2017 1

Page 1

xaareæK

*

nyt

Ta a r b æ k s s l o r s t c a v i s

FORÅR 2017 NO. 173

J D ro r o

q; ro O)

r o

CO Jit:

u

.

ro ro

O M

- a o

o; c cu

b r o CJ>

" D

E o ■

M

O


>)æqjBBi! UB ii; BueBpui ujp - >ip->|aBqjBBVMMM

U8SJ8puv>j!-i3 inod

jspqsu U81S

gt'S U8[8ApUBJ)S

06 [8AS|Bp>iæqjBBi

JØ6U!S|8H oOOe 61 f8AS06U!>| U8S>j!JU8H Bujoiujsy

9 P L L 9 L V Z ' 111

£8 at' 89 L9 Jll

99 ZL SZ VZ 'lli

>|p-|!BLU@St'9B8d

LU0D'|ieuj6@v^u>j8eqjee)

>IPi!>iaBqjBB}®J3J9Sse>|

jQOuouuB Bo JO)>iBpajiaqQ

:faqosqB>isu6&y

:;u3iS!SSY >jp-)jaeqj66i® uo!)>j6p8j

>|p-J8Bf)j|Bi@J8d

."uo/wepsy

L9 f O 26 es m

AJ"2 '0S9 feApuBj;s >jæqjBBi jær>j|e^ J8d ;j8;seuyq8/Vl

8jepBqjaiU!A >jæqjBBi

qn|>i!>iSpuBA >iæqj8Bi qn|>|S!Uuøi >iæqjBBi psqøg >jæqjBBi

qn|>iiføs >iæqjBBi UØ6U!|UJBS >jæqJBBi jøluøojnj|n>i >iæqjBBi

p?jspøq6!Uø[Ai/a>j-'!>j >|SBqjGBi euiuøjo^sjæjpi >jæqjBBX 6u!uaJO^>l!lSBuujAo 6o pioqpuBBH >|æqjBBi UABH HseqJBBi

qn|>j >|BfB>|ABn >iæqjBBX B6oABqiBH HceqjBBi 6nB"| jø>is!jsp!}ud >|æqjB6i øilBØBy >|æqjBBi

„ø6Bjg„ 6u!UøJOi6uBS S8Uja>iS!d >iæqjBei ..|BS SGfSJd., JO>|ØUJBQ >|æqJBBl qn|>i sø|nog >iaBqjBBi

' s<m

. g i AV 3 i s a » i &

6uiuajopa6jog >iæqjBBi ..u8>|>|BJBg„ >iæqjBBi

!qjO}6u!Jds lø6nB"| !ispuBj;s :jOf pefqsui3ipei/\i

I A N z


TA A R B Æ K

KIRKE

U d fl u g t

Der er forårsudflugt - det bliver Lørdag den 20 maj og der er lagt op til en skøn tur, smuk natur, gode samtaler og med overraskelse.

Hold øje med udhængsskabet ved skolen for nærmere detaljer og tilmelding. Sangaften Tirsdag 25. april kl, 19. 30

Kom og syng med! Fem kvarter i godt selskab med Højskolesangbogen. Det foregår i kontorbygningen på kirkegården. S o m m e r k o n c e r t i Ta a r b æ k k i r k e

Årets sommerkoncert med lokale kunstnere i kirken - kom Mandag den 12. juni kl. 19.30 Fri entré

Lyngby Begravelsesforretning

Christoffer Nielsen & Søn - Grundlagt 1896 - Tillid gennem 5 generationer

Professionel hjælp og rådgivning

Ring venligst for aftale g

TIf. 45 87 00 28 Træffes hele døgnet

Frederiksdalsvej 21, 2830 Virum www.lyngby-begravelsesforretning.dk

Carsten Olsen Diplomuddannet bedemand


4 Adresser:

Kirkegårdskontoret: Edelslundsvej lO, tlf. 39 63 52 81, mandag til fredag 12-13. Mail: taarbaekkirke@mail.tele.dk Kirkegårdsleder: Bettina de Linde

Sognepræst: Charlotte Gamborg Paaskesen, Edelslundsvej 2, tlf. 39 63 02 71 træffes sikrest tirsdag, onsdag, fredag kl. 10-11 og torsdag 17-18 - mandag fri, mail: cgp@km.dk Organist: Carl Ulrik Munk-Andersen, tlf. 40 1110 60, mail: cuma@c.dk

Kirketjener: Lene Nielsen, tlf. 26 15 97 25 Menighedsr ådsfor mand: Lars Heilesen, Edelslundsvej 8, tlf. 29 64 07 08 Næstformand: Ulla Willumsen, Skovvej 6, tlf. 39 63 0119

Kirkeværge: Jørgen B.Schmidt, Strandvejen 711, tlf. 24 65 60 37 Alle med postnummer 2930 Klampenborg

/l^tsravelsesfbrretning Sørup

^ Ordrup - Skovshoved - Taarbæk Grundlagt 1933 - 3. generation

Ordrupvej 34a - 2920 Charlottenlund Tlf. 39 90 90 81 w w w. v o r e s b e d e m a n d . d k

♦ Professionel rådgivning ♦ Stilfuldt og økonomisk ♦ Træffes døgnet rundt

♦ Aftaler træffes gerne i Deres eget hjem


5 Ses vi i himlen

Skulle jeg bruge et ord, ville det være Wauw! Om forestillingen på skolen som 5 klasse opførte.

Det har for os mennesker afgørende betydning, at det vævede mønster, som man er en del af, forstås således, at man ved, hvad man

gerne vil give videre, og hvad man ikke ønsker at gentage på den nye væv i forhold til dem der kommer næst slægtskæden. I den forbindelse er overbærenhed og tilgivelse væsentlig for vores relation til og med hinanden. 5 klasse har lavet et overbevisende teaterstykke "Ses vi i himlen" om netop dette. Jeg så det i begyndelsen af marts, og udover at være af høj kvalitet, både indholdsmæssigt og i rollebesætning, var stykket præget af dygtighed og stor glæde som smittede. Der er musik til, og gode stemmer der gav nyt liv til de i al fald for min generation kendte sange. Jeg forstår, at klassen havde mange samtaler, inden de begyndte at skrive stykket. De talte om, hvad har betydning i et liv, hvilke begivenheder er skelsættende for et menneske, hvad husker vi. De kommer både omkring det der glæder, møder der opstår, hvor man forelsker sig, bliver gift, når vi får børn, når forståelse, godhed og omsorg præger samtalerne, og de kommer rundt om det der gør

ondt, når ens veninde danser for tæt med drengen, man selv er forelsket i, utroskab, der hvor ordene ikke når hinanden, der hvor

man begår fejl, som ikke kan rettes. Herlige er de scener også fra plejehjemmet! Livs paletten med mange fine nuancér, har børnene blik for, og får os - små som ældre til at grine, blive rørt, undres og betages. Virkeligheden er en blanding af det, der glæder og det der, sårer og gør ondt. Som præst tænker jeg, at børnene meget fint får det formildet det, og jeg vil tilføje, det er det, der gør den kristne tro troværdig og ægte, at den kan rumme begge dele. Kristendommen er ikke en lykke-religion, men en levende tro, der rummer, at vores liv er en vekselvirkning mellem medgang og modgang, livet indeholder fryd men også plage. Indholdet, fortællingerne i kristendommen er

il^e alle nogle vi intellektuelt kan forstå, slet ikke det med evigheden,

men det er noget som ud fra hjerte kriteriet kan mærkes, og som vi kan have tillid til.


