__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Grátisz

XXI. évfolyam, 16. szám

KAPOSVÁR ÉS KÖRZETE INGYENES, INFORMÁCIÓS ÉS HIRDETÉSI LAP

2020. június 22., hétfő

Hegyi Garden Art Kertépítés Kertgondozás Fûvágás Metszés Öntözõrendszerkiépítés

KAPOSVÁR, Baross G. u. 8–10. T.: 82/511-015 Nyitva: h–p: 8.30–17.30, szo: 8.30–12.00

info@barossaruhaz.hu www.barossaruhaz.hu

A NAGY SIKERRE VALÓ TEKINTETTEL MEGHOSSZABBÍTOTTUK AKCIÓINKAT

INGYENES FELMÉRÉS

ÖN MIÉRT DÖNTENE MÁSKÉNT?!

Hegyi Bálint

06-20/961-0000

FÜGGÖNYÖK, akár DARABSZŐNYEGEK

50%

kedvezménnyel!

Minden laminált padlóhoz AJÁNDÉK polifoam, szegélyléc FÉL ÁRON.

Nyelviskola Kaposvár

Tekintse meg kibővült PVC-kínálatunkat! KAPOSVÁRON INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS! HELYSZÍNI FÜGGÖNYVARRÁS, SZŐNYEGSZEGÉS! Akciónk 2020. június 27-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

a Somogy megyei hírportál

Hírek percről percre

Közös élmények fénysebességen Új szerződés mellé akár egy ajándékot is választhat.

A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a weboldalunkon.

vidanet.hu

www.sonline.hu


2

KULTÚRA

2020. JÚNIUS 22., HÉTFŐ

A könnyedebb nyári olvasmányok, a ponyvairodalom a legnépszerűbb az olvasók körében

Öröm volt az újranyitás a kényszerszünet után

AA6279284

Hosszúra nyúlt kényszerszü­ net után újra kinyithatott a Takáts Gyula Megyei és Váro­ si Könyvtár. Sokan várták már ezt a napot, s azonnal el is láto­ gattak a kulturális intézmény­ be az elmúlt napokban, olyan pillanat is volt, amikor kisebb sor alakult ki a bibliotéka előtt. Már az első nyitvatartá­ si napon 89 olvasó kereste fel a könyvtárat, s csaknem 400 művet kölcsönöztek ki. A köny­ nyedebb nyári olvasmányok, a ponyvairodalom jelenleg a leg­ népszerűbb az olvasók köré­ ben – tudtuk meg Horváth Pé­ ter igazgatótól. Mint elmond­ ta, nagyon sok könyvet vittek vissza a könyvtárba az elmúlt napokban. Ez azonban nem

túl meglepő, hiszen a bezárást megelőző napon dupla annyi művet lehetett kikölcsönözni, mint alapesetben, s akkor tel­ jes családok éltek ezzel a lehe­ tőséggel. Mint megtudtuk, akár ben­ ti olvasásra is van lehetőség, csak egy kicsit kevesebb szék, illetve számítógép várja az ér­ deklődőket, mint máskor. Ez­ zel együtt arra kérték az olva­ sókat, hogy viseljenek maszkot a könyvtári olvasás ideje alatt. A bibliotéka vezetője hoz­ zátette: várták már, örülnek az újranyitás lehetőségének. Az elmúlt hónapban a széle­ sebb körben meghirdetett ház­ hoz szállítást felfüggesztet­ ték. Nagy igény volt azonban Sok látogató várta már az újranyitást

Kemény tûzifa a Meistro Lovastanyán ~ m3) 1 kaloda, 1 m x 1 m x 1 m (~0,7

Kaposvár, Keceli bejáró

Az ár az áfát tartalmazza.

30/216-8528

17 000 Ft

erre is, hiszen ahogy azt a Fa­ cebook­oldalán is megosztot­ ta nemrég a könyvtár: az el­ múlt hónapban több mint ezer könyv jutott el így az olvasók­ hoz. Szűkebb körben, a rászo­ rulók részére azonban ugyan­ úgy fenntartják a házhoz szál­ lítás lehetőségét, ahogy tet­ ték azt korábban is. Mivel he­ ti egyszer tudják ezt vállalni, arra kérik az olvasókat, tény­ leg csak az éljen ezzel, akinek a kora, egészségügyi állapota nem teszi lehetővé, hogy meg­ látogassa a könyvtárat. Június 22­től már új, nyári nyitva tartással várják a láto­ gatókat, melyről a bibliotéka honlapján is lehet tájékozódni. Gy. Zs.

Hirdessen a Somogyi Hírlapban

otthonról, kényelmesen!

DR. HORVÁTH GÁBOR bőrgyógyászati magánrendelés Kaposvár, Gróf Apponyi u. 41.

FELNŐTT ÉS GYERMEK BŐRGYÓGYÁSZAT https://drhvg.hu | facebook.com/drhvg

Telefon: +36 30 240 6879

Hatékony apróhirdetések alacsony áron a Somogyi Hírlapban! Több mint 30 rovatban hirdethet akciósan, nagy kedvezménnyel

Apróhirdetéseit megjelentetheti csomagban is lapjainkban: Somogyi Hírlap, Grátisz – Szuperinfó, Vasárnap Reggel és online felületünkön: www.sonline.hu

Bővebb információt felvevőirodáinkban kaphat.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: 06-82/528-113

Lakossági apróés gyászhirdetés feladása: • gyorsan • egyszerűen • online. SONLINE.HU

Része az életünknek!


TERMÉSZET

2020. JÚNIUS 22., HÉTFŐ

  3

Viszonylag igénytelen a növény, nincs olyan kártevője, ami miatt permetezni kellene

Testre, lélekre is jó hatással van a levendula Igazán divatos lett a levendula az utóbbi években: nemcsak mu­ tatós fotók készülhetnek a lila mezőkön, de a gyógynövény fel­ használási módja is rendkívül sokrétű. Nem különösebben nehéz le­ vendulát telepíteni, ennek elle­ nére persze sok gondoskodást igényel – tudtuk meg Farkasné Magyar Anikótól, a Levendula­ kert Deseda tulajdonosától. – Vi­ szonylag igénytelen a növény, nincs olyan kártevője, ami mi­ att például permetezni kellene – tette hozzá. – Az aszályos idősza­ kokban viszont nagyon oda kell figyelni rá, gondoskodni kell az öntözéséről. Ezzel együtt fontos az is, hogy a szikrázó napsütést kedveli a növény.

