__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Országszerte több mint 2,5 millió rendszeres olvasó!

ZALAEGERSZEG Z A L A E G E R S Z E G

2020. 2018 . s ze pte mb ejúlius r 129., . , XXVII./26. XXV./35.

II. Rákóczi Ferenc személye összeköti a magyar embereket Arany Gábor

Történelmünk olyan személyisége

II. Rákóczi Ferenc, aki máig összeköt minden magyar embert. Ezt Gaal Gergely, a Rákóczi Emlékév Testület elnöke fogalmazta meg hétfőn a fejedelem zalaegerszegi szobránál tartott rövid megemlékezésen és kiállításmegnyitón. Mint mondta, a leghosszabb ideig, 1703-tól 1711-ig tartó, a teljes állami függetlenségért vívott magyar szabadságharc vezetője volt II. Rákóczi Ferenc. Bár nem sikerült győzelemre vinni a szabadságharcot, de olyan kompromisszummal zárult, amely megakadályozta Magyarország beolvadását a Habsburg Birodalomba.  zaol.hu

GyerMekkórház félelMek nélkül

A győztes pozsonyi csatára emlékeztek Zalaegerszegen A bajor seregek felett Pozsonynál aratott magyar hadi győzelem 1113. évfordulójára emlékeztek vasárnap délelőtt a Baross ligetben, ahol 2012 óta áll a Hadnagy György iparművész által faragott, Pelényi Gyula építész által tervezett emlékmű. A Zalai Magyar Nemzeti Szövetség és a Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi Szervezete szervezésében valósul meg évről évre az a zalaegerszegi ünnepség, amely a honfoglalás utáni évek és a magyar történelem egyik A máriatövist az ókorban is isgyőztes csatájában részt vemerték, a 15. állít században pedig a vő elődöknek emléket. különöAbencések műsort rájöttek, ezúttalhogy is a Mindszenty József Általános Iskosen mérgezések esetén gyógyíla, Gimnázium és évszázadokkal Kollégium tó hatású, de csak végzős diákjai később, a 18. szolgáltatták, század gyógyítói a program irányítója Illés Csaelevenítették fel újra ezt az indiba, az intézmény tanára volt.

Az énekszámok mellett Tompos Dávid szavalta el Domokos Kázmér Pozsonyi csata 907 című költeményét, majd Paál István, a szervező egyesületek elnöke méltatta az évforduló kapcsán a magyar történelem 1113. évvel ezelőtti, kövek,3–7. ekcéma és pikkelysömör, július közötti sorsdöntő fáradtság ésharcoló daganatoselődeink betegsécsatájában gek gyógyítására is. érdemeit. Hangsúlyozta: nem oktalan évrőlgyógyászatban évre felidézni A máriatövis ala több minttermése ezer éve történkalmazott tartalmazteket, hiszen a kései utódoza legfontosabb hatóanyagát, kat emlékezteti a haza irána szilimarint, mely tulajdonti elkötelezettségre, az áldo-

zatvállalásra, a vezetőket az önzetlenségre, hősiességre, a magyarságot az összefogás erejére. Az ünnepség végén koszorút helyeztek el az emlékműnél a szervező egyesületek, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének váregtelenítő szervünket, a májat rosi szervezete, a KDNP zaa mérgektől, egyrésztkörök serlai vezetése,hogy a polgári kenti a mérgek lebontását, mástagjai és a különböző zalai harcászati hagyományőrző részt aktivizálja a májsejtek gyócsoportok képviselői. A új vágyító mechanizmusait, és az ros nevében Balaicz Zoltán májsejtek képződését. polgármester tette le az emlékezés virágait. zaol.hu

Máriatövist a Májnak

kációt, kezdték el mélyrehatób-

képpen három flavonoid keve-

Gyerekek gyógyítottak plüssmackókat is abban a kórházban, ami vasárnap nyílt meg az egészségfejlesztési irodában. Itt a gyerekek oldott hangulatban, szakemberek irányítása mellett, mégis játékosan gyógyíthatták kedvenceiket és győzhették le az orvosi rendelőkkel szembeni félelmeiket. forrás: zaol.hu

A ZÁÉV Építőipari Zrt. Zalaegerszegre beszerzés és kivitelezés területére

MÉRNÖK munkatársat keres. Ideális jelöltünk: • felsőfokú építő- vagy építészmérnöki végzettség • önálló munkavégzési képesség • jó szervező és kommunikációs készség • döntési képesség


2020. július 9.

