__MAIN_TEXT__

Page 1

D O M B Ó VÁ R É S KÖ R Z E T E

2020. január 30., XXX/5.

t e r e k g e Szem99ü0vFt helyett

t F 0 100 39.

KÉSZLETKISÖPRÉS!

Ha most részt vesz ingyenes szemvizsgálatunkon, vásárolhat maximum 2 db szemüvegkeretet 1000 Ft/db áron. Több, mint 50-féle, minőségi keretből választhat. Nézze meg 3000 Ft-os és 6000 Ft-os akciós kereteinket és napszemüvegeinket is! Ajánlatunk 2020.02.28-ig érvényes. Részletekért érdeklődjön az üzletben!

+ OPTIKA PLUS Nézzen be, hogy jobban lásson! Dombóvár - Tesco Cím: 7200 Dombóvár, Köztársaság u. 7. Nyitva: H-SZO: 9.00-20.00, V: 9.00-19.00; Tel.: (74) 460-386; Mobil: (30) 830-6009 www.optikaplus.hu /ingyenszemvizsgalat


2020. januĂĄr 30.

2

Életmód A prosztataråk lett a leggyakoribb daganatos betegsÊg Nagy-Britanniåban A prosztataråk lett a leggyakrabban diagnosztizålt daganatos betegsÊg Nagy-Britanniåban, előszÜr előzte meg a mellråkos esetek szåmåt. A brit kÜzegÊszsÊgßgyi szolgålat (NHS) szerint a jelentős nÜvekedÊst azÊrt mÊrtÊk, mert tÜbb fÊrfi ment el szŹrővizsgålatra. Ez rÊszben olyan sztårok kiållåsånak kÜszÜnhető, mint Stephen Fry brit színÊsz-mŹsorvezető Ês Bill Turnbull újsågíró Ês rådiós mŹsorvezető, akik szemÊlyes pÊldåjukkal ÜsztÜnÜztÊk a fÊrfiakat a szŹrővizsgålaton való rÊszvÊtelre. A BBC koråbbi mŹsorvezetője, Bill Turnbull 2018 mårciusåban hozta nyilvånossågra, hogy prosztataråkja van. Az újsågíró mindenkit arra båtorított, hogy menjenek el szŹrÊsre. Mint mondta: ha koråbbi stådiumban fedeztÊk volna fel a prosztataråkjåt, sokkal jobb ållapotban lenne, hiszen a daganatos betegsÊg kÜzben mår åtterjedt a csontjaira is. Peter Johnson, a Southhamptoni Egyetem onkológus professzora hangsúlyozta, hogy a szŹrÊssel mår korai stådiumban Êszlelhető a betegsÊg, amikor a kezelÊsek hatÊkonyabbak Ês a túlÊlÊsi aråny a legmagasabb. MTI

Szabó Istvån ZårójelentÊs címŹ filmje hamarosan a mozikban Februår 27-től vetítik a hazai mozik Szabó Istvån új filmjÊt. Az Oscar-díjas rendező ZårójelentÊs címŹ alkotåsånak operatőre Koltai Lajos, a filmben kivåló színÊszek sora vonul fel. „A ZårójelentÊs arról az energiåról szól, ami egy emberben van, aki tud valamit, ezt åt szeretnÊ adni, Ês mindig megtalålja a lehetősÊget erre� – mondta Szabó Istvån. A tÜrtÊnet egy nyugdíjba vonult kardiológus professzorról szól, aki nehezen tud mit kezdeni magåval, ezÊrt Êdesanyja javaslatåra kÜrorvosi munkåt vållal abban a faluban, ahol szßletett, Ês ahol koråbban apja Ês nagyapja ugyanebben az ållåsban dolgozott. Az orvos, akit Klaus Maria Brandauer alakít, sok mindenről måskÊnt gondolkodik, mint a helyiek, kalandjaiban rÊszt vesz gyerekkori baråtja, a falu papja is. Fantasztikus színÊszek szerepelnek benne, Brandauer mellett Csomós Mari, Udvaros Dorottya, Szirtes à gi, Csåkånyi Eszter, Kerekes Éva, Eperjes Kåroly, Stohl Andrås, Orosz à kos. MTI

Adj vĂŠrt ĂŠs ments meg 3 ĂŠletet!

