Page 1


ΕβδΟμαδιαια ψηΦιακη ΕΝημΕρωση

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές

Σ

υνεχίζοντας την ευδόκιμη πορεία της στον τομέα της μεταφοράς Ευρωπαϊκών Οδηγιών στο ελληνικό δίκαιο, η χώρα μας ενσωμάτωσε εγκαίρως, πλήρως και ορθώς την Οδηγία 2011/7/ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, υπό το μεθοδικό συντονισμό και υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Η ενσωμάτωση έγινε με την παράγραφο Ζ’ του Νόμου 4152/2013 και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 9 Μαΐου 2013 με ΦΕΚ Α’107. Σημειώνεται ότι με την έγκαιρη ενσωμάτωση της παραπάνω Οδηγίας όχι μόνο επιτεύχθηκε η συμμόρφωση της Ελλάδας προς τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις αλλά απεφεύχθη η εκκίνηση διαδικασίας παράβασης σε βάρος της χώρας μας που μπορούσε να επισύρει βαρύτατα πρόστιμα στο ταμείο του ελληνικού κράτους. Επισπεύδον Υπουργείο στη διαδικασία της μεταφοράς ήταν το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και αρωγός το Υπουργείο Οικονομικών με την υποστήριξη του Γραφείου Διεθνών και Κοινοτικών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/exoflisi-synallagon/

Φορολογική Ενημέρωση DAILY & WEEKLY TAXnews Καθημερινά & Εβδομαδιαία Αθήνα, Ελλάδα

ωση Ξεφυλλίστε την εβδομαδιαία ενημέρ ι, και βρείτε αυτό που σας ενδιαφέρε εύκολα γρήγορα και ψηφιακά.

www.TAXnews.info taxnews@otenet.gr

H TAXnews αναβαθμίζει συνεχώς τις υπηρεσίες του για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Μέσα από υπηρεσίες μοναδικές στο Ελληνικό διαδίκτυο που απευθύνονται σε όλους εσάς, που θέλετε να αξιοποιήσετε την καθημερινή σας ενημέρωση.

2


3


u

Νέες καταχωρήσεις TAXnews

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Mε αφορμή την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου, εντολή για την διενέργεια άμεσων και εντατικών ελέγχων σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τουριστικό κλάδο, έδωσε ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης στο ΣΕΠΕ Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/sepe-2013/

Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γεωργίου Μαυραγάνη για παράταση υποβολής εκκαθαριστικών ΦΠΑ

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γεωργίου Μαυραγάνη, παρατείνεται μέχρι και την 10η Ιουνίου 2013 η προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2012. Προκειμένου να είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης θα πρέπει όλες οι περιοδικές δηλώσεις που αφορούν τη διαχειριστική περίοδο να έχουν υποβληθεί και να έχει καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ των τυχόν χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων τουλάχιστον έως την 4η Ιουνίου 2013. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/paratash-fpa-2013/

Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γεωργίου Μαυραγάνη για την υποβολή δηλώσεων ειδικού φόρου ακινήτων

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γεωργίου Μαυραγάνη (ΠΟΛ 1107/2013), παρατείνεται μέχρι και την 21η Ιουνίου 2013, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ειδικού φόρου επί ακινήτων (ν. 3091/2002) έτους 2013. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/paratash-efa-n3091/

Οριστικό Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Απριλίου

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2.425 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 9.148 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο διάστημα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 5.740 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε σε

4

306 εκατ. ευρώ και είναι σημαντικά μειωμένο έναντι του πρωτογενούς ελλείμματος 1.729 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2012 και του στόχου για έλλειμμα 3.613 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα:

http://www.taxnews.info/news/proipologismos-4-2013/

Νέο TAXIS

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών έχει ξεκινήσει από το Δεκέμβριο 2012 η εγκατάσταση του νέου TAXIS. Σήμερα ολοκληρώθηκε η ένταξη των ΔΟΥ Α’ και Δ’ Πειραιά και έτσι πλέον έχουν ενταχθεί στο νέο TAXIS 29 ΔΟΥ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (ακολουθεί αναλυτικός πίνακας). Με την ένταξη αυτών των ΔΟΥ στο νέο TAXIS υπερκαλύπτεται ο στόχος του μνημονίου για ένταξη ΔΟΥ που αντιπροσωπεύουν το 70% των εσόδων της χώρας έως 30/06/2013, αφού ήδη από σήμερα έχουν ενταχθεί έσοδα που αντιπροσωπεύουν το 70,3%, ενώ έως 30/06/2013 θα έχει επιτευχθεί η ένταξη του 80% των εσόδων της χώρας.

