Page 1

PIKAOHJE EbscoHost-tietokantojen käyttöön

CINAHL Hoitotieteen tietokanta, jossa on viitteitä n. 3000 hoito- ja lähitieteiden lehdistä vuodesta 1981 alkaen.

Pre-CINAHL Tietokanta, joka sisältää viitteet ennen kuin ne siirretään täydellisinä CINAHLtietokantaan. Ei sisällä Cinahl-sanastoa.


YHTEYDENOTTO Etäkäyttö: NELLI–portaalin kautta kirjaudutaan peruspalvelutunnuksella tai TAYS-tunnuksilla (Huom. eri kirjautumislinkit)

Tietokannan haku NELLI-portaalissa: • •

Tertion kirjaston kotisivulta (http://www.uta.fi/kirjasto/laak/) vasemmasta sivupalkista löytyy NELLI Kirjoitetaan TIETOKANNAT-kohtaan ebscohost ja klikataan hae.

Tietokannan valitseminen: • • • • •

CINAHL-tietokantaan voi kirjautua klikkaamalla linkkiä CINAHL. Seuraavalla näytöllä klikataan EBSCOhost-linkkiä. EBSCOhost-sivulla voi valita useita tietokantoja samaan aikaan, esim. CINAHL / Pre-CINAHL Eri alojen tietokantoja ei yleensä kannata hakea yhtä aikaa. Klikataan continue.


HAKUSTRATEGIA AIHEHAKU OTSIKOISTA, TERMIEN LYHENTÄMINEN, YHDISTÄMINEN JA RAJAUS Esimerkki: Tehdään aihehaku ”Lasten kaltoinkohtelu perheessä ”. Ensin haetaan termit sanastoista (Termix /MOT/Hoidokki), sen jälkeen suoritetaan haku.

Haku: • •

Haku aloitetaan kirjoittamalla keskeiset sanat hakulaatikoihin. Haku voidaan kohdistaa tiettyyn kenttään, esim.: Author, Title, Abstract, Text ym., kentät vaihtelevat tietokannoittain ja tulokset vaihtelevat valitusta kentästä riippuen

Termien lyhentäminen ja yhdistäminen: • •

Sanat katkaistaan tähdellä * Hakusanat ja/tai käsitteet yhdistetään AND, OR ja NOT –operaattoreilla. o

Hakulaatikon sisällä kannattaa käyttää synonyymien hakemiseen OR: child* abuse or child* neglect or child* maltreatment / famil* or mother* or father* or sibling*

o

Hakulaatikoiden välissä on oletusarvona valmiiksi AND. Kun ei ole enää kyse synonyymeistä tai samankaltaisista käsitteistä vaan halutaan yhdistää ne hakua rajaaviin termeihin (synonyymeineen), käytetään and-operaattoria: (child* abuse or child* neglect or child* maltreatment) and (famil* or mother* or father* or sibling*)

o

Operaattori not tarkoittaa, että vain ensimmäinen termi esiintyy artikkeleissa: child* abuse not family*

Search options: •

Hakulaatikon alla on valintoja, jotka koskevat hakutapaa, oletusarvona on Boolen haku: Boolean/Phrase, joka tarkoittaa and / or / not –operaattoreiden käyttöä ja fraasihakua, joka tarkoittaa, että sanojen on esiinnyttävä täsmälleen kirjoitetussa muodossa ja peräkkäin.

Rajaaminen: •

Jos haetaan useista tietokannoista samanaikaisesti, voi kaikkiin yhtä aikaa kohdistaa vuosirajauksen, rajauksen kokoteksteihin ja vertaisarvioituihin (=peer-reviewed) lehtiin

Eri tietokannoissa on eri rajausmahdollisuuksia, joista voi valita. Yhteisten rajausten jälkeen on valittavissa jokaisen valitun tietokannan omat rajaukset

HUOM: Käytä vain ohjelman omia komentonäppäimiä – ei selaimen back-nuolta!


Kuva 1: Esimerkkihaku kirjoitettuna hakulaatikoihin ja rajaus-mahdollisuudet ensimmäisellä näytöllä.


AIHEHAKU SANASTON TERMEILLÄ Vapaasanahaun lisäksi tai vaihtoehtoisesti voi haun tehdä myös sanastojen termeillä. Tietokannoilla on kullakin oma sanastonsa, joten jos on valinnut useita tietokantoja, on tehtävä haut erikseen.

Cinahl-termien haku: • •

CINAHL:n sanasto löytyy sinisen yläpalkin kohdasta CINAHL Headings. Kirjoitetaan esim. child abuse ja klikataan sanaston tarjoamaa termiä.

Tree: •

Sen jälkeen näytölle tulee Tree Views, josta voi valita yksittäisen termin

Explode: •

Explode laajentaa haun koskemaan myös valitun termin alatermejä

Search: •

Klikataan Search database.

Toistetaan sama haun muilla keskeisillä termeillä Kuva 2: Sanaston valinta ja haku sanoilla Child abuse


CINAHL-TERMIEN YHDISTÄMINEN:

Search history/Alerts: •

Kun termit on haettu, ne näkyvät kohdassa Search History/Alerts, Klikkaamalla Search History/Alerts-linkkiä löytyneiden hakutulosten yläpuolella avautuu Search History/Alerts-näyttö.

Search ID: •

Haetut termit tai vapaasanahaulla syntyneet joukot on numeroitu (S1, S2)

Numeroiden yläpuolella on teksti Search ID; yhdistetään termit/termijoukot ruksittamalla.

Ruksilaatikoiden yläpuolella on teksti Add to Search

Add: •

Klikataan Add-painiketta, jolloin ID-numerot (S1 / S2 ) näkyvät hakulaatikossa.

