2017 2

Page 1

Ta a r B æ K * N Y T Ta a r b æ k s s t ø r s t e a v i s

SOMMER 2017 NO. 174


2

TA A R B Æ K

NYT

Medlemsblad for:

Strandsti Lauget Springforbi Ta a r b æ k " B a r a k k e n "

Taarbæk Borgerforening

avis

-

Ta a r b æ k B o u l e s K l u b

Taarbæk Taarbæk Taarbæk Taarbæk Taarbæk Taarbæk

Damekor "Frejas Sal" Fiskernes Sangforening "Brage" Flagallé Fritidsfisker Laug Hatha Yoga Havkajak Klub

Ta a r b æ k H a v n

Taarbæk Haandbold og Gymnastikforening Taarbæk Idrætsforening Taarbæk Kirke/Menighedsråd Ta a r b æ k K u l t u r c e n t e r

Taarbæk Samlingen Taarbæk Sejlklub Ta a r b æ k S ø b a d Ta a r b æ k Te n n i s k l u b Ta a r b æ k Va n d s k i k l u b Ta a r b æ k V i n t e r b a d e r e

Regnskabschef:

Webmaster:

Sten Rehder

Taarbækdalsvej 9C

Per Falkjær Taarbæk Strandvej 650. 2.tv

Redaktion:

TIf. 61 68 49 83

TIf. 23 92 04 87

redaktion @ taarbaek.dk

taarbaeknyt@gmaii.com

per@falkjaer.dk

Chefredaktor og annoncer:

Distribution:

Assistent:

Poul Erik Andersen

Peter Hjalf

Strandvejen 645

Edelslundsvej IA, l.th.

Flemming Henriksen Kingosvej 79. 3000 Heisingor

TIf. 24 76 77 45

TIf. 29 32 08 63

TIf. 24 25 72 66

pea645@mail.dk

peter.hjalf@live.dk

Kasserer@taarbaekif.dk

www.taarbaek.dk - din indgang til alt i Taarbæk


3

TA A R

K

Kl

R

KE

^

Ud i det blå Jeg holder meget af Peter Plys og hans venner. Fortælligerne har fulgt mig siden jeg var barn, jeg har læst dem højt for mit eget og

andres børn gennem tiden og jeg mener, at alle uanset alder kan have stor fornøjelse af de muntre, sørgmodige, finurlige fortællinger.

■"Hvor skal vi hen, P'ys 7" spurgte Grislmg Det ved jeg >kke', svarede Plys Og sa tog de hioanoen i hånden og gik demen

Ovenstående illustration og samtale er vidunderlig. Der veje og ud veje. Vildveje og vandveje. Indfaldsveje, brede, smalle og brostens belagte veje og motorveje. Der er vores vej og de andres veje. Vi spørger de unge og os selv, hvilken vej vil du gå? Hvilke er tilgænge lige og hvilke utilgængelige og hvornår må vi vælge en andre veje? Vi mennesker er altid på vej. Alene, med familie, med venner. Nogle gange går vi for at få opfyldt vores drømme, til et sted vi blevet lo vet, et sted vi tror er godt, grønt og livgivende, andre gange flygter vi, fra der hvor vi er, for der hvor vi var slog ulykke eller krig ned. Vi bærer historier om venskaber, kærlighed, sorger og glæder med os som milepæle på livets vandring. Abraham - den gamle patriark vandrede rundt i det land. Gud havde lovet ham og det er en fabel agtig fortælling om tro, tvivl, det der giver glæde og kraft og det der taler livet og kærligheden imod, om det man ikke kan sige sig selv på forhånd. Foi'tsættes!


Vi er på vandring - på den store livsrejse - og i skrivende stund på de mindre sommerrejser som ligger forude for mange af os. Veje i

ind- og udland, nogle som er planlagt andre som opstår spontant og forhåbentlig - ligesom Plys og Grisling - har vi nogle at følges

med. For følgeskab gør ofte, at man tør gå den vej, som man ikke forlods ved hvad vil bringe, ud i det blå.

Må vejene bringe jer sol, vand, luft, glæde og højt til himlen i natur og sind. Rigtig god sommer! Sognepræst Charlotte Paaskesen

/Begravelsesforretning Sørup Orrlri

hn\/orl oJ^ O r d r u pi n - - S kQ ol <v- ns\ /hc o v e d - - TaT aaa rr Kbaæ k

Grundlagt 1933 - 3. generation Ordrupvej 34a - 2920 Charlottenlund TIf. 39 90 90 81 www.voresbedemand.dk

♦ Professionel rådgivning ♦ Stilfuldt og økonomisk

♦ Træffes døgnet rundt ♦ Aftaler træffes gerne i Deres eget hjem

Alt A A U I I el-arbeide Cl atuojut; autoriseret el-installatør 3963 0413 og 3963 0414


5 Babysalmesang Der starter nyt babysalmesangshold tirsdag den 29. august 2017 - kl.io:oo. Herefter:

-

tirsdag tirsdag tirsdag tirsdag tirsdag tirsdag tirsdag

den den den den den den den

5. september 2017 kl. 10:00 12. september 2017 kl. 10:00 19. september 2017 kl. 10:00 26. september 2017 kl. 10:00 3. oktober 2017 kl. 10:00 10. oktober 2017 kl. 10:00 17. oktober 2017 kl. 10:00

Babysalmesang er for alle der har børn mellem 3-12 måneder, i hver sæson foregår det over 8 gange i kirken og er gratis. Det handler om:

-

At synge for dit barn Synge sammen med andre forældre Bevæge dig med dit barn og blive bevæget Der vil være stille musik og muntre flyveture

Måske er det noget for jer, og I givet fald er I hjertelig velkomne! Tilmelding og oplysning om tider kan ske hos sognepræst Charlotte Paaskesen på mail cgp@km.dkeller telefon 39 63 02 71.

^ vil'

(

Aurosadelmagcren v/ John Nissen

LiicrbucnUA

:740

Skovlunde

mW90ni?(.

f

"

'"

fa* 39 90 01 /(.


6 I n d s k r i v n i n g k o n fi r m a t i o n Store Bededag 2018 er der konfirmation fredag den 27 april. For

dem der ønsker at blive konfirmeret i Taarbæk kirke, går der et for løb forud for festen Store Bededag. Vi mødes en gang om ugen, taler om alle de store fortællinger, hi storie og værdier og lytter til præsten og hinanden. Det har hidtil været sådan, at vi har mødtes onsdage fra kl. 16.00 - 17.00. Men -

da der i år, var et meget stort hold, vil vi se hvor mange der tilmel der sig - og ud fra det beslutte, om der bliver to hold og to konfir mationer eller ét hold og en konfirmation.

Tilmelding til konfirmand forberedelse er: Onsdag 6. sep tember 2017 på kontoret ved kirken.

Jazz gudstjeneste 10. september kl.10.30 Der er jazz gudstjeneste i Taarbæk kirke - i år en weekend senere end vi plejer. Det begynder kl. 10.30 i kirken som vanligt og varer en time. Når salmerne synges til jazzede toner, er det nye betydningslag og sider af salmerne der træder frem.

Kor og musikere synger og spiller også musikstykker undervejs, som kan vække sindet, måske give nye tanker og i al fald tid til at sidde og nyde. En smuk måde at fejre den kommende høsttid på, og bagefter er der samvær i Præstegårdshaven. Her er der tid til samtale og næivær med mennesker - både nye og dem man kender - samtidig med, at vi spiser frokost sammen.


7

Kammerkoret CAMERATA giver acapella-koncert med temaet "Liv, død og opstandelse" Efteråret er en tid med både stor skønhed og vemod. Kammerkoret CAMERATA udforsker årstidens sjmibolske samklang med aftenen og døden, og håbet der findes i deres modsvar; opstandelsen og det evige lys. Programmet sammensættes med musik helt tilbage til 1700-tallet og frem til nye værker skrevet specielt til CAMERATA til en klassisk årstidskoncert.

