Giải thưởng Loa Thành 2021

Page 1

gi¶I thƯëng

199 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

héi kiÕn tróc sƯ viÖt nam - tæng héi x©y dùng viÖt nam bé x©y dùng - TW ®oµn thanh niªn céng s¶n hå chÝ minh

loa thµnh

2021

TuyÓn tËp c¸c ®å ¸n tèt nghiÖp xuÊt s¾c

chuyªn ngµnh kiÕn tróc - quy ho¹ch


Gi¶i nhÊt

198 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

§å ¸n Gi¸o viªn h­uíng dÉn

tÆng th­­uëng: ®å ¸n tèt nghiÖp

Hä tªn

- Gi¶i nhÊt gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

kiÕn tróc quy ho¹ch ®o¹t Gi¶i Loa thµnh

Tr­uêng

- b»ng “s¸ng t¹o kiÕn tróc” cña héi kiÕn tróc s­u viÖt nam - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

§¥N VÞ TµI TRî


Gi¶i nhÊt

196 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

§å ¸n Gi¸o viªn h­uíng dÉn

tÆng th­­uëng: - Gi¶i nhÊt gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn

- b»ng “s¸ng t¹o kiÕn tróc” cña héi kiÕn tróc s­u viÖt nam - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

Tr­uêng

chØ ®¹o néi dung

TS.KTS. phan ®¨ng s¬n biªn tËp

KTS. NGHI£M HåNG H¹NH thiÕt kÕ

THS.KTS. NguyÔn kim anh


Gi¶i nhÊt

2 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

LêI Më §ÇU

Hä tªn Tr­uêng

®å ¸n tèt nghiÖp kiÕn tróc - quy ho¹ch

®o¹t Gi¶i Loa thµnh

2021

§å ¸n Gi¸o viªn h­uíng dÉn

TS.KTS Phan Đăng Sơn Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Chủ tịch HĐGT Loa Thành 2021

Mỗi năm vào dịp mùa thu đến, Hội Kiến trúc sư Việt Nam lại có một sự kiện rất được mong thưởng Loa thành dành cho đồ án sinh viên tốt nghiệp xuất tÆngđợi: th­­uGiải ëng: sắc ngành-Kiến trúc – Xây dựng. tại đó những mầm xanh bồi đắp cho tương lai Kiến Gi¶i nhÊt gi¶i th­uVì ëng loa thµnh 2021 trúc nước-nhà phát triển t¹o rạng kiÕn rỡ được phần nàohéi phát hiện. Cũngs­uchính đó, giới b»ng “s¸ng tróc” cña kiÕn tróc viÖttại nam kiến trúc sư đi trước thấycña mìnhban nhưchÊp được tiếp sứctw năng lượng, trởhcm lại hồn nhiên trong - b»ng khen hµnh ®oµn tncs trẻo, đầy hoài bão sáng tạo thủa tuổi trẻ. Sức hút của giải còn biểu lộ ở chỗ, trong tình hình rất đặc biệt như năm nay mà số trường và số đồ án tham dự đều không giảm, với 16 trường đào tạo KTS tham gia và 118/121 đồ án hợp lệ, tăng hơn 15% so với năm 2020. Hội đồng đánh giá về chất lượng chung các đồ án cũng tăng lên so với những năm trước. Từ chất lượng đồ án, sự đa dạng trong đề tài, nghiên cứu tạo lập ý tưởng đến nội dung và hình thức thể hiện đều có những sự tiến bộ đáng kể. Sự tiến bộ này ngoài kỹ năng cập nhật theo khoa học công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số của môi trường hội nhập, còn thể hiện một điều rõ ràng là tâm huyết người thực hiện rất đầy đặn, trí tuệ các em ngày càng mở mang. Điều đó càng biểu hiện rõ khi điều kiện làm đồ án chủ yếu qua giao tiếp trực tuyến, một phương thức làm việc mà tâm lý rất bị ảnh hưởng, dễ buông xuôi do khó tạo sóng hoà động lực. Trách nhiệm của các nhà giáo hướng dẫn cũng phải thích nghi với tình hình mới để sát cánh với các sinh viên cũng góp phần không nhỏ cho sự thành công này. Đối với từng thể loại, cũng có thể nhìn thấy các khía cạnh được và chưa được một cách tương đối cụ thể. Với thể loại đồ án công trình công cộng, đó là việc “mở'' và ''gói'' vấn đề mỗi sinh viên còn ở các mức khác nhau. Ở các đồ án thành công đạt giải, có thể thấy việc này đã được làm rất khéo. ''Thập tam trại'' và ''Trung tâm thiền định Thiên Cầm Sơn'', hai đồ án giải Nhất thể hiện cách nhìn văn hoá tinh tế, cách giải quyết cấu trúc và hồn cốt rất phù hợp vùng miền. Cũng cần nói đến yếu tố hội nhập như một tín hiệu đáng mừng, với sự vượt ra ngoài biên ải thành công, trong tạo sắc thái nơi chốn của một đồ án đạt giải Nhì ''Trung tâm đại học Carcasonne-Bastide Point”. Có những đề tài mới, đất dụng võ dễ dàng hơn, nhưng vấn đề tìm nội dung đưa vào lại khó hơn, cũng đã có thành công. Những đề tài thân quen, một số đồ án lại


3 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

tìm được hướng đi mới, cùng với sự gọn ghẽ gói mở vì vậy đã đạt giải. Tuy nhiên, còn một số đồ án dù đi theo hướng đề tài cũ hay mới, nội dung giải quyết còn mơ hồ hoặc đi chưa đến đích… Đồ án thể loại nhà ở chưa có sự bứt phá đặc biệt so với loại hình công cộng. Có thể là do đề tài này cần tính xâm nhập thực tiễn rất lớn, các em lại chưa đủ nền tảng kiến thức và thời gian. Vì vậy, đồ án đạt giải chủ yếu nhờ tổng quan và hướng chọn hình thái kiến trúc khá tốt, nhưng đi vào giải pháp chi tiết thì còn cần nhiều nỗ lực. Hạng mục nội thất có thời gian đào tạo chuyên sâu chưa lâu ở các trường, nhưng cũng đã khá ấn tượng ở sự ''chắc tay'' triển khai của sinh viên, thậm chí có đồ án gần như là thiết kế cho thi công ngày mai. Đồ án ''Nhà hàng Ái cơ'' đạt giải Nhì là một minh chứng rõ. Ở đây, ý tưởng gắn kết với loại hình và đối tượng phục vụ đã được dung hoà rất khéo trong kiến tạo không gian. Có thể thấy, điểm chung của thể loại này là có sự chắc chắn, hiện thực nếu được triển khai. Quy hoạch và thiết kế cảnh quan là một lĩnh vực ở Việt Nam không dễ làm vì tính bất ổn định của dữ liệu đầu vào. Nhưng ở đây cũng đã có những đồ án chọn cách làm rất khéo, để hoàn thành một ý tưởng lãng mạn khổng lồ trong giới hạn đồ án ngắn ngủi. Đồ án ''Thiết kế cảnh quan một phần tuyến đường sắt răng cưa Đà Lạt – Phan Rang, đoạn từ trạm Đa Thọ đến Trạm Hành” đạt giải Nhất đã làm được điều đó. Một số đồ án quy hoạch và thiết kế đô thị khác cũng đã có những mặt thành công nhất định. Bên cạnh đó, có một đồ án thuộc thể loại công trình công nghiệp duy nhất tham gia, là một sự lựa chọn dũng cảm của thầy và trò. Đồ án ''Nhà máy sản xuất rác thải Tp Hồ Chí Minh'' với giải pháp dây chuyền công năng mới được nghiên cứu bước đầu, nhưng hình thái có những ý sáng tạo, phù hợp xu hướng đổi mới thể loại kiến trúc công trình công nghiệp. Vẫn như mọi năm, điều hạn chế rõ rệt nhất là các chủ đề mới như ứng phó thiên tai, phòng chống dịch bệnh hoặc những vấn đề bức xúc cho vùng sâu xa của đất nước vẫn còn bị né tránh. Thiếu sót này có thể bắt nguồn từ khâu đào tạo, tuy nhiên cũng thể hiện sự đổi mới còn rụt rè của các trường, các Thầy và trò. Lối cũ ta về vẫn còn nhiều hấp dẫn! Hội Kiến trúc sư Việt Nam thật sự khuyến khích, mong mỏi và chờ đợi vấn đề này dần được giải quyết ở những năm tới. Tất cả vì một Giải Loa Thành ý nghĩa hơn, gần hơi thở cuộc sống hơn, đồng hành kịp nhịp cùng đất nước đổi mới, phát triển, hội nhập bền vững.


Gi¶i nhÊt

4 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

môC LôC

Hä tªn Tr­uêng

§å ¸n Gi¸o viªn h­uíng dÉn

02

tÆng th­­uëng:

- b»ng “s¸ng t¹o kiÕn tróc” cña héi kiÕn tróc s­u viÖt nam - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

06

86 kiÕn tróc - quy ho¹ch

®o¹t Gi¶i Loa thµnh

2021

môc lôc

- Gi¶i nhÊt gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

14 ®å ¸n tèt nghiÖp

04

lêi më ®Çu

KÕT QU¶ GI¶I TH¦ëNG LOA THµNH N¡M 2021

C¸C §å ¸N GI¶I NHÊT

C¸C §å ¸N GI¶I KHUYÕN KHÝCH

06

26

C¸C §å ¸N GI¶I NH×

116

nhËn xÐt ®å ¸n ®¹t gi¶i

54

C¸C §å ¸N kh¸c tham dù gi¶i

C¸C §å ¸N GI¶I BA


5

gi¶I thƯëng loa thµnh 2021

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hội đồng Giải thưởng Loa Thành 2021


Gi¶i nhÊt

606 Gi¶iGI¶I th­uTH¦ëNG ëng THµNH 2021 loa LOA thµnh 2021

§å ¸n

gi¶I th¦ëng loa thµnh 2021 chuyªn ngµnh kiÕn tróc - quy ho¹ch Gi¸o viªn h­uíng dÉn

tÆng th­­uëng: - Gi¶i nhÊt gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn

- b»ng “s¸ng t¹o kiÕn tróc” cña héi kiÕn tróc s­u viÖt nam - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

Tr­uêng

Danh s¸ch HéI §åNG gi¶I th¦ëng loa thµnh 2021 1

TS.KTS. PHAN ĐĂNG SƠN

Chủ tịch Hội KTSVN / Chủ tịch Hội đồng.

2

ÔNG BÙI QUANG HUY

Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Trung ương Hội SVVN/ Uỷ viên.

3

GS.TSKH. PHẠM HỒNG GIANG

Phó Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam/ Ủy viên.

4

ÔNG LÊ QUANG HÙNG

Thứ trưởng Bộ Xây Dựng / Ủy viên.

5

GS. TSKH NGUYỄN TÀI

UV Chủ tịch đoàn Tổng Hội Xây dựng Việt Nam/ Ủy viên thường trực.

Danh s¸ch HéI §åNG CHUY£N NGµNH KIÕN TRóC - QUY HO¹CH 1

TS.KTS. PHAN ĐĂNG SƠN

Chủ tịch Hội KTSVN / Chủ tịch Hội đồng.

2

THS.KTS. LÃ THỊ KIM NGÂN

Phó Viện trưởng PT Viện Kiến trúc – Hội KTSVN / Uỷ viên.

3

KTS. TRẦN KHÁNH TRUNG

Phó Chủ tịch Hội KTS TP.HCM / Ủy viên.

4

TS.KTS. PHẠM KHÁNH TOÀN

GĐ Trung tâm PTHN Kiến trúc / Ủy viên.

5

THS.KTS. NGUYỄN HUY KHANH

Chủ tịch Chi hội KTS VNCC / Ủy viên.

6

TS.KTS. LƯU ĐỨC CƯỜNG

Viện trưởng Viện Quy hoạch ĐT & PTNT/ ỦY viên.

7

KTS. NGUYỄN TUẤN ANH

Ủy viên Ban chấp hành Hội KTSVN / Uỷ viên.

8

KTS. HỒ KHUÊ

Giám đốc Công ty Hồ Khuê Architects (ALPES) / Ủy viên.

9

KS. PHẠM XUÂN THIẾT

Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Landco / Ủy viên


707 Tt

Họ và tên

Tên Đồ án

Trường

Giáo viên hướng dẫn

gi¶i nhÊt 1

Vi Thị Nguyệt

Thập Tam Trại - Không gian trải nghiệm, bảo tồn và phát triển làng nghề Hà Nội

ĐH Xây dựng TS. KTS. Trần Minh Tùng Ths. KTS. Phan Duy Tú Hà Nội

2

Võ Hoàng Vinh

Trung tâm thiền định Thiên Cầm Sơn

ĐH Kiến trúc Ths. KTS. Phạm Quang Diệu TP. HCM

3

Lê Tấn Chung

Thiết kế kiến trúc cảnh quan một phần tuyến đường ĐH Kiến trúc Ths. KTS. Hồ Viết Vinh TP. HCM sắt răng cưa Đà Lạt - Phan Rang, đoạn từ trạm Đa Thọ đến Trạm Hành

gi¶I NH× 1

Trần Công Hoan

Trung tâm đại học Carcassonne Bastide Point

2

Trần Anh Tuấn

Trung tâm khám phá Mỏ đá trắng Mông Sơn kết hợp ĐH Kiến trúc Ths. KTS. Nguyễn Hà Nội Trung Dũng du lịch Hồ Thác Bà, Yên Bái

3

Trần Trung Nhân

Trung tâm chế tác và trưng bày đèn lồng Hội An

ĐH Kiến trúc Ths. KTS. Trần Xuân Tuấn Đà Nẵng

4

Nguyễn Lê Huy

Không gian tổ hợp Tống Duy Tân - Bridge City

ĐH Kiến trúc M.arch Eytan Fichman Hà Nội

5

Võ Sỹ Hùng

Khu ở Quang Trung

ĐH Kiến trúc KTS. Lâm Khánh Duy Hà Nội

6

Bùi Thị Quỳnh Anh

Nhà hàng Ái Cơ

ĐHDL Văn Lang

7

Phan Nguyễn Nguyên Nhi

Trung tâm cứu hộ động vật và nghiên cứu môi trường hoang dã rừng Nam Cát Tiên

ĐH Kiến Trúc Ths. KTS. Phạm TP. HCM Quang Diệu

1

Phạm Đăng Khoa

Thư viện tổng hợp Nam Sài Gòn

ĐHDL Văn Lang

Ths. KTS. Châu Mỹ Anh

2

Nguyễn Hoàng Phú

Trung tâm cao niên Tp. Hồ Chí Minh

ĐHDL Văn Lang

Ths. KTS. Nguyễn Bích Hoàn

3

Đinh Sỹ Tuấn

Trung tâm trưng bày và thực nghiệm hang động núi lửa Krông Nô

ĐH Thủ Dầu TS. KTS. Trần Đình Hiếu Một

4

Nguyễn Hà Trung Hiếu

Giảng Võ Đường - Trung tâm văn hóa Võ thuật Giảng Võ

ĐH Xây dựng TS. KTS. Nguyễn Cao Hà Nội Lãnh

ĐH Xây dựng TS. KTS. Nguyễn Việt Huy Hà Nội

Ths. Nguyễn Hữu Đạt Sanh

gi¶I BA

TH¦ëNG Gi¶iGI¶I th­u ëng THµNH 2021 loaLOA thµnh 2021

KÕT QU¶ GI¶I TH¦ëNG LOA THµNH 2021CHUY£N NGµNH KIÕN TRóC - QUY HO¹CH


Gi¶i nhÊt

808 Gi¶iGI¶I th­uTH¦ëNG ëng THµNH 2021 loa LOA thµnh 2021

§å ¸n KÕT QU¶ GI¶I TH¦ëNG LOA THµNH 2021 CHUY£N NGµNH KIÕN TRóC - QUY HO¹CH Tt 5

Họ và tên

Cửu Long

tÆng th­­uëng: Không gian hồi ức Chín Hầm

Trường

Giáo viên hướng dẫn

ĐH Bách Khoa Ths. KTS. Trần Công Tp. HCM Danh ĐH Khoa học KTS. Trương Hồng Trường KTS. Trương Hoàng Phương

6

Nguyễn Văn Nam

7

Bùi Thị Thùy Ngân

8

La Thanh An

Bảo tàng nghệ thuật Kh'mer Tây Nam Bộ

ĐH Kiến trúc TS. KTS. Phạm Phú Cường Tp. HCM

Trịnh Đăng Huy

Trung tâm văn hóa nghệ thuật dân gian Tây Hồ

ĐH Kiến trúc Ths. KTS. Trần Hùng Sơn Hà Nội

10 Nguyễn Thị Thúy

Khu du lịch - nghiên cứu phát triển hệ sinh thái rạn san, Hòn Lưỡi Liềm, vịnh Hạ Long

ĐH Kiến trúc Ths. KTS. Nguyễn Xuân Khôi Hà Nội

11 Hồ Thanh Nhã

Nhà máy sản xuất sản phẩm từ rác thải Tp. Hồ Chí Minh

ĐH Bách khoa TS. KTS. Lê Thị Bảo Thư ĐHQG Tp. TS. KTS. Lê Thị Hồng Na Hồ Chí Minh

12 Nguyễn Phương Linh

Nông trại thực nghiệm kết hợp du lịch sinh thái Pleiku

ĐH Tôn Đức Thắng

13 Lê Tuấn Mỹ

Bảo tàng lịch sử Đô thị Tp. Hồ Chí Minh

ĐH Công nghệ TS. KTS. Võ Hoàng Khánh Tp. Hồ Chí Minh - Hutech

14 Nguyễn Ngọc Hà

Làng sinh viên thích nghi "thời Covid”

ĐH Bách khoa Ths. KTS. Trần Công Danh ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh

15 Nguyễn Văn Mạnh

Bảo tàng khảo cổ Thành Hồ

ĐH Xây dựng PGS. TS. KTS Nguyễn Vũ Miền Trung Phương KTS. Võ Hoàng Vũ

16 Lê Gia Đạt

Tổ chức không gian làng ngư dân Trí Nguyên

ĐH Xây dựng TS. KTS. Trần Văn Hiến Miền Trung Ths. KTS. Trương Anh Bích Châu

Trung tâm sinh hoạt văn hóa Thanh niên - 3HA

ĐHDL Văn Lang

Hä tªn Tr­uêng

Tên Đồ án

Gi¸o viªn dÉn gian văn hóa sông nước đồng bằng sông Nguyễn Thị Mỹ Duyên h­uíng Không

9

- ĐH Huế - Gi¶i nhÊt gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

- b»ng “s¸ng t¹o kiÕn tróc” cña héi kiÕn tróc s­u viÖt nam

ĐH Kiến trúc Ths. KTS. Đỗ Quốc Hiệp Bảo tàng lịch sửcña Côngban giáo chÊp hµnh tw ®oµn - b»ng khen tncs hcm Tp. HCM

Ths. KTS. Phạm Quốc Phong

gi¶I KHUYÕN KHÝCH 1

Đinh Thị Xuân Mộc

Trương Nguyễn Hồng Quang


Tt

Họ và tên

Tên Đồ án

Trường

Giáo viên hướng dẫn Ths. KTS. Nguyễn Trần Liên

Vũ Hồng Ngọc

Không gian văn hóa làng gốm Thổ Hà

3

Ngô Minh Hiếu

Công viên tái chế rác hữu cơ Hà Nội

4

Phan Thị Phượng

Trường dân tộc nội trú Tri Lễ - Nghệ An

ĐH Tôn Đức Thắng

5

Hồ Thùy Duyên

Thiết kế trung tâm bảo tồn và phát triển sản phẩm từ cây cói huyện Cần Được, Long An

ĐH Công nghệ Ths. KTS. Hoàng Hải Yến Tp. Hồ Chí Minh - Hutech

6

Nguyễn Đức Hoản

Bệnh viện quốc tế Hà Nội - Hải Dương

ĐH Xây dựng Hà Nội

7

Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

Thiết kế đô thị Khu dân cư ven suối Ia Nắc (thuộc 1 phần phường Hội Thương - Hội Phú) Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

ĐH Kiến Trúc TP. HCM

TS. KTS. Trương Thái Hoải An

8

Nguyễn Trọng Sơn Nguyễn Thị Ngọc Đỗ Thị Thanh Tâm

"Chạm" - QH xã Lao Và Chải, định hướng phát triển bền vững

ĐH Kiến trúc Hà Nội

Ths. KTS. Vũ Hoàng Yến

Invisble Bungalow

ĐH Hoa Sen

TS. KTS. Trần Minh Đức

10 Quách Khánh Lương

Văn phòng Toong gen Z

ĐH Công nghệ Đặng Nguyễn Thị Hồng Tp. Hồ Chí Minh Tuyết

11 Trần Thị Tường Duyên

Nhà hàng Giang Môn

ĐHDL Văn Lang NTK. Nguyễn Hữu Đạt Sanh

2

9

12

Trương Ái Vy

Nguyễn Đình Nam

Làng bảo trợ trẻ em yếu thế - Làng trong Làng

ĐH Kiến trúc Hà Nội ĐH Kiến trúc Hà Nội

ĐH Xây dựng Miền Trung

Ths. KTS. Nguyễn Quốc Khánh Ths. KTS. Phạm Đức Long

Ths. KTS. Doãn Thế Trung

Ths. KTS Trần Trọng Thức

Nguyễn Thanh Hiếu

Thánh địa La Vang

ĐH Khoa học KTS. Trương Hồng Trường - ĐH Huế KTS. Trương Hoàng Phương

14

Ngô Đức Bảo Lâm

Bảo tàng sinh vật học Tây Nguyên

ĐH Kiến Trúc Ths. KTS. Đỗ Quốc Hiệp TP. HCM

15

Trần Thị Thu Trang

Bảo tàng voi Tây Nguyên

13

ĐH Kiến trúc Hà Nội

Ths. KTS. Trần Nguyễn Hoàng

909 TH¦ëNG Gi¶iGI¶I th­u ëng THµNH 2021 loaLOA thµnh 2021

KÕT QU¶ GI¶I TH¦ëNG LOA THµNH 2021 CHUY£N NGµNH KIÕN TRóC - QUY HO¹CH


Gi¶i nhÊt

10 10 Gi¶iGI¶I th­uTH¦ëNG ëng THµNH 2021 loa LOA thµnh 2021

gi¶I nhÊt

Thập Tam trại –§åKhông gian trải nghiệm, bảo tồn và phát triển làng nghề Hà Nội ¸n

