Kustanne 3/2022

Page 1

To serve and inform since 1995 3/2022 Fresher’s Guide: Get to studentknowlifeinHaaga-Helia! k u s t a n n eTo serve and inform since 1995 Mukana fuksiopas: TutustuHaaga-Heliassa!opiskelijaelämään Meet the Talko’s board of 2022! Talkon hallitus 2022 esittäytyy!

2 kustanne SisällysKustanne3/2022 JULKAISIJA: Talko ry, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki. Tila K1004. toimisto@talko.fi PÄÄTOIMITTAJA: Jonna Henttinen TAITTO: Jonna Henttinen TOIMITUS: Juho Pohjola, Tuo mas Heikkinen, Elvira Santala, Eppu Åberg, Talkon hallituslaiset KUVAT JA KUVITUS: Talkon kuva-arkisto ja Talkon hallituslaiset. 20-1412648 Neljä vinkkiä liiketalouden fuksille Ota kaikki ilo irti! Pasilassa opiskelevan fuksin pikaopas Terveisiä Tradenomiopiskelijoidenliitosta! terveiset In PuheenjohtajanEnglish! palstaTalkonPääkirjoitushallitus esittäytyy Fuksiliite

24.8. Back 2 Business -party 3.-4.9. Linkity lintsillä/Linnanmäki weekend 16.-18.9. Talkon Risteily/Talko’s cruise 21.9. Fuksisitsit/ Sitz for Freshers 29.9. -1.10. Tradenologia 8.10. Talko ry:n vuosijuhlat/Talko ry’s annual gala 17.10. K-Ryhmä ekskursio/ K-Group excursion 20.10. Talkometri -approt/Talkometri -bar crawl 21.11. Bookers ekskursio/ Bookers excursion

4 kustanne PohjolaJuhoTeksti:Pääkirjoitus3/2022

Neljä vinkkiä liiketalouden fuksille Moi, tervetuloa Haaga-Heliaan! Onnittelut uudesta opiskelupaikasta, olet tehnyt juuri hyvän valinnan. Tieto opiskelupaikan saamisesta on monelle todella helpottava hetki, ja huipennus jopa kuukausien stres saamiseen. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen voi hyvissä mielin viettää kesää, sekä valmistautua tulevana syksynä alkaviin opiskeluvuoOpintojensiin. alku on aina jännittävää ai kaa. Kaikki on uutta, ja opeteltavaa on paljon. Ensimmäiset viikot kuluvat yleensä sopeutuessa uuteen ympäris töön ja käytäntöihin. Lukion kaveriporukat eivät enää useilla kulje mukana uuteen kouluun, vaan toisiin tutustu minen tulee aloittaa taas tyhjältä pöy dältä. Monille juuri kavereiden saami nen onkin mahdollisesti isoin huolenaihe ennen opintoja, sillä uudella luo kalla ei ole välttämättä ketään ennalta tuttua. Perusopinnot käydään pitkälti oman luokan kanssa, joten suo sittelen tutustumaan uusiin luokkakavereihin nopeasti. Näin opinnoista tulee paljon mielekkäämmät, sillä hyvällä porukalla kaikki on hauskempaa. Ensimmäinen vinkkini onkin se, että kannattaa olla aktiivinen orien taatioviikolla, ja osallistua iltaohjelmiin. Sillä tavoin omat luokkakaverit tulevat helposti tutuiksi.

Ennen varsinaisia suuntautumisopintoja liiketalouden tradenomin tutkinto kattaa perusopinnot, joissa tarjoillaan maistiaisia kustakin suun tautumisvaihtoehdosta. Perusopinnot voivat joskus tuntua puuduttavilta, koska siellä saattaa olla kursseja, jotka eivät kiinnosta sinua ollenkaan. Toisena vinkkinä suosittelen kuitenkin jo alusta asti miettimään kurssien aikana sitä, mihin mahdollisesti haluaisi suuntautua. Läheskään kaikille suuntautuminen ei ole selkeää heti opintojen alusta alkaen, ja mielipide voi muuttua jopa täysin päälaelleen perusopintojen aikana.

5kustanne 3/2022

Korkeakoulujen opiskelijatapahtumat ovat varmasti suurelle osalle jo tuttu käsite, ja monet odottavatkin innolla pääsevänsä kokemaan niitä. Muistan myös itse olleeni pitkään ennen koulun alkua innoissani haala reista ja lukuisista tapahtumista. Opiskelijatapahtumissa on rento ilmapiiri, ja toisiin ihmisiin tutustuminen on helppoa. Monissa tapahtumissa pukeudutaan haalareihin, mikä luo yhtenäisyyttä Haaga-Helian opiskelijoiden kesken: erotat Haaga-Helialaiset helposti, vaikka olisitkin jonkun muun tahon järjestämässä tapahtumassa. Tapahtumia on joka lähtöön, ja kaikki varmasti löytävät jota kin itselleen mieluisaa. Kolman tena vinkkinä suosittelenkin ehdottomasti uusille opiskelijoille joidenkin tapahtumien kokeile mista, vaikka et kokisikaan itse äsi varsinaisesti bilettäjäksi. Neljäntenä ja viimeisenä vinkki nä suosittelen kaikkien liiketalouden opiskelijoiden liittyvän Talkon jäseniksi. Jos esimerkiksi aiot käydä tapahtumissa, jäse nyys maksaa itsensä takaisin todella nopeasti, sillä Talkon jäsenet saavat liput Talkon järjestämiin tapahtumiin alennettuun hintaan. Osaan Talkon tapahtumista ei edes pääse ilman jäsenyyttä, tästä hyvänä esimerkkinä erittäin suosittu kaksi kertaa vuodessa järjestettävä Talkon risteily. Muita esimerkkejä Talkon hyödyllisistä eduista ovat edunvalvonta, jäsenhintai set haalarimerkit, beerpong -pöytien vuokraus ja yritysvierailut. Hyviä alkavia opintoja kaikille fukseille, ottakaa näistä vuosista kaikki ilo irti!

