Page 1


edu2017/ 3

EDITORIAL 

Ιδιοκτησία: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Μ. ΕΠΕ Εκδότης: Γεώργιος Αλ. Πώποτας Διευθύντρια σύνταξης : Σαμακοβλή Βάσω Αρχισυνταξία: Χάνου Ελένη Commercial manager: Ζαχαράκη Γαρυφαλλιά Διαφημιστικό τμήμα: Στεργιοπούλου Ολίνα, Κουτσογιάννη Φιλίτσα Σελιδοποίηση: Μπίσδρας Γιάννης Απαγορεύεται η αυτοτελής πώληση

Ανακυκλώστε αυτό το έντυπο

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ! Λίγες ημέρες πριν ο ήχος του πρώτου σχολικού κουδουνιού ακουστεί –ήχος που θα σημάνει την έναρξη του καινούργιου διδακτικού έτους- μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Οι ρυθμοί είναι πυρετώδεις για την υποδοχή των μαθητών, τον καθιερωμένο Αγιασμό στα σχολικά προαύλια και την έναρξη των μαθημάτων. Η σχολική χρονιά 2017 -2018 ανοίγει αυλαία με φόντο το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, το οποίο σύμφωνα με τους επικεφαλής του αποβλέπει σε ένα Νέο Λύκειο, περιλαμβάνοντας στο σκαρίφημά του λειτουργία της Γ’ τάξης ως προπαρασκευαστικής για την είσοδο στα ΑΕΙ ή στην επαγγελματική ζωή και απολυτήριο βασισμένο κυρίως σε ενδοσχολικές και λιγότερο σε διασχολικές διαδικασίες. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με προβλήματα, αλλαγές, προκλήσεις, αλλά και νέα προγράμματα. Με τα θετικά ή τα αρνητικά της, δεν παύει όμως –όπως πάντα άλλωστε- να αποτελεί νέα αφετηρία για εκπαιδευτικούς και μαθητές αλλά και για τους γονείς τους, που οπλίζονται με δύναμη και υπομονή και θέτουν νέους στόχους.

Όπως κάθε αρχή, μπορεί να είναι δύσκολη. Εχει όμως τη γοητεία της κατάκτησης της γνώσης και της πραγματοποίησης των στόχων και ονείρων του κάθε μαθητή. Καλή σχολική χρονιά σε όλη την εκπαιδευτική οικογένεια!


6 /edu2017 ΘΕΜΑ ■ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Οι αλλαγές στο Νέο Λύκειο

Τι προβλέπει η μεταρρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας

Υ

ποχρεωτική εκπαίδευση μέχρι το 18ο έτος, λειτουργία της γ’ τάξης ως προπαρασκευαστικής για την είσοδο στα ΑΕΙ ή στην επαγγελματική ζωή, απολυτήριο βασισμένο κυρίως σε ενδοσχολικές και λιγότερο σε διασχολικές διαδικασίες, είναι μερικές από τις αλλαγές που προβλέπονται στο σχέδιο Νόμου που έχει τεθεί σε διαβούλευση για το Νέο Λύκειο. Χιλιάδες μαθητές θα βρεθούν αντιμέτωποι με αλλαγές εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Και όπως κάθε αλλαγή, έχει τα υπέρ και τα κατά της…

Βασικά σημεία αυτής της μεταρρύθμισης είναι τα εξής: 1. Σταδιακή επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης Επί δεκαετίες η υποχρεωτική εκπαίδευση έχει καθηλωθεί με όριο το 15ο έτος. Επεκτείνεται η υποχρεωτική εκπαίδευση έως το 18ο έτος για τη γενιά που ξεκινά το σχολικό έτος 2017-8 την Α΄ Λυκείου. 2. Εγκαθίδρυση «πολυκλαδικότητας», δυνάμει ενιαία αντιμετώπιση του Λυκείου

Προς το παρόν διατηρούνται οι διακριτές δομές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αλλά καθιερώνεται η μεταξύ τους επικοινωνία, δηλαδή ο «αλληλο-δανεισμός» μαθημάτων (δια ζώσης στην περίπτωση που τα δύο σχολεία συστεγάζονται, διαφορετικά εξ αποστάσεως, μέσω ειδικής πλατφόρμας). 3. Τάξεις γενικής παιδείας οι Α΄ και Β΄ λυκείου, τάξη προπαρασκευής η Γ΄ λυκείου. Η Α΄ τάξη του ΓΕΛ και του ΕΠΑΛ, αποτελεί συνέχεια του γυ-

μνασίου, δηλαδή σχεδόν όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά για όλους. Η Β΄ τάξη είναι μια μεταβατική τάξη, προβλέπονται περισσότερα μαθήματα επιλογής, ώστε οι μαθητές να δοκιμάσουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Στη Γ΄ τάξη, που είναι τάξη προπαρασκευαστική είτε για τα ΑΕΙ είτε για την επαγγελματική ζωή μετά το λύκειο, δίνεται έμφαση στα ενδιαφέροντα των μαθητριών και μαθητών, που διαμορφώνουν το προσωπικό τους ωρολόγιο πρόγραμμα, με λίγες διδακτικές ώρες αφιερωμένες στα κοινά για όλους μαθήματα. 4. Β΄ και Γ΄ ΓΕΛ: Σαφώς λιγότερα μαθήματα, πολλές ώρες το καθένα Επιδιώκεται αύξηση των ωρών ανά μάθημα και μείωση των μαθημάτων. Στη Β΄ ΓΕΛ τα περισσότερα μαθήματα θα είναι 4/ωρα και στη Γ΄ ΓΕΛ είναι 6/ωρα. Με αυτό το σύστημα επιτυγχάνονται τα εξής: α) τα «ειδικά» μαθήματα (σχέδιο, μουσική, ξένες γλώσσες) διδάσκονται στο σχολείο, δεν επαφίενται σε εξωσχολική προετοιμασία, β) όλα τα εξάωρα μαθήματα που παρακολουθούν οι μαθητές είναι μαθήματα που μετράνε στον βαθμό πρόσβασης στα ΑΕΙ, (παρότι άλλα μετράνε περισσότερο και άλλα λιγότερο), οπότε θεραπεύεται η παθογένεια της αδιαφορίας που παρατηρείται σήμερα στα μαθήματα που δεν παίζουν ρόλο στην εισαγωγή, γ) επειδή αφιερώνονται 6 ώρες στα 4 μαθήματα που σχετίζονται με την πρόσβαση, μειώνεται η ανάγκη εξωσχολικής υποστήριξης.


edu2017/ 7 Αν κάποιος μαθητής δεν προτίθεται να συνεχίσει σπουδές στην τριτοβάθμια, επιλέγει μαθήματα που δίνουν εφόδια για την επαγγελματική ζωή του/της (ξένες γλώσσες, πληροφορική, πρακτική λογιστική…). Ενημερωτικά: Στη Β΄ ΓΕΛ στο ισχύον σύστημα υπάρχουν 18 μαθήματα (16 υποχρεωτικά και 2 προσανατολισμού σε 35 ώρες διδασκαλίας) στο προτεινόμενο 10 συνολικά (7 υποχρεωτικά και 3 επιλογής σε 34 ώρες διδασκαλίας). Στη Γ΄ ΓΕΛ στο ισχύον σύστημα υπάρχουν 15 μαθήματα (9 υποχρεωτικά και 5 προσανατολισμού και 1 επιλογής σε 32 ώρες) στο προτεινόμενο υπάρχουν 7 μαθήματα (3 υποχρεωτικά και 4 επιλογής σε 29 ώρες) 5. Το απολυτήριο βασισμένο κυρίως σε ενδοσχολικές και λιγότερο σε διασχολικές διαδικασίες Το απολυτήριο της Γ΄ λυκείου προκύπτει: Α. σε ένα ποσοστό από τους βαθμούς των 2 τετραμήνων. Οι βαθμοί των τετραμήνων λαμβάνουν υπόψη τη συνολική συμμετοχή στην τάξη, καθώς και 1. το διαγώνισμα 1ου τετραμήνου το οποίο διεξάγεται σε όλα τα σχολεία συγκεκριμένη μέρα για κάθε μάθημα, με θέματα που καταθέτουν σε ειδική πλατφόρμα τα χαράματα της ίδιας μέρας επιτροπές έμπειρων εκπαιδευτικών από όλες τις περιφέρειες και με αυτόματη διόρθωση των απαν-