Apróhirdetések Festőmunkákat vállalok korrekt Homlokzati állványrendszer bé- áron, rövid határidővel. A legkisebb relhető. KL-BAU Junior Kft. Tele- munkára is hívjon bizalommal! Tel.: +36-30/453-4366 fon:+36-30-427-9980 GÉP- SZERSZÁM

*92732*

*17739*

Eltartási szerződést kötnék egyedülálló nyugdíjas úrral vagy hölg�gyel. Minden megoldás érdekel: ápolás, gondozás, életjáradék fizetés. Tel: 70/407-3112 *89655*

JÁRMÛ

ÁLLÁS

Készpénzért autóját, teherautóját hivatalosan megvásároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz megyünk! +36-70/669-7777

Kőművest keresünk folyamatos, vagy alkalmi munkavégzésre Zalaegerszegen. Kl-Bau Junior Kft Telefon:+36-30/427-9980

*76287*

VEGYES

Ipari ezüst, amalgám, röntgenfilm, platina, palládium felvásárlása készpénzfizetéssel. Tel.: 06-30/496-6417

322893

Szóval a hétvégén bütyköltük faterom számítógépét. Telepíti rá az öregem a win98-at, majd egyszercsak így szól: - Na mindjárt azt mondja a vindóz, hogy új, ismeretlen hardvert talált. - Merthogy? - Bennehagytam a csavarhúzót hogy a fene enné meg!

Hirdessen Ön is nálunk!

ZALAEG Z A L A ERSZEG EG

ERSZ

EG

A városi koncertetfúvószenekar a megye tartott újé székhely vi en 2018

Országszer 2,5 millió te több mint rendszeres

olvasó!

. s ze pte 2019. mbe január r 12 .15., , XXV./35 XXVI./1. .

GÉPKOC SIVEZE TŐ

Zalae gersz

eg/Za Zalaeger lasze hűtött szegre és ntiván és száraz Zalaszen vezetőke áruterítő tivánra keresün t, azonnali fuvarfela Feltéte k l: C vagy kezdéss datra tgk el. CE kategóri + GKI ás Amit kínálun Zalasz kártya. jogosítvány entiván munka, k: Stabil cégnél, i élelmisz kiemelke keresün hosszútá Önéletra er raktárun dő fizetésse k napi 1 fő vú jzokat kba l.4 órában alábbi ító karrie aztakar címreszem Előnyt r@rud jelent: várjuk élyze

Szombato állásának n tartotta fennjét a 44 25. újévi koncert- polkákat egerszegiéve működő hallhatott Városi Zala- gú zenekartó kar. A a 60 taFúvószene fiatalabb Városi l, melynek mok, de és Kiállítóter Hangvers tagja 10, lega Trónok legidősebb eny- 64 éves. A hangverse hallhattun zönség embe harcából először gyűlt kö- sodik felében k betétdalt. lépésre újévköszö is klassziku ismert ny má- Szombath Sopronbó A felntő keringők s nék és slágerek filmzefel, köztük elyről l, Pécsről, csendülte haza et, ricone-, régi tagok.is érkeztek Vangelis-, k Leonard Mor- lebb a LegközeCohen-szá márciusvárosi farsangon 15-én - az Január és együttes. ad koncertet 23-án, órától vetélkedő szerdán zaol.hu szervezne programo14 la felső k az általános t tagozatos iskoaz Izsák-isko ai számára hogy lában. ráirányíts met múltunkr ák Céljuk, a figyelnyainkra, Gyerekek a, hagyomá vészeti kulturális életünk abban gyógyított és mű- zánk szépségei értékeire, a kórházban ak plüssmack meg azhavünkre. re, anyanyelegészségfe , ami vasárnapókat is A rendezvén a gyerekek iskola jlesztési multifunk nyílt me ad ynek az oldott cionális berek otthont.irodában. hangulatb deklődőt irányítása Ittteran,Minden gyógyíthat mellett,szeretette szakem-érták kedvenceikmégis játékosan l várnak. ték le

itrans zalaszen tet. .hu tiváni lakos. Jelentke karrier@zéseket a ruditran címre s.hu várjuk.

GÉPKOC SIVEZE TŐ

Zalae gersz Zalasz

eg/Za entiván hűtött Zalaeger és száraz ralasze hűtött szegre árutérítő keresünntiván és és vezetőke száraz Zalaszen fuvarfela k azonnal tivánra datra vezetőke t,áruterítő Feltétel: tgk kezdéssekeresün Feltéte C vagyt, azonnaliifuvarfela l. tgkk l: C vagy CE kategóri kezdéss datra el. CE kategóri ás jogosítv + GKI Amit kártya. ás jogosítváány Amit kínálun + GKI kártya. kínálun k: Stabil ny munka, k: Stabil cégnél, munka, kiemelk cégnél,hosszútá A máriatövist kiemelke Önéletra edő hosszútávú Önéletra fizetéssel. azjzokat dő fizetésse merték, ókorban vú jzokat a 15. században is is-alábbi az l. bencések az kövek, karrie karri pedig alábbi ekcéma címre rájöttek, a fáradtság címre sen mérgezések er@ru és pikkelysömö hogy r@rud várjuk várjuk különö-

