Page 1


Binding 3

april 2018 • SVHaren is een zelfstandige seniorenvereniging, is lid van de FASv (Federatie van Algemene Seniorenverenigingen) en de NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisatie van Gepensioneerden). • SVHaren legt persoonsgegevens vast ten behoeve van de uitoefening van het lidmaatschap. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden. • Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het voor 1 december wordt opgezegd. • Logo ontwerp Koos Staal, januari 2016, Staal&Duiker Ontwerpers

Colofon • Informatieblad van Seniorenvereniging Haren: Jaargang 3. Oplage: 750 stuks, gedrukt in eigen beheer. • Wordt gratis thuisbezorgd bij leden van SVHaren in Haren. • Bezorging per post buiten Haren voor € 20 per jaar i v m portokosten. • Online in kleur: op www.svharen.nl onder menublok: ‘INFORMATIE’. • Contact voor reacties of advertenties en inbrengen van kopij: e-mail naar info@svharen.nl • Voor service en informatie adressen: zie pagina 33 en 35.

Adverteerders index

blz

AAGTJE SMID tekstproducties

10

MARCEL KUIPERS bloembinderij

32

BERENDS de groenteman

34

MARCO & MIRANDA’S haarmode

6

BOOMKER boeken+.

34

MULDER horloges juwelen

24

BOUWBEDRIJF W. Bruiniers

17

OPRUIMCOACH GRONINGEN-HAREN

14

DAKGOOTREINIGING-HAREN

6

OUWERKERK OPTIEK

24

blz

DIGNO computers,

12

PLAS BOSSINADE Haren

26

EKKELKAMP voor dieren

24

PRANA HAREN massagetherapie

31

FITNESSCENTRUM BODYFITHAREN

14

ROEDE INTERIEUR

32

FIETSSHOP Haren

32

TEUNE ASSURANTIE kantoor

31

GASLIJN storing gasapparatuur

23

TIB bv. installatie en onderhoud

26

HUMANITAS

17

TJ VAN DER WOUDE verhuizingen

14

HANS JOLING, schilderwerken

12

UNISTEE MAKELAARS

30

WESTERHOLM

22 36

HOOGESTEGER schilders

6

HORTUS

28

YOGA lessen

HUBO van der Werf

34

ZINN

4

ICARE thuiszorg

30

ZONNEHOF

8

MANGO MOBILITY

16

Leden kunnen de Binding digitaal ontvangen. Dit wordt van harte aanbevolen. Het spaart papier en de moeite van het

aan huis bezorgen of versturen. Stuur een mailtje aan info@svharen.nl. U ontvangt de Binding digitaal (in kleur). 2


Binding 3

april 2018

Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter

5

Activiteitenagenda april 2018

7

Jaarverslag van de Seniorenvereniging Haren over 2017

9

Vooraankondiging dagtocht op 17 mei 2018

13

UITNODIGING voor de voorjaarsvergadering van de Seniorenvereniging Haren op dinsdag 10 april 2018

15

Doe uw voordeel met uw SVHaren ledenpas

18

RUBRIEK: Wie doet er mee?

20

TIP: NUT-activiteit

20

Privacywetgeving 2018

21 e

Bericht voor deelnemers aan de maaltijd in de Dilgt op de 1 zondag van de maand

21

Nog een winterse ontmoeting middag bij Astoria

21

Andere penningmeester

25

Actieprogramma van de regering om het personeelstekort in de zorg op te lossen

27

Wees jezelf

29

Avond

29

Telefoonnummers voor service, hulp en contact

33

Informatie over Seniorenvereniging Haren

35

3


Binding 3

april 2018

4


Binding 3

april 2018

Voorwoord van de voorzitter Het is gelukt! Ik heb weer geschaatst deze winter, op Sassenhein nog wel. Precies wat ik gehoopt had. Niet zo druk daar, prachtig ijs, zonnetje, niet te veel wind door de begroeiing rond deze prachtige plas en een prima koek en zopie. Eindelijk weer eens het wintergevoel. In het voorwoord van maart had ik enige twijfels over het wel of niet doorgaan van deze winterpret. Hij ging dus door.

vereniging aan de orde. U moet o.a. een nieuwe penningmeester benoemen. Op pagina 25 stelt hij zich voor. Ook het jaarverslag, zie pagina 9, komt aan de orde. We besluiten met een interessante lezing. De Privacywetgeving 2018 verplicht de SVHaren openbaar te maken welke gegevens we van u bewaren. De wet gaat 25 mei a.s. in. Op pagina 21 leest u er over. Op deze pagina staan nog een aantal korte berichten die ik graag onder uw aandacht breng.

En dan komt het voorjaar denk je, met bloeiende bollen en een lekker zonnetje. Nou dat klopt. De zon schijnt, er bloeit van alles maar het is me toch koud geweest met die harde oostenwind!

Voor wat betreft de service aan de leden, een nieuwe klusman heeft zich aangemeld. Henk Visser heeft zich aangesloten bij de club die kleine klusjes voor leden uitvoert. U treft zijn gegevens aan op pagina 33. Henk, vanaf deze plaats, van harte welkom bij de ‘klusclub’!

En zo hebben we altijd wat te emmeren over het weer……….. We gaan het maar eens positief bekijken, het is inmiddels voorjaar en dan komt vast en zeker een fijne zomer. Gezellige dingen met elkaar doen in de bekende vertrouwde SVHaren-sfeer.