På programmet vil bl.a. være: Svend David Sandstrdm: 'Bleib Bei Uns'

Max Reger: 'Nachtlied' Rlieinberger: 'Abendlied' Peter Bruun: 'Hurraing in harvest' og 'Nu falmer skoven' John Tavener: 'Song for Athene' Koncerten varer ca. en time og der er som altid fri entré Se nærmere på http://camerata.dk/


8 Adresser:

Kirkegårdskontoret: Edelslundsvej lo, tlf. 39 63 52 81, mandag til fredag 12-13. Mail: taarbaekkirke@mail.tele.dk Kirkegårdsleder: Bettina de Linde

Sognepræst: Charlotte Gamborg Paaskesen, Edelslundsvej 2, tlf. 39 63 02 71 træffes sikrest tirsdag, onsdag, fredag kl. 10-11 og

torsdag 17-18 - mandag fri, mail: cgp@km.dk Organist: Carl Ulrik Munk-Andersen, tlf. 40 1110 60, mail: carlulrik@gmail.com

Kirketjener: Lene Nielsen, tlf. 26 15 97 25 Menighedsrådsformand: Lars Heilesen, Edelslundsvej 8, tlf. 29 64 70 08 Næstformand: Martin Court Frost Sørensen, Taarbæk Strandvej 91 C,3,61550553

Kirkeværge: Jørgen B. Schmidt, Strandvejen 711, tlf. 24 65 60 37 Alle med postnummer 2930 Klampenborg

Lyngby Begravelsesforretning

Christoffer Nielsen & Son - Grundlagt 1896 - Tillid gennem 5 generationer

Professionel hjælp og rådgivning

O

Ring venligst for aftale g

Tlf. 45 87 00 28 V5&rd Træffes hele døgnet Frederiksdalsvej 21, 2830 Virum

www.lyngby-begravelsesforretning.dk ^ Carsten Olsen Diplomuddannet bedemand


9 FORENINGEN TAARBÆK SØBAD I dette forår (hvis man da kan kalde det for forår) har foreningen haft generalforsamling den 26. april med et fint fremmøde på ca. 30 personer. Generalforsamlingen forløb i god ro og orden. Derudover havde vi standerhejsning den 7. maj med tørvejr, en smule sol og den sædvanlige blæst fra øst, som vi har haft meget af på det sidste. Der var et fint fremmøde og vi fik skålet og sunget sommeren ind, dog måtte vi undvære Cecilia's sang og Niels på sin trompet. Standeren kommer forhåbentlig snart op - den er under produktion. Så snart vejret og vandtemperaturen tillader det, vil vi få fjernet algebelægningen på trapperne, så de bliver mere fremkommelige, og vi

kan undgå at glide på r.... ned i vandet. Taarbæk Vinterbadere har opsat kurve til håndklæder, der er mere funktionsdygtige end de gamle, og som ikke frister til at blive anvendt til affald. Tak for det!

I disse dage udsendes opkrævning af kontingent til alle medlemmer, og jeg skal endnu en gang anmode om, at såfremt man ønsker at fortsætte

sit medlemskab, så betal venligst inden den 1. juli. Det vil lette meget, at Anne ikke skal bruge sin fritid på at rykke. Hvis man ønsker at blive medlem af Foreningen Taarbæk Søbad, eller

kender nogen, der gør, så gå ind på vores hjemmeside: www.taarbaeksoebad.dk og meld jer ind, eller kontakt Anne Campbell pr. tif.: 4041 0919. Alle er velkomne. Lad os nu håbe, at kvoten på dårligt vejr er ved at være opbrugt, så vi

forhåbentlig alle kan få en dejlig sommer med masser af sol og herligt badevand. God sommer!

Inge Heilesen - Formand for Foreningen Taarbæk Søbad


10 TA A R B Æ K

BORGERFORENING

Indkaldelse til generalfor samling

Hermed indkaldes til ordinær generalfor samling i Taarbæk Borgerforening på laarbæk Skole,

onsdag den 26. oktober 2017 kl. 19:30

Mødet finder sted i "Akvariet", der ligger i kælderetagen lige ved gyinnastiksalen. Flere detaljer vedr. Generalforsamlingen vil blive annonceret først i september her under et spændende indlæg fra en af vore Taarbæk medborgere. Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent 2. Formanden allægger beretning 3. Forclæ'ggeisc og godkendelse af regn,skab

4. Fastsættelse af kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse m.m. a. Valg af formand b. Valg til bestyrelsen, herunder valg af suppleanter e. Valg af 1 revisor d. Valg af 1 revisorsuppleant

Afhentning af stort affald genbrugsaffald - haveaffald Kære Medborgere, der har været en del

spørgsmål omkring afhentning af diverse affald såsom stort affald, genbrugsaffald og haveaffald. For at undgå at vores affald bliver udstillet på diverse fortove og veje i Taarbæk, har vi lavet følgende oversigt. Det er muligt for alle både at få en sms service, gå ind på intcrnettet og finde afhentningsdatoer og endelig kan man printe en årskalender ud. der fortæller, hvornår ens affald bliver hen tet.

Vi må jo alle her i vores lille Taarbæk undgå, at der ligger stort affald på vore for tove undtagen selvfølgelig på selve aflientningsdagen. SMS- og niail-servicc I ivis du gerne vil mindes om, hvornår dit affald bliver hentet, kan du tilmelde dig L v m i b v - Ta a r b æ k F o r s v n i m i s b e s k e d - s e r vice.

Du kan selv vælge, om du vil have besked om aflienining af dagrenovation, firekammerbeholder, haveaffald eller storskrald,

om det skal være på SMS eller e-mail og også, hvornår du vil varsles.

7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på general forsamlingen, skal sendes eller afleveres til Formanden Richard Sandbæk, Strandvejen 616, 2930 Klampenborg e-mail: sandbaektøjcloud.eom senest torsdag den

Mer er et link til sms tilmelding på Lyngby-Taarbæk Forsynings portal: h t t D s : / / l t f . d k / s e l v b e t i e n i r u z / a ff a l d / . s m s - o u mail-serviec/

Checke atlientningsdatoer på Internet

19.oktober20l7.

tet:

Det årlige kontingent på kr. 100 kan ind betales til bankkonto: Reg.nr .1551 konto nr 5768497 - MobllePay på tlf.nr. 6173

Såfremt man ikke ønsker at abonnere på ovenstående sms service, så kan man gå ind på Lyngby-Taarbæk Forsynings portal via følgende link - indtaste sin adresse, og

5346 - kontant til kasserer: Connie Nielsen,

man far så at vide. hvornår affaldet bliver

Taarbæk Strandvej 105H

Fortsæltes!


11 TA A R B Æ K

BORGERFORENING

hentet på ens adresse, og det gælder både stort affald, gcnbrugsaffald og haveaffald. hitDs://ltf.rcno\veb.dk.''Leuacv/selvbelie-

Taarbæk Syd

Projektet startes op uge 31 og ailcvcring primo december 2017.

iiing/mit affald.asnx Printe årskalender med aflientningsdatoer på ens adressci Via ovenstående link kan man også vælge at fa vist en årskalender med afhentningsdatoer som kan printes. Richard Sandbæk/Foniiand

Bombegrunden Projektet indeholder tilkobling af nylagte regnvandsledninger i Taarbæk til eksiste rende udløbsledning i Øresund. Projektet planlægges at have en varighed på ca. 8 uger. Projektet udføres udenfor badesæso nen i perioden medio oktober - medio de cember.

Kloakarbejdet

Taarbæk N/Taarbæk Strandvej Lyngby-Taarbæk Forsyning har i maj gen nemført udbedringsprojektet for Taarbæk Strandvej nord for rundkørslen 99-146. Projektet omhandlede udbedring af jordar bejder. der har forårsaget sætninger i as faltbelægningen. Strandvejen

Udbedringsarbejdet på strækningen Strand vejen 622-646 forventes påbegyndt i uge 22/23 og forventes afsluttet inden udgan gen af juni.

