритейл парк Варна“ трябва заработи в завършен вид, очаква се активно развитието на търговски паркове. Интерес за пазара са мащабни


137

Очакванията на бизнеса

комплекси с офисни, търговски и жилищни функции като столичните проекти на „Гаранти Коза“ в „Младост“ със срок на старт на строителството тази година и на бул. „Цар Борис Трети“ на мястото на „Балканкар Средец“. Според Михаела Лашова, изп. директор на Forton, стратегически партньор на Cushman & Wakefield за България и Македония, през 2016 г. силното търсене на офис площи под наем продължава и ще остане движено главно от IT и BPO сектора, като тенденцията е трайно към по-големи площи в диапазона 2000 – 4000 кв.м. През 2016 г. обаче се очаква завършване на едва 70 000 кв.м нови офис сгради на фона на обема на наемния пазар за последните две години – над 130 000 кв.м, и нетно усвоени площи над 80 000 кв. м. При наемните нива на първокласни площи в София, които през 2015 г. варираха между 10.5 и 12.5 евро/кв.м, очакванията са за лек ръст. Ще се запази интересът към пазара на офиси извън столицата. При търговските площи бъдещето е в синергията между офисни, жилищни и търговски площи с цел осигуряване на максимално удобство на наемателите. В по-големите градове се позиционира по един голям търговски център, в София след третата вълна моловете добиват регионален характер, тенденцията е репозициониране чрез оптимизиране и заздравяване на микса от наематели. Дисбаланс между търсенето и предлагането на офис площи прогнозира Иглика Йорданова, изпълнителен директор на Colliers International за България. Очакванията са за завършени 62-63 хил. кв.м, докато годишно усвоените нови площи са над 70 хил. кв.м. За 2017 г. прогнозата е 170 000 кв.м нови офис площи да излязат на пазара, когато ще бъдат завършени много от стартиралите вече проекти. При търговски площи борбата между моловете е за качество на търговския микс и репозициониране. Според проучване на Cоlliers International с GFK, обхванало деветте най-значими търговски проекта в София и гледните точки на инвеститори, търговци и потребители, най-важните фактори за успешно развитие на шопинг мол остават удобната локация и близостта до работа и дом, разнообразният търговски микс, наличието на кино, лесната ориентация в зоните, маркетинговите активности. Като добър пример от Colliers посочват

„Ритейл Парк Варна“, изграден на мястото на big box магазините „Практикер“, „Мартинели“ и „Пикадили“. Нови офиси извън София ще бъдат откривани все по-често от компаниите през 2016 г., това създаде тенденция за устойчив растеж на пазара на офис площи в големите областни градове и най-вече в Пловдив, коментира Константин Бояджиев, управител на „Галакси Инвестмънт Груп“ В края на 2015 г. България беше обявена за номер 1 в Европа като привлекателно място за аутсорсинг, което доведе до нарастване на търсенето на офис площи от компании, които стартират или разширяват бизнеса си. Приоритет на компанията е финализиране на първата фаза на комплекса „Офис парк Пловдив“ с РЗП 19 350 кв.м и капацитет за 2000 души, завършена до груб строеж в края на 2015 г. и предварително отдадена на около 50%, основно на високотехнологични IT и аутсорсинг компании, с очаквания за бързо запълване на останалата част от сградата и привличането за ключови наематели от сектора. Плавно растящ пазар при офисите под наем и запазване на равновесието търсене – предлагане прогнозира Тодор Кавръков, пропърти мениджър на „Търговски Център Европа“. Според него обаче са налице сигнали за забавяне на аутсорсинг сектора в България спрямо страни като Полша, Словакия, Индия и др., а за наемане на очакваните в края на 2017 и особено през 2018 г. нови офис площи на пазара в София, без изцяло да са базирани на премествания от други сгради, ще е нужен сериозен ръст и на аутсорсинга, и на IT сектора. Има индикатори за добра инвестиционна среда в България и достатъчно спекулативни проекти. Ще продължат тенденциите, свързани с достигането на зрелост от пазарите на офис и търговски площи – изисквания за по-ефективно използване на ресурсите, търсене на по-големи разгънати площи, по-голяма технологичност и иновативност на средата, по-голямо значение за клиентите на сертифицирането на сградите, коментира Адина Уелш, изпълнителен директор на Expo 2000 Оffice Park. През 2016 г. компанията ще продължи работата по фаза 4 на офис парка с планове да излезе от инвестицията след завършване на последната сграда през 2018. За другия проект на групата на „Райфайзенбанк“ в България – придобития

ТОДОР КАВРЪКОВ пропърти мениджър на „Търговски Център Европа“

Адина Уелш, изпълнителен директор на Expo 2000 Оffice Park

Атанас Гаров управляващ партньор Garitage Investment Management


138  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

недвижими имоти

през 2010 г. „Мол Варна“, който също се управлява от Адина Уелш, през последните две години успешното препозициониране е факт с 15% на годишна база разширение на търговските площи в спорт и мода и установяване на клиенти от аутсорсинг индустрията в обособената офис зона. Олга Стоичкова търговски директор на Sofia Airport Center и председател на Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България

Георги Ранчев управител на „Линднер Имобилиен Мениджмънт”

Георги Павлов изп. директор на „Адрес недвижими имоти“, част от AG Capital

Логистика При логистичните площи търсенето при средно големи складови площи в София е в подем и надвишава предлагането поради липса на строителство на логистични сгради след 2008 г., увеличени обороти на дистрибуции, спедиции и леки производства. Добър пример е подсегментът на крайградските модерни складови сгради между 5 хил. и 10 хил. кв.м до 12 м височина, където миналата година излезе спекулативен проект от 6 хил. кв.м до София, запълнен с една сделка само за няколко месеца, коментира Тодор Кавръков. Средата за бизнес е ключов елемент за навлизането на нови компании през 2016 г. и според Олга Стоичкова, търговски директор на Sofia Airport Center и председател на Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България, която е умерен оптимист и очаква обявените проекти да започнат да се осъществяват, за да могат инвеститорите в офис сегмента да посрещнат нуждите от качествени площи, а ИТ и аутсорсинг секторите да продължават да привличат повече бизнес. Офис пазарът ще остане стабилен през 2016 г., търсенето се очаква да надвишава предлагането, което може леко да рефлектира в цените на наемите. Компаниите – членове на асоциацията, са обявили около 120 000 кв.м офис площи за строеж в близките две години. През 2016 г. ще получат разрешение за ползване първата вълна индустриални сгради, построени след икономическата криза, което е знак за завръщащ се интерес. В индустриалния и логистичния сектор предлагането на качествени складови площи леко се увеличава при стабилно търсене. Жилищата Основен риск за икономиката остава общата политическа стабилност както във вътрешен, така и в международен план. Запазване на ръста на икономиката с ключова роля на секторите ИТ и изнесените услуги и засилена активност на банките при финансиране на покупки на жилищни имоти и подобряване на

условията по жилищните ипотеки прогнозира Атанас Гаров, управляващ партньор на Garitage Investment Management. Проект на компанията в напреднал етап на реализация е жилищният комплекс „София Парк Вилас“ в полите на Витоша на Околовръстното шосе в съседство с „Бизнес Парк София“ и „София Ринг Мол“ от 35 еднофамилни къщи, планиран да получи разрешение за ползване до края на годината. До средата на годината е планирана и първа копка на многофункционалния проект Garitage Park – мащабен комплексен проект за 150 млн. евро, комбиниращ офиси, жилища, търговски площи, образование, спорт и развлечения върху 165 000 кв.м терен в съседство. Повишено търсене на нови жилища при ограничено предлагане на качествен продукт и повишение на цените с 5-10% в София за жилищата с добри локации, ясни инфраструктурни решения, строители и инвеститори с утвърдена репутация очаква Георги Ранчев, управител на „Линднер Имобилиен Мениджмънт“. Компанията отчита 2015 г. като найдобрата по продажби от началото на проекта „Резиденшъл Парк София“ със стартиране на втората фаза от комплекса, с подготовка на третата фаза и с реализацията на проекта „Панорама София“. Основните фактори за оптимистичните очаквания са наличието на парична ликвидност сред част от населението, намалението на лихвите по ипотечни кредити и липсата на сериозни инвестиционни алтернативи. Георги Ранчев очаква и повишена конкуренция при по-малките жилища и стабилизиране на търсенето и предлагането при сделките в диапазона 50-80 хил. евро. Подобни са очакванията и на Георги Павлов, изп. директор на „Адрес недвижими имоти“, част от AG Capital – най-голямата българска холдингова компания от 13 дружества в сектора недвижими имоти. Продължават от 2015 г. ръстът на сделките с жилищни имоти и покачването на ценовите нива, които вече са нараснали с 8-10%, основно в София и Пловдив и още няколко големи града. Все повече сделки ще се сключват с ипотечен кредит, а между 60% и 90% от продажбите на ново строителство са преди разрешение за ползване. Недостиг на предлагането коментира Георги Павлов, като изтъква надеждността на инвеститора като фактор. В момента на пазара са само


139

Очакванията на бизнеса

опитни предприемачи, които стартират нови проекти или рестартират стари. Гладът за жилищни имоти ще бъде факт през предстоящите 12 месеца и очакваме да се реализират почти всички нови и качествени проекти, смята Димитър Савов, изп. директор на BLD Homes, компания от групата на AG Capital, като се позовава на наблюдавания плавен ръст на цените на сделките. Основните изисквания към проекта са локацията – комуникативни места с добра инфраструктура и достатъчно свободно пространство наоколо, а към жилищата – ефективното разпределение на пространството и нисък процент общи части, засилва се търсенето на 3- или 4-стайни апартаменти. Като предпочитани столични райони Димитър Савов цитира Южната дъга, „Изток“ и „Изгрев“, по протежението на метрото, „Младост“, „Дружба“ и дава за пример новостартиращ проект на BLD Homes в „Изгрев“ – Alba Apartments, жилищен комплекс с градина и контролиран достъп, заобиколен от Борисовата градина, Ловния

парк, тенис кортове и басейн. Ваканционните имоти Бъдещето на непродадените ваканционни имоти е тяхното преформатиране за целогодишно ползване – като сателити към големите градове, което ще бъде свързано с допълнителни инвестиции. Това е коментарът на Лъчезар Тодоров, управител на Terra Tour Service, компания в областта на инвестиране, изграждане и експлоатация на недвижими имоти и туристически обекти като Pravets Residence, RIU Pravets Resort, хотелите “Правец Палас RIU Helios“, LUCA Helios Beach и RIU Helios Bay, St.Vlas Resort. Пазарът в този сегмент ще остане потиснат заради липсата на вътрешно търсене и сложната геополитическа ситуация. Доколко през 2016 г. ще започне реализацията на вече обявените големи инвестиционнни проекти, ще бъде и най-верният критерий създадена ли е наистина в държавата необходимата среда, смята Лъчезар Тодоров.

Димитър Савов изп. директор на BLD Homes, компания от групата на AG Capital

Лъчезар Тодоров управител на Terra Tour Service


14 0  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

advERtorial


141

advERtorial

Представите за жилищно пространство се промениха! В неповторима обстановка, около два вековни дъба и сред богата и разнообразна растителност, шестте уникални по своему сгради - луксозен затворен жилищен комплекс BELLE ROSE, отличен със специална награда в най-престижния конкурс „Сграда на Годината 2015”, ситуиран в най-привлекателната част на кв.Витоша - даряват на своите обитатели нов и непознат досега бит и самочувствие. Изборът на многостайни апартаменти е голям – от партерни с озеленени и обособени тераси, пресъздаващи удобството на еднофамилна къща, през различните по размер и изложения на по-високите етажи, до пентхаусите с етажна височина 4 метра, 360-градусова панорама и зелени покриви. Етажните височини са големи и навсякъде другаде (3.00м), което предпоставя допълнителен комфорт. Предвидени са открит басейн, фитнес клуб, спа и уелнес център, румсервиз Самите апартаменти се завършват напълно и луксозно по одобрен индивидуален проект на Клиента. Възможности както за покупка на цени от 1390 евро/кв.м, които включват едно или две подземни паркоместа в зависимост от големината на апартамента, така и за наем. С разрешение за ползване от края на 2015-та година.

N A T I O N A L

C O N T E S T

BUILDING OF THE YEAR BULGARIA

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА

ЗА КОНТАКТИ: 0888 16 10 09


142  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

advERtorial

На 50 км от столицата и едва на 15 мин. от к.к. Боровец, сгушен между планините Рила и Верила, Витоша и Плана се намира най-новият бутиков еко комлекс - Белчински извор.

Той е разположен на територия от 100 дка в приказната атмосфера сред множество гори, поляни и невероятни гледки към планинските върхове. Клубното селище е първият по рода си бутиков затворен комплекс със собствен минерален извор, предлагащ на посетителите си уюта и спокойствието за пълноценна почивка и отмора, както и всичко необходимо за 5-звездно СПА преживяване. Инвеститор в проекта е една от най-големите български строителни компании- „Главболгарстрой холдинг“, а очакванията са той да отвори врати през лятото на 2016 г. „Белчински извор“ е еко-проект от затворен тип, в който има квартално планиране и всеки детайл е добре обмислен – от ориентацията и допълнителните услуги до изграждането и поддържането на модерна и функционална инфраструктура в пълна хармония с природата. Тук, върху ограничен брой индивидуални парцели, може да разположите вашия дом или вила и да станете част от клубното селище с 24-часов контрол на достъпа; ниско застрояване; ниска плътност на застрояване; изградено от най-висок клас строителни материали, отговарящи на швейцарските стандарти за пасивност на сградата, с богат ландшафт, професионално управление и поддръжка. Комплексът разполага с хотелска част с топла връзка към ресторант, СПА център с вътрешни и външни басейни, първия в България билков басейн, фитнес център, релакс зона, къщи за гости и ограничен брой къщи за продажба. Селището включва множество спортни зони, детски площадки, алеи за пешеходна и велоразходка, красиво оформени паркови пространства, тенискорт и разнообразни игрища. Характерни за комплекса са ниско застрояване, ниска плътност, висок клас строителни материали, богат ландшафт и професионално управление и поддръжка. Типовите къщи с имена на билки - "Мащерка", "Лайка", "Мента", "Иглика", "Здравец", "Босилек", "Риган", се предлагат с дървена носеща конструкция с конопени тухли, със стоманобетонна конструкция с керамични тухли или със стоманобетонна конструкция с конопени тухли. Особеност е изпълнението с иновативен естествен екопродукт от коноп и вар - Biomattone на компанията Equilibrium, който осигурява отличнa среда за живот като липса на конденз, естествена регулация на влажността, топлоизолация, висока огнеустойчивост, звукоизолация, рециклируемост, естествен филтър, трайност над 100 години. Като възможни опции за клиента се предвиждат антисептична топлоизолационна система, луксозни подови настилки, интелигентна система за дистанционно управление на отоплението, вентилационна система, изграждане на постоянно външно барбекю, интериорна камина, допринасяща усещане за уют и спокойствие, изпълнение с дограма от модифицирана дървесина или дървено-алуминиева дограма, индивидуална поливна система.


advERtorial

Е К О С Е Л И Щ Е

БЕЛЧИНСКИ ИЗВОР

КЪТЧЕ ОТ РАЯ

143


14 4  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

недвижими имоти

Топ сделките на 2015 г. Инвестициите в земя, хотели и в ритейл сектора бяха основна движеща сила за пазара текст Деница Симеонова


145

топ сде лките на 2015 г.

