Page 1

15 JAAR DINEREN VOOR HET GOEDE DOEL 1 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 1

23-01-15 15:34


VOORWOOR D

Geachte genodigde, Voor de vijftiende keer op rij is de Zuiderkroon ‘the place to be’ voor het puikje van de Antwerpse horeca. Iedereen die de goede doelen die met Antwerp Diner zijn vestrengeld een warm hart toe draagt, is aan het feest. Niemand twijfelt er aan dat ook deze jubileumeditie een culinair avontuur op topniveau wordt. Onze door alle internationale kookbijbels bejubelde chefs bewijzen opnieuw dat Antwerpen zijn sterren elke dag verdient. Vorig jaar mochten de initiatiefnemers van dit prestigieuze evenement 65.000 euro aan het goede doel schenken. Het zou mooi zijn mocht dit fraaie bedrag worden geëvenaard en zelfs overschreden. Antwerp Diner windt er geen doekjes om. ‘Wij zetten aids op het menu’: eerlijker kan de inzet van een benefietdiner niet zijn.

Als open stad loopt Antwerpen voorop in de strijd en de sensibilisering rond Aids en HIV. Het Antwerpse Instituut voor Tropische Geneeskunde geldt in de hele wereld als een referentie wanneer het om onderzoek en ontwikkeling naar het verlossende geneesmiddel gaat. Sensoa, het Vlaams Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid, blijft waarschuwen voor het verdampen van de breed gedragen aandacht voor seksueel overdraagbare aandoeningen. In Zuid-Afrika wordt de werking van Tomorrow4Isibani ondersteund, een kinderdagverblijf voor meisjes en jongens die als Aidsslachtoffertje zijn geboren.

2 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 2

23-01-15 15:34


Dat Antwerp Diner niet alleen het mooie leven viert maar ook aandacht en daadwerkelijke steun vraagt voor een complexe problematiek die nog te vaak in de taboesfeer zit, geeft ook deze jubileumeditie een extra dimensie. U weet, geachte genodigde, dat ik sinds enige tijd aan de sla en de thee ben. Een en ander belet me echter geenszins u een heerlijke gastronomische ontdekkingsreis en een parelend glas champagne toe te wensen. Smakelijk! Bart De Wever Burgemeester van Antwerpen

04 06

ANTWERPEN AAN TAFEL

Verloop van de avond

15 JAAR TAFELEN VOOR HET GOEDE DOEL

Voorwoord Frank de Neef

10 13

GOEDE DOELEN

MARC DE PUNT AWARD

14 20 26 30

AMUSEMENT PUR SANG Tombola

FOODBAR APERO

DRINK EXPERIENCE

32 40 44 45

STERREN OP HET BORD

Het Antwerp Diner

STERREN OP DE DANSVLOER Partners/Sponsors

DANKWOORD

PRINS EN DINGEMENSE

HAND IN HAND MET PIVA

3 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 3

23-01-15 15:34


4 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 4

23-01-15 15:34


ANTWERPEN AAN TAFEL VERLOOP VAN DE AVOND

• Hartelijk welkom op de Foodbar Apero • Spektakeldiner met prachtige wijnen en een wervelende muzikale show • Uitreiking van de “Marc De Punt Award” • Surprise Act • Verkoop van “altijd-prijs” supertombola • Uitreiking van de prijzen • Bekendmaking van de opbrengst • Afterdrink met open bar tot 2u daarna ook nog After-party in Studio 54

5 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 5

23-01-15 15:34


6 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 6

23-01-15 15:45


15 JAAR TAFELEN VOOR HET GOEDE DOEL 7 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 7

23-01-15 15:47


15 jaar tafelen Welkom op deze jubileumeditie van Antwerp Diner! Toen Marc De Punt, de toenmalige General Manager van het Hilton Hotel in Antwerpen, in 1996 bij wijze van uit de kluiten gewassen teambuilding event samen met 13 andere Antwerpse hoteldirecteurs voorstelde om samen een benefiet te organiseren, werd dit door sommigen op gefronste wenkbrauwen onthaald. Antwerp Diner zou, gebaseerd op het idee van Amsterdam Diner, geld inzamelen voor organisaties die zich inzetten voor de preventie en genezing van hiv en aids. Destijds niet meteen een evident thema. Maar het enthousiasme van het organiserende team groeide gaandeweg, en daarmee ook het succes van het evenement. In 2005, een jaar na het overlijden van Marc De Punt, organiseerde de oorspronkelijke ploeg het voorlopig laatste Antwerp Diner in de Zuiderkroon. In 2010 nam de huidige ploeg, waarin een aantal bestuursleden vrijwilligers van het “eerste uur� zijn, de draad weer op.

AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 8

23-01-15 15:47


felen voor het goede doel Nu tafelen we dus voor de 15de keer voor het goede doel. Het Hilton Hotel, de Handelsbeurs, Campo & Campo, de Waagnatie, Stuurboord, de Zuiderkroon, elke locatie met een eigen charme, de ene wat uitdagender dan de andere. Ook de goede doelen variëren, hoewel we wel hechten aan onze Antwerpse vaste waarden.

en de vrijwilligers van Mise en Place tot de toiletdame, de tombolaploeg, het ontvangstcomité ten de artiesten. Ook de gulle bijdragen van de partners en sponsors dragen mee tot het succes. Dus, laat ons klinken op Antwerp Diner en op u!

Tijdens de 15 edities hebben we het beste van de Vlaamse gastronomie voor u die de sterren van de hemel koken. Geef toe, ook voor deze editie staat er een uitzonderlijk fijne keukenploeg klaar. En we blijven per slot van rekening bourgondiërs. Bij fijne gerechten horen fijne wijnen. Soms waren het ronkende namen, soms artiesten die nog ontdekt moesten worden, maar de sterren die ons steeds op de dansvloer kregen, waren nooit van de minste.

Frank De Neef Voorzitter Antwerp Diner

Op naar het volgende jubileum.

