Szarvas 2020.12.07

Page 1

SZ AR V AS ARV

2020. december 05-08. XX IX XXIX IX// 49


2

2020. december 05-08.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK - SZARVAS A COVID-19 járvány terjedésére figyelemmel, összhangban a Magyarország Kormánya által hozott rendelkezésekkel 2020. november 11. napjától kezdõdõen 30 napra

a Vár osi P iac mûk ödésé vel árosi Piac mûködésé ödésév kapcsolatban az alábbi szabályok további betartását rendelem el: 1.) A Piac teljes területén a maszk használata a hatodik életévét be nem töltött gyermekek kivételével mindenki számára kötelezõ kötelezõ.. 2.) A Piac területén mûködõ, élelmiszert (pl. lángos, frissensült hurka és kolbász, kürtös kalács, sütemények) árusító üzletek az élelmiszert csak elvitelre szolgálhatják ki! Az élelmiszer helyben fogyasztása tilos! 3.) A korábban meghatározott védõ-óvó szabályok és higiéniai elõírások szigorú betartása és a betartatása a továbbiakban is kötelezõ.

TÁ JÉK OZT ATÓ TÁJÉK JÉKOZT OZTA Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvénnyel módosított a gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény változása miatt

a gépjármûadóval kapcsolatos adóhatósági V) felada at az Á llami A dó eladattok oka Állami Adó dó-- és Vámha ámhattóság (NA (NAV látja el. Ezen rendelkezést a 2020. december 31-ét követõ idõszakra esõ gépjármûadó-kötelezettségre kell alkalmazni. A 2021. január 1-jét megelõzõ idõszakra esõ gépjármûadó-kötelezettséggel összefüggõ adóhatósági feladatokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság látja el. A 2020. december 31-ig terjedõ idõszakra esõ gépjármûadófizetési kötelezettség elmulasztása esetén a hátralék behajtását az önkormányzati adóhatóság végzi. A gépjármû tulajdonosoknak ezen új rendelkezéssel semmi teendõjük nincs, az adatszolgáltatással kapcsolatos technik ai ffelada elada at a NA V, v alamin ormán yza ti echnikai eladattok oka NAV valamin alamintt az önk önkormán ormányza yzati adóhatóság végzi el. Szarvas, 2020. december 1.

Adócsoport

Szar v as Vár os Ö nk ormán yza ta 20/2020 ((XI.11.) XI.11.) Szarv áros Önk nkormán ormányza yzata önkormányzati rendelete a kötelezõ maszkviselési szabály ok v as Vár os P olgármest er e a szabályok okrr ól Szar Szarv áros Polgármest olgármester ere katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második ütemérõl szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, a Képviselõ-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. § Szarvas város belterületén kötelezõ maszkot viselni a) a bölcsõdék, köznevelési intézmények parkolóiban, valamint ezen intézmények bejárataitól számított 50 méteres körzetben, b) a piac teljes területén és parkolóiban, c) kereskedelmi üzletek, gyógyszertárak, közintézmények és közszolgáltatók elhelyezésére szolgáló épület 50 méteres körzetében és parkolóiban, d) szociális és egészségügyi intézmények elhelyezésére szolgáló épületek 50 méteres körzetében és parkolóiban, továbbá e) nyílt terû, épületnek vagy helységnek nem minõsülõ buszmegállókban. 2. § Ez a rendelet 2020. november 12-én lép hatályba és 2020. december 12-én hatályát veszti.


2020. december 05-08.

3

CSOMA GFEL AD ÁS KED VEZ Õ ÁR ON: CSOMAGFEL GFELAD ADÁS KEDVEZ VEZÕ ÁRON: Szarvasi Általános Informatikai Kft. Szarvas, Szabadság u. 21. Telefon: 66/313-781. Nyitva tartás: hétfõ 07.30-12.00; 12.30 - 16.00, kedd 07.30-12.00; 12.30 - 16.00, szerda 07.30-12.00; 12.30 - 16.00, csütörtök 07.30-12.00; 12.30 - 16.00, péntek 07.30-12.00 óráig!