6 Ses vi i himlen? Ja! svarer jeg. Martin Luther - vi fejrer netop her i 2017 reformationen og ham - skriver i et brev, at det er vigtigt, at lægge al sin energi og kraft i livet nu - og når så døden kommer - så kan vi stadig vente noget godt. Det ser jeg også afspejlet i stykket. Jeg har stor respekt for mennesker, der tænker over, hvordan livet hænger sammen og hvordan det er, at være menneske. Over liv og død og livet efter. Hvad jeg også finder meningsgivende er, at være tilstede i det nu, hvor vi er, og hvor vi har muligheden for at præge, hver på sin måde. Når vi bæres til dåb, fortælles vi, at udover at høre familie og slægt til hører vi Gud til. Det er en væsentlig forståelse af dåben, og også vores liv som mennesker, at Gud tager os til sig. Derfor kan vi tro, at når vi dør, så løftes vi ud af gravens mørke og ind til liv og lys hos Gud. I stykket bæres afdøde helt bogstaveligt på hænder. Så flot! For nogle kan det blive en tom frase, noget der ikke har betydning, men jeg vil holde fast i, at ordene er et løfte til os med virkelighed og alvor. At vi har én Gud der søger os, som blev menneske, og som ikke giver slip uanset hvad. Evangeliet betyder 'det gode budskab' - og det fortæller os, at vi ikke er overladt til os selv - hverken i livet eller døden. Dét budskab kom

igennem i 5 klasses stykke. Så tak for tankevækkende underholdning i en times tid af høj kvalitet. Jeg glæder mig til at se, hvad I vil berige med, når I går i 6 klasse.

Sognepræst Charlotte Paaskesen Blikkenslager Michael Doctor Rasmussen

RASSER Taarbæk Strandvej 59, 1. tv. 2930 Klampenborg Mobil 40 59 10 60 e-mail: michael@vvs-doctor.dk


7 K o n fi r m a n d e r 2 0 1 7

I år er der igen konfirmation på Store Bededag, som i år falder på fredag den 12. maj 2017 kl. 10.30. Forest fra venstre: Kamille Foss Vilstrup, Beatrice Elisabeth Klingsten Peytz,

Katinka Frøkjær, Stella Maymann-Holler, Mille Ellen Høigaard, Louise Chioé Lykke Chanut, Mathilde Francesca Coin Howitz, Agnes Cecilia Pelch, og vor præst Charlotte Gamborg Paaskesen.

Bagerst: Oliver Reinhard, Carl-Emil Frost Sørensen, Jacob Boissevain, William Funk Østergaard, Robert Fiirstling, Daniel Boissevain, Gilbert Nimskov, Julius Johannes Bruun Røstbjerg, Nicolas Steffensen Gribbun. Det ville have været superfedt, hvis følgende havde haft mulighed for at deltage:

Flora Babette Arnstedt Elley, Sille Kristine Lønstrup, Filippa Nora Eschenmoser Ryager, Freja Sif Fjeldberg Sørensen, Sigrid Marie Riftbjerg Tholstrup, Arthur Vrontos Helweg-Larsen, Erik Skøt Hollesen.

Maleri Kunst Keramik Birthe Hauge Hansen Hannah Koppel w w w. b i r t h e h a u g e h a n s e n . d k w w w. h m - k e r a m i k . d k

Strandvejen 638, 2930 klampenborg


8 Ta a r b æ k Te n n i s K l u b Kære medlemmer

Efter en veloverstået generalforsamling 2. marts og nytårstennis arrangement I januar så begynder det at spire derude. Gruset bliver rødere og rødere. Græsset grønnere og grønnere. Himlen blå"ere" og blå"ere". Tennisspillerne utålmodigere og utålmodigere. Fat mod, standerhejsningen nærmer sig med hastigere skridt. Dagen er tiltaget med 4 timer og 23 minutter i skrivende stund, og morgenstund har guld i mund. Snart er både seniorer og juniorer ude at svinge ketcheren og den gule bold. Vi glæder os til grill, camps, åbne baner, sommerfest, vin, soda vand, chips, øl og samvær i vores dejlige klub.

Jeg var forbi banerne i weekenden, og det er forår nu. Se bare dette billede.

Der bliver snart sendt sæsonmail ud, og i den vil der blandt andet stå at vi til standerhejsningen den 30.4.17 vil have en mindre hoppeborg for de yngste og

en servehastighedsmåler til dem, der gerne vil have målt deres servs hastighed. Tennissportens dag er den 29.04.2017, hvor voksne ikke medlemmer kan smage til tennissen, og hvis de får lyst kan melde sig ind i klubben på denne ene


9 dag mod at betale kontingent og V2 indskud blive medlem i klubben. Tag venner og familie med. I år kommer årskontingentopkrævningen en måned tidligere end sidste år. Så kan alle få betalt Inden standerhejsningen og udendørssæsonen starter. Vi får nye låse på toiletter, omklædning og klubhus med kode. Mere om det til standerhejsningen. HP tennis anlæg klargør vores baner igen i år. Vi er meget tilfredse med deres arbejde. Brian Stege vores baneinspektør styrer slagets gang. Vi er klar til den 29.5.17.

Vigtige datoer Tennissportens dag 29.5.17 kl. 10-12 Standerhejsning 30.4.17 kl. 10.00 ved klubhuset Sommerfest

17.6.17

Aben bane hver onsdag juni, juli og august første gang 31.5.17 Senior open +60 mandage i maj, juni, juli og august, første gang 8.5.17 Motionist camp 24.6 og 25.6.17

Følg med på vores hjemmeside www.ttk.dk Vi ses i det grønne Med håb om at vi på få en rigtig god tennissommer. De bedste hilsener To m N ø r s k o v

Vikingernes efterfølger I nordisk kogekunst

30 år erfaring I mad ud af huset og mange arrangementer I Taarbæk. Vi leverer smørrebrød, fest-menu, forret, dessert, buffet, natmand og hele receptioner. Se forslag og priser på www.madhalia.dk.

