Taarbæk Tennisafdeling 1932-1942

Page 1
S p i l l e r n e , s o m wi k e n d e r d e m Et Par lange — nej, (let forslaar ikke, vi mita højere op — vi siger meterlange fletninger, et p a r kæmpemæssige shorts med en lille tynd pige indeni; kun et par lyn-

stiller pligtopfyldende paa banen og spiller s i t eget s p i l : behageligt, langsomt, men sikkert; h a n k a n i k k e l i d e haarde bolde, h e l l e r i k k e a t f l y t t e s i g a l t f o r meget; h a n r a m m e r servefeltet næsten hver gang; m e n h a n b l i v e r v r e d p a a skruede bolde. Ingen anden kan som han sige »Aarr, det var ellers saadan en pæn bold.« V i tager ham t i l os som klubbens skjulte Danielsen og f o r hans lyse begejstrede syn p a a hele v o r skønne tennis-

ungdom. Naar man f o r et p a r aar siden saa en spiller staa ved nettet med en lang næse inde h o s modparten, lurende paa d r a b — »han l i g n e r e n m u s , « som »Pjusk« sagde — med en ketcher af sidste model i de vel manicurerede hænder, l i d t duknakket og rundrygget, lad gatt, men uhyre elegant, silketørklæde om halsen, silkeskjorte i spillende f a r v e r, blændende hvide bukser med knivskarpe pressefolder, nykridtede sko, ved siden en stabel tie ben stikkende ud forneden, skønt d e r er plads t i l mange flere; gode ben f o r resten, siger kendere – m e n spille løs gjorde h u n o g slaa t i l gjorde h u n , o g over d e t h e l e lyste e t straalende s m i l , som d a forresten l y s e r endnu. Saadan husker vi Kirsten som pigen med de dejlige Hulninger. Et sælsomt s y n ! E r det e n vejrmølle, den unge pige d e r v i l lave? Næppe, f o r hun staar ved serveline med en ketcher i d e n e n e haand, b o l d e i d e n anden. Aha! h u n v i l serve! armene beskriver sære kredse i luften, kroppen vrides i kringlefacon, benene e r snart over kors, snu el i kalveknæ, snart i hjulben; i del mørke, energiske, sammenbidte a n s i g t gløder munden ined d e svulmende dybrøde læber; og saa aner du maaske intet om den velklang, tier kan komme derfra. Ira betyder vrede. Sat sapienti. Olur grand u l d man, m r. D i a r r i l l , b u t slill g u l ug s i n i n g ; t r o d s daglig omgang med hattefjor o g i n d e n damemoro h a r lian i k k e fattet disse paa hjernen, m e n

bolde n y e bolde ved hvert °te parti, — saa k e n d e r v i a l l e m a n d e n o g n i k k e r genkendende t i l h a m , f i l m s k o n g e n E r i k

Thorberg. Men h u s k e s skal d e t ogsaa, a t h a n v a r

den første, d e r i Sjællands mesterrække vandt e n k a m p f o r Ta a r b æ k .

En h ø j , m ø r k m a n d m e d graanen de

11
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.