SSE Katalog 2021

Page 1

PRODUKTKATALOG 2021

SSE NORGE AS

Havnegata 47, 7502 Stjørdal www.sse-norge.no


INNHOLDSFORTEGNELSE

SSE NORGE AS

Om SSE

3

MINEX eco

4

EURODYN

6

TOVEX

8

ANEX A

10

HYDRANEX B

11

E*STAR

12

UNITRONIC

14

NORSTAR

15

INDETSHOCK-SHOCKSTAR

16

DETONEX

18

BERNHARD 70

20

ANDRE PRODUKTER

22


OM SSE NORGE AS SSE Norge AS er en del av SSE Group som er representert i flere land i Europa. Vi er en uavhengig leverandør som har eller kan skaffe de fleste produkter innen det sivile sprengstoffmarkedet, uavhengig av produsent. Bulkstasjonen og kontorene er ved Stjørdal havn. Hvor vi i 2020/2021 har oppgradert bulkstasjonen og kontorlokalene. Tyngdepunktslager i Verdal, ett nyopprettet lager i Åsen og flere lager er under planlegging. SSE Norge AS samarbeider tett med SSE Sverige AB hvor vår matrise og anfo blir produsert. Våre transportenheter bringer deg avtalte varer til avtalt tid og sted, til avtalt pris. Vi har også et nært og godt samarbeid med Stjørdal havn som bringer varer med båt nordover regelmessig. Kjøretøyparken består av MEMU, EXIII og EXII.

KJØP/SALG - TRANSPORT - LAGER Ved håndtering av eksplosiver er det en del lover å forholde seg til: • Ervervstillatelse; vi skal ha mottatt kopi av kjøpers ervervstillatelse. • Ved levering/utlevering skal vi alltid kontrollere at vedkommende som mottar eksplosive varer står på ervervstillatelsen. • Samlagring; som forbruker er det ikke lov å lagre tennere sammen med andre eksplosiver. • Transport; det er kun tennere i 1.4S som kan samlastes med andre klasser eksplosiver i samme kjøretøy. Bil med henger regnes som to kjøretøy. 1.4S klassifiseringen gjelder kun uåpnet emballasje, ved åpnet emballasje regnes det som 1.1B. • EXII (1000kg netto eksplosiver) er maks totalt tillatt for bil og henger samlet.

Sentralbord E-post Web

48 99 46 00 post@sse-norge.no www.sse-norge.no

Facebook

SSE Norge AS

Instagram

ssenorge

SSE NORGE AS


MINEX eco •

Er et blandingssprengstoff som kjennetegnes av høy vektstyrke, høy tetthet og høy detonasjonshastighet. Konsistensen er myk og lukten relativ mild.

Har gjennom en høy grad av flegmatisering gode sikkerhetsegenskaper.

Er et gelatinøst dynamittsprengstoff og inneholder en del nitroglyserin i stedet for bare nitroglykol. Dette er positivt for anvendelsen, fordi nitroglyserinandelen reduserer den påvirkningen man får ved hudkontakt og innåndning av dynamittpåvirket luft. UN NR.: KLASSE: TYPE: ENERGI: GASSVOLUM: VEKTSTYRKE: TETTHET: DETONASJONSHASTIGHET*: KRITISK HULLDIAMETER: LAGRINGSTID: LAGRINGS FORHOLD:

4

4.55 MJ/kg 890l/kg 130% 1.5 ± 0.04 kg/dm³ 2.300 - 7.600 22 mm 1 år max + 32 C °, tørt og luftig

0081 1.1.D A ADR


TYPE

* Bestillingsvare

DIMENSJON mm

PATRONVEKT gram

PATRON/KASSE. st

VEKT/KASSE kg

VEKT/PALL kg

800

31

40**550

1000

24

24

720

43*550

1100

20

22

660

50*550

1600

15

24

720

60*550

2080

12

25

750

65*550

2500

10

25

750

70*550*

2780

9

25

750

75*550*

3125

8

25

750

80*550*

4000

6

24

720

90*550*

5000

5

25

750

95*550*

5000

5

25

750


EURODYN EURODYN 2000/3000 dynamitt er et nitroglycolbasert, høyenergi, tennerfølsomt eksplosiv. Eksplosivet har rød farge med en fast kittlignende konsistens. Eurodyn 2000/3000 kan brukes som bunnladning og som pipeladning der det er behov for et høydensitets- og vannfast eksplosiv. Eurodyn 2000/3000 er utviklet for bruk i gruver, pukkverk og anlegg over jord, tunneler og andre sprengningsarbeider under jord. Eurodyn 3000 kan brukes som primer og en høydensitetspipeladning. Eurodyn 3000 gir spesielt gode resultater med harde bergarter.

6

UN NR.: KLASSE: TYPE:

1.1.D A ADR


EURODYN 2000 22*180

93

270

25

750

25*180

125

200

25

750

25*380

250

100

25

750

30*180

180

140

25

720

30*380

400

60

24

750

35*380

500

50

25

750

40*380

625

40

25

750

45*540

1042

24

25

700

Plastpølse

50*540

1560

16

25

700

Plastpølse

55*560

1923

13

25

700

Plastpølse

60*540

2083

12

25

700

Plastpølse

65*500

2500

10

25

700

Plastpølse

75*540

3125

8

25

700

Plastpølse

85*540

4167

6

25

700

Plastpølse

50*540

1560

16

25

700

Plastpølse

55*560

1923

13

25

700

Plastpølse

75*540

3125

8

25

700

Plastpølse

EURODYN 3000

7


TOVEX •

Er et watergelsprengstoff basert på monometylaminitrat og visse typer, også aluminium for høyning av energi-innholdet.

Er et NG-fritt sprengstoff med høy håndteringssik erhet og vannbestandighet. Konsistensen hos TOVEX kan betegnes som seig og sammenhengende og med god evne ved behov for å utfylle borehullet.

Viser svært gunstige gassverdier, som kan ha betydning ved sprengning under jord.

Er følsom for tennere og kan initieres med standardtennere.

CE: SERTIFIKAT:

BRUKSOMRÅDE TOVEX S EXTRA er et glasskulesensitert sprengstoff som er blitt fremstillt for å oppnå så høy vektstyrke som mulig med vannbasert sprengstoff. I de fleste tilfeller kan TOVEX S EXTRA derfor erstatte dynamitt som bunnladnings sprengstoff. Når TOVEX S EXTRA ble utviklet på 80-tallet med spesielt høyt energi-innhold ble TOVEX S EXTRA brukt i steinbrudd i stedet fordynamitt. På den tiden brukte nesten ingen ANFO, men patronert i hele salven. Ikke noe annet vannbasert sprengstoff klarte oppgaven. TOVEX T har lavere vektstyrke og høyt gassvolum. TOVEX T arbeider skånsomt og er derfor spesielt anbefalt som pipeladning ved forsiktig sprengning ved bebyggelse eller ved andre sprengninger der man vil ha kontroll over utkast og rystelser. Det har vist seg at kombinasjonen TOVEX S EXTRA som bunnladning og TOVEX T som pipeladning kan redusere rystelser vesentlig sammenlignet med konvensjonelle sprengstoff ved bruk av samme boreplan. Har man problem med rystelser er det en bra løsning.

UN NR.: KLASSE: TYPE:

0 1.1.D ADR PvTT0812 079/02

er

m/s.


TYP

TOVEX S EXTRA PLASTSLANGEPATRONER

DETONASJON mm

PARONVEKT gram

25x800* 30x800* 35x800* 40x800 50x800 55x800 60x800 65x800* 80x800* 90x800* 120x800*

500 700 1.000 1.200 1.850 2.280 2.780 3.125 5.000 6.250 10.000

50 36 25 21 13 11 9 8 5 4 2

25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 20.0

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

25x800 30x800 35x800 40x800 50x800 55x800 60x800 65x800 80x800

400 600 800 1.100 1.670 2.085 2.500 2.780 4.170

62 42 31 23 15 12 10 9 6

25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0

600 600 600 600 600 600 600 600 600

TOVEX T* PLASTSLANGEPATRONER

BOREHULLSDIAMETER i mm

PATRON/KASSE stk.

