Page 1

Team TAI goes


TURUN AMMATTI-INSTITUUTTI Ă…BO YRKESINSTITUT Kellonsoittajankatu 9-11 PL 955, 20101 Turku puhelin 02 330 000 www.turkuai.fi

TEAM TAI GOES TAITAJA 2014 Toimitus: Jarmo Linkosaari Taitto: Merja Kokkala Kuvat: Jarmo Linkosaari, Turun ammatti-instituutin kuva-arkisto Turun kaupungin sivistystoimiala Painopaikka: TAIn painopalvelut 2014

2


Ammattitaitokilpailijoita kannesta kanteen Tämän esitteen pääosassa ovat Turun ammatti-instituutin (TAI) Taitaja2014 SM-kilpailijat. TAI on Turun kaupungin toisen asteen ammatillinen oppilaitos. Se tarjoaa nuorille ja aikuisille ammatillista perus- ja lisäkoulutusta. Aloituspaikkoja on nuorisoasteella vuosittain noin 1700, opiskelijoita nuorisoasteella noin 3900 ja aikuiskoulutuksessa noin 6000. Henkilöstöä on noin 500. Lisätietoja oppilaitoksesta www.turkuai.fi.

TAI tekee päivittäin yhteistyötä kymmenien eri alojen yritysten kanssa. Myös tämän esitteen nuoret ovat saaneet käytännön oppia työssäoppimisjaksoillaan yrityksissä. Kiitämme lämpimästi näitä yrityksiä yhteistyöstä. Oman sanansa ammattitaitokilpailuista sanovat tämän lehden sivuilla myös yritysten edustajat kuten Topper Uniformin Hanna Laine, Jukka Nylander Würth Oy:stä ja Marko Heinonen Lihaliike Reino Jokiselta. Tästä esitteestä voit lukea myös, miten TAIn koulutuspäällikkö Henry Koskinen hyödyntää Taitaja-toimintaa opetuksen kehittämisessä.

Sisällysluettelo Jokaisella on mahdollisuus kehittyä ja ylittää itsensä!.... 5 Saatesanat vuoden 2014 Taitaja-joukkueelle.................... 6 Ammattitaitokilpailut – huippuosaamista meillä ja maailmalla............................. 7 Taitavien taitajien arvot...................................................... 9 Ajatuksia kilpailutoiminnasta omien kokemusten kautta – toimi kuten voittaja............................................................ 10 Taloushallinnon semifinaalit Lahdessa – finaalipaikka TAIhin toiseksi parhaalla pistemäärällä...... 11 Oppilaitosyhteistyö on yrityksille sijoitus tulevaisuuteen. 12 Entisestä opiskelijasta yhteistyötoimijaksi; Hanna Laine. 13

3


104 Kuljetuslogistiikka............................................... 205 Tietokone ja verkot............................................... 301 Asiakaspalvelu ja myynti...................................... 306 Puhdistuspalvelu................................................. 307 Vaatteenvalmistus................................................ 313 Taloushallinto....................................................... 401 Huonekalupuuseppä............................................ 402 Ilmastointiasennus.............................................. 405 Putkiasennus....................................................... 501 Kondiittori............................................................ 503 Cateringkokki....................................................... 504 Tarjoilija................................................................ 604 Laborantti............................................................. 606 Mekatroniikka......................................................

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28

4

Kantti kestää ..................................................................... Taitaja-kilpailut motivoivat niin opiskelijoita kuin opettajiakin............................................ Turun ammatti-instituutin Taitaja-kilpailumenestys 2001–2014.......................................................................... Kartta Lahden kilpailualueesta......................................... Ammattilaiset pärjäävät aina!........................................... ”Taitaja9 kasvattaa oppilaiden joukkuehenkeä ja ujoimpienkin itseluottamusta”.......................................... Taitaja 2014 Lahteen semifinaaleihin osallistuneet......... Yhteystiedot........................................................................

29 30 31 32 34 36 38 40


Jokaisella on mahdollisuus kehittyä ja ylittää itsensä! Team TAIn menestyminen Taitaja 2014 -semifinaaleissa oli loistava, ja nyt Lahdessa olevaan loppukilpailuun pääsi ennätysmäärä, 23 nuorta ammattiosaajaamme kilpailemaan Taitaja-mestaruuksista. Osaaminen on menestyksen ja arvostuksen perusta. Osaaminen innostaa kehittymään ja luo hyvinvointia koko suomalaiseen yhteiskuntaan. Taitaja-kilpailut ovat yksi tärkeä väline, jonka avulla voi oppia tunnistamaan ja tukemaan huippuosaamista. On hienoa huomata, että ammattitaitokilpailut ja niihin liittyvä valmennustoiminta ymmärretään jo yhtenä pedagogisena menetelmänä opetuksessa. Kilpailu- ja valmennustoiminnan integroiminen ammatilliseen perusopetukseen oppilaitoksen arjessa on siis tärkeää kuten myös se, että kaikilla tulee olla mahdollisuus osallistua siihen. Nyt valmisteilla olevassa ammatillisen koulutuksen perustutkintojen uudistamistyössä ollaan siirtymässä osaamisperustaiseen ajatteluun. Uudessa osaamisperustaisessa opetussuunnitelmassa korostuu työelämälähtöisyys, yksilölliset ja joustavat opintopolut sekä kansainvälinen liikkuvuus. Tämä uudistus tukee myös hyvin sitä huippuosaamisen kehitystyötä, jossa oppilaitoksiin opetussuunnitelmien sisälle suunnitellaan moduuleita, joissa nuoret pääsevät yhdessä opettajien ja työelämän kanssa rakentamaan ja kehittämään omaa huippuosaamistaan. Kannustan siis meilläkin laatimaan tutkintoihin huippuosaajan moduulin, jossa osaamisen tärkeänä kehittäjänä on kilpailutoiminta. Tämänvuotisella Taitaja-kilpailulla on erityinen merkitys oppilaitoksellemme, kun valmistaudumme vuoden 2015 Taitaja-isännyyteemme. Tulemmekin näkemään poikkeuksellisen suuren joukon Taitaja-2015-takkisia opettajiamme ja muuta henkilöstöämme Lahden kilpailuissa oppimassa omaa tapahtumaamme silmällä pitäen. Järjestäjän näkökulmasta Taitaja-kilpailu ei ole pelkästään kolmen päivän koitos, jossa laitetaan nuoret ammattiosaajat päivän kunnon

mukaisesti paremmuusjärjestykseen. Taitaja on koulutuksen järjestäjälle valtava kehittämisprojekti, jolla on monella tavalla vaikutusta henkilöstön osaamiseen, alueen elinkeinoelämän oppilaitosyhteyksiin, ammatillisen koulutuksen imagoon ja mahdollisuuteen rakentaa uusia sidosryhmäverkostoja. Taitajaprojekti on iso ponnistus myös taloudellisesti, ja nyt kun ammatillinen koulutus muiden ohella on suurten sopeuttamistoimien äärellä, vaatii projekti uutta innovatiivista ajattelua ja kykyä toimia ketterästi ja uudistuneesti. Itselläni ei ole epäilystäkään, etteikö organisaatiomme tästä suoriutuisi ja toukokuussa 2015 Turun messukeskuksessa nähtäisi kaikkien aikojen parhaat Taitaja-kilpailut. Vuosi sitten Joensuun Taitajista oli tuomisina yhteensä neljä kultamitalia ja yksi pronssimitali kouluumme ja tukku muita hyviä sijoituksia. Myös tänä vuonna odotukset ovat korkealla, ja kilpailijamme ovat parhaan tietämyksen mukaisesti valmistautuneet kilpailuihin yhteisissä joukkuetapaamisissa sekä omissa oppimisympäristöissään valmentajiensa ohjauksessa. Uskon, että olemme varmasti taas menestymisellä mitattuna varsinaissuomalaisen ammattiopetuksen merkkituote. Olen henkilökohtaisesti saanut seurata ja kokea ammattitaitokilpailuja jo 20 vuotta. Joka vuosi kilpailujen lähestyessä myös itsellä alkaa tuntua värinää ja pientä jännitystä, niin nytkin. Toivonkin Team TAI:lle menestystä ja jännittäviä kilpailupäiviä Lahden suurhallissa. Pitäkää TAIn lippua korkealla

Hannu Immonen Tulosaluejohtaja

5


Saatesanat vuoden 2014 Taitaja-joukkueelle Omien Taitaja2015-kilpailuiden läheisyys on tuonut Lahden2014-kilpailuihin osallistumiseen selvästi paremmat olosuhteet. Koska meidän 2015-kilpailuiden lajivastaaville lankesi vastuu Lahden semifinaalien koordinoimisesta, saimme merkittävän osan semifinaaleja Turkuun ja muihin Varsinais-Suomen lähikuntiin – yhteensä 36 kappaletta. Tämän ansiosta meidän osallistumismatkat lyhenivät, ja saimme rekrytoitua semifinaaliosallistujia ennätysmäärän, yhteensä 78 kappaletta. Tämän kautta myös finaalipaikkoja tuli ennätyksellisesti, 14 lajiin yhteensä 23 kilpailijaa.

Sekä semifinalistien että finalistien valmennuksessa on ollut mukana runsaasti opettajia, ja näyttää siltä, että oman Taitaja-kilpailun läheisyyden vuoksi koulutusalat ovat usean opettajan voimalla ohjanneet opiskelijoita kilpailutehtävien saloihin. Näin koko opettajatiimi sisäistää mahdollisuudet millä tavoin kilpailutoiminta integroituu oikeasti muuhun opetukseen. Kun pidimme helmikuun lopulla Taitaja-finalistien tapaamisen, jossa oppilaitospappi Atte Airaksinen opasti nuoria esiintymisen saloihin, paljastui, että moni Lahden finalisti on vasta ensimmäisen tai toisen vuosikurssin opiskelija. Tämän lupaa paljon meidän omia Taitaja2015-kilpailuita ajatellen. Nyt vain meidän oman organisaation täytyy pitää huoli siitä, että innostus säilyy seuraavaan kilpailuun. Kuten tiedämme, kilpailemisen oppii vain kilpailemalla.