KI JELENTKEZHET VÉRADà SRA? • aki betÜltÜtte a 18. ÊletÊvÊt, de mÊg nincs 60 Êves • testsúlya meghaladja az 50 kg-ot • egÊszsÊgesnek Êrzi magåt. KÊrjßk, szemÊlyi igazolvånyåt, TAJ- Ês lakcímkårtyåjåt hozza magåval! Dombóvåri VÊradó: Kórhåz I. emelet, minden kedden Ês csßtÜrtÜkÜn 8-15 óråig

TermålfßrdőzÊs: egyre nÊpszerŹbb a magyar fiatalok kÜrÊben Magyarorszåg kÜztudottan termålvíz-nagyhatalom, aminek előnyeivel a fiatalok is mindinkåbb tisztåban vannak, mert egyre tÜbben keresik fel a termålfßrdőket – derßl ki a hÊvízi NaturMed Hotel Carbona adataiból. Az orvosszakÊrtő szerint ez nem vÊletlen, hiszen a termålvíz sok, a modern Êletvitelhez kapcsolódó problÊmåra is megoldåst kínål. A låtogatottsågi adatok mellett kutatåsi eredmÊnyek is megerősítik a tendenciåt: a 18-24 Êves korosztåly tÜbb mint egyharmada jår Êvente legalåbb egyszer termålfßrdőbe. Dr. Kurth GÊza, a hÊvízi NaturMed Hotel Carbona reumatológus, rehabilitåciós szakorvosa szerint a nÜvekvő nÊpszerŹsÊgnek tÜbb oka is van: a termålvíz a fiatalok modern Êletvitelből fakadó problÊmåira is sokfÊle hatÊkony megoldåst nyújt, valamint a termålfßrdőzÊs egyre vonzóbb kÜzÜssÊgi ÊlmÊny. 1. A termålvíz stresszoldó Ês regeneråló hatåsú A hazai termålvizek ÜsszetÊtelßkben våltozatosak, Ês szåmos olyan egÊszsÊgßgyi problÊma kezelÊsÊre alkalmasak, amelyek a fiatalok kÜrÊben is előfordulhatnak. A termålfßrdőzÊs jótÊkony hatåssal van a stresszre, amely a felgyorsult Êletvitellel szinte kÜtelezően egyßtt jår, Ês amely måra nÊpbetegsÊggÊ nőtte ki magåt. Emellett enyhítheti az alvåszavar okozta panaszokat, vagy elősegítheti a testtartås javítåsåt. A Carbona szakorvosa szerint a mobiltelefonozås okozta helytelen testtartås, a kÜznyelvben SMS-nyakkÊnt hívott jelensÊgre is kínål megoldåst. Emel-

lett elősegíti a test regenerålódåsåt pÊldåul egy sportsÊrßlÊs utån. 2. Termålfßrdőbe menni kÜzÜssÊgi ÊlmÊny A fßrdőkbe a fiatalok szívesen terveznek programokat kÜzÜsen, hiszen az így egyßtt tÜltÜtt idő nagyszerŹ ÊlmÊnyt nyújt. Råadåsul a program kiegÊszíthető kÜzÜs szaunåzåssal Ês akår olyan aktivitåsokkal, mint pÊldåul az aquafitnesz. Kifejezetten nÊpszerŹ az Êjszakai fßrdőzÊs, ahol a zenÊk Ês a fÊnyek miatt szinte szórakozóhelyen Êrezhetik magukat. 3. A fßrdőzÊs orszågjåråssal is egybekÜthető Mivel a fiatalok kÜzßl sokan inkåbb az aktív pihenÊst rÊszesítik előnyben, az akår gyógyåszati cÊlú termålfßrdőzÊst szívesen kÜtik Üssze kiråndulåssal, vårosnÊzÊssel. Az orszågban tÜbb mint 80 minősített gyógyfßrdő kÜzßl vålaszthatnak, amelynek kÜrnyÊke gazdag termÊszeti Ês tÜrtÊnelmi låtnivalókban a dunåntúli rÊgióban HÊvíztől Ês Sårvårtól kezdve az AlfÜldÜn åt egÊszen Észak-Magyarorszågig. Front Page Communications

™]OHWLV]ROJžOWDWžVDLQNNLIHMH]HWWHQ FÂŚJHNV]žPžUDDNžU*ESVLJ +HO\LOHJLOOHWpNHVhJ\IpOV]ROJiODWLLURGD 3pFV%DVDPDORPXWFD -HOHQ V]yUyODSXQN pV iUDLQN WiMpNR]WDWy MHOOHJÄŚHN WRYiEEL LQIRUPiFLypUW NHUHVVHQ PLQNHW D PHJDGRWW HOpUKHWĘVpJHNHQ $MiQODWXQN D NpV]OHW HUHMpLJ YDJ\ YLV] V]DYRQiVLJpUYpQ\HVĂˆUDLQNRVĂˆ)$YDO Q|YHOWiUDN

6$/(6# =7+8

   7|NpOHWHVPHJROGiVWV]HUHWQHLURGiMDV]iPiUD"

$LU2ĎŞFH;/FVRPDJXQNPHJUHQGHOpVHHVHWpQ $LU2IILFH;/ KDYLEUXWWy)WNHGYH]PpQ\WEL]WRVtWXQN


2020. január 30.