Farkasné Magyar Anikó el­ mondta: a mélylila francia le­ vendula a legnépszerűbb, hiszen szörp és lekvár is készíthető be­ lőle, de akár tea is ízesíthető vele. A növény virága szárítva és fris­ sen is fogyasztható, felhasznál­ ható süteményekhez, szószok­ hoz egyaránt. Így ezt a levendu­ lát étkezési célra is érdemes ter­ meszteni. – A rózsaszín és a fe­ hér francia levendulát, illetve az angol levendulát inkább illato­ sításra ajánlom – jegyezte meg Farkasné Magyar Anikó. A lila francia levendula olaja jó még sebkezelésre, első fokú égés­ re, pattanásra, csípésre, felületi gyulladásokra. Hasonlóképpen alkalmazható a levendulavíz, ami az olajkészítés egyik mel­ Remek képek készülhetnek a lila mezőkön

Mozaikrejtvény

lékterméke. Ez külsőleg rendkí­ vül széles területen használható: akár korpás, ekcémás, kiszáradt fejbőrön is alkalmazható. Farkasné Magyar Anikó hoz­ zátette: most már nemcsak Ti­ hany és Pannonhalma az egyed­ uralkodó a gyógynövény tekin­ tetében, hanem bárhová megy az ember hazánkban, ötven ki­ lométeres körzetben jó eséllyel találhat levendulást. Ugyanis egy pályázat is sokak számára segítség volt a telepítésben. Eb­ ből fakadóan egyre telítettebb a piac, ugyanakkor ez örömre is okot ad, hiszen sokakhoz el­ juthatnak azok a levendulás öt­ letek és receptek, melyek nem­ csak finomak és ízletesek, ha­ nem egészségesek is. Gy. Zs.

Szudoku Töltse ki az üres négyzeteket számjegyekkel (1-től 9-ig) úgy, hogy egy-egy sorban, oszlopban és nagyobb (háromszor hármas) négyzetben ugyanaz a szám csak egyszer forduljon elő!

9 9

6

6

5

8

3 4

9 4

9 3

1 6

5

9

6

6

4

3

1 6

5

8

7 4

4

7

6

3

1

7

8 5

2 7

9 3 1

5

5

2 3

2

3

7

2

5

7 9

1

6 5

3 7

7 5

8

8

1

3

6 7

9

5 6

2

6

6

9 4

9

2

4

3

9 3

8 7

2

5

8

8

7

2 7

9

2

9

5 6

2

4 8

6


4  EGÉSZSÉG

2020. JÚNIUS 22., HÉTFŐ

Szálanként, kis parcellákban, úgynevezett gyomtársulásokban fordul elő ma már leginkább

Jól alkalmazkodott a klímánkhoz a parlagfű Kétségkívül a parlagfű az egyik legrettegettebb növény az allergiás betegek számára. Az irtást az is nehezíti, hogy jól alkalmazkodott a növény hazánk klímájához. A leginkább elfogadott né­ zet szerint az 1920-as évek ele­ jén, gabonaszállítmányokon keresztül érkezhetett meg ha­ zánkba a parlagfű – idézte fel Tóth István toponári növény­ védelmi szakmérnök. Ráadá­ sul éppen Somogyban, Bar­ cson rakták ki azokat a szál­ lítmányokat, melyekben már benne lehetett a gyomnövény magja is. Innen terjedt el aztán az egész országban. A szakem­ ber szerint több tekintetben is jól alkalmazkodott a parlag­ fű hazánk klímájához, ezért is nehéz azt kiirtani. Kedve­ ző számára a gyorsan felmele­ gedő, alacsony pH-értékű, ke­ vés szerves anyagot tartalma­ zó homokos talaj. Jól tűri a szél­ sőséges időjárást, az aszályt. Jól látszott ez az idén is, a szá­ raz hónapokat nem sínylette

Sok bosszúságot okoz a gyomnövény a gazdáknak, de leginkább az allergiásoknak

meg a növény, majd az eső jót tett a növekedésének. Tóth Ist­ ván hozzátette: a parlagfű egyegy tövének pollentermelése is milliárdokban mérhető, ezért

APRÓHIRDETÉSEK

A hirdetések szövegét minden esetben a hirdető ügyfeleinktől készen kapjuk, ezért az abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi, illetve jogi felelősséget nem vállal.

is okoz sok gondot az allergiás emberek számára. Tóth István elmondta: a le­ hető legjobb védekezés, ha tö­ vestől kihúzzák a növényt. Ta­

pasztalatai szerint eltűntek a nagyobb parlagfüves foltok, hi­ szen a korábbi ellenőrzések so­ kakra elrettentő hatással vol­ tak. A problémát abban látja,

GARÁZST vásárolnék. 70/4163870

KAPOSVÁRI cég keres anyagmozgató, raktáros kolBIRKÁKAT adok disznókért légákat, pályakezdőt is. Tacserébe. 06-30/243-8920 pasztalat, végzettség nem szük*581795* séges. www.szigetigroup.com, ÁLLÁS karrier@szigetigroup.com 06INDULÓ gyorsnyomdai, fény- 30/500-6616 Szigeti & Co. Kft. *581049* másoló, design üzletbe taKAPOSVÁRI étterem felszolgápasztalattal rendelkező munkatársat keresünk Tabra, 8 lót és szakácsot keres. Gasztroguru Kft. 20/566-8984 *582652* órás munkarendbe. Feltételek: hasonló munkakörben szerzett NÉMETORSZÁGI sertésfeltapasztalat, fénymásoló és dolgozó üzembe keresünk gyorsnyomdai gépek használa- munkavállalókat betanított tának ismerete. Jelentkezni az szalagmunkára. Német nyelvinfo@fontifive.eu e-mail-címre tudás, szakmai gyakorlat nem küldött fényképes önéletrajzzal szükséges. Szállás, kiutazás lehet, a bérigény megjelölésé- biztosított! Tel.: 06-30/249vel. Fonti-Five Kft. Bővebb infor- 0798. Quantum GmbH. *577271* máció: 36-30/492-4515 PÉKSÉGÜNKBE gépkocsiveze-

*582971*

JÁRMŰ

KAPOSVÁRON 5. emeleti, 40 m2-es, 1,5 szobás, szigetelt, műanyag nyílászárós, redőnyös, távfűtéses panellakás 12,7 M Ft. 70/949-4595

FORGALOMBÓL kivonásra váró autókat és kisteherautókat vásárolunk korrekt fizetéssel, szállítással és ügyintézéssel! Telefon: 06-30/590-1918.