BELFÖLD: (max. 40 kg) leghosszabb+legrövidebb oldal max. 35 cm = leghosszabb+legrövidebb oldal max. 50 cm = leghosszabb+legrövidebb oldal max. 65 cm = leghosszabb+legrövidebb oldal max. 80 cm = leghosszabb oldal + körméret max. 300 cm =

br. 1.270 Ft br. 1.848 Ft br. 2.070 Ft br. 2.743 Ft br. 3.061 Ft

Luca-nap A néphit kétféle Lucát ismer: a jóságost és a boszorkányost. Ez utóbbi terjedt el a néphagyományban. Kevés olyan jeles nap van, amelyhez annyi szokás, hiedelem, jóslás, tiltás kapcsolódna, mint december 13-hoz, Luca napjához. Ez a nap épp úgy alkalmas volt termékenység varázslására, mint házasság-, halál- és idõjóslásra vagy bizonyos nõi munkák tiltására. Az elsõ látogatóból a várható állatszaporulatra jósoltak. Ugyanis, ha Luca reggelén férfi lép a házba, a szaporodás bika lesz, ha pedig nõ látogató érkezik, üszõ. Luca napját az egész magyar nyelvterületen gonoszjáró napnak tartották, ezért mindenütt védekeztek a boszorkányok ellen. Fokhagymával dörzsölték be az állatok fejét, az ólak ajtajára keresztet rajzoltak, hamut szórtak a kapuk elé, lefekvés elõtt fokhagymás kenyeret ettek, hogy szagával elriasszák a gonosz szellemeket és elzárták a seprûket, nehogy azon nyargalásszanak a boszorkányok. Ehhez a naphoz kötõdik a legismertebb hagyomány, a Luca-szék készítése. Ezen a napon kezdték el faragni úgy, hogy minden nap csak egyetlen mûveletet szabadott rajta elvégezni, de karácsony szentestére készen kellett lennie. Az éjféli misére magukkal vitték és ha ráálltak, meglátták a boszorkányokat. A lányok ezen a napon 12 gombócot fõztek; mindegyikbe egy férfi nevét rejtették. Amelyik gombóc legelõször a víz felszínére jött, megmondta ki lesz a férjük. Luca-napkor vetik a lucabúzát. A búzaszemek gyorsan csíráznak, azt tartják, ha Karácsonyra kizöldül, jó termés várható. Szintén Luca-napkor voltak szokásban bizonyos, finomnak éppen nem mondható tréfák is. Egyes vidékeken a legények leakasztották a kertkaput, máshol szétszedték a szekeret a gazda legnagyobb bosszúságára.

Telefon és/vagy email értesítés br. 205 Ft. Utánvétes csomagfeladás br. 985 Ft. 13 óráig feladott csomagját a következõ munkanapon (másnap) kézhez kapja a címzett! Forrás: internet

KÜLFÖLD: (max. 31.5 kg) Ausztria, Szlovákia, Szlovénia, Csehország, Románia, Horvátország: leghosszabb+legrövidebb oldal max. 35 cm = leghosszabb+legrövidebb oldal max. 50 cm = leghosszabb+legrövidebb oldal max. 65 cm = leghosszabb+legrövidebb oldal max. 80 cm = leghosszabb oldal + körméret max. 300 cm =

br. 5.868 Ft br. 8.694 Ft br. 10.954 Ft br. 13.323 Ft br. 16.898 Ft

13 óráig feladott csomagját a címzett 1-2 nap átfutási idõvel (munkanap) kézhez kapja!

Németország, Lengyelország, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Bulgária: leghosszabb+legrövidebb oldal max. 35 cm = leghosszabb+legrövidebb oldal max. 50 cm = leghosszabb+legrövidebb oldal max. 65 cm = leghosszabb+legrövidebb oldal max. 80 cm = leghosszabb oldal + körméret max. 300 cm =

br. 6.782 Ft br. 9.989 Ft br. 12.808 Ft br. 15.990 Ft br. 19.768 Ft

13 óráig feladott csomagját a címzett 2-3 nap átfutási idõvel (munkanap) kézhez kapja!

Nagy-Britannia, Dánia, Franciaország, Írország, Olaszország: leghosszabb+legrövidebb oldal max. 35 cm = leghosszabb+legrövidebb oldal max. 50 cm = leghosszabb+legrövidebb oldal max. 65 cm = leghosszabb+legrövidebb oldal max. 80 cm = leghosszabb oldal + körméret max. 300 cm =

br. 7.798 Ft br. 11.818 Ft br. 14.948 Ft br. 17.996 Ft br. 22.759 Ft

13 óráig feladott csomagját a címzett 3-5 nap átfutási idõvel (munkanap) kézhez kapja!