3

Az inzulinpumpa a legjobb az 1-es típusú cukorbetegeknek Az inzulinpumpa és a szöveti cukor mérésére szolgáló szenzor a lehető legjobb kezelési mód az 1-es típusú diabétesszel élők számára – mondta a Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért kuratóriumi elnöke. Kocsisné Gál Csilla felidézte, hogy január elseje óta a gyerekek és a nappali tagozatos tanulók 98, a felnőttek 80 százalékos támogatással juthatnak hozzá ezekhez az eszközökhöz. Az állami támogatás nélkül 10-11 ezer forintos, a szöveti cukor mérésére szolgáló szenzor hat napig mér, kétévente pedig venni kell egy 200 ezer forintos készüléket ahhoz, hogy a mért adatokat továbbítani tudja az inzulinpumpára vagy az okostelefonra. Az inzulinpumpához kapcsolódó infúziós szerelék – amelyen át az inzulin a tartályból a szervezetbe jut – további évi 100 ezer forint kiadást jelentett a családoknak. Ezek az eszközök biztonságot nyújtanak a gyermek gondozásában, megszabadítja a szülőket a folyamatos figyelés kényszere okozta stressztől, és a gyerekek is könnyen megszokják, hamar megtanulják kezelni. MTI


4

2020. január 30.

Unokázós csalások elkerülése A Dombóvári Ózon Asztma Egyesület nak ki áldozatukból. Jellemző, hogy telefotagjainak tartottak bűnmegelőzési non keresik fel őket, és egyes esetekben hivatalos személynek is kiadhatják magukat. előadást. Tóth Szilvia rendőr főtörzszászlós, a Dom- • Ne bízzon meg a váratlanul jelentkező idegenekben, akár telefonon, akár szebóvári Rendőrkapitányság bűnmegelőzémélyesen keresik meg Önt! si szakembere 2020. január 21-én a délutáni órákban egy helyi civilszervezet tagjainak tartott bűnmegelőzési előadást. Munkatársunk ezúttal az unokázós csalások veszélyeire hívta fel a figyelmet. Az interaktív programon szó volt még arról is, hogy miről ismerhető fel, hogy igazi rendőrrel van dolguk. Az érdeklődők megnézhettek egy valódi – személyre kiadott, sorszámmal ellátott – rendőrigazolványt is. A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság az alábbiakra hívja fel a figyelmet az unokázós csalásokkal kapcsolatban. Napjainkban a nagyszülők általában távol élnek családjuktól, rokonaiktól. Jóhiszeműségüket és segítőkészségüket gyakran • Próbálja meg kideríteni, hogy a családtag, hozzátartozó tényleg bajba került-e? használják ki, ezért kiemelten veszélyeztetettek a különféle jogsértésekkel szemben. • Amennyiben hozzátartozóval, unokával Az elkövetők elsősorban a család iránt érkapcsolatban keresik, szakítsa meg a tezett érzelmekre alapoznak, lelki nyomást lefonhívást, és haladéktalanul vegye fel gyakorolnak az idősekre. Általában unokáa kapcsolatot a megnevezett családtagnak, közeli hozzátartozónak adják ki magal, mert így tudja csak ellenőrizni a hígukat, és például tartozásra, balesetre hivás valódiságát! vatkozva készpénzt, vagy más értéket csalwww.infodombovar.hu


2020. januรกr 30.

5

รllรกsbรถrze


2020. január 30.

6

Állásbörze Eladó Dombóvár, Erzsébet utcában 2ooo m2 nagyságú telek. Tel.: 06-20/592-0112.

Dombóváron, Pannónia úton kétszobás, bútorozott, földszinti lakás kiadó. Érd.: 30/868-0385 Dombóváron belvárosi, 2 szobás, erkélyes lakás kiadó 2 havi kaucióval. Érd.: 16 óra után 06-30/858-3132. JÁRMŰ

Készpénzért autóját, teherautóját megvásároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.: +36-70/6697777

INGATLAN

Kurd központjában felújítandó, téglaépítésű, 90 m2-es, gázcirkó-fűtéses családi ház eladó vagy elcserélném dombóvári garzonlakásra, esetleg kisebb gázfűtéses családi házra. CSOK igénybevehető. 06-20/277-6758

