2017 3

Page 1

xaarBæK

*

nyt

im

Ta u r b æ k s s t ø r s t t ; a v i s

Ei^ERÅR 2017 NO. 175

V/"''

_ ^ i^RE>SL/JVD. i-

mjh Blomhter j. (immfiflnHnTf

T

H

iy

Grønthandler Henriksens butik Taarbæk Strandvej 39


2

TA A R B Æ K

NYT

Medlemsblad for:

Strandsti Lauget Springforbi

DOV"}P

Ta a r b æ k " B a r a k k e n "

Taarbæk Borgerforening

- TA AW b ^ K S S Tr t R S f T E AV I S -

Ta a r b æ k B o u l e s K l u b

Taarbæk Taarbæk Taarbæk Taarbæk Taarbæk Taarbæk

Damekor "Frejas Sal" Fiskernes Sangforening "Brage" Flagallé Fritidsfisker Laug Hatha Yoga Havkajak Klub

Ta a r b æ k H a v n

Taarbæk Haandbold og Gymnastikforening Taarbæk Idrætsforening

Taarbæk Kirke/fylenighedsråd Ta a r b æ k K u l t u r c e n t e r

Taarbæk Samlingen Taarbæk Sejlklub Ta a r b æ k S ø b a d Ta a r b æ k Te n n i s k l u b Ta a r b æ k Va n d s k i k l u b Ta a r b æ k Vi n t e r b a d e r e

Regnskabschef:

Webmaster:

Sten Rehder

Taarbækdalsvej 9C

Per Faikjær Taarbæk Strandvej 65C, 2.lv

Redaktion:

TIf. 61 68 49 83

TIf. 23 92 04 87

redaktion@taarbaek.dk

taarbaeknyt@gmail.com

per@falkjaer.dk

Chefredaktør og annoncer:

Distribution:

Assistent:

Poul Erik Andersen

Strandvejen 645

Peter Hjalf Edelslundsvej IA, l.th,

Flemming Henriksen Kingosvej 79, 3000 Helsingør

TIf. 24 76 77 45

TIf. 29 32 08 63

TIf. 24 25 72 66

pea645@mail-dk

peter.hjalf@live.dk

Kasserer@taarbaekif.dk

www.taarbaek.dk - din indgang til alt i Taarbæk


3

TA A R B Æ K

KIRKE

"Ord og æg skal behandles varsomt.

Hvis de én gang er gået i stykker, er de umulige at reparere" sådan lyder et ordsprog, og det peger på, at det betyder noget, hvad vi siger, hvordan vi tiltaler hinanden og hvad vi kalder hinanden. Vi kan tale hinanden ned ved at bruge øgenavne eller skældsord, men vi kan

også give hinanden mod og selvtillid ved at tale pænt om og til hinanden.

Måske er der andre end mig, der nogle gange kan blive forvirret, når et menneske ringer op, og begynder at tiltale mig ved fornavn, og ikke blot en gang men adskillige siger mit navn. Min første reaktion er, at vi kender hinanden. Og det har betydning at kende hinandens navn, det

indikerer nemlig, at vi har en relation, vi står i forhold til den, hvis navn vi er fortrolige med. Telefonsælgere ved det, og adskillige gange går der

et stykke tid, før det går op for mig, at vedkommende der bruger mit navn, ikke er en jeg kender, men en der vil sælge mig mobil abonnement, forsikringer eller andre ting. I dét forhold passer et fornavn sig ikke.

I det første skrift i biblen hører vi, at Adam giver dyrene navne og

samtidig får han magt over dem, de skal følge ham og han skal være den, der beskytter og sætter grænser for dem. Det er værd at huske,

når vi i mange sammenhænge kalder hinanden ved navne, taler med og råber efter hinanden, finder hinanden på nettet og skriver, eller sender

breve både de officielle og de private. Det har betydning at kende en

andens navn. Derfor er det også beskrevet indgående, at Adam får lov at give dyrene deres navne.

Hver især kan vi eftertænke hvordan vi bruger hinandens navne, får vi tituleret den anden meningsfuldt og høfligt? Giver det mening at skrive kærlig hilsen, hvis det er en mere officiel hilsen - vil venlig hilsen, eller

måske blot hilsen være mere nærliggende? Som en ældre herre påpegede her i byen, har han altid undret sig når, han fik breve fra Skattevæsenet der skrev med venlig hilsen.

Vi kan eftertænke, om "De" ikke nogle gange ville være en god indgangsvinkel til en samtale snarere end "du" og fornavn. I de private

relationer, ja der skal vi ære hinanden, holde venskaber og kæresteforhold og ægteskaber levende ved at bruge kærlige ord til


4 hinanden. Når vi er sure, trætte eller halvmugne, er det bedre at tie stille og vente med at sige noget. For det, der er sagt er sagt, selvom man bagefter siger undskyld og at

man ikke mente det, så har det nogle gange forvoldt skade. Ægget er gået i stykker. Kald børn, kærester og venner de smukkeste kælenavne - og lad os i

andre relationer tale til hinanden med respekt og forståelse. For det betyder noget, hvad vi siger. Ordet skaber hvad det nævner. Sognepræst Charlotte Paaskesen

Jazz gudstjeneste Søndag 10. september er der jazz gudstjeneste i Taarbæk kirke. Jazz gudstjenesten begynder kl. 10:30 som vanligt og varer en time.

Når salmerne synges til jazzede toner, er det nye betydningslag og sider af salmerne der træder frem.

Kor og musikere synger og spiller også musik stykker undervejs, som kan vække sindet, måske give nye tanker og i al fald tid til at sidde og nyde.

En smuk måde at fejre den kommende høsttid på, og bagefter er der samvær i Præstegårdshaven. Dér er der tid til samtale, nærvær med mennesker man kender og nye, mens vi spiser frokost sammen. Alle er velkommen.

Maleri Kunst Keramik Birthe Hauge Hansen Hannah Koppel I www.birthehaugehansen.dkwww.hm-keramlk.dk Strandvejen 638, 2930 klampenborg


5

B a b y s a l m e s a n g Ta a r b æ k k i r k e Der starter nyt babysalmesangshold tirsdag den 29. august 2017 kl.lOiOO.

Herefter:

- tirsdag den 5. september 2017 kl. 10:00 - tirsdag den 12. september 2017 kl. 10:00

- tirsdag den 19. september 2017 kl. 10:00 - tirsdag den 26. september 2017 kl. 10:00 - tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 10:00 - tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 10:00

- tirsdag den 17. oktober 2017 kl. 10:00

Babysaimesang er for alle der har børn mellem 3-12 måneder, i hver

sæson foregår det over 8 gange og er gratis.

O r d r u p - S k o v s h o v e d - Ta a r b æ k

Grundlagt 1933 - 3. generation Ordrupvej 34a - 2920 Charlottenlund

TIf. 39 90 90 81 w w w. v o r e s b e d e m a n d . d k

♦ Professionel rådgivning ♦ Stilfuldt og økonomisk

♦ Træffes døgnet rundt ♦ Aftaler træffes gerne i Deres eget hjem

LY N G B Y TA N D K L I N I K E N G E L S B O R G V E J 4 2 T L F. : 4 4 9 6 0 2 5 5 2 8 0 0 LY N G B Y E - M A I L : C L ( & LY N G B Y TA N D K L I N I K . D K


6 Koncert den 19. september 2017 kl. 19:30

Kammerkoret CAMERATA giver acapella-koncert med temaet "Liv, død og opstandelse" Efteråret er en tid med både stor skønhed og vemod. Kammerkoret

CAMERATA udforsker årstidens symbolske samklang med aftenen og døden, og håbet der findes i deres modsvar; opstandelsen og det evige lys.

