Taarbæk Nyt 2016 1

Page 1

Ta a r B 3 e K * N Y T Ta a r n a k s s t 0 r s t e a v i s

FORAR 2016 NO. 169


Taarbæk Nyt forår 2016 blev et historisk nummer Lige som alt materiale til et nyt blad var indleveret fra foreningerne og skulle sættes op til et nyt blad, sov Niels Post stille ind i en alder af 85 år. Niels Post har i 42 år ikke alene redigeret og opsat siderne, han havde også været rundt til alle foreningerne med besked om næste deadline. Når trykkeriet ringede og sagde, at nu var næste nummer klar, kørte Niels ud og hentede dem. Gennem de seneste år har han og Klavs Olsen omdelt bladet i Taarbæk Sogn, som også omfatter Rådvad. Det er fra Bellevue i syd og til Springforbi i nord. Taarbæk Nyt 2016 april er redigeret og opsat af Poul Erik Andersen, som længe har siddet i bestyrelsen for Taarbæk Nyt og gennem mange år har Poul Erik og Niels sammen som hhv. formand og næstformand siddet i bestyrelsen for Taarbæk Idrætsforening. Læs mere om Taarbæk Nyt og om Niels Post her: https://goo.gl/NT2wtL - side 175 – Mr. Taarbæk Det er Taarbæk Idrætsforenings 100 års jubilæumsbog

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.