Page 1


Binding 2

maart 2018 • SVHaren is een zelfstandige seniorenvereniging, is lid van de FASv (Federatie van Algemene Seniorenverenigingen) en de NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisatie van Gepensioneerden). • Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het voor 1 december wordt opgezegd. • Voor overige adressen en informatie: zie pagina 33 en 35. • Logo ontwerp Koos Staal, januari 2016, Staal&Duiker Ontwerpers

Colofon • Informatieblad van Seniorenvereniging Haren: Jaargang 3. Oplage: 750 stuks, gedrukt in eigen beheer. • Wordt gratis thuisbezorgd bij leden van SVHaren in Haren. • Bezorging per post buiten Haren voor € 20 per jaar i v m portokosten. • Online in kleur: op www.svharen.nl onder de rubriek ‘INFORMATIE’. • Contact voor reacties of advertenties en inbrengen van kopij: e-mail naar info@svharen.nl

Adverteerders index

blz

AAGTJE SMID tekstproducties

10

MARCEL KUIPERS bloembinderij

32

BERENDS de groenteman

34

MARCO & MIRANDA’S haarmode

6

BOOMKER boeken+.

34

MULDER horloges juwelen

24

BOUWBEDRIJF W. Bruiniers

17

OPRUIMCOACH GRONINGEN-HAREN

14

DAKGOOTREINIGING-HAREN

6

OUWERKERK OPTIEK

24

blz

DIGNO computers,

12

PLAS BOSSINADE Haren

26

EKKELKAMP voor dieren

24

PRANA HAREN massagetherapie

36

FITNESSCENTRUM BODYFITHAREN

14

ROEDE INTERIEUR

32

FIETSSHOP Haren

32

TEUNE ASSURANTIE kantoor

36

GASLIJN storing gasapparatuur

23

TIB bv. installatie en onderhoud

26

HUMANITAS

17

TJ VAN DER WOUDE verhuizingen

14

HANS JOLING, schilderwerken

12

UNISTEE MAKELAARS

30

WESTERHOLM

22 31

HOOGESTEGER schilders

6

HORTUS

28

YOGA lessen

HUBO van der Werf

34

ZINN

4

ICARE thuiszorg

30

ZONNEHOF

8

MANGO MOBILITY

16

Leden kunnen de Binding digitaal ontvangen. Dit wordt van harte aanbevolen. Het spaart papier en de moeite van het

aan huis bezorgen of versturen. Stuur een mailtje aan info@svharen.nl. U ontvangt de Binding digitaal (in kleur). 2


Binding 2

maart 2018

Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter

5

Activiteitenagenda maart 2018

7

Vrijwilligersavond op 22 februari 2018

9

Vooraankondiging voorjaarsvergadering op dinsdag 10 april 2018 11 Winterse koffie ontmoeting op 14 februari 2018

11

Van de fietsclub: Start seizoen op 9 mei as.

13

Paasbrunch op vrijdag 30 maart 2018

13

Nederland voert opnieuw de Europese Zorgindex aan

15

Doe uw voordeel met uw SVHaren ledenpas

18

RUBRIEK: Wie doet er mee?

20

TIP: NUT-lezing

20

‘Geen bericht, goed bericht’ (of toch niet?)

21

Hoe kan ik de kans op een inbraak verkleinen?

23

Krijg ik personenalarmering voor thuis vergoed?

25

NNO-concert op vrijdag 18 mei 2018

27

Bedenkingen bij een zonsondergang

29

Telefoonnummers voor service, hulp en contact

33

Informatie over Seniorenvereniging Haren

35

3


Binding 2

maart 2018

4


Binding 2

maart 2018

Voorwoord van de voorzitter Het is weer zover, het voorwoord moet gemaakt worden.

absoluut niet bijschrijven. Dat brengt de computer in de war en wat nog veel belangrijker is het geeft de penningmeester door de warrige computer een heleboel extra werk.

Allereerst, het gaat eindelijk echt een beetje winter worden volgens de berichten. Als u dit leest dooit het misschien alweer, maar het lijkt er op dat in de periode tussen mijn schrijven en uw lezen op natuurijs geschaatst kan worden. Op een kunstijsbaan vind ik er niets aan, maar natuurijs? Zonnetje erbij, niet te veel wind, prachtig! De laatste keer schaatste ik op Sassenhein. Alles bij de hand, een mooie omgeving en een prima ‘koek en zopie’. Wat wil je nog meer behalve niet vallen en niets breken. We zijn per slot van rekening wel een Seniorenvereniging……………

Waar we met de contributie-inning verder tegen aan lopen is dat een geadresseerde blijkt te zijn overleden. Het is niet leuk om door middel van een nota de nabestaanden van een overleden lid weer te moeten confronteren met die droeve gebeurtenis. Indien mogelijk, houdt ons op de hoogte. Zoals u ongetwijfeld weet bestaat een vereniging als de onze dankzij de vele vrijwilligers. Zonder hen geen SVHaren! Daarom werden zij namens u bedankt met een gezellige spelavond op 22 februari jl. Een verslag van dit leuke en gezellige gebeuren treft u elders in dit blad aan.

In tegenstelling tot het bovenstaande, het voorjaar dient zich ook al weer aan. Sneeuwklokjes en krokussen komen boven de grond. Uit de wind kun je al weer even in de zon zitten, over een maand is het Pasen. Dus, volgens onze traditie, de Paasbrunch in de Mellenshorst op Goede Vrijdag . Het wordt vast weer gezellig (en lekker!). In deze Binding vindt u een aanmeldingsformulier. Let er wel op dat het aantal plaatsen, gezien de ervaringen voldoende, maar niet onbeperkt is. Houdt u daar rekening mee.

