__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

TISZTELT SZZTEELT HIRD HIRDETŐINK, DE OOLVASÓINK! OLV VAS

10.000 Ft/g 7.000 Ft/g t/g

Törtarany ar készpénzre

Házhoz szállítást vállalunk!

Szentes, Kossuth u. 11. • 30/863-2705 Sz Nyitva: 9-15 óráig. Facebook: eb Babilon Könyvesház Szentes

DAMO ABC BC Szent Szentes, te Damjanich utca tca

kötéltechnika ika segítségé se segítségével, kiskertekben, ertekkben, nehezen h me megközelíthető özelíthető tő h helyeken is. Szükség es Sz esetén az elsz elszállítás zállítá tás is megoldható.

TTel.: 70 70/387-1179

GYORSFODRÁSZAT ÁSZAT – Szentesen, a postával szem szemben mben –

április 27-től 277-től ől ismét is i métt várja ja ven ve vendégeit. d

GÉPI FÖLDMUNKA FÖ ÖL

át is SZÉP kárty k. n elfogadu

Tereprendezés, árokásos tükör tükörkiszedés, gépi rakodás, épületbo épületbontás, törmelékszállítás. Telefon: 30/711-4719 Telefo

TAKARMÁNYY IADÓ IA BOLT KIADÓ Évek ótaa m működő űködőő takarmánybolt mányb ybolt kiadó ki

Szentesen. S ze entes se

MEGNYITOTTUNK! Y YIT I IT TO T OT OT ! Kisállateledel lled edel ed d l és felszerelés del e Házhoz o szállítás.

Érd.: Érd d. Árpá d.: Á Árpád-Agrár pád Zrt. Sipos Virág 30/192-31-22

Rovar- és rágcsálóirtás rtá tás

Szentes, Ady Endre u. 3. • Tel.: 20/249-2936 49-29 9 29

raktári kártevo-, o , csótány-, csótá loska ka- stb. irtás darázs-, ágyi poloska-

Nyitva: hétfő-péntek 8-15, szombat 8-12 óráig.

0630 570 570 0 3518

PPALACKRENDELÉS KRRENND S 20/335-8899

Ingyenes In ngye gyen házhoz szállítás zá ítás

SZEGVÁRRA RA A is is. s.

vagyunk! unk unk

Törtarany-csere Tör

lebontását t a alom vállalom

AKCIÓ

Részletek a Delelő Söröző Face Facebook cebook oldal oldalán.

FENYÔFÁK K

NYITVA Y IT TV

Tel.:

ÚJ OKOS LEGÓK EGÓK ÓK BABILON KÖNYVESHÁZ ESHÁZ és

SÖRÖZŐ

BÁBEL ÉKSZER SZE SZ E

2020. 20 0. április áp s 3 30., XXX/18.

DELELŐ D Ő

SZENTES - CSONGRÁD SZ RÁ ÁD

A Szuperinfó újság llegközelebb a 20. héten (május 15-én) jelenik meg. eg. Irodáink nyitva tartása: rtá tása: a: hétfő, kedd, szerda zerd rda 9-12, 13-155 órá óráig. áig A terjesztés téss ese eesetleges késéséért ért eln eelnézésüket, megértésüket kérjük. Köszönjük.

JOHANNA JO

SSzentes zen - Kertváros

MÁJUS M Á

14-15-16-án n

den kedv k minden kedves vásárlónknak a te eljes árukészletből teljes 10% 1 0% ked ke kedvezményt adunk adu un (kivéve (k (kiv véve é a Varga-féle gyógygombák, Gyuri bácsi termékei, Az aktuális járványügyi y korlátozások korláto az akció ideje alatt is érvényesek! érvénye

GYÓGYNÖVÉNYGYÓGYN Y ÖVÉ és REFORMÉLELMISZER EFORM RMÉLELM ÜZLET

Szentes, ze entes, n Ko Kossuth os u. 8. ( p (a postáva postával szemben) Nyitva: N va: hétfő hé hétfőtől ől pé péntekig ént 9-17, szombaton 99-12. 12. Tel.: Te : 663/401-027 • herbamix1@invitel.hu hu www.reformelelmiszer.hu

CCsongrádon irodák, ir irod rod rraktárak, ra ipari csarnokok arn aarno

KIADÓK. KIA KI IA A K..

Irodák mérete 14-140 m2-ig, raktárak mérete 150-3000 m2-ig. ségek, 00-24 órás portaszolgálat, A telephelyen szociális helyiségek, WZ]V_i{h^aZ] ]V_i{h^ a gZXZeX^‹!`Vb^dcdh`^"‚hWZ]V_i{h^aZ]Ziõh‚\W^oidh†idii#

+36 700 454 45 4951 SZŐLŐTELEPÍTŐK EPÍT PÍTŐ ŐK ŐK FFIGYELEM! Teljes körű rű

KÖLTÖZTETÉS ÖLTÖZTE ÖL TÖZTETÉ , bútorú orútor - és árus álllí szállítás

Targoncagáz is rendelhetõ. ndelh hetõ õ. õ

a év az é minden napján. GY GYORS • MEGBÍZHATÓ

Bankkártyával áv vall is fize fizethet..

0630 813-7313 313 3

Gyökeres csemegeeme meg és borszőlővesszők ála álas nagyy vválasztékban kaphatók e (50 fajta). a). és me megrendelhetők Ugyanitt termelői borok vá vásárolhatók ásá sárro ol atóó C épcs csső ú é Csongrád-Bokros vízlépcső útt vvégén (kitáblázva). zva va). Nyitva: N yitv h-p 9-15, szo. 9-11-ig. -ig Érd Érdeklődni: 30/300-7733, ungerbauer@ungerbauer.hu erba 30/330-6869, E-mail: unge


Szuperinfó online linne hirde hi hirdetésfeladás: ás hirdetek.info.hu

2

AKCIÓ! K IÓ Ó AKCIÓ! IÓ Ó! Ó! Műanyag ablakok az EKOSUN, SU SALAMANDER rendszerből, magas S

2020. április 30.

TISZTELT ZTE TELT FÖLDHASZNÁLÓK! SZN SZN A vadászatra jo jogosult sult Pank Pankotai nkotai Agrár Zrt. felhívja a vadászterületén zterü rületé (Cserebökény, Terehalom, Mucsihát, csihátt Vekerhát, Köveshalom, h lom, Veresháza, Veresháza Ecser) termelő gazdálkodókat, hogy hog a 1996. évi LV. törvény a vadd védelméről, v elméről, ászatró ról 79. 79 § (1.) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel r kuk ukoririca tert valamint a vadászatról összhangban napraforgó és kukorica erüle leteikke (hely, ely, hrsz.,) h ttműköd kötelezettségüknek eleget tenni szíveskedjenek. szív íveskeedjennek. mesztési területeiket bejelenteni és együttműködési

Bejelentés: Beje je 30/436-6847, 847, ga galfiistvan60@gmail.com a .co ail. REDŐNYÖK, RELUXÁK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, Az akció 2020. 06. 30-ig.

Kérje ingyenes árajánlatunkat!

HOMLOKZATI HÕSZIGETELÉS ÕSZIG ÕS 30/289-0785 8 85 Szõnyeg, szõnyegpadló õn nyeg és kárpit tisztítása. ás

BOHUS ÉS TSA SA BT. SA

Bemutatóterem: Szentes, Horváth o áth M orvát M. u u. 4.

Nyitva: hétfõtõl péntekig 8-16.  63/313-007, /313--00 30/289-0785 0/2899-0 om, bbohusablak@gmail.com ohusa E-mail: bohusbtszentes@gmail.com, sab bla www.bohusablak.hu

Bicaj Szalon Szentes, Ady E. u. 9. (Közgével szemben)

Tel.: 63/311-7844

Kínálatunk: ár, gyermekkerékpár, réékp pár, kempingkerékpár, kpá pár, túrakerékpár, ng kkeré r tracking kerékpár, uvvázass kerékpár, aluvázas teles szk teleszkópos kerékpár, MX Cruiser BMX, típusokból választhat.

Kiegészítõk: gészítõ ítõk ratás túratáskák, kilométerórák, fejvédõk nyergek, fejvédõk, lakatok, zselés villogók, ppumpák, kosarak, pum gy yerm k. gyermekülések, csengõk.

HITEL, EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PÉ ÉNZ ZTÁ • KERÉKPÁRJAVÍTÁS

JÖJJÖN, GYÕZÕDJÖN ÕZÕ ZÕD MEG ÁRAINKRÓL! ÓL!

A gazdálkodó vadászati törvény 79 § ((1.) 1.) bek bekezdésében foglaltak értelmében: méében: fööl használója a vadkárok, valamint am a vadban an oko kében ben kö (1.)) A föld okozott károk megelőzése érdekében köteles söökkentésében a vadászatra jogosulttal egyeztetett, tett, és a károk elhárításáa) a vadkár elhárításában, illetve csökkentésében maas módon mó on közreműködni; köz ra vagy csökkentésére alkalmas ozá zás ves ve ye eesetén a vadászatra jogosultat ultat hala b) a károsodás vagy a károkozás veszélye haladéktalanul értesíteni és tájékoztatni; ntéése ér d let mellett me talá c) a károkozás csökkentése érdekében közvetlenül az erdősült terület található, mezőgazdasági tábla dni aarról, rról hogy az erdősült terület szélétől legalább egaláb ább 5 méter ét szélességben olyan mezőgazazesetén gondoskodni rüljö termesztésre, amely magassága ssá a alapján lehetővé lehe l dasági kultúra kerüljön teszi az erdőből kiváltóó vadd és és vadkárelhárító vadászatát; észlelését alaa szakszerű szaks általi károkozás kár árok tó mértékben és d) az általa agrotechnológiával művelt, a vadd általi ellen a tőle elvárható don védett területeket te ban ellenőrizni; ellen módon a kritikus időszakokban gy értékű érté tékű növénykultúra növ fooko okozottan közreműközr e) nagy esetében, illetvee a fokozottan vadkárveszélyes területen fokozottan köddni a vadkár megelőzése és elhárításaa tekin inte ködni tekintetében; vadállllom járásook alkalmazásával gondoskodni; f) a vadállomány kíméletéről megfelelő eljárások g a mezőgazdasági mező l hogy a vadászatra jogosult ideiglenesen, eiglenesen, vadká áre g) tábla esetén hozzájárulni, vadkárelhárító vadássza enddezés nntart rtás á költségeit költ szatok célját szolgáló berendezéseket létesítsen, ha a létesítés és fenntartás a vadászatra j jogosult fedezi; ten az e törvény törvén végrehajtására kiadott rendeletben e en meghatározott táblák kaszáláeletb h) apróvadas vadászterületen cot vagy va y egyéb, vag egyé g drrias ia ztó tóó eszközt használni. sa során vadriasztó láncot hanghatáson alapuló vadriasztó ója jogosult gosult a vadá vvadállomány túlszaporodása miattt a vadá vvadászati hatóságnál állományszabályozó ozó (2.) A föld használója ét kezdeményezni. keezdeményez vadászat elrendelését sznnálójaa e törvény tö törvé szerinti, rendes gazdálkodás álk ttsé ségéének (3.) Ha a föld használója körébe tartozó közreműködési kötelezettségének k k elhárítására, árít alm mas mó bann fogl laltak ak szakszerű éss a károk csökkentésére alkalmas módon az (1) bekezdés a)-g) pontjaiban foglaltak m tesz tes esz eleget, a vadkárt a föld használójának ak a terhére kell k figyelembe venni. szerint nem ld ha ni kíván nja, úgy az adott növénykultúrábann keletk kkeletkezett tke (4.) Ha a föld használója vadkár igényét érvényesíteni kívánja, vadkáronatkooz – a miniszter által rendeletben megálla apítot – bejelentési határidőn belül az ész szle ra vonatkozó megállapított észlelést követően, b 15 nap elteltével – az egyes növénykultúrákra növénykultúrákraa meghatározott m szakbba – köteles azt a legfeljebb bejelentési időszakban eni. vadászatra jogosultnak írásban bejelenteni. see, enyhítése eny nyh se érdekében érd é rtaani szíveskedjenek. szív A vadkárok megelőzése, a fentieket betartani E Együttműködésüket köszönjük. Pankotai ank Agrár Zrt. Szentes, 2020. április 14.