Kendt for den gode smag og rimelige priser.

Ring og få en snak om dine ønsker med Ebbe på 2049 3675


o TA A R B Æ K

BOl

LES

KLUB

©

S Æ S O N S TA RT

Nu bliver bouiesbanerne og grillen gjort klar, så kuglerne skal pudses, for torsdag 27. april den starter vi sæsonen, og der bliver tændt op I grillen, hvis vejret tillader det, så den er klar kl. 18.00 med pølser, brød og et glas vin eller en øl. (pris 25.-). Nye medlemmer er hjertelig velkomne, så kig ned på skolens fodboldbane og se, om det er noget for jer. Kontingent kr. 100.- og indmeldelse kan ordnes denne aften eller indbetales på forenin gens konto i Danske Bank; Konto 1551 9982892 eller giro +01 9982892. Lidt datoer for sæsonens arrangementer:

Sæsonstarten torsdae 27. april kl. 18.00

VI fortsætter med at grille efter pinse den 18. maj kl. 18 og spiller kl. 19 herefter, hvis vejret tillader det. Sommerfesten afholdes lørdag den 1. juli kl. 11.30 i Dvrehaven

Bastillefest på forskud torsdag den 13. iuli på banen. Tag noget fransk på. Generalforsamling lørdag den 26. august kl. 13.00 I Tennisklubben

Afslutning torsdag den 28. september kl. 19 I Akvariet Kontaktpersoner vedr. tvivl om grillen tændes

Ret til ændringer forbeholdes Connie 27292554 David

25380409

Klavs O 51943817

Med venlig hilsen Bestyrelsen


11 TA A R B Æ K

BORGERFORENING

Borgermøde om "Vores Ta a r b æ k f r e m m o d 2 0 2 5 " Som led i det igangværende arbejde med udviklingsplanen "Vores Taarbæk frem mod 2025" havde Borgerforeningen arran geret borgermøde i Akvariet på Taarbæk Skole d. 9. februar.

Efter en indledende statusopdatering og oplæg ved bestyrelsesmedlemmerne Linda Garlov og Thorkild Høyer fortsatte ivrige diskussioner i mindre grupper, som efter følgende fremlagde emneforslag til at

indgå i det videre forløb med udviklings planen. På baggrund af de efterfølgende drøftelser konkluderede Thorkild Høyer, at der var basis for følgende emner/grupperinger: • FlygtningeindslusningZ-integration. • Opfordring til Kulturcentret om en ef-

kondemnering af Nordre Molevej 4, som jo blev besluttet af kommunalbestyrelsen med et pålæg om nedrivning senest 31. januar 2017.

Det har nemlig vist sig, at sagsforløbet med denne type sager er længere og mere kompliceret end umiddelbart forventet. Den nye status er, at der den 14.febmar 2017 er givet påbud om nedrivning. Påbuddet går på, at nedrivning og ryddeliggørelse skal være gennemført senest 15. maj 2017. Det skal bemærkes, at kommunen desuden

er i dialog med ejerens arkitekt vedrørende et nyt hus på ejendommen, som vi i Bor gerforeningen antager så skal i høring. Richard Sandbæk

Husk Hjemmesiden: V i a Ta a r b æ k P o r t a l e n : w w w. Ta a r b a e k . d k

terårsmarkedsdag og forstærkelse af Skt. Hans festen

• Delebilsordning. • B r e d b å n d i Ta a r b æ k .

• Fælles oprydning.

20 61 29 66

Interesserede opfordres til at melde sig til Linda Garlov på e-mail; LG@JoDumalistforbundet.dk

Referat fra mødet samt udviklingsplanen

Strandvejens Låseservice

vil kunne læses på Taarbækportalen under: http://wwvy.taarbaek.dk/vores-taarbaek-

Frederik Rasmussen

2025/.

Status - Kondemnering af

Strandvejen 627 2930 Klampenborg

Nordre Molevej 4

Te l e f o n : 2 0 6 1 2 9 6 6

Taarbæk Borgerforenings bestyrelse har

E-mail: fr@labzone.dk

modtaget en fornyet status samt tidsplan fra Lyngby-Taarbæk kommune vedrørende

Taarbæk*s nye Låsesmed


CM

C

z

Æ

<D

^

^ QØ QØ

-

5- £

^

æ

4J

o

E

a>

Z

^

£

c

« ^ <u ■3

C

f O

c

M

o JS i^, IoI "Q a £ oj

^

Q>

^

^

oT

^ > <U (.0 r^1

>

tQ

•" C <u Si HI C *T3 " >/< <0 i: QO

S

£

00

^

C

■o E — 2 o o; M oT T3 O "O 41

2

•=.A

C

-£■;£-§ £ S -

^

Q.

E ^

^ s

fl > o

J 2 £ X

O

(5

4> QO 01

m

4) "O (U

QO

£1

HI

»fO

^

SR 3

^ 4) 2 "O

ro _4J

w

5I

£

4^ 00

^

l

2r 2

ro

• ^-

— ^

^ ^

-5,

■5

•<0

O C

0 0 C

E

^■O £ o o

^

^ "D

m

i=

to

-

a

E

.2

iS

>

X

O

>

01

> Q.

2 Hr

=

O

£

ij

c

Oj

<E5 £ ^

t;

OJ

H\ -I

C

n

- fO O

HI

a Q

HI

"t ri

^

HJ

*0

o

c

ro

i;

X-

2

aa

.1 ® E

C

^

ft; >

C

HP s "F > op

OJ •D

u

^

r

* e m

^ s "D

00 c

«IE nn

£

^

1^

c

| i HI

10

QJ

£

£ -2 g (LI

§•-§

"D X

"2 HI HI

Q.

O

^ r-

a

00 r-

fo

O —

-5^2

o

S

S

%1a

S

-D

"d

a ^ 2

tJ

U j

Si

l i ?

IIS

■ o

"5.

Oi

-c

o -• -K E

a?

9

§

p a-?

lo so

E

r-

O

H> Ol ,Ol

S

P

i

HI

< N

c

É 1§ ^

c

m

°

J?

r

H

e

r e >

r

e

0 0 c

E

u

c

c QO r 0 £

e

0 0

r

=

OJ

>

0 0 0 c 01 n ■ D u QO

c

c

e

e

e

oi

0

r

>

c

r

X

CJ

e

<✓5

r

0 0

c

C

.