Добрите новини за възстановяването на инвестиционната активност в страната дойдоха още през 2014 г. и продължиха през изминалата вече година. Положителен сигнал за пазара през 2015 г. бе фактът, че голяма част от т.нар. подценени активи в сектора бяха реализирани по един или друг начин през изминалите няколко години, включително и през последните 12 месеца. Затова очакванията през 2016 г. са за повече продажби на доходоносни имоти като офиси и молове. Експертите в сектора усещат и засилен интерес и желание на нови чужди инвеститори да навлязат на пазара.

„Преди години, когато говорехме за доходоносни активи, наемните нива в тях не оправдаваха реализирането на сделка, тъй като стойността на имота беше подценена спрямо сумата, която е финансирана, и спрямо тази, която е инвестирана в него“, коментира изпълнителният директор на Forton Михаела Лашова. Според нея вече се наблюдава нова тенденция, а именно, че наемите – особено на офис пазара, се стабилизират и покачват. „В този сегмент стойността на активите вече надхвърля стойността на кредитите по тях и има смисъл за участниците на пазара да направят сделка“, пояснява експертът.

Стойност на инвестиционните сделки (млн. евро)

продажби по сектори 2015

300 8%

1%

200

16%

1%

19%

100

0 2011

2012

2013

2014

2015

55%

Инвестиционната активност в числа Макар по данни на консултантската компания Forton обемът на инвестициите през 2015 г. да е по-нисък от този в предходната – съответно 236 млн. евро в сравнение с 272.8 млн. евро, броят на сделките през изминалите 12 месеца е бил по-висок (виж графика). През 2014 г. са отчетени 40 сделки, а през 2015 г. има 52, което е над 25% ръст на пазара от гледна точка на активност. Основният двигател са инвестициите в земя, в сегмента хотели и в ритейл сектора. Подобна статистика отчита и консултантската компания Colliers International. По техни изчисления общият обем от сделки през 2015 г. е 209 млн. евро, като над 50% от сделките са за поземлени имоти, а в остатъка преобладават търговски площи, хотели и в по-малка степен офисни сгради. “От 2011 г. на пазара доминират български инвеститори, които имат предимно спекулативни и опортюнистични стратегии за инвестиране”, коментира Иглика Йорданова, изпълнителен

директор на Colliers International. “През 2015 г. тази тенденция се запазва, като делът на българските инвеститори е малко над 50%. Прави впечатление, че през последните 12 месеца за разлика от предходни години има по-висока активност от купувачи, които са бизнес ползватели на имоти, а не класически инвеститори в недвижимости като веригите Prakiter, Praktis, City Clinic”, обобщава експертът. Въпреки това сделките, които са с имоти със стабилен доход в момента на покупка през 2015 г., са само 13% от общия обем, а останалите активи, които са придобити, са предимно земи или сгради, за които се планира да се доизградят, да се смени предназначението им или да се запълнят с ползватели. Според Иглика Йорданова тенденцията за инвестиции в спекулативни имоти е стабилна през последните три години (средният дял е около 80%) и е зависима от слабия интерес към България от западноевропейски инвеститори от 2011 г. досега.


146  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

недвижими имоти

Топ сделките Силна активност при сделките за земя

Терен на „Балканкар Средец“* продавач:  „Европа парк София“ и „Есте пропъртис“ купувач:  Garanti Koza цена:  38.7 млн. евро Сред най-забележителните сделки на изминалата година определено беше закупуването на терена на завод “Балканкар Средец” от турския инвеститор Garanti Koza. Важно за имотния пазар не е просто самото придобиване на земята от около 100 дка. Интересен е най-вече фактът, че върху нея инвеститорът планира да започне строителството на мащабен комплекс. Сделката за терена е сключена през втората половина на октомври, а платената сума е 39 млн. евро. Предишните собственици – компания на братята Кирил и Георги Домусчиеви, заедно със странични партньори приватизираха мястото през 2006 г. Още тогава те планираха върху парцела на бившия завод да се извиси 180-метрова кула. Очакванията са, че проектът на новия инвеститор ще бъде не по-малко мащабен. Garanti Koza влязоха смело на софийския пазар. През пролетта на 2013 г. компанията купи терена от 30 000 кв.м на магазин „Нова Деница“ в жк “Младост”, където

планира да изгради мащабен комплекс под името “Гранд каньон”. Той ще бъде от най-висок клас с жилища, търговски център, 5-звезден хотел, модерна очна клиника и голяма паркова зона. Компанията получи сертификат за приоритетна инвестиция за комплекса, в който е предвидена инвестиция от 240 млн. евро. Инвеститорите заявиха, че ще кандидатстват и за нов сертификат заради предстояща втора инвестиция. Осман Билгинер обяви, че „проектът ще бъде четири пъти поголям от „Гранд каньон“ както по мащаб, така и по инвестиции“. Логично е, че новият проект ще бъде именно този върху придобития мащабен терен на “Балканкар – Средец”. *Продажбата на терена е най-голямата кешова сделка за земя през 2015 г. Терен в района на Централна гара продавач:  Riofisa чрез “Риофиса България” купувач:  Sabadell Real Estate Development цена:  10.2 млн. евро Продажбата на терена от 85 дка зад Централната гара в София също беше сред топ сделките в този сегмент. Парцелът беше придобит срещу 10.2

млн. евро от дъщерна компания на испанската банкова група Sabadell за покриването на задължения на испанското строителното дружество Riofisa към финансовата институция. Старият собственик планираше да построи мащабен комплекс с жилища и търговски център. Испанската компания купи първия си терен през 2006 г. Планираните инвестиции включваха изграждането на мултифункционален комплекс в София, съдържащ търговско-развлекателен център на три нива, 100-метрова кула, в която трябваше да се помещават офиси и хотел, жилищен комплекс и паркинг. В първата фаза на инвестицията – за търговския център и кулата, компанията смяташе да вложи 270 млн. евро. В търговския център Civis Center бяха предвидени 12 кинозали с капацитет за 3000 места, зала за боулинг, казино, детски кът и голям хипермаркет, разположен на 13 500 кв.м на партерния етаж. Комплекс с марката Civis Center трябваше да се появи и в Пловдив.


147

топ сде лките на 2015 г.

Най-голяма част от сделките през 2015 г. –повече от половината, са именно покупките на терени. Сред поголемите от тях се откроиха продажбите на индустриални парцели

и такива за смесени и жилищни комплекси. Според консултантите в големите градове продължава активното търсене на строителни терени, свързано с инвестициите в жилищни

Терен от 14.46 дка във Варна продавач:  „Спортен комплекс Варна“ купувач:  „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД цена:  9.3 млн. евро Сред немалките сделки за парцели на 2015 г. е и тази за терен от 14.46 дка в жилищен комплекс „Бриз-юг“ във Варна. Той е закупен от командитно дружество с участието на „Кауфланд България” от компанията „Спортен комплекс Варна“. Продаденият имот е част от 136 дка собствени парцели, които през 2005 г. община Варна апортира в съвместното си дружество с „Химимпорт“, а неговата цел беше изграждането на нов градски стадион на мястото на разрушения „Юрий Гагарин“. Терен в Индустриална зона „Марица“ продавач:  „Сифер“ купувач:  „Ес Ем Си индастриал аутомейшън България“ цена:  4.2 млн. евро Сред сделките за терени имаше и такива с индустриален фокус. Японският производител на пневматична техника SMC Industrial Automation купи 180 декара за нов завод в пловдивската зона

и офисни сгради, както и в големи мултифункционални комплекси.

„Марица“. Продавачи на парцела са две строителни фирми – италианската „Ферети холдинг“ и българската „Сиенит холдинг“ чрез дружеството си „Сифер“. Смесената компания притежава общо 655 декара в „Марица“. Всъщност строителната „Сиенит“ основа индустриалната зона в Радиново преди над 10 години. Консултант по сделката с японската компания е юридическата кантора „Респект консулт“. Терен от 65.6 дка в Плевен продавач:  „Каменица“ купувач:  Malteries Soufflet цена:  1.3 млн. евро Друга сделка с промишлен привкус е тази за парцел от 65.6 дка в Плевен, който „Каменица“ продаде на френската компания Malteries Soufflet за 2.6 млн. лв. През 2011 г. собствениците на пивоварната продадоха фабриката си за малц в Плевен на същата френска фирма, която е вторият по големина производител на малц в света и лидер в Европа. Терен от 305 дка в Мусачево продавач: община Елин Пелин купувач: свързаното с хонконгски инвеститори „България ленд

инвестъмнт“ цена: между 0.5 и 0.9 млн. евро Закупуването на 305 дка в Мусачево от свързаното с хонконгски инвеститори „България ленд инвестмънт“ също е сред знаковите сделки на изминалата година. Там предстои изграждането на мащабен комплекс – известния като българското „Макао“ мегапроект за градски туризъм на хонконгския милиардер Стивън Ло. Земята и сградите на „Кремиковци“ продавач:  „Елтрейд къмпани“ купувач:  Първа инвестиционна банка цена:  138.6 млн. евро Най-голямата сделка в сегмента всъщност е оформена като „прехвърляне на недвижим имот в изпълнение на дълг“. Първа инвестиционна банка официално стана собственик на земята и сградите на фалиралото „Кремиковци“. От имотния регистър се вижда, че прехвърлянето оценява терена от 8 хил. декара в индустриалната периферия на София на 138.6 млн. евро. Смяната има потенциал да раздвижи имотния пазар, понеже новият стопанин планира продажба на придобивката си.


148  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

Топ сделките Отново сделки с хотели

Хотел „Хилтън“ продавач: „Расасо анщалт“ през българско дружество купувач: „Галакси инвестмънт груп“ цена: 20 млн. евро Пловдивската компания за недвижими имоти „Галакси инвестмънт груп“ стана новият собственик на столичния хотел Hilton, след като през 2013 г. имотът беше купен от Спас Русев. Тогава той плати 24 млн. евро на изпадналата в тежко финансово състояние ирландска компания Quinn Group, като част от покупката беше финансирана със заем от пловдивската компания за недвижими имоти „Галакси инвестмънт груп“, собственост на основателите на „Винпром Пещера“ Антон Щерев и Атанас Петров. Пловдивското дружество придобива хотела в сделка, чиято цена не се съобщава, но вероятно е от порядъка на платената преди две години, или около 20 млн. евро, заради малък нов заем.

недвижими имоти

През изминалата година собствеността си смениха и няколко хотела, като българските купувачи играеха основна роля в тези сделки. В сегмента има ясен интерес от все повече оператори на

Хотел „Димят“, Варна продавач:  „Гала тур“ купувач:  „Кератех Инженеринг“ цена:  6.82 млн. евро Петзвездният варненски хотел „Димят“ беше купен от „Кератех Инженеринг“ чрез търг на съдияизпълнител заради просрочен дълг на първия собственик. Продажбата беше по искане на кредитора Райфайзенбанк. Хотелът беше предлаган на няколко пъти, но при първоначалните опити за продажба с минимални цени от почти 10 млн. и близо 8.2 млн. евро в следващи търгове кандидати липсваха. Последният беше обявен с минимална цена 6.6 млн. евро и бе спечелен от „Кератех инженеринг“ на цена 6.82 млн. евро. Основната дейност на компанията купувач е търговия и производство на машини, като преди време е имала инвестиции в туризма, но след настъпването на кризата се оттегля. „Димят“ засега е единствената инвестиция на групата в този сектор, но е възможно в бъдеще да има и други, обявиха от компанията.

пазара. Затова експертите очакват и през 2016 г. да има нови оператори, които да започнат изграждането на хотели в София, както и евентуални сделки с някои от съществуващите хотели в столицата.

Хотел „Стримон СПА клуб“, Кюстендил продавач:  Иван Лесев купувач:  Ивайло Първанов и Марияна Добрева цена:  0.21 млн. евро Още един петзвезден хотел смени собствеността си през 2015 г. Ивайло Първанов, по-малкият син на президента Георги Първанов, и Марияна Добрева са купили всички 7539 акции на дружеството „Стримон СПА“, което е собственик на кюстендилския комплекс, в началото на юни, като са придобили съответно 3770 и 3769 акции. Хотелът и оборудването му са апортирани в капитала на компанията, като през 2009 г. са оценени на 3.9 млн. евро.


14 9

топ сде лките на 2015 г.

Новите притежатели на молове

Мол Plaza West продавач:  „Стърлинг пропъртис България“ купувач: гръцкият фонд NBG Pangaea цена:  23 млн. евро Сред знаковите сделки за изминалите месеци е договорената в края на 2015 г. продажба на незавършения софийски мол Plaza West, който ще стане мажоритарна собственост (89.4%) на гръцкия фонд за имоти NBG Pangаea срещу 23 млн. евро, след като бъде завършен и заработи. Последният от вълната столични молове се строи от 2013 г. на терен от близо 28 декара в жк „Люлин“ в близост до околовръстното шосе. Инвеститор беше дружеството „Стърлинг пропъртис България“, чийто собственик е люксембургска компания.

