Page 1


Binding 4

mei 2018 • SVHaren is een zelfstandige seniorenvereniging, is lid van de FASv (Federatie van Algemene Seniorenverenigingen) en de NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisatie van Gepensioneerden). • SVHaren legt persoonsgegevens vast ten behoeve van de uitoefening van het lidmaatschap. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden. • Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het voor 1 december wordt opgezegd. • Logo ontwerp Koos Staal, januari 2016, Staal&Duiker Ontwerpers

Colofon • Informatieblad van Seniorenvereniging Haren: Jaargang 3. Oplage: 750 stuks, gedrukt in eigen beheer. • Wordt gratis thuisbezorgd bij leden van SVHaren in Haren. • Bezorging per post buiten Haren voor € 20 per jaar i v m portokosten. • Online in kleur: op www.svharen.nl onder menublok: ‘INFORMATIE’. • Contact voor reacties of advertenties en inbrengen van kopij: e-mail naar info@svharen.nl • Voor service en informatie adressen: zie pagina 33 en 35.

Adverteerders index

blz

AAGTJE SMID tekstproducties

10

MARCEL KUIPERS bloembinderij

32

BERENDS de groenteman

34

MARCO & MIRANDA’S haarmode

36

BOOMKER boeken+.

34

MULDER horloges juwelen

24

BOUWBEDRIJF W. Bruiniers

17

OPRUIMCOACH GRONINGEN-HAREN

14

DAKGOOTREINIGING-HAREN

36

OUWERKERK OPTIEK

24

DIGNO computers,

12

PLAS BOSSINADE Haren

26

EKKELKAMP voor dieren

24

PRANA HAREN massagetherapie

31

FITNESSCENTRUM BODYFITHAREN

14

ROEDE INTERIEUR

32

FIETSSHOP Haren

32

TEUNE ASSURANTIE kantoor

31

GASLIJN storing gasapparatuur

23

TIB bv. installatie en onderhoud

26

HUMANITAS

17

TJ VAN DER WOUDE verhuizingen

14

HANS JOLING, schilderwerken

12

UNISTEE MAKELAARS

30

HOOGESTEGER schilders

36

WESTERHOLM

22

HORTUS

28

YOGA lessen

6

HUBO van der Werf

34

ZINN

4

ICARE thuiszorg

30

ZONNEHOF

8

MANGO MOBILITY

16

blz

Leden kunnen de Binding digitaal ontvangen. Dit wordt van harte aanbevolen. Het spaart papier en de moeite van het

aan huis bezorgen of versturen. Stuur een mailtje aan info@svharen.nl. U ontvangt de Binding digitaal (in kleur). 2


Binding 4

mei 2018

Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter

5

Activiteitenagenda mei 2018

7

Verslag van de ledenvergadering van de Senioren-vereniging Haren, gehouden op dinsdag 10 april 2018 in de Mellenshorst

9

Dagtocht naar Hattem en Kampen op 17 mei 2018

13

Vooraankondiging middagtocht Drenthe

15

Startmiddag nieuwe seizoen PCOB en SVHaren op 19 sept. 2018

15

Doe uw voordeel met uw SVHaren ledenpas

18

RUBRIEK: Wie doet er mee?

20

TIP: Groenenberg lezing in Glimmen op 3 mei as.

20

Correctie betreffende Zinn-pas

20

Paasbrunch 2018

21

De laatste ‘winterse’ ontmoeting

21

Veiligheidsplein 2018 bij de Dilgt op 23 juni 2018

25

Onderzoek 'Voltooid Leven bij Ouderen'

27

Kortingen via de website van de FASv

27

Een gezonde bruine boterham?

29

Telefoonnummers voor service, hulp en contact

33

Informatie over Seniorenvereniging Haren

35

3


Binding 4

mei 2018

4


Binding 4

mei 2018

Voorwoord van de voorzitter ‘Haren verliest in Den Haag’ kopt het Dagblad van het Noorden vandaag, 18 april 2018 naar aanleiding van de discussie over het samenvoegen van Groningen, Haren en Ten Boer. Volgende week wordt er in de Tweede Kamer over gestemd. Afgaande op hetgeen gisteravond in de discussie er over door de diverse Kamerleden betoogd is lijkt het DvhN het bij het juiste eind te hebben. Een meerderheid in de Tweede Kamer lijkt voor een samengaan van Haren met Groningen-Ten Boer te zullen stemmen. Als dat echt bewaarheid wordt komt het wetsvoorstel van minister Ollongren inde Eerste Kamer. Als men ook daar vóór stemt is het pas echt zo ver. We zullen het zien…….

ook aan de nu weer aantredende begeleiders en organisatoren van de zomeractiviteiten. Het fietsen, om de 14 dagen, wordt gestart op 9 mei, 13.30 uur bij het Scharlakenhof. 15 mei om 14.00 uur begint het nieuwe klootschietseizoen, zoals gebruikelijk bij Sassenhein. En de wandelclub? Die wandelt door zoals we gewend zijn, om de 14 dagen dus, afwisselend met het fietsen. 16 mei is de volgende keer.