TOVEX SLANGELEDNING i mm Løst stappet SE T

VEKT/KASSE kg.

VEKT/PALL kg.

LADNINGSKONSENTRASJON KG/M Sammenpakningsgrad 10% SE

20%

30%

T

SE

T

SE

T

45

35x800 30x800 25x800

1.20 1.10 0.80 0.55

1.30

1.20 0.90 0.60

1.45

1.30 1.00 0.65

1.55

1.40 1.05 0.70

51

40x800 35x800 30x800

1.55 1.40 1.10 0.80

1.70

1.55 1.20

1.85

1.70 1.30 1.00

2.00

1.80 1.40 1.05

55x800 50x800 40x800 65x800 60x800 55x800 50x800

2.95 2.70 2.45 2.25 1.40 4.15 4.55 3.55 3.25 2.70 2.30

3.25 2.70

2.95 2.45 1.55 5.00 3.55 2.95 2.50

3.55 2.95

3.25 2.70 1.70 5.40 3.90 3.25 2.75

3.85 3.20

3.50 2.90 1.80

4.60

4.20 3.50 2.95

64 64 76 76 76 76

0.90

3.90

4.25

* Bestillingsvare

9


ANEX A •

Er et ANFO-sprengstoff basert på porøs ammoniumnitrat prills og olje.

Kjennetegnes av relativ lav detonasjonshastighet og høyt gassvolum.

Har fordelen av å utfylle borehullet fullstendig noe som gir god sprengeffekt.

Er produsert på en prills som gir god ladeeffekt.

Er relativt følsom for vann i borehullet.

UN NR.: KLASSE: TYPE:

BOREHULLSDIAMETERE mm

CE: SERTIFIKAT:

LADNINGSKONSENTRASJON kg/m

38*

1.15

45*

1.55

51*

1.95

51

1.80

64

2.80

76

4.00

89

5.45

102

7.20

0082 1.1.D B ADR PvTT0812 078/02

i 76mm borehull

*under jord

FORPAKNING

Relativ vektstyrke sammenlignet med Anfo 150

25 kg plastsekk

600

25 kg striesekk

700

700 kg storsekk

700

kg per pall (med bærehåndtak) kg per pall kg per pall

100 50 Diagrammet viser vektstyrken hos de vanligste sprengstoffene; ANFO, dynamit og bulkemulsjon. 0 Bulkemulsion

10

ANEX A

MINEX Eco

ANFO har den laveste kiloprisen og gjør derfor sprengeffekten per. krone særdeles lønnsom.


HYDRANEX B •

Er et ANFO-sprengstoff som har større bestandighet mot vann. Dette har fremkommet ved å blande inn komponenter som får sprengstoffet til å danne en beskyttende gele ved kontakt med vann.

HYDRANEX B gir en god beskyttelse når vannet kan renne ned i borehullet utenfra.

Man bør være forsiktig med spill ettersom HYDRANEX B reagerer på vann og gir en fast glatt gele. UN NR.: KLASSE: TYPE:

0082 1.1.D B ADR PvTT0812 079/02

CE: SERTIFIKAT:

ENERGI: 3,7 MJ/kg GASSVOLUM: 980 l/kg VEKTSTYRKE: 96% av ANFO* TETTHET: 0.85 kg/dm³ ± 0.03 DETONASJONSHASTIGHET*: 3700 m/s** INITIERING: Primer eller sprengstoffspatron med tilpasset diameter (minst 70 % av borehullsdiameteren) KRITISK HULLDIAMETER: 51 mm LAGRINGSFØRHOLD: max+32 C, tørt og luftig LADNING: Med godkjent trykkluftsdrevet utrustning * Ved vannforekomster som forårsaker geledanninger øker detonasjonstrykket for HYDRANEX B hvilket øker sprengeffekten i følge amerikanska undersøkelser. * *i 76 mm borehull

FORPAKNING 25 kg plastsekk

600

25 kg striesekk

700

700 kg storsekk

700

kg per pall (med bærehåndtak) kg per pall kg per pall

11


E* STAR E*STAR elektronisk tenner kjennetegnes med maksimal sikkerhet, timing, nøyaktighet og høy variasjon av opptenningsmuligheter for de fleste sprengningsarbeider. Ved bruk av LM-2 tester er det mulig å sjekke E*STAR tennere når som helst. DLG1600-100 Logger benyttes til å programmere tennerne med forsinkelse fra 1 til 10.000ms. DBM1600-2-K og DBM1600-2-RC tennapparat kan initiere opp til 1.600 E*ST AR tennere per sprengning. Benyttes to tennapparat brokoblet, kan inntil 3.200 E*Star tennere initieres samtidig. TEKNISK BESKRIVELSE

4

UTSTYR

(m)

UN 0255

UN 0456

Systemet skal kun betjenes av opplært og autorisert personell ved hjelp av utvalgt utstyr utviklet spesielt for håndtering av E * STAR tennere. I dag er utstyr godkjent: LM-2 tester, DLG1600-100 logger, DBM1600-2-K, DBM1600-2-RC og DBM-1 tennapparat, trådløst avfyringssystem og utstyr for dobbel kapasitet DIM-1.

FAKTA:

FORDELER

12

• • • • • • • • •

Kobberhylse for god motstand mot vanninntrenging og lang lagringstid Forsinkelser fra 1 til 10.000 ms Minimum forsinker trinn er 1 ms Nøyaktighet er 0,01% av nominell forsinkelse Opptil 1.600 tennere pr tennapparat, når en logger og et tennapparat benyttes Forskjellige muligheter for programming Mulighet for koble 2 x tennapparat med opptil 3.200 tennere pr sprengning Tennere kan verifiseres enkeltvis, pr gren og som komplett salve før hver salve 100% verifisering av salve før sprengning


www.sse-norge.no

SSE NORGE AS - med Sveitsisk kvalitet

Foto: Åge Skjølstad


UNITRONIC Beskrivelse Den kan brukes sammen med: • Unitronic 600 elektroniske tennere • Duplex Harness Wire • Skanner 200 med funksjonstesting av Unitronic 600 elektroniske detonatorer • Blast Box 310 eller Blast Box 310R (med trådløs fjernstyrt avfyring) TM

TM

Bruk Unitronic Electronic Blasting System er designet for bruk i steinbrudd og konstruksjonsoperasjoner samt i mindre kull- ogmetallgruver. For mer krevende miljøer er uni tronicTM 600 detonatorer også tilgjengelige med kraftige blyledninger. TM

bberlegering

til 0

4 (m)

m spole m spole 30m spole 3 m spole

14

UN 0255

60 stk 66 stk 66 stk 36 stk 30 stk

UN 0456

3 3 3 3

stk stk stk stk stk


NORSTAR •

Norstar er en elektrisk fenghette med Vanadium glødetråd og er følgelig en VA-tenner.

I den nye europeiske klassifiseringen av elektriske spreng kapsler finnes fire klasser. Norstar tilhører klasse 3.

Norstar er utstyrt med fast koblingshylse.

Fenghetter fra de ulike klassene kan ikke blandes i samme salve da de har ulike tennimpulser.

Alle tennere kan leveres med emballasje slik at de kan transporteres sammen med eksplosiver.

UN NR.:

0456

KLASSE:

1.4.S

2 år ca 1g per styrke 8

MAX LAGRINGSTID: SPRENGSTOMENGDE: spreng-kapasitetHYLSEDIAMETER: LAGRINGSFORHOLD:

7,5 mm

Unngå ekstremt høy temperatur og luftfuktighet

I beregningene for koblingsanvisningene har vi gått ut f ra en tennkabelmotstand på 5 ohm. Sprengkapsler av ulike klasser som 1, 2 og 3 kan ikke kobles sammen i samme salve.

KOBLINGSANVISNINGER - TENNAPPARAT:

Type Millisekund

Lederlengde m

Forsinkelsestid

4 6

Intervallnummer

25 25

Motstand ohm

1-20 1-20**

3,6 3,6

* Lenger leder er bestillingsvare. ** Intervaller fra 21-30 er bestillingsvare

Lederlengde m: CB 20 VA/ CB 400 NT

Ladingsnivå CI 160 VA 1 2 3 3 4 4 4 4

4 6

Antall fenghetter: 20 20

Antall paralelle serier

1 1 1 2 1 2 3 4

Antall fenghetter pr. serie:

1- 10 11- 40 41- 70 21- 45 71-100 46- 70 31- 50 30- 40

Max: 1x20 1x20

Total antall fenghetter

1- 10 11- 40 41- 70 42- 90 71-100 92-140 93-150 120-160


INDETSHOCKSHOCKSTAR •

Indetshock/Shockstar er et system av ikke - elektriske tennere.

Systemet passer for pallspregning og omfatter tennere med forsinkelsestid på 450-500 ms og kombineres med en koblingsblokk med forsinkelsestid på 0 -100ms.

Tenneren er av fenghette styrke nr. 8 mens koblingsblokken er utrustet med en minitenner med begrenset ladningsmengde. Koblingsblokken er ikke ment for å kunne initiere detonerende lunte uten å bruke Indetshock/Shockstar-tenner.

Alle tennere kan leveres med emballasje slik at de kan transporteres sammen med eksplosiver.

UN nr.:

0361 Sprengkapsler 1,4 B 0500 Koblingsblokk 1,4 S

CE:

No 0589 Exp. 3378/99 No 0589 Exp. 1160/98

MAX LAGRINGSTID: 2 år SPRENGSTOFFMENGDE: ca 1g per sprengkapasitet- styrke 8 7,5 mm HYLSEDIAMETER: Unngå ekstremt LAGRINGSFØRHOLD: høy temperatur og luftfuktighet

TENNERE:

Forsinkelsestid ms:

Tenner stk. kart 1.4S

Slangelengde m: 2,4* 4,8 7,8 10,2 12 15 18 21 24 27* 30* 36*

240 80 50 50 40 30 20 20 20 15 12 9 * Bestillingsvare

16

KOBLINGSBLOKK:

Forsinkelsestid ms:

Lead In Line

Slangelengde m:

Tenner stk. kart

2,4* 4,8 7,8* 30* 50,4*

140 90 60 21 10

750

2 * Bestillingsvare


DUAL DELY:

Forsinkelsestid ms: 450* - 475* - 500

Tenner i samme lengde som Indetshock til og med 24 m.

Shockstar 0* - 9* - 17* - 25 - 42* - 67* - 100* *Bestillingsvare

TUNELL:

Tenner nr. 1 - 10 12 - 20 25 - 60 65 - 90

Slangelengde m: 4,8 7,8 10,2 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0* 30,0* 36,0*

Intervall ms.

INDETSHOCK TS

50 100 200 200

17


DETONEX Er en fleksibel detonerende lunte hvor kjernen består av PETN (pentrit) som er et sprengstoff med meget høyt energi-innhold og høy detonasjonshastighet. PETN er et kraftig primærsprengstoff som foruten i detonerende lunte er en vanlig ingrediens i mange slag av avanserte primere og booster. PETN har kommet til i større utstrekning og brukes også i moderne fenghetter for å etterkomme en økt håndteringssikkerhet.

UN nr.: KLASSE:

DETONEX grovere enn 20 g/m er i følge DSB, Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap, ikke tillatt å bruke som detonerende lunte ved sprengning under jord.

DETONEX-TYP

CE-SERTIFIKAT

0080. EXP.99.0018 0080. EXP.19.0034 0080. EXP.99.0019 0080. EXP.99.0020 0080. EXP.99.0021 0080. EXP.99.0022 0080. EXP.99.0023 0080. EXP.99.0024 0080. EXP.99.0025 0080. EXP.99.0026 * = Bestillingsvare

18

DETONASJONSHASTIGHET m/sek

0065 1.1.D ADR Ineris 0080

CE:

YTRE DIAM m/m

KASSE m

NETTO/KASSE kg


BRUKSOMRÅDE §

§ §

§ § § § § §

Likt bruksområde som 5 g/m, men har en mer klebrig overflate, og er derfor bedre egnet til knyting.


BERNHARD 70 Bernhard 70 er et bulkemulsjonssprengstoff som består av 70% Bernhard emulsjon (ANE) og 30% ammonium-nitrat prills (ANPP). Takket være sin vannbestandighet er Bernhard 70 egnet til lading i tørre, så vel som vannfylte borehull ved sprengningsarbeider i alle anlegg - og steinbruddvirksomheter. Selv om Bernhard 70 kan varieres noe i styrke og tetthet, ønsker vi å levere ett produkt som er likt fra gang til gang. Dette reduserer risiko for overraskelser som varierende tetthet kan representere. Den høye viskositeten reduserer risiko for utrenning i sprekker i berget. Dette gjør igjen at sikkerheten øker og regningen minker. Vi har også erfaring fra å lade i strømpe.

UN NR.: KLASSE:

0241 1.1.D

CE: EXP:

ADR 0241 4609 / 13

LADING Lading utføres med SSE Norge sine MEMUer bemannet med to utdannede operatører. Det er allikevel naturligvis kundens skytebas som bestemmer hvordan salva skal lades slik at lover og regler etterleves og god arbeidspraksis opprettholdes. Vi medbringer sperrefjærer på MEMUen. Tennmidler og bunn- og toppladninger må avklares på forhånd, slik at disse kan medbringes i egen bil. Emulsjonsmatrisen blandes med ammoniumnitrat og gassningsvæske som et ledd i produksjonen på MEMUen. Deretter trenger blandingen å gasse for å sensitives til et eksplosiv. Omtrentlig gassningstid er 15-20 minutter.

ENERGI (beregnet): 2,99 MJ/kg GASSVOLUM: 960 l/kg DENSITET / TETTHET: 0,9-1,2 g/cm3 DETONASJONSHASTIGHET >4000 m/s VANNBESTANDIGHET: MINSTE HULLDIAMETER:

Veldig god 64 mm

LADING Etter avsluttet lading vil du motta en laderapport som inneholder ladet mengde, antall ladete hull, densitet osv. For beste resultat er det viktig at SSE Norge tilføres god og tilstrekkelig informasjon om salva.


FAKTA:

SIKKERHET, TRANSPORT OG LAGRING

PRIMING OG INITIERING

Bernhard 70 er lite sensitivt for utilsiktet omsetting som følge av støt, friksjon eller mekanisk påvirkning under normale forhold. Under transport holdes de ulike komponentene adskilt og blandes først ved produksjonsprosessen. Komponentene er hver for seg klassifisert som 5.1, oksyderende vare, i henhold til ADR.

Bernhard 70 initieres med en booster eller dynamittpatron i hensiktsmessig størrelse samt tennere, så som ikke - elektriske Indetshock / Shockstar, elektriske Norstar eller elektroniske E*star. Bruk av detonerende lunte sammen med Bernhard 70 anbefales ikke.

Lagring av det ferdig produserte sprengstoffet Bernhard 70 ansees ikke aktuelt og anbefales heller ikke.

21


ANDRE PRODUKTER SSE Norge AS lagerfører borehullsplugger i forskjellige størrelser og utgaver. Sperrefjærer har vi for 76-89mm og 104mm borehull på lager. Vi har logger og skyteapparat for elektroniske tennere som vi kan leie ut, vi er også behjelpelig med opplæring. Sirener og skyteapparat for ikke-elektrisk skaffes. Ved andre ønsker og behov er det bare å ta kontakt.


NOTATER

23


Havnegata 47, 7502 Stjørdal www.sse-norge.no

Design: www.ninaside.no

SSE NORGE AS


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.