Laaja joukkue valmiina

Osallistumme siis Lahdessa 8–10.4.2014 pidettäviin Taitaja SMkilpailuihin 14 lajissa 23 kilpailijan voimin. Joukkue esitellään lajeittain seuraavilla sivuilla. Joukkueeseen kuuluu kilpailijoiden lisäksi valmenta-

6

jia sekä tukihenkilöitä. Joukkueenjohtajaksi valittiin tänä vuonna Carina Heinonen, joka on ansioitunut jo useana vuonna cateringlajin valmentajana. Sekä allekirjoittanut että Jarmo Linkosaari on ollut mukana järjestelyissä, mutta Lahden kilpailun aikana keskitymme Turun Taitajien haasteisiin. Koko tukihenkilöryhmä on järjestänyt joukkueelle kolme valmistavaa tilaisuutta, joista viimeinen pidetään hieman ennen kisoja yhden päivän mittaisena lähinnä henkisen valmentautumisen jaksona. Tästä tilaisuudesta päävastuun kantaa Atte Airaksinen. Kilpailuissa oppilaitoksemme tärkeimmät markkinoijat eli Taitaja-kilpailijat esiintyvät yhtenäisissä edustusasuissa, jotka heille on hankittu tätä tärkeää edustustehtävää varten. Myös tämä Taitaja-esite on osa markkinointia. Löydätte lajien kohdalta myös tärkeimpien työelämäyhteistyökumppaneidemme logot. Haluamme näin kiittää yrityksiä yhteistyöstä, ja kertoa kuinka tärkeää jatkuva yhteistyö työpaikkojen kanssa on.

Olavi Lähteinen Turun ammatti-instituutti kilpailutoiminnan koordinaattori


Ammattitaitokilpailut huippuosaamista meillä ja maailmalla

Skills Finland ammattitaitokilpailuperheeseen kuuluu kolme kansallista ja kolme kansainvälistä kilpailua. Kaikki kilpailut tähtäävät ammatillisen osaamisen ja koulutuksen kehittämiseen ja tunnetuksi tekemiseen.

Kilpailujen avulla parannetaan ammatillisen koulutuksen arvostusta ja kannustetaan nuoria yrittäjyyteen ja oman osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen.

Taitaja

Taitaja9

SM-kilpailu ammatillisen koulutuksen opiskelijoille

yhdeksäsluokkalaisten kilpailu kädentaidoissa

Vuosittain järjestettävät nuorten ammattitaidon SM-kilpailut ovat maamme suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma. Taitaja-kilpailuissa on noin 40 lajia, jotka edustavat maamme elinkeinoelämän keskeisiä aloja. Kymmenet tuhannet katsojat kerääntyvät seuraamaan finaalia, johon alojensa parhaat selviytyvät ympäri Suomea järjestettävien semifinaalien kautta. Semifinaaleihin on tänä vuonna ilmoittautunut yhteensä ennätykselliset noin 1800 kilpailijaa. Finaalipaikkoja on jaossa kuitenkin vain noin 400. Kilpailut on tarkoitettu alle 20-vuotiaille ammatillisessa koulutuksessa oleville nuorille.

Taitaja9-kilpailussa kisaavat kolmihenkiset peruskoulujen 9-luokkalaisista muodostetut joukkueet erilaisissa kädentaitoja ja yleissivistystä vaativissa tehtävissä. Satojen paikallis- ja aluekilpailujen ohella järjestetään vuosittain finaali Taitaja-kilpailujen yhteydessä. Kilpailulla tuetaan nuorten ammatinvalintaa sekä lisätään ammatillisen koulutuksen vetovoimaa.

TaitajaPLUS   SM-kilpailu erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille TaitajaPLUS-kisat järjestetään osana Taitaja-kilpailuja. Niillä edistetään ammatillisen erityisopetuksen tunnettuutta ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia.

7


WordSkills

Abilympics

ammattitaidon MM-kilpailut

erityistä tukea tarvitsevien ammattitaitokilpailut

Joka toinen vuosi järjestetään nuorten kansainväliset ammattitaitokilpailut, joissa ratkotaan nuorten ammatillisten maailmanmestaruudet yli 45 lajissa. Kilpailuihin osallistuu lähes 1000 alansa huippuosaajaa yli 50 eri maasta. Seuraavat World Skillsit kisataan Leipzigissä vuoden 2013 heinäkuussa.

Joka neljäs vuosi järjestettävien Abilympics-kilpailujen tavoitteena on kannustaa erityistä tukea tarvitsevia kehittämään omaa ammattitaitoaan ja edesauttamaan heidän työllistymistään. Abilympics-kilpailuissa kisataan noin 30 lajissa

EuroSkills ammattitaidon EM-kilpailut Ammattitaidon Euroopan mestaruuksista kilpaillaan joka toinen vuosi. Ensimmäiset EuroSkills- kilpailut järjestettiin vuonna 2008 Hollannin Rotterdamissa. Kilpailulajeja on noin 50 ja suuri osa niistä toteutetaan tiimi- tai parilajina. Seuraavat Euroskillsit kisataan Ranskan Lillessä 1-5.10.2014.

8


Taitavien taitajien arvot ”Toivoisin joukkueelle sellaisia arvoja, jotka kunnioittavat toisia kilpailijoita”. Näin kirjoitti eräs kilpailija, kun Turun ammatti-instituutin Taitaja-joukkuetta pyydettiin pohtimaan, mitä arvot ovat ja millä tavalla ne näkyvät joukkueen toiminnassa.

kanssakilpailijoiden onnistumisista, ja uteliaana tutustuu joukkuetovereidensa kilpailulajeihin heitä samalla kannustaen. Sinnikkäinä, kekseliäinä ja ahkerina suoritamme päivittäin annettavat kilpailutehtävät ja toimimme sekä avoimesti että rehellisesti.

Team TAI kokoontui ensimmäistä kertaa tammikuussa 2014, ja tällöin keskusteltiin myös joukkueen arvoista, millaisia ne voisivat olla. Tapaamisessa nuoret kilpailijat listasivat joukkueen tärkeimmiksi arvoiksi uuden oppiminen sekä rohkeuden.

Voittoja tavoittelemme, mutta yhtä tärkeinä tavoitteina pidämme uuden oppimista, taitojen kehittymistä sekä parhaansa yrittämistä.

Muita kilpailijoiden esille nostamia arvoja olivat reilu peli, ilo, kekseliäisyys, ahkeruus, uteliaisuus, arvostus, kannustaminen, luottamus, sinnikkyys, avoimuus sekä voittaminen.

Lahteen lähtee motivoitunut sekä hyvin valmistautunut joukkue, joka mielestäni edustaa sitä, mitä ammatillinen koulutus parhaimmillaan on – huippuosaajia työelämään.

Carina Heinonen Team TAI-joukkueen joukkuejohtaja

Lahteen lähdemme joukkueena, joka pelaa reilua peliä, iloitsee omasta sekä myös

9


Ajatuksia kilpailutoiminnasta omien kokemusten kautta – toimi kuten voittaja

Entisenä huippu-urheilijana olen saanut kokea niin voiton ilon kuin tappion hetket. Niin urheilussa kuin muussakin kilpatoiminnassa halutaan monesti laittaa voittaminen ja epäonnistuminen vastakkain, eli joko olet juhlittu voittaja tai pettynyt häviäjä. Mutta tarkoittaako se, että voittaminen on pelkästään mitattavissa lopputuloksissa vai voisiko löytyä muita mittareita voittamiselle?

Mitä enemmän pelivuosia tuli itselleni alle, huomasin, ettei voitto ollut aina sama asia kuin hyvä suoritus tai että hävitty peli olisi tarkoittanut huonoa pelisuoritusta. Mutta mitä muuta voittaminen sitten voi tarkoittaa kuin kilpailun voittamista? Itse haluaisin, että alettaisiin erottaa voittaminen käsitteestä ”toimia kuten voittaja”. Voittaminen on yleensä sidottu lopputulokseen kun taas ”voittajana toimiminen” on jotain, mihin kilpailija pystyy vaikuttamaan paljon enemmän, koska se liittyy niihin tekoihin mitä kilpailija tekee sekä suorituksen että koko kilpailutapahtuman aikana. Mitä voittajana toimiminen sitten on? ”Voittajana toimiminen” voi tarkoittaa eri asioita eri ihmisille. Yhdelle se tarkoittaa, että toimii kunnioitusta herättävästi, toiselle ettei anna periksi ja kolmannelle,

että toimii esimerkillisesti. Ensiksi kannattaa selvittää mitä se itselle tarkoittaa, niin sen jälkeen on helpompi lähteä toteuttamaan teoissa niitä asioita mitkä itselle on tärkeitä kilpailemisessa.

Haastankin kaikki tämän tekstin lukijat miettimään, mitä ”voittajana toimiminen” sinulle tarkoittaa? Mieti hetki sitä. Selvitettyäsi mitä ”voittajana toimiminen” sinulle tarkoittaa, vastaa seuraaviin kysymyksiin. Miten voit ”toimia kuten voittaja”: a) muita kanssakilpailijoita kohtaan b) järjestäjiä kohtaan c) oman onnistumisen hetkellä d) oman epäonnistumisen hetkellä e) kanssakilpailijan onnistumisen ja epäonnistumisen hetkellä. Ne pelaajat, jotka omilta pelivuosilta jäi parhaiten mieleen, olivat juurikin niitä, ketkä toimivat esimerkillises-

10

ti niin voiton kuin tappion hetkillä. Näillä sanoin toivotan onnea kaikille Taitaja-kisaajille, muistakaa toimia kuten voittajat!