Toekomstgericht als onze club is, ga ik toch nog even naar het verleden. 10 april jl. was de voorjaarsvergadering. U heeft zich prima aan mijn opdracht gehouden en allemaal voor de benoeming van onze nieuwe penningmeester gestemd. Heel fijn, dank daarvoor, het bestuur kan nu verder. En Wil de Munck, nogmaals Bij ons in de vereniging beginnen de dank dat je het bestuur wilt zomeractiviteiten. Koersbal in versterken, welkom. Westerholm is 24 april voor het laatst Verder, Goede Vrijdag hebben we geweest dit seizoen. In de volgende gezellig met elkaar gegeten in de Binding zal de uitslag vermeld Mellenshorst. Een lunch met soep, worden. Ook het bridgen en kaarten paasbrood en andere lekkernijen in in de Dilgt is gestopt. 26 april was de een fijne sfeer. De rode laatste keer. Op 3 mei houden we de kerstservetjes mochten de pret niet laatste spelmiddag in de drukken. Mellenshorst. Ook die uitslagen Wel, om dit verhaal te besluiten, op kunnen we dus pas in de volgende pagina 3 staat die inhoud van deze Binding bekend maken. Vanaf deze Binding, er staat vast wel iets bij wat plek wil het bestuur de ‘trekkers’ van u interesseert denk ik. de activiteiten hartelijk danken voor Op pagina 7 vindt u de agenda met hun inzet. Zij hebben het mogelijk onze activiteiten. Geniet ervan en, gemaakt dat deze zaken doorgang als u dat nog niet deed, doe ook kunnen vinden. eens mee! (zie pagina 35, Heel, heel veel dank aan deze Contactpersoon) vrouwen en mannen. Anne Boersma Uiteraard geldt de dank natuurlijk 5


Binding 4

mei 2018

Ontspannen bewegen, Yoga, Pilates Ontspannen bewegen wordt gegeven door docente Karka Speelman. Met haar jarenlange ervaring in het doceren van Yoga, Pilates en Ontspannen bewegen, weet zij door haar geïnspireerd enthousiasme elke les tot een ontspannen en leerzame ervaring te maken. Na het afronden van de vierjarige HBO Opleiding Natuurgeneeswijze, een ervaringsreis door India en de opleiding Yoga-Pilates is zij 25 jaar geleden gestart met doceren aan jong en oud. Haar belangstelling in het fysieke lichaam in combinatie met haar ervaring maakt dat zij heldere en beeldende aanwijzingen kan geven. Hierdoor wordt op een plezierige, ontspannen en aandachtige manier gewerkt aan lichaam en geest. Enkele ervaringen van deelnemers: ''De lessen geven mij veel meer bewustzijn over mijn lichaam. Dit neem ik mee in mijn dagelijks leven, waardoor ik mijn lichaam op de juiste manier gebruik tijdens inspanning en ontspanning.'' ''Sinds ik yoga doe kan ik mij beter ontspannen. Ik voel me fitter en heb minder klachten. De lessen zijn gezellig en leerzaam.''

U kunt altijd instromen. Voor opgave kunt u bellen of mailen naar Stichting Torion. Tel. (050) 534 41 73 Prijs:

€190, - voor 29 lessen *)

Locatie: ’t Clockhuys. Brinkhorst 3, 9751 AS Haren Tijdstip: maandag 10.15 – 11.15 uur maandag 11.30 – 12.30 uur woensdag 10.15 – 11.15 uur woensdag 11.30 – 12.30 uur

Gegevens docente: karkaspeelman33@gmail.com Tel. 06-27302634 *)SVHaren leden krijgen 10% korting op de lessen 6


Binding 4

mei 2018

Activiteitenagenda mei 2018 Elke dinsdag 14.00uur

Jeu de boules, Hendrik de Vriesplantsoen

2 mei 10.00 uur

Wandelclub **)

3 mei 10.00-11.30

Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

3 mei 14.00 uur

Spelmiddag in de Mellenshorst (laatste keer)

6 mei 10.30 uur

Koffiedrinken (+ eten) alleengaanden in De Dilgt

9 mei 13.30 uur

Fietsclub vertrek bij Scharlakenhof (1e keer)

10 mei

Geen Inloop/ontmoeting, ivm Hemelvaartsdag

15 mei 14.00 uur

Klootschieten bij Sassenhein (1e keer)

16 mei 10.00 uur

Wandelclub **)

17 mei 10.00-11.30

Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

18 mei 20.15 uur

NNO-concert in de Schouwburg Groningen*)

22 mei 14.00 uur

Klootschieten bij Sassenhein

23 mei 13.30 uur

Fietsen, vertrek bij Scharlakenhof

24 mei 10.00-11.30

Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

26 mei 11.00-17.00

Braderie Oosterhaar

29 mei 14.00 uur

Klootschieten bij Sassenhein

30 mei 10.00 uur

Wandelclub **)

31 mei 10.00-11.30

Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

3 juni 10.30 uur

Koffiedrinken (+ eten) alleengaanden in De Dilgt

*) Vervoer met de Stichting Vervoer voor Ouderen is mogelijk. **) De plaats van vertrek van de wandelclub weet Piekie Siersema (050 534 73 50) of kunt u mogelijk vinden op onze website www.svharen.nl (pagina ACTIVITEITEN)