Spanyolország, Svédország, Portugália, Finnország, Litvánia, Lettország, Észtország: leghosszabb+legrövidebb oldal max. 35 cm = leghosszabb+legrövidebb oldal max. 50 cm = leghosszabb+legrövidebb oldal max. 65 cm = leghosszabb+legrövidebb oldal max. 80 cm = leghosszabb oldal + körméret max. 300 cm =

br. 11.418 Ft br. 17.558 Ft br. 23.813 Ft br. 28.233 Ft br. 34.932 Ft

13 óráig feladott csomagját a címzett 3-7 nap átfutási idõvel (munkanap) kézhez kapja!

Fõként a Dunántúlon volt szokás a világító Luca-tök készítése. Luca napján szemeket, orrot és vigyorgó szájat faragtak a kivájt sütõtökökbe, majd a házak ablakai elé tették és azzal ijesztgették egymást. Az ijesztõ hatás kedvéért sötétedéskor égõ gyertyát tettek a Luca-tök belsejébe.


4

2020. december 05-08.

Részmunkaidõs gépkocsivezetõt keresek Szarvasra,

bel földi belföldi

áruterítõi munk ára! munkára! C. k ategória, GKI, P ÁV III. ka PÁ

Tel .: 06/30/41 5-7819. el.: 06/30/415-7819. Túr-Plusz Kft.


2020. december 05-08.

MUNKA Háziorvosi körzetbe asszisztens munkatársat keresünk! Dr. Bencze és Társa Kft. Telefon: 06/30/475-7298 A Partiz 2000 Kft. pulykatelepére férfi munkaerõt keres. Jogosítvánnyal rendelkezõk elõnyben. Tel.: munkaidõben, 06/30/1522-863 CO2 hegesztõket, fényezõket, fémipari gépkezelõket keresünk kismunmajsai munkahelyre. Kiemelten magas bérezés, 23 mûszakos munkarend, utazási költségtérítés vagy igényes, díjmentes szállás biztosított. Telefon: 06/70/384-7636, femmunka.eu@gmail.com (ExctracktProKft) C, E. kategóriás jogosítvánnyal, GKI kártyával rendelkezõ gépkocsivezetõket keresünk hosszú távra. Biró Trans Kft. 06/20/9591-452 Csarnok építésére keresünk szerkezetlakatos munkára dolgozókat. Végzettség nem szükséges. Ingyenes szállás, utazás biztosított. Tel.: 06/30/418-9041. Jó Meló Kft. Cégcsoportunk 2021. január közepi kezdéssel Ausztriába (Voralberg) gyakorlott, érvényes minõsítéssel rendelkezõ CO2 /MAG hegesztõket/ lakatos összeállítórajz ismeretekkel keres, ipari daruk gyártásához (próbamunka a helyszínen). Német nyelv és autó szükséges, kollektív szerzõdéssel, bérezés alkalmazottként. Jelentkezés emailben: l.kmetti@eurojobs.eu Telefon: +4369913771999 Eurojobs Operátorokat keresünk ingyenes belvárosi szállással Székesfehérvárra! Br. 240.000 Ft + cafetéria + bónuszok! Telefon: 06/20/4928155. Pannonjob Kft. Állattartó telepre munkatársat keresünk, gépismeret elõny. Ecser-Cserebökény Kft. 06/30/696-7110 Tapasztalattal rendelkezõ villanyszerelõt keresünk szentesi munkahelyre. Alk-Tech Kft. Telefon: 06/20/237-8337 Húsmarhatartó telep telepvezetõt keres. 06/ 30/967-7700. Mikro-Gárda 09 Kft.

ÜZLET-VÁLLALKOZÁS Gyomaendrõdön 2 db 320 m2-es épület telephelynek vagy raktározásra egyben vagy külön kiadó. Telefon: 06/70/218-7534 Szarvason kozmetika berendezéssel együtt kiadó. Telefon: 06/70/331-8560

ALBÉRLET Békésszentandráson, összkomfortos albérlet kiadó. Telefon: 06/20/395-8600 Budapesten, a X. kerületben, a városközpontban, az Állomás utcában bútorozott lakás 2 fõ részére kiadó december 1-tõl. Telefon: 66/284-482

INGATLAN Alkuképes áron eladó Szarvas, Szabadság út 72. szám alatti ingatlan együttes. Telefon: 06/20/497-4002 Szarvason, Fõ téren III. emeleti, 59 m2 lakás eladó. Tel.: 06/20/3841-509, 06/70/3059-286

5

Csabacsûdön, Dögösben 6.5 hektár, 160 AK szántó eladó. Telefon: 06/30/9652-994 Szarvas külterületén 10 hektár szántóföld sürgõsen eladó. A terület közvetlenül csatorna parton van. Irányár: 18.700.000 Ft. Telefon: 06/20/972-0507 Cserkeszõlõ külterületén, 4 km-re a fürdõtõl, tanya gyümölcsfákkal, házzal 1.950.000 Ftért eladó. Víz, villany van. Telefon: 06/70/5142875 Kunszentmártonhoz 4 km-re gazdasági központban ikerház fele eladó. Irányár: 1.000.000 Ft. Telefon: 06/20/2344-218

SZOLGÁLTATÁS R e d õ n yy, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny. 66/214-269, 06/30/262-8528 Duguláselhárítás azonnali kiszállással, hétvégén is, kamerás rendszerrel. Helymeghatározás. Telefon: 06/70/504-7932 Árokásás (szennyvíz, víz), alapásás, tereprendezés, lyukfúrás, pontalap fúrás, betontörés kiskotróval. Tel.: 06/20/9288-098 Költ öztetés, lomtalanítás garanciával, Költöztetés, vidékre is! Telefon: 06/30/4088-125 Ipari és háztartási varrógépek javítása! Telefon: 06/20/9429-663 Alfa Cleaning: szõnyeg, kárpit, matrac, autóbelsõ forróvizes tisztítása. www.alfacleaning.hu Tel.: 06/20/288-3919 Gyümölcsfák metszését, lemosó permetezését és fakivágást kuglizva vállalok. Telefon: 06/20/9455-854 Villanyszerelõ villanybojler javítást és kisebb villanyszerelési munkákat vállal. Telefon: 06/ 30/717-1018 Extra masszázst vállal 40-es, szakképzett masszõrhölgy, minden nap Orosházán. Telefon: 06/30/853-9695 Ágdaráló bérelhetõ! Fakivágást, fadarabolást, gallydarálást vállalok. Telefon: 06/70/3815074 Tûzifa jó áron! Száraz minõségi tölgy, bükk rönk 30 Ft/kg-tól, kugli 31 Ft/kg-tól, konyhakész 32 Ft/kg-tól. Száraz kalodás tûzifa tölgy, bükk 1 m3-es 20.000 Ft. Ingyenes kiszállítás, Kedvezményeinkért hívjon! Telefon: 06/70/316-4431. Eutr: AA6367462 Kéz Kézii ását vállalok. Víz + gáz + egyéb közmûvek. Telefon: 06/30/422-9871 Festõ csapat munkát vállal. Telefon: 06/30/ 940-1029 Kémények javítását, felújítását vállalom. Telefon: 06/30/923-4132 Tetõfedõ bádogos, építõipari munkák, tetõ karbantartás, javítás, komplett tetõ átfedés, Lindab lemezelés, bádogos munkák, ereszcsatorna tisztítása vagy cseréje, lapostetõ szigetelés. Hívjon bizalommal, hétvégén is. Telefon: 06/20/623-0646, 06/70/ 546-0585 Laminált padló lerakását vállaljuk rövid határidõvel. Telefon: 06/70/622-7567 Festést vállalok pakolással is. Telefon: 06/ 30/5917-382

