Page 1

Okt. 2013

Haren


Binding oktober 2013

Adverteerders index ASTORIA eten en feesten

blz

blz

8

JAN PLOEGER schilders

14

BEAUTY V.O.F. – fournituren

24

KRUIDENIER WOLTERS

10

BERENDS de groenteman

14

KUIN notaris

18

BOOMKER boeken+.

24

MARCEL KUIPERS bloembinderij

26

BOUWBEDRIJF W. Bruiniers

26

MARCO & MIRANDA’S haarmode

BUURTBOX

27

MULDER horloges juwelen

28

COMPUTERSERVICE Haren

2

8

OPRUIMEN EN MEER Mies Dirksen

34

CPV: Comfortabel Personen Vervoer

16

OUWERKERK OPTIEK

30

CCA TRAVEL

12

PATER schoenreparatie

10

PRAKTIJK OUDE BORG voetverzorging

36

DIGNO computers,

8

DISCUS Ekkelkamp

30

RIJWIELSERVICE OOSTERHAAR

26

ELECTRO WORLD Eelde

10

ROEDE VLOEREN

36

FITNESSCENTRUM BODYFITHAREN

10

TIB bv. installatie en onderhoud

40

FIETSSHOP Haren

28

TJ VAN DER WOUDE verhuizingen

14

GASLIJN storing gasapparatuur

40

TOTAL HAREN

39

HANS JOLING, schilderwerken

30

UNISTEE MAKELAARS

32

HISTORISCHE KRING OLD GO

23

VANDERDONG Haren

36

HOFSTEE & HOFSTEE, klussen

24

VONDELFLAT Groningen

HUBO van der Werf

10

WALTER HOOGESTEGER schilders

18

ICARE thuiszorg

32

ZINN thuiszorg

19

J.BOLT bv aannemer

14

SENIORWEB

23

2

4


Binding oktober 2013

Inhoud

blz

Voorwoord van de voorzitter

5

Fietsen met de ANBO

6

Activiteitenagenda oktober 2013

7

Even voorstellen…Julia Tammeling

9

UITNODIGING najaarsvergadering op donderdag 31 oktober, aanvang 13.45 uur

11

Najaarsreis met bezoek Woudagemaal in Lemmer op 17 oktober. 2013.

13

NNO Concert op 7 november 2013

15

ANBO regio Noord zoekt een regioadministrateur verzoek van regio Noord

17

Doe uw voordeel op vertoon van uw ANBO-ledenpas

20

Wie heeft nog foto's en verhalen over de oude zwembaden in de gemeente Haren? Activiteit van ‘Old Go’

23

ANBO-bijeenkomst over de gemeenteraad verkiezingen in maart 2014.

25

Klootschieten 2013, eindscore

27

Richtlijnen voor de afdeling Haren

31

ANBO afdeling Oldambt organiseert Herfstconcert in Winschoten op 23 november 2103

35

Telefoonnummers voor service, hulp en contact

37

Bestuursleden ANBO afdeling Haren

38

3


Binding oktober 2013

IN 2013 GRATIS VERHUIZEN

4


Binding oktober 2013

Voorwoord van de voorzitter Prinsjesdag 2013. Een TV uitzending met mooie beelden. De nieuwe koning deed het goed. Duidelijke zinnen. Begrijpelijke taal. Goed weer ook. Politie, militairen en toeschouwers bleven droog, geen regen dus voor hen. En voor gepensioneerden? Komen zij van de regen in de drup? “Ouderen behoren tot de rijkste groep”, zei een politicus. Mooi, inleveren dus! “De armoede onder AOW-ers is afgenomen”. O.K., dan kunnen ze best extra inleveren! “In 2013 zijn woningen veel minder waard dan in 2010”. Geeft niet, toch inleveren! Drie onbegrijpelijke populistische “visies” die een rechtvaardiging zouden zijn om gepensioneerden harder te treffen dan werkenden. Onze directeur, Liane den Haan, zegt er o.a. het volgende over: - Het kabinet trekt een rookgordijn op en creëert ten onrechte een beeld van een grote groep gepensioneerden met een Zwitserlevengevoel. Terwijl uit de CPB-cijfers blijkt dat de groep tweeverdieners met AOW en klein aanvullend pensioen veel meer achteruit gaat dan de gemiddelde daling. Er kunnen hier dalingen zijn van 7 tot wel 10 procent. Deze groep wordt zwaar getroffen door de stapeling van maatregelen. Dit omdat zij, meer dan andere bevolkingsgroepen, onder álle maatregelen lijdt. Andere groepen hebben het ook zwaar, maar dit is de enige groep die doorgaans een grote zorgvraag heeft en nu wordt getroffen door een opeenstapeling van koopkrachtmaatregelen én te maken heeft met een inkomensdaling als gevolg van pensioenkortingen. Ouderen snappen dat er bezuinigd moet worden en willen een bijdrage leveren en zijn solidair met andere groepen. Maar dit kabinet is niet geschikt voor alle leeftijden. Het al jarenlang niet indexeren en korten van pensioenen en pensioenopbouw, meer kwijt zijn aan belasting sinds 1 januari, het bevriezen van de belastingschijven, de hogere BTW en accijnzen, hogere vaste lasten, lagere huur- en zorgtoeslag, het schrappen van verschillende zorgkostenregelingen en mogelijke afschaffing van de koopkrachttegemoetkoming met 25 euro per maand voor AOW’ers , begint nu zijn tol te eisen. Senioren met een zorgvraag lopen ook nog tegen hogere eigen bijdragen aan en een uitgekleed basispakket. ANBO vindt het moeilijk dat deze discussie wordt gevoerd op basis van onderbuikgevoelens. “Gepensioneerden worden weggezet als profiteurs en iedereen die voor hen opkomt lijkt daardoor onsolidair. Los van de feitelijke koopkrachtkloof tussen werkenden en gepensioneerden ontstaat ook een kloof tussen oud en jong op deze manier. Dat zie je het sterkst terug in het (vervolg op bladzijde 6) 5


Binding oktober 2013

(vervolg van bladzijde 5) gebrek aan aandacht voor werklozen tussen 55 en 65 die of WW of bijstand of niets hebben of ZZP zijn. Deze laatste groep verschijnt niet in de statistieken. Hun inkomensdaling was veelal al meer dan 30 procent toen ze werkloos werden en daar komt nu nog een stuk bij. Het is een onzichtbaar drama.” ANBO hekelt daarom het gebrek aan samenhangend beleid; het ene ministerie heeft onvoldoende beeld van de gevolgen van het beleid van het andere ministerie, waardoor deze stapeling alleen maar groter lijkt te worden -. Tot zover Liane den Haan. Zij zal daar waar nodig door een echt samenhangend verhaal te laten horen tegengas geven aan een complex van maatregelen dat niet eerlijk is voor ouderen in onze samenleving. Als je de “verzorgingsmaatschappij” wilt transformeren naar een “participatiemaatschappij” (dat moet, hoorde ik in de Troonrede!) is het niet solidair om dit ten kosten te doen van een groep participanten die het minst weerbaar is.

÷÷÷÷ Fietsen met de ANBO. Woensdag 11 september fietsen met de ANBO. Ik kan het u aanraden. De “bedrijfsleider” van dit onderdeel van onze activiteiten had een leuke tocht gepland. Via Onnen, Noord- en Midlaren naar Zuidlaren. Dan over voor mij en andere deelnemers verrassende wegen richting Annen. Over smalle fietspaadjes, door bos en langs heide kwamen we bij Schipborg uit. Hier en daar werd onderweg even stilgestaan voor een praatje, een grapje, een lekker snoepje of iets interessants. Zoals een schaapskudde, haast niet te zien maar wel degelijk aanwezig op “de grote, stille heide”. De ronddwalende herder was er misschien wel, maar zagen we niet. Van Schipborg terug naar Zuidlaren. Weer een onbekende maar erg leuke route: aangemoedigd worden door stoere politieagenten, wie wil dat nou niet! Dan koffie op de grote Brink van Zuidlaren, lekker en gezellig. Terug naar Haren door Appelbergen. Het laatste stukje van een fijne tocht. En wat helemaal fantastisch was: de hele middag droog. Wie had dat durven hopen na die koude, natte woensdagochtend! Alles, ook het weer, perfect geregeld! Anne Boersma 6


Binding oktober 2013

Activiteitenagenda oktober 2013 1 okt.

14.30 uur

Koersbal in huize Westerholm (eerste keer)

2 okt.

10.00 uur

Wandelclub – vertrek Noordlaren,‘‘De Hondsrug’’

3 okt.

10.00-11.30

Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

3 okt. 13.45 uur

Bridgen in De Dilgt

3 okt.

14.00 uur

Klaverjassen en Rummikub in De Dilgt

3 okt.

14.00 uur

Spelmiddag in De Mellenshorst, Waterhuizerweg

6 okt.

10.30 uur

Koffiedrinken (+ eten) alleengaanden in De Dilgt

8 okt.

14.30 uur

Koersbal in huize Westerholm.

10 okt.

10.00-11.30

Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

15 okt.

14.30 uur

Koersbal in huize Westerholm.

16 okt.

10.00 uur

Wandelclub – vertrek Frieseveen Meerweg.

17 okt.

08.00 uur

Najaarsreis naar Lemmer

17 okt.

10.00-11.30

Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

17 okt. 13.45 uur

Bridgen in De Dilgt

17 okt. 14.00 uur 21 okt. 13.30 uur 22 okt.

14.30 uur

Klaverjassen en Rummikub in De Dilgt Vertrek bij de Mellenshorst naar Bronnenbad Fontana Koersbal in huize Westerholm.

24 okt.

10.00-11.30

Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

29 okt.

14.30 uur

Koersbal in huize Westerholm.

30 okt.

10.00 uur

Wandelclub – vertrek Noordlaren,‘‘De Hondsrug’’

31 okt.

10.00-11.30

Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

31 okt

13.45 uur

Najaarsvergadering in De Mellenshorst

3 nov. 10.30 uur

Koffiedrinken (+ eten) alleengaanden in De Dilgt

5 nov. 14.30 uur

Koersbal in huize Westerholm.

7 nov. 14.00 uur

Spelmiddag in De Mellenshorst, Waterhuizerweg

7 nov. 20.15 uur

NNO in de Oosterpoort

Zie ook onze website: http://www.anbo.nl/afdelingen/haren

7


Binding oktober 2013

8


Binding oktober 2013

Even voorstellen‌ Via deze weg wil ik me graag aan jullie voorstellen: mijn naam is Julia Tammeling en ik ben een jaar geleden lid geworden van de ANBO-Haren die erg actief is: de klussenhulp, de computerhulp en het actief meedenken hoe we onze leden kunnen helpen met het collectief inkopen van zorg en energie, maar ook de hulp bij het invullen van de belastingformulieren. Een week na mijn opgave kreeg ik al een telefoontje van de toenmalige voorzitter van het bestuur Henk Werners, die vroeg of ik zin had in vrijwilligerswerk en dat had ik. In februari kreeg ik een bezoek van onze huidige voorzitter Anne Boersma of ik geïnteresseerd was in een bestuursfunctie. Sinds maart loop ik mee als stagiaire bij bestuursvergaderingen; bij gemeentelijk overleg over ouderenzorg in de gemeente Haren en ik heb het met veel plezier gedaan. In Haren ben ik opgegroeid tot onze familie op mijn 14e verhuisde naar Leiden. In Groningen heb ik de HBO-V studie gevolgd. Daarna heb ik als verpleegkundige gewerkt in het AZG en daarna vertrokken naar het buitenland om te werken. Na mijn werk als wijkverpleegkundige in Wolvega ben ik sinds 11 jaar terug in Haren. De ouderenzorg en de politieke consequenties voor de ouderen in Haren hebben zeer mijn aandacht. Julia Tammeling

9


Binding oktober 2013

Senioren fit Bij Fitnesscentrum BodyFitHaren Anjerlaan 34 9753 GC Haren  050 5340002

www.bodyfitharen.nl

10


Binding oktober 2013

U I T N O D I G I N G. Het bestuur nodigt u uit voor de najaarsvergadering op donderdag 31 oktober, aanvang 13.45 uur in de Mellenshorst, Waterhuizerweg 36 te Haren. AGENDA: 1. Welkom + opening van de vergadering. 2. Notulen van de jaarvergadering van 21 maart 2013. (gepubliceerd in de Binding van april 2013). Het verslag wordt ook op de tafels gelegd. 3. Mededelingen door de voorzitter. 4. Huishoudelijk Reglement.(voorstel zie blz.31 in deze Binding) 5. Financiën/Begroting 2014. 6. Bestuursverkiezing: Benoeming lid van het bestuur: voorgesteld wordt Julia Tammeling. 7. Rondvraag en sluiting van het officiële gedeelte. P A U Z E. Na de pauze zal er een film worden vertoont over Antartica. “De Shackleton Tour” Marga en Pieter Jannenga nemen ons mee op reis. Via de meest zuidelijke stad ter wereld ‘Ushuaia’ in Argentininië, varen we via de Falkland Eilanden en South Georgia naar Antartica. Behalve walvissen, pinguïns en albatrossen, ziet u prachtige ijsbergen en overweldigende landschappen, maar bovenal heeft deze film een “bijzonder einde”. 8. Sluiting van de vergadering door de voorzitter, ± 16.30 uur. U kunt voor het bezoeken van de najaarsvergadering op kosten van de ANBO binnen de gemeente Haren, gratis gebruik maken van het Ouderenvervoer door te bellen naar tel. 06 23 10 77 53 11


Binding oktober 2013

12


Binding oktober 2013

Najaarsreis met bezoek Woudagemaal in Lemmer op 17 oktober 2013. Wij hebben weer een najaarsreis georganiseerd op donderdag 17 oktober 2013. De reis gaat deze keer naar Friesland. We vertrekken om 08.00 uur uit Haren en gaan dan naar het Woudagemaal in Lemmer. We drinken daar koffie + iets lekkers en krijgen daarna een rondleiding tot ongeveer 12.30 uur. Dan rijden we door naar Hotel Gaasterland in Rijs voor een uitgebreide koffietafel. Daar vertrekken we dan weer omstreeks 14.30 uur en gaan door naar Allingawier voor een bezoek aan het openlucht museum, onderdeel van Aldfears Erf Route. Hier eerst 1 maal koffie/thee. Omstreeks 16.30 uur vertrekken we uit Allingawier zodat we ongeveer om 18.00 uur weer terug zijn in Haren. De kosten zijn: â‚Ź 50,00 per persoon en u kunt zicht hiervoor opgeven bij Emke Uildriks, tel. 534 82 08 of op de donderdagmorgen in ‘t Clockhuys op de ANBO inloopochtend. Het verschuldigde bedrag mag worden overgemaakt op bank ING 3782460 t.n.v. ANBO, afdeling Haren, onder vermelding najaarsreis op 17 oktober. Let op: Als u mee wilt, dient u zich voor 10 oktober op te geven. Woudagemaal

13


Binding oktober 2013

14


Binding oktober 2013

NNO Concert op 7 november 2013. Harpiste Lavinia Meijer te gast bij het NNO. Tailleferre

- Concertino voor harp en orkest

Bruckner

- Symfonie nr. 6

Dirigent

- Michel Tabachnik

Harp

- Lavinia Meijer

Wie ‘harp’ zegt, zegt Lavinia Meijer. Deze met veel prijzen gelauwerde snaarkunstenares heeft het fascinerende instrument op de kaart gezet. Haar repertoire gaat van barok tot hedendaags. Ook maakt ze bewerkingen die minstens zo interessant zijn als de originele versies. Componisten schrijven maar wat graag voor haar. Bij ons komt ze het Concertino voor harp en orkest van Germaine Tailleferre spelen. In de jaren twintig van de twintigste eeuw maakte Tailleferre samen met onder anderen Honegger, Milhaud en Poulenc deel uit van het vooruitstrevende Franse componistengezelschap Groupe des Six. Dit concertino ademt een zeer plezierige, verfrissende en speelse sfeer. De Zesde symfonie van Anton Bruchner verlangt een dirigent van het kaliber Michel Tabachnik. Bruckner is tenslotte de man van de groots opgezette muzikale bouwwerken. Deze Zesde werd door de componist zelf als zijn meest vrolijke en vrijpostige betiteld. ‘‘Die Sechste ist die Keckste.’’ De kaarten voor de eerste rang zijn € 25,00, voor de tweede rang € 17,50. Dit is via de luisterclub van het NNO. De concerten beginnen steeds om 20.15 uur en eindigen omstreeks 22.30 uur. Opgave voor 19 oktober. Bij uw opgave ook graag uw bank-of gironummer doorgeven. Het bedrag wordt van uw rekening afgeschreven en de kaarten worden u toegezonden. Ook graag aangeven of u vervoer nodig heeft. U wordt dan omstreeks 19.15 uur gehaald, kosten € 4,00 p.p. Opgave bij Emke Uildriks, tel. 050 534 82 08; E-mail: emkeuildriks@kpnplanet.nl 15


Binding oktober 2013

16


Binding oktober 2013

ANBO regio Noord zoekt een regioadministrateur We vragen uw hulp bij het zoeken van een geschikte kandidaat voor de functie van regioadministrateur. De huidige regioadministrateur heeft zijn functie neergelegd omdat deze niet valt te combineren met een fulltime baan. We zoeken dus een kandidaat die ondernemend en initiatiefrijk is, zelfstandig kan werken en goed kan communiceren met de regiocoรถrdinator, de POL-trainers en de penningmeesters van de afdelingen. De kandidaat heeft ervaring in een cijfermatige functie. De regioadministrateur stelt samen met de regiocoรถrdinator jaarlijks een begroting op behorende bij het regionale werkplan. Samen met de regiomedewerker is hij/zij verantwoordelijk voor de verwerking in Twinfield. In samenspraak met het Verenigingsbureau worden de jaarrekening en het financieel jaarverslag opgesteld. De regioadministrateur is een teamspeler, die gemiddeld 1 dag per week beschikbaar is op het kantoor in Groningen. De regio stelt de benodigde apparatuur, zoals een laptop, ter beschikking. Nadere informatie over deze functie wordt graag verstrekt door de regiocoรถrdinator Ike Huisman, tel. 050 3640240 of 06 12719995, e-mail: i.huisman@anbo.nl Kent u iemand die deze functie een uitdaging vindt? Neem dan contact op met Ike Huisman. Voor degene die een goede kandidaat aandraagt stellen we 2 dinerbonnen, theaterbonnen of bonnen naar keuze beschikbaar.

17


Binding oktober 2013

18


Binding oktober 2013

19


Binding oktober 2013

Doe uw voordeel op vertoon van uw ANBO-ledenpas (TOON UW PAS DIRECT BIJ AANKOOP, KOM NIET ACHTERAF MET DE PAS). BEAUTY V.O.F. – FOURNITUREN, Kerkstraat 6, tel. 050-5351174. Geeft 10 % korting op het gehele assortiment, uitgezonderd naaimachines. www.beautyvof.com BELCOMPANY, Rijksstraatweg 187C, Haren 5 % korting op het hele assortiment mobiele telefoons.(uitgezonderd prepaid producten) www.belcompany.nl BOOMKER boeken+. Rijksstraatweg 205, Haren. www.boomker.nl 5 % korting op wenskaarten, Engelse boeken en luisterboeken. BUITENKAMP Herenmode, Vismarkt 8 (bij het Koude Gat) in Groningen. tel. 050-3180632. Korting 10 % op hun kledingcollectie. Niet bovenop kortingen bij acties en opruiming. CPV: Comfortabel Personen Vervoer. www.comfortabelpersonenvervoer.nl Met kortingen van en naar een luchthaven op vertoon van uw ANBO pas. Vervoer uit een kleine regio, geen lange omwegen Informatie: dhr. F.J. v.d. Molen Tel. 06 25 06 71 13 of mevr. D. Elzinga Tel. 0612 86 49 36 DIERPLEZIER HAREN. Kromme Elleboog 44. 10 % korting op alle non-food produkten. www.dierplezierharen.nl DIGNO computers, Rijksstraatweg 132, tel. 050-5349965 Bij aanschaf van een F1 helpcontract € 15,- extra korting. Hierbij komt de hulp bij u thuis op € 10,- per 15 minuten. Normaal € 60,- per uur. Vraag naar de voorwaarden: bel of mail info@digno.nl www.digno.nl DISCUS Ekkelkamp, Rijksstraatweg 135, Haren. tel. 050-5350215 10 % korting op tuin- en dierartikelen www.discus.nl/zoek_een_winkel/discus_ekkelkamp_haren.aspx FITNESSCENTRUM BODYFITHAREN Anjerlaan 34, Haren tel. 0505340002 geeft u bij inschrijving een gratis T-shirt en berekent u geen inschrijfgeld van € 25, www.bodyfitharen.nl FLORA & FAUNA, Rijksstraatweg 32, Glimmen 10 % korting op tuin- en dierartikelen. www.floraenfauna.nl/ FOLKERT KONINGS Witgoedspecialist, Jachtlaan 5 en aan de parkeerplaats van AH tel. 050-5347223 www.folkertkonings.nl Korting 5 % op alles (geldt niet bij aanbiedingen)

20


Binding oktober 2013

GALERIE “AANBLICK” Kromme Elleboog 52 Haren tel 050-5340485 10% korting op in de galerie aanwezige schilderijen en aquarellen. www.aanblick.nl HANS JOLING, schilderwerken, Felland Noord 6, Haren. tel. 050-5349990. 10% korting op materiaal; € 20,00 extra korting winterschilder per project. www.hansjoling.nl HOFSTEE & HOFSTEE bv, Mellenssteeg 73, 9753 HM Haren. 10 % korting op alle aansluiting- en reparatiewerkzaamheden. HOMAN comfortabel slapen, Rijksstraatweg 167, Haren, tel. 050-5344235 www.homan-haren.nl 10 % korting op matrassen (buiten lopende acties om). JACOB, Meerweg 13, 9752 JA Haren Winkel in damesmode, heren en dames nachtkleding, heren en dames ondergoed, hudson panty’s, sokken en bedtextiel. 5 % korting op alle artikelen. JAN PLOEGER Woondecoratie / Schilders. Kromme Elleboog 46, 9751 RE Haren. tel.: 050-5344863, 20 % KORTING op gedeelte werkloon WINTER BINNENSCHILDERWERK bij minimaal 3 mandagen werk. www.janploeger.nl KAPSALON MARIAN , Kerkstraat 41 Haren. Elke dinsdag en donderdag 10 % korting op alle behandelingen voor dames en heren. KLAAS DILLEMA BLOEMSIERKUNST, Molenweg 7, Haren, tel. 050-5259793. 10 % korting op snijbloemen en planten, met uitzondering van bloemwerken. www.dillemabloemsierkunst.nl KRUIDENIER WOLTERS, Meerweg 42 Haren. Aanbieding: Merlotwijn van € 6,25 voor € 4,99. MARCEL KUIPERS Bloembinderij, De Brinken 7, Haren tel. 5341261. Op vertoon van uw ANBO pas krijgt u van ons 10% korting op alle bloemen en planten. www.bloemistgroningen.nl MARCO & MIRANDA’S Haarmode, Molenkampsteeg 10. tel. 050-5344303. Dames: Na 10 x wassen en watergolven/föhnen, de elfde keer gratis of bij 10 keer knippen - gratis wassen en watergolven/föhnen. Heren op donderdag 10 % korting op het knippen. www.mm-haarmode.nl MILLER & CANEFIELD LINGERIE, Rijksstraatweg 150, Haren. 10 % korting op alle artikelen. www.millercanefield.nl/haren OPRUIMEN EN MEER, Professional Organiser Mies Dirksen Hemmenkamp 33, Haren, tel. 06-10664775 geeft ANBO leden 5% korting op de kosten van verrichtte werkzaamheden. www.opruimenenmeer.nl 21


Binding oktober 2013

OUWERKERK OPTIEK, Meerweg 11, Haren en Stationsweg 55, Zuidlaren. Geeft 10 % korting bij aanschaf van een complete bril of glazen, tot maximaal € 75, www.ouwerkerkoptiek.nl ROEDE INTERIEUR, Middelhorsterweg 69a, tel. 050-5340973 10 % korting op parket, laminaat, tapijt, vinyl, marmoleum vitrage en gordijnen, zonwering en jaloezieën. (geldt niet bij acties en opruiming) RIJWIELSERVICE OOSTERHAAR, Molenkampsteeg 12, tel. 050-5346718. Verstrekt 5 % korting op nieuwe fietsen, op de Spartalon (fiets met trapondersteuning) en op reparaties, accessoires en onderdelen (niet op actieprijzen of aanbiedingen). www.rijwielserviceoosterhaar.nl THE PHONE HOUSE Haren, Rijksstraatweg 193; tel. 050-535 03 22 10 % korting, met uitzondering van opruimingsartikelen en beltegoed opwaardeerkaarten. www.phonehouse.nl/winkel-detail/haren TIB bv. installatie en onderhoud, Middelhorsterweg 30, tel. 050-5349902. 10 % korting op materiaal in de winkel en/of materiaal geleverd bij montage. (geldt niet bij offerte en niet op de uren) www.tib.nl TOTAL HAREN, Rijksstraatweg 227a, tel. 050-5340757 Exploitant: P. Winterwerp. Korting op benzine 1½ eurocent per liter. Op diesel en LPG 1 eurocent per liter. Autowassen tegen abonnementsprijs. UNISTEE MAKELAARS, Rijksstraatweg 142, 9752 BM Haren tel. 050-5352020, www.unistee.nl 10% korting bij aankoop/verkoop en taxatie. VANDERDONG Haren, Felland Noord 8, tel. 050-5344813 10 % korting op al uw onderhoud en reparatie. Uitgezonderd aanbiedingen. www.vanderdongharen.nl VERHUIS VRIEND geeft 10% korting. U betaalt eenmalig slechts € 17,95 voor alle verhuisberichten die u moet versturen naar bedrijven en instanties. Ga naar http://www.verhuisvriend.nl/verhuizen/postverhuizen/korting/ouderenorganisaties/ANBO/Haren WALTER HOOGESTEGER schilders, Onnerweg 69, Haren € 50, per man, per dag, extra korting op winterschilderwerk € 25, per man, per dag, extra korting op buitenschilderwerk www.walterhoogestegerschilders.nl WOLDRING Meubel, Friesestraatweg 145, tel. 050-5791222 en WOLDRING Porselein- en cadeauartikelen, Stoeldraaierstraat 25, ·Groningen,tel. 050-3133880 geven 5 % korting op hun artikelen. www.woldring.nl 22


Binding oktober 2013

Wie heeft nog foto's en verhalen over de oude zwembaden in de gemeente Haren? Sinds enige weken is er een kleine initiatiefgroep druk in de weer een verhalenavond te organiseren over oude zwembaden in Haren. Henk Bazuin van de Harense Historische Kring Old GO verzamelt de eerste foto's. In het boek "Glimmen. Dorp tussen Drentse A & Hondsrug" van Willem Rutgers kwam hij al een hele fraaie tegen. "Maar waarschijnlijk hebben mensen nog wel meer foto's. En daar zijn we naar op zoek", aldus Eppo van Koldam van de gemeente Haren: "Het praat zoveel makkelijker als je er een beeld bij hebt." Want gesproken moet er inderdaad. Het is tenslotte een verhalenavond. Hein Bekenkamp: "Ik ga mijn best doen om de verhalen los te krijgen, als dat Ăźberhaupt nodig is. Want de eerste signalen die wij binnen krijgen, wijzen er op dat we hier een nog erg levende collectieve herinnering hebben aangeboord". De Harener historicus en filmmaker Anne van Slageren van Andere Vertoningen zorgt voor een visuele introductie en dat alle verhalen en foto's worden vastgelegd. Anne van Slageren: "Het gaat ook om het Scharlakenbad, inclusief het oude buitenbad. En natuurlijk de zwemplekken in het Paterswoldse meer. Kent iemand bijvoorbeeld nog het "dubbeltjesland"?" Vanwaar al die drukte rond zwembaden? Heeft dit te maken met de sluiting en binnenkort heropening van het binnenbad van het Scharlakenhof? Anne van Slageren: "Net als vele Hareners juich ik de heropening van ons zwembad toe. Dit initiatief staat hier los van. Gegrepen door de restanten van het oude buitenbad (naast het Scharlakenbos) ben ik aan het proberen of we daar een theater/film voorstelling kunnen maken over zwemmen vroeger in onze gemeente. Een project voor en met Hareners. Deze verhalenavond is daarvoor een eerste initiatief. Als dat gaat zorgen voor extra veel gebruik van ons opgeknapte zwembad, zou dat natuurlijk ook prachtig zijn." De verhalenavond vindt plaats op donderdag 10 oktober in de kantine van het Scharlakenhof. Geertsemaweg 3 in Haren. De toegang is gratis. Deur open: 19:00 uur Aanvang: 19:30 uur Einde: 22:00 uur Voor eventuele vragen: info@anderevertoningen.nl

Bron foto: Willem Rutgers: “Glimmen. Dorp tussen Drentse A & Hondsrug� .

23


Binding oktober 2013

HOFSTEE&HOFSTEE bv HULP NODIG BIJ: -aansluiten van keukenapparatuur, internet of andere apparatuur -reparatiewerkzaamheden -opruimen zolder/schuur/huis -administratie, zowel privĂŠ als voor uw bedrijf -elke andere kleine klus of reparatie die u hebt Kortom: u heeft een betrouwbaar iemand nodig?

Bel: 050-5345612, en wij komen! Of mail: hofstee@live.nl

HOFSTEE&HOFSTEE bv Mellenssteeg 73, 9753 HM Haren

24


Binding oktober 2013

ANBO-bijeenkomst over de gemeenteraad verkiezingen in maart 2014. Op 10 september waren zo’n 150 actieve bestuursleden, waarvan 5 uit Haren naar de Jaarbeurs in Utrecht gekomen voor een inspirerende bijeenkomst ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Onder het motto ‘Gemeente geschikt voor alle leeftijden’ gaf ANBO daarmee de aftrap om de komende maanden lokaal het gemeentelijk beleid en de verkiezingsprogramma’s van de lokale partijen in het bijzonder te beïnvloeden. In de afgelopen decennia heeft politiek Nederland voor ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking een goed systeem van langdurige ondersteuning en zorg gerealiseerd. Echter hervormingen voor de toekomst zijn nodig. We worden onder andere door de resultaten van de gezondheidszorg steeds ouder. Tegelijkertijd stellen we ook andere eisen aan de kwaliteit van het leven bij dat ouder worden. Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en vaak zal ondersteuning van het eigen sociale netwerk of thuiszorgvoorzieningen nodig zijn. Op het regeerakkoord van het kabinet heeft de ANBO in april 2013 een manifest geschreven. Met dit manifest wil ANBO een lans breken voor de (kwetsbare) ouderen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2014. In dit manifest staat dat kabinet Rutte II stevig heeft ingezet op decentralisatie: het overbrengen van een groot aantal taken van het rijk naar gemeentes, die meer maatwerk kan leveren en de betrokkenheid van de burgers vergroot. De gemeente kan de uitvoering van taken beter op elkaar afstemmen en zo meer doen voor minder geld. Elke gemeente kan zelf een plan maken naar eigen inzicht over zorg voor jeugd en ouderen. Er is verschil tussen gemeentes: de ene gemeente vergoed een scootmobiel en de ander vergoed een 2de hands scootmobiel en richt zich meer op de mantelzorgvoorziening. De bijeenkomst van de ANBO was er op gericht hoe de decentralisatie gaat in de verschillende gemeentes. Een klein dorp heeft andere prioriteiten dan een stad. De ANBO stelt dat het moeilijk is het aantal mantelzorgers structureel omhoog te krijgen. De gemeentes hebben een enorme verantwoordelijkheid voor de zwakkeren in onze samenleving en de ANBO benadrukt dat de prioriteit moet gaan naar deze zwakkeren en niet naar de grote beloftes en ego’s. Beloftes die ze doen, moeten ze ook waarmaken. De ANBO roept de besturen op om te gaan lobbyen bij de gemeentes voor (vervolg op bladzijde 29 ). 25


Binding oktober 2013

Voor alle ANBO leden: Op vertoon van uw ANBO pas krijgt u van ons 10% korting op alle bloemen en planten

26


Binding oktober 2013

Klootschieten 2013 “Het klootschieten 2013 is weer voorbij. Bij een goede opkomst is de strijd gestreden. De winnaar is geworden: HENNIE BOER. Zie verder de lijst. Hopelijk allemaal tot volgend jaar. Groeten ARIE HARMSEN.”

Het bestuur bedankt Arie hartelijk voor de begeleiding van de groep.

U bent hartelijk welkom bij de voorlichting over Buurtbox Haren op: donderdag 3 oktober Locatie: Stichting Torion, Kerklaan 5, 9751 NK Haren Tijd: 14.30 – 16.00 uur Informatie: Jetske Tammeling / Marion Roelfs “Kan iemand mij helpen met mijn afstandsbediening? Mijn pc heeft een probleempje. Ik ben alleen en zoek iemand om mee te fietsen. Wie kan even helpen een lamp op te hangen? Ik houd van voorlezen bij kinderen. Wie vindt dat leuk?“

Buurtbox is de sociale en digitale marktplaats van vraag en aanbod van buurtgenoten vóór buurtgenoten! De Buurtbox gaat om kleine diensten aan elkaar met gesloten portemonnee.

Kijk voor meer informatie op www.buurtboxharen.nl of bel 06 - 58956719

Uw buurt biedt kansen. Gebruik ze! 27


Binding oktober 2013

Het paar Grote Cananadese Ganzen in het Boeremapark met vier eigen en twee soepgansjongen, vijf dagen oud.

Ruimte voor uw advertentie

28


Binding oktober 2013

(vervolg van bladzijde 25) goede ouderenzorg, ze kunnen dan gebruik maken van Twitter en andere social media, maar het persoonlijk contact is ook goed, zolang het opbouwend contact is: de meeste gemeentes hebben nog geen concrete plannen voor de decentralisatie en positieve inbreng zou welkom zijn: politici willen gevoed worden door ideeĂŤn en oplossingen voor problemen. Het argument dat decentralisatie goedkoper is klopt volgens de ANBO niet: omdat gemeentes ook moeten bezuinigingen lukt het niet geld los te maken voor de decentralisatie. De ANBO stelt voor dat de regering het decentraliseren moet loslaten en niet allerlei regels gaat verzinnen om het te begeleiden waardoor de gemeentes nog meer in de houdgreep komen. De ANBO stelt voor dat we meer kijken naar uitdagingen dan naar problemen en dat de enige lobby bij de gemeente een permanente lobby is. We moeten goed kijken wat er in onze gemeente gebeurd en of we vanuit het veld, ons sociale netwerk, oplossingen kunnen aandragen naar de gemeente. Iemand uit het panel merkte op dat als de decentralisatie zou proef draaien, deze helemaal niet door zou gaan en dat de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) niet meer om de persoon gaat, wat het oorspronkelijk wel zou zijn, maar om het systeem en de verzekering. Een wijkverpleegkundige zou bijvoorbeeld veel beter kunnen inschatten wat iemand voor mantelzorg nodig heeft. Wat betreft de mantelzorg: als het goed loopt laat het dan voor wat het is en verzin er geen nieuwe regels en procedures voor. De mantelzorg wordt dan steeds minder vrijwillig en wordt onderdeel van het systeem. Als een mantelzorger wegvalt dan heeft de organisatie een probleem. Ook de beeldvorming van de ouderen kan veranderd worden: ouderen zijn geen last voor de gemeenschap: er zit veel kracht en kennis in de ouderen van nu. De meeste ouderen kunnen hun eigen leven goed regisseren en daar moet de nadruk op liggen; de ouderen die deze vaardigheid minder hebben, kunnen hulp krijgen. Van belang is eerst je doelstelling formuleren en dan pas middelen inzetten. De ANBO is voorstander van het eigen debat organiseren: bij alle partijen valt wel wat te halen en overleg dan, welke keuzes er concreet worden gemaakt en hoe de gemeente dat wil financieren. Het was een informatieve en inspirerende bijeenkomst. Julia Tammeling 29


Binding oktober 2013

30


Binding oktober 2013

Richtlijnen voor de afdeling Haren in aansluiting op de statuten en het algemeen reglement van de landelijke ANBO. (worden behandeld in de najaarsvergadering op 31 oktober as.) Art. 01 Art. 02 Art. 03 Art. 04

Art. 05

Art. 06

Art. 07

Art. 08

Art. 09

Art. 10

De afdeling is opgericht per 1 januari 1979 en maakt deel uit van de landelijke vereniging ANBO. De leden zijn hoofdzakelijk woonachtig in de gemeente Haren. Het aan- en afmelden van leden dient bij voorkeur te geschieden bij de secretaris van de afdeling. Het afdelingsbestuur kan bij de ledenvergadering van de afdeling leden met een bijzondere verdienste voor de afdeling voordragen als erelid van de afdeling. Dit erelidmaatschap eindigt bij het beÍindigen van het lidmaatschap. Het afdelingsbestuur kan bij de landelijke vereniging leden met een bijzondere verdiensten voordragen voor een onderscheiding. De contributie wordt jaarlijks door de landelijke vereniging vastgesteld en dient op de aangegeven wijze aan de landelijke vereniging te worden voldaan. Het bestuur van de afdeling kan uit maximaal 13 personen bestaan, inclusief een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit vier personen: de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de algemeen adjunct. De afdeling wordt vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur. Dit betreft de vergaderingen en contacten met ANBO-geledingen, zusterorganisaties, de plaatselijke overheid, en aanverwante (belangen)organisaties. De voorzitter stuurt op loyale wijze de afdeling aan en zal, waar nodig en gewenst, aanwezig zijn bij activiteiten die namens of mede namens de afdeling plaatsvinden. De secretaris verzorgt, naast de algemeen gebruikelijke taken, ook de redactie van het afdelingsorgaan. Hij kan de redactie en de verspreiding van ANBO- publicaties en –berichten evenals de ledenadministratie delegeren aan een ander (bestuurs-)lid. In overleg met de voorzitter stelt de secretaris de agenda’s van vergaderingen op. De penningmeester verzorgt, naast de algemeen gebruikelijke taken, de advertentiewerving en de inning van de advertentiegelden. Hij kan de advertentiewerving geheel of gedeeltelijk delegeren aan een (bestuurs)lid. De penningmeester heeft voor het doen van belangrijke uitgaven de toestemming nodig van het bestuur.

(vervolg op bladzijde 33)). 31


Binding oktober 2013

32


Binding oktober 2013

(vervolg van bladzijde 31) Art. 11 Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

De algemeen adjunct vervangt indien nodig de andere leden van het dagelijks bestuur bij afwezigheid, zo vaak en zo lang als dit nodig is. Jaarlijks wordt in het eerst en in het laatste kwartaal een algemene ledenvergadering gehouden. In die van het eerste kwartaal wordt in ieder geval de begroting, het jaarverslag en de financiële controle geagendeerd. De financiële commissie bestaat uit twee leden en een reserve. Zij worden door de algemene vergadering gekozen. In principe treedt elk jaar één lid af, wordt de reserve lid en wordt een nieuw reserve lid benoemd. De commissie doet verslag in de algemene vergadering van het eerste kwartaal. De aankondiging en uitnodiging voor een ledenvergadering wordt uiterlijk een maand van te voren in het ledenorgaan van de afdeling gepubliceerd. Voorstellen en kandidaatstellingen door leden dienen uiterlijk zeven dagen voor de betreffende ledenvergadering bij de secretaris binnen te zijn. Stemmingen over zaken en/of personen vinden mondeling plaats. Stemmingen over meer dan één persoon voor dezelfde functie vinden schriftelijk plaats. Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen die zich bezighouden met belangenbehartiging van de leden. Van elke commissie zal minimaal één bestuurslid deel uit maken. Indien nodig kan de regionale netwerkgroep worden ingeschakeld. Het bestuur kan, in principe in overleg met zusterorganisaties, leden of bestuursleden afvaardigen voor zetels in adviesraden die advies uitbrengen over zaken die betrekking hebben op het belang van leden. Slechts de algemene ledenvergadering van de afdeling is bevoegd, met inachtneming van de statuten en het algemeen reglement van de ANBO, deze richtlijnen goed te keuren en/of te wijzigen. In alle gevallen waarin deze richtlijnen niet voorzien beslist het bestuur. Functies en omschrijvingen ervan dienen zowel mannelijk als vrouwelijk te worden gelezen.

N.B. De statuten en reglementen van de ANBO kunt u vinden op www.anbo.nl. Eventueel kunt u ze opvragen bij de secretaris van de afdeling.

33


Binding oktober 2013

Opruimen doe je zo PROFESSIONELE ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING BIJ AL UW OPRUIMWERKZAAMHEDEN Bijvoorbeeld :

     

VERHUIZEN VAN GROOT NAAR KLEIN OPNIEUW INRICHTEN VAN KASTEN OPRUIMEN VAN EEN TOTALE INBOEDEL BIJHOUDEN EN OPSCHONEN VAN DE ADMINISTRATIE EEN INDEX MAKEN VOOR NABESTAANDEN HET ORDENEN VAN EEN VERZAMELING

INTEGER, BETROUWBAAR EN RESULTAATGERICHT EEN INTAKEGESPREK IS GEHEEL VRIJBLIJVEND 5% KORTING VOOR ANBO LEDEN

Van chaos naar ruimte!

OPRUIMEN EN MEER Mies Dirksen Professional organizer Hemmenkamp 33 9751 NX Haren Telefoon 06-10664775 info@opruimenenmeer.nl www.opruimenenmeer.nl

34


Binding oktober 2013

ANBO afdeling Oldambt organiseert: In het kader van het 112 en 1/2 jarig bestaan van ANBO organiseert afdeling Oldambt het:

ANBO Jubileum Herfstconcert op zaterdag 23 november 2013 in de Vennekerk te Winschoten. Het zeer bekende Chr. Mannenkoor ALBATROS zal dit concert verzorgen. Zij zullen Russische, Groningse en Engelstalige liederen brengen. In eerste instantie is het de bedoeling onze ANBO-leden uit de provincie Groningen hiervoor uit te nodigen, maar ook niet leden zijn natuurlijk van harte welkom. Het concert zal beginnen om 19.30 uur en de entreeprijs voor ANBOleden bedraagt â‚Ź 5,00 p.p. Niet leden betalen â‚Ź 7,50 p.p. Er is plaats voor ca. 650 bezoekers. Een eventueel batig saldo is voor een goed doel. Voor het vervoer van Haren naar Winschoten zal een autobus ingezet worden, waar u gratis gebruik van kunt maken. Tot 18.30 uur kunt bij de Mellenshorst instappen. Na afloop van het concert brengt de bus u weer bij de Mellenshorst terug. U kunt zich aanmelden bij: Emke Uildriks tel. 534 82 08 of Geesje Philips tel. 534 70 84.

35


Binding oktober 2013

36


Binding oktober 2013

Telefoonnummers voor service, hulp en contact! Inloop/ontmoeting in ‘t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren, tel. 533 95 60. Elke donderdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur. Aanspreekpunt Belastingzaken Geesje Philips tel. 534 70 84 Formulieren en hulpmiddelen: Piekie Siersema tel. 534 73 50 Hulp bij kleine klusjes: Koos van der Zee P.D.Toxopeus Jochum Wobbes Jaap Boersma Egbert Reurich Derk Jan du Corbier

tel. 534 60 67 tel. 534 59 57 tel. 534 49 00 tel. 534 81 30 (naaimachine problemen) tel. 534 06 85 (computerproblemen) tel. 534 63 75 (computerproblemen)

Ziekte en kroonverjaardagen: Anita Jeltes tel. 280 40 55 Jeanne v.d.Linden tel. 534 34 20 Riekje du Corbier tel. 534 63 75 Koosje Dijkema Atty Zuidema tel. 534 88 81 Agnes Annink tel. 534 51 21 Anneke Luis tel. 409 46 57

(postcode 9751) (postcode 9751) (postcode 9752) (postcode 9752) (postcode 9753) (Onnen en Glimmen) (Noordlaren)

Ouderenbusje: tel. 06 23 10 77 53 Rijdt gratis naar ANBO-activiteiten in de gemeente Haren. Medische keuring voor rijbewijsverlenging:  De heer A. Jager tel. 534 38 67 (bellen voor afspraak, kosten € 35,00).  Mevr. G. Gulsima: tel. 06 14 71 65 43 (bellen voor afspraak, kosten € 30,00) Aanwezig: 2e week van de maand op dinsdagmiddag. Algemene Hulpdienst Haren (AHH) Kerklaan 5, tel. 534 92 22 Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 10.30 uur. Lokaal Loket, valt onder Torion, Kerklaan 5, tel. 535 24 10 Bellen tussen 10.00 – 12.00 uur, voor hulp en vragen t.a.v. wonen, welzijn en zorg. Geldt ook voor het aanvragen van huishoudelijke hulp.

37


Binding oktober 2013

Bestuursleden ANBO, afdeling Haren Functie/naam Voorzitter: Anne Boersma, Onnerweg 5, 9751 VA Haren Secretaris; Geesje Philips, Kamperfoelieweg 3, 9753 ER Haren Penningmeester: Henk Winters, Seringenweg 14, 9753 EK Haren Activiteiten: Emke Uildriks, Middelhorsterweg 86, 9751TH Haren Lid: Harm Warringa, Botanicuslaan 26, 9751 AD Haren Lid: Ton Wester, Emmalaan 3C, 9752 KR Haren Ledenadministratie: Jans Uildriks, Middelhorsterweg 86, 9751TH Haren

@

5348036

jaboersma@planet.nl

5347084

geesjephilips@online.nl

5347890

he.winters@planet.nl

5348208

emkeuildriks@kpnmail.n l

5349841

hwarringa@hetnet.nl

5349621

twester@ziggo.nl

5348208

uildriks@hetnet.nl

Bankrekening ING: 3782460 t.n.v. ANBO afd. Haren, Seringenweg 14, Haren (hierop geen contributies storten s.v.p.) Ons IBAN nummer is: NL85INGB0003782460. Contributie: € 37,30 per jaar. Contributie tweede lid op hetzelfde adres: € 33,80 per jaar. Het contributie betalingsverzoek ontvangt u van het hoofdkantoor in Woerden. Landelijke bureau: ANBO Servicecenter: tel. 0348 4666 66, E-mail: info@anbo.nl Website: www.anbo.nl. (postadres: Houttuinlaan 3, 3447GM Woerden). De Binding is het verenigingsblad van ANBO afdeling Haren en verschijnt 10 x per jaar. Kopij voor de Binding kan (bij voorkeur per E-mail) ingediend worden bij de secretaris. Website ANBO afd. Haren: www.anbo.nl/afdelingen/haren

38


Binding oktober 2013

Autowassen evt. met bediening 5) 4) 2) 1)

Wassen, drogen Wassen, drogen, hotwax Wassen, drogen, hotwax, onderkant Wassen, drogen, hotwax, onderkant, polish en extra wassing

Prijs € 4,00 € 6,00 € 8,50 € 12,00

Anboprijs € 3,00 € 4,50 € 6,50 € 9,50

Op donderdag en vrijdag is er iemand die uw auto kan uitzuigen

Complete wasbeurt (op afspraak) Wassen, uitzuigen, ramen & dashboard schoon € 25,00

Autopoetsen (op afspraak) Uw auto helemaal met de hand gepoetst en van binnen en buiten weer als nieuw. Prijsindicatie € 80,00 - € 95,00.

Brandstof… hulp bij het tanken Olie peilen, lampje vervangen, bandenspanning... meestal kunnen we wel even helpen (1,5 ct/ltr korting voor Anbo leden)

7 dagen per week open tot 22.00 uur

Total Haren Rijksstraatweg 227A 050 - 534 07 57

39


Binding oktober 2013

40

Binding okt '13 kleur  
Advertisement