KERESÜNK eladó erdőket, 06-30/959IVÁNFAHEGYEN nagy ház ol- szántóföldeket. 0436 csón eladó. 30/554-6776 *380339*

KÉSZPÉNZÉRT autóját, teherautóját hivatalosan megvásároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz megyünk! +36-70/669-7777

INGATLAN

SZEPPI HAUS KFT.

Keresünk-kínálunk a régió egész területén eladó ingatlanokat. www.szephauskft.5mp.eu 06-20/371-9801

*558980*

KAPOSVÁRON a Nemzetőr soron, felújított, 4. emeleti, 47 m2-es, 1,5 szobás, szigetelt, műanyag nyílászárós, redőnyös, egyedi mérős, távfűtéses, azonnal költözhető panellakás 15,35 M Ft. 70/949-4595 *585441*

KAPOSVÁRON jó állapotú, Honvéd utcai, 4. emeleti, 47 m2-es, nagyméretű 1,5 szobás, kívülről szigetelt, műanyag nyílászárós, redőnyös, egyedi mérős, távfűtéses panellakás 14,8 M Ft. 70/949-4595 *585426*

KAPOSVÁRON Zárda utcai, 3. emeleti, 2 szintes, 127 m2-es, 5 szoba nappalis, cirkó fűtéses, klímás téglalakás 29,9 M Ft. 70/949-4595 *585440*

*585435*

KERESÜNK kp-s ügyfeleink részére eladó ingatlanokat! 0620/371-9801

*583424*

*575435*

*380338*

SOMODORBAN 69 m2-es, 2+1 szobás, kandalló fűtéses, vegyes falazatú családi ház 4000 m2-es sík telken 7,2 M Ft. 70/949-4503

MŰSZAKI VIZSGA 12 490 Ft-tól munkanapokon időpont-egyeztetéssel. Kaposvár, Guba S. u. 55. Tel.: 82/313-657.

ÁLLAT

*584769*

KAPOSVÁRI alkatrészgyártó *585429* cég keres betanított munkára *581243* SZENNA Bárdi utcában építési kollégákat. Szakmai tapasztelek eladó. 20/546-0708 SIMSON motort vásárolnék, *582528* talat, végzettség nem szüksémás régi motor, üzemképtelen ALBÉRLET ges. www.szigetigroup.com, is érdekelhet. 06-20/351-3711 karrier@szigetigroup.com 06*375604* TOPONÁRON külön bejáratú 30/500-6616 Szigeti & Co. Kft. albérleti szoba kiadó. 20/477RÉGISÉG, ÉKSZER *581034* 8755 VÁSÁROLOK ezüstöt, gyalu- KAPOSVÁRI alkatrészgyártó *584047* padot, bontóasztalt, fateknőt, cég keres CNC-forgácsolót, GARÁZS GARÁZS 30m2-es kettő autóbe- dunyhát, porcelánt, hagyatékot, technológust, gépészmérnöÉrtesítés- köt. www.szigetigroup.com, állós a Béke utcai garázsházban szarvasagancsot. re házhoz megyek. Ramosné, karrier@szigetigroup.com 06kiadó. További információ 0630/979-8398, 74/465-699 30/500-6616 Szigeti & Co. Kft. 30/959-0436 *585869*

hogy a „növény stratégiát vál­ tott”, és szálanként, kis parcel­ lákban, belterületen, úgyneve­ zett gyomtársulásokban fordul elő leginkább. Azaz más gyom­ növényekkel együtt alkot ele­ gyet, melynek köszönhetően a feltérképezése is nehezebb, az ellenőrzéseken keresztül nem is igen lehetséges. Ugyanakkor szerinte nagy szükség lenne az irtására, hiszen sok olyan he­ lyen is fellelhető a növény, ahol például gyermekintézmények, bölcsőde, óvoda van a közelben. Az MTI nemrég többek kö­ zött azt közölte: a földhasználó köteles az ingatlanon a parlag­ fű virágbimbójának kialakulá­ sát megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntarta­ ni – hívta fel a figyelmet a Nem­ zeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a honlapján. A jogsza­ bály tavaly változott, a földtu­ lajdonosok e kötelezettsége már nemcsak július 1-jétől áll fenn, hanem az egész vegetációs idő­ szak alatt – írták. Gy. Zs.

*577355*

*581025*

tőt felveszünk. Érdeklődni hétköznap 18 óra után, SM Kaposfői Pékség Kft., Kaposfő Dózsa Gy. utca 18. szám alatt *584422*

OKTATÁST VÁLLAL

A KING’a Ford Autósiskola AM, A, B, C, C+E, D nyári intenzív tanfolyamai június 29-én és július 13-án kezdődnek. Kaposvár, Fő u. 45. 82/422-131 *585275*

TÁRSKERESÉS

71 éves hölgy társat keres. 70/354-4287 *583420*


ÉLETMÓD

2020. JÚNIUS 22., HÉTFŐ

5

A pszichológus szerint a szülés utáni időszak elsődleges feladata a szülővé, gondozóvá válás

A mai világ azt sugallja, később jöjjön a pici Június 21. az apák napja. A la­ punk által megkérdezett pszi­ chológus szerint többek között a karrierépítés iránti túlzott vágy az egyik oka annak, hogy kitoló­ dik a gyermekvállalás. Szalay Miklós tanácsadó szakpszichológus, a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgá­ lat marcali tagintézményének pszichológusa szerint jelentős különbség van az anyává és az apává válás folyamata között. Az anya ideális esetben kilenc hó­ napig hangolódik rá arra, hogy anya lesz, vagyis hogy világra jön a gyermeke. Ebben az idő­ szakban megváltozik a hormon­ háztartása, a szervezet is fel­ készül az anyaságra, érzi a ba­ ba minden rezdülését, ami se­ gíti az anyává válás dinamiká­ ját. Ezzel szemben az apa egyfaj­ ta asszisztensi szerepben van, passzív szemlélője a gyermek érkezésének. – Ezért is szeren­ csés, hogy az apa is jelen legyen a szülésnél, feltéve ha mindkét szülő akarja ezt – tette hozzá Szalay Miklós. – Illetve ameny­

