Taarbæk Nyt 190

Page 1

taarbTAARBÆK æk   nyt NYT Taarbæks største avis

Af Dres Simon, som har tegnet sin gamle skole

NO.NO. 190190 - SOMMER 2021 SOMMER 2021


2

TAARBÆK NYT Medlemsblad for: • Strandsti Lauget Springforbi • Taarbæk ”Barakken” • Taarbæk Borgerforening • Taarbæk Boules Klub • Taarbæk Damekor ”Frejas Sal” • Taarbæk Fiskeres Sangforening “Brage” • Taarbæk Flagallé • Taarbæk Fritidsfisker Laug • Taarbæk Havkajak Klub • Taarbæk Havn • Taarbæk Haandbold og Gymnastikforening • Taarbæk Idrætsforening • Taarbæk Kirke/Menighedsråd • Taarbæk Kulturcenter • Taarbæk Samlingen • Taarbæk Sejlklub • Taarbæk Søbad • Taarbæk Tennisklub • Taarbæk Træning • Taarbæk Vandskiklub • Taarbæk Vinterbadere

Webmaster: Poul Erik Andersen Strandvejen 645 Tlf. 24 76 77 45 pea645@mail.dk

Redaktion: redaktion@taarbaek.dk Chefredaktør og annoncer: Poul Erik Andersen Strandvejen 645 Tlf. 24 76 77 45 pea645@mail.dk

Regnskabschef: Flemming Henriksen Kingosvej 79, 3000 Helsingør Tlf. 24 25 72 66 taarbaeknyt@gmail.com

Webassistent: Flemming Henriksen Kingosvej 79, 3000 Helsingør Tlf. 24 25 72 66 Kasserer@taarbaekif.dk

www.taarbaek.dk - din indgang til alt i Taarbæk


3 Syn og sprog Hvordan ser vi på hinanden? Hvordan taler vi om andre og om os selv? Hvordan ser vi mere og nyt i det kendte? Uanset om vi sprogligt gør det eller ej, så ser vi hver eneste dag på os selv og andre. Det kan være med åbnet blik, andre gange i vores egen perception, med snæversyn nogle gange – og så indimellem kan vi være heldige at se nyt i det kendte. Min søn har en bogklub, kun for unge mænd – og det er meget forskellige bøger de læser og drøfter. Den nyeste var ”Klinten” af Jens Smæderup Sørensen. Jeg tænkte, jeg også ville læse den, og det der umiddelbart ikke fangede, kom til at gøre det fra side 78 og frem. Dér syntes jeg, at jeg fandt tematikken nemlig syn og sprog. Meget betagende får han vist hvordan blikket skaber en virkelighed. Ikke nødvendigvis den hele, eller den rigtige. Smæderup beskriver hvordan naboens liv kan rumme lige så meget brok, glæde, besværligheder, glæder og sorger som ens eget – og peger på- hvordan det at blive set, hørt og taget alvorligt – kan få det generøse frem i mennesket. Vi vil gerne hjælpe hinanden, være en del af fællesskabet, høre til – ikke blot i familien men også i naboskabet. Det gode naboskab, hvor vi arbejder for det fælles bedste. Vi er vidner til hinandens liv, i glimt i al fald, for meget er skjult for blikket. Vi kan gøre os billeder af de andre og de andres liv, og blive fortalt. Skældsord og snæversyn lukker for det gode Men der hvor mennesker fortæller gode historier om hinanden, tillægger hinanden gode motiver og ordentlighed – dér folder livet sig nu engang bedst ud. Og nu hvor foråret er i fuldt flor, hvor vi atter må samles – lad os da mødes, og tale hinanden op, fortælle de fine sider af os selv og de andre frem – og nyde og arbejde for det gode naboskab. Se nyt i det kendte, ser mere i de andre – og se på os selv med milde øjne. God sommer! Sognepræst Charlotte Paaskesen


4 Sommerkoncert Nu tør vi tro det! Sommerkoncert 13 juni kl. 19.30 sæt kryds i kalenderen og hold øje med opslag. Der kommer en perlerække af lokale kunstnere og vi kan nyde, lytte, og dele fællesskab. Gudstjenester Juni Søndag 6 juni kl. 10.30 Charlotte Paaskesen Søndag 13 juni kl.10.30 Charlotte Paaskesen Søndag 20 juni kl.10.30 Charlotte Paaskesen Søndag 27 juni kl.10.30 Charlotte Paaskesen Juli Der er kirkebil til Lyngby kirke hvor man har mulighed for at høre dygtige kollegaer og se den smukke gamle kirke. Kirkebil kan bestilles fredag ml. 12-13 på telefon 39 63 52 81 hos Lene eller Rie. August Søndag 1 august kl. 10.30 Charlotte Paaskesen Søndag 8 august kl.10.30 Charlotte Paaskesen Søndag 15 august kl. 10.30 Charlotte Paaskesen Søndag 22 august kl. 10.30 Charlotte Paaskesen Søndag 29 august kl. 10.30 Charlotte Paaskesen Konfirmationsforberedelse Onsdag 8 september kl. 16.00 er der indskrivning til konfirmationsforberedelse for de unge, der ønsker at gå til præst og med konfirmation Store Bededag 13 maj 2022 kl.10.30. Forberedelsen vil foregå onsdage fra kl. 16.00-17.00 og torsdage fra kl.16.00-17.00. I år var det en glæde at have konfirmander i mindre hold, hvor der bliver mere taletid til den enkelte og mange guldkorn for mig som præst at lytte til. Det vil jeg fortsætte med i den kommende sæson.


5 Salon for tid og eksistens Vi glæder os til at komme i gang. Se opslag i skolens udhængsskab og program, som vi laver, fluks vi tør tro på, at vi må samles i kirkens store gode rum. Baby salmesang Tirsdag 17 august kl. 10.00 starter der nyt hold med babysalme sang. Vores dygtige Janne Solvang synger, leger, og skaber det fineste rum for babyer og mødre i kirken. Det foregår 8 tirsdage fra kl.10.00 -10.45: 17/8-24/8-31/8-7/9-14/9- 21/9 28/9 og 5/10 Kirkeklub Program kommer snart.


6 Adresser Kirkegårdskontoret: Edelslundsvej 10, tlf. 39 63 52 81, mandag til fredag 12-13. Mail: taarbaekkirke@mail.tele.dk Kirkegårdsleder Jan Aagård Lauersen. Sognepræst: Charlotte Gamborg Paaskesen, Edelslundsvej 2, tlf. 39 63 02 71 træffes alle dage undtagen mandag, som er fridag – man er altid velkommen til at ringe, og er jeg der ikke, så læg en besked med navn og telefon nummer, så ringer jeg tilbage. Mail: cgp@km.dk Organist: Carl Ulrik Munk-Andersen, tlf. 40 11 10 60, mail: carlulrik@gmail.com Kirketjener: Lene Nielsen, tlf. 26 15 97 25 Menighedsrådsformand: Lars Heilesen, Edelslundsvej 8, tlf. 29 64 70 08. Mail: lh@advokatlarsheilesen.dk Næstformand: Martin Court Frost Sørensen, Taarbæk Strandvej 91 C, 3, tlf. 61 55 05 53 Kirkeværge: Viviane Mortensen, Strandvejen 657, tlf. 26 80 65 90 mail: vivianemortensen@msn.com Alle med postnummer 2930 Klampenborg