Programmet sammensættes med musik helt tilbage til 1700-tallet og

frem til nye værker skrevet specielt til CAMERATA til en klassisk årstidskoncert.

På programmet vil bl.a. være: Svend David Sandstrbm: 'Bleib Bei Uns'

Max Reger: 'Nachtlied' Rheinberger: 'Abendlied' Peter Bruun: 'Hurraing in harvest' og 'Nu falmer skoven' John Tavener: 'Song for Athene'

Koncerten varer ca en time og der er som altid fri entré

Se nærmere på http://camerata.dk/


7 Løvfaldstur Skoven står i flammende farver, dyrene brøler og vi kører ud i hestevogn og ser det fantastiske sceneri og deler tid og samtaler. Efterfølgende er der frokost.

Se opslag om tidspunkt i oktober og tilmelding når det bliver annonceret i glasburet ved skolen. Ve l m ø d t !

Sangaften

Hold øje på hjemmeside og se opsiag i byen - der biiver selvfølgelig mulighed for at mødes og synge sammen i løbet af efteråret.

Adresser Kirkegårdskontoret: Edelslundsvej 10, tif. 39 63 52 81, nnandag til fredag 12-13. Mail: taarbaekkirke(q)mail.tele.dk Kirkegårdsleder: Bettina de Linde Sognepræst: Charlotte Gamborg Paaskesen, Edelslundsvej 2, tIf. 39 63 02 71 træffes sikrest tirsdag, onsdag, fredag kl. 10-11 og torsdag 17-18 - mandag fri, mail: caD@km.dk Organist: Carl Ulrik Munk-Andersen, tIf. 40 11 10 60, mail: carlulrik@amail.com

Kirketjener: Lene Nielsen, tIf. 26 15 97 25 Menighedsrådsformand: Lars Heilesen, Edelslundsvej 8, tIf. 29 64 70 08

N æ s t f o r m a n d : M a r t i n C o u r t F r o s t S ø r e n s e n , Ta a r b æ k

Strandvej 91 C, 3, 61550553 Kirkeværge: Jørgen B. Schmidt, Strandvejen 711, tIf. 24 65 60 37

Alle med postnummer 2930 Klampenborg


Kære medlemmer og Taarbækkcrc Som dette skrives, går vi netop og rydder de sidste ting op efter endnu et BRAG af en vandskifest! Selvom vi alle er lidt trætte, tager os til hovedet og tænker, pyh ha - det er godt der er et helt år til at teltet skal slås op igen, så smiler vi også, og er alle glade for et par rigtig gode dage. Festen i sig selv er jo det hele værd, men man skal ikke forglemme dagene op til (både torsdag og fredag) som selvfølgelig går med benhårdt arbejde, men det hele skylles ned med en kold øl og hyggelig stemning i venners lag. Ligeledes er søndagen en lille fest i sig selv. For igen, selvom vi alle har travlt med oprydning, så går dagen også med gode historier fra festen, samt forventningens glæde omkring, hvem der har vundet de rigtige flotte gaver i årets lotteri. 1 den forbindelse skal der lyde et stort tak til alle, der har givet en hånd med, både til klargøring på Jollehavnen, lavet sandwiches, hjulpet med maden, bagt kager, stået bag baren, solgt madbilletter, solgt lodder, ryddet op og alle de andre ting der skal til for at denne fest kan løbe af staben. Der er gode ildsjæle i Taarbæk, som ligger rigtig meget arbejde i denne fest. Jeg kan derfor kun opfordre folk som nyder godt af arrangementet at melde sig under fanerne til næste år, da vi ser mange af de "gamle kendinge" der løfter et stort læs, og derfor godt kunne bruge nye hænder til lidt velfortjent aflastning. Men vi kommer jo ikke udenom at lørdag er højdepunktet ved hele vandski festen. I bestyrelsen er det en fryd specielt at se alle de dedikerede og top-motiverede løbere, som står klar til at kaste sig ud i bølgen blå i håb om at ende dagen med ædelt metal om halsen. Konkurrencen var hård, og forholdene viste sig fra deres bedste side med spejlblankt vand gennem alle konkurrencerne. Derfor kunne vanlige undskyldninger fejes af bordet og et par rigtig flotte præstationer præmieres med guld. Vinderne af de forskellige kategorier var følgende; Kølvandskryds under 10 år ICølvandskryds imder 14 år

Anna Reinhardt

Junior B-Bane

Bernhard Martensen-Larsen

Voksen kølvandskryds

Alexander Martensen-Larsen

Herrer A-bane

Sebastian Moulvad

Wakeboard

Erik Skøt Hollesen

Fighterpokalen

Anna Reinhardt

Hubert Martensen-Larsen

Der skal lyde en stor applaus til dagens vindere, speceilt til familien Martensen-Larsen som må siges at have gjort rent bord. Dog skal en liges stor hånd lyde for alle der stillede op til klubmesterskabeme og var med til at gøre det til en god dag. Det er med vandski, som med en hver anden sport, at man kan træne nok så meget, men konkurrencer er noget man virkelig forbedrer sig af at deltage i. Resten af dagen forløb ligeledes forrygende. Der var gang i båden helt frem til kl. 18.00 hvor der blev sejlet ringe, vandski og andet sjov. På trods af lidt omskifteligt vejr, var der alligevel velbesøgt på Jollehavnen, og vi kan melde om en middag som var udsolgt med ca. 200 spisende gæster. Det varmer vores hjerte at så mange af byens borgere fortsat synes det er hyggeligt at deltage i dette arrangement. Vi prøver ligeledes at gøre det hyggeligt for byens borgere at blive efterfølgende og nyde fest og dans. Vi synes dette lykkedes godt igen i år. På trods af en overvægt af det yngre publikum ud på de sene timer, var der plads til alle, og vi undgik fuldstændig optøjer af nogen form, som vi desværre har døjet med tidligere. Til sidst skal der lyde en stor tak til vores to hovedsponsorer: Claus Borg & Partner samt Restaurant Peter Liep's Hus, samt alle dem som har støttet vores lotterier med flotte præmier som Taarbækkeme har vundet. Tilbage er der blot at sige: Sæsonen er ikke slut endnu - August og september byder på masser af fladt vand, og der vil fortsat blive sejlet. Vi glæder til at se jer på broen!

På vegne af bestyrelsen: F o r m a n d f o r Ta a r b æ k Va n d s k i k l u b Joel A. Madseno SÅ STARTER VI NY SÆSON - VI HÅBERAT SE DIG OG DIN FAMILIE!

TA A R B Æ K STØT

K U LT U R L I V E T

K U LT U R C E N T E R I

TA A R B Æ K

-

B E TA L

KONTINGENT

BANK

Nu

skal

betale

du årets

k u l t u r -

kontingent. .. Du kan betale på tre måder: 1. Via din bank.

