Page 1

koulutukset

Nivelvaiheen

Nivelvaiheen koulutukset

Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa

2012


Sisältö Nivelvaiheen koulutukset 2012____________________________________________________________ 3 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus_____________________ 4 Turun ammatti-instituutti_____________________________________________________________________4 Ammattiopisto Livia / Sosiaali- ja terveysopisto________________________________________________5 Raision aikuiskoulutuskeskus Timali / Raision seudun koulutuskuntayhtymä____________________6 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto_____________________________________________________________ 7 Liedon ammatti- ja aikuisopisto_______________________________________________________________8 Salon seudun ammattiopisto_________________________________________________________________9 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus _____ 10 Turun ammatti-instituutti____________________________________________________________________10 Ammattiopisto Livia / Sosiaali- ja terveysopisto_______________________________________________ 11 Salon seudun ammattiopisto________________________________________________________________12 Bovallius-ammattiopisto_____________________________________________________________________13 Peimarin jatko-opetus_______________________________________________________________________14 Pompon jatko-opetus_______________________________________________________________________15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus_________________________________________________ 16 Turun ammatti-instituutti____________________________________________________________________16 Turun ammatti-instituutti____________________________________________________________________ 17 Ammattiopisto Livia / Sosiaali- ja terveysopisto_______________________________________________18 Raision aikuiskoulutuskeskus Timali/ Raision seudun koulutuskuntayhtymä___________________19 Salon seudun ammattiopisto_______________________________________________________________ 20 Turun kristillinen opisto______________________________________________________________________21 Maahanmuuttajien alkeisopetus_________________________________________________________ 22 Turun iltalukio - vieraskielisten nuorten opetus______________________________________________ 22 Turun kristillinen opisto - suomen kielen linja________________________________________________ 23 Turun kristillinen opisto - suomen kielen linja venäläisille maahanmuuttajille___________________ 24 Turun iltalukio - perusopetuksen johdanto-opinnot__________________________________________ 25 Aikuisten maahanmuuttajien koulutukset_______________________________________________ 26 Perusopetus ja kymppiluokat____________________________________________________________ 27 Turun kristillinen opisto - perusopetus______________________________________________________ 27 Turun kristillinen opisto - kymppiluokka_____________________________________________________ 28 Turun kaupungin perusopetuksen lisäopetus_______________________________________________ 29 Turun iltalukio - starttilukio__________________________________________________________________ 30 Kotitalousopetus__________________________________________________________________________ 31 Turun ammatti-instituutti____________________________________________________________________31

Toimitus: Heidi Hakkarainen, Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi Taitto: Satu Hatakka, Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi Painopaikka: Turun ammatti-instituutin painopalvelut 2011 Julkaisija: Turun ammatti-instituutti, Nivelvaiheen koulutukset 2012


Nivelvaiheen koulutukset 2012 Siirtyminen koulutuksesta toiseen tai koulutuksesta työelämään on suuri muutos. Joillekin muutos on haastavaa valintojen vaikeuden, tulevaisuuden epäselvyyden tai motivaation puutteen vuoksi. Toiset tarvitsevat lisää tukea elämänhallinnallisten taitojensa ja opiskeluvalmiuksiensa kehittämiseen ennen siirtymistään koulutuspolullaan eteenpäin. Tässä esitteessä esitellään lyhyesti Varsinais-Suomen alueella nivelvaiheen tukena olevia koulutuksia. Koulutuksien avulla pyritään antamaan erilaisissa elämäntilanteissa oleville mahdollisuus tuetusti, itseään kehittäen ja opiskelutaitojaan vahvistaen suunnitella tulevaisuuden vaihtoehtoja. Pääasiassa koulutuksien tavoitteena on edesauttaa nuorten siirtymistä toisen asteen koulutukseen. Lisävuosi ennen varsinaisia toisen asteen opintoja ennalta ehkäisee myös vääristä valinnoista tai puutteellisista taidoista johtuvia toisen asteen koulutuksen keskeytymisiä. Lisäksi esitteessä kerrotaan lyhyesti aikuisten maahanmuuttajien koulutusvaihtoehdoista. Suosituksena on, että nivelvaiheen koulutuksia ei ketjutettaisi, mutta yksilön henkilökohtainen tarve sekä aikaisempi kouluhistoria ratkaisee opiskelijavalinnan. Hyötyä yhteishaussa ja jatko-opinnoissa Ammattistartin, valmentavan ja kuntouttavan opetuksen, nuorten maahanmuuttajien valmistavan koulutuksen, talouskoulun sekä perusopetuksen lisäopetuksen suorittamisesta opiskelija saa 3 lisäpistettä toisen asteen yhteishaussa, joten opintojen tunnollinen suorittaminen palkitaan. Jos opiskelija jatkaa opintoja ammatillisessa peruskoulutuksessa, voidaan opetussuunnitelman tavoitteita ja vaatimuksia vastaavia aiempia opintoja lukea hyväksi tutkintoon. Opinnoista on oppilaitoksesta ja koulutusalasta riippuen mahdollista hakea opintosuorituksia jopa 10 opintoviikkoa vapaasti valittaviin opintoihin.

3


Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

ammattistartti

Turun ammatti-instituutti Koulutuksen tavoite ja sisältö: • selkiyttää opiskelijoiden ammatinvalintaa ja lisätä toisen asteen koulutuksessa vaadittuja valmiuksia • pääpaino on ammatillisissa opinnoissa, mutta opintoihin sisältyy myös peruskouluaineita • opiskelijoilla on oman edistymisen mukaan mahdollisuus siirtyä tutkintoon johtavaan koulutukseen • kaksi opetusryhmää: palveluala ja tekniikka Kenelle: • ensisijaisesti samana vuonna tai edellisenä vuonna peruskoulun päättötodistuksen saaneille nuorille • nuorille, jotka eivät tarvitse pienryhmäopetusta tai suomen kielen tukea • nuorille, jotka haluavat selkiyttää koulutus- ja urasuunnitelmiaan • nuorille, jotka peruskoulun jälkeen eivät ole saaneet toisen asteen opiskelupaikkaa • nuorille, jotka ovat keskeyttäneet ammatillisen koulutuksen tai lukion Opintojen laajuus: • 20 - 40 opintoviikkoa Kustannukset: • koulutus on maksutonta ja sisältää aterian päivässä • opiskeluvälineet, kirjat ja mahdolliset matkakulut maksavat noin 100 - 200 euroa • 17 vuotta täyttänyt opiskelija voi opiskelua varten saada opintotukea Hakeminen: • ensisijaisesti ammattistarttiin hakevien hakuaika 27.2.–13.4.2012. Muille hakuaika 13.4.– 31.7.2012 • ensisijaisesti hakevat haastatellaan jo keväällä ja heille ilmoitetaan opiskelupaikasta toukokuun aikana • muut hakijat haastatellaan elokuussa ammatillisten koulutuspaikkojen selvittyä • hakulomake löytyy osoitteesta: www.turkuai.fi » koulutusta nuorille »koulutustarjonta» ammattistartti • hakulomake palautetaan osoitteeseen: Turun ammatti-instituutti, Aninkaisten koulutalo/ Ammattistartti, Aninkaistenkatu 7 20101 Turku Pääsyvaatimukset: • peruskoulun yleisopetuksen oppimäärän suorittaminen (ei pienryhmässä) • kiinnostus ammatilliseen koulutukseen Lisätietoja: • www.turkuai.fi » koulutusta nuorille »koulutustarjonta» ammattistartti • opinto-ohjaaja Kaisu-Leena Nikkanen puh. 044 907 3716, kaisu-leena.nikkanen@turku.fi • ohjaaja puh. 044 907 3875

