Page 1

Nr. 717 /06.08.2013 RAPORT DE SELECTIE al proiectelor din cadrul Grupului de Actiune Local Tara Vrancei Masura 41 (112 – Instalarea tinerilor fermieri)

Sesiunea 04/2013 Suma disponibila: 100.000 Euro (ajutor financiar nerambursabil) Numarul proiectelor depuse: 2 Numarul proiectelor selectate pentru finantare: 2 Valoarea publica a proiectelor selectate pentru finantare: 76.000 Euro Nr . Crt

Nr.proiect

1

2

3

1.

Nr. 33/30.07.2013

F.411.112.04.13.2.41.84 6.33

Nr.cerere de finantare

Denumirea proiectului 4 “Cresterea dimensiunii economice a exploatatiei zootehnice Dumitriu Paula-Adina”, sat Mesteacanu, comuna Vizantea Livezi, judetul Vrancea

Solicitant

Punctaj

Criterii de selectie GAL S1

S2

S1

S2

S3

S4

S5

Valoare ajutor financiar nerambursabil (euro)

Criterii de selectie din Ghidul Solicitantului

Valoare proiect (euro)

5

6

7

8

11

12

13

14

15

18

19

Dumitriu PaulaAdina

35

20

0

0

10

0

5

0

36.000

36.000


2

Nr. 34/30.07.2013

“Instalarea tanarului fermier ca sef de exploatatie apicola� sat Serbesti, comuna Vidra, judetul Vrancea

F.411.112.04.13.2.41.84 6.34

Balan Valentin

65

20

0

0

0

10

5

30

Total proiecte Masura 112 = 2

40.000

76.000

Suma ramasa disponibila M 112: 24.000 Euro

Proiecte retrase Masura 112 Nr. Crt. 1.

Nr.proiect

Nr.cerere de finantare

Denumirea proiectului

0 Total proiecte retrase: 0

0

0

Solicitant

Punctaj

0

0

Valoare ajutor financiar nerambursabil (euro) 0

Valoare proiect (euro)

Retrase

0

0 0

40.000


Proiecte eligibile neselectate Masura 112 Nr. Crt. 1.

Nr.proiect

Nr.cerere de finantare

Denumirea proiectului

0 Total proiecte eligibile neselectate: 0

0

0

Solicitant

Punctaj

0

0

Valoare ajutor financiar nerambursabil (euro) 0

Valoare proiect (euro)

Retrase

0

0 0

Proiecte neeligibile Masura 112 Nr. Crt. 1.

Nr.proiect

Nr.cerere de finantare

Denumirea proiectului

0 Total proiecte neeligibile: 0

0

0

Solicitant

Punctaj

0

0

Valoare ajutor financiar nerambursabil (euro) 0

Valoare proiect (euro)

Motivatia

0

-

GAL Tara Vrancei - Raport de selectie 06 08 2013 m 112  
Advertisement