Lyngby-Taarbæk Forsyning beklager de forsinkelser og gener, som de utilstrække ligt udførte jordarbejder i Taarbæk Nord har medført.

Der vil ugentlig blive udsendt ugeinfo ind til projektet afsluttes. Information om arbejdet Nyt om projektet linder du på www.ltf.dk. www.taarbaek.dk. i Taarbæk Nyt, ou i ud-

hængsskabe ved Taarbæk Skole. Husk Hjemmesiden: V i a Ta a r b æ k P o i l a l e n : w w w. Ta a r b a e k . d k

Maleri Kunst Keramik Birthe Hauge Hansen Hannah Koppel w w w. b i r t h e h a u g e h a n s e n . d k w w w. h m - k e r a m i k . d k

Strandvejen 638, 2930 klampenborg


2 TA A R B Æ K

FLAGALLE

■ ■ Taarbæk, inaj 2017

56 ÅR MED TAARBÆK FLAGALLÉ K æ r e Ta a r b æ k k e r e !

Nedenfor kan du i hovedtræk få et indtryk af Taarbæk Flagallcs historie: Stiftelse Fra fødsel til voksen

Hvem har taget "slæbet" Hvornår og hvordan Privilegier som medlem af Taarbæk Flagallc. 1 Ivornår startede Taarbæk Flauallc:

Flagalléen blev indviet den 5. juni 1961. Hvem startede Taarbæk Flagallc:

Taarbæk Handelsstandsforening. Hvor lang var Hagalléen denganu: Fra Taarbæk Strandvejs tilslutning til Strandvejen i den nordlige ende til Taarbæk Strandvej 50. Hvem satte den op denuana: På skift satte Taarbæk Idrætsforening (fodboldklubben) og Taarbæk Sejlklub den op. 1 Ivornår fik/købte Niels (Post) Jensen flagalleen:

Da Taarbæk Handelsstandsforening lukkede, ringede daværende formand Waldemar Jacobsen til Niels og overdrog ejerskabet af tlagalléen til ham. Det står hen i det uvisse, om Niels fik flagalléen eller købte den for en krone; men herefter var det Niels's flagallé.


13 Flagalléen var meget forfalden. Der blev omkring 1985 holdt udendørs kar neval til fordel for flagallccn. Hvornår startede Foreningen Taarbæk Flatiallé Afskrift af referat fra stiftende generalforsamling: Stiftemh generalforsamling lorilag den 27. april 1996 ifodholdkluhhusels lo kaler ved Trepilelågen. Niels (Post) Jensen fremlagde forslag til vedtægter samt redegjorde for Flag alléens tilstand. Det var nodvendigt at forsøge at etablere en bredere øko nomi til vedligeholdelse og eventuel udvidelse. Hidtil havde Flagalléen været administreret af Taarbæk Nyt. Efter en drøftelse blev vedtægterne vedtaget. Niels (Post) Jensen blev valgt til formand, Claus P. Nielsen til kas.serer og Kjeld Rasmussen til revisor.

Ingvar Nielsen Dirigent

Hvornår kom Taarbæk Fhmallé op ad Edclslundsvci: 1 løbet af sommeren 1999 blev der, ved mellemkomst af Richard Sandbæk,

etableret 33 guirlandchuller (den tekniske betegnelse) til flagstænger fra rundkørslen ad Edelslundsvcj op til kirken. Etablering af guirlandehuller er et kommunalt "privilegium", vi må ikke selv. Der blev indkøbt flag, flagstænger og knopper til dækning af strækningen. Da flagstænger er billigere i indkøb, hvis de er ubehandlede, klargjorde vi d e m s e l v.

Denne strækning blev første gang opsat ved konfirmationen Store Bededag år 2000.

Nv revisor:

12009 overtog Klavs Olsen jobbet efter Kjeld Rasmussen. Hvornår fik vi forlænget Taarbæk Flatzallc fra Pumpehuset til Ivskrvdset: I 2010 etablerede kommunen huller i fortovet fra Taarbæk Strandvej 50 (Pumpehuset) til lyskrydset ved Staunings plæne. Et stykke af vejen - kun på vandsiden - pga. træer og parkeringspladser. 29 huller i alt. Der blev igen indkøbt flag, flagstænger og knopper til dækning af stræknin gen. For at spare penge klargjorde vi selv flagstænger og flagknopper. Disse huller blev etableret, efter Jens Timmermann havde talt med borgme

steren og fortalt, at foreningen Taarbæk Flagallé selv står for indkøb at stæn ger og flag, og at denne forening selv sørger for opsætningen, altså ingen ud gifter for Kommunen. Fortsættes!


4 Denne strækning blev første gang opsat ved konfinTiationen i 2010. Hvornår kom der flauhuller på havnen:

1 forbindelse ined Sankt Hans aften, havde der været opsat flagstænger på havnen. De første år blev stængerne bundet til diverse lamper m.m.; men i 2011 blev der lavet beslag til flagstængerne. Hvem satte Haustæntzeme op lige efter Niels overtog flaualléen: Efter Niels's overtagelse af Taarbæk Flagallc blev den i en årrække sat op af en gruppe personer: Lotte, Connie, Niels, Mogens, Kurt, Viktor, Klavs, Jør gen, Brian, Claus m.fl. Hvornår overton Forenimzen Taarbæk Flagallé Fla^allée^:

Efter Niels (Post) Jensens død i 2016, blev det aftalt med Birthe Jensen at

spørge Christian Hjortkjær om han ville være formand for Taarbæk Flagallé. Christian modtog dette hverv med glæde, hvorefter Birthe overdrog ejerska bet af den fysiske Hagallé til Foreningen Taarbæk Flagallé. Hvem sætter flatzalléen op nu: Da det gamle ilaghold blev ældre og pga. sygdom og død blev mindre, blev der taget kontakt til cykelholdet i Taarbæk "Bellybikers" for at høre, om de ville hjælpe med opsætningen af flagalléen, det ville de gerne, så nu er der kommet ungt blod til det hårde arbejde (gennemsnitsalderen er ca. 55 år). En særlitz opsætning: 1 2014 blev hele Taarbæk Flagallé sat op • Taarbæk Strandvej • Edelslundsvej • Ta a r b æ k h a v n

Dette var i forbindelse med kirkens 150 års jubilæum, havnens 150 års jubi læum og Sejlklubbens 75 års jubilæum. Hvad dækker Taarbæk Flagallé nu:

1 skrivende stund ~ Store Bededag 2017 - kan flagalléen dække • Taarbæk Strandvej • Edelslundsvej • Ta a r b æ k h a v n

1 alt 154 flagstænger.

Der mangler desværre nogle huller i Taarbæk Strandvej - disse er blevet gra vet op ved diverse gravearbejder - der arbejdes på at fa disse huller genetab leret.


15 Regler for opsætnintz: Ved specielle højtider, eksempelvis kongeligt besøg, konfiiTnation o. lign. er det bestyrelsens ansvar, at der rejses flagstænger i forhold til begivenhedens "storhed".

