Page 1

NOOR INSENER

TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOLI HÄÄLEKANDJA NR 66, AUGUST 2012

Austatud koolipere! Soovin edu ja kordaminekuid uueks õppeaastaks kogu TTK liikmeskonnale! Esmapilgul võib tunduda, et alanud õppeaastal jätkuvad tuntud tegevused harjumuspärases õppekeskkonnas ja midagi uut just nagu polegi. Kuid ometi just siin peitub kordaminekute üks võtmetest – kas soovime ja oskame teha harjumuspäraseid toiminguid tulemuslikult ja mõtestatult? Kas oleme jätkuvalt loovad uuteks algatusteks, kas taipame märgata organisatsiooni sisemisi ja väliseid mõjureid ning neid rakendada? Kas oleme valmis muutusteks, mida toob kaasa kõrgharidusreform?

Enno Lend rektor

Tudengiveerg

Kertu-Lilli Meerbach TTK ÜE esimees

Nüüdisajal saab õpetamine ja õppimine olla kõrgkooli liikmeskonna koostöine tegevus – see, mida loengutes räägitakse ja kuulatakse ning praktikumides ja rühmatöödes tehakse, tuleb üliõpilastel endal läbi töötada ja arusaadavaks mõelda. Kui mainisin TTK liikmeskonda, siis tahan rõhutada seda, et meie liikmeskond on uuenenud paljude uute õppejõudude ja ka ligikaudu 700 uue üliõpilase näol.

Tervitus uutele tuultele! Mäletad veel emotsiooni, kui olid oma esimesel aktusel. Sinu esimene õpetaja andis sulle sinu esimese Aabitsa. Naljakas, nüüd on kõrgkooli esimesel aktusel pea samasugune tunne – uued õppejõud, kursusekaaslased ja eriala, mille oled ise valinud. Kuid ega ilmaasjata vanemad-targemad räägi, et tudengipõlv on parim aeg elust. Seega olen veendunud, et see on see aeg, kus erinevate kogemuste kogu-

Tuletan taas meelde, et Tallinna Tehnikakõrgkooli missiooniks on toetada ühiskonna jätkusuutlikku arengut tehnikavaldkonnas rakenduskõrghariduse ja teadmussiirde kaudu. Austatud üliõpilased! Üks missioonipõhine ootus viitab õppekava õppeväljundite omandamise vajalikkusele ettenähtud mahus ja aja jooksul. Meie kõrgkool ja ühiskond tervikuna ootab, et te omandate kindlal kutsealal (ametialal) töötamiseks vajaliku kompetentsuse või loote aluse, arendate võimekust edasiõppimiseks. Rakenduskõrgkoolina oleme eesmärgiks seadnud, et meie õppekavad ja õppeprotsess oleksid lõimitud ettevõtetega, seda nii praktikate, õppereiside, probleemõppe kui ka tehnoloogiasiirde kaudu. Hea akadeemiline pere! Oleme viimastel aastatel palju panustanud õppekeskkonna parendamisse ja õppejõudude arengusse, lähtudes arusaamast, et õppejõu kompetents ei saa piirduda üksnes erialateadmistega. Lisaks eelnimetatule on sama olulised teadmised

õppeprotsessist ja metoodiliste oskuste täiendamine. Uuel õppeaastal jõustub kõrgharidusreform, selgemini hakatakse mõõtma kõrgkoolide tulemuslikkust ja sihtnäitajate saavutamist. Sellest tulenevalt peame enam panustama üliõpilaste nõustamisele ning ka omama enam teadmisi ja teavet üliõpilaste kohta – et saaks olla üliõpilastele nende arengus abiks. Õppeprotsessis on tähtis õpetamine, kuid veel olulisem on edendada üliõpilastes õppimise oskust. Ilma osapoolte aktiivsuseta, ilma suhtlemiseta õppejõu ja kaasüliõpilastega omandatakse sidustamata teadmised, mille puhul lõpetajate oodatava kompetentsi ja tegeliku kompetentsi erinevused jäävad kardetavasti liiga suureks. Niisiis, üliõpilased, pühenduge juba esimesest koolipäevast õppetööle, teie põhitegevusele, ja olge aktiivsed nii selles kui ka kõigis teistes ettevõtmistes, mis õilistavad üliõpilasseisust. Soovin meile kõigile õppimise ja õpetamise rõõmu!

mine peaks olema erialaste teadmiste omandamise kõrval prioriteet number kaks. Eesti ei vaja kitsa silmaringiga insenere, kelle teadmised piirduvad vaid oma erialaste terminitega. Ülikooli esimestel nädalatel vaimustab rebaseid kindlasti mõte üüratust vabadusest. Keegi ei käsi ega keela, loengutes käimine pole nii rangelt kohustuslik kui gümnaasiumiajal tundides. Õnneks õige pea heidetakse „meri põlvini“ suhtumise kõrvale ja saadakse aru, et vabadusega kaasneb alati vastutus.

Esmakursuslased annavad kõrgkoolile jätkusuutlikkuse, mida rohkem neid on, seda parem ning kõrgkooli uhkuseks on lõpetanute arv. Siinkohal ütlengi, tere tulemast Tallinna Tehnikakõrgkooli! Hoidkem oma kooli uhkust ja lippu kõrgel! Järgnevad 4 aastat saavad olema nagu Ameerika mäed. Sõit üle mägede on juba sinu enda teha.

Järjekord näeb ette siis selline:

Club Apollo’s. Rebastepeo teemaks on seekord meri ja kõik sellega seonduv. Valmis on pandud uued ja vanad tudengimängud, seega öö saab olema raju ja mänguline. Peatselt on saabumas ka täpsem info.

Tallinna Tehnikakõrgkooli Üliõpilasesindus soovib esmakursuslastele ilusat koolitee algust!

Sügis toob kaasa rebastenädala Joanna-Eliisa Servet TTK ÜE kultuurivaldkonna juht

Sügisel ootab tudengeid ees palju kogemusrikkaid üritusi. Esmalt on tulemas esimene koolinädal, mis on ilmselt kõigile hirmpõnev, sest tore on kokku saada vanade ja/või uute kursakaaslastega. 3. septembril algab rebastenädal. Nagu traditsiooniliselt ikka, saavad ka meie kooli esmakursuslased endale esimesed ülesanded, millele nad peavad üliõpilasesindusesse järele tulema. Iga aasta on korraldatud esmakursuslastele fotojaht. Sellel aastal on peateema “Minu elu rebasena.’’ See mõnus ülesanne saab alguse 5. septembrist ja ühendab esmakordselt kursusekaaslasi.

10.-13. september saab rebastenädal täistuurid sisse. Siis algavad ristimised ja vandumised (tegelikkuses siiski vande andmine).

10.09.12 kell 12:00-12:30 – tulevad ette esimesed õnnelikud – EA11, MI11, ET11, TD12 11.09.12 kell 11:00-11:30 – tulevad ette – TÖ11, EI12, TD11 ning kell 12:00-12:30 – GI11, TI11, AT11, LI11 12.09.12 kell 12:00-12:30 – tulevad ette viimased rebased – EI11, TEI11, AT12 Kui kõik karvased ja sulelised on tavade järgi ristitud, siis ootab neid 13.09.2012 vande andmine, mis toimub kell 15.00. Õhtul paneb punkti Rebastepidu, mis on eelkõige suunatud Tallinna Tehnikakõrgkooli uutele rebastele ja ka vanadele kaladele. Sel aastal toimub ühisüritus

Lisaks sellele toredale rebastenädalale ootab tudengeid ees ka teada-tuntud tudengite sügispäevad, mis äratab suveunest üles juba kõik tudengid üle Tallinna. Sügispäevad toimuvad sel aastal 17.-20. septembril. Sellega seoses toimub suur rongkäik ja ka Tallinna Tehnikakõrgkool on omalt poolt pannud kokku töötoa ’’workshop vana uueks’’, mis sisaldab nii moodi kui ka taaskäivet. See tähendab, et me teeme kõigile teadlikuks, kuidas saab vanu asju töödelda/uueks teha ning see keerleb ka tänapäeva moe ümber. Meie workshop sügispäevadel algab 20.09 kell 16.00 Tudengimaja väikeses saalis. On, mida oodata sellest sügisest!!

Järgnevad Tallinna Tehnikakõrgkooli 2012/2013. õppeaastal vastu võetud üliõpilaste nimekirjad. Vastuvõetute nimekirjad on avaldatud 26.08.2012 seisuga. Nimekirjades ei ole akadeemiliselt puhkuselt naasnud üliõpilasi, sest nad on kõrgkooli immatrikuleeritud juba eelmisel aastal.


ESMAKURSUSLASTE LEHT

NR 66 / AUGUST 2012

Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskond Rakendusarhitektuur

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Werner Armulik Siim Aunison Tiina Born Carolyn Lizbeth Einmann Aleksandra Fedulova Anna Fomina Aleksei Ignatjev Miriam Jamul

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Ingrid Kaur Nicole Khurana Maris Kohv Krista Korjus Karina Krestinov Merilin Kuklas Kristin Kurg Keia Kuus

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Timmo Lass Mari Laube Marii Leemet Helet Loodus Anastassija Malkova Reet Männik Jüri Nigulas Annika Niinemets

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Raimi Nikkari Jan Oden Mari-Liis Paas Anni Reitalu Anne Saarniit Kauri Sander Mari Seger Triinu Sooden

33. 34. 35. 36. 37. 38.

Vitaly Zavalin Kaia Zupping Agur-Andri Tarmo Kermo Themas Irina Tšernjajeva Joonas Ärmpalu

Tehnoökoloogia

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Marilin Ait Siim-Erik Alamaa Gerda-Käddi Alting Gerli Aust Hannes Haki Sten Karhu

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Maria Kaunissaar Karena Kiis Kenno Kokemägi Hanna Laasen Pirkko-Liisa Meius Elina Naarits

13. 14. 15. 16. 17. 18.

Madli Neeme Maarja-Liisa Pari Michael Peterson Kaidi Piiskoppel Pirjo- Andra Põõsaste Alise Randmaa

19. 20. 21. 22. 23. 24.

Merilin Šaitor Mari Sarapuu Marlen Sarapuu Kristiina Seiton Merko Sild Kristjan Suits

25. 26. 27. 28. 29.

Tiina Suur Mikk Tasa Helina Tiitso Tuulika Tikamäe Rauno Veski

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Bert Järv Priit Järveots Veljo Kahl Laura Nelli Johanna Kajanus Andre Kalaidžjan Marek Kaldmaa Kristo Kangro Karli Kannel Eerik Kask Karmo Kask Marleen Kivimets Martin Kukk Hendry Kullamäe Robin Kummer

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Urmo Kuningas Geido Kõrgesaar Karl Künnap Aare Laanes Taavo Land Martin Limberg Markel Luik Kuldar Mark Ken Mei Kadri Mulk Silver Mägi Eero Nigumann Jaan Niidas Madis Nikker

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Aavo Nordström Esko Närska Gerda Ojavee Marko Pajo Siim Peetsalu Kirill Pekkonen Angelina Pinnonen Anton Popov Jalmar Joosep Saar Joonas Saar Gert Saarm Risko Saks Priit Salong Aleksandr Serenok

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Steven Sillamaa Taimo Sipria Kristen Sirak Indrek Soots Alari Suun Rainis Tammar Rivo Tammearu Piret Tohvri Mart Toome Miko Torokvei Raido Uusma Sander Veeäär Kert Vergi Kaarel Värton

Ehitusteaduskond Hoonete ehitus Päevaõpe

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Aleks Aasma Jana Aasmaa Erki All Kaarel Anton Sander Armus Silver Bachmann Paula Birk Aleksandr Bokanov Virgo Greek Artur Getmantšuk Rauno Hollo Aimar Hoppenstiel Jevgeni Istratov Kert Joandi

Rakendusgeodeesia 1. Maria-Anna Iskakova Päevaõpe

2. 3. 4. 5.

Jana Kastrickaja Janno Kertsman Liina Kolk Merliis Kõva

6. Ander Lugna 7. Karlis Mesila 8. Arnold Metsis 9. Vaigo Mikson 11. Andres Pedanik

12. 13. 14. 15. 16.

Helen Reiman Allan Ristov Mileene Roov Vahur Samberk Evgeny Soldatov

17. 18. 19. 20. 21.

Ott Speek Kärt Teorein Deivi Tiimus Heldur-Kaspar Varik Kristjan Veia

Teedeehitus

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jaan-Eerik Aardam Andro Aavik Sergei Bibin Triin Hallik Romm Jakovlev Lauri Kanarbik Priit Kasari Kiur Kivimäe

9. Keit Kokk 10. Rasmus Kroon 11. Ormar Kuusk 12. Lennart Kütt 13. Andreas Leerima 14. Mari-Liis Madisson 15. Ott Mesikäpp 16. Allan Nipper

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Karli Ots Martin Otsa Oleg Panov Kalvar Paur Viktor Radužan Ken Raima Tanel Reismann Horret Remmel

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Hardi Riis Urmo Hans Rohtmets Sten Roosaar Madis Saadik Jevgeni Sigida Roman Sokmann Tõnis Soppe Maria Stebailova

33. 34. 35. 36.

Artur Suislep Kristjan Tambik Alvar Vadi Imre Vätson

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Andres Aasna Veiko Annuk Lauri Belials Gerli Eisberg Janar Grauberg Monica Hankov Silver Hansaar Silva Helmrosin Margus Hinberg Igor Ivanov Fredi Ivask

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Siim Jaksi Mirjam Jürlau Ülle Kaha Mart Kalle Reljo Kingisepp Arlis Krikk Henry Kukk Liina Kuusik Silver-Kaupo Kuusk Jakob Käst Edvin Leinberg

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Mihkel Lekk Tarvo Lelov Andrus Lepp Veljo Lobjakas Elina Luhasaar Igor Maalinn Maija-Liisa Marjapuu Morten Meresma Marina Mironjuk Erkki Mätlik Karel Otto

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

Henry Puur Urmas Päll Andres Raava Rainer-Ants Rammi Rait Reemets Reimo Reimer Martin Rikolas Kaarel Runtal Meelis Saaremäe Kalev Siim Silver Sikkal

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Irina Šibalova Toomas Teder Priit Tõnissoo Matti Vanaisak Krister Vendelin Mark Vislapuu Kätrin Õispuu Samet Öztürk

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Koit Arula Priit Asi Ragnar Fortuna-Juks Markus Holm Kalle Kiholane Jürgen Leivategija Martin Liidlein Emili Lätt Siim Mitt Marko Moor

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Merlis Muravljov Kai Mändmets Jane Mölder Raido Nahkor Ruslan Nasretdinov Silver Noška Rene Oese Martin Papp Kirill Pavlov Maksim Peetsi

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Tõnis Pelapson Andreas Printsmann Andres Põlendik Aigar Reimann Raido Remmel Reiko Sahtel Andreas Saluste Maria Štšukina Margus Zavatski Olle Zvirik

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Artjom Žugunov Silver Tali Toomas Tatarmäe Markus Teekel Ahto Timm Kristofer Tölpt Allar Uuetoa Aivar Valdna Andres Vinkler Lehto Virolainen

41. Laas Õun

Päevaõpe

Hoonete ehitus Kaugõpe

Teedeehitus Kaugõpe

2


ESMAKURSUSLASTE LEHT

NR 66 / AUGUST 2012

Mehaanikateaduskond Masinaehitus Päevaõpe

Tehnomaterjalid ja turundus Päevaõpe

Elektrotehnika Elektritehnika Päevaõpe

Masinaehitus Kaugõpe

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Arpo Ensling Valdemar Felert Olev Golev Jaanus Hirson Krister Jürgenson Erik Kabrits Argo Kenk

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Erik Klaas Martin Kosula Mati Kraavi Rudolf Kuklase Silver Käosaar Randel Loel Carel Martin

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Aleksandr Mihhailin Joonas Nõmmann Revo Paas Edvin Poopuu Sander Põlluäär Raido Pärl Karli Päästel

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Joonas Roosalu Sander Sermus Peter Šverns Taavi Talsi Jaak Toompuu Urmo Tätte Valter Vaht

29. Heinrich Vaik 30. Mark Vallasoo 31. Jaak Vigla

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Gerret Aasmäe Kris Adamson Julia Broniševskaja Merili Härginen Sander Ilves Pavel Jakovlev

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kea Karja Siim Kask Sandra Kliimann Raul Kukk Risto Laiõun Liina Lokk

13. 14. 15. 16. 17. 18.

Janno Luste Henri Pikla Markus Rahuorg Kaja Reilent Kerdo Riismaa Kristjanjaak Savi

19. 20. 21. 22. 23. 24.

Olari Simson Terje Tammemäe Marek Tiido Liina Tõnts Mihkel Ulm Rando Vaarpuu

25. 26. 27. 28. 29. 30.

Liis Vaksmann Kaur Veeber Ragnar Veedla Silvester Veimann Martin Ventsel Elis Väli

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Allan Altmäe Kaarel Antson Mark Hanschmidt Raido Heinla Germo Heino Mariliis Idol Tanel Jermann

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Siim Jürgenstein Jüri Kangur Daniel Karankevitš Tanel Kivest Raul Krapp Horre Kruus Triinu Lepp

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Risto Lindmäe Andres Mandre Sander Mandre Lilija Medvedeva Kristjan Nikolai Peeter Olesk Juhan Piilberg

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Toomas Piirsoo Robin Pilk Johannes Pähkel Sten Pärnpuu Kurban Ramazanov Illia Sadovskyi Sixten Sepp

29. 30. 31. 32. 33.

Gerrit Siiner Rainer Terve Jane Treial Jüri Tšarkov Kaspar Veskus

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jevgeni Aidamirov Marko Anger Vjatšeslav Anufrijev Kaarel Arrak Aleksandra Belitskaja Peep Bergštein Ako Hanson

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Jens Haug Tanel Jantson Alar Kangur Tanel Kaus Tõnu Koldits Taavi Korjus Antti Kraht

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Martin Kukk Tarmo Laanmets Sander Laide Priit Laos Igor Monakov - Rogozkin Oliver Ojaste Henri Purde

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Erki Rapur Sten Rass Marko Runthal Kalmer Ruus Tarmo Saar Olev Seemann Kristo Sild

29. 30. 31. 32. 33. 34.

Rainer Šeptitski Olle Tamm Janar Tanni Mihkel Teppan Martin Tiitson Sander Truubon

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Annika Kaldoja Kristel Kivinurm Annely Koorits Martin Krull Ingel Kutsar Kerstin Kuum Madli Kõiv Kirsti Kähar Kätlin Käo Birgit Käsper Jaana Laus Susanna Lehtsalu

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Kristin Liias Kätlin Luht Karoliine Lumila Paula Merisalu Annika Mölder Eva Nigu Mirjam Parik Susanna Peters Liina Piirmets Sigrid Plaser Hannah Põld Liisa Põldoja

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Grete Remiküll Ragne Rool Kertu Roosla Marge Saks Liina Sepp Triinu Sepp Anni Sildvee Anu Sirkas Marit Sõnajalg Jekaterina Zorina Sofja Ždanova Karen Isabel Talitee

49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

Nele Tammiku Katri Teever Anneli Trumm Aet Tüür Gredy Udras Kirke Unt Maritta Urva Kristiina Valdman Birgit Voolaid Virge Värva Janeli Õim

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Annika Kuldmaa Eva Kuum Marlene Küla Marii Laipaik Natalja Lissitsõna Mariann Lukka Gianetta Martinson Jaana Moskvitina

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Stella Möldre Evgenia Myadelets Ebe Nõmme Pirje Ojaste Kerli Pahhova Piret Parrest Margit Raju Raili Rimm

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Marleen Rummo Triinu Rähn Moonika Saarestik Janne-Riin Sahkur Liis Saksakulm Siim Salep Helina Soomer Triin Tallmeister

33. 34. 35. 36. 37.

Kelly Talver Julia Tšurkina Gerda Vares Anastassia Varlõgina Riin Velsker

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Kert Keerup Egon Keinaste Robert Kiil Anti Kiilas Georg Kirsipuu Maario Kõrvek Reijo Kään Sander Klaan Hendrik Klimberg Rain Laupa Kristo Liias Indrek Liivja Markus Lehar Luur Siim Meibaum

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Tauno Mihklepp Peep Miil Kristjan Mägi Mihkel Notta Rauno Nurklik Harri Oberg Jaak Oks Inar Padari Erlis Paltsepp Indrek Paumere Taavi Piller Tano Puusepp Lauri Pultsin Kermo Prants

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Rutmar Raidma Ardi Randlaht Mihkel Riiman Risto Seiler Mart Sermus Marek Sikk Aimar Soots Dmitry Smirnov Andry Tammiksalu Sten Tartu Martin Tisler Artur Trussov Kelvin Vaske Kert Veersalu

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

Tõnu Veiper Johannes Veiram Andri Viikholm Rain Viitamees Vadim Vladimirov Daniil Vlassenko Taavi Õispuu Robert Übner

Rõiva- ja tekstiiliteaduskond Rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia Päevaõpe

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Karolin Aksalu Maria Alas Karina Astahhova Sophie Dragunevitš Eva Liisa Fegeli Piret Filanovitš Marileen Haan Liisa Hanvere Evely Heinberk Iris Herman Janika Joon Külli Kala

Rõiva- ja tekstiiliala 1. Maire Alber ressursikorraldus 2. Naralja Gumennik Kaugõpe

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Veronika Hein Eve Hiiob Õnne Hõbe Kaisa Irašin Helen Kiis Elena Koit

Transporditeaduskond Autotehnika Päevaõpe

3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Allan Almet Rain Amur Simmo Arendi Eduard Artjomenko Karl Asi Reimo Berg Vadim Butšinski Andres Erissaar Stern Ilves Aigar Iva Kauri Jakobson Heigo Jendek Jüri Juhani Madis Juks


ESMAKURSUSLASTE LEHT

Transport ja logistika Päevaõpe

Autotehnika Kaugõpe

Raudteetehnika Kaugõpe

Transport ja logistika Kaugõpe

NR 66 / AUGUST 2012

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Polina Anisimova Kaili Arnus Irina Boyarintseva Sergei Gromov Krister Hermann Kadi Igandi Riin Jantson Tõnu Kask

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Elis Kiin Risto Kose Jegor Kuznetsov Alvar Lass Kerttu Leif Antty Lillepuu Karl Hendrik Lindmaa Merit Maamets

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Aida Mališauskaite Kätlin Mannas Rauno Mett Monika Millend Tanel Mäesepp Greete Orgusaar Alari Oruste Indrek Padar

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Madis Pihlakas Keliann Prits Silver Randmäe Kaisa Raudla Oksana Remets Daana Suun Vadim Svintsov Jelena Šalneva

33. 34. 35. 36.

Jevgenia Zahharkina Elina Tarkus Jekaterina Tumanova Maarja Vaiksaar

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Hans-Kristjan Altpere Kaspar-Tõnn Helend Mikk Ilves Meelis Järv Ronald Kaljusoo Kristjan Kanarbik Stanislav Kazakov

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Raimo Kivisild Juhani Kokamägi Karl Kruuk Kirill Kudenko Imre Lass Edgar Lazarev Semjon Leontjev

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Johann Lessuk Janar Lükk Mihkel Majori Ruslan Miron Christjan Nummert Priit Paur Juhan Puusaag

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Riivo Põldmaa Lempu Pärand Kristjan Ruuse Aimar Saar Aleksandr Skidantšuk Kirill Strelkov Roman Zablotski

29. 30. 31. 32. 33. 34.

Maksim Tšelpanov Risto Tamm Kätlin Tammeveski Horre Urbus Mario Vallimäe Risto Vildersen

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mark Agalarovi Svetlana Filippova German Gavzijev Inga Gudrinja-Berezina Ove Hansson Mart Haugas

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Marilis Kallas Juhani Kottalainen Heiki Kraus Arvo Laksberg Artjom Larjušin Villu Larven

13. 14. 15. 16. 17. 18.

Anniki Leppik Jevgeni Levin Karl Lindegron Romet Lüütsepp Julija Mihhailova Märt Männik

19. 20. 21. 22. 23. 24.

Heiki Pellmas Arved Puusepp Oleg Rotov Anna Siimo Andrei Solovjov Darja Stepanova

25. Oksana Sudak 26. Mare Truuts 27. Maksim Vedehhov

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Mehis Aan Kauri Aaslaid Ahto Aaspere Jana Airapetjan Pjotr Batšinski Andrei Bitov Roman Bõstrjantsev Maris Gerndorf

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Rando Haugas Priit Hunt Ilja Härm Kaur Ilves Mihkel Jõemägi Sander Karu Andro Kivipõld Karl Kukk

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Erki Laas Egon Lämmerkänd Andres Makki Olga Malenda Triinu Meerits Raido Muld Berit Mändmets Allar Männamets

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Taavi Nahko Eduard Otsalainen Mikk Pang Kelli Ploompuu Magnus Reimann Anna Rokaševitš Oliver Sillart Oleg Tšertkov

33. 34. 35. 36. 37.

Age Tein Tuuli Tomson Raldi Uibo Ilja Volkov Marek Võsang

Laul teeb rinna rõõmsaks – tule meiega koos laulma! TTK kammerkoor alustab üheksandat hooaega

Lisainfo koori kohta: kammerkoor@tktk.ee

Tudengivormeli võit Ungaris

NOOR INSENER Toimetaja: Malle Jürves Telefon 666 4 555 info@tktk.ee

4

Septembrikuus algavad TTK kammerkoori proovid, kus asutakse harjutama esinemisteks kooliüritustel, kontsertidel ja laulupidudel. Kooris laulavad TTK üliõpilased, vilistlased ja töötajad ning sinagi võid olla tulevane koorilaulja. TTK koor oli tegus ka suvel. 30. juunil osalesid lauljad Tartu suursündmusel – Popkooripeol. 5000 koorilauljat üle Eesti esitasid koos armastatud artistidega eesti tuntumaid poplaule läbi aegade. Solistidena astusid üles Lenna Kuurmaa, Birgit Õigemeel, Uku Suviste, Maaria-Liis Ilus, Koit Toome, Hedvig Hanson, Ott Lepland, Kristjan Kasearu, Jaan Pehk, Jaanika Sillamaa, Genka ja ansambel Apelsin. Loomulikult laulis kaasa ka kogu publik – Eesti rahvas, keda oli kohale tulnud ligi 10 000. Väiksem koori esindus võttis 15. augustil osa ka Eesti esimesest staadionilaulupeost, mis leidis aset Eesti Jalgpalliliidu organiseerimisel A. Le Coq Arena staadionil Eesti-Poola sõpruskohtumisel. Enne mängu algust lauldi hääled rahvale tuntud lauludega

kaasaelamiseks soojaks, mängu ajalgi esitati tuntud laule ja 5300 pealtvaataja laulval toetusel võideti sõprusmängus 1:0 tugevat Poola koondist. Suureks sündmuseks koorile oli ka ülesastumine koos Marko Matvere ja Väikeste Lõõtspillide Ühinguga Suurupi Tuletorni päeval 19. augustil. Esinemiste vahepealsel ajal tuli lõbus kooriseltskond mitmel korral kokku ja veetis aega keha ja vaimu treenimisega ühisel kanuumatkal, rabamatkal ja vaiksel lõkkeõhtul. Kauaoodatud ürituseks oli ka koori kauboiteemalised suvepäevad augustikuu teisel nädalavahetusel. Siis said ära ristitud ka koori uusimad liikmed. Pärast lauluküllast suve ei ole koor sugugi väsinud, vaid jätkab septembrikuust lauluproove kolmapäeviti TTK aulas. Esimene kooriproov toimub 12. septembril kell 18.30 aulas. Kes on laulnud kooli kooris, kes on tahtnud laulda, kuid pole seni ühegi kooriga liitunud – te kõik olete oodatud! Kogu tralli juhib dirigent Elen Ilves.

20. augustil, Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeval tituleeriti Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Tallinna Tehnikaülikooli ühismeeskonna Formula Student Team Tallinn liikmed Ungari võistluse 2012. aasta meistriteks. Saavutatud tulemus ei ole kaugeltki juhuslik, vaid aastatepikkuse pingutuse ning järjekindluse realiseerimine. Meeskond näitas maailmale oma võidupotentsiaali juba juulis Inglismaal Silverstone’i ringrajal, kui oldi kestvussõidu kiireim auto. Järgmiseks verstapostiks tiimi võistluskalendris on Baltic Open’i võistlus Saksamaal, kus tiim on eesmärgiks seadnud võita kolmandat korda FS Team Tallinna ajaloos võistluse esikohakarikas. See annab võimaluse korraldada teistkordselt võidusõit Eestimaa pinnal.

Noor Insener nr 66  

Noor Insener nr 66

Noor Insener nr 66  

Noor Insener nr 66

Advertisement