Vrijwilligers zijn de smeerolie van onze club. En voor wat betreft de vrijwilligers van onze klussendienst, we kunnen nog wel een klusman/-vrouw gebruiken. Dhr. Toxopeus stopt er mee. Het bestuur dankt hem voor de vele jaren gedurende welke hij voor onze vereniging voor dit dankbare werk beschikbaar was. Dus, als het u wat lijkt, neem dan eens contact op met een van de mannen die vermeld staan op pagina 33 voor informatie. Zij vertellen u graag wat dit dankbare werk inhoudt. En wie weet staat uw naam en telefoonnummer in de volgende Binding bij uw toekomstige collega’s. U bent van harte welkom.

De contributie betaling loopt voorspoedig. Dank aan de snelle betalers. Denkt u er om als u nog moet betalen dat u het nummer dat op de nota onder het pasje is afgedrukt precies zo op uw overschrijving vermeldt bij mededelingen? Toevoegingen als ‘contributie’ e.d. er

(vervolg op pagina 9) 5


Binding 2

maart 2018

6


Binding 2

maart 2018

Activiteitenagenda maart 2018 Elke dinsdag 14.00uur Jeu de boules, Hendrik de Vriesplantsoen

1 mrt. 1 mrt. 1 mrt. 1 mrt. 4 mrt. 6 mrt. 7 mrt. 8 mrt. 8 mrt. 13 mrt. 14 mrt. 15 mrt. 15 mrt. 15 mrt. 20 mrt. 21 mrt. 22 mrt. 28 mrt. 29 mrt. 29 mrt. 29 mrt. 29 mrt. 30 mrt. 1 apr. 4 apr. 5 apr. 5 apr.

10.00-11.30 14.00 uur 13.45 uur 14.00 uur 10.30 uur 14.30 uur 10.00 uur 10.00-11.30 20.15 uur 14.30 uur 10.00 uur 10.00-11.30 13.45 uur 14.00 uur 14.30 uur 10.00 uur 10.00-11.30 10.00 uur 10.00-11.30 13.45 uur 14.00 uur 20.15 uur 11.30 uur 10.30 uur 10.00 uur 10.00-11.30 14.00 uur

Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst Spelmiddag in De Mellenshorst, Waterhuizerweg Bridgen in De Dilgt Klaverjassen in De Dilgt Koffiedrinken (+ eten) alleengaanden in De Dilgt Koersbal in huize Westerholm Wandelclub **) Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst NNO-concert in de Oosterpoort Groningen Koersbal in huize Westerholm Wandelclub **) Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst Bridgen in De Dilgt Klaverjassen in De Dilgt Koersbal in huize Westerholm Wandelclub **) Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst Wandelclub **) Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst Bridgen in De Dilgt Klaverjassen in De Dilgt NNO-concert in de Oosterpoort Groningen *) Paasbrunch in de Mellenshorst Koffiedrinken (+ eten) alleengaanden in De Dilgt Wandelclub **) Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst Spelmiddag in De Mellenshorst, Waterhuizerweg

*) Vervoer met de Stichting Vervoer voor Ouderen is niet mogelijk. **) De plaats van vertrek van de wandelclub weet Piekie Siersema (050 534 73 50) of kunt u mogelijk vinden op onze website www.svharen.nl (pagina ACTIVITEITEN) 7


Binding 2

maart 2018

8


Binding 2

maart 2018

(vervolg van pagina 5)

over veiligheid in en om het huis en van de woonomgeving. Het één en ander zal plaatsvinden in De Dilgt. Betrokken hierbij zijn, naast onze zustervereniging de PCOB, Torion, De Dilgt (ZINN), Haren Helpt en vele anderen. We streven ernaar om een gezellig gebeuren op poten te zetten met veel en interessante informatie. U hoort ervan.

Voor wat betreft de belangenbehartiging, we gaan er mee door zoals u gewend bent. We houden u op de hoogte van ontwikkelingen op dit gebied via onze Binding. De activiteiten voor ‘verstrooiing en vermaak’ gaan eveneens door zoals u en wij gewend zijn. Tot slot, het is wel leuk dat ik u vast kan mededelen dat er een dag in de maak is in het kader van voorlichting

Anne Boersma

Vrijwilligersavond op 22 februari 2018 Donderdag 22 februari jl. was het weer zover: de jaarlijkse vrijwilligersavond van de Seniorenvereniging Haren. De opkomst was groot: 53 vrijwilligers meldden zich tegen achten in de Mellenshorst. Onder aanvoering van Ton Wester werd een spel gespeeld, gebaseerd op oa het spel ‘Krek’. De vrijwilligers moesten in groepen van vijf een aantal vragen oplossen, variërend van ‘Welke burgemeester is dit’ tot ‘Van welk land is dit de vlag’. Uit de reacties bleek dat sommige vragen gemakkelijk maar andere wel heel moeilijk waren. Cryptische omschrijving van plaatsnamen scoorde hoog op de moeilijkheidsbarometer, maar de vlaggen had haast iedereen goed.

score bij en bepaalde de einduitslag. Voorzitter Anne Boersma verzorgde de prijsuitreiking. De groep bestaande uit Koos van der Veen, Harmke Wobbes, Heleen van Weperen, Jan de Hoop en Wil Legemaat behaalden de laagste score en kregen de poedelprijs: een doosje tompoezen met het opschrift ‘Tobbers’. De winnende groep bestond uit Joke Poelstra, Ko Mulder, Liesbeth Paagman, Albert Jansen en Jo Klein, en zij kregen de tompoezen met het opschrift ‘Toppers’ en ook een exemplaar van het spel ‘Krek’. Het was een heel plezierige avond, mede door de prima catering die werd verzorgd door Sander Elzinga en zijn dames. Carla Roede Foto’s zijn in te zien door hier aan te klikken.