7 Taarbæk Vinterbadere Flere nye vinterbadere

Efter en kold vinter med is på trappen har vinterbaderne fået lune tæer og selskab på broen. I Taarbæk vinterbadere har vi i forhold til tidligere år fået mange nye medlemmer, og det betyder udskiftning blandt foreningens 130 medlemmer. Interessen for vinterbadning er stor, og det kræver fortsat tålmodighed at stå på ventelisten. Nu kan vi forhåbentlig nyde en god dansk sommer med liv omkring søbadet, og så håber vi på en helt anden 2021/2022 badesæson med Corona i udstrakt arm og åbent til brusebad og sauna efter det kolde gys. Men først skruer vi lige tempoet ned og nyder det lune vand. ”Pigerne på Bellevue Demonstrerer for større lighed Lidt generte & sky Solen skinner konstant på Bellevue Sommersøndag nationen ligger lig’ Selv lå jeg på langs Da familien lagde vejen her forbi Jo solen skinner & musikken spiller Ja prøv engang & Lyt Alt er så simpelt & såre godt Rul dem en joint stik mig lidt pot” C.V Jørgensen

Tore Hauerbach/Formand for Taarbæk Vinterbadere


8 TAARBÆK BORGERFORENING Det lysner heldigvis med hensyn til coronaens tag i landet, og derfor har vi besluttet, at gennemføre vores udsatte og ordinære generalforsamling torsdag den 7. oktober 2021, kl. 19.00. Der kommer mere detaljerede oplysninger og en dagsorden senere, men sæt kryds i kalenderen allerede nu for det er længe siden vi har set hinanden og fået talt om de ting, der rør sig i Taarbæk. På generalforsamlingen er alle bestyrelsesmedlemmerne på valg, så har du lyst til at deltage i arbejdet i bestyrelsen, er du meget velkommen. Interesserede kan kontakte mig på mobil 40735532. Tre repræsentanter fra bestyrelsen mødtes i april med repræsentanter fra kommunen og Richard Sandbæk fra kommunalbestyrelsen. Formålet var at drøfte, hvad der kan gøres ved det store problem, som de manglende parkeringspladser i byen medfører. Det var et rigtig godt møde, og kommunen var lydhør overfor Borgerforeningens forslag, ligesom kommunen havde flere gode ideer til løsninger, som vi vil præsentere, når de har fået en konkret form, og der er afsat midler til arbejdet. Men Taarbæk Borgerforening vil meget gerne kvittere for det gode forarbejde. Desværre er det ikke på alle punkter, at Taarbæk Borgerforening er begejstrede. Vi har i læserbreve og i henvendelser til kommunen forsøgt at få kommunen til at gøre noget ved, at der køres alt for hurtigt på Taarbæk Strandvej og Strandvejen, men der sker ingenting, og det er højest utilfredsstillende. Vi fortsætter med at arbejde for, at kommunen gør noget ved problemet. Der må ske noget og det meget hurtigt. Peter Breum, formand Lynhurtigt fibernet bliver nu udlagt i Taarbæk TDC Net er nu i gang med at udlægge fibernet i Taarbæk. De første prøveudgravninger er allerede foretaget ud for købmanden. Nettet bliver ført frem til alle husstande fra nord til syd, og er gratis. Ønsker man at tilslutte sig nettet, kan man vælge mellem en række udbydere. Der vil naturligvis være nogle gener i forbindelse med arbejdet. Der vil blive arbejdet i etaper på 50-75 m., og hver etape tilstræbes færdiggjort samme dag. Der vil blive anvendt “skydning” og udgravning, alt efter forholdene. Entreprenøren har brug for kontaktpersoner til de private fællesveje for at kunne kommunikere om arbejdet. Mange har

Fortsættes!


9 TAARBÆK BORGERFORENING allerede meldt sig. For veje, hvor der endnu ikke er kontaktpersoner, kan det ske ved en mail til th@thorkildhoyer.dk, hvor vej, navn, adresse, mailadresse og tlf.nr. oplyses. Arbejdet vil tage ca. 3 måneder. Oplysninger kan løbende fås fra entreprenørens vejformand. Check Facebook Taarbæk Nyt, hvor der er lagt detaljerede oplysninger op. Thorkild Høyer, Taarbæk Borgerforening Kystsikring: Markering af vandstand i Taarbæk Som en del af de indledende aktiviteter til en samlet kystsikring i Taarbæk besøgte folk fra Lyngby-Taarbæk Kommune (Pernille Louise Forsberg og Ken Reinhard) fredag den 16. april Taarbæk. På turen rundt i byen blev der besøgt forskellige lokaliteter sammen med Havnefoged Asger og repræsentanter fra Taarbæk Borgerforening (Lars Blicher-Hansen og Casper Strunge). Formålet med besøget var at få lavet opmålinger langs kysten, så det bliver muligt at markere vandstanden ved tidligere oversvømmelser. LTK fik hjælp til opmålingerne fra DTU Space (Hergeir Teitsson).

Fortsættes


10 TAARBÆK BORGERFORENING Markeringerne skal bruges til at oplyse borgere og besøgende om konsekvenserne ifm. stormflod. Vandstanden under stormen ”Bodil” den 6. december 2013 blev markeret ved Taarbæk Skole, ved Havnekontoret, ved havnens badebro, i Jollehavnen samt på Bombegrunden. Vandstanden under ”Urd” den 27. december 2016 blev markeret ved havnens badebro, i Jollehavnen samt ved Bombegrunden. Markeringerne er i øjeblikket midlertidige, men vil i løbet af foråret blive erstattet med små metalplader. Arbejdet for en fælles kystsikring af Taarbæk er i gang, og i efteråret 2021 inviterer vi bl.a. til borgermøder. I løbet af denne forberedende proces på i alt 2 år, kommer der også rige muligheder for at komme med forslag og blive klogere på, hvordan andre byer har sikret sig mod oversvømmelse og erosion. Projektlederne, Pernille Louise og Hannibal, planlægger bl.a. at holde ’åbent kontor’ en gang om måneden i sejlklubbens lokaler efter sommerferien, når corona-lukningen af klubben forhåbentlig er overstået. Lars Blicher-Hansen og Casper Strunge, Taarbæk Borgerforening

Taarbæk Portalen

www.taarbaek.dk – din indgang til alt i Taarbæk


11 Taarbæk Håndbold -og Gymnastik forening

Kære I Søde og Friske Damer.

Tusind tak for jeres store opbakning til vores udendørs gymnastik, hvor var det dejligt, at så mange af jer mødte op. Og at I blev, selvom det både regnede, sneede og haglede, imens vi alle hoppede og bøjede vores fantastiske kroppe efter Rikkes ordre. Heldigvis nåede vi også at gøre gymnastik i solskin. Og vi fik ønsket hinanden god sommer over et lille glas Rosé. Vi håber meget at vi kan starte op udendørs og så først hoppe i salen efter efterårsferien. Vi har salen som vi plejer mandage fra kl. 17 til 19.30 Og vi er også så heldige, at Rikke igen vil guide os igennem diverse øvelser med kyndig røst. TAK TAK til Rikke for altid at være så inspirerende. Nu vil jeg gerne på bestyrelsens vegne ønske jer alle en fantastisk SOMMER, og så håber vi, at vi alle ses igen til gymnastik i sept. I vil alle få en e-mail når den nye sæson nærmer sig. Pas nu rigtig godt på jer selv. Og så ses vi i vandet og i byen. De gladeste hilsner. pia ps: har man ?? så skriv til mig: pias@eltang.com


12

Kære Medlemmer Sæsonen 2021 er officielt skudt i gang og der er allerede blevet sejlet en del vandski! Båden har overvintret i Sverige, i opvarmet hal, så den blev sejlet retur af de to gæve kaptajner Hjalte og Niklas en smuk forårsaften i slutningen af april. Lige efter fulgte vores traditionsrige generalforsamling, som blev holdt lørdag den 1. maj. Som formand var det fantastisk at se så mange aktive medlemmer og deres forældre komme ned på sådan en dag, og komme med input og nye initiativer, som de ønsker vi skal have skudt i gang i klubben. Jeg kan helt klart mærke, at vi står overfor en gylden tid i foreningsmiljøet i Taarbæk med alle de børnefamilier, som er kommet til byen. Vi regner derfor med at det bliver en god sæson, selvom forårsvejret ikke har vist sig fra sin bedste side. Nogen af de vigtigste ting, som blev diskuteret på generalforsamlingen, var initiativer for vores nye medlemmer. Sidste år havde vi stor succes med en nybegynderdag, som blev afholdt i August måned. Det vil vi forsøge at fortsætte med, og gerne 2 dage så der både kommer en før sommerferien og en til august. Her er det oplagt for håbefulde nye vandskiløbere at komme ned og prøve deres første tur, da der er sat ekstra tid og bemanding af til at instruere, finde udstyr og hjælpe børn op fra vandet, så vi sikrer at det får en god første oplevelse på vandski. Hold øje med Facebook, hvor vi gør opmærksom på dagen. Dertil skal det siges, at man ALTID er velkommen til at komme ned, når båden sejler og sige man gerne vil prøve sin første tur. Så skal vi nok gøre, hvad vi kan for, at man kommer ud og får en god oplevelse. Vi snakkede også om at genoplive den famøse mandgasgrill, hvor der bliver tændt op i grillen, og man selv kan komme ned med egen mad, og så spiser vi i fællesskab, mens ungerne kan løbe på vandski. Dette er et rigtig hyggeligt koncept, og vi opfordrer til, at klubben bliver brugt så ofte som muligt til sådanne arrangementer, der omhandler vores medlemmer og inkluderer vandski. Vi vil derfor sørge for, at der er altid, er kul i skuret, og man kan dermed koordinere med bådføreren om, hvornår der sejles, og hvem der kan stå for optænding.

Fortsættes!


13 Der vil ligeledes blive skrevet ud på SMS’en, hvis vi tænder op i grillen. Det er ikke nødvendigvis begrænset til om mandagen. I stedet vil vi lade det være åbent, så man kan gøre det, når vejrguderne og kalenderen tillader. Et andet vigtigt punkt, der blev vendt, var årets Vandskifest. Datoen for festen er fastsat til lørdag den 7. August 2021. Det, som blev diskuteret, var formatet for festen. Nu blev vi tvunget til at holde et mindre arrangement i 2020 grundet Corona, men det har også sat tanker i gang i forhold til det fremtidige format. Vi ønsker at være værter for en fantastisk dag på Jollehavnen, både for aktive løbere, men i lige så høj grad for byen og interesserede sjæle. Det er dog ingen hemmelighed, at der ud på de senere timer kommer mange gæster udefra. Vi er glade for at kunne være vært ved sådan en fest også, og den bidrager anseeligt til klubbens økonomi. Dog skal vi være sikre på, det kan afholdes under ordnede forhold. Derfor vil vi i år bruge tid på at vurdere vores set up og tænke over, hvordan vi kan optimere det, samt sikre at vi undgår problemer fremadrettet. Men nok om det administrative. Det vigtige er jo, at vi får løbet en masse god vandski! Derfor vil vi opfordre til, at i får betalt kontingent hurtigst muligt, hvorefter i kan løbe så meget i vil resten af sæsonen, da vi har ”fri vandski” inkluderet i alle vores kontingentpriser. Vi anbefaler, at folk betaler via vores nye hjemmeside, da det letter det administrative arbejde for kasséren, og sikrer vi kan holde styr på hvem der har betalt. www.Tvk.dk Kontingentpriser er som følger: Junior (under 18 år) Senior (over 18 år) Familie (2 voksne + 2 børn, ekstra børn koster 550 kr./barn) Passiv

800 Kr. 1.100 Kr. 2.200 kr. 100 Kr.

Sidst men ikke mindst vedhæfter vi formandens beretning, som blev fremlagt på generalforsamlingen, så folk kan nyde et lille tilbageblik på sæsonen, der gik. Vi glæder os enormt meget til at se jer alle på Jollehavnen. Fortsættes!


14 Formandens beretning, Sæsonen 2020: Sæsonen 2020 var desværre lidt sen til at komme i gang. Det skyldtes hovedagligt Corona, som lukkede hele landet ned, inkl. den frivillige idræt. Derfor var det også første år i min levetid, at vi måtte skyde årets generalforsamling til Kristi Himmelfart frem for første lørdag i maj, som traditionen ellers dikterer. Formatet var også en smule forkølet. TVK trådte ind i det 21 århundrede og holdt vores første videomøde, hvor man kunne deltage over Zoom. Tekniske udfordringer til trods gik det dog nogenlunde, og det var dejligt at se folk fortsat støttede op og havde interesse i Generalforsamlingen. Så ved vi da, at det ikke kun er grillpølser, der trækker gæster til Endnu bedre var det at se de unge løbere, som mødte op fysisk og hjalp til i foråret med at klargøre båden til sæsonen. Vi var en god flok, og arbejdet gik som smurt. Folk, der siger at nutidens ungdom ikke kan tage fat, blev simpelthen bragt til skamme den dag, – for hvilken iver der blev lagt for dagen. Desværre nåede vi kun lige at komme i gang med at sejle, før vi havde motorproblemer. Efter en del frem og tilbage fandt vi dog problemet, og Gerner fik det fikset. Derefter kunne vi igen sejle for fulde drøn. En af de meste positive ting, som kom ud af sæsonen 2020, var den store skare af folk, som gerne vil oplæres som bådfører. Vi havde 5 stærke aspiranter sidste år, hvor mange er på nippet til at blive godkendt. Der er kommet yderligere 2 til i 2021. Vi håber på at kunne få alle igennem træningen og udlært til fuldblodsbådførere i løbet af sæsonen 2021. De frivillige bådfører er TVKs livsblod, og uden dem er der ingen klub. Det er derfor vigtigt, vi værner om dem, støttet op om dem der sejler, og husker at sige stor tak for vores tur! På bådførerfronten havde vi også fornøjelsen af Oliver som fast bådfører 2 gange om ugen. Vi har før kørt med dette koncept, og Oliver løftede opgaven på fornemmeste vis. Desværre kan Oliver ikke fortsætte i denne sæson, men vi håber på, at der er nye unge ildsjæle, som er friske på at tage tjansen. Så vi kan fortsætte med det gode koncept. Et andet fornemt initiativ var vores begynderdag, som blev afholdt den 4. august. Her tog medlemmer initiativ til at holde en dedikeret dag, hvor nye vordende talenter var i fokus og fik ekstra tid, træning og support til at prøve deres første tur på vandski. Det er min opfattelse, at der er kommet rigtig mange nye interesserede medlemmer, som rigtig gerne vil fortsætte med at stå på vandski på basis af dette arrangement. Derfor er det selvfølgelig noget, vi vil fortsætte med, i det omfang vi kan finde ressourcerne til det. Fortsættes!


15 Sidst men ikke mindst var der jo årets klubmesterskaber, også kendt som vandskifesten. Her var vi hårdt pressede i forhold til coronarestriktioner. Og vi valgte derfor at holde et meget sobert arrangement, som desværre mod vores vilje skulle begrænses til max. 100 deltagere. Vi elsker denne dag! Både for vandskikonkurrencerne, som er fantastiske, men i ligeså høj grad for fællesskabet og den sociale oplevelse, som står på hele dagen og ud på aftenen med middag for en stor del af byens borgere og efterfølgende musik og dans. Konkurrencerne fik lov at forløbe uden påvirkning af corona. Men den anden del var desværre begrænset. Efter omstændighederne var vi dog glade for, at vi fik lov at markere dagen på et år, hvor mange har oplevet, at alle deres arrangementer er blevet aflyst. Vandskifesten er dog også en vigtig faktor i forhold til vores økonomi. Og her var vi hårdt ramt pga. det reducerede arrangement. Heldigvis har vi dog kunnet søge coronapuljer møntet det danske foreningsliv, og selvom vi ikke bliver kompenseret for det fulde overskud på festen, må vi sige, at vi kommer igennem 2021 med skindet på næsen, hvilket jeg er stolt af, vi har kunne klare under disse omstændigheder. Men nok om det forsømte år 2020. Jeg vil personligt hellere se fremad mod lysere tider. Båden er landet i sidste uge. Det har været den koldeste april i mands minde, så nu kan det kun gå fremad. Der er snart pølser på grillen, og man kan få sin første tur på vandet i dag, hvis man ikke er bange for lidt koldt vand. Jeg glæder mig enormt til sæsonen 2021.