Privilegier ved medlemskab af Taarbæk Flagallc: Medlemmer af Taarbæk Flagallé kan låne et mindre antal stænger og flag til egen fest. Henvendelse til formanden eller kassereren i god tid. Man skal selv hente, opsætte og afleverer det lånte. Dersom man skal bruge en større del af flagallcen, koster det ekstra. Proceduren er den samme, som ovenfor nævnt. Man skal selv sørge for og betale et hold til opsætning og nedtagning, dog skal af praktiske årsager én person fra flagallcens normale opsætlerhold deltage. Under nomiale omstændigheder kan Taarbæk Flagallé godt sørge for det. Dato, klokkeslæt og pris aftales med formanden eller kassereren. I det hele taget sætter holdet omkring Taarbæk Flagallc en ære i at være imødekom mende og fleksibel over for medlemmernes ønsker. Formand

Kasserer

Christian Hjortkjær

Claus Pajhede Nielsen

<p,ARBÆjr

- Reperation

- Autolakering Din tryghed er - Dæk/Fælge sikret gennem - Rust / Skader - Olieskift

- Støvsugning - Airconditioning

Ring til Jacob Knuth og iad os få

Tryghed

en bilsnak om, hvad vi kan hjælpe dig med - vi kan mere end du tror! Ta a r b æ k A u t o DANSK

Taarbækdalsvej 2, 2930 klampenborg Tel: 3964 2034 - mail: Taarbaek-auto@live.dk

BILBRANCHERÅD


16

Frejas Sal har haft en dejlig sæson, og vi slutede af med en optræden i København til en fernisering i Kompagnistræde.

Nimskov&co BESKIKKET BYGGESAGKYNDIG T I L S TA N D S R A P P O R T E R

NIMSKOV APS HAR MANGE ÅRS ERFARING MED U D A R B E J D E L S E A F T I L S TA N D S R A P P O R T E R

KONTAKT OS I DAG PÅ TLF. 4087 7704


1 7 Barakken B a r a k k e n h a r f å e t Ta a r b æ k p o k a l e n ! Alle kan komme på en forside, Twitte sig til følgere, 15 sekunder farne på TV, men der er Ikke mange der kan sige: Vi har fåetTaarbækpokalen. Fornemt selskab og for en lille skare, der har været heldige. Så visigerSTOR TAK. Generalforsamlingen er blevet afholdt og samme besætning fortsætter. Alle var interes serede i genvalg. Det er sgu meget hyggeligt, og et skægt projekt, der stille og roligt byg ger sig op. Vi skal blive bedre til at kommunikere ud, fortælle i god tid om arrangementer, og se at få lavet en begivenhedskalender, så det bliver nemmere at se, hvad der er på trapperne af arrangementer.

Ellers ros og god interesse for stedet

Vi har pænt mange medlemmer, og vi var spændt på at se om vores medlemmer, havde lyst til fortsat at støtte Barakken. Det går fint, og vi er omkring 125 medlemmer, når vi tæl ler husstands medlemsskab som 2 personer. S kulle der være enkelte, der gerne vil Indbetale, kan dette ske på konto 9570-11662560 eller mobile Pay 30 420 100, 100 kr. indtil 25 år, ellers 200 kr. for den enkelte, 300 kr. for en husstand.

Økonomien hænger kun lige sammen, hvis vi alene ser på kontingentindtægter. Hvis vi skal købe grej, har vi lidt i kassen, men må ellers håbe på, at der dukker en sponsor op. Og det har der heldigvis gjort indtil videre. At økonomien løber rundt skyldes delvis vores energiske rengøringshold, hvor man tilmelder sig efter "først-til- mølle" princippet - det koster 50 kr. at deltage. Pengene bliver brugt til frokost på Hjuldamperen. Det betyder at Barakken ikke bruger penge på rengøring, og holdet blev derfor belønnet med et gave

kort på 500 kr. fra Barakken til Rengørings holdet, udstedt af Hjuldamperen. Optændt af tanken om atstøtte Hjuldamperen, bestilte jeg endnu etgavekorttil dirigenten som tak for

indsatsen. Det gik lidt hurtigt, for der kom til at stå: F ra Dirigenten til Rengøringsholdet, men det opdagede jeg først lidt sent Det går nok endda, og mon ikke det bliver indløst, selv om dirigenten ikke er fra rengøringsholdet. Der er ryddet op foran værksteds indgangen - det har pyntet og deter et dejligt solskinssted.

Men når der er storskrald, er der rigtig mange, der sætter affald på hjørnet Det som storskrald ikke tager med, bliver så liggende i lang tid. S idstvar det især flamingo fra en opvaskemaskine, der fløj rundt som vi til sidst indsamlede og kørte på lossen. Og det har vi gjort fiere gange. Så hold øje med om jeres affald bliver fjernet og hjælp os med at holde stejlepladsen og Taarbæk pæn. I øvrigt tak til Buggi for den nye dørplade til værksteds indgangen. Den holder i mange år.

God sommer til alle både i - og udenfor Barakken. bestyrelsen


18 BRAGE -Taarbækfiskeres sangkor Det blev en lokalfest af de store, da Kulturforeningen og Brage

holdt Grand Prix 2017 første onsdag i april. Kulturforeningens madhold præsterede det utrolige, og rygtet siger, at omkring 120 personer blev bespist den aften. Det må vist være rekord!

Der var 10-12 lokale nationer repræsenteret ved gymnastiksalens borde.

Da vinderen skulle kåres, ringede Grand Prix- værterne Thomas Garlov og korleder Pernille Bogø Bach rundt til de deltagende nati oner som sad bænket i gymnastiksalen Svarene fra lande som Badeland, Bananrepublikken, Bon Bon Land, Drømmeland og Langtbortistan, kom ind i en babylonisk kakafoni af sprog, hvor fransk, skraldespansk, nynorsk, oldengelsk og gammeldansk var de fremherskende.


1 Vinder af Grand Prix 2017 blev "Under stjernerne på himlen" af Tommy Seebach. Da Brage med solisten Martin Widen i spidsen sang vindersangen igen, stod hele salen op og svingede med arme og krop og lyste med deres mobiltelefoner. Brages kærnepublikum kom i ekstase og krævede, at også Grand Prix konkurrencens nr. 2 blev gentaget. Således sluttede aftenen med, at Brage sang" Halleluja" med kor leder Pernille som solist. Ikke et øje var tørt!

Vil du se film eller videoer med Brage, så gå ind på https://taarbaek.smuqmuq.com/Braqe. Der finder du mapper med foto og film fra bl.a. Grand Prix aftenen.

Brage synger næste gang til kirkekoncerten mandag d 12 juni. Sten Rehder, Formand


Taarbæk Sejlklub

1^^ Taarbæk Sejlklub

Maj 2017 - forSret er over os! Men hvilket forår. Bøgen er sprunget ud, men det har været bidende koldt med vind fra de Russiske sletter t øst. Og lumske regnbyger som har gjort forårsklargøringen meget besværlig. Oven I alt dette fik vi pludselig besked om, at Lyngby damerne kom med deres robåde en uge før normalt, mens vi stadig havde jollehavnsskuret fuld af master. Med en hurtig aktion fra den sædvanlige aktlonsbande fik vi ryddet og rengjort, så de kunne indtage deres kolde pladser. Så vi undgik den olympiske vrede, som var ifaldet os, hvis vi ikke havde reageret hurtig. Lad os få datoen bedre samordnet næste år. Standerhejsningen gik også agurk. Sådan at forstå, at vi med vejrmeldingen den 29. april kunne forudse 6 grader, 10 m/s fra øst og regn, når der skulle serveres pølser og øl på kajen. Vi udsatte arrangementet en dag og ramte et iykkeilgt vejrvindue med 12 grader sol og i aftagende vind fra SØ - man kan vel improvisere!

Bom bommeium og en fyndig tale fra formanden, som de sidste 3 år har gennemført at "tale sort" ved den lejlighed (i ved: -skarodam der med takkelads i alskens sø og vand, men ikke, gentager ikke og passe på-] for endnu engang at blive kvitteret fra medlemmerne med: "God tale farmand. Sådan skal det siges". Godt at vi forstår hinanden.