Διαβάστε περισσότερα:

http://www.taxnews.info/news/neo-taxis1/

Δημοσιευτέες πράξεις των Α.Ε και Ε.Π.Ε. κλπ. στο Γ.Ε.ΜΗ. Δημοσίευση Ισολογισμού χρήσης, Πρόσκληση και άλλα Δημοσιευτέα θέματα.

Ερώτημα: ΑΕ που έχουν αυτοαπογραφεί μπορούν να δημοσιεύουν τον ισολογισμό χρήσης 2012 στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα τους. α) Πρέπει να την κοινοποιήσουν στο ΓΕΜΗ και με τι δικαιολογητικά και β) Εκπρόσωπος (μέτοχος) περισσοτέρων ΑΕ πρέπει για κάθε εταιρεία να φτιάξει ξεχωριστή ιστοσελίδα ή μπορεί μόνο σε μία προσωπική ιστοσελίδα να δημοσιεύει όλων των εταιριών τους ισολογισμούς?

Διαβάστε περισσότερα:

http://www.taxnews.info/news/dhmosieysh-isologismoy-gemh/

Τεκμήρια οικ. έτους 2013 και πώς να τα αντιμετωπίσετε, τι είναι η ανάλωση κεφαλαίου;

Το εισόδημα κάθε φορολογουμένου διακρίνεται σε δύο είδη, το πραγματικό εισόδημα και το τεκμαρτό. Πραγματικό είναι το εισόδημα που πραγματικά απόκτησε ο φορολογούμενος, κατά την περίοδο για την οποία υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, και προσδιορίζεται βάσει πραγματικών στοιχείων, όπως οι βεβαιώσεις αποδοχών, το εισόδημα που προκύπτει


5


u

Νέες καταχωρήσεις TAXnews

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου από τα βιβλία της επιχείρησης που εκμεταλλέυεται, οι τόκοι καταθέσεων, η πρόσοδος από ενοίκια ακινήτων, και κάθε άλλο εισόδημα, το οποίο προκύπτει από πραγματικά στοιχεία. Σε αντίθεση με το πραγματικό εισόδημα, το τεκμαρτό προκύπτει από υπολογισμούς που γίνονται βάσει άλλων δεδομένων, όπως είναι οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες, η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή ακόμα και η κατοχή ενός περιουσιακού στοιχείου. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/

Προθεσμίες Υποβολής Δηλώσεων 2013 Κάθε φυσικό πρόσωπο για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2, ανεξάρτητα από το αν υπόκειται ή όχι σε φόρο, έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 και εφόσον δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί προσώπων που βαρύνουν τους φορολογούμενους του άρθρου 7. Εξαιρετικά, υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχει οποιοσδήποτε, εφόσον προσκληθεί γι΄ αυτό εγγράφως από τον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή ο καλούμε νος υποχρεούται να υποβάλει τις οικείες δηλώσεις μέσα στην προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης σε αυτόν της οικείας πρόσκλησης. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/hmeromhnies-2013/

Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις δημοσιευτέες πράξεις των Α.Ε και Ε.Π.Ε. κλπ. στο Γ.Ε.ΜΗ. (Δημοσίευση Ισολογισμού χρήσης, Πρόσκληση και άλλα Δημοσιευτέα θέματα)

Ερώτημα: ΑΕ που έχουν αυτοαπογραφεί μπορούν να δημοσιεύουν τον ισολογισμό χρήσης 2012 στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα τους. α) Πρέπει να την κοινοποιήσουν στο ΓΕΜΗ και με τι δικαιολογητικά και β) Εκπρόσωπος (μέτοχος) περισσοτέρων ΑΕ πρέπει για κάθε εταιρεία να φτιάξει ξεχωριστή ιστοσελίδα ή μπορεί μόνο σε μία προσωπική ιστοσελίδα να δημοσιεύει όλων των εταιριών τους ισολογισμούς? Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news

Εκτύπωση Βεβαιώσεων Καταβολής Εισφορών για Φορολογική Χρήση έτους 2012

6

Προσοχή: Η εκτύπωση της Βεβαίωσης για Φορολογική Χρήση είναι δυνατή μόνο με την συμπλήρωση του ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ και του Αριθμού Μητρώου (ΑΜ ΟΓΑ) του Ασφαλισμένου. Αν ο ΑΜΚΑ ή/και ο ΑΦΜ δεν είναι καταχωρημένος στο σύστημα του ΟΓΑ ή δεν έχει καταχωρηθεί ο σωστός ΑΜΚΑ/ ΑΦΜ, τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ με την κάρτα τού ΑΜΚΑ ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ (π.χ. βεβαίωση ΚΕΠ), καθώς και με οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΦΜ του (φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό σημείωμα). Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/bebaiwsh-syntakshs-2013/

