ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

Page 1

«ΣΠΑΝΕ» ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Εγιναν εφιάλτης

Από τη μία οι μεγάλες οφειλές και από την άλλη οι διαρκείς προειδοποιήσεις ότι θα μείνουν χωρίς ρευματοδότηση συνθέτουν

τη δύσκολη και πιεστική

καθημερινότητα παραγωγών

Σαν «Δαμόκλειος σπάθη» επικρέμεται στα «κεφάλια» των αγροτών η διακοπή ρεύματος στις πομόνες για οφειλές στη ΔΕΗ και άλλους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ σοβαρά ζητήματα προκύπτουν και στις ομαδικές γεωτρήσεις. Οι οχλήσεις που δέχονται είναι καθημερινές, με τους παραγωγούς

να βρίσκονται πλέον σε απόγνωση, αφού ανά πάσα στιγμή βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο διακοπής της ρευματοδότησης, αλλά και της απένταξης από το αγροτικό ρεύμα..●Σελ. 7

Κατερίνα Παπανάτσιου:

Αγροτική

παραγωγή

της Μαγνησίας -

Η επόμενη μέρα

Ασπα

Γοσπονδίνη:

Το όραμά μου

για την αγροτική

ανάπτυξη

της Μαγνησίας

Βασίλης

Μεταξάς:

Στηρίζουμε

τα αιτήματα

επιβίωσης

των αγροτών

13Η AGROTHESSALY:

Ο

ΧΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 9-12 ΜΑΡΤΙΟΥ

Η μεγάλη έκθεση με 766 εκθέτες από 34 χώρες. Εταιρείες-leaders στα αγροτικά μηχανήματα και τους εξοπλισμούς παρουσιάζουν όλες τις τελευταίες τεχνολογικές τάσεις και ενημερώνουν για τα τεκταινόμενα στις διεθνείς αγορές ●Σελ.20

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Λευκός

Στα αγροτικά πηγαδάκια επικρατεί ανησυχία για το τι μέλλει γενέσθαι, καθώς πολλοί βαμβακοπαραγωγοί σκέφτονται

να αλλάξουν τις καλλιέργειές τους●Σελ. 6

ΑΓΩΝΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Τα «ορφανά παιδιά» του πρωτογενούς τομέα προχώρησαν πριν πρόσφατα σε μηχανοκίνητες πορείες, και στη Θεσσαλία, διεκδικώντας σωτήρια μέτρα ●Σελ. 14

ΑΡΘΡΟ

Διαδικτυακή έρευνα

στη Θεσσαλία

Τα «ορφανά παιδιά» του πρωτογενούς τομέα προχώρησαν πριν πρόσφατα σε μηχανοκίνητες πορείες, και στη Θεσσαλία, διεκδικώντας σωτήρια μέτρα

χρυσός ή άνθρακας… ο θησαυρός;
Μηδενικές ενισχύσεις στους μελισσοκόμους
●Σελ. 18 ΓΑΡΔΕΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Πιλοτικό πρόγραμμα σε τρία θερμοκήπια Αισθητήρες και λογισμικό θα μετρούν τις παραμέτρους και θα δίνουν καθημερινή αναφορά για τη διαχείριση της παραγωγής. Στόχος η μείωση του κόστους ●Σελ. 11 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
●Σελ. 12-13 ΡΕΚΟΡ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ●Σελ.22 ●ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 17 ●ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 ΣΕ ΑΝΑΜΜΕΝΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ… Υπό την απειλή κατασχέσεων τα χωράφια Οι φόβοι των αγροτών μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου και ο ασφυκτικός κλοιός των funds ●Σελ. 4
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΑΠΕΙΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
οι
εισπρακτικές

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

Λευκός χρυσός ή άνθρακας… ο θησαυρός;

ςτα αγροτικά πηγαδάκια

επικρατεί ανησυχία για το

τι μέλλει

Παντζιος

Της ΙΩΑΝΝΑΣ

ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Από τα πλέον σημαντικά αγροτικά

προϊόντα στην ελληνική παραγωγή

το βαμβάκι, δίκαια χαρακτηρίζεται

από πολλούς ως «λευκός χρυσός». Η

ελληνική βαμβακοκαλλιέργεια έχει

καταφέρει, ιδιαίτερα τα τελευταία

χρόνια, να δημιουργήσει μία ισχυρή

θέση στον παραγωγικό χάρτη, του

οποίου τα όρια ξεπερνούν τα ελληνι-

κά σύνορα, καθώς η Ελλάδα είναι

από τις κύριες χώρες βαμβακοκαλ-

λιέργειας μεταξύ των χωρών της Ευ-

ρωπαϊκής Ενωσης που διαθέτει το

80% των ευρωπαϊκών εκτάσεων

βάμβακος με περίπου 2,5 εκατ.

στρέμματα.

Ωστόσο, η ενεργειακή κρίση και η

αύξηση των τιμών στις πρώτες ύλες

έχουν εκτοξεύσει το κόστος παρα-

γωγής του βάμβακος και σε συνδυα-

σμό με την χαμηλή τιμή διάθεσής

του, έχουν δημιουργήσει σκέψεις

για εγκατάλειψη της καλλιέργειας.