Juho Pohjola Talko ry:n jäsenvastaava kaudella 2022

6 kustanne Puheenjohtajan3/2022 palsta

HeikkinenTuomasTeksti:

Ota kaikki ilo irti Opiskelujen aloitus herättää tietysti paljon kysymyksiä. Missä olen, maksaako tämäkin, mihin minun pitää mennä, pitäisikö tässä tehdä jotakin? Näitä kysymyksiä miettii jokainen aloittava opiskelija ja teidän onneksenne näihin kysymyksiin löytyy vastaus niin teidän tutoreiltanne, kuin meiltä Talkolaisiltakin. Muutaman viikon päästä kaikki onkin jo ihan selvää pässinlihaa ja aikaa riittää niin opiskelulle, tapahtumille, kuin vapaaehtoistoiminnallekin. Entä minä itse? Kaksi vuotta sitten pai noin sisään Haaga-Helian ovista muutaman yliopistohaun jälkeen. Aluksi tietenkin harmitti, miten paikka yli opistosta ja saamatta, mutta orientaa tioviikon ensimmäisinä päivinä sain huomata, kuinka paljon samanhenkisiä ystäviä oman luokan puolikkaalta löytyi. Sain tutustua ihan mielettömän hyvin tyyppeihin, joiden kanssa jakaa uudessa koulussa aloittamiseen liit tyvät kysymykset, huolet ja murheet. Samaisten ystävien kanssa aloitimme myöhemmin tutor toiminnan. Omana fuksisyksynäni minut pyydettiin mukaan Talkon syyskokouk seen. En tiennyt Haaga-Helian yhdistyksistä, saatikaan yhdistystoiminnasta mitään, mutta menin silti mielenkiinnosta paikalle. Pitkän illan päätteeksi minulle ojennettiin vaaleanpunainen ruusu ja minut valittiin Talkon hallitukseen tapahtumatiimin. Kuvittelin aina järjestö toiminnan olevan tylsää tai muuten vaan ikävää, mutta ensimmäisen vuoden jälkeen olen kyllä jäänyt koukkuun. Kulunut puolitoista vuotta Talkossa on ollut unohtumaton, johon liittyy kaikkea hyvän, huonon, uusien ystävien ja uuden oppimisen väliltä. Kokemusta en vaihtaisi mi hinkään ja odotan innolla loppukautta Talkon puheenjohtajana.

Tuomas Heikkinen Talko ry:n puheenjohtaja kaudella 2022 Te aloittavat fuksit olette hyvässä asemassa, sillä korona alkaa pikkuhiljaa olemaan takana päin. Pääsette aloittamaan opiskelun kampuksilla ja hyppäämään saman tien pää edellä opiskelijaelämään. Tapahtumia riittää, yrittäjien aluille löytyy workshoppeja ja sparrausta, osaavat opettajat kääntävät tradenomin kenestä vain, sekä tietysti uudet elin ikäiset ystävät voivat löytyä mistä tahansa. Nyt jos koskaan on siis aika lähteä mukaan tapahtumiin, tutustua uusiin ihmisiin ja ottamaan kaik ki irti uudesta kokemuksesta. Oli se sitten kerho, tapahtuma tai vaikka uuden kokeilu hallitustoiminnan parissa, niin nyt on aika TEHDÄ. Pitäkää erityisesti silmällä mahdollisia risteilyjä ;)! Fuksit!TLDR; Osallistukaa, tutustu kaa ja verkostoitukaa! Edessänne on reilu kolme vuotta, joista voit tehdä itsellesi kor vaamattoman saadaan opin, ystävien, muistojen, sekä kon taktien muodossa. Heittäydy täysillä mukaan Haaga-Heli aan ja ennen kaikkea muista pitää hauskaa opin ohella. Mukavaa alkanutta opiskelua, onnea ja menestystä!

7kustanne 3/2022

2022hallitusry:nTalkoTeksti:

8 kustanne 3/2022

Terve, olen Tuomas Heikkinen ja olen kolmannen vuoden liiketalouden opiskelija, suuntana raha ja talous. Olen toista vuotta jo Talkon hallituksessa, joista ensimmäisen toimin Talkon tapahtumavas taavana ja nyt puheenjohtajana. Hallitustoiminta Talkossa on tuonut kavereiden ja kivan vapaa-ajan oheistoiminnan lisäksi juuri sopivan verran haas teita ja uusia kokemuksia opiskelun ohelle. Itselleni paras muisto kuluvalta vuodelta on rajoituksien purkua ja kampuksille palaaminen, sekä tietysti Tal kon talviolympialaisristeily. Jos sitä nyt muistoksi voi kutsua… Näillä näkymin teille fukseille saadaan aikaiseksi ihan mieletön syksy! Tervetuloa ja tapaamisiin! Tiia Tamminen - Varapuheenjohtaja Moikka! Mä oon Tiia ja aloitin liiketaloudenopin not tammikuussa 2021. Tänä vuonna toimin va rapuheenjohtajana

Talkon hallitus esittäytyy

Talko ry:n toiminnan pyörittämisestä vastaa ensikädessä yhdistyksem me hallitus. Hallitus ei päätä itsenäisesti yhdistyksen toiminnasta, vaan toteuttaa jäsenistömme hyväksymää toimintasuunnitelmaa johon jokaisella jäsenellä on valta vaikuttaa. Tänä vuonna hallituksessamme on 11 jäsentä, joihin tulette varmasti tör määmään lukuisia kertoja sekä koulussa, että sen ulkopuolella. Lue alta hallituksemme jäsenten esittelyt ja paina nämä kasvot mieleesi – meitä saa aina tulla nykimään hihasta, olipa asiasi mikä tahansa. Tuomas Heikkinen - Puheenjohtaja

Talkossa, eli autan meidän PJ:tä hommissa ja huutelen tapahtumien pe rään. Ehdottomasti parhaat (vaikkakin vähäiset) muistot on meidän jäsenristeilyiltä, mutta tänä vuonna eniten odotan Tradenologiaa! Jos jokin mietityttää järjestöasioissa, tapahtumissa ja mis tä vaan muussa, niin mielelläni juttelen aiheesta kuin aiheesta :) Nähdään kampuksella! <3