τήσεων (ηλεκτρονικό σύστημα), 2. μια εκτενή εργασία που πραγματοποιείται για κάθε μάθημα εντός του σχολείου υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη του/της εκπαιδευτικού του μαθήματος, που κατατίθεται σε ειδική πλατφόρμα όπου ελέγχεται για την περίπτωση αντιγραφής και που βαθμολογείται ανώνυμα από αξιολογητές ειδικού μητρώου. Β. σε ένα ποσοστό από τους βαθμούς κεντρικά οργανωμένων εξετάσεων στις οποίες τα γραπτά διορθώνονται ανώνυμα. Το διαγώνισμα τετραμήνου και η εκτενής εργασία, που αξιολογούνται ανώνυμα, μειώνουν τις πιέσεις των γονιών προς τους/τις εκπαιδευτικούς για υψηλούς βαθμούς που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές επιδόσεις των παιδιών τους. Μαζί με τη συμμετοχή στις κεντρικά οργανωμένες εξετάσεις συμβάλλουν στο κύρος του απολυτηρίου και στην αξιοπιστία του. Έτσι, ενώ το Απολυτήριο αποτυπώνει κυρίως ενδοσχολικές διαδικασίες, υπόκειται και σε κάποιες εξωτερικές «αντικειμενικές» διαδικασίες που διασφαλίζουν την εγκυρότητά του. 6. Ο τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθμια Κεντρικά οργανωμένες εξεταστικές διαδικασίες πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο: τέλος Ιανουαρίου (διαγωνίσματα τετραμήνου) και τον Ιούνιο. Τα διαγωνίσματα του Ιανουαρίου θα συμμετέχουν στον βαθμό πρόσβασης με ένα ποσοστό μόνον αν βελτιώνουν τον βαθμό του Ιουνίου, αλλιώς δεν θα μετράνε. Αυτή η ευκαιρία για βελτίωση είναι ένα πολύ σημαντικό «μπόνους» για

“ Στόχος ο δημοκρατικός, ενεργός, σκεπτόμενος, δημιουργικός πολίτης

τους μαθητές και ταυτόχρονα «αποδραματοποιεί» τις τελικές εξετάσεις. Ο βαθμός πρόσβασης προκύπτει από κεντρικά οργανωμένες εξετάσεις και από τον βαθμό του απολυτηρίου. Την πρώτη χρονιά εφαρμογής η συμμετοχή του απολυτηρίου στον βαθμό πρόσβασης θα είναι περιορισμένη (μέγιστο 20%) και σταδιακά θα αυξάνεται, καθώς θα εμπεδώνεται η εμπιστοσύνη στην ενδοσχολική αξιολόγηση. Με το νέο σύστημα, που δεν περιορίζεται στην επίδοση σε τρίωρες πανελλαδικές εξετάσεις αλλά συμπεριλαμβάνει και την αξιολόγηση της επίδοσης των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Γ΄ τάξη, η είσοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προσδένεται ισχυρότερα στην εντός του σχολείου εκπαιδευτική πράξη. Οι κεντρικά οργανωμένες εξετάσεις του Ιουνίου αφορούν τέσσερα (4) μαθήματα. Πλην της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, που είναι μάθημα κοινό για όλους, τα υπόλοιπα τρία είναι μαθήματα εμβάθυνσης που επιλέγει κάθε μαθητής. Εφόσον επιδιώκει την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, επιλέγει ζεύγος μαθημάτων που δίνει πρόσβαση σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Ως 3ο μάθημα εμβάθυνσης είτε επιλέγει μάθημα που συνδυάζεται με κάποιο μάθημα του αρχικού ζεύγους δημιουργώντας νέο ζεύγος, που δίνει πρόσβαση και σε άλλο επιστημονικό πεδίο, είτε επιλέγει μάθημα που προαπαιτείται για συγκεκριμένα τμήματα (σε συνδυασμό με το ζεύγος που επέλεξε), δηλ. σχέδιο, ξένες γλώσσες, μουσική, είτε απλώς επιλέγει ένα μάθημα που τον ενδιαφέρει.


8 /edu2017

ΑΠΟΨΗ ■ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η επιτυχία στις Πανελλήνιες έχει συνταγή ε τις μνήμες από την πρόσφατη ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας να είναι ακόμη νωπές, η επόμενη «γενιά» μαθητών που θα δώσει Πανελλήνιες Εξετάσεις βρίσκεται ήδη στην τελική ευθεία ενόψει του δικού της Γολγοθά. Μια τελική ευθεία που για να έχει όμορφο τέλος, οφείλει να έχει στηριχθεί κατά τη διάρκεια -αρχικά- των καλοκαιρινών μαθημάτων και -έπειτα- της σχολικής χρονιάς, σε μια σωστή προετοιμασία, η οποία θα έχει εφοδιάσει τους μαθητές με όλα τα απαραίτητα «όπλα» ώστε να αντιμετωπίσουν τα ερωτήματα των εξετάσεων με τα μικρότερα δυνατά προβλήματα.

Μ

Του Δημήτρη Χρυσόπουλου, Φιλόλογου dimchrysopoulos@hotmail.gr Το «εισιτήριο» για την επιτυχία στις εξετάσεις περνάει μέσα από το τρίπτυχο: σωστή προετοιμασία, συνειδητή επιλογή, αυτοπεποίθηση. Προσοχή όμως: Δεν φτάνει μόνο να κρατάς το εισιτήριο, πρέπει να κατέβεις και στην κατάλληλη στάση... Για το λόγο αυτό στη συνέχεια θα παραθέσουμε τις πιο σημαντικές μεθόδους που θα... αποσυμφορήσουν την «κυκλοφορία» στο δρόμο των παιδιών προς την επιτυχία! • Τεχνικές βελτίωσης της ικανότητας συγκέντρωσης. Οι στρατηγικές συγκέντρωσης είναι το πρώτο «όπλο» που πρέπει να αποκτήσει κανείς. • Διατήρηση ίδιου χώρου μελέτης. Είναι προτιμότερο να επιλέγεται πάντα ο ίδιος χώρος μελέτης. Κατά τα διαλείμματα είναι απαραίτητο να γίνεται αλλαγή του χώρου. Ο καθένας πρέπει να βρει ποιες ώρες είναι οι πιο αποδοτικές για αυτόν. Είναι ευνοϊκό να υπάρχουν προκαθορισμένες ώρες διαβάσματος. Κάθε αλλαγή συνήθειας απαιτεί και ανάλογο χρόνο προσαρμογής. Πρέπει να αποφεύγονται όμως κατά τα διαλείμματα δραστηριότητες που διακόπτονται δύσκολα, όπως τηλεόραση, ηλεκτρονικά παιχνίδια και φυσικά η εθιστική ενασχόληση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

