Page 1


Binding 8

oktober 2017 • SVHaren is een zelfstandige seniorenvereniging, is lid van de FASv (Federatie van Algemene Seniorenverenigingen) en de NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisatie van Gepensioneerden). • Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het voor 1 december wordt opgezegd. • Voor overige adressen en informatie: zie pagina 37 en 39. • Logo ontwerp Koos Staal, januari 2016, Staal&Duiker Ontwerpers

Colofon • Informatieblad van Seniorenvereniging Haren: Jaargang 2. Oplage: 800 stuks, gedrukt in eigen beheer. • Wordt gratis thuisbezorgd bij leden van SVHaren in Haren. • Bezorging per post buiten Haren voor € 20 per jaar i v m portokosten. • Online in kleur: op www.svharen.nl onder de rubriek ‘INFORMATIE’. • Contact voor reacties of advertenties en inbrengen van kopij: e-mail naar info@svharen.nl

Adverteerders index

blz

AAGTJE SMID tekstproducties

10

MARCEL KUIPERS bloembinderij

6

BERENDS de groenteman

38

MARCO & MIRANDA’S haarmode

6

BOOMKER boeken+.

16

MULDER horloges juwelen

28

BOUWBEDRIJF W. Bruiniers

36

OUWERKERK OPTIEK

28

CPV: Comfortabel Personen Vervoer

26

PC-LES AAN HUIS

38

PLAS BOSSINADE Haren

30

DAKGOOTREINIGING-HAREN

blz

6

DIGNO computers,

12

PRAKTIJK OUDE BORG voetverzorging

40

EKKELKAMP voor dieren

28

ROEDE INTERIEUR

40

FITNESSCENTRUM BODYFITHAREN

27

TEUNE ASSURANTIE kantoor

30

FIETSSHOP Haren

40

TIB bv. installatie en onderhoud

24

GASLIJN storing gasapparatuur

24

TJ VAN DER WOUDE verhuizingen

33

HUMANITAS

36

TRAVEL Counselors

14

HANS JOLING, schilderwerken

12

UNISTEE MAKELAARS

34

HOFSTEE bv

16

WESTERHOLM

HORTUS

32

YOGA lessen

HUBO van der Werf

38

ZINN

ICARE thuiszorg

34

ZONNEHOF

MANGO MOBILITY

18

Leden kunnen de Binding digitaal ontvangen. Dit wordt van harte aanbevolen. Het spaart papier en de moeite van het

8 35 4 19

aan huis bezorgen of versturen. Stuur een mailtje aan info@svharen.nl. U ontvangt de Binding digitaal (in kleur). 2


Binding 8

oktober 2017

Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter

5

Activiteitenagenda oktober 2017

7

Najaarsvergadering op donderdag 26 oktober 2017

9

SEIZOENSOPENING PCOB/SVHAREN 20 sept. 2017

11

Kunstmarkt op 9 september 2017

13

Acceptgiro voorlopig nog niet verdwenen

15

Dit dicht een bewonderaar over SVHaren

15

Najaarstocht naar Deurningen en Diepenheim

17

Doe uw voordeel met uw SVHaren ledenpas

20

RUBRIEK: Wie doet er mee?

22

TIP: NUT-lezing

22

Vooraankondiging kerstconcert op 16 december 2017

22

Wandelclub naar Schiermonnikoog op 06-09-2017

23

TIP: Rijbewijskeuring bij ZINN

23

De Miljoenennota (bron: NVOG)

25

Prinsjesdag en lokale lasten (bron: NVOG)

29

NNO-concerten op 9, 18, 24 en 30 november 2017

31

Lunchen op woensdag in de Mellenshorst

33

TIP: Haren Digitaal Vitaal

33

Telefoonnummers voor service, hulp en contact

37

Informatie over Seniorenvereniging Haren

39

3


Binding 8

oktober 2017

4


Binding 8

oktober 2017

Voorwoord van de voorzitter We zijn net een kleine week terug van onze korte vakantie op Ameland.

voorzieningen vragen zich ontwikkelen. Met deze zaken houdt het kabinet weinig tot geen rekening. Maar op onze koopkracht hebben ze een grote invloed…..

Altijd leuk dat eiland, een traditionele vakantiebestemming in onze beider families. Maar dit jaar, het weer! Regen, storm (wel mooie foto’s van de ondergelopen veerdam kunnen maken) en weer regen…… Alleen de eerste anderhalve dag redelijk en de dag van vertrek geweldig weer. Daar tussenin, huilen met de pet op. En nu stralend weer, de zon schijnt en ik zit binnen het voorwoord te maken. Het kan verkeren.

Verderop in deze Binding leest u er meer over bovengenoemde zaken. In Binding 7 schreef ik een stukje over korting bij ziektekostenverzekeraars die via de FASv bedongen worden, inclusief een lijstje van die verzekeraars. Men is bezig met verdere onderhandelingen. In Binding 9 hoop ik er meer over te kunnen schrijven. Dat is dan nog ruim op tijd voordat u uw polis voor 2018 af moet sluiten.

Maar goed, na Ameland kwam de PCOB/SVHaren middag in het Gorechthuis. Geweldig, leuk en interessant. Professor Douwe Draaisma heeft zijn best gedaan, echt wel! En de dag er na de fantastische en gezellige najaarsreis. Deze twee dingen hebben het een beetje goed gemaakt.

Wat onze activiteiten betreft, het klootschieten is dinsdag 26 september afgesloten. Koersbal begint 3 oktober. Deze twee dingen gaan dus naadloos in elkaar over. En u weet het, er is altijd plaats voor nieuwe deelnemers. (Bel naar Jan de Hoop, 050-5345443).

De verslagen staan verderop. Kunt u nog even nagenieten. Prinsjesdag is achter de rug. Onze koning heeft het niet moeilijk gehad. In een kwartiertje was de troonrede voor de bakker.

Ook de fietsclub is voor dit seizoen gestopt, per 27 september. De wandelclub loopt dan weer elke week, op woensdag dus! Zin om mee te lopen? Piekie Siersema bellen: 0505347350.

Alle beleid dat genoemd is staat enigszins op losse schroeven. Pas als het nieuwe kabinet aan het werk gaat weten we meer. De voortekenen die in deze troonrede te lezen zijn doen niet echt vermoeden dat de financiële positie van ouderen zal verbeteren, ook niet als het nieuwe kabinet aantreedt. Een verbetering van koopkracht lijkt maar voor weinig ouderen en gepensioneerden te zijn weggelegd.