Като продължение на сделките за търговски центрове от 2014 г., когато собствеността си смениха столичният City Center Sofia, „Галерия Пловдив“ и старозагорският „Парк мол“, и през 2015 г. имаше няколко придобивания в този сегмент.

Мол „Марково тепе“, Пловдив продавач:  „Марково тепе мол“ купувач:  „Джи Пи груп“ цена: неупомената През февруари пловдивският мол “Марково тепе” беше придобит от „Джи Пи груп“. Сделката всъщност е за прехвърляне на вземането на дружеството „Марково тепе мол“ от Инвест кредит банк по договор за заем от 45.8 млн. евро. По довършването на мола вече се работи, а очакванията са той да бъде отворен до края на годината.

Galleria Varna продавач: полската Globe Trade Center (GTC) купувач:  „АП Инвестмънтс“ цена:  5.5 млн. евро Друг незавършен мол, който в бъдеще няма да бъде търговски център, а ще се превърне в здравно заведение, е варненският Galleria, който беше придобит от част от инвеститорите във веригата „Сити клиник“. В строежа са инвестирани около 90 млн. евро, а идеята е била това да е молът гигант на морския град.


150  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

Още сделки… През 2015 г. се осъществи и дългоочакваната сделка за първото кино в България и едно от най-старите в Европа – Модерен театър. На практика сградата – паметник на културата, на бул. „Мария Луиза“ се продава от октомври 2012 г., но купувач за нея се намери едва в края на март тази година. Първоначално дружеството с израелско участие „Кохав“ прехвърли чрез апорт киното на „Кохав дивелъпмънт“ през август 2014 г. През март 2015 г. едноличен собственик на капитала на дружеството вече е „Кена груп“, съдружници в което са собственикът на Paradise Center Давид Коблианидзе и дъщеря му Кетеван Коблианидзе. Раздвижване имаше и в офисния сегмент – кипърската инвестиционна

недвижими имоти

компания Secure Property купи дял в „Авто Юнион център“. Сделката е станала чрез придобиването на 20% от дружеството – собственик на офис сградата „Вапцаров бизнес център“ (собственост на друг фонд от острова – Bluehouse Capital), за 4.06 млн. евро. Сградата е с почти 20 хил. кв.м брутна отдаваема площ и е изцяло наета от „Еврохолд“. Договорът за наем с холдинга, първоначално изтичащ през 2021 г., е бил удължен до 2027 г. Сред дългоочакваните сделки, които бяха осъществени през 2015 г., е и продажбата на сградата на чешкото посолство. Теренът от 3.5 дка, върху който е построено зданието, се намира на бул. „Янко Сакъзов“ 9, на метри от Паметника на Васил Левски и „Квадрат 500“. След като чешките дипломати се преместиха в друга сграда, за старата се търсеше купувач от 2013 г. През юли миналата година компанията за строителство и инвестиции в имоти FairPlay International спечели търга за терена с предложена цена от 5.8 млн. евро. Планът на инвеститора

е да изгради модерна офис сграда на мястото на старото посолство, което ще бъде разрушено. Сред сделките, които ще бъдат приключени в близките месеци, е придобиването на два съседни урегулирани поземлени имота в жк „Дианабад“ с обща площ 2470 кв.м. Естонската компания за инвестиции в недвижими имоти Arco Vara планира да строи там нов жилищен комплекс. Двата парцела са оценени на 1.4 млн. евро, колкото е капиталът на. фирмата собственик „София Парксайд“. Покупката им ще се случи именно чрез придобиването на българското дружество. То от своя страна е собственост на компанията „Риторекс“, част от испанската група Aral del Este.


BUILDING INNOVATION FORUM SERIES 2016 втора годишна конференция

ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 17 Май 2016 | SOFIA EVENT CENTER

Основни акценти от програмата: • Инвестиции в жилищни сгради 2016: Кои са актуалните жилищни проекти в София и страната през 2016? Какъв продукт създаваме и за кого е предназначен?

• П ридаване на дългосрочна добавена стойност на жилищните сгради чрез използване на качествени материали и иновативни технологични решения.

• К ои (ще) са жилищните зони с потенциал и как развитието на инфраструктурата в София ще развие жилищната карта на града?

• К ои са ключовите характеристики на съвременната жилищна сграда в България? Как се балансира между търсеното от ползвателите, желанията на инвеститорите и изискванията на нормативната база?

• П овишаване на комфорта на обитаване, постигане на максимална безопасност, оптимизиране на експлоатационните разходи чрез внедряване на интелигентни сградни решения и продукти: ОВК системи, BMS системи, системи за сигурност и пожарна безопасност. Със съдействието на:

• К ак технологичният прогрес при сградните системи и решения влияе на развитието на жилищната архитектура и как това ще промени жилищния продукт в бъдеще? организатор:

За повече информация: +359 2 958 88 33 | events@thecitymedia.bg | www.residentialforum.bg


стратегии и Финансиране | пътища | железници | пристанища | вик | псов 22 март 2016 | Sofia Event Center www.infrastructure-bg.com

Златни спонсори:

Със съдействието на:

Организатор:


ИНФРАСТрУКТуРА 156 Трети метродиаметър Проектът на София за 2015-2020 Развитие на новите станции метростанция 12 „България“, метростанция 14 „Красно село“ 164 Втори метродиаметър Метростанцията пред „Парадайз“ ще е готова през лятото на 2016 г. 170 Уникален пътен възел „Сливница“ на три нива

176 Северната тангента на София съживява прилежащите територии 180 Градският транспорт на Стара Загора Екологичен, удобен и модерен 184 От 2016 г. автомобилният трафик в България се преброява автоматично 186 Регенерацията на района на Централната гара на Виена Проект за 4 млрд. евро


Експертите в Кофража.

Компетентност в изграждането на мостови съоръжения Съдействие за постигане на по-ефективен, безопасен и навременен работен процес Консултации & Технически услуги на обекта От проектирането до приключването на проекта Системи & Компоненти Решения за мостови конструкции в съответствие с европейските стандарти за безопастност youtube.com/doka

facebook.com/dokacom

twitter.com/doka_com

ДОКА България ЕООД | ул. Розова градина 12 | 1588 с. Кривина | T +359 (2) 41 99 000 | F +359 (2) 41 99 001 bulgaria@doka.com | www.doka.com156  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

ИНФРАСТРУК Т УРА

Трети метродиаметър проектът на София за 2015–2020

Владимир Вазов

Сухата река Хаджи Димитър Мадрид

Овча Купел 1 Овча Купел 2

Пенчо Славейков

Витоша

МС 14 Красно село

Монтевидео Славия

Граф Игнатиев НДК

МС 12 България

МС 12 Витоша

Депо „Обеля“ (в експлоатация) Депо „Враждебна“ (проект) Действащи участъци Участъци от бъдещи разширения Станция в експлоатация Бъдеща станция Трансферни станции

Орлов мост

Ботевградско шосе Депо Враждебна (проект)


157

Трети метродиаметър

развитие на новите станции МС12 и МС14

в етап I на Проекта на София до 2020 г. се инвестират над 400 милиона лева търг за етап ІІ от третия метролъч от „Красно село“ до „Овча купел“, предстои През март 2016 г. Етап ІІІ остава за периода след 2018 г.

Третата линия на метрото в София представлява метродиаметър, който пресича града в направлението от бул. „Ботевградско шосе“ през бул. „Владимир Вазов“, централната градска част, кв. „Красно село“ до жк „Овча купел“. Прогнозното натоварване на линията е за над 170 хил. пътници дневно. Нейно предимство е, че прави интермодални връзки с основни входни артерии в града, с националната жп мрежа в кв. „Горна баня“ и с първата и втората линия на метрото. През януари 2016 г. започна строителството на трети метродиаметър от разширението на софийското метро. Третият метролъч се простира от „Владимир Вазов“ до „Овча купел“ и е с дължина 12 км и 12 метростанции. Разделен е на три етапа. Етап І се състои от 7.8 км трасе и 8 метростанции. Избрани са изпълнители само за част от етап І – от Малък градски театър „Зад канала“ до „Красно село“ (бул. „Цар Борис III“) и депо „Земляне“, с дължина 7.2 км със 7 метростанции под нивото на терена, разделен на 4 позиции. За участък с дължина 630 м и 1 метростанция – от Малък градски театър „Зад канала“ до бул. „Владимир Вазов“ при „Билла“, също част от етап І на трети метродиаметър, търг беше обявен през януари 2016 г. През март 2016 г. предстои търг за етап ІІ от третия метролъч – от „Красно село“ до „Овча купел“. Етап ІІІ остава за периода след 2018 г.

Обект Позиция 1 МС-III 14 при „Красно село“ и МС 12-III при кръстовището на бул. „Иван Гешов“ и бул. „България“ Възложител „Метрополитен“ ЕАД Изпълнител Обединение „Метро-3-2014“ ДЗЗД, съставено от фирмите „Монолит София“, „Балканстрой“ АД и „Балканстрой София“

Стойност 47 774 281 лева Проектант на архитектурата и конструкциите „Рикат“ с управител инж. Антон Янев Финансиране ОПТТИ 2014 - 2020 г.

Три от четирите позиции, на които е разделена първата част от етап І на трети метродиаметър, включват изграждане на метростанции. Четвъртата е пробиването на тунел с ТБМ. Когато бъдат готови конструкциите на метростанциите в трите позиции от централния участък на етап І на трети метродиаметър, започва работа тунелопробивната машина. По график това е 15 месеца след старта на строителството на метрото през януари 2016 г. Търгуваната част от етап І на третия метродиаметър възлиза на 412.5 милиона лева. Обявеният търг за другата част от етап І на третия метродиаметър е за 45 милиона лева. Общо за периода 2014 – 2020 г. за метрото са предвидени 401 милиона евро от ОПТТИ и още 90 милиона евро съфинансиране. В брой 1 на сп. „Градът“ представяме метростанци 12-ІІІ и 14-ІІІ, включени в позиция 1 на етап І от трети метродиаметър.


158  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

ИНФРАСТРУК Т УРА

бул. „Иван Ев. Гешов“

Mетростанция

12

бул. „България“

Входовете на станцията са: източни – всички входове на подлеза под кръстовището на бул.“Иван Гешов“ и бул. „България“, западен вход – от страната на пл.“Ручей“

Метростанция 12-III е разположена под югозападната част на подлеза на булевардите „Ив. Ев. Гешов“ и „България“ и под терена на бул. „България“. Дължината й е 106.60 м, ширината – 19.90 м, и дълбочината на изкопа надхвърля 16 м, станцията е стандартна, с 2 странични перона, всеки с дължина по 100 м, които са на долното подземно ниво. Широчината на пероните е 5 м, което ги прави едни от най-широките за този тип станции – със странични перони.

Кръстовището на две нива на бул. „Гешов“ и бул. „България“ няма да се строи преди лятото на 2016 година

Метростанция 12 „България“

На горното подземно ниво са разположени два вестибюла. Източният излиза директно на нивото на съществуващия подлез на бул. „България“ и бул. „Гешов“. Западният излиза на 200 м от източния – в тротоара на бул. „България“ от страната и в близост до площад „Ручей“, на завоя на бул. „България“. Осигурени са ескалатори и в двете посоки, предвидени са асансьори. Пътниците, които ще ползват метростанцията, ще имат връзка с останалите части на кръстовището на бул. „Гешов“ и бул. „България“ чрез съществуващия подлез. За изграждането на МС 12 е избран милански способ, като целта е по-бързото възстановяване на автомобилното движение в северозападното локално платно на бул. „България“. Паралелно с МС 12-ІІІ ще се изгражда и кръстовището на две нива на бул. „Гешов“ и бул. „България“ с кръгово на второ ниво.


159

Трети метродиаметър

бул. „гоце делчев“

ул. „кюстендил“

Mетростанция

14

бул. „Цар борис III“

метростанцията е на 3 етажа, с 4 входа и пътен тунел на второ ниво

Идейният проект предвиждаше МС 14-ІІІ да е разположена под цялото кръстовище на бул. „Цар Борис ІІІ“ с „Гоце Делчев“ и „Житница“. Точно на това място трасето на тунела е в крива. Ако я оставехме под цялото кръстовище, казва инж. Антон Янев, означаваше да блокираме „Цар Борис ІІІ“ за 2 години. Не можехме да си го позволим. Търсихме варианти, така че МС 14 да не засегне основните платна на бул. „Цар Борис ІІІ“ и да можем да прекъснем движението за кратко – при изграждането на двата изхода от страната на бул. „Гоце Делчев“. Нивото на пероните е първо подземно и най-дълбоко ниво – на минус 23 м. Второто подземно ниво е за вестибюла и от него тръгват към повърхността изходите от 4-те страни на кръстовището.

Метростанция 14 „Красно село“

Третото ниво е транспортният тунел, който може да бъде построен, защото нивелетата е ниска. Той ще свърже „Гоце Делчев“ с „Житница“, като мине под бул. „Цар Борис ІІІ“. Така съоръжението ще облекчи натовареното кръстовище. Пешеходните връзки максимално улесняват пътниците. Съоръжението е вход и изход на метрото и подлез на голямото кръстовище. МС 14 е с дължина 106.20 м, широчина 20 м в тясната част и 23.80 м в широката си част, има джобове, в които се побират стълби и ескалатори. Така перонът остава със сравнително постоянна широчина. Покритата част на тунела е 58 м и е част от проекта на метростанцията. Рампите към тунела ще са обект на друг проект. В близост до метростанцията е корекцията на река Владайска – и тя определя дълбочината на метростанция 14.