Een deskundige jury, bestaande uit Jans Uildriks en Carla Roede, hield de

9


Binding 2

maart 2018

10


Binding 2

maart 2018

Vooraankondiging voorjaarsvergadering op dinsdag 10 april 2018 U wordt door het bestuur uitgenodigd om op dinsdag 10 april 2018 de voorjaarsvergadering bij te komen wonen.

De middag zal worden afgesloten met een boeiende lezing over een onderwerp dat ons allen ter harte gaat.

De agenda voor de vergadering zal in de volgende Binding worden opgenomen.

Noteert u de datum vast in uw agenda. Het bestuur.

Winterse koffie ontmoeting op 14 februari 2018 Het was gezellig zitten bij Astoria aan de Rijksstraatweg. Dat kwam ook omdat we de ruimte waar we zaten niet hoefden te delen met derden. De tussenwand in de Oldehofzaal was gesloten en zo zaten we met elkaar gezellig aan een grote tafel bij de bar. Dat is goed bevallen.

elkaar te komen. In de zomermaanden gaan we al op fietsafstand met elkaar koffiedrinken. Het idee om dat in de winter op loopafstand te doen lijkt nog niet zo gek.

Eigenlijk is het best een leuke ruimte om wat regelmatiger bij

Ton Wester

Het bestuur zal zich erover buigen en u gaat er vast van horen, misschien al in deze Binding.

11


Binding 2

maart 2018

.

12


Binding 2

maart 2018

Van de fietsclub: Start seizoen op 9 mei as. De zomer is er natuurlijk nog niet maar we weten zeker dat hij eraan komt. En in de zomer kunt u meefietsen met de tochtjes die de fietsclub om de twee weken onderneemt. Dat doen we altijd op woensdagmiddag en we vertrekken dan om 13.30 uur vanaf het parkeerterrein bij het Scharlakenhof aan de Geertsemaweg.

De eerste tocht staat 9 mei op de agenda. Dat is in week 19 en dat gaat zo in de oneven weken door tot de laatste tocht op 26 september in week 39. De data worden ook steeds vermeld in de agenda op pagina 7. Ook dit jaar wil Henk Biemolt de coĂśrdinatie weer onder zijn hoede nemen. Bekend en vertrouwd dus! Wie mee wil doen of nadere informatie wil, kan Henk bellen op 050 534 01 44 of mobiel 06 10 56 74 00. Wandelen in die periode zal op de woensdagen in de even weken plaats vinden.

Paasbrunch op vrijdag 30 maart 2018 Wij organiseren ook dit jaar weer een Paasbrunch in De Mellenshorst en wel op vrijdag 30 maart a.s. van 11.30 uur tot 13.30 uur. De kosten bedragen â‚Ź 17,50 per persoon, welke u bij opgave dient over te maken op NL 78 INGB 0007 0610 89 ten name van Seniorenvereniging Haren onder vermelding van: paasbrunch.

U kunt zich voor deelname aanmelden bij Carla Roede, bij voorkeur per e-mail secretaris@svharen.nl of met onderstaand strookje.

Deelnemer(s) Paasbrunch op 30 maart a.s. (voor inleveren zie pagina 35). Naam deelnemer (s) Lidmaatschap nummer: Adres: Telefoonnummer:

13


Binding 2

maart 2018

OPRUIMCOACH GRONINGEN-HAREN Moeite met het opruimen van uw huis? Op zoek naar overzicht en rust? Of hulp nodig bij het opruimen van uw ouderlijk huis? Ervaren opruimcoach reikt u de helpende hand! Samen klaren we de klus! Annehilde Broekhuizen www.opruimcoach-groningen.nl ahbroekhuizen@home.nl Telefoon: 06 – 13160999

14


Binding 2

maart 2018

Nederland voert opnieuw de Europese Zorgindex aan In februari 2018 kwam de nieuwe editie van de Euro Health Consumer Index uit. Wederom staat de Nederlandse gezondheidszorg op de eerste plaats met een totaal van 924 punten. Men beoordeelt Nederland dus als het beste zorgland in Europa. Wij blijven daarmee b.v. Zwitserland (2) en Denemarken (3) voor. Daar mogen niet alleen trots op zijn maar ook blij dat wij in Nederland wonen! Nederland heeft de laatste jaren steeds tot de top 3 behoort en staat nu al driemaal op een rij op de eerste plaats! Belangrijke positieve punten uit het rapport zijn: ➢ Het gescheiden opereren van zorgverzekeraars (in competitie) en zorgverleners. ➢ Participatie van patiëntenorganisaties in de beslissingen over de gezondheidszorg.