Sebastian Björkstrand

Sebastian Björkstrand toimii Turun ammatti-instituutin Kellonsoittajankadun ja Lemminkäisenkadun koulutaloissa psykologina. Sebastian on pelannut jalkapalloa miesten toiseksi korkeimmalla sarjatasolla ja Futsalia A-maajoukkueessa asti.


Taloushallinnon semifinaalit Lahdessa –

finaalipaikka TAIhin toiseksi parhaalla pistemäärällä

Taloushallinnon semifinaaliin Lahteen, Koulutuskeskus Salpaukseen, lähtivät TAIn Kellonsoittajankadulta merkonomiopiskelijat Maiki Haav ja Jutta Lintula sekä tsemppaajana taloushallinnon aineiden opettaja Irina Eklund. Olimme kokoontuneet pari kertaa edellisen kuukauden aikaan, mutta pääosin valmistautuminen oli tapahtunut omalla ajalla itsenäisesti asioita kerraten.

kaisuvaihtoehtojen välillä. Opettajan tehtäväksi jäi valaa uskoa omiin kilpailijoihin myös raskaan kilpailupäivän jälkeen. Lopputuloksena oli finaalipaikka toiseksi parhaalla pistemäärällä.

Irina Eklund Lehtori

Maikia ja Juttaa jännitti etukäteen erityisesti kilpailutehtävän vaativuus sekä se, kuinka osaavia kanssakilpailijat ovat. Kilpailupareja oli paikalla yhteensä 30. Aamupäivällä semifinalistit tekivät kirjanpito-ohjelmalla kuukausikirjanpitoa sekä jaksotuksia. Lounaan jälkeen kilpailijat laskivat taulukkolaskentaohjelmalla yrityksen kannattavuuden tunnuslukuja ja myyntitavoitteita. Kilpailutehtävien jälkeen Maiki ja Jutta olivat epätoivoisia. He olivat mielestään tehneet tehtävissä turhia virheitä. Paritehtävän haasteena oli se, että muutamassa kohdassa piti tehdä kompromisseja erilaisten rat-

11


Oppilaitosyhteistyö on yrityksille sijoitus tulevaisuuteen Noin 140 000 nuorta kouluttautuu tänäkin vuonna ammatillisissa oppilaitoksissa ammattiinsa. Ammatillisella koulutuksella on nyt imua, sillä jo yli puolet peruskoulun päättävistä valitsi ammatillisen koulutuksen väylän omakseen kevään 2013 yhteishaussa. – Työelämä tarvitsee korkean ammattitaidon omaavia työntekijöitä, toteaa Taitaja2015-autokorinkorjauksen lajivastaava Hermanni Salonen. Hermanni Salonen järjesti semifinaalien aikaan tammikuun 2014 alussa Turussa korikorjaustapahtuman, johon kutsuttiin alan toimijoita. Tapahtumassa yritysten oli mahdollista esitellä tuotteitaan aidossa ympäristössä. Tuotteita sai myös kokeilla. Yksi mukana olleista yhteistyökumppaneista oli Würth Oy, joka on laajentanut kumppanuuttaan Taitaja-toiminnassa yksittäisistä tapahtumista suunniteltuun kumppanuuteen. Osastopäällikkö Jukka Nylander toivoo, että oppilaitokset

suhtautuisivat yrityksiin kumppaneina nykyistä avoimemmin. Jukka Nylander on myös mukana Taitaja2015-ohjausryhmässä tavoitteenaan kannustaa muitakin yrityksiä yhteistyöhön ammatillisen koulutuksen kanssa. Oppilaitokset ovat yrityksille tärkeitä yhteistyökumppaneita ja yritysten roolina on myös tuoda työelämän toimintatapoja ja -työvälineitä oppilaitoksiin Taitaja-toiminnan avulla. Yritysyhteistyötä tehtiin myös monien muiden eri alojen yritysten kesken Lahden2014-semifinaalien yhteydessä. Olihan semifinaaleja Varsinais-Suomessa yhteensä yli 40. Saatiin tukea lautojen, tiilien, maalien, putkien, viinien, hiustenhoitotuotteiden ja elintarvikkeiden hankinnassa sekä runsaasti työpanosta tuomaritehtäviin. Jo vuosia yhteistyötä tehnyt yhteistyökumppani kokkilajissa oli tänäkin vuonna Lihaliike Reino Jokinen sekä Poronlihan erikoisliikkeen yrittäjä Marko Heinonen. Marko Heinoselta tulee helposti vastaus, miksi haluaa olla mukana Taitaja-toiminnassa. – Halu auttaa kehittämään Taitaja-kisoja, jotka antavat mahdollisuuden niille nuoril-

12

le, jotka tahtovat kehittyä alallaan. Haluamme myös näkyvyyttä yritykselle ja tehdä  lihaosaamisemme tunnetuksi.  Meillä on jo  asiakkaina keittiöpäälliköitä, jotka opiskellessaan Turun ammatti-instituutissa tutustuivat meidän laadukkaisiin tuotteisiin ja nyt työelämään siirryttyään haluavat jatkaa yhteistyötä kanssamme. Tämä osoittaa meille, että yhteistyö oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa on palkitsevaa sekä  tulevaisuuteen sijoittamista, Marko Heinonen kertoo. Hän myös muistuttaa Taitaja-järjestäjiä siitä, että ottaisivat aina myös yhteistyöyrityksen näkökulman huomioon. Harva yritys tekee puhdasta hyväntekeväisyyttä. Lähtemällä yhteistyökumppaneiksi yritykset voivat vaikuttaa nuorten asenteisiin, urasuunnitelmiin ja oman ammattialan vetovoimaisuuteen. Yhteistyö alan opettajien kanssa taas parantaa jo ennestäänkin hyviä työelämäyhteyksiä ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Jarmo Linkosaari Taitaja 2015 Kilpailujohtaja


Entisestä opiskelijasta yhteistyötoimijaksi; Hanna Laine Kisakonkarin viesti Taitaja-finaaliin menijöille:

”Olkaa ylpeitä jo näistä saavutuksista. Olette päässeet jo hyvin pitkälle ja omaatte hienon ammattitaidon!” Tuotejohtajana Topper Uniform-yrityksessä toimivalla Hanna Laineella oli peruskoulussa haave, että oma ura löytyisi vaatteenvalmistuksesta. Hän oli TET-jaksolla edesmenneen vaatturimestari Matti Villan luona, joka näki Hannassa potentiaalia ja kehityskelpoisuutta. – Villa sai minut innostumaan ammattikoulun yo-pohjaisesta pukuompelulinjasta. Hän oli sitä mieltä, että pitää aloittaa perusteista, vaikka tiesi että haluan korkeamman koulutuksen, Hanna muistelee. Yo-pohjaisen pukuompelulinjan jälkeen opiskelut suuntautuivat diplomiinsinöörikoulutukseen Tampereelle. Mukana seurasi Taitaja-valmennus ja menestyksen myötä myös Skillsvalmentautuminen (4. sija Montrealin WorldSkills-kisoissa 1999). Hanna toimi

myös lajieksperttinä, tuomarina sekä ohjausryhmän jäsenenä niin koti- kuin ulkomaassakin. Taitaja- ja Skills-ura alkoi vuodesta 1998, jolloin Hanna voitti Taitaja-kisat Suomessa ja päättyi vuonna 2005 Turussa pidettyihin Taitaja-kisoihin sekä samana vuonna Helsingissä olleisiin WorldSkillskisoihin, joissa Hanna toimi lajieksperttinä. Tammikuussa 2014 pidettiin vaatteenvalmistuksen semifinaalit Turussa. Topper Uniform toimi kisojen sponsorina ja Laine toimi kisassa tuomarina. Nuorten kanssa toimiminen palautti monia asioita valmentautumisesta mieleen.

Mitä panostus Taitajaan on antanut Hannalle? – Kaikki, joille olen puhunut olleeni Taitaja-kisoissa kilpailemassa, ovat arvostaneet asiaa. Se on asia, joka kannattaa mainita mm. työhaastatteluissa. Sosiaalisuus ja erilaisten ihmisten kanssa työskentely kilpailutoiminnan aikana on antanut henkistä pääomaa, jota ei olisi muuten voinut saada. Asioiden kokeminen ja edustaminen erilaissa tilaisuuksissa on antanut itsevarmuutta, kasvattanut sekä avartanut maailmankatsomusta.

Anne Aksentjev, Koulutuspäällikkö

– Harjoitella pitää paljon. Eli paljon toistoja, ja koko ajan vaatimuksena parempi laatu. Kun osaa nähdä laadun, osaa tehdä myös yksityiskohtia laadukkaasti, koska ymmärtää kankaan elämään, tsemppaa Hanna. Valmennuksesta Hannalla on omaa kokemusta molemmin puolin ompelukonetta ja ohjeistus valmennukseen osallistuville henkilöille tulee suoraan sydämestä. – Valmentajan tehtävä on kannustaa, vaatia tuloksia, rehellisesti kertoa harjoittelun tuloksista ja kuunnella. Olisi tärkeää käydä läpi valmennuksen alkuvaiheessa tavoite. Valmentaja on myös tukihenkilö, mutta hänen ei tarvitse olla bestis.

13

www.topper.fi perustettu 1983 virka-, ammatti- ja työvaatteiden suunnittelu ja valmistus (tällä hetkellä työn alla mm. viranomaisten vaatteita, kauppaketjujen henkilökunnan työvaatteita ja tyylikkäitä bisnes-vaatteita) noin 35 ompelijaa, 10 logistiikkaosaajaa, 8 myynti- ja asiakaspalvelutaitajaa, 10 tuotesuunnitteluosaajaa


104

Kuljetuslogistiikka Kuljetuslogistiikka-lajissa keskeinen verbi on ajaminen. Kilpailupäivinä kilpailijat ajavat kuorma-autolla perävaunun kanssa ja ilman sekä linja-autolla ja trukilla. He lastaavat kuorma-auton kuormakirjojen mukaan, vaihtavat siirtolavoja ja kiinnittävät lastin oikeita sidontavälineitä käyttäen.