9kustanne 3/2022

Anna Orivuori – Rahastonhoitaja Moiii, olen Anna Orivuori, 23-vuotias ensimmäisen vuoden liiketalouden opiskelija. Toimin Talkossa rahastonhoitajana. Olen ensimmäistä kertaa mukana hallitustoiminnassa ja olen siitä tosi innoissani, kun pääsen oppimaan uutta sekä haastamaan itseäni. Hauskin muisto viime keväältä on ehdottomasti risteily. Odotan innolla syksyn tapahtumia ja uusien ihmisten tapaamista. Nähdään koulussa ja bileissä <3 Manu Airas – Yritysyhteistyö Hei, olen Manu Airas 25-vuotias liiketalouden opiskelija. Olen suuntautunut raha- ja talousopintoihin, joista puuttuu enää oppari. Tämä on toinen vuoteni Talkossa ja jatkan samassa pestis sä kuin edellisenä vuonna eli yritysyhteistyövastaavana.Tehtävänäni on toimia yhteistyöjärjes töjen yhteyshenkilönä ja hoidan heidän kanssa sopimukset ja muut käytännön asiat. Toivon että saamme järjestettyä ekskursiot syksyllä. Miron Juhanpelto – Kulttuuri Moikka! Oon Miron Juhanpelto ja oon ensimmäisen vuoden liiketalouden opiskelija. Mulla alko nyt eka kausi Talkon hallituksessa ja toimin kulttuurivastaavan roolissa. Mulla vastuu alueisiin kuuluu esi merkiksi sitsien järkkäily. Viime lukukaudelt kerkes jäädä paljo hyviä muistoi ja omii lemppareit oli Talkon risteily ja sit tietenki vappu, josta ei vieläkää oo täysin selvitty. Ootan innolla tulevaa lukukautta ja kaikkii tapahtumii, joita tiedos. Nähään sit koulul ja bileis :)

Akseli Mäkinen – Koulutus- & Sosiaalipolitiikka Hellurei!Olen

Syyslukukaudelta 2022 odotan eniten uusien ja vahojen tuttujen tapaamista, fuksisitsejä, jallupöllön bongaamista risteilyllä sekä Apollon karaokea. Minuun saa olla vapaasti yhteydessä. Nähdään koululla ja sen ulkopuolella!

Ossi Arola – Tapahtumat Moikka! Mie olen Ossi Arola ja aloitan kolmatta vuotta liiketalouden opintoja HR:n ja johtamisen kimpussa.

10 kustanne 3/2022

Talkon hallitus esittäytyy

Helena Lampinen – Tapahtumat Moikka!Mäoon Helena Lampinen, oon 4. vuoden liiketalouden opiskelija ja mun suuntautuminen on laskentatoimeen sekä taloushallinnon järjestelmiin.

Toimin nyt jo 3. kautta Talkon hallituksessa ja tänä vuonna mun pesti on tapahtumavastaava. Vastataan Ossin kanssa lähes kaikista Talkon tapahtumista vuoden aikana ja eniten odotan itse Talkon 28. vuosijuhlia, jotka pidetään tulevan syksyn aikana.

Tämä on ensimmäinen vuoteni Talkon hallituksessa ja toimin tapahtumavastaavana yhdessä Hellun kanssa. Kevään tapahtumissa oli järjettömän hauskaa ja syyskaudesta tulee vielä isompi. Pidä mielessä erityisesti risteily, vuosijuhlat ja Talkon approt, nähdään tapahtumissa!

Akseli Mäkinen, markkinointiin ja viestintään suuntautunut viimeisen vuoden liiketalouden opiskelija. Minulla on kunnia toimia Talkossa sosiaalija koulutuspoliittisena vastaavana tänä vuonna.

Olen kaikkien talkolaisten tukena koulutukseen ja opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvissä aiheissa.

11kustanne 3/2022

Juho Pohjola – Jäsenasiat, hallituksen sihteeri Moi! Oon Juho, neljännen vuoden liiketalouden opiskelija. Olen suuntautunut opinnoissani markkinointiin ja viestintään. Talkon toimin nassa olen ollut mukana nyt puoli vuotta, ja olen pitänyt kyseisistä hommista paljon. Mun roolit Talkossa on jäsenvastaava ja hallituksen sihteeri. Multa voi tulla vapaasti kyselemään esimerkiksi jäsenyyksiin liittyvistä asioista. Tule valta syksyltä odotan eniten lukuisia tapahtumia, erityisesti Talkon järjestämiä. Jonna Henttinen – Markkinointi & viestintä Hola! Oon Jonna, kolmannen vuoden liiketalouden opiskelija ja suuntautunut global markets & tra deen. Oon kans yks liiketalouden vastuututoreista ja suosittelenkin kaikille lähtemään koulun oheis toimintaan mukaan, jos se kiinnostaa edes vähääkään. Hallitus - sekä muulla toiminnalla oon saanut puristettua kaiken irti näistä Haaga-Helia vuosista, ja työelämäänkin on saanut paljon uusia työkaluja näiden ansioista. Toivottavasti nähdään tapahtumissa! Elvira Santala - Markkinointi & Viestintä, Kustanteen päätoimittaja Moikka, mun nimi on Elvira ja olen 2. vuoden tradenomi opiskelija monimuotolinjalta. Arkipäivät menee usein töissä, mutta todennäköisesti minut löytää kuitenkin useimmista opiskelijatapahtumista. Nähdään niissä ja ihanaa koulun aloitusta sekä jatkoa kaikille!

Opiskelupaikat - Kampukselta löytyy nurkkauksia koulun tietokoneilla varusteltuna. Näitä löydät mm. kerroksista 1, 3, 4 ja 5. Lisäksi koulun 6. ja 7. kerroksessa on kokouskoppeja, jotka ovat varattavissa. Koppeja kannattaa myös hyödyntää silloin, kun ne näyttävät tyhjiltä. Vapaita työskentelytiloja: 1K209, K003 ja 6212. Pasilan tiloja voi varata sähköpostitse: tilavaraus.pasila@haaga-helia.fi

Pääraiteen lounas Bistro Café:n lounas Ma-To: 10:15-16:00 Ma-To: 10:30-14:00 & 16:00-18:00 Pe: 10:15-14:30 Pe: 10:30-13:00

Hissit – Kampuksen hissit saattavat hämmästyttää alussa, mutta ovat loppujen lopuksi helppokäyttöiset. Paina hissien ulkopuolella olevista painikkeista haluamasi kerroksen numero ja ääni ilmoittaa sinulle oikean hissin. Jotta hissit toimivat tehokkainten, paina painiketta niin monta kertaa, kun on samaan kerrokseen haluavia. Väritulostus – Opiskelijalla on mahdollisuus tulostaa koulun tulostimilla 400 sivua/ lukukausi. Kampuksella on useampi tulostin, mutta väritulostimia on vain pari ja ne löydät luokista 4203 ja 4204. Huomioi, että väritulostimella tulostettu sivu kuluttaa sivusaldoasi 4:llä sivulla.

