Page 1


ΚΑΤΟΙΚΙΑ / 3

Ιδιοκτησία: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Μ. ΕΠΕ Εκδότης: Γεώργιος Αλ. Πώποτας Διευθύντρια σύνταξης : Σαμακοβλή Βάσω Αρχισυνταξία: Χάνου Ελένη Commercial manager: Ζαχαράκη Γαρυφαλλιά Διαφημιστικό τμήμα: Στεργιοπούλου Ολίνα, Κουτσογιάννη Φιλίτσα Σχεδίαση - Σελιδοποίηση: Μπίσδρας Γιάννης Απαγορεύεται η αυτοτελής πώληση

• Ανακυκλώστε αυτό το έντυπο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ - Πώς θα πάρετε επιδότηση μέχρι 17.500 ευρώ από το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» Σελ. 4 ΜΟΔΑ - Αυτές είναι οι νέες τάσεις στα χρώματα για το 2018! Σελ. 8 ΠΡΑΣΙΝΟ - Τα φυτά που …που δουλεύουν για εσάς και «καθαρίζουν» το σπίτι σας Σελ. 13 ΧΕΙΜΩΝΑΣ - Χουχουλιάρικες γωνιές με μικρές πινελιές Σελ. 16 ΠΕΡΙΕΡΓΑ - Πλωτές κατοικίες με θέα στον βυθό… Σελ. 18 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ - Οι καλύτερες συμβουλές για διακόσμηση σπιτιού Σελ. 20


4 / ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ:

Πώς θα πάρετε επιδότηση μέχρι 17.500 ευρώ από το “Εξοικονομώ κατ’ οίκον”

ύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, στο τέλος του έτους θα ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα «Εξοικονομώ ΙΙ». Σκοπός του είναι να κινητοποιήσει τους πολίτες, ώστε να αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι τους, γιατί ένα ενεργειακά αναβαθμισμένο σπίτι ξοδεύει σαφώς λιγότερα για θέρμανση το χειμώνα και για δροσιά το καλοκαίρι.

Σ

Της Γραμματής Μπακλατσή, Ενεργειακής Συμβούλου Μηχανικού baklatsi@yahoo.gr, τηλ. 24210- 29820

1. Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση; Όλοι οι πολίτες και ιδιοκτήτες κατοικιών μπορούν να επιδοτηθούν. Προσοχή! μόνο τα φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα αίτησης. 2. Για ποιες εργασίες μπορώ να επιδοτηθώ; Το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνες για: ● Αντικατάσταση κουφωμάτων, εξαιρούμενων των «ανοιγμάτων» προς εσωτερικούς χώρους του κτηρίου (π.χ. εσωτερική πόρτα διαμερίσματος). ● Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης, όπως παντζούρια και ρολά. ● Εγκατάσταση θερμομόνωσης εντός του κτηρίου, χωρίς όμως να καλύπτονται οι δαπάνες για δεξαμε-

νή πετρελαίου, σώματα καλοριφέρ κ.λπ. Για να καλυφθούν οι εν λόγω δαπάνες, όπως λέβητας που έχει υποστεί ανεπανόρθωτες φθορές, πρέπει να πιστοποιήσει ο ενεργειακός επιθεωρητής ότι πληρούνται τα κριτήρια ως προς την ανάλυση και εκπομπή καυσαερίων. ● Αναβάθμιση του συστήματος παροχής ζεστού νερού (π.χ. με ηλιακά συστήματα). 3. Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν; Επιλέξιμες κατοικίες είναι μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα που ανήκουν στη Δ κατηγορία ή χαμηλότερα βάσει Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. Οι κατοικίες πρέπει να έχουν οικοδομική άδεια και να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέες. 4. Με ποια εισοδηματικά κριτήρια θα γίνει η χρηματοδότηση; Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν

μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία. Διακρίνονται όμως σε επτά κατηγορίες ανάλογα με τα εισοδήματα τους και με βάση αυτές κλιμακώνονται τα ποσοστά ενίσχυσης από 0% έως και 70%. Τις υψηλότερες επιχορηγήσεις παίρνουν όσοι έχουν χαμηλότερο εισόδημα. 5. Πως μπορώ να πάρω τη μεγαλύτερη επιδότηση των 17.500 ευρώ; Σε περίπτωση που υπάρχουν προστατευόμενα μέλη στην οικογένεια, το ποσοστό επιδότησης αυξάνεται σημαντικά. Συγκεκριμένα, για κάθε προστατευόμενο μέλος υπάρχει προσαύξηση επιδότησης κατά 5%. Το μέγιστο ποσοστό επιδότησης δε μπορεί να ξεπεράσει το 70%. Επισης ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 € ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας με μέγιστο τις 25.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6. Είναι απαραίτητο να πάρω δάνειο από Τράπεζα; Όχι, η δανειοδότηση από τράπεζες δεν θα είναι υποχρεωτική. Δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ίδια κεφάλαια σε συνδυασμό με την επιχορήγηση, προκειμένου να συμ-

πληρώσουν τον προϋπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών. Εάν ληφθεί σχετικό δάνειο, η διάρκεια του θα διαμορφώνεται από 4 έως 6 έτη. 7. Ποια δικαιολογητικά πρέπει να συγκεντρώσω; Τα δικαιολογητικά έγγραφα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά φάσεις, από τον ενδιαφερόμενο σε συνεργασία με τον ενεργειακό σύμβουλο ( μηχανικό) και είναι τα παρακάτω: ● Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), που θα εκδοθεί από τον ενεργειακό επιθεωρητή σε δυο στάδια της αίτησης σας. ● Δελτίο Ταυτότητας του φυσικού προσώπου που κάνει την αίτηση ένταξης στο εξοικονόμηση κατ οίκον. Εναλλακτικά μπορείτε να προσκομίσετε το Διαβατήριό σας. ● Οικοδομική Άδεια για το κτήριο που κάνετε αίτηση επιδότησης στο εξοικονόμηση κατ οίκον ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο που να το νομιμοποιεί. ● Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) ή λογαριασμός της ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας). ● Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων για τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης που θα γίνουν μέσα από το εξοικονόμηση κατ οίκον.

☛ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 6


6 / ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

☛ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4 ●Οικονομικές Προσφορών υποψηφίων αναδόχων προμηθευτών, των εταιρειών δηλαδή με τις οποίες θα συνεργαστείτε για τις παραπάνω εργασίες στα πλαίσια του εξοικονόμηση κατ οίκον. ●Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσώπου που αιτείται την ένταξη στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ οίκον. ●Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 των συγκύριων του ακινήτου. Το τελευταίο (πιο πρόσφατο) Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του ατόμου που αιτείται την επιδότηση από το εξοικονόμηση κατ οίκον. Το τελευταίο (πιο πρόσφατο) αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του ατόμου που κάνει την αίτηση, εφόσον η συγκεκριμένη κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο. Αν όμως η χρήση του ακινήτου έχει αλλάξει πρόσφατα και δεν αποδεικνύεται από το Ε1, χρειάζεται να καταθέσετε στην αίτηση για το εξοικονόμηση κατ οίκον μια Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη χρήση του κτηρίου ως κατοικία. Σε περίπτωση που δεν προσκομίσετε το ΕΤΑΚ που αναφέρεται παραπάνω, οφείλετε να καταθέσετε αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).

Εφόσον η κατοικία δεν χρησιμοποιείται από εσάς αλλά από κάποιον τρίτο, τότε χρειάζονται κάποια επιπλέον έγγραφα για την αίτηση του εξοικονόμηση κατ οίκον. Για σπίτια που ενοικιάζονται (η παραχωρούνται δωρεάν) απαιτείται αντίγραφο της Αναλυτικής Κατάστασης για Μισθώματα Ακινήτων (Ε2) και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του Ενοίκου, ότι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ακίνητο ως σπίτι ή επαγγελματική στέγη. Για σπίτια που χρησιμοποιούνται από συγκύριο τα δυο παραπάνω πιστοποιητικά μπορούν να αντικατασταθούν από αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου, εφόσον το χρησιμοποιεί αυτός ως κατοικία. 8. Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για να ενταχθώ στο πρόγραμμα; Οι δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα υποβάλλονται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η αίτηση θα περιλαμβάνει διάφορα βήματα που θα γίνονται σε βάθος χρόνου. Για αρχή, ο αιτών θα πρέπει να υποβάλει αίτηση και να δηλώσει αν σκοπεύει να λάβει τραπεζικό δάνειο. Στη συνέχεια η τράπεζα, ελέγχει τη πιστοληπτική ικανότητα του ατόμου, όπως γίνεται για κάθε αίτηση λήψης δανεί-

ου. Όταν γίνει έγκριση από την τράπεζα, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να λάβει ένα πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για το σπίτι από έναν ενεργειακό επιθεωρητή. Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσθέσει στην αίτηση τα στοιχεία που προέκυψαν από την επιθεώρηση. Επίσης, θα πρέπει να καταχωρήσει τις αλλαγές, ή αλλιώς τις εργασίες που πρόκειται να γίνουν στο σπίτι και το κόστος τους. Αν η αίτηση εγκριθεί, τότε γίνεται η λήψη δανείου, ή η δήλωση αποδοχής, ώστε να γίνουν οι εργασίες στο σπίτι. Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες, θα πρέπει να εκδοθεί άλλο ένα Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Τέλος, ελέγχεται αν έχει γίνει επαρκής ενεργειακή αναβάθμιση χάρη στις αλλαγές/εργασίες, έτσι ώστε ο αιτών να μπορέσει να λάβει τα χρήματα της επιδότησης. 9. Πώς θα γίνονται οι πληρωμές; Σύμφωνα με το ΕΤΕΑΝ, οι ωφελούμενοι λαμβάνουν την αντίστοιχη επιχορήγηση και είτε εξοφλούν το υπόλοιπο του κόστους με ίδια κεφάλαια είτε παίρνουν δάνειο με 100% επιδότηση επιτοκίου για το υπόλοιπο ποσοστό του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί καθόλου

δάνειο, τότε ο ωφελούμενος δεν λαμβάνει προκαταβολή, διενεργεί τις παρεμβάσεις και μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και την προσκόμιση των παραστατικών δαπανών επί πιστώσει, υπολογίζεται ανάλογα με το εισόδημά του το ποσό της επιχορήγησης καθώς και το ποσό των ιδίων κεφαλαίων. Μετά την πληρωμή του ποσού των ιδίων κεφαλαίων, εκταμιεύεται η επιχορήγηση με απευθείας πληρωμή των αναδόχων/προμηθευτών σε τραπεζικό λογαριασμό τους από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό. 10. Γιατί χρειάζεται ο Ενεργειακός σύμβουλος Ο Ενεργειακός Σύμβουλος δεν είναι υποχρεωτικός, όμως είναι ο ειδικός επιστήμονας, που θα σας βοηθήσει στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, θα συμπληρώνει και θα υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και γενικά θα προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης στο Πρόγραμμα και δανειοδότησης του Ωφελούμενου. Το κόστος του Συμβούλου καθώς και οι δύο ενεργειακές επιθεωρήσεις καλύπτονται από το πρόγραμμα.


8 / ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

Αυτές είναι οι νέες τάσεις στα χρώματα για το 2018!

Το χρώμα που θα επικρατήσει για το 2018 δεν είναι άλλο από το… μαύρο!

πορεί να είμαστε ακόμα στο 2017, αλλά το 2018 δεν είναι τόσο μακριά όσο φαντάζει. Σύμφωνα με τον γνωστό από τους τηλεοπτικούς μας δέκτες Αρχιτέκτονα Σπύρο Σούλη, οι τάσεις στη διακόσμηση κινούνται με γοργούς ρυθμούς και φυσικά από αυτές τις τάσεις δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα χρώματα.

Μ

Οι σκοτεινοί μπλε τόνοι είναι και αυτοί μέσα στις νέες τάσεις Ανάμεσα σε άλλα, αναμένουμε να δούμε μουντά ροζ

Αυτό είναι το πιο hot χρώμα του καλοκαιριού, σύμφωνα με το Pinterest! Απ’ ότι φαίνεται οι εκπλήξεις δεν είναι λίγες και θα σας εξηγήσουμε αμέσως τι εννοούμε: παρόλο που η σύγχρονη ζωή κινείται με γοργούς ρυθμούς και τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε η τάση για έντονα και ζωηρά χρώματα, το χρώμα που θα επικρατήσει για το 2018 δεν είναι άλλο από το… μαύρο! Καλά ακούσατε. Ωστόσο δεν πρόκειται για οποιοδήποτε μαύρο. Το «μαύρο της φωτιάς» όπως αποκαλείται είναι ένα ζωηρό μαύρο που έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια «ησυχία» στον χώρο και να λειτουργήσει συμβολικά, αντιπροσωπεύοντας το γεγονός ότι ο κόσμος έχει μια τάση προς την εσωτερικότητα. Το

μαύρο επίσης συμβολίζει την αναγέννηση και έχει τη μοναδική ιδιότητα να απομακρύνει την αδυναμία, αφήνοντας χώρο στα δωμάτια να αναγεννηθούν.

φαίνεται πως ανήκει στα κύρια χαρακτηριστικά της νέας τάσης. Οι «ήσυχοι» τόνοι, όπως για παράδειγμα τα περίεργα γκρι, αναμένεται να τα συναντήσουμε αρκετά συχνά σε συνδυασμό με τα θερμά χρώματα.

Μήπως να σκεφτείτε και αυτές τις αποχρώσεις για το βάψιμο των τοίχων σας;

«Millennial Pink»: Το χρώμα που κάνει θραύση παντού!

Ανάμεσα στα άλλα χρώματα που αναμένουμε να δούμε μέσα στο 2018 βρίσκονται παλέτες από σκοτεινούς μπλε, πράσινους και ανθρακί τόνους που συνδυάζονται με θερμά χρυσοκίτρινα και μουντά ροζ. Αυτό σημαίνει πως τα θερμά ουδέτερα – που τα είδαμε αρκετά την χρονιά που μας πέρασε – είναι ακόμα εδώ και δεν προβλέπεται να φύγουν. Το «ανακάτεμα» των χρωμάτων, πάντως,

Αν, λοιπόν, ετοιμάζεστε να κάνετε κάποια ανανέωση στον χώρο σας το επερχόμενο φθινόπωρο, κρατήστε κατά νου τις παραπάνω τάσεις και σκεφτείτε με ποιο τρόπο μπορείτε να τις εντάξετε στον δικό σας χώρο. Έχετε το πλεονέκτημα να σχεδιάσετε νωρίς την ανακαίνιση σας, χωρίς φυσικά να χρειάζεται να περιμένετε το 2018 για να δείτε τι θα είναι στη μόδα – πλέον γνωρίζετε!

Πηγή: spirossoulis.com

- “the home issue” Το Σεπτέμβριο 2014 ο Σπύρος εγκαινίασε το online περιοδικό spirossoulis.com – the home issue. Είναι ένα περιοδικό για το design, τη διακόσμηση και την αρχιτεκτονική που δίνει πρακτικές συμβουλές και λύσεις στο κοινό, ενώ προτείνει και πολλές ιδέες DIY.


ΚΑΤΟΙΚΙΑ / 13 ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

Τα φυτά …που δουλεύουν για εσάς και «καθαρίζουν» το σπίτι σας

Επιπλέον η παρουσία τους μπορεί να μειώσει την εμφάνιση συμπτωμάτων όπως ο πονοκέφαλος, η ατονία, οι οπτικές διαταραχές, διάφορες ενοχλήσεις του αναπνευστικού, ξηρότητα του στόματος και του φάρυγγα, από τα οποία υποφέρουν συνήθως όσοι ζουν ή εργάζονται σε μεγάλα κλιματιζόμενα κτίρια. Ποια φυτά, όμως, είναι κατάλληλα;

Χρυσάνθεμο. Απορροφά σε μεγάλο βαθμό τους ρύπους, είναι ανθεκτικό σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες και απαιτεί μέτριο φωτισμό, ψεκασμό στα φύλλα, μέτριο πότισμα και θερμοκρασίες 10-18 βαθμούς Kελσίου.

Zέρμπερα. Με υψηλή απορροφητικότητα εν ομορφαίνουν απλά τον χώρο, αλλά αποτελούν τα καλύτερα «φίλτρα» για τον αέρα του σπιτιού, απορροφούν τη σκόνη, προστατεύουν την υγεία και βελτιώνουν τη μνήμη! Θέλετε κι άλλα για να εγκαταστήσετε μόνιμα στο σαλόνι και την κουζίνα σας φυτά εσωτερικού χώρου; Έχει αποδειχθεί, σύμφωνα με έρευνες που διεξήγαγε η NASA, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, ότι ορισμένα φυτά μπορεί να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα των εσωτερικών χώρων.

Δ

ρύπων, είναι κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους, αλλά απαιτεί καλό αερισμό. Την περίοδο ανάπτυξης και ανθοφορίας χρειάζεται έντονο φωτισμό, υδροδιαλυτό λίπασμα κάθε εβδομάδα και συχνό πότισμα με μικρή ποσότητα νερού κάθε φορά.

Δράκαινα. Είναι μέτριο στην απορροφητικότητα ατμοσφαιρικών ρύπων, αλλά αντέχει σε σκιερά μέρη αφού χρειάζεται φως, αλλά όχι άμεση έκθεση στον ήλιο.  Tο καλοκαίρι απαιτεί άφθονο πότισμα και ψεκασμούς στα φύλλα.

Σπαθίφυλλο. Η απορροφητικότητα του στους ατμοσφαιρικούς ρύπους είναι μέτρια. Αντέχει σε σκιερά μέρη και σε οποιαδήποτε γωνιά του σπιτιού και του γραφείου, ενώ δεν χρειάζεται άμεση έκθεση στον ήλιο. Φίκος. Διαθέτει μέτρια απορροφητικότητα ρύπων. Αναπτύσσεται ικανοποιητικά σε όλα τα μέρη που εκτίθενται άμεσα στο ηλιακό φως, θέλει μέτριο πότισμα και όχι ιδιαίτερη φροντίδα.

Σεφλέρα. Διαθέτει μέτρια απορροφητικότητα στους ρύπους και αναπτύσσεται ικανοποιητικά σε όλα τα μέρη που τα «βλέπει» ηλιακό φως. Δεν απαιτεί χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα, ούτε ιδιαίτερο πότισμα.


16 / ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

Χουχουλιάρικες γωνιές με μικρές πινελιές ο καλοκαιράκι μας αποχαιρετά και η ανάγκη για «χουχούλιασμα» επιστρέφει. Υφάσματα, πλεκτά, μαξιλάρια και χαλάκια μπορούν να δημιουργήσουν ζεστές, φιλόξενες, σπιτικές γωνιές για τη χαλάρωσή μας τον χειμώνα. Για τεμπέλικα απογεύματα ή πρωινά χωρίς εργασία, αυτές οι γωνιές στο σπίτι μπορούν να μας συγκεντρώσουν με την οικογένειά μας ή με παρέα για καφεδάκι και επιτραπέζια παιχνίδια ή το βράδυ με ένα ποτήρι κρασί και πολύ κους – κους.

Τ

Μαζί με τις πρώτες δυνατές βροχές και τα πρώτα κρύα ανεβαίνει κατακόρυφα η διάθεση να αγαπήσουμε από την αρχή κάθε γωνιά του σπιτιού! Πρώτη και… καλύτερη εκείνη του καναπέ. Ή εκείνη δίπλα στο παράθυρο, όπου μας αρέσει να διαβάζουμε. Ή η πολυθρόνα δίπλα στο τζάκι που είναι η πιο ζεστή ακόμα κι όταν είναι σβηστό. Το φθινόπωρο, το σπίτι προσφέρεται για στιγμές βαθιάς χαλάρωσης, ιδίως αφού η νέα ρουτίνα μας κρατάει όρθιους όλη σχεδόν την ημέρα. Δείτε ορισμένες από τις πιο όμορφες και γεμάτες έμπνευση φωτογραφίες για να φτιάξετε στη στιγμή τις δικές σας χουχουλιάρικες γωνιές στο σπίτι.


18 / ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

Πλωτές κατοικίες με θέα στον βυθό…

σο εμείς αναζητούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για μικρές ή μεγάλες ανακαινίσεις του χώρου της κατοικίας μας, άλλοι ετοιμάζουν διαμερίσματα του μέλλοντος, με μοναδική θέα κάτω από το νερό… Πρόκειται για υποβρύχιες κατοικίες που αποτελούν μια επιλογή για το μέλλον, προσφέροντας εκπληκτική θέα της ζωής κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, αυτές

Ο

Μέχρι το τέλος του 2018, 40 βίλες με γυάλινα τοιχώματα θα είναι έτοιμες από τα αρχιτεκτονικά γραφεία JK Bauen Building Contracting, Wuchang Shipbuilding Industry Group Co. Ltd και Sino Great Wall International Engineering Co. Ltd κατά μήκος της ακτής του Ντουμπάι. Κάθε κατοικία «Floating Seahorse» θα διαθέτει τρεις ορόφους. Δύο από αυτούς τους ορόφους θα βρίσκονται πάνω από την επιφάνεια του νερού, προσφέροντας εκπληκτική θέα στον ωκεανό, ενώ το χα-

μηλότερο επίπεδο της βίλας θα είναι βυθισμένο κάτω από το νερό, προσφέροντας στους κατοίκους μια σπάνια θέα στη θαλάσσια ζωή – όλα από την άνεση του κρεβατιού ή του μπάνιου. Εκτός από τα πολυτελή χαρακτηριστικά και την μαγευτική θέα, κάθε κατοικία διαθέτει επίσης μια πράσινη φιλοσοφία, διαθέτοντας μια μοναδική μορφή μόνωσης που θα εξοικονομήσει το 70% της ηλεκτρικής ενέργειας, καθιστώντας τα σπίτια ακόμα πιο δελεαστικά – εάν διαθέτετε 2,57 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή!


20 / ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

Οι καλύτερες συμβουλές για διακόσμηση σπιτιού

διακόσμηση σπιτιού είναι πολύ σημαντική διαδικασία καθώς διαμορφώνει το περιβάλλον στο οποίο γυρνάμε πάντα για ηρεμία και ξεκούραση και στο οποίο περνάμε αρκετές ώρες της ημέρας μας. Λέγεται ότι ο προσωπικός χώρος αντανακλά στοιχεία του χαρακτήρα και οι επιλογές μας φανερώνουν κάτι για την προσωπικότητα μας. Σίγουρα, λοιπόν, πρέπει να γίνεται με βάση του ιδιαίτερο γούστο του καθένα, ωστόσο υπάρχουν κάποιοι κανόνες στη διακόσμηση που ανεβάζουν αυτόματα την αισθητική ενός σπιτιού.

Η

Διάλεξε με προσοχή τα χρώματα Πέρα από τα βασικά πράγματα που πρέπει να προσέχεις στην επιλογή χρωμάτων για τοίχους και έχουν να κάνουν με πιο τεχνικά θέματα, υπάρχουν και μερικά ακόμα που πρέπει να ξέρεις. Για να έχεις μια όμορφη διακόσμηση είναι σημαντικό να διαλέξεις μέχρι το πολύ 3 διαφορετικά χρώματα, τα οποία δεν πρέπει να είναι όλα έντονα. Παίξε με τους συνδυασμούς και τις αποχρώσεις, αλλά φρόντισε το αποτέλεσμα να είναι ισορροπημένο.

Δώσε βάση στα έπιπλα Όσα διακοσμητικά, χρώματα και χαλιά και αν βάλεις σε ένα δωμάτιο, τα έπιπλα είναι οι πρωταγωνιστές στη διακόσμηση σπιτιού. Μη φοβηθείς να διαλέξεις ιδιαίτερα έπιπλα που εκφράζουν το προσωπικό σου γούστο και απέφυγε έτοιμες, σεταρισμένες λύσεις.

Επέλεξε έργα τέχνης Δεν έχει σημασία τι είδος ή στυλ θα προτιμήσεις. Από απλούς πίνακες μέχρι κάτι πιο εξε-

ζητημένο, το μόνο που έχει σημασία είναι να σε εκφράζει. Τα έργα τέχνης προσθέτουν κάτι διαφορετικό σε όποιο χώρο και αν τοποθετηθούν και για αυτό δεν πρέπει να αμελείς την ύπαρξή τους.

Ρίξε άπλετο φως Μην περιορίζεσαι μόνο σε μια βασική πηγή φωτός για κάθε δωμάτιο. Είτε πρόκειται για το σαλόνι είτε για τη κουζίνα είναι σίγουρα πολύ πιο λειτουργικό να έχεις και μικρότερα βοηθητικά φωτιστικά σε στρατηγικά σημεία. Εκτός όμως από αυτό, θα βοηθήσει σημαντικά και στην αισθητική του χώρου. Πηγή: www.douleutaras.gr


Κατοικία εξοικονομώ  

Κατοικία εξοικονομώ

Κατοικία εξοικονομώ  

Κατοικία εξοικονομώ

Advertisement