Από την πλευρά τους οι παραγω-

γοί δυσανασχετούν και κρούουν τον

κώδωνα του κινδύνου ότι αν η πολι-

τεία δεν λάβει τα κατάλληλα μέτρα, ο

πρωτογενής τομέας της χώρας θα

εκλείψει.

«Το κόστος είναι δυσβάσταχτο. Η

παραγωγή του βαμβακιού είναι, πλέον, ασύμφορη. Το ρεύμα είναι

πανάκριβο, τα ανταλλακτικά επίσης

και το κόστος της ύδρευσης είναι

πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με τις άλ-

λες καλλιέργειες», αναφέρει στον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ο βαμβακοπαραγωγός Χρήστος Πάντζιος

για να προσθέσει ότι μεγάλο μειονέ-

κτημα για την καλλιέργεια είναι και

οι ανάγκες για εργατικά χέρια, που

πέρα από το γεγονός ότι κοστίζουν,

πλέον δεν είναι και εύκολο να βρεθούν.

Ο κ. Πάντζιος εξέφρασε ακόμη τη

γενικότερη απογοήτευση που επι-

κρατεί στον κλάδο λόγω της τελικής

τιμής πώλησης του βάμβακος. «Τα

τελευταία χρόνια οι τιμές διάθεσης

του προϊόντος μας είναι πολύ χαμηλές.

Μόνο φέτος είδαμε μία σχετική

αύξηση, τους πρώτους μήνες του

καλοκαιριού που έφτασε στο 1 ευρώ

το κιλό, αλλά δεδομένων των αυξή-

σεων στις πρώτες ύλες, οι περισσότεροι θεωρήσαμε ότι θα ανέβει και

άλλο η τιμή και δεν κλείσαμε συμβόλαια, με αποτέλεσμα η τιμή να πέσει

και εμείς να βγούμε οι μεγάλοι χαμένοι», τονίζει ο ίδιος.

Αναφορικά με την τιμή πώλησης

του βαμβακιού, δυστυχώς, είναι ίδια για όλους τους παραγωγούς γεγονός

που δυσανασχετεί μεγάλη μερίδα

του κλάδου. «Το κακό με την ελεύθερη αγορά είναι ότι δεν διακρίνεται η

ποιότητα. Εμείς εδώ στη Θεσσαλία

έχουμε το καλύτερο ποιοτικά βαμβάκι και παρόλα αυτά το πουλάμε στην

ίδια τιμή με τις υπόλοιπες περιφέρειες. Ειδικά η τελευταία σοδειά ήταν από τις καλύτερες και τα βαμβάκια μας ήταν πολύ λευκά και εν τέλει τα πουλήσαμε σε τιμή που ήταν

ασύμφορη για εμάς», καταλήγει ο κ.

Πάντζιος.

Η ποιότητα, όμως, της ελληνικής

βαμβακοκαλλιέργειας την καθιστά

αδιαμφισβήτητα στις κορυφαίες θέ-

σεις παγκοσμίως. Τα παραπάνω

επιβεβαίωσε και το 3ο Πανελλήνιο

Συνέδριο για το βαμβάκι που πραγ-

ματοποιήθηκε προ ολίγων ημερών

παρουσία του Υπουργού Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργου Γεωργαντά.

Ο προϊστάμενος του Εθνικού Κέν-

τρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος

Μωχάμεντ Νταράουσε ανέφερε

πως το ελληνικό βαμβάκι πετυχαίνει

καλές επιδόσεις στις διεθνείς αγορές, ενώ παρουσίασε ακόμη τα έργα

που εκτελούνται με στόχο τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για

την πορεία της ποιότητας του ελληνικού βαμβακιού και για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ποικιλιών που

καλλιεργούνται στην Ελλάδα, ως χρήσιμο εργαλείο για ενημέρωση των μελών της αλυσίδας βάμβακος και των φορέων, με τελικό σκοπό την καλύτερη διαχείριση της ποιότητας

και τη βελτίωσή της και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος. Ο κ. Νταράουσε επεσήμανε

ακόμη ότι είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ένα σύστημα αντιστοιχίας

τιμής- ποιότητας που θα δώσει ένα

κίνητρο στον επιμελή παραγωγό να

παράγει ποιοτικό βαμβάκι.

Τα χαμηλά κίνητρα, ωστόσο, που

δίνει η ελληνική αγορά στους Ελλη-

νες παραγωγούς έχουν συνολικό

κόστος. Οι κινητοποιήσεις των

αγροτών δείχνουν ότι οι τελευταίοι

έχουν φτάσει - για ακόμη μία φοράσε δεινή κατάσταση με την πολιτεία να είναι απούσα. Την ίδια στιγμή

που γίνονται συζητήσεις για επάρκεια στον πρωτογενή τομέα, η χώρα μας και κατά συνέπεια οι επιχειρηματίες και οι παραγωγοί δεν φαίνεται να έχουν τη «διάθεση» να την πετύχουν.

Το γεγονός αυτό επισημαίνει ο

ερευνητής και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας. Ο πολυβραβευμένος καθηγητής αναφέρει ότι στην περίπτωση του «λευκού χρυσού» έχει παρατηρηθεί μία τεράστια αποβιομηχανοποίηση στη χώρα, με αποτέλεσμα το βαμβάκι το οποίο παράγει η Ελλάδα να το παίρνουν χώρες της Ανατολής, που έπειτα εισάγουμε ενδύματα, με αποτέλεσμα να ξοδεύουμε πολύ περισσότερα χρήματα από ότι θα χρειαζόταν για να παράξουμε τα ενδύματα εδώ. Ο ίδιος, μάλιστα, θεωρεί ότι η αγροτική επιχειρηματικότητα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από το ταμείο ανάκαμψης, προσθέτοντας μάλιστα, πως ο Σύνδεσμος Βαμβακοπαραγωγών Ελλάδας είχε έρθει σε επαφή με τους αρμόδιους υπουργούς, ώστε να δημιουργηθούν νηματουργεία, αλλά οι συμβασιουχικές πράξεις δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Αυτό, συνεπώς, που προτείνει είναι να υπάρξει «μία εθνική συνεννόηση για τέτοιους αναπτυξιακούς τομείς» για να καταστεί και πάλι η Ελλάδα αγροτικά και γεωργικά αυτόνομη.

Δημητρης ΚουρΕτας

Στην περίπτωση του «λευκού χρυσού» έχει παρατηρηθεί μία τεράστια αποβιομηχανοποίηση

στη χώρα, με αποτέλεσμα το βαμβάκι το οποίο παράγει η Ελλάδα να το παίρνουν χώρες της Ανατολής

6
γενέσθαι με την καλλιέργεια βάμβακος, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που σκέφτονται να αλλάξουν τις καλλιέργειές τους Αισιοδοξία ότι το 2023 θα είναι μια «πετυχημένη» χρονιά για το ελληνικό βαμβάκι Ειδικά η τελευταία σοδειά ήταν από τις καλύτερες και τα βαμβάκια μας ήταν πολύ λευκά και εν τέλει τα πουλήσαμε σε τιμή που ήταν ασύμφορη για εμάς Χρηςτος

Πιλοτικό πρόγραμμα σε τρία θερμοκήπια για μείωση κόστους στη γαρδενοπαραγωγή

του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Της ΕΛΕΝΗΣ ΧΑΝΟΥ

Μείωση του κόστους παραγωγής παράλ-

ληλα με τη μείωση του αποτυπώματος στο

περιβάλλον, μέσα από την εξοικονόμηση

νερού, λιπασμάτων και ενέργειας, υπόσχε-

ται πιλοτικό πρόγραμμα που ξεκινά άμεσα

στη Μαγνησία σε συνεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας και της Ομάδας Γαρδενοπαραγωγών του νομού. «Χρήση σύγχρονης τεχνολογίας απομακρυσμένης υποστήριξης για την αειφορική διαχείριση των

μονάδων παραγωγής γαρδένιας (Gardenia jasminoides Ellis) στον Νομό Μαγνησίας»

είναι ο τίτλος του προγράμματος που θα

εφαρμοστεί μεν στην καλλιέργεια της γαρδένιας, μπορεί ωστόσο να επεκταθεί και σε

άλλες θερμοκηπιακές καλλιέργειες.

«Η γαρδενοπαραγωγή γίνεται καλλιέρ-

γεια πιλότος στο πρόγραμμα που αφορά

στη χρήση τεχνολογίας στη διαχείριση της

παραγωγής με μειωμένες εκροές στο περιβάλλον. Πρόκειται ουσιαστικά για έξυπνη

διαχείριση της παραγωγής με αισθητήρες

και λογισμικό και με διπλό όφελος. Αφενός

τη μείωση του κόστους για τον ίδιο τον παραγωγό και κυρίως τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος, αναφέρει ο αναπληρωτής καθηγητής ανθοκομίας του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χρήστος Λύκας. Το πρόγραμμα που ετοιμάζεται να «τρέξει» τους επόμενους μήνες έγινε γνωστό, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την κοπή

της πίτας του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας και παρουσιάζει ενδιαφέρον τόσο

για παραγωγούς όσο και για τους ίδιους τους γεωπόνους. Ηδη το Πανεπιστήμιο

Θεσσαλίας έχει αναπτύξει συνεργασία με

την Ομάδα Γαρδενοπαραγωγών. Η καλλιέργεια γαρδένιας θεωρείται μια δυναμι-

κή καλλιέργεια, ωστόσο έχουν παρατηρη-

θεί εκροές προς το περιβάλλον. Στα θερμοκήπια έχει παρατηρηθεί μεγάλη κατανά-

λωση σε ηλεκτρική ενέργεια, νερό και λίπασμα, κάτι που έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον αλλά και στην τσέπη των ίδιων των παραγωγών. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, στη

μείωση των εκροών προς το περιβάλλον, με

Η γαρδενοπαραγωγή γίνεται καλλιέργεια πιλότος στο πρόγραμμα που αφορά στη χρήση τεχνολογίας στη διαχείριση της παραγωγής με στόχο τη μείωση των εκροών στο περιβάλλον

ταυτόχρονο οικονομικό όφελος, στοχεύει το νέο πρόγραμμα.

Πρόγραμμα πιλότος σε τρεις μονάδες σε Λεχώνια και Αϊδίνι Σύμφωνα με τον κ. Λύκα έχουν επιλεγεί τρεις μεγάλες θερμοκηπιακές μονάδες με ισχυρά ανιχνεύσιμο αποτέλεσμα στο περιβάλλον, δύο στα Λεχώνια και μία στο Αϊδίνι, στις οποίες θα εγκατασταθεί εξοπλισμός. Σε

αυτή ακριβώς τη φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ομάδα των επιστημόνων, που εγκαθιστά τον εξοπλισμό προκειμένου σε περίπου οκτώ μήνες από σήμερα, να μπορεί να λειτουργήσει, δίνοντας τις πρώτες αναφορές. Ο εξοπλισμός αποτελείται από μία

σειρά συστημάτων αισθητήρων που θα μετρούν τη θερμοκρασία μέσα στο θερμοκήπιο, την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία, την ποσότητα του νερού, την αγωγιμότητα του νερού μέσα από την οποία θα μετριέται έμμεσα και η ποσότητα των λιπασμάτων.

Οι πληροφορίες θα συγκεντρώνονται σε έξυπνο λογισμικό, το οποίο θα διαχειρίζεται την παραγωγή. Μέσα από εκθέσεις που θα λαμβάνουν οι παραγωγοί, θα τους δίνονται πληροφορίες για παράδειγμα για το νερό και πότε πρέπει να ποτίσουν.

Καθημερινή αναφορά

για τρία χρόνια

Οι παραγωγοί θα λαμβάνουν καθημερινά αναφορά για την κατάσταση της θερμοκηπιακής καλλιέργειας. Η αναφορά θα αποστέλλεται στο προσωπικό τους e-mail μαζί

με συμβουλές διαχείρισης της καλλιέργειας, όπως όμως εξηγεί ο κ. Λύκας, κάποιος μπορεί να ζητήσει να λαμβάνει ακόμη και επείγον SMS στο κινητό του, για κάποια συγκεκριμένη παράμετρο που ο ίδιος επιθυμεί. Πρόκειται για εθνικό πρόγραμμα η

διάρκεια του οποίου είναι τρία χρόνια και

το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί μέσα στους επόμενους

χείριση του νερού και σταδιακά θα προστίθενται και οι υπόλοιπες παράμετροι για την έγκαιρη ενημέρωση σε θέματα φυτοπροστασίας και διαχείρισης της καλλιέργειας, όπως για παράδειγμα είναι η σκίαση», αναφέρει ο κ. Λύκας. Μέσα από τις μετρήσεις που καταγράφονται στο λογισμικό, οι επιστήμονες θα έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν διαφορές στην καλλιέργεια και μέσα από την εφαρμογή συμβουλών διαχείρισης να μετρούν κατά πόσο μειώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της κάθε καλλιέργειας και φυσικά το κόστος για τον ίδιο τον παραγωγό.

Εργαλείο και για τους γεωπόνους

Μέσω του προγράμματος, εξηγεί ο κ. Λύκας, ο παραγωγός θα αισθάνεται ασφάλεια για την καλλιέργειά του, καθώς θα έχει καθημερινή αναφορά για όλες τις παραμέτρους.

Όμως το πρόγραμμα θα αποτελέσει και ένα πολύτιμο εργαλείο

και για τους ίδιους τους γεωπόνους. «Μέσα από τις αναφορές, γεωπόνοι θα μπορούν να παρακολουθούν από οποιοδήποτε

σημείο μία παραγωγή και να μανατζάρουν την καλλιέργεια χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία σε αυτή. Με τα δεδομένα που θα έχουν στα χέρια τους, θα μπορούν να δίνουν συμβουλές και φυσικά να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους σε περιοχές», αναφέρει ο κ. Λύκας.

ΧρΗστοσ ΛΥκασ

Πρόκειται ουσιαστικά για έξυπνη διαχείριση της παραγωγής με αισθητήρες και λογισμικό και με διπλό όφελος. Αφενός τη μείωση του κόστους για τον ίδιο τον παραγωγό και κυρίως τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 11
οκτώ μήνες. «Σε περίπου οκτώ μήνες αναμένουμε να έχουμε την πρώτη πληροφορία για τη διααισθητήρες και λογισμικό θα μετρούν τις παραμέτρους και θα δίνουν καθημερινή αναφορά για τη διαχείριση της παραγωγήςΖητούμενο η μείωση

Για δεκάδες στρέμματα με ζημιά στην καλλιέργεια αποζημιώθηκαν

με 100 και 200 ευρώ - «τι να τα κάνουμε

τα ψίχουλα», αναρωτιούνται

Της ΒΑΣΩΣ ΚΥΡΙΑΖΗ

Εγκεφαλικά… μοίρασε ο ΕΛΓΑ στους αμυγδαλοπαρα-

γωγούς των Καναλίων, οι οποίοι περίμεναν τις αποζη-

μιώσεις από τον παγετό και αντί αυτών είδαν στους λο-

γαριασμούς τους «ψίχουλα», της τάξεως των 100 και 200

ευρώ, όπως ανέφεραν θιγμένοι αγρότες στον ΤΑΧΥΔΡΟ-

ΜΟ. Την ίδια ώρα έχουν να παλέψουν και με τις ασθέ-

νειες που καταστρέφουν τα δέντρα.

Την τελευταία πενταετία στην περιοχή των Καναλίων

οι αμυγδαλιές τύπου «Φερανιές» τις οποίες επιλέγουν

κατά κόρον οι παραγωγοί, εμφανίζουν πρόβλημα, κα-

θώς ξηραίνονται από έναν καταστροφικό μύκητα. Οι

«Φερανιές» είναι μια κλασσική ποικιλία αμυγδαλιάς

από τη Γαλλία με πολύ καλή εμπορική ανταπόκριση, όμως εξαιτίας της ασθένειας η παραγωγή διαρκώς συρρικνώνεται. Αυτό σε συνδυασμό με τις πενιχρές αποζημιώσεις που εγκρίθηκαν από τον ΕΛΓΑ συνθέτει ένα ασφυκτικό περιβάλλον στην περιοχή. Τα ποσά που μπήκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς ασφαλώς συνιστούν ψυχρολουσία για τους παγετόπληκτους αμυγδαλοπαραγωγούς, που περίμεναν

να πάρουν μία ανάσα και τώρα είναι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν σε ενστάσεις αναζητώντας το δίκιο τους. Εμπλεος απογοήτευσης

και δυσφορίας μιλώντας στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ο Γιώργος Αναστασίου, αμυγδαλοπαραγωγός

στην περιοχή των Καναλίων, ανέφερε ότι για δεκάδες στρέμματα κτημάτων τόσο ο ίδιος όσο και αρκετοί άλλοι συνάδελφοί του είδαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς να μπαίνουν από τον ΕΛΓΑ ποσά που δεν καλύπτουν καν τα έξοδα καλλιέργειας. «Αυτές οι αποζημιώσεις συνιστούν κοροϊδία. Εχουμε πληρώσει πολλά χρήματα για να καλλιεργήσουμε τα κτήματα αυτά. Καταβάλλαμε επίσης δαπάνη για να υποβάλλουμε τις αιτήσεις για αποζημιώσεις. Είναι δυ-

νατόν ο ΕΛΓΑ να μας αποζημιώνει με 100 και 200 ευρώ;» αναρωτήθηκε ο ίδιος.

Ο κ. Αναστασίου όπως και όλοι εκείνοι που έλαβαν τις αποζημιώσεις- ψίχουλα είναι αποφασι-

σμένοι να κάνουν ένσταση, ωστόσο παραμένει

αβέβαιο αν θα δικαιωθούν ή όχι. «Και άλλες φορές έχουμε κάνει ενστάσεις, αλλά πήγαν στον βρόντο. Δεν δικαιωθήκαμε. Δεν έχουμε όμως άλλη επιλογή. Πρέπει να διεκδικήσουμε επιπλέον

χρήματα. Άλλωστε πληρώνουμε κανονικά τις ει-

σφορές μας στον ΕΛΓΑ και ο οργανισμός οφείλει

να λειτουργεί ανταποδοτικά», πρόσθεσε αγανακτισμένος ο αμυγδαλοπαραγωγός των Κανα-

λίων. Να σημειωθεί ότι οι επίμαχες αποζημιώ-

σεις αφορούν στον παγετό που έπληξε τα κτήματα των αμυγδαλοπαραγωγών τον περασμένο

Μάρτιο. Εκτιμητές του ΕΛΓΑ μετέβησαν στην

περιοχή των Καναλίων και κατέγραψαν τις σοβα-

ρές ζημιές που είχαν υποστεί τα δέντρα.

Η παραγωγή σε μεγάλο βαθμό, εξαιτίας του

παγετού υπέστη μεγάλη ζημιά που ανερχόταν

σε 60%. Από τη μία ο παγετός και από την άλλη

οι αρρώστιες που χτυπούν τα δέντρα έχουν

προκαλέσει σημαντικό πρόβλημα. Πολλά δέν-

τρα δεν είναι πλέον παραγωγικά, όπως λένε οι

αγρότες που βλέπουν κάθε χρόνο το εισόδημά

τους να συρρικνώνεται και την ίδια στιγμή ο

ΕΛΓΑ να τους αποζημιώνει με ελάχιστα χρήμα-

τα…

ΓιΩρΓος ΑνΑςτΑςιου

Αυτές οι αποζημιώσεις συνιστούν κοροϊδία. Εχουμε πληρώσει πολλά χρήματα για να καλλιεργήσουμε τα κτήματα αυτά. Καταβάλλαμε επίσης δαπάνη για να υποβάλλουμε τις αιτήσεις για αποζημιώσεις. Είναι δυνατόν ο ΕΛΓΑ να μας αποζημιώνει με 100 και 200 ευρώ;

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 19
Ψυχρολουσία για τους παγετόπληκτους αμυγδαλοπαραγωγούς στα Κανάλια

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

επιστρέφει

η AgroThessaly στη Λάρισα

To ωράριο

λειτουργίας της Εκθεσης

●Πέμπτη 9, Παρασκευή 10 & Κυριακή 12 Μαρτίου: 10.00 - 19.00

● Σάββατο 11 Μαρτίου: 10.00 - 20.00.

Κατηγορίες

Εταιρείες-leaders στα αγροτικά μηχανήματα και τους εξοπλισμούς για την κτηνοτροφία και τη γεωργία παρουσιάζουν όλες τις τελευταίες τεχνολογικές

εκθεμάτων

● Ελκυστήρες

● Μηχανήματα - εργαλεία

κατεργασίας και βελτίωσης εδάφους

● Μηχανήματα σποράς, φύτευσης, λίπανσης

● Μηχανήματα και εργαλεία φυτοπροστασίας

Ο παλμός της αγροτοκτηνοτροφίας χτυπά

από τις 9-12 Μαρτίου στη Λάρισα (Σκεπαστή

Αγορά Νεάπολης), όπου θα πραγματοποιείται

η 13η Πανελλήνια Έκθεση για τη Γεωργία και

την Κτηνοτροφία «AgroThessaly», μετά από

ολιγοήμερη αναβολή. Η 13η Πανελλήνια Έκθε-

σης για τη Γεωργία και την Κτηνοτροφία είχε προγραμματιστεί αρχικά για τις 2-5 Απριλίου, ωστόσο, έλαβε αναβολή μιας εβδομάδας με

απόφαση του Δήμου Λαρισαίων και της ΔΕΘHELEXPO, μετά την ανείπωτη σιδηροδρομική

τραγωδία στα Τέμπη Η AgroThessaly επιστρέφει μετά τα χρόνια της πανδημίας. Εχει στο δυναμικό της 766 εκθέτες (269 άμεσους και 497

έμμεσους) από 34 χώρες, εκθεσιακό χώρο

25.000 τ.μ., 259 ξένους εμπορικούς επισκέπτες

και ομαδικές επισκέψεις από τα Βαλκάνια.

Η AgroThessaly αποτελεί μια ισχυρή εκθεσιακή σύμπραξη ανάμεσα στη ΔΕΘ-HELEXPO και τον δήμο Λαρισαίων, που από κοινού επανασχεδίασαν την Πανελλήνια Γεωργική, Κτηνοτροφική και Περιβαλλοντική Έκθεση της Λάρισας. Εταιρείες-leaders στα αγροτικά μηχανήματα και τους εξοπλισμούς για την κτηνοτροφία και τη γεωργία παρουσιάζουν όλες τις τελευταίες τεχνολογικές τάσεις και ενημερώνουν για τα τεκταινόμενα στις διεθνείς αγορές.

Γεωργικά μηχανήματα και ελκυστήρες, εργαλεία κατεργασίας εδάφους, εφόδια, πολλαπλασιαστικό υλικό, φυτώρια, κηπευτικά μηχανήματα, δασικός εξοπλισμός, μηχανήματα για

την κτηνοτροφία- πτηνοτροφία, ζωοτροφές, υπηρεσίες, οργανισμοί, ειδικός Τύπος συνθέτουν, μεταξύ άλλων, το περιεχόμενο της AgroThessaly, που για μία ακόμη φορά αποτελεί

σημείο συνάντησης του αγροτοκτηνοτροφι-

κού κόσμου.

Στόχος της είναι να προβάλει τα προϊόντα της

ελληνικής και της παγκόσμιας αγροτο-κτηνο-

τροφικής παραγωγής, να ενημερώσει για όλες

τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες και να δημι-

ουργήσει, στην πιο αναπτυγμένη αγροτική πε-

ριοχή της χώρας, ένα σημαντικό σημείο δι-

κτύωσης για εγχώριες και διεθνείς εμπορικές

επαφές. Πέραν του αμιγώς εκθεσιακού σκέ-

λους, η φετινή διοργάνωση φιλοξενεί ενδιαφέ-

ρουσες ενημερωτικές ημερίδες και εκδηλώσεις για την αγροτική επιχειρηματικότητα, τις

οποίες διοργανώνουν φορείς του πρωτογενούς τομέα (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), αλλά και εκ-

παιδευτικά ιδρύματα, προεξάρχοντος του Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η AgroThessaly έχει θέσει πλέον τα θεμέλια

της εξωστρέφειας, με την απήχησή της να μην

περιορίζεται μόνο στην εγχώρια αγορά, αλλά

και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολι-

κής Ευρώπης. Η τελευταία διοργάνωση της το

2019 κατάφερε να συγκεντρώσει συνολικά πά-

νω από 44.000 επισκέπτες και να σημειώσει

μεγάλη αύξηση στην προσέλευση εμπορικών επισκεπτών.

● Μηχανήματα και εργαλεία κλαδέματος και κηποτεχνίας Μηχανήματα και εξοπλισμός αρδεύσεως ● Αντλητικά συγκροτήματα - κινητήρες ●Μηχανήματα και εργαλεία συγκομιδής ●Μηχανήματα επεξεργασίας - συντήρησης - μεταποίησης - συσκευασίας γεωργικών προϊόντων ● Μηχανήματα φόρτωσηςδιακίνησης - μεταφοράς και ζυγιστικά μηχανήματα ●Εξοπλισμός και υλικά υποστύλωσης και περίφραξης

● Θερμοκήπια και εξοπλισμός θερμοκηπίων

● Δασικός εξοπλισμός

● Ανταλλακτικά - εξαρτήματα αγροτικών μηχανημάτων, Ελαστικά

● Γεωργικά φάρμακα - Λιπάσματα Πολλαπλασιαστικό υλικό- Φυτώρια

● Εργαστήρια

● Οργανισμοί - ΥπηρεσίεςΓεωργικές εκδόσεις - Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

● Μηχανήματα - Εξοπλισμοί

● Εφόδια Κτηνοτροφίας & Πτηνοτροφίας

●Ζωοτροφές & προσθετικά

20
Δυναμικά
Από τις 9-12 Μαρτίου, η μεγάλη έκθεση αγροκτηνοτροφίας,
με 766 εκθέτες από 34 χώρες, στη Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης
τάσεις και ενημερώνουν για τα τεκταινόμενα στις διεθνείς αγορές Κάτοψη του χώρου της 13ης Πανελλήνιας Έκθεσης για τη Γεωργία και την Κτηνοτροφία «AgroThessaly», στη Σκεπαστή Αγορά Λάρισας

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

ρεκόρ το 2022 στις εξαγωγές

φρούτα και λαχανικά

Οι ευρωπαϊκές αγορές αντιπροσώπευαν το 75,8%

Ως έτος ρεκόρ τόσο για τις εξαγωγές όσο

και για τις εισαγωγές αγροτικών προϊόν-

των θα μείνει το 2022, με τα στοιχεία να

δείχνουν ότι έχει ξεπεραστεί ακόμα και το

έτος ρεκόρ 2021. Η αξία των αγροτικών

προϊόντων που εξήγαγε η Ελλάδα έφτασε

τα 9,88 δισ. ευρώ έναντι των 8,33 δισ. ευ-

ρώ το 2021.

Την ίδια στιγμή, σε σύγκριση με τα εξαχ-

θέντα αγαθά, τα αγροτικά προϊόντα που

εισήλθαν στη χώρα μας ήταν πιο ακριβά.

Έτσι, το 2022 τα προϊόντα που εισήχθη-

σαν κόστισαν 10,21 δισ. ευρώ έναντι 7,92

δισ. ευρώ το 2021. Σύμφωνα με το Σύνδε-

σμο Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής,

Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυ-

μών Incofruit-Hellas, που επεξεργάστηκε

τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το εμπορικό ισο-

ζύγιο των αγροτικών προϊόντων της χώ-

ρας μας το 2022 διαμορφώθηκε σε έλλειμ-

μα της τάξης των 330,6 εκατ. ευρώ. Σημει-

ώνεται ότι για το 2021, αυτό ήταν πλεονα-

σματικό κατά 412,97 εκατ. ευρώ.

Πλεόνασμα

για φρούτα

και λαχανικά

Όμως, ο τομέας των φρούτων και λαχα-

νικών (νωπών και μεταποιημένων) κατέ-

γραψε πλεόνασμα ρεκόρ κατά 1,805 δισ.

ευρώ συμβάλλοντας στον περιορισμό του

γενικού ελλείμματος.

Οι εξαγωγές νωπών φρούτων και λαχα-

νικών το 2022 αυξήθηκαν σε αξία κατά

7,6% και σε όγκο παρέμειναν στα ίδια επί-

πεδα καταγράφοντας οριακή μείωση κατά

0,1% με το 2021, οι οποίες ανήλθαν συνο-

λικά σε 1.594.942 τόνους.

Οι εξαγωγές φρούτων και λαχανικών

στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ ανήλθαν σε 1,21

εκατομμύρια τόνους το 2022, αντιπροσω-

πεύοντας το 75,8% του συνόλου και 1% λι-

γότερες από το 2021.

Σε σύγκριση με τα εξαχθέντα αγαθά, τα αγροτικά

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που επεξεργάζεται ο Σύνδεσμός INCOFRUITHELLAS, σε αξία, οι πωλήσεις νωπών οπωροκηπευτικών στην ΕΕ ανήλθαν σε 1,073 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 8,8% από

το 2021.

Η στασιμότητα του όγκου των εξαγωγών

στην ΕΕ-27 σε σχέση με το 2021 αλλά σε

μείωση κατά 4,7% σε σχέση με το 2020 εί-

ναι συνέπεια της πορείας τους στις κύριες

αγορές όπως στη Ρουμανία όπου απο-

στάλθηκαν 244,7 χιλ. τόνοι (αυξημένες

κατά 6,7%), στη Βουλγαρία με 229,9 χιλ.

τόνους (μειωμένες κατά 5%), στη Γερμα-

νία με 182,2 χιλ. τόνους (μειωμένες κατά

4,3%) και στην Πολωνία με 141,4 χιλ. τόνους (αυξημένες κατά 15,7%).

Σε αξία οι πωλήσεις στη Γερμανία δια-

μορφώθηκαν στα 235,3 εκατ. ευρώ (αυξη-

μένη κατά 1,6%), στη Ρουμανία στα 177,7

εκατ. ευρώ (αυξημένη κατά 24,6%), στην

Πολωνία σε 121,3 εκατ. ευρώ (αυξημένη

κατά 15,7%) και στη Βουλγαρία σε 94,7

εκατ. ευρώ (μειωμένη κατά 8,2%) σε σχέ-

ση με το 2021.

Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πωλήσεις μειώθηκαν σε σύγκριση με το 2021

κατά -2,6% σε όγκο και αυξήθηκαν κατά

4,1% σε αξία, φτάνοντας τους 385.230 τόνους και τα 325,186 εκατ. ευρώ, αν και αυτές αντιπροσωπεύουν μόνο το 24,2% των

εξαγωγών «γεγονός που δείχνει τη σημασία της κοινοτικής αγοράς για τον ελληνικό τομέα οπωροκηπευτικών», σχολιάζουν οι εξαγωγείς.

Δύσκολη χρονιά

Την εκτίμηση ότι σε γενικό επίπεδο η σεζόν που πέρασε ήταν δύσκολη και μάλιστα για κάποια προϊόντα μέχρι και καταστροφική, εκφράζει ο Σύνδεσμος Incofruit Hellas, τονίζοντας τις δυσκολίες

τόσο για το εισόδημα των παραγωγών

όσο και για το εμπόριο, αλλά και τον κίν-

δυνο απώλειας κάποιων αγορών από την

έλλειψη παρουσίας των συγκεκριμένων

προϊόντων.

«Προβλήματα όπως της έλλειψης εργατών γης, αύξησης κόστους παραγωγής

και μεταφοράς αλλά και αυτών που κατ’

εξακολούθηση ταλαιπωρούν τον κλάδο, όπως αυτό της διακίνησης ατυποποίητων προϊόντων εξακολουθούν να ταλαιπωρούν τον κλάδο», δηλώνει ο ειδικός σύμβουλος του Incofruit Hellas κ. Γιώργος Πολυχρονάκης, τονίζοντας ότι διαπιστώνεται μια έλλειψη στρατηγικής στα γεωργικά προϊόντα και μια εμφανής ανάγκη για χάραξη της τόσο στην καλλιέργεια όσο και στο εμπόριο και ιδιαίτερα στο εξαγωγικό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο τομέας των οπωροκηπευτικών για παράδειγμα, έχει ανάγκη από μεταρρύθμιση καθότι η ζήτηση αναμένεται να υπερβεί την παραγωγή, μόλις η εγχώρια κατανάλωση αποκατασταθεί στα προ της οικονομικής κρίσης επίπεδα και της μεταβατικής επισιτιστικής κρίσης που πλήττει τον κλάδο. Συγχρόνως, τονίζει ότι η κλιματική αλλαγή είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η γεωργία, γι’ αυτό «πρέπει να προσαρμόσουμε τη γεωργία μας στην κλιματική αλλαγή και τις συνέπειές της. Επιβάλλεται η μελέτη των προοπτικών στις καταναλωτικές αγορές και των διαμορφούμενων τάσεων για την χάραξη προγραμμάτων αναδιάρθρωσης των καλλιεργούμενων οπωροκηπευτικών με έμφαση στα παραδοσιακά. Απαιτείται χάραξη ζωνών καλλιέργειας τους κατά είδος, εμπλουτισμός τους με νέες ποικιλίες και επέκταση ημερολογιακά της συγκομιδής, μεταποίησης και εμπορίας», σημειώνει ο κ. Πολυχρονάκης.

22
των εξαγωγών Ετος
για
προϊόντα που εισήλθαν στη χώρα μας ήταν πιο ακριβά. Έτσι, το 2022 τα προϊόντα που εισήχθησαν κόστισαν 10,21 δισ. ευρώ έναντι 7,92 δισ. ευρώ το 2021 Οι εξαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών 2022 έναντι του 2021 Οι εξαγωγές νωπών φρούτων και λαχανικών το 2022 αυξήθηκαν σε αξία κατά 7,6% και σε όγκο παρέμειναν στα ίδια επίπεδα καταγράφοντας οριακή μείωση κατά 0,1% με το 2021, οι οποίες ανήλθαν συνολικά σε 1.594.942 τόνους
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.