Đồ án là góc nhìn đương đại về lịch sử của một vùng đất văn hiến, cảm hứng từ những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể từ nhiều làng nghề truyền thống văn đô Thăng LongGi¸o xưa.viªn Tác giả không tập trung phục dựng lại những hình thức hoạt động trong quá khứ mà uíng dÉn gian đương đại. Chủ đích của tác giả kéo gần các không gian trong quá khứ vốn chỉ muốn truyền tải một tinh thần xưa quah­một không rải rác, khu biệt, thành một nơi chốn tập trung - liên hoàn, đưa cả 13 làng và các nghề thủ công vào một không gian văn hóa giải trí tÆng th­­uëng: đương đại. Nhìn từ tổng thể đến chi tiết, đồ án có được sự sáng tạo và đạt hiệu quả từ việc lựa chọn đề tài, đến việc đề xuất ý tưởng và Gi¶i sửtªn dụng kiến trúc trong vai trò một nghệ thuật- sắp đặtnhÊt khônggi¶i gian. th­uëng loa thµnh 2021 Hä Tổng mặt bằng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan của đồ đượckiÕn nghiên cứu vàcña chắt lọc từkiÕn các không gians­truyền thống, - b»ng “s¸ngán t¹o tróc” héi tróc u viÖt namcó tính logic trong việc lựa chọn bố cục và đường nét. Các thủ pháp trình bày, thể hiện sáng tạo, công phu, tinh tế. Các giải pháp kiến trúc - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm Tr­không uêng sa đà vào việc phục dựng hay chi tiết hóa mà chỉ dừng lại ở việc tạo ra những không gian trống để trưng bày giới thiệu các hoạt động, có tính điển hình, khái quát cao, nhưng vẫn có ngôn ngữ và sắc thái riêng, không lệ thuộc vào những hình thức truyền thống. Đồ án đã có sự thành công nhất định khi làm mới những giá trị truyền thống, trong những không gian đương đại, đề xuất truyền tải nội dung với nhiều hình thức của thời đại như công nghệ số, công nghiệp văn hóa sáng tạo. Nếu có thể tổ chức trong một không gian rộng lớn hơn, đồ án sẽ có thể khai thác được nhiều hơn về bối cảnh, cân bằng giữa không gian cảnh quan với các kiến trúc vật thể.

gi¶I nhÊt

Trung tâm Thiền định Thiên Cẩm Sơn

Đồ án có khối lượng lớn và thể hiện công phu, cho thấy rõ khả năng nghiên cứu sâu và năng lực triển khai của sinh viên. Tác giả đã biết khai thác những dữ liệu và thông tin từ Phật giáo (khá sâu sắc) qua phân tích, đánh giá, để rồi chọn lọc chuyển hóa thành nội dung ý tưởng chủ đạo cùng các chi tiết với ngôn ngữ sáng tạo hiện đại. Các ý tưởng thiết kế là kết quả của sự kết hợp nhuần nhuyễn về mặt tinh thần và tâm linh với bối cảnh hiện trạng khu vực thiết kế (An Giang). Đồ án biết tận dụng địa hình và thế đất, tôn trọng tối đa cảnh quan thiên nhiên để khéo léo sắp xếp bố cục các khối công trình. Việc sử dụng các ngôn ngữ kiến trúc cô đọng, tương phản mà hài hoà với thiên nhiên là một giải pháp tinh tế, thể hiện tài năng của sinh viên. Bố cục mặt bằng các khu chức năng mạch lạc, rõ ràng, liên kết với nhau, tạo ra các trục bố cục, tổ hợp khối chính, phụ với các công năng phù hợp. Không gian nghi lễ linh thiêng có qui mô hợp lý và tính riêng tư, có sự tương phản âm - dương ẩn dụ khéo léo, với tỷ lệ gần gũi, phù hợp với con người. Sinh viên thể hiện kỹ năng diễn họa chuyên nghiệp, giàu thẩm mỹ, thể hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu một đồ án tốt nghiệp. Tuy nhiên, ở một vài chi tiết, nếu sinh viên có sự tiết chế hơn nữa thì đồ án sẽ còn hoàn thiện ở mức độ cao hơn và phù hợp với bản chất của khái niệm “Thiền”.

gi¶I nhÊt

Thiết kế kiến trúc cảnh quan một phần tuyến đường sắt Răng cưa Đà Lạt-Phan Rang

Phục hồi, tái tạo không gian cảnh quan một phần tuyến đường sắt răng cưa Đà Lạt-Phan Rang là một đề tài hấp dẫn, mang tính cấp thiết trong bối cảnh phát triển kinh tế, với mũi nhọn là phát triển du lịch dựa trên các tiềm năng về lịch sử, văn hóa, cảnh quan tự nhiên. Ý tưởng tìm lại những giá trị lich sử, văn hóa, cảnh quan tự nhiên của Đà Lạt; Phác thảo hành trình phát triển Đà Lạt theo đoàn tầu hỏa xa và khắc họa trong từng đoạn tuyến, từng điểm, bến, trạm dừng chân của đường sắt đoạn qua Đà Lạt. Từ đó, tạo nên một vùng đất mang tinh thần Đà lạt về tự nhiên, lịch sử, văn hóa, cảnh quan hai bên tuyến đường sắt - Bổ sung và làm phong phú thêm những giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan tự nhiên của Đà Lạt. Đồ án tạo nên những dấu ấn nơi chốn, kí ức, cảm xúc đem lại sức hấp dẫn cho môi trường phát triển dịch vụ du lịch, mang tính khả thi. Các giải pháp đề xuất được dựa trên nền tảng phân tích thấu đáo lịch sử phát triển Đường sắt răng cưa Đà Lạt - Phan Rang và tôn trọng những giá trị của môi trường văn hóa, lịch sử, cảnh quan tự nhiên, nơi tuyến đường sắt răng cưa được hình thành. Đồ án đã chuyển tải những thông điệp hết sức nhân văn từ ý tưởng đến cách biểu đạt của hệ thống các bản vẽ, sơ đồ minh họa.


Đồ án chọn đề tài ở Pháp có quy mô vừa phải, với thể loại thiết kế công trình cải tạo trong một đô thị cổ kính có giá trị lịch sử cao. Hội đồng đánh giá cao cách tư duy, tiếp cận của đồ án vì dám suy nghĩ, hành động và vượt ra khỏi ranh giới an toàn của một đồ án sinh viên. Cách phân tích, thể hiện và trình bày đồ án nghiêm túc, thông tin dẫn dắt khoa học, truyền tải được ý tưởng thiết kế, gần sát với yêu cầu thực tế về hồ sơ của các tư vấn thiết kế đang vận hành. Sinh viên có ý tưởng thiết kế sáng tạo, tư duy trưởng thành và giải quyết vấn đề rất sâu, chi tiết, không mơ hồ, sáo rỗng, sơ sài như nhiều đồ án sinh viên vẫn còn bị mắc phải. Đồ án mang tính khả thi cao. Tuy nhiên, nhược điểm của đồ án là cách lựa chọn khu đất chưa tối ưu do nhu cầu quảng trường ở Châu Âu vẫn được ưu tiên hơn so với đề xuất một giải pháp mới.

gi¶I nh×

Trung tâm cứu hộ động vật và nghiên cứu môi trường hoang dã rừng Nam Cát Tiên

Sinh viên đã chọn lựa một đề tài có tính thời sự đồng thời cũng mang tính nhân văn. Đồ án có nghiên cứu sâu về chu trình cứu hộ, chữa bệnh, nuôi dường và chăm sóc động vật hoang dã, với nhiều giai đoạn và hình thức cứu hộ mà mục đích cuối cùng là thả được động vật về lại với tự nhiên theo một dây chuyền đa chức năng nhưng được tổ chức rất khoa học. Sự kết hợp giữa tham quan, học tập của các đoàn khách, và các không gian làm việc, nghiên cứu, triển lãm và hội nghị hội thảo, tạo nên một trung tâm chuyên nghành tổng hợp về động vật hoang dã vừa đa dạng, vừa mang tính bền vững. Các khu chức năng được bố trí hợp lý, thuận tiện và được thể hiện qua hình thức kết nối của một dàn mái mô phỏng sinh học rất phù hợp với cảnh quan thiên nhiên xung quanh. Hình thức tổng thể hiện đại cùng với bốc cục các mảng chức năng xen hoà vào địa hình, các không gian nội thất phong phú, linh hoạt, mềm mại, đem lại sự hấp dẫn và thích thú cho người xem. Đặc biệt các dải cây xanh được bố trí đan xen sâu vào công trình tạo ra sự gắn bó chặt chẽ và đã góp phần giảm nhẹ độ lớn công trình cho thấy khả năng xử lý từ tổng thể đến chi tiết của sinh viên là khéo léo và tinh tế. Tuy nhiên, nếu sinh viên có thể khai thác nhiều hơn các yếu tố về đặc thù vị trí địa lý và yếu tố văn hóa truyền thống thì đồ án sẽ gây thêm ấn tượng và thiện cảm khi có thêm giá trị về nơi chốn cụ thể.

gi¶I nh×

Trung tâm Khám phá Mỏ đá Mông Sơn kết hợp du lịch Hồ Thác Bà, Yên Bái

Đồ án được lấy bối cảnh rất đặc biệt là mỏ đá trắng Mông Sơn bị khai thác gần như cạn kiệt mà nay bỏ hoang bên cạnh một di tích thắng cảnh hồ Thác Bà được xếp hạng, rất cần được phục hồi và gia tăng giá trị thông qua phát triển du lịch địa phương, trên cơ sở truyền thống làm nghề chế tác đá mỹ nghệ của Yên Bái. Đồ án có khối lượng bản vẽ lớn, thể hiện sự nghiên cứu công phu, toàn diện về các vấn đề đặt ra. Mọi tiềm năng và truyền thống của khu vực nghiên cứu khá đầy đủ; hiện trạng địa hình được phân tích đánh giá kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, các bài học thực tiễn rút ra từ trong nước và quốc tế về loại hình du lịch này đã được nghiên cứu và đưa ra để tạo nền tảng chắc chắn cho ý đồ và giải pháp chung của đồ án. Với ý tưởng tạo không gian kiến trúc từ chất cảm của đá tự nhiên, đồ án đã đề xuất phương án thiết kế công trình phát triển đan cài vào địa hình mỏ đá, tạo ra tổng thế kiến trúc và các hình khối liên tưởng tương đồng với hình ảnh mỏ đá như vừa đang được khai thác mà lại như một phần tự nhiên của cảnh quan xung quanh. Giải pháp này khá ấn tượng, gây sự tò mò, thích thú mà khích lệ khám phá cho du khách. Các không gian chức năng được bố cục khá phong phú trải dài trên diện tích lớn của mặt bằng tạo ra các tuyến tham quan chính là qui trình sản xuất ra sản phẩm và hàng hoá của các loại đá địa phương, đồng thời khéo léo kết hợp với các khu vực nghiên cứu, làm việc, hội thảo chuyên đề để tăng tính tương tác cho công trình. Tuy nhiên, nếu đồ án chú trọng nghiên cứu cách gia tăng diện tích cây xanh để trả lại một phần cảnh quan trên bề mặt mái và trong các không gian của công trình thì sẽ đem lại nhiều thiện cảm hơn.

11 11

Trung tâm đại học Carcassonne - Bastide Point

TH¦ëNG Gi¶iGI¶I th­u ëng THµNH 2021 loaLOA thµnh 2021

gi¶I nh×


Gi¶i nhÊt

12 12 Gi¶iGI¶I th­uTH¦ëNG ëng THµNH 2021 loa LOA thµnh 2021

gi¶I nh×

Nhà hàng Ái Cơ §å ¸n

Tác giả chọn phong cách Trung Hoa đương đại là phù hợp đối với 1 nhà hàng ăn người Hoa. Ngay từ mặt đứng lối vào cũng như sảnh đón đã tạo ấn tượng với nét truyền thống được đơn giản hóa,Gi¸o sử dụng màu sắc tương phản mạnh kết hợp với thiết kế chiếu sáng khá tốt làm toát lên sự mạnh mẽ, viªn phóng khoáng của phong cách đương đại dù đang pha trộng h­uíng dÉn với các chi tiết truyền thống Trung Hoa. Các không gian ẩm thực bên trong được thiết kế khá chăm chút với nhiều chi tiết tinh tế, được nhấn mạnh với các thủ pháp chiếu sáng tập trung vào tÆng th­­uëng: một vài điểm cần thiết tạo cảm giác ấn tượng cho thực khách. Tuy nhiên càng vào bên trong, lên tầng 2 tác giả hơi tham các chi tiết truyền thống khiến các nét đương đại giảm dần, không gian trở nên nặng về phong cách truyền thống Trung Hoa hơn. Nếu giữ được nét đương đại như ở sảnh thì - Gi¶i nhÊt gi¶i th­uëng loa thµnh 2021 Hä đồtªn án sẽ tốt hơn.

- b»ng “s¸ng t¹o tróc” cña héi kiÕn tróc utròn viÖt Việc bố trí nhiều bàn chữ nhật hơn bàn tròn khiến đồ án đánh mất nétkiÕn đặc trưng của nhà hàng Trung Hoa là bàns­ ăn vớinam mâm xoay, một nét truyền thống cần được giữ lại. Lối giao thông từ sảnh vào để đến cầu thang lên tầng 2 hơi phức tạp khó sử dụng. Ngoài ra, đồ - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm Tr­uêng án chưa tìm tòi được các nét mới, hay sáng tạo vượt trội hơn để có thể dành được giải Nhất.

gi¶I nh×

Khu ở Quang Trung

Đồ án hình thành từ việc giải tỏa một khu nhà cũ với chợ tự phát để hình thành 1 chung cư cao tầng với ý tưởng hình khối khá tốt, các loggia, balcon đưa ra thụt vào tạo hiệu ứng bóng đổ đẹp kết hợp với cây xanh; mái công trình tạo dốc truyền thống có phối hợp đan xen nhiều block nhà với nhau khiến công trình mang một vẻ tươi mát, hiện đại nhưng vẫn giữ được đường nét truyền thống của nhà Việt Nam. Đồ án thể hiện khá tốt, trình bày mạch lạc, ấn tượng với các góc nhìn đẹp. Tuy nhiên, về mặt công năng thì đồ án còn một số hạn chế như: Khu thương mại để thay thế chợ tự phát hiện hữu chưa được nghiên cứu đến dù được nhắc đến trong phần đầu của đồ án, còn nhiều không gian bỏ trống tại tầng 1 chưa được khai thác; Các Block nhà quá gần nhau nên giảm giá trị về tầm nhìn ra ngoài cho các căn hộ nằm phía trong, đối diện với các căn hộ ở block bên cạnh; Đồ án chưa nghiên cứu đến vấn đề thu gom rác thải tại tầng hầm, cũng là 1 vấn đề khá quan trọng cần chú ý khi thiết kế chung cư.

gi¶I nh×

Trung tâm chế tác và trưng bầy đèn lồng hội An

Đồ án kế thừa và phát huy tốt các yếu tố liên quan đến vật liệu, đặc điểm kiến trúc địa phương, tạo ra các tương tác hiệu quả giữa truyền thống và hiện đại. Tác giả đã khai thác và kiểm soát tốt các góc nhìn, từ đó, tạo ra các tuyến dẫn hướng từ các khu vực đô thị vào công trình. Các giải pháp cắt khối theo trục cảnh quan, đẩy khối cao thấp, gọt vát các cạnh, mái, đan xen không gian và nhấn cảnh quan, kết hợp sử dụng vật liệu truyền thống địa phương (tre, lá tranh, đá xám, gỗ) đã tạo nên một tổ hợp công trình ấn tượng. Bố cục tổng mặt bằng và các mặt đứng trình bày hấp dẫn, tạo ra các chuyển động về không gian rất phong phú, thu hút các hướng nhìn vào công trình hiệu quả. Tuy nhiên, phần nghiên cứu các nội dung hoạt động cũng như tổ chức không gian nội thất của đồ án còn hạn chế.

gi¶I nh×

Không gian tổ hợp Tống Duy Tân - Bridge City

Đồ án giải quyết vấn đề mang tính xã hội của khu vực đô thị lõi lịch sử: cải tạo, nâng cấp một cụm dân cư gắn với gia tăng các tiện ích sinh hoạt, gia tăng không gian công cộng đô thị. Thiết kế tôn trọng cấu trúc đô thị cũng như tỷ lệ kiến trúc của khu vực. Các giải pháp thiết kế hướng đến tạo lập một không gian đa năng, linh hoạt đáp ứng nhiều mục đích sử dụng hàng ngày cho những ngôi nhà phố chật hẹp đang rất hạn chế về diện tích sử dụng cũng như tiện nghi sinh hoạt. Đồ án đồng thời quan tâm đến việc tăng cường các không gian công cộng, bổ sung các không gian dịch vụ mới, không gian đỗ xe cho cư dân tại chỗ và khách. Từ đó, tạo ra một điểm đến hấp dẫn trong khu vực nội đô lịch sử.


13 13 TH¦ëNG Gi¶iGI¶I th­u ëng THµNH 2021 loaLOA thµnh 2021

®å ¸n tèt nghiÖp xuÊt s¾c chuyªn ngµnh

kiÕn tróc quy ho¹ch c¸c ®å ¸n ®o¹t Gi¶i

loa thµnh 2021


Gi¶i nhÊt

14 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

§å ¸n

THẬP TAM TRẠI - KHÔNG GIAN TRẢI NGHIỆM, BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ HÀ NỘI

Gi¸o viªn h­uíng dÉn

TS. KTS. TRẦN MINH TÙNG THS. KTS PHẠM DUY TÚ

tÆng th­­uëng:

Hä tªn

VI THỊ NGUYỆT

Tr­uêng

ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI

- Gi¶i nhÊt gi¶i th­uëng loa thµnh 2021 - b»ng “s¸ng t¹o kiÕn tróc” cña héi kiÕn tróc s­u viÖt nam - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ


PHỐI CẢNH GÓC

MẶT CẮT

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

15


16 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Gi¶i nhÊt Hä tªn Tr­uêng

§å ¸n Gi¸o viªn h­uíng dÉn

tÆng th­­uëng: - Gi¶i nhÊt gi¶i th­uëng loa thµnh 2021 - b»ng “s¸ng t¹o kiÕn tróc” cña héi kiÕn tróc s­u viÖt nam - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

MẶT BẰNG TỔNG THỂ VÀ SƠ ĐỒ GIAO THÔNG

PHỐI CẢNH GÓC


17 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

PHỐI CẢNH GÓC

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ


Gi¶i nhÊt

18 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

§å ¸n

TRUNG TÂM THIỀN ĐỊNH THIÊN CẦM SƠN

Gi¸o viªn h­uíng dÉn

THS. KTS. PHẠM QUANG DIỆU

tÆng th­­uëng:

Hä tªn

VÕ HOÀNG VINH

Tr­uêng

ĐH KIẾN TRÚC TPHCM

- Gi¶i nhÊt gi¶i th­uëng loa thµnh 2021 - b»ng “s¸ng t¹o kiÕn tróc” cña héi kiÕn tróc s­u viÖt nam - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

MẶT BẰNG TỔNG THỂ


19 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ

PHỐI CẢNH GÓC


20 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Gi¶i nhÊt Hä tªn Tr­uêng

§å ¸n Gi¸o viªn h­uíng dÉn

tÆng th­­uëng: - Gi¶i nhÊt gi¶i th­uëng loa thµnh 2021 - b»ng “s¸ng t¹o kiÕn tróc” cña héi kiÕn tróc s­u viÖt nam - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

MẶT CẮT - MẶT ĐỨNG HƯỚNG BẮC

MẶT CẮT - MẶT ĐỨNG HƯỚNG ĐÔNG


NỘI, NGOẠI THẤT CÔNG TRÌNH Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

21


Gi¶i nhÊt

22 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

§å ¸n

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN MỘT PHẦN TUYẾN ĐƯỜNG SẮT RĂNG CƯA ĐÀ LẠT - PHAN RANG, ĐOẠN TỪ TRẠM ĐA THỌ ĐẾN TRẠM HÀNH

Gi¸o viªn h­uíng dÉn

THS. KTS. HỒ VIẾT VINH

tÆng th­­uëng:

Hä tªn

LÊ TẤN CHUNG

Tr­uêng

ĐH KIẾN TRÚC TPHCM

- Gi¶i nhÊt gi¶i th­uëng loa thµnh 2021 - b»ng “s¸ng t¹o kiÕn tróc” cña héi kiÕn tróc s­u viÖt nam - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG


23 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN


24 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Gi¶i nhÊt Hä tªn Tr­uêng

§å ¸n Gi¸o viªn h­uíng dÉn

tÆng th­­uëng: - Gi¶i nhÊt gi¶i th­uëng loa thµnh 2021 - b»ng “s¸ng t¹o kiÕn tróc” cña héi kiÕn tróc s­u viÖt nam - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

