Page 1


Binding 7

september 2017 • SVHaren is een zelfstandige seniorenvereniging, is lid van de FASv (Federatie van Algemene Seniorenverenigingen) en de NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisatie van Gepensioneerden). • Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het voor 1 december wordt opgezegd. • Voor overige adressen en informatie: zie pagina 37 en 39. • Logo ontwerp Koos Staal, januari 2016, Staal&Duiker Ontwerpers

Colofon • Informatieblad van Seniorenvereniging Haren: Jaargang 2. Oplage: 800 stuks, gedrukt in eigen beheer. • Wordt gratis thuisbezorgd bij leden van SVHaren in Haren. • Bezorging per post buiten Haren voor € 20 per jaar i v m portokosten. • Online in kleur: op www.svharen.nl onder de rubriek ‘INFORMATIE’. • Contact voor reacties of advertenties en inbrengen van kopij: e-mail naar info@svharen.nl

Adverteerders index

blz

AAGTJE SMID tekstproducties

10

MARCO & MIRANDA’S haarmode

BERENDS de groenteman

38

MULDER horloges juwelen

40

BOOMKER boeken+.

27

OUWERKERK OPTIEK

40

BOUWBEDRIJF W. Bruiniers

36

PATER schoenreparatie

16

CPV: Comfortabel Personen Vervoer

26

PC-LES AAN HUIS

38

PLAS BOSSINADE Haren

30

DAKGOOTREINIGING-HAREN

blz

6

6

DIGNO computers,

12

PRAKTIJK OUDE BORG voetverzorging

28

EKKELKAMP voor dieren

40

ROEDE INTERIEUR

28

FITNESSCENTRUM BODYFITHAREN

27

SENIORWEB HAREN

25

FIETSSHOP Haren

28

TEUNE ASSURANTIE kantoor

30

GASLIJN storing gasapparatuur

24

TIB bv. installatie en onderhoud

24

HUMANITAS

36

TJ VAN DER WOUDE verhuizingen

38

HANS JOLING, schilderwerken

12

TRAVEL Counselors

14

HOFSTEE bv

27

UNISTEE MAKELAARS

34

WALTER HOOGERSTEGER schilders

16

HORTUS HUBO van der Werf

16

WESTERHOLM

ICARE thuiszorg

34

YOGA lessen

MANGO MOBILITY

18

ZINN

MARCEL KUIPERS bloembinderij

6

ZONNEHOF

Leden kunnen de Binding digitaal ontvangen. Dit wordt van harte aanbevolen. Het spaart papier en de moeite van het

8 35 4 19

aan huis bezorgen of versturen. Stuur een mailtje aan info@svharen.nl. U ontvangt de Binding digitaal (in kleur). 2


Binding 7

september 2017

Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter

5

Middagtocht door het Groningerland en bezoek aan het Bus Museum in Hoogezand op 11 juli 2017

9

Aankondiging najaarsvergadering op 26 oktober as.

11

Van de fietsclub: een goedbezochte fietsmiddag op 5 juli jl

11

TIP: Stichting Vier Het Leven

11

Gezamenlijke Ledenbijeenkomst van SVHaren en PCOB op woensdag 20 september

13

Kunstmarkt op 9 september as.

13

Geslaagd ‘Koffiedrinken’ deze zomer!

13

Van de koersbalclub: start seizoen 2017-2018

15

Van de leesclub: start seizoen op 2 oktober a.s.

15

Van de wandelclub: dag op Schiermonnikoog

15

Najaarstocht op donderdag 21 september 2017 naar Deurningen en Diepenheim

17

TIP: Lezing door Hein Bloemink over zijn debuutroman

17

Doe uw voordeel met uw SVHaren ledenpas

20

RUBRIEK: Wie doet er mee?

22

FASv: Korting ziektekostenverzekering

23

Vooraankondiging kerstconcert op 16 december 2017

23

Koers NVOG

29

Overzicht NNO-concerten seizoen 2017-2018

31

NNO-concerten op 21 en 29 september en op 12 en 20 oktober 2017 33 Telefoonnummers voor service, hulp en contact

37

Informatie over Seniorenvereniging Haren

39

3


Binding 7

september 2017

4


Binding 7

september 2017

Voorwoord van de voorzitter Eind augustus, de Binding van september komt er aan. Het eerste voorwoord van de nazomer dus.

bewegen korting aan te bieden. Als uw maatschappij niet in dit lijstje staat komt die er hopelijk in de toekomst in. Ik kom hier op terug in een volgende Binding.

De schoolvakantie in het noorden is bijna achter de rug. De ‘normale’ gang van zaken begint weer bij onze vereniging na een kleine 2 maanden. Gelukkig waren er de gezellige ontmoetingsmiddagen die goed bezocht werden, zelf was ik erbij in De Rietschans. Met een grote groep rond de stamtafel, prima voor elkaar.

Op bladzijde 11 staat iets over de stichting ‘Vier het leven’. Deze stichting stelt zich ten doel 65-plussers te laten genieten van culturele activiteiten. Als u over een tablet of pc beschikt, ga eens naar hun website (www.4hetleven.nl) en kijk of er iets voor u bij is! Let wel, voor een echt klein bedrag wordt u gehaald, persoonlijk begeleid door een vrijwilliger en weer thuisgebracht. Een drankje is inbegrepen! U kunt natuurlijk ook telefonisch informatie krijgen: 035 – 5245156.

In de agenda ziet u dat diverse activiteiten weer beginnen. Als u nog ergens aan mee wilt doen? Op bladzijde 39 vindt u de gegevens van de contactpersonen. Voor info en/of opgaven kunt u hen gerust benaderen. Ze staan u graag te woord met info over hun activiteit.