7


Binding 4

mei 2018

8


Binding 4

mei 2018

Verslag van de ledenvergadering van de Seniorenvereniging Haren, gehouden op dinsdag 10 april 2018 in de Mellenshorst Aanwezig: 93 leden Afwezig met kennisgeving: de dames Oosterbeek, De Roo en Tattersall, de heer en mevrouw K. van der Zee 1. Welkom en opening van de vergadering Voorzitter Anne Boersma opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. In het bijzonder wordt Harm Warringa welkom geheten, onze oudpenningmeester en het eerste erelid van onze vereniging. De voorzitter deelt verder mee dat de drankjes voor rekening van de vereniging zijn, met uitzondering van eventuele consumpties die na het sluiten van de vergadering worden genoten. 2. Vaststelling van de agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3.Notulen van de najaarsvergadering van 26 oktober 2017 Het verslag van de vergadering van 26 oktober 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de secretaris. 4. Mededelingen van de voorzitter Voorzitter Anne Boersma constateert dat de opkomst ook bij deze zakelijke vergadering verheugend groot is en dat illustreert dat het goed gaat met de SVHaren. Leden voelen zich erbij betrokken. Het aantal leden bedraagt nu rond de 900. Het schommelt wat, maar dat hoort bij een seniorenvereniging. Er komen weliswaar nieuwe leden bij, maar er overlijden ook leden of ze gaan verhuizen naar elders. De activiteiten

van de vereniging staan steeds in de Binding aangekondigd; vele vrijwilligers zetten zich ervoor in. Eind vorig jaar hebben we voor het eerst winterontmoetgsmiddagen gehouden. Oorspronkelijk werden ontmoetingsmiddagen alleen in de zomerperiode gehouden omdat het dan een rustiger periode is en leden toch wel behoefte hebben aan wat meer activiteiten. De opkomst was wisselend, en het was even zoeken naar een geschikte locatie. De laatstgehouden ontmoeting was in Astoria en dat is heel goed bevallen. Op 18 april a.s. is er nog weer zo’n ontmoetingsmiddag, in dezelfde locatie. 5. Benoeming Wil de Munck tot penningmeester De vergadering benoemt Wil de Munck tot penningmeester en hij aanvaardt deze benoeming. Toen Harm Warringa op 26 oktober 2017 afscheid nam als penningmeester, was er nog geen kandidaat voor zijn opvolging. Wil de Munck meldde zich alsnog. Harm heeft hem ingewerkt en Wil heeft vanaf toen als waarnemend penningmeester gefungeerd. Dat kan op grond van het huishoudelijk reglement van de SVHaren, dat stelt dat het bestuur leden kan vragen een functie uit te oefenen. Nu is Wil dus officieel benoemd en is het bestuur weer compleet. (vervolg op pag. 11)

9


Binding 4

mei 2018

10


Binding 4

mei 2018

(vervolg van pag. 9)

6. Financieel verslag 2017 en begroting 2018 Er wordt vanuit de vergadering een vraag gesteld over de post abonnementen. Deze post is zo hoog omdat daarin ook begrepen is het lidmaatschap van de NVOG (€ 3,50 per lid), waardoor we ook aan de landelijke belangenbehartiging deelnemen. Verder zijn er geen vragen. 7. Verslag van de kascommissie en decharge bestuur Helaas kunnen beide leden van de kascommissie (Koos van der Zee en Liesbeth Oosterbeek-ten Berge) vandaag niet op de vergadering aanwezig zijn. Zij hebben een goedkeurende verklaring afgegeven over het financiële verslag 2017. De tekst wordt ter vergadering voorgelezen. De ledenvergadering gaat hiermee akkoord en het bestuur wordt decharge verleend. 8. Benoeming nieuwe kascommissie De kascommissie dient te bestaan uit twee leden en één reserve lid. Ieder jaar treedt één lid af, schuift het reserve lid door en wordt er een nieuw reserve lid benoemd. Dit jaar moet dat anders, want Wil de Munck was het reserve lid en hij is nu niet meer voor deze functie beschikbaar. Jellie Bruiners en Geesje Philips stellen zich beschikbaar. Geesje als tweede lid en Jellie als reserve lid. Liesbeth Oosterbeek is eerste lid.

9. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag wordt voor kennisgeving aangenomen. 10. Wat verder ter tafel komt Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat er veel waardering is voor de omslagen van de Binding. Koos Staal is de ontwerper; hij heeft ook onze huisstijl gemaakt. De zaal geeft hem een enthousiast applaus! 11. Rondvraag Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. PAUZE Na de pauze geeft mevrouw P.S. Medema-de Vlieger een boeiend beeld van haar werk als verpleegkundige bij het Mobiel Medisch Team. Wat een mooi maar dankbaar werk waar we alle respect en waardering voor moeten hebben. Zij wordt met een applaus bedankt voor haar verhaal en voorzitter Anne overhandigt haar een mooie bos bloemen. Sluiting Om ca. 16.30 uur wordt de bijeenkomst gesloten. Carla Roede Meer foto’s kunt u op onze website vinden.

11


Binding 4

mei 2018

.