Η υπηρεσία «Βεβαίωση Συντάξεων (Για Φορολογική Χρήση)»

Επιτρέπει στους Συνταξιούχους να εκτυπώνουν οι ίδιοι τις Βεβαιώσεις Αποδοχών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ (ΕΤΕΑΜ), ΤΑΠΟΤΕ για όλες τις κατηγορίες σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου). Η νέα υπηρεσία θα εξυπηρετεί και τους συνταξιούχους ΙΚΑΕΤΑΜ που ζουν στο εξωτερικό και για πρώτη φορά θα έχουν άμεση πρόσβαση στις Βεβαιώσεις Αποδοχών από τον τόπο κατοικίας τους, χωρίς να χρειάζεται να απευθυνθούν στις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα, οι Βεβαιώσεις Αποδοχών Συνταξιούχων αποστέλλονταν ταχυδρομικά από τις υπηρεσίες του ΙΚΑΕΤΑΜ. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/ika-etax/

Εξετάζεται το όριο από τόκους για το Ε1 να είναι 250 ευρώ και άνω.

Tο υπουργείο Οικονομικών για να διευκολύνει τους φορολογούμενους αναμένεται να αυξήσει το ποσό των τόκων πάνω από το οποίο οι κάτοχοι λογαριασμών καταθέσεων θα πρέπει να τους δηλώνουν στη φορολογική τους δήλωση. Εξετάζεται το όριο αυτό να είναι 250 ευρώ. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/plafon-apo-tokoys-ano-250-euro/


u

Νέες καταχωρήσεις TAXnews

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Μαΐου 2013 σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (CON/2013/34) Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/con-2013-34/

Υπολογισμός παρακράτησης Φ.Μ.Υ. 2013 και Παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 στα εισοδόματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Ε1 οικ. έτους 2013

1. Κατά την επιβεβαίωση των σταθερών στοιχείων της Δήλωσης εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης το μήνυμα: “Αποκλεισμός αναδυόμενου παραθύρου. Το αναδυόμενο παράθυρο έχει αποκλειστεί. Για να δείτε αυτό το αναδυόμενο παράθυρο ή περαιτέρω επιλογές κάντε κλικ εδώ..” (Pop-up blocked. To see this pop-up or additional options click here...). Τι πρέπει να κάνω; Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/forologikes-dhlwseis-e1-2013/

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/ypologismos-parakrathshs-fmy-2013/

Στον πίνακα 7.1 στον κωδικό 049 του Ε1 περιλαμβάνονται όλες οι καταναλωτικές δαπάνες εκτός εξαιρέσεων. Υπολογισμός Αποδείξεων έτους

2012 (Οικ. Έτος 2013) Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/kwdikos-049-toy-e1/

7


u

Νέες καταχωρήσεις TAXnews

Εγκύκλιοι ΦΠΑ-ΚΒΣ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΛ 1067 03.04.2013 Διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ προς τις επιχειρήσεις και επιτηδευματίες – Τροποποίηση των ΑΥΟ ΠΟΛ 1090/2012 και ΠΟΛ 1073/2004 – Κατάργηση των ΑΥΟ ΠΟΛ 1016/2010 και 1108/2010. Διαβάστε περισσότερα:

Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/pol-1113-2013/

http://www.taxnews.info/news/pol-1067-2013/

ΠΟΛ 1109 17.05.2013

Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2012.

ΠΟΛ 1114 23.05.2013 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2013, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

Διαβάστε περισσότερα:

Διαβάστε περισσότερα:

http://www.taxnews.info/news/pol-1109-2013/

http://www.taxnews.info/news/pol-1114-2013/

ΠΟΛ 1112 21.05.2013 Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α /09.05.2013). Διαβάστε περισσότερα:

ΠΟΛ 1115 23.05.2013 α) Διεύρυνση προνομιακής κατάταξης των απαιτήσεων του Δημοσίου από φόρο προστιθέμενης αξίας επί πλειστηριασμού ή πτωχευτικής εκκαθάρισης περιουσιακών στοιχείων οφειλετών του και β) άμεση εκτέλεση πίνακα κατάταξης δανειστών ως προς ..

http://www.taxnews.info/news/pol-1112-2013/

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/pol-1115-2013/

ΠΟΛ 1111 21.05.2013 όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπροθέσμων χρεών της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α /09.05.2013). Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/pol-1111-2013/