L

a

01

L

£

e

0 ) C

r

0 0 0

J

01

0

L

0>

0>

>

3

0 0 .

0

( V QO

2

Q . U

HI

H I^

03

lu

c= r, _o

i ? !

S S) ^

Æ

Q

£

c r e

r

E E

c u

£

■ 0

£

C

H I >' > J' S

E

O i Hi

4j

^ CLi5

Hi

Oi

C

1^

0

fi

i > «1^ -Cb

3

0

t

Z

O)

2

e

0 0 0

r

S

c

0) " O

JD ! c ol

. Q

X i

E

• r e

0 0

0 - D

0 ) " D C 01

0 0 0

3

to

® = 2 E C in

1

o

9.

1

Hi

:=

0: _Hl .2

p

£ s » o -p t. c ^ 2

a

Hi

t:

t

-o

U

"O

QO

c

° E^

>

O

3

2

^

£

Q>

"CJ £E

HI

9

?

P O xt, X

. g .

H

u

E

.9P T)

O

2. 01 «> e

E ■?


13 Og byen. Ak hvor forandret. Der var politistation og telefoncentral (omegnen/Bellevue med personlig betjening). Meget færre biler, men mange flere butikker, 3 bagere, to købmænd, grønthandler, slagter, bank, apotek, Fru Ravns materialeforretning, Sæbehus, Tages pølser (som er stærkt savnet). Brygger familiens kafferisteri og mejeri, samt Havnekiosken hvor "Tusk" handlede med tjæregarn og åregafler. Samt lidt øl (12 for en tierl) Hvor er vi dog glade fordi vi stadig har en købmand og et Pizza sted! Men vi må heller ikke glemme vejret! Dengang var der vintre til. Isen lagde sig før jul og holdt til april, og de fleste år var vi landfast med Sverige. Sneen føg og ... Skal vi ikke holde her? for de vintre og de kolde forår, hvor man skulle vandslibe bund, behøver vi ikke savne

g De siger at det er den globale opvarmning, og snart stiger Øresund M over en meter. Så vi skal ha gummistøvler på, når vi skal ned at se til fortøjningerne Man siger så meget! Her i marts 2017 er forårstegnene begyndt. J 80ernes vintersejlads i Nivå er ved at være slut, og folk er begyndt at kigge til bådene under presenningerne. Generalforsamlingen var pænt besøgt uden de store sværdslag. Bestyrelsen fortsætter. Det store emne var bestyrelsens oplæg til en ny båd til juniorafdelingen Problemstillingen er som følger; Klubben har nu 47 juniorer og 17 seniorsejlersole elever. Eller over 20 % af klubbens medlemmer. Så vi kan

troligt sige, at vi lever op til klubbens oprindelige formål, at vi skal være garant for at der også er erfarne sejlere som kan tage udfordringen op når de gamle ikke kan mere

Det kan kun lade sig gøre, fordi vi fastholder systemet med at ældre erfarne sejlersole elever underviser de nye. Det virker, og sådan kan det lade sig gøre, at en lille amatørsejlklub kan opretholde så stor aktivitet.

Men vi har fået et problem i juniorafdelingen. De store klubber omkring os, KDY, Hellerup, Rungsted m.fl, er begyndt at dyrke elite kapsejlads i de nye (dyre) J70 både som er stærkt markedsført af Dansk Sejlunion, Det trækker, og vi kan nu se at et helt hold af vores mest erfarne juniorførere er ved at flytte. Det er simpelthen sjovere at sejle de nye J både i stede for vores gamle Ynglinge, Det efterlader os med en juniorafdeling uden instruktører, og så hænger det hele ikke sammen mere. Bestyrelsens forslag er, at vi lægger os i selen og finder penge til at købe en brugt J 70'er, så vi kan fastholde vores juniorer i klubben.

Det er dyrt og bestyrelsens forslag går på, at vi henlægger 100.000 kr. Af klubbens formue til at købe sådan en

bavian. Efter lidt debat kunne man konstatere at generalforsamlingen var enige med bestyrelsen i delte tiltag. Så nu går vi i gang med at finde fonde og sponsorer til de næste 200,000 kr. Hvis der er nogen der skulle kende nogen som så,.. Men i øvrigt

Erantisserne er fremme og snart er det vår. Der er Standerhejsning den 29, april med bom og bang og flag og pølser og øl på kajen Det er om ikke så længe, som det har varet! Med venlig hilsen, Jens Stephensen formand


14

Taarbæk Nyts generalforsamling Taarbæk Nyt afholdt den ordinære årlige generalforsamling i "Akvariet" på Taarbæk Skole onsdag d. 15. marts. Ud af de 22 tilknyttede foreninger/institutioner til Taarbæk Nyt var des værre kun 13 repræsenterede. Per Falkjær havde frasagt genvalg. En stor tak til Per for den store ind sats i forbindelse Taarbæk Portalen og Taarbæk Nyt Facebook. Per har dog lovet at fortsætte med dette arbejde uden for bestyrelsen. Lars Pelch fra Kulturcentret og Peter Hjalf fra Taarbæk Samlingen blev nyvalgt. Den nye bestyrelse består herefter af Poul Erik Andersen, Sten Rehder, Flemming Henriksen, Lars Pelch og Peter Hjalf. Referatet fra generalforsamlingen kan læses på Taarbæk Portalen, un der Taarbæk Nyt: http://www.taarbaek.dk/taarbaek-nvt/

Stor Tak' til vore omdelere. Distributionen af bladet er i det forløbne år

sket vha. en række af frivillige: Peter Fljalf, Torkild Riising, Hasse Quaade,

Preben Henningsen, Christian Hjortkjær, Birthe-Post, Glen Volkers. Vi skylder dem en stor tak for deres indsats, herunder ikke mindst Peter Hjalf for også at samle holdet og koordinere uddelingen.

www.taarbaek.dk - din Indgang til alt i Taarbæk


15 Overrækkelse af Taarbæk Nyts pokal 2017 blev tildelt Barakken v. Thomas Rievers og Glen Volkers. Formålet med tildelingen af Taarbæk Nyts Pokal er at værdsætte en sær lig indsats, som foreninger eller enkeltpersoner har ydet i relation til vores by eller foreninger. I år havde Taarbæk Nyts bestyrelsen valgt at fokusere på en forening el ler rettere en lille initiativgruppe, som har formået at sætte gang en facili tet, som ellers var ved at sygne hen. Den lille gruppe har således ikke blot formået at sætte skub i en ellers hendøende facilitet, men også skabt et samlingssted for alle de af byens borgere, som har lyst.