12


Binding 4

mei 2018

Dagtocht naar Hattem en Kampen op 17 mei 2018 Op 17 mei 2018 gaan we met Arriva beschreven op pagina 35. een dagtocht maken naar Hattem en Kampen in Overijssel. We vertrekken om 8.30 uur vanuit Haren. In restaurant Banka in Hattem drinken we koffie met appelgebak (met slagroom). Aansluitend bezoeken we het Anton Pieck Museum in Hattem. Als u een museumkaart heeft, dan graag meenemen. Dat scheelt in de kosten. De koffietafel kunnen we genieten tijdens de boottocht van Hattem naar Kampen. Aangekomen in Kampen heeft u een uurtje vrije tijd om de benen te strekken in dit leuke oude Hanzestadje. Het driegangen diner gaan we gebruiken in Paaslo, in restaurant Binnenhof. We verwachten omstreeks 20.00 uur weer in Haren terug te zijn. Als u mee wilt moet u het strookje invullen en inleveren zoals

De kosten voor deze reis voor museumkaarthouders bedragen € 50,-. Wel uw museumkaart meenemen! De kosten voor de andere deelnemers zijn € 60,-. Op het strookje graag aankruisen wat voor u van toepassing is. Bij overtekening zal de datum waarop het verschuldigde bedrag op onze rekening staat (NL 78 INGB 0007 0610 89) bepalend zijn voor deelname. Misschien overbodig te zeggen maar u bent pas deelnemer als het geld is gestort. Carla Roede

Deelnemer(s) dagtocht op 17 mei 2018 Naam deelnemer(s): Lidmaatschapsnummer Museumkaart,

Heb ik:

1) wel

2) niet

Adres: Telefoonnummer: Opstapplaats:

1) Mellenshorst 13

2) Ploeger

3) Brandweer


Binding 4

mei 2018

OPRUIMCOACH GRONINGEN-HAREN Moeite met het opruimen van uw huis? Op zoek naar overzicht en rust? Of hulp nodig bij het opruimen van uw ouderlijk huis? Ervaren opruimcoach reikt u de helpende hand! Samen klaren we de klus! Annehilde Broekhuizen www.opruimcoach-groningen.nl ahbroekhuizen@home.nl Telefoon: 06 – 13160999

14


Binding 4

mei 2018

Vooraankondiging middagtocht Drenthe Op dinsdag 3 juli as. zullen we een bustocht maken naar Leggeloo, voor een bezoek aan Advocaatboerderij de Rosinkhof.

natuurlijk ook Naturel. Onder de naam ‘Drents Roomkaatje’ brengen ze hun product op de markt. Vervolgens gaan we naar het Papierknipperij museum in Westerbork. U zult versteld staan van de prachtigste kunstwerken die met schaar en papier zijn te maken. Aan het eind van de middagtocht gaan we met elkaar genieten van een driegangen diner in restaurant de Oringer Marke te Odoorn. We vertrekken om 12.30 uur en verwachten omstreeks 20.45 uur weer in Haren terug te zijn.

De familie Rosink runt een melkveebedrijf. En als neventak maken ze geheel naar eigen recept verschillende soorten roomadvocaat, o.a. met Amaretto, Mango, Boerenjongens, Perzik en

De kosten voor deze middagtocht bedragen (slechts) € 40,- per persoon. In de volgende Binding zult u een aanmelding strookje aantreffen. Carla Roede

Startmiddag nieuwe seizoen PCOB en SVHaren op 19 sept. 2018 Op woensdag 19 september start het seizoen van de beide verenigingen met een inspirerende bijeenkomst over positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg. En hoe u daar zelf invloed op kunt hebben. Er komt een interessante spreker uit het UMCG en u gaat ook met elkaar aan de slag!

Aan de orde komt o.a. de stelling “Gezondheid is meer dan alleen niet-ziek-zijn” Als we denken aan gezondheid dan denken we vaak aan lichamelijke gezondheid. Maar er zijn veel meer dingen belangrijk voor een betekenisvol leven. (vervolg op pag. 25)

15


Binding 4

mei 2018

16


Binding 4

mei 2018

Steun nodig bij het aanvragen van hulp?

Lukt het even niet om uw administratie op orde te krijgen?

Humanitas-Haren heeft vrijwilligers, die na scholing cliënten bijstaat bij hun aanvraag op gebied van wonen, welzijn en zorg.

Humanitas-Haren heeft vrijwilligers die bereid zijn u te helpen. Ook met belasting en formulieren

Hulp nodig bij het “keukentafelgesprek” van een onafhankelijke vrijwilliger?

Voor informatie kunt u contact opnemen met: Lucas Huttinga: 050 526 62 03.

Neem contact op met Peter Drenth: 050 534 41 35 of 06 30 13 12 29 of pdrenth@home.nl www.humanitas.nl

www.humanitas.nl 17


Binding 4

mei 2018

Doe uw voordeel met uw SVHaren ledenpas KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS (TOON UW PAS DIRECT BIJ AANKOOP, KOM NIET ACHTERAF MET UW PAS)

BOOMKER boeken+. Rijksstraatweg 205, 5 % korting op wenskaarten, Engelse boeken en luisterboeken www.boomker.nl BUITENKAMP Herenmode, Vismarkt 8 (bij het Koude Gat) in Groningen. tel. 050-3180632. Korting 10 % op kledingcollectie, geldt niet bij acties en opruiming. DAKGOOTREINIGING-HAREN tel 06-28428986. Korting van € 2,50 per arbeidsuur van € 35,www.dakgootreininging-haren.nl DIGNO computers, Rijksstraatweg 132 tel. 0505349965 Bij aanschaf van een F1 helpcontract € 15,- extra korting. Hierbij komt de hulp bij u thuis op € 10, - per 15 minuten. Normaal € 60, - per uur. Vraag naar de voorwaarden: bel of mail info@digno.nl www.digno.nl DISCUS Ekkelkamp, Rijksstraatweg 135 tel. 0505350215 geeft 10 % korting op tuin- en dierartikelen http://www.discus.nl/discusekkelkamp-haren.html ENERGY Zon & Fitness Studio, Hortuslaan 3a, 10 % korting voor nieuwe leden op senioren-fitness en op de zonnebank. http://www.energyharen.nl

FIETSSHOP Haren Meerweg 15 tel 050-5344657 geeft 10% korting op reparatieonderdelen en accessoires. www.fietsshopharen.nl FITNESSCENTRUM BODYFITHAREN Scharlakenlaan 34, Haren tel. 050-5340002 geeft u bij inschrijving een gratis T-shirt en berekent u geen inschrijfgeld van € 25, www.bodyfitharen.nl FLORA & FAUNA, Rijksstraatweg 32, Glimmen 10 % korting op tuin- en dierartikelen. www.floraenfauna.nl/ GALERIE “AANBLICK” Kromme Elleboog 52 tel 050-5340485 5% korting op in de galerie aanwezige schilderijen en aquarellen. www.aanblick.nl HANS JOLING, schilderwerken, Felland Noord 6, tel. 0505349990. 10% korting op materiaal; € 20,00 extra korting winterschilder per project. www.hansjoling.nl HOMAN comfortabel slapen, Rijksstraatweg 167, tel. 0505344235 5 % korting bij aanschaf van een matras of van een bedbodem (uitgezonderd aanbiedingen). www.homanharen.nl 18


Binding 4

mei 2018

JACOB, Meerweg 13, tel: 050 – 5348222. Winkel in damesmode, heren en dames nachtkleding, heren en damesondergoed, Hudson panty’s, sokken en bed textiel. 5 % korting op alle artikelen. Geldt niet voor acties. www.jacobmode.nl

PRANA HAREN, massagetherapie Kromme Elleboog 13a tel: 0624402232, 10% korting op een gereserveerde massage. www.pranamassageharen.nl

MARCEL KUIPERS Bloembinderij, De Brinken 7, Haren tel. 50-5341261. 10% korting op alle bloemen en planten. www.bloemistgroningen.nl

tapijt, vinyl, marmoleum, vitrage en gordijnen, zonwering en jaloezieën. (geldt niet bij acties en opruiming). www.roedevloeren.nl

RGM NOORD tel 050-4095084 10% korting op de RGMcursussen. Meer informatie over KAPSALON MARIAN, Kerkstraat RGM vindt u op www.rgmnoord.nl. 41 tel: 050-5347271. ROEDE INTERIEUR Elke dinsdag en donderdag 10 Rijksstraatweg 134, tel. 050% korting op alle behandelingen 5340973 voor dames en heren. 10 % korting op parket, laminaat,

MILLER & CANEFIELD LINGERIE, Rijksstraatweg 150, 10 % korting op alle artikelen. www.millercanefield.nl/haren OPRUIMCOACH GRONINGENHAREN tel: 06 – 13160999 10% korting voor SVHaren leden www.opruimcoach-groningen.nl OUWERKERK OPTIEK, Meerweg 11, Haren en Stationsweg 55, Zuidlaren. 10 % korting bij aanschaf van een complete bril of glazen, tot maximaal € 75, www.ouwerkerkoptiek.nl

ROLLATERSHOP in Maarssen tel. 0346 700 230, 10% korting bij aanschaf van rollators en rolstoelen vanaf € 100,-. www.rollator.shop. Vraag de korting code aan bij info@svharen.nl THE PHONE HOUSE Haren, Rijksstraatweg 193, ·tel. 0505350322, 10 % korting op alle accessoires. www.phonehouse.nl/winkeldetail/haren TIB bv. installatie en onderhoud, Middelhorsterweg 30, tel. 050-5349902. 10 % korting op materiaal in de winkel en/of materiaal geleverd bij montage (geldt niet bij offerte en niet op de uren). www.tib.nl

19


Binding 4

mei 2018

UNISTEE MAKELAARS, Kromme Elleboog 44, tel: 0505352020, 10% korting bij aankoop/verkoop en taxatie. www.unistee.nl

SCHOLMA WOONFLAIR Raadhuisplein 18, tel:050-5344819 10% korting op alle artikelen. www.scholmawoonflair.nl YOGA-lessen door Karka Speelman op maandag en woensdag in ‘t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren. SVHaren leden krijgen 10% korting op de leskosten. Opgeven via Torion. Klik hier of bel 050-5344173.

WERELDWINKEL, Hortuslaan 4 tel:050 5348403 Korting 10 % (niet op foodartikelen) www.wereldwinkelharen.nl

RUBRIEK: Wie doet er mee? In deze rubriek is ruimte voor SVHaren leden die op zoek zijn naar teamgenoten of medespelers voor een gezamenlijke activiteit. Maar dat kan ook iemand zijn om

samen naar een concert, een toneelstuk of dergelijke te gaan. Heeft u zo’n idee, vertel het aan een bestuurslid of stuur een mailtje naar info@svharen.nl

Bezorgers van de Binding gezocht Mocht u het leuk vinden om maandelijks een aantal Bindingen te bezorgen dan hoeft u alleen

maar even met Jans Uildriks te bellen. 06 50 82 45 81.

TIP: Groenenberg lezing in Glimmen op 3 mei as. In samenwerking met historisch vereniging Haren ‘Old Go’, verzorgt Wil Legemaat op donderdag 3 mei de Groenenberglezing: ‘De Tweede Wereldoorlog in Haren’. Vanaf 19.30 uur is de inloop. De lezing start om 20.00 uur

en wordt gehouden in Dorpshuis De Groenenberg, Markeweg 17 Glimmen. Entree € 3,(leden van Old Go gratis) Ton Wester

Correctie betreffende Zinn-pas Dit bericht is bedoeld voor de deelnemers aan de maaltijd in de Dilgt op de 1e zondag van de maand. In de vorige Binding is vermeld dat je met een Zinn-pas korting krijgt op

de kosten van de maaltijd. Dat is echter onjuist. Het geldt alleen als u daar individueel een maaltijd gebruikt. Joke Poelstra 20


Binding 4

mei 2018

Paasbrunch 2018 Goede Vrijdag 2018 is de traditionele Paasbrunch voor leden weer gehouden. Ook deze keer in MFC De Mellenshorst. In een ontspannen sfeer werd een broodbuffet gebruikt met koffie/thee, vruchtensap etc., soep vooraf en een tweetal warme gerechten. Als afsluiting werd een lekker toetje geserveerd. Vooral de gezelligheid van deze

bijeenkomst werd zeer gewaardeerd.

Anne Boersma

De laatste ‘winterse’ ontmoeting 18 April weer een ontmoeting bij Astoria, de laatste dit seizoen. Volgens de planning een winterse ontmoeting. Maar dat liep even anders. Het was prachtig weer, geen spoortje winter te vinden, in tegendeel. De gastvrije Astoria bediening had achter in de zaak de zaal gezellig ingericht. De tafels waren zo opgesteld, met een leuk kaarsje er op dat iedereen zou met iedereen kunnen kletsen, gezellig dus! Maar het weer was zo mooi……..

Dus toch maar voor het terras buiten gekozen. En dat paste gelukkig. Het was een beetje in elkaar schuiven maar dat had ook zo zijn voordelen: je kon elkaar goed verstaan (zelfs met een gehoorapparaat!) ondanks het verkeer op de Rijksstraatweg. Kortom, koffie/thee, drankje, bitterballetje, een goed besluit van de winter (of begin van de zomer?) Anne Boersma

21


Binding 4

mei 2018

22


Binding 4

mei 2018

Wonen met een veilig gevoel! U woont zelfstandig maar wilt toch de zekerheid van directe hulp in een noodsituatie. Met Personenalarmering van Torion kunt u 24 uur per dag hulp inroepen. EĂŠn druk op de knop en u krijgt contact met een medewerker van de meldcentrale. Die zorgt voor het direct inschakelen van familie, buren of professionele hulp. Naast personenalarmering biedt Torion ook maaltijdbezorging; maaltijden, warm of koelvers, 7 dagen per week thuisbezorgd. Wij vertellen u graag meer over deze en andere voorzieningen. Neem gerust contact op voor meer informatie. Stichting Torion Kerklaan 5 9751 NK Haren T: 050-534 41 73 (ma t/m do van 9.0012.00 uur en 13.00-16.00 uur / vr van 9.0012.00 uur) 23


Binding 4

mei 2018

24


Binding 4

mei 2018

Veiligheidsplein 2018 bij de Dilgt op 23 juni 2018 Veilig oud worden kan echt In samenwerking met ZINN en de Harense welzijnsinstelling Torion organiseert de Seniorenvereniging Haren samen met de PCOB, een “Veiligheidsplein” met als ondertiteling “Veilig oud worden kan echt!”. Aan dit Veiligheidsplein werken naast de bovengenoemde instellingen/verenigingen inmiddels mee de brandweer, leveranciers van hulpmiddelen, Mango Mobility voor veilige vervoermiddelen, de ING voor veilig (internet)bankieren, fysiotherapeuten van ZINN en MCZ voor valpreventie. Ook de gemeente Haren doet mee in het kader van WMO-voorzieningen. Met de politie zijn we in overleg: men doet alle moeite om aan te sluiten. Verder zijn we met nog meer eventuele participanten in gesprek voor deelname. Er is gekozen voor een combinatie van presentaties d.m.v. herhaalde (vervolg van pag. 15) Startmiddag

In de nieuwe definitie van (positieve) gezondheid van Machteld Huber (Google haar eens als u een computer hebt!) spelen de volgende ’pijlers’ allemaal een even belangrijke rol: - lichaamsfuncties - ik voel me gezond en fit - mentaal welbevinden - ik voel me vrolijk - zingeving - ik heb vertrouwen in

korte lezingen in aparte zaaltjes en een markt: statafels en kraampjes waar info gegeven wordt door de deelnemend partijen en waar zij hun producten en diensten presenteren. Dit alles in de gezellige omgeving in de Dilgt en als het weer het toelaat, ook buiten. Niet alleen de leden van de Harense Seniorenverenigingen zijn uitgenodigd. Iedereen die belangstelling heeft is welkom. Toegang natuurlijk gratis. Dus, hoort zegt het voort! Ik hoop op een gezellige drukte daar in de Dilgt de 23ste juni! Algemene info: -Het Veiligheidsplein wordt gehouden op zaterdag 23 juni a.s. -Tijd: 11.00 tot 16.00 uur. -Plaats van handeling: “De Dilgt”, Dilgtweg 3, 9751 ND Haren. Anne Boersma mijn eigen toekomst - kwaliteit van leven - ik geniet van mijn leven - meedoen - ik heb goed contact met andere mensen - dagelijks leven - ik kan goed voor mezelf zorgen Noteer de datum 19 september a.s. vast in uw agenda! In een volgende Binding krijgt u nadere informatie. Anne Boersma 25


Binding 4

mei 2018

26


Binding 4

mei 2018

Onderzoek 'Voltooid Leven bij Ouderen' Voor wetenschappelijk onderzoek van de Vrije Universiteit Medisch Centrum (VUmc) is de universiteit op zoek naar ouderen die hun ervaringen met de onderzoekers willen delen over voltooid leven. Het doel van het onderzoek is om meer kennis te verkrijgen over ouderen die hun leven als voltooid ervaren of het gevoel hebben dat zij klaar zijn met het leven. Bedoeling is om zo een beter beeld te krijgen van de leefwereld van ouderen en hoe daarop ingespeeld kan worden. Kent u iemand in uw omgeving of bent u zelf iemand die met zijn/haar ervaringen wil bijdragen aan onderzoek door middel van een interview? Voltooid leven in deze context betekent niet dat u zelf een concrete doodswens heeft of op korte termijn de regie in eigen handen wil nemen rondom uw eigen overlijden.

Privacy: • Uw naam en andere personalia blijven vertrouwelijk en worden beschermd. Criteria voor deelname aan het onderzoek: • U bent ouder dan 65 jaar • U heeft geen levensbedreigende ziekte • Er is bij u geen sprake van een bestaande psychische stoornis Voor meer informatie en voor aanmelding voor deelname aan het onderzoek kunt u contact opnemen met Iris Lechner. Email: i.m.lechner@student.vu.nl Telefoon: 06 3117 1752. Postadres: Uilenstede 413, 1183AE, Amstelveen. Bron: FASv Nieuwsbrief 3 van 2018

Kortingen via de website van de FASv Naast het regelen van kortingen premie zorgverzekeringen en het bieden van hulp bij het invullen van belastingformulieren, bestond bij de leden en hun achterban de uitgesproken wens om ook korting te krijgen op andere goederen en diensten. In Noord Nederland is Berend de Boer van LKGX al een goede bekende. U kunt hem via de website van de FASv bereiken door de klikken op ‘LKGX’. Een nieuwe speler waarmee de FASv kortingsafspraken maakte is Stefan van der Boon van Mijninkoper.nl. Ook

hij is via de website van de FASv te bereiken onder ‘FASv ledenvoordeel’. Ga naar de website en klik op ‘FASv ledenvoordeel’. Als u via de website van de FASv (i.c. FASv ledenvoordeel) contact opneemt met Mijninkoper.nl en daar iets bestelt, ontvangt de FASv een bescheiden financiële tegemoetkoming. Die tegemoetkoming komt uiteraard ten goede van de verenigingen. Bron: FASv Nieuwsbrief 3 van 2018 27


Binding 4

mei 2018

28


Binding 4

mei 2018

Een gezonde bruine boterham? Heb je net je zondagse bruine boterham met kaas achter de kiezen? Dan heb ik een vraag voor je: weet je wel zeker dat dit een bruine boterham was? En niet stiekem een witte boterham in een semi-gezond jasje?

Hoe je hierachter komt is simpel: check eerst het college van prof. dr. Fred Bruins (Maastricht University) en bekijk daarna met hernieuwde inzichten het etiket op de broodzak. https://youtu.be/dkyiKhtI3dA Bron: De Universiteit van Nederland

Lievelingsdieren Tussen de stenen hollen de platte, brede pissebedden omlaag naar het donker. Vergeten toen het nog koud was te kijken: hoe overwintert een dier dat zo lijkt op herinnering, zo afvalkleurig, met zijn hoofd naar binnen en doodstil bij de minste aanraking. Ik weet een kind dat van ze houdt, het streelt hun dadelijk verstijvende stofjassen, draagt ze tussen twee handen de kamer door. O! zachte pootjes hebben ze, mag ik ze niet houden in een kistje met onderaan glas? Daar kijk ik de hele tijd naar, daar zing ik dan voor. Eva Gerlach (1948) Uit: De kracht van verlamming Uitgever: De Arbeiderspers, Amsterdam 1988

29


Binding 4

mei 2018

30


Binding 4

mei 2018

31


Binding 4

mei 2018 ¡

32


Binding 4

mei 2018

Telefoonnummers voor service, hulp en contact Aanspreekpunt Belastingzaken: Wil de Munck tel. 0598 45 03 03 Gratis hulp bij kleine klusjes: (Uitgezonderd het instellen van TV toestellen) Willem van Eck tel. 534 05 77 Koos van der Zee tel. 534 60 67 Jochum Wobbes tel. 534 49 00 Henk Visser, tel. 364 42 48 Derk Jan du Corbier tel. 534 63 75 Hulp bij invullen formulieren: Ziekte en kroonverjaardagen: Aldert Walstra Ina Brink Anita Jeltes Yfke de Jong Jeanne v.d. Linden Clara Tuinstra Loes Vugts Mieke van Wagenberg

(computerproblemen)

Henk Werners tel. 050 534 65 29 tel. 534 67 05 tel. 534 69 72 tel. 280 40 55 tel. 534 69 61 tel. 534 34 20 tel. 406 10 38 tel. 364 21 77 tel. 406 21 14

Adres secretariaat SVHaren: Oude Brinkweg 79, 9751 RL Haren In correspondentie met SVHaren altijd uw lidmaatschapnummer vermelden. Buurthuis De Mellenshorst Adres: Waterhuizerweg 36, 9753 HS Haren. Tel. 534 59 64 Inloop/ontmoeting/bestuursleden: in ‘t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren. Elke donderdagmorgen van 10.00 uur – 11.30 uur. Stichting Vervoer voor Ouderen: tel. 06 23 10 77 53. Rijdt gratis naar SVHaren activiteiten in de gemeente Haren. Bereikbaar ma-vrij van 9.00-13.00 uur, ten minste één dag van tevoren reserveren.

Coördinatie (postcode 9752) (postcode 9751, 9753) (postcode 9751, 9753) (postcode 9752) (postcode 9751, 9753) (postcode 9752) (Onnen en Glimmen)

Met vragen over zorg, Wmo en inkomen kunt u terecht bij het Toegangsteam in het Gemeentehuis, Raadhuisplein 10, tel: 14 050, e-mail: toegangsteam@haren.nl Zie ook www.harenhelpt.nl Humanitas afdeling Haren: contactpersoon: Peter Drenth pdrenth@home.nl Tel.050 534 41 35. Medische keuring voor rijbewijsverlenging: • De heer A. Jager tel. 534 38 67 (bellen voor afspraak, kosten € 35,-, locatie: Westerse Drift 95, parkeer in Hemsterhuislaan thv gymzaal) • Mevr. G. Omar: tel. 06 14 71 65 43 of 0516 51 45 74 (bellen voor afspraak, kosten € 35,locatie: De Zonnehof) 33


Binding 4

mei 2018

34


Binding 4

mei 2018

Informatie over Seniorenvereniging Haren Bestuursleden: Anne Boersma voorzitter Carla Roede secretaris Wil de Munck penningmeester Jans Uildriks Ton Wester Henk Aten Joke Poelstra

tel. 534 80 36 voorzitter@svharen.nl Van Ruusbroecweg 11, 9752 JW Haren tel. 534 65 42 secretaris@svharen.nl Oude Brinkweg 79, 9751 RL Haren 0598 45 03 03 penningmeester@svharen.nl Holthammen 18 9636 GT Zuidbroek tel. 534 82 08 ledenadministratie@svharen.nl Middelhorsterweg 86, 9751 TH Haren tel. 534 96 21 webmaster@svharen.nl Emmalaan 3C, 9752 KR Haren tel. 280 87 11 h.aten@home.nl Anna Bijnspad 13, 9752 JR Haren tel. 534 36 09 poelstraj@home.nl Dilgtweg 3D12, 9751 ND Haren

Aanmeldingsstrookjes om u op te geven voor deelname aan een activiteit kunt u in de bus doen bij een van de bestuursleden, inleveren aan de SVHaren tafel in ’t Clockhuys op donderdagochtend, tussen 10.00 uur en 11.30 uur of sturen naar info@svharen.nl. Bankrekening: NL 78 INGB 0007 0610 89 ten name van Seniorenvereniging Haren, gevestigd te Haren.

Kamer van Koophandel nummer 64532682 Contributie voor 2018: € 25,- per kalenderjaar. Contributie tweede lid op hetzelfde adres: € 15,-. Het contributie betalingsverzoek ontvangt u van de penningmeester. U ontvangt tevens van hem een 2 jaar geldige lidmaatschapspas. E-mail: info@svharen.nl Website:www.svharen.nl.

Activiteiten Contactpersoon: Marie Betten tel. 534 99 14 Jan de Hoop tel. 534 54 43 Manna Aardema tel. 534 52 39 Piekie Siersema tel. 534 73 50 Henk Biemolt tel. 534 01 44 Henk Diephuis tel. 534 82 00 Heleen v. Weperen tel. 526 31 46 Fam. Bonder tel. 534 46 00 Piekie Siersema tel. 534 73 50 Liesbeth Paagman tel. 534 87 94

(activiteitenagenda op pagina 7) Jeu de boules Koersbal Klootschieten Wandelclub Fietsclub Spelmiddag Leesclub Bridgen, etc. De Dilgt Koffie + eten alleengaanden De D. NNO-concerten (b.g.g. Joke Boersma tel. 534 80 36) 35


Binding 4

mei 2018

36

Binding 4 mei '18  
Binding 4 mei '18  
Advertisement