Dombóvári 3 szobás, erkélyes, földszinti, gázfűtéses lakásomat dombóvári családi házra cserélném értékegyeztetéssel. Tel.: 06-20/3105855

Kaposszekcső, Nyáras dűlőben jól megközelíthető, árammal, kövesúttal ellátott zártkert eladó. Szépen felújított présház kordonos szőlő, gyümölcsös, konyhakert. Érd.: 06-20/541-0540, 0674/464-242

KIADÓ

Dombóváron, Dombó Pál utcai üzletsoron 30 m2-es üzlethelyiség kiadó. Bővített áram, 2 bejárat, hosszú távú együttműködés! Tel.: 0630/9367-151 Dombóváron, víztorony mögötti kétszobás, 4. emeleti lakás hosszú távra kiadó. 55.000 Ft+rezsi. 3 havi kaució.Tel.: 06-20/9125-407


2020. január 30.

7

Simson motort vásárolnék, más régi motor is érdekelhet, üzemképtelen is. 06-20/3513711 Újszerű állapotú Continental 235/65R 16C téli gumi garnitúra felnivel eladó 29.000 Ft/db áron. Érd.: 06-20/980-77-88 SZOLGÁLTATÁS

Gurtni csere, új redőny készítése, faredőny javítás hétvégén is, gyors, precíz munka. 06-30/900-8159, 06-70/227-6273

Best-Unio lakásfelújítás, ablakok, ajtók cseréje és javítása, festés, parkettázás, szigetelés, betonozás, hideg-, melegburkolás, csatornázás, sírok felújítása. 06-20/4038400, 06-20/3360-011

OKTATÁS

Diákok egyéni korrepetálását vállalom angol nyelvből. 06-20/211-42-97 Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglátásszervező, Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/5932232. www.minervakft.hu (E000909/2014/A001-A011)

Elektromos, székre helyezhető hátmasszírozó és talpmasszírozó 10.000-10.000 Ft-ért, bakelit lemezek eladók. Érd.: 06-72/333-278 15 óra után.

Lakatos,-és bádogos-és esztergagépeket vásárolunk. 06-70/624-5475

Sarokülő, balos, ággyá alakítható, 250x145 cm, 464 cmes szekrénysor benne komóddal. Mindkét bútor egyedileg gyártott. Érd.: Dombóvár. Rét u. 48., 06-30/688-9887

JÓSLÁS

KERESEK

Misztikus jellel született mágus és mesterjós jövendöl Dombóváron, tenyér, kártya, rontáslevétel, szerelmi kötés, munka-, üzlet-, sikermágia. Rendezvényekre meghívást elfogadok. 06-70/214-9230

Palackot vásárolok (PB, ipari gáz). Tel.: 06-20/9275689.

GÉP, SZERSZÁM

Dombóvár belvárosában központi fűtéses 1,5 szobás vagy garzonlakást keresünk megvételre. Tel.: 06-74/462102, 06-30/3147-147

VEGYES

Búza, kukorica, napraforgó, tritikálé zsákolva eladó. Tel.: 06-30/9562-815 Kőművesmunkák kivitelezése, kéményrakás, vakolás, térkövezés, bontás. Tel.: 0670/539-8199

ÁLLAT

Vörös tojótyúk február elejére 10 db-tól, házhoz szállítva megrendelhető: 650 Ft/db. 06-20/428-7638. Hízók eladók. 70/4287-074

Tel.:

06-

140-160 kg-os hízók eladók. Érd.: 06-30/340-2331, 74/435-432 2 db 180-200 kg közötti nagyfehér hízó eladó. Tel.: 06-30/3324-175

Temetésre urnakeszon rendelhető, sírba és földbe való beépítés. Tel.: 0630/442-4146 Eladó: mázsa, kávéfőző, bödön, íróasztal, szekrény, TV, szőnyeg, toll paplan, előszobafal, kanapé, heverő, Wartburg köszöbsín, férfi öltönyök, ingek, kabátok, hálózsák. 06-74/461-256, 0620/986-0016

RÉGISÉG

Magas áron vásárolok régi bútorokat, festményeket, faliórákat, porcelánokat, hagyatékot. 74/435-209. Hagyaték felvásárlást, régi bútort, dunyhát, ócskavasat, rossz akkumulátort, régi motorokat vásárolok, lomtalanítást vállalok. 06-70/3108045 Dunnákat, párnákat 27.000 Ft/kg-ig, hagyatékot, örökséget vásárolok, lomtalanítást vállalok. 06-20/469-7518


8

2020. januรกr 30.

Profile for szuperinfo

Dombóvári Szuperinfó 2020. 05. szám  

Dombóvári Szuperinfó 2020. 05. szám