De najaarsvergadering, 26 oktober 2017, zal o.a. in het teken staan van het beëindigen van de werkzaamheden van onze penningmeester, Harm Warringa. Verder hebben we een nog geheim maar prachtig programma voor deze bijeenkomst. Komt dus in groten getale, want als u er niet bij bent krijgt u er spijt van, ik weet het zeker.

Verder is het van belang hoe de kosten die gemeenten voor allerlei

Anne Boersma 5


Binding 8

oktober 2017

Voor al uw bloemwerk: Voor SVHaren leden: Op vertoon van uw pas - Boeketten krijgt u van ons 10 % - Bruidswerk korting op alle bloemen en - Rouwarrangementen planten. - Abonnementen - Eigen bezorgdienst door heel Nederland

6


Binding 8

oktober 2017

Activiteitenagenda oktober 2017 Elke dinsdag 14.00uur

Jeu de boules, Hendrik de Vriesplantsoen

1 okt.

10.30 uur

Koffiedrinken (+ eten) alleengaanden in De Dilgt

3 okt.

14.30 uur

Koersbal Westerholm (eerste keer)

4 okt.

10.00 uur

Wandelclub **)

5 okt.

10.00-11.30

Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

5 okt.

14.00 uur

Spelmiddag in De Mellenshorst

8 okt.

20.15 uur

NNO-concert in de Oosterpoort *)

10 okt. 14.30 uur

Koersbal in huize Westerholm

11 okt. 10.00 uur

Wandelclub **) met lunch in de Mellenshorst

12 okt. 10.00-11.30

Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

12 okt. 13.45 uur

Bridgen in De Dilgt

12 okt. 14.00 uur

Klaverjassen en Rummikub in De Dilgt

12 okt. 20.15 uur

NNO-concert in de Oosterpoort

17 okt. 14.30 uur

Koersbal in huize Westerholm.

18 okt. 10.00 uur

Wandelclub **)

19 okt. 10.00-11.30

Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

20 okt. 20.15 uur

NNO-concert in de Oosterpoort *)

24 okt. 14.30 uur

Koersbal in huize Westerholm.

25 okt. 10.00 uur

Wandelclub **)

26 okt. 10.00-11.30

Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

26 okt. 14.00 uur

Najaarsvergadering in De Mellenshorst

31 okt.. 14.30 uur

Koersbal in huize Westerholm.

1 nov.

10.00 uur

Wandelclub **)

2 nov.

14.00 uur

Spelmiddag in De Mellenshorst

3 nov.

10.00-11.30

Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

5 nov.

10.30 uur

Koffiedrinken (+ eten) alleengaanden in De Dilgt

*) Vervoer met de Stichting Vervoer voor Ouderen is mogelijk. **) De plaats van vertrek van de wandelclub weet Piekie Siersema (050 534 73 50) of kunt u mogelijk vinden op onze website www.svharen.nl (pagina ACTIVITEITEN) 7


Binding 8

oktober 2017

8


Binding 8

oktober 2017

Najaarsvergadering op donderdag 26 oktober 2017 Het bestuur nodigt u uit voor de najaarsvergadering op donderdag 26 oktober a.s. aanvang 14.00 uur in

Buurthuis De Mellenshorst. De afsluiting van de middag zal omstreeks 16.30 uur plaatsvinden.

AG E ND A 1. 2. 3. 4.

Welkom en opening van de vergadering Vaststelling van de agenda Mededelingen van de voorzitter Notulen van de jaarvergadering van 28 maart 2017 (gepubliceerd in Binding nr. 4 en op de vergadering verkrijgbaar). 5. Samenstelling bestuur SVHaren Volgens het zittingsrooster treden Anne Boersma, Ton Wester en Harm Warringa per 1-1-2018 af. Anne en Ton stellen zich herkiesbaar, naar een opvolger voor Harm wordt nog gezocht. Kandidaatstellingen door leden dienen uiterlijk zeven dagen voor de betreffende ledenvergadering bij de secretaris binnen te zijn. 6. Financiën en begroting 2018; toelichting door de penningmeester. Stukken zijn op de vergadering beschikbaar. 7. Vaststelling huishoudelijk reglement; wijzigingen als voorgesteld op de voorjaarsvergadering van 28 maart 2017: Art. 06 Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging. Mocht u uw lidmaatschap willen opzeggen, dan dient u dat te doen voor 1 december van het lopende kalenderjaar. Alleen bij een overlijden wordt het lidmaatschap per direct beëindigd. Er wordt geen lidmaatschapsgeld teruggestort. Art. 15 De kascommissie bestaat uit twee leden en een reserve lid. Zij worden door de ledenvergadering gekozen. In principe treedt elk jaar één lid af, schuift het reserve lid door als lid en wordt een nieuw reserve lid benoemd. De commissie doet verslag in de ledenvergadering van het eerste kwartaal. 8. Wat verder ter tafel komt 9. Rondvraag en sluiting van het officiële gedeelte P AU Z E Het programma na de pauze blijft nog even een verrassing. S LU IT ING

9


Binding 8

oktober 2017

10


Binding 8

oktober 2017

SEIZOENSOPENING PCOB/SVHAREN 20 sept. 2017 Op woensdag 20 september vond de gezamenlijke opening van het seizoen 2017/2018 plaats. In het Gorechthuis was een lezing georganiseerd voor de leden van de beide seniorenverenigingen. De opkomst was groot: 176 leden kwamen luisteren naar een lezing met de toepasselijke naam ‘Als mijn geheugen mij niet bedriegt’. Prof.dr. Douwe Draaisma hield een boeiend betoog over het geheugen en ouderdom. ‘Het’ geheugen bestaat niet: er zijn wel 256 verschillende soorten geheugen, die zich allemaal anders gedragen. Zo is het iconisch geheugen de sensorische opslagruimte van visuele beelden en het echoïsch geheugen is dat voor geluiden. Draaisma vertelde over de wereldberoemde pianiste Maria Pires, die voor een concert het verkeerde muziekstuk had ingestudeerd; het juiste stuk had ze jaren geleden wel al gespeeld en ze slaagde erin dat vervolgens foutloos uit haar geheugen te reproduceren. Alles wat we waarnemen wordt eerst opgeslagen in het korte geheugen, daarna in het werkgeheugen en vervolgens in het lange termijn geheugen. Die waarnemingen worden onderweg aangepast, waardoor dingen die je je later herinnert soms heel anders zijn van de oorspronkelijke waarneming. Foto’s halen het verleden weer naar voren, maar laten je ook zien hoeveel je vergeten bent. De schrijver Maarten Toonder zei het al: Iets wat in de jeugd gebeurd is, is vaak een gevolg van een voorval op oudere leeftijd.

Dat mensen bijv. in het programma ‘DNA Onbekend’ op zoek gaan naar hun biologische vader, is daar ook een voorbeeld van. Herinneringen geven je dus eigenlijk een versie van het verleden. Wat doet ouderdom met het geheugen? Iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn: een citaat van Bernadino van Siena (1380 – 1444)! Niets nieuws onder de zon dus. De meest gehoorde klachten: je kunt niet op woorden komen, idem niet op namen en je vergeet wat je van plan bent. Bij ouderen krijgt de leeftijd de schuld, bij jongeren het drukke leven. Oudere mensen doen vaak veel om het geheugen te trainen, maar er is geen wetenschappelijk bewijs dat dat helpt. Een actief leven, met veel beweging en gezonde voeding kan wel een positieve invloed hebben. Verder helpen goede genen natuurlijk ook. Na de pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen waarvan dankbaar gebruik werd gemaakt. Tot slot werd prof. Douma bedankt voor zijn zeer boeiende en onderhoudende lezing.

Carla Roede 11


Binding 8

oktober 2017

.

12


Binding 8

oktober 2017

Kunstmarkt op 9 september 2017 De laatste Binding (nr.7 van september) inclusief invulformulier is meegegeven aan diverse potentiele nieuwe leden. We hopen natuurlijk dat er flink wat van ingevuld worden en geretourneerd. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom.

Wat een water is er die dag gevallen!

Al met al een leuke dag, met veel ontmoetingen, zij het soms wat nattig… Met bakken tegelijk ging het af en toe. Gelukkig werd ‘s middags het weer wat beter en werd het toch nog gezellig. De promotie-kar van SVHaren stond op zijn (inmiddels) vaste stek bij Intermezzo. Een mooi punt en goed voor veel aanloop. Bijna de gehele voorraad gele stressballen hebben we uitgedeeld. Die scoorden goed, een doosje pepermuntjes erbij, dat leverde minstens een glimlach op.

Ton Wester

We zoeken dringend een opvolger van onze penningmeester. Heeft u financiële kennis? Houd u van werken in een gezellig team? Kom, we hebben u nodig! Neem contact op met de voorzitter, Anne Boersma. 13


Binding 8

oktober 2017

14


Binding 8

oktober 2017

Acceptgiro voorlopig nog niet verdwenen De klassieke gele papieren betaalkaart mag blijven voortbestaan. Dat is positief nieuws voor veel verstokte gebruikers van de acceptgiro. De welbekende papieren acceptgiro zou met ingang van 1 januari 2019 verdwijnen. Maar Currence, de eigenaar van de acceptgiro, heeft besloten deze einddatum voor onbepaalde tijd uit te stellen. Onderzoek wijst uit dat de betaalkaart nog steeds door een aantal consumenten wordt gebruikt en gewaardeerd. Ook veel goede doelen maken er nog steeds gebruik van.

Wel blijven Betaalvereniging Nederland en de banken gebruikers van de acceptgiro adviseren om het verouderde betaalmiddel te vervangen. Bijvoorbeeld door (digitaal) Incassomachtigen of iDEAL. Bron: Seniorweb

Dit dicht een bewonderaar over SVHaren De ANBO kreeg een nieuwe baas, wel eentje met veel geraas. De club nam toen een flink besluit en stapte heel kordaat eruit, Besloot zelfstandig door te gaan -men keek wat bang ertegenaan-. Het vergde moed van het bestuur, de twijfel was van korte duur. De SVH werd opgericht, de deur naar ANBO ging echt dicht. 't Bestuur stak toen haar nek wel uit, het kostte ook een flinke duit, fijn dat een schenking werd gedaan, toen konden wij er tegenaan. En kijk nu hoe de club floreert en jullie hiermee gefeliciteerd. Dank voor de moed die stap te zetten, wij maken graag onz' eigen wetten. Dit mag, echt waar, weleens gezegd, zonder jullie kwam 't niet terecht. Dus werkers van het eerste uur, jullie zijn een tof bestuur. Blijf alsjeblieft nog vele jaren de vrede, in de club bewaren. Saamhorigheid als nooit tevoren, de vriendenclub voor senioren. De leiding in bekwame handen, dat ziet men aan de hechte banden, 't Programma heel gevarieerd, de opkomst erg geanimeerd. Hulde voor die zeven mensen, die zwoegen voor onze wensen. Een bewonderaar 15


Binding 8

oktober 2017

HOFSTEE bv. Voor al uw reparaties aan uw huishoudelijke apparatuur 10% korting voor SVHaren leden Felland-Noord 12, 9753 TB Haren Bel: 050-5345612, of 06-52454400 of mail hofstee@live.nl 16


Binding 8

oktober 2017

Najaarstocht naar Deurningen en Diepenheim Donderdag 21 september heeft de najaarsexcursie plaatsgevonden. Om 8.00 uur vertrokken we met een bijna volle bus naar Twente en de Achterhoek. Het was fantastisch weer: temperatuur rond de 20 graden en de hele dag een stralende zon. Wat is ons land dan toch mooi! Chauffeur Roel vertelde onderweg boeiende verhalen over waar we langs kwamen en wat er allemaal te zien was. We hadden een vol programma, maar toch voldoende tijd om er rustig van te genieten. Onze eerste stop was in Deurningen, waar we een bezoek brachten aan het Landgoed Kaamps. Bij een landgoed stelde ik me altijd een soort kasteel voor, maar dit is een heel modern boerenbedrijf, waar ook kaas wordt gemaakt en waar men ook een restaurant en een winkel met streekproducten heeft. We hebben de stal bekeken, waar ruim 80 koeien lekker lagen te herkauwen op hun waterbedjes component 2.0.

In totaal heeft men rond de 200 koeien, de overige dames liepen lekker in de wei. De stal wordt automatisch door robots schoongemaakt, en het zag er dan ook pico bello uit. De koeien worden gemolken door een melkrobot. HygiĂŤne staat voorop en alles wordt

dan ook voortdurend op kwaliteit getest. Dat geldt ook voor de kaasmakerij. Overigens betrekt Kaamps voor zijn productie ook nog melk van boerenbedrijven in de omgeving.

Na deze bezichtiging gingen we voor de lunch naar Erve Brooks in Gelselaar. Prima verzorgd in een mooie locatie. Toen door naar Diepenheim, waar we het Oranjemuseum bezochten. Men heeft daar een enorme collectie borden, kopjes, merklappen etc. die iets te maken hebben met ons koningshuis. Verder een drietal kabinetten, waar de uitzet van de boer en boerin in worden bewaard. De gidsen (allemaal vrijwilligers!) konden daar heel boeiend over vertellen. Daarna stapten we weer in de bus, nu richting Klijndijk, waar we bij restaurant Thijs en Aafke genoten van een dinerbuffet. Prima verzorgd en voor elk wat wils. Moe maar voldaan aanvaardden we de terugreis naar Haren, waar we rond 20.00 uur aankwamen. Een prachtige dag, waar we volop van hebben genoten. Carla Roede 17


Binding 8

oktober 2017

18


Binding 8

oktober 2017

19


Binding 8

oktober 2017

Doe uw voordeel met uw SVHaren ledenpas KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS (TOON UW PAS DIRECT BIJ AANKOOP, KOM NIET ACHTERAF MET UW PAS)

BOOMKER boeken+. Rijksstraatweg 205, 5 % korting op wenskaarten, Engelse boeken en luisterboeken www.boomker.nl BUITENKAMP Herenmode, Vismarkt 8 (bij het Koude Gat) in Groningen. tel. 050-3180632. Korting 10 % op kledingcollectie, geldt niet bij acties en opruiming. CPV: Comfortabel Personen Vervoer. Kortingen van en naar een luchthaven. Vervoer uit een kleine regio, geen lange omwegen. Informatie: dhr. F.J. v.d. Molen Tel. 06 25067113 of mevr. D. Elzinga Tel. 06 12864936 www.comfortabelpersonenvervoer .nl. DAKGOOTREINIGING-HAREN tel 06 28428986. Korting van € 2,50 per arbeidsuur van € 35,www.dakgootreininging-haren.nl DIGNO computers, Rijksstraatweg 132 tel. 0505349965 Bij aanschaf van een F1 helpcontract € 15,- extra korting. Hierbij komt de hulp bij u thuis op € 10, - per 15 minuten. Normaal € 60, - per uur. Vraag naar de voorwaarden: bel of mail info@digno.nl www.digno.nl DISCUS Ekkelkamp, Rijksstraatweg 135 tel. 0505350215 geeft 10 % korting op tuin- en dierartikelen

http://www.discus.nl/discusekkelkamp-haren.html ENERGY Zon & Fitness Studio, Hortuslaan 3a, 10 % korting voor nieuwe leden op senioren-fitness en op de zonnebank. http://www.energyharen.nl FIETSSHOP Haren Meerweg 15 tel 050-5344657 geeft 10% korting op reparatieonderdelen en accessoires. www.fietsshopharen.nl FITNESSCENTRUM BODYFITHAREN Scharlakenlaan 34, Haren tel. 050-5340002 geeft u bij inschrijving een gratis T-shirt en berekent u geen inschrijfgeld van € 25, www.bodyfitharen.nl FLORA & FAUNA, Rijksstraatweg 32, Glimmen 10 % korting op tuin- en dierartikelen. www.floraenfauna.nl/ GALERIE “AANBLICK” Kromme Elleboog 52 tel 050-5340485 5% korting op in de galerie aanwezige schilderijen en aquarellen. www.aanblick.nl HANS JOLING, schilderwerken, Felland Noord 6, tel. 0505349990. 10% korting op materiaal; € 20,00 extra korting winterschilder per project. www.hansjoling.nl 20


Binding 8

HOFSTEE bv, Felland-Noord 12 tel: 050-5345612, of 06-52454400, mail hofstee@live.nl. 10 % korting op alle reparatiewerkzaamheden HOMAN comfortabel slapen, Rijksstraatweg 167, tel. 0505344235 10% korting bij aanschaf van een matras en 5% korting bij aanschaf van een bedbodem (uitgezonderd aanbiedingen). www.homan-haren.nl JACOB, Meerweg 13, Winkel in damesmode, heren en dames nachtkleding, heren en dames ondergoed, Hudson panty’s, sokken en bed textiel. 5 % korting op alle artikelen. Geldt niet voor acties. www.jacobmode.nl KAPSALON MARIAN, Kerkstraat 41 tel: 050-5347271. Elke dinsdag en donderdag 10 % korting op alle behandelingen voor dames en heren. MARCEL KUIPERS Bloembinderij, De Brinken 7, Haren tel. 50-5341261. 10% korting op alle bloemen en planten. www.bloemistgroningen.nl MILLER & CANEFIELD LINGERIE, Rijksstraatweg 150, 10 % korting op alle artikelen. www.millercanefield.nl/haren OUWERKERK OPTIEK, Meerweg 11, Haren en Stationsweg 55, Zuidlaren. 10 % korting bij aanschaf van een complete bril of glazen, tot maximaal € 75,

oktober 2017

www.ouwerkerkoptiek.nl RGM NOORD tel 050-4095084 10% korting op de RGMcursussen. Meer informatie over RGM vindt u op www.rgmnoord.nl. ROEDE INTERIEUR Rijksstraatweg 134, tel. 0505340973 10 % korting op parket, laminaat, tapijt, vinyl, marmoleum, vitrage en gordijnen, zonwering en jaloezieën.(geldt niet bij acties en opruiming). www.roedevloeren.nl ROLLATER.SHOP in Maarssen tel. 0346 700 230, 10% korting bij aanschaf van rollators en rolstoelen vanaf € 100,-. www.rollator.shop. Vraag de korting code aan bij info@svharen.nl THE PHONE HOUSE Haren, Rijksstraatweg 193, ·tel. 0505350322, 10 % korting op alle accessoires. www.phonehouse.nl/winkeldetail/haren TIB bv. installatie en onderhoud, Middelhorsterweg 30, tel. 050-5349902. 10 % korting op materiaal in de winkel en/of materiaal geleverd bij montage (geldt niet bij offerte en niet op de uren). www.tib.nl UNISTEE MAKELAARS, Rijksstraatweg 142, tel. 0505352020, 10% korting bij aankoop/verkoop en taxatie. www.unistee.nl 21


Binding 8 WERELDWINKEL, Hortuslaan 4 Korting 10 % (niet op foodartikelen) www.haren.wereldwinkels.nl WOONFLAIR SCHOLMA, Raadhuisplein 18, 10% korting op alle artikelen. www.scholmawoonflair.nl

oktober 2017 YOGA-lessen door Karka Speelman op maandag en woensdag in ‘t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren. SVHaren leden krijgen 10% korting op de leskosten. Opgeven via Torion. Klik hier of bel 050-5344173.

RUBRIEK: Wie doet er mee? In deze rubriek is ruimte voor SVHaren leden die op zoek zijn naar teamgenoten of medespelers voor een gezamenlijke activiteit. Maar dat kan ook iemand zijn om

samen naar een concert, een toneelstuk of dergelijke te gaan. Heeft u zo’n idee, vertel het aan een bestuurslid of stuur een mailtje naar info@svharen.nl

TIP: NUT-lezing Maandag 16 oktober 2017 - 20.00 uur – Gorechthuis. Lezing door drs. H.P. Hondelink over ‘De opkomst en ondergang van het warenhuis Vroom en Dreesman.’

Voor NUT leden is de toegang gratis, voor niet-NUT leden is de entree € 6, -. Vooraf aanmelden per email: geboektinharen@gmail.com . Of telefonisch tussen 19.00 en 20.30 uur: 06- 51545217. De aanmelding sluit in principe twee dagen voor de lezing. U krijgt een bevestiging van uw aanmelding.

Vooraankondiging kerstconcert op 16 december 2017 Dit jaar organiseert de Federatie Groninger Muziek Corpsen haar jubileum kerstconcert.

Zaterdag 16 december 2017 van 19.30 tot ca. 22.30 uur in de Martiniplaza te Groningen.

Dit jubileumkerstconcert dat zal plaats vinden op:

Nadere informatie zal in de volgende Binding verschijnen.

22


Binding 8

oktober 2017

Wandelclub naar Schiermonnikoog op 06-09-2017 We vertrokken om 7.30 uur vanaf Scharlakenhof. Dus vroeg op. De boot vertrok om 9.30 uur van af Lauwersoog.

We waren met 8 personen dus in 2 auto’s. Op Schiermonnikoog aangekomen met de bus naar het dorp, waar we bij cafe Van de Werf koffie hebben gedronken. 80 ct. per kopje. Ca 11.00 uur gingen we op stap. De route zoeken naar zee. We namen de westkant van het eiland. Mooie dreigende luchten en soms veel wind.

verder richting de vuurtoren. Bij de Badweg is een paviljoen waar we wat warms hebben gedronken. We waren wat koud en besloten richting het dorp te gaan. Onderweg kregen we een hoosbui en besloten niet verder te wandelen maar met de boot van 16.30 uur te nemen en dan vis te gaan eten op Lauwersoog. Al met al een mooie afsluiting van een stormachtige dag. Om 20.30 uur weer thuis. Volgend jaar gaan we de oostkant verkennen. Het is voor herhaling vatbaar. Piekie Siersema.

Onderweg in de duinen een broodje gegeten en wat gedronken. Weer

TIP: Rijbewijskeuring bij ZINN Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de Rijbewijskeuringsarts op 7 en 16 oktober, 4 november en vervolgens minimaal eens per maand in ZINN-locatie de Dilgt, Dilgtweg 3 te Haren.

Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 036-7200911. Zelf een datum reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl.

23


Binding 8

oktober 2017

24


Binding 8

oktober 2017

De Miljoenennota (bron: NVOG) Op de derde dinsdag van september heeft het kabinet Rutte zijn plannen bekend gemaakt voor het jaar 2018. Hoewel dit kabinet demissionair is en eigenlijk alleen maar “op de winkel mag passen” zijn de plannen die ze heeft vastgelegd in de Miljoenennota zodanig dat ze een reactie waard zijn. Op de terreinen waar NVOG opkomt voor de belangen van haar leden geven we hieronder onze reactie. Koopkracht. In de Troonrede meldt onze koning: “De regering heeft ervoor gezorgd dat alle groepen, ook sociale minima en ouderen, in 2018 in ieder geval hun koopkracht behouden”. Dat is een slimme formulering, die aangeeft dat voor de meeste gepensioneerden het (voorlopige) koopkrachtplaatje voor 2018 (licht) positief is. Maar blijkens de Miljoenennota resp. de begroting van Sociale Zaken, komt het koopkrachtplaatje voor 24% van de gepensioneerden negatief uit en dat zijn vooral de hogere inkomens. Dat komt deels door het niet-indexeren van de pensioenen, maar ook omdat een vorm van compensatie, nl. een verhoging van de ouderenkorting, slechts geldt voor inkomens tot iets meer dan € 36.000. De ouderenkorting is een extra korting naast de algemene heffingskorting – op de loon-/inkomstenbelasting, en kent 2 treden: • De hoge korting is verhoogd van € 1292 naar € 1418, en geldt tot een inkomen van € 36.057 (2017-grens). • De lage korting bedraagt slechts € 72, en geldt voor inkomens hoger dan die grens. Wij zijn overigens (met een meerderheid van de Eerste Kamer) van mening dat een meer gelijkmatige afbouw van de ouderenkorting passender zou zijn. Nu is het voor inkomens net boven de grens wel relevant jaarlijks na te denken over eventuele aftrekposten. Naast de gepensioneerden zullen ook ouderen met een vroegpensioen-regeling en een hoger inkomen, koopkrachtverliezen. Dat blijkt o.a. uit een overzicht, dat het Nibud heeft gemaakt voor een honderdtal

standaard-huishoudens (zie de bijlage of kijk op www.nibud.nl ). Enkele voorbeelden uit het Nibud-rapport: • Echtpaar met AOW en aanvullend pensioen van € 30.000 resp. € 10.000: geraamd koopkrachtverlies € 500 per jaar • Alleenstaande met AOW en aanvullend pensioen van € 30.000: geraamd koopkrachtverlies € 420 per jaar • Alleenstaande met vroegpensioen van € 30.000: geraamd koopkrachtverlies € 350 per jaar. Alle bovenstaande uitkomsten en aannames zijn gebaseerd op fictieve voorbeeldsituaties. De werkelijkheid zal voor iedereen afwijken, en vaak in negatieve zin (vooral voor huishoudens die naast allerlei lokale lasten ook nog extra zorgkosten hebben in de vorm van eigen bijdragen WMO). Zoals ook te lezen valt in het maandag 18 september gepubliceerde onderzoek van Regioplan, zijn al die kosten zowel fors als ook sterk verschillend, afhankelijk van de woongemeente. Tezamen met andere seniorenorganisaties doen wij een oproep aan het nieuw te vormen kabinet, de eigen bijdragen te verlagen en minder te laten verschillen per gemeente, door een bindend convenant daarover af te sluiten. Zorg Het financieel beeld van de zorg in 2018. Wij constateren dat de begroting 2018 een heel ander beeld geeft dan die van 2017. In de begroting wordt ook vooruitgezien naar komende jaren. Dacht men in 2016 dat de totale kosten van de zorg in 2018 t.o.v. 2017 met 2% zouden stijgen, thans prognosticeert de minister in de begroting een kosten stijging van 5,4%! En in de begroting is vermeld dat moet rekening gehouden worden met eenzelfde kostenstijging per jaar tot een totale uitgave van meer dan 90 miljard Euro in 2022 En dat moet door alle burgers tezamen worden opgebracht door premies en eigen bijdragen en 25% uit de belastingen! vervolg op pagina 27

25


Binding 8

oktober 2017

26


Binding 8 vervolg van pagina 25 De kosten stijgen explosief. Dat was al voorzien en er liggen adviezen om de zorg efficiënter en goedkoper te maken, waar echter nog weinig mee is gedaan. Wij zullen trachten daar ook onze bijdrage aan te leveren, de zorg wordt anders onbetaalbaar voor de Nederlandse inwoners. Wat gaat 2018 ons brengen? Door een ingreep van de ” regering in wording “deze week blijft het eigen risico voorlopig op € 385. Vele politieke partijen hebben ervoor gepleit om het eigen risico te verlagen of zelfs te schrappen. Maar omdat het geld dan anders ergens vandaan moet komen, zou dit moeten worden gecompenseerd door een fikse verhoging van de zorgpremie, zowel de nominale als de inkomensafhankelijke. Wij verwachten dat in de komende maanden daar veel discussie over zal zijn in de Tweede Kamer. De regering verwacht een stijging van de nominale premie met ongeveer 6%, dat wordt 7% door het schrappen van de verhoging van het eigen risico. De nominale premie wordt echter bepaald door de zorgverzekeraars. Gezien de uitlatingen van zorgverzekeraars over het krimpen van hun reserves door subsidie van de premie in de afgelopen jaren, verwachten wij een premiestijging van ongeveer 10% (vorig jaar werd door de regering 2% geprognosticeerd, het werd gemiddeld 8%!) De inkomensafhankelijke premie, die gepensioneerden zelf moeten betalen en wordt ingehouden op het pensioen en de AOW (voor werkenden betaalt de werkgever dit!) stijgt voor gepensioneerden van 5,40% naar 5,65%, dus bijna 5 %!. Of ook het maximale belastbaar inkomen van ruim € 53.000 stijgt horen wij in december! Wij denken van wel. Voor de lagere inkomens (<€27.000 alleenstaanden en <€33.000 voor echtparen) is het een goede zaak dat als compensatie de zorgtoeslag met ruim 10 % stijgt. De exacte gegevens hierover worden in december gepubliceerd, omdat rekening

oktober 2017 wordt gehouden met de gemiddeld werkelijke premies die door de zorgverzekeraars worden berekend. Het valt ons tegen dat het budget voor wijkverpleging (€ 3,5 miljard) en de WMO (€ 8,- miljard, inclusief jeugdzorg) nagenoeg hetzelfde blijft in 2018 en ook de komende 4 jaar, terwijl de vraag naar thuiszorg en wijkverpleging enorm toeneemt! Dit staat in geen verhouding tot het budget voor de ouderenzorg in verpleeghuizen dat in 2017 € 9,2 miljard bedraagt en de komende jaren met gemiddeld 5% per jaar wordt verhoogd. Daar zullen wij de nieuwe regering op aanspreken. De premie voor de langdurige zorg ad 9,65% van het inkomen in de eerste en tweede schijf van de inkomstenbelasting wordt niet verhoogd, maar de inkomsten zullen toenemen door de verlenging van de tweede schijf en, volgens de begroting, door de economische groei! De Zorgbegroting bevat 344 (!) dichtbeschreven A4 pagina’s. Wij moeten nog veel bestuderen maar de belangrijkste conclusies zijn hier beschreven. Er zal nog veel over gediscussieerd en wij zullen de belangen van de gepensioneerden voor hun zorg een hun welzijn en de financiering daarvan goed in het oog blijven houden! Tot slot nog een staatje uit de begroting waaruit de gemiddelde kosten per volwassene in 2017 en 2018 zijn te zien per onderdeel. Klik hier voor dit overzicht. Pensioenen. In de begroting 2018 is vrijwel niets nieuws of concreets opgenomen over het nieuwe pensioenstelsel. Dat wordt overgelaten aan de nieuwe regering. We zullen blijven benadrukken dat het overleg over een nieuw pensioenstelsel of wijzigingen in het huidige stelsel niet alleen een zaak is van werkgevers en werknemers, maar dat ook gepensioneerden als directe belanghebbenden bij het overleg actief moeten worden betrokken Bron: NVOG Nieuwsbrief 40, 2017

27


Binding 8

oktober 2017

28


Binding 8

oktober 2017

Prinsjesdag en lokale lasten (bron: NVOG) Dit jaar zullen de plannen en cijfers die worden bekend gemaakt met Prinsjesdag (woensdag 20 september), zeker niet de definitieve uitkomst zijn voor wat we in 2018 mogen verwachten. Want daarvoor zal er eerst een nieuw kabinet moeten komen. We zullen de plannen uiteraard wel analyseren, en daar ook snel over communiceren, maar daarnaast hebben we (met andere organisaties voor gepensioneerden en ouderen) besloten om de focus dit jaar vooral te leggen bij de lokale lasten. Dus bij de zorg- en andere kosten waarmee huishoudens te maken krijgen, vanuit de gemeenten, en die niet of nauwelijks worden opgenomen in de reguliere koopkrachtplaatjes. Samen met de seniorenorganisaties KBO-PCOB, FASv, KNVG en NOOM heeft de NVOG opdracht gegeven aan onderzoeksbureau Regioplan om te onderzoeken of het voor de koopkracht van senioren uitmaakt in welke gemeente zij wonen. Regioplan heeft deze zomer een steekproef genomen in twaalf verschillende Nederlandse gemeenten (1 in elke provincie). En daar is gekeken naar de hoogte van eigen bijdrage Wmo, de gemeentelijke woonlasten, waterschapsheffing en motorrijtuigenbelasting. Per gemeente zijn daarvoor 3 fictieve huishoudens gekozen, elk met relatief hoge zorgkosten. Het gaat om: • een echtpaar (waarvan 1 partner met AOW) met relatief goed inkomen en enig vermogen; • een echtpaar met AOW en gemiddeld aanvullend pensioen; en • een alleenstaande AOW-er met klein aanvullend pensioen.

Wat blijkt? De jaarlijks te betalen lokale lasten zijn fors en lopen flink uiteen. Ook al is door forse maatschappelijke druk de maximale wmo-bijdrage in 2017 verlaagd, de lokale lasten zijn nog steeds substantieel en de verschillen per gemeente blijven (te) groot. Deze verschillen lopen op van 395 euro voor huishoudens met een laag inkomen, tot 807 euro voor huishoudens met een hoog inkomen. De onderzochte lokale lasten vallen in Amsterdam het laagst uit. Maar in bijvoorbeeld de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Hulst en Almelo zijn senioren minder goed af. De onderzoeksuitkomsten versterken dus het beeld dat gemeenten het verschil maken in koopkracht. U kunt het onderzoeksrapport van Regioplan downloaden met de link onderaan dit artikel. Oproep De seniorenorganisaties roepen nu het nieuwe kabinet en gemeenten op om een bindend convenant af te sluiten: verlaag de eigen betalingen. Voorkom daarmee de verdere stapeling van kosten die de zorg inmiddels zo duur maakt dat steeds meer mensen de zorg (zoals bezoek aan tandarts of dagbesteding) gaan vermijden. Daarnaast kunnen gemeenten van elkaar leren. Zo hebben de gemeenten Meierijstad en Roosendaal de eigen bijdrage voor Wmo-zorg geheel afgeschaft voor alle inwoners met een inkomen beneden modaal, ook de AOW-gerechtigden. Zorg moet betaalbaar en toegankelijk zijn en blijven voor iedereen, in alle gemeenten! Rapport Regioplan koopkracht senioren Bron: NVOG Nieuwsbrief 39, 2017 29


Binding 8

oktober 2017

30


Binding 8

oktober 2017

NNO-concerten op 9, 18, 24 en 30 november 2017 De NNO-concerten die u in november in de Oosterpoort kunt gaan bezoeken zijn hieronder

aangegeven. De concerten beginnen steeds om 20.15 uur.

♫ do. 9 november

Piano / Presentatie

Mike Boddé

ICONISCHE FILMMUZIEK Dirigent Christian Schumann Presentator Hadewych Minis ♫ za. 18 november VAN PIANOPOËZIE TOT RUSSISCHE OORLOGSMACHINE Dirigent Antony Hermus Piano Hannes Minnaar Programma Schumann: Concert voor piano en orkest / Sjostakovitsj: Symfonie nr.8 ♫ vr. 24 november DOOR DE OGEN VAN MIKE BODDÉ Dirigent Hans Leenders

♫ do. 30 november DWEEZIL ZAPPA’S ORCHESTRAL FAVORITES Dirigent Hans Leenders Gitaar Dweezil Zappa Presentatie Co de Kloet

NNO Kaarten bestellen De kaarten en eventueel gebruik van Ouderenvervoer bestelt u telefonisch bij Liesbeth Paagman, 050 534 87 94. (Bij geen gehoor mag u bellen naar Joke Boersma, 050 534 80 36). De kaarten kosten € 25, - voor de eerste rang en € 20, - voor de tweede rang. Uw bestelling met uw naam, adres, telefoonnummer, lidmaatschap nummer en de datum van het concert met de gewenste rang dient uiterlijk 3 weken voor de concertdatum bij Liesbeth bekend te

zijn! De kaarten voor de concerten betaalt u zelf aan de kassa voor aanvang van een voorstelling. Ze liggen op naam voor u klaar. LET OP: Er is alleen Ouderenvervoer beschikbaar voor de concerten op 29 sept, 20 okt, 18 nov, 9 dec, 4 jan, 24 feb, 8 mrt en 18 mei. 31


Binding 8

oktober 2017

32


Binding 8

oktober 2017

Lunchen op woensdag in de Mellenshorst Ook deze maand kunt u weer elke woensdag komen lunchen van 12.00-13.00 uur.

4-10-17 Broccolisoep, eiersalade, broodje ham/kaas 11-10-17 Groentesoep, broodje paté, tomatensalade 18-10-17 Soep Pomodori, Italiaanse salade, Italiaans broodje 25-10-17 Aspergesoep, broodje ei aardappelsalade 01-11-17 Chinese tomatensoep, Hollandse salade, pizza broodje 08-11-17 Mosterdsoep met spekjes, broodje warme beenham, salade à la Monique

De lunch wordt verzorgd door de dagbesteding van de NOVO en geserveerd in buurthuis de Mellenshorst. De kosten zijn € 5,00 per keer en u kunt tot uiterlijk 10.00 uur 's morgens reserveren op 050-534 59 64.

TIP: Haren Digitaal Vitaal Bericht van Seniorweb Haren

Klik op onze websitelink: www.seniorwebharen.nl Ook kunt u een e-mail sturen naar:info@seniorwebharen.nl Of bellen naar 06 23542073

In oktober starten we opnieuw met computer- en tabletcursussen. Heeft u vragen over het gebruik van uw tablet (IPAD of Samsung e.d.), Smartphone of andere computervragen over Windows of MAC? Wilt u leren Whatsappen, Skypen of op Facebook chatten? Een foto bewerken of een fotoboek maken? Wij helpen u er graag mee. Op basis van uw vragen bieden wij een passend aanbod in ons cursusgebouw of bij u thuis. 33


Binding 8

oktober 2017

34


Binding 8

oktober 2017

Ontspannen bewegen, Yoga, Pilates Ontspannen bewegen wordt gegeven door docente Karka Speelman. Met haar jarenlange ervaring in het doceren van Yoga, Pilates en Ontspannen bewegen, weet zij door haar geïnspireerd enthousiasme elke les tot een ontspannen en leerzame ervaring te maken. Na het afronden van de vierjarige HBO Opleiding Natuurgeneeswijze, een ervaringsreis door India en de opleiding Yoga-Pilates is zij 25 jaar geleden gestart met doceren aan jong en oud. Haar belangstelling in het fysieke lichaam in combinatie met haar ervaring maakt dat zij heldere en beeldende aanwijzingen kan geven. Hierdoor wordt op een plezierige, ontspannen en aandachtige manier gewerkt aan lichaam en geest. Enkele ervaringen van deelnemers: ''De lessen geven mij veel meer bewustzijn over mijn lichaam. Dit neem ik mee in mijn dagelijks leven, waardoor ik mijn lichaam op de juiste manier gebruik tijdens inspanning en ontspanning.'' ''Sinds ik yoga doe kan ik mij beter ontspannen. Ik voel me fitter en heb minder klachten. De lessen zijn gezellig en leerzaam.''

U kunt altijd instromen. Voor opgave kunt u bellen of mailen naar Stichting Torion. Tel. (050) 534 41 73 Prijs:

€190, - voor 29 lessen *)

Locatie: ’t Clockhuys. Brinkhorst 3, 9751 AS Haren Tijdstip: maandag 10.15 – 11.15 uur maandag 11.30 – 12.30 uur woensdag 10.15 – 11.15 uur woensdag 11.30 – 12.30 uur

Gegevens docente: karkaspeelman33@gmail.com Tel. 06-27302634 *)SVHaren leden krijgen 10% korting op de lessen 35


Binding 8

oktober 2017

Steun nodig bij het aanvragen van hulp?

Lukt het even niet om uw administratie op orde te krijgen?

Humanitas-Haren heeft vrijwilligers, die na scholing cliënten bijstaat bij hun aanvraag op gebied van wonen, welzijn en zorg.

Humanitas-Haren heeft vrijwilligers die bereid zijn u te helpen. Ook met belasting en formulieren

Hulp nodig bij het “keukentafelgesprek” van een onafhankelijke vrijwilliger?

Voor informatie kunt u contact opnemen met: Lucas Huttinga: 050 526 62 03.

Neem contact op met Peter Drenth: 050 534 41 35 of 06 30 13 12 29 of pdrenth@home.nl www.humanitas.nl

www.humanitas.nl 36


Binding 8

oktober 2017

Telefoonnummers voor service, hulp en contact Aanspreekpunt Belastingzaken: Wil de Munck tel. 0598 45 03 03 Gratis hulp bij kleine klusjes: (Uitgezonderd het instellen van TV toestellen) Willem van Eck tel. 534 05 77 Koos van der Zee tel. 534 60 67 P.D.Toxopeus tel. 534 59 57 Jochum Wobbes tel. 534 49 00 Derk Jan du Corbier tel. 534 63 75 Hulp bij invullen formulieren: Ziekte en kroonverjaardagen: Aldert Walstra Ina Brink Anita Jeltes Jeanne v.d. Linden Loes Vugts Mieke van Wagenberg

(computerproblemen)

Henk Werners tel. 050 534 65 29 tel. 534 67 05 tel. 534 69 72 tel. 280 40 55 tel. 534 34 20 tel. 364 21 77 tel. 406 21 14

Adres secretariaat SVHaren: Oude Brinkweg 79, 9751 RL Haren In correspondentie met SVHaren altijd uw lidmaatschapnummer vermelden. Buurthuis De Mellenshorst Adres: Waterhuizerweg 36, 9753 HS Haren. Tel. 534 59 64 Inloop/ontmoeting: in ‘t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren. Elke donderdagmorgen van 10.00 uur – 11.30 uur. Stichting Vervoer voor Ouderen: tel. 06 23 10 77 53. Rijdt gratis naar SVHaren activiteiten in de gemeente Haren. Bereikbaar ma-vrij van 9.0013.00 uur, reserveren uiterlijk één dag van tevoren. Met vragen over zorg, Wmo en inkomen kunt u terecht bij het Toegangsteam in het Gemeentehuis,

Coördinatie (postcode 9752) (postcode 9751, 9753) (postcode 9752) (postcode 9752) (Onnen en Glimmen)

Raadhuisplein 10, tel: 14 050, e-mail: toegangsteam@haren.nl Zie ook www.harenhelpt.nl Humanitas afdeling Haren: contactpersoon: Peter Drenth pdrenth@home.nl Tel.050 534 41 35. Medische keuring voor rijbewijsverlenging: • De heer A. Jager tel. 534 38 67 (bellen voor afspraak, kosten € 35,-, locatie: Westerse Drift 95, parkeer in Hemsterhuislaan thv gymzaal) • Mevr. G. Omar: tel. 06 14 71 65 43 of 0516 51 45 74 (bellen voor afspraak, kosten € 35,locatie: De Zonnehof) • De heer M. de Vries tel. 06 34 48 71 03 (bellen voor afspraak, kosten € 25, - locatie: Wijkcentrum de Kern, Hoogezand) 37


Binding 8

oktober 2017

38


Binding 8

oktober 2017

Informatie over Seniorenvereniging Haren Bestuursleden: Anne Boersma voorzitter Carla Roede secretaris Harm Warringa penningmeester Jans Uildriks Ton Wester Henk Aten Joke Poelstra

tel. 534 80 36 voorzitter@svharen.nl Van Ruusbroecweg 11, 9752 JW Haren tel. 534 65 42 secretaris@svharen.nl Oude Brinkweg 79, 9751 RL Haren tel. 534 98 41 penningmeester@svharen.nl Botanicuslaan 26, 9751 AD Haren tel. 534 82 08 ledenadministratie@svharen.nl Middelhorsterweg 86, 9751 TH Haren tel. 534 96 21 webmaster@svharen.nl Emmalaan 3C, 9752 KR Haren tel. 280 87 11 h.aten@home.nl Anna Bijnspad 13, 9752 JR Haren tel. 534 36 09 poelstraj@home.nl Dilgtweg 3D12, 9751 ND Haren

Aanmeldingsstrookjes om u op te geven voor deelname aan een activiteit kunt u in de bus doen bij een van de bestuursleden, inleveren aan de SVHaren tafel in ’t Clockhuys op donderdagochtend, tussen 10.00 uur en 11.30 uur of sturen naar info@svharen.nl. Bankrekening: NL 78 INGB 0007 0610 89 ten name van Seniorenvereniging Haren, gevestigd te Haren.

Kamer van Koophandel nummer 64532682 Contributie voor 2017: € 25,- per kalenderjaar. Contributie tweede lid op hetzelfde adres: € 15,-. Het contributie betalingsverzoek ontvangt u van de penningmeester. U ontvangt tevens van hem een lidmaatschapspas. E-mail: info@svharen.nl Website:www.svharen.nl.

Activiteiten Contactpersoon: Marie Betten tel. 534 99 14 Jan de Hoop tel. 534 54 43 Manna Aardema tel. 534 52 39 Piekie Siersema tel. 534 73 50 Henk Biemolt tel. 534 01 44 Henk Diephuis tel. 534 82 00 Heleen v. Weperen tel. 526 31 46 Fam. Bonder tel. 534 46 00 Piekie Siersema tel. 534 73 50 Liesbeth Paagman tel. 534 87 94

(activiteitenagenda op pagina 7) Jeu de boules Koersbal Klootschieten Wandelclub Fietsclub Spelmiddag Leesclub Bridgen, etc. De Dilgt Koffie + eten alleengaanden De D. NNO-concerten (b.g.g. Joke Boersma tel. 534 80 36) 39


Binding 8

oktober 2017 ¡

40

Binding 8 okt '17  
Advertisement