Page 1

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCAL TARA VRANCEI Buget GAL 2013 cheltuieli eligibile

Denumirea capitolelor de cheltuieli Cap.I Cheltuieli cu personalul GAL Cap.II Cheltuieli pentru derularea activitatilor Cap.III Cheltuieli pentru servicii externalizate TOTAL Valoare (fara TVA)

Denumirea capitolelor de cheltuieli Cap. I Cheltuieli pentru instruire – angajaţi GAL şi Cap. II Cheltuielile pentru realizarea de studii ale zonei Cap. III Cheltuieli pentru evenimente de promovare Cap. IV Cheltuieli pentru furnizarea informaţiei cu Cap. V. Alte cheltuieli pentru animarea teritoriului TOTAL Valoare (fără TVA)

Manager financiar Bogdan Bosoiu

previziuni sem I (Lei) 160.000 15.000 30.000 205.000

previziuni sem I (Lei) 5.000 10.000 30.000 10.000 1.000 56.000

executie bugetara (lei) 116.975

16.069 3.600 136.644

executie bugetara (lei) 10.000 38.980 11.045 60.025

previziuni executie total procente sem.II bugetara anul 2 (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) 73% 165.000 159.456 97% 276.431 186% 44.008 107% 15.000 27.939 12% 6.000 14.400 240% 18.000 66% 186.000 201.795 108% 338.439

procente

procente (lei) 0% 100% 130% 110% 0% 108%

previziuni executie total procente sem.II bugetara anul 2 (lei) (lei) (lei) (lei) 10.000 39.509 395% 39.509 40.000 40.000 100% 50.000 30.000 29.313 98% 68.293 20.000 11.866 59% 22.911 1.000 0 0% 0 101.000 120.688 119% 180.713

GAL Tara Vrancei executie bugetara 2013  
GAL Tara Vrancei executie bugetara 2013  
Advertisement