160  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

Проф. д-р Инж. Стоян Братоев Изпълнителен директор на „Метрополитен“ ЕАД

„Метростанция 12 и кръговото на бул. „Иван Гешов” и бул. ”България” ще се строят паралелно. МС 14 „Красно село“ е трудна за проектиране и изпълнение.“

Инж. Антон Янев управител на „Рикат“ ООД, автор на проекта

„Строителството на МС12 ще бъде по милански способ. МС 14 изискваше сложно конструктивно решение.“

ИНФРАСТРУК Т УРА

Входът на метростанция 12-ІІI с условно име „България“ излиза в амфитеатралното снижение в югозападната част на подлеза на „Гешов“ и „България“. Така подлезът на „Гешов“ и „България“ се превръща във връзка на метрото с четирите края на кръстовището. Вторият вход е на около 150 м в посока към ул. „Ручей“. Изграждането на метростанцията и на кръговото на две нива ще става паралелно. Строителството на кръговото на второ ниво не се влияе от работата по метрото, само рампите към него зависят от този процес. Важна е временната организация на движение по бул. „България“, за да се направят шлицовите стени и покривната плоча. Първо се строят стените и покривната плоча, след 8-10 месеца – рампите на кръга на кръстовището Метростанция 14-ІІI „Красно село“ се намира под кръстовището на бул. „Цар Борис ІІІ“ и „Житница“. Тя е много трудна за проектиране и изпълнение. Станцията е на голяма дълбочина, за да не се влияе на сградите, под които върви трасето (минималната дълбочина за преминаване под сградите е минус 8 м, трасето е на минус 12-13 м). Ул. „Житница“ ще мине тунелно под бул. „Цар Борис ІІІ“ и над метростанцията. Така заедно с метростанцията ще се изгради и тунелът над нея за трафика по „Житница“. Най-отгоре, на нивото на терена, ще върви трамваят. Метростанцията ще се строи по открит способ в котлован, укрепен с шлицови стени в частта под „Житница“, а под бул. „Цар Борис ІІІ“ – по милански способ, което означава изграждане на шлицови стени и покривни плочи, след което започва прокопаване под плочите.

При работата по проекта на метростанция 12-ІІI на бул. „Иван Гешов“ и бул. „България“ се оказа, че в зоната има частни имоти, които малко ни изненадаха. Това изискваше промяна на входовете и изходите. От югозападната страна се наложи нов вестибюл с нов изход. Трябваше да се намали дължината на станцията, което стана възможно, като поставихме служебните помещения на нивото на вестибюлите. Това беше особено важно, за да можем да вместим югозападния изход в рамките на свободните зони. Строителството на станцията става по милански способ. Метростанция 14 е на бул. „Цар Борис ІІІ“ и ул. „Житница“. Като конструктивни ситуации тунелът и метростанцията са под ъгъл и това допълнително затрудни конструктивното решение. Оставихме средата на метростанцията на същото място, съкратихме излишни площи и обеми, които не вършеха работа по отношение на експлоатационните и технологичните връзки. Нашето решение създава възможност да се ползват връзките по четирите ъгъла на кръстовището като един подлез, като се минава през вестибюла на станцията. Тази станция беше предвидена на 4 нива и създаваше пълен хаос по отношение на ориентацията на пътниците. Сега е на 3 нива, като третото ниво е заради транспортния тунел, който стана възможен заради ниската нивелета. Той ще свърже „Гоце Делчев“ с „Житница“, която ще мине под бул. „Цар Борис ІІІ“. Технологията на изпълнение е различна за отделните участъци на метростанцията.Продукти и решения за метростанции от водещи европейски производители.

СТЪКЛОКЕРАМИКА метростанция Mugnano, Неапол, Италия


ГРАНИТОГРЕС метростанция PARCO DI CENTOCELLE РИМ, ИТАЛИЯ

ФУГИРАЩИ СМЕСИ, ЛЕПИЛА, ПРОМАЗНИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ метростанция PORTA VITTORIA Милано, Италия

КЛИНКЕР метростанция Ruhleben Берлин, Германия

Представител и вносител за България:

Habitat International Ltd.

Ваш надежден партньор от 1992 година. www.habitat-int.com 02/8594095


164  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

ИНФРАСТРУК Т УРА

втори метродиаметър МетростанцияTA пред „Парадайз“ ще е готова през лятото на 2016 г.


165

втори метродиаметър

ул. „филип кутев“ ул. „сребърна“

Mетростанция

витоша бул. „черни връх“

Метростанция „Витоша“ е МС 12-ІІ, което означава, че е част от втори метродиаметър и е след МС 11-ІІ „Джеймс Баучер“ в посока към планината Витоша, чието име носи. Засега е последна за този метролъч. Затова и след нея е предвиден тунел за обръщане на посоката на движение на влаковете – бретел.

МС 12-ІІ „Витоша“ е част от проекта за разширение на втората линия на метрото в София до кв. „Хладилника“. Обектът е съставен от една подземна метростанция с дължина 171.2 м, широчина 17.8 м и височина 10.75 м, която е изградена изцяло по милански способ (шлицови стени и покривна плоча), и трасе 1.3 км, което включва два тунелни участъка. Строителството на тази част от метрото започна на 1 август 2014 г. Срокът за завършване е лятото на 2016 г.

Обект МС 12-II и 1.3 км участък

Архитект Ирен Дерлипанска

Изпълнител Oбединение „Метро Черни връх 2013“, съставено от „Станилов“, „Метропроект“ – Прага, и „Джи Пи груп“

Стойност 42.370 милиона лева

Подизпълнител „Стартинженеринг“

Финансиране ОП “Транспорт“ 2007 – 2013 и от ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020.

Метростанцията, входовете, подлезите и вестибюлите МС 12-ІІ „Витоша“ е голяма – с 6 входа (засега), дълга 171 м и сравнително дълбока – минус 14-16 м. Разположена е между 2 големи кръстовища. Едното е на „Сребърна“/“Хенрих Ибсен“ и „Черни връх“, където се намират 4 входа, а второто е на „Филип Кутев“ (бъдещ бул. „Тодор Каблешков“) и „Черни връх“. Четири от 6-те входа се намират на всеки ъгъл на кръстовището на „Сребърна“/“Хенрих Ибсен“ и „Черни връх“.


166  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

ИНФРАСТРУК Т УРА

На стените на перонното ниво има рисунки, наподобяващи планински релеф. Метростанцията е изпълнена с няколко вида облицовки. Това е втората метростанция в София (първата е „Жолио Кюри“ с арх. Петър Поптодоров), която ще има стъклени облицовки – в случая те са в различен нюанс на зеленото, за да се подчертаят климатичните пояси на планината. През тази метростанция ще преминават по около 20 хиляди пътници на ден (работен), а може би и повече. Този пътникопоток е основание да се смята, че метростанцията няма да бъда последна за втория метролъч, който ще продължи под „Черни връх“ към планината.

Единият вход е от страната на старото трамвайно колело. Вторият е от страната на блоковете – в участъка на зоната на обслужване между бул. „Вапцаров“ и ул. „Хенрих Ибсен“ попадат над 95 големи сгради, а южно от ул. „Ибсен“ и ул. „Сребърна“ – още над 30 сгради. Това са предимно големи жилищни блокове и търговски обекти. Третият вход е пред „Парадайз център“, а четвъртият е на отсрещната страна, характеризираща се с офисно застрояване. Входовете от тази станция ще се явяват и подлези на 45-метровото кръстовище пред „Парадайз“. След пускане на метрото в експлоатация пешеходците няма да пресичат на ниво терен, а ще използват метроподлезите. След четирите входа следват вестибюлите. Те са два – северен и южен. До северния вестибюл се стига през един подлез с входове и изходи на четирите ъгъла на кръстовището на „Сребърна“ и „Черни връх“. При южния вестибюл за подлеза, който ще обслужва кръстовището на бъдещия пробив „Тодор Каблешков“ и „Черни връх“, е предвидена топла връзка от и към „Парадайз център“. Петият и шестият вход са след вестибюлите. След време е възможно изграждането на още два входа – 7 и 8. Перонът е с дължина 100 м и е на първото найдолно ниво – на минус 12 м. Над него са вестибюлите и подлезите – на второто ниво на минус 6 м. Метростанцията е разположена така, че да има връзка с довеждащия до метрото транспорт. В зоната на трамвайното ухо е предвидена автогара, от която ще тръгват автобуси за Витошката яка.


167

втори метродиаметър

Метростанция „Витоша“ няма да е последната от втория метролъч, но още е рано за следваща Автор проф. д-р Инж. Стоян Братоев, изпълнителен директор на „Метрополитен“ ЕА Д

„В проекта за метрото сме предвидили възможността преминаването на „Тодор Каблешков“ да бъде тунелно под бул. „Черни връх“. Заложили сме го и при строителството.“

ОБЛИЦОВКА ПО ИЗТОЧНАта СТЕНА НА МС „ВИТОША“

НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ ПРЕЗ мС „вИТОША“

Метростанция 12-ІІ „Витоша“ е изградена по милански способ – шлицови стени и покривна плоча, под която след това се изкопава самата метростанция. Тя има външна и вътрешна конструкция. С направата на две конструкции се разпределя натоварването. Външната конструкция с плочи и шлицови стени поема целия земен натиск на почвите и пътя. Вътрешната конструкция поема целия хидростатичен натиск. Досега не всички станции са изграждани с външна и вътрешна конструкция, но всички метростанции от третия метродиаметър ще имат и двете конструкции. Често се обсъжда местоположението на метростанциите, нерядко то се оспорва. Метростанциите се разполагат на определени според нормите места:  

До заселени зони или до територии, за които се предвижда плътно застрояване Там, където има интензивен транспорт напречно на трасето на метрото, тоест довеждащ транспорт.

За МС „Витоша“ ул. „Сребърна“ е една от интензивните напречни улици. На мястото на колелото на трамвая пък е предвидено да се направи малка автогара за автобусите към Витоша. Затова и местата на входовете към метрото са подбрани по този начин. Възможно е да бъдат направени още два входа на МС 12-ІІ –

7 и 8, в южната част на бул. „Тодор Каблешков“. Това ще стане, щом се изясни дали бъдещият булевард ще мине тунелно под бул. „Черни връх“, или трасетата ще се пресекат на ниво терен. Ако бъдещият бул. „Тодор Каблешков“ не потъне в транспортен тунел под бул. „Черни връх“, ще има подлез с още 2 входа за метрото. Ако потъне – пешеходците ще минават отгоре по булеварда със светофар. Бул. „Тодор Каблешков“ е част от Южния ринг на София. За да достигне бул. „Тодор Каблешков“ от бул. „България“ до „Парадайз“, е необходимо да бъде изградено 3 км трасе. В проекта за метрото сме предвидили възможността преминаването на „Тодор Каблешков“ да бъде тунелно под бул. „Черни връх“. Заложили сме го и при строителството. То не засяга метростанцията, а подлезната част до нея преди бретела (обръщалото за влакове). На 20 м от тунела при бретела е направено понижение, за да може бъдещият „Тодор Каблешков“ да мине под бул. „Черни връх“ безпроблемно, ако се реши да се избере този начин на преминаване. Това, което става ясно напоследък, е фактът, че МС 12-ІІ „Витоша“ ще бъде много натоварена. Този факт показва, че най-вероятно тя няма да бъде последната метростанция на втория метролъч. Проучвания за следваща метростанция са необходими, но времето им все още не е дошло.


168  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

инж. Иван Илиев главен инженер, „Станилов“ ЕООД

„Метростанция „Витоша“ е обект с мащаб и характер“.

Инж. Стефан Чонков началник строежи, „Джи Пи Груп“ ООД

„Преодоляхме трудности, свързани с неблагоприятни геоложки условия и високи подпочвени води“.

ИНФРАСТРУК Т УРА

Започнахме работата с изпълнението на изключително сложни реконструкции на газопреносна и съпътстващата я оптична мрежа, на електроснабдителна, телекомуникационна, водопроводна, канализационна и топлопроводна мрежа. Успоредно с изместването на мрежите направихме и външната конструкция на метростанция 12-ІІ „Витоша“ и част от метротрасето по милански способ, за да се облекчи максимално пътното движение в засегнатия от строителството участък. Конструкцията на участъка е монолитна стоманобетонова и се състои от външни укрепващи шлицови и дублиращи вътрешни стени, междинна плоча, стъпваща на вътрешните стени, и покривна плоча – върху шлицовите и вътрешните стени. За да се ограничат подземните води, шлицовите стени бяха изпълнени с водоспираща лента. Трасето между метростанция „Джеймс Баучер“ и метростанция „Витоша“ се изпълни по нов австрийски тунелен метод. Тунелът, който е двупътен без разделителна стена, се строи паралелно от двата му края. Специфичното в случая е, че от северната страна използвахме

малогабаритна подземна техника поради ограничените параметри на влизане през паркинга на метростанция „Джеймс Баучер“. Заради подземните води изградихме водопонизителна система с 16 сондажни кладенеца с дълбочина до 35 м и диаметър на сондажния ствол 270 мм. По дъното на метротрасето изградихме дренажна система с множество дренажни шахти. Въпреки това в южното направление на тунела навлязохме в пясъци, силно оводнени заради топлопровод, канални и водопроводни инсталации. Допълнително укрепихме и усилихме конструкцията в участък от 35 м. Това забави темпото на работа за около 45 дни, но резултатът от взетите решения беше изключително положителен. За обекта бяха изработени повече от 140 проекти и детайли от специалисти с дългогодишен опит в метростроителството при строго спазване на изискванията на възложителя. Това обстоятелство ни гарантира предварително планиране на всички необходими ресурси за изграждане на обекта качествено и в срок.

До метростанция „Витоша“ води тунел с дължина приблизително 900 м, изграден по класически нов австрийски тунелен метод, с малък участък, изпълнен по милански метод. След края на метростанция „Витоша“ има тунел, прокопан също по нов австрийски метод, в който ще е разположено обръщалото на влаковете. Дълбочината на тунела варира от 14 м до 25 м от нивото на терена, а основните трудности бяха свързани с високото ниво на почвените води и неблагоприятни геоложки условия. Метростанция „Витоша“ е разположена под булевард „Черни връх“ между ул. „Сребърна“ и ул. „Филип Кутев“. Станцията е изцяло подземна и се състои от две нива, изградени по милански метод. Дължината й е 171.2 м, широчината – 17.8 м. Височината й е 10.75 м от кота проектен терен до кота дъно на метростанция. Станцията е със странични перони. Широчината им варира от 4 до 5 м. На първо подземно ниво са разположени вестибюлите и подлезите. На второто ниво се намират пероните и техническите помещения.