Een bekend spreekwoord luidt: als er één schaap over de dam is volgen er meer. Vandaar dat de oproep voor een klusman/-vrouw nog een keer in de Binding staat. Wie weet…..

Onze traditionele reisje staan weer in de steigers. De voorjaarsreis wordt in deze Binding aangekondigd. Het gaat een mooie reis worden: Hattum, Anton Pieck museum en nog meer. Lees er maar eens over.

De Paasbrunch moet nog komen als ik dit voorwoord schrijf. Het wordt vast weer een smakelijke en gezellige aangelegenheid. Ik kan er Met het voorjaar komt uiteraard ook dus nog niets over schrijven. In de onze Voorjaarsvergadering: 10 april. volgende Binding komt zeker een verslagje maar de foto’s van het Ik hoop velen van u dan te gebeuren staan vast snel op onze ontmoeten. De agenda staat op website. bladzijde 15 en u ziet, er komen belangrijke zaken voor uw Anne Boersma 5


Binding 3

april 2018

6


Binding 3

april 2018

Activiteitenagenda april 2018 Elke dinsdag 14.00uur 1 apr. 10.30 uur 4 apr. 10.00 uur 5 apr. 10.00-11.30 5 apr. 14.00 uur 10 apr. 14.30 uur 10 apr. 14.00 uur 11 apr. 10.00 uur 12 apr. 10.00-11.30 12 apr. 13.45 uur 12 apr. 14.00 uur 17 apr. 14.30 uur 18 apr. 10.00 uur 18 apr. 15.00-16.30 19 apr. 10.00-11.30 24 apr. 14.30 uur 25 apr. 10.00 uur 26 apr. 10.00-11.30 26 apr. 13.45 uur 26 apr. 14.00 uur 1 mei 14.30 uur 6 mei 10.30 uur

Jeu de boules, Hendrik de Vriesplantsoen Koffiedrinken (+ eten) alleengaanden in De Dilgt Wandelclub **) Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst Spelmiddag in De Mellenshorst, Waterhuizerweg Koersbal in huize Westerholm Voorjaarsvergadering in de Mellenshorst Wandelclub **) Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst Bridgen in De Dilgt Klaverjassen en Rummikub in De Dilgt Koersbal in huize Westerholm Wandelclub **) Ontmoeting middag in Astoria Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst Koersbal in huize Westerholm Wandelclub **) Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst Bridgen in De Dilgt Klaverjassen in De Dilgt Koersbal in huize Westerholm Koffiedrinken (+ eten) alleengaanden in De Dilgt

**) De plaats van vertrek van de wandelclub weet Piekie Siersema (050 534 73 50) of kunt u mogelijk vinden op onze website www.svharen.nl (pagina ACTIVITEITEN)

7


Binding 3

april 2018

8


Binding 3

april 2018

Jaarverslag van de Seniorenvereniging Haren over 2017 Dit is het tweede jaarverslag van de Seniorenvereniging Haren, verder te noemen SVHaren. Nadat de SVHaren in november 2015 officieel was opgericht, stond het jaar 2016 in het teken van de verdere op- en uitbouw van de vereniging. Dat liep voorspoedig. Er kwamen vele enthousiaste reacties van de leden, die blij waren dat er – na de perikelen met de ANBO – weer een volwaardige seniorenvereniging tot stand was gekomen. Op 1 januari 2017 telde de vereniging 867 leden. In de loop van het jaar was er een aantal mutaties, door overlijden, ziekte, verhuizingen e.d., maar we slaagden er ook in een aantal nieuwe leden te werven. Per 31 december 2017 telde de vereniging 889 leden.

opvolger te vinden en op de valreep van het jaar lukte dat: Wil de Munck verklaarde zich bereid Harm op te volgen. Nadat in oktober in de najaarsvergadering officieel afscheid was genomen van Harm en Sjoukje Warringa, heeft Harm de werkzaamheden als penningmeester nog een tijdje voortgezet om zijn opvolger de kans te geven zich goed in te werken in de financiële aangelegenheden van de vereniging. In 2017 werd de voorjaarsvergadering gehouden op 28 maart en de najaarsvergadering op 26 oktober. De opkomst bij beide vergaderingen was groot. Na de bespreking van de zakelijke aangelegenheden volgde na de pauze een luchtiger programma. Vooral het programma op 26 oktober, ter gelegenheid van het afscheid van Sjoukje en Harm Warringa, viel in de smaak: het smartlappenkoor De Traan uit Borger verzorgde een denderend optreden met veel nostalgische liedjes en leuke sketches.

Het bestuur van de SVHaren bestond in 2017 uit: Anne Boersma, voorzitter Carla Roede, secretaris Harm Warringa, penningmeester Henk Aten, lid Joke Poelstra, lid Jans Uildriks, ledenadministratie Ton Wester, Binding en webmaster

Het bestuur vergaderde maandelijks. Ook werden samen met onze zusterorganisatie PCOB overleggen gevoerd met de gemeente Haren, met het ASD (Algemeen Sociaal Domein) en met Torion. Het seizoen wordt traditioneel geopend door de PCOB en de SVHaren samen. Dit jaar kwam prof. Douwe Draaisma ons vertellen waarom ons geheugen ons af en toe in de steek laat. Dat stemde wel tot nadenken.