Man skal blot være medlem, og så kan man ellers deltage i de mange forskelligartede aktiviteter lige fra bl.a. knivslibning eller billard til læring om, hvordan man får mest ud af sin smartphone, ja man da også nøjes med bare at hygge sig over en kop kaffe. Der er naturligvis tale om Barakken, som efter i en årrække at have virket

som samlingssted for byens unge. var ved at blive glemt, men som nu har fået nyt liv gennem en udvidet medlemsskare og aktivitetsbredde. Og den omtalte lille gruppe er først og fremmest personificeret ved Tho mas Rievers og Glen Volkers, som blev hædret, og som blev bedt om at modtage og hjemtage pokalen Barakken det næste års tid.

Poul Erik Andersen overrækker Taarbæk Nyts pokal til Barakkens Glen Volkers. Thomas Rievers og Preben Henningsen


16 CL\US

BORG

& Partner

FORÅRET ER PÅ VEJ... 2017 er startet forrygende med mange afsluttede bolighandler i alle prisklasser.

Går du salgs- eller bytte bolig tanker - så er det godt tidspunkt nu - der er godt gang i markedet - og vi har mange ventende købere både til huse og lejligheder.

SKOVVEJ

2

//

KLAMPENBORG

//

39640252

//


17

JAN FOG ^

Vi forventer et fortsat travlhed i foråret - vi har mange mange købere i vores køberkartotek "Byt & Flyt" - Så hvis i overvejer at sælge/bytte så er det et godt tidspunkt nu!

STRANDVEJEN431,1. SAL. JIl

I—1

Vi er altid klar til at give en uforpligtende vurdering af din boligs salgsmuligheder - og HUSK Claus Borg & Partner støtter det lokale liv i Taarbæk, bl.a. som sponsor i Taarbæk Idrætsforening og hovedsponsor for Taarbæk Vandskiklub. C B E @ C L A U S - B O R G . D K / / W W W. C L A U S - B O R G . D K


18

Taarbcek Håndbold -o$ Sf^mnasbik Forening' På vegne af bestyrelsen vil Jeg gerne TflKKB alle jer søde damer for at støtte op om vores hyggelige forening, vi er så glade for at vi er så mange der hver mandag griner, sveder og prøve at gøre alt det vores sjove / strenge leererinde Rikke siger vi skal gøre for at holde på vores former ... Heldigvis er vi stadig igang og forseetter til og med mandag d- 8 maj' Så hvis der sidder et par damer derude der mangler lidt mandagssved på panden så kom ned på Taarbeek skole i gymnastik salen Fra kl' 17 -18 , og fra 18-19:30

Hav alle en dejlig påske • pia-

OBS!!! er du med i gruppen her ? ODsket med gruppen er at I vil lægge "gamle" billeder op fra Vores skonne Taarbæk , og gerne med oi

|god historie. Kig Jeres album igennem og lad os se dine foto / minder fra byen.

Hvis I er NTNNER med nogle der har boet i Taarbæk eller har interesse i byen så IN\'irER dem med i

gruppen - \'eIkomnien til en god Taarbæk historie Hilsen Kisser


19 Ta a r b æ k H a v n s F r i t i d s f i s k e r e . Det er med stor sorg vi meddeler, at stif teren og fomiand

gennem tiden Kurt Frederiksen er død. Kurt var en

ildsjæl, der gennem sit arbejde lokalt

og i kontakt med andre foreninger landet over, har medvirket til at fri t i d s fi s k e r n e i Ta a r

bæk i dag er en vel fungerende forening, der stadig er i udvikling, og i fremtiden blive husket for sit arbejde i foreningen og som den gode kammerat han var. Der bliver afholdt Generalforsamling lørdag d. 1 /4 2017, hvor en ny besty relse vil blive valgt.

Reperation Autolakering Dæk / Fælge

Din tryghed er sikret gennem

Rust / Skader Olieskift

Støvsugning Airconditioning

Ring til Jacob Knuth og lad os få en bilsnak om, hvad vi kan hjælpe

dig med - vi kan mere end du tror! Ta a r b æ k

Auto DANSK

TaarbækdalsveJ 2, 2930 kiampenborg Tel: 3964 2034 - mail: Taarbaek-auto(5)|jve.dk

BILBRANCHERÅD


tAoleNyt f r a Ta a r b æ k s s t ø r s t e h a v n

1/2017

Ny hjemmeside

Vi har længe ønsket at forny havnens hjemmeside og integrere den i en sammnenhæng, hvor det vil være naturligt for brugerne at finde relevante oplysninger om havnen.

Vi har også (agt vægt på at finde miljøer, hvor der er let adgang til opdateringer og hvor der kan skabes synergi med vedligeholdeisen og andre relaterede oplysninger. Det betyder for det første, at vi omdirigerer vores domaine, taarbaek-havn.dk, til Taarbæk-portalen, hvor hjemmesiden nu ligger under fanen "Foreninger og institutio

ner". Indholdet her er primært rettet til bådejeme, men også til alle dem fra nær og Qern, som lægger vejen forbi og ønsker at vide mere. Tak til Per Falkær for en stor indsats i

denne proces. Også tak til Ann Boserup for hjælpen med den gamle hjemmeside. For også at nå ud til de sejlende gæster, har vi indledt samarbejde med havneguide.dk, som drives af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark. Her bliver havnen præsenteret med større fokus på gæstesejlerens behov og bredere turistinformation. Velkommen på de to nye portaler! Agterpæle

Nedramning af pæle langs yderhavnens vestkaj vil efter planen være afsluttet inden ud gangen af april.

Oprensning af havneløbet Den sædvanlige sandflytning - såkaldt by pass fodring - i havneindløbet finder sted se nest i april. Redningsstigerne Vi har som aftalt med Tryg-fonden fulgt med i stigernes funktion henover vinteren. Det indbyggede lys er drevet af solceller, der ligesom os andre har savnet solen i den mør ke tid. Det gælder navnlig de stiger, som har ligget i skygge af landsatte både. Det ser dog ud til at dette problem er løst. så der nu vil være lys året rundt. Klargøring og søsætning. Husk at

• bruge havnens støvsuger når du skraber eller sliber bundmaling • rydde op på pladsen hvor din båd har stået • anbringe tomme maiingsdåser mm. samt spildolie og frostvæske i miljøstatio nens tønder

• efterse ankergrej og bøjer

• følge sikkerhedsreglerne ved påsætning af mast. Søsætning sker i perioderne 3-12. og 15. april samt 17. april - 10. maj. Træf aftale med

havnefogden i god tid forinden. Betaling for kranløft sker umiddelbart efter søsætning. Husk også at bruge hjelm ved kranarbejde under søsætning og tiirigning. De kan lånes af havnefogden.