KHAI TRIỂN CHI TIẾT


25 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

KHAI TRIỂN CHI TIẾT

MẶT CẮT TỔNG THỂ


Gi¶i nh×

26 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

§å ¸n

TRUNG TÂM ĐẠI HỌC CARCASSONNE - BASTIDE POINT

Gi¸o viªn h­uíng dÉn

TS. KTS. NGUYỄN VIỆT HUY

tÆng th­­uëng:

Hä tªn

TRẦN CÔNG HOAN

Tr­uêng

ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI

- Gi¶i nh× gi¶i th­uëng loa thµnh 2021 - b»ng “s¸ng t¹o kiÕn tróc” cña héi kiÕn tróc s­u viÖt nam - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

TỔNG MẶT BẰNG


MẶT BẰNG

PHỐI CẢNH GÓC

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

27


28 Gi¶i nh×

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

§å ¸n

Hä tªn Tr­uêng

Gi¸o viªn h­uíng dÉn

tÆng th­­uëng: - Gi¶i nh× gi¶i th­uëng loa thµnh 2021 - b»ng “s¸ng t¹o kiÕn tróc” cña héi kiÕn tróc s­u viÖt nam - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

MẶT CẮT - PHỐI CẢNH GÓC

MẶT ĐỨNG - MẶT CẮT


NỘI, NGOẠI THẤT CÔNG TRÌNH Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

29


Gi¶i nh×

30 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

§å ¸n

TRUNG TÂM CỨU HỘ ĐỘNG VẬT VÀ NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG HOANG DÃ RỪNG NAM CÁT TIÊN

Gi¸o viªn h­uíng dÉn

THS. KTS. PHẠM QUANG DIỆU

tÆng th­­uëng:

Hä tªn

PHAN NGUYỄN NGUYÊN NHI

Tr­uêng

ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM

- Gi¶i nh× gi¶i th­uëng loa thµnh 2021 - b»ng “s¸ng t¹o kiÕn tróc” cña héi kiÕn tróc s­u viÖt nam - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

TỔNG MẶT BẰNG


MẶT BẰNG

MẶT ĐỨNG - MẶT CẮT

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

31


32 Gi¶i nh×

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

§å ¸n

Hä tªn Tr­uêng

Gi¸o viªn h­uíng dÉn

tÆng th­­uëng: - Gi¶i nh× gi¶i th­uëng loa thµnh 2021 - b»ng “s¸ng t¹o kiÕn tróc” cña héi kiÕn tróc s­u viÖt nam - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

MẶT BẰNG

PHỐI CẢNH GÓC


PHỐI CẢNH GÓC NỘI THẤT Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

33


Gi¶i nh×

34 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

§å ¸n

NHÀ HÀNG ÁI CƠ

Gi¸o viªn h­uíng dÉn

NTK. NGUYỄN HỮU ĐẠT SANH

tÆng th­­uëng:

Hä tªn

BÙI THỊ QUỲNH ANH

Tr­uêng

ĐHDL VĂN LANG

- Gi¶i nh× gi¶i th­uëng loa thµnh 2021 - b»ng “s¸ng t¹o kiÕn tróc” cña héi kiÕn tróc s­u viÖt nam - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

MẶT BẰNG


TẦNG 1 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

35


36 Gi¶i nh×

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

§å ¸n

Hä tªn Tr­uêng

Gi¸o viªn h­uíng dÉn

tÆng th­­uëng: - Gi¶i nh× gi¶i th­uëng loa thµnh 2021 - b»ng “s¸ng t¹o kiÕn tróc” cña héi kiÕn tróc s­u viÖt nam - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

TẦNG 2


KHU VIP Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

37


Gi¶i nh×

38 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

§å ¸n

TRUNG TÂM KHÁM PHÁ MỎ ĐÁ TRẮNG MÔNG SƠN KẾT HỢP DU LỊCH HỒ THÁC BÀ, YÊN BÁI

Gi¸o viªn h­uíng dÉn

THS. KTS. NGUYỄN TRUNG DŨNG

tÆng th­­uëng:

Hä tªn

TRẦN ANH TUẤN

Tr­uêng

ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI

- Gi¶i nh× gi¶i th­uëng loa thµnh 2021 - b»ng “s¸ng t¹o kiÕn tróc” cña héi kiÕn tróc s­u viÖt nam - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

TỔNG MẶT BẰNG

36


43

MẶT BẰNG

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

39


PHỐI CẢNH G

§å ¸n

Gi¶i nh×

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

40

PHỐI CẢNH TỪ TRÊN CAO TỪ THÁP QUAN SÁT

Hä tªn Tr­uêng

Gi¸o viªn h­uíng dÉn

tÆng th­­uëng: - Gi¶i nh× gi¶i th­uëng loa thµnh 2021 - b»ng “s¸ng t¹o kiÕn tróc” cña héi kiÕn tróc s­u viÖt nam - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

PHỐI CẢNH GÓC HƯỚNG VÀO CHÍNH

PHỐI CẢNH TỪ TRÊN CAO TỪ THÁP QUAN SÁT

PHỐI CẢNH TỪ TRÊN CAO HƯỚNG VÀO CHÍNH

KHÔNG GIAN TRƯNG BÀY NGOÀI TRỜI

KHÔNG GIA

LỐI ĐI ĐẾN HANG ĐÁ

34

PHỐI CẢNH TỪ TRÊN CAO HƯỚNG VÀO CHÍNH

KHÔNG GIAN TRÊN MÁI CÔNG TRÌNH

KHÔNG GIAN SÂN KHẤU HOA TRẮNG 40

PHỐI CẢNH

37


41 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021 SÂN KHẤU VÀ MẶT NƯỚC

NGOẠI THẤT KHU LƯU TRÚ

KHÔNG GIAN BỂ BƠI TRONG NHÀ KHÔNG GIAN TRƯNG BÀY TẠI HANG ĐÁ

LỐI XUỐNG HANG ĐÁ

44

KHÔNG GIAN SẢNH ĐÓN KHÔNG GIAN TRƯNG BÀY TRONG NHÀ

KHÔNG GIAN SẢNH ĐÓN KHÔNG GIAN

KHÔNG GIAN SẢNH+TRƯNG BÀY KHÔNG GIAN THÔNG TẦNG+SẢNH KHÁNH TIẾT

KHÔNG GIAN THIỀN

KHÔNG GIAN TRẢI NGHIỆM CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO 39

45

KHÔNG GIAN THÔNG TẦNG+SẢNH KHÁNH TIẾT

NỘI THẤT

KHÔNG GIAN


Gi¶i nh×

42 Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

KHÔNG GIAN TỔ HỢP TỐNG DUY TÂN - BRIDGE CITY

Gi¸o viªn huíng dÉn

M.ARCH EYTAN FICHMAN

tÆng thuëng:

Hä tªn

NGUYỄN LÊ HUY

Truêng

ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Circulation

§å ¸n

- Gi¶i nh× gi¶i thuëng loa thµnh 2021 - b»ng “s¸ng t¹o kiÕn tróc” cña héi kiÕn tróc su viÖt nam - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

S- SCALE Circulation

Program

Housing + Food

Pagoda

Housing

Housing + Shop

Firm, company Toilet

Height limit

Sun shading

Legend

0

0m

21

50

100

Building types

3-4 storey

5-6 storey

Colonial house

Publishing company

3-5 storey

6 storey

3-4 storey housing

Landmark

4 storey

Renovated house

Pagoda

4-5 storey

New house

22

HIỆN TRẠNG


EXISTING SCRIPTOGRAM

AFTER REMOVE HOUSE NEARBY

REMOVE HOUSES WITH BAD CONDITION

GRID

MASSING MODEL

SELECTION 2D

FUNCTION DIAGRAM

MRT SYSTEM (14METER BOUNDARY)

SITE

Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

SITE

SITE GEOMETRY (ORIGINAL)

SITE GEOMETRY

36

OLD CIRCULATION

43

PROPOSAL SELECTION 3D

LEGEND PUBLIC AREA STAFF AREA COWORKING SPACE PUBLIC FACILITY PACKING AREAS APARTMENT

NEW RAILWAY SYSTEM SCRIPTOGRAM

FUNCTI

GUESTS STAFF ARTWORKS URBAN

37

NEW CIRCULATION

ZONING

GRID

35

ĐỀ XUẤT

37


20000 7500 2500

-0.050 3 2

A’1 A’1

5000 3000 5000 34000 5000 00

+4.000

10

90

00 30 00 30 0 00

B’2

B’3

B’4

9000 B’5

B’6

B’7

00

% &

B’14

18000

9000

5000 34000 5000 3000

6

C’D

C’F

30

D’B 00 50

/HYHO 00 30 50 39 00 00 0 30

00

/HYHO 70 D’2

D’I

10 00 00 0

C’B C’C

268 BIKES (2 BIKES / FAMILY) 134 BICYCLES (BICYCLE / FAMILY) 46

D’A C’F

D’B

D’C

D’D

D’E

7

D’F

D’G

D’H

C’E

D’F

D’G

D’H D’I

D’3 D’J

SCALE 1/100

/HYHO

B’13

UNDERGROUND USER MOTOBIKE PARKING UNDERGROUND USER BICYCLE PARKING TECHINICAL ROOM

8QGHUJURXQG

MASTERSECTION PLAN A1 + FIRSTFLOOR PLAN

/HYHO

QUANTITY B’12

C’A

5000

D’C

D’D

N

D’J

5000 17000

/HYHO

D’A

D’3

N

B’10 B’11

C’E

8QGHUJURXQG

/HYHO

5000

+7.000

B’9

/HYHO

50

00 50

B’8

5000 2000

C’B

C’C

00

B’1

3000

C’D

D’1

70 10 00 00 0

3000 5000

34000

0

5000 5000 39000

90 00 50 00 30 00 50 00

D’E

30 50 39 00 00 0 00 50

00

D’2

/HYHO

3000

00

15

+4.000

16

30

D’1

/HYHO

LEGEND 1. LOBBY 2. TECHNICAL ROOM 3. UNDERGROUND USER PARKING

5000

30

B’14

5000

00

00

BASEMENT

3000

00

B’13

0.71 HA 15% 1110 SQM 15981 SQM 134 25M/ 8FL 2.2

5000

30

B’12

5000

0

B’10 B’11

5000 17000

00

B’9

5000

SCALE 1/250

SCALE 1/250

00

+7.000

00

B’8

C’8

50

3

B’D

90

B’7

5000 2000

00

00

30

00

50

C’7 00

00

B’6

C’6 30

50

B’5

3000

26 50 000 00

+7.000

00

B’4

TOTAL AREA DENSITY OF CONSTRUCTION CONSTRUCTION AREA (FIRST FLOOR) TOTAL CONSTRUCTION AREA TOTAL APARTMENT HEIGHT/FLOOR FLOOR AREA RATIO

D’H

+7.000

00

B’3

5000

C’5

50

50

B’2

5000 39000

C’A

12

B’1

3000

C’4 00

B’C 6581

6581

QUANTITY

5000

50

00

50

D’G

5000

00 30

1 +4.000

3000

5000

B’10

C’3

50

/HYHO

14

B’D 5000

5000

B’9

+6.950

30

LEGEND 0.000 1. LOBBY 30 0.000 2. FOOD & BEVERAGE 0 /HYHO 0 D’1 3. PUBLIC TOILETS 7 10 000 00 D’2 0 SECURITY STAFF 4. FUNCTIONAL LOBBY + 5. RECEIVING & CLASSIFICATION ROOM D’I 0.000/HYHO 6. TECHNICAL ROOM D’3 D’J 7. APARTMENT ZONE D 8. PUBLIC PARKING /HYHO 9. SECURITY STAFF 10. PERFORMANCE AREA 11. OPERATOR STAFF PARKING 12. USER CAR PARKING

D’F

13

3000

B’8

C’2

30 30 00 00

+7.000

E’C

+3.950

12

5000

B’7

00

+4.000 11

5000 39000

B’6

2

14081 3000

14081 3000

30

/HYHO

C’8

00

3000

B’5

C’1

E’B

B’B 50

5000

B’4

6

C’7 00

8

B’3

B’A

C’6 30

+4.000

B’2

90

9

26 50 000 00

5000

up

B’1

4

/HYHO

A2

4500

00

B’B

D’E

7

5000

C’5

50

6 +4.000

+7.000

A’L

00

3000

E’4 5000

0

3000

A’K C’4

30

B’C

00

+ FIRSTFLOOR PLAN

C’3

50

up +4.000

4500

00 50

D’D

A’J

C’2

30 30 00 00

+4.000 down

E’C

B’A

/HYHO

/HYHO

5000

C’1

+3.000

C’F

E’3 15000 5000

00

1

9000

+4.000

A’L

E’2 5000

A’I

5

A2

E’1

E’A

A’H

5000

5000

00 30 00 50

4

5000 5

/HYHO

A’G

Urban Planning ‘s Height Limit (Ancient Quater Street)

E’B

A’K

A’F

%

5000

+4.000

A’J

D’B D’C

%

3000

5000

00 50

D’A

/HYHO 0.000

3

%

12

00

A’I

/HYHO

%

E’4

18000 9000

90

00

3000

D’J

%

E’3 15000 5000

5000

C’E

E’A

0

+4.000

A’H

E’2

1

B’D

3000

C’D

5000

% E’1

down

-3.000

2

3000

A’G

5000

%

2

1

00

%

30

5000

00

/HYHO

0.000

5000 3000

C’C A’E

A’F

%

34000

% A2 $

D’I

3000

5000 00

00

A’D

3000

00

D’H

D’3

7

C’B

A’E

30

7 10 000 00 0

+3.950

-3.000

B’C

A’C

30

2500

11

0.000

00

D’2

D’G

5000

00

A’D

50 30

D’1

B’B

A’B

0.000

12

B’14

6581

B’13

18000 9000

B’12

1

A’L

9000

B’10 B’11

A’C

0.000

A1

00

B’9

3

A’J

00

A’B

8

A’3

50

B’8

5000

A’I

5000

B’10

5000

00

B’7

E’3 15000 5000

B’A

C’A

0.000

5000

00

5000 17000

90

5000

13500

A’A

30

B’6

E’2 5000

4000

00

00

B’5

5000

B’9

0

5000 2000

A’2 10500

C’8

50

5000

3000

3000

B’8

7500

D’FB’4

A’1

00

6

5000

5000

B’7

2500

B’3

C’7

30

1 10000

5000 39000

5000 39000

B’6

A’K

12

5 39 000 00 0

B’2

A1

20000

3000

D’E B’1

A’3 5000

A’A

D’D 5000

13500

3000

B’5

C’6

7500

50

5000

0.000 1

5

00

3000

30

5000 7

A’2 10500

0.000

5000

B’4

12

00

A’1

C’F

0.000

B’3

5000

50

26 50 000 00

00 50 0.000

00

4

B’D

D’C

0.000

B’2

C’5

00

10000

0 00 12

B’1 50

0.000

30

14081 3000 6581

0.000

5000

1500

up

00

D’A D’B

B’C

3000

C’4

30 3

90

00

5000

C’3

-0.050

00

4500

B’B

0.000

5000

B’D

9

E’1

A’G

1

A’H

00

C’D C’E

-3.000

2

C’2 50

1

E’C

5000

C’1 30 30 00 00

4500

C’B C’C

B’A

down

14081 3000

0.00

3000

A’L A2

3000

4500

90 12

1

0.000

A’K

A’F

-3.000

B’C

00

E’B

30

0.000

0.000

0.00

5000

11

12

0

10

B’B

- b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

00

9000

8

2

B’14

5500

E’C

A’E

B’A

C’A

00

3000 5000

B’13 A’J

1

4000

00

1

E’B A’3

5000

- b»ng “s¸ng t¹o kiÕn tróc” cña héi kiÕn tróc s­u viÖt nam

C’8

50

5000

A’2 13500 10500

A’D

A’L

00

Tr­uêng

5000 17000

B’12

- Gi¶i nh× gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

C’7 00

1 0.000

A’1

A’K

30

E’4

15000 5000

5000

0.000

18000

5000

B’10 B’11

E’3

E’A

A’I

3

20000

E’2

C’6

4500

do wn

14081 3000

2

E’4 5000

A’J

6581

2500 3000 5000

5000 2000

C’5

00

26 50 000 00

E’1

A’H

B’9

50

E’3 15000 5000

5000

A’I

2

00

0.000

5000

3000

B’8

C’4

30 3

9

-0.100

5000

6

5000

B’7

-0.050

1

5000

5000 39000

B’6

3

0.000

A’G

0.000

0.000

50

3000

00

E’2

1500

E’A

A’H

tÆng th­­uëng:

C’3

50

-0.050

up

E’1

A’G

C’2

30 30 00 00 -0.050

34000

A’F

1

B’5

20000 7500

C’1

A’D

A’E

0.000

Gi¸o viªn h­uíng dÉn

0.00

A’C

Hä tªn 0.000

5500

A’E

12

5000

9000

3000

E’C

A’3

5000

A’F

0.00

5000

1

0.000

A’2 13500 10500

A’D

5000

A’B

10

E’B

5000

10000

Gi¶i nh×

9000 2

18000

3000

1

§å ¸n

A1

E’4

15000 5000

5000

E’A

0.000

5000

E’3A’A

E’2

A’3

30

E’1

5000

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

2

0.000

000

A’2 13500 10500

9000

5000

34000

3000

-0.100

12

1

0.000

5 39 000 00 0

5000

44

-0.050

% %

LEGEND 1. LOBBY 2. FOOD & BEVERAGE % $ A1 $ , $ + $ * 3. PUBLIC TOILETS SECOND FLOOR PLAN 4. FUNCTIONAL LOBBY + SECURITY STAFF SCALE 1/250 5. RECEIVING & CLASSIFICATION ROOM 6. TECHNICAL ROOM 7. APARTMENT ZONE D 8. PUBLIC PARKING 9. SECURITY STAFF N 10. PERFORMANCE AREA 11. OPERATOR STAFF PARKING 12. USER CAR PARKING

$

BASEMENT

LEGEND 1. LOBBY SCALE 1/250 2. TECHNICAL ROOM TOTAL$ ) AREA $ ( 0.71 HA $ ' $ & $ % $ $ 3. UNDERGROUND USER PARKING DENSITY OF CONSTRUCTIONLEGEND 15% THIRD FLOOR PLAN MAIN LOBBY 13.SQM STORAGE CONSTRUCTION AREA (FIRST2.1.FLOOR) 111014. SCALE 1/250 MEETING ROOM OPERATOR/ STATION STAFF AREA 15. APARTMENT TOTAL CONSTRUCTION AREA3. INFORMATION + TICKET OFFICE 15981 SQM ZONE C 4. SECURITY STAFF 16. APARTMENT ZONE D Urban Planning ‘s Height Limit TOTAL APARTMENT 134 5. EXHIBITION AREA (INDOOR) (Ancient Quater Street) 6. EXHIBITION AREA (OUTDOOR) HEIGHT/FLOOR 25M/ 8FL 7. PUBLIC TOILETS 8. FUNCTIONAL LOBBY FLOOR AREA RATIO 2.2 9. CRAFTING + FIXING ROOM N 10. WORKSHOP N QUANTITY

39

11. OFFICES 12. TECHNICAL ROOM

QUANTITY

/HYHO

/HYHO

UNDERGROUND USER MOTOBIKE PARK UNDERGROUND USER BICYCLE PARKIN TECHINICAL ROOM

LEGEND 1. FUNCTIONAL LOBBY 2. COWORKING AREA 3. TOILETS 4. LOBBY 5. APARTMENT ZONE A 6. APARTMENT ZONE C 7. APARTMENT ZONE D

/HYHO

/HYHO

/HYHO

40

/HYHO

/HYHO

/HYHO

/HYHO

39

/HYHO

/HYHO

/HYHO

/HYHO

/HYHO

/HYHO

8QGHUJURXQG

8QGHUJURXQG

SECTION A2 SCALE 1/100

MẶT BẰNG - MẶT CẮT 42


mrt system support: polycarbonate panel solid palsun reduce noise 33dB d=1500x3000x15

3000

6FL +16000

building C2

slope 5 degree

45 roof top: concrete t=100 waterproofing membrane t=100

building B

balcony: waterproof insulation reinforced concrete t=100

mrt system support: I-shaped beam stainless steel d=100x200

beam: reinforced concrete d=200x400

beam: reinforced concrete d=200x400

mrt system

balcony: baluster: steel rod t=5x20 glass panel

balcony: baluster: steel rod t=5x20 glass panel

3000

5FL +13000

exterior wall: white brick t=200

slope 5 degree

3000

4FL +10000

beam support: I-shaped beam stainless steel d=200x38.7

exterior wall: polycacbonat panel t=40 translucent surfaces

pedestrian bridge

coworking space

floor: stainless steel t=100

3FL +7000

3000

3000

3FL +7000 workshop

floor: stainless steel t=100

exhibition area (outdoor)

crafting & fixing room

2FL +4000

2FL +4000

4000

bridge cover: polycacbonat panel t=40 translucent surfaces alley

public parking

column: stainless steel d=150x150

sidewalk

door: overhead rolling d=4200x2800

Ton That Thiep street

1FL 0000

1FL 0000 3000

Tong Duy Tan street

4FL +10000 3000

3000

balcony: waterproof insulation reinforced concrete t=100

3000

7FL +19000

door: double sliding d= 1550x2400 steel frame glass panel

building C1

exterior wall: white brick t=100

4000

3000

roof top: concrete t=100 waterproofing membrane t=100

8FL +22000

underground user parking

GF -3000

9000

8800

5000

3000

5000

5000

3000

5000

5000

3000

5000

44

45

MẶT CẮT - PHỐI CẢNH

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

RFL +25000


Gi¶i nh×

46 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

§å ¸n

KHU Ở QUANG TRUNG

Gi¸o viªn h­uíng dÉn

KTS. LÂM KHÁNH DUY

tÆng th­­uëng:

Hä tªn

VÕ SỸ HÙNG

Tr­uêng

ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI

- Gi¶i nh× gi¶i th­uëng loa thµnh 2021 - b»ng “s¸ng t¹o kiÕn tróc” cña héi kiÕn tróc s­u viÖt nam - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG

CẤU TRÚC


47 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

MẶT BẰNG - MẮT CẮT CÔNG TRÌNH


48 Gi¶i nh×

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

§å ¸n

Hä tªn Tr­uêng

Gi¸o viªn h­uíng dÉn

tÆng th­­uëng: - Gi¶i nh× gi¶i th­uëng loa thµnh 2021 - b»ng “s¸ng t¹o kiÕn tróc” cña héi kiÕn tróc s­u viÖt nam - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

MẶT CẮT - MẶT ĐỨNG

MẶT ĐỨNG - PHỐI CẢNH


PHỐI CẢNH Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

49


Gi¶i nh×

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

50 Hä tªn Tr­uêng

§å ¸n

TRUNG TÂM CHẾ TÁC VÀ TRƯNG BÀY ĐÈN LỒNG HỘI AN

Gi¸o viªn h­uíng dÉn

THS. KTS. TRẦN XUÂN TUẤN

tÆng th­­uëng: Ảnh chân dung TRẦN TRUNG thí sinh 4x6

NHÂN

- Gi¶i nh× gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

b»ng “s¸ng t¹o kiÕn tróc” cña héi kiÕn tróc s­u viÖt nam BẢN TRÍCH-NGANG CỦA THÍ SINH THAM DỰ GIẢI -THƯỞNG LOA THÀNH 2021 b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG Họ và tên thí sinh: Trần Trung Nhân Số chứng minh thư: 206286908 Ngày cấp: 16/01/2016 Ngày tháng năm sinh: 28/09/1998 Trường: Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Nơi cấp: Tỉnh Quảng Nam Năm tốt nghiệp: 2021

Tên đồ án tốt nghiệp: Trung tâm chế tác và trưng bày đèn lồng Hội An Giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp: Ths. Kts Trần Xuân Tuấn Mã số tự chọn: ND-0706 Cơ quan công tác: Khoa kiến trúc, trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Địa chỉ liên hệ: Khoa kiến trúc, trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Điện thoại: 0383153777 E-mail: trungnhan.dezicor@gmail.com (Bản photo chứng minh thư kèm theo) Ngày 09 tháng 08 năm 2021 Người khai:

Trần Trung Nhân

MẶT BẰNG TỔNG THỂ


MẶT BẰNG TỔNG THỂ

MẶT ĐỨNG

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

51


52 Gi¶i nh×

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

§å ¸n

Hä tªn Tr­uêng

Gi¸o viªn h­uíng dÉn

tÆng th­­uëng: - Gi¶i nh× gi¶i th­uëng loa thµnh 2021 - b»ng “s¸ng t¹o kiÕn tróc” cña héi kiÕn tróc s­u viÖt nam - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

MẶT BẰNG - SƠ ĐỒ TÁCH LỚP

MẶT CẮT


NỘI THẤT Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

53


Gi¶i ba

54 Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

§å ¸n

THƯ VIỆN TỔNG HỢP NAM SÀI GÒN

Gi¸o viªn huíng dÉn

THS. KTS. CHÂU MỸ ANH

tÆng thuëng:

Hä tªn

PHẠM ĐĂNG KHOA

Truêng

ĐHDL VĂN LANG

- Gi¶i ba gi¶i thuëng loa thµnh 2021 - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

MẶT BẰNG - MẶT CẮT


PHỐI CẢNH TỔNG THỂ

NỘI THẤT

Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

55


Gi¶i ba

56 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

§å ¸n

TRUNG TÂM CAO NIÊN TP. HỒ CHÍ MINH

Gi¸o viªn h­uíng dÉn

THS.KTS. NGUYỄN BÍCH HOÀN

tÆng th­­uëng:

Hä tªn

NGUYỄN HOÀNG PHÚ

Tr­uêng

ĐHDL VĂN LANG

- Gi¶i ba gi¶i th­uëng loa thµnh 2021 - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

MẶT BẰNG - PHỐI CẢNH GÓC CÔNG TRÌNH

MẶT ĐỨNG


57 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

MẶT BẰNG TRIỂN KHAI CHI TIẾT CẢNH QUAN

MẶT BẰNG TỔNG THỂ

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ


58 Gi¶i ba

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

§å ¸n Gi¸o viªn h­uíng dÉn

TRUNG TÂM TRƯNG BÀY VÀ THỰC NGHIỆM HANG ĐỘNG NÚI LỬA KRÔNG NÔ TS. KTS. TRẦN ĐÌNH HIẾU

tÆng th­­uëng:

Hä tªn

ĐINH SỸ TUẤN

Tr­uêng

ĐH THỦ DẦU MỘT

- Gi¶i ba gi¶i th­uëng loa thµnh 2021 - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

MẶT BẰNG - MẶT ĐỨNG TỔNG THỂ


59 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

PHỐI CẢNH

NỘI, NGOẠI THẤT CÔNG TRÌNH


Gi¶i ba

60 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

§å ¸n

GIẢNG VÕ ĐƯỜNG - TRUNG TÂM VĂN HÓA VÕ THUẬT GIẢNG VÕ

Gi¸o viªn h­uíng dÉn

TS. KTS. NGUYỄN CAO LÃNH

tÆng th­­uëng:

Hä tªn

NGUYỄN HÀ TRUNG HIẾU

Tr­uêng

ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI

- Gi¶i ba gi¶i th­uëng loa thµnh 2021 - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

MẶT BẰNG TỔNG THỂ


61 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ

MẶT CẮT - NỘI, NGOẠI THẤT CÔNG TRÌNH


Gi¶i ba

62 Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

§å ¸n

LÀNG SINH VIÊN THÍCH NGHI “THỜI COVID”

Gi¸o viªn huíng dÉn

THS. KTS. TRẦN CÔNG DANH

tÆng thuëng:

Hä tªn

NGUYỄN NGỌC HÀ

Truêng

ĐH BÁCH KHOA ĐHQG TP. HỒ CHÍ MINH

- Gi¶i ba gi¶i thuëng loa thµnh 2021

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

- b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

CÁC MẶT ĐỨNG & MẶT CẮT ĐIỂN HÌNH

MẶT ĐỨNG TÂY BẮC

MẶT ĐỨNG TÂY NAM

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ

MẶT CẮT BF’ - BA’

MẶT CẮT BA’ - DF’

MẶT CẮT


63

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

DORM+

13

Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

LÀNG SINH VIÊN THÍCH NGHI “THỜI COVID”

14

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

4 10

7

10

3 10 8

12

11 6 1

9 THIẾT KẾ CẢNH QUAN

10

5 10

HD-1708

2

KHÔNG GIAN TRONG NHÀ

KHÔNG GIAN NGOÀI TRỜI

1. SẢNH TÒA A1 - HÀNH CHÍNH, Y TẾ

8. QUẢNG TRƯỜNG

2. SẢNH TÒA A2

9. SÂN KHẤU NGOÀI TRỜI

3. SẢNH TÒA B1

10. KHÔNG GIAN KẾT NỐI

4. SẢNH TÒA B2

11. CÔNG VIÊN TRUNG TÂM

KHÔNG GIAN TRONG NHÀ

KHÔNG GIAN NGOÀI TRỜI

1. SẢNH TÒA A1 - HÀNH CHÍNH, Y TẾ

8. QUẢNG TRƯỜNG

2. SẢNH TÒA A2

9. SÂN KHẤU NGOÀI TRỜI

5. SẢNH TÒA C1

12. KHU NÔNG NGHIỆP

3. SẢNH TÒA B1

10. KHÔNG GIAN KẾT NỐI

4. SẢNH TÒA B2

11. CÔNG VIÊN TRUNG TÂM

6. SẢNH TÒA C2

13. THỂ THAO NGOÀI TRỜI

5. SẢNH TÒA C1

12. KHU NÔNG NGHIỆP

7. SẢNH TÒA D1

14. SÂN NHẬP HÀNG

6. SẢNH TÒA C2

13. THỂ THAO NGOÀI TRỜI

7. SẢNH TÒAHD-1708 D1

14. SÂN NHẬP HÀNG

13

MẶT BẰNG TỔNG THỂ TRỆT

36

57

MẶT BẰNG PHỐI CẢNH CÔNG TRÌNH THIẾT KẾ CẢNH QUAN

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH MẶT ĐỨNG

PHỐI CẢNH GÓC


Gi¶i ba

64 Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

§å ¸n

KHÔNG GIAN VĂN HÓA SÔNG NƯỚC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Gi¸o viªn huíng dÉn

THS. KTS. TRẦN CÔNG DANH

tÆng thuëng:

Hä tªn

NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN

Truêng

ĐH BÁCH KHOA ĐHQG TP. HỒ CHÍ MINH

- Gi¶i ba gi¶i thuëng loa thµnh 2021 - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

MẶT ĐỨNG

MẶT ĐỨNG HƯỚNG ĐÔNG

MẶT ĐỨNG HƯỚNG BẮC

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ


65

1. Khối hành chính - sự kiện 2. Khối lưu giữ - quảng bá 3. Khối trình diễn

LÀNG SÔNG

Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

KHÔNG GIAN VĂN HÓA SÔNG NƯỚC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

8

4. Khối ẩm thực 5. Khối trải nghiệm

Triển lãm và tổ chức sự kiện 1. Sảnh triển lãm ngắn hạn 2. Sảnh triển lãm dài hạn

6. Sân khấu ngoài trời 7. Bến thuyền chính

Nghề đánh cá 3. Xuồng ghe

8. Bến phụ - “Chợ nổi”

17

4. Ngư cụ 5. Nghề đan lưới

14 16

18

Nghề đan, dệt

15

6. Dệt chiếu 7. Đan lát

20

Phụ trợ trình diễn 8. Sảnh-căn tin diễn viên

5 1

4 6

2

19

9. Kho dụng cụ diễn viên 10. Phòng hóa trang 11. Phòng diễn tập 12. Sảnh-căn tin khách 13. Phụ trợ khách tham quan Ẩm thực 14. Bếp khu ẩm thực 15. Kho bếp 16. Ẩm thực món nước 17. Ẩm thực món lẩu 18. Bánh dân gian 19. Ẩm thực món nướng Trải nghiệm 20. Sảnh tập trung trải nghiệm Trình diễn 21. Khán đài ngoài trời 22. Sân khấu ngoài trời

14

21

1

5 3

6

21

4 12

2 7

22

9

13 11

3

8

10

7

MẶT BẰNG TẦNG 1 29

MD-0304 LÀNG SÔNG

MẶT BẰNG TỔNG THỂ

KHÔNG GIAN VĂN HÓA SÔNG NƯỚC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

LÀNG SÔNG

KHÔNG GIAN VĂN HÓA SÔNG NƯỚC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

MẶT BẰNG

LÀNG SÔNG

KHÔNG GIAN VĂN HÓA SÔNG NƯỚC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

LÀNG SÔNG

KHÔNG GIAN VĂN HÓA SÔNG NƯỚC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

47 47

MD-0304 MD-0304

47

NỘI, NGOẠI THẤT CÔNG TRÌNH MD-0304


Gi¶i ba

66 Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

§å ¸n

NHÀ MÁY SẢN XUẤT SẢN PHẨM TỪ RÁC THẢI TP. HỒ CHÍ MINH

Gi¸o viªn huíng dÉn

TS. KTS. LÊ THỊ BẢO THƯ TS. KTS. LÊ THỊ HỒNG NA

tÆng thuëng:

Hä tªn

HỒ THANH NHÃ

Truêng

ĐH BÁCH KHOA ĐHQG TP. HỒ CHÍ MINH

- Gi¶i ba gi¶i thuëng loa thµnh 2021 - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

MẶT BẰNG - MẶT ĐỨNG - PHỐI CẢNH GÓC


PHỐI CẢNH TỔNG THỂ

MẶT ĐỨNG

Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

67


Gi¶i ba

68 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

§å ¸n

KHÔNG GIAN HỒI ỨC CHÍN HẦM

Gi¸o viªn h­uíng dÉn

KTS. TRƯƠNG HỒNG TRƯỜNG KTS. TRƯƠNG HOÀNG PHƯƠNG

tÆng th­­uëng:

Hä tªn

NGUYỄN VĂN NAM

Tr­uêng

ĐH KHOA HỌC - ĐH HUẾ

- Gi¶i ba gi¶i th­uëng loa thµnh 2021 - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ


69 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

MẶT ĐỨNG - MẶT BẰNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH GÓC


Gi¶i ba

70 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

§å ¸n

BẢO TÀNG LỊCH SỬ CÔNG GIÁO

Gi¸o viªn h­uíng dÉn

THS. KTS. ĐỖ QUỐC HIỆP

tÆng th­­uëng:

Hä tªn

BÙI THỊ THÙY NGÂN

Tr­uêng

ĐH KIẾN TRÚC TP. HCM

MẶT ĐỨNG HƯỚNG TÂY BẮC

- Gi¶i ba gi¶i th­uëng loa thµnh 2021 - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

MẶT ĐỨNG HƯỚNG TÂY NAM

PHỐI CẢNH - MẶT ĐỨNG

MẶT ĐỨNG HƯỚNG ĐÔNG BẮC


71 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021 #frame

#jo

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - NỘI THẤT

Kết Luận..

Về đối tượng sử dụng

thành phần quan trọng không thể thiếu để hình thành công trình - là Yếu tố con người, đặc biệt là khách tham quan, họ tới đây để được gì? Họ tới để đi học, đi chiêm nghiệm, được chiêm ngưỡng cảnh quan, được giao lưu học hỏi,.. Nhưng sâu xa hơn, trong nội tâm họ được ủi an, thanh thản, được chữa lành,... Qua đó mong rằng đời sống tinh thần của chúng ta được cải thiện phần nào trong tình hình dịch bệnh khắc nghiệt hiện nay.

Mục

về lịch sử nhận ra m nhân loại,

Trục

hiện rõ của hìn

PHỐI CẢNH MẶT CẮT


Gi¶i ba

72 Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

GIẢI PHÁP MẶT ĐỨNG CÔNG TRÌNH

HÌNH TƯỢNG HÓA NGỌN NÚI THIÊN TRONG KIẾN TRÚC KH’MER

LA THANH AN

HÌNH KHỐI CÔNG TRÌNH ĐƠN GIẢN ĐỂ PHÙ HỢP VỚI KHU ĐÔ THỊ MỚI TRONG TƯƠNG LẠI. NHƯNG VẪN GỢI NHẮC NHỮNG NÉT ĐẶT TRƯNG TRONG KIẾN TRÚC KH’MER. ĐẶC BIỆT KẾT HỢP VỚI VẬT LIỆU ĐÁ, GỢI NHẮC HÌNH ẢNH CỦA NHỮNG NGÔI ĐỀN CỦA NGƯỜI KH’MER.

Hä tªn

§å ¸n

BẢO TÀNG NGHỆ THUẬT KH’MER TÂY NAM BỘ

Gi¸o viªn huíng dÉn

TS. KTS. PHẠM PHÚ CƯỜNG

tÆng thuëng:

GIẢI PHÁP KHÔNG GIAN MẶT CẮT

- Gi¶i ba gi¶i thuëng loa thµnh 2021 CHO NGƯỜI XEM CẢM GIÁC ĐANG Ở TRONG HANG ĐỘNG

HIỆN ĐẠI HÓA KHÔNG GIAN BÊN TRONG STUPA

- b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm GIẢI PHÁP KHÔNG GIAN MẶT CẮT

Truêng

HẮC NHỮNG NÉT ĐẶT TRƯNG ỦA NGƯỜI KH’MER.

26

ĐH KIẾN TRÚC TP. HCM

BẢO TÀNG NGHỆ THUẬT KH’MER TÂY NAM BỘ

CHO NGƯỜI XEM CẢM GIÁC ĐANG Ở TRONG HANG ĐỘNG

BẢO TÀNG NGHỆ THUẬT KH’MER TÂY NAM BỘ

27

BẢO TÀNG NGHỆ THUẬT KH’MER TÂY NAM BỘ BẢO TÀNG NGHỆ THUẬT KH’MER TÂY NAM BỘ

13

MẶT CẮT - MẶT ĐỨNG - PHỐI CẢNH

1


73 Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

BẢNG THỐNG KÊ CÂY

Ý TƯỞNG CẢNH QUAN BẢO TÀNG NGHỆ THUẬT KH’MER TÂY NAM BỘ

HẠN CHẾ BÊ TÔNG HÓA VÀO HIỆN TRẠNG - TRẢI NGHIỆM KHU RỪNG BẰNG NHỮNG CON ĐƯỜNG MÒN.

33

SỰ NHỘP NHỊP CỦA LỄ HỘI KHÔNG CHỈ TRƯNG BÀY CÁC HIỆN VẬT TĨNH MÀ BẢO TÀNG NGHỆ THUẬT KH’MER TÂY NAM BỘ CÒN CÓ NHỮNG KHÔNG GIAN TRÌNH DIỄN THỰC TẾ. QUA CÁC KHÔNG GIAN BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT, KHÔNG GIAN TRÌNH CHIẾU,... QUA ĐI BỘ KẾT NỐI 44 BẢO TÀNGĐÀN NGHỆNGŨ THUẬT TÂY KHẤU NAMTRỤC BỘ TIẾNG ÂMKH’MER HAY SÂN YU-KÊ, RO-BAM,... TẤT CẢ KẾT HỢP VỚI NHAU TẠO THÀNH MỘT KHÔNG GIAN LỄ HỘI BÊN TRONG BẢO TÀNG.

GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KHÔNG GIAN

BAO QUANH LÀ RỪNG CÂY

BẢO TÀNG NGHỆ THUẬT KH’MER TÂY NAM BỘ

38

BẢO TÀNG NGHỆ THUẬT KH’MER TÂY NAM BỘ

18

BẢO TÀNG NGHỆ THUẬT KH’MER TÂY NAM BỘ

GIẢI PHÁP M

BẢO TÀNG - TƯỢNG PHẬT - SALA - CHÍNH ĐIỆN - THÁP MỘ - AO NƯỚC - CỔNG CHÙA - NHÀ Ở DÂN TỘC

VỚI KHÔNG GIAN TÔN GIÁO, TẠO THÀNH QUẦN THỂ KIẾN TRÚC KH’MER

BẢO TÀNG NGHỆ THUẬT KH’MER TÂY NAM BỘ

45

BẢO TÀNG NGHỆ THUẬT KH’MER TÂY NAM BỘ

39

31

NỘI, NGOẠI THẤT - MẶT BẰNG TỔNG THỂ

HÌNH TƯỢNG HÓA


Gi¶i ba

74 Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

§å ¸n

TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT DÂN GIAN TÂY HỒ

Gi¸o viªn huíng dÉn

THS. KTS. TRẦN HÙNG SƠN

tÆng thuëng:

Hä tªn

TRỊNH ĐĂNG HUY

Truêng

ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI

- Gi¶i ba gi¶i thuëng loa thµnh 2021 - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

MẶT ĐỨNG - MẶT CẮT

PHỐI CẢNH


75 Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

MẶT BẰNG - PHỐI CẢNH TỔNG THỂ

PHỐI CẢNH MẶT CẮT - PHỐI CẢNH GÓC


76 Gi¶i ba

Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

KHU DU LỊCH - NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI RẠN SAN, HÒN LƯỠI LIỀM, VỊNH HẠ LONG

Gi¸o viªn huíng dÉn

THS. KTS. NGUYỄN XUÂN KHÔI

tÆng thuëng:

Hä tªn

NGUYỄN THỊ THÚY

Truêng

ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI

4

§å ¸n

- Gi¶i ba gi¶i thuëng loa thµnh 2021 - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC Phương án tổng thể

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ KHU DU LỊCH-NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI RẠN SAN HÔ, HÒN LƯỠI LIỀM-VỊNH HẠ LONG