Helga Lounge & Kitchen – Lounge ja Kitchen sijaitsee kampuksen K1 kerroksessa ja niitä voi hyödyntää kuka tahansa Haaga-Helialainen. Tiloissa voit rentoutua, pelata lautapelejä, opiskella tai vaikkapa keittää kahvit ja syödä eväitä. Kitchenillä voit säilyttää omaa kahvipakettia tai omia eväitä, mutta ne kannattaa varustaa omilla nimillä. (P.s. Talkolta saa kahvia paria kolikkoa vastaan, jos ei halua omaa tuoda Kitchenille). Tiloja voi varata myös omaan käyttöön arkipäivisin 17:30-23:00 Helgalta.

12 kustanne 3/2022

HäkkinenEveliinaTeksti:FuksiopasTervetuloa

Haaga-Heliaan uudet opiskelijat! Orientaatioviikko on jännittävää aikaa: uusia ihmisiä kaikkialla ja uutta tietoa tulvii joka suunnasta. Helpottaaksemme uuden tiedon tulvaa ja sen muistamista, olemme koonneet teille pienen infopaketin meidän kampuksestamme ja opiskelijaelämästä, jonka avulla pääset toivottavasti aloittamaan opiskelut hieman sujuvammin täällä! Nice to Know Pasilan kampus – Pasilan ulko-ovet ovat auki opetusviikoilla ma-pe: 7:30-19:15, sekä la: 8:00-14:30. Helga Kitchenillä voi kuitenkin oleilla jopa 23:00 asti. Ruokalat - Kampuksella on kaksi ruokalaa: SLK talon ruokala (Pääraide), sekä kampuksen Bistro-kahvila. Ruokalistalta löytyy päivittäin liharuoka (vain Pääraiteessa), kasvisruoka, keitto ja salaatti. (Huom! Poikkeusolosuhteet saattavat vaikuttaa aukioloaikoihin.)

Fuksiaiset - Fuksiaiset ovat Helgan järjestämä, uusille opiskelijoille suunnattu tapahtuma, jossa kierretään oman ryhmän kanssa rasteja, suoritetaan erilaisia tehtäviä ja kerätään näin pisteitä. Jokaisilla fuksiaisilla on oma teemansa ja olennainen osa tapahtumaa onkin tämän teeman mukainen pukeutuminen koko ryhmän voimin! Rastikierroksen jälkeen fuksiaiset huipentuvat huikeisiin jatkobileisiin, jossa julistetaan pistekilpailun voittajat ja jaetaan palkintoja mm. parhaasta pukeutumisesta ja ryhmähengestä. Tätä tapahtumaa et halua missata!

13kustanne 3/2022

Talkon risteily kevät 2022 teemalla TalkOlympics.

Ravintola Musta Härkä – Pitkän koulupäivän päätteeksi voi halutessaan mennä rentoutumaan ja pelaamaan biljardia Pasilan Haaga-Helialaisten kantapaikkaan, Härkään. Osoite: Mäkelänkatu 52. Perille pääsee nopeasti kävellen tai ratikalla. P.s. Opiskelijakortti Slice:llä saa juomista alennusta! Opiskelijatapahtumat

Kide.app – Tästä sovelluksesta löydät lähes kaikki opiskelijatapahtumat ja niiden liput. Lipunmyyntien aikatauluista kannattaa ottaa selvää etukäteen, sillä useat tapahtumat myydään loppuun heti. Kide.appin kautta voit myös ostaa Talkon sekä Helgan jäsenyyden. B2B – Back to Business on Talkon kahdesti vuodessa järjestämä tapahtuma, jossa juhlitaan lukukauden aloitusta. B2B poikkeaa perinteisistä opiskelijabileistä pukukoodillaan, sillä näihin kekkereihin ei pueta haalareita vaan pukukoodina toimii tapahtuman nimeä mukaillen Business/Smart Casual. Muista ostaa lippusi etukäteen – viimeksi tapahtuma oli loppuunmyyty!

Sitsit - Akateeminen pöytäjuhla, jossa syödään, juodaan ja ennen kaikkea lauletaan! Illan kulkua johtaa toastmaster, joka juontaa tapahtumaa sekä jakaa puheenvuoroja ja tarvittaessa rangaistuksia, mikäli sitsietikettiä rikotaan. Vaikka sitsit saattavat kuulostaa paperilla hieman muodollisilta tapahtumilta, voimme taata, että ne ovat tylsän pönötyksen vastakohta! Talko järjestää uusille fukseille omat fuksisitsit, joissa tutustutaan tarkemmin sitsien tapoihin rennossa ilmapiirissä. Varaudu siis laulamaan, nostamaan maljaa, (syömään) ja pitämään

Fuksiopas Wappu- Wappu on monen opiskelijan vuoden kohokohta ja sen viettäminen on oleellinen osa opiskelijakulttuuria. Haaga-Heliassa wappua vietetään Helgan 8 päivän wapun merkeissä, vaikka todellisuudessa juhlinta kestää jopa 12 päivää. Jokaisena päivänä on vuorossa oma tapahtumansa, joita järjestävät Helgan lisäksi Haaga-Helian opiskelijayhdistykset.

Tapahtumissa käymällä saa kerättyä leimoja Wappupassiin ja kuudella leimalla voi lunastaa itselleen Helgan himotun wappumerkin haalareita koristamamaan. Kaikista hulluimmille juhlijoille on tarjolla myös erillinen wappudiplomi, jonka ansaitsee käymällä kaikissa Helgan 8 päivän wapun tapahtumissa. Approt- Approt ovat tapahtumia, joissa kierretään baareja ja ravintoloita samalla keräten leimoja suorituspassiin ostamalla juomia (alkoholittomia tai alkoholillisia). Tietyllä määrällä leimoja lunastat itsellesi haalarimerkin. Approt ovat parhaimmillaan pienen kaveriporukan kanssa kiertäessä, mutta samalla ne ovat loistava tilaisuus tavata uusia ihmisiä eri korkeakouluista. Ensimmäisiin approihin pääset tutustumaan jo orientaatioviikolla! Vuoden isoimpia approja: Limeksen Appro, SivuAineAppro, Hämeenkadun Appro ja Helsinginkadun Approt. Vaikuttaminen Haaga-Helian aineyhdistykset ja opiskelijakunta tekevät jatkuvasti yhteistyötä koulun henkilökunnan kanssa parantaakseen tradenomitutkintoa ja koulutuksen tasoa. Myös sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että opiskelijoiden ääntä kuunnellaan koulun päätöksenteossa. Kokoukset kulkevat eri nimillä (Yty=liiketalouden ko, Myynnin pyöreä pöytä=Myynnin ko, Round table= GloBBA), mutta sisällöt ovat samat. Kaksi kertaa lukukaudessa järjestettävissä kokouksissa keskustellaan ajankohtaisista asioista ja koulutusohjelman johtaja ja opinto-ohjaajat vastaavat opiskelijoiden esittämiin kysymyksiin. Kokouksiin voi kuka tahansa opiskelija osallistua ja näissä kokouksissa sinulla on mahdollisuus esittää palautetta opetuksesta, opettajista ja mistä tahansa sinua askarruttavasta kouluun liittyvästä asiasta. Tarkkaile nettisivujamme, sillä ilmoitamme kokousten ajankohdat, kun saamme ne tietoomme!