Mária tövist ditran

a Má

Magyar Kultúra Napja

vetélkedő Gyer félel

A BONAF i munkavé ARM-B

zalacséb

jnak

gzési

ÁBOLN

Mekk órhá Mek nélk z ül

az orvosi rendelőkke et és győzhetlelmeiket. l szembeni fé-

A TAKAR

hellyel

és daganatos pályázato itrans tó hatású, r, regtelenítő esetén A ZÁÉV gek MÁNY forrás: zaol.hu gyógyításár gyógyíbetegséde csak t hirdet .hu KFT. Építőip később, évszázadokk a is. A máriatövis a mérgektől,szervünket, alábbi a ari az a májat beszerz munkakö ELvÁRÁ elevenítetté18. század gyógyítóial kalmazott gyógyászatb Zrt. hogy kenti a precíz, Zalaege egyrészt SOK: és és rben: mérgek an alk fel újra termése kációt, serfelelősség za legfontosab kivitele lebontását, AMiT rszegre ezt az indirészt szakirán tartalmazkezdték aktivizálja NYújTuN zés területé más-teljes ban tanulmányoel mélyreható a szilimarint, b hatóanyagá a májsejtek gyító mechanizm munkavéyú végzettsé K: hosszú gyó- távú t, májsejtek ezt a gyógynövénzni és használnib- képpen mely g re munkalehet usait, tulajdonIdeális gzés. (Csak (festő, mázoló), három képződését és az új sorban yt. őség, jelöltünk: réke. Egyéb flavonoid 1 műszakb Az májbetegsé Azóta első. • felsőfokú bejelentett, Postázási önéletra jelentk keserűanya keveszereként an, délelőtt!) illóolajat biztos gek gyógyjzokat cím: állás gokat, • önálló ezzépítőés még 8996 és versenyképe használják alkalmazzák Zalacséb, levélben lunk benne, E-vitamint ma! építészm munkavé vagy is étvágytalan , de Széchenyi • jó szervező és e-mailb gzési érnöki s jövedelem. a szilimarin de nekünk taláság, epeu. végzettsé mégis enképesség és kommuni • döntési25. E-mail: egyarán az anyag a legfontosab g képességjelentkezes úgy védi b. kációs t várjuk! @btakarm legfőbb Ez készség méany.bonafa Gyakorlat

s.hu

FES

MÉRN

ÖK munk

atársa

t keres

tal rendelkez ő

.

247450 247236

SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT

Plug& play

rm.hu

kollégát A pályázatok várunk. és bizonyítvá at szakmai e-mail ny másolatok címre önéletrajzz várjuk, kal kardosne.d al a megjelené stől számítottora@zaev. hu 1 héten belül.

204900

*83701*

*91884*

*77332*

383782

szegen eladók. Kl-Bau Junior Kft. Tel:+36-30-427-9980

Réti u. 53.

227436

ÁLLAT

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva Új építésű családi házak Zalaeger- 750 Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

- Mit mondott Monet Picassónak, amikor találkoztak a francia Riviérán? - ??? - Elég jól festesz rövidnadrágban.

248361

HÁZ, HÁZRÉSZELADÁS

Monet és Picasso

248364

*89671*

Viccsarok

Németországi sertésfeldolgozó üzembe keresünk munkavállalókat betanitott szalagmunkára. Német nyelvtudás, szakmai gyakorlat nem szükséges. Szállás, kiutazás biztositott! Tel.: 06-30-249-07-98. Quantum GmbH.

227436

AUTÓ

INGATLAN

Végrehajtás alatt álló ingatlant vá- Autóbontó autókat vásárol! Igazosárolnék. Tartozással, árverés alatt lás kiadása és a szállítás ingyenes. lévő is érdekel. Megegyezünk! Tel: 06-20/4455-665 70/427-3112 *64153*

*92126*

*83709*

www.szuperinfó.hu Duguláselhárítás

Regisztrált villanyszerelőként vállalom

Új becsatlakozás, teljesítmény bővítés, mérőhely szabványosítása. Lámpa cserétől kezdve, a komplett villanyszerelésig.

HÍVJON BIZALOMMAL: 06-20/9107-197 Varga Sándor E.V.

minDennap

Kiszállási Díj 0 Ft vidékre is!

tel.:06-30/475-5076 ZalaegersZegtől 40km-es körZetig!

Lapostetők víz- és hőszigetelése, palatetők felújítása bádogozással.