We starten dus weer! En, traditioneel, met een activiteit van de PCOB in het Gorechthuis waar de SVHaren leden bij uitgenodigd zijn. Dit jaar een lezing door professor Douwe Draaisma: een inleiding over het ouder worden en het geheugen. Volgens mij voelt u zich door het onderwerp aangesproken, ik wel tenminste.

In deze Binding staan weer de nodige wetenswaardigheden. Over de NVOG bijvoorbeeld (blz. 29), uw belangenbehartiger in het Haagse. Er wordt uitgelegd waar men mee bezig is, de uitgangspunten en de ambities worden beschreven. Een lezenswaardig artikel!

Voor de zekerheid, het staat al op de kalender bij ons in de keuken. Je weet maar nooit!

Voor leden die niet via PMA bij Menzis verzekerd zijn voor hun ziektekosten is een overzicht opgenomen voor korting bij een aantal andere maatschappijen (blz. 23). De FASv, onze koepelorganisatie, is bezig om nog meer verzekeringen te

Het bestuur hoopt u op 20 september a.s. om 14.30 uur in het Gorechthuis te ontmoeten. Tot dan! Anne Boersma

5


Binding 7

september 2017

Voor al uw bloemwerk: Voor SVHaren leden: Op vertoon van uw pas - Boeketten krijgt u van ons 10 % - Bruidswerk korting op alle bloemen en - Rouwarrangementen planten. - Abonnementen - Eigen bezorgdienst door heel Nederland

6


Binding 7

september 2017

Activiteitenagenda september 2017 Elke dinsdag 14.00uur

Jeu de boules, Hendrik de Vriesplantsoen

3 sept.

10.30 uur

Koffiedrinken (+ eten) alleengaanden in De Dilgt

5 sept.

14.00 uur

Klootschieten bij Sassenhein

6 sept. 7.30 uur

Wandelclub, hele dag wandelen op Schiermonnikoog **)

7 sept.

10.00-11.30

Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

7 sept.

14.00 uur

Klaverjassen en Rummikub in De Dilgt

7 sept.

14.00 uur

Spelmiddag in De Mellenshorst,

9 sept. 11.00-17.00

Kunstmarkt *)

12 sept. 14.00 uur

Klootschieten bij Sassenhein

13 sept. 13.30 uur

Fietsclub, vertrek bij zwembad Scharlakenhof

14 sept. 10.00-11.30

Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

19 sept. 14.00 uur

Klootschieten bij Sassenhein

20 sept. 14.30 uur 20 sept.

Ledenbijeenkomst SVHaren en PCOB in ‘t Gorechthuis Wandelclub, geen activiteit ivm ledenbijeenkomst

21 sept. 8.00 uur

Najaarstocht naar Deurningen en Diepenheim

21 sept. 10.00-11.30

Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

21 sept. 13.45 uur

Bridgen in De Dilgt

21 sept. 14.00 uur

Klaverjassen en Rummikub in De Dilgt

21 sept. 20.15 uur

NNO-concert: Ede Staal

26 sept. 14.00 uur

Klootschieten bij Sassenhein

29 sept. 20.15 uur

NNO-concert: Tsjaikovski & Moessorgki

27 sept. 10.00 uur 1 okt.

10.30 uur

Fietsclub, vertrek bij zwembad Scharlakenhof (laatste keer) Koffiedrinken (+ eten) alleengaanden in De Dilgt

3 okt.

14.30 uur

Koersbal Westerholm (eerste keer)

*) Deze activiteiten worden niet door SVHaren georganiseerd. Vervoer met de Stichting Vervoer voor Ouderen is niet gratis. **) De plaats van vertrek van de wandelclub weet Piekie Siersema (050 534 73 50) of kunt u mogelijk vinden op onze website www.svharen.nl (pagina ACTIVITEITEN) 7


Binding 7

september 2017

8


Binding 7

september 2017

Middagtocht door het Groningerland en bezoek aan het Bus Museum in Hoogezand op 11 juli 2017 Op dinsdag 11 juli j. hebben we een rondrit gemaakt door het Groninger land.

Roelof reden met ons door het stroomgebied van het oude riviertje de Fivel en Jan vertelde daarbij zeer Nu eens niet met een touringcar van boeiende verhalen over o.m. historische achtergronden, Arriva maar met een 38 jaar oude ecologische ontwikkelingen etc. Het bus van Harmanni. Deze bus was schitterend weer, en daardoor behoort tot de collectie van het kwam het landschap nog extra goed Nationaal Busmuseum dat tot zijn recht. oorspronkelijk was gevestigd in Winschoten en toen nog Noordelijk We hadden een rustpauze in Witte Busmuseum heette. Wierum, waar we de kerk konden bekijken en nog een korte Aangezien er steeds meer oude wandeling door de prachtige bussen werden verworven uit Groninger land maakten. andere landstreken, werd het noodzakelijk naar een grotere locatie te verhuizen. De keuze viel op Hoogezand en de naam werd gewijzigd in Noordelijk Busmuseum. Het museum draait geheel op vrijwilligers en is zeer de moeite waard om te bekijken.

Na de rondrit en de bezichtiging van het Busmuseum konden we genieten van een prima warm en koud buffet. Op de terugreis van Hoogezand naar Haren heeft Jan Helmers ons al warm gemaakt voor een Dollard tocht, die we volgend jaar met hem zouden kunnen maken. Dat lijkt ons een prima idee en we hopen er dan ook nog eens op terug te komen.

Samen met de mensen van het Busmuseum hadden we een middagexcursie georganiseerd, die startte bij de Mellenshorst waar de Harmanni bus ons ophaalde. Gids Jan Helmers en zijn chauffeur

Carla Roede. Voor foto's klik hier.