nyire csak lehet, már az első na­ poktól kezdve kapcsolódjon be a kis jövevény gondozásába. Na­ gyon fontos, hogy az anya ne sa­ játítsa ki a születés utáni idősza­ kot, hanem amennyire csak le­ het, motiválja az apukát is arra, hogy segítsen a fürdetésben, pe­ lenkázásban, a gyermek gondo­ zásában. Persze, ahol már nem az első gyermek érkezik, ott jó eséllyel az apának is könnyeb­ ben, akár reflexszerűen mennek ezek a feladatok. Ám az első ba­ ba érkezésekor sok férfinak élet­ idegen lehet ez a szerep, s évek­ nek kell eltelnie, hogy rutint sze­ rezzen a gyermeke mellett. Szalay Miklós úgy véli: élet­ korban is kitolódott a gyermek­ vállalás. – Azt gondolom, nem az apává érés hiányosságait kell mögöttes okként emlegetnünk, sokkal inkább a fogyasztói tár­ sadalomból sugallt, kissé ego­ centrikus, olykor nárcisztikus világfelfogás az oka ennek. Ez arra sarkallja az embert, hogy teremtsen meg magának min­ dent, előbb építsen karriert, él­ Van, akinek több idő kell, mire rutint szerez a gyermek mellett

APRÓHIRDETÉSEK

A hirdetések szövegét minden esetben a hirdető ügyfeleinktől készen kapjuk, ezért az abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi, illetve jogi felelősséget nem vállal.

SZOLGÁLTATÁSKÍNÁLAT

GURTNICSERE, új redőny

ÁRUFUVAROZÁS, építőanyag, homok, sóder, 3,5 tonnás billencs Mercedes gépkocsival, költöztetés kis és nagy kocsival. 06-30/947-4202

készítése,

faredőnyjavítás

FOGSOROK amerikai rugalmas anyagból, kerámiahidak, hagyományos fogsorok 55.000 Ft-tól. Tel.: 06-30/260-1447, Kaposvár, Dózsa Gy. u. 17.

LAKÁSFELÚJÍTÁS,

hétvégén is, gyors, precíz munka.

06-30/900-8159,

06-70/227-6273 *556959*

*579182*

ablakok,

ajtók, betonozás, festés, szigetelés, burkolás, javítások. 20/403-8400, 20/336-0011 *581337*

*372623*

REDŐNY, szúnyogháló javítás, készítés rövid határidővel. Új ajtók, ablakok készítése műanyagból vagy fából 10-30 % kedvezménnyel. 0630/780-9636, 06-70/3520752, hétvégén is hívhatók. *579631*

VEGYES

*579603*

*565970*

PALACKOT vásárolok (PB, ipari gáz). Tel.: 06-20/368-1233

DUNNÁKAT, párnákat magas áron, örökséget hagyatékból vásárolok. Ingyenes kiszállás! 06-30/582-2664

KERÉKPÁRBOLT

Igény szerint házhoz szállítva! Érdeklődni:

30/747-7976

RÉGISÉGGYŰJTŐ régi bútort, hagyatékot, disznóvágási felszerelést, szüreti felszerelést és mindenféle régiséget vesz. Nyári Zoltán, Mohács 0620/389-4184 *365672*

ABLAK-REDŐNYMESTER vállalja reluxa, szalagfüggöny, roletta, harmonikaajtó, szúnyogháló, napellenző, ajtó-ablak gyártását, szerelését, javítását – folyamatos akciókkal!

82/715-401, 20/986-9222

*583964*

meggy

06- telés és utólagos vízszigetelés, festés. 06-30/413-0241

*581252*

*382232*

FUVAROZTAT? Költöztet? Szál- LAKÁSKIÜRÍTÉST, lomtalanílíttat? Tibire mindig számíthat!!! tást vállalok. Hagyaték felvásárKaposvár, Füredi út 22. Tel.: 82/823-958, 06-30/956- lás. Tel.: 06-70/310-8045 82/317-022 30/3663-096 *572528* 7015. *403096* MESTERBOSZORKÁNY jöven- ERDŐT, fasort, lábon álló égert, nyárfát, fűzfát vásárolnék. 06Műanyag nyílászárók, dőmondó, halottlátó, médium 20/252-0664 bejárati ajtók, *579945* redőnyök, szúnyoghálók várja hívásod. jövendölések, gyógyító energiák! Rontáslevékészítése, javítása, Kiváló minőségű harmonikaajtók széles tele, gyógyító-tisztító energiák. érdi bőtermő választéka folyamatos 06-70/434-2178 akciókkal, *581055* ingyenes felmérés. MINŐSÉGI kőművesmunka, Tel.: étkezési-, befőzési- és 06-70/432-8669 fagyasztási célra eladó! burkolás, térkövezés, hőszigeFŰNYÍRÁS, kaszálás! 20/384-4834

KERTIGÉP-ALKATRÉSZ és kertigépek kedvező áron raktárról. Unokertész. Kaposvár, Tallián Gy. u. 87. 82/511-965, 06-30/690-9923

vezze az életet, s csak aztán fog­ lalkozzon a gyermekvállalás kérdésével. Megesik azonban az is, hogy az apa marad otthon a gyermek­ kel a születés után. – Emögött in­ kább anyagi megfontolás húzó­ dik meg, azt hiszem – tette hozzá Szalay Miklós. – Egyetlen prob­ léma van ezzel: a kötődés alap­ jai sérülhetnek, az anya­gyerek kapcsolat lehet a vesztese an­ nak, ha az anyuka például a har­ madik hónap után visszamegy dolgozni. Ha nagyon korán visz­ szamegy munkahelyére az anya, erősen megkérdőjelezhe­ tő, hogy mennyire történik meg a biztonságos kötődés. A szülés utáni időszak elsődleges felada­ ta szülővé, gondozóvá válni. Ha az anyának vissza is kell mennie dolgozni, azt a gyermek egyéves kora előtt semmiképpen nem ta­ nácsolnám. Utána akár váltott rendszerben, egy ideig az anya, egy ideig az apa is maradhat ott­ hon. Ám az a legszerencsésebb, ha az első három évben az anya a gyermekével marad. Gy. Zs.

www.ablakredonymester.hu

SOMOGYJÁDON megbízható gazdaság szántó területeket bérelne, vásárolna. 30/260-2203 *581339*