Maar bovenal, Antwerp Diner zou Antwerp Diner niet zijn zonder onze vrijwilligers: De chefs, de sommeliers, de kelners, de studenten van de PIVA 9 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 9

23-01-15 15:47


GOEDE DOE

LEN

Antwerp Diner en Sensoa, een lang en mooi verhaal. Sensoa, het Vlaams Service -en expertisecentrum voor seksuele gezondheid, bevordert het bewustzijn in Vlaanderen, met aandacht voor het internationale perspectief. Eén van onze centrale actiepunten is de integratie van mensen met hiv te bevorderen en de impact van hiv op hun seksuele gezondheid te beperken. Sinds het ontstaan van Antwerp Diner, heeft Sensoa met de steun van Antwerp Diner blijvend een verschil kunnen uitmaken voor mensen met hiv. Zo maakte Antwerp diner vorig jaar mee de studiedag

“Hiv-status: tussen zeggen en zwijgen” mogelijk. Die volledig volzette dag voor professionele hulpverleners stond stil bij ‘disclosure’: vertellen dat je leeft met hiv. Voor mensen met hiv gaat daar een heel persoonlijk beslissingsproces aan vooraf. Als hulpverlener kan men daarin een grote rol spelen. De studiedag in 2014 gaf professionelen, die met mensen met hiv in contact komen, de meest recente inzichten mee én liet hen zelf aan het woord in workshops. Ook het lotgenotenweekend voor mensen met hiv werd door Antwerp Diner ondersteund. Eén van de deelnemers zei daarover:

“Eind maart 2014 nam ik deel aan het weekend van Sensoa Positief. Sindsdien gaat het met mij, wat mijn openheid over mijn hiv-status betreft, alsmaar bergop. Het bruist en borrelt om me weer helemaal open te stellen naar andere mensen toe. Ik weet niet wat er gaande is, maar die zware rugzak van de afgelopen 6 jaren wordt steeds lichter, een rugzak vol met schaamte, verdriet, eenzaamheid, geslotenheid, angst en dergelijke maakt stilaan plaats voor openheid, blijdschap, rust en vooral weer mezelf kunnen zijn.” Ook dit jaar is Antwerp Diner weer die trouwe sponsor wiens steun zo belangrijk is.

De werking van Sensoa naar mensen met hiv, een nieuwe poster die mensen uitlegt wat solidariteit met mensen met hiv echt wil zeggen, het ondersteunen van de werking van de Positieve Raad die binnen het nationale HIV-plan wordt ingesteld… Het is allemaal mogelijk dankzij Antwerp Diner en dankzij U, hier vanavond aanwezig. Daarom, dank u wel!

www.sensoa.be

10 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 10

23-01-15 15:47


Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) begon in 1906 als een school voor artsen die naar ‘de kolonie’ vertrokken. Intussen is het één van de belangrijkste instellingen ter wereld voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening in de tropische geneeskunde (met inbegrip van aids) en de gezondheidszorg in de ontwikkelings-landen. Bij het ITG in Antwerpen werken vierhonderd wetenschappers en technici in vijf wetenschappelijke departementen en gespecialiseerde medische diensten voor reisgeneeskunde, tropische ziekten en hiv/aids. Ze doen basisonderzoek naar wat er in ons lichaam bij een ziekte gebeurt.

Ze ontwikkelen diagnosetechnieken, behandelingen en preventiemethodes. Ze bestuderen de organisatie van gezondheidssystemen. Lotte Bracke heeft dankzij Antwerp Diner in 2014 aan haar project rond research naar een therapeutisch vaccin tegen hiv kunnen werken. Het grootste probleem in de behandeling van met hiv geïnfecteerde personen, is dat de gebruikte geneesmiddelencocktails enkel in staat zijn het virus te onderdrukken. Ze kunnen het virus echter niet elimineren uit het lichaam waardoor een levenslange behandeling noodzakelijk is. Zodra de therapie gestopt wordt, komt het virus massaal terug. Het doel is dan

ook een vaccin te ontwikkelen dat aan geïnfecteerde personen toegediend kan worden zodat zij er zonder behandeling in kunnen slagen het virus onder controle te houden. Voor 2015 is er gekozen voor een project van Guido Vanham en Eric Florence. Zij leggen uit waarom: “Iedereen die met hiv/aids begaan is, weet dat behandeling met gecombineerde antivirale therapie levensnoodzakelijk is. Om gezond te blijven is het dus wel nodig om deze behandeling consequent te volgen. Het gebeurt dat mensen tegen medisch advies in stoppen met behandeling. Bijna altijd volgt een opflakkering van

de ziekte. Enkele jaren geleden werd onze aandacht getrokken door een 4-tal Antwerpse patiënten, die hun behandeling gestopt hadden en helemaal niet of slechts na lange tijd hervielen.Vanuit het ITG namen we het initiatief om, samen met de aids Referentie Centra van Gent en Brussel, een klinische proef op te zetten waarin we een zeer geselecteerde groep van HIV patiënten uitvoerig onderzoeken, de behandeling stoppen en onder heel strikt toezicht opvolgen. Als onmiddellijk effect van deze klinische proef, hopen we dat enkele personen geen behandeling meer nodig zullen hebben. www.itg.be

11 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 11

23-01-15 15:47


Tomorrow4Isibani is in 2008 opgericht door de Britse Sofi Ntshalintshali in Khetani, een township aan de rand van Winterton in KwaZoeloeNatal, Zuid-Afrika. Haar Zuidafrikaanse man, Robert, overleed aan aids, waardoor Sofi niet alleen persoonlijk geconfronteerd werd met deze ziekte maar ook zag wat de tragische gevolgen waren voor de Zoeloegemeenschap. Intussen is ook de Belgische Tris Beckers al enkele jaren actief in Khetani. In een gebied waar 80% van de bevolking geconfronteerd wordt met aids en hiv, zijn de gevolgen immens: extreme verarming, ontwrichting van gezinnen, uitzonderlijk veel

weeskinderen. Kinderen zijn het meest kwetsbaar in alle samenlevingen, maar dat is hier nog veel meer het geval. Ze worden het slachtoffer van mishandeling en verkrachting. Tomorrow for Isibani (“het licht brengen” in Zoeloe) wil deze kinderen opnieuw een toekomst geven en hen beschermen. Het begon met de oprichting van Kusasa, een kinderdagverblijf. Hier worden de allerkleinsten opgevangen, zodat hun oudere broers en zusjes naar school kunnen gaan. Door de kleinsten te verzorgen, ontstaat er een nauw contact met de familie, wat helpt bij het vroegtijdig opsporen van hiv, maar ook