2. Via girokort. 3. Ved indgangen til næste arrangem.

K U LT U R

OG

FÆLLESMIDDAGE

Kulturcenterets fællesmiddage samler alle aldre. Børn og voksne. Børnefamilier kan slippe for madlavningen. Den laver " h o l d e t " . M a d k l . 1 8 . 3 0 . Ve l b e k o m m e k l . 1 9 . 5 0 K u l t u r k l . 2 0 . 0 0 . Vi mødes til fællesmiddag og kultur første onsdag hver måned fra oktober til

april. TIP: Lav egne traditioner! Aftal at tage sammen til fællesmiddagen i kulturcenteret. Bomene spiser hurtigt, og så står gymnastiksalen parat, mens de voksne lige hygger lidt ekstra. Husk at det kræver tilmelding at deltage i fællesmiddagen.

K u l t u r e n i Ta a r b æ k Betal til bankkonto:

Reg.: 1551 Konto 3 1 3 5 0 0 3 6 5 4

K O N T I N G E N T E T: :

KULTURHVERMÅNED

FÆLLESMIDDAGE

JULEMARKED

Hver måned inviterer

Første onsdag i

vi til et nyt

måneden. Husk at

...loppemarked, jazz og grill på havnekajen. Begivenheder i byen.

kulturarrangement.

tilmelde dig via

M u s i k , d e b a t, fi l m o s v

kulturcenteret@soi.dk

Sæson 2016/17: E n k e l t - m e d l . 1 0 0 k r. F a m i l i e - k o n t . 2 5 0 k r.

...brug evt. vedlagt qirokort.


11 TAARBÆK KULTURCENTER - FIND OS OGSÅ PÅ FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/KUIJURCENTER SÆSON 2017/2018

G E N E R A L F O R S A M L I N G

VI GENNEMGÅR HURTIGT ØKONOMI, REGNSKAB OG BERETNING ...OG SÅ ER DER EN PÅ OPLEVEREN! Du inviteres hermed til at deltage i Taarbæk

Kulturcenters generalforsamling. Og glæd dig ... for den er ikke helt almindelig.

Generalforsamlingen foregår onsdag den 20. september kl. 19.00 på Taarbæk Skole i Akvariet. Naturligvis afviklet efter foreningens

Første rigtige kulturonsdag med fællesmiddag

vedtægter. Eventuelle forslag skal indleveres senest 14 dage før generalforsamlingen. Vi

programmet klokken 20.00.

gennemgår beretning, regnskab, forslag og vælger bestyrelse på under en time ... for der

Støt kulturen i byen ved at betale kontingent til

og kultur er onsdag den 4. oktober. Med

fællesmiddag kl. 18.30 og så med kultur på

kulturcenteret. Det er en vigtig forudsætning for

skal også være tid til det, som det handler om:

de mange arrangementer i løbet af de næste

En god gang kulturoplevelse, så vi kan få sat

m å n e d e r.

den nye sæson i gang på den gode måde.

Sæt så kryds i kalenderen:

"Vi skaber oplevelser "helle" for liv i byen"

Onsdag den 20.09: Generalforsamling kl. 19.00 Onsdag den 4.10: Fællesmiddag og kultur. Onsdag den 1.11: Fællesmiddag og kultur

Hvilken kulturoplevelse, vi krydrer med, er en

Lørdag den 2.12: Årets julemarked og tænding

overraskelse. Så kom! Det er ganske gratis. Og vi

af byens "Juletræ" i rundkørslen.

giver også et lille glas.

Onsdag den 6.12: Julemiddag og Julehygge.

TAARBÆK JULEMARKED - LØRDAG DEN 2. DECEMBER ...BOOK DIN JULEBOD ALLEREDE NU!* BYENS TOP-HYGGELIGE MARKED * BØDER TILBYDER DE BEDSTE GAVEIDEER OG TING TIL PAKKEKALENDEREN *

* IKKE ET LOPPEMARKED ... * EKSKLUSIVE TING OG SAGER *

.. MÅSKE HAR DU SELV UVET DINE JULEVARER. * ELLER DU HAR EN BUTIK I FORVEJEN * MODETØJ. KERAMIK, SMYKKER, BOOK VIA MAIL : KULTURCENTERET@SOL.DK

kultur


12 TA A R B Æ K

BORGERFORENING

T A A R B Æ K

SKAL STYRKES Taarbæk Borgerforening sammen med alle vore andre foreninger og Institutio ner vll sikre, at Taarbæk fortsat er at

ges at være lykkedes med stor succes. Facebook Gruppen, Taarbæk Nyt, bliver brugt flittigt både til større emner om by ens vedligeholdelse, men også til at søge hjælp til at finde hunden, når den er løbet på nabobesøg osv. Skulle du ikke være med i facebookgrup-

traktiv og et levende bysamfund. Arbej det har foreløbig både gode resultater og pen endnu, så opfordrer vi til, at du tilmel et par mål, der Ikke er nået endnu. der dig gruppen. Taarbæk er ikke bare attraktiv på grund af sin beliggenhed mellem Øresund og Dyre haven og i kort afstand fra København. Taarbæk er også attraktiv på grund af mange aktive beboere og et rigt forenings liv i byen. Derudover gør de mange tilbud som f.eks. børnehaver, skolen, kirken, havnen, biblio

teket, lægehuset, købmanden og idrætsfaci liteterne det til en dejlig by at bo i.

Borgerforeningen har arbejdet for at have en tæt dialog med kommunen om Taarbæk. Vi har bl.a. inviteret borgmesteren og kom munalpolitikere til vandretur i Taarbæk for at fremme de sager, som vi er optaget af noget er lykkedes andet ikke. Et positivt tiltag er at Borgerforeningen har fået en fast kontaktperson hos Kommunen, når det drejer sig om vedligehold af vore områder.

Taarbæk Borgerforening inviterer nu også I dag er Taarbæk således en aktiv og le nye borgere i byen til Velkomstmøde med vende by. Men som så meget andet skal det efterfølgende middag i Kulturcenteret. Li aktive og levende bysamfund vedligehol gesom der er lavet en velkomstfolder og et des. Ellers risikerer vi, at Taarbæk bliver bykort, som deles ud til nye borgere i Taar en "soveby". bæk. Begge dele kan findes på vores Taar bæk Portal.

Det er baggrunden for, at Taarbæk Borger forening har igangsat et arbejde med at skabe en udviklingsplan for Taarbæk. Udviklingsplanen drejer sig ikke alene om, hvad vi kan "forlange" og ønske os udefra, men også om vores eget ansvar som bor gere i Taarbæk. Udviklingsplanen har foreløbig resulteret i både en række gode resultater og også et par mål, som det endnu ikke er lykkedes at indfri.

Ønsket om at gøre kommunikationen mel lem Taarbæks borgere mere digital må si

ÅRLIGT UDVIKLINGSMØDE Taarbæk må være den lille by med flest foreninger pr. indbygger. Vi har vist i øje blikket 24 forskellige foreninger. Det er et fantastisk aktiv for Taarbæk. Vi er nogle, der godt kunne tænke os, at man kunne be tale kontingent til flere foreninger samlet, men det har der ikke været endegyldig op bakning til. Til gengæld er der opbakning til, at Borgerforeningen inviterer til et år ligt møde for foreningerne, så vi sikrer, at vi i fællesskab holder fast i og udvikler vo res skønne by. Det næste møde holdes d. 14. september 2017. Fortsættes!


