Page 1

Nr. 1099 /08.05.2014 RAPORT DE SELECTIE al proiectelor din cadrul Grupului de Actiune Local Tara Vrancei Masura 41 (322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale)

Sesiunea 08/2014 Suma disponibila: 144.312 Euro (ajutor financiar nerambursabil) Numarul proiectelor depuse: 3 Numarul proiectelor selectate pentru finantare: 3 Valoarea publica a proiectelor selectate pentru finantare: 144.312 Euro Nr . Crt

Nr.proiect

1

2

1.

Nr. 66/07.05.2014

Nr.cerere de finantare

Denumirea proiectului

Solicitant

3

4

5

F.413.322.08.14.2 .41.846.66

“Achizitia unui pachet de utilaje pentru dotarea serviciului public de salubritate si intretinere drumuri comuna Vrancioaia”

Comuna Vrincioaia, Judetul Vrancea – reprezentant legal Dantis Ionica

Punctaj 6

20

Criterii de selectie GAL

Criterii de selectie din Ghidul Solicitantului

S1

S2

S3

S1

S2

S3

S4

S5

7

8

9

11

12

13

14

15

Valoare ajutor financiar nerambursabil (euro) 18

0

0

0

10

10

0

0

0

47.502

Valoare proiect (euro) 19

58.360


2.

3.

Nr. 67/07.05.2014

Nr. 68/07.05.2014

F.413.322.08.14.2 .41.846.67

“Infiintarea unui teren de volei si tenis, comuna Paltin, judetul Vrancea”

Comuna Paltin, judetul Vrancea – reprezentant legal Bitca Tudorel

22

10

0

5

0

7

0

0

0

46.810

57.800

F.413.322.08.14.2 .41.846.68

“Achizitionarea unui utilaj buldoexcavator pentru servicii publice in comuna Negrilesti, judetul Vrancea”

Comuna Negrilesti, judetul Vrancea – reprezentant legal Vasuian Ion

10

0

0

10

0

0

0

0

0

50.000

69.967

Total proiecte Masura 322 = 3

Suma ramasa disponibila pe Masura 322: 0 Euro

144.312


Proiecte retrase Masura 322 Nr. Crt.

Nr. proiect

Nr.cerere de finantare

Denumirea proiectului

Solicitant

Punctaj

Valoare ajutor financiar nerambursabil (euro)

Valoare proiect (euro)

Retrase

0

Total proiecte retrase: 0

Proiecte eligibile neselectate Masura 322 Nr. Crt. 1.

Nr.proiect

Nr.cerere de finantare

Denumirea proiectului

0 Total proiecte eligibile neselectate: 0

0

0

Solicitant

Punctaj

0

0

Valoare ajutor financiar nerambursabil (euro) 0

Valoare proiect (euro)

Retrase

0

0 0

Proiecte neeligibile Masura 322

Nr. Crt. 1.

Nr.proiect

Nr.cerere de finantare

Denumirea proiectului

0 Total proiecte neeligibile: 0

0

0

Solicitant

Punctaj

0

0

Valoare ajutor financiar nerambursabil (euro) 0

Valoare proiect (euro)

Motivatia

0

-

GAL Tara Vrancei - Raport de selectie final 08 05 2014 m 322  
Advertisement