Taarbæk havn • 2930 Klampenborg - Telefon 3963 0309


Foredrag om Tove Ditlevsens liv og forfatterskab Foredragsaftenen med Karen Syberg i anledning af 100 året for Tove Ditlevsens fødsel. Torsdag den 4. maj kl. 19.00 i Villa Veel, Strandvejen 855, 2930 Klampenborg Billetpris: 150 DDK inkl. et glas vin. Køb billet på:

https://billetto.dk/da/events/foredrag-om-tove-ditlevsens-liv-og-forfatterskab

Amosaclclmagcrcn v/

John

Nissen

Literbuen 14A 2740 Skovlunde

t II IV V(ll>> 70 ltil:40S7 lOUl ha* JO'/OOI 76

P/an/æg d/t /nd/æg a//erede nu/ Næste nummer af Taarbæk Nyt er planlagt til at ud komme sidste uge i maj 2017. Termin for indlæg er der for medio maj 2017.


22

K:crc nicdlciunicr

Tomperaturmi er stodt stigende, del bliver lysere og lysere, fuglene er begyndt og kvidre, og inden længe kan man gennem Taarbæk hore den kendte rumlen fra vandskibådens V8 motor, når der bli

ver lagt fra kaj. Vandskisæsonen 2017 nænner sig med hastige skridt. I bestyrelsen glæder vi os meget til at komme i gang igen. Specielt elkr de seneste to sæsoner, hvor vi har set en stor stig ning i aktivitetsniveau, der både viser sig i antallet af medlemmer samt timer brugt på vandet. Sid ste år blev der sejlet 3 gange så mange timer som der blev gjort i 2013, hvilket vi er rigtig stolte af. Der er ingen tvivl om beslutningen med al introducere faste bådforere er en succes, som vi gerne vil fortsætte. Folk som kunne være interesseret i at sejle fast for en hyre over sommeren, eller ken der potentielle kandidater, må derfor meget gerne kontakte Sebastian Moulvad nå +45 3053 9401.

Igen skal vi give en stor tak til vores to hovedsponsorcre Cand.Jur. Claus Borg & Partner samt Peter Liep's Hus Restaurant, der med deres finansielle støtte bidrager til. at vi kan drive klubben på denne måde.

I forbindelse med sæsonen er der et par vigtige datoer som vi gerne vil have i skriver i kalenderen allerede nu.

Vi begynder sæsonen med generalforsamling samt standcriiejsning, som i år vil ligge: lørdag den 6. maj kl. 12.00 På generalforsamlingen gøres der status over året der gik, bestyrelsen bliver valgt, regnskaber bli ver gennemgået, og andre vigtige emner vil blive diskuteret blandt alle medlemmer. Vi håber der for på at se så mange medlemmer som muligt. Der vil traditionen tro blive serveret kolde øl og vand så snart regnskabet er godkendt, samt pølser fra grillen når det formelle er overstået. Som altid begynder vi dagen uofficielt allerede kl. 10 med oprydning og klargøring af klubben, hvor vi gerne ser vores aktive medlemmer komme ned og give en hånd med, så vi starter sæsonen med et klubhus der er skinnende rent og indbydende. En anden vigtig dato som bør noteres allerede nu er Vandskifesten, der bliver holdt den sidste lør dag i Taarbæks skoleferie: Lørdag den 12. August

Tilbage er der blot at ønske alle medlemmer en kanon sæson, hvor %'i håber på blikstille vand og en sol der aldrig går ned. Vi glæder os til at sejer på broen. Freaks of the Eastcoast

Bestyrelsen - Taarbæk Vandskiklub


23

Frejas Sal ønsker alle i Taarbæk et dejligt forlr. Vi synger til standerhejsning i tennisklubben og igen i kirken til somwerkoncerten.

Støt Taarbæk Flagallé ^ Bliv

Claus

medlem:

Nielsen

t

¥

39632554

>

Efterlysning af anekdoter/historier På opfordring fra flere foreninger vil vi gerne forsøge bringe forskellige historier med relation til såvel det gamle som nutidige Taarbæk. Vi efterlyser derfor sjove, interessante, besynderlige o. lign. historier eller anekdoter, som kan have almen interesse for bladets læsere.

VI vil så bringe disse i det omfang, der er plads, idet bladets samlede sideantal af trykkeritekniske årsager altid skal være deleligt med tallet 4. Det er derfor ikke sikkert, at din klumme kommer med i næstkommende nummer, men den vil så blive bragt i et senere nummer.


24

Ta a r b æ k K u l t u r c e n t e r. ...kultur starter i hverdagen

Vi mødes på tværs af... aldre, arbejde, indkomst, fritidsinteresser og hvad der ellers plejer at være underligt medbestemmende for, hvem vi ser og vi snakker med.

Atle de usynlige linjer og rammer er væk. Vi mødes, fordi vi har opdaget, at det faktisk er hyggeligt og med til at gøre vores by til noget andet og noget særligt. Og det er det bedste argument for at vi har byens eget kulturcenter. Vi skaber fællesskab - børn, børnefamilier, voksne, naboer... Ikke fordi det ikke er spændende at høre,

hvordan man undgår stress; dykke ned i de mere ukendte sider af Frank Sinatra eller

deltage i de andre arrangementer, som kulturcentret tilbyder i løbet af året.

Men fæilesmiddagen er lige så hyggelig. Vi kan lige klemme 70 ind til middagen. Halvanden time. Du ved ikke, hvem du skal sidde ved siden af. Men du ved, at det ender

i en god snak om noget, du ikke lige havde tænkt over på forhånd. Mens de unge lige napper en tur i gymnastiksalen.

Den S. april kommer vi nok til at snakke om, hvad det kræver at stille sig op og synge for andre. For vi skal jo se og høre Brage-koret. Og stemme om, hvad der er årets lokale grand prix-sang. I maj holder kulturcentret ferie. Men i juni er det tid til sommerens første

gode oplevelse med grill og jazzmusik på havnekajen. Sæt kryds: Onsdag den 7. juni. > Følg Taarbæk Kulturcenter på Facebook. > w w w. f a c e b o o k . c o m / k u l t u r c e n t e r


25 FORENINGEN TAARBÆK SØBAD Endelig forår - ifølge kalenderen! Den første uge af den første forårsmåned har dog vejrmæssigt været kold og blæsende. Hvis man er helårsbader, kan det så i øvrigt være temmelig ligegyldigt rent bademæssigt, hvordan vejret er. Der er nemlig - om ikke badeforbud - så en kraftig anbefaling til at undlade at bade i hele marts måned, da der i denne periode udledes "spildevand", læs "lort" ud i

Øresund. Alene tanken om dette kan jo nok afholde de fleste. Vi må håbe, at tidsplanen ikke skrider, så vi kan komme i gang igen i april måned. Ellers har vinteren givet meget fint badevand de fleste dage med undtagelse af perioder med hård blæst fra øst og is på broen, som i hvert fald for undertegnedes vedkommende har givet en god undskyldning for at pjække. Dagens længde er i skrivende stund tiltaget med 4 timer og 22 minutter, og det mærkes tydeligt både morgen og aften. For de helårsbadere, der om vinteren bader i mørke tidligt om morgenen og eventuelt efter arbejde, har jeg en god meddelelse! Per Falkjær har igen tilbudt sin assistance, og i løbet af sommeren vil der blive opsat én Led lyskæde både rundt om badehuset og hele vejen ud af

broen. Den skulle kunne klare både saltvand og frost. Der vil uden tvivl være mange, der bliver glade for dette.

Dette kan så være endnu en grund til at blive medlem at Foreningen Taarbæk Søbad. Gå ind på vores hjemmeside: www.taarbaeksoebad.dk og meld jer ind, eller kontakt Anne Campbell pr. tif.: 40410919. Alle er velkomne.

Nyd foråret og vandet, når det igen bliver muligt at bade! Inge Heilesen - Formand for Foreningen Taarbæk Søbad

LY N G B Y TA N D K L I N I K E N G E L S B O R G V E J 4 2 T L F. : 4 4 9 8 0 2 5 5 2800

LY N G B Y

E-MAIL*

C L @ LY N G 8 Y TA N D K L I N I K . D K


26 Ta a r b æ k V i n t e r b a d e r e Badcabstinenscr

Efter en vinter, der har budt på så mange forskellige slags vejr, at det må have

kunnet tilfredsstille både mere og mindre hardcore vinterbadere, ankommer vi nu til foråret. Marts begyndte desværre med advarsler mod badning, fordi Nord vands pumpestation på Skovshoved havn igennem fire uger udleder spildevand i Øresund som et led i omlægningen af spildevandsledninger. Alt dette er vi blevet orienteret om gennem mails og opslag på badebroerne. Enhver kan så selv be dømme, om man tør hoppe i bølgerne. Men bare tanken om, hvad der befinder sig der, gør det måske knap så attraktivt. Så må man udholde abstinenserne... Nu kommer vi så til april, hvor vandet i mere end én forstand skulle være klart!

Digteren Frank Jæger skrev i 1950 digtet 'April, april' (i samlingen De 5 Årsti der), der er en hyldest til foråret. Både vækster og mennesker springer op; det hele løfter sig. Også erotikken. Tony Vejslev har sat digtet i musik, og mange vil kende det fra Højskolesangbogen, hvor det indgår. Vi skal have de to første stro fer her:

Bedstefar, tag dine tænder på, søbemadens triste tid er ude,

af min arvelod opspringer glad gulerodens lille hårde knude.

DIN LOKALE

Fruen i det nye silkeskørt læner sig og knitrer mod min mave, plukker anemoner af min mund, planter dem i sine minders have.

God forårsbadning! Taarbæk Vi nterbadere

Mobil: 2218 4467 Taarbakdoltvoj 3 A ,1tv - 2930 Klompønborg Moil: ehriUlonfolkhanienOgmoil.com

Strandsti Lauget Springforbi Følg os på: https://www.facebook.conn/strandstlen


LAD OS VURDERE DIN BOLIG!

0\ er\ ejer du at sælge eller udleje din bolig, sii kontakt os i dag og bestil en gratis og uforpligtende \ urdering. Måske bar \i allerede den rigtige kober eller lejer til din bolig.

I VA N

E LTO F T NIELSEN

E J E N D O M S M Æ G L E R & VA L U A R M D E

D Y R E H AV E V E J 2 - 4

I VA N Ø E LT O F T N I E L S E N . D K

2930 KLAMPENBORG

eltoftnielsen.dk

TLF 70 70 20 05


TA A R B Æ K

IF

22. februar 2017

Efter en generalforsamling: GenGralforsamlingen er vores startskud til at tage hul på sæsonen, her taler vi så kun bestyrelsen, for spillerne har allerede være på træningsbanerne. Moralen er god og vi glæder os til sæsonen. Vi har noget at se frem til. Først og

fremmest vores "nye" bane. I efteråret fik vi langt om længe genoprettet vore bane og det ser lovende ud med de små grønne strå. Vi håber at den er helt klar til sæsonstarten.

Generalforsamlingens hovedtema var ungdomsafdelingen og antallet af ungdomsmedlemmer. Vi er op imod et meget smalt børnetal i Taarbæk og når

der måske kun er 6-9 drenge i en klasse på skolen så kan det blive svært at stable et hold på benene. Det betyder vi skal se på årgange og tænke alternativt.

Vi håber dog stadig på at forældrene vil støtte op om fodbold i Taarbæk. Ungdom: Vi fik sidste år igangsat et ungdoms udvalg som bestod af fire personer fra byen, da vi i bestyrelsen ikke havde ressourcer til at varetage denne del alene. Vi fik en

god opstart på dette og fik sat nogle gode debatter i gang. Udvalget fik indsigt i klubbens udfordringer og budskaberne omkring vigtigheden af at forældreinddragelse er en vigtig del på et fodboldhold. På nuværende tidspunkt har vi Niels Severin tilbage som har lagt et stort arbejde i at holde sammen på tropperne i efteråret og her i foråret. Stor tak til Niels. Vi arbejder på en tættere kontakt med kontaktforældre. Vi vil herigennem takke de forældre som allerede gør en forskel. Fodboldskole:

Vi arbejder igen i år på at lave en fodboldskole. Dette er allerede meldt ud, men med begrænset tilbagemelding. Vi tager dog chancen og stabler det på benene. Den bliver afholdt i 2. uge af børnenes sommerferie, så vi håber at i vil give jeres børn mulighed for at deltage i dette. Det vil blive vores "gamle" cheftræner Mikkel Holm som kommer til at stå for fodboldskolen. Og jer som er medlem af


2 9 klubben har fået en invitation via holdsport, men alle børn har lov til at deltage uanset om du spiller i Taarbæk eller ej. Så kontakt eller skriv endelig til klubben, hvis du har lyst til at være med. Senior:

Vi har som altid 2 senior hold i klubben. Serie 2 og Serie 5 og en trup på omkring 35 spillere. På senior siden, skal vi gøre alt for at kunne tiltrække spillere til klubben. Klubben sender en stor ros til alle spillerne, for det store stykke arbejde som I gør med at få jeres venner og arbejdskollegaer til at komme og spille i Taarbæk IF. Endnu engang stor tak til dig Thomas, som træner og for det store stykke

arbejde som du udfører udover at være træner. Du er en stor del af klubbens sociale profil og med til at vi kan blive ved med at have senior fodbold i Taarbæk I F.