TÁVOL A TÖMEGTŐL, KÖZEL A SZÍVEDHEZ! Fedezd fel a Zala-völgye rejtett kincseit és válogass hétről hétre 24 családi porta programjaiból!

25 év tapasztalat. Tel.: 06-30/9270-298 A 30 éves NiT cégcsoport zalaegerszegi irodájába 2 fő munkatársat vesz fel

ÉRTÉKESÍTŐI MUNKAKÖRBE. CSAK 2 FŐ KERÜLHET KIVÁLASZTÁSRA! Címanyagot mi biztosítunk! FELADAT: meglévő állomány karbantartása (kiemelt feladat!), egyedi szolgáltatásaink megismertetése. Teljes körű betanítást, mentorálást és hosszú távú támogatást kínálok! Felsőfokú végzettség előny, de amennyiben biztosításközvetítői hatósági vizsgával rendelkezik, pályázatát kiemelten kezelem! Pályázatokat az alábbi címre kérem: PÁL BÉLA ÜGYVEZETŐ

585823

592578

Ízelítő a Nyitott Porták élményeiből: • Bor- és pálinkakóstolók • Porta túrák, bogrács party • Mangalica és kecskesajt kóstolók • Gyógynövény és kertész tippek • Állatsimogató • Íjászkodás és lovas programok • Kreatív festék esték SZEREZZ MEGISMÉTELHETETLEN, VALÓS ÉLMÉNYEKET, ISMERD MEG A VIDÉKI PORTÁK ELFELEDETT ÉLETÉT!

impresszum

566758

592924

VILLANYSZERELÉSÉT.

582805

garanciával!

CSALÁDI HÁZAK, LAKÁSOK

Nyitott Porták és nyitott emberek várják a családokat, baráti társaságokat egész nyáron Zalacsánytól Kisgörbőig. Bővebb információ és időpontfoglalás: www.nyitottportak.hu és facebook.com/nyitottportak/

pal.bela@nitrisk.hu +36 (30) 626-6815

Lapigazgató: Valu Sándor Főszerkesztő: Heffler György Tartalomfejlesztési igazgató: Forgács Bernadett Szerkesztőség címe: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 45-49. Tel.: 06-20/384-5813, 06-20/345-8254 zegszuperinfo@maraton.hu Kiadja: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft. Felelős kiadó: Heffler György és Vida-Varga Andrea ügyvezető igazgatók Nyomdai munkák: Mediaworks Hungary Zrt. A lap ingyenes. Megjelenik 26.000 példányban Zalaegerszeg közigazgatási területén. Maraton Lapcsoport Kft. politikai hirdetést nem fogad be. Terjeszti a MédiaLOG-DMHM Zrt. A Szerkesztőség fenntertja magának a jogot az olvasói levelek tartalmának szerkesztésére és közlésére.


2020. július 9.

felvételt hirdet az alábbi munkakörben:

HŰTŐGÉPSZERELŐ

Előny:

A JÓL IRÁNYZOTT

HIRDETÉS

592585

- hűtőgépszerelői végzettség - „B” kategóriás jogosítvány - rugalmasság, pontosság - önálló munkavégzésre való képesség - jó problémamegoldó készség

592760

Elvárás:

zegszuperinfo@maraton.hu www.szuperinfo.hu

167090

A Teskándi Agrár-Coop Kft.

A Hévízi Tófürdő Önre vár!

- szakmai tapasztalat - szerkezetlakatos/villanyszerelő végzettség

Amit kínálunk:

-versenyképes jövedelem - stabil háttér - dinamikus és kiváló csapat - teljes munkaidő Jelentkezését fényképes önéletrajzzal az

allas@agrar-coop.hu

592573

e-mail címre, vagy telefonon a +36 30 381 8023 számon várjuk.

Igazi kényeztetés testnek és léleknek.

Itthon,

Magyarországon.

592542

Vizes falak utólagos szigetelése lemezpréses technológiával!

Tősér Árpád

Vízszigetelő Kft.

06-30/458-77-17 • 06-20/246-2502 • 06-74/467-355

www.spaheviz.hu

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

172836

574166

592563

www.vizeshazfalak.hu

378108

Szakképesítéssel rendelkezem


2020. július 9.