Og så til pølsevognen, men først en bådedåb af den lidt spektakulære slags. Asger og Ninne Reider døbte deres nye hjem, Med sejl og mast, og alskens bekvemmeligheder, og en dybgang, som tillader både hav og flodsejlads. Farvel Taarbæk (for en rum tid). Nu går den til Travemunde, hvor masten bliver sendt med bil til Marseilles (lang bil!) og så ned igennem floderne til Middelhavet, som de rammer til efteråret. Det vareren rum tid, før vi ser dem igen! Men dejligt at nogen gør og tør alt det, som andre blot går og drømmer om. Og så åbnede pølsevognen og årets traditionelle polsegilde gik I gang. Vi havde lavet den ordning med Den Glade Pølsemand fra Slagelse, at han fylder bilen og holder gang i b u t i k k e n i t o t i m e r.


21 Og så er det bare at tage fra. Lang kø og ventetid for udvalget er stort, og mulighederne er mange. Poser i svøb, knæk, lange og korte, røde og stegte. Med ristede løg, ketchup og hele svineriet. Det tager tid, og når rækken endeligt er igennem, så starter den igen. For pølser og øl i kombination med frisk østenvind og sol, er sultfremkaldende.

VI har regnet lidt på det. Der blev langet ca. 35 meter pelse over disken den eftermiddag (og det er ikke en gang løgn) Det svarer til længden af samtlige af

klubbens 5 evelsesbåde - og lidt til. Med den normale fremmode-

procent må klubmedlemmer have spist mellem 5 og 10 af slagsen den eftermiddag. Men vi lagde godt nok mærke til, at byens børn og mange af havnens almindelige gæster kunne ses i køen. En dame i høje hæle og opsat

hår spurgte om hun måtte få en pølse til sin hund ogsål Jo. værsgo. En pølse mere eller mindre I slagtetiden som man siger. En standerhejsning er en festdag • og en festlig dag blev det - tak til alle som deltog! Og til klubbens løbende sager;

I skrivende stund afholdes Huggertpokal mesterskabet for Ynglinge og 606'ere - mere om dette senere. Senior skoleprogrammet er ved at være klar med holdopstilling, hjemmeside og Facebook registrering og what not. Et koordineringshold af vores erfarne J-80 sejlere har påtaget sig opgaven at få det daglige til at fungere. Så forhåbentlig, ikke mere forgæves fremøder og usikkerhed om, hvem der skal sejle hvornår og med hvem. Vi skulle meget gerne have lidt flere sejlerskole-elever gennem uddannelserne. Det er ikke så let at holde sammen på det. Så tak til Casper, Bjarne, Niels og Vagn for at tage fat på opgaven,

Og så er der opfølgning på vores planer om at anskaffe en i-7ffer til de ældre juniorer, som omtalt og besluttet på generalforsamlingen.

Problemet har været, at bådtypen er meget ny, og at brugt-priserne derfor er ret høje. Samtidigt er der Ikke er ret mange både til salg. Det ER en populær bådtype. Situationen er nu, at vi HAR skaffet de nødvendige midler til at købe, og at vi nu endelig har fundet en nyere

båd med udstyr, der er til salg - desværre i England. Men vores omkringfarende bådjournalist Torsten Rasmussen har lovet at kigge forbi og forhandle, i og med han alligevel er på de kanter. Så lur mig om vi ikke allerede I denne sommer, har sagen på plads og en ny spændende båd I havnen. Med sejlklare forårshilsner, Jens Stephensen formand

LY N G B Y

TA N D K L I N I K

ENGELSBORGVEJ

42 TLR:

2800

E-MAIL:

LY N G B Y

44

98

02

55

C L ^ LY N G B Y TA N D K L I N I K . D K


CL\US

BORG

& Partner

DEN 19. MAJ FE-JREDE VI, AT DET VAR 25 ÅR SIDEN AT CLAUS B O R G S TA R T E D E C A N D . J U R . C L A U S B O R G E J E N D O M M E S A M T AT S Ø R E N H E I L E S E N S A M M E D A G H AV D E V Æ R E T I F I R M A E T I

20 ÅR. VI TAKKER ALLE, DER MØDTE OP OG VAR MED TIL, AT VI H AV D E E N FA N TA S T I S K F E S T L I G D A G .

SAMTIDIG TAKKER VI DE MANGE, DER HAR VÆRET KØBERE

OG SÆLGERE GENNEM ALLE ÅRENE.

VI HAR PLANER OM AT TAGE 25 ÅR MERE OG GLÆDER OS TIL AT S E J E R I F O R R E T N I N G E N F R E M O V E R .

SKOVVEJ 2 // KLAMPENBORG // 39640252 // (


JAN FOG


24

MoleA/yf f r a Ta a r b æ k s s t ø r s t e h a v n

2017/2

Pæle i yderhavnen Så er de nye pæle langs yderhavnens vestmole på plads og taget i brug. Da havnen var tom, så afstanden fra kajen godt nok voldsom ud. Men med både på pladserne virker det mere rigtigt. I hvert fald har vi fået mange positive kommentarer fra bådejerne. Ny ferieafløser E f t e r a f b u d f r a C l a u s N i e l s e n h a r v i a n s a t D a v i d G e d e s o m f e r i e a f l ø s e r. D a v i d h a r e n s o

lid maritim baggrund og har I mange år arbejdet i servicebranchen. Vi ser frem til samar bejdet. Tag godt imod haml Molevej Bestyrelsen har i mange år arbejdet for at skolens bygninger langs Molevej (strædet mel lem sejlklubben og havnekontoret) blev sat I stand, og at der blev etableret en bedre be lysning. Vi er derfor glade for at kommunen I løbet af vinteren/foråret har gennemført en total re novering af disse bygninger, og at der er etableret belysning ved trapperne. Stor tak for det!

Toiletbygningen ved trappen til havnekontoret er også sat i stand. Efter gentagne tilfælde af hærværk og overnattende hjemløse har det desværre været nødvendigt at aflåse toi lettet om natten.

Blå Flag

Vi har også i år fået tildelt Blå Flag. Det bliver hejst på søndre mole den fredag den 2. juni kl. 9,00.

Som en del af Blå Flag-ordningen medvirker havnen til følgende arrangementer i løbet af s o m m e r e n ;

Fredag den 23. juni. Skt. Hans aften. Læs nærmere om arrangementet i Taarbæk Nyt. Onsdag den 28. juni i Taarbæk Sejlklub: Kursus i anvendelse i hjertestarter. Tilmelding med navn og telefonnummer sker på mail til: thomasthue1@amail.com.

Lørdag den 19. august. Loppemarked og krabbedag. Vejlederne fra Rådvad Naturskole hjælper med at fange krabber og fisk fra havnen/badebroen.


25 El-spil på mastekranen. Et tilbagevendende tema på Havnemødet har været etablering af el-spil på den eksiste rende mastekran.

Vi har derfor spurgt det firma, som kontrollerer og servicerer begge vores kraner, om det

kan lade sig gøre. Konklusionen er, at det vil kræve så store investeringer i både spil og kran at det ikke giver mening. Bestyrelsen har derfor besluttet at henlægge denne sag indtil vi en dag bliver nødt tii at revurdere hele kransituationen. God sommer til alle!

imrmr

¥ Strandvejens Låseservice Frederik

Rasmussen

Strandvejen 627 2930 Klampenborg Te l e f o n :

20

61

29

66

Mobil; 2218 4467

E-mail: fr@labzone.dk

Toorbnkdaisvej 3 A ,tlv - 2930 Klampenborg Mail; chrlstionfalkhansen@gmail.eom

Taarbæk's nye Låsesmed

Villalejlighed udlejes Ca. 165 lejlighed i 2 etager centralt i Ta a r b æ k

udlejes snarest i højst Vi år. Pris: 20.000 kr. pr. måned excl. forbrug. Henvendelse 2464 5570.