Grátisz A Mediaworks Hungary Zrt. információs és hirdetési hetilapja Felelős kiadó: DR. SZABÓ LÁSZLÓ elnök-vezérigazgató Főszerkesztő: LENGYEL JÁNOS Szerkesztő: MÁRKUS KATALIN, NAGY LÁSZLÓ, SZŰCS TIBOR Megyei üzletszervezési vezető: HARJÁN SÁNDOR Kiadja a Mediaworks Hungary Zrt. Szerkesztőség és kiadó: 7400 Kaposvár, Kontrássy u. 2/a. Kaposvár, Pf. 31 Szerkesztőségi telefon: 06-82/528-119. Kiadói telefon: 06-82/528-113 A hirdetésfelvétel telefonszáma: 06-82/528-168 Nyomda: Mediaworks Hungary Zrt., 1225 Budapest, Campona u. 1. Felelős vezető: BERTALAN LÁSZLÓ nyomdaigazgató Adatvédelmi irányelveink a sonline.hu internetes oldalunkon olvashatók. ISSN 1786-1721


6  SPORT

2020. JÚNIUS 22., HÉTFŐ

Nem ritka, hogy néhány év úszástanulás után valamilyen labdajátéknál kötnek ki a fiatalok

Nem érdemes korán a picit a rajtkőre állítani Érdemes idejében megtanítani úszni a gyermeket, s a lapunk által megkérdezett edző szerint van egy bizonyos életkor, ami a legideálisabb ahhoz, hogy el­ kezdjék elsajátítani az alapokat. Az úszás olyan állóképességet ad a fiataloknak, amire később szinte bármilyen más sportág remekül ráépíthető. – Négy-ötéves kor körül ér­ demes elkezdeniük az úszást a gyerekeknek, hiszen akkor már tudják, illetve megértik, mit kér tőlük az ember – mondta el kér­ désünkre Kovács László, a Ka­ posvári 1. MCM-Diamant Ador­ ján SE vezetőedzője. – Azért sem ajánlott korábban elkez­ deni a tanításukat, mert ak­ kor még nehéz lekötni a figyel­ MAGYAR SZÍNÉSZ VOLT

1

GYORS FELFOGÁS

müket, illetve ha túl korán rög­ zül be náluk egy rossz mozdu­ lat, azt később már nehéz hely­ rehozni. Azt gondolom, 5-6 éves korban lehet áttérni a verseny­ szerű úszásra, illetve edzések­ re, addig viszont rengeteg tech­ nikai munkát el kell végezniük a gyerekeknek. Kovács László elmondta: mi­ vel elsősorban sportoló gyereke­ ket, vagyis az utánpótlást oktat­ ja, a gyors és a hátúszás az első, amit megtanít a piciknek. Utá­ na térnek át a mellúszásra, s leg­ végül a pillangóra. Ez azonban szakembertől függ, hiszen van ahol például a mellúszással kez­ dik az oktatást. A mesteredző úgy véli: az úszás olyan általános állóképes­ Más sportokhoz is remek alapot adhat az úszás MADÁRJÓS

MONGÓLIA NOB-JELE

GYŐZTES

SZÁJON ÁT KIFÚJT LEVEGŐ

ANGOL HELYESLÉS

AFRIKAI ORSZÁG, LOMÉ A FŐVÁROSA

TRÉFÁS RITKA FÉRFINÉV BOSSZANTÁS

2 GYERMEKORVOS, R.

FÜVET FOGYASZT

MENYÉT ROKONA

ALSZIK, MINT A ...

VALAMELY A FAJNÁL NAGYOBB CSOPORT

HAZAI ZENEKAR V. KÉNYELMES (NÉP.)

FŐPÜSPÖK TÉVEDÉSBEN VAN

ORVOSI MŰSZER

VONÓSHANGSZER

OXIGÉN VEGYJELE

KÖZÖS SZELLEM

HANGSZERFAJTA!

BABÉTEL

KELET JELE

ANYACSAVAR

ELÁRUL, BESÚG

FACSOPORT

REPÜLNI TUDÓ ÉLŐLÉNY

KÜLSŐ SZEMLÉLŐ KERESETT FÉNY ... BACON; SZÍNÉSZ

ÁRPALÉ (TRÉFÁS)

BÁCSKAI NÉP

HAJÓ RÉSZE

LGTSLÁGER

NYÁRS (TÁJSZÓ)

FELÉM CIPEL

KÍGYÓ SZAVA! KŐSZIRT NEM MŰKÖDŐ

KÉRDŐSZÓCSKA

TISZTÍTÁS

PORTUGÁL FÉRFINÉV

LEKVÁROS SÜTEMÉNY PUCCINI ALAKJA HOZZÁNK EGER VÁROSRÉSZE HEVENY, ROHAMOS

DIVATOS (FRANCIA)

MUSZLIM ISTEN

HIVATALI HELYISÉG

POL. V., BERTALAN

NEM MINDENNAPI

ADÁS EGYNEMŰI

ÉRTÉKESÍT

OTIA ... VITIA

ELTITKOL, REJTEGET VÉDELMEZŐ

KAPAFÉLE KANAPÉ KÖZEPE!

MIANMAR NOB-JELE

TÜRELEM! AZONOS MAGÁNHANGZÓK

HÁZŐRZŐ ÁLLAT ... BRUBECK; ZENÉSZ V.

MIKSZÁTH KÁLMÁN ELBESZÉLÉSE

ARANY, LATINUL

LEHETŐSÉGE VAN

SZATMÁRNÉMETI

UDVARRA (NÉPIES)

BORSODI KÖZSÉG

NEPÁL NOB-JELE

DÉLIGYÜMÖLCS

HUZAT

ÁRTALMÁRA TÖR

SZŐLŐFAJTA

BELÜL

DERŰS, KEDÉLYES

KORÁBBI TV-ADÓ V.

VILÁGKUPA, RÖV.

KARCSÚ, NYÚLÁNK

ÁLARC, MASKARA

HIDROGÉN VEGYJELE

ÓCSKASÁG ARANY JÁNOS SÚLYA!