Vi skal bare fortsætte vores gode arbejde her I fællesskab og så vi løbende kan tiltrække nye spillere og forsætte med at ligge godt til i tabellen. Veteran:

Med hensyn til veteran, så er vi blevet færre og det har nu fået den konsekvens at vi har måtte gå fra 8-mands fodbold til 5-mands fodbold i 2017. Så må vi se h v a d v i k a n f i n d e f r e m t i l h e r. M e n v i h å b e r h e l t k l a r t a t v i k a n b l i v e v e d a t

fastholde dette hold, da vi jo har det ganske hyggeligt når vi ses. Motionsfodbold:

Vi håber som bestyrelse på at nogle af fædrene i Taarbæk kunne få lysten til at finde sammen om at komme på den kongelige og røre sig lidt. Det kunne være

som uformelt fodbold med træningen som ugens motion. Vi vil arbejde mere på projektet og annoncere dette på et senere tidspunkt. Sponsorer:

Vi er rigtig glade for de trofaste sponsorer som gennem tiden har hjulpet os med økonomi således at vi kan give unge som gamle en god oplevelse i TIF. Vi har altid plads til flere sponsorer, så kender du en som er i topfart i sin virksomhed, så tøv ikke med at give os et hint. TAK til jer der var der i 2016 og på gensyn i 2017 Mvh. Bestyrelsen, Taarbæk IF.


30 Vi støtter Taarbæk Idrætsforening. ■■

LY N G B Y

CIBKUSBEVTEN

TA N D K L I N I K

tAndUeg« Chrifttan Larten

Dyttihuvsbakken - 2930 KJampenbotg

VIORtKHKhtJ

Wiisbye

Ct

u

42

*

LY n O t n A f O O N K

3600

IVtl^

>

aut. el - installatør 39 63 04 13 -39 63 04 14

Ta a r b æ k C a f e & Pizza Bar

39 64 59 90 TA A R B Æ K M K N I G I H - D S R Å D

PLADEVÆRKSTEDw^

grapHDT raOQRA

B^PHY

Nimskov&co BESKIKKET BYGGESAGKYNDIG

ORIGINAL Btnrio rr Futin StNCi aota

-<5J-

3EN RØDE COTTAGE Au^i B A R

CLAUS

BORG

BLIKKENSLAiSERMESTER MICHAEL DOCTOR RASMUSSEN 39 64 54 01 » 40 59 10 60


31 Barakken Nytårskur Vi startede året med nytårskur, og det bliver nok en tradition. Så kan vi nemlig hilse på vores mange medlemmer, især hvis vi lokker med billeder fra Taarbæk. Kirsten sørgede for en rigtig god dag med fuldt hus, masser af billeder og en snak om gamle dage. Mange tak Kirsten! Det virker godt at se billederne på stor skærm sammen med andre, og der er ikke noget i vejen for at medlemmer mødes en fast dag om måneden, ser billeder og får en snak. Hvis der er stem ning for dette så kontakt bestyrelsen. Værkstedet fungerer godt, der kommer flere og flere forbi. Kig ind og hils på dem der er i gang. Der er også startet et tegnehold, og hvis I derude går med en tanke om at sætte noget i gang, så hjælper vi gerne lidt på vej. Det plejer at virke bedst, hvis et par stykker prikker hinanden, og bli ver enige om at starte sammen.

Skærsliber er kommet til byen Vi har fået en skærsliber - kom med jeres sløve knive, så vil Spar forvandle dem til barberblade. 1 stk. for 50 kr. og 3 for 100 kr. Kontakt Spar direkte på telefon 22 18 46 41 eller smid knivene i postkassen d. 1. torsdag i måneden, gerne indpakket i avispapir og med en lap om hvem I er. Mountainbike - vi laver en forårskursus med trimning og vedligehold, men har ikke sat en dato. Hold øje med facebook : Barakkensvenner, der kommer et opslag. TILBUD - lapning af cykler kr. 50. Pengene går til kaffekanden. Kom ned med dine gamle punkte rede havelåge, så lapper vi den. Generalforsamling d. 19. April klokken 171 Barakken Det er tid og der er 3 på valg. Alle vil dog gerne fortsætte, så den enkle plan er at fortsætte med samme besætning. Kom forbi, lad os høre hvad I synes vi skal gribe fat i. Ny udgang mod Taarbæk Strandvej - foreløbigt afslag

Kommunen er ikke så positive overfor vores ønske om lave vindue om til dør og etablere en sladrebænk foran Barakken, men vi giver ikke op så nemt. I øjeblikket er det mest hundene der be nytter stejlepladsen til mindre spændende formål, og mon ikke kommunen nikker ja til at denne mindre ændring, hvor hensigten er at skabe mere kontakt mellem borgerne. Kontingent

I er flinke til at betale, så tak for støtten. Er der enkelte der ønsker at indbetale, så se på Taarbæk portalen eller facebooksiden, hvorledes det er nemmest. Eller kontakt en fra bestyrelsen.

Fx på mail barakkensvenner@gmail.com eller facebook: Barakkensvenner

Alt i el-arbejde

Wiisbye autoriseret el-installatør

3963 0413 og 3963 0414


TA A R B P e K BRAGE FRIRKR 60 års MELODKiRANDl'RlX

Onsdag d 5 april 18.30 i forbindelse med knlturmiddagen. I hillcliija det biiV sroit!! Kom Off hor Braffcs omme fbitolkniiiffer 00 O

af Bamse, Beatles og Brodrenc Olsen. - ,

Nyn med pa internationale (irand Brix ^ sange. \ A r \ \ 0(

1KNM-:

Bli\' rolt til tarer af

kendte sange om kærlighed.

Stem om h\ ilken sang dci*skal \ ære Brages (ji*and Brix \ inder 2017.

\'i regner med din stemme !!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.