13 TA A R B Æ K

BORGERFORENING

Det har også fyldt i udviklingsarbejdet, at det er vigtigt for livet i Taarbæk, at vi har en købmand. Vi vil fortsat opfordre for eningerne til at købe drikkevarer til arran gementerne hos købmanden, og opfordre alle os andre til at støtte op om købman

om oprydning i Taarbæk, og dette har vo res dejlige Skole og Børnehus gjort den 3.april på "Store Skraldedag" så stort tak til lærere, pædagoger og selvfølgelig vores

den.

Vi har også haft vores Taarbæk "dukse" i gang ved Per Falkjær vedr. en tiltrængt re paration af vores opslagstavle, så stor tak til alle jer, der var med til dette fine ar

Der er blevet udarbejdet et udkast til en trafikplan, som skal få både kørsel og par kering til at fungere bedre. Planen er sendt

bøm.

bejde.

til kommunen. Vi har endnu ikke fået til

bagemelding, men vi håber, at nogle af for slagene kan nyde fremme.

Arbejdet med at sikre, at Taarbæk er et le vende bysamfund også i fremtiden, vil fort sætte. Har du ideer eller ønsker, er du me

Ikke alt er lykkedes lige godt. Vi vil gerne have udviklet Sot. Hans på havnen, så der sker lidt mere til dette arrangement. Taar bæk Nyt har derfor afholdt møde med for eningerne om ideen, men der er desværre ikke pt ressourcer til en større indsats, så vi hilser mulige nye kræfter velkommen så fremt nogen har tid til at være med til at gøre Set. Hans aften endnu festligere.

get velkommen til at sende dine tanker til Taarbæk Borgerforening ved Linda Garlov eller Thorkild Høyer. Kontaktdetaljer fin des på Taarbæk Portalen Linda Gariov/Richard Sandbæk

En kærlig opfordring til Taarbæk grundejere Kære Medlemmer af Taarbæk Borgerfor

I oktober holdt Borgerforeningen møde for alle interesserede om udviklingen af Taar bæk. På mødet blev forskellige initiativer drøftet, og der blev nedsat arbejdsgrupper.

ening,

En gruppe ville tage sig af integrationen af de flygtninge, som kommunen længe har fortalt, at vi vil få til Taarbæk. Der er dog fra kommunen stadig ikke sket noget i for hold til en nærmere plan for, hvomår der skal indkvarteres flygtninge i Taarbæk.

ligehold af veje, fortove og de grønne om råder samt diverse skiltning.

Demdover vil en gruppe se nærmere på, om der kan skaffes bedre bredbåndsforbin delser til Taarbæk.

Der var også på vore møder udtrykt ønske

Borgerforeningen foretog den S.august en lille "byvandring" med en repræsentant fra kommunen, hvor vi bl.a. snakkede om ved

En ting, der også blev lagt mærke til, var bevoksning ud mod fortovene, og det er jo en grundejers pligt at sørge for, at der ikke er bevoksning ud over fortovene, så her med en kærlig opfordring til, at der bliver klippet tæt for at undgå, at kommunen kommer med påbud og eventuelt udfører arbejdet på grundejers regning. Vil tro det er billigere at gøre det selv. Fortsættes!


14 TA A R B Æ K

BORGERFORENING

Der er også megen ukrudt på fortovene, og her blev vi gjort opmærksom på, at det fak tisk er den enkelte grundejer selv, der skal

Richard Sandbæk at træde tilbage, da Richard stiller op som kandidat til Kommunalbestyrelsen for De Konservative. Bestyrelsen foreslår derfor Peter Breum som ny for

sørge for at Qeme ukrudt på fortovene og mellem fliserne, og det er godt at gøre

mand

dette, så ukrudtet ikke får lov til at vokse

sig stærkt og dermed underminere vore fortove, så vi må alle i gang med den store ukrudtsoprydning, så vores dejlige Taar bæk kan blive endnu kønnere.

b. Valg til bestyrelsen, herunder valg af suppleanter i. Bestyrelsen: Lars BlicherHansen træder tilbage efter mange år i bestyrelsen. Som nyt medlem foreslår bestyrel sen Casper Strunge. ii. Suppleanter: Poul Erik Ander sen blev valgt i 2016 for 1 år.

Vi gjorde det selvfølgelig klart, at Kommu nen også bør tage deres ansvar for vedlige hold og specielt genopretning af vore for tove.

Richard Sandbæk/formand

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Hermed indkaldes til ordinær general forsamling i Taarbæk Borgerforening på Taarbæk Skole, torsdag den 26. okto ber 2017 kl. 19:30

Mødet finder sted i "Akvariet", der ligger i kælderetagen lige ved gymnastiksalen. Efler den ordinære Generalforsamling har vi inviteret en af byens driftige borgere til at fortælle om Taarbæk Mikrobryggeri og mon ikke der også er lidt smagsprøver. Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af regn skab

4. Fastsættelse af kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse m.m. a. Valg af formand Efter 9 år som Formand ønsker

Poul Erik Andersen ønsker at

hellige sig arbejdet med Taar bæk Nyt og ønsker ikke gen valg. Bestyrelsen foreslår Lars Bli cher-Hansen som 1. suppleant og Svend Sol vig som 2. sup pleant. c. Valg af 1 revisor d. Valg af 1 revisorsuppleant 7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på general forsamlingen, skal sendes eller afleveres til Formanden Richard Sandbæk, Strandvejen 616, 2930 Klampenborg e-mail: sandbaek@icloud.com senest torsdag den 19.oktober 2017.

Det årlige kontingent på kr.lOO kan indbe tales til

- bank: Reg.nr .1551 konto nr 5768497 - MobilePay på tlf.nr. 6173 5346 - kontant til kasserer: Connie Nielsen,

Taarbæk Strandvej 105H BESTYRELSEN, Taarbæk, 12. August 2017


15 TA A R B Æ K

BORGERFORENING

STATUS PÅ SAGEN OM Husk Hjemmesiden: NORDRE MOLEVEJ 4 Via Taarbæk Portalen: www.Taarback.dk Kære Taarbæk Borgere, Først og fremmest vil vi i Borgerforenin gens bestyrelse sige en stor tak for den store opbakning vi har fSet fra jer alle i vo res fælles kamp for dels at nedrevet rui nen på Nordre Molevej 4, dels at fa et hus der passer ind i miljøet i det "Gamle Taar bæk" og især Havnen.

Strandvejens Låseservice

Status per 13.august er desværre, at der ikke er et nyt tidspunkt for nedrivning af Nordre Molevej 4, da den pågældende ejer har anket nedrivningspåbuddet. som Kom munen har pålagt ham.

Frederik Rasmussen

Strandvejen 627 2930 Klampenborg

Vedrørende byggeprojektet er det jo des værre blevet godkendt i Byplanudvalget den 12.juni, og vi har i Borgerforeningen anket denne beslutning til Planankenævnet, da vi til stadighed mener, at byggeriet ikke overholder lokalplanens formålsparagraf for det pågældende område. Endvidere at

Te l e f o n : 2 0 6 1 2 9 6 6

projektets facade ikke overholder lokalpla nens bestemmelser samt at de såkaldte tag kviste eller snarere gavlkvistc ikke over holder bygningsreglementet.

DIN LOKALE

Byggetilladelsen er blevet sendt til byg herre den I6.juni. På grund af protesterne fra Borgerforenin gen, Sejlklubben, Taarbæk Have og en kelte borgere bliver byggeprojektet taget op igen på Byplanudvalgets mode den 16.august.