HOSSZMÉRTÉK

VÖRÖSINGES (FERI)

G

AMERIKAI SCI-FI, THRILLER

H O R O S Z K Ó P 2020. június 22-től június 28-ig

séget ad a gyerekeknek, amit más sportágakban is remekül kamatoztathatnak. Mint mond­ ta, nem ritka, hogy néhány év úszás után valamilyen labdajá­ téknál, vagy akár az atlétikánál kötnek ki a fiatalok, majd szere­ pelnek abban sikerrel. Emellett azért is érdemes úszni taníta­ ni a gyermeket, mert az javítja a koncentrálóképességet, s bizo­ nyos légúti betegségek, például az asztma esetén is hasznos le­ het ez a fajta testmozgás. Kovács László szerint két-há­ rom év tanulás kell ahhoz, hogy valaki teljesen vízbiztos legyen. – S ha van bizalom a gyermek és az oktató között, akkor gyorsan leküzdhető a mély víztől való fé­ 26. HETIhozzá. HOROSZKÓP lelem is – tette Gy. Zs. (2020. 06. 22. – 2020. 06. 28.)

A héten semmit se bízzon a véletlenre, így elkerülheti a kellemetlenségeket. Még a  legegyszerűbb feladatot is ellenőrizze le, mert könnyen kicsúszhatnak a dolgok a kezéből. Túl sok mindent irányít, ezen érdemes is lenne rövid időn belül változtatnia.

A következő napokban sokszor feszültnek, nyugtalannak érzi magát. Olyan érzése van, mintha valami készülődne. Az is lehet, hogy csak magába kellene néznie és észrevennie, mi az, ami tudat alatt dolgozik Önben. Nem árt nyitva tartania a szemét.

Egy új energia gyakorol hatást az életére. Ráeszmél a hibáira és arra, hogy a család fontosabb, mint a karrier, így mindent megtesz azért, hogy a  kettőt kiegyensúlyozza. Ha eddig bármivel kapcsolatban is tétovázott, mostanra magabiztosságot nyerhet.

A héten különösen felszabadult és könnyed hangulatban lesz. Semmi gondja nincs, minden helyzetet mosolyogva kezel. Sőt a  felmerülő nehézségeket is könnyedén megoldja, ráadásul a  vitás helyzetekben is hatékony közvetítő szerepet tölthet be.

Manapság a dolgok gyorsan zajlanak maga körül, és képesnek kell lennie arra, hogy a  váratlan helyzetekben is tudjon reagálni. Bár a  hét elején bizonytalannak, pesszimistának érezheti magát, a hét közepe felé pozitivitása már egyre erősebbé válik.

Érzelmileg intenzív hét elé néz. Nagy szenvedéllyel csinál mindent, és ennek köszönhetően a siker elkerülhetetlen eredményként jár a nyomában. Eddig került egy bizonyos kérdést, félt szembenézni a tényekkel, de a héten megjön a bátorsága.

Itt az ideje, hogy a figyelmét önmagára irányítsa. Túl sokat foglalkozik mások életével. A héten lehetősége adódik izgalmas társadalmi eseményeken részt venni, a  kapcsolatait ápolni, úgy, hogy nem akar közben görcsösen mások segítségére sietni.

A héten megmagyarázhatatlanul siet. Nincs elkésve, mégis kapkod. Le kell lassítania, mert ha minden feladatot sietve fejez be, az olyan hibákat eredményez, amelyek kellemetlenséget okozhatnak. Sőt a  figyelmetlensége végül akár fizikai bajt is okozhat.

A héten lecseréli a  régi eszméit néhány újra. Egészen meg fog újulni a következő napokban, és ezt a környezete is észreveszi. Mielőtt mindent lecserélne, gondolja át, mik azok, amik eddig is segítették útján. Nem minden rossz csak azért, mert régi.

Jó híreket kaphat a családjával kapcsolatban. Egyeseknek lehetőségük nyílik lakóhelyük megváltoztatására vagy befejezhetik a  ház felújításával, vásárlásával kapcsolatos terveiket. A héten csak úgy áradnak a jegy szülöttei felé a pozitív energiák.

Nyugtalannak érezte magát az elmúlt napokban, de a héten készen áll arra, hogy aktívabban kezelje a problémáit. Mélyre kell ásnia, hogy megértse, hol van a gond. A hét kedvező a régóta halogatott feladatok elvégzésére.

Ez a hét tökéletes az újrakezdéshez. Megszabadulhat mindattól, ami eddig visszatartotta Önt. Új lehetőségek jelennek meg és segítik, hogy változtasson. A gyors és határozott fellépés jelentősen megfordíthatja a helyzetét.

A Somogyi Hírlapot már e-mailen is megrendelheti! E-mail-címünk: somogy.terj@mediaworks.hu Telefonszámunk: 06-94/999-120


SPORT/EGÉSZSÉG

2020. JÚNIUS 22., HÉTFŐ

  7

A túlhevülés, a kiszáradás és az erős UV-B sugárzás is komoly veszélyt jelenthet nyáron

Kell egy kis mozgás, de nem a nagy hőségben

H O R O S Z K Ó P 2020. június 29-től július 5-ig

zamos ideig fedetlen testtel tar­ tózkodunk a napon, elváltozások mehetnek végbe a bőr pigment­ sejtjeiben, s rákkeltő mechaniz­ musok indulhatnak be. Az előbbi veszélyforrásokból származó bajok elkerülése végett érdemes olyan napszakban spor­ tolni, amikor nincs hőség. – A reggeli vagy a naplementét meg­ előző néhány óra a legjobb erre – tette hozzá Gonda Péter. – Ha ezt valaki nem teheti meg és nap­ sütésben is mozognia kell, mert esetleg élsportoló, akkor pedig a ruházatra érdemes még inkább odafigyelni. Könnyen száradó, nem befülledő ruházatot visel­ jünk, s a napsugárzásnak hos�­ szabb ideig kitett testrészeket is próbáljuk vékony, könnyű ruhá­ zattal fedni. Tanácsos lehet sap­ kát hordani a napszúrás, hőgu­ ta elkerülése miatt. Érdemes bőr­ védő kenőccsel is felkészülni, és ha lehet, árnyas, lombos terüle­ tet válasszunk a mozgáshoz. A túlhevülés ellen úgy tudunk leg­ Mértékkel érdemes csak sportolni a hőségben 27. HETI HOROSZKÓP

A héten az lesz minden vágya, hogy segítsen másoknak. Ez nagyon szép dolog, csak arra ügyeljen, hogy ne essen túlzásokba, és tudja elfogadni, ha valaki nem kér a segítségéből. Viszont így lesz lehetősége viszonozni a szívességeket, amiket Ön kapott.

