Page 1

Nr. 670 /05.07.2013 RAPORT DE SELECTIE al proiectelor din cadrul Grupului de Actiune Local Tara Vrancei Masura 41 (111 – Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte) Sesiunea 04/2013 Suma disponibila: 110.000 Euro (ajutor financiar nerambursabil) Numarul proiectelor depuse: 2 Numarul proiectelor selectate pentru finantare: 2 Valoarea publica a proiectelor selectate pentru finantare: 76.000 Euro Suma ramasa disponibila pe Masura 111: 34.000 Euro Criterii de selectie GAL

Nr . Cr t

Nr.proiect

1

2

1.

Nr. 27/27.06.2013

Nr.cerere de finantare

Denumirea proiectului

Solicitant

3

4

5

F.411.111.04.13.2.41. 846.27

“Imbunatatirea cunostintelor si consolidarea potentialului intreprinzatorilor din teritoriul GAL Tara Vrancei”

SC STALEBO CONSULT SRL

Punctaj S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

6

7

8

11

12

13

14

15

50

5

5

0

10

10

0

0

S8

S9

S10

S11

16

17

18

19

0

15

0

5

Valoare ajutor financiar nerambursa bil (euro)

Valoare proiect (euro)

20

21

38.000

38.000


2.

Nr. 28/27.06.2013

F.411.111.04.13.2.41. 846.28

“Dezvoltarea rurala prin consolidarea cunostintelor intreprinzatorilor din teritoriul GAL Tara Vrancei�

SC CHINTAM ANI SRL

50

5

5

0

10

10

0

0

0

15

0

Total proiecte Masura 111 = 2

5

38.000

76.000

Suma ramasa disponibila pe Masura 111: 34.000 Euro

Proiecte retrase Masura 111 Nr. Crt.

Nr.proiect

Total proiecte retrase: 0

Nr.cerere de finantare

Denumirea proiectului

Solicitant

Punctaj

Valoare ajutor financiar nerambursabil (euro)

Valoare proiect (euro)

Retrase

0

38.000


Proiecte eligibile neselectate Masura 111 Nr. Crt. 1.

Nr.proiect

Nr.cerere de finantare

Denumirea proiectului

0 Total proiecte eligibile neselectate: 0

0

0

Solicitant

Punctaj

0

0

Valoare ajutor financiar nerambursabil (euro) 0

Valoare proiect (euro)

Retrase

0

0 0

Proiecte neeligibile Masura 111 Nr. Crt. 1.

Nr.proiect

Nr.cerere de finantare

Denumirea proiectului

0 Total proiecte neeligibile: 0

0

0

Solicitant

Punctaj

0

0

Valoare ajutor financiar nerambursabil (euro) 0

Valoare proiect (euro)

Motivatia

0

-

GAL Tara Vrancei - Raport de selectie 05 07 2013 m 111  
GAL Tara Vrancei - Raport de selectie 05 07 2013 m 111  
Advertisement