На кръстовището с ул. „Сребърна“ са разположени четири входа, а на това с ул. „Филип Кутев“ – два входа. Достъпът до метростанцията на хора в неравностойно положение е осигурен посредством асансьори и ескалатори. Архитектурно станцията е решена с три преливащи се нюанса на зеленото по стените, като идеята е те да изобразяват планински пейзаж. Настилката на перона е от гранитни плочи, а облицовките по стените са комбинация от гранит и гранитогрес. Предвидена е и директна връзка с „Мол Парадайз“ през югозападния вход на метростанцията. Тунелът след МС „Витоша“ е изпълнен на такава дълбочина, която дава възможност за бъдещо изпълнение на тунелно преминаване на бул. „Тодор Каблешков“ под бул. „Черни връх“.170  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

ИНФРАСТРУК Т УРА

Уникален пътен възел „Сливница“ на три нива Западната дъга на Софийския околовръстен път е връзката на АМ „Люлин“ със Северната тангента

На 30 декември откриха за движение 3-километровия участък 1 от Западната дъга на СОП

Текст МИЛЕНА ВАСИЛЕВА


Запа дна дъга на софийски околовръстен път

Западната дъга на Софийския околовръстен път е с обща дължина 9 км и свързва автомагистрала „Люлин“ със Северната скоростна тангента, 13-километра от която бяха завършени и открити на 31 декември 2015 г. Западната дъга е разделена на два участъка: Участък 1 от път ІІ-18 от км 59.400 до км 61.629 и от км 0 до км 0.780 е с дължина 3 км. Строителството му беше завършено и той беше открит на 30 декември 2015 г. Участък 2 е от км 0.780 до км 6.309. На 22 декември 2015 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ направи първа копка на участъка. Според министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова трасето ще бъде завършено за 4 месеца, или до май 2015 г. Западната дъга на Софийския околовръстен път е

171

продължение на АМ „Люлин” и е част от коридор „Ориент/ Източно Средиземноморие“, който на територията на България свързва Видин с Кулата. На участъка има два пътни възела – при бул. „Царица Йоана“ и бул. „Сливница“, и два моста. По този начин се осъществява безконфликтно преминаване на превозните средства. Близо 48 млн. лв. са инвестирани в изграждането на 3-километровия участък 1 от Западната дъга на Софийския околовръстен път, който се намира между пътния възел на СОП с АМ „Люлин“ и моста над р. Какач. Трасето от път ІІ-18 от км 59.400 до км 61.629 и от км 0 до км 0.780 беше официално открито на 30 декември 2015 г.


172 ГРА ДЪТ  ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

ИНФРАСТРУКТУРА

Пътен възел „Сливница“ Пътен възел „Сливница“ е на три нива и е единственото подобно съоръжение в София в момента. Първото ниво е под нивото на съществуващото кръстовище. По него преминава транзитното движение по Софийския околовръстен път в посока север – юг. Второто е на нивото на терена. То представлява кръгово кръстовище с два дъговидни моста над СОП. На него движението се преразпределя в четири посоки – към Калотина, на север, към жк „Люлин” и към АМ „Люлин”. Третото ниво е естакада над нивото на сегашното кръстовище. По нея върви транзитният поток за ГКПП Калотина. Съоръжението е проектирано и изградено по метода „Топдаун” – отгоре надолу, за да се осигури преминаването на превозните средства по време на строителството. Пътен възел „Царица Йоана” Пътен възел „Царица Йоана” е на две нива и се оформя при свързването на бул. „Царица Йоанна” с Околовръстния път. Съставено е от кръгово движение на две нива.


173

Запа дна дъга на софийски околовръстен път

Обект Изграждане на лот 1 „Западна дъга на Софийски околовръстен път“, участък 1 Възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ Изпълнител ДЗЗД „Трейс СОП“

Стойност на договорите за строителство и строителен надзор 58 555 800 лв. с ДДС Финансиране ОП “Транспорт“ 2007 - 2013

Строителен надзор „Сдружение Пътконсулт 2000 – Три Ес“ Проектант ЕТ „Людмил Коларов – Канел“

Западната дъга обикаля жк „Люлин“ и продължава към Северната скоростна тангента. След изградения участък 1 следва участък 2 от Западната дъга на Софийския околовръстен път от моста над р. Какач до пътния възел със Северната тангента. Той е в процес на изграждане и е с дължина 5.3 км.

Предвидено е построяването на 3 пътни възела – „Стефансон“, „Ломско шосе“ и „Северна скоростна тангента“, както и естакада над бъдещия бул. „Стефансон“, нов път за гара Волуяк, надлез над пътя за с. Мрамор. Участък 2 следва да бъде завършен през пролетта на 2016 година.


174 ГРА ДЪТ  ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

ИНФРАСТРУКТУРА

Участък 2 на Западната дъга на СОП Участък 2 от Западната дъга на Софийския околовръстен път е от км 0.780 до км 6.309, от моста над р. Какач до пътния възел със Северната скоростна тангента. Общата му дължина е 5.3 км. Предвидено е построяването на 3 пътни възела. При пътен възел „Стефансон“ трасето ще преминава по естакада над новия бул. „Стефансон“ и жп линията и пътя за гара Волуяк. Пътен възел „Ломско шосе“ ще бъде от кръгово кръстовище с булеварда и естакада над него, а пътен възел „Северна скоростна тангента“ ще бъде „пълна детелина“ с четири отвора.

Изпълнител ДЗЗД „Европейски пътища“, в което участват: „Джи Пи Груп“ ООД, „Автомагистрали – Черно море“ АД, „Пътстройинженеринг“ АД

Строителeн надзор „София Запад 2013“, в което влизат „Пътконсулт 2000“ ЕООД, „Рутекс“ ООД, „Трансконсулт БГ“ ООД и „ИРД инженеринг С.р.л“

Стойност на договора за строителство 101 999 866.66 лв. с ДДС

Финансиране ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020

западна дъга северна тангента

в строеж изградени в проект176 ГРА ДЪТ  ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

инфраструк т ура

Северната тангента на София съживява прилежащите територии На 30 декември 2015 откриха 13.5 км от скоростната тангента Текст mИЛЕНА ВАСИЛЕВА

На 30 декември 2015 година пуснаха движението по 13.5километров участък от общо 16.54 км от Северната скоростна тангента. Това са отсечките между „Ботевградско шосе“ и булевард „Лазар Михайлов“ и от Околовръстния път до пътя за „Требич“. Тринайсетте и половина километра бяха построени в периода от началото на март до края на декември 2015 година. С терминологията на политиците – бяха спасени 180 млн. лв. по ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013. Останалите 3 км от трасето ще бъдат завършени в началото на 2016 година.

Регионът Тангентата не е част от Трансевропейските транспортни коридори, но осъществява важна, бърза и директна връзка между концентрираните в района главни пътни направления. Това са коридори IV, VIII и X от Трансевропейската транспортна мрежа, през които преминава трафикът от и за Гърция, Румъния, Република Македония и Сърбия. Инфраструктурният проект е важен за София и страната, тъй като в потока от автомобили по околовръстния път на София се включва и трафикът от автомагистралите „Тракия“ и „Хемус“, път I-8 Калотина – София, I-6 София – Бургас, второкласни и третокласни пътища от републиканската пътна мрежа.

Градът Северната скоростна тангента преминава през землищата на кварталите „Требич“, „Илиянци“, „Бенковски“, „Малашевци“, „Орландовци“ и „Враждебна“. Тя ще допринесе за развитието на териториите на север и на юг от градската магистрала. Логистичните и складовите площи ще имат полза от близостта с трасе, което свързва АМ “Хемус“, а чрез Източната тангента и АМ “Тракия“ с околовръстния път, а оттам по Западната дъга и с АМ “Люлин“, както и с пътя за Ниш. С изграждането на Северната скоростна тангента се осигури удобна връзка между северозападните и югоизточните квартали на София.


северна скоростна тангента

177

Трасето На обекта има 22 големи съоръжения, 5 пътни възела: два диаманта – п.в. „Рожен“ и п.в. „Чепинско шосе“; две пълни детелини: п.в. „Илиянци“ и п.в. „Източна тангента“ и две пътни връзки на съществуващата пълна детелина на п.в. „Софийски околовръстен път – АМ „Хемус“. Трасето преминава над реките Какач, Владайска, Перловска и Искър, пресича 20 електропроводи и газопроводи и 20 ВиК мрежи. Най-дългото съоръжение на обекта е мостът над р. Перловска – 392 м. За доизграждане остава участък от около 3 км – от пътя за „Требич“ до бул. „Лазар Михайлов“, в който има 7 големи съоръжения: 

2 надлеза над бул. „Рожен“ и Северната скоростна тангента при пътен възел „Илиянско шосе“

1 естакада над гара Илиянци

4 подлеза при км 2.880, км 3.321, км 3.887 ул. „Наука“ и км 4.090.

За да бъде пуснато движението по цялото трасе, трябва да се доизградят надлезът над бул. „Рожен“ и двата подлеза при км 2.880 и при км 3.321. Новият пътен участък е с 6 пътни ленти, по 3 в едно направление.

Проект Лот 70 Северна скоростна тангента от ОПРР Изпълнител Консорциум ХПВС-ССТ, съставен от „Хидрострой“ АД, „Пътни строежи Велико Търново“ АД, „Пътинженерингстрой“ АД, „Пътстрой Бургас“ ЕООД и „Водстрой 98“ АД Стойност на договора за проектиране и строителство 180 млн. лв. с ДДС.

Строителен надзор Обединение „СЖС ТЕХНОС – СЖС БЪЛГАРИЯ“, в което са „СЖС България“ ЕООД, гр. София, и „СЖС Технос С.А.“, Испания стойност на Договора за строителен надзор 882 хил. лв. с ДДС Финансиране ОП „Регионално развитие“

В готовите участъци – от км 0 до км 2.600 и от км 5.687 до км 16.540, са изградени 15 големи съоръжения: - 4 моста над реките Какач, Владайска, Перловска и Искър - 5 надлеза над Северната скоростна тангента на: бул. „Лазар Михайлов“, ул. „Чепинско шосе“, улица на км 9.671.61, пътен възел „Източна тангента“, км 12.640 на път за сметището - 3 надлеза на Северната скоростна тангента над: бул. „Челопешко шосе“, улица при км 14+580, бул. „Ботевградско шосе“ - 3 подлеза при км 2.180, 6.219 и 6.640.


178 ГРА ДЪТ  ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

инж. Димо Кисов управител на „Мостконсулт“, проектант на мостовите съоръжения

„Мостовете на Северната тангента са 80% от всички конструкции.“

инфраструк т ура

Северната скоростна тангента е алтернатива на околовръстния път, преминава в пределите на София и въпреки че районите са далеч по-малко застроени от Южната дъга, трябва освен конструктивно издържани съоръженията да притежават и естетична визия. Големите мостове, проектирани от „Мостконсулт“ ООД, са на обща площ 37 800 кв.м, което представлява над 80% от всички конструкции за участъка. Търсеше се решение, което да отговори на изискването на оптимални отвори (от 25 до 35 м) и в същото време да има възможност за гъвкавост. Предложихме технологичност и възможност за индустриализирано производство на елементите и наличната у нас транспортна и повдигателна техника да се справи с монтажа им. Преобладават ниските съоръжения (нивелетата е на 6/10 м от терена) и няма затруднения от страна изпълнение на долното строене. Изпълнението със сглобяеми греди и монолитна пътна плоча (кутиеобразното сечение) има няколко предимства:  п о-голяма усуквателна коравина

външен вид близо до монолитното решение  намаляване броя на монтажните елементи в сравнение с гредовите  използването на статически неопределима система дава възможност за стройност до 1/25 (отношение на конструктивна височина към дължина на отвора), което предполага елегантни решения. За пръв път този подход е приложен на Западната дъга, където „Мостконсулт“ ООД проектира естакада над бул. „Царица Йоана“. Фундирането на мостовете съответства на геоложките условия и отговаря на изискванията на възложителя. Имайки предвид, че трасето пресича реки (Перловска, Какач, Владайска, Искър), е избрано пилотно фундиране. Само на места извън зони на водни течения и други пътни комуникации се приема плоско фундиране. За да има възможност за адекватно реагиране при геоложки изненади и поемане на големи товари, е избрано пилотно фундиране с изливни пилоти с голям диаметър – 1500 мм. Геоложките условия се изяснени от поранно изследване на трасето. 


ВИ ДЖИ ЕФ ООД И Н О В АТ И В Н И С Т Р О И Т Е Л Н И Р Е Ш Е Н И Я • Подпорни стени и армирани насипи при пътни и железопътни съоръжения

• Ерозионен контрол и стабилизиране на откоси • Армиране на асфалтови настилки • Пасивни и активни системи за защита от падащи камъни • Хидроизолационни системи за мостови и тунелни съоръжения • Хидротехнически приложения: корекции на реки, облицовка на канали, укрепване устои на мостове

• ДТБО, хвостохранилища и тяхната рекултивация

Т Е Х Н И Ч Е С К А К О Н С УЛТА Ц И Я

I

ДО С ТА В К А

I

ИНЖЕНЕРИНГ

vjf.bg


180 ГРА ДЪТ  ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

23

ИНФРАСТРУКТУРА

23

Градският транспорт на Стара Загора екологичен, удобен и модерен

ул .

23

ко ит .М оф пр

51

в оше Гог

бю ля Т али м

ова

51

Зю м

14,51,17

. ул

Текст Светла Добрева текст Светла Добрева

7

1,1 14,5

51 14,17

ул. Н икола Икономов

6, 5/9

,20 ,13 12

4,9 3,9 2,9 1,9 9 , 5 4,6 2,6

04а 4,2

0

0,2 3,2 2,1 9,1

4,6 4,4 3,3 4,3 2 , 1 9,2

6 6,3 1,2

3,8

с. Малка Верея с. Лясково

4A ,20

6 5,9 4,9 3,9

2,9 1,9 1,9

,3 13 ,9,

я

ри

га

ъл .Б

12 ,20 ,21 1, ,24 26 ,33 ,3 ,34 6 ,44 ,6

3,8

4 20 5, ,6 64 2,

2

,2 3,8

л бу

,20 ,96

,95

1 ,9, 3,8

9,91,92,93,94, 95,96

4A

20 3,8,13,

4 ,20 ,44 ,24

,21 20

04 4,2

1,2 3,3 6,3 4,4 6 4,6 2,6 4,6

4 2 3,9 1,9 9 1,9 3,3

,34 ,33 ,24 ,65 21 ,64 62

Общата стойност на проекта възлезе на близо 59 млн. лв. след като към основния договор в размер на 28 903 503 лв., община Стара Загора получи от ОПРР допълнителен финaнcoв pecypc от 30 млн. лв. за закупуване на нови екоавтобуси. Така от края на 2015 г. Градът на липите е с изцяло обновен тролейбусен и автобусен транспорт, отговарящ на всички европейски стандарти за комфорт, екологичност и икономичност. Проектът за модернизация на градския транспорт в Стара Загора включва закупуване на 14 нови тролейбуса с нисък под и на 55 дизелови автобуса; рехабилитация на въздушната контактна мрежа, 4 токоизправителни станции и на сградата на тролейбусното депо; изграждане на 7,8 км велоалеи и на 80 тротоарни рампи на главните кръстовища, полагане на 10 627 кв.м хоризонтална маркировка; модернизация на спирките, с инсталиране на електронни информационни табла, подаващи информация в реално време за разписанията на маршрутните линии; осигуряване на двупосочна телекомуникация между превозните средства и контролните центрове.