E-mail: fr@labzone.dk Taarbæk's nye Låsesmed

m

Vi kæmper videre og begærer løbende akt indsigt i sagen, og vi vil i Borgerforenin gen nøje følge processen for vores anke. Richard Samlhæk/formaiid

Mobil: 2218 4467 Toarfankdolsvej 3 A ,Itv - 2930 Klampenborg Mail: ehriMianlalkhan»en@gmail.com


16

X/

Taarbæk Håndbold - og Gymnastikforening.

Vi håber I alle har haft en dejlig ferie eller er på vej på ferie . Og når ferien er slut så håber vi ,at I er klar til at svede, grine, hoppe og rulle med mave musklerne.Og måske slutte af med en lille slapper.

Vi er så heldige at Rikke gider råbe af os igen , igen. Og det er vi alle meget glade for. Så Stort TAK RIKKE. Vores Gymnastik Starter: MANDAG D. 25 SEPT2017. Hold 1. kl 17:00 til 18:00 Hold 2. Kl. 18:00 til 19:30.

pris : 1 time 1200.- for hele sæsonen. pris: 1.1/2 time 1600.- for hele sæsonen. Håber at mange af byens søde damer har lyst til at komme og

være med .. I er velkommen til at komme og få en gratis prøve time .. Fortsat GOD SOMMER.

På vegne af bestyrelsen. pia.


17

MoleAfy^ f r a Ta a r b æ k s s t ø r s t e h a v n 2017/3

Sommeren 2017

Vi troede ærligt talt at sæsonen 2016 nåede bunden rent vejrmæssigt og

dermed bundrekorden i antal gæsteovernatninger. Men ak, efter et vådt, køligt og blæsende forår kom en sommer med mere af samme skuffe. Resultat - 600 gæsteovernatninger indtil midten af august eller ca. 200 mindre end samme tid sidste år. Det kan godt mærkes i kassen! Cykler på havnen

MBT-tours på Klampenborg station har stillet 2 udlejningscykler til rådig hed på havnen som et nyt initiativ for vores gæstesejlere. Og nu vi er ved cykler, så tager vi den lige en gang til: Det er Ikke tilladt at cykle på havnen! Heller ikke hen til badebroen og tilbage. Det ligner ellers en ny sport selv for Taarbækkere som burde vide bedre. Nu sætter

vi nogle flere "Cykling forbudt" skilte op og håber at det hjælper. Byggeri på Nordre Molevej Havnebestyrelsen har tilsluttet sig kritikken af det planlagte nybyggeri på Nordre Molevej 4, som efter vores opfattelse er helt i strid med lokalpla nens intentioner om at bevare det gamle fiskermiljø omkring havnen. Optagning af både

Husk at aftale optagning med Michael i god tid. Der optages ikke den 1., 7. og 18-23. oktober. Fra 1-15. november kun på hverdage. Betaling for kran sker samtidig med optagning. Husk også at bruge havnens hjelme ved alt afrignings- og optagningsarbejde. Niels Bolt


CL\US

BORG

& Partner

Sommeren i Taarbæk har budt på rigtige mange bolighandler. Vi kan mærke, at der er større køberinteresse, end vi længe har set.

Der er nu bedre balance mellem udbud og efterspørgsel, og vi forventer, at vi får et travlt efterår, bl.a. hjulpet godt på vej af renteniveaet og vores effektive køberkartotek.

Går du salgs- eller bytte bolig tanker - så er det godt tidspunkt nu - der er godt gang i markedet - og vi har mange ventende købere både til huse og lejligheder. Vi er altid klar til at give en uforpligtende vurdering af din boligssalgsmuligheder - og HUSK

Claus Borg & Partner støtter det lokale liv i Taarbæk, bl.a. som sponsor i Taarbæk Idrætsforening og hovedsponsor for Ta a r b æ k V a n d s k i k l u b .

S K O V V E J 2 / / K L A M P E N B O R G 11 3 9 6 4 0 2 5 2 / / (


:be@claus-borg.dk

JAN FOG

//

www.claus-borg.dk


20 Skt. Hans arrangementet 2017 Efter sidste års skuffende

aflysning lykkedes det i år at gennemføre hele arran gementet trods usikker vejrudsigt og truende skyer under forberedelserne med

bl.a. klargøringen af bålet. Vo r e s l o k a l e b a n d " S u s e t f r a

Øresund" satte gang i stemnin gen med rockende toner. Skovrider Hans Henrik Christen

sen fulgte efter med båltalen. Hans Henrik hyldede bl.a. den smukke natur i vort lokalsam

fund og omtalte nogle af de rela terede større projekter, herunder optagelsen af Dyrehavens Par Force Jagtlandskab på UNE SCO's liste over verdens natur

arv samt renoveringen af Strandstien ved Springforbi.

Christian Falk Hansen og Finn Larsen konstaterede, at det ikke altid er så let at sætte heksen på plads

Sædvanen tro var det Pernille Bogø Bach og Carl Ulrik Munk-Andersen, der gav os Midsommervisen, mens bålet skabte et smukt flammeskær i vandet.

Et forrygende festfyrværkeri, som kunne få Tivoli til at blegne satte punktum for aftenen. Det var som om, fyrværkerimesteren ville give os noget ekstra ovenpå s i d s t e å r s f u s e r.

Fra Taarbæk Nyt skal der lyde en stor tak til skovrider Hans Henrik Christensen, Suset fra Øresund, Pernille Bogø Bach og Carl Ulrik Munk-Andersen. Naturligvis

også tak til klargørings- og oprydningsholdet med Christian Falk Hansen, Finn Larsen, Michael Laursen, Jeppe Gram og Poul Erik Andersen samt Flagalleen og øvrige frivillige. Ligeledes tak til sponsorerne:

Maj Britt (Brogården Korn & Foderstoffer), Tømrer og Snedkermester Christian Falk Hansen, Taarbæk Kro, Wiisbye EL, Taarbæk Skole, Taarbæk Flagallé, Fortsættes!


21 Taarbæk Fritidsfisker Laug, Taarbæk Havn, Taarbæk Borgerforening, Taarbæk Kulturcenter, Taarbæk Sejlklub, Taarbæk Tennisklub, Taarbæk Kirke/Menig hedsråd, Taarbæk Idrætsforening, Taarbæk Nyt og Taarbæk Vinterbadere. P E A

TA A R B Æ K

FLAGALLE

Taarbæk Flagallé vil herigennem gerne takke for det indsamlede beløb i krostuen på Taarbæk Kro i forbindelse med Mads Pajhede Nielsens bisæt telse.

Beløbet vil blive brugt til indkøb af nye flagstænger. Med venlig hilsen Claus P Nielsen Kasserer

HJERTELIG

TA K

for deltagelse ved bisættelsen den 3/8-2017 af Mads Pajhede Nielsen og tak for de mange smukke blomsterbuketter. Han vil blive dybt savnet

Med venlig hilsen familien


22 TA A R B Æ K

BOULES

KLUB

Somniersjov i Dyrehaven lurdag den 1. juli 2017 med 25 deltagere. Der blev lavet baner ved Kon

geporten og alle hyggede sig under åben himmel. Den store

sten var dækket med dug. chips, vin, vand og kolige då seøl. og der blev spillet efter et pointsystem, som kun Lisbeth kan huske. Vi spiste frokost i Røde Port hvor der blev serve ret en lækker buffet.