Tuomarit arvioivat silmät tarkkana, että kilpailijat toimivat ammattilaisten ottein, hyvien työtapojen sekä lakien ja asetusten mukaan. Työn touhussa turvallisuus ja huolellisuus eivät saa koskaan jäädä huomioimatta. Kuljettajan pitää nähdä rekisteriotteista, minkä peräkärryn voi kytkeä ko. vetoautoon, ja laskea mikä on maksimikuorma ajoneuvoyhdistelmälle.

Riku Aalto Ikä: 16 v. Mitä opiskelet? Logistiikan perustutkintoa Tärkein työkalu Taitaja-kilpailussa: Ei oikein ole, sillä joudun käyttämään monenlaisia koneita/laitteita. Harrastukset: Kalastaminen, leffojen katselu sekä kesäisin futis. Millainen on hyvä koulupäivä? Monipuolinen, ja se koostuu aineista joista itse pitää.

14

Liian painavasta kaasujalasta rokotetaan, sillä ajotehtävässä kiinnitetään huomiota reitillä mahdollisimman taloudelliseen ja ennakoivaan ajotapaan. Kaiken tämän keskellä kilpailijan tulee pysyä rauhallisena ja toimia joustavana asiakaspalvelijana oman yrityksensä edustajana.


Tieto- ja tietoliikennetekniikan asentajan (ICT-asentaja) työtehtäviin kuuluu tietokoneiden ja tietokoneverkkojen asennus-, päivitys- ja huoltotehtävät. Tehtäviä tehdessä kilpailijan tulee huomioida erityisesti tieto- ja virusturvaasiat. Kilpailijalta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Johannes Haapamäki Ikä: 17 v. Mitä opiskelet? ICT-asentajaksi eli tieto- ja tietoliikennetekniikkaa Juhannuskukkulan koulutalossa Tärkein työkalu Taitaja-kilpailussa: Näppäimistö Harrastukset: Lukeminen sekä satunnainen salilla käynti.

Aleksi Helenius Ikä: 17 v. Mitä opiskelet? Tieto- ja tietoliikennetekniikkaa, eli ICT:tä

Millainen on hyvä koulupäivä? Koulupäivän mielekkyys riippuu lähinnä omasta asenteestani. Ulkoisista seikoista merkittävin on esimerkiksi se, että koostuuko päivän sisältö ammatillisista vai ammattitaitoa täydentävistä aineista.

Tärkein työkalu Taitaja-kilpailussa: Tabulaattori/sarkainnäppäin

PC

Harrastukset: Partio ja kuntosali

www.pinus.fi

Millainen on hyvä koulupäivä? Ohjelmointia ja paljon hyvää ruokaa, siitä ei koulupäivä enää paljoa parane.

15

205

Tietokone ja verkot


301

Asiakaspalvelu ja myynti Myyjän on kartoitettava asiakkaan tarpeet, myytävä tuotteita kannattavasti ja toimittava aina asiakaslähtöisesti. Taitaja-finaalissa on neljä tehtävää, jotka mittaavat myynnin ja asiakaspalvelun eri osa-alueita. Ensimmäinen tehtävä on myynti- ja tuote-esittely tavaratalossa. Tehtävän aikana arvioidaan myös kieli-

taito: palvelutilanne on hoidettava suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Toisessa tehtävässä myydään kestokulutustuotteita. Kolmannessa hyllytetään tuotteet, rakennetaan myyntipiste ja hoidetaan reklamaatiotilanne. Neljännessä tehtävässä selvitetään kilpailijan neuvottelutaidot yritysasiakkaan kanssa käytävässä myyntineuvottelussa.

Ronja Holmberg Ikä: 18 v. Mitä opiskelet? Merkonomiksi Tärkein työkalu Taitaja-kilpailussa: Asiakaslähtöinen, iloinen asenne Harrastukset: Cheerleading Millainen on hyvä koulupäivä? Hyvään koulupäivään kuuluu kiinnostavat kurssit, motivoivat opettajat ja hyvä luokkahenki. Ja tietenkin hyvä ruoka, joka auttaa jaksamaan koulupäivän aikana.

16


Toimitilahuoltaja ja kodinhuoltaja ovat kotityö- ja puhdistuspalvelualan ammattilaisia. Ylläpito- ja perussiivoustehtävien lisäksi kisatehtäviin voi kuulua erilaisia palvelutehtäviä mm. tekstiilien huoltotehtäviä ja kokouspalvelutehtäviä. Toimitilahuoltajalta

ja

kodinhuoltajalta

vaaditaan puhdistuspalvelu- ja asiakaspalvelutehtävien hallinnan lisäksi yhteistyökykyä, joustavuutta ja kykyä huomioida erilaisten asiakkaiden tarpeet. Puhdistuspalvelun kilpailutehtävinä voi olla esimerkiksi ylläpitosiivous työohjeen mukaan, tekstiilienhuoltotehtävät ja kokousjärjestelyjen toteutus.

Meira Rinne

306

Puhdistuspalvelu Ikä: 17 v. Mitä opiskelet? Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkintoa Tärkein työkalu Taitaja-kilpailussa: Näppärät kädet Harrastukset: Ulkoilu

Noora Hallenberg

Millainen on hyvä koulupäivä? Työntäyteinen, on kiva oppia uusia asioita.

Ikä: 17 v. Mitä opiskelet? Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkintoa

Vilma Luomaranta Ikä: 17 v.

Tärkein työkalu Taitaja-kilpailussa: Kädet

Mitä opiskelet? Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkintoa

Harrastukset: Kavereiden kanssa oleminen, yksinlaulaminen.

Tärkein työkalu Taitaja-kilpailussa: Oikea asenne

Millainen on hyvä koulupäivä? Työntäyteinen koulupäivä. Ei ole kiva istua koulussa tekemättä mitään.

Harrastukset: Kuntosali ja juoksu

17

Millainen on hyvä koulupäivä? Ytimekäs ja vaihteleva. Hyvää ruokaa ja ystäviä.


307

Vaatteenvalmistus Vaatteenvalmistusalan työssä tarvitaan kädentaitoja, hahmottamiskykyä, oma-aloitteisuutta ja loogista ajattelukykyä. Vaatteiden kokonaisvaltaisessa valmistamisessa tärkeää on myös värien, muotojen, tyylien ja trendien herkkä tuntemus. Lajin kilpailutehtävissä painottuu vaatteen valmistusprosessi, asiakaspalvelua unohtamatta. Kilpailija osaa suunnitella, kaa-

voittaa, leikata ja valmistaa asiakkaalle/ kohderyhmälle laadukkaan tuotteen kokonaistaloudellisesti. Hän tuntee/osaa alan perusmateriaalit ja tarvikkeet sekä niiden asettamat vaatimukset tuotantoprosessin eri vaiheissa. Koneiden ja laitteiden turvallinen ja tehokas käyttö sekä atk-perusohjelmien hallinta esittely- ja myynninedistämismateriaalin tuottamiseen on myös tärkeää. Koko työskentelyprosessin aikana kilpailijan pitää noudattaa kestävän kehityksen toimintaperiaatteita.

Hanni Kaartoaho Ikä: 18 v. Mitä opiskelet? Tekstiili- ja vaatetusalaa Turun ammatti-instituutin Aninkaisten koulutalossa Harrastukset: Säännöllinen salilla käynti ja lenkkeily Millainen on hyvä koulupäivä? Sen tekee luokan hyvä yhteishenki ja hyvä kouluruoka.

18

Nellie Inkinen Ikä: 17 v. Mitä opiskelet? Tekstiili- ja vaatetusalaa Tärkein työkalu Taitaja-kilpailussa: Rento fiilis ja ratkoja. Harrastukset: Pienet erilaiset urheilusuoritukset, taidemaalaus ja piirtäminen, ompeleminen ja kaikenlainen väkertäminen sekä autot. Silloin tällöin myös mallin hommia, ja mitä ikinä keksinkään. Millainen on hyvä koulupäivä? Kun on ompelua koko päivän ja saa siihen ns. vapaat kädet. Myös hyvä kouluruoka tekee päivästä aina astetta paremman.


Taloushallintoa opiskelevan merkonomin ammatillisena tavoitteena on tehdä yrityksen kuukausikirjanpito arvonlisäverolaskelmineen täsmällisesti lainsäädännön ja Verohallinnon ohjeiden mukaisesti. Hän osaa kirjata liiketapahtumat tositteiden perusteella käyttäen taloushallinnon ohjelmistoa sekä tuottaa ja arkistoida vaadittavat raportit. Erityistä osaamista ovat tilinpäätöksen laadinta ja yrityksen verotuksen perusperiaatteiden hallinta.

Taloushallintoalan merkonomi osaa laatia erilaisia yrityksen kannattavuutta kuvaavia laskelmia, kuten kustannus-, katetuotto- ja hinnoittelulaskelmia sekä budjetteja. Taloushallintomerkonomi osaa myös laskea työntekijän rahapalkat ja luontoisedut, lomapalkat ja ylityöajan palkat sekä palkasta tehtävät pidätykset – käsin sekä ohjelmalla. Taloushallinnon

töissä

menestyäkseen

henkilön on oltava tarkka, pitkäjänteinen, looginen ja analyyttinen. Hänellä on myös oltava kykyä itsenäiseen harkintaan annettujen ohjeiden mukaan työtehtäviä tehdessään. Taloushallinnon työt ovat lisäksi asiakaspalvelutyötä, jossa on osattava palvella sisäistä ja ulkoista asiakasta. Tähän tarvitaan vuorovaikutus-, yhteistyö-, ongelmanratkaisu- ja viestintätaitoja.

Jutta Lintula

Maiki Haav

Ikä: 18 v.

Ikä: 19 v.

