Page 1


Binding 9

november 2017 • SVHaren is een zelfstandige seniorenvereniging, is lid van de FASv (Federatie van Algemene Seniorenverenigingen) en de NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisatie van Gepensioneerden). • Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het voor 1 december wordt opgezegd. • Voor overige adressen en informatie: zie pagina 37 en 39. • Logo ontwerp Koos Staal, januari 2016, Staal&Duiker Ontwerpers

Colofon • Informatieblad van Seniorenvereniging Haren: Jaargang 2. Oplage: 800 stuks, gedrukt in eigen beheer. • Wordt gratis thuisbezorgd bij leden van SVHaren in Haren. • Bezorging per post buiten Haren voor € 20 per jaar i v m portokosten. • Online in kleur: op www.svharen.nl onder de rubriek ‘INFORMATIE’. • Contact voor reacties of advertenties en inbrengen van kopij: e-mail naar info@svharen.nl

Adverteerders index

blz

AAGTJE SMID tekstproducties

10

MANGO MOBILITY

BERENDS de groenteman

38

MARCEL KUIPERS bloembinderij

6

BOOMKER boeken+.

16

MARCO & MIRANDA’S haarmode

6

BOUWBEDRIJF W. Bruiniers

40

MULDER horloges juwelen

28

CPV: Comfortabel Personen Vervoer

26

OUWERKERK OPTIEK

28

PC-LES AAN HUIS

38

DAKGOOTREINIGING-HAREN

blz

6

18

DIGNO computers,

12

PLAS BOSSINADE Haren

30

EKKELKAMP voor dieren

28

PRAKTIJK OUDE BORG voetverzorging

36

FITNESSCENTRUM BODYFITHAREN

27

ROEDE INTERIEUR

36

FIETSSHOP Haren

36

TEUNE ASSURANTIE kantoor

30

GASLIJN storing gasapparatuur

24

TIB bv. installatie en onderhoud

24

HUMANITAS

40

TJ VAN DER WOUDE verhuizingen

13

HANS JOLING, schilderwerken

12

TRAVEL Counselors

14

HOFSTEE bv

16

UNISTEE MAKELAARS

34

HOOGERSTEGER schilders

13

WESTERHOLM

HORTUS

32

YOGA lessen

HUBO van der Werf

38

ZINN

ICARE thuiszorg

34

ZONNEHOF

Leden kunnen de Binding digitaal ontvangen. Dit wordt van harte aanbevolen. Het spaart papier en de moeite van het

8 35 4 19

aan huis bezorgen of versturen. Stuur een mailtje aan info@svharen.nl. U ontvangt de Binding digitaal (in kleur). 2


Binding 9

november 2017

Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter

5

Activiteitenagenda november 2017

7

Stichting Vervoer voor Ouderen Haren zoekt nieuwe vrijwillige chauffeurs avonduren voor o.a. activiteiten Seniorenvereniging Haren

9

NIEUW: Winterse koffie ontmoetingen

11

Spelregels bij het annuleren van een reisje

11

Gepensioneerden willen meepraten over vernieuwd pensioenstelsel

15

Regeerakkoord koopkrachtverbetering gepensioneerden blijft achter bij die van werkenden

17

Doe uw voordeel met uw SVHaren ledenpas

20

RUBRIEK: Wie doet er mee?

22

TIP: NUT-lezing

22

Lunches op woensdag in de Mellenshorst

23

Jan Broekman van de Mellenshorst gaat weg

23

TIP: massagetherapie bij Prana Haren

25

Rijbewijskeuring: zo blijf je autorijden na je 75e

27

NNO-concerten op 9, 16 en 20 december 2017

31

Kerstconcert Martiniplaza op 16 december 2017

33

Telefoonnummers voor service, hulp en contact

37

Informatie over Seniorenvereniging Haren

39

GrolloĂŤrveen 3


Binding 9

november 2017

4


Binding 9

november 2017

Voorwoord van de voorzitter Pepernoten, speculaas, marsepein, het is weer volop verkrijgbaar. Tuincentra worden versierd met kerstartikelen, kortom het einde van het jaar nadert. U kunt zich alweer opgeven voor het jaarlijkse kerstconcert in de Martinihal (zie blz. 33). En St. Maarten is nog niet eens geweest…

om vrijwilligers te vinden die in de latere avonduren willen rijden. De Stichting doet dan ook een oproep voor nieuwe vrijwilligers in deze uitgave. Ik hoop, net als u, dat er veel respons op komt. Verder, door omstandigheden is er op 18 november geen ouderenvervoer bij het concert. Voor de mensen die zich er al voor opgegeven hebben voordat dit bekend was proberen we iets te regelen. Zij worden benaderd.

Worden we geleefd door de commercie? Hoe dan ook, gezelligheid brengt het één en ander wel met zich mee en dat is natuurlijk niet verkeerd.

Voor wat betreft de belangenbehartiging, in november wordt er gesproken met de Adviesraad Sociaal Domein over WMO gerelateerde onderwerpen die ons ouderen aangaan. Als u iets heeft waarvan u vindt dat het besproken moet worden, aarzel niet en geef het aan mij door.

Over gezelligheid gesproken, daar doen wij sneller iets aan: 15 november. Uw vereniging organiseert dan een soort ouderencafé, een ‘koffiemiddag’ (thee of iets anders mag natuurlijk ook) in Intermezzo. Een paar uurtjes gezellig met medeleden doorbrengen is best wel leuk. Op bladzijde 11 leest u er meer over.

Tevens staat er weer een overleg met Torion op de rol.

Al eerder schreef ik iets over korting bij de diverse ziektekostenverzekeringen. Onze koepelorganisatie FASv is nog met enkele maatschappijen in gesprek. Als medio november de premies voor 2018 bekend zijn, is ook dat onderhandelingstraject afgerond. In de Binding van december worden de resultaten bekend gemaakt. Er is dan nog tijd genoeg om over te stappen. Voor zover ik het nu kan bekijken kloppen de gegevens over deze materie die in Binding 7 staan nog steeds. Ik beloofde toen dat in Binding 9 definitieve cijfers zouden staan, maar dat wordt dus Binding 10, die van december.

We gaan onszelf ook weer uitnodigen voor het halfjaarlijks gesprek met de wethouder. Nogmaals, heeft u iets waarvan u denkt dat wij het naar voren moeten brengen, aarzel niet! Bel, schrijf of mail, u weet waar ik woon. U hoort ervan als er vermeldenswaardige zaken besproken zijn. Voor de goede orde, deze besprekingen houden we samen met de PCOB onder het motto ‘Samen staan we sterk’. In de vorige Binding had ik het over Prinsjesdag en dat er nog geen nieuw kabinet was. Wel, het is er nu zo ongeveer en ik hoop dat u in de toekomst in uw portemonnee merkt dat u een ‘gewone, normale Nederlander’ bent.

Nog even iets over bestaande activiteiten. Allereerst over onze reisjes. Uit praktische overwegingen heeft het bestuur een regeling betreffende het annuleren gemaakt. Ik denk dat de inhoud voor zich spreekt. De tekst staat op bladzijde 11.

Tot slot: 26 oktober jaarvergadering! Mis haar niet, u krijgt er spijt van!

Mijn tweede punt gaat over het vervoer door de Stichting Vervoer voor Ouderen naar de NNO-concerten. Het is moeilijk

Anne Boersma 5


Binding 9

november 2017

Voor al uw bloemwerk: Voor SVHaren leden: Op vertoon van uw pas - Boeketten krijgt u van ons 10 % - Bruidswerk korting op alle bloemen en - Rouwarrangementen planten. - Abonnementen - Eigen bezorgdienst door heel Nederland

6


Binding 9

november 2017

Activiteitenagenda november 2017 Elke dinsdag 14.00uur

Jeu de boules, Hendrik de Vriesplantsoen

1 nov.

10.00 uur

Wandelclub **)

2 nov.

14.00 uur

Spelmiddag in De Mellenshorst, Waterhuizerweg

2 nov.

10.00-11.30

Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

5 nov.

10.30 uur

Koffiedrinken (+ eten) alleengaanden in De Dilgt

7 nov.

14.30 uur

Koersbal in huize Westerholm

8 nov.

10.00 uur

Wandelclub **)

9 nov. 20.15 uur

NNO-concert in de Oosterpoort

9 nov.

10.00-11.30

Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

9 nov.

13.45 uur

Bridgen in De Dilgt

9 nov.

14.00 uur

Klaverjassen en Rummikub in De Dilgt

14 nov. 14.30 uur

Koersbal in huize Westerholm

15 nov. 10.00 uur

Wandelclub **)

15 nov. 15.00-17.00

Koffiedrinken bij Intermezzo

16 nov. 10.00-11.30

Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

18 nov 20.15 uur

NNO-concert in de Oosterpoort *)

21 nov. 14.30 uur

Koersbal in huize Westerholm

22 nov. 10.00 uur

Wandelclub **)

23 nov. 10.00-11.30

Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

23 nov. 13.45 uur

Bridgen in De Dilgt

23 nov. 14.00 uur

Klaverjassen en Rummikub in De Dilgt

24 nov. 20.15 uur

NNO-concert in de Oosterpoort

28 nov. 14.30 uur

Koersbal in huize Westerholm

29 nov. 10.00 uur

Wandelclub **)

30 nov. 20.15 uur

NNO-concert in de Oosterpoort

3 dec.

10.30 uur

Koffiedrinken (+ eten) alleengaanden in De Dilgt

7 dec.

14.00 uur

Spelmiddag in De Mellenshorst, Waterhuizerweg

*) Vervoer met de Stichting Vervoer voor Ouderen is mogelijk (niet gratis). **) De plaats van vertrek van de wandelclub weet Piekie Siersema (050 534 73 50) of kunt u mogelijk vinden op onze website www.svharen.nl (pagina ACTIVITEITEN) 7


Binding 9

november 2017

8


Binding 9

november 2017

Stichting Vervoer voor Ouderen Haren zoekt nieuwe vrijwillige chauffeurs avonduren voor o.a. activiteiten Seniorenvereniging Haren Wie meldt zich aan als chauffeur bij Stichting Vervoer voor Ouderen Haren? Heeft u wat tijd over, wilt u zich als vrijwilliger inzetten voor onze Stichting, dan kunnen wij u absoluut garanderen dat u zeer dankbaar werk gaat doen! Onze doelstelling is altijd geweest om ouderen meer mogelijkheden van vervoer te geven. Uitgangspunt is dat men geen beroep op de hulp van kinderen, familieleden of anderen personen hoeft te doen. Senioren willen we binnen ons verzorgingsgebied overal naar toe brengen. Wat we ook belangrijk vinden is dat men diverse activiteiten in de avonden kan bezoeken o.a. concerten van het Noord Nederlands Orkest. Helaas dreigt deze doelstelling nu ten onder te gaan. Er zijn te weinig chauffeurs die in de avonduren willen rijden.

mindervaliden vervoerd en bijna 100.000 kilometer met de voertuigen gereden. Natuurlijk hebben we ook bij dit vervoer constant nieuwe vrijwilligers nodig. Voor de avonduren is er echter een nijpend tekort aan chauffeurs. Wie wil een aantal ouderen in de avonduren vervoeren? Zij kunnen dan naar het kaarten, sjoelen, bingo, concerten en diverse andere activiteiten en u ervaart dat u zeer dankbaar werk doet.

Het wil niet zeggen dat het ouderenvervoer ten dode is opgeschreven. Het afgelopen jaar hebben we op de heen- en terugreizen bijna 20.000 ouderen en

Aanmeldingen of inlichtingen via: Markus Velthuis, telefoon 0505345825 of markus.velthuis@ziggo.nl

9


Binding 9

november 2017

10


Binding 9

november 2017

NIEUW: Winterse koffie ontmoetingen Vanwege het grote succes van de zomerse ontmoetingen kwam de gedachte op om dat in de winter door te zetten. De Blankehoeve is een mooie locatie, maar ligt te ver weg ’s winters. Het weer is in de

winter meestal minder vriendelijk dan in de zomer. We kijken om naar locaties die wat dichterbij zijn en in of direct bij het dorp liggen. De eerste koffie ontmoeting vindt plaats op woensdagmiddag 15 november van 15.00 uur tot 17.00 uur bij Intermezzo op het Raadhuisplein. De volgende ontmoeting is op 13 december. De locatie waar die wordt gehouden is nog niet bekend.

Spelregels bij het annuleren van een reisje Aan de reisjes die uw vereniging organiseert wordt door velen met plezier deelgenomen. Dat merkt het bestuur aan de vele positieve reacties. Wij, het bestuur, vinden dat heel plezierig. Het is altijd weer prettig te horen dat de dingen die je doet goed ontvangen worden. In de praktijk blijkt dat er behoefte is aan afspraken hoe te handelen als iemand die zich op de gebruikelijke wijze (betaling van de reissom) aangemeld heeft onverhoopt niet mee kan en de reis moet annuleren. Het contract met de busmaatschappij verplicht ons het definitieve aantal deelnemers 5 dagen voor vertrek aan haar door te geven. Voor dat aantal moet betaald worden, ook als er minder deelnemers blijken te zijn. Doordat tot nu toe vrijwel altijd het

betaalde bedrag aan een afmelder werd terugbetaald, heeft dat de vereniging – en dus haar leden – geld gekost. Daarom het volgende. Als u zich 6 dagen of meer voor de vertrekdatum afmeldt krijgt u de betaalde reissom zonder meer terug. Bent u gedwongen om u op minder dan 6 dagen voor vertrek af te melden dan kan helaas geen restitutie van de reissom plaatsvinden. Uiteraard kan in geval van overmacht (ziekte bijvoorbeeld) na overleg met het bestuur afgeweken worden van deze regel. Het bestuur hoopt dat u begrip heeft voor het bovenstaande. Anne Boersma

11


Binding 9

november 2017

.

12


Binding 9

november 2017

We zoeken heel dringend een opvolger van onze penningmeester. Heeft u financiĂŤle kennis? Houd u van vrijwilligerswerk in een gezellig team? Kom, we hebben u nodig! Neem contact op met de voorzitter, Anne Boersma.

13


Binding 9

november 2017

14


Binding 9

november 2017

Gepensioneerden willen meepraten over vernieuwd pensioenstelsel Op 10 oktober 2017 is het volgende persbericht door de beide koepels

van gepensioneerden NVOG en KNVG uitgegeven.

De beide koepels van gepensioneerden, KNVG en NVOG, dringen er bij de regeringspartijen en het nieuwe kabinet gezamenlijk op aan de vertegenwoordigers van de gepensioneerden en de jongerenorganisaties nauw te betrekken bij de overgang naar een vernieuwd pensioenstelsel. Met het afsluiten van brede maatschappelijke akkoorden op het gebied van pensioen, eventueel ook zorg en wonen, kan het kabinet, dat gebaseerd is op de kleinste mogelijke meerderheid in de Tweede Kamer, zijn draagvlak in de samenleving vergroten. Het uitsluiten van de vertegenwoordigers van de direct betrokkenen bij de megapensioenoperatie zal zeker niet leiden tot het gewenste draagvlak.

doorsneesystematiek en de overstap op een nieuwe manier van pensioenopbouw.

Het kabinet wil samen met de sociale partners de stap zetten naar een vernieuwd pensioenstelsel, dat een persoonlijk pensioenvermogen combineert met behoud van collectieve risicodeling. De Nederlandse overheid stelt daarbij de kaders vast en zal ook financieel bijdragen aan het opvangen van de lasten van de afschaffing van de

Zowel de vormgeving van het nieuwe contract als de transitie vraagt om verdere uitwerking. Het nieuwe kabinet zal dit in nauwe samenspraak met sociale partners oppakken. ‘Een dergelijk proces draagt bij aan vertrouwen en een breed maatschappelijk draagvlak’, zo stelt het regeerakkoord. De beide koepels van gepensioneerden wijzen erop, dat daarmee 3 miljoen gepensioneerden buitenspel staan. Het regeerakkoord haalt veel overhoop, stellen de organisaties vast. Een reeks voorgenomen maatregelen grijpt direct in op de inkomens en vermogenspositie van ouderen. De financiële positie van ouderen wordt niet alleen direct beïnvloed door aanpassing van het pensioenstelsel, maar ook door fiscale maatregelen en maatregelen op het gebied van wonen en zorg. KNVG en NVOG zullen het kabinetsbeleid met name ook op de samenhang van die maatregelen beoordelen.

15


Binding 9

november 2017

HOFSTEE bv. Voor al uw reparaties aan uw huishoudelijke apparatuur 10% korting voor SVHaren leden Felland-Noord 12, 9753 TB Haren Bel: 050-5345612, of 06-52454400 of mail hofstee@live.nl 16


Binding 9

november 2017

Regeerakkoord koopkrachtverbetering gepensioneerden blijft achter bij die van werkenden Hoewel er nog veel onduidelijkheden zijn, blijkt uit de eerste cijfers dat de koopkracht van werkenden er meer op vooruit gaat dan van gepensioneerden. Gemiddeld neemt de koopkracht van werkenden met een modaal inkomen toe met 1,4% per jaar terwijl de koopkracht van gepensioneerden naar verwachting slechts 0,7% per jaar zal toenemen. Dit zijn natuurlijk algemene cijfers, voor individuele personen of gezinnen kunnen de cijfers anders uitvallen afhankelijk van hun persoonlijke situatie. Eén van de sombere vooruitzichten voor veel gepensioneerden zal de dekkingsgraad van hun pensioenfonds zijn. Als deze in 2020 te laag is zullen de pensioenen gekort moeten worden. Wat naar verwachting veel gepensioneerden in de portemonnee zal treffen, zijn de aanpassingen in de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait. Om met het laatste te beginnen: Als je op dit moment de hypotheek op je huis volledig hebt afgelost, hoef je bij je inkomen geen eigenwoningforfait op te tellen. Stel dat je een woning hebt met een WOZ-waarde van € 300.000 ga je in 2050 € 664 per jaar meer belasting betalen bij een belastingtarief van 36,9%. Deze wijziging wordt weliswaar geleidelijk ingevoerd maar toch. Mensen worden “gestraft” voor het aflossen van de

De aftrek van de hypotheekrenteaftrek wordt volgens de plannen van de nieuwe regering versneld afgebouwd waardoor de maximale aftrekbaarheid van de hypotheekrente terugloopt tot 37%. Positief is natuurlijk de verhoging van de ouderenkorting voor lage inkomens en het geleidelijk in plaats van in één klap afbouwen van de ouderenkorting voor inkomens in de range van € 36.000 naar € 46.000. Waar iedereen mee te maken zal krijgen is de verhoging van het lage btw-tarief van 6 % naar 9 %. Dat geldt niet alleen voor de dagelijkse boodschappen maar ook voor de kapper, leidingwater, kranten en de fietsenmaker. Naar verwachting gaat het om circa € 160 dat een gezin per jaar extra kwijt is aan boodschappen. Waar in het regeerakkoord niets over staat maar wat wel onze aandacht blijft houden is de verzilveringsproblematiek van de hoge ouderenkorting, zowel bij echtparen als alleenstaanden met alleen AOW en eventueel een klein pensioen, en in nog sterkere mate bij aio-ontvangers. NVOG blijft de ontwikkelingen rond de koopkracht voor ouderen en gepensioneerden de komende weken op de voet volgen en zal u van de voortgang op de hoogte houden. Bron NVOG gepubliceerd: 12 oktober 2017 17


Binding 9

november 2017

18


Binding 9

november 2017 hypotheek op hun woning.

19


Binding 9

november 2017

Doe uw voordeel met uw SVHaren ledenpas KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS (TOON UW PAS DIRECT BIJ AANKOOP, KOM NIET ACHTERAF MET UW PAS)

BOOMKER boeken+. Rijksstraatweg 205, 5 % korting op wenskaarten, Engelse boeken en luisterboeken www.boomker.nl BUITENKAMP Herenmode, Vismarkt 8 (bij het Koude Gat) in Groningen. tel. 050-3180632. Korting 10 % op kledingcollectie, geldt niet bij acties en opruiming. CPV: Comfortabel Personen Vervoer. Kortingen van en naar een luchthaven. Vervoer uit een kleine regio, geen lange omwegen. Informatie: dhr. F.J. v.d. Molen Tel. 06 25067113 of mevr. D. Elzinga Tel. 06 12864936 www.comfortabelpersonenvervoer .nl. DAKGOOTREINIGING-HAREN tel 06 28428986. Korting van € 2,50 per arbeidsuur van € 35,www.dakgootreininging-haren.nl DIGNO computers, Rijksstraatweg 132 tel. 0505349965 Bij aanschaf van een F1 helpcontract € 15,- extra korting. Hierbij komt de hulp bij u thuis op € 10, - per 15 minuten. Normaal € 60, - per uur. Vraag naar de voorwaarden: bel of mail info@digno.nl www.digno.nl DISCUS Ekkelkamp, Rijksstraatweg 135 tel. 0505350215 geeft 10 % korting op tuin- en dierartikelen

http://www.discus.nl/discusekkelkamp-haren.html ENERGY Zon & Fitness Studio, Hortuslaan 3a, 10 % korting voor nieuwe leden op senioren-fitness en op de zonnebank. http://www.energyharen.nl FIETSSHOP Haren Meerweg 15 tel 050-5344657 geeft 10% korting op reparatieonderdelen en accessoires. www.fietsshopharen.nl FITNESSCENTRUM BODYFITHAREN Scharlakenlaan 34, Haren tel. 050-5340002 geeft u bij inschrijving een gratis T-shirt en berekent u geen inschrijfgeld van € 25, www.bodyfitharen.nl FLORA & FAUNA, Rijksstraatweg 32, Glimmen 10 % korting op tuin- en dierartikelen. www.floraenfauna.nl/ GALERIE “AANBLICK” Kromme Elleboog 52 tel 050-5340485 5% korting op in de galerie aanwezige schilderijen en aquarellen. www.aanblick.nl HANS JOLING, schilderwerken, Felland Noord 6, tel. 0505349990. 10% korting op materiaal; € 20,00 extra korting winterschilder per project. www.hansjoling.nl 20


Binding 9

HOFSTEE bv, Felland-Noord 12 tel: 050-5345612, of 06-52454400, mail hofstee@live.nl. 10 % korting op alle reparatiewerkzaamheden HOMAN comfortabel slapen, Rijksstraatweg 167, tel. 0505344235 10% korting bij aanschaf van een matras en 5% korting bij aanschaf van een bedbodem (uitgezonderd aanbiedingen). www.homan-haren.nl JACOB, Meerweg 13, Winkel in damesmode, heren en dames nachtkleding, heren en dames ondergoed, Hudson panty’s, sokken en bed textiel. 5 % korting op alle artikelen. Geldt niet voor acties. www.jacobmode.nl KAPSALON MARIAN, Kerkstraat 41 tel: 050-5347271. Elke dinsdag en donderdag 10 % korting op alle behandelingen voor dames en heren. MARCEL KUIPERS Bloembinderij, De Brinken 7, Haren tel. 50-5341261. 10% korting op alle bloemen en planten. www.bloemistgroningen.nl MILLER & CANEFIELD LINGERIE, Rijksstraatweg 150, 10 % korting op alle artikelen. www.millercanefield.nl/haren OUWERKERK OPTIEK, Meerweg 11, Haren en Stationsweg 55, Zuidlaren. 10 % korting bij aanschaf van een complete bril of glazen, tot maximaal € 75,

november 2017

www.ouwerkerkoptiek.nl PRANA HAREN, massagetherapie Kromme Elleboog 13a tel: 06-24402232, 10% korting op een gereserveerde massage. www.pranamassageharen.nl RGM NOORD tel 050-4095084 10% korting op de RGMcursussen. Meer informatie over RGM vindt u op www.rgmnoord.nl. ROEDE INTERIEUR Rijksstraatweg 134, tel. 0505340973 10 % korting op parket, laminaat, tapijt, vinyl, marmoleum, vitrage en gordijnen, zonwering en jaloezieën.(geldt niet bij acties en opruiming). www.roedevloeren.nl ROLLATER.SHOP in Maarssen tel. 0346 700 230, 10% korting bij aanschaf van rollators en rolstoelen vanaf € 100,-. www.rollator.shop. Vraag de korting code aan bij info@svharen.nl THE PHONE HOUSE Haren, Rijksstraatweg 193, ·tel. 0505350322, 10 % korting op alle accessoires. www.phonehouse.nl/winkeldetail/haren TIB bv. installatie en onderhoud, Middelhorsterweg 30, tel. 050-5349902. 10 % korting op materiaal in de winkel en/of materiaal geleverd bij montage (geldt niet bij offerte en niet op de uren). www.tib.nl 21


Binding 9

UNISTEE MAKELAARS, Rijksstraatweg 142, tel. 0505352020, 10% korting bij aankoop/verkoop en taxatie. www.unistee.nl WERELDWINKEL, Hortuslaan 4 Korting 10 % (niet op foodartikelen) www.haren.wereldwinkels.nl WOONFLAIR SCHOLMA, Raadhuisplein 18, 10% korting op

november 2017 alle artikelen. www.scholmawoonflair.nl YOGA-lessen door Karka Speelman op maandag en woensdag in ‘t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren. SVHaren leden krijgen 10% korting op de leskosten. Opgeven via Torion. Klik hier of bel 050-5344173.

RUBRIEK: Wie doet er mee? In deze rubriek is ruimte voor SVHaren leden die op zoek zijn naar teamgenoten of medespelers voor een gezamenlijke activiteit. Maar dat kan ook iemand zijn om

samen naar een concert, een toneelstuk of dergelijke te gaan. Heeft u zo’n idee, vertel het aan een bestuurslid of stuur een mailtje naar info@svharen.nl

Geen meldingen in de rubriek

TIP: NUT-lezing Donderdag 16 november 2017 - 20.00 uur – Gorechthuis Lezing door kunsthistorica drs. Carolien ten Bruggecate over ‘De Stijl’, de 100jarige kunstenaarsbeweging

Voor NUT leden is de toegang gratis, voor niet-NUT leden is de entree € 6, -. Vooraf aanmelden per email: geboektinharen@gmail.com . Of telefonisch tussen 19.00 en 20.30 uur: 06- 51545217. De aanmelding sluit in principe twee dagen voor de lezing. U krijgt een bevestiging van uw aanmelding.

Bedankje (dit bericht ontving het bestuur op 12 okt 2017) Hartelijk dank voor alle bemoedigende woorden tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en de Dilgt, voor de vele prachtige kaarten en

voor het schitterende boeket dat de heer Aten mij namens de SVH heeft gebracht. W. van Schooten-Beeksma

.

22


Binding 9

november 2017

Lunches op woensdag in de Mellenshorst Ook in november en december zullen de medewerkers weer hun best doen om elke woensdag een heerlijke lunch te bereiden. Dit keer een menu overzicht tot aan de kerstdagen, zodat u wellicht voor uzelf een dag kunt uitzoeken om voor te komen lunchen van 12.00 -

13.00 uur in de laatste weken van 2017. Reserveren gewenst, bij voorkeur voor 9.30 uur op woensdag, in verband met inkoop en voorbereiding, via telefoon 0505345964 (buurthuis de Mellenshorst).

08-11-17 Mosterdsoep met spekjes, 15-11-17 Pompoensoep met kip, broodje warme beenham, salade á la Hollandse salade, Broodje gezond Monique 22-11-17 Kerriesoep, broodje kipkerrie, tomaten-geitenkaas-salade

29-11-17 Paprika soep, salade van gegrilde kip, stokbrood

06-12-17 Champignonsoep, wrap gevuld met zalm of kip

13-12-17 Lunch-verrassing met een kersttint

20-11-17 Groentesoep, fruitspies, broodje brie met honing en walnoten

27-11-17 Geen lunch i.v.m. kerstvakantie

Jan Broekman van de Mellenshorst gaat weg Jan Broekman schrijft ons: “Hoewel ik me bewust ben van het feit dat u via andere (nieuws) bronnen al op de hoogte bent, wil ik toch graag een kleine toelichting geven op mijn aanstaande vertrek als beheerder van buurthuis de Mellenshorst. Gedurende zes jaar heb ik in bovenstaande functie u vaak mogen ontvangen in ons buurthuis. Ik heb mijn werk daar met veel liefde voor het buurthuis, maar zeker ook voor de bezoekers gedaan. Ongeveer twee tot anderhalf jaar geleden heb ik bij het stichtingsbestuur (niet te verwarren met het bestuur van Ons Belang) aangegeven dat het werk te veel werd voor één persoon. Omdat er

geen geld was, moest één en ander met vrijwilligers worden opgevangen. Dat is ook deels gebeurd. Toch bleef er een hoop werk veel naast de groeiende normale werkzaamheden. Afgelopen zomer werd ik na mijn vakantie verrast door een verbouwing met als gevolg nog meer extra werk. Het is te veel. Ik ga op zoek naar iets anders. Die koers is reeds ingezet. Ik ben al minder aanwezig en dat zal uiteindelijk resulteren in een buurthuis zonder mij als beheerder. Tot ik iets anders heb gevonden zal ik echter mijn uiterste best doen het de gasten, en dus ook u, naar de zin te maken.” 23


Binding 9

november 2017

24


Binding 9

november 2017

TIP: massagetherapie bij Prana Haren We leven in een maatschappij waarin bewust voelen, aanraken en geraakt worden niet meer zo vanzelfsprekend is. We zijn zo gewend geraakt om, wanneer we klachten ervaren, deze zo snel mogelijk te willen oplossen, te dempen met medicatie of aan te willen pakken. Vanuit mijn optiek laten we onszelf hiermee enorm in de steek. We zijn in die zin bezig met symptoombestrijding in plaats van naar het luisteren naar dat wat ons lichaam nu zo nodig heeft. Want hoe zou het nu zijn wanneer u zelf vanuit uw eigen kracht om kunt gaan met dat wat u lichamelijk en gevoelsmatig zo bezighoudt? Ontstaan van een klacht Een klacht ontstaat niet zomaar. Het lichaam geeft vaak belangrijke informatie via pijn of via ‘vage’ klachten als vermoeidheid, ‘het niet zo lekker in m’n vel zitten’. Bij massagetherapie worden (pijn)klachten en symptomen meer inzichtelijk gemaakt. Volgens de holistische geneeskunde zijn lichamelijke gebreken namelijk niet altijd het gevolg van een kapot apparaat. Er kan ook juist een betekenis inzitten die verband houdt met ons innerlijke leven. Vanuit dit perspectief is een medische behandeling vaak niet het enige waar een lichaam om vraagt. ‘De handen van mijn moeder’ Een van mijn cliënten vertelde dat de aanrakingen hem deden denken

aan de warme, zachte handen van zijn moeder. Het voelde meteen vertrouwd. Ook werd hij zich meer bewust van spanning in zijn rug waarvan hij eerder niet wist dat deze er zat. ‘Een nieuw begin’ Een vrouw vertelde dat ze een heftige tijd doormaakt omdat haar man herstellende is van een langdurige ziekte. De massage voelde voor haar verlichtend en ze voelde meer ruimte in haar lijf. ‘Het wordt tijd om ook weer ruimte te geven aan mijzelf’ Een nieuw begin! Ingrid Schoonveld

Ingrid Schoonveld is massagetherapeut bij Prana Haren, massagetherapie. Ze werkt vanuit haar kleinschalige praktijk aan de Kromme Elleboog in Haren. Leden van SVHaren ontvangen 10% korting op een massagesessie. Voor meer informatie kunt u bellen: 06- 2440 22 32 of lezen op www.pranamassageharen.nl 25


Binding 9

november 2017

26


Binding 9

november 2017

Rijbewijskeuring: zo blijf je autorijden na je 75e Van alle vervoermiddelen geeft de auto waarschijnlijk wel de meeste vrijheid. Gaan en staan waar u wilt, wat voor weer het ook is. Met het stijgen van de leeftijd neemt echter ook de kans op ongelukken toe. De rijbewijskeuring zorgt ervoor dat het autorijden een verantwoorde bezigheid blijft. Lees hier hoe deze keuring werkt. Verantwoording De informatie in dit artikel is gebaseerd op bronnen van de NOS, de ledenvereniging van Espria, Wikipedia, de SWOV, het CBR en de rijbewijskeuringsarts. Wij publiceerden eerder over vervoersmogelijkheden van ouderen in onze artikelen over reizen, fietsen en de regiotaxi. Ouder worden vergroot kans op ongelukken Het autogebruik onder ouderen neemt sterk toe. Zo groeide het aantal 65plussers dat autorijdt in de laatste 10 jaar van 40 naar 52%. Het aantal door ouderen gereden autokilometers nam met ruim 60% nog sterker toe (NOS). Maar ook steeg het aantal ongelukken van ouderen. In 2015 kwamen 119 ouderen bij een auto-ongeluk om het leven. Tot het 75e jaar blijken ouderen goed aan het verkeer te kunnen deelnemen. Zij veroorzaken niet meer ongelukken van jongere automobilisten. Daarna nemen de kansen op ongelukken toe. Oorzaken van ongelukken bij ouderen Als oorzaken voor de afnemende rijvaardigheid spelen zowel geestelijke als lichamelijke prestaties een rol. GEESTELIJK Geestelijk wordt het voor ouderen moelijker om veel gebeurtenissen

tegelijkertijd te overzien. Daarom is het links afslaan voor ouderen zo lastig. Er kan dan van drie kanten verkeer komen. En daarvan moet men de snelheid inschatten om te bepalen wanneer men kan gaan rijden. LICHAMELIJK In lichamelijk opzicht zijn het verrichten van handelingen en bewegelijkheid (om goed te kunnen kijken) van belang. Ook het gezichtsvermogen van ouderen neemt af. Ouderen hebben moeite met het zien van contrast. Daardoor zien zij de belijning op de weg minder goed. De Stichting Onderzoek en verkeersveiligheid (SWOV) doet momenteel onderzoek naar het ‘ouderen-proof’ maken van de wegmarkering van de Nederlandse wegen. Verplichte rijbewijskeuring De rijvaardigheid verschilt sterk van persoon tot persoon. Daarom is het logisch dat ouderen regelmatig een rijbewijskeuring moeten ondergaan. Vanaf het 75e jaar moet dat elke vijf jaar gebeuren. En dat kan lang doorgaan: in Nederland rijden ook nog 100-plussers die gezond genoeg zijn om aan het verkeer te kunnen deelnemen. Wanneer is de eerste keuring? Na uw 75e verjaardag is een ‘gewone’ verlenging van het rijbewijs niet meer mogelijk. Dat kan alleen wanneer u zich ook medisch laat keuren. U krijgt hiervan vanzelf bericht van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Dat gebeurt vier maanden voor het verlopen van het rijbewijs. Het is verstandig om de keuring dan snel in gang te zetten. (vervolg op pagina 29)

27


Binding 9 (vervolg van pagina 27)

Het kan namelijk wel vier maanden duren voordat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) uw aanvraag heeft beoordeeld. Hoe bereid ik mij voor? • Vraag een formulier voor een ‘eigen verklaring met geneeskundig verslag’ op bij het gemeentehuis. U kunt ook een eigen verklaring opvragen bij het CBR. Daarbij moet u inloggen met uw DigiD. De kosten bedragen circa 35 euro. De ‘eigen verklaring’ omvat 11 vragen over uw lichamelijke en geestelijke gezondheid. U beantwoordt de vragen op het formulier. • Maak een afspraak met een keuringsarts. Dat kan elke huisarts zijn, behalve u eigen huisarts. Neem voor deze keuring mee: 1. De ingevulde ‘eigen verklaring’ 2. Een urinemonster 3. Een lijstje met gebruikte medicijnen 4. Legitimatie Waaruit bestaat de rijbewijskeuring? De keuring is erop gericht na te gaan of u zelfstandig en veilig kunt autorijden. De arts doet enkele tests om na te gaan hoe uw armen, benen en wervelkolom functioneren. Daarnaast wordt uw bloeddruk gemeten en een test van het gezichtsvermogen gedaan. Bent u bang dat dit onvoldoende is? Dan kunt u beter alvast een test laten doen bij een opticien. Zo voorkomt u dat u later nog een keer terug moet. Om uw gezichtsvermogen te testen kunt u ook een zelftest uitvoeren. Tenslotte zal de arts enkele vragen stellen om uw geestelijk conditie na te gaan. Soms aanvullende keuring nodig Bij sommige aandoeningen is een aanvullende keuring nodig. Dit kan ook

november 2017 het geval zijn als uw gezondheidstoestand tussentijds wijzigt. Dit geldt bijvoorbeeld voor: • aandoeningen aan hart en bloedsomloop (hartinfarct, beroerte, geïmplanteerde defibrillator); • aandoeningen aan de hersenen en het zenuwstelsel (psychose, epilepsie, multiple sclerose, ziekte van Parkinson, dementie, neuropathie); • een progressieve gezichtsaandoening en • bepaalde gedragsproblematiek, zoals ADHD en verslaving. Een ernstige, tussentijdse wijziging van uw gezondheidstoestand meldt u door een nieuwe eigen verklaring in te vullen. Deze stuurt u dan op naar het CBR. Rijtest Bij twijfelgevallen zal het nodig zijn om een rijtest te doen. Het CBR bepaalt dit op basis van de eigen verklaring met geneeskundig verslag. Net als bij de medische keuring ligt het accent bij de rijtest op het kunnen verrichten van de noodzakelijke handelingen. Met de rijtest kan worden bepaald welke aanpassingen in de auto eventueel mogelijk zijn om toch veilig te kunnen blijven rijden. Ten slotte De vijfjaarlijkse rijbewijstest is volgens ons een geschikt middel om verantwoord te kunnen blijven autorijden. Tot op de hoogste leeftijd! Het biedt echter geen garanties. Tijdens de vijfjaarlijkse periode kan de gezondheid soms plotseling veranderen. Neem opmerkingen uit uw omgeving over uw rijvaardigheid dan ook altijd serieus. Bron: Alleszelf.nl geschreven door Frank van Hoorn

29


Binding 9

november 2017

30


Binding 9

november 2017

NNO-concerten op 9, 16 en 20 december 2017 De NNO-concerten die u in december in de Oosterpoort kunt gaan bezoeken zijn hieronder

aangegeven. De aanvangstijd van de concerten is in het kopje aangegeven.

♫ za. 9 december (19.30 uur) MESSIAH VAN HANDEL Dirigent Pieter-Jelle de Boer Sopraan Kristina Bitenc Mezzosopraan Esther Kuiper Tenor Colin Balzer Bas Andreas Wolf Koor NNCK

♫ wo. 20 december (21.00uur) NNO SPEELT GAMES Dirigent Etienne Siebens Presentator Rami Ismail Zang Julie Elven Dirigent

♫ za. 16 december (20.15 uur) KERSTCONCERT - ZESDE SYMFONIE VAN MAHLER Dirigent Antony Hermus Programma Mahler Symfonie nr. 6

In dit concert van één uur gaan we van de eerste door een orkest ingespeelde soundtrack (Heart of Darkness, 1998) naar muziek uit de grote reeksen van nu. Deze games laten zien hoe de game-industrie is gegroeid en hoe de modernste vorm van entertainment de klassieke muziek omarmt.

NNO Kaarten bestellen De kaarten en eventueel gebruik van Ouderenvervoer bestelt u telefonisch bij Liesbeth Paagman, 050 534 87 94. (Bij geen gehoor mag u bellen naar Joke Boersma, 050 534 80 36). De kaarten kosten € 25, - voor de eerste rang en € 20, - voor de tweede rang. Uw bestelling met uw naam, adres, telefoonnummer, lidmaatschap nummer en de datum van het concert met de gewenste rang dient uiterlijk 3 weken voor de

concertdatum bij Liesbeth bekend te zijn! De kaarten voor de concerten betaalt u zelf aan de kassa voor aanvang van een voorstelling. Ze liggen op naam voor u klaar. LET OP: Er is alleen Ouderenvervoer beschikbaar voor de concerten op 9 dec, 4 jan, 24 feb, 8 mrt en 18 mei. Ouderenvervoer op 18 nov is vervallen! 31


Binding 9

november 2017

32


Binding 9

november 2017

Kerstconcert Martiniplaza op 16 december 2017 De Federatie Groninger Muziek Corpsen wil u graag uitnodigen voor het Kerstconcert voor ouderen welke zij voor de 30e keer organiseert op: zaterdag 16 december 2017 van 19.30 tot ca. 22.30 uur in Martiniplaza te Groningen Kaarten voor dit concert kosten € 6.50 per stuk (eigen vervoer) Het is daarnaast mogelijk busvervoer naar Martiniplaza aan te vragen. Voor groepen groter dan 10 personen is er ook dit jaar busvervoer. Per persoon wordt daarvoor € 3,00 in rekening gebracht (concert + busvervoer samen € 9,50 p.p.).

U kunt zich tot 20 november opgeven bij Harm Warringa, bij voorkeur per e-mail penningmeester@svharen.nl of met onderstaand strookje.

Helaas kunnen mensen in een rolstoel niet met de bus meerijden, voor hen dient u zelf vervoer te regelen. Voor hen kunt u natuurlijk wel toegangskaarten aanvragen. Aan de avond wordt door diverse muziekverengingen medewerking verleend.

Het verschuldigde bedrag kan worden overgemaakt op bankrekening NL 78 INGB 0007 061089 tnv. Seniorenvereniging Haren, onder vermelding van: kerstconcert 2017 en uw lidmaatschapsnummer.

Deelnemer(s) Kerstconcert op 16 december 2017. Naam deelnemer(s): Lidmaatschapsnummer Adres: Tel.nr:/ E-mailadres Gewenste opstapplaats:

1) Mellenshorst 33

2) Ploeger

3) Brandweer


Binding 9

november 2017

34


Binding 9

november 2017

Ontspannen bewegen, Yoga, Pilates Ontspannen bewegen wordt gegeven door docente Karka Speelman. Met haar jarenlange ervaring in het doceren van Yoga, Pilates en Ontspannen bewegen, weet zij door haar geïnspireerd enthousiasme elke les tot een ontspannen en leerzame ervaring te maken. Na het afronden van de vierjarige HBO Opleiding Natuurgeneeswijze, een ervaringsreis door India en de opleiding Yoga-Pilates is zij 25 jaar geleden gestart met doceren aan jong en oud. Haar belangstelling in het fysieke lichaam in combinatie met haar ervaring maakt dat zij heldere en beeldende aanwijzingen kan geven. Hierdoor wordt op een plezierige, ontspannen en aandachtige manier gewerkt aan lichaam en geest. Enkele ervaringen van deelnemers: ''De lessen geven mij veel meer bewustzijn over mijn lichaam. Dit neem ik mee in mijn dagelijks leven, waardoor ik mijn lichaam op de juiste manier gebruik tijdens inspanning en ontspanning.'' ''Sinds ik yoga doe kan ik mij beter ontspannen. Ik voel me fitter en heb minder klachten. De lessen zijn gezellig en leerzaam.''

U kunt altijd instromen. Voor opgave kunt u bellen of mailen naar Stichting Torion. Tel. (050) 534 41 73 Prijs:

€190, - voor 29 lessen *)

Locatie: ’t Clockhuys. Brinkhorst 3, 9751 AS Haren Tijdstip: maandag 10.15 – 11.15 uur maandag 11.30 – 12.30 uur woensdag 10.15 – 11.15 uur woensdag 11.30 – 12.30 uur

Gegevens docente: karkaspeelman33@gmail.com Tel. 06-27302634 *)SVHaren leden krijgen 10% korting op de lessen 35


Binding 9

november 2017 ¡

36


Binding 9

november 2017

Telefoonnummers voor service, hulp en contact Aanspreekpunt Belastingzaken: Wil de Munck tel. 0598 45 03 03 Gratis hulp bij kleine klusjes: (Uitgezonderd het instellen van TV toestellen) Willem van Eck tel. 534 05 77 Koos van der Zee tel. 534 60 67 P.D.Toxopeus tel. 534 59 57 Jochum Wobbes tel. 534 49 00 Derk Jan du Corbier tel. 534 63 75 Hulp bij invullen formulieren: Ziekte en kroonverjaardagen: Aldert Walstra Ina Brink Anita Jeltes Jeanne v.d. Linden Loes Vugts Mieke van Wagenberg

(computerproblemen)

Henk Werners tel. 050 534 65 29 tel. 534 67 05 tel. 534 69 72 tel. 280 40 55 tel. 534 34 20 tel. 364 21 77 tel. 406 21 14

Adres secretariaat SVHaren: Oude Brinkweg 79, 9751 RL Haren In correspondentie met SVHaren altijd uw lidmaatschapnummer vermelden. Buurthuis De Mellenshorst Adres: Waterhuizerweg 36, 9753 HS Haren. Tel. 534 59 64 Inloop/ontmoeting: in ‘t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren. Elke donderdagmorgen van 10.00 uur – 11.30 uur. Stichting Vervoer voor Ouderen: tel. 06 23 10 77 53. Rijdt gratis naar SVHaren activiteiten in de gemeente Haren. Bereikbaar ma-vrij van 9.0013.00 uur, reserveren uiterlijk één dag van tevoren. Met vragen over zorg, Wmo en inkomen kunt u terecht bij het Toegangsteam in het Gemeentehuis,

Coördinatie (postcode 9752) (postcode 9751, 9753) (postcode 9752) (postcode 9752) (Onnen en Glimmen)

Raadhuisplein 10, tel: 14 050, e-mail: toegangsteam@haren.nl Zie ook www.harenhelpt.nl Humanitas afdeling Haren: contactpersoon: Peter Drenth pdrenth@home.nl Tel.050 534 41 35. Medische keuring voor rijbewijsverlenging: • De heer A. Jager tel. 534 38 67 (bellen voor afspraak, kosten € 35,-, locatie: Westerse Drift 95, parkeer in Hemsterhuislaan thv gymzaal) • Mevr. G. Omar: tel. 06 14 71 65 43 of 0516 51 45 74 (bellen voor afspraak, kosten € 35,locatie: De Zonnehof) • De heer M. de Vries tel. 06 34 48 71 03 (bellen voor afspraak, kosten € 25, - locatie: Wijkcentrum de Kern, Hoogezand) 37


Binding 9

november 2017

38


Binding 9

november 2017

Informatie over Seniorenvereniging Haren Bestuursleden: Anne Boersma voorzitter Carla Roede secretaris Harm Warringa penningmeester Jans Uildriks Ton Wester Henk Aten Joke Poelstra

tel. 534 80 36 voorzitter@svharen.nl Van Ruusbroecweg 11, 9752 JW Haren tel. 534 65 42 secretaris@svharen.nl Oude Brinkweg 79, 9751 RL Haren tel. 534 98 41 penningmeester@svharen.nl Botanicuslaan 26, 9751 AD Haren tel. 534 82 08 ledenadministratie@svharen.nl Middelhorsterweg 86, 9751 TH Haren tel. 534 96 21 webmaster@svharen.nl Emmalaan 3C, 9752 KR Haren tel. 280 87 11 h.aten@home.nl Anna Bijnspad 13, 9752 JR Haren tel. 534 36 09 poelstraj@home.nl Dilgtweg 3D12, 9751 ND Haren

Aanmeldingsstrookjes om u op te geven voor deelname aan een activiteit kunt u in de bus doen bij een van de bestuursleden, inleveren aan de SVHaren tafel in ’t Clockhuys op donderdagochtend, tussen 10.00 uur en 11.30 uur of sturen naar info@svharen.nl. Bankrekening: NL 78 INGB 0007 0610 89 ten name van Seniorenvereniging Haren, gevestigd te Haren.

Kamer van Koophandel nummer 64532682 Contributie voor 2017: € 25,- per kalenderjaar. Contributie tweede lid op hetzelfde adres: € 15,-. Het contributie betalingsverzoek ontvangt u van de penningmeester. U ontvangt tevens van hem een lidmaatschapspas. E-mail: info@svharen.nl Website:www.svharen.nl.

Activiteiten Contactpersoon: Marie Betten tel. 534 99 14 Jan de Hoop tel. 534 54 43 Manna Aardema tel. 534 52 39 Piekie Siersema tel. 534 73 50 Henk Biemolt tel. 534 01 44 Henk Diephuis tel. 534 82 00 Heleen v. Weperen tel. 526 31 46 Fam. Bonder tel. 534 46 00 Piekie Siersema tel. 534 73 50 Liesbeth Paagman tel. 534 87 94

(activiteitenagenda op pagina 7) Jeu de boules Koersbal Klootschieten Wandelclub Fietsclub Spelmiddag Leesclub Bridgen, etc. De Dilgt Koffie + eten alleengaanden De D. NNO-concerten (b.g.g. Joke Boersma tel. 534 80 36) 39


Binding 9

november 2017

Steun nodig bij het aanvragen van hulp?

Lukt het even niet om uw administratie op orde te krijgen?

Humanitas-Haren heeft vrijwilligers, die na scholing cliënten bijstaat bij hun aanvraag op gebied van wonen, welzijn en zorg.

Humanitas-Haren heeft vrijwilligers die bereid zijn u te helpen. Ook met belasting en formulieren

Hulp nodig bij het “keukentafelgesprek” van een onafhankelijke vrijwilliger?

Voor informatie kunt u contact opnemen met: Lucas Huttinga: 050 526 62 03.

Neem contact op met Peter Drenth: 050 534 41 35 of 06 30 13 12 29 of pdrenth@home.nl www.humanitas.nl

www.humanitas.nl 40

Binding 9 nov '17  
Binding 9 nov '17  
Advertisement