Page 1

Sept. 2013

Haren


Binding september 2013

Adverteerders index ASTORIA eten en feesten

blz

blz

8

JAN PLOEGER schilders

14

BEAUTY V.O.F. – fournituren

24

KRUIDENIER WOLTERS

10

BERENDS de groenteman

14

KUIN notaris

18

BOOMKER boeken+.

24

MARCEL KUIPERS bloembinderij

26

BOUWBEDRIJF W. Bruiniers

26

MARCO & MIRANDA’S haarmode

BUURTBOX

27

MULDER horloges juwelen

28

COMPUTERSERVICE Haren

2

8

OPRUIMEN EN MEER Mies Dirksen

34

CPV: Comfortabel Personen Vervoer

16

OUWERKERK OPTIEK

30

CCA TRAVEL

12

PATER schoenreparatie

10

PRAKTIJK OUDE BORG voetverzorging

36

DIGNO computers,

8

DISCUS Ekkelkamp

30

RIJWIELSERVICE OOSTERHAAR

26

ELECTRO WORLD Eelde

10

ROEDE INTERIEUR

36

FITNESSCENTRUM BODYFITHAREN

10

TIB bv. installatie en onderhoud

40

FIETSSHOP Haren

28

TJ VAN DER WOUDE verhuizingen

14

GASLIJN storing gasapparatuur

40

TOTAL HAREN

39

HANS JOLING, schilderwerken

30

UNISTEE MAKELAARS

32

HISTORISCHE KRING OLD GO

25

VANDERDONG Haren

36

HOFSTEE & HOFSTEE, klussen

24

VONDELFLAT Groningen

HUBO van der Werf

10

WALTER HOOGESTEGER schilders

18

ICARE thuiszorg

32

ZINN thuiszorg

19

J.BOLT bv aannemer

14

SENIORWEB

23

2

4


Binding september 2013

Inhoud blz Voorwoord van de voorzitter

5

In memoriam Janneke van Steenis.

6

Activiteitenagenda september 2013

7

Najaarsreis met bezoek Woudagemaal in Lemmer op 17 oktober. 2013.

9

Concerten N.N.O. seizoen 2013 – 2014.

11

Herfst - en winteractiviteiten starten weer

13

Busreis Noord-Drenthe Verslag door Koos van der Veen

15

Mantelzorgcompliment afgeschaft (Artikel ANBO landelijk)

17

Doe uw voordeel op vertoon van uw ANBO-ledenpas

20

Senioren veilig op de elektrische fiets een informatieve en praktische fietslesdag voor 60- plussers

27

Jong&Oud samen op de fiets tijdens De Nationale Monumentendagen. Organisator: ANBO Finsterwolde

31

De OV-ambassadeur helpt u op weg Bericht van Lokaal Loket Haren

33

ANBO afdeling Oldambt organiseert Herfstconcert in Winschoten op 23 november 2103

29

Telefoonnummers voor service, hulp en contact

37

Bestuursleden ANBO afdeling Haren

38

3


Binding september 2013

IN 2013 GRATIS VERHUIZEN

4


Binding september 2013

Voorwoord van de voorzitter U heeft het septembernummer van onze Binding in handen. September alweer! De zomeractiviteiten zijn of worden beëindigd. Een zomer met toch nog veel warme dagen, een busreis naar o.a. Noordwolde in twee afleveringen, (Henk Werners heeft er een dag vakantie voor opgeofferd: dank namens het bestuur!) en een viertal gezellige ontmoetingsmiddagen. Op woensdagmiddagen was de Mellenshorst open. Vertier genoeg. Het programma voor het nieuwe seizoen gaat al weer draaien zoals u in de agenda ziet. Een bijeenkomst waar ik uw bijzondere aandacht voor vraag, is de jaarlijkse ledenbijeenkomst ANBO/PCOB op woensdagmiddag 25 september om 14.30 uur in ’t Gorechthuis. Waarnemend burgemeester mw. J.G. Vlietstra en wethouder dhr.D.J.Kouwenhoven zullen ons onder meer informeren over recente veranderingen en ontwikkelingen in de WMO. Een heugelijk feit is, dat bij voldoende deelname en vervoersmogelijkheden het bronnenbad in Bad Nieuweschans weer in zicht is. In deze Binding leest u er over. Voor het kleiduivenschieten was niet voldoende belangstelling. Jammer, maar het is niet anders. Mocht er toch nog een enkele liefhebber zijn voor deze leuke sport, geef het door aan Ton Wester of een ander bestuurslid en wie weet…. Al weer geruime tijd geleden is het initiatief om een consultatiebureau voor ouderen op te richten op financiële gronden gestrand. Omdat de gemeente en de ouderenbonden vonden dat er in onze gemeente Haren toch iets dergelijks zou moeten zijn, is in gezamenlijkheid aansluiting gezocht bij een onderzoek naar kwetsbaarheid van ouderen, het “Frailty-onderzoek”. Hiervoor is samenwerking met de Harense huisartsen gezocht, maar bij hen was op dit moment geen interesse. Jammer! De beide bonden en de gemeente geven de moed nog niet op en kijken verder naar mogelijkheden. De politieke partijen zijn druk bezig met het schrijven van de programma’s voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. In het kader daarvan is aan alle politieke partijen van alle gemeenten in de provincie Groningen een manifest gestuurd, opgesteld door alle drie de ouderenbonden samen. Een manifest waarin staat waar volgens de ouderenbonden rekening mee gehouden dient te worden om een (vervolg op bladzijde 6) 5


Binding september 2013

(vervolg van bladzijde 5) samenleving te creëren waar een ieder volwaardig aan deel kan nemen. ANBO wil graag gesprekspartner zijn van de diverse partijen naar aanleiding van dit manifest. Het doet mij plezier u op onze vernieuwde website te wijzen. Als u een computer heeft, raad ik u aan om eens naar www.anbo.nl/afdeling/haren te surfen. U komt dan op een gelikte website terecht met alles over onze afdeling. Voor de adverteerders is het prettig te weten dat ook ANBO-leden van buiten het verspreidingsgebied van onze Binding en andere belangstellenden nu van hun acties op de hoogte zijn. ÷÷÷÷

In memoriam Janneke van Steenis. Tijdens mijn vakantie op Ameland bereikte mij het bericht dat de ernstig zieke Janneke van Steenis was overleden. Janneke was een markant lid van ANBO-afdeling Haren. Ik herinner mij haar als iemand die in veel zaken het belang van de vereniging tot haar belang maakte. Bij haar eigen belangen zag zij de link naar de belangen van de gemeenschap. Sociaal, niet bang te zeggen wat ze wilde, opkomen voor haar zienswijze, maar ook die van anderen willen kennen en respecteren. Haar brede belangstelling van natuur tot (fiets)verkeer, van woningbouw tot WMO-perikelen was opmerkelijk. Een bevlogen mens is ons 18 juli ontvallen. Ik wens haar man Hans en de kinderen alle sterkte toe bij het moeten missen van Janneke. Het bestuur ANBO-Haren, Anne Boersma, Voorzitter.

6


Binding september 2013

Activiteitenagenda september 2013 1 sept. 10.30 uur

Koffiedrinken (+ eten) alleengaanden in De Dilgt

4 sept. 10.00 uur

Wandelclub – vertrek Noordlaren, ‘‘De Hondsrug’’ (09.30 uur vertrek fietsen van spoorwegovergang Onnerweg)

5 sept. 10.00-11.30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst 5 sept. 13.45 uur

Bridgen in De Dilgt

5 sept. 14.00 uur

Klaverjassen en Rummikub in De Dilgt

5 sept. 14.00 uur

Spelmiddag in De Mellenshorst, Waterhuizerweg

11 sept. 13.30 uur

Fietsclub, vertrek bij De Bam, Jachtlaan

12 sept. 10.00-11.30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst 16 sept. 13.30 uur

Vertrek bij de Mellenshorst naar Bronnenbad Fontana. (bij voldoende deelname en vervoer)

18 sept. 10.00 uur

Wandelclub – vertrek Noordlaren, ‘‘De Hondsrug’’

19 sept. 10.00-11.30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst 19 sept. 13.45 uur

Bridgen in De Dilgt

19 sept. 14.00 uur

Klaverjassen en Rummikub in De Dilgt

25 sept. 13.30 uur

Fietsclub, vertrek bij De Bam, Jachtlaan (laatste maal van dit seizoen)

25 sept. 14.30 uur

Ledenbijeenkomst PCOB/ANBO in ‘t Gorechthuis

26 sept. 10.00-11.30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst 1 okt. 14.30 uur

Koersbal in huize Westerholm (eerste keer)

2 okt. 10.00 uur

Wandelclub – vertrek Noordlaren, ‘‘De Hondsrug’’

3 okt. 10.00-11.30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst 3 okt. 13.45 uur

Bridgen in De Dilgt

3 okt. 14.00 uur

Klaverjassen en Rummikub in De Dilgt

3 okt. 14.00 uur

Spelmiddag in De Mellenshorst, Waterhuizerweg

6 okt. 10.30 uur

Koffiedrinken (+ eten) alleengaanden in De Dilgt

Zie ook onze website: http://www.anbo.nl/afdelingen/haren 7


Binding september 2013

8


Binding september 2013

Najaarsreis met bezoek Woudagemaal in Lemmer op 17 okt. 2013. Wij hebben weer een najaarsreis georganiseerd op donderdag 17 oktober 2013. De reis gaat deze keer naar Friesland. We vertrekken om 08.00 uur uit Haren en gaan dan naar het Woudagemaal in Lemmer. We drinken daar koffie + iets lekkers en krijgen daarna een rondleiding tot ongeveer 12.30 uur. Dan rijden we door naar Hotel Gaasterland in Rijs voor een uitgebreide koffietafel. Daar vertrekken we dan weer omstreeks 14.30 uur en gaan door naar Allingawier voor een bezoek aan het openlucht museum, onderdeel van Aldfears Erf Route. Hier eerst 1 maal koffie/thee. Omstreeks 16.30 uur vertrekken we uit Allingawier zodat we ongeveer om 18.00 uur weer terug zijn in Haren. De kosten zijn: â‚Ź 50,00 per persoon en u kunt zicht hiervoor opgeven bij Emke Uildriks, tel. 534 82 08 of op de donderdagmorgen in ‘t Clockhuys op de ANBO inloopochtend. Het verschuldigde bedrag mag worden overgemaakt op bank ING 3782460 t.n.v. ANBO, afdeling Haren, onder vermelding najaarsreis op 17 oktober. Woudagemaal

9


Binding september 2013

Senioren fit Bij Fitnesscentrum BodyFitHaren Anjerlaan 34 9753 GC Haren  050 5340002

www.bodyfitharen.nl

10


Binding september 2013

Concerten N.N.O. seizoen 2013 – 2014. Voor u hebben wij de volgende concerten uitgezocht:

2013: Donderdag 7 nov.: Harpiste Lavinia Meijer te gast bij het NNO. Tailleferre - Concertino voor harp en orkest Bruckner - Symfonie nr. 6

2014: Donderdag 23 jan.: Symphonie Fantastique Rossini - Ouverture L‘Italiana in Algeri Saint-Saëns - Pianoconcert nr. 2 Berlioz - Symphonie Fantastique Zaterdag 15 febr.: Valentijnsconcert Ravel - Pavane pour une infante défunte Bartók - Muziek voor snaarinstrumenten slagwerk en celesta Mozart - Concert voor twee piano’s en orkest KV 365 Stravinsky - Suite uit De vuurvogel, versie 1919 Donderdag 8 mei: Brahms en Dvořák op hun mooist. Brahms - Pianoconcert nr. 2 Dvořák - Symfonie nr. 9 De kaarten voor de eerste rang zijn € 25,00; voor de tweede rang € 17,50. Dit is via de luisterclub van het NNO. De concerten beginnen steeds om 20.15 uur en eindigen omstreeks 22.30 uur. Bij uw opgave ook graag uw bank- of gironummer doorgeven. Het bedrag wordt automatisch éénmalig van uw rekening afgeschreven en de kaarten worden u toegezonden. Graag aangeven of u vervoer nodig heeft. U wordt omstreeks 19.15 uur gehaald, kosten € 4,00 p.p. Opgave bij Emke Uildriks, tel. 050 534 82 08; E-Mail: emkeuildriks@kpnplanet.nl

11


Binding september 2013

12


Binding september 2013

Herfst - en winteractiviteiten starten weer Als u dit leest is het zomerseizoen weer voorbij. We beginnen weer met frisse moed aan al onze herfst/winteractiviteiten.

Kaarten, bridgen en Rummikub in De Dilgt: (donderdag om de 14 dagen). Op 5 sept. begint het kaarten, sjoelen en rummikub spelen weer in De Dilgt. Dit is een activiteit die samen met bewoners van De Dilgt plaatsvindt. Het zou leuk zijn als er weer nieuwe leden van de ANBO mee gingen doen. Het kaarten en Rummikub spelen begint om 14.00 uur en eindigt om 16.30 uur. Het gebeurt in de even weken. Het Bridgen begint om 13.45 uur en duurt tot ongeveer 16.45 uur Ouderen vervoer brengt en haalt u gratis naar deze activiteit. Het tel.nr. van ouderenvervoer is: 06 23 10 77 53. Data: 5 sept. 19 sept. 3 okt. 17 okt. 31 okt. enz. De data staan vermeld in de activiteitenagenda van De Binding.

Spelmiddag: (elke 1e donderdag van de maand). De eerste spelmiddag is op donderdag 5 september a.s. Deze activiteit is in het buurthuis De Mellenshorst, Waterhuizerweg 36. We gaan weer klaverjassen, sjoelen, jokeren en biljarten. Bij voldoende deelname (minimaal 3), gaan we ook rummikub spelen. We beginnen om 14.00 uur. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Tot ziens op 5 september.

Fontana: (elke 3e maandag van de maand). We willen weer starten met bezoek aan het ‘‘Fontana Bronnenbad’’ in Bad Nieuweschans. Graag opgeven als u mee zou willen. De eerste keer is maandag 16 sept. a.s. We vertrekken bij het buurthuis De Mellenshorst, omstreeks 13.15 uur. Het kan alleen doorgaan als er voldoende vervoer is. Opgave voor 12 september 2013 bij: Emke Uildriks, Middelhorsterweg 86, tel. 534 82 08.

Koersbal: (iedere dinsdagmiddag in Westerholm). De eerste speelmiddag van het koersbal is op: Dinsdag 1 oktober, 14.30 uur in Westerholm.

Wij wensen een ieder weer plezier.

13


Binding september 2013

14


Binding september 2013

Busreis Noord-Drenthe Donderdag 11 juli was deze middagtocht. Ook was er een zelfde middagtocht op 18 juli. Om 13.00 uur zou de bus bij de Mellenshorst zijn. Het werd wat later, maar daarom niet getreurd. Na nog enige opstapplaatsen gingen we vol goede moed op weg. Onze reisleider, Henk Werners, vertelde bij elke plaats, waar we doorheen reden, iets interessants. Hij had de reis weer ontzettend goed voorbereid. In de loop van de middag kwamen wij bij het Vlechtmuseum in Noordwolde aan. We waren toen al door de volgende plaatsen gereden Yde; De Punt; Donderen; Norg; Westervelde; Veenhuizen; De Weper; Oosterwolde; Appelscha; Elsloo; Boijl; Oosterstreek en Noordwolde In het museum kregen wij koffie/thee met speciale koek met boter er op. Daarna gingen wij in groepen het museum bekijken. Bij iedere groep was er een gids, deze gaf tekst en uitleg. Het bleek dat vlechten een uitstervend beroep aan het worden is. Een paar oudere mannen beheersen het vlechten nog. Het was leuk om dit museum te bekijken. Daarna gingen wij weer huiswaarts. Zowel voor als na het museum reed de bus langs schitterende landschappen en vrij smalle wegen. De chauffeur werd bedankt voor zijn rijden en Henk voor het uitstippelen van de mooie route en de uitleg daarbij. Begin van de avond waren wij weer thuis. Op de terugreis zijn wij door de volgende plaatsen gereden: Zandhuizen; Oldeberkoop; Makkinga; Donkerbroek; Haule; Haulerwijk; Een; Norg; Langeloo; Lieveren; Bunne; Eelde en naar Haren. Al met al een schitterende middagtocht. Uw verslaggever, Koos van der Veen

15


Binding september 2013

16


Binding september 2013

Mantelzorgcompliment afgeschaft. Zowel het mantelzorgcompliment van 200 euro per jaar als de hoge vrijstelling op de erfbelasting voor kinderen die mantelzorg verlenen aan een van hun ouders, komt per 1 januari 2015 te vervallen. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid die onlangs naar de Tweede Kamer is gegaan. Gemeenten worden verantwoordelijk voor het waarderen en erkennen van mantelzorgers.

Vrijstelling. Het mantelzorgcompliment is onder bepaalde voorwaarden bedoeld als blijk van waardering voor het goede werk van mantelzorgers ĂŠn een tegemoetkoming in de kosten, die volgens belangenvereniging Mezzo jaarlijks per mantelzorger gemiddeld 1100 euro bedragen aan reis-, telefoon- en andere kosten. Onder bepaalde voorwaarden komt een inwonend kind als de ouder overlijdt nu ook in aanmerking voor een vrijstelling van 600.000 euro. Dat is net zoveel als een partner belastingvrij kan erven, terwijl anders een kind 20.000 euro belastingvrij van de ouders kan erven. Wetsontwerp WMO 2015. Van Rijn heeft de Tweede Kamer in het kader van het wetsontwerp WMO 2015 laten weten dat het mantelzorgcompliment in zijn huidige vorm verdwijnt. Het budget voor het mantelzorgcompliment wordt toegevoegd aan het gemeentefonds. Gemeenten moeten straks in hun verordening vastleggen hoe ze mantelzorgers willen waarderen. Nu steeds meer zorg vanuit de landelijke AWBZ naar de gemeentelijke WMO gaat, lijkt het logisch dat ook gemeenten meer voorzieningen treffen voor mantelzorgers. Mezzo vindt echter dat het een taak van het Rijk moet blijven; de vrijwilliger moet zijn kosten via de belasting kunnen aftrekken of een subsidie krijgen. Willekeur. ANBO is altijd groot voorstander geweest van waardering van mantelzorgers via het mantelzorgcompliment. Nu gemeenten die taak overnemen is de kans groot dat mantelzorgers onder voorwaarden in de ene gemeente wel een vergoeding krijgen en in de andere gemeente niet. De vrijstellingsregeling voor de erfbelasting die nu geldt, leidt echter tot willekeur. Als erfgenaam moet men namelijk als ouder en kind hebben samengewoond en beiden geen partner hebben. Is dat allemaal niet het geval -hoewel er een intensieve mantelzorgrelatie is geweest- dan komt men niet in aanmerking voor de hogere vrijstelling.

17


Binding september 2013

18


Binding september 2013

19


Binding september 2013

Doe uw voordeel op vertoon van uw ANBO-ledenpas (TOON UW PAS DIRECT BIJ AANKOOP, KOM NIET ACHTERAF MET DE PAS). BEAUTY V.O.F. – FOURNITUREN, Kerkstraat 6, tel. 050-5351174. Geeft 10 % korting op het gehele assortiment, uitgezonderd naaimachines. www.beautyvof.com BELCOMPANY, Rijksstraatweg 187C, Haren 5 % korting op het hele assortiment mobiele telefoons.(uitgezonderd prepaid producten) www.belcompany.nl BOOMKER boeken+. Rijksstraatweg 205, Haren. www.boomker.nl 5 % korting op wenskaarten, Engelse boeken en luisterboeken. BUITENKAMP Herenmode, Vismarkt 8 (bij het Koude Gat) in Groningen. tel. 050-3180632. Korting 10 % op hun kledingcollectie. Niet bovenop kortingen bij acties en opruiming. CPV: Comfortabel Personen Vervoer. www.comfortabelpersonenvervoer.nl Met kortingen van en naar een luchthaven op vertoon van uw ANBO pas. Vervoer uit een kleine regio, geen lange omwegen Informatie: dhr. F.J. v.d. Molen Tel. 06 25 06 71 13 of mevr. D. Elzinga Tel. 0612 86 49 36 DIERPLEZIER HAREN. Kromme Elleboog 44. 10 % korting op alle non-food produkten. www.dierplezierharen.nl DIGNO computers, Rijksstraatweg 132, tel. 050-5349965 Bij aanschaf van een F1 helpcontract € 15,- extra korting. Hierbij komt de hulp bij u thuis op € 10,- per 15 minuten. Normaal € 60,- per uur. Vraag naar de voorwaarden: bel of mail info@digno.nl www.digno.nl DISCUS Ekkelkamp, Rijksstraatweg 135, Haren. tel. 050-5350215 10 % korting op tuin- en dierartikelen www.discus.nl/zoek_een_winkel/discus_ekkelkamp_haren.aspx FITNESSCENTRUM BODYFITHAREN Anjerlaan 34, Haren tel. 0505340002 geeft u bij inschrijving een gratis T-shirt en berekent u geen inschrijfgeld van € 25, www.bodyfitharen.nl FLORA & FAUNA, Rijksstraatweg 32, Glimmen 10 % korting op tuin- en dierartikelen. www.floraenfauna.nl/ FOLKERT KONINGS Witgoedspecialist, Jachtlaan 5 en aan de parkeerplaats van AH tel. 050-5347223 www.folkertkonings.nl Korting 5 % op alles (geldt niet bij aanbiedingen)

20


Binding september 2013

HANS JOLING, schilderwerken, Felland Noord 6, Haren. tel. 050-5349990. 10% korting op materiaal; € 20,00 extra korting winterschilder per project. www.hansjoling.nl HOFSTEE & HOFSTEE bv, Mellenssteeg 73, 9753 HM Haren. 10 % korting op alle aansluiting- en reparatiewerkzaamheden. HOMAN comfortabel slapen, Rijksstraatweg 167, Haren, tel. 050-5344235 www.homan-haren.nl 10 % korting op matrassen (buiten lopende acties om). JACOB, Meerweg 13, 9752 JA Haren Winkel in damesmode, heren en dames nachtkleding, heren en dames ondergoed, hudson panty’s, sokken en bedtextiel. 5 % korting op alle artikelen. JAN PLOEGER Woondecoratie / Schilders. Kromme Elleboog 46, 9751 RE Haren. tel.: 050-5344863, 20 % KORTING op gedeelte werkloon WINTER BINNENSCHILDERWERK bij minimaal 3 mandagen werk. www.janploeger.nl KAPSALON MARIAN , Kerkstraat 41 Haren. Elke dinsdag en donderdag 10 % korting op alle behandelingen voor dames en heren. KLAAS DILLEMA BLOEMSIERKUNST, Molenweg 7, Haren, tel. 050-5259793. 10 % korting op snijbloemen en planten, met uitzondering van bloemwerken. www.dillemabloemsierkunst.nl KRUIDENIER WOLTERS, Meerweg 42 Haren. Aanbieding: Merlotwijn van € 6,25 voor € 4,99. MARCEL KUIPERS Bloembinderij, De Brinken 7, Haren tel. 5341261. Op vertoon van uw ANBO pas krijgt u van ons 10% korting op alle bloemen en planten. www.bloemistgroningen.nl MARCO & MIRANDA’S Haarmode, Molenkampsteeg 10. tel. 050-5344303. Dames: Na 10 x wassen en watergolven/föhnen, de elfde keer gratis of bij 10 keer knippen - gratis wassen en watergolven/föhnen. Heren op donderdag 10 % korting op het knippen. www.mm-haarmode.nl MILLER & CANEFIELD LINGERIE, Rijksstraatweg 150, Haren. 10 % korting op alle artikelen. www.millercanefield.nl/haren OPRUIMEN EN MEER, Professional Organiser Mies Dirksen Hemmenkamp 33, Haren, tel. 06-10664775 geeft ANBO leden 5% korting op de kosten van verrichtte werkzaamheden. www.opruimenenmeer.nl OUWERKERK OPTIEK, Meerweg 11, Haren en Stationsweg 55, Zuidlaren. Geeft 10 % korting bij aanschaf van een complete bril of glazen, tot maximaal € 75, www.ouwerkerkoptiek.nl 21


Binding september 2013

ROEDE INTERIEUR, Middelhorsterweg 69a, tel. 050-5340973 10 % korting op parket, laminaat, tapijt, vinyl, marmoleum vitrage en gordijnen, zonwering en jaloezieën. (geldt niet bij acties en opruiming) RIJWIELSERVICE OOSTERHAAR, Molenkampsteeg 12, tel. 050-5346718. Verstrekt 5 % korting op nieuwe fietsen, op de Spartalon (fiets met trapondersteuning) en op reparaties, accessoires en onderdelen (niet op actieprijzen of aanbiedingen). www.rijwielserviceoosterhaar.nl THE PHONE HOUSE Haren, Rijksstraatweg 193; tel. 050-535 03 22 10 % korting, met uitzondering van opruimingsartikelen en beltegoed opwaardeerkaarten. www.phonehouse.nl/winkel-detail/haren TIB bv. installatie en onderhoud, Middelhorsterweg 30, tel. 050-5349902. 10 % korting op materiaal in de winkel en/of materiaal geleverd bij montage. (geldt niet bij offerte en niet op de uren) www.tib.nl TOTAL HAREN, Rijksstraatweg 227a, tel. 050-5340757 Exploitant: P. Winterwerp. Korting op benzine 1½ eurocent per liter. Op diesel en LPG 1 eurocent per liter. Autowassen tegen abonnementsprijs. UNISTEE MAKELAARS, Rijksstraatweg 142, 9752 BM Haren tel. 050-5352020, www.unistee.nl 10% korting bij aankoop/verkoop en taxatie. VANDERDONG Haren, Felland Noord 8, tel. 050-5344813 10 % korting op al uw onderhoud en reparatie. Uitgezonderd aanbiedingen. www.vanderdongharen.nl VERHUIS VRIEND geeft 10% korting. U betaalt eenmalig slechts € 17,95 voor alle verhuisberichten die u moet versturen naar bedrijven en instanties. Ga naar http://www.verhuisvriend.nl/verhuizen/postverhuizen/korting/ouderenorganisaties/ANBO/Haren WALTER HOOGESTEGER schilders, Onnerweg 69, Haren € 50, per man, per dag, extra korting op winterschilderwerk € 25, per man, per dag, extra korting op buitenschilderwerk www.walterhoogestegerschilders.nl WOLDRING Meubel, Friesestraatweg 145, tel. 050-5791222 en WOLDRING Porselein- en cadeauartikelen, Stoeldraaierstraat 25, ·Groningen, tel. 050-3133880 geven 5 % korting op hun artikelen. www.woldring.nl

22


Binding september 2013

ADVERTENTIE

COMPUTERCURSUSSEN Vanaf 30 september start SeniorWeb Haren weer met cursussen en workshops. We besteden ook aandacht aan het werken met tablets ( iPad of Android ). Senioren die meer met de computer willen doen, of juist de basisvaardigheden goed willen leren, weten de weg naar SeniorWeb te vinden. Wat we in de aanbieding hebben kunt u horen en zien op onze voorlichtingsmiddag. Deze is op: dinsdag 17 september 14.00 uur in De Mellenshorst, Waterhuizerweg 36, Haren. Aanmelden: 06 23542073 of via info@seniorwebharen.nl 23


Binding september 2013

HOFSTEE&HOFSTEE bv HULP NODIG BIJ: -aansluiten van keukenapparatuur, internet of andere apparatuur -reparatiewerkzaamheden -opruimen zolder/schuur/huis -administratie, zowel privĂŠ als voor uw bedrijf -elke andere kleine klus of reparatie die u hebt Kortom: u heeft een betrouwbaar iemand nodig?

Bel: 050-5345612, en wij komen! Of mail: hofstee@live.nl

HOFSTEE&HOFSTEE bv Mellenssteeg 73, 9753 HM Haren

24


Binding september 2013

Historische kring Old Go (advertentie)

Joepie, mijn hondje geniet van onze lange wandelingen door Haren en omstreken. Laatst liepen we door het poortje aan de Rijksstraatweg dat naar de Kroonkampweg leidt en zagen dit veelkleurige tegeltableau. Nu zijn hondjes bijna kleurenblind, maar Joepie vond het prachtig en schuurde er met zijn kopje tegenaan. Een typisch 50/60tiger jaren ontwerp, maar in het gemeentearchief was er niets over terug te vinden. Weet U het?

Bent U ge誰nteresseerd in de geschiedenis van Haren en omstreken? Wordt lid van de Historische Kring Old Go en ontvang ons blad. We luisteren ook graag naar oude verhalen van dorpsgenoten en leggen die vast. www.oldgo.nl, telefoon: 050-5340834 25


Binding september 2013

Voor alle ANBO leden: Op vertoon van uw ANBO pas krijgt u van ons 10% korting op alle bloemen en planten

26


Binding september 2013

Senioren veilig op de elektrische fiets een informatieve en praktische fietslesdag voor 60- plussers die een elektrische fiets hebben óf overwegen een elektrische fiets aan te schaffen overwegen een elektrische fiets aan te schaffen Het aantal fietsende 60- plussers neemt toe, mede dankzij de elektrische fiets. De e- bikes maken het fietsen lichter en comfortabeler. Maar het kent ook risico’s. De snelheid is hoger bij zowel het starten als bij het nemen van bochten. De snelheid in combinatie met een trage(re) reactiesnelheid en het moeilijk(er) kunnen overzien van nieuwe en complexe verkeerssituaties, kan ongelukken veroorzaken. Om 60- plussers vertrouwd te maken met de elektrische fiets en (complexe) verkeerssituaties, organiseert De Fietsersbond in samenwerking met de provincie Groningen een e- bike lesdag. Deze informatieve en praktische fietslesdag is bedoeld voor 60- plussers die een elektrische fiets hebben óf overwegen een elektrische fiets aan te schaffen. Organisatie: De Fietsersbond; de Fietsschool In samenwerking met/ met medewerking van: de provincie Groningen, de gemeente Haren, de politie en de lokale rijwielzaken:  de Fietsspecialist Jaap Glastra (Kerkstraat 12)  de Fietsshop (Meerweg 17)  de Rijwielspecialist Oosterhaar (Molenkampsteeg 12) (vervolg op bladzijde 29)

U bent hartelijk welkom bij de voorlichting over Buurtbox Haren op : maandag 23 september en donderdag 3 oktober Locatie: Stichting Torion, Kerklaan 5, 9751 NK Haren Tijd: 14.30 – 16.00 uur Informatie: Jetske Tammeling / Marion Roelfs “Kan iemand mij helpen met mijn afstandsbediening? Mijn pc heeft een probleempje. Ik ben alleen en zoek iemand om mee te fietsen. Wie kan even helpen een lamp op te hangen? Ik houd van voorlezen bij kinderen. Wie vindt dat leuk?“

Buurtbox is de sociale en digitale marktplaats van vraag en aanbod van buurtgenoten vóór buurtgenoten! De Buurtbox gaat om kleine diensten aan elkaar met gesloten portemonnee.

Kijk voor meer informatie op www.buurtboxharen.nl of bel 06 - 58956719

Uw buurt biedt kansen. Gebruik ze! 27


Binding september 2013

Tarwe op Tholen

28


Binding september 2013 (vervolg van bladzijde 27)

Programma e- bike lesdag voor senioren U komt op uw eigen fiets naar de cursuslocatie! 08:45 uur Ontvangst met koffie & thee 09:00 uur Welkomstwoord door wethouder Theo Berends Toelichting op het programma en de informatiemap door de fietsdocenten 09:15 uur Presentatie over de elektrische fiets 10:00 uur Pauze met koffie & thee 10:15 uur Verdeling deelnemers over twee groepen. Beiden doorlopen de volgende programmaonderdelen: 1 Testen van verschillende e- bikes op een parcours, samen met de lokale rijwielhandelaren. Tevens worden fietsvaardigheden geoefend, zoals achterom kijken, evenwicht bewaren, bochten maken, stoppen en weer opstappen. 2 De motorische vaardigheden worden geoefend, met tips en adviezen om veilig open van de fiets te stappen + fietsgymnastiek onder begeleiding van een bewegingsdocent en een reactie- en balanstest onder begeleiding van een fietsdocent

12:15 uur Lunch 12:45 uur Presentatie over verkeersveiligheid (o.a. plaatselijke situaties) 13:30 uur Instructie over groepsfietsen 13.40 uur Fietstocht door de gemeente, met bespreking van situaties die onduidelijk of gevaarlijk zijn 14:45 uur Pauze met koffie & thee 15:00 uur Bespreking fietstocht en evaluatie, met medewerking van de gemeente, de politie en de lokale afdeling van De Fietsersbond Wanneer:

maandag 23 september 2013

Waar:

gemeentehuis Haren

Kosten:

€ 5,= p.p. contant betalen aan De Fietsersbond

Aanmelden: vóór 7 september a.s. via het aanmeldformulier dat verkrijgbaar is bij: 

het gemeentehuis

www.haren.nl

www.fietsersbond.nl

Het aanmeldformulier vóór 7 september 2013 inleveren bij de Fietsspecialist, de Fietsshop, de Rijwielspecialist of het gemeentehuis. Let op vol=vol. Het maximale aantal deelnemers bedraagt 30. In de week van 16 september 2013 ontvangt u van De Fietsersbond een bevestiging van uw deelname.

29


Binding september 2013

30


Binding september 2013

Jong&Oud samen op de fiets tijdens De Nationale Monumentendagen !! Zaterdag 14 september organiseert ANBO, wijk Finsterwolde, de jaarlijkse fietstocht voor Jong&Oud door en rondom Finsterwolde over een afstand van 30 kilometer. Starten vanaf 12.30 uur tot 13.30 uur vanaf de “Pyramide”, Hoofdweg 110 te Finsterwolde. Kerk en Toren Finsterwolde

U komt door natuurgebieden met uitzicht over water en met mooie vergezichten. Onderweg zijn meerdere bedrijven, instellingen en musea open voor bezichtiging en het verzorgen van het inwendige van de mens is ook prima geregeld. Dit alles is bij de kosten van deelname inbegrepen. Na het volbrengen van deze fietstocht zal muziekvereniging “Excelsior” van 16.30 - tot 17.30 uur een muzikaal optreden verzorgen, in of rondom de “Pyramide”. Kosten voor deelname ANBO-leden: € 1.-. Niet leden € 3.50. Kinderen t/m 12 jaar gratis deelname. Inschrijven gaarne voor donderdag 12 september 2013 bij onderstaande personen. A.Jacobs

tel.0597-331886

K.Bolland

tel.0597-331941

G. Oosterhuis tel.0597-421501 e-mail sgkwant@hetnet.nl Voor meerdere informatie zie Stoomgemaal Winschoten

www.anbo.nl/oldambt

31


Binding september 2013

32


Binding september 2013

De OV-ambassadeur helpt u op weg Wilt u graag gebruik maken van het openbaar vervoer? Maar weet u niet hoe laat de bus vertrekt? Hoe u aan een kaartje voor de bus komt? Waar u kunt in- en uitstappen? Hoe de OV-chipkaart werkt? Het openbaar vervoer is gemakkelijk en comfortabel. In Haren rijden bussen langs het winkelcentrum, de P+R plaats, verzorgingshuizen en naar ziekenhuizen en andere belangrijke bestemmingen. Naast dat het gemakkelijk is ontmoet u ook andere mensen en is er gelegenheid om een praatje te maken. Maar de afgelopen jaren is er veel veranderd in het openbaar vervoer en wie al jaren geen gebruik meer heeft gemaakt van het openbaar vervoer heeft vaak veel vragen en voelt zich niet meer vertrouwd. Daarom zijn er in Haren twee OV-ambassadeurs opgeleid die de inwoners van Haren hierbij kunnen helpen. De OV-ambassadeur is een ervaren reiziger die daarnaast ook nog een training heeft gevolgd. De OV-ambassadeur kan u als inwoner van de gemeente Haren helpen bij het plannen van een reis, informatie geven over de tarieven en bijvoorbeeld een eerste keer meerijden om zo meer vertrouwd te raken in het openbaar vervoer. De OV ambassadeur kan zelfs bij u thuis langskomen om in alle rust het één en ander uit te leggen en bijvoorbeeld een OV-chipkaart aan te vragen. Dit alles is een initiatief van de gemeente Haren in samenwerking met het Lokaal Loket Haren. Voor meer informatie of het maken van een afspraak met één van de OV-ambassadeurs kan men terecht bij het Lokaal Loket Haren. Het Lokaal Loket is iedere werkdag geopend van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt langskomen of telefonisch contact opnemen. Lokaal Loket Haren Kerklaan 5, 9751 NK Haren, tel. 050 - 535 24 10.

33


Binding september 2013

Opruimen doe je zo PROFESSIONELE ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING BIJ AL UW OPRUIMWERKZAAMHEDEN Bijvoorbeeld :

     

VERHUIZEN VAN GROOT NAAR KLEIN OPNIEUW INRICHTEN VAN KASTEN OPRUIMEN VAN EEN TOTALE INBOEDEL BIJHOUDEN EN OPSCHONEN VAN DE ADMINISTRATIE EEN INDEX MAKEN VOOR NABESTAANDEN HET ORDENEN VAN EEN VERZAMELING

INTEGER, BETROUWBAAR EN RESULTAATGERICHT EEN INTAKEGESPREK IS GEHEEL VRIJBLIJVEND 5% KORTING VOOR ANBO LEDEN

Van chaos naar ruimte!

OPRUIMEN EN MEER Mies Dirksen Professional organizer Hemmenkamp 33 9751 NX Haren Telefoon 06-10664775 info@opruimenenmeer.nl www.opruimenenmeer.nl

34


Binding september 2013

ANBO afdeling Oldambt organiseert: In het kader van het 112 en 1/2 jarig bestaan van ANBO organiseert afdeling Oldambt het:

ANBO Jubileum Herfstconcert op zaterdag 23 november 2013 in de Vennekerk te Winschoten. Het zeer bekende Chr. Mannenkoor ALBATROS zal dit concert verzorgen. Zij zullen Russische, Groningse en Engelstalige liederen brengen. In eerste instantie is het de bedoeling onze ANBO-leden uit de provincie Groningen hiervoor uit te nodigen, maar ook niet leden zijn natuurlijk van harte welkom. Het concert zal beginnen om 19.30 uur en de entreeprijs voor ANBOleden bedraagt â‚Ź 5,00 p.p. Niet leden betalen â‚Ź 7,50 p.p. Er is plaats voor ca. 650 bezoekers. Een eventueel batig saldo is voor een goed doel. Voor het vervoer van Haren naar Winschoten zal een autobus ingezet worden, waar u gratis gebruik van kunt maken. Tot 18.30 uur kunt bij de Mellenshorst instappen. Na afloop van het concert brengt de bus u weer bij de Mellenshorst terug. U kunt zich aanmelden bij: Emke Uildriks tel. 534 82 08 of Geesje Philips tel. 534 70 84.

35


Binding september 2013

36


Binding september 2013

Telefoonnummers voor service, hulp en contact! Inloop/ontmoeting in ‘t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren, tel. 533 95 60. Elke donderdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur. Aanspreekpunt Belastingzaken Geesje Philips tel. 534 70 84 Formulieren en hulpmiddelen: Piekie Siersema tel. 534 73 50 Hulp bij kleine klusjes: Koos van der Zee P.D.Toxopeus Jochum Wobbes Jaap Boersma Egbert Reurich Derk Jan du Corbier

tel. 534 60 67 tel. 534 59 57 tel. 534 49 00 tel. 534 81 30 (naaimachine problemen) tel. 534 06 85 (computerproblemen) tel. 534 63 75 (computerproblemen)

Ziekte en kroonverjaardagen: Anita Jeltes tel. 280 40 55 Jeanne v.d.Linden tel. 534 34 20 Riekje du Corbier tel. 534 63 75 Koosje Dijkema Atty Zuidema tel. 534 88 81 Agnes Annink tel. 534 51 21 Anneke Luis tel. 409 46 57

(postcode 9751) (postcode 9751) (postcode 9752) (postcode 9752) (postcode 9753) (Onnen en Glimmen) (Noordlaren)

Ouderenbusje: tel. 06 23 10 77 53 Rijdt gratis naar ANBO-activiteiten in de gemeente Haren. Medische keuring voor rijbewijsverlenging:  De heer A. Jager tel. 534 38 67 (bellen voor afspraak, kosten € 35,00).  Mevr. G. Gulsima: tel. 06 14 71 65 43 (bellen voor afspraak, kosten € 30,00) Aanwezig: 2e week van de maand op dinsdagmiddag. Algemene Hulpdienst Haren (AHH) Kerklaan 5, tel. 535 41 73. Lokaal Loket, valt onder Torion, Kerklaan 5, tel. 535 24 10 Bellen tussen 10.00 – 12.00 uur, voor hulp en vragen t.a.v. wonen, welzijn en zorg. Geldt ook voor het aanvragen van huishoudelijke hulp.

37


Binding september 2013

Bestuursleden ANBO, afdeling Haren Functie/naam Voorzitter: Anne Boersma, Onnerweg 5, 9751 VA Haren Secretaris; Geesje Philips, Kamperfoelieweg 3, 9753 ER Haren Penningmeester: Henk Winters, Seringenweg 14, 9753 EK Haren Activiteiten: Emke Uildriks, Middelhorsterweg 86, 9751TH Haren Lid: Harm Warringa, Botanicuslaan 26, 9751 AD Haren Lid: Ton Wester, Emmalaan 3C, 9752 KR Haren Ledenadministratie: Jans Uildriks, Middelhorsterweg 86, 9751TH Haren

@

5348036

jaboersma@planet.nl

5347084

geesjephilips@online.nl

5347890

he.winters@planet.nl

5348208

emkeuildriks@kpnmail.n l

5349841

hwarringa@hetnet.nl

5349621

twester@ziggo.nl

5348208

uildriks@hetnet.nl

Bankrekening ING: 3782460 t.n.v. ANBO afd. Haren, Seringenweg 14, Haren (hierop geen contributies storten s.v.p.) Ons IBAN nummer is: NL85INGB0003782460. Contributie: € 37,30 per jaar. Contributie tweede lid op hetzelfde adres: € 33,80 per jaar. Het contributie betalingsverzoek ontvangt u van het hoofdkantoor in Woerden. Landelijke bureau: ANBO Servicecenter: tel. 0348 4666 66, E-mail: info@anbo.nl Website: www.anbo.nl. (postadres: Houttuinlaan 3, 3447GM Woerden). De Binding is het verenigingsblad van ANBO afdeling Haren en verschijnt 10 x per jaar. Kopij voor de Binding kan (bij voorkeur per E-mail) ingediend worden bij de secretaris. Website ANBO afd. Haren: www.anbo.nl/afdelingen/haren

38


Binding september 2013

Autowassen evt. met bediening 5) 4) 2) 1)

Wassen, drogen Wassen, drogen, hotwax Wassen, drogen, hotwax, onderkant Wassen, drogen, hotwax, onderkant, polish en extra wassing

Prijs € 4,00 € 6,00 € 8,50 € 12,00

Anboprijs € 3,00 € 4,50 € 6,50 € 9,50

Op donderdag en vrijdag is er iemand die uw auto kan uitzuigen

Complete wasbeurt (op afspraak) Wassen, uitzuigen, ramen & dashboard schoon € 25,00

Autopoetsen (op afspraak) Uw auto helemaal met de hand gepoetst en van binnen en buiten weer als nieuw. Prijsindicatie € 80,00 - € 95,00.

Brandstof… hulp bij het tanken Olie peilen, lampje vervangen, bandenspanning... meestal kunnen we wel even helpen (1,5 ct/ltr korting voor Anbo leden)

7 dagen per week open tot 22.00 uur

Total Haren Rijksstraatweg 227A 050 - 534 07 57

39


Binding september 2013

40

Binding sep '13 kleur  

Binding sept. 2013