4 ,20 20

В края на 2015 г. приключи първият етап на проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в Стара Загора”, който се реализира в рамките на оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013”. Основната му цел е увеличаване възможностите за избор на екологичен транспорт, с гарантирано качество, бързина и безопасност на придвижване.

04 5,2

22

,3 ,24 ,21

а ,4 ,24 лг , ,21 Бъ 20 26,36 2,13 . л 1 5 1, , 6 у 3,8 ,64, б 62

я 0 ри 12,2

кв. Студентски град

с. Калояновец с. Еленино 22


181

15

,23

3

Гра дският транспорт на Стара Загора

33

кв. Градински

харов л ул. Ев

Борис

E773 12 ,13 ,14

,22,65

лит М тропо

3,8,12

04а ,204,2 ,23,51

2,26

12,15

1

9,21,2

5/96

,9 2,93,94

91,9 ,64,65,

4,44,62 4,33,3

6 1,26,3

4,62,64

и бул. М

,5 14,36

12 ,13

04а

,4 4,33,34

17,21,2

кв. Зора

,65 ,62,64 34,44

3,8,13

,95/96

,22,24, 17,21

нелин

4,2 1,62,6 4,44,5 4,33,3

64,65,

2, 4,34,6

4 2,93,9 5,91,9 2,64,6

,6 34,44 ,24,33, ,21,22 ,14,17

2,13 1,8,9,1

,2

,21,22 ,14,17

Орбита

,2 ,14,17

12,13

в оргие оги Ге

. Княз

ул. Св

3,204 3,15,2

ер

ев гнати 2,36

4 51,20 14,17,

Централна градска част

ор Бай

ул. Луб

204а 14,51, 12,13, 1,26,36

17,34

Кусев тодий

И ул. Гр.

ий Ве

1,26,36

3

20,204

ул. Юр

204

17 ,34

15

. Кожу

овски

8,2 1,4

4,3

4 20,20

20,51 14,17,

3 3,15,2

ихайл

речек тин И нстан ул. Ко

Ме олит итроп бул. М

3 ,2 15

15,23

36

нМ споди ул. Го

аяна ста Тр

гу ул. Ав

,33,44 8,20,21

оф. Н ул. пр

,23

1,44 8,20,2

9,2

етоди

5/9 ,94,9

3 ,92,9

,22

3,8

Кусев

,91 2,24

65

12,22

6

2 8,2

Д ул. Х.

,22 3,8,12

3,8

3,8

3,

ов

. Асен 8 3,

2,26

3,204,2 12,15,2

22

04а

кв. Кольо Ганчев кв. К. Ганчев

2,26

15,204,2

04а


182 ГРА ДЪТ  ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

Обновление на тролейбусния парк Новите 14 тролейбуса, които градът получи през септември м.г. по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт на Стара Загора“, са произведени и доставени от полската компания „Соларис Бъс&Коуч С.А“. Договорът е на стойност 12 650 299 лв. с ДДС и бе осъществен в рамките на 7 месеца. Превозните средства са зелено-бели, с нисък под, климатизирани, с гласова и светлинна сигнализация, с информационна система, осведомяваща пътниците за спирки, време, температура на въздуха и т.н. Заедно със закупените през 2014 г. 8 тролея по проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен“ на ОП „Околна среда“, градът вече е с напълно обновен тролейбусен парк. В изпълнение на транспортния проект в Стара Загора за първи път от 1987 г. насам е извършена рехабилитация на съществуващата въздушно-контактна мрежа (ВКМ) и изградена нова с дължина над 19 км. Изпълнител е „Сатис“ ДЗЗД с участници: „Келет УТ” ООД, Унгария, „Инфраструктурно строителство” ООД и „Водстрой 98” ООД, а стойността на договора е 4 413 447.72 лв. с ДДС. Доставен е и специализиран автомобил, предназначен за ремонтни дейности по контактната мрежа, на стойност 480 000 лв. Той е произведен в чешката фирма „СаЗ“, с дизелов двигател Евро 6, който може да работи при t -30°С. Извършени са частичен ремонт и ново оборудване на тролейбусното депо, както и рехабилитация на четири токоизправителни станции.

ИНФРАСТРУКТУРА

Модерни електронни табла на спирките По транспортния проект е внедрена информационна система (телематика) за управление на градския транспорт, която ще се надгражда с нови компоненти с финансиране по ОП „Региони в растеж”. Монтираните електронни табла „ИнфоБорд“ на 119-те спирки са с най-модерния до момента дизайн в страната. Изпълнител е фирма „ИКОМ“ ООД. Договорът е на стойност 5 730 895 лв. с ДДС.

Чрез въведената телематика се повишава сигурността на водачите и пътниците Таблата показват времето на пристигане на всяко отделно превозно средство на съответната спирка, предоставя се информация за номера на линията, направлението на маршрута. Има карта на градския транспорт, отбелязано е и местоположението на спирката. Изграждането на телематиката включва още създаване на контролен център и оборудване на 90 превозни средства с бордови устройства за проследяване в реално време. Чрез въвеждането на телематиката се очаква подобряване на редовността на градския транспорт, повишаване на сигурността на водачите и пътниците, както и снижаване на разходите за труд и поддръжка на превозните средства.

55 нови автобуса се движат по улиците на Стара Загора Община Стара Загора придоби новите транспортни средства с ocигypeните 30 млн. лв. oт ocтaтъĸa пo ОПРР чрез анекс към проекта за модернизиране на градския транспорт. Петте съчленени автобуса са производство на чешката фирма „Сор Либхави“, а 50-те нови соло автобуса са на полската фирма „Соларис“. Двигателите на автобусите са дизелови с 6 цилиндъра и отговарят на екологично изискване EURO 6. В пътническия салон има редица удобства – пространство, с подходящи ръкохватки за майки с детски колички или трудноподвижни хора и платформа, под с противохлъзгащо покритие, информационни електронни табла с информация за маршрута на автобуса, монитор и 3 LED табла, както и говоряща система за информационно обслужване. Автобусите разполагат със система за видеонаблюдение и възможности за монтиране на устройства за автоматично отчитане на карти и билети. IP камери в реално време ще подават видеоинформация към центъра за контрол и управление на трафика и ще гарантират безопасността и сигурността както на пътниците, така и на шофьора. Автобусите са с GPS приемници и допълнителни устройства, които позволяват включване към автоматичната система за контрол на движението и трафика в община Стара Загора. Гаранционният срок на возилата е 36 месеца и включва 350 000 км пробег, поддръжка на силови агрегати, на антикорозионното покритие и хидроизолацията на автобусите.


Гра дският транспорт на Стара Загора

От края на 2015 г. Градът на липите е с изцяло обновен тролейбусен и автобусен транспорт, отговарящ на всички европейски стандарти за комфорт, екологичност и икономичност Мрежа от велосипедни маршрути Нови велоалеи свързват централната част на Стара Загора със зелените зони и паркове в града. Общата им дължина е 7.8 км. Те започват от найзападния кв. „Железник“, преминават край новия парк в кв. „Казански”, парк „Тракия“, парк „Пети октомври“, парк „Ал. Стамболийски, парк „М.М.Кусев“ и стигат до езерото „Загорка“ и парк „Зеленият клин“. По всички велоалеи са поставени ограничителни антипаркинг елементи, знаци, джобове. Обновени са заслоните на всички 119 спирки. Стойността на изградената веломрежа е 1.840 млн. лв. без ДДС. Изпълнител е консорциум „Хемус-Дизайн-Строй“ с партньори „Стройкомерс“ ЕООД, „Автомагистрали Хемус“ АД и „Дизайн Груп Студио“ ООД. Общината търси възможности по други европроекти да бъдат продължени велоалеите до кварталите „Самара“, „Колю Ганчев“ и „Зора“.

Йордан Николов заместник-кмет „Транспорт, обществен ред, екология и чистота”, община Стара Загора През новия програмен период общинското ръководство ще търси европейско финансиране за надграждане на транспортния проект. Съвместно с консултантската фирма WIG International обсъждаме различни варианти, които да удовлетворят нашите изисквания за по-привлекателен, бърз и удобен градски транспорт. Предвиждаме внедряване на система за управление и контрол на трафика, включваща нови трафик контролери с модерна технология, трафик детектори, светофарни дисплеи и устройства, система за предоставяне на приоритет на автобусите, обслужващи градския транспорт, както и въвеждане на автоматизирана система за таксуване (АСТ) на пътниците. Наличието на АСТ освен автоматизиране процесите на продажба и предотвратяване на пътуванията гратис ще улесни използването и на двата вида транспорт – тролейбуси и автобуси, чрез въвеждане на смарт билети. Наред с това ще търсим възможности за рехабилитация на тролейбусното и автобусно депо, построено преди повече от 30 години, както и реконструкция и разширяване на надлеза над бул. „Славянски“ и обособяване на бус ленти за превозните средства на градския транспорт на централния бул. „Св. Патриарх Евтимий“.


184 ГРА ДЪТ  ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

ИНФРАСТРУКТУРА

От 2016 година автомобилният трафик в България се преброява автоматично За пръв път в България автомобилният трафик се преброява автоматично. В страната вече има 320 автоматични преброителни пункта. Такъв е резултатът от завършилите три проекта с европейско финансиране – по ОП “Регионално развитие“ 2007 – 2013, по ОП “Транспорт“ 2007 – 2013 и по ОП “Техническа помощ“. Бенефициент на средствата и възложител на ИТС задачата е Агенция „Пътна инфраструктура“. През 2014 г. по ОПРР 2007 – 2013 бяха поставени 120 преброителни пункта на пътища от ІІ и ІІІ клас на територията на България. Изпълнител е „Телелинк“. През 2015 г. по ОП “Транспорт“ 2007 – 2013 бяха поставени 100 пункта за автоматизирано събиране и анализ на данни за пътния трафик по автомагистрали и І клас пътища на територията на страната. Индикативната стойност на проекта е 5 836 800 лв. без ДДС Срокът за изпълнение – 10 месеца. Изпълнител е Сдружение „Контракс Инфра“ за 3 997 524 лв. без ДДС. По ОП „Техническа помощ“ 2007 – 2013 г. проектът включваше три компонента на обща стойност 5 837 134 лв. По първия компонент от проекта бяха изградени 100 автоматични преброителни пункта и 6 автоматични устройства за следене на метеорологичните условия по пътната мрежа. В допълнение новата система обедини информацията от останалите системи за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомагистралите и пътищата II и III клас. Изпълнител е ДЗЗД „Сдружение Контракс Инфра“. Стойността на договора е 4 186 561 лв. с ДДС. По втория компонент от проекта е разработена и въведена в експлоатация интелигентната информационна система LIMA. Чрез безплатното мобилно приложение LIMA в реално време се предоставя информация за актуалната обстановка по републиканските пътища. Иновативният софтуерен продукт е достъпен за всички телефони с

операционна система Android, IOS, Windows Phone както и за персоналните и преносимите компютри на интернет адрес lima.api.bg. С мобилното приложение за пръв път чрез интерактивна карта се предоставя информация за актуалната обстановка по републиканските пътища и потребителският интерес към платформата показва ползата от софтуера. Системата съдържа информация както за републиканските пътища с обща дължина 20 000 км, така и за още 20 000 км общинска мрежа. Информационната система има различни функционалности – съобщения за промяна в пътната обстановка в реално време, информация за забрани, ограничения, препоръчителна скорост, статус на пътните участъци и съоръжения – дали те са в ремонт, възможните обходни маршрути и т.н. Автор на софтуерния продукт е „Декарт“ ООД. Стойността на проекта е 901 680 лв. с ДДС. По третия компонент са разработени 20 знака с възможност за дистанционно изменение (Variable Message Signs) по участъци от пътища от I и IІ клас. Подобни знаци се монтират за пръв път у нас. Поставени са на участъци с динамични пътни условия, каквито се наблюдават например в планинските проходи. Системата осигурява бърза, надеждна и високотехнологична възможност за своевременно уведомяване на шофьорите за актуалната пътна обстановка, за въведените ограничения, алтернативните маршрути, предоставя важна информация на шофьорите в реално време при бедствия, аварии и други непредвидени обстоятелства чрез прилагане на съвременни комуникационно-информационни технологии. Чрез комбинация от светодиоди с два цвята се изобразява както текст, така и символ на определен пътен знак. Изпълнител е „Системни комуникации“ ЕООД. Стойността на договора е 631 200 лв. с ДДС.


Разположение на знаците с възможност за дистанционно изменение Знаците са по направленията: път I-1 Видин – Монтана, път I-1 Мездра – Ботевград, път I-1 Симитли – Струмяни, път I-2 Русе – Разград, път I-3 Златна Панега – Плевен, път I-4 Коритна – Севлиево, път I-5 Русе – Бяла, път I-5 Габрово – Шипка, път I-1 (I-6) София – Перник, път I-7 Шумен – Велики Преслав, път I-8 Божурище – Калотина, път I-9 Варна – Бяла, път II-16 Нови Искър – Своге, път II-19 Симитли – Банско, път II-86 Асеновград – Смолян, път II-18 Софийски околовръстен път и т.н.