• Στάδια μελέτης. Ποια είναι τα στάδια για τη μελέτη ενός διδακτικού κεφαλαίου; Προεπισκόπηση, γενικός προσανατολισμός, ερωτήσεις (τι λένε οι επικεφαλίδες, ποιο είναι το αναμενόμενο περιεχόμενο, τι φαίνεται να είναι σημαντικό), ενεργητική ανάγνωση, σκέψη (πώς δένουν όλα αυτά που διάβασα με όσα ήδη ήξερα), απόδοση (ελεύθερη απόδοση όσων διαβάσαμε, διαπίστωση των κενών, επιστροφή στο κείμενο), ανασκόπηση. Πώς δεν θα ξεχνάμε; Η επανάληψη πρέπει να ξεκινά αμέσως μετά το διάβασμα. Οσο πιο νωρίς ξεκινάμε την επανάληψη τόσο πιο λίγες είναι συνολικά αναγκαίες. Οσο πιο λεπτομερής είναι η ύλη τόσο πιο πολλές επαναλήψεις χρειαζόμαστε. • Οχι φόβος και απέχθεια, αλλά σιγουριά. Η προσδοκία να μη βιώσει κανείς καθόλου φόβο για τις εξετάσεις είναι μη ρεαλιστική. Το πιο σημαντικό μάλιστα είναι να μάθει κάποιος να αντιμετωπίζει το φόβο του. Εφόσον λοιπόν το φόβο δημιουργεί βασικά το γεγονός ότι η ύλη για τις εξετάσεις δεν μπορεί να αναπαραχθεί ελεύθερα, η βασική μέθοδος αντιμετώπισης του προβλήματος είναι να βελτιωθούν οι τακτικές της μάθησης. • Καλός προγραμματισμός. Προτού αρχίσει το διάβασμα, το παιδί πρέπει να φτιάξει ένα σωστό οργανόγραμμα - πλάνο με το τι έχει να κάνει ανά μάθημα. • Σημειώσεις. Καθώς το διάβασμα προχωρά, ο μαθητής

πρέπει να κρατά σημειώσεις, οδηγίες και να κάνει περιλήψεις για τις εξετάσεις. Οι σημειώσεις δεν θα πρέπει να είναι εκτενείς, αλλά περισσότερο μια συνοπτική περιγραφή του θέματος, οι βασικοί τύποι, οι σημαντικές ημερομηνίες, στοιχεία που θα το βοηθήσουν να θυμηθεί το συνολικό περιεχόμενο. • Καλός ύπνος και καλή διατροφή. Ο καλός ύπνος ωφελεί το διάβασμα. Η διατροφή πρέπει να είναι η συνήθης προσεγμένη και ισορροπημένη ως προς το περιεχόμενο και την ποσότητα. Ο ρόλος της οικογένειας. Σημαντική κρίνεται η στάση που θα κρατήσει η οικογένεια την εξεταστική περίοδο. Οι γονείς πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί την περίοδο που το παιδί τους προετοιμάζεται και δίνει εξετάσεις. Η γκρίνια, το άγχος και η πίεση είναι κακοί σύμβουλοι και δεν βοηθούν σε καμία περίπτωση το παιδί να αποδώσει καλύτερα. Για τον μαθητή πρέπει να εξασφαλιστεί ένα ήρεμο και χωρίς εντάσεις περιβάλλον. Η πίεση προς το παιδί να διαβάσει όταν αυτό δεν θέλει, όσο κι αν φωνάξει ή απειλήσει ο γονέας δεν θα έχει κανένα απολύτως όφελος. • Καλή παρουσίαση του γραπτού. Το γραπτό πρέπει να έχει καλή παρουσίαση. Είναι άδικο τόσος κόπος να μην πιάσει τόπο εξαιτίας ενός κακογραμμένου γραπτού. Οι καθηγητές θα διορθώσουν πολλά γραπτά σε πολύ σύντομο χρόνο, άρα θα δυσκολευτούν να ανακαλύψουν το περιεχόμενο ενός κακογραμμένου γραπτού. • Οργάνωση του χρόνου. Την ώρα της εξέτασης χρειάζεται αυτοσυγκέντρωση και χαλάρωση. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατανείμουν το χρόνο τους σωστά και να χρησιμοποιήσουν τις τελευταίες σελίδες του τετραδίου ως πρόχειρο, ώστε να οργανώσουν τις σκέψεις τους ακόμα και σε αυτά που τους φαίνονται εύκολα και βατά. Αν πάλι, κολλήσουν σε κάποια ερώτηση, καλό είναι να την αφήσουν για λίγο και να προχωρήσουν στην επόμενη. Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να υπογραμμιστεί το πόσο σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσουν, παιδιά και γονείς, πως οι Πανελλήνιες Εξετάσεις δεν είναι εξετάσεις ζωής, απλά κρίνουν τις προσωπικές επιδόσεις του εξεταζόμενου σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο. Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις αποτελούν μια αλυσίδα με πολλούς κρίκους (διάβασμα, καθηγητές, ψυχολογία, γονείς κλπ.) και αν σπάσει έστω ένας, τότε η προσπάθεια για επιτυχία τίθεται σε άμεσο κίνδυνο.


ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ:

Ιστορία, όραμα και πράξη στην Εκπαίδευση ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ψηφιακή τεχνολογία στη διδακτική διαδικασία

Η δημιουργία της Ελληνογαλλικής Σχολής Βόλου είναι μία ιστορία που ξεκινά πριν από 113 χρόνια και συνεχίζεται στις μέρες μας με το Δημοτικό Σχολείο «Άγιος Ιωσήφ» ακολουθώντας τις επιταγές της σύγχρονης πραγματικότητας, συνδυάζοντας την τεχνολογία με τις καινοτόμες δράσεις. Οι Αδελφές και το Διδακτικό προσωπικό προσπαθούν καθημερινά σε στενή συνεργασία με την οικογένεια να πλησιάσουν το κάθε παιδί με ξεχωριστό βλέμμα αγάπης, φροντίδας και κατανόησης. Στο Σχολείο «Άγιος Ιωσήφ» Βόλου - αδελφό σχολείο με τα Ελληνογαλλικά Σχολεία «Jeanne d’ Arc» Πειραιά και «Άγιος Ιωσήφ» Πεύκης, επιδιώκουμε: ● Παιδεία, βασισμένη στις αρχές του Χριστιανισμού και του Ανθρωπισμού ● Παιδεία, που θεωρεί κάθε μαθητή προσωπικότητα μοναδική, άξια σεβασμού και εκτίμησης ● Παιδεία, ανοιχτή στη σκέψη και την έρευνα ● Παιδεία που εναρμονίζεται συνέχεια με τις νέες κοινωνικές απαιτήσεις, μεταγγίζοντας το παρελθόν στο παρόν και ευνοώντας τον αβίαστο νεανικό προσανατολισμό ● Παιδεία που διαμορφώνει προσωπικότητες με δημοκρατικό ήθος, που μετουσιώνουν κάθε ιδέα σε πράξη προσφοράς ● Παιδεία με ευρωπαϊκή διάσταση, που προβάλλει αξίες, όπως η ειρήνη, η συνεργασία των λαών, ο σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και την πολιτιστική παράδοση κάθε λαού ● Παιδεία που ενδυναμώνει την κριτική σκέψη, ευαισθητοποιεί την ψυχή, ερεθίζει το ερευνητικό πνεύμα, καλλιεργεί τη συνεργασία και την κοινωνική ευθύνη, εμπλουτίζει τη φαντασία

Διαρκής Αξιολόγηση, Ανατροφοδότηση και Εφαρμογή πρακτικών με σκοπό τη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου Προετοιμασία έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για την εργασία των μαθητών στο Σχολείο Επιπλέον διδακτικές ώρες σε: μαθηματικά, γαλλικά και ευέλικτη ζώνη- βιωματικές δράσεις Ενισχυτική - Διαφοροποιημένη διδασκαλία Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων: Αγωγής Υγείας, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών Συμμετοχή των μαθητών με απόλυτη επιτυχία στις εξετάσεις Γαλλικών Διπλωμάτων DELF , επιπέδου Α1 και Α2