14 kustanne 3/2022

Talko, Helga, Tradenomiopiskelijat

15kustanne 3/2022

Talko - Haaga-Helian liiketalouden opiskelijat Talko ry, eli tuttavallisemmin Talko, on Pasilan kampuksella toimiva liiketalouden, kansainvälisen liiketoiminnan ja myynnin koulutusohjelmien oma opiskelijayhdistys. Toisin sanoen, sinun oma yhdistyksesi! Talko järjestää jäsenilleen monia huikeita tapahtumia kuten bileitä, sitsejä, risteilyitä, jäseniltoja, yritysvierailuja ja paljon muuta. Tapahtumien lisäksi harjoitamme aktiivista edunvalvontaa, jotta koulutuksen taso on korkeimmalla mahdollisella tasolla. Talkon hallituslaisilta voi siis aina tulla kysymään apua, olipa kysymyksesi mikä tahansa. Liittymällä Talkon jäseneksi saat heti käyttöösi lukuisia jäsenetuja kuten edullisemmat bileliput ja haalarimerkit, pääsyn moniin huikeisiin jäsentapahtumiin ja jäsenhintaiset Finnkinon leffaliput! Talko on myös yksi Tradenomiopiskelijoiden paikallisyhdistyksistä. Liittymällä Talkoon liityt siis samalla myös Tradenomiopiskelijoiden jäseneksi. Toimistomme sijaitsee Helga Kitchenin yhteydessä K1-kerroksessa ja sinne saa aina tulla moikkaamaan päivystysaikoina! Päivystysajat löydät helpoiten meidän nettisivuilta tai someista.

Kun luet tätä artikkelia, olet luultavasti kuullut jo monta esittelypuheenvuoroa eri tahoilta ja päässäsi pyörii monia kysymyksiä: Mitä eroa on Helgalla ja Talkolla? Voinko liittyä molempiin ja miten se hyödyttää minua? Entä mitä Tradenomiopiskelijat tekee? Jotta kaikkien eri tahojen sekamelska selviäisi edes hieman, on alla kerrottuna lyhyesti jokaisesta yllä mainitusta toimijasta.

Helga - Yksilön turvana, yhteisönä opiskelijalle. Haaga-Helian opiskelijakunta Helga on lakisääteinen Haaga-Helian opiskelijoiden edunvalvoja. Edunvalvonnan lisäksi Helga vastaa Haaga-Helian tutoroinnista, sekä kehittää opiskelijakulttuuria. Kaikilla Haaga-Helian opiskelijoilla käytössä olevat petroolinsiniset haalarit ovat saatavilla Pasilan kampuksen 2. kerroksen Helga Pointilta. Helga Pointista voit myös halutessasi vuokrata oman kaapin/lokeron orientaatioviikon jälkeen. Helga järjestää myös monet Haaga-Helian perinteisimmistä opiskelijatapahtumista, kuten Fuksiaiset, sekä vastaa yhdessä yhdistysten kanssa järjestettävästä Helgan 8 Päivän Wapusta. Jokainen Haaga-Helian opiskelija on enemmän kuin tervetullut Helgan jäseneksi! Tradenomiopiskelijat on nimensä mukaisesti kaikkien suomessa opiskelevien tradenomiopiskelijoiden oma liitto, joka koostuu ympäri suomea toimivista paikallisyhdistyksistä, kuten esimerkiksi Talko. Tradenomiopiskelijoiden toimintaa pyörittää opiskelijoista koostuva liittohallitus ja sen tärkeimpiä tehtäviä ovat sekä koulutuksellinen että ammatillinen edunvalvonta ja erilaisten tapahtumien järjestäminen. Tradenomiopiskelijoiden jäsenenä saat käyttöösi monia arvokkaita jäsenetuja, kuten ura-, laki- ja hyvinvointipalveluita, vakuutuksia ja jopa työttömyyskassan. Heillä on 3 eri jäsentasoa, jotka vaikuttavat käytössä oleviin jäsenetuihin. Lisää tietoa Tradenomiopiskelijoista ja eri jäsentasoista saat Talkon hallituslaisilta tai osoitteesta www.tradenomiopiskelijat.fi.

Opiskelu on tunnetusti ihmisen parasta aikaa ja ainakin omalta osin voin todeta tämän pitävän erityisen hyvin paikkaansa. Olen saanut opiskeluvuosieni aikana runsaasti uusia kavereita, ja tämän on mahdollistanut paikallisyhdistysten järjestämät hauskat tapahtumat. Näitä tapahtumia löytyy aina uraa kehittävistä yritysvierailuista perinteisiin bileisiin ja yhteisöllisiin sitseihin.

Vuoden huipentuma tulee kuitenkin olemaan valtakunnallinen opiskelijatapahtuma Tradenologia, joka kerää tradenomiopiskelijat kautta Suomen kisaamaan parhaan opiselijakaupungin tittelistä. Tapahtuman teemana toimii tällä kertaa Suomi vs. Turku, eli nyt jos koskaan on loistava mahdollisuus päästä näyttämään mistä kaupungista Suomen kovimmat opiskelijat tulevat! Nappaa siis uudet luokkakaverisi mukaan ja lähde tutustumaan Turkuun. Tradenologia on tarjonnut minulle opiskeluaikani parhaimpia kokemuksia ja haluan kannustaa myös teitä uskaltamaan ja kokemaan uutta. Nauttikaa näistä vuosista ja toivottavasti nähdään teidät Terveisin,Tradenologiassa! Eppu Åberg, Tradenomiopiskelijoiden puheenjohtaja

Toivottavasti olette saaneet kesän aikana levättyä, sillä nyt on jälleen aika aloittaa uusi lukukausi täynnä uusia kokemuksia ystäviä ja tottakai opiskelua. Myös me Tradenomiopiskelijoiden liittohallituksessa olemme innolla valmiina jatkamaan tradenomi- ja BBA-opiskelijoiden etujen ajamista sekä puolustamista aina valmistumiseen ja työelämään saakka! Liittyessäsi Talkoon liityt myös meidän huikeaan yhteisöömme ja saat opiskelusi tueksi liudan mahtavia jäsenetuja, joita ovat muun muassa palkkaneuvonta, uraohjaus, työttömyyskassa ja lakineuvonta. Eduista kannattaa ottaa kiinni heti opiskelujen alussa, joten muista käydä nykäisemässä lähintä Talkolaista hihasta tähän liittyen.