➢ Grote toegankelijk van de eerstelijnscentra (huisartsen!) ➢ Hoge professionaliteit van ziekenhuizen en specialisten ➢ Een lage bureaucratie Negatieve punten zijn: ➢ Oplopende wachtlijsten ➢ Relatief zijn de uitgaven van de Gezondheidszorg in Nederland de hoogste van Europa met de opmerking: Als het land dit kan betalen, prima, maar ook voor de uitkomsten en de kwaliteit van leven van de patiënt. ➢ Er zijn relatief gezien te veel opnames in ziekenhuizen etc. Op zich een goed resultaat, maar er wordt wel geadviseerd meer op de kosten en de wachtlijsten te letten om gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar te houden. U kunt het (Engelstalig) rapport hier downloaden. Bron: NVOG nieuwsbrief 6, 2018.

15


Binding 2

maart 2018

16


Binding 2

maart 2018

Steun nodig bij het aanvragen van hulp?

Lukt het even niet om uw administratie op orde te krijgen?

Humanitas-Haren heeft vrijwilligers, die na scholing cliënten bijstaat bij hun aanvraag op gebied van wonen, welzijn en zorg.

Humanitas-Haren heeft vrijwilligers die bereid zijn u te helpen. Ook met belasting en formulieren

Hulp nodig bij het “keukentafelgesprek” van een onafhankelijke vrijwilliger?

Voor informatie kunt u contact opnemen met: Lucas Huttinga: 050 526 62 03.

Neem contact op met Peter Drenth: 050 534 41 35 of 06 30 13 12 29 of pdrenth@home.nl www.humanitas.nl

www.humanitas.nl 17


Binding 2

maart 2018

Doe uw voordeel met uw SVHaren ledenpas KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS (TOON UW PAS DIRECT BIJ AANKOOP, KOM NIET ACHTERAF MET UW PAS)

BOOMKER boeken+. Rijksstraatweg 205, 5 % korting op wenskaarten, Engelse boeken en luisterboeken www.boomker.nl BUITENKAMP Herenmode, Vismarkt 8 (bij het Koude Gat) in Groningen. tel. 050-3180632. Korting 10 % op kledingcollectie, geldt niet bij acties en opruiming. DAKGOOTREINIGING-HAREN tel 06-28428986. Korting van € 2,50 per arbeidsuur van € 35,www.dakgootreininging-haren.nl DIGNO computers, Rijksstraatweg 132 tel. 0505349965 Bij aanschaf van een F1 helpcontract € 15,- extra korting. Hierbij komt de hulp bij u thuis op € 10, - per 15 minuten. Normaal € 60, - per uur. Vraag naar de voorwaarden: bel of mail info@digno.nl www.digno.nl DISCUS Ekkelkamp, Rijksstraatweg 135 tel. 0505350215 geeft 10 % korting op tuin- en dierartikelen http://www.discus.nl/discusekkelkamp-haren.html ENERGY Zon & Fitness Studio, Hortuslaan 3a, 10 % korting voor nieuwe leden op senioren-fitness en op de zonnebank. http://www.energyharen.nl

FIETSSHOP Haren Meerweg 15 tel 050-5344657 geeft 10% korting op reparatieonderdelen en accessoires. www.fietsshopharen.nl FITNESSCENTRUM BODYFITHAREN Scharlakenlaan 34, Haren tel. 050-5340002 geeft u bij inschrijving een gratis T-shirt en berekent u geen inschrijfgeld van € 25, www.bodyfitharen.nl FLORA & FAUNA, Rijksstraatweg 32, Glimmen 10 % korting op tuin- en dierartikelen. www.floraenfauna.nl/ GALERIE “AANBLICK” Kromme Elleboog 52 tel 050-5340485 5% korting op in de galerie aanwezige schilderijen en aquarellen. www.aanblick.nl HANS JOLING, schilderwerken, Felland Noord 6, tel. 0505349990. 10% korting op materiaal; € 20,00 extra korting winterschilder per project. www.hansjoling.nl HOMAN comfortabel slapen, Rijksstraatweg 167, tel. 0505344235 5 % korting bij aanschaf van een matras of van een bedbodem (uitgezonderd aanbiedingen). www.homanharen.nl 18


Binding 2

maart 2018

JACOB, Meerweg 13, tel: 050 – 5348222. Winkel in damesmode, heren en dames nachtkleding, heren en damesondergoed, Hudson panty’s, sokken en bed textiel. 5 % korting op alle artikelen. Geldt niet voor acties. www.jacobmode.nl

PRANA HAREN, massagetherapie Kromme Elleboog 13a tel: 0624402232, 10% korting op een gereserveerde massage. www.pranamassageharen.nl

MARCEL KUIPERS Bloembinderij, De Brinken 7, Haren tel. 50-5341261. 10% korting op alle bloemen en planten. www.bloemistgroningen.nl

tapijt, vinyl, marmoleum, vitrage en gordijnen, zonwering en jaloezieën. (geldt niet bij acties en opruiming). www.roedevloeren.nl

RGM NOORD tel 050-4095084 10% korting op de RGMcursussen. Meer informatie over KAPSALON MARIAN, Kerkstraat RGM vindt u op www.rgmnoord.nl. 41 tel: 050-5347271. ROEDE INTERIEUR Elke dinsdag en donderdag 10 Rijksstraatweg 134, tel. 050% korting op alle behandelingen 5340973 voor dames en heren. 10 % korting op parket, laminaat,

MILLER & CANEFIELD LINGERIE, Rijksstraatweg 150, 10 % korting op alle artikelen. www.millercanefield.nl/haren OPRUIMCOACH GRONINGENHAREN tel: 06 – 13160999 10% korting voor SVHaren leden www.opruimcoach-groningen.nl OUWERKERK OPTIEK, Meerweg 11, Haren en Stationsweg 55, Zuidlaren. 10 % korting bij aanschaf van een complete bril of glazen, tot maximaal € 75, www.ouwerkerkoptiek.nl

ROLLATERSHOP in Maarssen tel. 0346 700 230, 10% korting bij aanschaf van rollators en rolstoelen vanaf € 100,-. www.rollator.shop. Vraag de korting code aan bij info@svharen.nl THE PHONE HOUSE Haren, Rijksstraatweg 193, ·tel. 0505350322, 10 % korting op alle accessoires. www.phonehouse.nl/winkeldetail/haren TIB bv. installatie en onderhoud, Middelhorsterweg 30, tel. 050-5349902. 10 % korting op materiaal in de winkel en/of materiaal geleverd bij montage (geldt niet bij offerte en niet op de uren). www.tib.nl

19


Binding 2

UNISTEE MAKELAARS, Kromme Elleboog 44, tel: 0505352020, 10% korting bij aankoop/verkoop en taxatie. www.unistee.nl WERELDWINKEL, Hortuslaan 4 Korting 10 % (niet op foodartikelen) www.haren.wereldwinkels.nl

maart 2018 SCHOLMA WOONFLAIR Raadhuisplein 18, tel:050-5344819 10% korting op alle artikelen. www.scholmawoonflair.nl YOGA-lessen door Karka Speelman op maandag en woensdag in ‘t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren. SVHaren leden krijgen 10% korting op de leskosten. Opgeven via Torion. Klik hier of bel 050-5344173.

RUBRIEK: Wie doet er mee? In deze rubriek is ruimte voor SVHaren leden die op zoek zijn naar teamgenoten of medespelers voor een gezamenlijke activiteit. Maar dat kan ook iemand zijn om

samen naar een concert, een toneelstuk of dergelijke te gaan. Heeft u zo’n idee, vertel het aan een bestuurslid of stuur een mailtje naar info@svharen.nl

Klusjesman gezocht Wie voelt ervoor om mee te doen in het team dat kleine klusjes doet op aanvraag door en voor onze leden? Dankbaar werk dat zeer op prijs gesteld wordt door de ontvanger.

Zonder vergoeding. Gewoon puur vrijwilligers werk. Als u interesse heeft dan kunt u contact opnemen met Anne Boersma tel 050 534 80 36.

TIP: NUT-lezing Maandag 12 maart 2018 om 20.00 uur - Gorechthuis Lezing door prof.dr. Ewald Engelen over het boek ‘Kanarie in de Kolenmijn’, waarin hij en Marianne Thieme waarschuwen tegen de onhoudbaarheid van de huidige politieke en financiële keuzes Bescheiden berichtje Uw bestuursleden zijn van mening dat ook zij moeten bijblijven in de computertechnieken. Om goed met

Voor NUT leden is de toegang gratis, voor niet-NUT leden is de entree € 6. Vooraf aanmelden per email: geboektinharen@gmail.com . Of telefonisch tussen 19.00 en 20.30 uur: 06- 51545217. De aanmelding sluit in principe twee dagen voor de lezing. U krijgt een bevestiging van uw aanmelding. bestanden om te gaan zullen zij binnenkort een cursus Excel bij Seniorweb Haren gaan volgen. 20


Binding 2

maart 2018

‘Geen bericht, goed bericht’ (of toch niet?) Geen bericht, goed bericht’, zeg ik altijd als ik op vakantie ga. Mijn moeder vraagt niet eens meer of ik wil laten weten of we goed aangekomen zijn en of ik af en toe wil bellen. Zo is die jongen nu eenmaal, heeft ze meer dan eens gezegd. Vorige week was ik bij haar op de koffie. De telefoon ging waarop moeder naar de stoel naast de vensterbank snelde. Ze drukte de hoorn tegen haar oor. Glimmende ogen keken richting mij. ‘Je zus’, spraken haar lippen geluidloos tussen het luisteren door. Zo aan moeder te horen hadden ze het erg goed daar op de Balearen. De kinderen hadden al leuke vriendjes ontmoet. Uit Friesland. De jongste kende inmiddels wat Friese woordjes zelfs. Ook wat Spaans. Ze lachten zich rot daar aan de Middellandse zee. ‘Nou meid,’ zei moeder nadat ze zus had laten weten dat het in Holland behaaglijk

was maar ook bewolkt. ‘Hang maar weer snel op, anders wordt het te duur. Bedankt voor het bellen, groetjesss!’ Terwijl ze mij aankeek drukte ze enkele klapzoenen op de hoorn. Glimlachend nam ze plaats achter de koektrommel. ‘Zo leuk dat die meid belt,’ zei ze. ‘Doet ze regelmatig.’ Gerimpelde vingers streken zacht over de bruingele vierkantjes op de deksel. Ze zuchtte een keer en keek weer op. ‘En zo duidelijk te verstaan. Het is net of ze gewoon thuis is. Bijzonder hè?’ Ik knikte mijn hoofd, nipte van de koffie. Als ik straks op vakantie ga, zal ik ook af en toe bellen. Hoe weinig moeite is het nu eigenlijk en hoeveel plezier levert het op. Zo ben ik nu eenmaal is onzin. Een mens kan veranderen en dat zal ik moeder laten zien ook. Bron: Ouderenfonds: Columns Vakantie – Jan Kouwenhoven

De gestorvene Zeven maal om de aarde gaan, als het zou moeten op handen en voeten; zeven maal, om die ene te groeten die daar lachend te wachten zou staan. Zeven maal om de aarde gaan. Zeven maal over de zeeën gaan, schraal in de kleren, wat zou het mij deren, kon uit de dood ik die ene doen keren. Zeven maal over de zeeën te gaan zeven maal om met z'n tweeën te staan. Ida Gerhardt 21


Binding 2

maart 2018

22


Binding 2

maart 2018

Hoe kan ik de kans op een inbraak verkleinen? De politie geeft preventietips. Hieronder een selectie. ➢ Zorg ervoor dat uw ramen en deuren gesloten (liefst op slot) zijn, ook als u even de deur uit gaat. ➢ Uw sleutels buiten verstoppen is niet handig. Onder de deurmat en in de bloempot zijn geen ‘geheime’ plaatsen. ➢ Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos). ➢ Zorg dat u geen grote hoeveelheid geld in huis hebt. ➢ Berg waardevolle papieren en sieraden goed op in een kluisje of huur bijvoorbeeld een bankkluisje. ➢ Zorg voor voldoende verlichting om uw woning, inbrekers werken graag in het donker.

➢ Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng hiervoor een speciaal geschikt slot aan. ➢ Zorg dat er geen ladders, containers of andere hulpmiddelen bij uw woning staan die het makkelijk maken naar binnen te klimmen. ➢ Breng als u op vakantie gaat uw buren op de hoogte, zij kunnen een oogje in het zeil houden en ervoor zorgen dat uw woning er ‘bewoond’ uitziet (geen post achter de voordeur, af en toe gordijnen openen en sluiten, met een lichtschakelaar het licht aan laten gaan). Bron: Ouderenombudsman

23


Binding 2

maart 2018

24


Binding 2

maart 2018

Krijg ik personenalarmering voor thuis vergoed? Of u een vergoeding voor personenalarmering krijgt, hangt af van uw situatie. Met een personenalarm voor thuis (personenalarmering) kunt u in een noodgeval verbinding maken met directe hulp of een meldkamer. Vergoeding personenalarmering bij medische redenen Zijn er medische redenen voor personenalarmering, dan vergoedt uw zorgverzekeraar mogelijk een deel van de kosten. U moet een verklaring van uw huisarts hebben, waarin staat dat u personenalarmering nodig heeft. Alleen de apparatuur wordt vergoed. De abonnementskosten voor de meldkamer moet u zelf betalen. Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. Vergoeding personenalarmering bij sociale redenen Soms kunt u via de gemeente een aansluiting krijgen op de personenalarmering. Dat kan alleen als u om sociale redenen een alarm nodig heeft. U voelt zich bijvoorbeeld thuis niet veilig. En u heeft geen mensen in de buurt die u kunt waarschuwen als er iets mis is. U kunt met uw gemeente overleggen wat voor u mogelijk is. Niet alle gemeenten vergoeden de personenalarmering. Geen vergoeding voor personenalarm

Als de zorgverzekeraar of de gemeente het personenalarm niet vergoedt, kunt u het zelf aanschaffen. U moet dan alle kosten zelf betalen. Aanvragen personenalarmeringssysteem Veel organisaties voor wonen, welzijn en zorg (thuiszorginstellingen, verzorgingshuizen) leveren personenalarmeringssystemen. Deze organisaties kunnen u meer vertellen over de mogelijkheden. Ook kunt u terecht bij uw gemeente voor informatie. Hoe werkt personenalarmering? Als u een noodsignaal afgeeft, legt u rechtstreeks contact met: • familie, buren of een mantelzorger, of • een meldkamer. De meldkamer schakelt familie, buren, een mantelzorger of een professionele hulpverlener in. De zorgverzekeraar regelt de medische alarmering. De gemeente of zorginstelling regelt meestal de sociale alarmering. Bron: Ouderenombudsman Naschrift Zoeken op www.Harenhelpt.nl levert op dat er door drie instanties (Torion, Westerholm en Icare) hulp wordt aangeboden op dit gebied. De maandelijkse kosten van personenalarmering bedragen € 15,- tot € 20,25


Binding 2

maart 2018

26


Binding 2

maart 2018

NNO-concert op vrijdag 18 mei 2018 Er zijn in de maand april geen NNO- Het betreft een opera die in de concerten die u via ons met korting Stadschouwburg, dus niet in de kunt bezoeken. De eerstvolgende Oosterpoort zal worden uitgevoerd. uitvoering in deze serie is in mei.

♫ vr 18 mei (20.15 uur) DER FLIEGENDE HOLLÄNDER Opera in 3 akten Dirigent Benjamin Levy De opera Der Fliegende Holländer is een absolute must voor diegenen die genoten hebben van Der Ring des Nibelungen of Tristan und Isolde van de Reisopera.

Alleen de eeuwige trouw van een vrouw kan de vloek opheffen. De jonge Senta wil zich, hoewel zij verloofd is met jager Erik, opofferen voor de vervloekte zeeman. Wanneer hij twijfelt aan haar oprechte trouw springt zij in wanhoop van de rotsen en daarmee verbreekt zij alsnog de vloek die hem gevangenhield.

Richard Wagner vond voor dit volbloed muziekdrama inspiratie in de bekende sage over de kapitein op zijn spookschip, die gedoemd is tot in de eeuwigheid over de wereldzeeën te zwerven. NNO Kaarten bestellen De kaarten en eventueel gebruik van Ouderenvervoer bestelt u telefonisch bij Liesbeth Paagman, 050 534 87 94. (Bij geen gehoor mag u bellen naar Joke Boersma, 050 534 80 36). De kaarten kosten € 25, - voor de eerste rang en € 20, - voor de tweede rang. Uw bestelling met uw naam, adres, telefoonnummer, lidmaatschap nummer en de datum van het concert met de gewenste rang dient

uiterlijk 3 weken voor de concertdatum bij Liesbeth bekend te zijn! De kaarten voor de concerten betaalt u zelf aan de kassa voor aanvang van een voorstelling. Ze liggen op naam voor u klaar. Er is Ouderenvervoer beschikbaar voor dit concert! 27


Binding 2

maart 2018

28


Binding 2

maart 2018

Bedenkingen bij een zonsondergang Gisteren weer een prachtige zonsondergang gezien. Ik zat op een stoeltje voor een strandcafeetje met mijn blote voeten in het zand. Naast mij hoorde ik een Franse toerist tegen zijn zoontje zeggen: “Wat je daar ziet is acht minuten geleden gebeurd. De zon is al acht minuten geleden over de horizon verdwenen.” “Hoezo?”, zei zijn zoontje. “Ik zie de zonsondergang toch?” “Het licht van de zon heeft acht minuten nodig om de aarde te bereiken aan een snelheid van 300.000 kilometer per seconde, begrijp je? Daarbij komt nog dat de zon niets doet, het is de aarde die beweegt. Stel dat de zon plots ophoudt te bestaan, dan nog zou je deze zonsondergang zien wegens die acht minuten die het licht van de zon nodig heeft om de aarde te bereiken,” verklaarde de vader. Ik hoorde eindelijk weer eens een degelijk opgeleide persoon praten. Word wetenschap tegenwoordig nog onderwezen op school zoals in mijn tijd? Weet de jeugd van tegenwoordig dat er miljarden sterren zijn in ons Melkwegstelsel en dat er miljarden andere Melkwegen zijn? Begrijpen zij dat onze zon gewoon een kleine ster is en dat er planeten zijn met drie zonnen? In Indonesische scholen weten de leerlingen dit niet, want de Minister van Onderwijs heeft opdracht gegeven om meer godsdienstlessen

in te lassen, dit ten koste van de lesuren besteed aan wetenschap. Geen wonder dat slechts drie moslims ooit een Nobelprijs voor wetenschap hebben gekregen. Zeer betekenisvol is het feit dat het graf van de Pakistaan Abdus Salam (Nobelprijs Fysica in 1979) beschadigd werd; op zijn grafsteen stond geschreven: “First Muslim Nobel Laureate”. Bij bevel van een Pakistaanse rechtbank werd het woord “Muslim” verwijderd omdat Abdus Salam behoorde tot de Ahmadi Moslims (Ahmadiyya) die niet erkend worden als “echte” moslims en dus gewoon beschouwd worden als ketters. Kinderen moeten aangemoedigd worden om vragen te stellen over de natuur en mogen geen antwoorden krijgen die gebaseerd zijn op onveranderlijke dogma’s van oude religieuze boeken. Alleen dan kan gegarandeerd worden dat er in de toekomst nog wetenschappers bestaan. De wereld heeft meer behoefte aan natuurkundigen, scheikundigen, biochemische en werktuigkundige ingenieurs dan aan sociologen en marketingmanagers. Om even een open deur in te trappen: dankzij mensen die wetenschap studeerden hebben wij het internet, de mobiele telefoon en de vooruitgang in de geneeskunde. Moedig je kinderen en kleinkinderen aan om te kiezen voor een wetenschappelijke carrière! Bron: nederlands.nl Dirk Vleugels, Bali, 14-02-2018 29


Binding 2

maart 2018

30


Binding 2

maart 2018

Ontspannen bewegen, Yoga, Pilates Ontspannen bewegen wordt gegeven door docente Karka Speelman. Met haar jarenlange ervaring in het doceren van Yoga, Pilates en Ontspannen bewegen, weet zij door haar geïnspireerd enthousiasme elke les tot een ontspannen en leerzame ervaring te maken. Na het afronden van de vierjarige HBO Opleiding Natuurgeneeswijze, een ervaringsreis door India en de opleiding Yoga-Pilates is zij 25 jaar geleden gestart met doceren aan jong en oud. Haar belangstelling in het fysieke lichaam in combinatie met haar ervaring maakt dat zij heldere en beeldende aanwijzingen kan geven. Hierdoor wordt op een plezierige, ontspannen en aandachtige manier gewerkt aan lichaam en geest. Enkele ervaringen van deelnemers: ''De lessen geven mij veel meer bewustzijn over mijn lichaam. Dit neem ik mee in mijn dagelijks leven, waardoor ik mijn lichaam op de juiste manier gebruik tijdens inspanning en ontspanning.'' ''Sinds ik yoga doe kan ik mij beter ontspannen. Ik voel me fitter en heb minder klachten. De lessen zijn gezellig en leerzaam.''

U kunt altijd instromen. Voor opgave kunt u bellen of mailen naar Stichting Torion. Tel. (050) 534 41 73 Prijs:

€190, - voor 29 lessen *)

Locatie: ’t Clockhuys. Brinkhorst 3, 9751 AS Haren Tijdstip: maandag 10.15 – 11.15 uur maandag 11.30 – 12.30 uur woensdag 10.15 – 11.15 uur woensdag 11.30 – 12.30 uur

Gegevens docente: karkaspeelman33@gmail.com Tel. 06-27302634 *)SVHaren leden krijgen 10% korting op de lessen 31


Binding 2

maart 2018 ·

32


Binding 2

maart 2018

Telefoonnummers voor service, hulp en contact Aanspreekpunt Belastingzaken: Wil de Munck tel. 0598 45 03 03 Gratis hulp bij kleine klusjes: (Uitgezonderd het instellen van TV toestellen) Willem van Eck tel. 534 05 77 Koos van der Zee tel. 534 60 67 Jochum Wobbes tel. 534 49 00 Derk Jan du Corbier tel. 534 63 75 Hulp bij invullen formulieren:

(computerproblemen)

Henk Werners tel. 050 534 65 29

Ziekte en kroonverjaardagen: Aldert Walstra Ina Brink Anita Jeltes Ymke de Jong Jeanne v.d. Linden Loes Vugts Mieke van Wagenberg

tel. 534 67 05 tel. 534 69 72 tel. 280 40 55 tel. 534 69 61 tel. 534 34 20 tel. 364 21 77 tel. 406 21 14

Coördinatie (postcode 9752) (postcode 9751, 9753) (postcode 9751, 9753) (postcode 9752) (postcode 9752) (Onnen en Glimmen)

In correspondentie met SVHaren altijd uw lidmaatschapnummer vermelden.

Met vragen over zorg, Wmo en inkomen kunt u terecht bij het Toegangsteam in het Gemeentehuis, Raadhuisplein 10, tel: 14 050, e-mail: toegangsteam@haren.nl Zie ook www.harenhelpt.nl

Buurthuis De Mellenshorst Adres: Waterhuizerweg 36, 9753 HS Haren. Tel. 534 59 64

Humanitas afdeling Haren: contactpersoon: Peter Drenth pdrenth@home.nl Tel.050 534 41 35.

Inloop/ontmoeting/bestuursleden: in ‘t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren. Elke donderdagmorgen van 10.00 uur – 11.30 uur.

Medische keuring voor rijbewijsverlenging:

Adres secretariaat SVHaren: Oude Brinkweg 79, 9751 RL Haren

Stichting Vervoer voor Ouderen: tel. 06 23 10 77 53. Rijdt gratis naar SVHaren activiteiten in de gemeente Haren. Bereikbaar ma-vrij van 9.00-13.00 uur, ten minste één dag van tevoren reserveren.

• De heer A. Jager tel. 534 38 67 (bellen voor afspraak, kosten € 35,-, locatie: Westerse Drift 95, parkeer in Hemsterhuislaan thv gymzaal) • Mevr. G. Omar: tel. 06 14 71 65 43 of 0516 51 45 74 (bellen voor afspraak, kosten € 35,locatie: De Zonnehof) 33


Binding 2

maart 2018

34


Binding 2

maart 2018

Informatie over Seniorenvereniging Haren Bestuursleden: Anne Boersma voorzitter Carla Roede secretaris Wil de Munck waarn.penningmstr Jans Uildriks Ton Wester Henk Aten Joke Poelstra

tel. 534 80 36 voorzitter@svharen.nl Van Ruusbroecweg 11, 9752 JW Haren tel. 534 65 42 secretaris@svharen.nl Oude Brinkweg 79, 9751 RL Haren 0598 45 03 03 penningmeester@svharen.nl Holthammen 18 9636 GT Zuidbroek tel. 534 82 08 ledenadministratie@svharen.nl Middelhorsterweg 86, 9751 TH Haren tel. 534 96 21 webmaster@svharen.nl Emmalaan 3C, 9752 KR Haren tel. 280 87 11 h.aten@home.nl Anna Bijnspad 13, 9752 JR Haren tel. 534 36 09 poelstraj@home.nl Dilgtweg 3D12, 9751 ND Haren

Aanmeldingsstrookjes om u op te geven voor deelname aan een activiteit kunt u in de bus doen bij een van de bestuursleden, inleveren aan de SVHaren tafel in ’t Clockhuys op donderdagochtend, tussen 10.00 uur en 11.30 uur of sturen naar info@svharen.nl. Bankrekening: NL 78 INGB 0007 0610 89 ten name van Seniorenvereniging Haren, gevestigd te Haren.

Kamer van Koophandel nummer 64532682 Contributie voor 2018: € 25,- per kalenderjaar. Contributie tweede lid op hetzelfde adres: € 15,-. Het contributie betalingsverzoek ontvangt u van de penningmeester. U ontvangt tevens van hem een 2 jaar geldige lidmaatschapspas. E-mail: info@svharen.nl Website:www.svharen.nl.

Activiteiten Contactpersoon: Marie Betten tel. 534 99 14 Jan de Hoop tel. 534 54 43 Manna Aardema tel. 534 52 39 Piekie Siersema tel. 534 73 50 Henk Biemolt tel. 534 01 44 Henk Diephuis tel. 534 82 00 Heleen v. Weperen tel. 526 31 46 Fam. Bonder tel. 534 46 00 Piekie Siersema tel. 534 73 50 Liesbeth Paagman tel. 534 87 94

(activiteitenagenda op pagina 7) Jeu de boules Koersbal Klootschieten Wandelclub Fietsclub Spelmiddag Leesclub Bridgen, etc. De Dilgt Koffie + eten alleengaanden De D. NNO-concerten (b.g.g. Joke Boersma tel. 534 80 36) 35


Binding 2

maart 2018

36

Binding 2 mrt '18  
Binding 2 mrt '18  
Advertisement