16 FORENINGEN TAARBÆK SØBAD I Taarbæk Søbad er vi stadig påvirkede af, at vi har mistet vores stifter og formand Inge Heilesen. Det har været en stor omvæltning for os både arbejdsmæssigt og menneskeligt. Men vi er stille og roligt kommet videre, og vi har konstitueret en ny bestyrelse. Tidligere næstformand, Jacob Palle Madsen, er nu formand. Anne Campbell er næstformand, Birthe Rittig fortsætter som referent, Michael Ryager er ansvarlig for it, hjemmeside mv. Bente Stephensen fortsætter som bestyrelsesmedlem. Vores kasserer gennem mange år, Peter Kjærgaard-Petersen, ønsker ikke at fortsætte med at varetage dette hverv, og Maria Brunefors har heldigvis sagt ja til at overtage Peters opgaver. Peter bliver foreløbig i bestyrelsen. Vi er 300 medlemmer i foreningen. Det er det antal, vi kan være med de fysiske rammer, som huset har. Efter at vi har fået sauna, er interessen for at blive medlem hos os meget, meget stor. Vi har 150 personer på venteliste, og vi optager ikke flere på listen. Det er meget sjældent, at vi kan byde nye velkommen, idet det kun forekommer, når nogen melder sig ud – og det sker yderst sjældent. Vores lille hus er blevet så smukt indvendigt. Udvendigt mangler det stadig lidt kærlighed – ny træbeklædning, nye vinduer og ny sokkel. Vi er i skrivende stund i kontakt med vores leverandør af ombygningen for at få et økonomisk overblik over arbejdet, og vi forventer at gå i gang inden for kort tid. Vi har desværre ikke kunnet bruge saunaen de seneste måneder pga. coronarestriktionerne, men vi krydser alt, hvad krydses kan for, at store stygge corona tillader, at vi til efteråret kan bruge saunaen efter hensigten, nemlig at vi kan sidde i den og få krop og sjæl varmet igennem samtidig med, at vi nyder den smukke udsigt over havet. Toiletterne er nu åbne for offentligheden for sommersæsonen. Vi håber stadig, at Lyngby-Taarbæk Kommune finder lidt penge et sted til at renovere toiletterne – de trænger gevaldigt. Søndag den 9. maj holdt vi standerhejsning, hvor vi traditionen tro serverede bobler og Hansen is til de fremmødte medlemmer. Vi holdt et minuts stilhed for

Fortsættes!


17 at mindes Inge Heilesen, hvorefter vores smukke flag blev hejst, og det vejer nu i vinden over badebroen. At vores flag er steget til vejrs fortæller, at sommeren er over os. Flaget er også - sammen med vandtemperaturen, som hver dag noteres på den lille tavle på huset - et dagligt, hyggeligt samtaleemne om, hvorfra vinden blæser, og om vandet har samme temperatur som sidste år på samme tid. Vi ønsker alle en GOD SOMMER! f. bestyrelsen Jacob Palle Madsen/Anne Campbell

Alt i el-arbejde

Wiisbye

Autoriseret el-installatør 3963 0413 og 3963 0414 Lyngbygårdsvej 98. st. 2, 2800 Kgs. Lyngby


18

Taarbæk Boules Klub maj 2021 Så er vi endelig klar igen, – og glæder os til at se velkendte ansigter samt forhåbentlig nye boules talenter. Vi starter med at afholde generalforsamling i Cottageparken under halvtaget ved tennisklubben

Torsdag den 5. august 2021 kl. 17.00 Kontingent for 2020/21 - kr.100 kan betales denne dag. Har man betalt kontingent i 2020 overføres beløbet til 2021. Det koster 40 kr. for at deltage i generalforsamlingen, idet der includeres velkomstdrinks, med lidt hygge, og bagefter serveres der en coronavenlig bagels med pålæg samt et glas vin. Efter spisning vil der være spil på stierne, som vi plejer. Klubben giver en flaske pr. hold, som der spilles om. Vin, øl og vand til sædvanlige priser. Vel mødt. Vi passer på hinanden og holder afstand. Tilmelding senest 26. juli på mail til : Connie – cc.nielsen@yahoo.dk eller Lotte Jensen - lilojen26@gmail.com Fortsat god sommer På bestyrelsens vegne Connie


V E L KO M M E N I S KO V E N HOS PIIL & CO Børsen

“Den mest indbydende

sildemad, jeg længe har set”

Berlingske

“Leverpostejens Michelangelo

regerer ved den hellige kilde”

Ko m o g n y d e n u d s ø g t f r o k o s t o g s k ø n n e h j e m m e l a v e d e k o n d i t o r k a g e r i den lyse stue, med udsigt til både skov og sø. Restauranten er åben året rundt fra onsdag til søndag fra kl. 11.00 - 16.30. Vo r e s p o p u l æ r e s k o v b a r e r å b e n hver weekend fra kl. 11.00 – 17.00. V i s k r æ d d e r s y r s e l s k a b e r, k o n fi r m a t i o n e r, b r y l l u p p e r, r u n d e f ø d s e l s d a g e , m ø d e r o g e v e n t s i v o r e s e n e s t å e n d e r a m m e r. S k o v h i l s n e r, Rasmus Bo Bojesen w w w. p i i l o g c o . d k Reservation på tlf. 70 26 02 12 eller online på booking@piilogco.dk

19


20 MoleNyt fra Taarbæks største havn Havnen som byggeplads

2021/2

Kloakbyggeriet, som skulle være udført i vinterens løb, mens pladsen var ryddet for både, gik omsider i gang i april. Ingen havde vist forstillet sig dette opbud af maskiner, containere og andet grej.

Den store sekantpæle-rig skal indramme hele byggegruben. Det er en langsom proces, men vi håber, at tidsplanen frem til uge 29 holder. Læs mere om projektets detaljer på byggepladsens hegn. Forsinkelsen betød desværre, at kloakprojektet falder sammen med renoveringen af bølgeskærmene på nordre- og søndre mole, som startede nogle uger senere. Det giver selvsagt nogle logistikproblemer.

Fortsættes!


21 Man kan godt blive betaget af den flotte udsigt hen over molerne, som vi har lige nu. Men alt i alt bliver det bedre at få plankerne sat op igen.

Støttepælene er stort set på plads. Navnlig på nordre mole var det svært at vurdere, om vi borede ned i fast underlag, men det gik uden problemer. Nu bliver pælene understøbt og betonskaderne på stensætningen repareret, så der er klart til montering af træet. Det kommer også til at fylde godt op på molerne, når det bliver leveret fra Holland om kort tid. Når vi er færdige med alt dette, er der dækket op til, at kro-projektet kan gå i gang. Så det varer længe, før vi vender tilbage til det normale liv på havnen. Til gengæld bliver det endnu bedre til den tid.

Niels Bolt

Taarbæk Portalen www.taarbaek.dk

– din indgang til alt i Taarbæk


22

ALDRIG FØR HAR VI OPLEVET AT SÅ MANGE GERNE VIL BO I TAARBÆK. ALDRIG FØR HAR VI OPLEVET AT SÅ MANGE GERNE VIL BO I TAARBÆK. ALDRIG FØR HAR VI OPLEVET AT SÅ MANGE GERNE VIL BO I TAARBÆK. VORES KØBERKARTOTEK ER FYLDT MED ØNSKER OM LEJLIGHEDER, SMÅ VORES KØBERKARTOTEK ER FYLDT MED ØNSKER OM LEJLIGHEDER, SMÅ VORES KØBERKARTOTEK ER FYLDT MED ØNSKER OM LEJLIGHEDER, SMÅ HUSE OG STORE HUSE I ALLE PRISKLASSER. HUSE OG STORE HUSE I ALLE PRISKLASSER. HUSE OG STORE HUSE I ALLE PRISKLASSER. NÅR EN BOLIG KOMMER TIL SALG BLIVER DEN HURTIGT SOLGT. NÅR EN BOLIG KOMMER TIL SALG BLIVER DEN HURTIGT SOLGT. NÅR EN BOLIG KOMMER TIL SALG BLIVER DEN HURTIGT SOLGT. DERFOR ER UDVALGET SMÅT I ØJEBLIKKET. DERFOR ER UDVALGET SMÅT I ØJEBLIKKET. DERFOR ER UDVALGET SMÅT I ØJEBLIKKET.

SOLGT SOLGT SOLGT

SOLGT - TAARBÆK STRANDVEJ 42B SOLGT - TAARBÆK STRANDVEJ 42B SOLGT - TAARBÆK STRANDVEJ 42B

SOLGT - TAARBÆK STRANDVEJ 65 SOLGT - TAARBÆK STRANDVEJ 65 SOLGT - TAARBÆK STRANDVEJ 65

SOLGT - TAARBÆK STRANDVEJ 53 SOLGT - TAARBÆK STRANDVEJ 53 SOLGT - TAARBÆK STRANDVEJ 53

SOLGT - TAARBÆK HAVE SOLGT - TAARBÆK HAVE SOLGT - TAARBÆK HAVE

S KOV V EJ 2 // KL A M PE N B OR G // 39640252 // C B S KOV V EJ 2 // KL A M PE N B OR G // 39640252 // S KOV V EJ 2 // KL A M PE N B OR G // 39640252 // C B


23

OVERVEJER DU AT SÆLGE – SÅ ER TIDSPUNKTET NU PERFEKT. OVERVEJER DU AT SÆLGE – SÅ ER TIDSPUNKTET NU PERFEKT. OVERVEJER DU AT SÆLGE – SÅ ER TIDSPUNKTET NU PERFEKT. VI GIVER GERNE EN VURDERING AF DIN BOLIG – UDEN OMKOSTNINGER FOR VI GIVER GERNE EN VURDERING AF DIN BOLIG – UDEN OMKOSTNINGER FOR DIG. VI GIVER GERNE EN VURDERING AF DIN BOLIG – UDEN OMKOSTNINGER FOR DIG. DIG. DET KAN OGSÅ VÆRE AT DIN NUVÆRENDE BOLIG ER BLEVET ENTEN FOR STOR DET KAN OGSÅ VÆRE AT DIN NUVÆRENDE BOLIG ER BLEVET ENTEN FOR STOR ELLER FOR LILLEVÆRE – MÅSKE KAN VI FINDE ETBOLIG MATCHERI VORES OG FLYT DET KAN OGSÅ AT DIN NUVÆRENDE BLEVETBYT ENTEN FOR STOR ELLER FOR LILLE – MÅSKE KAN VI FINDE ET MATCH I VORES BYT OG FLYT KARTOTEK. ELLER FOR LILLE – MÅSKE KAN VI FINDE ET MATCH I VORES BYT OG FLYT KARTOTEK. KARTOTEK.

SOLGT SOLGT SOLGT

B E @C LA US-BO RG . DK / / W W W. C L A U S -BOR G. D K C B E @CLA US- B O RG . DK / / W W W. C L A U S -BOR G. D K B E @C LA US-BO RG . DK / / W W W. C L A U S -BOR G. D K


24 Taarbæk Sejlklub Så kom foråret. Vi har helt bevidst ventet til lige før deadline med at skrive denne klumme i håbet om, at foråret ville vise sig, inden den blev sendt. Men nu er det godt nok. Solen skinner, og der står 17 grader på termometeret fra morgenstunden. April har været den koldeste i mands minde. Bådene er godt nok kommet i vandet, men de små gaster frøs så grueligt om fingrene, da der skulle rigges master til. Af samme grund udsatte vi vores standerhejsning en uge i håbet om bedre vejr. Nej der var en anden grund også. Vi havde hørt på vandrørene, at der ville komme lempelse i antal deltagere af udendørs forsamlinger den 6 maj. Så man kunne være 75 samlet. Så hvorfor ikke vente og arrangere en RIGTIG standerhejsning på sædvanlig håndværkermaner, med pølser og øl på kajen. Som sagt så gjort. Kulden forsatte, og der kom både regn og snask fra SØ. Men den 8. maj, på dagen, klokken 12 klarede det op, og solen begyndte at skinne. Og stander og flag blev hejst. Til lyden af kanonen og de tre obligatoriske skud, for Gud, Konge og Fædreland! For at sikre, at vi overholdt alle de detaljerede regler (for der er mange beredskabsskemaer med tilhørende straffebestemmelser), var der arrangeret indhegning omkring pølsevognen, og kun de første 75 blev lukket ind.

Fortsættes!


25 Vi klarede dog de sædvanlige ca. 200 serveringer ved hjælp af et snedigt system med ”pølsetegn” administreret af den allesteds værende klubsekretær. Tegnene blev udleveret og taget igen, når medlemmerne var blevet forsynet med fadøl og dobbelt kradsere med rå løg og eller- samt-bøfsandwicher. Sådan! Alle var glade og det var faktisk ligesom i ”gamle dage før”--Formandens tale indeholdt også en beklagelse, at vi ikke havde kunne gøre mere for vores medlemmer over vintersæsonen. Samt en tak til vores dygtige navigationslærere, de herrer Ring og Carlsen, som mod alle odds ved hjælp af fjernundervisning havde ført ikke mindre end 9 seniorskoleelever og 8 juniorer op til den obligatoriske teoriførerprøve. Prøverne blev afholdt i formandens have samt under tennisklubbens halvtag (der måtte være max 10 personer pr. matrikel!) Ved de efterfølgende to dages grundige mundtlige afhøringer, med censor og ekstern kontrol fra Sejlunionen (”alt skulle gå korrekt til”) bestod alle, en enkelt på tampen men hovedparten til ug med egeløv og slange. Godt gået. Alt kan lade sig gøre med opfindsomme lærere og elever med lyst til at tage udfordringen op. Så det tegner godt for den kommende skolesæson på havet, hvor vi for seniorskolens vedkommende har været tvunget til at stoppe for tilmeldingen. Vi har simpelthen ikke plads til flere sejltimer på skemaet. Mandagsmatcherne er startet, dog stadig uden mulighed for at kunne anvende klubhuset til efterfølgende serveringskomsammen med tilhørende efter evaluering og fidusbamser. Det kommer forhåbentlig i gang snart. Men reglerne om brug af klubhuset er kommet ind i en gråzone. Vi må gerne bruge kælderen, sejlgarderoben og værkstedet, men klublokalet, som nu står

Fortsættes!


26 flunkende med ny olierede borde, må kun bruges af medlemmer til undervisning af meget gamle og meget unge. Og ikke til komsammen. Og nu er der kommet ny instruks, at klubhuse indtil videre skal holdes lukkede for klubaktiviteter. Sagen ligger hos forbundene og kulturministeriet, til administrativ behandling. Det må desværre tage den tid, det tager, men det er godt nok enerverende. Optimisterne, og dem er der heldigvis flest af, holder på, at vi er ovre det værste, mens pessimisterne holder på, at vi blot er mellem anden og tredje bølge. Vi er optimister og regner stadig med at kunne afholde en rigtig generalforsamling ved månedsskiftet. Måske vi skal låne os frem til lidt større lokaler, men i får besked. Det er vigtigt med en generalforsamling, så alle medlemmer kan konfrontere bestyrelsen, med alt det vi ikke har gjort. Og måske—overveje et lille kampvalg om bestyrelsesposterne! Det kunne være sjovt Indtil da, Bøgen er sprunget ud, vandet er vådt og der er også dage med sol vind og varme nu. (Og læg mærke til at orden c--19 overhovedet ikke er nævnt i teksten. Det varsler mod lysere tider!) Med forårshilsner. Den dobbelt vaccinerede formand.


KULTUREN I TAARBÆK SKYDES I GANG SØNDAG D.13. JUNI MED

ANDERS BLICHFELDT SOLO

Arrangementet er blevet muligt med økonomisk støtte fra Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfond, og økonomisk støtte fra Kulturministeriet.

Søndag den 13 juni kl. 14 åbner vi byens kulturliv med hyggelig musikalsk eftermiddag på havnekajen. 
 Og med en af landets kendte musikere på scenen. Musiker Anders Blichfeldt er klar til at indtage scenen på havnekajen med et humoristisk, nærværende, og super musikalsk show.

sunget med og fældet en lille tåre, når Anders Blichfeldt optræder. Det ved enhver, der har oplevet ham.

Vi får de store Big Fat Snake hits, vi hører om samarbejdet med Elvis’ band, om tv-programmet Toppen af Poppen, om at være far til 4, blive farfar, og være gift i over 30 år. Vi får sange og fortællinger om livet på landevejen, og om stadig at have mod på nye eventyr.

Vi overholder alle corona-regler. Du skal derfor have godkendt corona-pas. Og vi sikrer, at vi ikke bliver for mange på kajen. Vi åbner kajen kl. 14 - selve koncerten starter kl. 15.

Glæd dig. For der vil sikkert blive både grinet,

Anders Blichfeldt elsker at underholde og sætter altid sin egen person forrest, når det skal gå ud over nogen. Der er gratis entré. Støttebidrag til kulturen i Taarbæk modtages naturligvis med smil. Giv et støttebidrag via MobilePay 405038

Der er mulighed for at købe vin, vand og øl til rimelige priser.
 Arrangør: TAARBÆK KULTURCENTER

27


28

TAARBÆK LOPPEMARKED LØRDAG DEN 14. AUGUST KL. 11.00 - 14.30

T¿m loftet, Þnd t¿jet i skabet, leget¿jet bagerst i skuffen É og byt til noget, der er meget bedre. Taarbæks årlige loppemarked på havnekajen er en fast tradition. Vi mødes og handler på bedste kræmmerfacon. Det er hyggeligt, og du får byttet de ting, du ikke længere kan bruge til et super godt loppefund. Der er café på havnekajen, hvor du kan købe kaffe, lidt at drikke og spise - inden der loppes videre.

Havnen arrangerer vandaktiviteter for børnene. Vi sørger for, at solen skinner. Det koster kun 60 kr. at stille op med din bod. (børnestader, hvor børn sælger legetøj, koster kun 10. kr.) I prisen får du også en kop kaffe eller saft. PS. Din bod kan indeholde alt, undtagen drikkevarer. Du kan stille bod op fra kl. 9

TAARBÆK LOPPEMARKED Dato:

Hvor:

14. AUGUST - kl. 11 - 14.30

Havnekajen, Taarbæk Havn

Arrang¿r: Taarb¾k Kulturcenter


29 På grund af corona starter vi kulturen udendørs i juni. 
 Først fra august

rykker kultur også indendørs i byen!

TAARBÆK KULTURCENTER Følg Taarbæk Kulturcenter på Facebook og via Taarbæk Nyt. www.facebook.com/kulturcenter - Mail: kulturcenter@gkom.dk MobilePay: 405038 
 Kontingent: 100 kr/pers/år. (Kontingent er fra august-juli)

KULTURENS GENSTART starter udendørs og lidt anderledes … Husk byens måske hyggeligste generalforsamling, sæt kryds i kalenderen. 
 I år foregår det onsdag den 15. september.

Endelig kan vi igen mærke, at der er plads til, at kulturen kan leve og blomstre i vores lille dejlige by. 
 Vi åbner dog lidt anderledes for stadigvæk at kunne holde styr på Corona. 
 Derfor mŒ vi aßyse Œrets grill og jazz på havnen. 
 Heldigvis kan vi så åbne med et brag af en musikalsk oplevelse på havnekajen, når musiker Anders Blichfeldt

søndag den 13. juni er med til at få kulturen til at markere, at det er blevet sommer. 
 Det foregår “open-air” i sol og corona-sikkert.
 Mon ikke, at det også bliver et par overraskelser mere i løbet af sommeren. :-) Og begynd også bare at Þnde alle dine gode loppeting frem og forbered dig til at være med, når vi

holder byens største loppemarked midt i august. I september starter vi så den nye kultursæson med byens måske hyggeligste generalforsamling. Har du ting, som du synes skal op på generalforsamlingen, så send os en mail. kulturcenter@gkom.dk Hilsen TAARBÆK KULTURCENTER


30

Taarbæk Samlingen siger 1000 TAK 1000 TAK det var meget overvældende, og meget dejligt at så mange af jer igen støttede op om vores arbejde, ved at betale støttekontingent. Vi var jo langt under vores normale antal støttemedlemmer, så jeg var lidt bekymret, jeg tænker det var i forbindelse med Coronaen i 2020, ingen generalforsamling eller åbent hus, så tænker man ikke lige på dette. Vi manglede rigtig mange e-mail adr., så dem jeg havde tlf. nr. på, ringede jeg til og bad om E-mail, det er nu lidt nemmere end, at vi skal rende rundt med breve, og portoen er dyr, jeg er også sikker på, det hjalp, når man kunne sende på et mobil nr. på. -----------------------------------------------------------------------------------Åbent Hus – vi håber selvfølgelig på, at vi kan komme til at holde det sidst i september eller først i oktober. Vi tænker, det skal handle om kirken og om Asyl børnehaven, samt der selvfølgelig vil være album, som der plejer og slægt bøgerne.

Taarbæk Skovkapel 1866 tegnet AF Ferdinan Richard


31 Taarbæk Asyl - Folkebørnehave – Menighedsbørnehave I Taarbæk begyndte indsamlingen til oprettelse af et børneasyl i 1875 med en basar på Taarbæk Hotel. 1. november 1881 åbnede asylet med 28 børn.

Hvis der er nogle af jer, der har billeder fra Asylet, Menighedsbørnehaven, vil vi da meget gerne låne dem, så vi kan kopiere billederne. Du kan I øvrigt læse lidt mere om Taarbæk Samlingen inde på Taarbæk portalen under foreninger. http://www.taarbaek.dk/taarbaek-samlingen/ HUSK vores generalforsamlingen d. 31. maj kl. 18.30, der er sendt mail ud til jer, i forbindelse med Covid-19 har vi bedt om en tilmelding, så vi kan tage vores forholdsregner i forbindelse med pladsen

Bestyrelsen ønsker jer alle en skøn sommer pas på jer.


32

Barakken

Barakken er åben igen!!!! Eller hva…… I skrivende stund er vi sat til at åbne d. 21. Maj, og det er længe ventet. Rigtig mange har spurgt, og vi har ikke kunne svare præcist. Velkommen tilbage! Vi savner jer, og glæder os til at holde åbent hus, men vi ser lige tiden an. Efter så lang tid bag lukkede døre bliver man helt forskrækket over at se folk sidde sammen på caféer, drikker øl, snakker sammen og har det hyggeligt. Helt uden mundbind! Vi skal vænne os til at blive normale igen. Barakken ligner sig selv, måske en smule beskidt, men det er der råd for. Husk at rydde op, tjekke at støvsygerposen til rundsaven ikke er helt fyldt. Og hvis noget går i stykker, skriv en seddel eller kontakt en fra bestyrelsen. Og hvis affaldsposen ved vasken er fyldt, så tøm den. Og hvis der er noget I er utilfredse med, så kontakt hellere en fra bestyrelsen frem for at starten en tråd på Facebook. Der er noget at indhente, så kom endelig i gang med at bruge huset. Røgeovnen har været i brug i den kolde periode. Tjek facebooksiden ”Taarbæk Røgerne”, hvis I har mod på at bruge ovnen. Den er til fri afbenyttelse, men I skal måske ligge have at vide, hvordan den virker med varmelegeme, hvis der skal varmrøges. Der er ikke dannet en egentlig forening, det skal vi måske overveje. Vi har snart røget alle typer kød, sidst kom der hjerter fra råvildt med i røgningen, næsten altid koldrøgning.

Er der én der vil passe roserne på stejlepælene? Vi er ikke så gode til det grønne, og søger en behjertet sjæl, der vil tage sig kærligt at vores udearealer. Vi skal nok tage det grove. Det er som med rengøringen efter først-til-mølle-princippet, så lad os høre fra dig. Thomas Rievers/FM


33 Kære alle Bragere Tænk på det bedste du ved - Bare noget du ka' li' Tænk på sommer, Tænk på sol, Tænk på havens blå viol.... Nej - vi Bragere ved jo, at det bedste er, når "det er torsdag og vi mærker alle suset - så skal vi mødes hen' i Bindesbøllehuset...".

Da der fortsat er restriktioner på antal, vi må mødes og synge - og da der desuden er en del, der endnu ikke er færdigvaccinerede, så må vi have tålmodighed lidt endnu. Men så skal det altså også være !!!! - så der fløjtes til afgang for alle (kor)fiskere d. 2. september kl. 19.30-21.30! Jeg tror ikke, jeg kan give udtryk for, hvor meget jeg glæder mig til at gense alle sangere, der har været på coronaorlov - Øv, hvor har vi måttet holde pause længe!! Det bliver fantastisk at komme i gang igen. Og skulle der være andre, der tænker, at nu skal det være - så skal I være så hjertelig velkomne. De bedste hilsner Korfiskeriminister P. Bach


34

THAK – Taarbæk Havkajak Klub

Rekordmange nye medlemmer I foråret 2021 har THAK fået rekordmange nye medlemmer. Både Taarbæk´ere og folk udefra med relationer til Taarbæk. Vores medlemstal vokser med mere end 50%. Det er så mange, at vi at nødt til at sætte interesserede på venteliste, dog kan vi indtil videre kan slippe vi enkelte nye ind, som er bosiddende i Taarbæk. Vi er desværre nødt til at lægge låg på, for vi ønsker at alle, der er medlemmer af THAK, kan få adgang til en kajak eller et SUP board, når de har lyst til det. I princippet kunne vi godt håndtere flere medlemmer, men vi har kun et lille hjørne af Jollehavnen og har ikke umiddelbart mulighed for at udvide. 22 nye kajakroere på frigivelseskursus i juni En del af de mange nye medlemmer er erfarne kajakroere, men der er også mange nye kajakroere og ”gamle” der skal have opfrisket kundskaberne. Derfor afholder THAK i starten af juni 2 Frigivelses-kurser. Kursets formål er, at medlemmer af THAK efterfølgende kan færdes trygt i kystnært farvand på egen hånd. Kurset afsluttes med en lille ”eksamen”, hvor specielt redningsøvelserne skal demonstreres til godkendelse. Nattergaletur på Mølleåen Kr. Himmelfartsdag kl. 06:00

Fortsættes!


35 Om morgenen kl. 06:00 Kr. Himmelfartsdag mødtes 11 THAK’ere i Jollehavnen. Vi padlede til Strandmøllen og bar kajakkerne over Strandvejen til Strandmølle Dam. Herfra havde vi magisk sejlads op ad Mølleåen med den nyudsprungne bøgeskov hængende tæt over hovederne. Undervejs mødte vi ænder, svaner og en enkelt fiskehejre på tæt hold. Og vi hørte utallige fuglestemmer – heriblandt vist nok en enkelt nattergal. Efter overbæringer ved Rådvad og Stampedam nåede vi næsten til Ravnholm, før vi måtte vende om. Efter en tiltrængt spise- og hvilepause ved Stampedam padlede vi hjemover igen. Da vi kom tilbage til Øresund, kunne vi følge et voldsomt tordenvejr over Sverige. Det var rigtig fascinerende, og vi anede ikke at det var på vej mod os. Vi nåede dog netop hjem i Jollehavnen få minutter før himlens sluser åbnede sig over Taarbæk, og tordenen buldrede løs. Ved Strandmøllen med den mørke tordenhimmel i baggrunden

Der bliver heldigvis mange flere udflugter i kajakkerne i løbet af sommeren. Vi har både Københavns Havn, Møns Klint, Isefjorden og den Svenske skærgård i kikkerten. Bedste hilsener / bestyrelsen i THAK


36 Taarbæk Tennis Klub Charlottenlund, den 17. Maj 2021

Nyt fra Taarbæk Tennis Klub I Coronaens skygge igen i år Hvad ingen havde troet, så huserer Coronaen stadig. Vaccine og hyppige test gør, at der dæmmes op for pandemien. Men det har haft indflydelse på klubbens liv. Vi nående ikke generalforsamling i marts, og i skrivende stund er den ikke fastlagt endnu. Der er endnu ikke blevet spillet indendørs på denne side af jul. Standerhejsning kunne ikke gennemføres pga. forsamlingsforbudet. For anden gang i klubbens historie. Lad os håbe at det bliver den sidste gang, det sker. Åbning af sommersæsonen. Men vi kunne glæde os over, at det lykkedes at åbne banerne allerede den 22.april for spillet, efter en ihærdig indsats af HP tennis anlæg og vores banemand Michael. Tak for det. Tennissportens dag 8. maj blev også afholdt med godt fremmøde. Klubben fik 16 nye medlemmer. Juniortræning er startet den 3.maj. Mandagstræningsholdene 18-21 er startet med overvældende tilslutning. Onsdags åben starter 2. juni. +60 mandagsåben er startet op uden restriktionerne, som vi havde sidste år, men ikke at måtte spise frokost sammen.

Fortsættes!


37 Holdturneringerne for vore senior og junior hold er startet. Børnenes sommer camp afholdes i starten af sommerferien i uge 26. Det er et meget populært tiltag. Så meget er heldigvis ved at vende tilbage til normalen. Bestyrelsen kan desværre ikke sige noget om, hvorvidt klubbens mange sommeraktiviteter (sommerfest, voksen og junior grill, generalforsamling) bliver til noget. Der må man følge med på hjemmesiden og i de mails, som bestyrelsen udsender. Bestyrelsen vil gerne sige tak til medlemmerne for at støtte op om klubben i denne meget svære og også meget underligere tid, vi har været igennem, og som vi forhåbentligt meget snart er ude af. Mange tennishilsener fra bestyrelsen med håb om en god sommersæson. Tom Nørskov, Formand Taarbæk Tennis Klub

Planlæg dit næste indlæg allerede nu!

Næste nummer af Taarbæk Nyt er planlagt til at udkomme i dagene 27. – 30. august 2021. Termin for indlæg vil derfor være søndag d. 15. august 2021.


38 Skt. Hans arrangement onsdag d. 23. juni Under forudsætning af, at de nuværende prognoser for Covid-19 holder stik, er der vel tegn på, at vi kan afholde et normalt Skt. Hans arrangement i år – naturligvis med forbehold for aflysning.

Programmet er endnu ikke på plads, men mon ikke det starter med musik omkring kl. 2130 og slutter med fyrværkeri 2215. Vores lokale band ”Musik i Verdensklasse” vil levere musikken og Pernille Bogø Bach og Carl Ulrik Munk-Andersen tager sig vanen tro af midsommervisen. Det endelige program vil blive sat op på opslagstavlen ved havnen og på skolen samt på Taarbæk Nyt Facebook Gruppe. Alt er desværre stadig med corona-forbehold

PEA


39 Frejas Sal

Nu er sangsæsonen slut for Frejas Sal, og vi fik slet ikke begyndt. Vi håber på, at 2. halvdel af året bliver bedre. Vi regner med at kunne starte i september. Vi må også ønske at forsamlingstallet vil stige, så vi igen kan synge i Bindesbøll. Måske endda til kirkekoncerten – HVEM VED? Der er ellers ikke noget, jeg kan berette, andet end at vi alle i koret gik fri af corona, og til september er vi jo nok alle vaccineret 2 gang. Rigtig dejlig sommer og nyd solen, når den vover sig frem. Sommerhilsener fra Frejas Sal Hannah Koppel

Vi er her endnu… Endnu engang har vi slået dørene op og glæder os til at byde vores gæster velkomne i Dyrehaven Vi har borde indendøre som udenfor med udsigt til den smukke skov. Book dit bord på vores hjemmeside www.peterlieps.dk På gensyn og et ønske om en smuk sommer til dig og dine nærmeste. Bedste hilsener Peter Lieps Hus


40

Nyt! Kayoni® er et prisvindende dansk legetøjskoncept, som stimulerer sanser, leg og læring og samtidig fremmer kompetencer som kreativitet, motorik, logik og social interaktion. Kayoni® er dansk design, fremstillet i miljøvenlige materialer og inspirerende farvevalg. Kayoni® er vaskbart og fri for skadelige kemikalier og ftalater – for børn, til børn! Ring til os på 44 88 88 88 for at høre mere om produktet eller send os en mail på info@kayoni.com. Vores webshop www.kayoni.com byder velkommen fra 1. december! AXA playtime ApS, Islevdalvej 184, 2610 Rødovre


41 Vi støtter Taarbæk Idrætsforening.

alt

ng

IS

ie ing lti

Wiisbye

aut. el - installatør 39 63 04 13 39 63 04 14

Taarbæk Cafe & Pizza Bar

39 64 59 90 TRØRØD ENTREPRISE A/S

BLIKKENSLAGERMESTER MICHAEL DOCTOR RASMUSSEN 39 64 54 01 40 59 10 60


42

TAARBÆK IF, maj 2021 Kære Taarbæk’ere Efter en lang og trist periode sådan rent klublivsmæssigt, så er der endelig sket noget, og vi har fået lov til at åbne lidt mere op for de forskellige aktiviteter i klubben. Der er rigtig godt gang i ungdommen og stor tak til jer ungdomstrænere og til de forældre, som vi har fået inde over hvert hold. Vi har nu fået dem opdelt i poder, U-7 og U-8 hold, og her i slutningen af maj så skal mange ud og spille kampe for første gang enten som 3 eller 5 mands hold. På senior siden går det også helt fantastisk og stor ros til vores nye træner Nisse, som bare bliver ved med at udvide senior afdelingen så vi i dag har omkring 35 spillere til rådighed. Det betyder, at vi også nu har 2 fulde senior og begge disse ligger i toppen af deres rækker i Serie 2 og Serie 5. Bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske i de sidste par kampe som vi nu går ind i. Vi krydser vores fingre og håber stadigvæk, at nogen fra byen kunne have lyst til at komme og se en god gang bold en dag. Tag jeres børn med, som også spiller i klubben. Og så har vi jo også vores torsdags hold for de lidt ældre, som Morten Kreiberg styrer med hård hånd og ugentligt lægger gode træningsfif op eller andet relevant. Men en fantastisk måde at mødes på, med rigtig højt niveau og efterfølgende øl og hygge. Så har du lyst til at være med her, så kom endelig om torsdagen, hvor vi træner kl. 19. Mvh. Bestyrelsen

Fortsættes!


43 Nyt fra Ungdom:

Sæsonen er startet igen, og TIF’s ungdom er kommet på græs efter en lang og kølig vinter på kunstbanen i Taarbæk. Foråret har budt på endnu flere nye spillere, og trænerstaben er i den forbindelse udvidet. Senest er træner Hubert kommet med på trænerholdet, som nu består af: Ferdinand Palle Madsen, Villum Aaskilde Laursen, Theodor Stubbe Teglbjærg Kristensen, Hubert Mortensen-Larsen og assisterende træner, Victor Kolringen. Holdene består nu af 3 hold, hvor de mindste er 3-4 år, mellemstørrelse på 5-6 år og det største hold 7-8 år. I alt er der ca. 35 spillere. I slut maj skal spillerene deltage i deres første turnering, og der er store forventninger! Træningen kan opleves på Den Kongelige hver torsdag kl 17.00 - 18.00. Mvh. Bo Gundtoft

Nyt fra Seniorafdelingen:

Seniorafdelingen styrer mod The Double Tilgangen af nye spillere er fortsat i forårssæsonen. Og der er blevet tilmeldt endnu et 11 mands hold som Senior 2. Holdet er startet i serie 5, og midtvejs i turneringen kæmper holdet med om oprykning. Akkurat som Senior 1 i serie 3. Målet er derfor The Double, og oprykning for begge hold. Og vi krydser fingre for, at genåbningen gør det muligt at holde et brag af en oprykningsfest i vores flotte klublokale, så vi også kan vise, hvor stærke vi er i 3. halvleg. Mvh. Nisse, Træner Taarbæk IF


TAKE AWAY Både til hverdag & fest FORRET

Øldampet økologiske blåmuslinger - dobbelt fløde - honning.79,Rørt tatar - purløgsemulsion - kartoffel confit - syrlig agurk 69,-

HOVEDRET

Smørbagt havtaske i citronolie 185,Sortfods gris - Iberico presa - i fermenteret hvidløg 85,-

Oksemørbrad af kornfodret okse med hvidløg & timian 80,Australske Wagyu bøf A3 - umami smagen & topkvalitet 250,-

3 FORSKELLIGE GANITURE SÆLGES SAMLET 79,-

Økologisk spidskål - æble - agurk - asparges - hasselnødssauce Knuste kartofler - friskost - citron & masser af krydderurter Grillede hvide asparges - brunet smør - Vesterhavsost - mandler

SAUCER 3 DL. TIL HOVEDRETTEN Muslinge & safransauce: 59,-

Cremet Madagasker pebersauce med cognac 59,-. Kold bearnaise creme 59,Trøffelsauce kogt på kærlighed - timian - oksekraftben 89,-

DET PÅ SIDEN

Kroens maltbrød med solsikkekerner & mørk øl 45,50g pisket smør med kærnemælk 35,Foie gras klar til stegning (50-60g) 45,-

DESSERT 60,-

Rabarberkompot - havreknas - vaniljemascarpone - jernurtstøv Citronmåne - vaniljemascarpone - syltet citron - mandelknas

BESTIL

HUSK OGSÅ 1. & 2. PINSEDAG SAMT SANKT HANS PÅ KROEN

Via telefon eller sms på 39 63 01 04 Afhent mellem 12.00 & 18.30. Tirsdag til søndag Det er en god ide og forudbestille til weekenden.

TLF.: 39 63 01 04 WWW.STRANDMOLLEKROEN.DK


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.