16 kustanne Tradenomiopiskelijoiden3/2022 tervei set

Hei uudet ja vanhat Talkon jäsenet !

is known to be a person’s best time, and at least for my own part, I can say that this is especially true. During my years of study, I have made plenty of new friends, and this has been made possible by the fun events organized by local associations. These events range from career-developing company visits to traditional parties and community gatherings.

However, the culmination of the year will be the national student event Tradenologia, which gathers BBA students from all over Finland to compete for the title of the best student city. This time the theme of the event is Finland vs. Turku, so now if ever there is a great opportunity to show from which city Finland’s toughest students come from! So grab your new classmates and go explore Turku. Tradenologia has offered me the best experiences during my studies, and I want to encourage you too to dare and experience something Enjoynew. these years and I hope to see you at Tradenologia!

I hope you have rested during the summer, because now it’s time to start a new semester full of new experiences, friends and, of course, studying. We at the Students of Business and Technology are also excited to continue promoting and defending the interests of BBA students until graduation and working life! When you join Talko, you also join our great community and get a lot of nice member benefits to support your studies, which include salary advice, career guidance, unemployment fund and legal advice. You should take advantage of the benefits right at the beginning of your studies, so remember to go and shake the sleeve of the nearest member of Talko in this Studyingregard.

Hello new and old members of Talko !

17kustanne 3/2022 Greetings from Tradenomiopiskelijat

Regards, Eppu Åberg Chairman of Students of Business and Techonology

20 kustanne 3/2022

Four tips for the new business students Hi, welcome to Haaga-Helia! Congratulations on your new place of stu dy, you have just made a good choice. The information about getting a place to study is a really relieving moment for many, and the culmi nation of even months of stress. After accepting a study place, you can enjoy the summer and prepare for the study years starting next fall.

PohjolaJuhoText:Editorial

The beginning of studies is always an exciting time. Everything is new, and there is a lot to learn. The first weeks are usually spent adapting to the new environment and practices. High school Friends no longer go with many to the new school, but getting to know others has to start again from an emp ty table. For many, making friends is possibly the biggest concern before studies, because there is not necessarily anyone in the new class that they already know. Basic studies are mostly done with your own class, so I recommend getting to know your new classmates quickly. In this way, studies become much more meaning ful, because everything is more fun with a good group. My first tip is that you should be active during the orientation week and participate in the evening programs. In this way, your classmates become familiar Beforeeasily. the actual orientation studies, the Tradenom degree in business administration covers the basic studies, where samples of each orientation option are served. Undergraduate studies can sometimes feel numbing, as there may be courses that don’t interest you at all. Howe ver, as another tip, I recommend from the beginning to think about where you might want to go during the courses. Almost everyone’s orientation is not clear right from the start of their studies, and the opinion can even change completely during basic studies.

Juho Pohjola Talko ry`s member coordinator in 2022

21kustanne 3/2022

Student events at universities are certainly a familiar concept to a large number of people, and many look forward to experiencing them. I also remember myself being excited about overalls and numerous events for a long time before school started. Student events have a relaxed at mosphere, and getting to know other people is easy. At many events, overalls are worn, which creates unity among Haaga-Helia students: you can easily distinguish Haaga-Helia students, even if you are at an event organized by someone else. There are events everywhere, and everyone is sure to find something they like. As a third tip, I definitely recommend new students to try out some events, even if you don’t really consider yourself a party-goer.

As a fourth and last tip, I recommend that all business students join Talko as members. For example, if you plan to go to events, the membership pays for itself very quickly, because Talko members get tickets for events organized by Talko at a reduced price. You can’t even get to some of Talko’s events without a membership, a good example of this is the very popular twice-a-year Talko cruise. Other examples of Talko’s useful be nefits include advocacy, member-priced coverall badges, beer pong table rentals and company visits. Good starting studies for all freshmen, make the most of these years!

Take all the joy out of it

At first, of course, I was annoyed with how I did not get in university, but in the first days of orientation week, I noticed how many like-minded friends there were in the half of my own class. I got to know new awesome friends with whom I shared the questions and worries of starting at a new school. With these same fri ends, we later started tutoring. In my freshman autumn I was invited to join the autumn statutory meeting of Talko. I didn’t know anything about Haaga-Helia’s associations, let alone the work done within these associations, but I still went there out of interest. At the end of a long evening, I was handed a pink rose and was elected to the Board of Talko as a member of the event team. I always thought that organizational activities would be boring or otherwise just tedious, but after the first year I have been hooked. The past year and a half at Talko have been unforgettable, involving everything from good, bad, new friends and learning new things. I wouldn’t trade my experience for anything and I’m looking forward to the rest of the term as the chairperson of Talko.

Chairperson’s3/2022

What about myself?

Of course, the start of studies raises a lot of questions. Where am I, does this also cost money, where do I have to go, should something be done here? These questions are on the mind of every new student, and luckily for you, the answer to these questions can be found both by your tutors and by us, the members of Talko board. In a few weeks’ time, everything will be clear and there will be plenty of time for studies, events and even board activities.

Column

HeikkinenTuomasText:

22 kustanne

Two years ago, I waltzed in through Haaga-Helia’s doors after a few unsuccessful univer sity applications.

You starting freshmen are in a good position, as covid-19 situation is slowly starting to be behind us. You will be able to start studying on campuses and immediately jump headfirst into student life. There are plenty of events, there are workshops and sparring for entrepreneurs, competent teachers push anyone through the BBE program, and of course new lifelong friends can be found anywhere. So now more than ever, it’s time to get involved in events, get to know new people and make the most of the new experience. Whether it’s a club, an event or even a new experiment with organizational activities, now is the time to DO SOMETHING.