Mitä opiskelet? Liiketalouden perustutkintoa (taloushallinto)

Mitä opiskelet? Liiketalouden perustutkintoa (taloushallinnon merkonomi)

Tärkein työkalu Taitaja-kilpailussa: Tarkkuus ja järjestelmällisyys Harrastukset: Lenkkeily Millainen on hyvä koulupäivä? Kun tunneilla on rento ilmapiiri, ja kaikki auttavat ja kannustavat toisiaan. Myös kun tuntee onnistuvansa tai oppivansa jotakin uutta, voi olla tyytyväinen koulupäivään.

19

Tärkein työkalu Taitaja-kilpailussa: Tietokone ja oma pää Harrastukset: Salilla käynti Millainen on hyvä koulupäivä? Sellainen, kun on erilaisia oppiaineita ja jokaisella tunnilla ymmärtää opetettavat asiat.

313

Taloushallinto


401

Huonekalupuuseppä Puusepän työtehtävät voivat vaihdella pienen uniikkikalusteen valmistamisesta suuren yrityksen valmistusprosessin osana toimimiseen. Oman erikoisosaamisensa lisäksi puuseppä tuntee alan yleiset toimintatavat ja tulevaisuuden näkymät.

Kilpailutehtävänä kilpailija valmistaa huonekalun, joka voi olla pöytä, tuoli, lipasto, kaappi tai muu vastaava. Puusepänalan peruskoneiden ja käsityövälineiden ammattitaitoinen käyttö on oltava hallussa. Kilpailussa menestyminen edellyttää laadukasta työn jälkeä ja oikeita työtapoja ja -materiaaleja.

Jere Helin Ikä: 17 v. Mitä opiskelet? Opiskelen puualalla huonekalupuusepän perustutkintoa Turun ammatti-instituutissa Peltolan koulutalossa. Tärkein työkalu Taitaja-kilpailussa: Tärkeimpänä työkaluna pidän taitoa pysyä rauhallisena. Harrastukset: Soitan kitaraa bändissä ja pelaan australialaista jalkapalloa. Millainen on hyvä koulupäivä? Mielestäni hyvä koulupäivä koostuu uusien asioiden oppimisesta, onnistumisista sekä kavereiden läsnäolosta ja hyvästä ruuasta.

20


Ilmanvaihtoasennus-lajin kisatehtävinä on ilmanvaihtoasentajan työtehtäviin kuuluvia kiinteistöjen ilmanvaihtokanavien asennuksia, ilmanvaihdon mittausja säätötöitä sekä ilmastointipeltisepän töitä. Kilpailijat pukeutuvat alan vaatimusten mukaisiin suojavarusteisiin. Lisäksi jo-

kaisella on mukana oma iv-asentajan pakki työkaluineen. Kisassa kilpailijat saavat LVI-suunnitelman, jonka mukaan työtehtävä tehdään. Kilpailussa menestyminen edellyttää laadukasta työn jälkeä, oikeita työtapoja ja hyvää teoreettista tietoa.

Joona Salminen Ikä: 17 v. Mitä opiskelet: Talotekniikkaa Tärkein työkalu taitajakilpailussa: Omat kädet Harrastukset: Jääkiekko Millainen on hyvä koulupäivä? Lyhyt, rauhallinen ja rento

21

402

Ilmastointiasennus


405

Putkiasennus Putkiasentajan työssä asennetaan ja korjataan lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteita käyttäen erilaisia putkimateriaaleja, sekä noudattaen annettuja piirustuksia, määräyksiä sekä standardeja. Kaikentyyppiset ja -ikäiset rakennuk-

set kuuluvat työnkuvaan. Putkiasentaja voi myös toimia teollisuudessa ja telakalla. Alalla on paljon pienyrittäjiä, jotka työskentelevät pääasiassa omakotirakentajille. Isompien yritysten asiakkaat ovat yleensä rakennusliikkeitä.

Nestori Räisänen Ikä: 17 v. Mitä opiskelet? Talotekniikan perustutkintoa Tärkein työkalu Taitaja-kilpailussa: Mitta Harrastukset: Ei ole Millainen on hyvä koulupäivä? Kun oppii uutta ja on koko ajan tekemistä.

22


Kondiittori-lajin kilpailijoilta vaaditaan mm. luovuutta, väri- ja muototajua, hyviä kädentaitoja, oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä sekä hygieniaosaamista. Kilpailutehtävät perustuvat leipuri-kondiittorin perustutkinnon koulutusohjelman kiitettävän tason vaatimuksiin. Kilpailutehtävien painotus on kakuissa sekä vaativissa leipomoalan erikoistuotteissa.

moissa ja konditorioissa tai teollisuusleipomoissa, paistopisteissä, pitopalveluyrityksissä sekä ravintoloissa ja hotelleissa. Kondiittorin työtehtäviin kuuluu esim. ruoka- ja kahvileipien valmistus, konditoriatuotteiden valmistus sekä erikoistuotteiden valmistus käsin sekä koneellisesti

Työelämässä kondiittori voi työskennellä mm. pienissä tai keskisuurissa leipo-

Pauliina Hannula Ikä: 17 v. Mitä opiskelet? Opiskelen leipuri-kondiittoriksi (elintarvikealan perustutkinto/leipomoala) Tärkein työkalu Taitaja-kilpailussa: Maltti ja rauhallisuus. Jos joku menee pieleen, pitää silti jaksaa yrittää uudelleen eikä saa luovuttaa. Harrastukset: Koiran kanssa lenkkeily Millainen on hyvä koulupäivä? Ollaan työsalissa, eikä missään kohtaa tule tylsiä hetkiä ja saa tehdä mahdollisimman paljon työtä käsillä.

23

501

Kondiittori


503

Cateringkokki Cateringkokki suunnittelee, valmistaa ja tarjoilee asiakkailleen maukkaita sekä näyttäviä ateriakokonaisuuksia. Myös juhla- sekä teemaruokien valmistus on osa

cateringkokkien ammattitaitovaatimuksia. Tänä vuonna cateringkokin kilpailulajin finaalitehtävinä ovat brunssin valmistaminen 30 hengelle, päivällisen suunnittelu ja toteutus 30 hengelle sekä matkaeväiden

suunnittelu ja valmistaminen 30 hengen hiihtoseurueelle. Tämän lisäksi kilpailutehtäviin kuuluu myös teoriaosuus, jossa mitataan ravitsemuksen, kestävän kehityksen sekä omavalvonnan osaamista.

Aaro Anttila

Iiro Salmela

Ikä: 18 v.

Ikä: 19 v.

Mitä opiskelet? Opiskelen hotelli-, ravintola- ja cateringalalla kokiksi. Suoritan myös kaksoistutkintoa.

Mitä opiskelet? Hotelli-,ravintola- ja cateringalaa Aninkaisten koulutalossa

Tärkein työkalu Taitaja-kilpailussa: Työparini ja terve maalaisjärki

Tärkein työkalu Taitaja-kilpailussa: Parini Aaron taitavat kädet ja terve maalaisjärki

Harrastukset: Eräily, monipuolinen liikunta, taonta sekä muut metallityöt.

Harrastukset: Valokuvaus, veneily ja koirat.

Millainen on hyvä koulupäivä? Hyvä koulupäivä on tietysti opetuskeittiössä tehden ruokaa ja oppien uusia asioita. Alaa oppii parhainten itse tekemällä, joten mikään ei ole parempaa kuin rauhallinen uusien ruokien valmistaminen yhdessä luokkalaisten kanssa. Koulupäivästäkin voi nauttia, kun tekeminen on luontevaa ja hauskaa.

Millainen on hyvä koulupäivä? Opin jotain uutta ja hyödyllistä, jonka oppimista voi muistella läpi urani.

24


Tarjoilija-lajissa kilpailijoiden tulee työskennellä asiakaspalvelutehtävissä erilaisin liikeideoin toimivissa ravintoloissa. Kisatehtävänä on työskennellä à la carte-ravintolassa sekä tarjoilla juhlamenu kansainvälisille vieraille korkeatasoisella juhlaillallisella ja palvella heitä heidän omalla äidinkielellään. Yhtenä kisatehtävänä on työskentelyä baarissa

valmistaen ja tarjoillen juomasekoituksia. Kisatehtävissä edellytetään asiakastilojen kunnostamista, tuotteiden ja palvelujen myyntiä eri tarjoilutapoja käyttäen. Kilpailijoiden tulee hallita pöydän kattaminen, serviettitaitokset, erikoiskahvien valmistus, myynnin rekisteröinti, laskutus eri maksuvälineillä sekä ruokien viimeistely salissa (liekitys, paloittelu ja annostelu).

Kilpailijan tulee työskennellessään noudattaa anniskelu- ja hygieniamääräyksiä sekä ottaa huomioon kestävän kehityksen toimintaperiaatteet. Arvioinnissa korostuvat tekninen osaaminen, kansainvälisyys sekä asiakaslähtöinen työskentely.

Nea Kuisma Ikä: 17 v. Mitä opiskelet? Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkintoa (tarjoilija) Tärkein työkalu Taitaja-kilpailussa: Viinipullonavaaja sekä tarjotin Harrastukset: Valokuvaus Millainen on hyvä koulupäivä? Lyhyt ja rento, mutta silti opettavainen.

25

olohuone ja keittiö

504

Tarjoilija


604

Laborantti Laborantti tutkii mm. ruokaa, juomaa, ympäristöä, lääkkeitä, kosmetiikkaa, vaatteita ja erilaisia kulutustavaroita. Laborantti varmistaa tuotteiden laadun ja turvallisuuden. Hän on keskeisessä roolissa, kun kehitetään uusia tuotteita, tutkitaan tauteja tai ratkotaan rikoksia. Laborantti on moderne-

ja tutkimusmenetelmiä ja tietotekniikkaa hyödyntävä kädentaitaja. Taitaja-kilpailussa laborantti tekee elintarvike- ja vesinäytteiden laadunvalvontaan kuuluvia määrityksiä. Hän käsittelee näytteet ja suorittaa tarvittavat kemialliset, fysikaaliset, mikrobiologiset sekä aistinvaraiset määritykset. Laborantti laskee

Jenni Jalonen Ikä: 18 v. Mitä opiskelet? Laboratorioalan perustutkintoa Tärkein työkalu Taitaja-kilpailussa: En osaa sanoa labravälineistä, mutta ainakin iloinen mieli! Harrastukset: Keilailu ja lumilautailu Millainen on hyvä koulupäivä? Käytännön labratöiden tekemistä. Ei liian pitkä ja oppii paljon uutta.