16


77 Gi¶i thuëng loa thµnh 2021 MẶT BẰNG TỔNG THỂ

4

TL: 1/900

4

CHÚ THÍCH

17

18

17

18

PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC Chi tiết khối chính

1. BẾN TÀU CÁ 2. BẾN TÀU KHÁCH 3. CHỢ CÁ 4. THƯỜNG TRỰC AN NINH 5. NHÀ ĐÓN TIẾP 6. NHÀ HÀNG ĂN-UỐNG 7. THỦY CUNG TỰ NHIÊN 8. BỂ NUÔI TRỒNG THỰC NGHIỆM MẶT BẰNG TỔNG THỂ 9. BẾN TÀU NGẦM THAM QUAN ĐÁY TL: 1/900 BIỂN 10. CAFE NGOÀI TRỜI 1. BẾN TÀU CÁ 11. BẾN NHẬP KHO NHÀ HÀNG 2. BẾN TÀU KHÁCH 12. NHÀ ĂN NHÂN VIÊN 3. CHỢ CÁ 13. BẾP VÀ NHÀ ĂN RIÊNG CHO KHÁCH 4. THƯỜNG TRỰC AN NINH 14. CLB DÙ BAY-CANO-CÂU 5. NHÀ ĐÓN TIẾP 15. NHÀ ĐIỀU HÀNH CLB 6. NHÀ HÀNG ĂN-UỐNG 16. BẾN CHO CLB 7. THỦY CUNG TỰ NHIÊN 17. CLB KAYAK 8. BỂ NUÔI TRỒNG THỰC NGHIỆM 18. CLB DÃ NGOẠI-BƠI-LẶN 9. BẾN TÀU NGẦM THAM QUAN ĐÁY 19. NHÀ Ở CHO LAB BIỂN 20. LAB 10. CAFE NGOÀI TRỜI 21. TRẠM XỬ LÝ NƯỚC 11. BẾN NHẬP KHO NHÀ HÀNG 22. TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN 12. NHÀ ĂN NHÂN VIÊN 23. NHÀ ĐIỀU HÀNH 13. BẾP VÀ NHÀ ĂN RIÊNG CHO KHÁCH 24. BỂ CHỨA NƯỚC 14. CLB DÙ BAY-CANO-CÂU 25. TRẠM CẤP ĐIỆN 1 15. NHÀ ĐIỀU HÀNH CLB 26. TRẠM THU GOM-XỬ LÝ RÁC 16. BẾN CHO CLB 27. BẾN KỸ THUẬT 17. CLB KAYAK 28. BẾN PHỤC VỤ VÀ KHU VỰC NGHIÊN 18. CLB DÃ NGOẠI-BƠI-LẶN CỨU 19. NHÀ Ở CHO LAB 20. LAB 21. TRẠM XỬ LÝ NƯỚC 22. TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN 23. NHÀ ĐIỀU HÀNH 24. BỂ CHỨA NƯỚC 25. TRẠM CẤP ĐIỆN 26. TRẠM THU GOM-XỬ LÝ RÁC 27. BẾN KỸ THUẬT 28. BẾN PHỤC VỤ VÀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU

MẶT CẮT NHÀ HÀNG-TL:1/300

21

KHU DU LỊCH-NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI RẠN SAN HÔ, HÒN LƯỠI LIỀM-VỊNH HẠ LONG PHỐI CẢNH MẶT ĐỨNG

PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC Phương án tổng thể

MẶT BẰNG TỔNG THỂ

2

4 3

14

18

8

27

7

25

DIỆN TÍCH KHU ĐẤT: 5HA DIỆN TÍCH CHIẾM NƯỚC:31551M2

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

23

DIỆN TÍCH CÓ MÁI:11815M2 MẬT ĐỘ XÂY DỰNG:23,63%

Công trình được xây dựng trong một bối cảnh tương đối đặc biệt và tương tác rất nhiều với thiên nhiên11. Sự tồn tại của công trình như một phần trong sinh thái tự nhiên của khu vực . Khu vực xây dựng 12 có độ sâu từ 15-20m là một môi trường thuận lợi cho13phát triển hệ sinh thái9rạn san hô .Tuy nhiên trước sức ép của kinh tế và biến đổi khí hậu , hệ sinh thái này đã không còn nhiều. Rạn Lưỡi Liềm trong tự nhiên là rạn nhân tạo , sẽ là một không gian lí tưởng cho việc gây dựng lại hệ sinh thái rạn san hô ngay tại địa điểm xây dựng. Mỗi rạn san hô được nuôi trồng thành công sẽ góp phần làm phong phú , đa dạng loài trong đại dương , bởi hệ sinh thái rạn san hô được coi như 19 28 là rừng nhiệt đới dưới đáy biển - nơi nuôi dưỡng và sản sinh các loài. 22

CHIỀU CAO CÔNG TRÌNH TRÊN MẶT NƯỚC:18M

20

24

TỔNG SỐ TẦNG: 3 DƯỚI NƯỚI:2 TẦNG

CHIỀU CAO CÔNG TRÌNH TRÊN MẶT NƯỚC:18M TỔNG SỐ TẦNG: 3 DƯỚI NƯỚI:2 TẦNG TRÊN MẶT NƯỚC: 1 TẦNG

SAN HÔ, HÒN LƯỠI LIỀM-VỊNH HẠ LONG

14

PHỐI CẢNH GÓC NHÀ HÀNG THÔNG SỐ QUY HOẠCH

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

DIỆN TÍCH KHU ĐẤT: 5HA DIỆN TÍCH CHIẾM NƯỚC:31551M2

65m

MẬT ĐỘ XÂY DỰNG:23,63%

21

CHIỀU CAO CÔNG TRÌNH TRÊN MẶT NƯỚC:18M TỔNG SỐ TẦNG: 3 PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSIO

MẬT ĐỘ XÂY DỰNG:23,63%

14

35m

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

DIỆN TÍCH KHU ĐẤT: 5HA

15m

1. BẾN TÀU CÁ 2. BẾN TÀU KHÁCH 3. CHỢ CÁ 4. THƯỜNG TRỰC AN NINH 5. NHÀ ĐÓN TIẾP 6. NHÀ HÀNG ĂN-UỐNG 7. THỦY CUNG TỰ NHIÊN 8. BỂ NUÔI TRỒNG THỰC NGHIỆM 9. BẾN TÀU NGẦM THAM QUAN ĐÁY BIỂN 10. CAFE NGOÀI TRỜI 11. BẾN NHẬP KHO NHÀ HÀNG 12. NHÀ ĂN NHÂN VIÊN 13. BẾP VÀ NHÀ ĂN RIÊNG CHO KHÁCH 14. CLB DÙ BAY-CANO-CÂU 15. NHÀ ĐIỀU HÀNH CLB 16. BẾN CHO CLB 17. CLB KAYAK 18. CLB DÃ NGOẠI-BƠI-LẶN 19. NHÀ Ở CHO LAB 20. LAB 21. TRẠM XỬ LÝ NƯỚC 22. TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN 23. NHÀ ĐIỀU HÀNH 24. BỂ CHỨA NƯỚC 25. TRẠM CẤP ĐIỆN 26. TRẠM THU GOM-XỬ LÝ RÁC 27. BẾN KỸ THUẬT 28. BẾN PHỤC VỤ VÀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU

DIỆN TÍCH CÓ MÁI:11815M2

THÔNG SỐ TRÊN QUYMẶT HOẠCH NƯỚC: 1 TẦNG

0m 5m

15

6

THÔNG SỐ QUY HOẠCH

SAN HÔ, HÒN LƯỠIDIỆN LIỀM-VỊNH HẠ LONG TÍCH CÓ MÁI:11815M2

16 17

10

5

26

DIỆN TÍCH CHIẾM NƯỚC:31551M2

PHỐI CẢNH GÓC NHÀ HÀNG

TL: 1/900

CHÚ THÍCH

ODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

CHÚ THÍCH

DƯỚI NƯỚI:2 TẦNG TRÊN MẶT NƯỚC: 1 TẦNG

14 MẶT BẰNG TỔNG THỂ - NỘI THẤT CÔNG TRÌNH

KHU DU LỊCH-NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI RẠN SAN HÔ, HÒN LƯỠI LIỀM-VỊNH HẠ LONG

0m 5m

15m

35m

Phần công trình trong nước và môi trường đáy biển xung quanh có quan hệ mật thiết không thể tách rời. Không gian thủy cung của đồ án bao gồm cả phần đáy biển xung quanh, công trình sẽ là một trạm quan sát dưới đáy biển . Không gian thủy cung đem lại cho du khách những trải nghiệm thực sự về cuộc sống của các sinh vật trong hệ sinh thái rạn san hô. Không gian kiến trúc và không gian tự nhiên giao hòa, tương tác hai chiều tạo nên sự gần gũi và thân thiện trong mối quan hệ giữa con người với tự nhiên . Đây là mối quan hệ cộng sinh , cùng có lợi và cùng có hại sẽ thúc đẩy cho sự phát triển không ngừng. Chức năng công trình kiến trúc không chỉ dừng lại ở việc phục vụ riêng con người mà

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION


Gi¶i ba

78 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

§å ¸n

NÔNG TRẠI THỰC NGHIỆM KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI PLEIKU

Gi¸o viªn h­uíng dÉn

THS. KTS. PHẠM QUỐC PHONG

tÆng th­­uëng:

Hä tªn

NGUYỄN PHƯƠNG LINH

Tr­uêng

ĐH TÔN ĐỨC THẮNG

- Gi¶i ba gi¶i th­uëng loa thµnh 2021 - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - MẶT ĐỨNG


79 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

NỘI, NGOẠI THẤT CÔNG TRÌNH

MẶT BẰNG TỔNG THỂ


Gi¶i ba

80 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

§å ¸n

BẢO TÀNG LỊCH SỬ ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH

Gi¸o viªn h­uíng dÉn

TS. KTS. VÕ HOÀNG KHÁNH

tÆng th­­uëng:

Hä tªn

LÊ TUẤN MỸ

Tr­uêng

ĐH CÔNG NGHỆ TP. HCM - HUTECH

- Gi¶i ba gi¶i th­uëng loa thµnh 2021 - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

MẶT BẰNG TỔNG THỂ


81 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

MẶT CẮT - NỘI THẤT

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ


Gi¶i ba

82 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

§å ¸n

BẢO TÀNG KHẢO CỔ THÀNH HỒ

Gi¸o viªn h­uíng dÉn

PGS. TS. KTS NGUYỄN VŨ PHƯƠNG KTS. VÕ HOÀNG VŨ

tÆng th­­uëng:

Hä tªn

NGUYỄN VĂN MẠNH

Tr­uêng

ĐH XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

- Gi¶i ba gi¶i th­uëng loa thµnh 2021 - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

MẶT BẰNG TỔNG THỂ

MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH


83 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - TIỂU CẢNH

NỘI THẤT- MẶT ĐỨNG - MẶT CẮT


Gi¶i ba

84 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

§å ¸n

TỔ CHỨC KHÔNG GIAN LÀNG NGƯ DÂN TRÍ NGUYÊN

Gi¸o viªn h­uíng dÉn

TS. KTS. TRẦN VĂN HIẾN THS. KTS. TRƯƠNG ANH BÍCH CHÂU

tÆng th­­uëng:

Hä tªn

LÊ GIA ĐẠT

Tr­uêng

ĐH XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

- Gi¶i ba gi¶i th­uëng loa thµnh 2021 - b»ng khen cña ban chÊp hµnh tw ®oµn tncs hcm

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN - SƠ ĐỒ SỬ DỤNG ĐẤT


85 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - CHI TIẾT


Gi¶i kk

86 Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

TRUNG TÂM SINH HOẠT VĂN HÓA THANH NIÊN 3HA

Gi¸o viªn huíng dÉn

TRƯƠNG NGUYỄN HỒNG QUANG

tÆng thuëng:

Hä tªn

ĐINH THỊ XUÂN MỘC

Truêng

ĐHDL VĂN LANG

14 | BT - 1618

§å ¸n

Gi¶i khuyÕn khÝch gi¶i thuëng loa thµnh 2021

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ


87 Gi¶i thuëng loa thµnh 2021 LOA THÀNH 2021| 2021 15

LOA THÀNH 2021| 15

16 | BT - 1618

MẶT BẰNG

PHỐI CẢNH GÓC

LOA THÀNH 2021| 19 LOA THÀNH 2021| 17

MẶT CẮT - MẶT ĐỨNG 20 | BT - 1618


Gi¶i kk

88 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

§å ¸n

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Gi¸o viªn h­uíng dÉn

THS. KTS. DOÃN THẾ TRUNG

tÆng th­­uëng:

Hä tªn

NGUYỄN ĐỨC HOẢN

Tr­uêng

ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI

Gi¶i khuyÕn khÝch gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

MẶT BẰNG TỔNG THỂ


PHỐI CẢNH NỘI THẤT

MẶT ĐỨNG

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

89


Gi¶i kk

90 Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

§å ¸n

INVISBLE BUNGALOW

Gi¸o viªn huíng dÉn

TS. KTS. TRẦN MINH ĐỨC

tÆng thuëng:

Hä tªn

TRƯƠNG ÁI VY

Truêng

ĐH XÂY HOA SEN

Gi¶i khuyÕn khÝch gi¶i thuëng loa thµnh 2021

65

Phối cảnh chi tiết ngoại thất bungalo51w đơn

NGOẠI THẤT 66


91 Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

Khu vực: • Phòng khách: 36m2

: 36m2 2m5

- Chiều cao: 2m5

: 36m2 2m5

Phối cảnh khu vực phòng tắm kết hợp phòng thay đồ Các yêu cầu thực hiện: • Thiết bị phải đầy đủ và tuân thủ các yêu cầu quy định ... Yếu tố thẩm mỹ: • Thiết kế đơn giản đến phức tạp, những chiếc bàn tinh tế cảnh điểm khu nhấn vực phòng ngủ chỉ có thể Phối có ở những của dự án. • Đưa cây xanh vào khu vực bàn ăn để gần gũi với thiên nhiên tạo cảm giác thoải mái khi dùng bữa.

thực hiện: áp ứng đầy đủ nhu cầu lưu trú của

Thành phần chính:

òng ngủ trên tầng 2 nên được tách •biệt Trần thạch cao composite ực chức năng khác. • Vách kính cường lực giúp tăng cường ánh sáng tự nhiên. phải đóng cửa. -Thành phần chính: • Gạch sứ với hoa văn tinh xảo tạo cảm giác tinh tế, trang- Yếu tố thẩm mỹ: phòng ngủ phải có vị trí đẹp và khép • Dự án đơn giản nhưng hấp dẫn. • Trần thạch cao, trần phòng tắm bằng gỗ nhã. • Tạo điểm nhấn trong không gian của mảng • Gỗ pu sẫm màu phòng ngủ thường bị hạn chế về tầm tường • Sàn gỗ LEOWOOD V25 c xây kín để thuận tiện cho khách nghỉ Phòng ngủ với phong cách thực hiện: • Thảm mái hơn 43 trải sàn phòng ngủ giúp căn phòng thoải hoạt hiện đại đơn giản, hoà hợp với 41 42 áp ứng đầy đủ nhu cầu lưu trú của và cũng có thể dùng làm vật trang trí. cảnh khí mộng mơ bên ngoài, chắc chắn sẽ mang đến những òng ngủ trên tầng 2 nên được tách biệt phút giây nghỉ dưỡng và những giấc ngủ đầy chất lượng ực chức năng khác. 37 cho người ở. Mỗi sáng khi thức phải đóng cửa. giấc, cảm giác nằm trên-Thành chiếc phần chính: - Yếu tố thẩm mỹ: phòng ngủ phải có vị trí đẹp và khép giường • Dự án đơn giản nhưng hấp dẫn. êm ái nhìn qua khung • Trần thạch cao, trần phòng tắm bằng gỗ cửagian kínhcủa to ra vẻ đẹp của thiên • Tạo điểm nhấn trong không mảng • Gỗ pu sẫm màu phòng ngủ thường bị hạn chế về tầm nhiên cây cỏ quả không có gì tường • Sàn gỗ LEOWOOD V25 c xây kín để thuận tiện cho khách nghỉ bằng. Những trải nghiệm độc • Thảm mái hơn đáo này là điểm nhấn, giúp lưu trải sàn phòng ngủ giúp căn phòng thoải hoạt 41 42 và cũng có thể dùng làm vật trang trí. trữ mãi những kỉ niệm đẹp trong lòng người du khách.

Phối cảnh khu vực phòng ngủ

44

Phối cảnh khu vực phòng tắm kết hợp phòng thay đồ

35 Phối cảnh khu vực phòng ngủ

39

38

36

Phối ối cảnh khu vực phòng khách 37

NỘI THẤT


Gi¶i kk

92 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

§å ¸n

THÁNH ĐỊA LA VANG

Gi¸o viªn h­uíng dÉn

KTS. TRƯƠNG HỒNG TRƯỜNG KTS. TRƯƠNG HOÀNG PHƯƠNG

tÆng th­­uëng:

Hä tªn

NGUYỄN THANH HIẾU

Tr­uêng

ĐH KHOA HỌC - ĐH HUẾ

Gi¶i khuyÕn khÝch gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

MẶT BẰNG TỔNG THỂ


93 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH GÓC

MẶT ĐỨNG


94 Gi¶i kk

Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

§å ¸n

BẢO TÀNG SINH VẬT HỌC TÂY NGUYÊN

Gi¸o viªn huíng dÉn

THS. KTS. ĐỖ QUỐC HIỆP

tÆng thuëng:

Hä tªn

NGÔ ĐỨC BẢO LÂM

Truêng

ĐH KIẾN TRÚC TP. HCM

Gi¶i khuyÕn khÝch gi¶i thuëng loa thµnh 2021

B ioMuse o

P h ươ n g á n k i ế n t r ú c

MBTT 1.

KHỐI TRƯNG BÀY

2.

KHỐI THƯ VIỆN

3.

KHỐI NGHIÊN CỨU

4.

KHỐI NHÀ HÀNG

5.

KHỐI WORKSHOP

6.

CẦU CẢNH QUAN PANORAMA

7.

VƯỜN ƯƠM TRONG NHÀ KÍNH

8.

VƯỜN ƯƠM NGOÀI TRỜI

9.

VƯỜN CÂY MẪU

ĐƯ

10. BÃI XE KHÁCH 11. 12.

ỜN

G

AN

KR

OE

T

6

QUẢNG TRƯỜNG LỄ HỘI NHÀ VIỆN DÒNG CHÚA CỨU THẾ

5

7

9

4 2

3

8

1 12

10

N

H

11

Đ

Ư

N

G

VI

ẾT

N

G

H

LÂM ĐƯỜNG NỘI BỘ ĐỒI TÙNG

MẶT BẰNG TRỆT

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - MẶT BẰNG 11


Xâ y d ựn g đ ề tài P hương á n ki ế n trúc

B ioMuseo

Ý nghĩa đề tài Bảo tàng là hạng mục quan trọng và phải có của các thành phố. Đặc biệt, đối với thành phố Đà Lạt, nơi được thiên nhiên ban phát cho những vẻ đẹp tiềm tàng, lại càng cần phải có một cơ sở vật chất đủ tốt để truyền tải, cũng như là quảng bá cho các khách du lịch về đặc sản và linh hồn của khu đất. Từ đó, nhận thấy sự cần thiết của việc đề xuất một bảo tàng sinh vật học trong việc phát triển bền vững du lịch sinh thái.

Đối tượng sử dụng

TRƯNG BÀY

Với nhiều chương trình thiết kế phức tạp, công Mặt đứng chính trình sẽ là điểm đến của nhiều đối tượng sử dựng khác nhau. Điều này mở rộng khái niệm “blurry-fade” đối với yếu tố con người, khi công trình dung hòa Ngoài rấtý tưởng nhiều hoạt động của các cá thể truyền tải nhân dạng của thiên nhiên bao trùm vào trong ngôn ngữ thiết kế, tôi cũng mong muốn liên kết vẻ đẹp thiên khác nhau. phú này với kiến trúc bằng cách tạo ra một trải nghiệm mới - xây

Các buổi triển lãm Bầu không khí Khả năng học được những thứ mới Triển lãm theo chủ đề Các buổi trình chiếu, thuyết trình

B io M u s eo

HOẠT ĐỘNG & TRẢI NGHIỆM Phù hợp với trẻ em Kích thích tham gia các hoạt động, sự kiện Không gian chiêm nghiệm & suy ngẫm Các hình thức giao tiếp

dựng không gian để lưu giữ, trưng bày vẻ đẹp của thiên nhiên.

Yếu tố nước mang đến công trình một sự bình lặng, nhẹ nhàng. Ở đây, khách tham quan có thể chiêm ngưỡng những buổi trình chiếu nghệ thuật lên chính làn nước mưa này. Tạo nên một trải nghiệm mới lạ, đưa con người chạm gần hơn với sự hiện diện của thiên nhiên.

DỊCH VỤ Dịch vụ và hỗ trợ Quầy thông tin

MẶT ĐỨNG - MẶT CẮT

Mặt cắt A-A Cầu panorama KHÔNG GIAN CẦU PANORAMA

TIỂU CẢNH KHÔNG GIAN TRÌNH CHIẾU MƯA

Quan niệm về công năng

14

Trong xã hội hiện đại, bảo tàng đã vượt qua những công năng thường có, để trở thành một tổ hợp công trình phức tạp, đa năng hơn. Bên cạnh các hoạt động trưng bày, lưu trữ, bảo tàng hướng tới cung cấp những cơ sở vật chất cho các hoạt động học tập và nghiên cứu liên quan. Mặt cắt 1-1

Mặt cắt 2-2 Vai trò của bảo tàng

Chương trình thiết kế và các đối tượng sử dụng

Không gian bên thổi vào một sứ lịch sử. Phần má gọi yếu tố thiên Từ đó mà yếu tố hưởng trực tiếp iến cho khối côn mình. luôn tràn

hố

ể hiện ương u đối tàng ch lưu t học, ckhông đíchchứa c năng cụ p bảophần những công ugrênphần vực. đỉnh này

hư các công tượng của xưa đến nay. ú trọng đến on người tới để họ cảm c điều chứa g trình chứ ải là thứ mà chứa đựng.

Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

Mặt đứng bên

95

nhiên Đà Lạt. Một bức tranh mang tinh thần của thiên nhiên vùng đất.

NỘI THẤT

Hành lang quan sát cảnh quan 15

18

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ 6


96 Gi¶i kk

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

§å ¸n Gi¸o viªn h­uíng dÉn

THIẾT KẾ ĐÔ THỊ KHU DÂN CƯ VEN SUỐI IA NẮC (THUỘC 1 PHẦN PHƯỜNG HỘI THƯƠNG - HỘI PHÚ) TP. PLEIKU, TỈNH GIA LA TS. KTS. TRƯƠNG THÁI HOẢI AN

tÆng th­­uëng:

Hä tªn

NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH

Tr­uêng

ĐH KIẾN TRÚC TP. HCM

Gi¶i khuyÕn khÝch gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN


97 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

SƠ ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT - HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ ĐÔ THỊ


Gi¶i kk

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

98 Hä tªn

§å ¸n

VĂN PHÒNG TOONG GEN Z

Gi¸o viªn h­uíng dÉn

ĐẶNG NGUYỄN THỊ HỒNG TUYẾT

tÆng th­­uëng: ảnh chân dungKHÁNH QUÁCH

LƯƠNG

Gi¶i khuyÕn khÝch gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

thí sinh 4x6

Tr­uêng

ĐH CÔNG NGHỆ BẢN TRÍCH NGANG TP. HỒ CHÍ MINH CỦA THÍ SINH THAM DỰ GIẢI THƯỞNG LOA THÀNH 2021

PHỐI CẢNH MẶT TIỀN

Họ và tên thí sinh: Quách Khánh Lương...............................................................................

Số chứng minh thư: 251225285............................................................................................. Ngày cấp : 18/02/2017............................ Nơi cấp: Công an huyện Cát Tiên........................ Ngày tháng năm sinh: 30/10/1999...........Năm tốt nghiệp: 2021........................................... Trường : đại học Công Nghệ thành phố Hồ Chí Minh..........................................................

Tên đồ án tốt nghiệp: văn phòng Toong gen-Z...................................................................... Giáo viên hướng dẫn : cô Đặng Nguyễn Thị Hồng Tuyết..................................................... Mã số tự chọn: KL – 3010..................................................................................................... Cơ quan công tác: đại học Công Nghệ thành phố Hồ Chí Minh .......................................... Địa chỉ liên hệ: 114/28 Trần Quốc Tuấn, phường 1, Gò Vấp................................................ Điện thoại: 0375771857........................Email: khanhluong30101999@gmail.com............. (Bản photo chứng minh thư kèm theo) Ngày 22 tháng 09 năm 2021 Người khai Quách Khánh Lương

PHỐI CẢNH MẶT TIỀN


KHÔNG GIAN

99

. QUẦY TIẾP TÂN

. LÀM VIỆC

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

KHÔNG GIAN

Mặt bằng bàn làm việc tỉ lệ 1/100

Mặt bằng bố trí quầy tiếp tân tỉ lệ 1/450

Mặt đứng bàn làm việc tỉ lệ 1/100

Mặt bên bàn làm việc tỉ lệ 1/100

KHÔNG GIAN Đá mài

Đá marble vân mây vàng

terrazzo

. COFFEE AREA Nhựa mica đỏ coral

Sơn nước nâu

Mặt bằng trần quầy tiếp tân tỉ lệ 1/450

. HỌP NHÓM

KHÔNG GIAN Mặt bằng sàn quầy tiếp tân tỉ lệ 1/450

Mặt bằng buồng họp tỉ lệ 1/100

Mặt đứng buồng họp tỉ lệ 1/100

Mặt bên buồng họp tỉ lệ 1/100

NỘI THẤT


Gi¶i kk

100 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

§å ¸n

NHÀ HÀNG GIANG MÔN

Gi¸o viªn h­uíng dÉn

NTK. NGUYỄN HỮU ĐẠT SANH

tÆng th­­uëng:

Hä tªn

TRẦN THỊ TƯỜNG DUYÊN

Tr­uêng

ĐHDL VĂN LANG

Gi¶i khuyÕn khÝch gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

NỘI THẤT


NỘI THẤT Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

101


Gi¶i kk

102 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

§å ¸n

BẢO TÀNG VOI TÂY NGUYÊN

Gi¸o viªn h­uíng dÉn

THS. KTS. TRẦN NGUYỄN HOÀNG

tÆng th­­uëng:

Hä tªn

TRẦN THỊ THU TRANG

Tr­uêng

ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Gi¶i khuyÕn khÝch gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

MẶT ĐỨNG - PHỐI CẢNH CÔNG TRÌNH


103 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

MẶT BẰNG - PHỐI CẢNH TỔNG THỂ

NỘI, NGOẠI THẤT CÔNG TRÌNH


104 Gi¶i kk

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

§å ¸n

KHÔNG GIAN VĂN HÓA LÀNG GỐM THỔ HÀ

Gi¸o viªn h­uíng dÉn

THS. KTS. NGUYỄN TRẦN LIÊN

tÆng th­­uëng:

Hä tªn

VŨ HỒNG NGỌC

Tr­uêng

ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Gi¶i khuyÕn khÝch gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

DN

MẶT ĐỨNG HƯỚNG ĐÔNG NAM

DN

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - MẶT CẮT - MẶT ĐỨNG

MẶT CẮT C-C 50

DN

MẶT ĐỨNG HƯỚNG TÂY NAM

DN DN

0

10m


B

105

A

C

D

0

Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

1. Khu vực đón tiếp 2. Chọn, xử lý pha chế đất 3. Tạo dáng sản phẩm 4. Hội trường nhỏ 5. Phòng đa năng 6. Kho kĩ thuật 7. Phòng tao hình 8. Phòng học trang trí 9. Phòng học nặn gốm 10. Thư viện 11. Kho hàng 12. Khu giao lưu, triển lãm trong phòng

D

10m

SCALE

1/450

MẶT BẰNG CỐT +1200

A

B

BẰNG TỔNG THỂ TỈ LỆ 1/900 MẶTMẶTBẰNG - MẶT BẰNG TỔNG THỂ

C

40

54

48

61

52

56

PHỐI CẢNH GÓC


Gi¶i kk

106 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

§å ¸n

CÔNG VIÊN TÁI CHẾ RÁC HỮU CƠ HÀ NỘI

Gi¸o viªn h­uíng dÉn

THS. KTS. NGUYỄN QUỐC KHÁNH

tÆng th­­uëng:

Hä tªn

NGÔ MINH HIẾU

Tr­uêng

ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Gi¶i khuyÕn khÝch gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

MẶT BẰNG TỔNG THỂ


107 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

MẶT CẮT - PHỐI CẢNH TỔNG THỂ

PHỐI CẢNH GÓC

NỘI THẤT


Gi¶i kk

Gi¶i kk

Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

108 Hä tªn Tr Truêng uêng

§å¸n ¸n §å

“CHẠM” - QH XÃ LAO VÀ CHẢI, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Gi¸o viªn Nguêi huíng dÉn huíng dÉn

THS. KTS. VŨ HOÀNG YẾN

tÆng thuëng: NGUYỄN TRỌNG SƠN NGUYỄN THỊ NGỌC ĐỖ THỊ THANH TÂM

Gi¶i khuyÕn khÝch gi¶i thuëng loa thµnh 2021

ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI

QUY HOẠCH KHU CHỨC NĂNG


109 Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN

SƠ ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

QUY HOẠCH KHU CHỨC NĂNG


Gi¶i kk

110 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

§å ¸n

TRƯỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRI LỄ - NGHỆ AN

Gi¸o viªn h­uíng dÉn

THS. KTS. PHẠM ĐỨC LONG

tÆng th­­uëng:

Hä tªn

PHAN THỊ PHƯỢNG

Tr­uêng

ĐH TÔN ĐỨC THẮNG

Gi¶i khuyÕn khÝch gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - MẶT CẶT


111 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH GÓC


Gi¶i kk

112 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

§å ¸n

THIẾT KẾ TRUNG TÂM BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TỪ CÂY CÓI HUYỆN CẦN ĐƯỢC, LONG AN

Gi¸o viªn h­uíng dÉn

THS. KTS. HOÀNG HẢI YẾN

tÆng th­­uëng: Gi¶i khuyÕn khÝch gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn

HỒ THÙY DUYÊN

Tr­uêng

ĐH CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH - HUTECH

BÃI ĐẬU XE NHÂN VIÊN

F G

C H GHI CHÚ:

A

A. KHU SẢNH ĐÓN TIẾP

D

B

E

B. KHU TRIỂN LÃM - TRƯNG BÀY C. KHU HỘI THẢO - HỘI NGHỊ D. KHU TRẢI NGHIỆM E. KHU NGHIÊN CỨU - HỌC TẬP

BÃI ĐẬU XE CÁ NHÂN

BÃI ĐẬU XE BUÝT

F. KHU DỊCH VỤ G. KHU HÀNH CHÍNH QUẢN LÍ H. KHU KĨ THUẬT VÀ PHỤ TRỢ

MẶT CẮT C-C

MẶT ĐỨNG HƯỚNG ĐÔNG BẮC

MẶT ĐỨNG HƯỚNG TÂY NAM

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - MẶT ĐỨNG


113 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH GÓC

NỘI THẤT


Gi¶i kk

114 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

§å ¸n

LÀNG BẢO TRỢ TRẺ EM YẾU THẾ - LÀNG TRONG LÀNG

Gi¸o viªn h­uíng dÉn

THS. KTS TRẦN TRỌNG THỨC

tÆng th­­uëng:

Hä tªn

NGUYỄN ĐÌNH NAM

Tr­uêng

ĐH XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

Gi¶i khuyÕn khÝch gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

MẶT BẰNG TỔNG THỂ

TIỂU CẢNH


115 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH GÓC - MẶT ĐỨNG


116 116

Gi¶iGI¶I th­uTH¦ëNG ëng THµNH 2021 loa LOA thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn §å ¸n

Tr­uêng Ngu­êi h­uíng dÉn


117 117 TH¦ëNG Gi¶iGI¶I th­u ëng THµNH 2021 loaLOA thµnh 2021

®å ¸n tèt nghiÖp xuÊt s¾c chuyªn ngµnh

kiÕn tróc quy ho¹ch c¸c ®å ¸n THAM DỰ Gi¶i

loa thµnh 2021


118 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

VÕ HIẾU NGHĨA

§å ¸n

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM ĐỒNG THÁP

Tr­uêng

ĐH QUỐC TẾ HỒNG BÀNG

Ngu­êi h­uíng dÉn

THS. KTS VÕ NGỌC HÙNG

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - MẶT


§å ¸n

TRUNG TÂM QUẢNG BÁ NGHỀ GỐM ĐỎ TRUYỀN THỐNG VÀ DU LỊCH MANG THÍT - VĨNH LONG

Tr­uêng

ĐH QUỐC TẾ HỒNG BÀNG

Ngu­êi h­uíng dÉn

THS. KTS VÕ NGỌC HÙNG

MẶT BẰNG - PHỐI CẢNH CÁC CỤM CÔNG TRÌNH

119

VÕ TIẾN NGUYÊN BÌNH

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn


120 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

NGUYỄN NHÃ UYÊN

§å ¸n

TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ NGHIÊN CỨU VACCINE

Tr­uêng

ĐH BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG

Ngu­êi h­uíng dÉn

PGS. TS.KTS. NGUYỄN ANH TUẤN

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH GÓC

MẶT ĐỨNG


§å ¸n

CẢI TẠO TỔ HỢP KHÔNG GIAN TRƯNG BÀY CHUNG CƯ ĐỐNG ĐA

Tr­uêng

ĐH BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG

Ngu­êi h­uíng dÉn

TS. KTS. LÊ PHONG NGUYÊN

121

PHẠM NGỌC HOÀI DƯƠNG

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - MẶT BẰNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH GÓC

MẶT ĐỨNG


122 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

HOÀNG NHẬT

§å ¸n

NGHĨA TRANG THAI NHI THÀNH PHỐ HUẾ

Tr­uêng

ĐH BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG

Ngu­êi h­uíng dÉn

TS. KTS. LÊ MINH SƠN

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - MẶT BẰNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH GÓC


§å ¸n

KHÁCH SẠN DU THUYỀN 5 SAO - VỊNH ĐÀ NẴNG - 350 PHÒNG

Tr­uêng

ĐHDL VĂN LANG

Ngu­êi h­uíng dÉn

VĂN TẤN HOÀNG

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - MẶT BẰNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH GÓC - MẶT ĐỨNG

123

LÊ MINH QUÍ

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn


124 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

PHAN THANH BẢO TRÂN

§å ¸n

TRUNG TÂM CHĂM SÓC VÀ ĐIỀU TRỊ TRẺ TỰ KỶ - QUẬN 9 - TP. HỒ CHÍ MINH

Tr­uêng

ĐHDL VĂN LANG

Ngu­êi h­uíng dÉn

CAO ĐÌNH SƠN

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - MẶT BẰNG TỔNG THỂ

MẶT ĐỨNG


§å ¸n

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NGHỈ DƯỠNG VŨNG TÀU - QUY MÔ 350 GIƯỜNG

Tr­uêng

ĐH THỦ DẦU MỘT

Ngu­êi h­uíng dÉn

THS. KTS. NGUYỄN TRẦN TƯỜNG LY

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - MẶT ĐỨNG - PHỐI CẢNH GÓC

125

CAO HẢI

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn


126 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

LÊ THỊ NGỌC TÀI

§å ¸n

BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC TP. HỒ CHÍ MINH - QUY MÔ 350 GIƯỜNG

Tr­uêng

ĐH THỦ DẦU MỘT

Ngu­êi h­uíng dÉn

THS. KTS. NGUYỄN TRẦN TƯỜNG LY

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - MẶT ĐỨNG - PHỐI CẢNH GÓC


§å ¸n

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH BÌNH DƯƠNG - QUY MÔ 350 GIƯỜNG

Truêng

ĐH THỦ DẦU MỘT

Nguêi huíng dÉn

THS. PHẠM MINH SƠN

127

NGUYỄN QUỐC TRIỆU

Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

B

WC

WC

13 11

9 7

KHO LẠNH 13

KHO

9

11

WC

11

9

13

7

WC

THỰC PHẨM GIA VỊ

KHÔ

KHO LƯƠNG THỰC

BAN PHÒNG GIAO HD SINH VIÊN, THỰC TẬP SINH

11 13 15 17

PHÒNG CHỖ THU ĐỒ BẨN

13 11

PHÒNG CẤP CỨU

PHÒNG BÁC SĨ

9

11 3

21

13 1

PHÒNG THỦ THUẬT VÔ THUẨN

15

DƯỠNG KHOA DINH

17 19 21

PHÒNG THỦ THUẬT HỮU THUẨN

GIA CÔNG THÔ

PHÒNG SỸ PHÒNG BÁC Y SỸ DI DƯỠNG KÊ QUẢN LÝ, THỐNG KẾ TOÁN PHÒNG ĐIỀU KHIỂN (MRI)

PHÒNG Y TÁ

PHÒNG SINH HOẠT

11

9

PHÒNG TRƯỞNG KHOA

PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ

PHÒNG ĐỌC VÀ

XỬ LÝ HÌNH (MRI)

ẢNH

PHÒNG TRỰC Y TÁ

21

9 7 5

19

1

13

9

5 3

19

WC

17

3

1

WC

15

5

PHÒNG

KHO BÁT ĐĨA ĐỒ DÙNG

PHÒNG SINH HOẠT

PHÒNG TRỰC VÀ NGHỈ

PHÂN PHỐI

Ý TÁ TRƯỞNG TRƯỞNG

PHÒNG ĐIỀU TRỊ

ĐIỀU DƯỠNG

PHÒNG BỆNH 1 GIƯỜNG

GIA CÔNG KỸ BẾP PHÒNG BỆNH 6 GIƯỜNG

PHÒNG CHỤP MRI

PHÒNG BỆNH 4 GIƯỜNG

CĂNG TIN

PHÒNG CHUẨN BỊ (MRI)

7

5

3

WC

WC

NỘI TRÚ

1

KHOA KHÁM PHÒNG LƯU HỒ SƠ

VÀ ĐIỀU TRỊ

PHÒNG

QUẢN LÝ THIẾT

CÙA

NGOẠI TRÚ

SẢNH NỘI TRÚ

WC

KHO CỤ THIẾT BỊ DỤNG

BỊ

WC

KHO

PHIM, HÓA CHẤT

21

PHÒNGKHÁM

17

PHÒNG

K RĂNG HÀM

PHÒNG SIÊU ÂM

KHOA CHẨN

ĐOÁN HÌNH

PHÒNG KHÁM NỘI

ẢNH

15

PHÒNG KHÁM MẮT

PHÒNG

PHÒNG THÁO, THỤT (X-Q)

9

11

13

PHÒNG CHUẨN BỊ (CT)

PHÒNG KHÁM NHI

WC

9

11

PHÒNG

13

PHÒNG CHUẨN BỊ (X-Q)

PHÒNG

11

SƠ CỨU PHÂN

9

LOẠI

TẠM LƯU CẤP

CỨU

PHÒNG RỮA TIỆT TRÙNG

PHÒNG TẤM RỮA KHỬ ĐỘC CHO BỆNH NHÂN

SẢNH NHÂN VIÊN

WC

WC

13

7

15

5

13

11

9

7

13

15

17

19

21

17

3

5

3

1

PHÒNG BỆNH 4 GIƯỜNG

11

9

13

KINH

11

9

19

1

21

7

VÀ ĐIỀU KHOA KHÁM 3

5

7

KHO SẠCH

9

PHÒNG ĐIỀU KHIỂN (CT)

TRỊ NGOẠI TRÚ

1

KHO BẨN

PHÒNG BỆNH 4 GIƯỜNG

5

7

KHÁM THẦN

11

PHÒNG ĐIỀU KHIỂN (X-Q)

3

PHÒNG CHUẨN BỊ (SIÊU ÂM)

PHÒNG KHÁM NGOẠI

WC

13

PHÒNG CHỤP X - QUANG

1

MẶT

PHÒNG BỆNH 2 GIƯỜNG

PHÒNG BỆNH 4 GIƯỜNG

19

PHÒNG

Y HỌC CỔ TRUYỀN

PHÒNG

K TAI MŨI HỌNG

PHÒNG DỊCH PHÁT SỐ GIAO TOÁN THỦ TỤC THANH

SẢNH NGOẠI TRÚ

PHÒNG

CẤP PHÁT THUỐC BÁN THUỐC

PHÒNG TRƯỞNG KHOA

PHÒNG

TRỰC NHÂN VIÊN

PHÒNG

TRƯỞNG KHOA

5

3

1

PHÒNG GIAO BAN

KHOA CẤP CỨU PHÒNG CHỤP CT - SCANNER

13

PHÒNG ĐÀO TẠO

KHO BẨN

KHO SẠCH

PHÒNG BÁC SĨ

SẢNH CẤP CỨU

11

PHÒNG Y TÁ

CỨU CẤP XE VỆ C BẢO TRỰ

B

13

WC

9 11 11 9

WC

15 5

KHO LẠNH

KHO LƯƠNG THỰC

WC 13

KHO THỰC PHẨM KHÔ GIA VỊ

WC

13 7

WC

7

5 9

3

WC

11

21

9

19 1

11

PHÒNG GIAO BAN HD SINH VIÊN, THỰC TẬP SINH

17 3

13

13

1

11

15

7

19

5 9

21

3

17

PHÒNG CHỖ THU ĐỒ BẨN

9

KHOA DINH DƯỠNG

11

PHÒNG TRỰC Y TÁ

1 13

PHÒNG BÁC SĨ

15 17 19

PHÒNG CẤP CỨU

21

PHÒNG SINH HOẠT

9

7

PHÒNG Y TÁ

5

PHÒNG TRƯỞNG KHOA

PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ

PHÒNG ĐỌC VÀ XỬ LÝ HÌNH ẢNH (MRI)

3

WC

PHÒNG PHÒNG BÁC SỸ Y SỸ DI DƯỠNG QUẢN LÝ, THỐNG KÊ KẾ TOÁN

PHÒNG ĐIỀU KHIỂN (MRI)

13

11

WC

1

PHÒNG CHỤP MRI

PHÒNG TRỰC VÀ NGHỈ

PHÒNG SINH HOẠT

PHÒNG THỦ THUẬT VÔ THUẨN

GIA CÔNG THÔ

KHO BÁT ĐĨA ĐỒ DÙNG

PHÒNG THỦ THUẬT HỮU THUẨN

PHÂN PHỐI

PHÒNG CHUẨN BỊ (MRI)

PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ

PHÒNG K TAI MŨI HỌNG

PHÒNG Y HỌC CỔ TRUYỀN

PHÒNG Ý TÁ TRƯỞNG ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG

PHÒNG ĐIỀU TRỊ

KHOA KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ PHÒNG LƯU HỒ SƠ CÙA PHÒNGKHÁM

GIA CÔNG KỸ BẾP PHÒNG BỆNH 1 GIƯỜNG

CĂNG TIN

PHÒNG K RĂNG HÀM MẶT

PHÒNG BỆNH 6 GIƯỜNG

WC KHO THIẾT BỊ DỤNG CỤ

PHÒNG SIÊU ÂM

PHÒNG KHÁM NỘI

KHO PHIM, HÓA CHẤT

WC

PHÒNG BỆNH 4 GIƯỜNG

SẢNH NỘI TRÚ

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

NỘI TRÚ

PHÒNG CHỤP X - QUANG PHÒNG KHÁM NGOẠI

PHÒNG KHÁM MẮT

PHÒNG KHÁM THẦN KINH

1

3

PHÒNG CHUẨN BỊ (SIÊU ÂM)

PHÒNG KHÁM NHI

5 21 7

PHÒNG ĐIỀU KHIỂN (X-Q)

9

11

5

KHO SẠCH

7

9

PHÒNG PHÁT SỐ GIAO DỊCH THỦ TỤC THANH TOÁN

PHÒNG BỆNH 2 GIƯỜNG

13

11

WC

PHÒNG CHUẨN BỊ (CT)

1

KHO BẨN

PHÒNG BỆNH 4 GIƯỜNG

15

PHÒNG THÁO, THỤT (X-Q)

13

KHOA KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ

3

19

17

SẢNH NGOẠI TRÚ

PHÒNG CẤP PHÁT THUỐC BÁN THUỐC

PHÒNG TRƯỞNG KHOA

PHÒNG TRỰC NHÂN VIÊN

PHÒNG GIAO BAN

PHÒNG BỆNH 4 GIƯỜNG PHÒNG CHUẨN BỊ (X-Q)