Freshmen!TLDR; Participate, get to know each other and network! There are just over three years ahead of you that you can make invaluable for your self in the form of lessons, friends, memories, and contacts. Throw yourself fully into Haaga-Helia and, above all, remember to have fun along with learning. Especially keep an eye out for possible cruises ;)! Have a nice start to studying, good luck and success!

23kustanne 3/2022

Tuomas Heikkinen

The chairperson of the board in 2022

Meet The Board

Talko’s operations are mainly run by members of the association’s board. All of the board’s actions are based on a strategy approved by the members of our association – every member of Talko has the right to influence that Thisstrategy.year Talko’s Board consists of 11 members, who you will surely meet many times during the fall. Read the introductions of our board members and try to remember these faces – you can always come to us no matter what you want to talk about. We do this for you, our dear members.

Hello, I’m Tuomas Heikkinen and I’m a third-year BBA student, majoring in finance. This is my second year on the Board of Talko, the first of which I was the member event coordinator and now the chairperson of Talko. In addition to new awesome friends and a nice hobby for my free time, board activities at Talko have brought just the right amount of challenges and new experiences alongside studying. The best memory of the current year is the lifting of restrictions and returning to campuses, as well as, of course Talko’s cruise. If you can even call it a memory... For now it seems you freshmen are going to have an amazing autumn!

Tiia Tamminen – Vice Chairperson of the Board

Tuomas Heikkinen – Chairperson of the Board

2022inboardry`sTalkoText:

24 kustanne 3/2022

Hello! I am Tiia and I started my BBA studies in January 2021. This year, I act as vice-chairperson in Talko which means I help our CP in whatever he needs and keep track of our events. The absolute best (although very few) memories are from our member cruise but this year I am most excited for Tradenologia in Turku! If you have any questions about anything, I will gladly quide and talk about anything :) See you around campus! <3

My name is Miron Juhanpelto and I am a firstyear business administration student. I’m now star ting my first term on the Talko board and I’m wor king in the role of culture coordinator. My areas of responsibility include, for example, organizing sitz. I’ve already gotten a lot of good memories and my favorites from last semester were Talko’s cruise and of course Vappu, which I still haven’t fully recovered from. I am looking forward to the upcoming semester and all the events. See you at school and at parties :)

Hello!

Manu Airas – Corporate co-operation

25kustanne 3/2022

Anna Orivuori – Treasurer Heyy, I’m Anna Orivuori, a 23-year-old first-year business student. I work at Talko as a treasurer. It’s my first time participating in board activities and I’m really excited about it, as I get to learn new things and challenge myself. The funniest memory from last spring is definitely the cruise. I am looking forward to the autumn events and meeting new people. See you at school and at parties <3

Hello, I’m Manu Airas 25-year-old business administration student, specializing in accounting and finance. This is my second year at Talko and I will continue in the same position as the previous year, as the business partnership coordinator, so I will work as a contact person for co-operation organizations and handle contracts and other practical matters with them. I hope we can organize excursions in the fall. Miron Juhanpelto – Culture

My name is Ossi Arola, I’m currently on third year of my Finnish BBA studies, specializing in HR and managerial work. It is my first year in Talko, and it is already been full of amazing events and people. I am working as an event coordinator together with Hele na so there is more awesome events coming this year where we can get to know you guys. Come to visit us in Helga Kitchen!

Ossi Arola – Events

Akseli Mäkinen – Educational & Social Politics

26 kustanne 3/2022 Meet The Board

Hello! I’m Akseli Mäkinen, a last year’s business economics student majoring in marketing and communications. I have the honor of serving as Talko’s educational and social politics coordinator this year. I will support all Talko members with educational matters and the well-being of students. Things I am most looking forward to in fall semester 2022 are meeting new and old friends, the Freshmen sitz, Apollo’s karaoke and seeing the Jallu Owl at a cruise. Feel free to contact me. See you at the campus and everywhere else!

Hello!

Helena Lampinen – Events

Hello!Myname is Helena Lampinen and I’m a 4th year student specializing in calculation and business management systems. This is already my third year in the Talko board and this year my role is to be one of the two event coordinators of Talko. Me and Ossi organize almost all the events of Talko and the one I’m most looking forward to is our 28th Annual Gala, which is happening this Fall.

Elvira Santala - Marketing & Communications, Editor in Chief of Kustanne Hello, my name is Elvira and I’m a 2nd year business administration student from the blended learning -line. Weekdays are often spent at work, but you can probably find me at most student events. See you there and I hope everyone has a wonderful start of school!

Juho Pohjola – Member coordinator, secretary Hi! I’m Juho, a fourth-year BBA student. I’m majoring in marketing. I’ve been on Talko’s board for six months now, and I’ve enjoyed it a lot. My roles in Talko are member coordinatoe and secretary of the board. Feel free to ask me about things related to memberships, for example. I am looking forward to numerous events in the coming autumn, especially those organized by Talko, of course.

27kustanne 3/2022

Jonna Henttinen - Marketing & Communications

Hola! I’m Jonna, a third year BBA student. I’m ma joring in global markets and trade. I am also one of the head tutors of the BBA degree programme and I recommend everyone to join the extracur ricular activities of the school if it interests you even a little. Through my years in the board of Talko and in other activities, I have been able to get more out of these Haaga-Helia years. I’ve also gathered new tools for working life thanks to them. I hope to see y’all at different events!

Nice to Know Pasila campus - When school is in session the outer doors are open as follows; MonFri 7:30-19:15, Sat: 8-14:30. FYI! the Helga Kitchen will be open untill 23:00.

Welcome to Haaga-Helia freshies! The orientation week is an exciting time: new faces everywhere and a constant stream of new information.

Cafeteria - There are two cafeterias on campus: the SLK building cafeteria and the “Bistro”. The menu consists of a meat, vegetarian, soup and salad option. FYI, the SLK building cafeteria also caters to students in the afternoon.

28 kustanne 3/2022 Fresher’s Guide HäkkinenEveliinaText:

SLK building lunch hours Bistro Café lunch hours Mon-Thu: 10:15-16:00 Mon-Thu: 10:30-14:00 & 16:00-18:00 Fri: 10:15-14:30 Fri: 10:30-13:00

The Elevators - using the elevators might be a small shock initially. There are no floor buttons inside. Press the floor button on any of the displays next to the elevator doors. Then go to the correct elevator shown on the display. For maximum efficiency press the floor button as many times as people going to said floor.