andere aandoeningen of problemen. Ondertussen is het project verder uitgegroeid. Isibani heeft geïnvesteerd in de opleiding van zorgverstrekkers in de lokale dagverblijven en crèches, organiseert voedselbedelingen voor de armsten, maakt kledingpakketten, organiseert infosessies over hiv en aids om Zuidafrikaanse mannen bewust te maken en trainingsprogramma’s voor seropositieven zodat ze aanspraak kunnen maken op gratis medicijnen, deelt hiv-medicatie uit, organiseert kampen en zoveel meer. Eind 2013 is Isiphephelo opgericht, een vluchthuis waar misbruikte en

kwetsbare kinderen maximum 6 maanden blijven, voor ze geplaatst worden in een pleeggezin. De medewerkers van Isipephelo hebben intussen 45 kinderen opgevangen en geplaatst. De opvolging van de medische verzorging, de rechtszaken en psychologische begeleiding van deze kinderen zijn prioritair. In 2015 wordt dit verder uitgebouwd met een apart huis voor babies en peuters, een groep die heel specifieke zorgen nodig heeft.

www.tomorrow4isibani.be

12 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 12

23-01-15 15:47


MARC DE PUNT AWARD In 1996 was Marc De Punt, toenmalig directeur van het Hilton Antwerp Hotel, de drijvende kracht achter de oprichting van Antwerp Diner vzw. Tot aan zijn dood in 2004 is hij er jaarlijks in geslaagd om organisaties en bedrijven te mobiliseren voor het goede doel. Met de Marc De Punt Award brengen we graag een hommage aan onze oprichter, maar willen we bovenal een opstartende organisatie of een minder bekende vereniging, die zich inzet voor de preventie of genezing van hiv en aids, een hart onder de riem steken. De Marc De Punt Award 2015 gaat naar HIV-SAM. HIV-SAM is in 1996 opgericht door Bob Colebunders van het ITG. De vereniging richt zich op Afrikaanse migranten, afkomstig van Sub-Sahariaans Afrika, die in Vlaanderen wonen (SAM). In deze gemeenschap, waarin 1 op 22 seropositief is, rust er nog steeds een enorm stigma op aids en hiv.

HIV-SAM werkt daarom vooral op preventie en informatisering binnen deze gemeenschap. Daarnaast werkt een tweede groep onder de naam Muungano aan de patientenzorg voor seropositieven. Ze heeft een veilige ruimte gecreëerd waar lotgenoten met elkaar kunnen praten over hun ervaringen en organiseert maandelijkse bijeenkomsten waar onder andere medische en juridische informatie gegeven wordt door professionele experts. De leden van deze vereniging zijn eveneens betrokken bij de ondersteuning van nieuw gediagnosticeerde patiënten en werken actief mee aan hivpreventiecampagnes. HIV-SAM wil verder werken aan de bestrijding van de stigmatisering en discriminatie van hiv-patiënten, de zelfredzaamheid van haar leden verhogen en een platform creëren voor de rechten van SAM die leven met hiv in Vlaanderen.

MARC DE PUNT

AW RD

Met oprechte dank aan vzw Energiek Edegem voor hun steun aan de Marc De Punt Award.

13 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 13

23-01-15 15:47


14 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 14

23-01-15 15:47


AMUSEMENT PUR SANG 15 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 15

23-01-15 15:47


TOMBOLA Traditiegetrouw belooft de tombola tijdens deze editie van Antwerp Diner een waar spektakelstuk te worden. De gulle giften van de talrijke sponsors hebben ons in staat gesteld om wederom een schitterende prijzenpot samen te stellen.Tegenover ieder verkocht lot staat een waardevolle prijs, die u terugvindt in de enveloppe of later op de avond kan ophalen aan de tombolatafel.

1 Koksvest gesigneerd door de Chefs die vanavond dit hemelse diner voor u kookten, met cadeaucheques om in hun restaurants nog eens na te genieten.

De opbrengst van deze tombola wordt toegevoegd aan het totaalbedrag van de avond en zal integraal doorgestort worden aan onze goede doelen. Wees dus gul. Koop loten en trakteer uzelf of uw partner op één van de mooie prijzen. Als klap op de vuurpijl worden, uit alle verkochte loten, zes schitterende hoofdprijzen verloot. Deze loterij zal plaatsvinden onder toeziend oog van onze gerechtsdeurwaarder.

5 4 Kunstwerk geschonken door WM Gallery.

LG 32” Led Tv geschonken door B-Apart Hotels in combinatie met een tongstrelende selectie wijnen geschonken door Vasco.

16 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 16

23-01-15 15:47


Onze hoofdprijzen zijn geschonken door

2

3

Een verblijf van 7 nachten in Radisson Blu Lillehammer, ĂŠĂŠn van de meest sprookjesachtige bestemmingen in Noorwegen.

Een verblijf van 7 nachten in Radisson Blu Reykjavik, de ideale uitvalsbasis om een prachtig stuk van Ijsland te ontdekken.

6 Een geweldig feestje met beats van Dj Nite Owl inclusief een 6 liter fles Grey Goose geschonken door BacardiMartini en 48 premium tonics geschonken door SchweppesOrangina.

17 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 17

23-01-15 15:48


Met oprechte dank voor de steun van ‌

18 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 18

23-01-15 15:48


en... Alice Gent Antwerp Tax B&B Wales Ballon Media BASF Belgian Secrets Bloemen Van Cornelis Bed & Breakfast Mamuze Boecherie Boekhandel t’Verschil Borgerhoff & Lamberigt Brasserie Appelmans Café & Restaurant Bourla Chris Janssens Coeur d'Artichaut Coiffure Van Laere Colruyt Deurne Cosabella Crowne Plaza Dansstudio 1-2-3 Del Rey Demeyere

Different Hotels Dock’s Café Dominique Persoone Dresscode Estée Lauder Esthé-Face Felix Pakhuis Fossil Group Gault & Millau Gemeentelijk Havenbedrijf Herman Van Genechten Het Pomphuis Het Zwanenpand Holiday Inn Express Horta Hotel Banks Jardin Public Josephine’s KappersHuys Kapsalon Sans Chichi Kevin Strubbe Kipling

KMDA Borgerhoff & Lamberigts Le Tissu Leopold Hotel LN Beanies Lucy Chang Lux Martin’s Hotels Minestrone Monkey King MUHKA Natural Life Pakhuis Park West Peerdestal Pittig magazine Pomax Quincaillerie Ramada Plaza Remy Cointreau Restaurant Bernardin Restaurant Faim Fatale

Rooden Hoed Rosemunde ‘s Graevenhof Schepen Philip Heylen Schweppes Sensunik Smaaknatie Solhof Tania Reyntiens TECTERO Ter Elst Umami Vasco Venuez Verso Vina Clara Vlaamse Opera V.R.T. Wok A Way Wouter Keersmaekers Zoo Antwerpen

19 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 19

23-01-15 15:48


20 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 20

23-01-15 15:48


FOODBAR APERO 21 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 21

23-01-15 15:48


Om ook de start van deze 15de editie van Antwerp Diner nog eens extra in de verf te zetten hebben we gekozen voor een prachtige formule met een keurkorps van jong keukengeweld, topbartenders, zythologen en een rock & roll chocolatier. In vijf etappes zult u kunnen genieten van gewaagde combinaties tussen topgerechtjes en prachtige cocktails & bieren. We passen zelfs de muziek erop aan. Met de creatieve en sympathieke ondersteuning van Duvel-Moortgat en Bacardi-Martini.

Chocolade Bar

Door Dominique Persoone van de The Chocolate Line. Proef hier de signature chocolaatjes die hij speciaal maakte voor de absolute topchefs van de gastronomische wereld.

Oesterbar by Prins & Dingemanse en Brasserie Appelmans

De beste oesters uit Zeeland op 3 manieren, klaargemaakt door Chef Timon Bluemink en zijn team. Cocktail pairings gemaakt door Youssef Benelhadi & Wim Deweert. Brasserie Appelmans & Absinthbar. Zeeuwse platte oester 000 natuur. Zeeuwse creuse Caresse met een pittige espuma van gember, citroengras en Bombay Sapphire Gin geserveerd met een Dragon Margarita op basis van Patron tequila, dragon en verse limoen. Zeeuwse creuse 00 als Oystershot Tom Collins. (Bombay Sapphire gin, verse citroen en een dash rietsuiker. B

22 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 22

R

A

S

S

E

R

I

E

L’ESSENCE DU LAISSEZ-FAIRE

23-01-15 15:48


Rock & Roll Kitchenbar Ari Visscher & Alexander Kooman Restaurant & bar Josephine’s Gerookte paling met structuren van rode biet & geitenkaas in combinatie met The Point Cocktail: Grey Goose vodka geïnfuseerd met koriander, bergamot, Cointreau, Dewar’s12 whisky & confituur van vijgenazijn.Cocktail creatie van Dries Botty de head bartender van Restaurant & Bar Josephine’s.

Seppe Nobels Graanmarkt 13

Dennis Broeckx L’épicerie Du Cirque

Kastanjesoepje met beukenzwam, linzen en krokant van zuurdesem Wortelsoorten met chermoula, mosterdzaad en mosterdblad.

Cake van pompoen met Jamon Ibérico, pompoencrème en karwij.

Nicolas Soenen, de zytholoog van brouwerij Duvel-Moortgat, adviseert hierbij de vedett IPA.

Nicolas Soenen, de zytholoog van brouwerij Duvel-Moortgat, adviseert hierbij de Maredsous Tripel.

Het wonderlijke aroma van dit bier is overduidelijk gelinkt aan het gebruik van verschillende hopvariëteiten en hopgiften. Dit uit zich dan ook hoofdzakelijk in een gebalanceerd huwelijk van enerzijds fruitige toetsen van subtropische citrusvruchten en anderzijds een waaier aan bloemige en groene, frisse aroma’s. De smaak heeft een uitgesproken, maar zachte bitterheid die naar het einde toe intenser wordt en impressies van een pompelmoesbitterheid vertoont. Vedett IPA wordt uitstekend afgerond met een langdurende, droge afdronk die nauwelijks rust laat aan de smaakpapillen. De zuiverheid en frisse toetsen, zowel in smaak als in aroma, maken het tot een hemels bier!

Het is een licht amberkleurige Tripel met een zeer hoge intensiteit qua geur en smaak. Het boeket is een complex geheel van fruit (banaan), alcohol, noties van rozijnen en ander gedroogd fruit, met een vleugje karamel, wat in de smaak voorzichtig doet denken aan zoete siroop. In de nasmaak zorgt de aanwezige alcohol dan weer voor een aangenaam verwarmend gevoel. Een tripel om rekening mee te houden!

23 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 23

23-01-15 15:48


24 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 24

23-01-15 15:48


AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 25

23-01-15 15:48


26 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 26

23-01-15 15:48


DRINK EXPERIENCE 27 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 27

23-01-15 15:48


Filipa Pato 3B Espumante Rosé Bairrada - Portugal

William Wouters was naast Beste Sommelier van België ook verschillende malen halve finalist op Europese en wereldkampioenschappen. De huidige voorzitter van de Belgische Sommeliersgilde werkt momenteel aan de uitbouw van hun domein in Bairrada.

Deze bubbels komen uit het frisse kustgebied in Midden-Portugal en werden gevinifieerd volgens de ‘méthode traditionnelle’. Het is een assemblage van de lokale druivenrassen Baga en Bical. Het resultaat is een zachte, verfrissende espumante met een fijne parel. Aangeboden door William Wouters Filipa Pato, www.filipapato.net. & Wijnhuis Jeuris www.wijnhuisjeuris.be Luis Pato en dochter Filipa Pato hebben elk hun eigen stijl en zijn beiden een boegbeeld van de Portugese wijnbouw, de Bairradastreek en van haar terroirwijnen in het bijzonder!

De verleidelijke aroma’s worden bijgestaan door een verkwikkende frisheid en toetsen van rijpe vruchten. Door zijn expressiviteit is hij een uitstekende begeleiding voor ons Oosters getint visgerecht. Aangeboden door Park West Ronny Sauvillers & Tom Van Gils info@parkwest.be - www.parkwest.be Park West ligt midden in een prachtig domein te Berchem en staat garant voor gezelligheid en leuk tafelen. Door het aanbod van een restaurant, brasserie, prachtig terras en polyvalente zaal is Park West de ideale oplossing voor elke gelegenheid.

La Spinetta Vermentino Toscana 2013 IGT Giorgio Rivetti La Spinetta Vermentino is een originele en toegankelijke wijn uit Toscane. In de neus typeert hij met subtiele en florale aroma’s, we herkennen verder ook witte roos, anijs en munt.

28 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 28

23-01-15 15:48


Mas La Chevalière Chardonnay - Vignoble Peyroli 2012 IGP Pays d’Oc Frankrijk

De VASCO groep levert reeds 80 jaar kwaliteitsproducten waarbij innovatie en traditie hand in hand gaan. Ze bouwden hun reputatie op basis van passie, kwaliteit en nauwgezetheid en brengen een gevarieerd aanbod aan wijnen, koffies en waters.

Le vignoble Peyroli ligt in de Languedoc regio op 40 km ten noorden van Béziers. Het domein ligt op 500m hoogte op een bodem van klei en kalksteen. Hierdoor produceert men volle aromatische witte wijnen die toch frisheid en mineraliteit bevatten. In de neus krijgen we aroma’s van wit rijp fruit en enkele kruidige toetsen zoals zoethout en eucalyptus. Deze chardonnay typeert met een mooie balans tussen fruit, kruidigheid en mineraliteit waardoor hij moeiteloos complexe visgerechten kan bijstaan.

Luis Felipe Edwards Cabernet Sauvignon Reserva MAGNUM 2012

Aangeboden door Vasco NV Ternat Wim Van Goethem & Laurence Jacques VanGoethem.Wim@vascogroup.com www.vascogroup.com

Klein familiebedrijf, uit de hoog aangeschreven koele Colchagua Valley, won reeds de prijs van “Best Chilean wine house of the Year”. Zij verzoenen de traditionele manier

van wijnmaken met de meest moderne technieken, wat resulteert in verrassend lekkere wijnen met een zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding. Ook deze Cabernet Sauvignon Reserva kaapt jarenlang meerdere internationale medailles weg. Rijkelijke sappige fruitaroma’s van zwarte kers en een palet van vanille en chocoladetoets typeren deze cuvée, dankzij een subtiele rijping op eiken vat. Aangeboden door Cinoco Le Palais Du Vin – Peter “Bollinger” peter.lauwerens@cinoco.com Cinoco - Group is invoerder van 4000 referenties aan topwijnen, premium spirits, aperitieven, schuimwijnen en champagnes (o.a. Bollinger) in alle prijscategorieën met een 7/7 zéér persoonlijke service.

29 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 29

23-01-15 15:48


30 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 30

23-01-15 15:48


HAND IN HAND MET PIVA Ook voor Antwerp Diner 2015 werden de banden met de hotelschool PIVA opnieuw aangehaald. De creatie van de hoogstaande gerechten van de deelnemende topchefs werden met de leerlingen, in de vorm van workshops, minutieus voorbereid. Op deze wijze ontstond er een boeiende samenwerking waarbij de leerlingen heel wat opstaken.

AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 31

Ook tijdens het evenement maken de leerlingen van 7de Banketaannemer Traiteur en 7de Specialisatiejaar Hotelonthaal deel uit van de ploeg die dit gebeuren elk jaar opnieuw realiseert. PIVA dankt de organisatie voor het vertrouwen en is fier deel te kunnen uitmaken van een gedreven ploeg professionelen uit de horecasector die zich inzetten voor de goede zaak.

23-01-15 15:48


ANTWERP DINER In de indrukwekkende zaal van De Zuiderkroon vindt op zondag 1 februari 2015 de 15e jubileum- editie van deze fundraiser plaats. Ook dit jaar is het terug de beurt aan een mooie groep prestigieuze Antwerpse restaurant -en hotelchefs om het gastronomische luik van de avond in te vullen.

32 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 32

23-01-15 15:50


STERREN OP HET BORD AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 33

23-01-15 15:50


Ingrid Neven Chef & Eigenaar

Olivier de Vinck Chef en eigenaar

Francesco De Candia Chef en eigenaar

Chef van restaurant & winebar Pazzo in Antwerpen en één van de meesterkoks van België. Ingrid was ‘Lady Chef of the year’ in 2010 en al jaren “the leading lady” van de Antwerpse restaurantscene, mediapersonaliteit en bovenal een vakspecialiste met het hart op de juiste plaats. www.pazzo.be

Goud op de Prosper Montagné 2005, waarmee hij zich tot Beste Kok van België kroonde. Olivier, tevens lid van de 33 Meesterkoks van België, geeft in zijn restaurant een inventieve kaart met hoogwaardige, gastronomische gerechten. Zijn manier van koken kan worden omschreven als vooruitstrevend en is doordrongen van nieuwe technieken, maar altijd staat smaak op de eerste plaats. Olivier leidt samen met zijn echtgenote Inger het restaurant Kommilfoo en groeide de laatste jaren uit tot een referentie in Antwerpen met als beloning de eerste Michelinster in 2011 en 16/20 in de Gault&Millau gids. www.restaurantkommilfoo.be

Deze talentvolle jonge chef komt uit Bari in het zuiden van Italië maar leeft en werkt al een groot stuk van zijn leven in Antwerpen. Op heel jonge leeftijd was hij al gepassioneerd door het eten en besloot hij naast zijn studies voor kok in restaurants te werken. Door de jaren heen heeft hij ervaring opgedaan in alle aspecten van de keuken. De laatste jaren was hij aan het werk als Chef in Italiaanse restaurants in Antwerpen (Cosmo, De Candia). Vandaag leidt hij samen met zijn vrouw zijn eigen zaak, Francesco & Julia. www.francescojulia.be

34 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 34

23-01-15 15:50


Gerard Spuesens Executive Chef

Alain Smet Executive Chef

Rudi Van Beylen Eigenaar

Executive Chef van Hilton Antwerpen. Als tweede chef van Hostellerie De Barrier in Houthalen behaalde hij een tweede plaats op de Prosper Montagné in 2006. Als gevolg hiervan mocht hij zich een jaar lang Tweede Kok van België noemen. Nadat hij zijn sporen op gastronomisch vlak verdiend had, keerde hij terug naar het “oude nest”, Hilton Antwerpen. Hier staat hij nu aan het hoofd van een grote brigade en voert hij kwaliteit en finesse als handelsmerk. Onlangs werd zo met Brasserie Flo nog een mooi nieuw concept op de markt gezet. www.hiltonbenelux.com/Antwerpen

Alain Smet, de Executive Chef van het Radisson Blu Astrid Hotel, staat al 25 jaren als creatieve chef aan de top van nationale en internationale hotelketens. Hij is eveneens één van de weinige chefs die Antwerp Diner al van de eerste editie met hart en ziel ondersteunt. Door zijn ervaring is hij een onmisbare factor voor grote evenementen op hoog culinair niveau. Sinds april 2013 is hij ook het creatieve artistieke brein achter www.food-art4events.be www.radissonblu.com/astridhotelantwerp

Van Beylen een meester in het vak. In zijn prachtige zaak, Hof ten Damme, kookt hij op een ongelooflijk hoog niveau. Zijn nieuwe en gedurfde recepten met een ontegensprekelijk karakter verrassen elke gast steeds opnieuw. De keuken werkt met een uniek en gepatenteerd bedieningssysteem (www.q2qq.be ) dat zorgt voor een uniform en hoog kwalitatief gerecht dat in een minimum van tijd op je tafel prijkt. www.hoftendamme.com

35 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 35

23-01-15 15:50


Timon Bluemink Chef

Dries Botty Head bartender

Youssef Benelhadi Head bartender

Aan het roer van het keukenteam van Brasserie Appelmans staat chefkok Timon Bluemink, een echte autodidact die via omzwervingen in Australië, ZuidOost Azië en recentelijk nog London het vak onder de knie kreeg. Als chefkok zorgt hij voor een mooie balans tussen echte klassieke Belgische gerechten en de moderne varianten hierop. Zijn aandacht gaat vooral naar het werken met producten van goede kwaliteit en de presentatie van de gerechten, maar ook het werken met seizoensproducten en sourcing dicht bij huis staan bovenaan zijn prioriteitenlijstje. www.brasserieappelmans.be

Dries Botty is head bartender van Restaurant & Bar Josephine’s én van Summer Josephine’s. Dries is gepassioneerd door cocktails en door de hedendaagse cocktailcultuur. Zijn eigen creaties gaan van ultraklassiek tot ongelofelijk inventief maar zijn sowieso steeds een belevenis. Hij behoort tot de top van bartenders van België en kiest resoluut voor een originele en kwalitatieve aanpak bij de bereiding van zijn cocktails. Als volleerd gastheer maakt hij in Josephine’s graag de cocktails op maat van zijn gasten. www.josephines.be

Youssef Benelhadi is een top bartender met veel ervaring. Hij werkte vele jaren voor diverse bars van Club Med en enkele jaren in een exclusieve beachbar in Athene waar hij ook zijn vrouw leerde kennen. Sinds 2008 werkt hij in de Absinthbar en reeds een jaar later was hij verantwoordelijk voor een team van acht bartenders. In de Absinthbar & Private bar van Brasserie Appelmans wordt door Youssef en zijn team een unieke sfeer gecreëerd en wordt uitsluitend gewerkt met topingrediënten en gekozen voor à la minute cocktailbereidingen. www.absinthbar.be

B

R

A

S

S

E

R

I

E

L’ESSENCE DU LAISSEZ-FAIRE

B

R

A

S

S

E

R

I

E

L’ESSENCE DU LAISSEZ-FAIRE

36 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 36

23-01-15 15:50


Marc Gottenbos Sous-Chef

Wouter Keersmaekers Chef en eigenaar

Arie Visscher & Alex Kooman Chefs

Sous-Chef van de feestzaal van Grand Cafe Horta in Antwerpen. Na een gedreven opleiding op de PIVA en tussenstops in het Zuiderterras, Brasserie Appelmans en sterrenrestaurant La Luna zorgt Marc in de Feestzaal van Grand Cafe Horta voor stijlvolle, kosmopoliete en smaakvolle topgerechten op banketgebied. Werken met dagverse topproducten en het verleggen van culinaire grenzen is een must voor Marc. www.grandcafehorta.be

Chef en eigenaar van het restaurant De Schone van Boskoop in Boechout. Hij genoot een gedreven opleiding bij onder andere het Villasdal en het Fornuis van Johan Segers, waar hij twee sterren bij elkaar kookte. Het gebruik van dagverse kwaliteitsproducten uit eigen streek, het werken met vergeten groenten en een grote creativiteit leiden tot een moderne en lekkere keuken. Gault & Millau beloonde Wouter ook dit jaar met 17/20 voor zijn voortreffelijke terroir-keuken. www.deschonevanboskoop.be

Chefs Arie Visscher en Alex Kooman van Restaurant & Bar Josephine’s hebben hun sporen verdiend in de top-gastronomie. Ze deden ervaring op bij o.a. drie-sterrenrestaurant De Librije in Zwolle, twee-sterrenrestaurant Vila Joya in Portugal en restaurant De Echoput in Nederland. Ze staan bekend om hun inventieve maar vooral smaakvolle gerechten die in de typische “vintage” huiskamer-sfeer van Restaurant & Bar Josephine’s geserveerd worden. www.josephines.be

De Schone van Boskoop

37 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 37

23-01-15 15:50


Sergio Herman Inspirator & Eigenaar

Nick Bril Chef & Eigenaar

Dominique Persoone Eigenaar en Chef

De Nederlandse chef Sergio Herman is gekend als één van de meest inspirerende chefs van het moment. Met het vorige restaurant Oud Sluis behaalde hij drie Michelinsterren en een score van 20/20 bij Gault&Millau. Hij besloot de activiteiten van Oud Sluis stop te zetten maar met restaurants Pure C in Cadzand en The Jane in Antwerpen creëerde hij wel weer twee succes formules die topgastronomie met hedendaagse vibes serveren. In Antwerpen ondersteunt hij chef Nick Bril in één van de meest geslaagde horecaconcepten die er bestaat. The Jane combineert smaakvolle en intense gerechten met een groot gevoel voor lifestyle en muziek. www.sergioherman.com

Sergio en Nick waren jarenlang een succesvolle tandem in de keuken van het drie-sterrenrestaurant Oud Sluis te Sluis. Vorig jaar openden ze hun nieuwe restaurant ‘The Jane’ in Antwerpen. The Jane combineert smaakvolle en intense gerechten met een groot gevoel voor lifestyle en muziek. Na minder dan een jaar kon The Jane al scoren met een eerste Michelin ster en de titel hoogste nieuwkomer bij Gault&Millau met 16/20. De reservatie molen draait op volle toeren en met de UpperRoombar creëerden ze een leuke aanvulling op de classic dining. www.thejaneantwerp.com

Chocolate is Rock & Roll! Dat is wel het minste wat je kunt zeggen over deze creatieve top-chocolatier. Dominique is nu een persistente innovator in de chocoladewereld. Hij gaat steeds op zoek naar nieuwe, verrassende en bovenal lekkere combinaties, concepten en ervaringen. Daarvoor valt hij terug op zijn gastronomische kennis en wetenschappelijke bevindingen, zoals foodpairing. Hiermee onderscheidt hij zich van andere chocolatiers. Persoone maakt, naast traditionele chocolade, pralines met progressieve smaakcombinaties, die aan de hand van wetenschappelijke inzichten bekomen zijn. www.thechocolateline.be

38 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 38

23-01-15 15:50


Seppe Nobels Chef & Eigenaar

Dennis Broeckx Chef & Eigenaar

Luc Godon & Dries Boogers Leraren PIVA

Voor chef Seppe Nobels was 2014 een meer dan geslaagd verhaal. Hij veranderde zijn concept naar een ongedwongen formule met topgastronomie en kreeg lof uit alle hoeken. Zijn passie om veel groenten te gebruiken en om de eigenkweek kruiden van op het dak van het restaurant veelvuldig te verwerken, werd meermaals gelauwerd. Zo werd Seppe ‘Groentenchef van het jaar’ bij Gault&Millau en steeg hij naar een score van 15/20. Met een Bistronomische aanpak tovert hij intens smakende combinaties op tafel die conceptueel kloppen. www.graanmarkt13.be

Flemish kitchen rebel Dennis Broeckx zette restaurant L’épicerie du Cirque op de culinaire kaart. Sinds hun verhuis naar de Antwerpse Volkstraat gaat het crescendo. Zo werd Restaurant L’Epicerie du Cirque geselecteerd voor de Bistronomie gids, Chef Dennis behoort uiteraard tot de selectie Jong Keukengeweld en sinds de editie 2014, heeft het restaurant een eerste Michelin ster. Niet vergeten natuurlijk dat er met Comptoir by L’épicerie ook nog een delicatessenzaak met een gevarieerd aanbod seizoensbereidingen bij kwam. De Chef typeert met extra aandacht voor presentatie, gaartijden en smaakcohesie. Zijn restaurant zorgt voor de volkse gezelligheid in een hippe buurt. www.lepicerieducirque.be

Luc Godon en Dries Boogers zijn de dynamische, begeleidende leraars van het 7de specialisatiejaar banketaannemer - traiteur van de PIVA. Met hun klas zorgen ze voor de ondersteuning van het chefs-team van Antwerp Diner. De interactie tussen de topchefs en de leerlingen is van groot belang voor de leerlingen en geeft hen een beter inzicht in de werkwereld van de professionele topchef. Een aantal topchefs van Antwerp Diner zoals Olivier De Vinck, Ingrid Neven, Ron Diephout en Wouter Keersmaekers geven belangeloos workshops rond het gerecht dat ze zullen serveren op de avond van Antwerp Diner. De studenten ondersteunen hen in de voorbereidingen en tijdens de avond zelf. www.piva.be 39

AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 39

23-01-15 15:50


40 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 40

23-01-15 15:50


STERREN OP DE DANSVLOER De vrijwillige medewerking van de vele artiesten, chefs en prominenten zijn van zeer grote waarde. Maar ook de aanwezigheid en vrijgevigheid van u, uw tafelgenoten en alle aanwezigen in de zaal, is van doorslaggevend belang ! Zonder uw enthousiaste deelname heeft Antwerp Diner geen bestaansrecht !

41 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 41

23-01-15 15:50


LE & HORE

CA

Met dank aan onze partners

HOUS

PEOP

Enjoy yo

ur day

off

LONG

RESTAU

RANTG

ROUP

ING A

& SHOR

T TERM

NTWE

RENT

| MAN

RP

AGEM

ENT

broec kaert verse gr oenten en

fruit

42 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 42

23-01-15 15:51


Met dank aan onze sponsors

ELEKTR

ICITEITS

WERKE

N

SINT-M 2 0 0 0 AICHIELSK A AI 6 B US N T W ER P

EN

7

sa n s

ChiChi

43 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 43

23-01-15 15:51


BIJZONDER E DANK

OFFICIEEL BESTUUR

ACTIEVE MEDEWERKE R

Aan u allen om er bij te zijn en velen al 15 edities lang. Aan de meer dan 150 vrijwilligers voor hun belangeloze en onvoorwaardelijke inzet en steun. Aan de gastchefs en de studenten van de PIVA hotelschool en van Mise en Place, het orkest en de artiesten en alle andere profs om hun expertise met ons te delen en ons een onvergetelijke beleving te verzorgen. Aan Lindsay en Christian voor hun sprankelende presentatie.Aan alle sponsors en partners voor hun grote vrijgevigheid en ondersteuning. Aan onze goede doelen voor hun steun, medewerking en meedenken bij de organisatie van deze avond.

Frank De Neef Voorzitter Dennis Valerius Vice Voorzitter Quality Seekers Daan van Thiel Secretaris PIVA Lieve Van Ostade Penningmeester Quality Seekers

Patrick Reyntiens Sensoa Sven van Roy Fotobox Luc Dickens De Schone van Boskoop Tom Drubbel LUX Group Anthony Van der Stuyft Stuart catering Ivann Vermeer Showstreet Entertainment Gianni Loeckx Laurent Heusdens Radisson Blu Berdien Gys Mis en Place

Dankjewel… En graag tot volgend jaar voor de 16de editie! Het Antwerp Diner team Dominique, Zoë, Lieve, Aljosja, Kurt, Frank C., Steven, Daan, Kasper, Eddy, Raf, Eric, Dennis, Frank D.N

BESTUURS LEDEN

S

Kasper Stuart, Steven Teuwen, tasTE! Restaurant Group Eddy Vergauwen Monkeys at Midnight Kurt Hereygers NOT BEFORE TEN Zoë de Bièvre Housing Antwerp Frank Cops Aquatopia Dominique Jansen Radisson Blu Astrid Hotel Raf Picavet Aljosja Bourgeois Eric Lamers Ericology

44 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 44

23-01-15 15:51


Prins & Dingemanse en Antwerp Diner een ijzersterke combinatie!

Patrick Reyntiens Sensoa Sven van Roy Fotobox Luc Dickens De Schone van Boskoop Tom Drubbel LUX Group Anthony Van der Stuyft catering Prins & Dingemanse enStuart Antwerp Diner een ijzersterke Ivann Vermeer Showstreet Entertainment combinatie! Gianni Loeckx

Op Antwerp Diner serveren we tijdens de Foodbar Apero de prachtige oesters van Prins & Dingemanse. Ook het absolute paradepaardje, de Zeeuwse Creuse Caresse wordt op een unieke manier geserveerd door het team van Brasserie Appelmans. Een niet te missen ervaring!

Om de diversiteit aan oesters te kunnen kweken beschikt Prins & Dingemanse over oesterpercelen in de belangrijkste Zeeuwse kweekgebieden. Gebieden die verschillen in bodemgesteldheid, stroming, voedsel in het water, diepte, etc. Dit geeft ons de kans om een zeer mooi en gevarieerd aanbod aan oesters te bieden. Een oester past zich aan zijn leefgebied en dit leefgebied heeft een belangrijke invloed op de smaak, structuur en uiterlijk van de oester. Na de meerjarige kweek worden de oesters in onze speciale oesterbassins geaffineerd. Hierdoor geniet u uiteindelijk van de smakelijkste en fijnste, verse oesters.

Oesters prikkelen al eeuwen de zintuigen en verheugen zich tegenwoordig opnieuw op een grote populariteit. Ze passen even goed bij een goede maaltijd als bij een goed glas wijn of champagne als heerlijk tussendoortje. Al sinds 1880 kweekt en verkoopt Prins & Dingemanse oesters! De native oester in ons assortiment is de zogenaamde Zeeuwse platte oester. Deze platte oester wordt ook wel de keizer onder de oesters genoemd. Daarnaast is aan het eind van de 80’er jaren van de vorige eeuw een nieuwe oester in de Zeeuwse wateren gekomen, de Zeeuwse Creuse. 45 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 45

23-01-15 15:51


OPEN BAR Tijdens de afterparty drink serveren we u vanuit onze bar de volgende door onze partners aangeboden dranken: ESPRESSO LAVAZZA WATER & FRISDRANKEN Chaudfontaine bruisend Chaudfontaine plat Coca-Cola Coca-Cola life “33% minder calorieën dankzij natuurlijke zoetstoffen uit stevia” Coca-Cola Light Coca-Cola Zero Minute Maid orange Monster Energy Nalu

Schweppes Premium Mixer & Bombay Sapphire G&T BAR Geniet tijdens de afterdrink van heerlijke Gin & Tonics klaargemaakt door mixologist Massimo Verhaeghe. GIN TONIC Bombay & Schweppes Tonic Premium Mixer RED RIBBON ‘15 Bombay Sapphire Schweppes Premium Mixer Pink Pepper EASTERN PROMISE Bombay Sapphire East Schweppes Premium Mixer Ginger & Cardamom

Schweppes Bitter Lemon Schweppes agrum BIEREN Vedett Duvel WIJNEN Witte wijn La Spinetta – Vermentino 2013 Giorgio Rivetti – Toscanië Park West 46 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 46

Rode wijn Luis Felipe Edwards – Cabernet Sauvignon Reserva 2012 Colchagua Valley Chili Cinoco – Le Palais Du Vin – Bollinger

23-01-15 15:51


MENU Coquille met een ceviche, duindoornbes en toetsen bergamot Sergio Herman & Nick Bril The Jane & UpperRoom bar Antwerpen La Spinetta – Vermentino 2013 Giorgio Rivetti – Toscanië Park West --------------------------------------------------------------Gegrilde Dorade Royal filet, zoete uienmousseline, tapenade van shiso, gefruite knoflook en een Japanse soy-su vinaigrette Ingrid Neven Restaurant & winebar Pazzo Mas La Chevalière – Chardonnay 2012 Vignoble Peyroli – IGP Pays d’Oc Frankrijk Vasco NV --------------------------------------------------------------Gebraiseerde kalfswang met De Koninck en gebakken kalfslende, oranje- zand en robijnwortel, crème van pastinaak, portobello, schorseneer en een saus van truffel Wouter Keersmaekers Restaurant De Schone van Boskoop

VEGGIE ME NU Voorgerecht Met ponzu geïnjecteerde tofu, gepekelde rode seizoensaccenten, crème van butternut, citroengel, crumble van walnoten en verse geitenkaas Tussengerecht Canneloni van verse pasta, Chinese kool, zwarte paddenstoelen en zalf van gegrilde zoete chili’s Hoofdgerecht Geroosterde knolgroenten, bonbons van kikkererwt, crème van doperwtjes en gemarineerde tuinkruiden

Luis Felipe Edwards – Cabernet Sauvignon Reserva 2012 Colchagua Valley Chili Cinoco – Le Palais Du Vin – Bollinger --------------------------------------------------------------Mousse van mango & yuzu, texturen van kokos, schuimige jus van jasmijnrijst Olivier de Vinck – Restaurant Kommilfoo 47 AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 47

23-01-15 15:51


AntwerpDiner_Magazine_231214.indd 48

23-01-15 15:51

Antwerp Diner 2015  
Antwerp Diner 2015  

Vijftien jaar dineren voor het goede doel! Op 1 februari 2015 gaat in de Zuiderkroon de 15de editie van Antwerp Diner door. De opbrengst va...

Advertisement