Разположение на метеорологичните станции Метеорологичните станции са разположени на места с променливи атмосферни условия като прохода Шипка на път I-5 Габрово – Казанлък, прохода Предела на път II-19 Симитли – Разлог, прохода Петрохан на път II-81 Берковица – Костинброд, Прохода на републиката на път II-55 Гурково – Дебелец, на път I-5 Русе – Бяла и на път II-84 Велинград – Септември.


186 ГРА ДЪТ  ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

ИНФРАСТРУКТУРА

Регенерацията на района на Централната гара във Виена проект за 4 млрд. евро Текст Николай Тодоров


Регенерацията на района на Центра лната гара във Виена

187


188 ГРА ДЪТ  ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

ИНФРАСТРУКТУРА

Проектът за комплекса на новата централна гара във Виена е един от най-мащабните реализирани проекти за градска ревитализация в Централна Европа до момента, а новата жп гара е най-модерният транспортен хъб в Европа. Строителството започна през 2007 г. върху терен от 109 хектара на Австрийските държавни железници с партньори в проекта община Виена и Erste Bank Group. Днес той се оценява като най-важния инфраструктурен проект в самия център на австрийската столица само на 2.5 км от катедралата „Стефандом“. След международен архитектурен конкурс проектът е на архитектурното бюро Zechner & Zechner ZT. Комплексът не просто замества южната и източната жп гари в града, а е резултат на стратегия за градско развитие в сътрудничество на архитекти, урбанисти, транспортни експерти, социолози, еколози за създаване на

среда с високо качество на живот и адекватна достъпност, транспортна и социална инфраструктура с офиси, места за търговия и зелени пространства. Проектът е пример за мащабно публично-частно партньорство със значително държавно участие чрез федералното министерство на инфраструктурата, градската управа на Виена, австрийската жп компания ОBB и с участието на група частни компании начело с Erste Grup Immobilien. Важен акцент в работата по проекта е устойчивото планиране, строителство и експлоатация. Строителството се извършва с щадящи околната среда техники – остатъчните строителни материали се рециклират, намалени са транспортните разходи по време на строителството, използват се устойчиви материали. Взети са и защитни мерки като шумоизолиращи прозорци и стени.


Регенерацията на района на Центра лната гара във Виена

Жилищата В южната част върху 8 хектара завършва изграждането на комплекс с 5000 апартамента за 13 000 жители върху 35 хектара в парк от 8 хектара. Новият жилищен район Sonnwendviertel на мястото на съществуващите източна и южна жп гара включва и кампус с детска градина, училище и спортни зони за деца, основно училище и средно училище върху 20 000 кв.м.

189


190 ГРА ДЪТ  ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

Bahnhof City В северната част на терена непосредствено до гарата се извисява ново бизнес градче – Bahnhof City, с офиси, търговски комплекси, хотели, паркинги, места за развлечение и др. и с офис на Австрийските държавни железници OBB. Луксозният комплекс от офис сгради и жилищни постройки върху 59 хектара е изграден от екологични материали и е потопен в зеленина.

ИНФРАСТРУКТУРА

Инвестициите Общата инвестиция се оценява на 4 млрд. евро, като самата гара и съпътстваща жп инфраструктура е за 987 млн. евро от Австрийските държавни железници, община Виена и други. Останалите 3 млрд. евро са от частни инвеститори като Erste Grup Immobilien. Община Виена изгражда цялата съпътстваща техническа и социална инфраструктура на бизнес и жилищната зона. Локацията и обхватът на проекта Локацията е стратегическа – само на 2.5 км от катедралата „Св. Стефан“ се обединяват терените на съществуващите гари „Юг“ и

„Изток“. Освен изграждане на нов жп терминал и новата сграда на централата на основния инвеститор – Австрийските обединени железници (ÖBB), проектът включва BahnhofCity – район със смесено предназначение с офис площи за 20 хил. служители, жилищен район Sonnwendviertel с 5000 апартамента, площи за търговия и развлечения, обширно инфраструктурно обновление и благоустройство на района.


191

Регенерацията на района на Центра лната гара във Виена

Жп терминалът Самата сграда на жп терминала се отличава с модерен и стилен архитектурен дизайн. Покривът с обща площ от 25 000 кв.м е полупрозрачен и наподобява диаманти. Под гарата има огромен паркинг за 600 автомобила и три паркинга за 1100 велосипеда. Централната сграда има около 100 магазина и много различни обекти за развлечение и свободно време.

Основните елементи на проекта Централна гара Виена нов транспортен хъб Нови търговски, жилищни и бизнес райони

Партньори City of Vienna, ÖBB (Austrian Federal Railways), австрийското правителство, частни консорциуми, сред които Erste Grup Immobilien

Терен 109 ха

Начало на строителството 2007

BahnhofCity 59 ха

Завършване 2014

Офиси 550 хил. кв.м за 20 хил. служители

Инвестиция на гарата 886 млн. евро

Нови жп линии 100 км

Обща инвестиция в различните части на проекта 4 млрд. евроНОВИЯТ ХИБРИДЕН БАГЕР 3

+

Ǚ 1500

njǑnj

LJǒLj

*Êàëêóëàöèÿòà å ñ ïðèìåðíè ñòîéíîñòè. София 1532, Казичене, ул. Околовръстен път 454 02/ 97 67 100, e-mail: construction@euromarket.bg www.euromarket.bg

ǛDŽǕDŽ LJǒLjnjǑDŽ

3

Ǚ

3

ǏnjǖǔDŽ ǛDŽǕ

LJǒLjnjǑnjȩǤǧǤȩ ȩǨǪǮǪdzǜǡǭǭǜǦȩǪȩ

" 90

Ǚ

Ǐdž ǏnjǖǞǔ

60 4 5 = Ǐdž $

31 110

ȩǟǪǠǤǩǤ ǫǧǜǩǪǞǪȩǮǡDZǩǤdz ǩǪȩ ǝǡǣǫǧǜǮ ǪǝǭǧǯǢǞǜǩǡ

!

LJǒLjnjǑnj

* Ǐdž $ LJǒLjnjǑnj

ǣ nj ǐ ǒ Ǒ ǒ ǎ nj

5 години или 10 000 часа гаранция на хибридните компоненти


194 ГРА ДЪТ  ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

АКА ДЕМИЯ ГРА ДЪТ


195

„Академия ГРАДЪТ“ свързва поколенията български архитекти и инженери

Инициативата „Академия ГРАДЪТ”, стартирала през 2014 г., е отговорът на „ГРАДЪТ Медиа Груп“ на нуждата от комуникация между поколенията професионалисти, създаващи съвременните градове и сгради по света и у нас. Основната цел на инициативата е да стимулира и поощри комуникацията между различните поколения архитекти и инженери, които да споделят и предават своя професионален и житейски опит в най-важния и труден момент от професионалната реализация на младите български архитекти и инженери по света и в България – напускането на студентската скамейка и първите години в професията. Защо „Академия ГРАДЪТ” привлича младото поколение архитекти и инженери? „Академия ГРАДЪТ” популяризира идейни проекти на студенти и млади професионалисти в областта на архитектурата и техническите науки, реализиращи се в България и по света, и осъществява връзка между поколенията български архитекти и инженери. Проектът е под егидата на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Проектите, участници в инициативата, се публикуват във всички медийни платформи на „ГРАДЪТ Медиа Груп“ – списание ГРАДЪТ, gradat.bg, thecityacademyawards.bg, и участват в изложба, подготвена и изработена от организаторите.

The City Academy Awards 2015 Интересът и старанието от страна на участниците – студенти и ученици, и ентусиазмът, с който партньорите подкрепиха инициативата, ни вдъхновиха да разширим рамките на проекта. През 2015 стартирахме конкурс, в който освен обучаващи и реализиращи се в България студенти и млади професионалисти поканихме и български възпитаници на европейски университети. Трансформацията на конкурса се оказа успешна, а резултатите от него – вдъхновяващи! В The City Academy Awards 2015 се включиха 88 проекта, близо 100 български студенти и наскоро завършили млади архитекти и инженери от 7 български и 10 европейски университета. Със своето разнообразие, иновативност и представяне проектите надминаха очакванията на взискателното 25-членно жури от водещи архитекти, строители, инвеститори, представители на културните и обществените среди. 15 бяха отличените проекти в конкурса, които получиха грамоти и парични премии на церемония в Sofia Event Center, предшествана от изложба на всички участващи проекти.

Университети - партньори на The City Academy Awards 2015

България

Европа

Университет по архитектура, строителство и геодезия (София) ВСУ „Любен Каравелов” (София) Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” (Варна) Нов български университет (София) ВТУ „Тодор Каблешков” (София) Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” Лесотехнически университет (София) Технически университет Габрово

Architectural Association School of Architecture (Великобритания) Manchester School of Architecture (Великобритания) Coventry University (Великобритания) TU Delft (Нидерландия) Politecnico di Milano (Италия) Politecnico di Torino (Италия) Lillebaelt Academy of Professional Higher Education (Дания) Universiteit Gent (Белгия) Ecole Nationale Superieure d‘architecture de Paris la Villette (Франция) Aalto University (Финландия)


196 ГРА ДЪТ  ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

АКА ДЕМИЯ ГРА ДЪТ

„АКАДЕМИЯ ГРАДЪТ 2016“ два конкурса, три интересни теми

Участието е безплатно. Желаещите да участват в конкурсите на „Академия ГРАДЪТ 2016” могат да заявят своя интерес на: submissions@thecityacademyawards.bg Тел. 0894 471977

Тази година „Академия ГРАДЪТ” организира два конкурса, което ще даде възможност да участват повече млади хора, с по-голям брой и по-разнообразни идейни проекти.

Повече информация търсете на: www.thecityacademyawards.bg kchochova@thecitymedia.bg Тел. 0894 471977


197

The City Academy Awards – конкурс „Училище на бъдещето” съвместна инициатива с на „ГРАДЪТ Медиа Груп” и Фондация „Америка за България”

The City Academy Awards 2016 – конкурс „Градът“ Категория „Градове и инфраструктура” Категория „Сгради и Вътрешни пространства”

Февруари — Май

Февруари — Юни

В този конкурс могат да участват български студенти по архитектура и технически науки, обучаващи се в университети в България и чужбина, както и млади професионалисти на възраст до 30 години. Инициативата има за цел подпомагане на проектната готовност на училищата по програмата на Фондация „Америка за България” – „Училище на бъдещето”. В рамките на конкурса участниците, базирайки се на заданието и добрите практики в глобален мащаб и чрез използване на иновативни и практически осъществими решения, ще разработят идеи за подобряване на функционалността и комфорта на учебните пространства, както и внедряването на нови технологии в учебната среда. Целта на конкурса е да се отличат идейни проекти за следните видове интериорни пространства за учене, оформени като единен център за съответните учебни дейности (задания): 1. Кабинети за езиково обучение 2. Център по информационни технологии и интерактивно обучение 3. Лаборатории по природни науки и математика 4. Мултифункционални пространства за прояви, дебати, събирания и извън класни дейности – кабинети, зали, фоайета 5. Комбинация от някои от изброените по-горе. Постъпилите проекти ще преминат през експертната оценка на жури, съставено от професионалисти от сектора, като най-добрите предложения ще бъдат наградени. Конкретните задания с подложки от реални български училища ще бъдат зададени в началото на март 2016 г. по време на лекция-работилница в детски научен център „Музейко”.

Право да участват имат български студенти по архитектура и технически науки от български и световни университети, както и млади професионалисти на възраст до 30 години. Целта на този конкурс е да се изследват добрите практики в глобален мащаб и чрез използване на иновативни решения да представят идейни проекти за градски пространства, инфраструктура и нейната трансформация в градската среда и различни по функции решения за сгради и оригинални вътрешни пространства. Приемат се индивидуални и екипни проекти, като всеки участник или група от участници могат да подадат от 1 до 5 проекта в една или повече категории.

Краен срок за регистрация на проекти 4 април 2016 Всички проекти, участващи в конкурса, ще бъдат експонирани на специална изложба в „Музейко” в началото на май, а най-високо оценените от тях ще бъдат наградени. Проектите от конкурса участват и в изложбата „Академия Градът 2016“ на 13 юли в Sofia Event Center. Награден фонд Първа награда: 1000 Eur Втора награда: 800 Eur Трета награда: 600 Eur Специална награда: 600 Eur Съорганизатор:

Краен срок за регистрация на проекти 10 юни 2016 Проектите ще бъдат оценявани от жури, включващо доказани архитекти и инженери, представители на браншовите организации и представители на водещите компании в сектора. Критериите за оценяване са иновативност, реализируемост, социално значение и презентация Награден фонд Категория „Градове и инфраструктура” Първа награда: 1000 лв. Втора награда: 500 лв. Категория „Сгради и вътрешни пространства” Първа награда: 1000 лв. Втора награда: 500 лв. Изложбата с проектите – участници в конкурса, и награждаването на отличените ще се състои на 13 юли 2016 г. в Sofia Event Center.