4


Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

ammattistartti

Ammattiopisto Livia / Sosiaali- ja terveysopisto Koulutuksen tavoitteet: • lisätä tietoa ammatillisen koulutuksen eri mahdollisuuksista • löytää itselle sopiva koulutusala Ammattistartti sisältää: • opiskelu- ja elämäntaitoja parantavia opintoja ja opintojen ohjausta • perustietojen ja taitojen vahvistamista äidinkielessä, ruotsissa, englannissa ja matematiikassa • ammatillisen koulutuksen opintojaksoja, joita voidaan hyväksyä osana myöhemmin alkavia ammatillisia opintoja • ohjattuja työelämäjaksoja eli työssäoppimiseen valmentautumista • ammatinvalinnan ohjausta ja eri koulutusaloihin tutustumista • opintokäyntejä Opintojen laajuus: • 20 - 40 opintoviikkoa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaisesti Kenelle: • ensisijaisesti peruskoulun samana vuonna päättäneille nuorille • ammatti- ja koulutusalan valinnassa lisäohjausta tarvitseville • ammatillisen koulutuksen tai lukion keskeyttäneille tai keskeyttämässä oleville • peruskoulun jälkeen ilman opiskelupaikkaa jääneille Kustannukset: • opiskelija kustantaa itse opiskeluvälineensä sekä matkakulut (myös opintokäynneille) • osa oppikirjoista on lainattavissa oppilaitoksesta • opiskeluun on mahdollista saada opinto- ja koulumatkatukea • koulupäivät sisältävät maksuttoman kouluaterian Hakeminen: • koulutukseen haetaan lomakkeella, jonka voi tilata koulutussihteeriltä (tiedot alla) tai tulostaa oppilaitoksen kotisivuilta (www.livia.fi) • hakuaika syksyllä 2012 alkavaan koulutukseen päättyy 6.8.2012, mutta ammattistarttiin voi tulla myös kesken lukuvuotta jos vapaita paikkoja on • valituille ilmoitetaan valinnasta kirjallisesti Pääsyvaatimukset • edellytetään, että opiskelija on suorittanut perusopetuksen oppimäärän • ammattistartille ei voi tulla, jos on aiemmin suorittanut maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan tai ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus -koulutuksen (VALMA, VALKU) Lisätietoja: • opettajat Helpi Marttila, puh. 050 373 2410 ja Tarja Virtanen, 050 3732 753 • opintosihteeri Kristina Tikka, puh. 050 373 2584

5


Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

ammattistartti

Raision aikuiskoulutuskeskus Timali/ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Koulutuksen tavoite ja sisältö: • tukea persoonallisuuden kasvua • kehittää henkilökohtaisia opiskelutaitoja ja yleisiä elämänhallinnan taitoja • täydentää ammatillisessa koulutuksessa tarvittavia perustietoja ja -taitoja • parantaa opiskelijoiden jatkokoulutukseen pääsyn edellytyksiä • laajentaa työelämän ja jatkokoulutusmahdollisuuksien tuntemusta • kehittää opiskelu- ja uravalintavalmiuksia Kenelle: • peruskoulun päättäneille nuorille, jotka haluavat selkeyttää ammatillisia suunnitelmiaan • nuorille, jotka haluavat mahdollisuuden kokeilla eri ammatillisen koulutuksen aloja ennen varsinaista valintaa ja haluavat vahvistaa opiskelutaitojaan Opintojen laajuus: • 20 - 40 opintoviikkoa, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti Kustannukset: • koulutus on maksutonta ja sisältää päivittäin lounaan • 17 vuotta täyttänyt opiskelija voi opiskelua varten saada opintotukea Hakeminen: • Koulutukseen haetaan kirjallisella hakemuksella. Koulutukseen valitaan kirjallisten hakemusten ja haastattelujen perusteella enintään 20 opiskelijaa. • hakulomake löytyy osoitteesta: www.timali.fi • hakulomake palautetaan 31.7.2012 mennessä osoitteeseen: Raision aikuiskoulutuskeskus Timali/Arja Asunmaa, Juhaninkuja 1, 21200 Raisio Pääsyvaatimukset: Opiskelijaksi voidaan hyväksyä hakija, joka • on päättänyt peruskoulun • haluaa selkeyttää ammatillisia suunnitelmiaan • haluaa mahdollisuuden kokeilla eri ammatillisen koulutuksen aloja ennen varsinaista valintaa • haluaa vahvistaa opiskelutaitojaan, mutta ei tarvitse erityistä tukea tai erityistoimenpiteitä suoriutuakseen normaaliopetuksessa • on hakenut yhteishaussa ensisijaisesti ammatillisiin opintoihin, mutta ei ole saanut opiskelupaikkaa • on motivoitunut opiskelemaan ammattistartissa • on suuntautumassa alalle, jonka koulutusta järjestetään Rasekossa Lisätietoja: • www.timali.fi • opinto-ohjaaja Arja Asunmaa, arja.asunmaa@timali.fi, puh. 040 583 8872

6


Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

ammattistartti

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Koulutuksen tavoite ja sisältö: • selkeyttää opiskelijoiden ammatinvalintaa • perehdytään työelämään ja eri ammatteihin sekä ammatilliseen koulutukseen • parantaa opiskelu- ja elämänhallinnan taitoja • mahdollisuus korottaa peruskoulun arvosanoja (äidinkieli, matematiikka, englanti, ruotsi) • opiskelija voi siirtyä joustavasti kesken lukuvuoden ammatilliseen koulutukseen, mikäli hänellä on siihen edellytyksiä ja sopiva opiskelupaikka löytyy • opintokäyntejä Kenelle: • nuorille, jotka haluavat selkiyttää koulutus- ja urasuunnitelmiaan • nuorille, jotka peruskoulun jälkeen eivät ole saaneet toisen asteen opiskelupaikkaa • nuorille, jotka ovat keskeyttäneet ammatillisen koulutuksen tai lukion Opintojen laajuus: • 20 - 40 opintoviikkoa Kustannukset: • opetus, muistiinpanovälineet ja lounas ovat maksuttomia • 17 vuotta täyttänyt opiskelija voi opiskelua varten saada opintotukea Hakeminen: • hakuaika koulutukseen on 27.2.–6.8.2012, vapaita paikkoja voi tiedustella tämän jälkeenkin • hakulomake löytyy osoitteesta: www.loimaa.lskky.fi » nuorille » Ammattistartti • hakulomake palautetaan osoitteeseen: Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, ammattistartti, Turuntie 31, 32200 Loimaa Pääsyvaatimukset: • peruskoulun yleisopetuksen oppimäärän suorittaminen • kiinnostus ammatilliseen koulutukseen Lisätietoja: • www.loimaa.lskky.fi » nuorille » Ammattistartti • ohjaaja Tiina Lähteenmäki, puh. 044 090 1284, tiina.lahteenmaki@lskky.fi

7


Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

ammattistartti

Liedon ammatti- ja aikuisopisto Koulutuksen tavoite ja sisältö: • selkeyttää opiskelijoiden ammatinvalintaa • perehdytään työelämään ja eri ammatteihin sekä ammatilliseen koulutukseen • parantaa opiskelu- ja elämänhallinnan taitoja • mahdollisuus korottaa peruskoulun arvosanoja (äidinkieli, matematiikka, englanti, ruotsi) • opiskelija voi siirtyä joustavasti kesken lukuvuoden ammatilliseen koulutukseen, mikäli hänellä on siihen edellytyksiä ja sopiva opiskelupaikka löytyy • opintokäyntejä Kenelle: • nuorille, jotka haluavat selkiyttää koulutus- ja urasuunnitelmiaan • nuorille, jotka peruskoulun jälkeen eivät ole saaneet toisen asteen opiskelupaikkaa • nuorille, jotka ovat keskeyttäneet ammatillisen koulutuksen tai lukion Opintojen laajuus: • 20 - 40 opintoviikkoa Kustannukset: • opetus, muistiinpanovälineet ja lounas ovat maksuttomia • 17 vuotta täyttänyt opiskelija voi opiskelua varten saada opintotukea Hakeminen: • hakuaika koulutukseen on 27.2.–6.8.2012, vapaita paikkoja voi tiedustella tämän jälkeenkin • aloituspaikkoja 10 • hakulomake löytyy osoitteesta: www.lieto.lskky.fi » nuoret » ammattistartti • hakulomake palautetaan osoitteeseen: Liedon ammatti- ja aikuisopisto, ammattistartti, Opintie 1, 21420 Lieto Pääsyvaatimukset: • peruskoulun yleisopetuksen oppimäärän suorittaminen • kiinnostus ammatilliseen koulutukseen Lisätietoja: • www.lieto.lskky.fi » nuoret » Ammattistartti • ohjaaja Elina Laine, puh. 044 090 1292, elina.laine@lskky.fi

8


Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

ammattistartti

Salon seudun ammattiopisto Koulutuksen tavoite ja sisältö: • selkeyttää opiskelijoiden ammatinvalintaa ja lisätä toisen asteen koulutuksessa vaadittuja valmiuksia • pääpaino on ammatillisissa opinnoissa; koulu- ja työelämäkokeilut • opiskelijoilla on mahdollisuus korottaa peruskoulun arvosanoja Salon aikuislukiossa • opiskelijoilla on mahdollisuus joustavasti siirtyä tutkintoon johtavaan koulutukseen Kenelle: • nuorille, jotka haluavat selkiyttää koulutus- ja urasuunnitelmiaan • nuorille, jotka peruskoulun jälkeen eivät ole saaneet toisen asteen opiskelupaikkaa • nuorille, jotka ovat keskeyttäneet ammatillisen koulutuksen tai lukion Opintojen laajuus: • 20 - 40 opintoviikkoa Kustannukset: • koulutus on maksutonta ja sisältää aterian päivässä • opiskelija hankkii tarvittavat opiskeluvälineet ja kirjat • 17 vuotta täyttänyt opiskelija voi opiskelua varten saada opintotukea Hakeminen: • hakuaika koulutukseen päättyy 27.7.2012 • ammattistarttiin voi hakea myös kesken lukuvuoden • kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintahaastatteluun • hakulomake löytyy osoitteesta: www.sskky.fi/ssao/muu/ammattistartti • hakulomake palautetaan osoitteeseen: Salon seudun ammattiopisto, Opintotoimisto, Venemestarinkatu 35, 24240 Salo Pääsyvaatimukset: • peruskoulun oppimäärän suorittaminen • kiinnostus ammatilliseen koulutukseen Lisätietoja: • www.sskky.fi/ssao/muu/ammattistartti • opettaja Eeva-Mari Kallio, puh. 044 7704 528, eeva-mari.kallio@sskky.fi

9


Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus

ammattivalmentava

Turun ammatti-instituutti Koulutuksen tavoite ja sisältö: • antaa valmiuksia ammatilliseen koulutukseen, työhön sijoittumiseen ja oman elämän hallintaan • tukee opiskelijan jatkosuunnitelmien laatimista • koulutus toteutetaan pienryhmäopetuksena Kenelle: • erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille • nuorille, jotka tarvitsevat tavallista enemmän aikaa ammatinvalintaan ja peruskoulutaitojen vahvistamiseen Opintojen laajuus: • 20 - 40 ov Kustannukset: • koulutus on maksutonta ja sisältää aterian päivässä • opiskeluvälineet, kirjat ja mahdolliset matkakulut maksavat noin 100 - 200 euroa • 17 vuotta täyttänyt opiskelija voi opiskelua varten saada opintotukea Hakeminen: • hakuaika on 27.2.–13.4.2012 • hakulomake löytyy osoitteesta www.turkuai.fi » koulutusta nuorille »koulutustarjonta» ammattivalmentava • hakulomake palautetaan viimeistään 13.4.2012 osoitteeseen: Turun ammatti-instituutti Tommilankadun koulutalo/Ammattivalmentava, Tommilankatu 24, 20101 Turku Pääsyvaatimukset: • peruskoulun oppimäärä • erityisen tuen tarve opinnoissa • kaikki hakukelpoiset kutsutaan valintahaastatteluun Lisätietoja: • www.turkuai. fi » koulutusta nuorille »koulutustarjonta» ammattivalmentava • opinto-ohjaaja Kaisu-Leena Nikkanen, puh. 044 907 3716, kaisu-leena.nikkanen@turku.fi • ohjaaja, puh. 044 907 3972

10


Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus

valmentava I, ammattivalmentava

Ammattiopisto Livia / Sosiaali- ja terveysopisto Koulutuksen tavoite ja sisältö: • antaa valmiuksia ammatilliseen koulutukseen, työhön sijoittumiseen ja oman elämän hallintaan • erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille, jotka tarvitsevat tavallista enemmän aikaa ammatin valintaan ja peruskoulutaitojen vahvistamiseen • tukee opiskelijan jatkosuunnitelmien laatimista • koulutus toteutetaan pienryhmäopetuksena Kenelle: • erityistä tukea tarvitseville tai pienryhmäopetuksessa olleille • nuorille, jotka tarvitsevat tavallista enemmän aikaa ammatinvalintaan ja peruskoulutaitojen vahvistamiseen Koulutuksen laajuus: • 20 – 40 (80) ov Kustannukset: • opetus on opiskelijalle maksutonta ja sisältää aterian päivässä • opiskeluvälineet, kirjat ja mahdolliset matkakulut maksavat noin 100 – 200 euroa. • koulumatkatukea voi saada, kun koulumatka on yli 10 km. • 17-vuotta täyttänyt opiskelija voi opiskelua varten saada opintotukea • opiskelijoilla on maksuton opiskelijaterveydenhuolto Hakeminen: • hakuaika 27.2. - 13.4.2012 • hakulomake löytyy osoitteesta www.livia.fi  muu koulutus; ammattivalmentava  Valmentava ja kuntotuttava opetus ja ohjaus • hakulomake liitteineen palautetaan viimeistään 13.4.2012 osoitteeseen Ammattiopisto Livia / Sosiaali- ja terveysopisto / Ammattivalmentava, Ruokokatu 12, 20780 Kaarina Pääsyvaatimukset: • peruskoulun oppimäärä • erityisopetuksen perusteen täyttyminen • ensisijaiset hakijat kutsutaan valintahaastatteluun Lisätietoja, esitteitä ja hakemuksia: • www.livia.fi • erityisopettaja Marjut Polviander, puh. 050 373 2513, marjut.polviander@livia.fi • erityisopettaja Pirjo Riikonen, puh. 050 373 2669, pirjo.riikonen@livia.fi • opintosihteeri Kristina Tikka, puh. 050 373 2584, kristina.tikka@livia.fi

11


Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus

ammattivalmentava

Salon seudun ammattiopisto Koulutuksen tavoite ja sisältö: • antaa vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi runsaasti erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille lisää valmiuksia, mahdollisuuksia ja edellytyksiä ammatilliseen koulutukseen, työhön ja itsenäiseen elämiseen • koulutus toteutetaan pienryhmäopetuksena Opintojen laajuus: • 40 - 120 ov Kustannukset: • koulutus on maksutonta ja sisältää aterian päivässä • 17 vuotta täyttänyt opiskelija voi opiskelua varten saada opintotukea Hakeminen: • hakuaika koulutukseen päättyy 4.5.2012 • hakulomake löytyy osoitteesta: www.sskky.fi/ssao/muu/kuntouttava • hakulomake palautetaan osoitteeseen: Salon seudun ammattiopisto, Opintotoimisto, Venemestarinkatu 35, 24240 Salo Pääsyvaatimukset: • peruskoulun oppimäärä • kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintahaastatteluun Lisätietoja: • www.sskky.fi/ssao/muu/kuntouttava • erityisopettaja, lehtori Hannele Rantanen, puh. 044 770 4742, hannele.rantanen@sskky.fi • erityisopetuksen ohjaaja Sinikka Niittymäki, puh. 044 770 4707, sinikka.niittymaki@sskky.fi

12


Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus

ammattivalmentava

Bovallius-ammattiopisto Bovallius-ammattiopisto on S. ja A. Bovalliuksen säätiön ylläpitämä ammatillinen erityisoppilaitos, joka tarjoaa ammatillista koulutusta sekä valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat opinnoissaan erityisiä opetusjärjestelyjä sekä opiskelijahuollon palveluita.

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, 1 vuosi, Turku, Vähäheikkilä ja Laitila • koulutus on tarkoitettu peruskoulunsa erityisopetuksessa päättäneille nuorille • valmentavan vuoden aikana kehitetään jatko-opinnoissa ja arkielämässä tarvittavia tietoja ja taitoja • opiskelu tapahtuu toiminnallisesti ja käytännönläheisesti • opiskelijaa kannustetaan olemaan aktiivinen opiskeluun, tulevaisuuden suunnitteluun sekä vapaa-aikaan liittyvissä asioissa • tavoitteena antaa opiskelijalle mahdollisimman todenmukainen kuva eri ammattialoista, koulutusvaihtoehdoista ja työelämästä • koulutuksen tavoitteena on jatko-opintoihin siirtyminen Työhön ja opintoihin valmentava koulutus mielenterveyskuntoutujille, 1 vuosi, Turku, Vähäheikkilä • koulutus on tarkoitettu mielenterveyskuntoutujille • valmentavan vuoden aikana kehitetään jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja • lisäksi opiskellaan tietotekniikkaa sekä kerrataan äidinkielen, englannin, matematiikan ja terveystiedon perusteita • opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa @¬kortti, hygieniapassi, tulityökortti ja työturvallisuuskortti • koko koulutuksen ajan opiskelijat tekevät omaan tulevaisuuteensa liittyviä jatkosuunnitelmia • suunnitelmien kantavuutta on mahdollisuus kokeilla ja arvioida työ- tai koulutuskokeilujaksoilla • tavoitteena on omien voimavarojen arvioiminen ja realististen suunnitelmien tekeminen jatkoa varten • toisen asteen yhteisvalinnassa koulutuksen suorittamisesta on mahdollisuus saada kolme lisäpistettä Koulutuskokeilut ja tutustumisjaksot: • Oppilaitos järjestää koulutuskokeiluja sekä tutustumisjaksoja jatko-opintoja suunnitteleville. Koulutuskokeilu on 1-2 viikon mittainen jakso, jonka aikana selvitetään opintoihin hakeutuvan opiskeluvalmiuksia ja soveltuvuutta ammattialalle. Koulutuskokeiluun voidaan tarvittaessa liittää asumisvalmennusjakso. Koulutuskokeilusta kirjoitetaan lausunto. Koulutuskokeilujakso on maksullinen, useimmiten Kelan tai työvoimahallinnon kustantama. • Järjestämme myös lyhyempiä, 1-2 päivän mittaisia maksuttomia tutustumisjaksoja. Jaksoille voi hakeutua ottamalla yhteyttä suoraan toimipisteeseen. • Opastettuja tutustumiskäyntejä järjestämme vierailijoiden toiveiden mukaisesti, joko koko toimipaikkoihin, toimipisteisiin tai yksittäisiin koulutuksiin. Koulutukseen hakeminen: Bovallius-ammattiopisto ei kuulu yhteishaun piiriin, vaan opiskelupaikkaa haetaan oppilaitoksen omalla hakukaavakkeella. Hakuaika syksyllä 2012 alkaviin koulutuksiin on 1.2. - 31.3.2012. Hakukaavakkeita ja hakuneuvontaa saa oppilaitoksesta tai osoitteesta: www.bovallius.fi Lisätietoja ja yhteydenotot: Opintoneuvoja Turku, Vähäheikkilä: • Pia Lehto, puh. 040 900 0043, pia.lehto@bovallius.fi Opintoneuvoja Laitila: • Maila Kankkunen, puh. 044 711 4977, maila.kankkunen@bovallius.fi

13


Työhön ja ammattiin valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus

ammattivalmentava

Peimarin jatko-opetus / Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky Koulutuksen tavoite ja sisältö: • antaa erityistä tukea tarvitseville nuorille aikuisille opiskelijoille harjoittelua arkielämän perustaitoihin, työhön, valmentaa aikuisuuteen ja oman elämän hallintaan • opiskelu tapahtuu toiminnallisesti ja käytännönläheisesti • koulutus toteutetaan pienryhmäopetuksena Opintojen laajuus: • 2 vuotta Kustannukset: • opiskelun maksaa opiskelijan kotikunta/maksusitoumus kunnalta • opiskelija maksaa asunnon vuokran, siivousaineet sekä ateriat ja välipalat • koulumatkakustannuksista vastaa jatko-opetus Hakeminen: • hakuaika on 27.2. - 13.4.2012 • hakulomake löytyy www.v-suomenehp.fi » palvelut » opetus » Peimarin jatko-opetus • hakulomake palautetaan 13.4.2012 mennessä osoitteeseen: Peimarin jatko-opetus, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla Pääsyvaatimukset: • perusopetuksen oppimäärä • erityisopetuksen perusteet täyttyvät Lisätietoja: • erityisopettaja Nina Magnusson, puh. 040 016 4797, jatko-opetus@v-suomenehp.fi • erityisopetuksen ohjaaja Eija Johansson, puh. 040 512 6558

14


Yksilöllinen kuntouttava opetus ja ohjaus

ammattivalmentava

Pompon jatko-opetus / Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky Koulutuksen tavoite ja sisältö: • opetus on strukturoitua luonnollisissa tilanteissa tapahtuvaa, yksilöllistä ja opiskelijan omiin voimavaroihin perustuvaa • kehittää vuorovaikutustaitoja ja kommunikointia korvaavilla kommunikaatiomenetelmillä • tavoitteena arkitaitojen ylläpitäminen ja kehittäminen • opettaa taitoja, jotka auttavat nuoren sijoittumista tasonsa mukaiseen toiminta- ja asumisympäristöön opiskelun jälkeen. Opintojen laajuus: • 2 vuotta Kustannukset: • koulutus on maksullista, kunta maksaa koulutuksen • opiskelija maksaa ruokailut ja mahdolliset vapaaehtoiset retket sekä muut menot Hakeminen: • hakuaika 27.2.–13.4.2012 • hakulomake on internetissä osoitteessa www.v-suomenehp.fi » palvelut » opetus » pompon jatko-opetus • hakemus palautetaan 13.4.2012 mennessä osoitteeseen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky / Pompon jatko-opetus, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla Pääsyvaatimukset: • yksilöllistetty perusopetus toiminta-alueittain • erityisopetuksen perusteet täyttävä Lisätietoja: • Heli Kaplas kasvatusohjaaja, puh. 040 048 3105, heli.kaplas@v-suomenehp.fi • Satu Lahti koulun johtaja, puh. 050 406 2987

15


Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus

valma

Turun ammatti-instituutti Koulutuksen tavoite ja sisältö: • vahvistaa opiskelijoiden suomen kielen taitoja • vahvistaa opiskelijoiden opiskelutaitoja ja tutustua eri ammatteihin • lisätä opiskelijoiden valmiuksia opiskella ammatillisen peruskoulutuksen eri linjoilla • kaksi opetusryhmää: palveluala ja tekniikka Kenelle: • 16 - 23 -vuotiaille maahanmuuttajanuorille • noin 1 - 5 vuotta Suomessa olleille Opintojen laajuus: • 40 ov Kustannukset: • opiskelu on maksutonta ja sisältää aterian päivässä • opiskelua varten voi saada opinto- tai kotoutumistukea • pieniä kustannuksia tulee oppikirjoista ja tutustumiskäynneistä Hakeminen: • hakuaika on 27.2. - 13.4.2012 • hakulomake löytyy osoitteesta: www.turkuai.fi » koulutusta nuorille »koulutustarjonta» nuorten maahanmuuttajien valmistava koulutus • hakulomake palautetaan viimeistään 13.4.2012 osoitteeseen: Turun ammatti-instituutti, Aninkaisten koulutalo/Nuorten VALMA, Aninkaistenkatu 7 20101 Turku • opiskelijat valitaan eri oppilaitosten yhteisen valma-kielitestin sekä henkilökohtaisen haastattelun perusteella • hakijat kutsutaan kielitestiin, joka pidetään 3.5.2012 kello 9.00 Aninkaisten koulutalossa • peruutuspaikkoja voi kysyä elokuussa suoraan oppilaitoksesta Pääsyvaatimukset: • hakijalla oltava riittävä suomen kielen taito (taitotaso A2.2) • hakijalla oltava riittävä motivaatio opiskeluun • kaikki hakukelpoiset kutsutaan valintakokeeseen Lisätietoja: • www.turkuai.fi » koulutusta nuorille »koulutustarjonta» nuorten maahanmuuttajien valmistava koulutus • opinto-ohjaaja Kaisu-Leena Nikkanen, puh. 044 907 3716, kaisu-leena.nikkanen@turku.fi • ohjaaja puh. 044 907 3875

16


Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveysalalle valmistava koulutus

SOTEvalma

Turun ammatti-instituutti Koulutuksen tavoite ja sisältö: • vahvistaa opiskelijoiden suomen kielen taitoja • vahvistaa opiskelijoiden opiskelutaitoja • ohjaa ja valmistaa opiskelijoita sosiaali- ja terveysalan opintoihin Kenelle: • 16 - 23 -vuotiaille maahanmuuttajanuorille • noin 1 - 5 vuotta Suomessa olleille • sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille nuorille Opintojen laajuus: • 40 ov Kustannukset: • opiskelu on maksutonta ja sisältää aterian päivässä • opiskelua varten voi saada opinto- tai kotoutumistukea • pieniä kustannuksia tulee oppikirjoista ja tutustumiskäynneistä Hakeminen: • hakuaika koulutukseen on 8.10.–9.11.2012 • hakulomake löytyy osoitteesta: www.turkuai.fi » koulutusta nuorille »koulutustarjonta» sosiaali- ja terveysalalle valmistava koulutus maahanmuuttajille • hakulomake palautetaan osoitteeseen: Turun ammatti-instituutti, Aninkaisten koulutalo / SOTE valmistava koulutus, PL 955, 20101 Turku • opiskelijat valitaan valma-kielitestin sekä henkilökohtaisen haastattelun perusteella Pääsyvaatimukset: • hakijalla oltava riittävä suomen kielen taito (taitotaso A2.2) • hakijalla oltava riittävä motivaatio opiskeluun • kaikki hakukelpoiset kutsutaan valintakokeeseen Lisätietoja: • www.turkuai.fi » koulutusta nuorille »koulutustarjonta» sosiaali- ja terveysalalle valmistava koulutus maahanmuuttajille • opinto-ohjaaja Kaisu-Leena Nikkanen, puh. 044 907 3716, kaisu-leena.nikkanen@turku.fi • ohjaaja puh. 044 907 3875

17


Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus

valma

Ammattiopisto Livia/ Sosiaali- ja terveysopisto Tavoite ja sisältö: • parantaa opiskelijan suomen kielen taitoa niin, että hän voi jatkaa opintojaan ammatillisessa peruskoulutuksessa • kehittää opiskelutaitoja ja saada perustietoa eri oppiaineista • tutustua eri alojen koulutuksiin ja ammatteihin • löytää itseä kiinnostava koulutusala ja asettaa realistisia koulutustavoitteita • koulutus kestää yhden lukuvuoden 20.8.2012 - 31.5.2013 Kenelle: • maahanmuuttajanuorille ja -aikuisille Opintojen laajuus: • 40 ov Kustannukset: • opiskelu on opiskelijalle maksutonta • opiskelija saa ilmaisen aterian päivittäin • mahdollisuus opinto- tai kotoutumistukeen • koulumatkat ja oppikirjat opiskelija maksaa itse Pääsyvaatimukset: • 17 vuoden ikä • tyydyttävä suomen kielen taito (YKI perustaso 2 tai EVK A2.2) Hakeminen: • hakuaika on 27.2. - 13.4.2012 • hakulomake löytyy osoitteesta: www.livia.fi - sosiaali- ja terveysopisto - maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus » hakulomake • hakulomakkeen voi pyytää toimistosta: Kristina Tikka, 050 3732 584 • opiskelijat valitaan eri oppilaitosten yhteisen valma-kielitestin sekä henkilökohtaisen haastattelun perusteella. • hakijat kutsutaan kielitestiin, joka pidetään 3.5.2012 kello 9.00 (luokkahuone ilmoitetaan kutsukirjeessä) • peruutuspaikkoja voi kysyä elokuussa suoraan oppilaitoksesta Lisätietoja: • lehtori Katja Hakala, puh. 050 3732 896, katja.hakala@livia.fi • lehtori Johanna Kartio, puh. 050 3732 513, johanna.kartio@livia.fi

18


Nuorten maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

nuorisovalma

Raision aikuiskoulutuskeskus Timali / Raision seudun koulutuskuntayhtymä Kenelle: 16 vuotta täyttäneille maahanmuuttajille, jotka • eivät ole saaneet toisen asteen opiskelupaikkaa • tarvitsevat vahvistusta suomen kielessä • haluavat selkiyttää koulutus- ja urasuunnitelmiaan. Opintojen laajuus: • 20 - 40 opintoviikkoa Koulutuksen tavoite ja sisältö: • vahvistaa suomen kielen kirjallisia taitoja (lukeminen ja kirjoittaminen) • selkeyttää opiskelijoiden ammatinvalintaa ja lisätä toisen asteen koulutuksessa vaadittuja valmiuksia • koulutuksen pääpaino on suomen kielen opinnoissa, mutta opintoihin sisältyy myös peruskouluaineita Kustannukset: • koulutus on maksutonta ja sisältää päivittäin lounaan • 17 vuotta täyttänyt opiskelija voi opiskelua varten saada opintotukea, koulutuksessa voi opiskella myös kotoutumistuella Hakeminen: • hakuaika 27.2.–13.4.2012 • hakulomake löytyy osoitteesta: www.timali.fi • hakulomake palautetaan viimeistään 13.4.2012 osoitteeseen: Raision akk Timali, Juhaninkuja 1, 21200 Raisio • opiskelijat valitaan eri oppilaitosten yhteisen valma-kielitestin sekä henkilökohtaisen haastattelun perusteella • hakijat kutsutaan kielitestiin, joka pidetään 3.5.2012 kello 9.00, paikka ilmoitetaan kutsukirjeessä Pääsyvaatimukset: • riittävä suomenkielentaito (A 2.2) • tavoitteena ammatilliseen koulutukseen pääseminen Lisätietoja: • www.timali.fi • vastuukouluttaja Mirva Salonen, puh. 044 705 7485, mirva.salonen@timali.fi

19


Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus

valma

Salon seudun ammattiopisto Koulutuksen tavoite ja sisältö: • vahvistaa opiskelijoiden suomen kielen taitoja • vahvistaa opiskelijoiden opiskelutaitoja • lisätä opiskelijoiden valmiuksia opiskella ammatillisen peruskoulutuksen eri linjoilla • ammatinvalinta ja jatko-opintoihin hakeminen Kenelle: • nuorille ja nuorille aikuisille maahanmuuttajille Opintojen laajuus: • 40 ov Kustannukset: • opiskelu on maksutonta ja sisältää aterian päivässä • opiskelua varten voi saada opinto- tai kotoutumistukea • pieniä kustannuksia oppikirjoista Hakeminen: • hakuaika koulutukseen päättyy 4.5.2012 • hakulomake löytyy osoitteesta: www.sskky.fi/ssao/muu/maahanmuuttaja • hakulomake palautetaan osoitteeseen: Salon seudun ammattiopisto, Opintotoimisto, Venemestarinkatu 35, 24240 Salo Pääsyvaatimukset: • hakijalla oltava riittävä suomen kielen taito (yleisen kielitutkinnon taso 2 tai A2.2) • kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen (kirjallinen osuus ja haastattelu) Lisätietoja: • www.sskky.fi/ssao/muu/maahanmuuttaja/ • opettaja Riitta Hyytiäinen, puh. 044 770 4681, riitta.hyytiainen@sskky.fi

20


Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus

PEVA

Turun kristillinen opisto Koulutuksen tavoite ja sisältö: • parantaa kielitaitoa ja edistää kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan • antaa opiskelijalle valmiudet opiskella peruskoulussa, ammatilliseen koulutukseen valmistavassa koulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa • koulutus sisältää suomen kieltä, perusopetuksen aineita sekä työharjoittelun Kenelle: • opetus on tarkoitettu maahanmuuttajille, joilla on suomen kielen perustaidot tasolla A2.1 Opintojen laajuus: • 40 ov • koulutus alkaa 13.8.2012 ja päättyy 31.5.2013 Kustannukset: • opetus, oppikirjat ja lounas koulupäivinä (ma-pe) ovat opiskelijalle ilmaisia • opiskelija voi anoa asumisoikeutta, asumisoikeuden saaneilla myös asuminen, aamiainen ja päivällinen koulupäivinä (ma-pe) ovat maksuttomia • kirjautumismaksu 30 € • opiskelua varten voi saada opinto- tai kotoutumistukea Hakeminen: • hakuaika 27.2.–13.4.2012 • hakulomakkeen saa opistolta tai opiston kotisivuilta osoitteesta www.tk-opisto.fi • opiskelijat valitaan eri oppilaitosten yhteisen valma- kielitestin sekä henkilökohtaisen haastattelun perusteella • hakijat kutsutaan kielikokeeseen, joka pidetään tiistaina 3.5.2012 klo 9.00, paikka ilmoitetaan kutsukirjeessä • peruutuspaikkoja voi kysyä elokuun alussa suoraan opistolta Pääsyvaatimukset: • 17 vuoden ikä • riittävä suomen kielen taito Lisätietoja: • linjavastaava Eva Lönnbäck, puh. (02) 412 3065, eva.lonnback@tk-opisto.fi • opintosihteeri Leena Kvist, puh. (02) 412 3089, leena.kvist@tk-opisto.fi • Turun kristillinen opisto Lustokatu 7, 20380 Turku, puh. (02) 412 3500 • www.tk-opisto.fi

21


Maahanmuuttajien alkeisopetus

vieraskielisten nuorten opetus, VNO

Turun iltalukio Koulutuksen tavoite ja sisältö: • tavoitteena kehittää nuoren opiskelutaitoja sekä antaa hänelle kielellisiä ja yleistiedollisia valmiuksia jatko-opintoihin ja edistää hänen kotoutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan. • opiskellaan suomea, yhteiskuntaoppia, liikuntaa, matematiikkaa ja tietotekniikkaa sekä tehdään opintokäyntejä eri kohteisiin Kenelle: • maahanmuuttajanuorille, jotka eivät osaa suomea tai jotka tarvitsevat suomen kielen alkeiden kertausta Opintojen laajuus: • opetusta on 25 - 27 h/ vko, 20.8.2012 - 1.6.2013 Kustannukset: • opetus ja oppikirjat ovat opiskelijalle ilmaisia • opiskelijalla on oikeus ilmaiseen kouluateriaan • opiskelua varten voi 17 vuotta täyttänyt saada kotouttamistukea, rinnastamispäätöksen ja tuen saamiseksi opiskelijan täytyy ottaa yhteys paikalliseen työ- ja elinkeinotoimistoon Hakeminen: • hakuaika on 9.1.–16.5.2012 • hakulomakkeen saa koulusta tai iltalukion kotisivuilta osoitteesta www.turuniltalukio.fi • hakijat kutsutaan kielikokeeseen, joka pidetään maanantaina 21.5.2012 klo 10.00 • haku ja hakulomake ovat yhteisiä Turun kristillisen opiston suomen kielen linjan kanssa, opiskelija osallistuu vain yhteen kielikokeeseen • peruutuspaikkoja voi kysyä elokuun lopussa suoraan koulun opettajilta • peruutuspaikkoja voi aueta missä vaiheessa vuotta tahansa, ole yhteydessä opettajiin Pääsyvaatimukset: • ensisijaisesti 16 - 17 vuoden ikä • opetukseen voivat tulla myös ne 15-vuotiaat, joilla on peruskoulun päättötodistus kotimaastaan • vapaille paikoille otetaan 18 - 24 -vuotiaita • toivomme luku- ja kirjoitustaitoa Lisätietoja: • opettaja Mikko Liukka, puh. 044 907 4687, mikko.liukka@turku.fi • opettaja Elina Tornberg, puh. 044 907 4687, elina.tornberg@turku.fi • kesällä iltalukion koulusihteeri: Lii Puolakainen, Eskelinkatu 4, 20100 Turku, puh. (02) 262 9882, lii.puolakainen@turku.fi • www.turuniltalukio.fi » Maahanmuuttajat » Vieraskieliset nuoret

22


Maahanmuuttajien alkeisopetus

suomen kielen linja, SUOKI

Turun kristillinen opisto Koulutuksen tavoite ja sisältö: • tavoitteena antaa kielellisiä ja yleistiedollisia valmiuksia jatko-opintoihin ja näin edistää kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan • linjalla opiskellaan suomea, yhteiskuntatietoa, tietotekniikkaa, opinto-ohjausta ja ilmaisutaitoa sekä vaihtoehtoisesti kädentaitoja, liikuntaa, musiikkia tai kuvataidetta Kenelle: • maahanmuuttajille, jotka eivät osaa suomea tai jotka tarvitsevat alkeiskurssin tietojen kertausta • toinen ryhmistä on jatkava alkeisryhmä Opintojen laajuus: • lähiopetusta on 25h/vko, 13.8.2012 - 31.5.2013. Kustannukset: • opetus ja oppikirjat ovat opiskelijalle ilmaisia • linjan toimistomaksu on 30 euroa • opiskelija voi anoa maksullista asumisoikeutta opiston asuntolassa • opiskelijalla on mahdollisuus ostaa lounas opiston ravintolasta • opiskelua varten voi saada opinto- tai kotoutumistukea Hakeminen: • hakuaika on 9.1. - 7.5.2012 • hakulomakkeen saa opistolta tai opiston kotisivuilta osoitteesta www.tk-opisto.fi • hakijat kutsutaan kielikokeeseen, joka pidetään maanantaina 21.5.2012 klo 10.00 • haku ja hakulomake ovat yhteisiä Turun iltalukion vieraskielisten nuorten opetuksen kanssa, opiskelija osallistuu vain yhteen kielitestiin • peruutuspaikkaa kannattaa kysyä elokuun lopussa suoraan opistolta Pääsyvaatimukset: • pääsyvaatimuksena on 17 vuoden ikä • hakijan on oltava luku- ja kirjoitustaitoinen Lisätietoja: • linjavastaava (SUOKI) Mari Ruohonen, puh. (02) 412 3125, mari.ruohonen@tk-opisto.fi • linjavastaava (SUOKI) Johanna Piirainen, puh. (02) 412 3111, johanna.piirainen@tk-opisto.fi • opintosihteeri Leena Kvist, puh. (02) 412 3089, leena.kvist@tk-opisto.fi • Turun kristillinen opisto Lustokatu 7, 20380 Turku, puh. (02) 412 3500 • www.tk-opisto.fi

23


Maahanmuuttajien alkeisopetus, suomen kielen linja venäjänkielisille maahanmuuttajille

vEsuoki

Turun kristillinen opisto Koulutuksen tavoite ja sisältö: • tavoitteena antaa kielellisiä ja yleistiedollisia valmiuksia jatko-opintoihin ja näin edistää kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan • kartutetaan sanavarastoa, harjoitellaan puhe-, kuuntelemis-, lukemis- sekä kirjoittamistaitoa ja kerrataan alkeiskielioppia • opiskellaan suomea, yhteiskuntatietoa, tietotekniikkaa, opinto-ohjausta ja ilmaisutaitoa sekä vaihtoehtoisesti mediataitoja, kädentaitoja, liikuntaa tai kuvataidetta • koulutuksesta vastaavat sekä venäjänkielinen että suomenkieliset opettajat Kenelle: • venäjänkielisille maahanmuuttajille, jotka eivät osaa suomea tai jotka tarvitsevat alkeiskurssin tietojen kertausta Opintojen laajuus • koulutus alkaa 13.8.2012 ja päättyy 31.5.2013, lähiopetusta on 25 h/vko Kustannukset: • opetus ja oppikirjat ovat opiskelijalle ilmaisia • kirjautumismaksu 30 € • opiskelua varten voi saada opinto- tai kotoutumistukea Hakeminen: • hakuaika on 9.1. - 27.4.2012 • hakulomakkeen saa opistolta tai opiston kotisivuilta osoitteesta www.tk-opisto.fi • hakijat kutsutaan kielikokeeseen, joka pidetään tiistaina 15.5.2012 klo 9.00 • haku ja hakulomake ovat yhteisiä Turun iltalukion vieraskielisten nuorten opetuksen kanssa, opiskelija osallistuu vain yhteen kielitestiin • peruutuspaikkaa kannattaa kysyä elokuun lopussa suoraan opistolta Pääsyvaatimukset: • pääsyvaatimuksena on 17 vuoden ikä • hakijan on oltava luku- ja kirjoitustaitoinen Lisätietoja: • linjavastaava Svetlana Myhkyrä (myös venäjäksi), puh. 050 523 8257, svetlana.myhkyra@tk-opisto.fi • opintosihteeri Leena Kvist, p. (02) 412 3089, leena.kvist@tk-opisto.fi • Turun kristillinen opisto Lustokatu 7, 20380 Turku Puh. (02) 412 3500 • www.tk-opisto.fi

24


Maahanmuuttajien alkeisopetus, perusopetuksen johdanto-opinnot

POJO

Turun iltalukio Koulutuksen tavoite ja sisältö: • opiskella perusopetuksen vuosiluokkien 3 - 6 oppisisältöjä eri oppiaineissa • vahvistaa suomen kieltä ja muita opiskelutaitoja tavoitteena jatko-opintoihin pääsy Kenelle: • perusopetusikäisille (15 - 17-vuotiaille) nuorille • ensisijaisesti koulutukseen ohjataan opiskelijoita Turun kaupungin perusopetukseen valmistavasta opetuksesta ja Turun iltalukion vieraskielisten nuorten opetuksesta • opetus soveltuu parhaiten nuorille, joilla on kotimaastaan puutteellinen koulutausta Opintojen laajuus: • lukuvuosi, mahdollisuus tulla myös kesken vuoden, jos on vapaita paikkoja • opetusta 30 tuntia viikossa Kustannukset: • opiskelu on maksutonta ja sisältää kouluruokailun • rinnastamispäätöksen saamiseksi 17 vuotta täyttäneiden on otettava yhteys työvoimatoimistoon Lisätietoja: • lukuvuoden aikana Tellervo Vaitinen, puh. 040 179 5390, tellervo.vaitinen@turku.fi

25


Aikuisten

maahanmuuttajien koulutukset

Aikuisten maahanmuuttajien koulutukset • hakuaika 27.2.–13.4.2012 • hakemukset on toimitettava perille tai postitettava viimeistään 13.4.2012 • 3.5.2012 valintakoe (kielitesti ja haastattelu) Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen/oppisopimukseen valmistava koulutus aikuisille maahanmuuttajille on tarkoitettu aikuisille, jotka haluavat parantaa suomen kielen taitoaan sekä löytää itselleen opiskelu- tai työpaikan. Koulutuksen laajuus on 20-40 ov. Koulutuksessa otetaan huomioon omat opiskelijan ammatilliset tavoitteet. Koulutuksessa tutustutaan eri ammattialoihin, opiskellaan mm. suomen kieltä ja ammattialakohtaista suomea. Pääsyvaatimuksena riittävä suomen kielen taito (A2.2./ YKI 2).

Timali, RASEKO/ Aikuisten valma -koulutus: • Kohderyhmänä yli 25-vuotiaat. Opintojen kesto 20-40 ov, opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Lisätietoa koulutuksesta: www.timali.fi. Raision Aikuiskoulutuskeskus Timali, Juhaninkuja 1, 21200 Raisio. Yhteyshenkilö: Taru Laaksonen p. 044 7057451, s-posti: taru.laaksonen@timali.fi Turun ammatti-instituutti/Aikuisten valma -koulutus: • Kohderyhmänä yli 25-vuotiaat. Opintojen kesto: 20-40 ov opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Lisätietoa koulutuksesta: www.turkuai.fi. Turun ammatti-instituutti, aikuiskoulutus, kansainvälisyys, Aninkaistenkatu 7, 20100 Turku. Yhteyshenkilö: Irina Ossipowski p. 044 907 3126, irina.ossipowski@turkuai.fi Turun AKK /Valma -koulutus: • Kohderyhmänä yli 18-vuotiaat. Lisätietoa koulutuksesta: www.turunakk.fi Turun Aikuiskoulutuskeskus • Kärsämäentie 11, 20360 Turku. Yhteyshenkilö: Tiina Louhenkilpi p. 020 7129 381, tiina. louhenkilpi@tuakk.fi tai Helena Räsänen p. 0207129 207 Turun kristillinen opisto, Perusopetukseen valmistava opetus: • Opetus on tarkoitettu maahanmuuttajille, joiden kielitaitotaso on A2.1. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet opiskella peruskoulussa, ammatilliseen valmistavassa koulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa. Pääsyvaatimuksena on 17 vuoden ikä ja riittävä kielitaito. Lisätietoa koulutuksesta: www.tk-opisto.fi. Turun kristillinen opisto, Lustokatu 7, 20380 Turku. Yhteyshenkilö: Opintosihteeri Leena Kvist, p. (02) 4123089, leena.kvist@tk-opisto.fi Turun iltalukio, Maahanmuuttajien perusopetus: • Turun iltalukiossa on maahanmuuttajille oma perusopetusryhmä. Peruskoulu on tarkoitettu 16 vuotta täyttäneille opiskelijoille, joiden kielitaitotaso on A2.2. Yläikärajaa ei ole. Koulutus kestää kaksi vuotta. Turun iltalukio, Eskelinkatu 4, 20100 Turku. Lisätietoja antaa koulusihteeri Lii Puolakainen, p. (02) 2629882, lii.puolakainen@turku.fi tai Riikkamarja Autio, riikkamarja.autio@turku.fi

26

Ammattiopisto Livia, Sosiaali- ja terveysopisto, Kaarina/ Aikuisten ja nuorten valma –koulutus: • Pääsyvaatimuksena on 17 vuoden ikä. Lisätietoja koulutuksesta: www.livia.fi. Ammattiopisto Livia/ Sosiaali- ja terveysopisto, Ruokokatu 12, 20780 Kaarina. Yhteyshenkilöt: Katja Hakala p. 050 3732 896, katja.hakala@kaarina.fi tai Marjut Polviander p. 050 3732 513, marjut.polviander@kaarina.fi


Perusopetus

Turun kristillinen opisto Koulutuksen tavoite ja sisältö: • suorittaa perusopetuksen koko oppimäärä yhdessä vuodessa ja hankkia perusopetuksen päättötodistus • opiskelu on aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaista ja kurssimuotoista • opistolla toimii myös Luki-Tuki -keskus, josta saa tukea luku- ja kirjoitusvaikeuteen Kenelle: • opiskelijoille, joilla ei ole suomalaista perusopetuksen päättötodistusta • opiskelijoille, joilla peruskoulu on jäänyt kesken Opintojen laajuus: • 44 kurssia • koulutus alkaa 13.8.2012 ja päättyy 31.5.2013 Kustannukset: • opetus, oppikirjat ja lounas koulupäivinä (ma - pe) ovat maksuttomia • opiskelija voi anoa asumisoikeutta, asumisoikeuden saaneilla myös asuminen, aamiainen ja päivällinen koulupäivinä (ma - pe) ovat maksuttomia • kirjautumismaksu 50 € • opiskelija voi hakea valtion opintotukea Hakeminen: • haku päättyy 16.3.2012 • hakulomakkeen voi tulostaa Turun kristillisen opiston verkkosivuilta • hakemukseen liitetään kopio viimeisestä koulutodistuksesta • vieraskieliset hakijat kutsutaan suomen kielen kielitestiin, joka pidetään opistolla ke 11.4.2012 klo 12 • opiskelijavalinnassa huomioidaan hakeminen hakuaikana ja hakemuksessa esitetyt perustelut • opiskelijavalinnat tehdään kesäkuussa ja kaikille hakijoille lähetetään kirje • vapaita opiskelupaikkoja voi kysyä myöhemminkin Pääsyvaatimukset: • vähintään 17 vuoden ikä • suomalaisen perusopetuksen päättötodistuksen puuttuminen • riittävä suomen kielen taito Lisätietoja: • opintosihteeri Leena Kvist, puh. (02) 412 3089, leena.kvist@tk-opisto.fi • perusopetusvastaava Tiina Naski, puh. (02) 412 3112, tiina.naski@tk-opisto.fi • koulutusvastaava Hanna Nurmi, puh. (02) 412 3733, hanna.nurmi@tk-opisto.fi • Turun kristillinen opisto Lustokatu 7, 20380 Turku • www.tk-opisto.fi

27


Perusopetuksen lisäopetus

kymppiluokka

Turun kristillinen opisto Koulutuksen tavoite ja sisältö: • korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja • parantaa opiskelutaitoja ja uravalintavalmiuksia • tukea henkilökohtaista kasvua ja elämänhallintaa • opiskelu on aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaista ja kurssimuotoista • kielitukikympillä opiskellaan yleisopetuksen pienryhmässä, opintoihin sisältyy enemmän kursseja äidinkielessä, ruotsissa ja englannissa • opistolla toimii myös Luki-Tuki -keskus, josta saa tukea luku- ja kirjoitusvaikeuteen Kenelle: • hakija haluaa korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja • hakija on saanut perusopetuksen päättötodistuksen vuonna 2012 tai 2011 Opintojen laajuus: • 1100 tuntia • koulutus alkaa 13.8.2012 ja päättyy 31.5.2013 Kustannukset: • opetus, oppikirjat ja lounas koulupäivinä (ma-pe) ovat maksuttomia • opiskelija voi anoa asumisoikeutta, asumisoikeuden saaneilla myös asuminen, aamiainen ja päivällinen koulupäivinä (ma-pe) ovat maksuttomia • kirjautumismaksu 50 € • opiskelija voi hakea valtion opintotukea Hakeminen: • haku päättyy 16.3.2012 • hakulomakkeen voi tulostaa Turun kristillisen opiston verkkosivuilta • hakemuksen liitetään kopio viimeisestä koulutodistuksesta • opiskelijavalinnassa huomioidaan hakeminen hakuaikana, hakemuksessa esitetyt perustelut ja keskiarvo • opiskelijavalinnat tehdään kesäkuussa ja kaikille hakijoille lähetetään kirje • vapaita opiskelupaikkoja voi kysyä myöhemminkin Pääsyvaatimukset: • hakija on saanut perusopetuksen päättötodistuksen vuonna 2012 tai 2011 Lisätietoja: • opintosihteeri Leena Kvist, puh. (02) 412 3089, leena.kvist@tk-opisto.fi • perusopetusvastaava Tiina Naski, puh. (02) 412 3112, tiina.naski@tk-opisto.fi • koulutusvastaava Hanna Nurmi, puh. (02) 412 3733, hanna.nurmi@tk-opisto.fi • Turun kristillinen opisto Lustokatu 7, 20380 Turku • www.tk-opisto.fi

28


Perusopetuksen lisäopetus

lisäluokat 2012-2013

Turun kaupungin perusopetuksen lisäopetus Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimeen muodostetaan lisäluokat lukuvuonna 2012-2013 edellyttäen, että niille ilmoittautuu riittävä määrä opiskelijoita, jotka eivät ole saaneet toisen asteen opiskelupaikkaa.

Koulutuksen tavoite ja sisältö: • tukea persoonallisuuden kasvua • parantaa opiskelijoiden jatkokoulutukseen pääsyn edellytyksiä • laajentaa työelämän ja jatkokoulutusmahdollisuuksien tuntemusta • kehittää opiskelu- ja uravalintavalmiuksia • antaa keinoja erilaisista elämäntilanteista selviytymiseksi Kenelle: • hakija ei ole saanut toisen asteen opiskelupaikkaa • hakija on saanut perusopetuksen päättötodistuksen vuonna 2012 tai 2011, hakijat ovat samanarvoisessa asemassa riippumatta siitä, kumpana vuonna he ovat saaneet päättötodistuksen • etusijalla ovat Turussa asuvat hakijat • hakemus on toimitettu kasvatus- ja opetusvirastoon määräaikaan mennessä • toisen asteen opiskelupaikan saanut hakija voidaan hyväksyä lisäopetukseen, mikäli hän ei voi ottaa opiskelupaikkaa vastaan terveydellisten syiden vuoksi, lääkärintodistus on liitettävä hakemukseen • lisäopetukseen otetaan korkeintaan 29 opiskelijaa/luokka. Perusopetuksen tulosaluejohtaja voi erityisestä syystä nostaa oppilasmäärää. • mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja, opiskelijat valitaan arvalla siten, että ensisijaisesti otetaan Turussa asuvat hakijat. Hakeminen: • hakulomake koulutukseen löytyy osoitteesta: www.turku.fi » kasvatus ja opetus » kymppiluokka • hakulomake ja päättötodistuksen jäljennös palautetaan 26.6.2012 klo 15.15 mennessä osoitteeseen: Kasvatus- ja opetusvirasto, Suunnittelija Paula Pöyhönen, Käsityöläiskatu 10, PL 362, 20101 TURKU • lisäopetukseen hyväksyminen päätetään välittömästi hakuajan päätyttyä ja siitä lähetetään tieto kaikille hakijoille Lisätietoja: • www.turku.fi » kasvatus ja opetus » kymppiluokka • lukuvuoden aikana yläkoulujen opinto-ohjaajat • kasvatus- ja opetusvirasto, suunnittelija Paula Pöyhönen, puh. 050 432 3569, paula.poyhonen@turku.fi Muu lisäopetus Turun seudulla: Useat kunnat järjestävät perusopetuksen lisäopetusta Turun seudulla. Tilanne vaihtelee kuitenkin vuosittain tarpeesta riippuen. Lisätietoa eri kuntien järjestämästä lisäopetuksesta saat peruskoulujen yläkoulujen opinto-ohjaajilta, kuntien sivistys-/opetustoimesta sekä kuntien www-sivuilta.

29


Starttilukio

Turun iltalukio Koulutuksen tavoitteet: • kerrataan peruskoulun ydinaineita ja opiskellaan lukiokursseja, jos tavoitteena on lukioopinnot. • mahdollista korottaa peruskoulun arvosanoja • voi hakea normaalisti yhteishaussa jatkokoulutukseen tai jatkaa opintoja iltalukiossa Kenelle: • tarkoitettu ilman toisen asteen opiskelupaikkaa oleville Kustannukset: • koulutus on maksutonta • opiskeluvälineet ja oppikirjat opiskelija kustantaa itse Hakeminen: • ilmoittaudutaan elokuussa ennen 1. jaksoa, jos tavoitteena on opiskella kaikki starttikurssit • lukuvuoden aikana voi ilmoittautua joka jakson alussa opiskelemaan • iltalukion verkkosivuilla on kurssitarjotin ja lukuvuoden työajat Pääsyvaatimukset: • opiskelijalla täytyy olla perusopetuksen päättötodistus Lisätietoja: • sähköpostit: etunimi.sukunimi@turku.fi • rehtori Erja Vihervaara puh. 050 4323705 • apulaisrehtori Sami Peltonen puh. 050 4323669 • opinto-ohjaaja Anna-Mari Kiili puh. 050 4323699 • koulusihteeri Lii Puolakainen 02 262 9882

30


Kotitalousopetus

Turun ammatti-instituutti Koulutuksen tavoite ja sisältö: • oma polku unelma-ammattiin – mahdollisuus siirtyä suoraan perustutkintoon • arjessa selviytymisen taitoja – ruokaa, puhtautta ja kädentaitoja • muut hyödylliset taidot – liikunta, ensiapu ja itsepuolustus • oma elämä sujuvammaksi – palvelut tutuiksi ja rahat riittämään • oma ja vieraat kulttuurit tutuiksi – juhlien suunnittelusta juhlatunnelmaan • tukea ammatinvalintaan – opiskelutaitoja ja koulukokeiluja • omasta hyvinvoinnista huolehtiminen – terveys, kauneus ja trendit Kenelle: • peruskoulun tai lukion päättäneille nuorille, jotka haluavat kehittää omia taitojaan ja vahvistaa ammatillista osaamistaan Opintojen laajuus: • 20 ov • koulutus alkaa elokuussa ja tammikuussa Kustannukset: • koulutus on maksutonta ja sisältää aterian päivässä • opiskeluvälineet, kirjat ja mahdolliset matkakulut maksavat noin 100-200 euroa • 17 vuotta täyttänyt opiskelija voi opiskelua varten saada opintotukea Hakeminen ja pääsyvaatimukset: • kevään ja syksyn yhteishaussa • peruskoulun tai lukion oppimäärä Lisätietoja: • www.turkuai. fi » koulutusta nuorille »koulutustarjonta» kotitalousopetus • opinto-ohjaaja Kaisu-Leena Nikkanen, puh. 044 907 3716, kaisu-leena.nikkanen@turku.fi

31


KASVATUS- JA OPETUSTOIMI

Nivelvaiheen koulutukset 2012  

Nivelvaiheen koulutukset 2012 Turussa ja Varsinais-Suomessa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you