Elsőre telitalálat! a at Hódmezővásárhely, y, Kutasi út 12.

Csongrád, Fő utca 58.

Szentes, s, Cs Csongrádi songrád út (a laktanyával szemben) l tanyávall sze s

(62) 238-475 8

(63) 481-043

(63) (63) 312-252 312-

TAVASZI AVA VAS AKCIÓ C Ó május 30-ig. CIÓ

10 0% –1 15% –15

KEDVEZMÉNY! VEZ Z

A TELJES S

ÁRUKÉSZLETRE LETR T

EGY Y IGAZI IGAZ AKCIÓ INGYENES N S SZOLGÁLTATÁSOKKAL! A té térség egyik legnagyobb gy yob bb választéka raktárkészletről. vála észzle Nyitva hétfőtől péntekig ekig kig 8–17 8 óráig, szombaton ton 8–12 óráig.


Szuperinfó online ne hirde hi hirdetésfeladás: rdeté de hhirdetek.info.hu ir

2020. 020. április á 30.

3

Műanyag/fa g/ffa a ajtó ajtó, ablak, re redőny, edő ed dő ő szúnyogháló, ún nyogh ny y há garázskapu ka ap Folyamatos akciók! I. o osztályú s

6640 400 Csongrád, Cso Attila u. 73. (kizárólag óla lagg a volt la v lt laktanya la területén)

lemezek le eme olcsón. s só ón

Email: E il iinfo@pentaglass.hu f @ t gla lass ss.h h wwww.pentaglass.hu t lasss.h .hu hu

TRAPÉZAP A P PÉÉZ és CSEREPESEP PE ESES S- 0630 665-0209 66 65 Hódmezővásárhely, ás ói országút 38. Makói w.mec www.mechanikabt.hu o@mech info@mechanikabt.hu

A Bársony István tvá án M Mezőgazdasági ző őga őg g Szakgimnázium ium m

((30) 269-7737, 37,, (63) 37 37, (6 63) 481-161 63

„Nincsen N csen a gyermeknek gyer gy olyan erős vára, a, Mint Min int amikor a az a anyja Őt karjaiba zárja. N Nincs sen őrzőbb őőrz sanyán Nincsen angyal az édesanyánál, ébe g garánál. éberebb csillag sincs szeme sugaránál. nyi sok so lenne, lenn Nincs is annyi áldás, amennyi rdem amennyit az anya meg ne érdemelne.”

PÓTFELVÉTELIT LV VÉTE VÉT TEL LIT hirdet nappali tagozaton

Szentes Város oss Önkormányzata Ö nevében

erdészeti déésze zeet és vadgazdálkodási ágazat gaza aza • agrá agrárgépész gráárg ágazat • környezetvédelmi és vízügyi üggyi yii ágazat ágazat (technikum), • mezőgazdasági gépész szz (sz (szakképzés). sza épzé pzés

minden nden de den en Édesanyát, É Nagymamát am m máá és Kismamát!

Érdeklődni a barsony.szki@gmail.com e-mail címen lehet, Érd ki@g @gm illetve a 70/490-6666-ös telefonszámon. 90-66 90 666 6

IN GAT LAN • Energetikai tanúsítvány an készítése 0/410-2772 Fássy Zoltán. 06-30/410-2772 0, 87 ha szán • Nagytőkén 0,87 szántó, legelő adó. Irányár: Irá rányár: 1.0 075/17 hrsz eladó. 1.000.000 Ft. 93. 30/386-8693. nyteleki ke ertes ház eladó. 30/570•C Csanyteleki kertes 677 6677 ongrá rádon padlásteres szép állapotú • Cso Csongrádon csa salá ház eeladó. lad Bölcsőde, óvoda, iskola, családi orvo rendelő l közel. 2 szobás házat, vagy I. orvosi kemeletig erkélyes lakást beszámítok értékélegyeztetéssel. Érd.: 06-30/471-4310 délután 16 óra után. -es telek lek eladó. • Szentesen 3451 m2-es 30/870-66-84. ás, összkomfortos össszkom mfort • Gádoroson, 3 szobás, képület ette eladó. adó. Te családi ház sok melléképülettel Tel.: 6-30//558 06-30/619-9841, 06-30/558-6508

FAiR-M Ingatlaniroda lanir la nirod A SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉS ÉZZÉS SZ SZÜNETEL ZÜNET ETEL TELEFONOS, S, E-MA EE-MAILES AI MEGKERESÉSÉT ÉSÉ SÉT FOGADJUK A LEHETŐSÉGHEZ TŐS SÉGH MÉRTEN SEGÍTENEK ÍTEN EK KOLLÉGÁINK: Molnár Zoltánné ánn 06-30/678-2536 Dr Geönczeöl Tiborné 06-20/927-4721 Tar Ján János 06-20/616-8856 Mii ÖN ÖNRE számítunk a jövőben, Ön pedig ránk számítson! EZÉRT MOST KÉRJÜK MARADJON ON N MINDENKI OTTHON és böngéssze ze a

www.fair-m.hu weboldalt! alt!

h h • Kis kertes házat, házrészt vagy lakást ntesen 30 keresek Szentesen. 30/870-3275.

SZENTES ES • 7,9 M Ft Csillag utcai, utc , 49 m2-es, 2 szoáz. 20/9 27-4721 bás, belső portás ház. 20/927-4721

száán • 3200 m2 szántóföld eladó Szentesen, a Nagyhegyen. 30 30/472-4992.

s, 2 szobás s • 12,9 M Ft 53 m2-es m2-es, téglalakás. 27-4 1 20/927-4721

• Szentesen zártkertek eladók: 18073 1 tulajdoni hányad, 0,0292 ha, irányhrsz, 1/4 60.00 18097 hrsz. 3360/355560 tulajár: 60.000, doni hány hányad, 0,0076 ha 20.000, 18103 hrsz, tula 0, 1/1 tulajdoni hányad, 0,1594 ha 320.000, 88 ha h 18126 hrsz, 1/1 tulajdoni hányad, 0,1288 2 ulajdo ni 270.000 Ft, 18127 hrsz, 1/1 tulajdoni hányad, 0,1558 ha, 320.000, 181300 hrs hrsz, 1/1 tulajdoni hányad, 0,2506 ha 510.000, 60 tulajdoni hányad, 18162 hrsz, 3360/35560 993 hrsz, 36/72 3 0,0055 ha 15.000, 18193 tulaj335.000 18203 doni hányad, 0,1656 ha, 335.000, jdo hányad, 0,0777 0,0 hrsz, 504/751 tulajdoni ha, 5 160.000, 18204 hrsz, 504/751 tulajdoni 134 ha 230.000, 230. hányad, 0,1134 19801/6 hrsz, tula ni hányad, 0,0837 0,08 0 1/1 tulajdoni ha 1.800.000 d.: 30/386-8693. 3 0/386-8693. Ft. Érd.:

3,5 M Ftt Nagypaté úti, 105 m2-es, 3 • 13,5 obáás ház. 30/6 678szobás 30/678-2536 ss utcai, második emele• 14,3 M Ft Kossuth t 58 5 m2-es, 2 szobás lakás. 20/927-4721 ti, • 15,8 M Ft Nagyörvény utcai, 129 m2-es, 4 szobás ház. 30/678-2536 cai, második áso • 18,5 M Ft József Attila utcai, églalakás emeleti, 67 m2-es, 2 szobás téglalakás. 30/678-2536 s, 3 szobás szo zob ház. • 18,9 M Ft 140 m2-es, 20/927-4721 CSONGRÁD GRÁ RÁD • 3,8 M Ft Bokros-Tanya, kros-Tanya 48 m2-es, 2 szobás tanya + 1,55 ha fö föld. 20/927-4721

Sz • Szentesen, műút mellett, összkomforto tanya eladó. 70/776-1910. tos

m2-e 2 szobás, komfortos • 5,7 M Ft 66 m2-es, tanya + gyümölcsös. 20/616-8856 KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEK KÖR • 1,5 M Ft Derekegyház tanya, 62 m2-es, 2 szobás ház. 30/678-2536

• Szentesen, az Ady E. utcán 3 szobás, egyezfelújított családi ház eladó, vagy értékegyezeke 70/ tetéssel 1,5 szobás lakás érdekel. 70/2199715.

• 77,5 ,5 M FFt nagymágocsi, 82 m2-es, 3 szoba szo + nappalis ikerház. 20/927-4721 Ingatlankínálatunk bővebben In a www.fair-m.hu weboldalon.

fó liák eladók Szentesen, az • Fűtöttt fóliák lonapa par 30/4 45 Ilonaparton. 30/454-6243.

Szabó Zoltán n Ferenc Fer F re c polgármester mest ste

• Szentesen, a városközpont közelében ében 7 dó 705 m2 építési telek kész tervvel eladó. 20/458-8126.

• Eladók Csongrádon 0,3056 ha zártkerr3, 77914/2. /2 tek borospince épülettel hrsz: 7913, 0/38 6Irányár: 2.200.000 Ft. Telefon: 30/3868693.

• Sze Szentesen házrész eladó. 30/6569122.

Szentesi Tiszaszigeten vagy a FelsőF ket vásárolnék. vásárolnék. + Kurcán vízparti telket +3630/845-1730

1,9 hektár ártéri erdő, ő, vízpa vvízparthoz ar eté tén eladó. elad 30/ közel, Szentes külterületén 646-8914.

éére keresek erese • Német partnereim részére ara ót. 30/282családi házat, tanyát, nyaralót. 9225.

ze • Szentesen, a Mágocsi úton kertes ház ela eladó. 30/483-9861.


Szuperinfó online linne hirde hi hirdetésfeladás: ás hirdetek.info.hu

4 • Eladó földterületeket keresünk resünk ügyfeött). Tele efon: 30/308leink részére (5 ha fölött). Telefon: 4616 ekerített zártkert zártker eladó. • Szentesen be bekerített 30/9559-789.. tess központjában közp po ban 1 szobás, IV. • Szentes ak eladó vagy hosszú távra emeletii ppane panellakás dóó. 30/367-4887. 30/336 kiadó. • 1 sz szobás kertes, gázos, külön bejáratú házrrés eladó. Ár: 5,2 mFt. Tel.: 30/505házrész 997 9973. ázs • Szentesen, az Erdei F. utcában garázs eladó. 30/637-6739. ábann 622 • Szentesen, a Kolozsvári utcában m2-es telek eladó. 30/637-6739. • Szentesen, a Korsós sor elején 1300 adó (megosztható). (meg m2-es építési telek eladó 30/637-6739. • Szentesen, a Kertvárosban 2 szoba + dsz hallos, földszinti lakás eladó. Tel.: 70/3312435. ntesen, a központhoz közp • Szentesen, közel, főút mellettt nagyy telekkel kertes ház eladó. állalkkozásra alkalm Vállalkozásra alkalmas. Érd.: 11-14 óráig. 63/790-579. 63/790-579. nteseen fürdőhöz közel, 3 szobás, • Szentesen ppolgá jellegű családi ház eladó. Tel.: polgári 06--30/ 06-30/182-5195 • Nagymágocs 016 hrsz-ú út eladó. 93 Irányár: 2.300.000 Ft. 30/386-8693. • Szentes központjában 2 szobás ház en mego oldás érdeáron alul eladó, vagy minden megoldás kel. 30/615-9328. szig etelt • Szentesen hőszigetelt 3 3-03. eladó. 70/366-43-03.

kock kockaház

sfü ürdőn, n Parkk utcában, utc • Gyopárosfürdőn, 3400 errt eladó. eladó Ir.ár: 1,5 M Ft. Tel.: m2-es kert 772-2559 06-70/772-2593 S Szentes ese a Nagyvölgy-soron 609 • Szentesen, m2-es lak lakóház, udvar eladó, vagy egy egybás földszinti lakásra cserélhető. Apponyi szobás téren 1,5 szobás, földszinti, erkélyes lakás azonnal beköltözhető állapotban eladó.. Irányár: 18 MFt. Érd.: 30/56-51-408. att, házház • Szentesen eladó családi házat, 9 részt keresek. Tel.: 06-30/182-5195 zob bás nappalis, na napp • Fábiánsebestyénen 2 szobás, rtás családi csal dupla garázsos, nagy portás ház -828 eladó. 30/854-1605, 30/904-8288. n, a központban földszinti, 49 • Szentesen, ot t lakás eladó. Irányár: 17,2 m2-es, felújított 75-5237 MFt. Tel.: 30/375-5237 grád n, a Bacsa dűlőben, a Tisza • Csongrádon, közelébenn 550 n.öles tterületen szép kis araló eladó. elad adó. Érdeklődni: É nyaraló 63/311-604. • Csongrádonn 2 szobás családi ház kedvezző áron eladó. eladó Tel.: 06-30/182-5195 vező Földdte at • Földterületek: Kisrét, Bokros határ é Jováki-parti eladók. 06-30/2542554közelii és 3998 szobáás • Szentesen, a Klapka utcában 2 szobás efon: 70/45 ház nagy telekkel eladó. Telefon: 70/4593609. grádon, 2 ha szőlő, szőlő 2 • 4,5 ha szántó Csongrádon, on eladó. ela . Érd.: Érd. 30/414ha szőlő föld Bokroson 3986 edésre és állattartásra alkal• Méhészkedésre dó kövesút mellett. 30/285mas tanyaa eladó 1168. Szenteese belvárosi, kétgenerációs, • Szentesen ern, új ú építésű ház eladó. Tel.: 06-30/ modern, 182-5195

750 m2 bekerített különálló állló terület terü gyy parkolóval, park rko komplett irodával, nagy ú mellett központi kamerával a 45-ös út dó Tel: +36autókereskedésnek kiadó. 76 20/916-1176

A Szemu Metál Kf Kft. szentesi üzemébee ker keres res

• Csongrádon ádon albérlet albérletet keresek, egyálleg en igényes. 1 helyiség is elég. talán ne legyen orlattal rrendelkező 65 éves 30 évess gyako gyakorlattal polónő vagyo v ápolónő vagyok. Bármilyen házi munkát válalok. 70/428-3067. 70/428-30 lalok.

munkatársakat rsakkat egymûszakos e ûs r dbe rozsdamentes és rendb munkarendbe céll konténerek kon onté acél gyártására. Szaktudástól Szak ktu függõen nettó 1500-2000 Ft órabér, utazási, lakhatási támogatás. Érdeklõdni: 30/576-0376 Ér 6

• Szentesen Szentesen, a Bocskai utcában egy szokon bás,, konyhás, bútorozott házrész kia kiadó. 0/2688 70/268-36-27. ye • Nagyhegyre rendben tartásért egyedül 354álló személyt keresek ott lakással.. 70 70/3545320. (Farkas) mfort és villany villa • Nagyhegyen összkomfort dó. Telefon: efon: 70/354 4-53 nélküli albérlet kiadó. 70/354-5320. Böökényb ben tégl ttéglaépítésű • Csongrádon,, Bökényben lső em me mo társasházban,, els első emeleten, most felújított be ez kétszobás, beren berendezett, egyedi mérőórás azzonnal beköltözhetően, b lakás, azonnal hosszabb k távra (házi ked kedvenc mentesen) kiadó. Érd.: -20 ór kö 16-20 óraa között: 06-20/457-1973 • 1,55 szobás bútorozatlan panellakás május 1-től kiadó gyermektelen párnak Szentesen, kaucióval, számlaképesen. 3 30/9637-587. gaarázs • Központban több szobás ház, 2 garázs é kétszobás házrész kiadó. Tel.:: 30/71530/715és 6879.

• •

ÁRUTERÍTŐ RÍTTŐ munkára ára keresek k kocsivez gépkocsivezetőt AGR AGRO-DARA RO-D Kft. Cso Csongrád ong

Tel.: 06-70/3100-837 7

PARKOS KO OS

mellettt garázs • Szentesen, a Hungerit mellett kiadó. 30/883-5860.

MUNK KA • Csongrádi ádi Kenyérgyár Kenyérgyárba délutáni-éjunkavéggzésre sütőipari süt szakai munkavégzésre betanított kö re mu katár munkakörre munkatársakat keresünk. entkezni sz zemé Jelentkezni személyesen: Csongrád, Szegedi úút 27. szám ala att hétfőtől-péntekig, 13:30 alatt órátó tól - 14:00 ór órától óráig lehet. • Belfö öldi és nemzetközi szállításra C,E Belföldióriá e k. kategóriás gépkocsivezetőt felveszek. 676. Kezdők is jelentkezhetnek. 30/9551-676. (Pap László).

HEGESZTÕ ESZT Z ZTÕ Õ LAKATOS KA ATO TOS OS S

munkára keresünk k resüünk kere onca caveez tői targoncavezetői gávval al rrendelkező vizsgával érrfi mu m férfi munkatársat, entees munkahelyre. szentesi

Jelentkezni: hétfőtőlpéntekig 8-16 óráig 30/648pé 8104-es telefonon. – Bohus és Tsa Bt. –

A HUNGERIT RIIT Baromf R Baromfifeldolgozó f és s Élelm Él Élelmiszeripari misz sze Zrt.

felvételt fe fel lvé hirdet

VILLANYSZERELŐ V IL ER RE ELŐ munkakör betöltésére etöltésé Feltétel: éttel: • villanyszerelő vagy villamosipari ipari ri tech technikusi h si végzettség, v • felhasználói szintű számítástechnikai ismeret, ítástec ech • 3 műszakos munkarend nd vál vállalása. állal • szakmai ta tapasztalat

El Előnyt lő jelent: • szentesi lakhely.

Azz önéletra önéletrajzokat kérjük az alábbi címre eljuttatni: tni: HUNGERIT H UNGERIT Zrt. Humánpolitikai Főosztály sztá ály 6600 Szentes, zente es, Attila Att u. 3. vagy e-mail: palyazat@hungerit.hu az zat@ @h Érdeklődni a 63/510-544 telefonszámon Érd záámon le llehet.

• Csongrád központjában 35 m2-es garzo lakás eladó. 8,5 M/Ft. 06-30/29-68zon 334

A HU HUNGERIT Baromfifeldolgozó H fe arri Zrt. és Élelmiszeripari

annya, 1.99 • Szentesen eladó 1,5 szobás tanya, M Ft. Tel.: 06-70/465-7020

felvételt hirdet hird det

MÉRLEGJAVÍTÓ ÉRLEG EG

eladó hrsz: • Szegváron 7,6775 ha legelőő eladó, t 30/3863 062/47, irányár: 8.000.000 Ft. 8693. Naagyhegy • Szentesen, Nagyhegyen eladó 1893 m2-es telek, nagyy gazdasági épülettel 6.5 M 0/4 5-70 Ft. Tel.: 06-70/465-7020

BÉ ÉR RL LE E M É NY • Albérlet lbérlet kiadó kiadó. ó. 330/270-35-03. Bökényben • Bök kényben aalbérlet kiadó. Érd.: 15 óra 06-330/2 után 06-30/271-3725 gr • Csongrádon, a Fő utcán igényes lakáss kiadó. 70/94-33-188. ős • Csongrádhoz közel tusolós fürdőszoanya kiadó. k bával, inverteres klímás fűtésű tanya Tel.: 06-30/9-076-977 -95 60. • Albérlet kiadó. 30/221-9560.

munkakör mu unkakör b betöltésére Elvárások: E elektronikai onika kai va vagy mechanikai ec műszerész tapasztalat, ztalat, felhasználói haszn nál szintű számítástechnikai ismeret, et, 2m műszakos űsza munkarend vállalása, öná álló munkavégzés. önálló nt: Előnyt jelent: orla at. • hasonló területen szerzett gyakorlat.

• • • •

Pályakezdők jelentkezését kez zés sét is várjuk! Az ön önéletrajzokat az iskolai végzettséget ett ttsé igazoló okiratok másolatával és a fizetési igény megjelölésével é öléssével kérjük az alábbi címre eljuttani: HUNGERIT Zrt. Humánpolitikai Főosztály Hum H 6600 Szentes, Attila u. 3. 3 vagy e-mail: palyazat@hungerit.hu eri u

2020. április 30.

Távközlési iparban ban dolgozó fővállalkozó oz cég

KIVITELEZŐ KIV K Ő munkatársakat keres mu es

Feladatok: ladatokk: – vezetékes v zlés hálózatok és vezeték nélküli távközlési kkivitelezése, kivi vitel – távközlési berendezések te telepítése. vkö elepíté Elvárások: – B kategóriás jogosítvány, ny, – számítógépess iismeretek, meretek, k – csapatmunkára való alkalmasság. raa va aló alkalm Miért érdemess csatla ccsatlakozni lako ozn hozzánk? – Szakmai fejlődést, támogatjuk, fejljlődé é továbbképzést ov tjuk, – versenyképes nyké ép jövedelem, – pályakezdők lya yakez ezd jelentkezését is várjuk.

Munkavégzés unk helye: országos ág s munk munkavégzés kav ajjzok okat at a következő Magyar nyelvű önéletrajzokat ealla las@ @ eta e-mail címre várjuk: allas@metalcomzrt.eu A HUNGERIT Baromfifeldolgozó arom omfi fif zerip Zrt. és Élelmiszeripari

felvételt lvé hirdet

KARBANTARTÓ B BANT LAKATOS ATO AT TOS S munkakör betöltésére mu

azonnali kezdéssel. a sel. se Elvárások: • sz zakirányú vvégzettség, szakirányú • 2, 2 ill illetve letve 3 műszakos munkarend vá vállalása. Előnyt jelent: ellent: • hasonló területen szerzett gyakorlat, lat • hegesztő vizsga, • fémipari alapképzésben szerzett jártasság, zett járt rtasság, • AWI-hegesztő vizsga, • felhasználói szintű ű számítástechnikai mítástech hnika ismeret.

Pályakezdők ők jelentk jelentkezését is várjuk! Az önéletrajzokat azz iskolai iskola ai végzettséget vé égze igazoló okiratok k másolatával m ény ny me eg ölésé re e eljutta és a fizetési igény megjelölésével kérjük az alábbi címre eljuttatni: U ER Zrt. Humánpolitikai Főosztály UNG ály HUNGERIT ze entes, Attila A @h ngerit.hu 6600 Szentes, u. 3. vagy e-mail: palyazat@hungerit.hu


Szuperinfó online ne hirde hi hirdetésfeladás: rdeté de hhirdetek.info.hu ir • Állatgondozót (sertés) keresek ott 74, lakással. (Plaveczné). Tel.: 06-30/676-3474, 06-30/306-7005

A Pankotai Agrár grár ár Zr Z Zrt Zrt. t kistôkei sertéstelepére erttéstelepéére

lyka epére férfi • A Partiz 2000 Kft. pulykatelepére nkaidőben: munkaerőt keres. Érdeklődni mun munkaidőben: 06-30/143-8364

SERTÉSER RTÉ RT RTÉ TÉSS GONDOZÓT GO OND ON N

nyo yok po os dás ter• Ingyenes kiadványok postaládás táársat keresünk. ker jesztésére munkatársat Jelentntkezess@ kezni lehet: jelentkezes@teli-talalat.hu vagy étköznap 7-8 óra között a telefonon hétköznap 8-038 tele 06-62/468-038 telefonszámon. (Rensz Kft.)

keres felvételre. ker

üli jjövedelmet garantáló, kon• Rendkívüli kurenciamentes tevékenységhez vállalkozó partn partnereket keresünk. Tájékoztatás: www. kekmad kekmadarfeszek.webnode.hu

Érd.: a 30/619-6373-as telefonszámon lehet.

ÉPÜLETKARBANTARTÓ TK RT TÓ T m munkatársat mun keresünk nk szentesi szent munkahelyre. ly yrre

Követelmény: Kö t lakatos szakmában kmáb ába és csõszerelésben csõsz sze jártasság, hege hegesztõvizsga, es számítógépes alapismeret. Jelentkezni: hétfõtõl-péntekig 8-16 óráig a J õl--pénte 30/648-8104-es telefonszámon. lefonszám (Bohus és Tsa Bt.) A Szentesi Gabona Szövetkezet et gab gabookatá naszárító, -tároló telepére munkatáre sat keres májusi kezdéssel. Feladatsztítóber körök: szárító- tisztítóberendezés és és, karbantartás. karb rakodógép-kezelés, unk időben a Téglagyári Té Jelentkezni munkaidőben 06/30/5 út 1. sz. alatt, vagy a 06/30/556-80-17 ehet. számon lehet. Megyei egy gyei napilap n kézbesítésére kéz munkatá ársat kere esün Szegvár területére. társat keresünk Tel.:: 06-70/522-9868 70/ munkaidőben Gu (Guker Kft.)

A szent szentesi sz ntesi Lajth Lajtha László Alapfokú M Művés szeti Iskola IIsk egész állású karbanMűvészeti tart t munkakörbe nk tartói keres munkatársat délutáni munkarendbe. Az önéletrajzoail kat az info@lajthaszentes.hu e-mail címre várjuk. Kunszentmártonban történő rtéénő munkateherg rgépj pjárm végzésre keresünk tehergépjárműkateggóriá jogosítjogoosít vezetőt. Feltétel: C kategóriás előőny: nehézgépken ép vány (GKI kártya),), előny: ány. Jelentkezni Je Jele zelői jogosítvány. a vacsi@gm mail.co e-mail címen, hegy77kft@gmail.com 066-30 telefononn a 06-30/387-4565 számon. Bolti eladót felveszünk Szentesen, a Dam Damo ABC-be. Érd.: 30/524-5987 (Peppe (Peppers-Gold Kft.) • Mezőgazdasági ező ág gépszerelőt, traktorost keres. 30/967-7700 (Mikro-Gárda rdda '09) • Mezőgazdasági ág szarvasmarha smarh a mellé gulyást keres ott lakással. 30/967/96 7700 (Mikro-Gárda '09.).)

un • Papri Paprikaa növénymu növénymunkára csak női kaeerőt keresek. k 70/ munkaerőt 70/611-7954 (Pataki) Fó Fóliába a, pap prik • Fóliába, paprikához értő női munkaerőt ke k egész sz évre. Tel.: 30/399-44-73 keresek (T rö (Török). • Járművek felépítményének gyártásáeő ban, emelőgépek javításában jártas szerelőmbereket, illetve lakatos, -hegesztő szakembereégz el. Érd.: ket keresünk szentesi munkavégzéssel. +3670-418-9193. (Hydrotest Kft.))

férrfi • Csanytelekre kertészetbe női és férfi munkaerőt veszünk fel. Szakképesítéss ne nem feltétel. Szállást biztosítunk. 20/467-0993 (Margaréta ev.) aprikába női nő munka• Szentesen fóliás paprikába kné 30/442-9696. 30/442-969 erőt keresek. Sebőkné gzettséggel rendelkező, re • Középfokú végzettséggel díjas koll légan keresek ügyintéagilis, nyugdíjas kolléganőt e. 30/261-9617 3 261-9617 (Kóczán (Kó Kóczá J.) zésre. ogo gosítvvánnyal rendelkező, ren • Jogosítvánnyal munkájái s kőm műve vagy kőművesmukáraa igényes kőművest, h értő ért rtő személyt mély t felveszek szentesi munkahoz végzés 30/602-7683. Tóth Bence. végzésre. • Bútorüzletbe rakodó és eladói munkára férfi dolgozókat keresek. Jogosítvány előny. 20/398-90-70. (Harmónia Bútorüzlet) ek Csernus. ser • Fiatal bejárónőt keresek. 30/893-9116. paprrikate rmessz• Időszaki munkára paprikatermeszót kerese kkeresek. k 30/566566 téshez női munkavállalót 5958 (Bugyi János) iábaa helyi hely munkaerőt kere• Szentesi fóliába 9680 (Balogh (Bal sek. 30/232-9680 S.)

S ZO LG LGÁ LTA TÁ S • Szentes Taxi. Városon belül bárhonnanbárhova m max. 700 Ft. Tel: 30/4-50-60-50. • Kis kert kertek rotálását vállalom. 30/6129 908. 6908.

Csongrádon gyártósorra gépkezelőt ezelőtt ető gyakorlat yakorlat keresünk. Targoncavezetői 70/779-8 műszaki érzék előny. Érd 70/779-8287 (Hun-Pet Kft.)

zi• Festést, mázolást, tapétázást, hősziget getelést vállalok, bútormozgatással, rövid hhatáridővel, azonnali kezdéssel. Olcsón. són. Szentes környékén is. Hívj, megegyezünk! 30/3219-168.

Villanyszerelőket keres k s B kategóriás kere szze jogosítvánnyall és szerelési tapasztantesii ttelephelyű cég. lattal szentesi -Komffort Kft. Érd.: 30/219Agrotech-Komfort @ag 2823, info@agrotk.hu

fürdős • Vízvezeték-szerelés, új fürdőszobák lújítása, csat elkészítése, burkolása,, fe felújítása, csatornámunkák ák, hegesztések, hegesz zás, fémszerkezeti munkák, raszok javítása, avítás újak vaskapuk, ajtók,, teraszok ámlaképessen), rövid határidőkészítése (számlaképesen), vel. Érd.: d.: 330/249-7855, 249-7855, 30/970-1558 300/97

Keresü Keresünk: nemzetközi sofőrt német vtudá nyelvtudással, németországi bejelentéssel. ÉÉrdeklődni lehet Roba-Tisza K Kft-nél. Csongrád, Bútorgyár u. 1. A szentesi Eurotáp Kft. berekháti telepére villanyszerelőt keres. Előny: mes zőgazdasági területenn szerzett tapasz77947 talat. Érd.: 06-20-4777947

• Tetők cserétők javítását, jaavítáását, szélfogódeszka szélfo erepek ek he jét és kkúpcse kúpcserepek helyreállítását vállalom. 70/2 /219-188 70/219-1864. •M Mindenféle tetők javítását, áthajtását, ker kerti kiülők készítését vállalom gyors határidővel. Telefonszám: 70/219-1864, 70/7840412. min • Tetők javítását, áthajtását, val valamint alom m gyo ors viharkárok helyreállítását vállalom gyors szerz rzéssel is. határidővel, akár anyagbeszerzéssel 4. 20/558-7827, 70/219-1864.

Duguláselhárítást rítást rövi rövid hatá határidővel, nc al vállalokk Szentesen Szen garanciával és vonkörzzetében, hétvé ég záskörzetében, hétvégén is. Dányi zló. 30/785-6431. 330/7785-6 László. Reedőny reluxák, szúnyoghálók javíRedőnyök, tá tását, készítését, gurtnik cseréjét válllalom. Tel.: 06-70/248-2987, 06-30/ 734-6255 Vállalunk fertőtlenítést, felújítás újítá tás utáni ut háázak, lakáápiperetakarítást, családi házak, odák ák, vendéglátó veen átó sok, társasházak, irodák, an anok ttakarítását egységek, apartmanok zerresség vagy igény napi, havi rendszerességgel 57--4728. szerint. 30/957-4728. Szőnyeg, szőnyegpadló és kárpit tisztítá ása. Telefon: T títása. 30/958-8916, 30/6260096 0964 Cseerépkály Cserépkályhák (új, bontott) beépítése, új újrarakása, karbantartása. Telefon: 062 0620 978-3962 • Veszélyes fák kivágását, koronaigazílok Tel.: 06-20/ tást és erdőgyérítést vállalok. 622-2492 zintes falszigetelés get • Talajvíz elleni vízszintes énő bef efűzését vállav fűrésztechnikával történő befűzését yogfaln l TTelefon: lom tégla- és vá vályogfalnál. 5 7 06-30/935-6527 l m! Tetők javítás á áthajtását, • Figyelem! javítását, ezését ét, fól liázás szegélyezését, fóliázását,bádogozását, és új észítését vállaljuk. váállal tetőkk kés készítését Referenciákkal ndel elkezün vez rendelkezünk.Kedvezményes anyagbeszerzés és. Te f 0670 655-6909. zés. Telefon: E • Energetikai tanúsítvány Szentesen és C Csongrádon. Tel.: 06-20/805-7847 zige ést • Palatetők javítását és tetőszigetelést vállalok. Telefon: 0670 655-6908. ő őszigete telő• Bádogos-, tetőfedő-, ács-, hőszigetelőott csa cs na munkát vállalunk. Horganyzott csatorna adíjjaal. Cs 2390 Ft/m anyaggal, munkadíjjal. Cserepes itelezé zése palatetők lemez, tetőfedések kivitelezése, kül színes, színes s felújítása bontás nélkül mintás zsinés terjedelmes terjede t dellyel. Hőszigetelés színválaszÉrdekklő téka 8900 Ft/m2. Érdeklődni: Varga Róbert, 30/318-1618. Ke • Kerítések, kapuk készítése, talajfúrás. efoon: 06-3 Telefon: 06-30/265-2305 Tetőszigetel • Tetőszigetelést vállalok. Telefon: 0670 65 6909 655-6909. Vá k kőművesmunkákat, tetők • Vállalunk javvításá kémények készítését, helyreállítá-javítását, vály v sát, vályogépületek speciális felújítását, térkövezést, burkolást, kerítések készítését. S fon 0630 184Szakemberrel könnyebb. Telefon: 1587

Női munkatársat keresünk keresü sünk csomagoló csom Csoongrád lakos, lakos rugalmunkakörbe. Csongrádi id eosztás előny. eelőny 06-30/342mas időbeosztás (H Hun-Pet Kft.) 11888 (Hun-Pet

öztet etés • Szállítást, költöztetést vállalok. ztoosítok. 30/9752-490, Rekeszt, dobozt biztosítok. 30/482-1120.

sá vállaljuk alpin alp • Veszélyes fák kivágását 553-643 432 technikával. Tel.: 06-70/553-6432

• Cso Csongrádi songrádi ruh ruházati ház üzletbe, állandó női mu unkaer keresünk, esü munkaerőt mindennapi munkára. Vég t Végzettség előny, de nem feltétel. Előny: ccsongrádi so vagy környéki lakhely. 1000 Apró Használtruha: 06-30/628-4491

(klíma, kklíma,, hűtő-, hűt mosó-, mosogatógép)

Háztartási gépek H

szé zékek k, hintaszékek hintaszéke felújítását, • Thonet székek, átt, antikk bútorok búttorok felújítását, fényenádazását, vállaloom. 20/808-8045. /808-8 zését vállalom.

re lkező • Szakmai tapasztalattal rendelkező s hegesztő, he esz csoportvezetőt valamint lakatos, sze zereléésekszerelő munkatársat és helyszíni szerelésekvú re szerelésvezetőt keresünkk hosszúú táv távú 444-2556 56 (Molnár olnár munkára.. Érd.: 06-30/144-2556 Nelli)

0630 868-2946 06 6

elvvényre ssofőrt keresek. • Gabonás szerelvényre 0/2269-68 683 (Agárdi Trans Tel.efon: 06-30/269-6838 Kft.) b • Kereskedelemben jártas, nyugdíjas ölg 6 órás munkát keres. Tel.: 30/85-42hölgy 933. 193. Csong • A Csongrád Megyei Gesztenyeliget thon derekegyházi dereke Otthon telephelyére segédáposzzoc. gon ló, szoc. gondozó-ápoló, nagymágocsi telephely alóhelyére szakács munkakörbe munkavállalóka keres. k get. kat Önéletrajzokat a gesztenyeliget. szg szgyf@gmail.com email címre kérünk.

JAVÍTÁSA JAV

hétvégén hét tvégén is. Hibabejelentés:

állalok . Tel.: Tel. 30/976-83• Fűkaszálást vállalok. 67.

F Festő csa • Festőcsapat munkát vállal. Tel.: 30/ 727-0 82 727-0828. T • Trapézlemez-tetők készítését vállalo Telefon: 0670 655-6909. lom.

Árnyékolássttechnika és nyílászárók • ABLAKOK és AJ AJTÓK, TÓK • egyedi faa ny nyílászárók yílászárók forgalmazása, beépítése, íté ése, • alu-- éés mûanya mûanyag yag rredõnyök, edõ dõnyy, farelux • faredõny, fareluxa, harmonikaajtó, alagffüggö gön szúnyogháló, napellenzõ, pelle • szal szalagfüggöny, • ro olós szúnyogháló. rolós

BAJCZÁR SÁNDOR SÁN NDO

Szentes, Gilicze A. u. 31. Tel./fax: ./fax: 63/4 6 63/444-438, 30/48-77-208 tel.hu • www. .ba E-mail: rolo-roco@invitel.hu www.bajczararnytech.atw.hu

•V Vállalom álla új tetők készítését, bádogos-, ác csm ácsmunkát, tetőfelújítást, széldeszkázást, jav javítást, Lindab -lemez felrakását akciósan, es. anyag + munkadíjjal. Kiszállás ingyenes. 06-30-375-9762. vesm mun• Hőszigetelést, kisebb kőművesmun0/3899kákat vállalunk. Telefonszám: 06-30 06-30/3896762 ág gást váll • Permetezést és fűvágást vállalok. Tel.: 70/416-7553. nk kákat, ttérkövezést, hi• Kőművesmunkákat, degburkolást vállalokk sszámlával Szentesen /976 és környékén. 30/976-85-83. F • Fűkaszálást, bozótirtást vállalok korkt áron Szentesen Stihl fűkaszával. rekt efon: 30/367-1151. 30/36 Telefon: • Régi tetők javítását, új tetők és teraszok készíté készítését, szigetelését, áthajtását, lapo lapos tetők szigetelését vállaljuk rövid határidő őn belül. b időn Telefon: 06-30/776-9997 • Szobafestést, mázolást vállalunk 4 fős brigáddal. Igényes, precíz m munkavégzés, on: 06-70 korrekt árajánlattal. Telefon: 06-70/6786256 ozo ások, eresz • Verébdeszkák, dobozolások, ereszek készítését, tetők t hosszabbítását, tűzfalakk készítését, ozását vállalj vvállaljuk számlakételjes körű bádogozását efo 06-30/833-3196 06-30/833-33196 pesen. Telefon: etőőfedő dő, bádogos munkák, vala• Ács-, tetőfedő, ázzások javítá ja ása. Telefon: T mint beázások javítása. 06-20/9870903

SOS S redőnyjavítás: re gurtnicserék, reluxa xa, szúnyogháló, fa redőnyök. Akár m még ma! Zomborcsevics Gergő Tel.: 30/718-7381 Tetőjavítás. Széldeszkák cseréjét, réjéét, fesfessát, ereszcsaereszc e zc tését, kémények felújítását, m.. Tel.: Tel 06-20/ 0 torna készítését vállalom. 7-77851 299-2233, 06-70/287-7851 Ásógépezés, rotálás, álás, gazos ga területek 87 zúzása. 30/638-6487. Fűkaszálás, asszálás, bbozótirtás, területrendeés, favágás, ágdarálás. á zés, Elhanyagolt területt tisztítása. tisztítása +36-30/883-99-08 Házttartá gépek, hűtőgépek javítását Háztartási llalo 25 év tapasztalattal. Sánta vállalom ZZoltán 20/981-7395. LAKÁSFELÚJÍTÁS, tetőfedés, s, bádogomű es, festési zás, ereszcsatorna, kőműves, beszerzéstől a munkák. Alapanyag-beszerzéstől omborcssevic Gergő kivitelezésig! Zomborcsevics 9-2 3 Tel.: 30/429-2343 Tetőjavítás. vítás. s. Tető Te ő átrakását, át átra kúpok ését,, széldeszkák szél ák cseréjét, ereszkenését, csator orna készítését vállaljuk. Tel.: csatorna 006-30/832-7025, 6-30/ 06-20/299-2233

REDÕNY Y

Harmonikaajtó, szúnyogháló, háló ló, szalagfüggöny, reluxa, uxaa javítások, gurtnicsere, re, áts átszabás. tsz

Műanyag ny nyílászárók yílás sz garanciával! ciáv Ingyenes felmérés. g Folyamatos akciók! olyam o 06-30/374-2606 0 06-30/3 Hétvégén is! Hétvé plesoka55@gmail.com p ples

DDUGULÁSELHÁRÍTÁS DUG ÍTTÁS garanciával •

Kiszállási díj 0 Ft, vidékenn is.

Csőkamerázás, nyomvonal- és hibabehatárolás.

Szennyvízvezetékek n nyvíz teljes jes kör körű kö cseréjét, javítását ja avíttás vállaljuk.

Németh István Néme

• Cserebökényi állattartó a ttartó telepünkre te os munkatárs megbízható, nappalos munkatársat kerevag egyéb gé sünk. Traktoros vagy gépkezelői d.: 30/6 96-71-10 (Ecserismeret előny. Érd.: 30/696-71-10. yi Kft.) Cserebökényi

iáb paprika ápolásához, szedésé• Fóliába, 4. hez értő személyt felveszek. 30/617-8724. á á Éva) (Fábián

Szobafes Szobafestés, mázolás, glettelés, javíttómunkák, ómunk hőszigetelés. 20 év tapaszzákkkal talattal, elérhető referenciamunkákkal (F ítás), (Facebook: Színvilág.lakásfelújítás), számlaképesen, rövid határidővel.l ún Elérhető időpontok júniustól 30/440sffelujitas@ 0644, szinvilag.lakasfelujitas@gmail. com

5

Benyó Dániel

2020. 020. április á 30.

0630 8800-510 0630 0 0630 455-1090 0 06


Szuperinfó online linne hirde hi hirdetésfeladás: ás hirdetek.info.hu

• Gyümölcsfák permetezését ését és fűnyí784. rást vállalok. 30/338-8784. ést tapétázást apétázást vá válla • Szobafestést, vállalunk. 30/814-8656. sm munkát válla alok Tel.: 06-30/ • Kőművesmunkát vállalok. 921-80077 kasszá • Fűkaszálást vállalok Stihl fűkaszával zenntesen. (13 Ft/m2). Telefon: 70/532-60Szentesen. 96 96. K ve • Kőművesmunkákat vállalok, illetve újífestést, mázolást, teljes külső- belső felújí79tást. Régi épületek felújítását. Tel.: 20/9792825.

• 72 éves, szerény férfi egyszerű, gyyszerű,, aasse. 70 zonnyal eltartási szerződést kötne. 70/3067620.

• Toyota Yaris kevés kilométerrel el eladó. eladó Telefon: 06-30/290-0033

EGÉSZ S É ÉG

Á LLA LA T

• Fájó váll,l, nyak, dderék, gerinc, ízületek, idegesség, feszültség, kimerültség? Ha ezek szültség, ki közül bármilyen problémával szembesül, formi en problémá duljon hozzám ozzám bizalommal! bizalomm Relaxáló masszázs (ruhában energiafeltöltés; zs (ru uhában történik); örtén feszültségek csökkentése; lelki béke helyreeszültségeek csö állítása. Adjonn eesélyt magának, és nekem, hogy segíthessek! Tisztelettel: Koczka ho ogy segíth József. 06-30/507-8360 Józs sef. Telefon: T

• Gazdasági takarmányon karm rmányoon nevelt neevel élő és yú sertés tés rendelhető r hasított, nagy és kkis súly súlyú T 06-30/847-4127 6 kistermelőtől.. Tel.:

• Jawa moped eladó. 30/588-4171. 71.

dassági takarmányon, tak • Gazdasági szabad taran nevelt t élő és kopasztott baromfi, tásban nevelt, ngyös folyamatosan fol f gyöngyös kapható. Rendelhető ztot tömött, hízott kacsa. Füstölt kopasztott, sertés kolbász, szalonna, sonka folyamatosan kapható, rendelhető kistermelőtől. Tel.: 06 06-30/847-4127

t, kerítésker erítés• Festést, mázolást, tapétázást, 255 festést stb. vállalunk. 20/979-2825.

F EL H ÍV Á S

állalom. Telefon: T • Beázások javítását vállalom. 0670 655-6908.

• A Szentesi Állat és Természetvédő ész védő t, ajánlják ajánlják Alapítvány kéri az állatszeretőket, önjük. Adószám: Addószá fel adójuk 1 %-át. Köszönjük. 18473865-1-06.

• Ivarérett pávák eladók. Tel.: 30/570/557066 6677

T Á RSKERESÉS K RE KER ESÉ

• Rottweiler kölykök eladók Szentesen. 58 63/314-845, 30/580-17-86.

• Fiatal, csinos, sinos os, csongrádi cs di lány társát 006-30/595-1130 59 keresi. Tel.: 06-30

úúk, szép tollas, to • Barna tojótyúk, 600 Ft/db, lít ssal megren ingyenes szállítással megrendelhető. Tel.: 30-835-11211

nká • Villanyszerelési munkákat, illetve háztartási gépek bekötését vállalom. 12 20/623-4312. estést, má • Szobafestést, mázolást, tapétázást, építőipari munkák munká kivitelezését vállaegyéb építőipari kisvállak akozásomm számlaképesen, lom kisvállakozásommal aranciával. 30/280-8187. 3 /280 garanciával. őművvesm • Kőművesmunkát vállalok. Tel.: 06-30/ 651-7714 Nyí • Nyílászárók bontását és beépítését vállalom m 06-30/531-3232 lalom. xe • Fűnyírást, láncfűrészelést, flexelést, 677 hobbimunkát vállalok. 30/5895-677. llalom vidév dé• Veszélyes fák kivágását vállalom 30/9 ken is, rövid határidővel. Telefon: 30/9386387. szm menteesítés, szagsemszag • Ózonos penészmentesítés, őtleenítés (babav ((babaváró) aváró vegyszerlegesítés, fertőtlenítés zel ellőzést ste ka. Díjtalan D mentesen, szellőzéstechnika. hívás w www pen DIGI-ről. www.peneszeltavolitas.hu Tel.: / 114-2664 (Digimobil), 06-30/29406-50/114-2645 60222 Tetőőm • Tetőmunkát vállalok. Tel.: 06-30/92107 8007 • Nyílászárók utólagos szigetelése, árpasszítása, beállítása, zárcseréje, hősziváryék ékogás mérése. Redőnyök, rovarhálók, árnyékok készít é lók, szalagfüggöny, harmonikaajtók készítévolitasa sa. se, javítása. www.peneszeltavolitasa.hu 50/ 14-2 Tel.: 06-30/294-6022, 06-50/114-2644 (díjtalan hívás DIGI-ről). 8-10 • Kapuk készítése. 30/928-1085. nin szőnyeg, kárpit, matrac, • Alfa Cleaning: rróvizes tis autóbelső, forróvizes tisztítása. www.alfac20/288-391 leaning.hu 06-20/288-3919 tsz t, fűvágást, fűvágás kertrendezést • Fametszést, 30/531- 4247. vállalok. 30/531-4247. Tetőmun nkát vállalok. Tel.: 06-30/591• Tetőmunkát 382 7382 EEzerm • Ezermester mindenféle munkát vállal. 20/3611-30 20/361-3097. esz • Bármilyen bádogosmunkát, széldeszetekázást, javítást, ereszcsatornázást, szig szigetevítást, új ú lést, ácsmunkát, cserepezést, javítást, ez fe elrakás tetők készítését, Lindab-lemez felrakását agbeszerzééssel vállalom akciósan, anyagbeszerzéssel. 06-30/641-7614 kész szítéssét, bádogos-, b • Vállalom új tetőkk készítését, felújíjítást, széld desz ácsmunkát, tetőfelújítást, széldeszkázást, ab-leemez ffelrakást ást akciósan, javítást, Lindab-lemez unk nkad anyag + munkadíjjal. Kiszállás ingyenes. 266-3481 06-20-626-3481. Kőmű vesm • Kőművesmunkákat vállalok, A-Z-ig, ve festést, festté mázolást, teljes külső- belső illetve felújítást. Régi épületek felújítását. 20/9792825. • Festést, mázolást, tapétázást, kerítésfes festést stb. vállalunk. 20/979-2825. űves es• Megbízható brigád vállal kőműveseljees körű munkákat A-Z-ig, régi épületek teljes ást,, térkö felújítását, alárakását, burkolást, térkövesát, kerítések keerí zést, tetők áthajtását, javítását, nya készítését igény szerint, akár anyagbeszeryz is). Tel.: 0630 322zéssel is (előjegyzés 4123. • Szobafestést kedvező áron vállalok. 8. 30/727-08-28. meste kőmű kőműves és tetőmun• Kőművess mester állal. Telefon: Teleffon: 06-70/907-1144 0 kát vállal. eljes körű tetőfelújítást, teető • TTeljes tetőszerkezet et, tetőáthajtást, ttetőáthajtá zet, vállalunk. Telefon: 06-7 0/6788-6 06-70/678-6256, 06-30/389-6762 űv 0/ • Kőművesmunkát vállalok. Tel.: 06-30/ 591-7382

GO ND O ZÁS • Életjáradékot fizetnék nék idős dős néninek énineek vagy bácsinak. Telefon: 06-20/332-3264 6-20/332-3264

nos nő társat keres. 06-30/447• Csinos 71 6571 Ápolt igényes férfi diszkrét hölgyet • Ápolt, keres. 30/720-3740.

Fiatal, céltudatos, szingli pasi keresi kkomoly gondolkodású, csinos és vidám dám m bbarátnőjét. +3670/786-8569 (Viber Vib Viber vagy sms) Fiatalember csinos, fiatal al lányt lányyt vagy ola hölgyet keres tartós kapcsolatra. Tel.: 2-5 06-70/884-12-59

0 00 Ft t/d • Kistestű tyúkok pucolva 10 1000 Ft/db. 30/424-3765.

pos csibe, csibe, m d magyar kacsa, liba • Napos mulard f matosan re endel folyamatosan rendelhető. Szentes, Kéreg u. 17/a 20/375-0780. 20/375-07800 17/a. Tanyyasi tyúkok eladók és tojás eladó. • Tanyasi 30/277-68809 30/277-6809. • Méhcsaládok eladók. Tel.: 06-30/398-5191 utyák • Kuvasz és német juhász kiskutyák eladók. 30/621-0728. jliba eladó. adó. 30/391• 5 hetes, szürke májliba 42-09. ladóók. Tel.: Tel : 06-70/38106--70/ • Puli kiskutyák eladók. 5343

O KT A T Á S Beszédközpontú özpontú ango angol nyelvoktatást lalok. Telefon: Teelefon 06-30/740-0198 vállalok.

eltetés ésű naposcsibe április • Saját keltetésű dó. Szent 25-től eladó. Szentes, Bem u. 6. 63/314246.

M Ű S Z A KI MŰ

ek eladók, e • Méhek NB kereten. Érd.: 06-30/401-7220

• Electrolux lect ro 30/498-8715.

ruhaszárítógép

eladó. dóó.

ősz k• Hűtőszekrény, kombinált hűtőszekrény, fagyasztószekrény, gáztűzhelyy eladó. 30/356-0255. 0 0 Ft-ért eladó. eladdó. • A+++ mélyhűtő 60 60.000 63/785-101.

J Á RM RMŰ MŰ • Készpénzért ért rt bbármilyen utánfutóját, játt, autój át büfékocsiját megvásálakókocsiját, autóját, 0/421-85 rolom. 30 30/421-85-75, 70/424-78-20. fu • Új után utánfutók eladók részletfizetéssel, f használt futó beszámítással. Tel.: 70/4247820. • Simsont, régi motorokat vásárolok. Telef 06-30/479-8803 Telefon: M zines, s • Mercedes 124-es 1991. évj. benzines, k kitűnő állapotban eladó. Irányár: 1.1 MFt. 30/976-8583. aut • Csongrádon, a Félegyházi úti autóbontó nyitva tartása: hétfő: szünnap, kedd-pénbat 8-12-ig. Tel.: 63/482tek: 8-17-ig, szombat: 419. rk rékpárt (Ja • Öreg motorkerékpárt (Jawa, Csepel, ek alkatrészeit alk lkatrészeit vásárolok. stb.) és ezek 3 5-36 06-30/841-35-36 ánfutót vennék venné v • Utánfutót 06-30/290-5850 06-30/290-5850

100.000

Ft-ig.

Ele romo kerékpár, Möller WP-20 Elektr • Elektromos ro rob ómottor robbanómotoros szivattyú eladó Csongrá 6 grádon. 06-30/351-5193 mo• Szentesen Suzuki Ran típusú segédmoadó tor-kerékpár teljesen felújítva eladó. 70/422-6294. sek Simson, imson, MZ, • Régi motorokat keresek. 51422 ETZ, JAWA, stb. 06-20/572-5142 -ees motorkerékpár mootorkeerék • Simson 50 cm3-es 836 36 eladó. 06-30/284-2836

• Fehér, vörös hús és kettős hasznú csirt ke, tojójérce, tojótyúk eladó. Kérésre felpuljuk Tel.: 06-30/541-9757 coljuk. Vá • Vágóbirka eladó. 30/499-6563. 8990-5600 • Máltai kiskutyák eladók. 63/890-560, 30/853-4404. á • Minőségi tanyasi, konyhakész rántani ék eladók 1.200 Ft/kg. és vágnivaló csirkék 30/657-5732 há szál • Vörös tojótyúk házhoz szállítva 750 Ft/ 204 2382 db. Tel.: 06-20/204-2382 fehér 2500 Ft/db • Pulyka, 6 hetes, fehér, g s házhoz sszállít ingyenes szállítással megrendelhető. 30/8 -11 30/835-1121 Tá entes, rántani Tápme rán • Tápmentes, való csirke, és tápm tanya yasi tojás regisztrált kistermelőmentes tanyasi fo f atos től folyamatosan, házhoz szállítással megre rendelhető. Ugyanitt továbbtartásra való 0/ sárga jércék megrendelhetők. Tel.: 06-30/ 8474-127 ányritkításs • Vegyes korú kecskék állományritkítás nyt beszámítok. eszámítok. miatt eladók. Takarmányt 70/9465-595. ó. Tel.: 06-30/2060 6-30/206 • Hasított sertés eladó. 2373 áro rolo Házhoz érte me• Malacokat vásárolok. 20332-196 gyek. 06-30/2032-196 ya eeladó. 30/501-5797. • Mudi kiskut kiskutya apos bronzpulyka, fehér kacsa • Eladó napos és liba. 30/906-0441. • 1 ddb magyartarka tehén, 16 hónapos őborjá üszőborjával eladó. Telefon: 06-30/4143 3986 Barn tojójérce, 18 hetes, 2000 Ft/db, t/ddb, • Barna ő. Tel.: házhoz szállítással megrendelhető. 3 30/835-1121

NAPOS S CSIBE CS

dautóót vásárolnék reális áron. • Mopedautót 7 Tel.: 06-30/793-7099

rendelhetõ etõ Felgyõn F lgyy május jus 11-re. 1 11-r Tel.: el.: 70 70/774-6645 0/77 74

• Gabonás billencs EURO 5 Renault Prémi Prémium és KCR-es IFA eladó. Tel.: 30/3 06-30/3716-865

TYÚKVÁSÁR! TY TYÚ ÚK K

rak aktor 6 m-es kombinátor, • Case IH 195 traktor, zéppnehéz tárcsa eladó. Érd.: 5 m-es középnehéz 3 398 06-30/414-3986

Minős Minőségi használt és új gumiabronbroonSzeentes, csok, téli-nyári gumicsere. Szentes, 29-08835 Gilicze A. u. 32. Tel.: 06-30/529-0835 www.hasznaltgumiszentes.hu

ARANYOSI RA tyúkvásár 1 éves vörös tojótyúk, szép tollasak 650 Ft/db INGYENES házhoz szállítás! Tel.: 06-30/171-6629 29

2020. április 30.

BA BARNA, kettős hasznosítású ásúú ELŐNEVELT CSIRKÉK KÉK ÉK

május 27-i kiosztásra ztás sra előjegyezhetők Csongrádon, rád ele a Sebesy telepen, valamint nál.  3 30/958-8094 összeíróinknál.

• Szentesen, a Rákóczi utcai MÉH-telep folyamatosan megújult árakkal vásárol: ol: akkumulátort, vasat, színesfémet. Tel.: el. 30/467-1602, 63/318-345. Nyitvaa tartá tartás: ás: hétfőtől-péntekig 7-17-ig, szombaton szo aton 7-13ig. • Lucernamag (Szarvason tisztított) vason tis sztíto eladó. 30/570-6677

• 150 kg-oss hízó hí ó eladó, 65 650 Ft/kg. Tel.: 0. 30/288-32-80.

• Szentesen búza, kukorica, árpa eladó. zaa, kukori 31/785-8658

nevelt csirke csirk c • Előnevelt rendelhető 2020. máj 17-re. 06-30 0/36 május 06-30/363-7276

• Árpa, kukorica, napraforgó, búza eladó korica, a na Csongrádon. on. Tel.: Tel.: 30/486-3080 3

Egyh hetes, szür • Egyhetes, szürke libák eladók. 70/60965-71 65-71.

• Körbáláss gyepszéna eladó Szentes, Kistőke, akciós áron. 70/210-6196.

ék vietnami malacokat, süldőket • Keverék vennék. 30/325-0487.

• Fedett kőrbálás, kis bálás gyepszéna Fed eladó. ó. Házhoz szállítás megoldható. 06-30/3540-869 06-30/35

Te • Magyartarka vágótehén eladó. Tel.: 30/ 386-0517. /41 19 • Hízó, süldő eladó. 30/414-5193.

• Vásárolok: porcelánokat, szobrokat, Vás katt, ezüstöt, régiségeket, festményeket. 06 06-70/ 6-70 2 228-2994

V EGY Y ES S

6 • Búza eladó Csongrádon. Tel.: 30/6364785

• Háziszappan hoz hozott ozott ttisztaa zzsírral tes es, m áju 16-án házhoz olcsóbban. Szentes, május 366-777- 63 szállítás. 70/36-777-63.

mppletten, be • Cserépkályha kompletten, beépítéssel eladó. Telefon: 06-30/896-1505 0/ 96-1505

n éés kisméretű tégla, kis • Eladó:: nagy20/2500-8 cserép. 20/250-8259. • Akkumulátor, vas- és színesfém-hulladék felvásárlása. Telephely nyitva: h-p: 7-18, szo: 7-12 óráig. Hívásra házhoz megyek. /577 70/577-0440. ert kiülők rönkfából, csomoros nyár-• Kerti e etőők. ból eladók készletről, azonnal vihetők. egoldSzállításban segítek. Részletfizetés megoldható. 70/424-7820. 5 • Császárfák eladók. 30/424-3765. áb • Tápkockás karalábé-, karfiol-, kelkáztaa-, brokkoli-, brokk poszta-, fejes káposzta-, saláta.é -, paradicso Brávia tv-, paprikaféle-, paradicsompalánták 5-2 93 eladók. 06-30/625-2593

VVegye egye g meg me nálunk

TÜZELÔJÉT! TÜ TÜZ ÜZEL

TÛZIFA, Û SZELEZÉK K (SZÁRAZ)

EUTR: TR: AA5846878

6

SZENTES, Vásárhelyi árh helyyi út

Shell benzinkút után, n, (volt (v autóbontó) au ntó)

30/750-0848 505 0 0-0

• Búza eladó Csongrá Csongrádon. rádon 06-30/62506 1092 Min égi kis bál lás gyepszéna g • Minőségi bálás Csonon eladó. eladó. 20/48-19-888. 20/48-19-88 grádon Ömles esztet ett és kis bálás hereszéna eladó • Ömlesztett Szentesen. 70/626-1629. Szenttes 70/62 26 • Körbálás kukoricaszárat vennék. 30/ Kö 53 531-8923. • Takart körbálás búzaszalma és körbálás kukoricaszár Fábiánsebestyénen eladó. 30/337-4980. zéle les, gyűrű ggyűrűs • Gyári egysoros, 4 méter széles, 01-72200 henger eladó. Érd.: 06-30/401-7220 álassztékbba eladók adó • Targoncák nagy választékban ggázoss éés elektromos illetve bérelhetők, dízel,l, gázo bí üzeműek, 1-4 T teher teherbírásúak. Lízingönerőtő őtől! Targonca gumiablehetőség 20% önerőtől! gonca akkumulátorok, ak roncsok, targonca emelő laszté villák nagy választékban, raktárról. Bővebb információ: www.targoncacom.hu, 06-70/ 22 36 221-36-52; 06-20/233-01-74. ntásb nagy- és kisméretű tégla, • Bontásból c nagy és kis cserép, dudacserép, vályog, léc, yí yílászárók e nyílászárók eladók. Mindenféle épület lebontás t vállalom. válla tását 70/8505-828. oson. • 4 nagy bálás hereszéna eladó Bokroson. 06 06-30/349-0068

Tollfelvásárlás. Dunnát, át, párnát veszek v 0630 354-3210, 354-3 magas áron. Tel.: 0630 0670 505-9040


Szuperinfó online ne hirde hi hirdetésfeladás: rdeté de hhirdetek.info.hu ir

2020. 020. április á 30.

„Nyugodjál csendesen, esen, legyen leg egyen békés álmod. Találjál odafönt önt öörök rök boldog boldogságot!„ ogs

Fájó szívvel és szeretettell emlékezünk n

Mély ly fá fájdalommal ájda dalo tudatjuk,, h hogy g

Koncz Lászlóné K lón né

SÍRKŐ S ŐK KÉSZÍTÉSE Gránit sírkeretek Gr • 1 személyes sze 280.000 Ft-tóll • 2 személyes 390.000 Ft-tól tó Áraink virágtartót és a feliratozást tartalmazzák. zzák.

MŰKŐ KŐ Ő SÍRKERETEK RE ET TEK 30/312-5774 12 2-5 5 74 4 www.santapeter.atw.hu anta tap Hívásraa díjmentesen díjíjmen felkeresem. • 8 leveles, veles, függesztett tárcsa és 2 db kis súlyú hízó eladó. 30/42-52-160. • Körbálás gyepszéna, búza, árpa és zabszalm kukoricaszár eladó. Tel.: 70/419szalma, 08. 2908. Na bálás lucernaszéna (takart) eeladó. ladó. • Nagy 20/256-0091. uhanykkab • 800 db vályog, 80x80-as zuhanykabin eladó. 06-30/3540-182 iál szekrénysor, konyhai • 4 elemes koloniál elaadó. Telefon: Te sarokülő asztallal eladó. 70/2294850.

Könyvhagyatékot, ékot, könyvtárat köönyvtára vásárolok nzért. Tel.: Te 0630 0 készpénzért. 276-7093

Szentes – Csongrád

„Úgy ment el ahogy élt, csendben benn és sszerényen, z ében en!” drága lelke nyugodjék békében!” Mély fájdalommall tudatjuk, hogy szerettünk, tu

Szûcs zûc András z

Csétei Erzsébet ébett

szentesi lakos 77 éves es korában kor korában elhunyt. e ott ttunk nk temetése em me Drága halottunk 2 n, csütörtökön csü cs 2020. április 30-án, 15 órakor leszz álvá lvárii temető ravatalozójából, ból,, Szentesen, a Kálvária ri szertartás szerint. polgári Drrága emléke szívünkben örökké ké éél! l! Drága Gyászoló család

Dömsödi Imre Dö

szegvári gváári lakos hamvait h szûk családi körben been örök nyugalomra a szentesi Kálvária alomrra helyeztük hely riaa temetôben. tem me Temetését járványügyi helyzet miatt kellettt leeg leegyszerûsíteni. Te etését a járvá já gysz Templomi búcsúztatása egy késôbbi idõpontban lesz. Tem mplomi bú pon Gyászoló család salád

halálának 20. évfordulójára. Szeretô felesége, gyermekei,i, unok unokái, dédunokái. okái.

Hálás Há áláss szívvel mondunk köszönettet te mindazoknak, akik köszönetet fele h felejthetetlen édesanyám

Várkonyi Istvánné Vá nné nn búcsúztatásán megjelentek, entek, vagy lélekben velünk nk voltak vvoltak, k tté ésükkel és együttérzésükkel fájdalmunkat enyhíteni nyh híteeni igyekeztek. igyeke ló fia fi éss csa alá Gyászoló családja

Mély Mél fájdalommal tudatjuk, hogy

KKerekes László

vo nagymágocsi lakos volt 90. életévében elhunyt.. Búcsúztatása május 9-én -én (szombaton) 10.30 órakor kor lesz a nagymágocsi gy temetőben. tő őben. Gyászoló yá zoló család csal • Sertés Se s köröm: 280 Ft/kg. Csongrád, ébet utcai vegyesboltban. vegyesb Erzsébet 06-30/938659 959 • Kukorica, Ku ica, napraforgó na eladó, házhoz szállí megoldható. 30/298-5266. szállítás

„Csak C az hal meg, akit eltemetnek, ek, örökk öörökké k él, akit igazán szeretnek.”

Mély fájdalommal mma tudatjuk, hogy

Bihari ari Péter Pál a áll

• Ágdaráló (benz (benzines) zine eladó. 06-30/6771833 • Tisztított hódfarkú cserép, blokktégla e adó. Bontást vállalok. Telefon: 20/597eladó. 68 6818.

• Szoma öntöződob szivattyúval, fel-,6 csukhatós, 6 soros sorművelő, szárzúzó, 2,6 ktár, 188 ha alagcsöves szántóföld és 10 hektár, adó Szentesen. zentesen. éve telepített nyárfaerdő eladó 70/385-1089.

• Épület bontását b vállalom számlaképeseen. 70/35 sen. 70/354-53-20.

ezzés szivattyúval sziv zivatt ttyúva • Önjáró öntözőberendezés eladó. 20/442-4689.

ta eladó. 30/374• Fűszerpaprika-palánta 00-36

Dunnát, párnát, régi ré használt ha tollat sraa házhoz házhho megyek. Érd.: veszek, hívásra 45 45-42 06-30/467-45-42

lad Tel.: l.: 30/61530 • 600-as keletetőgépp eladó. 9328.

O ONLINE HIRDETÉSHI HIR FELADÁS DÁS

moo • Keveset használt, 80 basszusos harmonik és 26-os női kerékpár eladó. 70/578578nika 2 26-03.

na y súlyú bárány • Gyapjút vásárolokk és nagy 1-0728 veszek. 30/621-0728

Trapézlemez, ézlem mez, cserepeslemez cser többféle ínbeen és méretben, méret m tbe hosszú garanciászínben val eladó. elad Telefon: le 0630 665-0209 w ww www.mechanikabt.hu Tűzifa Csongrádon, a malom udvaráráyán, nyáryár ban. Akác, tölgy, bükk, gyertyán, Kalod Ka dás fa hasítva kuglizva, méterben.. Kalodás less diószén. diósz szén. fa, brikett, lengyel herkules TR: R: AA5881956 AA58 58 56 30/2550-887 EUTR:

nagym nagymágocsi lakos, ápriliss 26-án, 26- 71 éves korában elhunyt. hun unyt.t csú úzttatása m ór Búcsúztatása május 4-én, hétfôn 13.000 órakor lesz nagy gym avvatal a nagymágocsi temetô ravatalozójában. ségge, gyermekei. gyerm Gyászoló család, felesége, • Román étkezőgarnitúrák – minden en tiz etszínben, tölgy és bükk, hat-, nyolc-, tizenketkci ciósaan. tő személyesek – eladók akciósan. enn) elad adók. Tálalószekrények (minden színben) eladók. tok Tel.:: Rendelést felveszek és házhoz szállít szállítok. 06/20-561-3284

ͪ GYORS ͪ KÉNYELMES YELM

Adja fel el hirdetéseit hi de etéseit ott otthonról, ró kényelmesen kényelmesen okostelefonról, o ko nról, tabletről, számítógépről! szá sz zá í gépről!

hirdetek.info.hu etteek. k.ii u

Figyelem! Felment ent a törtarany tö ára! Foly olyama 8500 Ft/g-tól! Folyamatos felvásárlás dőpont Szentesen! Időpont-egyeztetés után házhoz megyünk! Minden óvintézkeést be dést betartunk! Fazonarany 15.000 t//g-ig, briliánssal briliá Ft/g-ig, díszítve akár 35.000 FFt/g-ig. /g-ig. Karórák, Karór festmények, porcelák. Arany-ezüst Arany-e nok. pénzérmék, papírpénz k Teljes Te pénzek. hagyaték felvásárlása! 770/381-6861 70/38

úz kukorica, kis bálás szalma, foly• Búza, to termő málnatő sürgősen eladó. adó 70/576ton 1 1036. ré i bútorokat • Fiatal gyűjtő vásárol régi bútorokat, mű porcelánfigupor orcelánfigudunnát, párnát, mindennemű g népi eszközöket, eszközök rát, bögréket, tálakat, régi 20000 Ft), gyadisznóvágó-asztalt (10000–2 (10000–20000 dog at. Telefon: 06 lupadot, bádogkádat. 0620 9795250.

Pa adics • Paradicsompalánta eladó. 30/5946852.

hunggaroc tálca eladó. • 50 dbb 660-as hungarocell 7 8299 8 30/897-8299.

• Elektromos rokkantkocsi (szinte új) eladó, Simsont veszek. Tel.: 06-70/5003023

Lem mez • Lemezkonvektor, felnőtt méretű matraac, kivágott kivá rac, diófa eladó. 63/314-452

• Tűzifa Tűzi eladó: méteres szürke nyár éss uhar: 15.000 Ft/erdei m3, bontott épületfa juhar: 1.500 Ft/100 kg, vegyes száraz konyhakész t ongrádon Erd. tűzifa 2.800 Ft/100 kg Csongrádon. 440-6717 gazd.: 7053761 Tel.: 06-30/140-6717 lnék reális re • Fűnyíró kistraktort vásáro vásárolnék 93-709 9 áron. Tel.: 06-30/793-7099 éteres kókuszpaplan kókuszzpap ingyen • 5000 dbb 2 méteres mőf őföld javítása céljából. céljá elvihető termőföld 20/9804811.

Tűzifa űzzifa akció: aakció száraz tölgy 3.100 Ft/100 kg, gy ggyertyán, bükk vegyesen 3.100 Ft/10 Ft/100 kg. Kiszállítás megoldható. 06 06-30/243-7015 EUTR: AA0314064

HR-Roll Kf HR H Kft. ft

Májusban sba an meg megrendelt mûan m me anyag nya

NYÍLÁSZÁRÓK NY N YÍL ÍL Ó ÓK

40% 40

• Fűszerpaprika-palánta Fűsz eladó. 70/709113. 1113.

árfa 13 30 • Tűzifa eladó! Nyárfa 13.000 Ft/m3, 3, töl akciós juhar 15.000 Ft/m3, tölgy 16.000 Ft/ m3, akác 24.000 Ft/m33 kis kiszállítva. Telefon: 70/5 30/217-5575, 70/506-8000. EUTR: 5987773

06 -30/677-183 • Fűnyíró traktor eladó.. 06-30/677-1833.

ͪ EGYSZERŰ Ű

7

engedménnyel, mé m

további 5% kedvezmény. edvezm ve

Bemutatóterem: Szentes, entes s, V Vásárhelyi út 20.

 70/418-2145, 30/676-6721 67721 • e-mail: hr hrroll.szentes@gmail.com

El • Eladók: veterán autók: Mercedes 123, Vool 4 Volkswagen T3, Citroën XM, Volvo 244-es, 14D bontott Citroen XM, Toyota Yaris Verso 1,4 liszztés egyhengeres Hanomag motor, 20 m33 lisztaltöltővagy takarmánytároló tartályok és ita italtöltő099-2101 gép (komplett). Telefon: 06-30/409-2101 ess elektromos ele • Használt, de működőképes tő áron m me kerekpárt keresek elérhető megvételre lektrom mo járművet, vagy bármilyen, kisebbb ele elektromos es. Tel.: Teel.: 06-30/ 380amely még üzemképes. a) 6610 (Kiskunfélegyháza)

Új, kárpitozott árppitozott franciaágyak, heverők hetők rak rendelhetők raktárból vagy egyedi éretben, színb méretben, színben, rövid szállítási atáridővvel! Érd.: Érd Süli József 0630 határidővel! 362 2-497 362-4977.


8

2020. április 30.

FIGYELEM,, SZEZONVÉGI SZ Z AKCIÓ! KC KC BARNASZÉN A AS S SZ SZÉ Z HÁZHOZ SZÁLLÍTVA! SZ ZÁ ZÁLL Á L Hazai barnaszén forga forgalmazása galm 25 kg-oss zzsákokban, sáákokbaan raklapra csomagoltan ago oltaan nh há házhoz szállítva közvetlenül lenü nül a kitermelőtől! ter 1 raklap (1 t) 400 db 225 kg-os kis zsákot tartalmaz az (A raklap r nem bontható!)

(szállítási költséggel együtt) gyü ) bruttó ára ár n n

Raklapos kl diószén 39.370 Ft/tonna (39 (39,37 39,337 Ft/kg) Raklapos akklapos borsószén b 34.290 Ft/tonna na (3 (34,29 (34 299 FFt/ Ft Ft/kg) t

Megre Megrendelését rendelé a www.ormosszen.hu zen. n.h honlapon ho onla keresztül tudja leadni. ea adni. ni Hazai Haza ai szenet közvetlenül a bán bányától, ny Felsőnyárádról! Felső

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata nevében

köszöntjük kö aaz édesanyákat és nagymamákat.

A fenti fe árak 2020. március 1-től ől m május 31-ig érvényesek!

www.ormosszen.hu ossszen

TRAPÉZTRAPÉ TRA TTRAP PÉ ÉS CSEREPESS PES LEMEZEKK VÁSÁRA VÁS

RAKTÁRRÓL AKT TÁR RRÓL VAGY EGYEDII MÉRETBEN M EGYEDI acellemez@acellemez.hu c lleeme cel mez@  0630 0 31 316-1689, 16-1 166-11 9 0630 905-5004 Hódmezővásárhely, rh helyy Bethlen István utca 16. 6.

Szebellédi di En EEndre ndr ndre nd és ké kképviselőtársai épv pvis vis l Kiadványok, dvánn szórólapok, szakdolgozatok, diplomam munkák, névjegykártyák sze szerkesztése, nyomtatása. TTelefon: 20/355-8157 7

Harmónia ar ó i BÚTORÜZLETEK ZLETEK K (az ifjúsági gi ház utcája) 63/311-561 Nyitva: va: h-p: h-p 9-15, 9-15 szo: 9-12

Szentes, Vásárhelyi út. út 16.  63/318-834 Nyitva: h-p: 9-15, szo: 9-12

–10%

ATLANTA szekrénysor

A HUNOR NO COOP ZRt.

BÉRBE ADJA BÉ

NAGYMÁGOCS, NAG

ÚJ SZÍN!

–10% ANKA

–10%

RENDELJE MEG ON ONLINE, LIN MEGJELENIK OFF OFFLINE! FLIN NE

LAURA

229 cm

szuperinfo.hirdessemeg.hu hiirddesse hir hirde dess g h ;KORSZERŰ RŰ ;EGY EGYSZERŰ ;GYORS Akár mobilról bilró ól is kényelmesen ké hirdethet!

–10% –10% OREGON étkezőgarnitúra ező rnitú

DALLAS LLAS LA A lábtartós ábt b rtós

–10%

ÜZLETHELYISÉGÉT. YYISÉ Érd.: 30/682-3325 /682-3325 E-mail: gazdig@hunorcoop.hu ig@huunorcoo

ITAL- és ÉLELMISZERBOLTJÁT. OLT LTJÁT ÁT. Érdeklődni: 30/682-3325 /6682- 32 ig@ @huno E-mail: gazdig@hunorcoop.hu

AUTÓDOKI Kft. – 66 A 664 6640 40 C Csongrád, Széchenyi zé út 100.

AZÚR

–10%

Kossuth L. u. 28. sz. alatti ttii 52 m2 alapterületű

AH HUNOR UNOR COOP COO OP ZRt. BÉRLETI ÉRLET ETI ÜZE Ü ÜZEMELTETÉSRE meghirdeti a megh SZENTESLAPISTÓ, Orosházi u. 15. sz. alatti 130 m2 alapterületű

–20%

EGYEDI BÚTOROK MÉRETRE RE GYÁRTÁSA Konyhabútorok, onyhaab étkezők, asztalok, székek, kekk, fotelá fotelágyak, heverők, ágykeretek, fenyőfa ágykeretek, egészségcenteres matracok, k, gerinvédő zónás kanapék és franciaágyak, tálalók, előszobafalak, cipősszekrények, hintamechanikás és lábtartós fotelek, ek, komódok, omódok, hin íróasztalok, forgószékek, nyíló- és tolóajtós gardróbszekrények, fürdőszobabútorok. ós gardrób

BÁRMILYEN HITELKÁRTYÁT ELFOGADUNK! B BÁRM UNK K

A hirdetésben szereplő képek pek illusztrációk, ztrációk, ezektől ezektőől a készleten lévő termékek eltérhetnek. A feltüntetett eltüntet kedvezmények a gyártókk álta által al meghatározot meghatározott fogyasztói árakból, visszavonásig érvényesek. k

AUTÓKERESKEDÉS AUTÓK A

AUTÓBÉRLÉS AU

AUTÓSZERVIZ AU Ó

06-30/521-1031

06-30/161-6000

06-30/911-9643 06-3 -3

autoberles-csongrad@gmail.com ail.co .com www.autoberles-csongrad.hu ad.hu Nyitva tartás: h-v 8.00-18.00

autodokikft@gmail.com www.autodokikft.hu .h Nyitva tartás: h-p 8.00-17.00 0-17.00

Nyitva Ny va tartás: t h-vw 8.00-18.00

• 40 db-os bérautó-parkkal tó-parkka rendelkezünk, 2-9 személyig szgk., 1-3,5 1-3, tonnáig ponyvás zárt tgk. k. nyitott, n itott, ponyvás ponyvá futók. mosva, kitaka • Autóinkat lemosva, kitakarítva, telek adjuk át.. Így is kérjük vissza. tankolva erei vagyunkk a csongrádi OMV • Partn Partnerei útnak, k, érv rvénye bérleti szerződés bekútnak, érvényes mu tatá mel lllet 10 Ft/l kedvezményt mutatása mellett kapn kapnak az üzemanyag árából. Feltételek: személyi igazolvány, lakcímkártya, min. 2 éves jogosítvány, kaucióó rleti díj készpénzben előre átvételkor, bérleti kor készpénzben előre átvételkor.

• gumiszerelés 10-56 56 colig c • szgk., k tgk., kamion, mg.,, busz sz • centirozás • futóműállítás • gumihotel gumihot • gyorsszerviz • karosszéria munkák • autóvillaszériaa mu mosság • autóf autófényezés • műszaki vizsgára felkészítés • szélvédőcsere • 7 fős autónkkal • autószálaautómentés utóme lítás 1-3 db d autóig, 2.600 kg-ig • cseszolgáltatásunk: 4 db Suzuki reautó szo Swift Sw wift áll rrendelkezésre, csak bele kell üülni és használni. A végén számolunk el. Ára: 500 Ft/óra + 50 Ft/km.

SZOLGÁLTATÁSAINK: SA AINK:

SZOLGÁLTATÁSAINK: • saját tulajdonú autóinkat átvizsgálűsz va, teletankolva, leműszakiztatva, álljuk eladá rendszámmal ellátva kínáljuk eladásra. ent kija javítottun • Az autókon mindent kijavítottunk m szervizünkben. Ön is megg meggyőződhet a lapon elvégz gzett cserékcsatolt mun munkalapon elvégzett ről. ánfutók ók érté téke • Új után utánfutók értékesítésével is fogkozuunk. M ől árakról az értékelalkozunk. Méretről, ítőő ko sítő kolléga ad információt. • B Bizományos értékesítésre átvesz szünk autókat.

Profile for szuperinfo

Szentes, 2020.04.30.  

Szentes, 2020.04.30.