9


Binding 7

september 2017

10


Binding 7

september 2017

Aankondiging najaarsvergadering op 26 oktober as. Op donderdagmiddag 26 oktober zal de najaarsledenvergadering worden gehouden in buurthuis De Mellenshorst. Noteert u het vast in uw agenda. De vergadering begint om 14.00 uur. De agenda en verdere informatie kunt u in de volgende Binding lezen. Het bestuur.

We zoeken dringend een opvolger van onze penningmeester. Heeft u financiële kennis? Houd u van werken in een gezellig team? Kom, we hebben u nodig! Neem contact op met de voorzitter, Anne Boersma.

Van de fietsclub: een goedbezochte fietsmiddag op 5 juli jl Woensdag 5 juli jl. trok een groep van 29 deelnemers van de fietsclub er bij prachtige weersomstandigheden op uit voor het tweewekelijkse fietsuitje. Met coördinator Henk Biemolt voorop voerde de, opnieuw geslaagde, tocht het gezelschap o.a. naar en door Meerstad waar men de ogen uitkeek voor de projecten die daar uitgevoerd zijn en worden. Bij de Borgmeren werd gestopt

voor een gezellige koffie/theepauze. (zie foto) Henk Werners.

Bedankje (31 juli 2017) Dit berichtje ontving het bestuur van de dochter van de familie Bonder, u allen wel bekend van o.m. het bridgen in de Dilgt. Namens mijn ouders Geert en Willie Bonder wil ik het bestuur van SVHaren en Loes hartelijk

bedanken voor de mooie boeket dat ze hebben gekregen, voor hun 50jarig huwelijk. Loes het was een gezellige middag. Met vriendelijke groeten, Truus Bonder

TIP: Stichting Vier Het Leven Stichting Vier het Leven organiseert culturele activiteiten van deur-totdeur voor ouderen (65+) waarbij alles is geregeld om zorgeloos te genieten. Op www.4hetleven.nl vindt u uitgebreide informatie.

LET OP: Op zondag 1 oktober is er een matineevoorstelling in het Theater Kielzog te Hoogezand (entree € 10). Klikt u hier voor meer informatie of bel met 035-524 51 56.. 11


Binding 7

september 2017

.

12


Binding 7

september 2017

Gezamenlijke Ledenbijeenkomst van SVHaren en PCOB op woensdag 20 september De traditionele openingsbijeenkomst van het verenigingsjaar van zowel SVHaren en PCOB zal worden gehouden op woensdag 20 september 2017, om 14.30 uur in het Gorechthuis. De heer prof. dr. Douwe Draaisma zal voor ons een inleiding houden over ouder worden en het geheugen. De entree is gratis voor leden van SVHaren en PCOB. Een kopje koffie of thee vooraf en tijdens de pauze wordt u aangeboden.

Foto: Sake Elzinga

Kunstmarkt op 9 september as. Net als vorig jaar kunt u ons weer op de kunstmarkt aantreffen op 9 september as. in het dorp. De markt zal worden gehouden bij ’t Clockhuys, de Dorpskerk, in de Brinkhorst en op het Raadhuisplein van 11.00 - 17.00 uur. Wij zullen weer op dezelfde plek als vorig jaar staan met onze eigen promotiewagen, vlakbij Intermezzo op het Raadhuisplein. U moet zeker even langs komen om een stressbal op te halen. Ook als u al een rode stressbal heeft toch even langskomen dan

krijgt u er een gele bij. Het wordt nog mooier als u iemand lid komt maken van SVHaren. Voor het nieuwe lid is de contributie tot eind dit jaar slechts € 10, -- en voor u is er ook een aardige bonus. Tot ziens op de kunstmarkt! Ton Wester

Geslaagd ‘Koffiedrinken’ deze zomer! Gezamenlijk koffiedrinken bij de Rietschans, Sassenhein en de Blankenhoeve in de zomer is een traditie geworden die zeer op prijs gesteld wordt. Zo’n twee dozijn leden vonden iedere keer de weg naar de uitspanningen. Zonder meer gezellig! 13


Binding 7

september 2017

14


Binding 7

september 2017

Van de koersbalclub: start seizoen 2017-2018 Het nieuwe koersbal seizoen start op dinsdag 3 oktober a.s. in Huize Westerholm aan de Irenelaan van 14.30 - 16.30 uur. We spelen elke week op dinsdag tot volgend jaar mei.

De data worden tevens vermeld in de agenda op pagina 7. U wordt van harte uitgenodigd om vrijblijvend een keer mee te spelen. Het zou fijn zijn als er nieuwe leden en leiders bij zouden komen. Met hartelijke groet ook namens het leidersteam, Jan de Hoop.

Van de leesclub: start seizoen op 2 oktober a.s. Ook onze boekenclub begint weer; de eerste bijeenkomst is op maandag 2 oktober a.s. Gedurende het seizoen worden vier boeken gelezen en besproken. De meningen omtrent het gelezen boek kunnen nogal verschillen, maar dat maakt de besprekingen altijd bijzonder geanimeerd.