(2020. 06. 29. – 2020. 07. 05.)

Ez a hét érzelmileg intenzív lesz az Ön számára. Nagy szenvedélyt mutat abban, amit csinál, és a siker elkerülhetetlen eredményeként kíséri amellett, hogy változatos élményekben lesz része. Egy mostanáig halogatott döntést meg 18 kell hoznia. -ig, . 09. 30 Az akció

Az akció 2020. június 29-től július 3-ig , . 22-ig 19. 03 tart. -től 20 a készlet erejéig. 03. 07 erejéig 2019. készlet Az akció

könnyebben védekezni, ha példá­ ul futás esetén rövidebb távokat választunk, és több szünetet tar­ tunk, mint egyébként. Rendkívül fontos a megfelelő folyadékbevi­ tel sport előtt és után is. Hosszabb táv esetén pedig mozgás közben is figyeljünk erre. Ha lehet, az ét­ rend is könnyebben felszívódó táplálékból álljon, és sport előtt ne fogyasszunk megterhelő ételt. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy sok kockázatot rejt ma­ gában, ha valaki felhevült testtel megy bele a vízbe. – A nagy hő­ mérséklet különbség miatt szív­ ritmuszavar alakulhat ki – tette hozzá a háziorvos. – De általában véve is igaz, hogy a nyári sport­ tevékenységek a szív-érrendszert terhelik meg a legjobban. Ezért ha lehet, egészséges ember vág­ jon csak bele a nyári mozgásba. Akinek szív-érrendszeri gondjai vannak, alaposan gondolja ezt meg, de legalábbis tényleg csak az esti órákban végezzen test­ mozgást. Gy. Zs.

Kaposvár, F� uta 68

20/220-2-

50

vagy a

20 . 01-től tart. 2018. 09 készlet erejéig vagy a

Egész héten elmélkedős hangulatban lesz. Sokat töpreng azon, mihez kellene kezdenie az életével. Változásokra vágyik. Ugyanakkor a héten fordulni is fog a kocka, és segítséget kaphat! Viszont valaki magára bíz egy titkot, ami nagy terhet jelent Önnek.

A héten kerülje a jelentősebb kiadásokat. Lehetőség szerint ne a  héten akarjon valami nagyobb összegű dolgot venni, attól pedig pláne óvakodjon, hogy kölcsönadjon. Valami történhet az egyik családtagjával vagy egy közeli ismerősével kapcsolatban.

Szinte folyamatosan lesz mit ünnepelnie a héten. Egyre csak örömteli dolgok történnek majd Önnel vagy a szeretteivel, amik magát is érinteni fogják. Nem kizárt, hogy hamarosan esküvőre lesz hivatalos! Fogadja el a meghívásokat, és éljen kicsit!

Tele van lelkesedéssel. Változtatni szeretne az életén. Készen áll arra, hogy elengedje a régit és beeressze az újat, és hogy komoly lépéseket tegyen vágyai eléréséért. Még akár segítséget is kaphat mindehhez, amit most nem lenne rossz elfogadnia.

Megérte annyit dolgozni egy bizonyos projekten, mert végre kifizetődő lesz. A kemény munka és az elszántság mindig meghozza gyümölcsét. Ráadásul ezen a héten kreatív megoldást találhat egy olyan problémájára, ami korábban jelentős fejtörést okozott.

Egy bizonyos probléma megoldásához, illetve a sikerek kulcsa egy másik személy. Vagyis meg kell bíznia valakiben, el kell fogadnia a segítségét, aki emellett segít magának az olyan döntő feladatok elvégzésében is, amelyek jelentősen befolyásolják a jövőjét.

Egy idős rokona, ismerőse fontos dologra mutathat rá az életével kapcsolatban. Érdemes megfogadnia a tanácsát, és akkor a dolgok a helyükre kerülnek. Emellett a  napokban egy izgalmas találkozásban lesz része, és még egy új barátság is kialakulhat.

Sokkal jobban oda kellene figyelnie arra, hogy mit eszik és iszik. Károsíthatja az egészségét olyan ételek túlzott fogyasztása, amelyek irritálják a gyomrát. Emellett nem ártana többet mozognia is! Ez a  hét tökéletes az életmódváltáshoz minden téren.

Minden erőfeszítést megtesz egy központi kérdés megoldásának érdekében, amely jelenleg az életében uralkodik. Nagy esély van arra, hogy el fog húzódni. Ráadásul a napokban nem várt kiadásokkal is kell számolnia.

A héten meglehetősen hangulatingadozó lesz. Szokatlan viselkedése végül még másokat is összezavar. Minden helyzetben ragaszkodjon az őszinteséghez, mivel ez önmagában is segítheti a céljai elérésében.

74.990 Ft-tól 52.990 Ft-tól

209.990 Ft

266167 266167

Több baj is érheti az embert, ha meggondolatlanul vág bele nyá­ ron a kültéri sportok valamelyi­ kébe. Három fő veszélyforrást is érdemes szem előtt tartani. Gonda Péter kéthelyi házior­ vos szerint az egyik legfonto­ sabb, amit tanácsos észben tar­ tani, hogy a nyári melegben vég­ zett sport hatására nagyon meg­ emelkedhet a testhőmérsék­ let. Ha a test úgynevezett mag­ hőmérséklete 40 Celsius-fok fö­ lé megy, az súlyos állapotot is okozhat. A második veszélyfor­ rást a kiszáradás jelenti. – Ami­ kor sportolunk, a szervezetünk verejtékezéssel próbálja hűteni a testünket – tette hozzá a házi­ orvos. – A fokozott verejtékezés miatt a szervezetünk folyadék­ tartalma csökken, illetve a szer­ vezetünkben lévő elektrolitok összetétele is megváltozik, amit kiszáradásnak hívunk. A har­ madik veszély pedig a napsütés. Ha nagy felületen UV-B-sugár­ zás éri a szervezetet, illetve hu­

50.990 Ft-tól

Egyedi méretű műanyag Egyedi méretű műanyag ablakok rendelése ablakok rendelése esetén esetén

30% 35+10% +10%

kedvezmény! kedvezmény! Ajándék rejtett vasalattal!

Billenő garázskapuk széles választéka

16.990 Ft 29.990 Ft 33.990 Ft 32.990 Ft

83.990 Ft-tól 64.990 59.990 2445 2299

1799


ÁRI ÁRUKÉSZLETTEL!