Colour printing - Students have the option of printing 400 pages per semester (ore pages may be requested). The campus has several printers. However, colour printers can only be found in rooms 4203 and 4204 and each colour paper counts as four pages from you saldo.

Helga Lounge & Kitchen - The Lounge and Kitchen area is located on the K1 floor of the Pasila campus and available for use for all Haaga-Helia students. These spaces are great for relaxing, playing board games, studying, brewing your own coffee or lunch break. There are fridges where you can store food at your own risk (remember to label)! These spaces can be booked for personal use on weekdays between 17:3023:00. The sign up form is in the kitchen.

Study corners - Computers can be found on floors 1,3,4 and 5. Additionally on the 6th floor there are study corners that can be reserved. They are also free to use if empty.

To help you with processing all of this information Talko has made info booklet about our campus and student life. Which, we hope will make your life a little easier.

Other rooms dedicated to free studying include 1K209, K003 ad 6212. These spaces can be reserved via email: tilavaraus.pasila@haaga-helia.fi

Student events

The winner of the checkpoint rally will be announced at the afterparty and there’s also prizes in other categories such as best team spirit and best costumes. You do not want to miss this event!

B2B - Back to Business is an event organised by Talko twice per year where we celebrate the start of the new semester. B2B is different from other student parties due to the dress code. No coveralls instead the attire for the evening is business/ smart casual. Remember to get your tickets early - it was sold out last time!

Kide.app - Most student events and tickets to them can be found in this app. We recommend to always check beforehand when ticket sales open. Since, several events sell out in a few minutes. Students can also purchase their Talko and Helga membership from Kide.app

Restaurant Musta Härkä - At the end of a rough school day you can go to Härkä to play billiards or to relax with a cold one. The address: Mäkelänkatu 52. You can either walk there or take the tram. P.s. With the Slice- studentcard you get discounts on drinks.

Sitz’s are academic table paries with dinner and drinking songs. They sometimes include short speeches, programme or other traditions depending on the organizing association or organization. Sitz’s have their own set of rules, and breaking these might lead to a playful punishment. Twice a year, Talko organizes Freshman Sitz’s which are specially designed for new students. In these Sitz’s we teach the new freshers how a sitz works in a laid back atmosphere. Prepare to sing, drink, (eat) and

29kustanne 3/2022

The Fresher Party is an event that is organized twice a year by Helga. In this event, the new freshers compete in a checkpoint rally as teams and gather points by completing different kinds of tasks. Each Fresher party has its own unique theme and one of the essential elements of this event is to dress up according to that with your whole team. After the checkpoint rally is complete it’s time for the epic after party!

Fresher’s Guide

30 kustanne 3/2022

Appros - Appros (Pub crawls) - Are events where participants go from bar to bar (or restaurant) gathering stamps into their pass by buying drinks (with or without alcohol). When the required amount of stamps has been gathered the pass can be turned in for a coverall patch. Appros are best when walking around with a small group of friends but they are also a great way to meet students from other schools. New students will already have an opportunity to participate in an approach during the orientation week! Some of the biggest appros include; Sivuaine appro, Limeksen appro, Hämeenkadun appro and Helsiginkadun appro.

Influence The student associations and student union of Haaga-Helia continuously work in cooperation with the staff to improve the level of teaching and services offered. Now you too have the opportunity to make your voice heard in the decision making process. The meetings where students and staff meet go by different names depending on curriculum; Yty: finnish business curriculum, Myynnin pyöreä pöytä: Myynti curriculum and Round table: GloBBA curriculum. These meetings are held twice per semester where teachers, program directors and student advisors respond to questions and feedback posed by students. Follow Talkos website since we will post the dates and times of these meetings there.

Wappu - For many students Wappu is the absolute highlight of the whole year and celebrating it is an essential part of student culture. In Haaga-Helia we celebrate Wappu with Helga’s 8 Day May Day, but in reality the partying lasts up to 12 days. Each day of Wappu will have its own unique event organized by Helga or one of the student associations of HaagaHelia, like Talko for example. By going to these events you can collect stamps on a special Wappupassi. With at least 6 stamps you can collect the legendary Wappu coverall patch at the final event on May Day. In addition, it’s possible to get a special Wappu diploma by collecting a stamp from all of the 12 events, but be aware – this is no easy feat.

Students of Business and Techonology - As its name suggests, this is a union for all the BBA students studying in Finland, which consists of student associations located around Finland, like Talko. In charge of the operations of Students of Business and Techonology is the board of the union, assembled from students and its most important duties are educational as well as professional advocacy and organising different events. as a member of Students of Business and Techonology, you’ll have access to many valuable benefits such as career, legal and wellbeing services, insurances and even an employment fund. Thet have 3 different levels of membership, which affect the usable member benefits. More information about them and the different membership levels fomr the Talko board members or from www.tradenomi.fi/en/bbastudents/.

The Student Union of Haaga-Helia - Helga is the legal guardian of interests for the students of Haaga-Helia. In addition to advocacy work Helga is responsible for the tutoring service in Haaga-Helia, and develops student culture. The petrol blue coveralls worn by all Haaga-Helia students are available at Helga Point on the 2. floor of the Pasila campus. Helga also organizes some of the traditional student parties, such as the Freshers’ Party and is responsible for the 8 Day May Day, which is organized together with the associations. Every student of Haaga-Helia is more than welcome to become a member of Helga!

By the time you are reading this, you’ve probably heard introductions from many different people, organizations and associations. There’s a lot of new information which might get confusing pretty quick. To help you even a little bit, here’s a brief explanation about Talko, Helga and Students of Business and Techonology:

31kustanne 3/2022

Talko, Helga, Students of Business and Techonology

Talko - Haaga-Helia’s BBA students Talko ry, more familiarly Talko, is a student association only for the degree programs in business, international business and sales ran in Pasila. In other words, your own student association! For its members, Talko organises many amazing events such as parties, sitz, cruises, member evenings, excursions and much more. Apart from events, we actively take part in advocacy to ensure our education is on the highest level possible. Hence, you can always ask for help from the Talko board members, whatever your question is about. By joining Talko, you immediately have access to numerous member benefits such as cheaper party tickets and coverall patches as well as the access to amazing member events, member prized Finnkino’s movie tickets and even Happy Hour prized drinks from our local bar, Ravintola Musta Härkä! Talko is also one of the local associations of The Students of Business and Techonology. By joining Talko, you automatically join them too.

Helga - Sanctuary for the individual, community for the students.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.