We hebben een deskundige begeleidster die ons van achtergrondinformatie voorziet. Er is ruimte voor drie nieuwe leden!Hartelijk welkom en tot twee oktober. Heleen van Weperen tel. 050 526 31 46

Van de wandelclub: dag op Schiermonnikoog Op 6 september a.s. gaat de wandelclub naar Schiermonnikoog! Een hele dag wandelen. We gaan met de boot van 9.30 uur vanaf

Schenking Zoals gewoonlijk kijk ik als penningmeester regelmatig even op onze bankrekening. Meestal is wel bekend wat er staat te gebeuren. Maar eind juli keek ik toch wel wat verbaasd naar het scherm. Er was € 1000,00 bijgestort. Een bedrag waar ik niet op had gerekend. Van wie komt dit bedrag en is het wel voor ons? Na wat navraag en een telefoontje naar de geefster bleek, dat het bedrag voor onze vereniging was. Mevr. Wiersema-Pijper, namens het

Lauwersoog. We vertrekken om 7.30 uur bij Scharlakenhof. Piekie Siersema tel. 050 5347350 bestuur en ik denk ook alle leden, heel hartelijk dank voor deze gift. Anne Boersma en ondergetekende hebben mevr. Wiersema een boeket bloemen gebracht als dank. Onder het genot van thee en koekjes hebben we met z’n drieën gezellig zitten praten. Harm Warringa, Penningmeester SVHaren 15


Binding 7

september 2017

16


Binding 7

september 2017

Najaarstocht op donderdag 21 september 2017 naar Deurningen en Diepenheim Omdat de uitnodiging voor deze tocht al in eerdere Bindingen is verschenen, nu in beknopte vorm. Om 08.00 uur vertrekken we vanaf de Mellenshorst met Arriva voor een tocht naar o.a. Deurningen en Diepenheim. We arriveren rond 09.45 uur in Deurningen waar we het landgoed Kaamps bezoeken en we een rondleiding over het bedrijf krijgen. Om 13.00 uur worden we verwacht in Gelselaar, Erve Brooks, waar een koffietafel voor ons klaar staat. Daarna rijden we naar Diepenheim, waar we rond 14.15 uur een bezoek zullen brengen aan het Oranjemuseum. In het museum vindt u Twents boerenantiek en veel Oranjecuriosa. Daarna rijden we naar Klijndijk, waar we in restaurant Thijs en

Aafke gaan genieten van een prima warm- en koud buffet. We verwachten rond 20.00 uur weer terug te zijn in Haren en iedereen weer naar zijn/haar opstapplaats terug te brengen. De kosten bedragen € 69,00 per persoon, welke u bij opgave dient over te maken op NL78 INGB 0007 061089 tnv Seniorenvereniging Haren, onder vermelding van: Kaamps 21/9 en uw lidmaatschapsnummer. U kunt zich voor deelname aanmelden bij Harm Warringa, bij voorkeur per e-mail of met het aanmeldingsstrookje op pagina 22. Carla Roede

TIP: Lezing door Hein Bloemink over zijn debuutroman Op vrijdag 8 september van 19.00-20.00 uur geeft Hein Bloemink in de winkel van Bruna Haren een lezing over zijn pas verschenen debuutroman “Verborgen erfenis van klooster Yesse”. De toegang is gratis. Aanmelden (i.v.m. stoelen en koffie) graag per mail op yesse@harendekrant.nl of in de winkel van Bruna (Brinkhorst, Haren). Hein Bloemink is in het dagelijks leven redacteur van Haren de Krant. 17


Binding 7

september 2017

18


Binding 7

september 2017

19


Binding 7

september 2017

Doe uw voordeel met uw SVHaren ledenpas KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS (TOON UW PAS DIRECT BIJ AANKOOP, KOM NIET ACHTERAF MET UW PAS)

BOOMKER boeken+. Rijksstraatweg 205, 5 % korting op wenskaarten, Engelse boeken en luisterboeken www.boomker.nl BUITENKAMP Herenmode, Vismarkt 8 (bij het Koude Gat) in Groningen. tel. 050-3180632. Korting 10 % op kledingcollectie, geldt niet bij acties en opruiming. CPV: Comfortabel Personen Vervoer. Kortingen van en naar een luchthaven. Vervoer uit een kleine regio, geen lange omwegen. Informatie: dhr. F.J. v.d. Molen Tel. 06 25067113 of mevr. D. Elzinga Tel. 06 12864936 www.comfortabelpersonenvervoer .nl. DAKGOOTREINIGING-HAREN tel 06 28428986. Korting van € 2,50 per arbeidsuur van € 35,www.dakgootreininging-haren.nl DIGNO computers, Rijksstraatweg 132 tel. 0505349965 Bij aanschaf van een F1 helpcontract € 15,- extra korting. Hierbij komt de hulp bij u thuis op € 10, - per 15 minuten. Normaal € 60, - per uur. Vraag naar de voorwaarden: bel of mail info@digno.nl www.digno.nl DISCUS Ekkelkamp, Rijksstraatweg 135 tel. 0505350215 geeft 10 % korting op tuin- en dierartikelen

http://www.discus.nl/discusekkelkamp-haren.html ENERGY Zon & Fitness Studio, Hortuslaan 3a, 10 % korting voor nieuwe leden op senioren-fitness en op de zonnebank. http://www.energyharen.nl FIETSSHOP Haren Meerweg 15 tel 050-5344657 geeft 10% korting op reparatieonderdelen en accessoires. www.fietsshopharen.nl FITNESSCENTRUM BODYFITHAREN Scharlakenlaan 34, Haren tel. 050-5340002 geeft u bij inschrijving een gratis T-shirt en berekent u geen inschrijfgeld van € 25, www.bodyfitharen.nl FLORA & FAUNA, Rijksstraatweg 32, Glimmen 10 % korting op tuin- en dierartikelen. www.floraenfauna.nl/ GALERIE “AANBLICK” Kromme Elleboog 52 tel 050-5340485 5% korting op in de galerie aanwezige schilderijen en aquarellen. www.aanblick.nl HANS JOLING, schilderwerken, Felland Noord 6, tel. 0505349990. 10% korting op materiaal; € 20,00 extra korting winterschilder per project. www.hansjoling.nl 20


Binding 7

september 2017

HOFSTEE bv, Felland-Noord 12 maximaal € 75, tel: 050-5345612, of 06-52454400, .www.ouwerkerkoptiek.nl mail hofstee@live.nl. 10 % korting RGM NOORD tel 050-4095084 op alle reparatiewerkzaamheden 10% korting op de RGMHOMAN comfortabel slapen, cursussen. Meer informatie over Rijksstraatweg 167, tel. 050RGM vindt u op www.rgmnoord.nl. 5344235 10% korting bij aanschaf ROEDE INTERIEUR van een matras en 5% korting bij Rijksstraatweg 134, tel. 050aanschaf van een bedbodem 5340973 (uitgezonderd aanbiedingen). 10 % korting op parket, laminaat, www.homan-haren.nl tapijt, vinyl, marmoleum, vitrage JACOB, Meerweg 13, Winkel in en gordijnen, zonwering en damesmode, heren en dames jaloezieën.(geldt niet bij acties en nachtkleding, heren en dames opruiming). www.roedevloeren.nl ondergoed, Hudson panty’s, THE PHONE HOUSE Haren, sokken en bed textiel. 5 % korting Rijksstraatweg 193, ·tel. 050op alle artikelen. Geldt niet voor 5350322, acties. www.jacobmode.nl 10 % korting op alle accessoires. KAPSALON MARIAN, Kerkstraat www.phonehouse.nl/winkel41 tel: 050-5347271. detail/haren Elke dinsdag en donderdag 10 TIB bv. installatie en % korting op alle behandelingen onderhoud, Middelhorsterweg voor dames en heren. 30, tel. 050-5349902. MARCEL KUIPERS 10 % korting op materiaal in de Bloembinderij, De Brinken 7, winkel en/of materiaal geleverd bij Haren tel. 50-5341261. montage (geldt niet bij offerte en 10% korting op alle bloemen en niet op de uren). www.tib.nl planten. UNISTEE MAKELAARS, www.bloemistgroningen.nl Rijksstraatweg 142, tel. 050MILLER & CANEFIELD 5352020, 10% korting bij LINGERIE, Rijksstraatweg 150, aankoop/verkoop en taxatie. 10 % korting op alle artikelen. www.unistee.nl www.millercanefield.nl/haren VANDERDONG Haren, Felland OUWERKERK OPTIEK, Noord 8, tel. 050-5344813 Meerweg 11, Haren en 10 % korting op arbeidsloon. Stationsweg 55, Zuidlaren. www.vanderdongautos.nl 10 % korting bij aanschaf van een complete bril of glazen, tot 21


Binding 7

september 2017

WALTER HOOGESTEGER Schilders, Onnerweg 69, Haren tel. 050-5348268. Extra korting € 50,- per man, per dag op winterschilderwerk, € 25,per man, per dag op buitenschilder-werk www.walterhoogestegerschilders.n WERELDWINKEL, Hortuslaan 4 Korting 10 % (niet op foodartikelen) www.haren.wereldwinkels.nl

WOONFLAIR SCHOLMA, Raadhuisplein 18, 10% korting op alle artikelen. www.scholmawoonflair.nl YOGA-lessen door Karka Speelman op maandag en woensdag in ‘t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren. SVHaren leden krijgen 10% korting op de leskosten. Opgeven via Torion. Klik hier of bel 050-5344173.

RUBRIEK: Wie doet er mee? In deze rubriek is ruimte voor SVHaren leden die op zoek zijn naar teamgenoten of medespelers voor een gezamenlijke activiteit. Maar dat kan ook iemand zijn om

samen naar een concert, een toneelstuk of dergelijke te gaan. Heeft u zo’n idee, vertel het aan een bestuurslid of stuur een mailtje naar info@svharen.nl

Dameskoor ‘Eigen-Wijs’ in Haren is nog steeds op zoek naar dames die graag willen zingen.

Kom gerust eens vrijblijvend luisteren en... misschien is het wat voor u.

Ons koor heeft 26 leden en we zingen op vrijdagochtend van 9.45 tot 11.45 uur in het Clockhuys in Haren. Onze dirigent is de heer Hans Eijssink.

Het nieuwe seizoen begint vrijdag 8 september a.s. Heeft u nog vragen of wilt u meer inlichtingen dan kunt u bellen met Ingrid de Hoop tel. 050 5345443.

Aanmeldingsstrookje deelname dagtocht Denekamp en Diepenheim op 21 september as. (strookje inleveren zie pag.39). Naam deelnemer(s): Lidmaatschapsnummer Adres: Tel.nr en Emailadres: Gewenste opstapplaats: * 1) Mellenshorst 2) Ploeger 3)Brandweer Heeft u dieetwensen? Laat het weten. Gebruikt u ouderenvervoer? Zelf tijdig afspreken tel. 06 23 10 77 53. U bent pas deelnemer als uw bijdrage bijgeschreven is. Bij overtekening is het tijdstip van betaling bepalend. s

22


Binding 7

september 2017

FASv: Korting ziektekostenverzekering De meeste van onze leden zijn via PMA bij Menzis verzekerd. Zij krijgen korting en een jaarlijkse bonus in december. Een aantal leden is echter elders verzekerd. Voor hen onderhandelt de FASv (onze koepelorganisatie) met diverse maatschappijen om korting te bedingen, ook voor SVHaren leden dus.

is aan het onderhandelen met niet genoemde maatschappijen. Later in het jaar, echter ruim op tijd voor u uw verzekering voor 2018 af gaat sluiten, berichten wij u in de Binding van het resultaat. Mensen die hun verzekering nu al in het lijstje aantreffen kunnen alvast bij hun verzekering melden dat zij aangasloten zijn bij ons collectief (het nummer staat in het lijstje), zodat de korting misschien nu al in kan gaan.

Onderstaand lijstje geeft aan hoeveel korting bij welke verzekeringen tot nu toe is gerealiseerd voor onze leden. Men

Anne Boersma Schema, kortingen premie ziektekosten

CZ

Collectiviteitsnr. 4126319

Korting basis 5%

Korting aanvullend geen

De Friesland

407200

6%

6%

Salland

1340

5%

5%

5%

Avero Achmea

209012512

7,5%

10%

10%

Delta Lloyd

22426

8%

10%

10%

OHRA

864

6%

6%

6%

ONVZ

9063

3%

7%

7%

UnivĂŠ

13299

8%

10%

geen

VGZ

17810

8%, 5% *)

10%

Zorg en Zekerheid

28331

7%

7%

partnerregeling

Zilveren Kruis

207077596

5%

10%

10%

Verzekeraar

Korting tandarts geen

*) 8% voor Ruime- en Eigen Keuze; 5% voor Goede Keuze en VGZ Vitaal

Vooraankondiging kerstconcert op 16 december 2017 Dit jaar organiseert de Federatie Groninger Muziek Corpsen haar jubileum kerstconcert. Dit jubileumkerstconcert dat zal plaats vinden op:

zaterdag 16 december 2017 van 19.30 tot ca. 22.30 uur in de Martiniplaza te Groningen. Nadere informatie zal in de volgende Binding verschijnen 23


Binding 7

september 2017

24


Binding 7

september 2017

25


Binding 7

september 2017

26


Binding 7

september 2017

HOFSTEE bv. Voor al uw reparaties aan uw huishoudelijke apparatuur 10% korting voor SVHaren leden Felland-Noord 12, 9753 TB Haren Bel: 050-5345612, of 06-52454400 of mail hofstee@live.nl 27


Binding 7

september 2017 ¡

28


Binding 7

september 2017

Koers NVOG NVOG komt in eerste instantie op voor de belangen van alle gepensioneerden, overige postactieven en ouderen op de terreinen ‘pensioenen’, ‘inkomen en koopkracht’ en ‘zorg, welzijn en wonen/mobiliteit’. Dat doet ze vanuit een door de politieke, maatschappelijke en pensioenwereld geaccepteerde positie, verkregen door deskundigheid en een constructieve opstelling.

andere organisaties zich manifesteren. NVOG richt zich op eigen zichtbaarheid, werkt samen omdat daardoor kracht kan worden ontwikkeld en wanneer dat nodig is. De ambities van NVOG zijn: • Voor onze lidorganisaties en daarachter de brede groep pensioengerechtigden: dé professionele belangenbehartigende autoriteit zijn op het gebied van ‘pensioenen’, ‘inkomen en koopkracht’ en (landelijk beleid) ‘zorg, welzijn en wonen/mobiliteit’. • Voor de pensioenwereld, overheid en media: hét aan te spreken adres worden, m.b.t. de in het eerste punt genoemde terreinen. • Voor de gepensioneerden (en hun zorgen): wanneer het gaat om belangenbehartiging, er zijn. • Voor andere ouderenorganisaties: samenwerking als het belang van de actie uitstijgt boven het NVOG-belang onder het motto “Gezamenlijk als het kan, alleen als het moet”.

Onze uitgangspunten zijn: 1. Niemand mag onder het financieel en sociaal minimum uitzakken. 2. Koopkrachtoplossingen dienen rechtvaardig te zijn, d.w.z. geen verschillen in koopkrachtontwikkeling tussen betaald werkenden en gepensioneerden en tussen generaties. 3. Een op de toekomst afgestemde pensioenvoorziening. 4. Kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen. 5. Goede woon- en vervoervoorzieningen en leefsituatie voor ouderen.

Voor de ambities per deelterrein: zie de bijlage via deze link.

NVOG ontleent haar kracht aan: • Kennis, kunde en ervaring op de gebieden van pensioenen, zorg, welzijn en koopkracht. • Groeiende ingang in de netwerken van het belangengebied. • Goede, maar nog verder groeiende contacten met de spelers in het politieke besluitvormingsproces. • Constructief en deskundig meedenkende organisatie die bereid is tot wederzijds overleg en die begrip heeft voor veranderde omstandigheden. • Grote inzet van vele vrijwilligers.

Communicatie • De interne communicatie richt zich direct en indirect op de informatievoorziening van de leden van onze lidorganisaties. • De externe communicatie van NVOG is erop gericht om onze belanghebbenden te informeren, te overtuigen en-indien nodig-te activeren. Hierbij zijn alle communicatiemiddelen mogelijk. • Iets willen bereiken betekent ook: werken vanuit wederzijds begrip

NVOG opereert in een veld waarin ook

Bron: Alg. Verg. NVOG 24 mei 2017. 29


Binding 7

september 2017

30


Binding 7

september 2017

Overzicht NNO-concerten seizoen 2017-2018

Er is weer een zeer ruime keuze voor u uit NNO-concerten in de Oosterpoort het komende seizoen. U kunt ze als lid van SVHaren tegen een gereduceerd tarief bezoeken. De concerten zijn aangegeven in onderstaande tabel.

Het gereduceerde tarief is € 25, voor de eerste rang en € 20, - voor de tweede rang. De prijs is inclusief pauzeconsumptie en gebruik garderobe. Het tarief voor de opera in de schouwburg is nog niet bekend. In deze en volgende Bindingen worden de concerten nog afzonderlijk aangekondigd. Voor enkele concerten kunt u gebruik maken van Ouderenvervoer. De kosten van het vervoer rekent u af met de chauffeur.

.

Overzicht NNO-concerten seizoen 2017-2018 do. 21 september

Ede Staal en zijn erfgenamen

vr. 29 september

Openingsconcert Tsjaikovski & Moessorgki

do. 12 oktober

do. 9 november

Canto Ostinato voor symfonieorkest Rollercoaster van absolute topstukken (vriendenconcert) Iconische Filmmuziek; met Hadewych Minis

za. 18 november

Schumann en Sjostakovitsj

vr. 24 november

Door de ogen van Mike Boddé

do. 30 november

Dweezil Zappa's Orchestral favorites

za. 9 december

Messiah van Handel

za. 16 december

Kerstconcert zesde symfonie van Mahler

wo. 20 december

NNO speelt games

do. 4 januari

Nieuwjaarsconcert met Lenneke Ruiten

za. 17 februari

Doornroosje - Noortje Herlaar en het NNO

za. 24 februari

Requiem van Verdi

do. 8 maart

100 jaar Leonard Bernstein

do. 29 maart

Fryske Matthaus Passion Opera: Der Fliegende Holländer Let op: opvoering in de Stadsschouwburg

vr. 20 oktober

wo.18 mei

31


Binding 7

september 2017

32


Binding 7

september 2017

NNO-concerten op 21 en 29 september en op 12 en 20 oktober 2017 De eerste NNO-concerten die u in dit seizoen in de Oosterpoort kunt gaan bezoeken zijn hieronder

aangegeven. De concerten beginnen steeds om 20.15 uur.

♫ do 21 september

♫ do 12 oktober

Ede Staal en zijn erfgenamen Hij gaf een stem aan de trots die bij Groningers wat dieper verstopt zit dan bij anderen (Trouw, 2016). Dirigent Frans-Aert Burghgraef Zang Wia Buze en Erwin de Vries

Canto Ostinato voor symfonieorkest Dirigent David Porcelijn Programma Ten Holt/ Fiumara: Canto Ostinato

♫ vr. 29 september Tsjaikovski & Moessorgki Dirigent Arvo Volmer Viool Valeriy Sokolov Programma Rossini William Tell ouverture/ Tsjaikovski: Concert voor viool en orkest./ Moessorgski: Schilderijententoonstelling.

♫ vr. 20 oktober Rollercoaster van absolute topstukken Dirigent John Axelrod Cello Daniel Müller-Schott Sopraan Sara Hershkowitz Programma Glinka: Ruslan en Ludmilla; Ouverture /Sjostakovitsj: Concert voor cello en orkest nr.1 /Ligeti: Mysteries of the Macabre /Rachmaninov: Symfonische Dansen

NNO Kaarten bestellen De kaarten en eventueel gebruik van Ouderenvervoer bestelt u telefonisch bij Liesbeth Paagman, 050 534 87 94. (Bij geen gehoor mag u bellen naar Joke Boersma, 050 534 80 36). De kaarten kosten € 25, - voor de eerste rang en € 20, - voor de tweede rang. Uw bestelling met uw naam, adres, telefoonnummer, lidmaatschap nummer en de datum van het concert met de gewenste rang dient uiterlijk 3 weken voor de concertdatum bij Liesbeth bekend te

zijn! De kaarten voor de concerten betaalt u zelf aan de kassa voor aanvang van een voorstelling. Ze liggen op naam voor u klaar. LET OP: Er is alleen Ouderenvervoer beschikbaar voor de concerten op 29 sept, 20 okt, 18 nov, 9 dec, 4 jan, 24 feb, 8 mrt en 18 mei. 33


Binding 7

september 2017

34


Binding 7

september 2017

Ontspannen bewegen, Yoga, Pilates Ontspannen bewegen wordt gegeven door docente Karka Speelman. Met haar jarenlange ervaring in het doceren van Yoga, Pilates en Ontspannen bewegen, weet zij door haar geïnspireerd enthousiasme elke les tot een ontspannen en leerzame ervaring te maken. Na het afronden van de vierjarige HBO Opleiding Natuurgeneeswijze, een ervaringsreis door India en de opleiding Yoga-Pilates is zij 25 jaar geleden gestart met doceren aan jong en oud. Haar belangstelling in het fysieke lichaam in combinatie met haar ervaring maakt dat zij heldere en beeldende aanwijzingen kan geven. Hierdoor wordt op een plezierige, ontspannen en aandachtige manier gewerkt aan lichaam en geest. Enkele ervaringen van deelnemers: ''De lessen geven mij veel meer bewustzijn over mijn lichaam. Dit neem ik mee in mijn dagelijks leven, waardoor ik mijn lichaam op de juiste manier gebruik tijdens inspanning en ontspanning.'' ''Sinds ik yoga doe kan ik mij beter ontspannen. Ik voel me fitter en heb minder klachten. De lessen zijn gezellig en leerzaam.''

U kunt altijd instromen. Voor opgave kunt u bellen of mailen naar Stichting Torion. Tel. (050) 534 41 73 Prijs:

€190, - voor 29 lessen *)

Locatie: ’t Clockhuys. Brinkhorst 3, 9751 AS Haren Tijdstip: maandag 10.15 – 11.15 uur maandag 11.30 – 12.30 uur woensdag 10.15 – 11.15 uur woensdag 11.30 – 12.30 uur

Gegevens docente: karkaspeelman33@gmail.com Tel. 06-27302634 *)SVHaren leden krijgen 10% korting op de lessen 35


Binding 7

september 2017

Steun nodig bij het aanvragen van hulp?

Lukt het even niet om uw administratie op orde te krijgen?

Humanitas-Haren heeft vrijwilligers, die na scholing cliënten bijstaat bij hun aanvraag op gebied van wonen, welzijn en zorg.

Humanitas-Haren heeft vrijwilligers die bereid zijn u te helpen. Ook met belasting en formulieren

Hulp nodig bij het “keukentafelgesprek” van een onafhankelijke vrijwilliger?

Voor informatie kunt u contact opnemen met: Lucas Huttinga: 050 526 62 03.

Neem contact op met Peter Drenth: 050 534 41 35 of 06 30 13 12 29 of pdrenth@home.nl www.humanitas.nl

www.humanitas.nl 36


Binding 7

september 2017

Telefoonnummers voor service, hulp en contact Aanspreekpunt Belastingzaken: Wil de Munck tel. 0598 45 03 03 Gratis hulp bij kleine klusjes: (Uitgezonderd het instellen van TV toestellen) Willem van Eck tel. 534 05 77 Koos van der Zee tel. 534 60 67 P.D.Toxopeus tel. 534 59 57 Jochum Wobbes tel. 534 49 00 Derk Jan du Corbier tel. 534 63 75 Hulp bij invullen formulieren: Ziekte en kroonverjaardagen: Aldert Walstra Ina Brink Anita Jeltes Jeanne v.d. Linden Loes Vugts Mieke van Wagenberg

(computerproblemen)

Henk Werners tel. 050 534 65 29 tel. 534 67 05 tel. 534 69 72 tel. 280 40 55 tel. 534 34 20 tel. 364 21 77 tel. 406 21 14

Adres secretariaat SVHaren: Oude Brinkweg 79, 9751 RL Haren In correspondentie met SVHaren altijd uw lidmaatschapnummer vermelden. Buurthuis De Mellenshorst Adres: Waterhuizerweg 36, 9753 HS Haren. Tel. 534 59 64 Inloop/ontmoeting: in ‘t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren. Elke donderdagmorgen van 10.00 uur – 11.30 uur. Stichting Vervoer voor Ouderen: tel. 06 23 10 77 53. Rijdt gratis naar SVHaren activiteiten in de gemeente Haren. Bereikbaar ma-vrij van 9.0013.00 uur, reserveren uiterlijk één dag van tevoren. Met vragen over zorg, Wmo en inkomen kunt u terecht bij het Toegangsteam in het Gemeentehuis,

Coördinatie (postcode 9752) (postcode 9751, 9753) (postcode 9752) (postcode 9752) (Onnen en Glimmen)

Raadhuisplein 10, tel: 14 050, e-mail: toegangsteam@haren.nl Zie ook www.harenhelpt.nl Humanitas afdeling Haren: contactpersoon: Peter Drenth pdrenth@home.nl Tel.050 534 41 35. Medische keuring voor rijbewijsverlenging: • De heer A. Jager tel. 534 38 67 (bellen voor afspraak, kosten € 35,-, locatie: Westerse Drift 95, parkeer in Hemsterhuislaan thv gymzaal) • Mevr. G. Omar: tel. 06 14 71 65 43 of 0516 51 45 74 (bellen voor afspraak, kosten € 35,locatie: De Zonnehof) • De heer M. de Vries tel. 06 34 48 71 03 (bellen voor afspraak, kosten € 25, - locatie: Wijkcentrum de Kern, Hoogezand) 37


Binding 7

september 2017

We zoeken dringend een opvolger van onze penningmeester. Heeft u financiĂŤle kennis? Houd u van werken in een gezellig team? Kom, we hebben u nodig! Neem contact op met de voorzitter, Anne Boersma.

38


Binding 7

september 2017

Informatie over Seniorenvereniging Haren Bestuursleden: Anne Boersma voorzitter Carla Roede secretaris Harm Warringa penningmeester Jans Uildriks Ton Wester Henk Aten Joke Poelstra

tel. 534 80 36 voorzitter@svharen.nl Van Ruusbroecweg 11, 9752 JW Haren tel. 534 65 42 secretaris@svharen.nl Oude Brinkweg 79, 9751 RL Haren tel. 534 98 41 penningmeester@svharen.nl Botanicuslaan 26, 9751 AD Haren tel. 534 82 08 ledenadministratie@svharen.nl Middelhorsterweg 86, 9751 TH Haren tel. 534 96 21 webmaster@svharen.nl Emmalaan 3C, 9752 KR Haren tel. 280 87 11 h.aten@home.nl Anna Bijnspad 13, 9752 JR Haren tel. 534 36 09 poelstraj@home.nl Dilgtweg 3D12, 9751 ND Haren

Aanmeldingsstrookjes om u op te geven voor deelname aan een activiteit kunt u in de bus doen bij een van de bestuursleden, inleveren aan de SVHaren tafel in ’t Clockhuys op donderdagochtend, tussen 10.00 uur en 11.30 uur of sturen naar info@svharen.nl. Bankrekening: NL 78 INGB 0007 0610 89 ten name van Seniorenvereniging Haren, gevestigd te Haren.

Kamer van Koophandel nummer 64532682 Contributie voor 2017: € 25,- per kalenderjaar. Contributie tweede lid op hetzelfde adres: € 15,-. Het contributie betalingsverzoek ontvangt u van de penningmeester. U ontvangt tevens van hem een lidmaatschapspas. E-mail: info@svharen.nl Website:www.svharen.nl.

Activiteiten Contactpersoon: Marie Betten tel. 534 99 14 Jan de Hoop tel. 534 54 43 Manna Aardema tel. 534 52 39 Piekie Siersema tel. 534 73 50 Henk Biemolt tel. 534 01 44 Henk Diephuis tel. 534 82 00 Heleen v. Weperen tel. 526 31 46 Fam. Bonder tel. 534 46 00 Piekie Siersema tel. 534 73 50 Liesbeth Paagman tel. 534 87 94

(activiteitenagenda op pagina 7) Jeu de boules Koersbal Klootschieten Wandelclub Fietsclub Spelmiddag Leesclub Bridgen, etc. De Dilgt Koffie + eten alleengaanden De D. NNO-concerten (b.g.g. Joke Boersma tel. 534 80 36) 39


Binding 7

september 2017

40

Binding 7 sept '17  
Binding 7 sept '17  
Advertisement