Így előzhetjük meg a penész megjelenését nyáron Legtöbbször a csapadékosabb, őszi idő beköszöntével kezdünk el foglalkozni Hőség esetén is kerüljük el, a falfelületeinket csúfító penészfoltokkal, pedig a nyári hónapokban kellene hogy a pára bent rekedjen a megelőzni a bajt. Esztétikailag sem szép látvány egy penészes fal, hosszútá- lakásban. von pedig légúti megbetegedéseket is kiválthat. fertőzött felületek kezeléséhez is optimálisabb körülményeket biztosít a meleg évszak – mondja Podmaniczki „Szobafestő” Attila, a Poli-Farbealkalmazástechnikusa. De, hogyan vegyük fel hatékonyan a harcot a penésszel szemben? Szellőztessünk rendszeresen! Mint minden évszakban, a gyakori szellőztetés nyáron is elengedhetetlen. A legjobb, ha naponta többször 15-20 percre kitárjuk az ablakokat, „járatjuk” a levegőt a lakásban, akár kereszthuzatot is előidézhetünk. Ha teregetünk, akkor ez hatványozottan igaz!

A Szupermenta csemegeuborka tesztjébe végül 29 „6-9 cm-es” és 3 „5-8 cm-es” termék került be, így ös�szesen 29 márka, 32 savanyúsága képviseltette magát. A Nébih laboratóriumaiban többek között élelmiszerbiztonsági és minőségi szempontból vizsgálták a termékeket a szakemberek, köztük ellenőrizték az adalékanyagok jelenlétét is. Élelmiszerbiztonsági szempontból megnyugtató, hogy a vizsgálatok egy termék esetében sem mutattak ki határértéket meghaladó növényvédőszer-maradékot, sőt a mustármag allergénvizsgálat során is mindent rendben találtak a szakemberek. A vizsgálatok során ugyanakkor kiderült, hogy 2 termék töltőtömege keve-

sebb a csomagoláson feltüntetettnél. 1 termék a termékkategóriában nem megengedett édesítőszerrel, egy másik pedig a jelölése szerint tartósítószerrel készült. Az előírások értelmében a d-kámfor aromaanyag a savanyúságok készítéséhez nem használható. Ezzel szemben a tesztelt termékek közül 11 csemegeuborkánál d-kámfort is tartalmazó „csemegeuborka aromát” használtak fel. A legtöbb „csemegeuborka aromát” ugyanaz az aromagyártó szállította be az érintett feldolgozókhoz. A megtévesztő és hiányos termékspecifikációt készítő aromagyártó céggel szemben hatósági eljárást indítottak a szakemberek és élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot szabtak ki. mindmegette.hu

Páratartalom mérése Érdemes beszereznünk egy hőmérsékletet és páratartalmat is mérő eszközt. Az ideális, ha a szoba levegőjének páratartalma 50-55% között van, ez a legjobb az emberi szervezet számára is: nem irritálja a nyálkahártyát, és csökkenti a baktériumtermelődést. Magasabb érték esetén szellőztessünk, klimatizáljunk, Klíma használata így csökkenthetjük a penéA nedvesség elvezetésé- szesedés kockázatát. lakaskultura.hu re jó megoldás lehet a légEreszcsatorna karbantartása Ha napokig tartós esőzések tarkítják az időjárást, érdemes a kinti ereszekre is figyelnünk. Ha az ereszcsatorna nem képes elvezetni a vizet, a nedvesség tartósan áztathatja kívülről is a ház falát, ami szintén kedvez a gombák megtapadásának beltéri oldalon is.

FIGYELEM RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS!

JÚLIUS 16. csütörtök, 10-14 óráig ZALAEGERSZEG ARANY BÁRÁNY HOTEL - Széchenyi tér 1. Felment a törtarany ára: 9000 Ft/g-tól! Fazonarany: 11 000 Ft/g-tól! Antik és briliánssal díszített akár 35 000 Ft/g. Márkás karórák (hibásan is), Régi pénzek. Neves festmények. Ezüsttárgyak. Herendi porcelán, Zsolnay kerámiák.

több mint olvasó! Országszerte rendszeres 2,5 millió

Országszerte több mint 2,5 millió rendszeres olvasó!

ZALAEGERSZEG ZALA

EGERSZEG

XXVI./1. 15., . , XXV./35.

2018 . s ze pte 2019. mbjanuár e r 12 .15., XXVI./1. , XXV./35.

A városi fúvószeneka r tartott újévi koncertet a megye székhelyen

EG

Előnyt jelent: itrans.hu zalaszentiváni

GÉPKOCSIVEZET Zalaegersze Zalaszentivánr g/Zalaszent Ő

Mári

s.hu

ruditran

karrier@

ak

Ő

FEST

Ezüst-arany pénzérmék, tallérok, kitüntetések. Borostyán ékszer. Háború előtti képeslap-gyűjtemény.