26 Ta a r b æ k Te n n i s K l u b Kære

medlemmer

Så er tennis'en i gang igen. Dejligt. Det var me get koldt og vådt i april og meget koldt de første mange dage i maj. Det betød, at vi for første gang, så længe jeg kan huske, har måtte undlade at spille tennis på standerhejsningsdagen (som for øvrigt var en fantastisk solrig dag) samt dagen efter. Banerne var simpelthen ikke tørret op og havde den hårdhedsgrad, der skulle til, for at der kunne Tenniskampene er i gang© spilles uden at ødelægge det store arbejde med at klargøre dem. Der gik også næsten 14 dage, før de var nogenlunde at spille på. Men nu er varmen kommet, og alt er som det plejer.

Vi havde en veloverstået tennissportens dag den 29.4.17 (der regnede det). 15 nye medlemmer meldte sig Ind. Velkommen til jer. Standerhejsningen gik forrygende. Der blev talt op mod 100 fremmødte. Det kan man da kalde opbakning til klubbens arrangementer. Tak.

Freja sang. Damerne og nogle enkelte mænd havde sørget for, at der kunne spises og drikkes.

Standeren blev hejst af Allan og Torben fremsagde vores gode standerhejsningsvers.

Bøje Gottlieb modtog humørpokalen og ikke mindst den ledsagende købmands kurv. Tillykke Bøje.

Som sagt var der ingen tennisturnering, men de sidste gik hjem langt ud på ef termiddagen. +60 senior åben er startet med sædvanlig stor tilslutning

Juniortræningen er startet med 85 tilmeldte juniorer (så der er liv nu på skovba nerne om eftermiddagen)

Senlorholdtræningen er startet, og de første SLTU holdturneringskampe har fundet sted.

Nu ser vi frem til Juniorgrill den 1.6.17 (invitation er sendt ud) Aben bane starter den 31.5

Der er sommerfest den 16.6,17 (invitation er sendt ud) Motionistcamp den 24.6 og 25.6 (invitation sendes ud snart)

Børnenes Sommercamp Hold A 26.-28.6 og Hold B 29.6-1.7 (invitation er sendt ud)


27

J 1

i< i

)* . * -

-

V

-

Freja synger højt til himmels og vi andre lytter til den smukke sang. (flot med Dannebrogslaget i baggrunden hos naboen) Standerhejsning den 30.4.17 i Ta a r b æ k Te n n i s K l u b

Et nyt tiltag var hoppeborg for de yngste (og så en der var gået i barndom) Den blev flittigt brugt. Ved Standerhejsningen i Taarbæk Tennis Klub den 30.4.17 Fortsættes!


28 Så en af Storms

Det ligger til familien Min far var en stor tømrermester,

og min son mener han bliver tennismester

Følg med på vores hjemmeside www.ttk.dk Vi ses på de røde baner (kunne følges op ad "og væder vores ganer") Med håb om at vi på få en rigtig god tennissommer. De bedste hilsener To m N ø r s k o v

Blikkenslager Michael Doctor Rasmussen

RASSER Taarbæk Strandvej 59,1. tv. 2930 Klampenborg Mobil 40 59 10 60 e-mail: michael@vvs-doctor.dk

^ dti Wd^i^ Næste nummer af Taarbæk Nyt er planlagt til at udkomme sidste uge i maj 2017. Termin for indlæg er derfor medio maj 2017.


29

Strandsti Langet Springforbi: NY BADETRAPPE PÅ VEJ!

Et godt samarbejde med Naturstyrelsens lokale ledelse er nu ved at udmønte sig i strandstilaugets næste store resultat: En badetrappe ved betonplatformen i den sydlige ende af strandstien. Strandsii lauget har sammen med sko\ cn faet

tilbud ])å, hx ordan der kan koliles en trappe på den nin ærcnde platform, .således at platformen

F Ø L G

kan lå et rigtigt formål. Det er målet af fa etableret trai)pen hurtigt.

STRANDSTI

Pengene kommer dels fra laugei.s ansogning til friliiilsrådet - og dels ved, at Naturstyrelsen nu har l)e\ ilgel (len anden halvdel af udgiften. Sti andsti lauget er samtidig \ e(l at soge nye fonde ti! de næste projekter med al renovere strandstiens

L A U G E T

SPRINGFORBI

FACEBOOK: facebook.cum/strandstien

noidlige strækning. Og også penge til kajakanlobsbroer 1-2 steder på strandsti-stra^kningen.


Ta a r b æ k Va n d s k i k l u b Så er sæsonen 2017 skudt i gang i Taarbæk Vandskiklub! Den 6. maj i år afholdte vi generalforsamling i Vandskiklubben. Med forårsvejr ugerne op til generalforsamlingen, som ikke just indikerede at sommeren nærmede sig blev vi den grad velsignet

med, høj sol og ingen vind. Med andre ord, perfekte vejrforhold! Med et pænt fremmøde fik vi hurtigt

overstået de formelle punkter på dagsordenen. Igen i år stod der straks unge og tiggede om at komme ud og stå. Og ud kom de. Der skulle mere end koldt vand til at holde dem væk, og det er en fantastisk entusiasme og energi de bidrager med. Der blev sejlet dagen lang og man kan roligt sige at

sæsonens første dag var en stor succes. Det er efterhånden en tendens at de unge bliver mere og

mere ivrige for at komme ud tidligt på sæsonen. Vi håber på at vejret holder og at sæsonen bliver ligeså begivenhedsrig som åbeningen så skal det nok blive godt! Som formand giver dette en god mavefornemmelse for den kommende sæson, og det er en sand fornøjelse at se hvordan aktivitetsniveauet kun er steget de senere årl De formelle konklusioner fra Generalforsamlingen:

Succesen med fri vandskikoncept har vi besluttet skal fortsætte, og er vores eneste betalingsløsning for vores aktive medlemmer. Dette sikre minimalt administrativt arbejde, og gør at vi i højere grad kan fokusere på at båden får sejlet. Som juniormedlem under 18 år koster et kontingent 700 DKK og inkluderer fri vandski resten af sæsonen. For seniorer er prisen 1.000 DKK. Ligeledes har vi lavet et familiemedlemsskab som omfatter to forældre og to børn, hvor alle kan stå frit til 2.000 DKK.

Derudover har vi besluttet at man fra i år kan man betale sit kontingent vha. MobilePay til 30 48 64 51. Dette gøres fordi det betragtes som en væsentlig lettere løsning end vha. girokort.

Ligeledes blev det besluttet at fortsætte med betalte bådfører i samme omfang som sidste år. Andreas Gede og Stefan Olsgaard som sejlede flittigt sidste år, har meldt sig til igen i år. Vi håber derfor på rigtig mange timer på vandet. De resterende vagter er i skrivende stund ved at blive fordelt mellem de frivillige bådfører, således at hele


31 sommeren er dækket ind. Der vil blive uploadet en samlet bådførerplan på vores hjemmeside (www.taavk.dk) og på Facebook, så snart denne er klar. Desuden har fire nye aspiranter meidt deres ankomst. Det er både unge, som er ved at nærme sig de 18 år, som er grænsen for at bliver bådfører og nye ansigter i klubben. Uanset hvad er det er altid glædeligt velkomme nye bådføreri

Traditionen tro har vi vedhæftet formandens beretning fra generalforsamlingen til alle Jeres information, hvis i var uheldige Ikke at nå ned til Generalforsamlingen. Formandsberetning - Sæsonen 2016: Kære alle

Velkommen til generalforsamlingen for Taarbæk Vandskikiub 2016, som er vores 37. s æ s o n .

2016 byggede videre på sæsonen 2015s tiltag med at dække sommerperioden med betalte bådfører. Totalt set havde vi derfor afdækket 10 uger fordelt på vores to bådførere Andreas Gede og Stefan Olsgaard. Endnu et år har det været en stor succes med massere af aktivitet på broen - stor tak til både Stefan og Andreas, som begge lægger en stor indsats I klubben I Desuden valgte vi at køre videre med fri vandski til 200 kr. og familiemedlemskab. Initiativer, som er blevet godt modtaget at løbere, forældre og bådfører.

Sidste år sejledede vi endnu mere end året før, så der er ingen tvivl om at disse initiativer har givet større aktivitet hvilket er til stor glæde for os alle sammen. Man har tydeligt kunne mærke på medlemmerne at de har været glade for den kontinuitet det har bidraget med til TVK, og i sidste ende er det det, der gælder. De unge har været mere ivrige for at komme på vandet end det har været tilfældet i mange år og ikke en gang regn har kunne holde dem tilbage - det så fedt at se! Alt i alt må vi sige at de forskellige initiativerne forsætter med at have succes og aktiviteten og glæden blandt m e d l e m m e r n e e r s t o r.

Det er tydeligt at se at den store opgave med at sejle både er blevet fordel over flere

skuldre. Den sure tjans om at skulle sejle lørdag formiddag er pludselig ikke så sur mere, hvilket klar afspejler en større gejst og lyst til at sejle blandt bådførerne. Dette smitter klart af på løberne i sidste ende. Derudover skal Kim og Camilla have en stor tak for det arbejde de har lavet med den helt unge generation, hvor de (Camilla især) gentagne gange har ligget i vandet og hjulpet ungerne op og derfor givet dem en positiv førstegange oplevelse med vandski i TVK.

Endnu en gang har vi skulle evaluere om økonomien kunne holde til det. Vi kan dog konkludere at regnskabet fortsat hænger sammen, og i den forgange sæson har vi et en positiv medlemsfremgang, især på den yngre side. Derudover er en stor årsag til at vores økonomi hænger sammen selvfølgelig den enorme støtte vi har modtaget fra


32 vores to hovedsponsorer; Claus Borg & Partner samt Restaurant Peter Liep's Hus. Vi sætter stor pris på den økonomiske støtte begge virksomheder lægger i vores klub. Efter en sæson med masser af aktivitet på broen fulgte endnu en storslået vandskifest. Som året før måtte vi ty til alternative og mindre telte pga. krav om byggetilladelse ved brug af telte over 50m2. Som altid fandt vi en løsning, så vi både kunne afholde fest og stadig overholde den gældende lovgivning.

Til min erindring var det endnu et år glimrende vandskivand, og traditionen tro var niveauet på seniorniveauet afsindig ringe, hvor vinderen Christian Lunøe formåede at få 5 bøjer på 49, hvilket dog var en forbedring fra året før hvor ingen formåede at komme igennem 46. Jeg er derfor også overbevist om at den yngre generation snart kommer op og presser os.

Festen var til gengæld rigtig god I Det er efterhånden blevet kostume at slå rekorden for året før, og sidste år var ingen undtagelse, endnu en rekord-fest. Aldrig før er det blevet

langet så mange øl over disken. Der var især perioder i løbet af aftenen hvor der var den største bar-kø jeg nogensinde har set. Det er enormt opløftende at det store arbejde som vandskifesten kræver også bærer frugt i form af penge i klubkassen til at

drive foreningen, som bl.a. kan støtte op omkring aktiviteter som betalte bådfører, nyt udstyr m.m. Vil derfor gerne sige tak til alle de hjælpende hænder, både frivillige og sponsorer!

Tilbage er der vist kun at ønske rigtig god sæson for 2017 - håber vi får stået endnu mere på vandski og går hyggelige timer i møde på Jollehavnen.

MAD-HALLA Vikingernes efterfølger I nordisk kogekunst 1

I 30 år erfaring i mad ud af huset og mange arrangementer I Taarbæk. Vi leverer smørrebrød, fest-menu, forret, dessert, buffet, natmand

og hele receptioner. Se forslag og priser på www.madhaHa.dk. Kendt for den gode smag og rimelige priser.

Ring og få en snak om dine ønsker med Ebbe på 2049 3675


33

LAD OS VURDERE DIN BOLIG!

V ()\ei"\c'Ji'r till :il sa'ljfe eller uclleje din holiji. så kontakt os i da^ o;4 bestil en jiralis ojf iirorpli^'teiule xui'derin^. Måske har \ i allerede den ri^tl^e kober eller lejer til din boli^.

RING TIL OS PÅ TELEFON 70 70 20 05 - LÆS MERE PÅ ELTOFTNIELSEN.DK

^ H I V A N

^■ELTOFT NIELSEN

E J E N D O M S M Æ G L E R S VA L U A R M D E

D Y R E H AV E V E J 2 - 4

I VA N Ø E LT O F T N I E L S E N . O K

2930 KLAMPENBORG

E LT O F T N I E L S E N . D K

TLF 70 70 20 OS


Tmr\>&,k H-åiA-dboW -oø <^ym.i^cistlteforewiA.ø. F{2r£t et TAK. tiL flLU vorts d^Llø«, sjov«, Lvrigc og dygtig« gy»^tA.flstite -datoer, {or det stor« fr«m.rKød« ogjcres d^Ug« iver.

så et teæ-kKfj« kiktus og tate tiL vores aLtid kv.eget atetive leu/rerii^de RXtetee og vores altid telar VVRAr for evt rigtig god sft/soi^. Og efter vores tvetop afVioLdte «^-forsam.Likvg sa ved vi vvw. at de gerrt.« vil fortsO/tte til kugE/St« s.Qtsov\,.. ved vores <^-forsartcli^vg sdkm. ru>k. har satte refeord i hurtighed ,derfor v«,aviA,et <i^-forsam.Liu.g .

■&Lev der valgt et rvyt kKedlerw. til vores bestyrelse og der sfeal lyde et stort velteotocmeu. til Pia Hjortl^€E/r sorw. aflj2)serJette Parvcgaard . TA}<L tilJette for altid at vsc/re telar til feawcp .

vi sluttede af kued ruasser af hygge, dglig utad oø erv ervteelt saug. THSIND

TA K - T I L

ALCe

I

t+aber f rua få eu. dg'Lig som,mcr . vi ses Martdag d. ossept 2.oiy-.

På vegrve af bestyrelse^,, pia.

www.taarbaek.dk - din indgang til alt i Taarbæk


TAARBÆK

JAZZ OG GRILL 2017

SOMMERENS STORE

ONSDAG

7. JUNI PÅ H AV N E KAJEN

JAZZKONCERT

OG

GRILLMIDDAG. PRIS: MIDDAG 80 KR. JAZZ

40

KR.

BESTIL BILLET PÅ: K U LT U R C E N T E R E T @ S O L . D K D R I K K E VA R E R

KAN

TIL

PRISER

RIMELIGE

KØBES

ARR;

TA A R B Æ K K U LT U R C E N T E R


A U G

1 9

- • • "inr""

T A A R B Æ K L O P P E M A R K E D

LØRDAG DEN 19/8 Havnemolen den 19. august K L 11 . 0 0 - 1 4 . 0 0 TA A R B Æ K K U LT U R C E N T E R I N V I T E R E R : :

T Ø M L O F T, K Æ L D E R , K L Æ D E S K A B O G C A R P O R T

GØR ÅRETS LOPPEFUND. FÅ EGEN LOPPEBOD - BOD KOSTER KUN 60 KR. (Børnebod 10 kr.) DU KAN STILLE OP FRA KL. 9.00 MEDBRING BORD TIL DIN BOD.

(alt kan sælges, dog Ikke mad/drikke)


37

KAGEKONKURRENCE

R E G L E R :

Du skal lave en kage (til ca. 8 pers) og indlevere den lordag formiddag, den 19. august, i c a f e e n p å h a M i e k a j e n p å Ta a r b æ k Loppemarked - sammen med din kageopskrift. (indlevering senest kl. 12.00).