HUOM: Oletusarvona on AND; jos halutaan yhdistää termien synonyymejä, vaihdetaan OR ja vasta sen jälkeen klikataan Add.

Search: •

Klikataan hakulaatikoiden jälessä olevaa sinistä Search –painiketta.

Clear-painike tyhjentää hakulaatikon. HUOM: Kun yhdistät ID-numeroita, on helpompi ensin tyhjentää hakulaatikko, ettei epähuomiossa yhdistä useampaan kertaan samoja settejä, jolloin hakulogiikka ei enää pidä paikkaansa.

Kuva 3: Cinahl-termien yhdistäminen lisäämällä ne hakulaatikkoon (Add)


HAUN TULOKSET VIITTEIDEN VALINTA, KOKOTEKSTIN TULOSTUS JA HAKUSTRATEGIAN TALLENNUS JA POISTAMINEN Kun on saatu joko vapaatekstihaulla ja/tai Cinahl-termihaulla viitteitä, yhdistetty joukkoja ja lopulta saatu haluttu lopputulos, voi löytyneistä viitteistä valita haluamansa joko tulostettavaksi tai muulla tavalla säilytettäväksi joko pelkkinä viitelistoina tai tulostaa suoraan kokotekstejä.

Viitteiden valinta: •

Jokaisen viitteen alapuolella on kansion kuva. Klikkaamalla kuvaa viite siirtyy kansioon (Folder), joka näyttää avautuvan, kun sinne lisätään viitteitä.

Kansio: •

Folder –kuvakelinkin (näytön oikeassa yläkulmassa) takaa pääsee valittuihin viitteisiin.

Folder has items –otsikon alle oikeaan palkkiin tulevat valitut otsikot.

Go to Folder –linkki vie myös valittujen kansioon.

MY Ebscohost: on oma hakukansio, johon on kirjauduttava. Haut voi tallentaa omaan kansioon.

Kokotekstin tulostus: •

SFX-linkki viitteen alapuolella vie SFX-sivulle, josta saa kokotekstin, jos kirjastolla on ko. lehti.

SFX-sivulla on myös Linda- ja Tamcat-tiedot, jos viitettä ei ole kokotekstinä kirjastossa.

Viitteen alapuolella saattaa olla myös PDF- ja/tai html-linkit, jotka vievät suoraan kokotekstiin. Linkit näkyvät vain, jos kokotekstilehti kuuluu EBSCOHost-kokoelmiin.

Hakustrategioiden tallennus ja poistaminen: •

Search History/Alerts viitelistan yläpuolella näyttää tehdyt hakustrategiat. o

Print search history –linkki sen alapuolella tulostaa hakustrategian

o

Save searches/Alerts - hakustrategian tallentaminen

o

Clear Search History - hakustrategian poistaminen


Kuva 4: Näyttö sen jälkeen, kun on haettu vapaasanahaulla. Hakustrategia näkyy viitteiden yläpuolella. Folder-kansio näkyy avautuneena näytön oikeassa yläreunassa.


HAUN TULOSTEN KÄSITTELY VALITTUJEN VIITTEIDEN TULOSTUS, TALLENNUS JA VIENTI

Valittujen viitteiden haku kansiosta: • Valitut viitteet saadaan näytölle, kun klikataan jokaisen näytön yläreunassa sijaitsevalla sinisellä palkilla olevaa Folder-painiketta tai viitelistanäytöllä olevaa linkkiä Folder view.

Omaan kansioon tallentaminen: • Viitteet voi tallentaa omaan kansioon kirjautumalla: Sign in to My EbscoHost.

Tulostus, lähettäminen, tallentaminen, vienti: • Print / Email / Save / Export –kuvakkeet viitelistan yläpuolella ohjaavat haluttuun tulostus- tai tallennusmuotoon. • Export) tarkoittaa, että viitteet voi tallentaa haluamaansa viitteidenhallintaohjelmaan, esim. Refworksiin.

Kuva 5. Tulostusnäkymä.


VIITTEIDEN LÄHETTÄMINEN SÄHKÖPOSTIIN JA LIITETIEDOSTOT:

Viitteiden lähettäminen sähköpostiin: •

Sähköpostin lähetysnäytölle kirjoitetaan E-mail to: -kenttään osoite, jonne viitteet lähetetään

Subject-kenttään voi kirjoittaa lähetyksen otsikon

Comments-kenttään voi kirjoittaa halutessaan huomioita tai selvennystä, esimerkiksi haun tekoajan ja tietokannat muistiin.

Format voi olla oletuksena oleva Rich text.

Kansion tyhjentäminen: •

Remove these items from folder after e-mailing –laatikko tekstimuodon jälkeen on oletuksena tyhjä.

Älä ruksaa, ellet ole varma, että et tarvitse valintoja enää.

Viitelistan liitteet: •

Oikealla palstalla on ruksilaatikoita, jotka ovat oletusarvoisesti valmiiksi valittuna:

Include when sending: Jos viitteiden joukossa on PDF- tai HTML-artikkeleita, ne ovat oletusarvoisesti valittuna. Jos kokotekstejä ei ole viitteiden joukossa, näitä valintoja ei näy.

Jos haluat pelkän viitelistan, poista ruksit, sillä Ebscohost lähettää jokaisen kokotekstiartikkelin erillisenä sähköpostina, jolloin saatat saada kymmeniä eri lähetyksiä Hakuhistorian lähettäminen:

Current Search History on myös oletusarvona. Se kannattaa pitää, jolloin hakuhistoria tulee sähköpostiin viitteiden mukana erillisenä liitetiedostona.

Kuva 6. Viitteiden lähettäminen sähköpostiin.

12.1.2009 / MA

Cinahl (Ebscohost) pikaohje  

Cinahl-tietokannan pikaohje

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you