Szombaton tartotta fennállásának 25. újévi koncert- polkákat hallhatott a 60 jét a 44 éve működő Zala- gú zenekartól, melynek ta- mok, de a Trónok harcából egerszegi Városi legfiatalabb tagja is 10, legidősebb hallhattunk betétdalt. kar. A Városi Fúvószene- 64 éves. A fellépésre Sopronból, A hangverseny Hangversenyés Kiállítóterembe Pécsről, második felében ismert filmze- Szombathelyről is érkeztek zönség először gyűlt kö- nék és slágerek haza régi tagok. csendültek Legközeújévköszöntő klasszikus fel, köztük keringőket, Vangelis-, Mor- lebb a városi farsangon ricone-, Leonard és március 15-én Cohen-száaz együttes. ad koncertet zaol.hu

Magyar Kultúra Január 23-án, órától vetélkedő szerdán 14 programot szerveznek az általános iskola felső tagozatosai

az Izsák-iskolában.számára hogy ráirányítsák Céljuk, a figyel-

Napja vetélkedő

GyerMekkó rház félelMek nélkül

Gyerekek gyógyítottak

a keresünk iván met múltunkra, abban a kórházban, is vészeti életünk hűtött és száraz Zalaegerszegre ami vasárnap hagyomáértékeire, árutérítő nyainkra, kulturális meg azhaés zánk szépségeire, nyílt Zalaszentivánra iskola multifunkcionális egészségfejlesztési fuvarfeladatra hűtött és és mű- vünkre. anyanyelkeresünk irodában. terszáraz áruterítő vezetőket, tgk a gyerekek oldott me ad otthont. A rendezvénynek azonnali kezdéssel. hangulatban,MindenIttéraz deklődőt vezetőket, azonnalifuvarfeladatra szakemberek irányítása tgk Feltétel: mellett,szeretettel C várnak. kezdéssel. mégis játékosan gyógyíthatták Feltétel: C vagy CE kategóriás jogosítvány kedvenceiket vagy CE kategóriás és győzhették le az orvosi + GKI kártya. jogosítvány rendelőkkel szembeni + GKI kártya. lelmeiket. féAmit kínálunk: Amit kínálunk: Stabil cégnél, hosszútávú A BONAFARM-BÁ Stabil cégnél, zalacsébi munka, kiemelkedő BOLNA TAKARMÁNY forrás: zaol.hu hosszútávú munka, munkavégzési kiemelkedő fizetéssel. hellyel pályázatot KFT. fizetéssel. A máriatövist Önéletrajzokat hirdet az alábbi A ZÁÉV Építőipari az ókorban is Önéletrajzokat azis-alábbi munkakörben: alábbi kövek,címre merték, a 15. században az ekcémavárjuk Zrt. Zalaegerszegre és pikkelysömör, címre pedig a fáradtság várjuk regtelenítő szervünket, beszerzés bencésekkarrier@rud és daganatos rájöttek,

Máriatövist

247236 247450

az gre és száraz fuvarfeladat hirdet Zrt. Zalaegersz kezdéssel. M-BÁBOLN hűtött és Zalaegersze pályázatot azonnali kezdéssel. száraz áruterítő A BONAFAR si hellyel Építőipari területére vezetőket, jogosítvány azonnali hűtött és A ZÁÉV munkavégzé kategóriás jogosítvány és kivitelezés vezetőket, zalacsébi C vagy CE beszerzés CE kategóriás kártya. Feltétel: C vagy mázoló), keres. (festő, rsat + GKI Feltétel: hosszútávú + GKI kártya. végzettség munkatá délelőtt!) jövedelem. hosszútávú a májat K: szakirányú . (Csak 1 műszakban, Stabil cégnél, MÉRNÖK biztos állás és versenyképes szervünket, Stabil cégnél, serfizetéssel. ELvÁRÁSO regtelenítő ki végzettség es munkavégzés Amit kínálunk: bejelentett, hogy egyrészt kiemelkedő fizetéssel. építészmérnö másAmit kínálunk: és pikkelysömör, a mérgektől, felelősségtelj Ideális jelöltünk: vagy munka, kiemelkedő ekcémavárjuk várjuk lebontását,hosszú távú munkalehetőség, építőprecíz, munka, várjuk! rm.hu betegsékövek,címre még ma! i képesség címre gyóis is-alábbi kenti a mérgek az • felsőfokú és daganatos alábbi at az egyaránt a májsejtek új jelentkezz NYújTuNK: készség az ókorban at s karmany.bonafa fáradtság s.hu AMiT munkavégzés aktivizálja is. és az Önéletrajzok pedig a A máriatövist • önálló és e-mailben al- részt Önéletrajzok jelentkezes@bta és kommunikáció gek gyógyítására ruditran levélben mechanizmusait, a 15. században

a Májn atövist

lakos.

Jelentkezéseket a karrier@ruditran s.hu címre várjuk.

is

forrás:

NY KFT. : munkakörben egre A TAKARMÁ alábbi

karrier@ruditrans.hu

204900

kat gyító merték, u. 25. E-mail: • jó szervező hogy különö- A máriatövis gyógyászatban képződését. karrier@ tartalmaz- májsejtekAz rájöttek, Széchenyi önéletrajzo képesség várunk. bencések Zalacséb, • döntési esetén gyógyí- kalmazott termése kollégát cím: 8996 hatóanyagát, rendelkező sen mérgezések évszázadokkal Postázási za legfontosabbmely tulajdonde csak Gyakorlattal tó hatású, gyógyítói önéletrajzzal zaev.hu szakmai a 18. század az indi- a szilimarint, flavonoid kevekésőbb, , belül. kardosne.dora@ A pályázatokat fel újra ezt képpen három 1 héten keserűanyagokat másolatokkal elevenítették el mélyrehatóbszámított is taláréke. Egyéb és bizonyítvány a megjelenéstől kációt, kezdték és használni illóolajat és E-vitamint mégis várjuk, de nekünk e-mail címre ban tanulmányozni Azóta elsőlunk benne, legfontosabb. Ez a gyógyezt a gyógynövényt. mélegfőbb de a szilimarin sorban májbetegségek úgy védi alkalmazzák, epe- az anyag szereként étvágytalanság, használják

a Májnak

plüssmackókat

FESTŐ

és kivitelezés hogy különö- itrans.hu betegséa májat a mérgektől, hogy gek gyógyítására sen mérgezések ELvÁRÁSOK: területére esetén gyógyíis. egyrészt serszakirányú precíz, felelősségteljes kenti a mérgek A máriatövis gyógyászatban tó hatású, de csak végzettség lebontását, másévszázadokkal (festő, mázoló), munkavégzés. al- részt AMiT kalmazott termése később, a 18. NYújTuNK: aktivizálja (Csak 1 műszakban, a májsejtek század gyógyítói hosszú tartalmazIdeális jelöltünk: gyító mechanizmusait, gyó- távú munkalehetőség, za legfontosabb elevenítették délelőtt!) bejelentett, fel újra ezt az indihatóanyagát, • felsőfokú építő- biztos állás és versenyképes májsejtek képződését. és az új a szilimarint, kációt, kezdték jelentkezz jövedelem. mely tulajdonel mélyrehatóbmég vagy Az önéletrajzokat ma! építészmérnöki képpen három ban tanulmányozni • önálló munkavégzési Postázási végzettség levélben flavonoid keveés használni cím: 8996 és e-mailbenképesség Zalacséb, Széchenyi réke. Egyéb keserűanyagokat, ezt a gyógynövényt. • jó szervező egyaránt Azóta u. 25. E-mail: és kommunikációs várjuk! sorban májbetegségek első- illóolajat és E-vitamint • döntési képességjelentkezes@btakarman készség is taláy.bonafarm.hu szereként alkalmazzák,gyógy- lunk benne, de nekünk mégis használják étvágytalanság, de a szilimarin a Gyakorlattal legfontosabb. rendelkező kollégát epe- az anyag Ez úgy védi legfőbb várunk. méA pályázatokat szakmai önéletrajzzal és bizonyítvány másolatokkal e-mail címre kardosne.dora@zaev.hu várjuk, a megjelenéstől számított 1 héten belül.

MÉRNÖK munkatársat

keres.

247236 247450

lelmeiket.

248361

félelM

14 plüssmackókat gyógyítottak vasárnap nyíltter23-án, szerdán ami Gyerekek Január programot álisItt kórházban,multifunkcion iskoértési irodában. órától vetélkedő abban a Minden az általános ha- iskola számára otthont. szakemszerveznek várnak. meg az egészségfejlesz értékeire, me adhangulatban, tagozatosain. Céljuk, oldott szeretettel játékosan la felső anyanyelvészeti életünk a gyerekek az deklődőt mellett, mégis győzhetaz Izsák-iskolába a figyel- zánk szépségeire, berek irányításakedvenceiket és rendezvénynek féhogy ráirányítsákhagyomá- vünkre. A gyógyíthatták rendelőkkel szembeni és műmet múltunkra, kulturális ték le az orvosi nyainkra, zaol.hu

nra Zalaszent fuvarfeladat Zalaege ra tgk Zalaszentivá árutérítő

204900

Jelentkezése ditrans.hu karrier@ru címre várjuk.

VEZETŐ ván laszenti tgk GÉPKOCSI ivánra keresünkkeresünk ra rszeg/Za

vetélkedőkkórház Kultúra Napja GyerMeek nélkül

227436

Magyar

227436

Előnyt karrier@

GÉPKOCSIVEZET Zalaegersze g/Zalaszent Ő

iván Zalaegerszegre és hűtött és száraz Zalaszentivánra keresünk áruterítő vezetőket, azonnalifuvarfeladatra tgk kezdéssel. Feltétel: C vagy CE kategóriás jogosítvány + GKI kártya. Amit kínálunk: Zalaszentiváni Stabil cégnél,élelmiszer hosszútávú raktárunkba munka, kiemelkedő keresünk napi fizetéssel.4 órában Önéletrajzokat 1 főaztakarító alábbi várjuk karrier@rud címreszemélyzet et.

is harcából a Trónok A felmok, de a 60 ta- hallhattunk betétdalt. Pécsről, hallhatott legSopronból, érkeztek polkákat melynek lépésre l is fenntartotta gú zenekartól, 10, legidősebb Szombathelyrő Legközetagok. máés Szombaton újévi koncert- fiatalabb tagja 25. haza régi farsangon állásának működő Zala- 64 éves. A hangverseny ismert filmze- lebb a városi ad koncertet éve jét a 44 Városi Fúvószene- sodik felében zaol.hu csendültek március 15-én Moregerszegi Hangversenynék és slágerek az együttes. Vangelis-, e gyűlt kö- fel, köztük kar. A Városi Cohen-száés Kiállítóterembklasszikus ricone-, Leonard először zönség keringőket, újévköszöntő

248364

nra ra tgk gre és Zalaszentivá fuvarfeladat Zalaegersze száraz áruterítő kezdéssel. azonnali hűtött és jogosítvány vezetőket, CE kategóriás C vagy raktárunkba Feltétel: + GKI kártya. élelmiszer hosszútávú iváni cégnél,napi 4 órában Zalaszent Stabil keresünk fizetéssel. yzetet. Amit kínálunk: kiemelkedő személ munka, címre várjuk ni lakos. takarító 1 fő at az alábbi s.hu jelent: zalaszentivá Önéletrajzok ket a ruditran

Zalaege

248361

VEZETŐ ván laszenti GÉPKOCSI rszeg/Za keresünk

227436

január r 12 2019. mbe

ze pte 2018 . s

tt újévi szenekar tartolyen ékhe A városi fúvó a megyesz koncertet ERSZ GSZEG

ZALAEGER ZALAE

248364

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Szupermenta programja ezúttal 32 csemegeuborkát tesztelt. Mondhatni savanyúak az eredmények, hisz 21 termék esetében kellett hatósági eljárást indítani. Megnyugtató azonban, hogy élelmiszerbiztonsági szempontból minden rendben volt a termékekkel.

Adja fel Ön is nálunk hirdetését!

227436

Csemegeuborkákat tesztelt a NÉBIH

Engedjük be a napsütést! Ha tehetjük, engedjünk be minél több fényt a lakásba. Ajánlott a redőnyöket, reluxákat rendszeresen felhúzni, hogy besüthessen a nap.

593243

vez a spórák megtapadásának, hiszen a penészgomba – hőmérséklettől függetlenül – a nedvesség hatására jelenik meg. A nyári hónapokban leginkább a megelőzésre ajánlott figyelni, és a már

Teljes hagyaték. Díjtalan kiszállás.

Tel.: 06-70-381-6345 • www.dunagaleria.hu

Implantátumrendszerünk előnyei:

• nincs szükség csontfelépítésre • foghúzás után azonnal behelyezhető • azonnal terhelhető • nincs nap fog nélkül

Rendelőnk fő profilja az implantációs beavatkozás, ezen kívül az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk még: • koronák, hidak • kivehető és fix Machen Sie einen pótlások Termin bei uns. • fogkőeltávolítás Wir freuen uns • tömések, auf Sie! gyökérkezelések • panoráma röntgen • 3D CB CT Make an

Dr. med. dent. Szőke Ádám

Tel.: +36 (83) 540-217 • E-mail: zahnialfa@live.de Praxis: 8380 Hévíz, Hévíz Pláza (Flavius Üzletház)

appointment. You are welcome!

592977

Tévhit, hogy a penészfoltok csak az őszi-téli hónapokban jelenhetnek meg otthonunk falfelületein. A napokig (rosszabb esetben hetekig) tartó párás, csapadékos nyári időjárás is ked-

kondicionálók bekapcsolása is. Ajánlott 22-23 Celsius-fok körül tartani a lakás levegőjének hőmérsékletét, kánikula ellenére is kerüljük a benti légkör túlhűtését (18 Celsius-fok alatti hőmérsékletet), amely kedvez a penészgombák szaporodásának.

Profile for szuperinfo

Zalaegerszeg 2020.07.09.  

Zalaegerszeg 2020.07.09.  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded