Page 1

Nr. 923 /23.12.2013 RAPORT DE SELECTIE INTERMEDIAR al proiectelor din cadrul Grupului de Actiune Local Tara Vrancei Masura 41 (322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale)

Sesiunea 06/2013 Suma disponibila: 196.498 Euro (ajutor financiar nerambursabil) Numarul proiectelor depuse: 2 Numarul proiectelor selectate pentru finantare: 2 Valoarea publica a proiectelor selectate pentru finantare: 99.688 Euro Nr . Crt

Nr.proiect

1

2

1.

Nr. 54/23.12.2013

Nr.cerere de finantare

Denumirea proiectului

Solicitant

3

4

5

F.413.322.06.13.2.41. 846.54

“Construire gradinita Fetesti”, sat Fetesti, comuna Campuri, judetul Vrancea.

Comuna Campuri, Judetul Vrancea – reprezentant legal Mateiu Costel

Criterii de selectie GAL

Criterii de selectie din Ghidul Solicitantului

S1

S2

S3

S4

S1

S2

S3

S4

S5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Valoare ajutor financiar nerambursabil (euro) 18

10

0

0

0

10

7

0

0

0

49.914

Punctaj 6

27

Valoare proiect (euro) 19

86.909


2

Nr. 55/23.12.2013

F.413.322.06.13.2.41. 846.55

“Construire gradinita cu 2 sali de grupa” comuna Racoasa, judetul Vrancea

Comuna Racoasa, judetul Vrancea – reprezentant legal Paun VladimirSebastian

32

10

0

5

0

10

7

0

0

0

Total proiecte Masura 322 = 2

49.774

99.688

Suma ramasa disponibila pe Masura 322: 96.810 Euro

Proiecte retrase Masura 322 Nr. Crt.

Nr. proiect

Total proiecte retrase: 0

Nr.cerere de finantare

Denumirea proiectului

Solicitant

Punctaj

Valoare ajutor financiar nerambursabil (euro)

Valoare proiect (euro)

Retrase

0

81.025


Proiecte eligibile neselectate Masura 322 Nr. Crt. 1.

Nr.proiect

Nr.cerere de finantare

Denumirea proiectului

0 Total proiecte eligibile neselectate: 0

0

0

Solicitant

Punctaj

0

0

Valoare ajutor financiar nerambursabil (euro) 0

Valoare proiect (euro)

Retrase

0

0 0

Proiecte neeligibile Masura 322

Nr. Crt. 1.

Nr.proiect

Nr.cerere de finantare

Denumirea proiectului

0 Total proiecte neeligibile: 0

0

0

Solicitant

Punctaj

0

0

Valoare ajutor financiar nerambursabil (euro) 0

Valoare proiect (euro)

Motivatia

0

-

GAL Tara Vrancei - Raport de selectie intermediar 23 12 2013 m 322  
GAL Tara Vrancei - Raport de selectie intermediar 23 12 2013 m 322  
Advertisement