26

tulokset ja tekee tulosten perusteella johtopäätöksiä näytteiden laadusta. Laborantti noudattaa työssään työturvallisuusmääräyksiä ja kestävän kehityksen toimintaperiaatteita. Laji pohjautuu laboratorioalan perustutkinnon perusteisiin ja työelämän vaatimuksiin.


Säde Heino Ikä: 17 v. Mitä opiskelet: Laboratorioalan perustutkinto Tärkein työkalu Taitaja-kilpailussa: Suojavarustus Harrastukset: Kerhon vetäminen ja Paimion nuorisoneuvostossa toimiminen Millainen on hyvä koulupäivä: Iloinen, tekemisen täyteinen ja hauska.

Angelina Nesterova Ikä: 19 v. Mitä opiskelet: Laboratorioalaa Tärkein työkalu Taitaja-kilpailussa: Oma tieto ja taito. Harrastukset: Salilla käynti ja lenkkeily Millainen on hyvä koulupäivä: Käytännön laboratoriotyöt ja kaverit tekevät tavallisesta koulupäivästä hyvän.

27


606

Mekatroniikka Automaatioasentaja työskentelee yleensä kappaletavara-, prosessitai kiinteistöautomaation parissa. Työssään asentaja tekee asennus-, valvonta-, kunnossapito- ja käyttöönottotehtäviä. Kilpailutehtävät pohjautuvat sähköalan sekä kone- ja metallialan ammatillisten perustutkintojen automaatiotekniikan ja kunnos-

sapidon koulutusohjelmiin. Mekatroniikka-lajin kilpailutehtävissä asennetaan ja kytketään parikilpailuna teollisuusautomaation komponentteja vaunujen päälle, ja niistä muodostetaan kolmen kilpailupäivän aikana toimiva automaatiojärjestelmä. Tunnistat mekatroniikkaosaston – paitsi ahertavista kilpailijoista, myös heiluvista roboteista.

Eetu Rantanen

Rasmus Ruusunen

Ikä: 18 v.

Ikä: 18 v.

Mitä opiskelet? Automaatiota ja kunnossapitoa

Mitä opiskelet? Automaatiota ja kunnossapitoa

Tärkein työkalu Taitaja-kilpailussa: Omat aivot

Tärkein työkalu Taitaja-kilpailussa: Ruuvimeisseli

Harrastukset: Keilailu, metsästys ja airsoft. Millainen on hyvä koulupäivä? Sellainen jolloin oppii jotain.

Harrastukset: Jalkapallo Millainen on hyvä koulupäivä? Sellainen jolloin on paljon mielekästä tekemistä.

28


Kantti kestää Taitaja-kilpailuilla on annettavanaan paljon hyvää. Ne tarjoavat omaa uraa pohtiville peruskoululaisille mahdollisuuden päästä katsomaan pari vuotta vanhemmilta löytyvää osaamista. Katsomaan sitä, mitä kaikkea eri alojen työtehtäviin kuuluu. Opettajille ja ammatillisen koulutuksen toimijoille kisat taas antavat mahdollisuuden jakaa kokemuksia ja hyviä ammattikäytänteitä, olla kehittämässä omaa alaa eteenpäin. Tapahtuman keskiössä ovat kuitenkin aina kilpailijat. He ovat saapuneet paikalle osoittamaan omia taitojaan ja lahjojaan, osaamisensa ulottuvuuksia ja työtapojen hallintaa. Paikalla on vain semifinaaleista eteenpäin selvinneet

huiput, Suomen parhaat omalla alallaan. Heiltä kaikilta löytyy yhtälailla ammatillisten perustaitojen hallintaa sekä kykyä soveltaa osaamaansa uuteen. Se on yhteistä. Se, mikä sitten erottaa kilpailuissa menestyvät toisista kanssakilpailijoista on henkisen kantin kestäminen. Se on sitä, että osaa vaativassa ympäristössä - lukuisten katsojien kommentoitavana, toisten huippujen kanssa kisaten ja tuomareiden tarkkojen silmien alla toimien - tehdä parhaan mahdollisen suorituksen. Se on sitä, että jaksaa kolme täysmittaista työpäivää tehden pelkkää huippulaatua. Se on sitä, ettei lannistu virheistä - sillä jokaiselle niitä kisoissa vastaan tulee - vaan pystyy nollaamaan tilanteen ja jatkaa uudestaan parhaimmilleen hiottua suoritustaan.

Henkisellä valmentautumisella pyrimme tukemaan kilpailijoita henkisen kantin rakentamisessa. Käymme mielikuvaharjoitteilla läpi suoritusta sekä kartoitamme jo ennakkoon läpi mahdollisia haasteita ja jännityksen aiheita niin, etteivät ne enää itse kilpailuissa pääse herpaannuttamaan keskittymistä. Sen lisäksi pyrimme erilaisten ryhmädynamiikkaa rakentavien ja ylläpitävien harjoitteiden kautta luomaan eri lajeja edustavista kilpailijoista yhtenäisen joukkueen, joka voi kilpailujen kuluessa olla toisilleen vertaistukena – kilpailijat kun lajistaan riippumatta jakavat yhteisen kokemuksen siitä, mitä ammatillisen huippusuorituksen tekeminen kilpailuolosuhteissa on.

Eräs vanha tarina kertoo jousiampujasta, mestarista siinä mitä teki. Aina kun nuoli irtosi jousesta, se löysi tiensä maalin keskelle. Kuningas halusi nähdä hänen taitonsa omin silmin. Mies kutsuttiin hoviin, ja kuningas lupasi maaliin osumisesta rahaa, maata ja kunniaa. Jousiampuja jännitti jousensa ja käsi alkoi täristä. Taito ei ollut kadonnut minnekään, mutta tästä yhdestä suorituksesta riippui koko tulevaisuus.

Atte Airaksinen Oppilaitospappi

29


Taitaja-kilpailut motivoivat niin opiskelijoita kuin opettajiakin Rakennus-, puu- ja maanmittausalan koulutuspäällikkö Henry Koskinen liputtaa Taitaja-kilpailujen puolesta. Kilpailut haastavat niin opiskelijaa kuin opettajaakin yhä haasteellisempiin tehtäviin ja ovat oiva tilaisuus päivittää niin osaamista kuin työvälineitäkin.

Millä tavoilla opiskelijoita kannustetaan osallistumaan Taitajatoimintaan?

– Taitaja-kilpailut ovat mahdollisuus päästä opinnoissa entistä syvemmälle, vaativampiin haasteisiin. Kilpailuissa on mahdollista myös vertailla omia taitoja muiden koulujen opiskelijoiden taitoihin. Kilpailuihin osallistuminen perustuu täysin vapaaehtoisuuteen. Samalla voi päästä mukaan muihinkin tapahtumiin. Kannustin voi olla myös ylimääräinen opintoviikko tai vaikkapa päättötyön aihe. Innokkaita osallistujia on kyllä riittänyt, kukaan ei ole kieltäytynyt kunniasta.

Mitä koulutusala saa kilpailutoiminnasta? Koulutuspäällikkö Henry Koskinen kannustaa Taitaja-toimintaan. Toista vuotta rakennusalaa opiskeleva Jere Hyvönen osallistui semifinaaleihin ja jäi vain hitusen finaalipaikasta. – Kokemus oli todella mukava, Jere kiittelee.

30

– Ala saa julkisuutta. Tämä on ollut tärkeää esimerkiksi puualalle. Kilpailuissa menestyneet opiskelijat ovat olleet erilaisissa tapahtumissa mahdollisuuksien mukaan kertomassa alastaan. Kilpailut ovat myös tilaisuus opetettavien tehtävien myötä päivittää laitteistoja. Kilpailutehtävät ovat aina ajanmukaisia.

Miten kilpailuihin valmentautumisessa tuetaan?

- Valmentajat teettävät kilpailijoille mahdollisimman monipuolisia ja laajoja tehtäviä. Kilpailuihin valmentaminen motivoi opettajiakin. Opiskelijoille uskaltaa teettää vaativampia tehtäviä kuin ehkä muuten teettäisi. Valmentautuminen on myös kilpailuprosessiin tutustumista. On tärkeää tietää etukäteen, mitä kilpailupäivänä tapahtuu.


Turun ammatti-instituutin Taitaja-kilpailumenestys 2001–2014 Nykymuotoisia Taitaja-kilpailuita on järjestetty vuodesta 2001 saakka. Jo ennen sitä pidettiin suppeampia kilpailuita, joissa ei ollut koko lajikirjoa. Turun ammatti-instituutti on ollut aina aktiivinen kilpailuiden järjestämisessä. Pidimme ensimmäiset alueelliset Taitaja-kilpailut jo vuonna 1987 ja vuonna

1999 SM-tason kilpailut. Näitä laajoja SMkilpailuita olemme järjestäneet jo kerran aiemminkin, vuonna 2005. Ensi vuonna, 2015, järjestelyvastuu on jälleen täällä. Alla oleva taulukko kertoo osallistumisestamme sekä menestyksestämme Taitaja-

Semifinalistit

Finalistit

kilpailuissa. Tähän saakka suurin finalistien määrä on ollut 22 kappaletta, jolloin saimme yhteensä 7 mitalia. Nyt lähetämme Lahden Taitaja2014-kilpailuihin 23 kilpailijaa ja odotamme mitaliennätyksen rikkoutumista.

Paikka Lahti

Vuosi

Mitalit yhteensä

Kulta 2

Hopea 1

Pronssi 1

2001

4

Imatra

2002

-

-

-

-

-

-

Jyväskylä

2003

4

4

Seinäjoki

2004

3

1

-

3

4

4

-

Turku

2005

64

20

8

Tampere

2006

62

22

7

2

3

2

1

3

1

3

Joensuu

2007

40

10

6

2

Espoo

2008

50

12

6

2

Vaasa

2009

51

13

3

1

1

1

1

2

5

Oulu

2010

50

18

8

Kuopio

2011

63

14

6

1

3

2

1

-

Jyväskylä

2012

64

15

5

4

Joensuu

2013

63

12

5

4

Lahti

2014

78

23

Turku

2015

Olavi Lähteinen Turun ammatti-instituutti kilpailutoiminnan koordinaattori

31

1


A Areena

B Treeni

A

VIP-alue

N2

B

303 410

313

Viestikeskus

202

203

201

204

301

306

205

206

310

312

309 311

307 Katsomo

Esiintymislava

404

305

Katsomo

Taitaja9 -areena

C Salpausselkä Halli

304

308

2. krs

407

C 401

Katsomo

402

605

406 405 Pelastustie

Sisäänkäynti

e

sti

stu

105

D

101

i

103

D Vesijärvi Halli

603

311

104

Kisatoimisto

Pelastustie

la Pe

102

403

N3

Hissi

Näytteilleasettajat

Tee perässä -areena

408

309

105

104

607

104

602

601

E 502 503

606

604

N1

Taitaja Plus

504

501

Seminaaritila Kippari

Kokoustila Sulkumestari

E Lahti Halli

Hissi

Pelastustie Kisaportti Kisakuja

Lahden Urheilu- ja messukeskus 101 Autonasennus

401 Huonekalupuuseppä

Hissi

Kokousaula Pollari

Mediakeskus

E Lahti Hallin alakerta


Seminaaritila Kippari

Kisaportti Kisakuja

Lahden Urheilu- ja messukeskus 101 102 103 104 105 201 202 203 204 205 206 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313

Autonasennus Autokorinkorjaus Automaalaus Kuljetuslogistiikka Metsäkoneen käyttö CAD-suunnittelu Painotekniikka Painotuotteen suunnittelu Tietojenkäsittely Tietokoneet ja verkot Verkkosivujen tuottaminen Asiakaspalvelu ja myynti Hiusmuotoilu Kauneudenhoito Kukkasidonta Lähihoitaja Puhdistuspalvelu Vaatteenvalmistus Somistus Hevostenhoito Yrittäjyys Eläintenhoito Matkailu Taloushallinto

401 402 403 404 405 406 407 408 410 501 502 503 504 601 602 603 604 605 606 607

Huonekalupuuseppä Ilmastointiasennus Kivityöt Maalaus ja tapetointi Putkiasennus Sähköasennus Kirvestyöt Muuraus ja laatoitus Viherrakentaminen Kondiittori Ravintolakokki Cateringkokki Tarjoilija Automaatioasennus Elektroniikka Koneistus Laborantti Levy ja hitsaus Mekatroniikka Koneenasennus ja kunnossapito

N1

Muovi

N2

Turva-ala

Ammattinäytös

N3

Rakennuspeltiseppä

302

Sisäpiha

Info-piste Vaatesäilytys Kahvio Ravintola

Mediakeskus

F Kauneustalo Helmi

Ravintola Kulinaari Shop-Café Svinhufvudinkatu 6 E

Opintopolku

i

F

E Lahti Hallin alakerta

Svinhufvudinkatu

Taitaja Plus - Kiinteistönhoito - Artesaani - Puhdistuspalvelu - Asiakaspalvelu ja myynti

Näytöslajit

Kokousaula Pollari

Hissi

tila Sulkumestari

Kilpailijoiden ravintola Koo-Kuppila Kampus 1 Ståhlberginkatu 4 B

atu

ergink

Ståhlb


Ammattilaiset pärjäävät aina! Taitaja 2015-tapahtuma VarsinaisSuomessa keväällä 2015

Taitaja, Suomen suurin ammatillisen koulutuksen vuosittainen tapahtuma pidetään 5.– 7.5.2015 Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa sekä HK Areenalla. Tapahtuma koostuu nuorten ammattitaidon SM-kilpailusta sekä Taitaja9- ja TaitajaPLUS-kilpailuista. Kolmipäiväiseen tapahtumaan on vapaa pääsy ja sinne odotetaan yleisöä noin 50 000 henkeä. Suurimpana kävijäryhmänä ovat ammatinvalintaansa pohtivat peruskoulun seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaiset sekä heidän opettajansa, oppilaanohjaajansa että vanhempansa. Turun Taitaja-tapahtuma järjestetään kahdeksan ammatillisen koulutuksenjärjestä-

jän voimin. Päätoimija Turun ammatti-instituutin lisäksi vahvasti mukana ovat Axxell Utbildning Ab, Bovallius-ammattiopisto, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Peimarin koulutuskuntayhtymä, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä sekä Turun Ammattiopistosäätiö. Taitajan taustaorganisaationa ja kehittäjänä toimii Skills Finland ry. Tapahtuma toteutetaan myös tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa, ja mukana eri kilpailulajien järjestämisessä on satoja erikokoisia yrityksiä kaikilta toimialoilta. Taitaja-kilpailujen tavoitteena on tehdä tunnetuksi ammatillista koulutusta, edistää työelämän ja ammatillisen koulutuksen

yhteistyötä, parantaa eri ammattien ja ammattitaidon tunnettuutta ja arvostusta, esitellä ammatinvalintamahdollisuuksia sekä kannustaa nuoria kehittämään itseään ammatillisesti. Yrityksille tapahtuma on erinomainen tilaisuus kohdata oman toimialansa huippuosaajat. Ammatillisen koulutuksen ja Taitaja2015tapahtuman teemoina ja ammatillisen koulutuksen painopistealueita ovat muun muassa yrittäjyys, kestävä kehitys sekä työkyky ja -turvallisuus. Tapahtuman sloganina on nasevasti Tehkää Hyvin! Lisätietoja Turun Taitaja-tapahtumasta löydät www.taitaja2015.fi


Turun kilpailuissa kilpailulajeina ovat:

vaatteenvalmistus

elektroniikka

AUTO- JA KULJETUSTEKNIIKKA

visuaalinen myyntityö

koneistus

hevostenhoito

laborantti

yrittäjyys

levy ja hitsaus

eläintenhoito

mekatroniikka

kuljetuslogistiikka

RAKENTAMINEN

koneenasennus ja kunnossapito

metsäkoneen käyttö

huonekalupuuseppä

TAITAJAPLUS

IT JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA

ilmastointiasennus

puhdistuspalveluala

maalaus ja tapetointi

kiinteistöhuolto

putkiasennus

asiakaspalvelu ja myynti

sähköasennus

näytös; puuala

talonrakennus, kirvestyöt

NÄYTÖSLAJIT

autonasennus autokorinkorjaus automaalaus

CAD-suunnittelu painotekniikka painotuotteen suunnittelu tietojenkäsittely tietokoneet ja- verkot verkkosivujen tuottaminen PALVELUT asiakaspalvelu ja myynti hiusmuotoilu kauneudenhoito kukkasidonta

talonrakennus, muuraus ja laatoitus viherrakentaminen RAVITSEMISPALVELUT kondiittori ravintolakokki cateringkokki tarjoilija

lähihoitaja

TEOLLISUUS

puhdistuspalvelu

automaatioasennus

sisustus vastaanottovirkailija AMMATTINÄYTÖKSET merenkulku veneenrakennus rakennuspeltiseppä TAITAJA9


”Taitaja9 kasvattaa oppilaiden joukkuehenkeä ja ujoimpienkin itseluottamusta”

Kuusi Taitaja9-joukkuetta finaaliin Varsinais-Suomesta

likkö Timo Mäkilä. Mäkilä joukkoineen vastasi onnistuneesta aluefinaalitapahtumasta jo toista kertaa.

Taitaja9-kilpailun valtakunnal lisesta voitosta kisaillaan jo 11. kerran Taitaja2014kilpailujen yhteydessä Lahdessa. Varsinais-Suomesta karsintojen kautta pääsi valtakunnalliseen finaaliin yhteensä kuusi joukkuetta. Joukkueet ovat selvittäneet tiensä alueen kuudesta paikalliskilpailusta ensin Turussa järjestettyyn aluefinaaliin, joista kuusi parasta jatkaa huhtikuussa Lahteen. Paikalliskilpailuihin osallistui Varsinais-Suomessa yhteensä noin 280 kolmihenkistä joukkuetta ja aluefinaaliin 24 joukkuetta.

Aluefinaalin tulokset:

Varsinais-Suomi on perinteisesti ollut valtakunnallisesti aktiivisin Taitaja9-alue, ja näin oli myös tänäkin vuonna.

6. Laurin koulu 9C, Mynämäki (Janina Matilainen, Tino Pietilä ja Anton Anttila)

– Valtakunnallisen kisan voitto on tullut Varsinais-Suomeen kilpailun historian aikana jo kolme kertaa. Kaikenlaiset kädentaidot ovat tarpeen, kun 36 joukkuetta eri puolilta Suomea kokoontuu kisaamaan huhtikuussa voitosta Lahteen, muistutti aluefinaalin palkintojenjakotilaisuudessa Turun ammatti-instituutin koulutuspääl-

1. Hemmingin koulu, Masku (Lassi Saarinen, Santeri Tiitinen ja Pinja Tervonen) 2. Rieskalähteen koulu, Turku (Sini Fagerström, Valtteri Rauhala ja Veikko Korhonen) 3. Ilmaristen yhtenäiskoulu, Lieto (Juulia Korpiaho, Eero Lapila ja Aleksi Pitkänen) 4. Alastaron yläaste, Alastaro (Roosa Ojala, Antero Sosi ja Eetu Kivilä) 5. Laurin koulu 9B, Mynämäki (Sofia Laine, Dawid Cieslikiewicz ja Olli Salonen) 

Yksi Lahden finaalissa Turkua edustava joukkue on Turun Rieskalähteen koulun ”Rieska 2”-joukkue. – Tehdään mitä osataan. On vaikea olla vaatimaton, kun ollaan niin hyviä! Meidän joukkueen vahvuutena on hyvä ryhmähenki ja Veikko! Olemme myös kilpailuhenkisiä ja jokaisella on jonkin sortin kilpailutaustaa: uintia, judoa ja jalkapalloa, totesivat Sini,

36

Valtteri ja Veikko yhdestä suusta. Joukkueelle jäi Juhannuskukkulan kisasta hyvä mieli. Tehtävät olivat kivoja, ilmassa oli mukavaa jännitystä ja jatkopaikka tietysti kruunasi päivän. Niin, ja pääsee matkalle pois koulusta! – Tämä on mukavaa vaihtelua normaalin koulutyön lomassa. Olen ollut mukana kasaamassa koulustamme joukkueita jo muutamia vuosia. Tämä kilpailu on aina oppilaita kannustava ja itsetuntoa kohottava, vaikka ei voittaisikaan. Jokainen onnistuu jollakin rastilla yli omien odotusten. Olemme olleet paikalliskilpailuissa monella joukkueella joka vuosi, hehkutti joukkueen valmentaja, oppilaanohjaaja Kirsi Jarkia. Tämän päivän nuorista Kirsi Jarkia on ylpeä. – Nuoret ovat tänä päivänä vahvasti yksilöitä, ja jo nuorena uskaltavat pitää kiinni joskus jopa yleisistä näkemyksistä poikkeavista unelmistaan. Myös kädentaitoja arvostetaan tänä päivänä entistä enemmän nuorten keskuudessa. Useimmat nuoret ovat myös nopeasti oppivia, kun pääsevät


Rieskalähteen koulun menestyksekäs ”Rieska 2”-joukkue alkuerissä.

mieleiseensä puuhaan, selvitti Kirsi Jarkia. Samoilla linjoilla oli Ilmaristen yhtenäiskoulun oppilaanohjaaja Hannu Saarinen. Hänelläkin on jo melkein kymmenen vuoden kokemus Taitaja9-kisoista. Parasta Taitaja9-kisoissa on hänen mukaan se, että näkee, miten Taitaja9 kasvattaa oppilaiden joukkuehenkeä ja ujoimpienkin itseluottamusta. Kilpailuun valmistautumiseen käytetty aika oli

Liedon Ilmaristen yhtenäiskoulun oppilaanohjaaja Hannu Saarinen iloitsi Taitaja9-kilpailujen tuomasta oppilaiden hyvästä joukkuehengestä ja ujoimpienkin kasvaneesta itseluottamuksesta.

37

kaiken sen arvoista. Innostus auttaa oppilaita jaksamaan arjen puurtamisessakin. Turun ammatti-instituutti toivottaa kaikille varsinaissuomalaisille joukkueille menestystä Lahdessa!

Jarmo Linkosaari Taitaja9-aluevastaava Turun ammatti-instituutti


Kilpailija Roni Pursiainen Henri Rautio Toni Mänty Aki Alikoivisto Rami Virtanen Riku-Petteri Aalto Tom Reinlund Ville Kuosmanen Ronny Malmberg Anne-Mari Savola Heidi Savolainen Lari Valta Emile Sjöholm Eemeli Heikkilä Sami Narvanmaa Matias Perilä Topias Jäppilä Kalle Mäntylä Minh Truong Aleksi Helenius Johannes Haapamäki Julius Rantanen Alexandra McCracken Ronja Holmberg Arttu Syrjämäki Taru Tammela Anita Markkula Sini Ilonen Sofia Mettälä Antti Suojanen Vilma Luomaranta Meira Rinne Noora Hallenberg Hanni Kaartoaho Nellie Inkinen Linda Eivola Jeanette Juntunen Jutta Lintula Maiki Haav Jere Helin Essi Soramäki Joona Salminen

Laji Autoasennus Autoasennus Autoasennus Autokorikorjaus Autokorikorjaus Kuljetuslogistiikka Kuljetuslogistiikka CAD- suunnittelu CAD- suunnittelu Painotekniikka Painotuotteen suunnittelu Painotuotteen suunnittelu Painotuotteen suunnittelu Tietojenkäsittely Tietojenkäsittely Tietojenkäsittely Tietojenkäsittely Tietokoneet ja verkot Tietokoneet ja verkot Tietokoneet ja verkot Tietokoneet ja verkot Asiakaspalvelu ja myynti Asiakaspalvelu ja myynti Asiakaspalvelu ja myynti Asiakaspalvelu ja myynti Hiusmuotoilu Hiusmuotoilu Lähihoitaja

38 Lähihoitaja Puhdistuspalvelu Puhdistuspalvelu Puhdistuspalvelu Puhdistuspalvelu Vaatteenvalmistus Vaatteenvalmistus Somistus Somistus Taloushallinto Taloushallinto Huonekalupuuseppä Ilmastointiasennus Ilmastointiasennus

Harry Kankare Egert Viitala

Irina Eklund

Helinä Johansson

Simo Maanpää

Leena Sinervaara

Mirja Pylvänäinen, Tuija Suotunen

Sari Aalto

Eija Laine

Marianna Virtanen

Jouni Koivukangas

Juha Holi, Jukka Tuokko Arto Viitala

Ossi Nurmi

Marko Hallisto

Hermanni Salonen

Jarno Raussi

Valmentaja

Taitaja 2014 -semifinaaleihin osallistuneet


39

Nestori Räisänen Ville Naaranoja Nico Voimala Juho Huti Jere Hyvönen Valtteri Pelander Pinja Paakkonen Pauliina Hannula Akseli-Matias Mäki Luukas Salonen Iiro Salmela Aaro Anttila Jari Lehtonen Neea Johansson Nea Kuisma Markus Kaartinen Pasi Vähämäki Aleksi Helenius Samu Aalto Anton Bogar Säde Heino Jenni Jalonen Angelina Nesterova Sini Huuskonen Sami Helppi Steven Hiltunen Mikko Nyberg Sam-Matvey Tsernov Miikka Lukumies Tan Truong Eetu Rantanen Rasmus Ruusunen Albert Karlsson-Parra Tino Sihvo Eetu Väkiparta Jesse Levander

Putkiasennus Putkiasennus Sähköasennus Sähköasennus Talonrakennus, kirvestyöt Talonrakennus, kirvestyöt Kondiittori Kondiittori Ravintolakokki Ravintolakokki Cateringkokki Cateringkokki Cateringkokki Cateringkokki Tarjoilija Automaatioasennus Automaatioasennus Elektroniikka Elektroniikka Koneistus Laborantti Laborantti Laborantti Laborantti Levy ja hitsaus Levy ja hitsaus Levy ja hitsaus Levy ja hitsaus Mekatroniikka Mekatroniikka Mekatroniikka Mekatroniikka Koneistus ja kunnossapito Koneistus ja kunnossapito Koneistus ja kunnossapito Koneistus ja kunnossapito

Veikko Koivukangas

Jyri Tulonen

Kari Lehtilä

Pekka Suominen Sonja Kannisto

Marko Koskinen

Johanna Helenius, Marika von Schöneman Eero Tolonen

Carina Heinonen

Jorma Haranen, Daniel Lemberg

Arja Korhonen-Masalin

Jari Nurmi Seppo Moisio Veli-Pekka Mäki

Aulis Vieno


SIVISTYSTOIMIALA

Turun ammatti-instituutti www.turkuai.fi

Aninkaisten koulutalo

Lemminkäisenkadun koulutalo

Aninkaistenkatu 7, 20100 TURKU Puh. (02) 2633 3104 opintotoimisto optsto.aninkainen@turku.fi

Lemminkäisenkatu 18, 20520 TURKU puh. (02) 2633 3404 opintotoimisto optsto.hotra@turku.fi

Hiusala Hotelli-, ravintola- ja catering-ala Tekstiili- ja vaatetusala Ammattistartti ja Nuorten maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus

Hotelli-, ravintola- ja catering-ala Matkailuala

Juhannuskukkulan koulutalo Kukkulakuja 3, 20100 TURKU puh. (02) 2633 4502 opintotoimisto optsto.jkukkula@turku.fi Kone- ja metalliala Laboratorio- ja kemianala Sähkö- ja automaatiotekniikka Tieto- ja tietoliikennetekniikka Graafinen ja viestintätekniikka

Kellonsoittajankadun koulutalo Kellonsoittajankatu 9-11, 20500 TURKU puh. (02) 2633 3716 opintotoimisto optsto.kello@turku.fi Liiketalous & kauppa Tieto- ja viestintätekniikka Företagsekonomi Informations- och kommunikationsteknik

Peltolan koulutalo

Hamppukatu 2, 20740 TURKU puh. (02) 2633 4303 opintotoimisto optsto.peltola@turku.fi Auto- ja logistiikka-ala Rakentaminen, maanmittaus & talotekniikka Kone- ja metalliala Puuala

Tommilankadun koulutalo Tommilankatu 24, 20300 TURKU puh. (02) 2633 3302 opintotoimisto optsto.tommila@turku.fi Kotityö- ja puhdistuspalveluala Kotitalousopetus Ammattivalmennus

Uudenmaantien koulutalo Uudenmaantie 43, 20720 TURKU puh. (02) 2633 4103 opintotoimisto optsto.terveys@turku.fi Sosiaali- ja terveysala Farmasia ja muu lääkehuolto

Team TAI Lahden Taitaja2014-kilpailussa  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you