S.O.S. tetõfedõ munkát, ereszcsatornázást, széldeszkázást, cserepezést, tetõszigetelést, tetõfelújítást, Lindab lemezelést vállalok anyagbezéssel együtt. Kiszállás ingyenes. Telefon: 06/20/621-0577 Villanyszerelést vállalok, kisebbeket is. Azonnali felméréssel, megbízható csapattal. Telefon: 06/30/236-5882 Ács, tetõfedõ, bádogos! Mindenféle bádogos munkát és tetõjavítást, kúpozást, széldeszkázást, Lindab lemezelést, trapéz lemezelést, ereszcsatorna javítását, pucolását, cseréjét vállaljuk. Telefon: 06/20/ 623-0647, 06/70/628-3741 Gipszkartonozást vállalok. Telefon: 06/30/ 923-4132 Bármilyen tetõjavítást; bádogos, ácsmunkát, széldeszkázást, ereszcsatornázást, tetõáthajtást, Lindab cseréplemezelést, Hungarocell szigetelést vállalok anyagbeszerzéssel, kedvezményes áron. Telefon: 06/30/641-7614 Parketták felújítását és lerakását vállalom. Telefon: 06/30/923-4132

JÁRMÛ-JÁRMÛALKATRÉSZ Felvásárlás! Motorhibás, törött, sérült, mûszaki hibás autók vétele 2005-ös évjárattól 2020-ig. Autómentés! Telefon: 06/ 20/975-1501 Régi motorokat keresek! Simson, MZ, Etz, Jawa, stb. Telefon: 06/20/572-5142 Használt autóját, tehergépkocsiját készpénzért megveszem. Üzemképtelen, papír nélkül is lehet; ha kell házhoz megyek. Telefon: 06/20/910-9361, 06/20/280-9747 Készpénzért bármilyen utánfutóját, lakókocsiját, autóját, büfékocsiját megvásárolom. Telefon: 06/70/424-78-20 Utánfutó eladó. 06/70/424-7820 Lakókocsi telepítésre eladó. Szállításban segítek. 06/70/424-7820

MEZÕGAZDASÁG Vállal juk MTZ traktorok javítását, mûszaki Vállaljuk vizsgáztatását, vizsgára felkészítését, homlokrakodó felszerelését, traktor és homlokrakodó összevizsgáztatását. Telefon: 06/30/349-8133

ÁLLAT Fagy Fagyaasztott hízott liba 1.600 Ft/kg áron eladó. Hízott kacsa rendelhetõ - nagyobb tételben is - december 23-ra! Telefon: 06/30/892-0390, 06/30/973-3984 Szelíd, törõdést igénylõ kiscicák szeretõ családokat keresnek! Telefon: 06/20/4667407

Gyön gyös, pulyka rendelhetõ házhoz Gyöngyös, szállítással: 06/30/339-1042 Ezüstkoszorús mestertenyészetünkbõl szeptember 9-i születésû Amstaff kiskutyák (1 kan, 2 szuka) eladók. Telefon: 06/70/5142875 (Somogyi Béla) Karácsonyi hízott kacsa, liba, pecsenyekacsa, csirke megrendelhetõ házhoz szállítással. Érdeklõdni: 06/30/5056249 Foxi kölykök eladók Orosházán. 06/30/ 8549771

VEGYES Art &Antik Galéria megvételre keres Art&Antik elsõsorban Corini Margit és Vidovszky Béla festményeket. Békéscsaba, Andrássy u. 7. (Irányi u. sarok) Telefon: 06/20/311-3784 Friss vágású fenyõfa kiválasztási lehetõség Békésszentandráson! December 5-6., 1213., 19-20-án - 14.30-16 óráig. Kivágásuk: december 23-án! Patkós Ignác 06/20/8040836 Kerti kiülõk rönkfából, csomoros nyárból eladók készletrõl! Azonnal vihetõk. Szállításban segítek. Részletfizetés megoldható. Telefon: 06/70/424-7820 Teatûzhely és sparhelt (fehér, zománcozott) jó állapotban eladó. Érdeklõdni: 06/30/4431236 Eladó 2 db PB gázpalack, üstház üsttel, Singer varrógép. Érdeklõdni lehet: 06/70/ 629-7062 Teljesen száraz, vastag (10 cm) tölgy szelezék konyhakészre vágva rendelhetõ 27 Ft/kg-tól. Konyhakész hasított tölgy, bükk 30 Ft/kg, 1 méteres rönk 25 Ft/kg. Érdeklõdni: 06/30/ 2877-935, 06/70/623-0795. EUTR: AA6367462 Kerti bútor garnitúra (natúr fenyõ): 2 szék, pad, asztal (fedett helyen tartott) eladó 30.000 Ft-ért! Telefon: 06/20/916-3308 (Békésszentandrás) Szalma: 250 db, kisbálás egyben eladó. Telefon: 06/20/516-1517 Nagydobosi sütnivaló tök eladó. 06/30/6305515 Szép állapotban lévõ, faragott ebédlõasztalok eladók. Érdeklõdni: 06/20/390-1007 Könyvhagyatékot, könyvtárat vásárolok készpénzért. Telefon: 06/30/276-7093 Rönkhasító eladó, 10 tonnás. Telefon: 06/30/ 677-1833 Körbálás lucernaszéna eladó. Telefon: 06/ 30/229-25-04 Sütõtök 100 Ft/kg, csicsóka, vasvályú eladó. Telefon: 06/30/6858-866

IMPRESSZUM Szarvasi Szuperinfó Kiadó: Szarvasi Általános Informatikai Kft. 5540 Szarvas, Szabadság út 21. Telefon: 66/313-781. Nyitva tartás: H K Sz Cs P

07.30-12.00, 12.30-16.00 07.30-12.00, 12.30-16.00 07.30-12.00, 12.30-16.00 07.30-12.00, 12.30-16.00 07.30-12.00

INTERNET: www.szarvasnet.hu e-mail: szarvas.informatika@gmail.com Felelõs kiadó: Sinkovics Réka Szerkesztõ: Dezsõ Gabriella Nyomtatás: Délkelet Press Kft. 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. Engedély szám: B/SZI/946/Bé/91 Megjelenik: Terjesztés minden kedden garantált 14.000 példányban Szarvas, Csabacsûd, Kondoros, Gyomaendrõd, Békésszentandrás, Kardos településeken.

Terjesztõ: Pebico Kft. 06/30/310-6649 Lapzárta: Szarvason szerda 16 óra, a vidéki hirdetésfelvevõknél szerda 9 óra! Az újságban megjelent hirdetések tartalmát a szerkesztõség nem vizsgálja, értük felelõsséget nem vállal. A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért felelõsséget nem vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy körülményeket keresni, melyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkezõ következményeket és hátrányokat a Megrendelõre hárítja.

A kiadó elõzetes írásbeli engedélye nélkül a lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos! Hirdetésekkel kapcsolatos reklamációt a megjelenést követõ 8 napon belül fogadunk el.


2020. december 05-08.

6

Kedves Vendégeink! SZARVASI HALÁSZCSÁRDA A

2020. december 4-tõl

ÚJRA NYITVA! Ételek rendelhetõk naponta 11-20 óráig

ELVITELRE és KISZÁLLÍTÁSRA az alábbi telefonszámokon:

06/20/395-9683, 66/311-164.

ÉTELVÁLASZTÉKUNK: LEVESEK Húsleves májgaluskával Gulyásleves (szürkemarhából)

990 Ft 1.490 Ft

HALÉTELEK Filézett körösi pontyhalászlé 2.800 Ft Harcsahalászlé (folyami) 3.690 Ft Filézett pontyszelet roston 2.600 Ft Filézett pontyszelet rántva 2.700 Ft Filézett folyami harcsaszelet roston 3.900 Ft Filézett folyami harcsaszelet rántva 4.000 Ft Folyami harcsapaprikás, túrós csuszával 4.490 Ft

HÚSÉTELEK Rostonsült csirkemell Brassói aprópecsenye Rántott sertésborda Szarvasi ropogós Halásztál (3 személyre) filézett pontyszelet roston, rostonsült libamáj, pulykamell rántva, rántott sajt, szarvasi ropogós, cigánypecsenye, bõségköret

1.650 Ft 2.300 Ft 1.500 Ft 1.900 Ft

8.600 Ft

KÖRETEK Hasábburgonya Burgonyakrokett Steak burgonya Párolt rizs

580 Ft 580 Ft 650 Ft 500 Ft

TÉSZTÁK, DESSZERTEK Túrós csusza tepertõvel Túrós palacsinta (2 db) Ízes palacsinta (2 db) Kakaós palacsinta (2 db) Mogyorókrémes palacsinta (2 db)

1.690 Ft 800 Ft 590 Ft 590 Ft 700 Ft