●Πληροφορική σε συνεργασία με την Technokids ●Προαγωγή της Φιλαναγνωσίας με τη μελέτη παιδικών βιβλίων, βιωματικά εργαστήρια σε συνεργασία με Έλληνες συγγραφείς και συμμετοχή σε πανελλήνιους διαγωνισμούς ●Πραγματοποίηση εορτών διδακτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα Οργάνωση ομιλιών με παιδαγωγικό χαρακτήρα ●Πρόσκληση προσωπικοτήτων από τον πνευματικό, αθλητικό και καλλιτεχνικό χώρο ●Προετοιμασία του ευαισθητοποιημένου αυριανού πολίτη με την οργάνωση δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης (χριστουγεννιάτικη εορταγορά, συγκέντρωση τροφίμων, συμμετοχή σε δράσεις του Δήμου, της Εκκλησίας και κοινωφελών ιδρυμάτων ) ●Οργάνωση διδακτικών, περιβαλλοντικών και αθλητικών εκδρομών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ●Παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων και κινηματογραφικών ταινιών

● Χορωδία - Ορχήστρα ● Μουσικοκινητική Αγωγή ● Θεατρικό παιχνίδι ● Πληροφορική ● Προφορική εξάσκηση στην αγγλική/ γαλλική γλώσσα ● Παραδοσιακοί - μοντέρνοι χοροί ● Άθληση ● Επιστήμες

● Πανελλήνιους διαγωνισμούς Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών, Γαλλοφωνίας ● Περιβαλλοντικές δράσεις σε συνεργασία με Δημοτικές Αρχές και Οργανώσεις ● Πολιτιστικά Φεστιβάλ (Χορωδιών, Παραδοσιακών Χορών) ● Εικαστικά εργαστήρια ● Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Ζωγραφικής ● Αθλητικούς Αγώνες ● Ομαδικό μαθητικό πρωτάθλημα Σκακιού ● Διαγωνισμούς ρομποτικής

 Επικοινωνία και πληροφορίες στη Γραμματεία της Σχολής

καθημερινά 9:00 -14:30 και στην ιστοσελίδα: www.saintjoseph.gr

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ» ΒΟΛΟΥ Συγχαίρει τους απόφοιτους του Σχολείου, που συμμετείχαν με επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις

➥ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ➥ΜΑΝΤΖΙΑΡΗ ΑΜΑΛΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ ➥ΑΓΙΩΤΗ-ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ➥ΜΑΡΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ➥ΑΚΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ ➥ΜΗΤΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ➥ΑΝΤΡΕΤΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ➥ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ➥ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ-ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ ΝΕΦΕΛΗ ➥ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ➥ ➥ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ➥ΓΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ➥ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ➥ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ➥ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ➥ΕΥΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ➥ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ➥ΗΤΟΥΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ➥ΣΩΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ➥ΚΟΚΚΩΝΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ➥ΤΑΜΙΑ-ΠΩΠΟΤΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ➥ΚΟΜΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ➥ΤΟΛΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ➥ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ➥ΤΣΟΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΖΙΡΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ➥ ➥ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και τους εύχεται καλή σταδιοδρομία Επίσης συγχαίρει τους μαθητές των Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου για την επιτυχία τους στις εξετάσεις του Γαλλικού διπλώματος DELF A1, A2

Καλή Σχολική Χρονιά!

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΒΟΛΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ» Σπ. Σπυρίδη 130 - 382 21 Βόλος ●Τηλ. 2421047663 fax 2421058919 http://saintjoseph.gr e-mail: info@saintjoseph.gr


10 /edu2017 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ■ KSSTUDIES

Ταξίδι στα μονοπάτια της γνώσης Επιταγή της σύγχρονης εποχής η δια βίου μάθηση ένε ότι η μάθηση είναι μέρος της ζωής. Μια διαδικασία που εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, από τη γέννησή του. Η δια βίου μάθηση όμως, έγινε όρος της σύγχρονης εποχής και ήρθε να απαντήσει στις επιταγές της «οικονομίας της γνώσης». Οι εργαζόμενοι οφείλουν διαρκώς να ανανεώνουν και να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους, αλλά και να αποκτούν καινούριες ικανότητες προκειμένου να είναι ενεργοί στην αγορά εργασίας.

Λ

Πολύτιμος συνοδοιπόρος όσων συνεχίζουν να διαβαίνουν ακούραστα στα μονοπάτια της γνώσης, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης KSSTUDIES, Αριστείδης Σαββάκης - Αικατερίνη Κορμπέτη, που

λειτουργεί στον Βόλο από το 2003 με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης που αναβαθμίζουν το μορφωτικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής μας. Οι μαθητές του, μέσα από τα προσφερόμενα προγράμματα κατάρτισης και τις παρεχόμενες πιστοποιήσεις γνώσεων και δεξιοτήτων, αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια για να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Οι πιστοποιήσεις που παρέχονται σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων αφορούν : Πιστοποιήσεις στην Πληροφορική, επιπέδου καλής και άριστης γνώσης, που αποτελούν απαραίτητο προσόν για την συμμετοχή σε οποιονδήποτε διαγωνισμό ΑΣΕΠ αλλά και για τον ιδιωτικό τομέα Πιστοποιήσεις Αγγλικής γλώσσας επιπέδου καλής (Β2), πολύ καλής (C1) και άριστης γνώσης(C2), που αποτελούν επίσης απαραίτητο προσόν για όλους Πιστοποίηση στη Μηχανογραφημένη Λογιστική που παρέχει

τις πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες σε όσους θέλουν να απασχοληθούν σε λογιστήριο εταιρείας ή να δημιουργήσουν το δικό τους λογιστικό γραφείο. Tο Ksstudies είναι συνεργαζόμενο και πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο της μεγαλύτερης εταιρείας εκπαιδευτικών πιστοποιήσεων UNICERT η οποία εκπροσωπεί και το Πανεπιστήμιο FREDERICK. Μέσω της UNICERT το Ksstudies παρέχει 11 Μεταπτυχιακά προγράμματα και 1 προπτυχιακό πρόγραμμα(Διοίκηση Επιχειρήσεων) εξ αποστάσεως δίνοντας τη δυνατότητα να αποκτήσει κάποιος μεταπτυχιακό τίτλο από το σπίτι του με προσιτά δίδακτρα που καταβάλλονται σε ως και 34 άτοκες δόσεις και με εκπτώσεις σε ομάδες πληθυσμού όπως άνεργοι, πολύτεκνοι κλπ. Τα προγράμματα αυτά είναι: Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση - Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ναυτικό Δίκαιο - Ειδική Εκπαίδευση (με Πρακτικη άσκηση στην Ελλάδα) - ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη - Εκπαίδευση Ενηλίκων - Διασφάλιση Ποιότητας Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία - Διοίκηση Σχολικών Μονάδων - Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα -Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας. Το Ksstudies παρέχει επίσης υπεύθυνη προετοιμασία για: Απόκτηση Άδειας SECURITY που θεωρείται απαραίτητη για εργασία σε εταιρείες Ιδιωτικής Ασφάλειας Απόκτηση Άδειας Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων που θεωρείται απαραίτητη για εργασία σε εταιρείες φύλαξης Λιμένων. Διαγωνισμούς ΑΣΕΠ και για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης Υποστήριξη φοιτητών οικονομικών τμημάτων σε μαθήματα και εργασίες Τέλος το Ksstudies παρέχει επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης σε ανέργους (VOUCHER), απασχολούμενους, αγρότες, επαγγελματίες και φοιτητές μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ΕΣΠΑ.


12 /edu2017 ΘΕΜΑ ■ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Εν αναμονή της λίστας από το σχολείο Πόσο θα κοστίσουν τα απαραίτητα για την έναρξη των μαθημάτων

ενθουσιασμός για τη νέα σχολική τσάντα, την καινούρια κασετίνα- «βασίλισσα» της σάκας, για τα τετράδια, μολύβια και στυλό, οδηγούν τα βήματα των μαθητών και των γονιών τους στα βιβλιοπωλεία του Βόλου. Λίγο πριν το πρώτο κουδούνι που θα σημάνει και την έναρξη των μαθημάτων για τη νέα σχολική χρονιά, γονείς και μαθητές προμηθεύονται τα βασικά, εν αναμονή της λίστας από τα σχολεία.Η κίνηση στα βιβλιοπωλεία του Βόλου, έχει ξεκινήσει ήδη από τον Αύγουστο. Ιδίως οι γονείς των μαθητών που φέτος θα πάνε πρώτη φορά στο σχολείο, φροντίζουν για τα απαραίτητα.

Ο

Τον ενθουσιασμό των μικρών, διαδέχεται το οικονομικό άγχος των γονιών τους, που θέλουν να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους όλα τα αναγκαία. Η σχολική τσάντα κατέχει τα πρωτεία στις αγορές αυτής της

περιόδου. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του «Μπιντάκα», κ. Κωνσταντίνο Μπιντάκα, οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της σχολικής τσάντας, ανταποκρίνονται όμως σε όλα τα βαλάντια. Μπορεί κανείς να βρει τσάντα- τρόλεϊ από

13,99 ευρώ, τριθέσιες τσάντες πλάτης από 49,99 ευρώ. Η «βασίλισσα της τσάντας», η κασετίνα, ξεκινά από 1 ευρώ το «βαρελάκι» ή από τα 5,99 ευρώ αν επιλέξει κανείς τριπλή γεμάτη με μολύβια και χρώματα. Οι μεγάλες αγορές όμως θα γίνουν μετά το πρώτο σχολικό κουδούνι. Σύμφωνα με τον κ. Μπιντάκα, οι μεγαλύτερες λίστες προέρχονται από τους παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία, καθώς περιλαμβάνουν πλαστελίνες, ξυλομπογιές, μαρκαδόρους, χαρτόνια, αφρώδη πακέτα, χρωματιστά κουμπιά, μολύβια, ξύστρες και γόμες. Συνήθως η λίστα της χρονιάς, κοστίζει από 50 έως 70 ευρώ. «Για φέτος, εμείς προσφέρουμε έκπτωση 18% στις λίστες των παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων για αγορές άνω των 20 ευρώ», αναφέρει ο κ. Μπιντάκας. Τα μολύβια ξεκινούν από τα 0,40 ευρώ, οι γόμες από 0,50 ευρώ, οι ξύστρες από 0,20 ευρώ, τα στυλό από 0,25 ευρώ και τα τετράδια από 0,50 ευρώ. Γενικά οι τιμές είναι σταθερές στα σχολικά και εκτιμάται ότι κατά μέσο όρο οι γονείς δεν θα χρειαστούν περισσότερα από 50 ευρώ για την αγορά των απαιτούμενων για την έναρξη των σχολικών μαθημάτων.


14 /edu2017 ΑΠΟΨΗ

Πώς να γίνει ευκολότερη η μετάβαση των παιδιών μας στα θρανία μετά τις καλοκαιρινές διακοπές; ετά από τις ημέρες της καλοκαιρινής αποσυμπίεσης για τις περισσότερες οικογένειες η επιστροφή στο σχολείο είναι πλέον γεγονός. Στη γενιά μου οι καλοκαιρινές περιπέτειες του καθενός ήταν “κρυφές” και ο ερχομός του Σεπτεμβρίου και το άνοιγμα των σχολείων έφερνε και την κλασική ερώτηση «πώς τα πέρασες αυτό το καλοκαίρι;», «που πήγες διακοπές;». Σήμερα η κυριαρχία των μέσων δικτύωσης (facebook), ας πούμε, πως έφερε τους ανθρώπους πιο κοντά και οι περισσότεροι έχουμε γνώση ιδίοις όμμασι για το που πέρασαν το καλοκαίρι οι φίλοι μας πράγμα που ισχύει το ίδιο και για τους περισσότερους μαθητές, αφού λίγοι μπορούν να αντισταθούν στη δημοσίευση των καλοκαιρινών τους στιγμών.

Μ

Της Δωροθέας Πέρπερα Εκπαιδευτικού (perpera.online) Η έναρξη του σχολείου, ωστόσο, που είναι και η στιγμή που σηματοδοτεί και την έναρξη της νέας χρονιάς, των νέων γνώ-

σεων, των νέων στόχων δημιουργεί τα ίδια συναισθήματα και σε μικρούς και σε μεγάλους και σε μαθητές και σε γονείς. Αυτά διαπιστώνουμε πως δεν αλλάζουν σε κάθε γενιά που έρχεται. Αισθανόμαστε ενθουσιασμένοι για τις νέες εμπειρίες που θα βιώσουμε και ίσως λίγο λυπημένοι, επειδή το καλοκαίρι έχει τελειώσει. Ορισμένα παιδιά νιώθουν νευρικά ή λίγο φοβισμένα την πρώτη μέρα του σχολείου λόγω της ανησυχίας που

δημιουργεί κάθε τι καινούργιο ή άγνωστο. Ευτυχώς, αυτές οι ανησυχίες διατηρούνται μόνο για λίγο, καθώς το σχολείο, η πρώτη μικρή ανθρώπινη κοινωνία, έχει στροφές, εμπόδια κάθε λογής, ανηφόρες και κατηφόρες κι αν πάρεις φόρα και γίνεις μαχητής θα γίνει στο τέλος μια φωτεινή ευθεία. Καμιά μεταβατική περίοδος δεν είναι απαλλαγμένη από δυσκολίες. Ως γονείς είτε έχετε παιδιά που θα ξεκινήσουν το σχολείο για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο, είτε που επιστρέφουν σ΄αυτό μετά από την καλοκαιρινή τους ανάπαυλα, υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να προετοιμαστούν, τόσο πρακτικά όσο και συναισθηματικά, για την ένταξή τους στους σχολικούς ρυθμούς. Τι μπορούμε να κάνουμε αρχικά οι γονείς των μικρών παιδιών που σύντομα θα γίνουν μαθητές; Πώς μπορούμε να αποφύγουμε τα δάκρυα - του παιδιού και τα…δικά μας-τη μεγάλη μέρα;


edu2017/ 15 Μιλήστε στο παιδί και δώστε του μια γενική εικόνα για τον παιδικό σταθμό, το νηπιαγωγείο ή το δημοτικό. Βιβλία εικονογραφημένα που φωτογραφίζουν ακόμα και αυτονόητα πράγματα για εμάς τους ενήλικες, όπως η αίθουσα διδασκαλίας ή η τουαλέτα κλπ, είναι σημαντικά και κατατοπίζουν σωστά το παιδί. Αν γνωρίζετε κάποιους υποψήφιους συμμαθητές του, συναντήστε τους το καλοκαίρι, τα γνωστά πρόσωπα την πρώτη μέρα θα βοηθήσουν. Συζητήστε τις δικές σας ευχάριστες αναμνήσεις από το σχολείο. Προσέξτε να μην μοιράζεστε μαζί τους ανησυχίες που δεν έχουν σκεφτεί και προσπαθήστε να μην τους περάσετε τα δικά σας άγχη. Αλλά μην περάσετε στο άλλο άκρο βοηθώντας τους να νιώσουν καλά για το σχολείο δημιουργώντας τους ένα ουτοπικό όραμα για ατελείωτες ώρες διασκέδασης και άμεσες φιλίες που μπορεί να τους δημιουργούν απογοήτευση. Αφήστε τους να πιστέψουν ότι αν ανησυχούν για κάτι, μπορούν να μιλήσουν με τον δάσκαλο, ή με σας γι’αυτό μετά το σχολείο. Βεβαιώστε το πώς θα το περιμένετε και θα αναμένετε να σας πληροφορήσει για τα νέα του. Εγώ θα σας το εξομολογηθώ πως μια μικρή ζωγραφισμένη καρδούλα στο χεράκι τους ήταν εκεί, για να τους θυμίσει, αν μελαγχολούσαν λόγω του αποχωρισμού της πρώτης μέρας από την οικογένεια ότι τις σκεφτόμα-

στε κι εμείς. Βοήθησε πολύ και δεν ξαναχρειάστηκε. Ως γονείς μεγαλύτερων παιδιών, ήδη μαθητών, άραγε χρειάζεται να κάνουμε κάτι; Χρειάζονται κάποια βοήθεια από τους γονείς τους τα μεγαλύτερα παιδιά στη διαδικασία ένταξής τους στη νέα σχολική χρονιά; Βοηθήστε τα να μπουν σε πρόγραμμα. Πριν ξεκινήσει το σχολείο βοηθήστε τα να ακολουθήσουν τη χειμερινή ρουτίνα του ύπνου τους και σερβίρετε τα γεύματα κατά τον ίδιο περίπου χρόνο που το παιδί σας θα τρώει όλη τη σχολική χρονιά. Δημιουργήστε ένα ήσυχο, καλά φωτισμένο χώρο για μελέτη. Επιτρέψτε στο παιδί να τον κάνει προσωπικό και διασκεδα-

στικό, αλλά χωρίς περισπασμούς. Συμμαζέψτε και αφήστε αρκετό χώρο για να νέα σχολικά βιβλία. Αφήστε το παιδί σας να επιλέξει τα ρούχα της πρώτης ημέρας. Συζητήστε και αποφασίστε από κοινού κάποιους κανόνες για τη νέα χρονιά: «μπορούν να παρακολουθήσουν τηλεόραση μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τους;», «πόσο τακτικά αλλά και πόσο αργά μπορούν οι φίλοι να τα επισκέπτονται;», « ποιες από τις δουλειές του σπιτιού θα αναλάβουν;». Η από νωρίς καθιέρωση κατευθυντήριων γραμμών και η από κοινού τήρησή τους θα σας έχει το χειμώνα στο ίδιο μέτωπο. Συζητήστε μαζί ή αφήστε το και μόνο του να ορίσει νέους στόχους για τον εαυτό

του που θα ήθελε να ολοκληρώσει κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Αυτοί οι στόχοι μπορεί να είναι κοινωνικοί, πνευματικοί ή σωματικοί , όπως για παράδειγμα η βελτίωση μιας δεξιότητας, η ενασχόληση με μια ομάδα, η βελτίωση των βαθμών, η δημιουργία νέων φίλων. Οι στόχευση και ο προγραμματισμός ανακουφίζει από όποιο άγχος δημιουργεί η εκ νέου έναρξη. Βεβαιώστε το ότι θα είστε πάντα εκεί για να το ακούσετε για όλα τα θέματα που θα το απασχολήσουν είτε αυτά είναι συναισθηματικής φύσης είτε σχολικής ζωής. Ας στοχεύσουμε αυτή τη χρονιά στην αφιέρωση περισσότερου ποιοτικού χρόνου με το παιδί μας, αφού και οι έρευνες βεβαιώνουν πως είναι το θεμέλιο για τη διάθεση του παιδιού μας για μάθηση. Τέλος ως εκπαιδευτικοί έχοντας «γεμίσει τις μπαταρίες» μας το καλοκαίρι ας χαμογελάσουμε αυθόρμητα στους μαθητές που θα διαβούν το προαύλιο του σχολείου και ας τους αγκαλιάσουμε με την όμορφη διάθεσή μας.Η θερμή πρώτη επαφή εκπαιδευτικού και μαθητή είναι το κλειδί που θα ανοίξει την καρδιά του μαθητή μας, την καρδιά πρώτα κι έπειτα το μυαλό, για να του μεταδώσουμε αβίαστα τις νέες γνώσεις. Οι πρώτες μέρες στο σχολείο μοιάζουν συχνά με γκρίζα σύννεφα που γρήγορα εξασθενούν από τους ανέμους των γνώσεων οι οποίες φέρνουν τη λιακάδα!


edu2017/ 17 ΘΕΜΑ ■ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ

Στον σφυγμό της αγοράς εργασίας Οι 9 ειδικότητες που θα λειτουργήσουν ανταποκρίνονται στις προτάσεις των σπουδαστών και στις ανάγκες της αγοράς

Ε

ιδικότητα δημοσιογραφίας μετά από 17 σχεδόν χρόνια θα λειτουργήσει φέτος στο δημόσιο ΙΕΚ Βόλου. Μέσω της ειδικότητας «Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ» αναμένεται να τονωθεί η τοπική αγορά με τη νέα φουρνιά δημοσιογράφων.. Το αίτημα για τη δημιουργία της ειδικότητας και η έγκρισή του, ήταν αποτέλεσμα τόσο της ζήτησης από την πλευρά των υποψηφίων σπουδαστών όσο και της ίδιας της αγοράς.

Σε έρευνα που έγινε μέσω της ιστοσελίδας του Δημοσίου ΙΕΚ Βόλου, οι υποψήφιοι σπουδαστές, πρότειναν τις ειδικότητες που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν. Και η ειδικότητα της δημοσιογραφίας, εμφανίζεται ως δεύτερη δημοφιλέστερη επιλογή με ποσοστό 11% (51 άτομα). Πρώτη στις επιλογές των νέων σπουδαστών ήρθε η ειδικότητα τεχνικός μαγειρικής με ποσοστό 14% (66 άτομα) και

ακολουθούν με 10% (47 άτομα) οι ειδικότητες τεχνικός αισθητικής τέχνης- μακιγιάζ, φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων με ποσοστό 8% (38 άτομα), τεχνικός τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων επίσης με ποσοστό 8%. Το 8% των συμμετεχόντων στην έρευνα εκδήλωσε ενδιαφέρον για την ειδικότητα διασώστης- πλήρωμα ασθενοφόρου, ενώ το 7% (34 άτομα) δήλωσε ότι θα ήθελε να παρακολουθήσει

την ειδικότητα βοηθός φαρμακείου ή τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής. Ενδιαφέρον υπήρξε επίσης από 31 άτομα (ποσοστό 6%) για την ειδικότητα βοηθός βρεφονηπιοκόμων και η λίστα των επιθυμιών των υποψηφίων σπουδαστών συνεχίζεται με τις ειδικότητες λογοτεχνική μετάφραση κειμένων και διόρθωση, βοηθός νοσηλευτικής, στέλεχος ασφαλείας προσώπων και υποδομών, στέλεχος διοίκησης και οικονομίας, στέλεχος υπηρεσιών αερομεταφοράς, τεχνικός τεχνολογικών εφαρμογών και εγκαταστάσεων. Η έρευνα έδειξε τη ζήτηση… «Δεν μείναμε εκεί. Κάναμε έρευνα αγοράς, προκειμένου να διαπιστώσουμε κατά πόσο υπάρχει ζήτηση και από την αγορά εργασίας και άρα δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης», εξηγεί ο διευθυντής του Δημοσίου ΙΕΚ Βόλου, Γιώργος - Αριστείδης Παπαθανασίου. Και κάπως έτσι, έγινε η πρόταση και εγκρίθηκαν συνολικά εννέα ειδικότητες, με τις οποίες θα λειτουργήσει από τη νέα χρονιά το Δημόσιο ΙΕΚ Βόλου: ●ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ-ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) ●ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ●ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WEB DESIGNER-DEVELOPER/ VIDEOGAMES) ●ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ –ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ) ●ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡ ●ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ●ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ●ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ●ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ.


18 /edu2017 ΘΕΜΑ ■ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σάκα πλάτης ή τρόλεϊ; Διαφορετικά είδη, δεκάδες σχέδια, χρώματα και στυλ

χολική τσάντα: Είναι το πλέον απαραίτητο είδος που θα συνοδεύει τους μαθητές τουλάχιστον για μία ολόκληρη χρονιά στο σχολείο. Και η ώρα της επιλογής ήρθε. Ποια είναι όμως η καλύτερη επιλογή; Σάκα πλάτης ή τρόλεϊ;«Το παν είναι η τσάντα να είναι ποιοτική», απαντά η ιδιοκτήτρια του βιβλιοπωλείου «Συρίβελης», κ. Αθηνά Συρίβελη.Σύμφωνα με την κ. Συρίβελη, στις μικρότερες ηλικίες ενδείκνυται η τσάντα πλάτης. «Συνήθως στις μικρές τάξεις του δημοτικού, τα… σχολικά βάρη δεν είναι τόσο μεγάλα. Και επιλέγονται κυρίως τσάντες πλάτης.

Σ

Αυτό που πρέπει να προσέχουν οι γονείς, είναι να είναι μαλακή, ελαφριά, σταθερή, να έχει προσαρμοζόμενους ιμάντες που να κάθονται σωστά στους ώμους», συμβουλεύει. Οσο όμως τα σχολικά… βάρη αυξάνονται επιλέγονται τσάντες- τρόλεϊ. «Από τη γ’ τάξη του δημοτικού και μετά, τα παιδιά μπορούν να χειριστούν το τρόλεϊ, και επιλέγονται αυτού του είδους οι τσάντες. Τα παιδιά σέρνουν και δεν κουβαλούν το βάρος στο δρόμο για το σχολείο», αναφέρει. Όπως αναφέρει η κ. Συρίβελη, μία καλή τσάντα πλάτης κοστίζει από 25 ευρώ έως 40 ευρώ περίπου, ενώ οι

τιμές για μία καλή τροχήλατη ξεκινούν από τα 50 ευρώ και μπορεί να φθάσουν και τα 70 ευρώ. Γενικώς η αγορά της τσάντας θα πρέπει να υπακούει σε κάποιους κανόνες: ● Δεν αγοράζουμε σχολική τσάντα με τη λογική ότι το παιδί μας θα περάσει με αυτήν όλες τις τάξεις. ● Δεν ξοδεύουμε κάποιο υπερβολικό ποσό για τη σχολική τσάντα. ● Προτιμάμε τις υφασμάτινες τσάντες που είναι πολύ πιο ελαφριές από τις δερμάτινες. ● Επιλέγουμε μία τσάντα που να διαθέτει αρκετές ξεχωριστές θήκες. ● Η σχολική τσάντα που θα διαλέ

ξουμε πρέπει να έχει οπωσδήποτε δύο ιμάντες που θα μπορούν να ρυθμίζονται έτσι ώστε να προσαρμόζονται σε κάθε σωματότυπο ή επιλέγουμε τροχήλατη. Το σχέδιο και το χρώμα είναι θέμα… προσωπικού γούστου και στυλ…


20 /edu2017

ΑΠΟΨΗ ❚ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών ή σε κατ’ οίκον ιδιαίτερο; ολύς θόρυβος και πολύ άγχος διακατέχει τους γονείς για το πώς θα μάθει το παιδί τους καλύτερα μία ξένη γλώσσα. Το μεγάλο τους δίλλημα είναι: Σε κατ’ οίκον ιδιαίτερα μαθήματα ή σε οργανωμένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών; Πολλά και διάφορα έχουν ακουστεί, που στην πραγματικότητα μπερδεύουν τους γονείς, ενώ ταυτόχρονα κάνουν ζημιά στα παιδιά. Οι περισσότεροι γονείς, από υπερβολικό ζήλο προς τα παιδιά τους και δίχως να ρωτήσουν κάποιον εκπαιδευτικό, παίρνουν λανθασμένες αποφάσεις, πιστεύοντας ότι έτσι κάνουν το καλύτερο.

Π

Tου Γιάννη Γεωργούδη Εκπαιδευτικού

Ο εκπαιδευτικός κόσμος και η παιδαγωγική επιστήμη τάσσεται απόλυτα υπέρ των οργανωμένων κέντρων ξένων γλωσσών. Κι αυτό διότι τα κέντρα ξένων γλωσσών, μόνο θετικά αποτελέσματα προσφέρουν σε ένα παιδί, που θέλει να μάθει σωστά μία ξένη γλώσσα. Η μάθηση στα κέντρα ξένων γλωσσών αναπτύσσεται καλύτερα μέσα σε ένα ομαδικό παιδαγωγικό περιβάλλον, διότι εφαρμόζονται όλοι οι όροι και κανόνες που έχει η λειτουργία μιας ομάδας, όπως ο σεβασμός, η ανεκτικότητα, η πειθαρχία, η αναγνώριση του συμμαθητή του, το θάρρος, η συνέπεια, η υπομονή κ.α. Το παιδί διαμορφώνει κοινωνικοποιημένο χαρακτήρα, διότι κινείται και φέρεται ανάλογα στην ομάδα και μαθαίνει μέσα από συλλογικές μεθόδους διδασκαλίας. Δημιουργούνται επίσης νέες γνωριμίες και φιλίες στο παιδί, που ενισχύουν την αυτοπεποίθησή του.

Η μάθηση στα κέντρα ξένων γλωσσών δημιουργεί ανάμεσα στα παιδιά της τάξης κίνητρο για συναγωνισμό κι ευγενή άμιλλα, κάτι που ωθεί το παιδί να βάζει στόχους και πείσμα, ώστε να γίνεται συνεχώς καλύτερο. Στα κέντρα ξένων γλωσσών τα ατομικά λάθη των μαθητών γίνονται μαθήματα για όλους. Το παιδί μαθαίνει να προσαρμόζεται στο χρονοδιάγραμμα και το ρυθμό της τάξης, κάτι που του δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσει πολύ καλά τον εαυτό του. Στα κέντρα ξένων γλωσσών το περιβάλλον δεν είναι ανιαρό και μονότονο, αλλά ευχάριστο για τα παιδιά. Δημιουργεί ευχάριστα συναισθήματα κι ενδιαφέρον για συμμετοχή σε όλες τις ομαδικές δραστηριότητες που γίνονται μέσα στην τάξη. Τα κέντρα ξένων γλωσσών παρέχουν τεράστια οργάνωση, γνώση κι εμπειρία στο αντικείμενο της διδασκαλίας. Διαθέτουν σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, που δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να μαθαίνει με εναλλακτικούς τρόπους και μεθόδους, όπως διαδραστικοί πίνακες, βίντεο, DVD, CD κά. Στα κέντρα ξένων γλωσσών τα παιδιά μαθαίνουν να ακο-

λουθούν ένα σταθερό πρόγραμμα, που το σέβονται κι εφαρμόζουν όλοι. Στα κέντρα ξένων γλωσσών οι μαθητές εξασκούνται στην ξένη γλώσσα, μιλώντας μεταξύ τους μέσα στην τάξη. Τα κέντρα ξένων γλωσσών διαθέτουν επιλεγμένους καθηγητές με υπευθυνότητα, συνέπεια, εμπειρία συστηματικότητα και γνώση προετοιμασίας των μαθητών για τις εξετάσεις, διότι ενημερώνονται με έντυπο υλικό, σεμινάρια κι έχουν συνεχή επαφή με όλους τους εξεταστικούς φορείς, πράγμα αδύνατον για τον καθηγητή του ιδιαίτερου. Είναι συχνό φαινόμενο τα «ιδιαίτερα» να εγκαταλείπουν τους μαθητές τους όταν φτάσουν στο επίπεδο προετοιμασίας μεγάλου πτυχίου, λόγω απειρίας τους. Η καλή δασκάλα φαίνεται από το πόσο καλά προετοιμάζει το παιδί για τις εξετάσεις μεγάλων πτυχίων κι από τις επιτυχίες της σ΄ αυτά. Ρωτήστε πόσα LOWER και PROFICIENCY έχει δώσει στους μαθητές της; Τα κέντρα ξένων γλωσσών διαθέτουν όλα τα νόμιμα έγγραφα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά καταλληλότητας και λειτουργίας τους, καθώς και νόμιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, άρτια εκπαιδευμένο, που αξιολογείται συνεχώς. Συχνά πυκνά αρκετοί κι αρκετές παριστάνουν τους καθηγητές, για να κερδίζουν πελατεία και μαύρο χρήμα. Όλα αυτά φυσικά αποβαίνουν σε βάρος των παιδιών, τα οποία αναγκάζονται να ακολουθούν τη λανθασμένη επιλογή των γονιών τους. Μία καλή κι αποδοτική μέθοδος, είναι να επισκεφτεί ο γονιός διερευνητικά κάποια φροντιστήρια ξένων γλωσσών, να συγκρίνει και να κρίνει, πάντα έχοντας ως γνώμονα το γενικότερο καλό του παιδιού του. Το ιδιαίτερο μάθημα συνιστάται μόνο όταν παρέχεται ως συμπληρωματική διδασκαλία για τη συμπλήρωση μαθησιακών κενών του παιδιού, καθώς επίσης κι όταν το παιδί έχει μαθησιακές ιδιαιτερότητες - δυσκολίες, όπου ο δάσκαλος πρέπει να εφαρμόζει ειδικές εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές γνώσεις και μεθόδους. Τέλος, τα κέντρα ξένων γλωσσών είναι νόμιμες επιχειρήσεις, που πληρώνουν τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις.


edu2017/ 21 ΘΕΜΑ ■ 160 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΦΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΣ

Οι μαθητές στον ΟΑΕΔ πληρώνονται και σπουδάζουν Απασχολούνται σε τοπικές επιχειρήσεις με μεγάλες πιθανότητες επαγγελματικής αποκατάστασης

Σ

πουδές, παράλληλη πρακτική άσκηση σε τοπικές επιχειρήσεις με επαγγελματικούς όρους και μεροκάματο, και ταυτόχρονα μεγάλες πιθανότητες πρόσληψης με την ολοκλήρωση των σπουδών. Πολύ καλό για να είναι αληθινό; Στην επαγγελματική σχολή μαθητείας του ΟΑΕΔ Βόλου, οι 160 σπουδαστές που στελεχώνουν φέτος τις οκτώ ειδικότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης, έχουν την ευκαιρία, να συνδυάσουν τις σπουδές τους με ένα οικονομικό βοήθημα και να «χτίσουν» την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Το πρόγραμμα μπορεί να μοιάζει επίπονο, εκατοντάδες όμως σπουδαστές τα καταφέρνουν κάθε χρόνο. Το πρωί απασχολούνται σε τοπικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, πάνω στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει και το απόγευμα παρακολουθούν μαθήματα στον ΟΑΕΔ. «Ενώ άλλα παιδιά πληρώνουν για να σπουδάσουν, οι μαθητές των ΕΠΑΣ πληρώνονται για να σπουδάσουν… Γιατί εκπαι-

δεύονται ως επαγγελματίες μαθαίνοντας τη δουλειά και στην πράξη. Αυτό σημαίνει όμως ότι προσφέρουν υπηρεσίες στον εργοδότη που τους εκπαιδεύει και επομένως αμείβονται και ασφαλίζονται. Στο τέλος των σπουδών τους έχουν συγκεντρώσει συνταξιοδοτικά ένσημα. Και λαμβάνουν πτυχίο ειδικότητας επιπέδου, που τους επιτρέπει να αρχίσουν αμέσως να ασκούν το

επάγγελμά τους στην ειδικότητά τους. Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί την επιλογή εκείνων των νέων που θέτουν ως προτεραιότητά τους την άμεση απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας μόλις τελειώσουν τις σπουδές τους», αναφέρει ο υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης, καθηγητής ηλεκτρονικών μηχανικών και μηχανολόγων, με ειδίκευση στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό, κ. Γιώργος Σπηλιόπουλος. Σημαντικό είναι ότι μεγάλο ποσοστό των μαθητών της ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ καταφέρνουν με την ολοκλήρωση των σπουδών τους να κερδίσουν τη θέση στην οποία μαθήτευσαν. Φέτος στην ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Βόλου, λειτουργούν 8 ειδικότητες: Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής, Βοηθών Γενικής Νοσηλείας, Κομμωτικής Τέχνης, Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών, Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου, Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων. Η υποβολή αιτήσεων συνεχίζεται όμως για μόνο τέσσερις ειδικότητες, μέχρι να συμπληρώσουν τον ανώτατο αριθμό των σπουδαστών: ● Τεχνικός μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου ● Βοηθός γενικής νοσηλείας ● Τεχνικός υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών ● Τεχνικός θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων. Περισσότερες πληροφορίες στην γραμματεία της ΕΠΑΣ Μαθητείας Βόλου του ΟΑΕΔ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Λ. Αθηνών 674, τηλ. 24210 63688 και 24210 63684).


22 /edu2017 ΘΕΜΑ ■ ΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΞΑΕΤΙΑΣ

Επαγγελματική διέξοδος μαγειρεύοντας Ολοένα και περισσότεροι νέοι επιλέγουν τις μαγειρικές σπουδές

Ε

χει γίνει trend στις σπουδές, μολονότι ο επισιτισμός μόνο… νέα μόδα δεν είναι. Η στροφή που παρατηρείται από ολοένα και πιο νέους ανθρώπους σε επαγγέλματα δημιουργικά, με άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, έχουν καταστήσει τις σπουδές στη μαγειρική τέχνη, μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές. «Τα τελευταία έξι- επτά χρόνια υπάρχει σαφής στροφή των νέων σε πιο δημιουργικά επαγγέλματα, που προσφέρουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.

Στο πλαίσιο αυτό, η μαγειρική έγινε μια δημοφιλής επιλογή, ακριβώς γιατί απευθύνεται σε ανθρώπους με όρεξη να δημιουργήσουν και να δουλέψουν. Στον κλάδο άλλωστε υπάρχει επαγγελματική αποκατάσταση στο 100%», αναφέρει η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Le Gourmet στο Βόλο, Αγγέλι-

κα Μπλάνα. Νέοι από 18 ετών, ακόμη και επαγγελματίες με εμπειρία, κάθονται στα θρανία και μυούνται στα μυστικά της μαγειρικής τέχνης, που είναι… μαγεία. «Σαφώς και κάποιος μπορεί να μάθει να μαγειρεύει εμπειρικά. Μέσω της ακαδημαϊκής

όμως κατάρτισης μπαίνουν οι σωστές βάσεις και το πτυχίο είναι εκείνο που ανοίγει τις πόρτες όχι μόνο για την επαγγελματική αποκατάσταση αλλά και για την ανέλιξη του κατόχου του», εξηγεί η κ. Μπλάνα, επισημαίνοντας ότι το πτυχίο του Le Gourmet είναι πιστοποιημένο από τον Βρετανικό Οργανισμό της Μεγάλης Βρετανίας NCFE και για το λόγο αυτό απόφοιτοι της σχολής εργάζονται σήμερα ως σεφ σε επιχειρήσεις στις Κάννες, στο Παρίσι, στη Γερμανία… Αλλωστε, στα δύο χρόνια που διαρκεί η φοίτηση σε μια σχολή μαγειρικής, οι σπουδαστές δεν μαθαίνουν απλώς να μαγειρεύουν καλά. Αποκτούν σωστές βάσεις στην επιλογή, τη χρήση και το πάντρεμα των υλικών, ενώ ταυτόχρονα μαθαίνουν πώς να «στήνεται» ένα πιάτο «για να έλκει και στο μάτι», πώς να κοστολογούν μία μερίδα. Γνωρίζουν πιο πολύπλοκες κουζίνες, πιο gourmet, πιο παραδοσιακές… Και πάνω απ’ όλα μαθαίνουν να δουλεύουν με όρους HASP για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. Trend της εποχής η μεσογειακή κουζίνα και γενικότερα τα σωστά και αγνά υλικά που θα δώσουν την προστιθέμενη αξία σε κάθε πιάτο.


Edu 2017  

Edu 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you