Bagciter blev der spillet fær digt og vindere blev Lisbeth, Christian og Inge. Generalforsamling. Der afltoldes generalforsam ling lørdag den 26. august kl. 13.00 i Akvariet -

medbringende de sædvanlige retter, som Birthe noterer op. Vi afslutter sæsonen torsdag den 28. september 2017 kl. 18.00 på banen og kl. 19.00 mø des vi på skolen i Akvariet til afslutningsmiddag med tilbehør. Pris 75.-

01, vin og vand til sædvanlige billige priser. Husk tilmelding. Bestyrelsen ønsker alle fortsat god eftersommer. Connie Nielsen Fonnand

Autosadelmagcren v/ John Nissen Literbucn I4A

2740 Skovlunde

r i r. \ y 9 0 o i ? p hil; 40 57 lOSt f-aa. 39 90 01 76


23 BRAGEKORET

TA A R B Æ K S S T Ø R S T E H E R R E F O R E N I N G Er din stemme lidt rusten efter sommerens vilde party-iife er det nu du skal mel de dig ind i Brage og fa fmtunet smør-tenoren eller bassen. Vi mødes hver torsdag kl. 20 i Bindesbøllhuset fra oktober til og med marts.

Efter det store GrandPrix vi holdt sammen med Kulturforeningen i april, holdt Brage en sommerfest 10 juni. Her fik Carl Ulrik Munk-Andersen Brages venskabspokal fordi han altid er frisk på at akkompagnere ved vores offentlige opt r æ d e n d e r.

12 juni optrådte vi ved Kirkens store sommerkoncert. Har du lyst til at vide mere om Brage så kontakt en af medlemmerne eller formanden

Sten Rehder på tlf 61684983 / Mail: Bragekoret@gmail.com

Nimskov&co BESKIKKET BYGGESAGKYNDIG

T I L S TA N D S R A P P O R T E R

NIMSKOV APS HAR MANGE ÅRS ERFARING MED UDAR B E J D E L S E A F T I L S TA N D S R A P P O RT E R

KONTAKT OS I DAG PÅ TLF. 4087 7704

Strandsti Lauget Springforbl Følg 08 på: httDs://www.facebook.com/strandstien


24 Ta a r b æ k V i n t e r b a d e r e Augustdrømme Vi er mange, der håber på, at sommeren giver en opvisning i august, eller for den sags skyld en Indian summer i september. Den sommer, der udeblev i juli, har rent temperaturmæssigt angiveligt ikke været dårligere siden 1979. Og ikke bare byger, der går og kommer, men regn, regn og atter regn. Så i modsætning til digteren Henrik Nordbrandt er de fleste nok ikke så opsat på at fa august overstået. Denne årstidsfølsomme digter siger om august: "I august begynder efteråret for mig. August er for mig afklaringens måned. Nu har man opgivet. Nu er der ikke mere at se frem til. Der falder ro over det hele. Sommeren er for mig en urolig tid med lyse nætter og det hele osv. I august er er markerne høstet, og skoven er blevet mørkegrøn og næsten sort, og der kommer skygger, som der næsten ikke er om sommeren. I august kastes der skygger, når solen eller månen skinner. Der er

masser af symbolik knyttet til skygger. Éns egen skygge er éns egne dårlige sider. Un derverdenens skygger er noget specielt, og det har også noget med spøgelser at gøre. I august er det overstået. Nu venter kun døden og efteråret. Selvfølgelig bliver jeg for stemt af august, men den angst, der for mig præger sommermånederne, bliver afløst af en accept af, at nu er der så og så lang tid, inden livet begynder igen til foråret." Hvis vi nu ikke skal lande i en nordbrandsk augustmelankoli, kan vi konstatere, at Taar bæks sommervand har været helt i top. Køligt og klart, og store bølger her først i august. God efterårsbadning Ta a r b æ k V i n t e r b a d e r e

M!AO-HALLA vikingernes efterfølger 1 nordisk kogekunst

30 år erfaring 1 mad ud af huset og mange arrangementer I Taarbæk. VI leverer smørrebrød, fest-menu, forret, dessert, buffet, natmand og hele receptioner. Se forslag og priser på www.madhalla.dk.

Kendt for den gode smag og rimelige priser.

Ring og få en snak om dine ønsker med Ebbe på 2049 3675


25 Ta a r b æ k Te n n i s K l u b Kære medlemmer og øvrige læsere Det har været en våd sommer men bygerne, der stort set har været der hver

dag, så længe vi kan huske, har dog haft ophold. Der har derfor kunnet spilles

tennis næsten hver dag. Den koldeste juli I mere end 30 år siger DMI. Men det er godt, da det er modvægt mod middelhavslandenes ekstreme varme i samme

periode. Det har åbenbart været den det varmeste år på kloden nogensinde. Det har vi Ikke mærket her I Taarbæk, men det tror jeg vi skal være glade for. Der

har trods alt været mange tennistimer. Åben bane har kun været aflyst en gang (der var der også jazz på haven). Så har klubben fået en mester:

Katja Vogt vandt damesinglen (50+) I Kurt Nielsen Memorial Tournament? Tillykke til Katja Derudover har Thomas Høegh brilleret med to semifinalepladser I danmarksme sterskaberne for veteraner (herre single og herre double). Godt gået af Thomas. Vores sommerfest gik godt med højt humør med mange sjove Indlæg. Motionist camp 24.6 og 25.6 blev afviklet vel. Lørdag var vanlig hård træning med god frokost I klubhuset Søndagen var noget nyt med træketchere og underviser fra Berlin

(se foto). Det var fornøjeligt. Det kunne konstateres, at det Ikke er ketcherens beskaffenhed, der skyld at bolden bliver slået I nettet. Børnenes sommercamp fra den 26.6 til den 1.7 var Igen forrygende trods det ustadige vejr. Der blev lavet sund mad sammen med børnene og ud over tennis blev børnene underholdt med andre typer sommerlege I parken. Nu ser vi frem til seniorgrill den 25.8.17 (se Invitation på nettet) Reception 14-18 den 8.9.17 I anledning af klubbens 85 års fødselsdag Standerstrygning er søndag den 1.10.17 Følg med på vores hjemmeside www.ttk.dk Fortsættes!


26

De glade trĂŚkescherspillere fra motionistcampen den 24.6.17

Fra Juniorcampen den 26.6 - 1.7.17. Der varmes op til tennis i cottgeparken.

FortsĂŚttes!


27 Fra Juniorcampen den 26.6 1.7.17. Så serveres der sund mad

under halvtaget!

Med håb om at vi på få en rigtig god tennissensommer. De bedste hilsener To m N ø r s k o v

Reperation Autolakering Dæk / Fælge

Din tryghed er sikret gennem

Rust / Skader Olieskift

Støvsugning Airconditioning

Ring til Jacob Knuth og lad os få en bilsnak om, hvad vi kan hjælpe

Tryghed i r e a fl r a t i o n

dig med - vi kan mere end du tror! Ta a r b æ k A u t o DANSK

Taarbækdalsvej 2, 2930 klampenborg Tel: 3964 2034 - mail: Taarbaek-auto@live.dk

BILBRANCHERÅD


LAD OS VURDERE

DIN BOLIG!

Ox'orvejer du al sælge eller udleje din bolig, så kontakl os i dag og bestil en gratis og uforpligtende x urdering. Måske har \ i allerede den rigtige kober eller lejer til din bolig.

I VA N E LT O F T NIELSEN

E J E N D O M S M Æ G L E R & VA L U A R M D E

D Y R E H AV E V E J 2 - 4

I VA N 0 E LT O F T N I E L S E N . D K

2930 KLAMPENBORG

eltoftnielsen.dk

TLF 70 70 20 05


29 Taarbæk Sejlklub Taarbæk Sejlkliib » » K U r e M o r g

Sommeren 2017 gik som det går i henhold til sangen om; Danmark nu blunder den lyse not—men især verselinerne Byger der går og kommer — det er den donske sommer'.

Det begyndte ellers så godt, men varme og sol og små lammeskyer. VI havde gode mandagssejladser og gjorde klar til sommerens aktiviteter for juniorerne. Sommertur for juniorerne - uddrag af logbogeni Startende efter skolesommerferie start, med en rute som I år gik til Blekinge Skærgård. Besluttet I sidste øjeblik med respekt for vejrmeldingen. Ingen grund til at bakse op Imod den kuling og de byger, som blev varslet. Så vi startede med 7 juniorer i stærk blæst fra vest, så vi allerede søndag aften var vi omme på østsiden af Skåne, med sejlads I op til 12 knob. Vi anløb Falsterbo kanalen. Skillinge, SImrldsham, og fortsatte til Hanø, Karlshamn og et lille skær i den skønne Blekinge skærgård. Sommervejr var det Ikke helt, og badevands temperaturen var kun 12 grader I denne del af Østersøen, men vi havde havet, havnene og skærgården for os selvAlle juniorerne blev udskiftet i Karlshamn, med den fine togforbindelse direkte fra København, og vi satte kursen hjemad Igen. Vestenvinden fortsatte og vi fik lov til at krydse lidt mere. Næstsidste dag blev det dog atter en lang sejlads med spiler og genaker. For første gang prøvede vi at sejle sommer tur med klubbens I 80, som I den anledning havde fået syet bom telte. Det gav naturligvis mulighed for at sejle længere, og med lidt mere komfort end I yngling. Men også for at demonstrere, at en J 80'er faktisk sejler noget hurtigere end Jørgen Rings gamle "Pulje", som til gengæld har den store kahyt med pantry og hygge.

J 70'eren I magsvejr Ny J 70 til de ældre juniorer Og så er det jo ikke nogen hemmelighed, at det lykkedes ar få skaffet den J70'er som vi nu har gået og fablet om i snart et års

tid. Det flaskede sig, efter at Torsten Rasmussen havde Inspiceret en egnet (og efter omstændighederne billig) båd I Cowes I England. Og med venlig assistance fra DFDS fik vi den leveret I Esbjerg, hvor vi hentede den på traller. En fin lille båd som juniorerne allerede har overtaget og testsejlet så vandet føg om ørene på dem. Den er hurtig og sjov at sejle, og den skal nok

blive populær. Både til kapsejlads, sjov og øvelse for de lidt ældre ekvilibrist sejlere. Så nu skal den bare have et navn. Dåben sker den 26 august I forbindelse med Taarbæk Rev Stævnet, og navnet er—indtil videre ukendt - der tales - en tricky demokratisk procesi Men den kommer vist nok Ikke til at hedde snapjs) som vores første juniorbåd 1421

Deltagelse i Yngling VM I Holland Efter sommer turen kørte junlorlederen og 5 juniorer til Yngling VM I Holland. Vi deltog med Yeti og Yink Panther.

Sejladserne blev sejlet på en meget lille sø "Sneekermeer", og vi boede på en endnu mindre ø midt I søen. Det deltog 44 både og deltagerne kom fra Europa. Australien og USA. Vores junlorhold, Mads Wivel, Arthur Mandahl og Magnus Faurhøj, fik sølvmedalje i deltagere under 23 år, og vandt "NP trofæet" (en meget stor og grim blik pokal som nu kan beundres I klubhusetl) for deltagere under 19 år. Team Yeti, Jørgen Ring, Jens Zacho og Cameron Larsen blev nummer 16.

Hollænderen Tom Otte vandt, men der blev dansk sølvmedalje til Hellerup ved sejlerne Lucas Lier, Mikkel Nørlykke og Frederik Lange.


Nu er mandags sejladserne i gang igen. men også senior og junior træningen. VI har stadig mange elever og kan stadig godt bruge flere erfarne førerinstruktører. Et luksusproblem men ikke desto mindre -- Er der nogen der kan og vil - så kom frem! Forude ligger, i skrivende stund, vores eftersommer sejlads Taarbæk Rev Rundt med fine præmier og middag, samt det årlige præstigefyldte Seniormesierskab og efterfølgende juniormesterskab. Som er en af årets afsluttende store begivenheder, hvor der demonstreres kapsejlads på kanten af reglerne! Arnes Bar igen, igen!

Jo, Sejlklubben er på alle medlemmernes vegne gået aktivt ind i protesterne mod den nye bebyggelse på grunden ved "Arnes Bar". På trods af den nye lokalplan, som kun er 3 år gammel, er det lykkedes vores byggeforvaltning at godkende et moderne glas palads, som er totalt ude af trit med planens klare formuleringer om nybyggeri og hensynet til den omkringliggende bebyggelses arkitektur. Problemet er, at der allerede foreligger en godkendelse fra byplanudvalget, som er sket på grundlag af en indstilling, om at byggeriet opfylder alle kriterier i lokalplan og byggelov, og derfor hverken kan nægtes eller sættes i høringl En Lokalplan er en alvorlig ting, en kontrakt, som er blevet

til efter forhandlinger mellem Kommunen og byens borgere, som i tiltid til planens formål og bestemmelser

sikrer borgerne mod lemfældig behandling af byggesager. Der skal være tro på, at den virker. Ellers holder tilliden mellem borgere og kommunestyret op. Gør den det?

Her er den nye godkendte gavl mod havnen. En glasfacade i to etager. Lige op et af de meste befærdede hjørner I Taarbæk. Der bliver ikke meget privatliv i det husl

Og her er gavlen i husrækkens anden ende, ud mod Taarbæk Strandvej Uha Uha, og venlig hilsen - Jens Stephensen • tormond


31

Bygnings elementer. Nyt Ndr. Moievej projekt sammenlignet tilsvarende fra nabohuse

Rent bortset fra hus størrelsen, hvor projektet er 1.5 meter højere end det oprindelige (og ca. '/i meter højere end den maksimale højde for kroen), så er projektets bygnings elementer helt ude af trit med hvad der er gængs i området Igen kan man spørge, om der er taget rimeligt hensyn til lokalplanens bestemmelser:

nt sikre, nt n\/h\/^geri i delområde 3 lilpasser sig den eksisterende hcbyggelscsstruktiir og dens i/dre frcmfrccden og udformning ? Skal vi ikke lade billederne tale!!

"

I

90,0

90,0 I

KT.; 1,65

Vinduer Man har set helt bort fra områdets og de bevaringsværdige huses vinduer med sprosser. De nye er små 90x90 cm vinduer uden sprosser

Skorstene Den ny er er dominerende, og fritstående. I brune mursten og ikke pudset (som foreslået i lokalplanen) Den eksisterende er en "skorstensplbe"( som gerne må stikke ud gennem byggebegrænsningen)

Projektets gavl mod havnen er en glasfacade i to etager. Lige op et af de meste befærdede hjørner i Taarbæk. Der bliver ikke meget privatliv i det hus! Billedet ved siden af viser gavlen af den bevaringsværdige husrække mod Taarbæk Strandvej

s

i

Tag kviste!! De nye "kviste" er slet ikke lag kviste i gangs forstand. Det er gavle / frontispicer og er helt ude af trit med områdets byggestil. Billedet til højre er fra naboejendommen


32

Hatha Yoga i Taarbæk

Ta a r b æ k s k o l e

2. sal, værelse 8.

Mandag kl. 18. Onsdag kl. 16 og kl. 18 Kære Yogi

Jeg glæder mig til at starte en ny yogasæson på vores hyggelige lokale skole. Alle kan være med, dog er onsdagsholdet kl. 18 for let øvede. Medbring behageligt tøj, sokker, yogamåtte og tæppe. Vi vil arbejde med åndedrættet, samt styrke og smidiggøre krop og sind. Sæson 2017 starter d. 4/9, og giver os 15 lektioner, a'90 minn. pris 1.200 kr. Underviser:

Examineret yogalærer Lise Lotte Asmussen

Taarbæk Strandvej 50 Tilmelding til: liselotte@asmussen.cc Tlf: 40553601

Blikkenslager Michael Doctor Rasmussen RASSER Taarbæk Strandvej 59,1. tv. 2930 Klampenborg Mobil 40 59 10 60

e - m a i l : m i c h a e l @ v v s - d o c t o r. d k


33

STRANDSTI LAUGET

SPRINGFORBI STØT STRANDSTIEN Nu tager Strandsti I^uget Springforbi næste skridt i a t s k a ff e m i d l e r t i l a t sikre

strandsticn.

Vi v i l l a v e b e s k r i v e l s e a f

tre projekter, så vi kan søge en række mindre fonde

om

okonomi

til

blandt andet en kajakanløbsbro, fiskepladser til lystfiskere, legeplads m

m

.

Du støtter arbejdet med

FORHANDLINGER OM BADETRAPPE TRÆKKER LIDT UD

Den er på vej. Men det trækker lidt ud. Den kommende badetrappe fra beton-platformen på Strandstien lige nord for Taarbæk er ved at blive forhandlet på plads. Det er NaturshTi-lseii, der står for de konkrete forhandlinger med del firma, der skal lave den nye badetrappe. Strandsti Langet er med i processen og i fin dialog med skoven. Desværre får \i nok ikke trappen til badesæsonen, som \i havde håbet.

Årsagen er, at de store kystsikringsfirmaer har travlt, og derfor er trappen blevet d\Tere, end vi troede. Naturstyrelsen har dog fundet penge. Og man lover, at den nye trappe vil være sat op - inden det nye år.

årskontingent på 50 kr.

Formentlig er trappen en realitet i november, lyder meldingen fra Naturst>Telsen . Ja, og så er der en ny mulighed for skrappe

Betal let via foreningens

vinterbadere ©

mobilepay: 60548109

"VI GÅR NU I GANG MED DE NÆSTE

PROJEKTER PÅ STRANDSTIEN, SÅ DER HELE TIDEN BLIVER NYE FORBEDRINGER siger Atine-Chrislinc Rasmussen, fmd. slrandsti-lauget.

STRANDSTI LAUGET SPRINGFORBI Striindsti Springforbi cr aktivt taleror for alle os, som bruger strand.stien i hverdagen, biuget bliver inviteret til moder med skoven, og deltager i dialog om udviklingen af .sti andstinmriSdet fra Taarbæk til Strandmollen. Lnuget imsker at strandstien bevares som rekreativt område og at strand.stien derfor kystsikre.s og indretles til alle de aktiviteter, som foregår. Lige fra h-slfi.skerl og kajak.sejlands til lobeture, hundeluflningog badning. Slot arbejdet ved at betale kontingent. Tolg også langet på facebook. lAUGETS B/VNKKONTONUMMKR: 9570 n6754<>9

Ivnkeltmudlem: 50 kr./år, - fam: 150 ke/år - Virksomheder: 500 kr.


34

^ dit ind'^'

'"lirede

Næste nummer af Taarbæk Nyt er planlagt til at

udkomme uge 47-48. Termin for indlæg vil derfor blive søndag d. 12. november 2017.

Støt Taarbæk Flag allé B liv medlem: Claus Nielsen 39632554

Alt i el-arbelde Wiisbye

MII I t;! aiUc^JUo autoriseret el-installatør 3963 0413 og 3963 0414


35

TA A R B Æ K I F

13. august 2017 Endnu en sommer er overstået og ]a, så starter endnu en ny sæson op for Taarbæk IF i det vi jo kalder verdens smukkeste omgivelser når man tænker på fodbold.

Senior:

Kære Taarbækborgere. Nogle af jer kan måske huske sidst Tårbæk IF spillede i serie 1, men for de

flestes vedkommende er det noget helt nyt. Efter en flot sæson 2016/17 lykkedes det os at rykke op i serie 1 med rekord mange points, 44. Nu skal vi så vise, at det er berettiget, at vi ligger, hvor vi ligger. Her er det, at I, Taarbækkere, kommer ind i billedet. For vi trænger til noget lokal opbakning på "lægterne". Vi vil gerne gøre "Den Kongelige" til et sted, som modstanderne betragter, som et svært sted at spille. Så kom op og vær med til at skabe en hyggelig stemning for os og en intimiderende stemning for vores modstandere hver anden lørdag kl. 13.30. Der er mange points i jeres opbakning. Vi har forberedt os godt på den kommende sæson. Spillerne har været igennem et hårdt fysisk program, og vi har gjort alt for at være så skarpe som muligt.

Alle skal løfte sig, da det er en højere række, vi spiller i, så der stilles også højere krav til klubben, så vi har brug for lokal opbakning på alle parametre. Følg med på www.taarbaekif.dk Vi glæder os til den nye sæson og til at se jer på "Den Kongelige". Sportslige hilsner Thomas Jensen Cheftræner


Vi støtter Taarbæk Idrætsforening. ■

©

GIBKirSBEVTEH Dyrehavsbakken • 2930 )Qan)penbocg

■ LY N C B Y TA N D K L I N I K tandUege Christian Larsen ErxsaseonevEJ

Wiisbye

Ta E F a M 4 4 Cl

u

jtoomieav

9S02U

im<s8i«rcti*acoK

aut. el - installatør 39 63 04 13 -39 63 04 14

Ta a r b æ k C a f e & Pizza Bar

39 64 59 90 TA A R B / i . K m i : n i g h i : i ) s r A i ) &

Si

PIADEVÆRKSTED

[JfflpHOT

^OtjRA

ØDHY

budMbar n

Nimskov&co BESKIKKET BYGGESAGKYNDIG

DEN RØDE COHAGE

~

ORIGINAL U BirwiD IV Fuixm Smct aoia

A u d i B A R

CL\US &

Partner

BORG — BLIKKENSLAGERMESTER

JAN FOG

MICHAEL DOCTOR RASMUSSEN 39 64 54 01 • 40 59 10 60


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.