Page 1

Nr. 1062 /14.04.2014 RAPORT DE SELECTIE al proiectelor din cadrul Grupului de Actiune Local Tara Vrancei Masura 41 (322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale)

Sesiunea 08/2014 Suma disponibila: 194.312 Euro (ajutor financiar nerambursabil) Numarul proiectelor depuse: 1 Numarul proiectelor selectate pentru finantare: 1 Valoarea publica a proiectelor selectate pentru finantare: 50.000 Euro Nr . Crt

Nr.proiect

1

2

1.

Nr. 62/14.04.2014

Nr.cerere de finantare

Denumirea proiectului

3

4

5

“Modernizare camin cultural”

Comuna Campuri, Judetul Vrancea – reprezentant legal Mateiu Costel

F.413.322.08.14.2 .41.846.62

Solicitant

Total proiecte Masura 322 = 1

Suma ramasa disponibila pe Masura 322: 144.312 Euro

Punctaj 6

27

Criterii de selectie GAL

Criterii de selectie din Ghidul Solicitantului

S1

S2

S3

S1

S2

S3

S4

S5

7

8

9

11

12

13

14

15

Valoare ajutor financiar nerambursabil (euro) 18

10

0

0

10

7

0

0

0

50.000

50.000

Valoare proiect (euro) 19

79.772


Proiecte retrase Masura 322 Nr. Crt.

Nr. proiect

Nr.cerere de finantare

Denumirea proiectului

Solicitant

Punctaj

Valoare ajutor financiar nerambursabil (euro)

Valoare proiect (euro)

Retrase

0

Total proiecte retrase: 0

Proiecte eligibile neselectate Masura 322 Nr. Crt. 1.

Nr.proiect

Nr.cerere de finantare

Denumirea proiectului

0 Total proiecte eligibile neselectate: 0

0

0

Solicitant

Punctaj

0

0

Valoare ajutor financiar nerambursabil (euro) 0

Valoare proiect (euro)

Retrase

0

0 0

Proiecte neeligibile Masura 322

Nr. Crt. 1.

Nr.proiect

Nr.cerere de finantare

Denumirea proiectului

0 Total proiecte neeligibile: 0

0

0

Solicitant

Punctaj

0

0

Valoare ajutor financiar nerambursabil (euro) 0

Valoare proiect (euro)

Motivatia

0

-

GAL Tara Vrancei - Raport de selectie final 14 04 2014 m 322