Със съдействието на


198 ГРА ДЪТ  ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

АКА ДЕМИЯ ГРА ДЪТ Побе дите л ят в the cit y academy awards 2015

Златина Калайджиева Мисли с въображението си. И в действителност. Утопичната визия цели да „посади“ зрънцето на промяната


Златина К а лайд жиева

Възраст 29 години Университет Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Италия, магистър архитект от 2013 г.; Университет по архитектура, строителство и геодезия, София, бакалавър архитект от 2010 г. В момента работи в Architectural Studio Intern @ Arup Italia, Милано, Италия

Историята Проектът беше разработен като дипломна работа в магистърската програма за архитектура в Политехническия университет в Милано. Изборът на темата бе вдъхновен от идеята за експеримент със съвременна проблематика извън рамките на академичните задания, в процеса на което като млад професионалист да дам дефиниция както на професионалните си интереси, така и на личностните си виждания и обществени позиции в сферата на архитектурата и дизайна. В интерес на истината проектът беше замислен от дипломния ми ръководител като неограничено поле за изява на креативността – последна възможност сам да промениш света преди завършването на университета и навлизането в реалната архитектурна практика. Единственото правило, което следвахме, беше „Мисли с въображението си“. И в действителност „Трансформирането на моста“ беше обявен като архитектурен конкурс за ревитализацията на долната (вече пешеходна) част на един от главните мостове, свързващи двата бряга на река Куяхога в центъра на Кливланд. Тръгвайки оттам, моето предложение адресира инфраструктурните, екологичните и социалните проблеми на града в контекста на случващата се ревитализация на постиндустриалната американска провинция (или т.нар. Ръст Белт) и предложи утопична визия за бъдещето на града, даваща нова интерпретация на американската мечта и нейната неотменна зависимост от идеята за мобилност. Задачата Задачата беше да мислим извън рамките на заданието на конкурса – да разберем

какви са социалните процеси, породили една такава нужда от обществено пространство, и в резултат на обстойно проучване на местно и регионално ниво да дефинираме ясно проблемите и стратегията за решаването им. Изследвайки историята на възникването на града по времето на автомобилния индустриален бум и сегашната му неспособност да посрещне изискванията на новото време, анализът стига до заключението, че бъдещето на Кливланд е изцяло в ръцете на неговите хора. Оттам идва и дефиницията на една от основните цели на проекта – да предостави на хората необходимите средства за превръщането на градския център в ново средище на изкуствата, рекреацията, спорта и забавленията – място, носещо заряда на вълнението от неочаквани срещи и събития. На градско ниво проектът цели да преоткрие изгубената идентичност на града, като базира неговото възраждане отново на концепцията за мобилност, но този път не автомобилна, а физическа, интелектуална и социална. В резултат на това се стига до един смел експеримент, до една нова интерпретация на американската мечта на езика на съвременната визия за инфраструктура. Стратегията на дизайна се състои в три основни стъпки, действащи на градско, регионално и квартално ниво. Първата е създаването на нова екологична паркова система по бреговете на реката, обединяваща и облагородяваща вече съществуващи зелени площи. Едновременно с това обществените пространства в градския център се освобождават от множество наземни паркинги, като се създава система от обществени подземни гаражи около самия център и се предоставят алтернативни начини за придвижване в него. Като следваща стъпка предложението се фокусира върху съставянето на мастърплан за развитие на историческия полуостров, като предлага индивидуален прочит на слоевете градска тъкан (съществуващи и нововъведени) и комбинации от тяхното повторно наслагване. Накрая проектът се съсредоточава върху активирането на съществуващите инфраструктурни части посредством програмни елементи за рекреация, спорт, изкуства и развлечения и предлага изграждането на мегаструктура, осъществяваща връзката между тях.

199

Посланието Кливланд е сравнително малък град в индустриалната долина на Америка (Ръст Белт), който търси начин да възроди живота в градския център посредством обществени инициативи, изкуство, развлечение и спорт, привличайки креативната класа от млади професионалисти. Важна част от това преобразяване е зелената паркова система по бреговете на реката, която цели да отправи ново послание за екологичната отговорност на града, известен с това, че реката му буквално се е подпалвала (и то неведнъж) от замърсяванията на индустриалната му дейност (всъщност именно този случай е бил повод за възникването на първата неправителствена организация за защита на околната среда в Щатите). Основното послание е значимостта на хората в бъдещото развитие на града. Проектът цели да им предостави платформа, чрез която да се почувстват достатъчно силни да направят значима промяна в живота на цялото американско общество. Иновациите Като иновативно може да се дефинира всяко решение, което носи значима и трайна обществена промяна, независимо дали използва средствата на съвременните технологии. Проектът отправя критика към традиционното разбиране както на американската мечта, така и на инфраструктурата като израз на концепцията за мобилност и свобода на движението, а новосъздадената мегаструктура цели да предложи алтернатива на контраста между материалната база и съвременните изисквания, като влиза в ролята на медиатор между материалното и дигиталното и създава място за среща в хибридното пространство, в което неочакваното се случва в резултат на наслагването на множество обществени прояви и функции. Обществената значимост Проектът си поставя високи цели, за чието осъществяване непременно са необходими обществена активност и самосъзнание. Тази смела, до известна степен утопична визия цели да „посади“ зрънцето на промяната, насочена към създаването на едно по-здраво, отговорно и гъвкаво американско общество, което да посрещне динамично променящите се нужди на бъдещото поколение.


20 0 ГРА ДЪТ  ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

АКА ДЕМИЯ ГРА ДЪТ Побе дите л ят в the cit y academy awards 2015

Първа награда „Градове и Инфраструктура“ Трансформирането на моста

Водещ принцип на дизайна „Всеки път, когато чертаеш линия, дай й силата да раздели света на две.“ Оливиеро Годи дипломен ръководител и преподавател в Политехнико ди Милано

Между две точки свързани Днес от пътната инфраструктура се очаква не просто да осъществява физическа връзка между две точки, а да отговаря и на нарастващите съвременни обществени нужди. Инфраструктурите вече не се дефинират изцяло от географските особености – поголяма важност придобива значимостта на хората и местата, които свързват. В ерата на информацията и технологиите сякаш това, към което всички се стремят, е да останат винаги свързани със света наоколо и максимално мобилни във всеки момент – както в дигиталното, така и във физическото пространство. Ревитализация чрез нова мегаструктура „Трансформирането на моста“ е проект, който има за цел да ревитализира изоставения постиндустриален център на Кливланд, предоставяйки подходящи и адаптирани условия за активна и пасивна рекреация, спорт и забавления. Търсеният резултат е създаването на предпоставки за възникването на нови, неочаквани събития в градската среда. Така се заражда и идеята за въвеждането на нова мегаструктура в инфраструктурния контекст на централния полуостров на града – инфраструктурен елемент, който преосмисля традиционните разбирания за мобилност и обществено пространство и предоставя една иновативна интерпретация на американската мечта, базираща се на едно по-обединено и адаптивно американско общество


Златина К а лайд жиева

201


202 ГРА ДЪТ  ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

АКА ДЕМИЯ ГРА ДЪТ Побе дите л ят в the cit y academy awards 2015

СТРАТЕГИЯ Проектът обединява съществуващите зелени площи по бреговете на река Куяхога в система от крайречни паркове и градини, имаща за цел да възстанови екологичното равновесие в контекста на природния градоустройствен елемент. Вземайки под внимание ролята на автомобилостроенето в историята на града, от една страна, и следвайки идеята за „изземването“ на общественото пространство от автомобилите и „връщането“ му обратно на хората, от друга, проектът се стреми да преоткрие изгубената идентичност на града чрез концепцията за движение на ума и тялото. За тази цел проектът предвижда освобождаването на големи централни площи от надземни паркинги, съсредоточавайки автомобилното присъствие в пръстен от подземни обществени гаражи на няколко нива. Така олекотеният от мобилно движение център има възможност да предложи алтернативни начини за придвижване на „острова“, сред които и нововъведената линия надземно метро, обществена велосипедна услуга, „водно“ такси и лифт. Базирайки се на тази преорганизация на достъпа и движението в центъра, проектът вдъхва отново живот на полуострова, като предлага нов прочит на историческия слой на градската среда, катализиран от въвеждането на нови програмни елементи, които активират опасващата я инфраструктура и създават нови връзки със заобикалящата ги среда. НОВАТА АМЕРИКАНСКА МЕЧТА Поглеждайки критично към наследството на индустриалната епоха и тенденциите на съвременния живот, проектът изследва конвенционалната идея за пътна инфраструктура посредством диаграми и я трансформира в нова хибридна мегаструктура – поле за експерименти, съществуващо на границата между солидното материално нееластично инфраструктурно пространство и невидимото ефимерно дигитално съвременно присъствие. Американската мечта за успех и прогрес до голяма степен се базира на идеята за мобилност, обслужвана от сложна инфраструктурна система. Новият инфраструктурен елемент е също продукт на една мечта за трансформирането на американския постиндустриален градски пейзаж – мечта за свобода на физическото движение, за неограничени възможности на ума, духа и тялото, за непрекъснато движение и достъп до материалната, дигиталната и социалната среда, създаващо едно по-здраво и устойчиво общество. Новата мегаструктура формира координирани клъстери от различни системи за мобилност, обслужващи полуострова, като дава възможност на хората да приоритетизират избора си. Идентичността на градския център е преоткрита в свободата на движение на ума и тялото.


Златина К а лайд жиева

203


20 4 ГРА ДЪТ  ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

АКА ДЕМИЯ ГРА ДЪТ Награ д а в the cit y academy awards 2015

Павел цочев Медицински колеж гр. Монтана Възраст 26 години Университет Университет по архитектура, строителство и геодезия, София В момента работи в От декември 2013 г. работи като архитект в студио „АиА Архитекти”, София

Проектът е фокусиран върху тематиката на изоставените грандиозни проекти от все подалечното минало, които днес е логично да числим към нашето културно наследство, въпреки че в пейзажа, който създават, човек трудно открива стойност. Изоставените структури на социалистическото строителство са част от проектирне и строителство в един по-едър мащаб. Такъв е случаят на хирургическия блок в Монтана. Това е един от 5-те центъра, планирани за строеж по това време. Те са разпределени на географски принцип в цялата страна. Проектът е оптимистичен за времето си, а стихийното обезлюдяване на Северозапада и в частност на Монтана го прави паметник на драматичната разлика между амбиции и възможности. Структурата остава собственост на общината, която прави неколкократни неуспешни опити да я продаде. Ситуирана на входа на града, гигантската структура има имиджово определяща роля. Тя трябва да символизира отношението към образованите млади хора, от които градът има нужда. Непосредствената близост до съществуващата болница и предопределената ù медицинска функция позвлява да се мисли за развитието ù като медицински колеж.

Óx ¶

Ù } ¢ Ù Ù¾ Ù ¢ Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù ¡ Ù Ù Ù Ù Ù ¡ Ù Ù¡ Ù ¢ Ù ¿ Ù Ù Ù ¢ Ù¡ Ù Ù Ù Ù ¢ Ù¡ Ù Ù Ù Ùv Ù Ù Ù ¡ Ù Ù Ù¡ Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù¨Ù ¢ Ù À Ù Ù Ù ¢ Ù Ù ¡ § Ù Ù ¡ §Ù Ù Ùz Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù ¢ Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù ¾ Ù Ù Ù § Ù Ù} ¢ Ù Ù ¡ Ù Ù Ù Ù Ù Ù ¦ § Ù Ù Ù Ù Ù¡ Ù Ùz Ù Ù Ù Ù Ù ¡ Ù Ù Ù Ù Ù ¢ Ù Ù Ù Ù Ù Ù À Ù § Ù Ù Ù ¿ Ù Ù Ù Ù Ù Ù

{ Ó


паве л цочев

205

Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù §À Ù § Ù §Ù § Ù Ù Ù ¿ Ù ¢ Ù Ù Ù Ù Ù Ù ¢ Ù Ù Ù{ Ù Ù Ù ¢À À Ù Ù Ù Ù Ù Ù¾ §Ù § Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ø


206 ГРА ДЪТ  ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

Възобновяването на това изоставено начинание също е жест на воля за действие и развитие на целия регион. Строежът на хирургическия корпус е изоставен през 1990 година и оттогава структурата служи за обежище на бездомни. В оригинал сградата е разделена на 5 блока: А, Б, В, Г, Д. Три от тях са били предвидени основно за стационар в 5 от 8 етажа, като единият от тях е именно недостроеният блок (Б). Големият обем на сградата и идеалното разпределение на стационара ни дават възможност да се разположат общежития в един от блоковете. Всяка стая става единична стая за 1 студент. В другия идентичен корпус съседните стаи се сливат, за да създадат кабинети и лекционни зали. На мястото на липсващия (непостроен) корпус се създава ажурна структура – контрапункт на съществуващия масивен обем, в която се разполагат характерните за медицинските учебни заведения високи лекционни зали с голяма денивелация на банките. В партерните етажи се разполагат обслужващите зони - стол и конвентен център. В него могат да се организират периодично симпозиуми и семинари с медицинска насоченост, до които студентите да имат пряк досег. В унисон с модерните тенденции в учебните заведения, обществените пространства и местата, където се събират студентите, са разпръснати навсякъде из комплекса, а в новата ажурна конструкция е вплетено терасовидно озеленяване. Смисълът на този проект е стойността, която добавя към града създаването на една академична общност, както и импулсът, който може да даде на региона възобновяването на едно голямо строително начинание. Използването на постсоциалистическа суперструктура като асамблеята от разнообразни функции в рамките на едно здание цели да намали комуникационните връзки между отделните живи звена в една образователна система и да динамизира учебния процес.

АКА ДЕМИЯ ГРА ДЪТ

Óx ¶

} Ù Ù À Ù Ù Ù Ù

v Ù¦ Ù Ù Ù ¢ Ù Ù Ù Ù Ù ¡ Ù §Ù Ù Ù

n

q r

o

p

Ù pÙ Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù § Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù

pÙ Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù


207

{ Ó Ù ¢ ¢ Ù Ù Ù Ù Ù Ù § Ù §Ù ¢ Ù Ù ¢ Ù Ù Ù ¡ Ù À ÙÙ

Ù ¢ Ù Ù Ù Ù Ù

Ù Ù Ù Ù Ù À §Ù Ùp § Ù §Ù Ù Ù Ù

Ù À Ù ¢ Ù

pÙ §Ù ¡ Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù ¢ Ù Ù Ù Ù Ù

{ Ù § Ù Ù À §Ù Ù Ù Ù ¢ Ù Ù Ù¨Ù Ù Ù ¢À À §Ù Ù Ù pÙ §Ù Ù Ù Ù § § Ù Ù Ù Ù Ù Ù ¡ Ù §Ù Ù Ù Ù Ù § Ù §Ù Ù Ù

Ù Ù v Ù Ù Ù¨Ù ¡ Ù Ù Ù § Ù Ù Ù¾ Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù ¢ Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù ¡ §ÙПод ЕГИДАТА на: министЕРСТВОТО на транспорта, информационните технологии и съобщенията министЕРСТВОТО на регионалното развитие и благоустройството министЕРСТВОТО на околната среда и водите Академични партньори: УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ БРАНШОВИ ПАРТНЬОРИ: | СПИК | БААИК | ББК “ПЪТИЩА” | БАКФЖС | СБФТИ | ББА “ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ”| | БМГК | БАГТС | КСБ | БАВ | КАБ | КИИП | САБ |

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ | 23 февруари 2016 | Sofia Event Center излъчване на церемонията по бнт | 28 февруари 2016 www.infrastructureAWARDS.bg Със съдействието на:

Организатор:

Ексклузивен партньор:

Медиен партньор:

Консултант одитор:Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.