PHÒNG ĐIỀU KHIỂN (CT)

WC

13

13

9 11

9

PHÒNG TRƯỞNG KHOA

PHÒNG SƠ CỨU PHÂN LOẠI

7

5

PHÒNG TẠM LƯU CẤP CỨU

PHÒNG RỮA TIỆT TRÙNG

3

PHÒNG TẤM RỮA KHỬ ĐỘC CHO BỆNH NHÂN

11

WC

WC

1

SẢNH NHÂN VIÊN

11 9 13 7 15 5 17 3

PHÒNG BỆNH 4 GIƯỜNG

1

5

3

7

9

13

11

19 1

11

21 21

19

17

15

13

11

9

13

PHÒNG CHỤP CT - SCANNER

KHOA CẤP CỨU

CỨU CẤP XE VỆ TRỰC BẢO

PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÒNG Y TÁ

SẢNH CẤP CỨU

PHÒNG BÁC SĨ

KHO SẠCH

KHO BẨN

CHÚ THÍCH LỐI NHẬP HÀNG LỐI DÀNH CHO NỘI TRÚ LỐI CỦA CÔNG NHÂN VIÊN LỐI CẤP CỨU LỐI KHÁM CHỮA BỆNH NGOẠI TRÚ

MÃN XANH TRONG CÔNG TRÌNH

NT

MẶT BẰNG TỔNG THỂ

8 50 2 -

TL: 1/2000

KHÔNG TẦNG TRÔNG CÔ MẶT BẰNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH GÓC BỆNH VIỆN

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

(QUY MÔ 350 GIƯỜNG)


128 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

PHÙNG MINH TÀI

§å ¸n

CAO ỐC VĂN PHÒNG KẾT HỢP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

Tr­uêng

ĐH THỦ DẦU MỘT

Ngu­êi h­uíng dÉn

THS. PHẠM MINH SƠN

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - MẶT ĐỨNG - PHỐI CẢNH GÓC


§å ¸n

KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG SINH THÁI - LÀNG CHÀI NINH THỦY

Tr­uêng

ĐH THỦ DẦU MỘT

Ngu­êi h­uíng dÉn

THS. KTS HOÀNG HẢI YẾN

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - NỘI THẤT

129

HUỲNH CƯỜNG

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn


130 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

TRẦN KHẢ THI

§å ¸n

LÀNG HỒI HƯƠNG VÙNG HỒ DẦU TIẾNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Tr­uêng

ĐH THỦ DẦU MỘT

Ngu­êi h­uíng dÉn

THS. KTS. NGUYỄN DƯƠNG TỬ

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH GÓC - MẶT CẮT


§å ¸n

LÀNG VƯỢT LŨ - KẾT HỢP KHU TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA DU LỊCH LÀNG NGHỀ THÔNG 8 XÃ NGHĨA NINH - TỈNH QUẢNG BÌNH

Tr­uêng

ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI

Ngu­êi h­uíng dÉn

THS. KTS. NGUYỄN DUY THANH

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH GÓC

131

LÊ CÔNG TIỀM

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn


132 Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

NGÔ THẾ HƯNG

§å ¸n

LÀNG ĐỒNG NÁT - KHÔNG GIAN SÁNG TẠO TÁI CHẾ TÂN TRIỀU

Truêng

ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI

Nguêi huíng dÉn

TS. KTS. TRẦN MINH TÙNG

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH GÓC

MẶT ĐỨNG


§å ¸n

CẢI TẠO VÀ MỞ RỘNG BẢO TÀNG HẢI PHÒNG

Truêng

ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI

Nguêi huíng dÉn

TS. KTS. PHẠM TÚ NGỌC THS. KTS. LÊ ANH ĐỨC

¡ĺŹŠij ƥƑƶŠij ċāNj Čů ĖňŠĺ

eĺůĿ DŽðŠ Ǝ及ij

eĺůĿ Šĺā ĺāŠij ɠ ČîIJĚ

eO T × s ¡O sH

133

MAI NGỌC ÁNH

Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

ƥúŠij

Hä tªn sinh viªn

gůĿ NJƭůŠij ĺúŞ

3 2

4 1

5

gůĿ DŽāū

6

6

q ¹ sH ¹ sH Ȃ ĺĿ ƥĿĠƥ ȃ OÁ ¹OU O OÁ ¹OU O Ȃɍ ȃɍ Ȅɍ ȅɍ Ȇɍ ȇɍ

gůĿ ŒĠƥ ŠůĿ Œĺƭ ƥƑĿģŠ ŕĈŞ ĖňŠĺ ŒǑ DŽā ċĂū ƥāŠij ČŲ

eĺůĿ Šĺā ċĂū ƥāŠij ĺĿġŠ ƥƑĀŠij eĺůĿ DŽðŠ Ǝ及ij eĺůĿ Šĺā ĺāŠij ɠ ČîIJĚ ¹ĺîŠij ŞïNj NJƭůŠij ĺúŞ ¹ĺîŠij ċŰ NJƭůŠij ĺúŞ gůĿ ƥĺūïƥ ĺĿģŞ

ij ijĿîŠ ƥƑƶŠij ċāNj Şſ

¹ĺîŠij ċŰ DŽāū Œĺƭ ƥƑĿģŠ ŕĈŞ ĖňŠĺ ŒǑ

Ȃɍ ȃɍ Ȅɍ ȅɍ Ȇɍ ȇɍ

¹ĺîŠij ŞïNj DŽāū Œĺƭ ƥƑĿģŠ ŕĈŞ ĖňŠĺ ŒǑ

eĺůĿ Šĺā ċĂū ƥāŠij ĺĿġŠ ƥƑĀŠij eĺůĿ DŽðŠ Ǝ及ij eĺůĿ Šĺā ĺāŠij ɠ ČîIJĚ ¹ĺîŠij ŞïNj NJƭůŠij ĺúŞ ¹ĺîŠij ċŰ NJƭůŠij ĺúŞ gůĿ ƥĺūïƥ ĺĿģŞ

¹ sH q ¹ sH

sH

s 'Ë ¹OT HT T ¹OÉ sH g~ ¹O sO

q ɠȃȇȉ

6

6

q ¹ sH ¹ sH ȃ

q ¹ +ÊsH

HT T ¹OÉ sH g~ ¹O sO

q ɠȃȇȉ

q ɠȃȇȉ

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH GÓC 11

14


134 Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

NGUYỄN TRÍ TRƯỜNG GIANG

§å ¸n

TỔ HỢP KHÔNG GIAN CAFÉ SÁNG TẠO - CREATIVE SPACE

Truêng

ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI

Nguêi huíng dÉn

THS. NGUYỄN VIỆT KHOA

Ý TƯỞNG DẢI KHÓI

PHỐI CẢNH SÂN TRONG

PHỐI CẢNH MẶT ĐỨNG CÔNG TRÌNH

11

KHÔNG GIAN TỔ CHỨC WORKSHOP ( NGHỆ THUẬT, TALKSHOW,...) GIẢI THƯỞNG LOA THÀNH 2021

KHÔNG GIAN NGHIÊN CỨU CUPPING CAFE 18

15

GIẢI THƯỞNG LOA THÀNH 2021

PHỐI CẢNH KHÔNG GIAN RANG XAY CAFE TẦNG 1 GIẢI THƯỞNG LOA THÀNH 2021

9

GIẢI THƯỞNG LOA THÀNH 2021

GIẢI THƯỞNG LOA THÀNH 2021

KHÔNG GIAN LÀM VIỆC ĐA NĂNG ( Ngăn cách bằng cách hệ vách bằng vải đa năng ) 13

GIẢI THƯỞNG LOA THÀNH 2021

MẶT ĐỨNG CÔNG TRÌNH - NỘI THẤT

19


§å ¸n

BẢO TÀNG THANH NIÊN XUNG PHONG ĐỒNG LỘC

Tr­uêng

ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI

Ngu­êi h­uíng dÉn

THS. PHAN TIẾN HẬU

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - MẶT ĐỨNG

135

TRẦN THẾ ĐẠI

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn


136 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

LÊ TRỊNH HỒNG ĐỨC

§å ¸n

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY

Tr­uêng

ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI

Ngu­êi h­uíng dÉn

TS. KTS. TRƯƠNG NGỌC LÂN

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH GÓC


§å ¸n

NÔNG TRẠI DU LỊCH THỰC NGHIỆM

Tr­uêng

ĐH KHOA HỌC - ĐH HUẾ

Ngu­êi h­uíng dÉn

TS. KTS. NGUYỄN NGỌC TÙNG KS. TRẦN THÀNH NHÂN

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - MẶT BẰNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH GÓC

137

NGUYỄN HỮU THÔNG

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn


138 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

PHAN TẤN QUANG TUẤN

§å ¸n

CẢI TẠO KHÔNG GIAN HOTEL CONTINENTAL SÀI GÒN

Tr­uêng

ĐẠI HỌC DUY TÂN

Ngu­êi h­uíng dÉn

THS. KTS. HOÀNG HÀ

PHỐI CẢNH - NỘI THẤT


§å ¸n

CÔNG VIÊN ĐẤT NGẬP NƯỚC RÚ TRÁ

Tr­uêng

ĐẠI HỌC DUY TÂN

Ngu­êi h­uíng dÉn

THS. KTS. TRẦN NGỌC PHƯƠNG

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH GÓC

139

LÊ VĂN HOÀNG

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn


140 Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

TRẦN THẢO TRÚC QUỲNH

§å ¸n

CÔNG VIÊN NGHĨA TRANG THIÊN THẦN

Truêng

ĐẠI HỌC DUY TÂN

Nguêi huíng dÉn

THS. KTS. TRẦN NGỌC PHƯƠNG

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - MẶT ĐỨNG - MẶT CẮT - TIỂU CẢNH


§å ¸n

TRIỂN LÃM NGHỆ THUẬT HÁT BỘI: SẮM TUỒNG

Truêng

ĐH HOA SEN

Nguêi huíng dÉn

TS. KTS. TRẦN MINH ĐỨC

141

TÔ HOÀNG UYÊN

Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

NỘI THẤT


142 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

NGUYỄN UYÊN THẢO

§å ¸n

TRUNG TÂM GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THỊ SERENITY

Tr­uêng

ĐH HOA SEN

Ngu­êi h­uíng dÉn

THS. DƯƠNG NGỌC QUỲNH LÂM

NỘI THẤT


§å ¸n

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Tr­uêng

ĐH BÁCH KHOA TP. HCM

Ngu­êi h­uíng dÉn

TS. KTS. LÊ THỊ HỒNG NA

6- NỘI DUNG THIẾT KẾ

6- NỘI DUNG THIẾT KẾ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ KHÓA 2016-2021

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ KHÓA 2016-2021

143

CAO BÁ TRÌNH

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

6- NỘI DUNG THIẾT KẾ

ĐỒ ÁN TỐT NGH KHÓA

Phối cảnh hướng nhìn công trình từ các lối tiếp cận chính

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

6.2.4 PHỐI CẢNH

MẶT BẰNG MÁI 6- NỘI DUNG THIẾT KẾ

44

Phối cảnh giếng trời khu vực sảnh đón và trưng bày

MSTC: BT-0298

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ KHÓA 2016-2021

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Phối cảnh hồ nước cảnh quan nội khu nghiên cứu

MSTC: BT-0298

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ

MSTC: BT-0298

MSTC: BT-0298

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH GÓC 55

59


144 Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

ặt cắt

Hä tªn sinh viªn

PHẠM LÊ ÁI QUYÊN

§å ¸n

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠ CẤP BUTTERFLY SCHOOL

Truêng

ĐH BÁCH KHOA TP. HCM

Nguêi huíng dÉn

TS. KTS. LÊ THỊ BẢO THƯ

Và để thõa mãn nhu cầu học tập và làm việc nhóm, kích thước lớp học (5400 x 7800) được tính toán, lựa chọn để tạo ra không gian linh hoạt, phù hợp với các cách sắp xếp bàn ghế khác nhau và vẫn đảm bảo tỉ lệ diện tích giữa học tập và hoạt động. Bên cạnh đó, diện tích lớp học cũng được tính toán để sau khi xếp gọn bàn ghế đảm bảo không gian để trẻ có thể ngủ trưa tại phòng (>1,2m2/trẻ).

5.2.2 Mặt bằng

Và để thõa mãn nhu cầu học tập và làm việc nhóm, kích thước lớp học (5400 x 7800) được tính toán, lựa chọn để tạo ra không gian linh hoạt, phù hợp với các cách sắp xếp bàn ghế khác nhau và vẫn đảm bảo tỉ lệ diện tích giữa học tập và MẶT CẮT HỘI TRƯỜNG hoạt động. Không gian mở phía dưới và sân bóng rổ không chỉ đóng vai trò là sân chơi cho trẻ mà còn có Bên cạnh đó, diện tích lớp thể là không gian trưng bày, triển lãm kết hợp với hội trường phía trên. học cũng được tính toán để sau khi xếp gọn bàn ghế đảm bảo không gian để trẻ 5.2.4 Mặt đứng có thể ngủ trưa tại phòng (>1,2m2/trẻ).

MẶT ĐỨNG HƯỚNG TÂY

Ngoài không gian học chính, module mỗi lớp học còn có thêm một không gian phụ. Không gian phụ này đóng vai trò là sảnh, không gian giải lao giữa giờ kết nối với thiên nhiên bên ngoài.

Và để thõa mãn nhu cầu học tập và làm việc nhóm, kích thước lớp học (5400 x 7800) được tính toán, lựa chọn để tạo ra không gian linh hoạt, phù hợp với các cách sắp xếp bàn ghế khác nhau và vẫn đảm bảo tỉ lệ diện tích giữa học tập và MẶT CẮT HỘI TRƯỜNG hoạt động. Không gian mở phía dưới và sân bóng rổ không chỉ đóng vai trò là sân chơi cho trẻ mà còn có Bên cạnh đó, diện tích lớp thể là không gian trưng bày, triển lãm kết hợp với hội trường phía trên. học cũng được tính toán để sau khi xếp gọn bàn ghế đảm bảo không gian để trẻ 5.2.4 Mặt đứng MẶT BẰNG TỔNG THỂ NỘI, NGOẠI THẤT - PHỐI CẢNH TỔNG THỂ có thể ngủ trưa tại phòng (>1,2m2/trẻ).

MẶT BẰNG TỔNG THỂ TRỆT

Ngoài không gian học chính, module mỗi lớp học còn có thêm một không gian phụ. Không gian phụ này đóngCẮT vai trò là sảnh, không gian giải lao giữa giờ kết nối với thiên nhiên bên MẶT SẢNH ngoài.

MẶT BẰNG CAO ĐỘ +100

cận đa dạng không chỉ góp phần giải quyết vấn đề giao thông mà còn làm cho “con ến trường” của trẻ đa dạng hơn. MẶT ĐỨNG HƯỚNG ĐÔNG NAM

MẶT ĐỨNG HƯỚNG TÂY

MẶT ĐỨNG


§å ¸n

LÀNG THƯƠNG THỦY PHONG ĐIỀN

Truêng

ĐH BÁCH KHOA ĐHQG TP. HỒ CHÍ MINH

Nguêi huíng dÉn

THS. KTS. NGUYỄN QUỐC VINH

LÀNG THƯƠNG THỦY 54 PHONG ĐIỀN

THƯƠNG THỦY 60 LÀNG PHONG ĐIỀN

145

NGUYỄN THỊ VI ANH

Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

THƯƠNG THỦY 62 LÀNG PHONG ĐIỀN

VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG

ng trên cạn iếp xã hội để cùng

ệ cảnh quan Đồng thời, hôn giữa hai

ổi dần hiện trời đặc

ộng biểu

đời, được lọp, bánh nghệ nhân rình làm ra đổi, buôn

THƯƠNG THỦY 60 LÀNG PHONG ĐIỀN

VẬT LIỆU

đặc trưng, ơng bắt cá”

lịch. Các đời sống văn

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TỈ LỆ 1/500

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH GÓC


146 Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

LÊ BÁCH KHOA

§å ¸n

LÀNG NGHỀ XỨ TRẢNG” - QUY HOẠCH, THIẾT KẾ KHONG GIAN Ở & TRUNG TÂM TRƯNG BÀY, PHÁT TRIỂN NGHỀ BÁNH TRÁNG PHƠI SƯƠNG TRẢNG BẢNG

Truêng

ĐH BÁCH KHOA TP. HCM

Nguêi huíng dÉn

THS. KTS. HUỲNH TƯƠNG THÂN

MÃ SỐ: BK0603

LÀNG NGHỀ ĐẤT TRẢNG

TOÀN CẢNH LÀNG NGHỀ

SƠ ĐỒ KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

MÃ SỐ: BK0603 MÃ SỐ: BK0603

LÀNG NGHỀ ĐẤT TRẢNG

LÀNG NGHỀ ĐẤT TRẢNG

TRỤC ĐƯỜNG BÙI THANH VÂN

GÓC NHÌN TỪ CỔNG HÀNH CHÍNH

MÃ SỐ: BK0603

LÀNG NGHỀ ĐẤT TRẢNG

GÓC NHÌN CHÍNH CỦA CÔNG TRÌNH

CÁC GÓC NHÌN KHÁC CỦA CÔNG TRÌNH

SƠ ĐỒ KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN - PHỐI CẢNH


§å ¸n

Truêng

ĐH BÁCH KHOA ĐHQG TP. HỒ CHÍ MINH

Nguêi huíng dÉn

TÁI CẤU TRÚC LÀNG CHÀI NHƠN HẢI - TỔ CHỨC KHÔNG GIAN NHÀ Ở - HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THS. KTS. HUỲNH TƯƠNG THÂN

147

HÀ KIM NHUẬN

Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

7.2 Triển khai cảnh quan một nhóm ở

Nhóm ở thuộc khu cảnh quan số (5) là một mô hình ở đặc biệt được đề xuất kết hợp vớ động nghề cá và du lịch với cách tổ chức sân trong làm nghề. Mặt bằng thể hiện một nhóm ở trích ra từ khu vực làng nghề kết hợp du lịch. Sân trong là không gian chung nơi diễn ra các hoạt động làm nghề của ngư dân như phơ chế biến thủy sản,... nhưng hơn thế sân trong còn là một không gian kết nối cộng đồng, là n kết các hộ gia đình làm nghề với nhau tạo thành 1 tổ hợp sản xuất cùng xây dựng cùng hỗ trợ Với tính chất du lịch kết hợp, tại đây du khách cũng sẽ trải nghiệm được toàn cảnh quá trìn nghề của người dân. Việc sắp xếp và bố cục các khối cũng như thiết kế mặt đứng cho công trình đều được hướng đến sự dung hòa với toàn bộ làng chài không chỉ về mặt thiết kế quy hoạch chung mà còn là một công trình đem đến cho người dân cảm giác ở trong

Mặt đứng hướng bắc

Mặt đứng hướng đông

Mặt đứng hướng tây

Mặt cắt AA

Mặt đứng hướng nam

10m

Phối cảnh

Mặt cắt BB

Hình 5.5: Sơ đồ kiến trúc cảnh quan hiện) 500m 50m (nguồn sinh viên thực HN-2512 32

HìnhCẢNH 7.3: Các tiểu cảnh sânTHỂ trong của nhóm ở CẢNH GÓC SƠ ĐỒ KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN - PHỐI TỔNG - PHỐI (nguồn sinh viên thực hiện)


148 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn Tr­uêng

LÊ ĐÌNH HÙNG

§å ¸n

MÔ HÌNH VƯỜN RAU HỮU CƠ KẾT HỢP Ở TRẢI NGHIỆM THƯỢNG THÀNH HUẾ

ĐH KHOA HỌC - ĐH HUẾ

Ngu­êi h­uíng dÉn

KTS. TRƯƠNG HỒNG TRƯỜNG KTS. TRƯƠNG HOÀNG PHƯƠNG

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - MẶT BẰNG TỔNG THỂ -PHỐI CẢNH GÓC


§å ¸n

BẢO TÀNG THIÊN TAI MIỀN TRUNG

Tr­uêng

ĐH KIẾN TRÚC TP. HCM

Ngu­êi h­uíng dÉn

TS. KTS. PHẠM PHÚ CƯỜNG

ĐIÊU KHẮC THIÊN TAI LÊN CÔNG TRÌNH

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - MẶT BẰNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH GÓC

149

PHAN VĂN ẨN

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn


150 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

DƯƠNG MINH KỲ

§å ¸n

KHU NGHỈ DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI ĐẢO GÒ GĂNG

Tr­uêng

ĐH KIẾN TRÚC TP. HCM

Ngu­êi h­uíng dÉn

NHAN QUỐC TRƯỜNG

KHU NGHỈ DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE

NGƯỜI CAO TUỔI ĐẢO GÒ GĂNG

MSTC: MK-0501

N n g

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH GÓC


§å ¸n

Tr­uêng

ĐH KIẾN TRÚC TP. HCM

Ngu­êi h­uíng dÉn

LƯU XÁ SINH VIÊN “HOME” PGS.TS.KTS NGUYÊN HẠNH NGUYÊN

NỘI THẤT KHÔNG GIAN ĂN VÀ NGỦ

NỘI THẤT KHÔNG GIAN CẦU NGUYỆN VÀ THƯ VIỆN

151

NGUYỄN THỊ NGA

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn


152 Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

TRẦN NGỌC PHÁT

§å ¸n

RESORT AMANOI - NINH THUẬN

Truêng

ĐH KIẾN TRÚC TP. HCM

Nguêi huíng dÉn

THS. NGUYỄN HỮU VINH

NỘI THẤT


§å ¸n

RESORT SINH THÁI - RỪNG TRÀM TRÀ SƯ

Truêng

ĐH KIẾN TRÚC TP. HCM

Nguêi huíng dÉn

TS. KTS. TRƯƠNG THỊ NGỌC TRÚC

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - MẶT ĐỨNG

153

ĐẶNG TRẦN KIM HƯƠNG

Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn


154 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

PHẠM THANH HOÀI

§å ¸n

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TIỂU KHU A3, VƯỜN QUỐC GIA TÀM CHIM - H. TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP

Tr­uêng

ĐH KIẾN TRÚC TP. HCM

Ngu­êi h­uíng dÉn

THS. KTS. ĐỖ THÙY LINH

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - TIỂU CẢNH


§å ¸n

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BẢO TỒN TRẦM TÍCH ĐỊA CHẤT LÝ SƠN - SA HUỲNH

Truêng

ĐH KIẾN TRÚC TP. HCM

Nguêi huíng dÉn

TS. KTS. PHẠM PHÚ CƯỜNG

155

PHẠM THỊ THỦY TIÊN

Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

Ý TƯỞ

Ý TƯỞNG KHÔNG G MÀ CÒN MÔI TRƯỜ

NGÀY HẠ CHÍ

NGÀY ĐÔNG CHÍ

NGÀY XUÂN PHÂN

NGÀY THU PHÂN

KIẾN TRÚC ĐỐI THOẠI VỚI TỰ NHIÊN BIỂN ĐÔNG NÚI GIẾNG TIỀN NÚI HÒN SỎI

NÚI THỚI LỚI KIẾN TRÚC

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - NỘI THẤT - PHỐI CẢNH GÓC


156 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

NGUYỄN ANH VÕ

§å ¸n

TRUNG TÂM VĂN HÓA DU LỊCH GỐM SỨ MANG THÍT - VĨNH LONG

Tr­uêng

ĐH KIẾN TRÚC TP. HCM

Ngu­êi h­uíng dÉn

TS. KTS. NGUYỄN THỊ TÚ

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - NỘI THẤT


§å ¸n

TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ SÔNG HINH

Tr­uêng

ĐH KIẾN TRÚC TP. HCM

Ngu­êi h­uíng dÉn

PGS. VÕ THỊ THU THỦY

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - NỘI THẤT - MẶT ĐỨNG

157

NGUYỄN MẠNH ĐẠT

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn


158 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

§å ¸n

BẢO TÀNG VĂN HÓA LỊCH SỬ THỜI TRẦN

Tr­uêng

ĐH PHƯƠNG ĐÔNG

Ngu­êi h­uíng dÉn

TS. KTS. NGUYỄN QUỐC TUÂN

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - MẶT CẮT


§å ¸n

THIẾT KẾ NỘI THẤT BẢO TÀNG ĐẠI DƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH

Tr­uêng

ĐH CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH

Ngu­êi h­uíng dÉn

NGUYỄN THỊ MỸ HÒA

159

NGUYỄN THÀNH NAM

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

NỘI THẤT


160 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

NGUYỄN QUANG NHẬT

§å ¸n

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦ THIÊM QUY MÔ 500 GIƯỜNG

Tr­uêng

ĐH CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH

Ngu­êi h­uíng dÉn

THS. KTS. NGUYỄN BÍCH HOÀN

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - MẶT ĐỨNG - PHỐI CẢNH TỔNG THỂ


§å ¸n

THIẾT KẾ LÀNG TRẺ EM SOS ĐÀ LẠT

Tr­uêng

ĐH CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH - HUTECH

Ngu­êi h­uíng dÉn

THS. KTS. HOÀNG HẢI YẾN

161

LÊ CÔNG MINH

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH TỔNG THỂ

PHỐI CẢNH GÓC


162 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

LÊ MINH PHƯƠNG

§å ¸n

THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TP. ĐÀ NẴNG

Tr­uêng

ĐH CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH

Ngu­êi h­uíng dÉn

NGUYỄN THỊ MỸ HÒA

NỘI THẤT


§å ¸n

NHÀ HÀNG THE OVIS ARIES

Tr­uêng

ĐHDL VĂN LANG

Ngu­êi h­uíng dÉn

THS. LÊ LONG VĨNH

163

VÕ NGUYỄN MAI PHƯƠNG

Không gian sảnh tiếp đón tầng 34 được bao bởi một hệ khung thép và tiếp tục cách điệu cho ra hình ảnh cặp sừng của một chú cừu trưởng thành với chiều cao thấp nhất đạt 2m sẽ là điểm nhấn chính. Trần được thể hiện những đường tròn nối tiếp nhau với hình thức chiếu sáng xen kẽ sẽ tạo được hiệu ứng về ánh sáng thể hiện được độ nóng lạ lạnh cho không gian. Những vòng tròn được lan tỏa từ trần xuống bố trí mặt bằng sẽ hướng sự chú ý vào tâm vòng tròn và đó là vị trí cần được làm nổi bật trong toàn bộ không gian tầng 34

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

S

S là m th c g b b n c k s và 2 h g

Tỉ lệ: 1/150

Phòng vip sẽ là nơi thể hiện được tính bình đẳn khi sử dụng thảm trải kết hợp với họa tiết nhữn hình trừu tượng về mặt người liên kết nhau tạ thành một thể thống nhất. Sử dụng hình tượn chính là đầu cừu làm điểm nhấn với 1 cách th hiện khác tạo đc hiệu ứng bóng đổ 3D. Tủ thức ă chờ được sử dụng vật liệu từ gỗ tự nhiên với hìn dá đơn giản để tiết chế bớt họa tiết được s dáng dụng trong phòng.

NỘI THẤT


164 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

TRẦN THẾ ANH

§å ¸n

TRUNG TÂM TRIỂN LÃM NGHỆ THUẬT TƯƠNG TÁC KỸ THUẬT SỐ - 2.5 HA

Tr­uêng

ĐHDL VĂN LANG

Ngu­êi h­uíng dÉn

THS. KTS. NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH GÓC - MẶT CẮT


§å ¸n

BẢO TÀNG TRẦN NHÂN TÔNG

Tr­uêng

ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Ngu­êi h­uíng dÉn

THS. KTS. PHẠM TRUNG HIẾU

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - NỘI THẤT

165

NGUYỄN ĐĂNG HẢI

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn


166 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

ĐẬU VĂN PHƯỢNG

§å ¸n

TRUNG TÂM VĂN HÓA LÀNG NGHỀ ĐÓNG THUYỀN TRUNG KIÊN

Tr­uêng

ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Ngu­êi h­uíng dÉn

TS. KTS. GIÁP THỊ MINH TRANG

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - MẶT BẰNG TỔNG THỂ - TIỂU CẢNH


§å ¸n

KHÔNG GIAN GIAO LƯU VÀ TRNG BÀY ĐỒ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HÀ NỘI

Tr­uêng

ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Ngu­êi h­uíng dÉn

TS. KTS. VƯƠNG HẢI LONG

167

LÊ VĂN BẢO

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH TỔNG THỂ

MẶT CẮT


168 Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

TRẦN QUANG ANH

§å ¸n

KHU TƯỞNG NIỆM TÀU KHÔNG SỐ

Truêng

ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Nguêi huíng dÉn

TS. KTS. NGUYỄN ĐÔNG GIANG

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - MẶT BẰNG TỔNG THỂ - TIỂU CẢNH


§å ¸n

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ BẢO TỒN DƯỢC LIỆU TỈNH QUẢNG NINH

Truêng

ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Nguêi huíng dÉn

TS. KTS. VŨ ĐỨC HOÀNG

MSTC | ST-1908

169

NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO

Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

MSTC | ST-1908

48

49

MSTC | ST-1908

58

51

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - MẶT BẰNG TỔNG THỂ


170 Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

HOÀNG TRUNG HIẾU

§å ¸n

TRUNG TÂM NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI QUẬN NAM TỪ LIÊM

Truêng

ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Nguêi huíng dÉn

TS. KTS. VƯƠNG HẢI LONG

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH GÓC

MẶT ĐỨNG


§å ¸n

KHU TƯỞNG NIỆM NẠN ĐÓI NĂM 1945

Truêng

ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Nguêi huíng dÉn

TS. KTS. NGUYỄN TRÍ THÀNH

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ

CỘNG SINH GIỮA SỐNG VÀ NGƯỜI CHẾT Đồ án thực hiện ý niệm “cộng sinh giữa người sống và người chết” thông qua sự chồng chất, đan xen các hoạt động đô thị vào khu tưởng niệm. Những đường dẫn cong trìm dần trong lớp cảnh quan, tạo ra một hành trình chuyển đổi tinh thần qua thời gian và không gian. Chính những đường dẫn và những vòng tròn thu nhỏ lại tạo ra một sự chuyển tiếp tinh thân và tính chất của các không gian từ công cộng dến riêng tư, mở đến đóng, gần gũi đến tượng đài.

171

TRỊNH ĐĂNG HOÀNG

Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

CỘNG

Đồ án thự sống và ng đan xen các Những đườ quan, tạo r qua thời g dẫn và nhữ chuyển tiế gian từ côn gũi đến tượ

MÂU THUẪN Ở đây dự án khai thác sự kiện như một dấu mốc lịch sử, nên tổng thể như một điểm hội tụ (thay vì là chuỗi, hay tuyến : dai dẳng) để nhấn mạnh thời gian diễn ra nạn đói ngắn nhưng số lượng người chết lớn (hơn 2 triệu người) cho thấy Nạn đói nguy hiểm hơn cả chiến tranh. Thí dụ trong 6 năm chiến tranh, nước Pháp chết một triệu người, nước Đức chết chừng 3 triệu. Thế mà nạn đói nửa năm ở Bắc Bộ, ta đã chết hơn 2 triệu người. Lấy cái quy mô lớn, tính phổ biến của vùng bị hại để đối lập với hố đen nhỏ và sâu.

Ở đây dự án sử, nên tổn chuỗi, hay gian diễn r chết lớn (h hiểm hơn c tranh, nước chết chừng Bộ, ta đã c lớn, tính ph đen nhỏ và

Toàn bộ thiết kế được xây dựng xung quanh ý tưởng về sự đan xen giữa các mâu thuẫn:bóng tối và ánh sáng, tuyệt vọng và hy vọng, tĩnh lặng và chuyển động, đơn giản và phức tạp, gần gũi và tượng đài.

Toàn bộ thi về sự đan x sáng, tuyệ động, đơn

PHỐI CẢNH MẶT CẮT B-B

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH GÓC - PHỐI CẢNH MẶT CẮT


172 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

KIỀU YẾN LINH

§å ¸n

CẤU TRÚC KHÔNG GIAN Ở SINH THÁI AN LẠC SYMPHONY

Tr­uêng

ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Ngu­êi h­uíng dÉn

THS. KTS. NGUYỄN ĐỨC QUANG

MẶT ĐỨNG HƯỚNG TÂY NAM TL 1:2000

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - TL 1:1000

MẶT ĐỨNG HƯỚNG ĐÔNG BẮC TL 1:2000

MẶT ĐỨNG HƯỚNG ĐÔNG NAM TL 1:2000

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH GÓC

MẶT ĐỨNG HƯỚNG TÂY BẮC TL 1:2000

MẶT ĐỨNG


§å ¸n

KHÔNG GIAN VĂN HÓA LÀNG LỤA VẠN PHÚC

Tr­uêng

ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Ngu­êi h­uíng dÉn

THS. KTS. LÂM KHÁNH DUY

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - MẶT CẮT - TIỂU CẢNH

173

PHẠM THỊ NHI

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn


174 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

NGUYỄN QUÝ THAO ĐẶNG TIẾN ĐẠT ĐỖ CHUNG HIẾU

§å ¸n

QH PHÂN KHU TỈ LỆ 1/2000 KHU VỰC PHƯỜNG HOÀNH BỒ, XÃ LÊ LỢI XÃ THỐNG NHẤT, TP. HẠ LONG (PHÂN KHU HB3)

Tr­uêng

ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Ngu­êi h­uíng dÉn

TS. KTS. LÊ XUÂN HÙNG

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

THIẾT KẾ CHI TIẾT


§å ¸n

THIẾT KẾ CẢNH QUAN PHỐ ĐƯỜNG TÀU PHÂN ĐOẠN NGUYỄN KHUYẾN - TRẦN NHẬT DUẬT

Tr­uêng

ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Ngu­êi h­uíng dÉn

TS. KTS. TRẦN NHẬT KIÊN

THIẾT KẾ CẢNH QUAN

175

PHẠM QUANG ANH NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn


176 Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

VÕ DUY SƠN NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

§å ¸n

TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN CÔNG VIÊN ĐẠI YÊN, HẠ LONG, QUẢNG NINH

Truêng

ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Nguêi huíng dÉn

TS. KTS. HUỲNH THỊ BẢO CHÂU

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN - THIẾT KẾ CHI TIẾT


§å ¸n

CHÀM RESTAURANT

Tr­uêng

ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Ngu­êi h­uíng dÉn

NGUYỄN THỊ NGỌC

177

HOÀNG XUÂN TÙNG

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

NỘI THẤT


178 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

HOÀNG VŨ NGUYỆT HÒA

§å ¸n

KHÔNG GIAN SÁNG TẠO

Tr­uêng

ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Ngu­êi h­uíng dÉn

NGÔ MINH VŨ

NỘI THẤT


§å ¸n

TRIỂN LÃM NGHỆ THUẬT TUỒNG

Truêng

ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Nguêi huíng dÉn

NGÔ ĐỨC TRÍ

179

BÙI PHƯƠNG THÚY

Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

Trien lam nghe thuat Tuong

Trien lam nghe thuat Tuong

PHỐI CẢNH KHU LỄ TÂN

PHỐI CẢNH KHU TRƯNG BÀY MÔ HÌNH NHÂN VẬT TUỒNG

57

30

PHỐI CẢNH KHU CHỜ Trien lam nghe thuat Tuong

PHỐI CẢNH KHU TRẢI NGHIỆM HOÁ TRANG VÀ NẶN MẶT NẠ

32

46

PHỐI CẢNH KHU TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ ẢO

PHỐI CẢNH KHU SÂN KHẤU

NỘI THẤT 50


180 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

HỨA MINH TÂM

§å ¸n

TRƯỜNG HỌC HÒA NHẬP DÀNH CHO TRẺ TỰ KỶ

Tr­uêng

ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Ngu­êi h­uíng dÉn

TS. KTS. LÊ CHIẾN THẮNG

MẶT BẲNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - MẶT ĐỨNG - NỘI THẤT


Tr­uêng

ĐH TÔN ĐỨC THẮNG

Ngu­êi h­uíng dÉn

THIẾT KẾ CẢNH QUAN CÔNG VIÊN SINH THÁI ĐẦM LẦY VÙNG CHÂU THỔ PHÍA NAM, KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM - QUẬN 2 TP. HỒ CHÍ MINH

THS. KTS. LÊ HOÀNG NAM

MẶT BẲNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - TIỂU CẢNH

181

NGUYỄN THỊ BẢO KHANG §å ¸n

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn


182 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

TÀI THỊ THU HẰNG

§å ¸n

TRUNG TÂM DƯỠNG LÃO VĂN NGHỆ SỸ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tr­uêng

ĐH TÔN ĐỨC THẮNG

Ngu­êi h­uíng dÉn

TS. KTS. TRẦN VĂN ĐỨC

MẶT BẲNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - MẶT CẮT - NỘI THẤT


§å ¸n

MÔ HÌNH KHÁCH SẠN CÓ THỂ CHUYỂN ĐỔI THÀNH BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN ĐIỀU TRỊ COVID-19

Truêng

ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

Nguêi huíng dÉn

THS. KTS. TRƯƠNG KIM MINH CHÂU

183

PHAN THỊ MAI ANH

Gi¶i thuëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

MÔ HÌNH KHÁCH SẠN CHUYỂN ĐỔI THÀNH BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN ĐIỀU TRỊ COVID-19

B 5

5

4

3

9

KHÁCH SẠN

LỐI NHẬP HÀNG

3 1

LỐI VÀO NHÂN VIÊN-NHẬP HÀNG

LUỒNG GIAO THÔNG XE

LUỒNG GIAO THÔNG BỘ 3

6 28

3

MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI

3 LỐI VÀO PHỤ

2

7 10

4

11

6

29

MẶT BẰNG TỔNG THỂ

5m

10 m

LỐI VÀO CHÍNH (BỆNH NHÂN NHẬP VIỆN)

8

MẶT BẰNG TỔNG THỂ

15 m

MẶT MẶT MẶTĐỨNG ĐỨNG ĐỨNGTRỤC TRỤC TRỤCA-D A-D A-D 48

01

NGHIÊN CỨU KHU ĐẤT

02

Ý NGHĨA ĐỀ TÀI

03

KHUNG CHUYỂN ĐỔI

04

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ

05

CHUYÊN ĐỀ TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT

MẶT ĐỨNG TRỤC 1-7 49

3

MẶT CẮT A-A 50

ACP

LỐI VÀO CHÍNH

CHÚ THÍCH: 1. CÔNG TRÌNH 2. CHỖ ĐỂ XE KHÁCH 45 CHỖ 3. CHỖ ĐỂ XE KHÁCH 4. SÂN VƯỜN 5. LỐI XUỐNG HẦM 6. LỐI LÊN HẦM

26

2

1

ACP LỐI VÀO PHỤ (NHÂN VIÊNBÁC SĨ-NHẬP HÀNG)

MẶT CẮT B-B

MẶT BẲNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH - MẶT CẮT - MẶT ĐỨNG 51


184 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

VŨ THỊ KHUYÊN

§å ¸n

NHÀ THỜ GIÁO XỨ KẺ RỪA- THANH HÓA

Tr­uêng

ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

Ngu­êi h­uíng dÉn

THS. KTS. TRƯƠNG KIM MINH CHÂU

MẶT BẲNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH GÓC- MẶT ĐỨNG


§å ¸n

TRUNG TÂM SINH HOẠT VÀ BẢO TỒN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT HÁT BỘI

Tr­uêng

ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

Ngu­êi h­uíng dÉn

THS. TRẦN PHAN ANH TÚ

NỘI THẤT

185

LÊ THỊ LAN

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn


186 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

§å ¸n

BẢO TÀNG ÂM NHẠC TÂY NGUYÊN

Tr­uêng

ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

Ngu­êi h­uíng dÉn

THS. KTS. NGUYỄN QUANG BẢO

MẶT BẲNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH GÓC- MẶT ĐỨNG


§å ¸n

RESORT HÒN CHỒNG - TP. NHA TRANG

Tr­uêng

ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

Ngu­êi h­uíng dÉn

THS. KTS. NGUYỄN PHẠM KIM TOÀN

MẶT BẲNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH GÓC- MẶT ĐỨNG

187

DƯƠNG THỊ TUYẾT NHI

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn


188 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

TRỊNH THỊ TUYẾT TRINH

§å ¸n

LỒNG CHỢ - CHỢ ĐẦM NHA TRANG

Tr­uêng

ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

Ngu­êi h­uíng dÉn

THS. KTS. LÊ THỦY TIÊN

MẶT BẲNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH GÓC- MẶT ĐỨNG


§å ¸n

TRUMG TÂM BẢO TRỢ CHO NGƯỜI TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG TP. ĐÀ NẴNG

Tr­uêng

ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

Ngu­êi h­uíng dÉn

TS. KTS. NGUYỄN THỊ THÙY VÂN

MẶT BẲNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH GÓC- MẶT ĐỨNG

189

VÕ PHƯƠNG NAM

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn


190 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

MAI PHƯƠNG NAM

§å ¸n

THIẾT KÉ NỌI THẤT THIỀN VIỆN TRÚC LÂM SÙNG PHÚC - HÀ NỘI

Tr­uêng

ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

Ngu­êi h­uíng dÉn

ĐẶNG VĂN DŨNG

NỘI THẤT


§å ¸n

THIẾT KẾ TRUNG TÂM TRIỂN LÃM - NGHIÊN CỨU THỰC VẬT HỒ SÔNG ĐẦM - QUẢNG NAM

Tr­uêng

ĐH CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH - HUTECH

Ngu­êi h­uíng dÉn

THS. KTS. HOÀNG HẢI YẾN

MẶT BẲNG TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH TỔNG THỂ - PHỐI CẢNH GÓC- MẶT ĐỨNG

191

NGUYỄN VĂN TRIỂN

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn


192 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

ĐẶNG HUỲNH LONG

§å ¸n

THIẾT KẾ NỘI THẤT RESORT SWISS-BEL TUYỀN LÂM ĐÀ LẠT

Tr­uêng

ĐH CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH - HUTECH

Ngu­êi h­uíng dÉn

THS. NGUYỄN THỊ MỸ HÒA

NỘI THẤT


§å ¸n

SHOWROOM - VĂN PHÒNG GỐM AMAI

Tr­uêng

ĐH CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH - HUTECH

Ngu­êi h­uíng dÉn

NTK. ĐẶNG NGUYỄN THỊ HỒNG TUYẾT

193

VŨ LÊ HOÀNG YẾN

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

NỘI THẤT


194 Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

Hä tªn sinh viªn

DƯƠNG THỊ THÙY HƯƠNG

§å ¸n

THIẾT KẾ NỘI THẤT NHÀ HÀNG VÀ SIÊU THỊ “OREGANO KITCHEN”

Tr­uêng

ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

Ngu­êi h­uíng dÉn

THS. NGUYỄN THỊ HỒNG TƯƠI

NỘI THẤT


197 c¸c ®å ¸n tèt nghiÖp xuÊt s¾c chuyªn ngµnh kiÕn tróc - quy ho¹ch

gi¶I thƯëng loa thµnh

2021

Gi¶i th­uëng loa thµnh 2021

TuyÓn tËp