Harm Warringa heeft in de loop van het jaar te kennen gegeven zijn bestuurslidmaatschap niet te willen verlengen. In totaal had hij zich – ANBO tijd meegeteld – ruim negen jaar voor de seniorenvereniging ingezet en hij vond het tijd voor een opvolger. Het bestuur heeft veel moeite moeten doen om die

(vervolg op pagina 11) 9


Binding 3

april 2018

10


Binding 3 (vervolg van pagina 9)

Daarnaast gingen ook de gebruikelijke activiteiten door: koersbal, klootschieten, spelletjesmiddagen, wandelen, fietsen, bridgen, klaverjassen, leesclub, concertbezoek, etc. Ook de reisjes werden in 2017 voortgezet: - op 17 januari gingen we naar Leeuwarden voor een bezoek aan de tentoonstelling over de schilder Alma Tadema; - op 11 mei bewonderden we de rododendrons in Bad Zwischenhan; - op 11 juli bekeken we onze eigen provincie Groningen met een bus van het Nederlands Busmuseum, onder de leiding van gids Jan Helmers; - op 29 september gingen we naar het Landgoed Kaams in Deurningen en het Oranje Museum in Diepenheim. De koffiestops, de lunches en de diners vormden welkome rustpunten tijdens deze reisjes en gaven de leden ook de mogelijkheid elkaar wat beter te leren kennen, kennis te maken. Op 22 juni werd een bezoek gebracht aan de Groninger Archieven, waar een zeer interessante rondleiding werd gegeven door de gidsen. In 2018 hopen we ook weer een mooi reisaanbod te kunnen bieden. Iedere donderdagochtend werd er in het Clockhuys een inloopontmoeting

april 2018 georganiseerd, waar twee bestuursleden zitting hielden. In de vakantieperiode organiseerde het bestuur drie ontmoetings middagen voor de leden zodat de vaak wat rustiger zomerperiode enigszins wordt overbrugd. De opkomst was verheugend groot. Bij wijze van proef werden ook ontmoetingsmiddagen georganiseerd in november en december. In 2018 zal worden bekeken of de ontmoetingsmogelijkheden op deze manier zullen worden voortgezet. Verder is er nog steeds op de eerste zondag van de maand voor alleenstaanden een ontmoetingsmogelijkheid in de Dilgt, met koffie en een gezamenlijke maaltijd. Daarvan wordt veel gebruik gemaakt. De lief en leed-commissie bezorgde weer een bloemenhulde bij leden die een kroonverjaardag of een huwelijksjubileum vierden en bij ziekte werd er gezorgd voor een bloemetje bij ontslag uit het ziekenhuis. Tot slot moeten natuurlijk ook de belastingservice en de klusjesdienst niet worden vergeten, waarvan weer veel gebruik werd gemaakt. In de Bindingen werd verslag gedaan van de activiteiten die hadden plaatsgevonden en werden nieuwe activiteiten aangekondigd. De omslagen van Koos Staal vormden iedere keer weer een verrassing en gaven vaak ook stof tot nadenken (vervolg op pagina 13) 11


Binding 3

april 2018

.

12


Binding 3

april 2018

Vooraankondiging dagtocht op 17 mei 2018 Op 17 mei 2018 gaan we met Arriva een dagtocht maken naar Hattem en Kampen in Overijssel. We vertrekken om 8.30 uur vanuit Haren. In restaurant Banka in Hattem drinken we koffie met appelgebak (met slagroom). Aansluitend bezoeken we het Anton Pieck Museum in Hattem. Als u een museumjaarkaart heeft, dan graag meenemen. Dat scheelt in de kosten. De koffietafel kunnen we genieten tijdens de boottocht van Hattem naar Kampen. Aangekomen in Kampen heeft u een uurtje vrije tijd om de benen te strekken in dit leuke oude Hanzestadje. (vervolg van pagina 11)

Het bestuur probeert ook nieuwe activiteiten aan te bieden. Een van de speerpunten is het aantrekken van jongere leden om het ledenbestand te verjongen. Dat lukte in 2017 nog niet zozeer, maar blijft een aandachtspunt voor het bestuur. Wat betreft de landelijke belangenbehartiging heeft de SVHaren zich aangesloten bij de FASv (Federatie van Algemene Seniorenverenigingen). De FASv in Groningen houdt twee keer per jaar een regiobijeenkomst, waar de aangesloten seniorenverenigingen hun ervaringen uitwisselen. Via de

Het driegangen diner gaan we gebruiken in Paaslo, in restaurant Binnenhof. We verwachten omstreeks 20.00 uur weer in Haren terug te zijn. In de volgende Binding zult u een aanmeldingsstrookje aantreffen en wat het kost. Noteer de datum vast in uw agenda. Carla Roede FASv is de SVHaren ook lid geworden van de NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) die samen met haar zusterverenigingen opkomt voor de belangen van ruim drie miljoen gepensioneerden. 2017 was voor de SVHaren een succesvol jaar. Dat is mede te danken aan alle vrijwilligers die het bestuur ondersteunden. De enthousiaste reacties die werden ontvangen van de leden vormen een stimulans om voort te gaan met onze vereniging! 14 maart 2018 Carla Roede, secretaris 13


Binding 3

april 2018

OPRUIMCOACH GRONINGEN-HAREN Moeite met het opruimen van uw huis? Op zoek naar overzicht en rust? Of hulp nodig bij het opruimen van uw ouderlijk huis? Ervaren opruimcoach reikt u de helpende hand! Samen klaren we de klus! Annehilde Broekhuizen www.opruimcoach-groningen.nl ahbroekhuizen@home.nl Telefoon: 06 – 13160999

14


Binding 3

april 2018

UITNODIGING voor de voorjaarsvergadering van de Seniorenvereniging Haren op dinsdag 10 april 2018 Het bestuur nodigt u uit voor de voorjaarsvergadering op dinsdag

10 april, aanvang 14.00 uur in de Mellenshorst.

AGENDA 1. Welkom en opening van de vergadering 2. Vaststelling van de agenda 3. Notulen van de jaarvergadering van 26 oktober 2017 (gepubliceerd in de Binding van december 2017 en ook ter vergadering verkrijgbaar) 4. Mededelingen van de voorzitter 5. Benoeming tot penningmeester, de heer Wil de Munck

6. Financieel verslag 2017 en begroting 2018 (stukken ter vergadering verkrijgbaar) 7. Verslag van de kascommissie en decharge bestuur 8. Benoeming nieuwe kascommissie 9. Jaarverslag van de secretaris (in deze Binding en ter vergadering verkrijgbaar) 10. Wat verder ter tafel komt 11. Rondvraag en sluiting van het officiĂŤle gedeelte

PAUZE Na de pauze volgt een lezing door mevrouw P.S. Medema-de Vlieger, MMT verpleegkundige, Lifeliner 4 UMCG, over het Mobiel Medisch Team (MMT). Normaal gesproken komt er een ambulance om spoedeisende hulp te verlenen en het slachtoffer naar het ziekenhuis te vervoeren. Maar bij ernstige of grootschalige ongevallen is het soms nodig dat een speciaal team naar het slachtoffer toe komt, zodat direct specialistische zorg geboden kan worden. In dit soort gevallen wordt er een beroep gedaan op het MMT. Het MMT is 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat. In principe met de helikopter. Bij donker wordt met nachtzichtapparatuur gevlogen. Bij slechte weersomstandigheden wordt

gebruik gemaakt van de MMT-auto. Het verzorgingsgebied van het MMT van het UMCG beslaat de drie noordelijke provincies, en het noorden van Overijssel. Het team komt ook regelmatig in Duitsland.

TIP: U kunt voor deze vergadering gratis gebruik maken van het Ouderenvervoer. U dient dit zelf tijdig te regelen. Telefoon: 06 23107753 .

15


Binding 3

april 2018

16


Binding 3

april 2018

Steun nodig bij het aanvragen van hulp?

Lukt het even niet om uw administratie op orde te krijgen?

Humanitas-Haren heeft vrijwilligers, die na scholing cliënten bijstaat bij hun aanvraag op gebied van wonen, welzijn en zorg.

Humanitas-Haren heeft vrijwilligers die bereid zijn u te helpen. Ook met belasting en formulieren

Hulp nodig bij het “keukentafelgesprek” van een onafhankelijke vrijwilliger?

Voor informatie kunt u contact opnemen met: Lucas Huttinga: 050 526 62 03.

Neem contact op met Peter Drenth: 050 534 41 35 of 06 30 13 12 29 of pdrenth@home.nl www.humanitas.nl

www.humanitas.nl 17


Binding 3

april 2018

Doe uw voordeel met uw SVHaren ledenpas KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS (TOON UW PAS DIRECT BIJ AANKOOP, KOM NIET ACHTERAF MET UW PAS)

BOOMKER boeken+. Rijksstraatweg 205, 5 % korting op wenskaarten, Engelse boeken en luisterboeken www.boomker.nl BUITENKAMP Herenmode, Vismarkt 8 (bij het Koude Gat) in Groningen. tel. 050-3180632. Korting 10 % op kledingcollectie, geldt niet bij acties en opruiming. DAKGOOTREINIGING-HAREN tel 06-28428986. Korting van € 2,50 per arbeidsuur van € 35,www.dakgootreininging-haren.nl DIGNO computers, Rijksstraatweg 132 tel. 0505349965 Bij aanschaf van een F1 helpcontract € 15,- extra korting. Hierbij komt de hulp bij u thuis op € 10, - per 15 minuten. Normaal € 60, - per uur. Vraag naar de voorwaarden: bel of mail info@digno.nl www.digno.nl DISCUS Ekkelkamp, Rijksstraatweg 135 tel. 0505350215 geeft 10 % korting op tuin- en dierartikelen http://www.discus.nl/discusekkelkamp-haren.html ENERGY Zon & Fitness Studio, Hortuslaan 3a, 10 % korting voor nieuwe leden op senioren-fitness en op de zonnebank. http://www.energyharen.nl

FIETSSHOP Haren Meerweg 15 tel 050-5344657 geeft 10% korting op reparatieonderdelen en accessoires. www.fietsshopharen.nl FITNESSCENTRUM BODYFITHAREN Scharlakenlaan 34, Haren tel. 050-5340002 geeft u bij inschrijving een gratis T-shirt en berekent u geen inschrijfgeld van € 25, www.bodyfitharen.nl FLORA & FAUNA, Rijksstraatweg 32, Glimmen 10 % korting op tuin- en dierartikelen. www.floraenfauna.nl/ GALERIE “AANBLICK” Kromme Elleboog 52 tel 050-5340485 5% korting op in de galerie aanwezige schilderijen en aquarellen. www.aanblick.nl HANS JOLING, schilderwerken, Felland Noord 6, tel. 0505349990. 10% korting op materiaal; € 20,00 extra korting winterschilder per project. www.hansjoling.nl HOMAN comfortabel slapen, Rijksstraatweg 167, tel. 0505344235 5 % korting bij aanschaf van een matras of van een bedbodem (uitgezonderd aanbiedingen). www.homanharen.nl 18


Binding 3

april 2018

JACOB, Meerweg 13, tel: 050 – 5348222. Winkel in damesmode, heren en dames nachtkleding, heren en damesondergoed, Hudson panty’s, sokken en bed textiel. 5 % korting op alle artikelen. Geldt niet voor acties. www.jacobmode.nl

PRANA HAREN, massagetherapie Kromme Elleboog 13a tel: 0624402232, 10% korting op een gereserveerde massage. www.pranamassageharen.nl

MARCEL KUIPERS Bloembinderij, De Brinken 7, Haren tel. 50-5341261. 10% korting op alle bloemen en planten. www.bloemistgroningen.nl

tapijt, vinyl, marmoleum, vitrage en gordijnen, zonwering en jaloezieën. (geldt niet bij acties en opruiming). www.roedevloeren.nl

RGM NOORD tel 050-4095084 10% korting op de RGMcursussen. Meer informatie over KAPSALON MARIAN, Kerkstraat RGM vindt u op www.rgmnoord.nl. 41 tel: 050-5347271. ROEDE INTERIEUR Elke dinsdag en donderdag 10 Rijksstraatweg 134, tel. 050% korting op alle behandelingen 5340973 voor dames en heren. 10 % korting op parket, laminaat,

MILLER & CANEFIELD LINGERIE, Rijksstraatweg 150, 10 % korting op alle artikelen. www.millercanefield.nl/haren OPRUIMCOACH GRONINGENHAREN tel: 06 – 13160999 10% korting voor SVHaren leden www.opruimcoach-groningen.nl OUWERKERK OPTIEK, Meerweg 11, Haren en Stationsweg 55, Zuidlaren. 10 % korting bij aanschaf van een complete bril of glazen, tot maximaal € 75, www.ouwerkerkoptiek.nl

ROLLATERSHOP in Maarssen tel. 0346 700 230, 10% korting bij aanschaf van rollators en rolstoelen vanaf € 100,-. www.rollator.shop. Vraag de korting code aan bij info@svharen.nl THE PHONE HOUSE Haren, Rijksstraatweg 193, ·tel. 0505350322, 10 % korting op alle accessoires. www.phonehouse.nl/winkeldetail/haren TIB bv. installatie en onderhoud, Middelhorsterweg 30, tel. 050-5349902. 10 % korting op materiaal in de winkel en/of materiaal geleverd bij montage (geldt niet bij offerte en niet op de uren). www.tib.nl

19


Binding 3

UNISTEE MAKELAARS, Kromme Elleboog 44, tel: 0505352020, 10% korting bij aankoop/verkoop en taxatie. www.unistee.nl WERELDWINKEL, Hortuslaan 4 tel:050 5348403 Korting 10 % (niet op foodartikelen) www.wereldwinkelharen.nl

april 2018 SCHOLMA WOONFLAIR Raadhuisplein 18, tel:050-5344819 10% korting op alle artikelen. www.scholmawoonflair.nl YOGA-lessen door Karka Speelman op maandag en woensdag in ‘t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren. SVHaren leden krijgen 10% korting op de leskosten. Opgeven via Torion. Klik hier of bel 050-5344173.

RUBRIEK: Wie doet er mee? In deze rubriek is ruimte voor SVHaren leden die op zoek zijn naar teamgenoten of medespelers voor een gezamenlijke activiteit. Maar dat kan ook iemand zijn om

samen naar een concert, een toneelstuk of dergelijke te gaan. Heeft u zo’n idee, vertel het aan een bestuurslid of stuur een mailtje naar info@svharen.nl

Klusjesman gezocht Wie voelt ervoor om mee te doen in het team dat kleine klusjes doet op aanvraag door en voor onze leden? Dankbaar werk dat zeer op prijs gesteld wordt door de ontvanger.

Zonder vergoeding. Gewoon puur vrijwilligers werk. Als u interesse heeft dan kunt u contact opnemen met Anne Boersma tel 050 534 80 36.

TIP: NUT-activiteit • Lezing ‘De Gaskolonie - van nationale bodemschat tot Groningse tragedie -’ door MARGRIET BRANDSMA op dinsdagavond 10 april 2018 in de Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4 te Haren aanvang 20.00 uur – einde omstreeks 22.30 uur. • Lezing ‘Museum More en De Serene Blik’ Ingezonden Clara Tuinstra vindt dit een mooie spreuk:

door CAROLIEN TEN BRUGGENCATE op donderdagavond 26 april 2018 in het Gorechthuis, aanvang 20.00 uur – einde omstreeks 22.30 uur. Vooraf aanmelden per email: geboektinharen@gmail.com . Of telefonisch tussen 19.00 en 20.30 uur: 06- 51545217. De aanmelding sluit in principe twee dagen voor de lezing. U krijgt een bevestiging van uw aanmelding. Als de wind opsteekt, bouwen sommige mensen muren, anderen bouwen windmolens. 20


Binding 3

april 2018

Privacywetgeving 2018 Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG geldt ook voor verenigingen als de onze. Deze bepaalt hoe omgegaan moet worden met de persoonsgegevens, die worden vastgelegd van de leden. De SVHaren legt alleen die gegevens vast, die nodig zijn voor de uitoefening van het lidmaatschap van de vereniging.

Het gaat daarbij om: • Naam, adres en telefoonnummer • E-mailadres • Geboortedatum • Bankrekeningnummer Het gaat daarbij om gegevens die u zelf aan de vereniging hebt verstrekt. De SVHaren verstrekt deze gegevens niet aan derden. Carla Roede

Bericht voor deelnemers aan de maaltijd in de Dilgt op de 1e zondag van de maand Er is een prijsverhoging doorgevoerd in de Dilgt. Het was € 12,50 per keer en wordt verhoogd naar € 14,95. Heeft u een Zinn pas dan krijgt u 10 % korting. Als u een pas heeft

dan moet u de pas bij het afrekenen kunnen laten zien. Op zondag 1 april as., Paaszondag, kunt gebruik maken van de maaltijd in de Dilgt. Piekie Siersema

Nog een winterse ontmoeting middag bij Astoria Omdat het zo gezellig was de laatste keer heeft het bestuur besloten om voor de zomer nog eens een ontmoeting te organiseren.

Op woensdag 18 april as. bent u van harte welkom vanaf 15.00 uur. Gewoon voor een praatje met wie er naast u zit en een kopje of drankje om de keel te smeren.

Op dezelfde plek, in Astoria dus Rijksstraatweg 200 te Haren.

Ton Wester

Jans Uildriks houdt onze ledenadministratie bij. Dat doet hij secuur en nauwgezet. Om het bestand zo up to date mogelijk te houden vraagt hij uw medewerking. Mocht u in uw omgeving horen van het overlijden van een SVHaren lid, dan graag een telefoontje naar hem (050 534 82 08) of een mailtje naar info@svharen.nl Vast bedankt. 21


Binding 3

april 2018

22


Binding 3

april 2018

Wonen met een veilig gevoel! U woont zelfstandig maar wilt toch de zekerheid van directe hulp in een noodsituatie. Met Personenalarmering van Torion kunt u 24 uur per dag hulp inroepen. EĂŠn druk op de knop en u krijgt contact met een medewerker van de meldcentrale. Die zorgt voor het direct inschakelen van familie, buren of professionele hulp. Naast personenalarmering biedt Torion ook maaltijdbezorging; maaltijden, warm of koelvers, 7 dagen per week thuisbezorgd. Wij vertellen u graag meer over deze en andere voorzieningen. Neem gerust contact op voor meer informatie. Stichting Torion Kerklaan 5 9751 NK Haren T: 050-534 41 73 (ma t/m do van 9.0012.00 uur en 13.00-16.00 uur / vr van 9.0012.00 uur) 23


Binding 3

april 2018

24


Binding 3

april 2018

Andere penningmeester In de najaarsvergadering van 2017 hebben wij afscheid genomen van Harm Warringa als penningmeester en heeft men mij gevraagd zijn functie over te nemen.

ouderenvereniging en tevens als begeleider op te treden bij koersbal. Omstreeks 1995 is begonnen om de leden te helpen bij het invullen van de belastingaangiften.

Als de ledenvergadering er mee instemt, mag ik de komende jaren op onze centen passen. Ik ben Wil de Munck, geboren in “Stad” en na wat omzwervingen via Assen, Haren nu woonachtig in Zuidbroek. In Groningen ben ik lid geweest van de zwemvereniging De Watervrienden en heb daar vele jaren getracht de kinderen de kunst van het zwemmen bij te brengen. Als je echter lang lid bent van een vereniging weet men je te vinden voor verschillende functies. Velen kunnen hierover meepraten. Mijn werkzame leven vond plaats in Groningen; de meeste jaren bij het ziekenfonds ANOZ naast huize Tavenier aan de Ubbo Emmiussingel. Van onze mensen aan het loket hebben we vaak gehoord dat “nieuwe vaders” aan het loket kwamen om pakjes voor hun vrouw te brengen, helaas bij de verkeerde deur. In de periode dat ik in Haren woonde (30 jaar) ben ik door de toenmalige voorzitter gevraagd om lid te worden van onze vorige

Dit aantal is gestadig opgelopen tot 200 “klanten/adressen”. Door verloop enz. is het aantal afgenomen tot ongeveer 130 “klanten/adressen”, welke onze “belastingmensen” momenteel bezoeken voor de aangifte over 2017. Naast het functionele hebben we in die tijd een sociale taak bij gekregen. Enkele jaren terug de verbindende taak overgenomen van de penningmeester Henk Winters. We doen het nog steeds met veel plezier dat we deze mensen kunnen helpen (afhelpen van de blauwe enveloppe) O ja, in de jaren negentig was ik ook nog penningmeester van HSV (geen type-fout) Ik hoop dat ik uw Euro’s goed kan beheren. Wil de Munck

25


Binding 3

april 2018

26


Binding 3

april 2018

Actieprogramma van de regering om het personeelstekort in de zorg op te lossen In de zorg werken ongeveer 1,2 miljoen mensen.

die men als kan gebruiken voor het eigen plan in de regio.

De vraag naar zorg neemt enorm toe, zowel in de ziekenhuizen, in de zgn.1e lijn zorg (huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen etc.) als in verpleeghuizen en andere zorgcentra. Er dreigt op korte termijn een tekort van 100 tot 125 duizend medewerkers. Nu al lopen wachtlijsten op, mede door een tekort aan deskundig personeel.

De techniek zal ook een nog grotere rol meten spelen. Vanuit een door de Universiteit van Nijmegen deze maand georganiseerde bijeenkomst: “Techniek voor betere zorg binnen 5 jaar” werd gezegd dat de grote personeelstekorten in de zorg niet alleen opgelost kunnen worden met 120.000 arbeidskrachten, maar dat ook de techniek daarbij betrokken moeten worden. Wij denken dat dit juist is, maar als patiënten zullen wij wel aan technische oplossingen moeten wennen.

15 maart 2018 bracht de regering een actieprogramma naar buiten (68 pagina’s!) hoe men de komende 3 jaar dit tekort wil gaan wegwerken. Via voorlichting wil men bereiken dat meer leerlingen, studenten, zij- instromers en herintreders kiezen voor de zorg. Men wil het image van de zorg daarvoor “opkrikken” en duidelijk maken wat het werk in de zorg inhoudt. Daar is dikwijls veel onduidelijkheid over. Men wil ook het werken in de zorg beter laten aansluiten bij de wensen van de medewerkers en ook op de opleiding die men heeft genoten. Het werk moet leuk blijven en het ziekteverzuim moet worden teruggedrongen. Men moet plezier in het werk krijgen, wat door de grote werkdruk en niet optimale organisaties wel eens wegvalt! Ook wordt meer gestuurd op arbeidsplannen hiervoor in de regio. In het actieprogramma worden vele voorbeelden genoemd

De waarheid zal wel in het midden liggen zoals men dat noemt. Eén ding is zeker: er moet wat gebeuren in de organisatie en de personeelsbezetting van de zorg en de wijze van werken in de zorg om de steeds stijgende vraag naar zorg, ook door vergrijzend Nederland, te kunnen opvangen. Als wij de 2 ministers en de staatssecretaris van VWS mogen geloven: zij staan erachter en zullen hun uiterste best doen om het gestelde doel te bereiken, maar hebben wel de medewerking nodig van de gehele zorg uitvoering en de zorgvragers in Nederland NVOG blijft dit volgen en activeren. Wilt u het ‘Actieprogramma Werken in de Zorg’ lezen, klik dan hier. Bron NVOG Nieuwsbrief 11, 2018.

27


Binding 3

april 2018

28


Binding 3

april 2018

Wees jezelf Word eigenwijs oud. Laat je niet wegzetten. Dé oudere bestaat niet. Er zijn fitte tachtigers en uitgebluste zestigers. Er is geen mal waar iedereen in past. Richt zelf je oude dag in en bied weerstand aan verwachtingspatronen en algemeenheden, aldus hoogleraar ethiek Frits de Lange. Jong en ondernemend zijn is de norm, ook voor ouderen. Zolang je op jongeren lijkt, tel je mee. Geloof daar niet in, benadrukt de Lange in een hartstochtelijk pleidooi. Blijf weg van het beleidsjargon over actieve

burgers en de forever youngretoriek van reclame en media. Laat je niet meesleuren in die amechtige strijd om jong te blijven. Probeer je eigen, authentieke vorm te vinden. Doorleef die levensfase als een ontdekkingsreis: “Laat je oude dag niet schaken door anderen. Kom tot jezelf. Wees jezelf.” Bron: Frits de Lange: 'Kom tot jezelf. De wijsheid van de ouderdom' in tijdschrift Volzin (2014, nr. 1)

Avond Nauw zichtbaar wiegen op een lichten zucht De witte bloesems in de scheemring - ziet, Hoe langs mijn venster nog, met ras gerucht, Een enkele, al te late vogel vliedt. En ver, daar ginds, die zachtgekleurde lucht Als perlemoer, waar ied're tint vervliet In teêrheid… Rust - o, wondervreemd genucht! Want alles is bij dag zóó innig niet. Alle geluid, dat nog van verre sprak, Verstierf - de wind, de wolken, alles gaat Al zacht en zachter - álles wordt zoo stil... En ik weet niet, hoe thans dit hart, zoo zwak, Dat al zóó moê is, altijd luider slaat, Altijd maar luider, en niet rusten wil. Willem Kloos (1859-1938) Uit: Verzen (1894) Uitgever: Versluys

29


Binding 3

april 2018

30


Binding 3

april 2018

31


Binding 3

april 2018 ¡

32


Binding 3

april 2018

Telefoonnummers voor service, hulp en contact Aanspreekpunt Belastingzaken: Wil de Munck tel. 0598 45 03 03 Gratis hulp bij kleine klusjes: (Uitgezonderd het instellen van TV toestellen) Willem van Eck tel. 534 05 77 Koos van der Zee tel. 534 60 67 Jochum Wobbes tel. 534 49 00 Henk Visser, tel. 364 42 48 Derk Jan du Corbier tel. 534 63 75 Hulp bij invullen formulieren:

(computerproblemen)

Henk Werners tel. 050 534 65 29

Ziekte en kroonverjaardagen: Aldert Walstra Ina Brink Anita Jeltes Yfke de Jong Jeanne v.d. Linden Loes Vugts Mieke van Wagenberg

tel. 534 67 05 tel. 534 69 72 tel. 280 40 55 tel. 534 69 61 tel. 534 34 20 tel. 364 21 77 tel. 406 21 14

Coördinatie (postcode 9752) (postcode 9751, 9753) (postcode 9751, 9753) (postcode 9752) (postcode 9752) (Onnen en Glimmen)

In correspondentie met SVHaren altijd uw lidmaatschapnummer vermelden.

Met vragen over zorg, Wmo en inkomen kunt u terecht bij het Toegangsteam in het Gemeentehuis, Raadhuisplein 10, tel: 14 050, e-mail: toegangsteam@haren.nl Zie ook www.harenhelpt.nl

Buurthuis De Mellenshorst Adres: Waterhuizerweg 36, 9753 HS Haren. Tel. 534 59 64

Humanitas afdeling Haren: contactpersoon: Peter Drenth pdrenth@home.nl Tel.050 534 41 35.

Inloop/ontmoeting/bestuursleden: in ‘t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren. Elke donderdagmorgen van 10.00 uur – 11.30 uur.

Medische keuring voor rijbewijsverlenging:

Adres secretariaat SVHaren: Oude Brinkweg 79, 9751 RL Haren

Stichting Vervoer voor Ouderen: tel. 06 23 10 77 53. Rijdt gratis naar SVHaren activiteiten in de gemeente Haren. Bereikbaar ma-vrij van 9.00-13.00 uur, ten minste één dag van tevoren reserveren.

• De heer A. Jager tel. 534 38 67 (bellen voor afspraak, kosten € 35,-, locatie: Westerse Drift 95, parkeer in Hemsterhuislaan thv gymzaal) • Mevr. G. Omar: tel. 06 14 71 65 43 of 0516 51 45 74 (bellen voor afspraak, kosten € 35,locatie: De Zonnehof) 33


Binding 3

april 2018

34


Binding 3

april 2018

Informatie over Seniorenvereniging Haren Bestuursleden: Anne Boersma voorzitter Carla Roede secretaris Wil de Munck waarn.penningmstr Jans Uildriks Ton Wester Henk Aten Joke Poelstra

tel. 534 80 36 voorzitter@svharen.nl Van Ruusbroecweg 11, 9752 JW Haren tel. 534 65 42 secretaris@svharen.nl Oude Brinkweg 79, 9751 RL Haren 0598 45 03 03 penningmeester@svharen.nl Holthammen 18 9636 GT Zuidbroek tel. 534 82 08 ledenadministratie@svharen.nl Middelhorsterweg 86, 9751 TH Haren tel. 534 96 21 webmaster@svharen.nl Emmalaan 3C, 9752 KR Haren tel. 280 87 11 h.aten@home.nl Anna Bijnspad 13, 9752 JR Haren tel. 534 36 09 poelstraj@home.nl Dilgtweg 3D12, 9751 ND Haren

Aanmeldingsstrookjes om u op te geven voor deelname aan een activiteit kunt u in de bus doen bij een van de bestuursleden, inleveren aan de SVHaren tafel in ’t Clockhuys op donderdagochtend, tussen 10.00 uur en 11.30 uur of sturen naar info@svharen.nl. Bankrekening: NL 78 INGB 0007 0610 89 ten name van Seniorenvereniging Haren, gevestigd te Haren.

Kamer van Koophandel nummer 64532682 Contributie voor 2018: € 25,- per kalenderjaar. Contributie tweede lid op hetzelfde adres: € 15,-. Het contributie betalingsverzoek ontvangt u van de penningmeester. U ontvangt tevens van hem een 2 jaar geldige lidmaatschapspas. E-mail: info@svharen.nl Website:www.svharen.nl.

Activiteiten Contactpersoon: Marie Betten tel. 534 99 14 Jan de Hoop tel. 534 54 43 Manna Aardema tel. 534 52 39 Piekie Siersema tel. 534 73 50 Henk Biemolt tel. 534 01 44 Henk Diephuis tel. 534 82 00 Heleen v. Weperen tel. 526 31 46 Fam. Bonder tel. 534 46 00 Piekie Siersema tel. 534 73 50 Liesbeth Paagman tel. 534 87 94

(activiteitenagenda op pagina 7) Jeu de boules Koersbal Klootschieten Wandelclub Fietsclub Spelmiddag Leesclub Bridgen, etc. De Dilgt Koffie + eten alleengaanden De D. NNO-concerten (b.g.g. Joke Boersma tel. 534 80 36) 35


Binding 3

april 2018

Ontspannen bewegen, Yoga, Pilates Ontspannen bewegen wordt gegeven door docente Karka Speelman. Met haar jarenlange ervaring in het doceren van Yoga, Pilates en Ontspannen bewegen, weet zij door haar geïnspireerd enthousiasme elke les tot een ontspannen en leerzame ervaring te maken. Na het afronden van de vierjarige HBO Opleiding Natuurgeneeswijze, een ervaringsreis door India en de opleiding Yoga-Pilates is zij 25 jaar geleden gestart met doceren aan jong en oud. Haar belangstelling in het fysieke lichaam in combinatie met haar ervaring maakt dat zij heldere en beeldende aanwijzingen kan geven. Hierdoor wordt op een plezierige, ontspannen en aandachtige manier gewerkt aan lichaam en geest. Enkele ervaringen van deelnemers: ''De lessen geven mij veel meer bewustzijn over mijn lichaam. Dit neem ik mee in mijn dagelijks leven, waardoor ik mijn lichaam op de juiste manier gebruik tijdens inspanning en ontspanning.'' ''Sinds ik yoga doe kan ik mij beter ontspannen. Ik voel me fitter en heb minder klachten. De lessen zijn gezellig en leerzaam.''

U kunt altijd instromen. Voor opgave kunt u bellen of mailen naar Stichting Torion. Tel. (050) 534 41 73 Prijs:

€190, - voor 29 lessen *)

Locatie: ’t Clockhuys. Brinkhorst 3, 9751 AS Haren Tijdstip: maandag 10.15 – 11.15 uur maandag 11.30 – 12.30 uur woensdag 10.15 – 11.15 uur woensdag 11.30 – 12.30 uur

Gegevens docente: karkaspeelman33@gmail.com Tel. 06-27302634 *)SVHaren leden krijgen 10% korting op de lessen 36

Binding 3 apr '18  
Binding 3 apr '18  
Advertisement