Εγκύκλιοι Εργασίας-ΙΚΑ-ΟΑΕΔ IKA Αριθμ. Πρωτ.Γ99/1/72 20.05.2013 Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) μισθολογικής περιόδου ΜΑΡΤΙΟΥ 2013, Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων. Διαβάστε περισσότερα:

ΠΟΛ 1106 17.05.2013

http://www.taxnews.info/news/ika-g99-1-72-2013/

Αρμοδιότητα για τις διαδικασίες του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ. – ν. 4093/2012) και του ν. 1809/1988, λόγω έναρξης λειτουργίας του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) με τις διατάξεις του ν. 4141 Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/pol-1106-2013/

ΠΟΛ 1113 22.05.2013

8


u

Νέες καταχωρήσεις TAXnews

Εγκύκλιοι OAEE - ΟΓΑ – ΕΤΑΑ OAEE εγκ. 25 16.05.2013 Δικαίωμα ασφαλισμένων αναγνώρισης χρόνων με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2084/92 ή με τις διατάξεις ν. 3996/2011 για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στην περίπτωση αποποίησης οφειλών πέραν της 20ετίας. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/oaee-25-2013/

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/oaee-26-2013/

OAEE εγκ. 27 21.05.2013 Προϋποθέσεις ασφάλισης των εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/oaee-27-2013/

OAEE εγκ. 26 20.05.2013

Συμπλήρωση ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση.

u

Νέες καταχωρήσεις TAXnews

Λοιπές Αποφάσεις και Κ.Φ.Α.Σ. Αριθμός Πρωτ. ΥΑΠ/Φ.19.7/1658 10.05.2013 Αναβάθμιση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη και την επιχείρηση, αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Θυρίδας Χρήστη - ΕΡΜΗ. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a1658-2013/

Α.Π: Φ10034/οικ.13627/351 14.05.2013 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α΄) σχετικά με καταβολή σύνταξης από τον ΟΓΑ σε περίπτωση οφειλής ασφαλιστικών εισφορών. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a13627-3512013/

Αριθ. Πρωτ. Δ17γ/152/1/ΦΝ433 20.05.2013 Δημοσίευση του Νόμου 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και

Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις». Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a152-1-fn-433-2013/

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1078378 ΕΞ 2013 14.05.2013 Χρόνος έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές ή από καθηγητές όταν αυτοί παραδίδουν κατ’ οίκον φροντιστηριακά μαθήματα Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/d15b-1078378-2013/

Αρ. Πρωτ.: A1 / 46256 / 4770 17.05.2013 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων σε Δασολόγους. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a46256-4770-2013/

9


u

Νέες καταχωρήσεις TAXnews

Λοιπές Αποφάσεις και Κ.Φ.Α.Σ. Αριθ. πρωτ. : 2/49106/0026 17.05.2013

Καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a2-49106-0026-2013/

Αριθ. Πρωτ.: 8220/133/13 16.05.2013

Διαδικασία επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία αιγιαλού και παραλίας Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a8220-133-13-2013/

Α.Π 14366/416 09.05.2013 Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών - καθορισμός δικαιολογητικών για την άσκηση του επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a14366-416-2013/

Αρ. πρωτ. Δ13 ΦΜΑΠ 1062878 ΕΞ 2013 05.04.2013

Χρόνος έκδοσης παραστατικού απαλλαγής από τον ειδικό φόρο επί ακινήτων ν.3091 /2002. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/d13-fmap-1062878-2013/

Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1062805 ΕΞ 2013 11.04.2013

Φορολογικό Απόρρητο. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/d13-fmap-1062805-2013/

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1082112 ΕΞ 2013 21.05.2013

Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για την πώληση αγαθών μέσω διαδικτύου ή με αλληλογραφία. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/d15b-1082112-2013/

Αρ. Πρ.: Β/7/15877/2914 23.05.2013 Όροι και προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της

10

πάγιας ρύθμισης των οφειλόμενων εισφορών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α). Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/b-7-15877-2914-2013/

Αρ. Πρωτ.: 1 14.03.2013 Διαβίβαση απαντήσεων σε ερωτήματα σχετικά με τη διαδικαστική αντιμετώπισης διαφόρων θεμάτων Γ.Ε.ΜΗ. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/gemh-erwthmata-enhmerwsh/


11


12

WEEKLY TAXnews  

Eβδομαδιαία ενημέρωση για τα κύρια ζητήματα της φορολογικής και ασφαλιστικής επικαιρότητας. Από 20/05/2013 έως 26/05/2013

WEEKLY TAXnews  

Eβδομαδιαία ενημέρωση για τα κύρια ζητήματα της φορολογικής και ασφαλιστικής επικαιρότητας. Από 20/05/2013 έως 26/05/2013

Advertisement