Vinderen vinder flot præmie! Vinderen offentliggøres kl. 14.00 Arrangør: Taarbæk Kulturcenter


38 Ta a r b æ k V i n t e r b a d e r e Sommerlykke I april fik vinteren et heftigt come back. Men bøgen er da sprunget ud, som den plejer, selvom havvandet har været usædvanligt koldt. Taarbæk

Vinterbadere er helt fyldt op med 120 medlemmer, heraf en del nye. Ven telisten er pt. lukket. Som mange har opdaget, har vi faet monteret to trådkurve yderst på badebroen til glæde for alle badende, der. mens de

befinder sig i bølgerne, kan lægge deres badekåbe eller håndklæde der. Politikens poesiekspert Thomas Bredsdorff har i avisen gjort opmærksom på et digt af en anonym irsk digter fra 800-tallct. Vi skal have én af stro ferne her:

Nu sprækker tjørnens knop; havet glider og bølger,

sommeren vugger havet i søvn, v e r d e n d æ k k e s a f b l o m s t e r.

Ordene når os med over tusinde års forsinkelse. Sommerlykken er den s a m m e .

Ta a r b æ k v i n t e r b a d e r e

Kære Alle

Tak for jeres deltagelse ved Flemmings bisættelse den 9. marts 2017 De varmeste hilsener

Tove og Eva Bart els


39 Ta a r b æ k H a v n s F r i t i d s f i s k e r e .

Den 1. april aflioldt Taarbæk Fritidsfisker Laug fiskekonkur rence og generalforsamling.

\

Vejret denne dag var helt fantastisk, høj sol og Øre sund var som et spejl at sejle på. Der blev fanget en del fisk,

og "Rasser Supermand" løb i år med 1. præmien og vil få sit navn indgraveret på vores nye vandrepokal til ære og minde om vores af døde formand Kurt Frede riksen.

2. pladsen gik til Tom K. 3. pladsen til Søren J Generalforsamlingen efter følgende i Akvariet forløb godt og der blev bl.a. op læst nogle mindeord til ære og minde for vores afdøde formand.

Ny bestjTelse blev valgt: Formand: Claus Helium Næstfonnand: Jørn Nielsen Kasserer: Helle Helium.

Bestyrelsesmedlemmer: Claus Østergaard og David Gede. Suppleanter: Tom Marcussen og Søren Johannsen


TA A R B Æ K

IF

22. maj 2017 S e n i o r

I skrivende stund ligger 1. holdet på en 2. plads i serie 2, og har selv muligheden for at sikre sig oprykning til serie 1. Noget, som for vores

lille klub vil være historisk. Dette også set i bakspejlet af at vi i år kun har 1 senior hold, men til gengæld en stor trup. Vi vil over sommeren

gøre en stor indsats for at få flere seniorer til klubben og har tanker og tiltag her.

Men vi håber stadigvæk på at flere tilskuere til vores hjemmekampe. Det er i hverfaldt noget sjovere at spille, når der er sang på langsiden mod slottet, og opfordringen herfra er da også blot, at alle

Taarbækborgere burde kigge forbi og blive en del af dette. Ungdom

Som vi har meldt ud tidligere, så har vi meget få frivillige ressourcer til rådighed i klubben. Men vi prøver at gøre hvad vi kan, og har efterspurgt jeres hjælp som forældre flere gange. Vi har fornylig

afholdt forældremøde, men meget få valgte at deltage.

På baggrund at hvad der har været sket de seneste IV2 år, så ændrer vi nu vores opsætning. Det betyder at Morten W. Larsen, går ind som senior formand og dermed kun har ansvar for senior afdelingen. Det

betyder så at vi skal bruge en ungdomsformand nu. Vi har ikke ressourcer, eller den fornødne kendskab til hvad der sker I

byen med hensyn til jeres bønr, så det er årsagen til denne ændring. Vi har prøvet forskellige ting, men må konstatere at vi har brug for en dedikeret ressource til dette område.

såfremt, at der ikke er nogen som ønsker at hjælpe til her, så vil vi i sommerferien tage konsekvensen af dette og melde tilbage til jer.


41 Nyt fra U9 Status fodbold U9 TIF Ungdom.

VI har på det seneste sagt farvel til en del spillere fra U9 der er flyttet til SIF. Meget trist men De skal alle være velkommen tilbage til TA A R B Æ K

I F.

Men det betyder at U 9 holdet i dag består af 9 aktive - typisk første og anden klasses elever.

De har alle givet hinanden håndslag på at de vil spille i TIF med fokus

på sammenhold, sjov, godt kammeratskab og masser af fodbold. De har en plan om at i samarbejde med forældre og klubben tiltrække

nye spillere der er med på denne overordnede filosofi. DERFOR Alle interesserede mellem 7 og 9 år er velkommen til træning mandag og onsdag 16:30 - 17:30. Forældregruppen omkring holdet er overbeviste om at det at

drengene har mulighed for at spille fodbold sammen i Taarbæk styrker

det sociale liv både blandt drengene - men også blandt forældrene i byen, det styrker sammenholdet og gir drengene en række fælles

oplevelser som de ikke vil opnå på samme måde i klubber udenfor. Samtidig er forældregruppen enige om at styrke forældre samarbejdet

med klubben i erkendelse af at Klubben består af medlemmerne og i dette tilfælde deres forældre.

Mvh. Niels Severin, kontakt forældre. God

sommer

Ellers vi vil bare fra klubbens side ønske jer alle en god sommer når i læser dette. Vi håber, at i også har ønsket om en fodboldklub i Taarbæk fremover til jeres børn, og dermed har lysten til at gøre en indsats.

Mvh. Bestyrelsen

Strandsti Lauget Springforbi Følg os på; https://www.facebook.CQm/strandstien


42

Vi støtter Taarbæk Idrætsforening. LY N G B Y

GIBKUSBEVTEN

TA N D K L I N I K

UndUege ChritUan Lar»«n

Dy:ehsvabakksn ■ 2930 tOampenbotg

EriecisaoBei.fj

Wiisbye

u

nco

i>t««r

m E F C I 4 4 « e 0 2 M ClixioaiiMCMrai

CK

aut. el - installatør 39 63 04 13 -39 63 04 14

Ta a r b æ k C a f e & Pizza Bar

39 64 59 90 ,

^

l AARBÆK MENIGHi;i)Sl^I)

PLADEWERKSTED

PHQT QRA D H Y

Sr

te

/Tnili\ IJ)

%rss^ r \

Nimskov&co BESKIKKET BYGGESAGKYNDIG

EN RØDE COTTAGE

ORIGINAL [ j Hitwiii

n

KiiiMtsSiM

I

3013

A u d i

f^cvxl^ BAR CLAUS BORG BLIKKENSLAGERMESTER

MICHAEL DOCTOR RASMUSSEN 39 64 54 01 • 40 59 10 60


43

Efterlysning af anekdoter/historier På opfordring fra flere foreninger vil vi gerne forsøge bringe forskellige historier med relation til såvel det gamle som det nutidige Taarbæk. Vi efterlyser derfor sjove, interessante, besynderlige o. lign. historier eller anekdoter, som kan have almen interesse for bladets læsere.

Vi vil så bringe disse i det omfang, der er plads, idet bladets samlede sideantal af trykkeritekniske årsager altid skal være deleligt med tallet 4. Det er derfor ikke sikkert, at din klumme kommer med i næstkommende

nummer, men den vil så blive bragt i et senere nummer.

Alt i el-

arbejde

Wiisbye

autoriseret el-installatør

3963 0413 og 3963 0414


S A N K T. H A N S I TA A R B Æ K Fredag d 23. juni 2017

PROGRAM:

21.30

Vores lokale ban

"Suset fra Øresund sgiilejLOJS^ vjpnO^

22.

n s ^

V>o^

CVvQstS

SPONSORER

Wiisbye

''f'dscentret ^^^^SCMeksen

Fritidscenter/Skolen Christian Falk Hansen

Kroen serverer

Taarbæk Kro

på havneji

Foreningerne under Taarbæk Nyt

Midsommervisen

Brogården Foderstoffer

med pornilip og Ulrik

BÅLET TÆNDES 22.30 FYRVÆRKERI 22.45


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.