H-Szo: 9-18; V: Zárva Tel.: 06-30/815-5529

FÉRFI DZSEKI

8  EGÉSZSÉG

1990/DB

MŰIRHA KABÁT

2020. JÚNIUS 22., HÉTFŐ

Országos kampány indul, melyben véradásra buzdítanak

Mondj IGEN-t az ÉLET-re!

Kaposvár, Béke u. 57.

ÜZLETÜNK ÚJRA NYITVA!

HÉTFŐ-PÉNTEK: 10-18 SZOMBAT: 9-13 NŐI és FÉRFI PÓLÓ BICIKLISRUHA 590

A nyári időszakban általában nehézkesebb véradásokat szer­ FT vezni, hiszen2990 sokan/DB szabadság­ ra, nyaralni mennek, így keve­ sebb a véradó. Most egy orszá­ FT /DB gos kampány keretein belül is igyekeznek felhívni a figyelmet Nyitva tartás: H-P: 10-18; Szo: 9-13; V: Zárva Tel.: 06-30/815-5529 a véradás fontosságára. – A véradás szempontjából sokkal nehezebb a helyzet azok­ ban a megyékben, ahol nincs nyaralóhely – mondta Gyarmati László, a Magyar Vöröskereszt Somogy megyei területi szer­ ÁPR. 08-13 vezetének szakmai vezetője. (H-Szo) – Szerencsére Somogy speciá­ lis helyzetben van ebből a szem­ pontból, hiszen itt van a Bala­ Nagy szükség lesz a véradókra a nyári időszakban ton-part, ahová sokan érkeznek pihenni. Igyekszünk erre mi is tuk keresztül könnyebb meg­ két éjszakás wellnesspihenést, ráerősíteni, és véradásra buzdí­ szólítani az ifjúságot. Az idén illetve egy sportáruházlánc há­ tani, akiket csak lehet. Az el­ elmaradnak a nagy fesztiválok, rom ajándékutalványát sorsol­ múlt években sikerült tartani a ami tovább nehezíti a helyzetet, ják majd ki a résztvevők kö­ MÁSODIK nyári terveinket, persze a terve­ hiszen ott nem tudjuk elérni a zött. Mint azt a lapunkhoz is el­ INGYEN! zésnek is reálisnak kell lennie. fiatalokat. Vannak ugyanakkor juttatott sajtóközleményükben A Vöröskereszt évente 14 ezer jó tapasztalatok is, például bará­ írták: a járványveszély enyhü­ Kaposvár, 500 egység vér levételét tűzte ki ti társaságoknál előfordul, hogy lésével lépésről lépésre vis�­ Béke u. 57. célként Somogyban. Nagy szer­ egymást buzdítják véradásra. szatérhet mindenki az eredeti, vezőmunka szükséges ahhoz, Sokat számít tehát aÁRUCSERE személyes megszokott életéhez, újraindul­ ELŐTTI AKCIÓK! 04-től a készlet erejéig hogy tudjuk tartani ezt a tervet. meggyőzés ereje is. A somogyi nakNOV. azok az (H) egészségügyi be­ FT FT Azt is látni kell, hogy a véradók véradások időpontjairól a Vörös­ avatkozások, melyekhez a vér­ /DB 390 /DB JÚN. 17-től (H) megyei szervezetének készítmények iránti igény nö­ egy nagy része idősödik, emi­ kereszt FT att nagy szükség van a fiatalok­ weboldalán lehet tájékozódni. vekszik. A kampány játéksza­ CSAK /DB ra. Nem véletlen, hogy az orszá­ Az országos Mondj IGEN-t bályzatáról az Országos Vérel­ gos kampányokba is igyekeztek az ÉLET-re! Adj vért! elnevezé­ látó Szolgálat weboldalán lehetMIATT NOV. 14. ZÁRVA! sportolókat bevonni, hiszen raj­ sű kampány ideje alatt három tájékozódni. Gy. Zs.

1990

HÉT AKCIÓJA!

GYEREK ÉS ASZRUHA

EN AB

JÁTÉK

-50%

LJES CSERE!

PÓLÓ

90

NŐI ÉS FÉRFI RÖVIDNADRÁG

590

GYEREKDZSEKI GYEREKRUHA ÁRUCSERE

NYITÁS: NOV.

190 90

TÉLI 15.PÉNTEK 9 ÓRA ÁRUKÉSZLETTEL!

Nyitva tartás: H-Szo: 9-18; V: Zárva Tel.: 06-30/815-5529

ZI ÁRUCSERE! PT. 13. PÉNTEK, 9 ÓRA NYITÁS:

ÉS FÉRFI DZSEKIK ÖTT ÉS PAMUTPULÓVEREK ŐSZI CIPŐK

ÁSI VÁLASZTÉKBAN!

Házaló ügynökök Idősebb házaló ügynök magyarázza a fiatalabb kollégájának: – Tudod, minden üzletkötés sikere azon múlik, hogy amikor becsengetsz és ajtót nyit a háziasszony, mi az az első öt szó, amit mondasz neki! – Igen? És te mit szoktál nekik mondani? – Én azt: „Kisasszony, itthon van az édesanyja?”

Szent életű apáca

35%

SZEPT.30. OKT.07.

ZEZONKÖZI AKCIÓ! FT 1990/DB

FT RFI DZSEKI 1490/DB

EREKRUHA, EREKDZSEKI

FT 390/DB

FT 190/DB

FAMÍLIA OPTIKA (Somogy üzletsor) Kaposvár, Rippl-Rónai J. tér 2. Tel.: 82/423-088, 70/525-4499 www.familiaoptika.hu

1990/

Nyitva tartás: H-Szo: 9-18; V: Zárva Tel.: 06-30/815-5

Vizsgálat előzetes bejelentkezés alapján!

Rendel: Dr. Leposa Márta, Dr. Magyar Mária

A szent életű apáca elmegy az orvoshoz, mert nem tudja abbahagyni a csuklást. Néhány perc múlva sírva rohan ki a rendelőből. A nővér bemegy és megkérdezi: – Mi történt, doktor úr? – Megvizsgáltam, és közöltem vele, hogy gyereket vár, azért csuklik. – De hát ez lehetetlen! – Persze, hogy az. Viszont a csuklása elmúlt.

ÜZ HÉ NŐ

Profile for szuperinfo

Kaposvár 2020.06.22  

Kaposvár 2020.06.22  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded