__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

o er f S u n z p i up r fo S u e n z i Sz up r fo S e n z i Sz up er nfo S i z o p r o f nf S zu e in o p r o f f in o S zu pe rin er nf S zu e i p r o Gála

Szalon

Ez a hirdetés

10 000 forintot ér! Vágd ki, hozd magaddal!

2020. augusztus 31-ig megkötött szerződésre él.

Bejelentkezés: 06-30-280-5769

BUDAÖRS, BICSKE, MARTONVÁSÁR KÖRZETEI

2020. május 28., XXX/22.

ÉÉpületgépészeti szerelvény, fürdőszoba felszerelés és vasáru kereskedelem ÕKonténerhálók ÕLaposvasak ÕSzögvasak ÕKöracélok ÕZártszelvények ÕLemezek ÕSíkhálók

Új helyszín: Ú

Bicske, Kossuth tér 1/a. I. em.

Eperföld

Csabdi határában, az autópálya mellett. Idén is szeretettel várom régi és új vevőimet eperszezon idején.

Tel.: 06 20 935 9238

Polikarbonát és plexi méretre vágással!

HORVÁTH KRISZTIÁN kőfaragó

Raktáros kollégát keresünk! Fényképes önéletrajzokat a

bartokkft@gmail.com címre kérjük.

Randevú Cukrászda

Bicske Látszerész Kft

2060 Bicske, Kossuth u. 8.

Tel.: 06 22 350 158 • 06 20 971 4025 A HELY,, AHOL O TALÁLKOZHAT O A SÜ SÜTEMÉNYEK EREDETI ÍZÉVEL!

ÚJRANYITÁS június 2-án!

PÜNKÖSD VASÁRNAP-HÉTFŐN 9-18 óráig nyitva tart

Látásvizsgálatra időpont kérés: 06 30 747 2128

2-3-án (kedd-szerda) zárva.

Bicske, Rendelőintézet

Értesítjük Önöket, hogy cukrászdánk

Június 4. csütörtöktől ismét a megszokott nyitvatartási időben várjuk minden kedves régi és új vásárlónkat.

1 személyes, tömör, fedett gránit síremlék

250.000 Ft-tól

2 személyes tömör, fedettt gránit síremlék

450.000 Ft-tól 0 karakterig!

Ajándék vésés 10

14 szín zín ffolyamatosan ollyamatosan raktárkészletről raktárkészletről, 1-2 hetes szállítási idővel. Egyedi síremlékek esetén, 3-4 hetes gyártási idővel. TOVÁBBRA

IS VÁLLALJUK EGYEDI FARAGÁSOK KÉSZÍTÉSÉT IS.

06 20 77 39 106 • Bicske, Szent Imre utca 35. bicskesirko.hu • dunasirko.hu

Képviseleteink:

Sóskút – Tel.: 06 23 347 658 Bicske, Batthyányi u. 48.

Tel.: 06 30 912 9532 • 06 22 261 220

SÍRKŐ

Arany ékszerek –20% Ezüst ékszerek –50%

Üzlet címe: 2060 Bicske, Kossuth u. 5.

Bú«ãóãØã‚Üʂ¨˜ã¡Ðʡ՘Ã㗹ɂʈȹȹʡȺɀʈȹȹʃÜÿÊŒãɂʈȹȹʡȺȻʈȹȹ

¹«ÃÜ—ܨÿʈŒ«Ü¹—˱¢Â«¼ʈÊÂɽȹȿȼȹȾȾȺȻȺȾȹ

ɻÿ¹«ËȻȹȻȹʈ¶éëèÜȼȹʢ«¢˜Øó˜Ãú—Üʅ

Újra nyitva a kincsesház ajtaja!

Bodmér, Vasvári Pál u. 27. 06 20 344 6240 www.sirkobodmer.hu

Gránit keret fejkővel 1-es: 180 000 Ft-tól, 2-es: 280 000 Ft-tól

A következő héttől újra minden héten megjelenünk!


o er f S u n z p i up r fo S u e n z i Sz up r fo S e n z i Sz up er nfo S i z o p r o f nf S zu e in o p r o f f in o S zu pe rin er nf S zu e i p r o ÁLLÁSBÖRZE

2

2020. május 28.

 D'zZDd &ŝŶŽŵƂŶƚƂĚĞ <Ō͘ Ă ƚƂďď ŵŝŶƚ ϯϱ ĠǀĞƐ ƂŶƚĠƐnjĞƟ ŵƷůƚũĄǀĂů ĠƐ ŚŝŐŚͲ ƚĞĐŚϯƉƌŽƚŽơƉƵƐŐLJĄƌƚĄƐŝƚĞĐŚŶŽůſŐŝĄũĄǀĂů ŐĂƌĂŶƚĄůũĂ ŵƵŶŬĂǀĄůůĂůſŝŶĂŬ ĠƐ ǀĞǀƅŝŶĞŬ Ă ƐnjĂŬĠƌƚĞůŵĞƚĠƐĂƉƌĠŵŝƵŵŵŝŶƅƐĠŐĞƚ͘

 ŵĂŐĂƐ ŚŽnjnjĄĂĚŽƩ ĠƌƚĠŬƾ ƐnjĠƌŝĂŐLJĄƌƚĄͲ ƐĂ ĠƐ Ănj ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƐ ϯ ŶLJŽŵƚĂƚĄƐŝ ƚĞĐŚŶŽͲ ůſŐŝĄũĂ ĄůƚĂů Ă ƐnjĂŬŵĂ ƉĞĚŝŐ Ă ǀŝůĄŐ ǀĞnjĞƚƅ ƉƌĞĐƂŶƚƂĚĠŝ ŬƂnjƂƩ ƚĂƌƚũĂ ƐnjĄŵŽŶ Ă ĐĠŐĞƚ͘ &ƅǀĞǀƅŝďĄnjŝƐĂƵƌſƉĄďĂŶǀĂŶ͕ĚĞDĂůĂũnjŝĄͲ ƚſůĂnjŐLJĞƐƺůƚůůĂŵŽŬŝŐĂǀŝůĄŐŵŝŶĚĞŶƚĄũĄͲ ƌĂƐnjĄůůşƚďĞƂŶƚǀĠŶLJĞŬĞƚ͘ƐĂůĄĚŝǀĄůůĂůĂƚŬĠŶƚ ŬŝƚƾnjƂƩĐĠůũĂ͕ŚŽŐLJĂƚƂďďŵŝŶƚϮϬϬĞŵďĞƌƚ ĄƞŽŐſ ĐĠŐƐƚƌƵŬƚƷƌĄďĂŶ ĐƐĂůĄĚŽŬ ŐĞŶĞƌĄĐŝſ ƚĂůĄůũĄŬ ŵĞŐ ƐnjĄŵşƚĄƐĂŝŬĂƚ ƐƚĂďŝů ŵƵŶŬĂŚĞͲ ůLJƺŬŬĠŶƚ ǀĂŐLJ Ă ƚĂŶƵůſŬ ĂŬĄƌ ƐnjĂŬŵĂŝ ŐLJĂͲ ŬŽƌůĂƚĂŝŬ ďŝnjƚŽƐ ďĄnjŝƐĂŬĠŶƚ͘ 'ŽŶĚŽƐŬŽĚũŽŶ PŶŝƐĂƌƌſů͕ŚŽŐLJŵƵŶŬĄũĄǀĂůŚŽnjnjĄũĄƌƵůŚĂƐͲ

D/ES^'>>ESZ

FELADATOK:

ͻ 'LJĄƌƚĄƐŬƂnjŝǀŝnjƐŐĄůĂƚŽŬĠƐĞŐLJĠďĞůůĞŶƅƌnjƅ ŵƾǀĞůĞƚĞŬ;ŶLJŽŵĄƐƉƌſďĂ͕ƌŽŶĐƐŽůĄƐŵĞŶƚĞƐ ǀŝnjƐŐĄůĂƚŽŬŬĂůŝďĞƌƌĞůĠƐĞůůĞŶƅƌnjƅŬĠƐnjƺůĠŬŬĞů ƚƂƌƚĠŶƅĞůůĞŶƅƌnjĠƐĞŬͿĞůǀĠŐnjĠƐĞ͘ ͻ sŝnjƐŐĄůĂƚƌĂĨĞůĂũĄŶůŽƩƂŶƚǀĠŶLJĞŬ ƐnjĞŵƌĞǀĠƚĞůĞnjĠƐƐĞůƚƂƌƚĠŶƅϭϬϬйͲŽƐ ĞůůĞŶƅƌnjĠƐĞĠƐŵŝŶƅƐşƚĠƐĞĂnjĞůƅşƌƚĄƚǀĠƚĞůŝ ĨĞůƚĠƚĞůĞŬƐnjĞƌŝŶƚ͘ ͻ 'LJĄƌƚĄƐŬƂnjŝŶĞŵŵĞŐĨĞůĞůƅƚĞƌŵĠŬĞŬ ;ĚŽůŐŽnjſŝƂŶĞůůĞŶƅƌnjĠƐͿĞůƅşƌĄƐƐnjĞƌŝŶƟ ŵŝŶƅƐşƚĠƐĞĠƐĚŽŬƵŵĞŶƚĄůĄƐĂ͘ ͻ ĚĂƚƌƂŐnjşƚĠƐĂnjĂŵŝŶƅƐĠŐƺŐLJŝ ĨĞůũĞŐLJnjĠƐĞŬďĞŶĂnjĞůǀĠŐnjĞƩĞůůĞŶƅƌnjƅ ŵƾǀĞůĞƚĞŬĞƌĞĚŵĠŶLJĠƌƅů͘

ELVÁRÁSOK:

ͻ ƌĞƩƐĠŐŝǀĂŐLJƐnjĂŬŵƵŶŬĄƐǀĠŐnjĞƩƐĠŐ ͻ DĠƌĠƐƚĞĐŚŶŝŬĂŝĠƐŵƾƐnjĂŬŝƌĂũnjŝƐŵĞƌĞƚ ͻ ^njĄŵşƚſŐĠƉŬĞnjĞůƅŝŝƐŵĞƌĞƚĠƐŐLJĂŬŽƌůĂƚ <ĠƉĞƐƐĠŐĂnjƂŶĄůůſŵƵŶŬĂǀĠŐnjĠƐƌĞ͘ ͻ ϯŵƾƐnjĂŬŽƐŵƵŶŬĂƌĞŶĚǀĄůůĂůĄƐĂ͘

>SEzd:>Ed͗

ͻ ,ĂƐŽŶůſƚĞƌƺůĞƚĞŶƐnjĞƌnjĞƩƚĂƉĂƐnjƚĂůĂƚ

AMIT KÍNÁLUNK:

ͻ njŽŶŶĂůŝŵƵŶŬĂŬĞnjĚĠƐ ͻ ,ĂƚĄƌŽnjĂƚůĂŶŝĚĞũƾŵƵŶŬĂǀŝƐnjŽŶLJ ͻ ƚŬĞnjĠƐŝĠƐĂũĄŶĚĠŬƵƚĂůǀĄŶLJϭϱϬϬϬ&ƚͬŚſ ͻ <ƵůƚƵƌĄůƚŵƵŶŬĂŬƂƌŶLJĞnjĞƚ͕ ǀĄůƚŽnjĂƚŽƐĨĞůĂĚĂƚŽŬ ͻ DƵŶŬĂƌƵŚĂ ͻ dŽǀĄďďŬĠƉnjĠƐŝůĞŚĞƚƅƐĠŐ

ƐŽŶǀĞǀƅŝŶŬĠƐŵƵŶŬĂǀĄůůĂůſŝŶŬĞůĠŐĞĚĞƩƐĠͲ ŐĠŚĞnj͕ƚĞŐLJƺŬĞŐLJƺƩĂnjƺŐLJĨĞůĞŬĞƚĂŵĂŐLJĂƌ ;DdͿŵŝŶƅƐĠŐƌĂũŽŶŐſŝǀĄ͊ƐĂƉĂƚƵŶŬƚĄŵŽͲ ŐĂƚĄƐĄƌĂ ŬĠƉnjĞƩ ĠƐ ŵŽƟǀĄůƚ ŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŬĂƚ

PŶƚƅͲŽůǀĂƐnjƚĄƌ

FELADATOK:

ͻ /ŶĚƵŬĐŝſƐŽůǀĂƐnjƚſďĞƌĞŶĚĞnjĠƐĠƐƺƐƚ ĞůƅŵĞůĞŐşƚƅďĞƌĞŶĚĞnjĠƐďŝnjƚŽŶƐĄŐŽƐ ƺnjĞŵĞůƚĞƚĠƐĞ ͻ KůǀĂƐnjƚĂŶĚſďĞƚĠƚĞůƅŬĠƐnjşƚĠƐĞ ͻ KůǀĂĚĠŬĞůƅĄůůşƚĄƐĂ ͻ ƐĂƉŽůĄƐĠƐƂŶƚĠƐŝŵƾǀĞůĞƚƐnjĂŬƐnjĞƌƾ ǀĠŐƌĞŚĂũƚĄƐĂ ͻ KůǀĂƐnjƚĄƐŝĠƐƂŶƚĠƐŝĨŽůLJĂŵĂƚŽŬŬĂů ƂƐƐnjĞĨƺŐŐƅĚŽŬƵŵĞŶƚƵŵŽŬǀĞnjĞƚĠƐĞ ͻ dĞƌŵĞůĠƐŝĂĚĂƚŽŬƉŽŶƚŽƐũĞůĞŶƚĠƐĞĂ ƚĞƌŵĞůĠƐŝƌĄŶLJşƚſƌĞŶĚƐnjĞƌďĞŶ

ELVÁRÁSOK:

ͻ PŶƚƅƐnjĂŬŵƵŶŬĄƐǀĂŐLJĨĠŵŝƉĂƌŝŬƂnjĠƉĨŽŬƷ ǀĠŐnjĞƩƐĠŐ ͻ PŶƚƂĚĠďĞŶƐnjĞƌnjĞƩƐnjĂŬŵĂŝƚĂƉĂƐnjƚĂůĂƚ ͻ :ſĮnjŝŬĂŝĞƌƅŶůĠƚĠƐƚĞƌŚĞůŚĞƚƅƐĠŐ ͻ ůĂƉĨŽŬƷƐnjĄŵşƚſŐĠƉĞƐŝƐŵĞƌĞƚĠƐŐLJĂŬŽƌůĂƚ ůĂƉĨŽŬƷ ƐnjĄŵşƚſŐĠƉĞƐ ŝƐŵĞƌĞƚ ĠƐ ŐLJĂŬŽƌůĂƚ ͻ ,ĄƌŽŵŵƾƐnjĂŬŽƐŵƵŶŬĂƌĞŶĚǀĄůůĂůĄƐĂ ,ĄƌŽŵ ŵƾƐnjĂŬŽƐ ŵƵŶŬĂƌĞŶĚ ǀĄůůĂůĄƐĂ

ŬĞƌĞƐƺŶŬ͘ŝĐƐŬĞŝŬŝǀĄůſĂŶŬĠƉnjĞƩĐƐĂƉĂƚƵŶͲ ŬĂƚŵĠŐƚŽǀĄďďƐnjĞƌĞƚŶĠŶŬĞƌƅƐşƚĞŶŝĠƐĞŚͲ ŚĞnjĂnjŽŶŶĂůŝŚĂƚĄůůLJĂůůĞŚĞƚ͕ŚŽŐLJĠƉƉPŶƌĞ ǀĂŶƐnjƺŬƐĠŐƺŶŬ͘

Raktáros-targoncás pozícióban

ELVÁRÁSOK:

EƅŝĠƐĨĠƌĮ öntödei-operátorokat ELVÁRÁSOK:

ͻ <ƂnjĠƉĨŽŬƷǀĠŐnjĞƩƐĠŐ ͻ dĂƌŐŽŶĐĂǀĞnjĞƚƅK<:ͲƐďŝnjŽŶLJşƚǀĄŶLJ ͻ DŝŶ͘ϭĠǀƐnjĂŬŵĂŝƚĂƉĂƐnjƚĂůĂƚ ͻ &ĞůŚĂƐnjŶĄůſŝƐnjŝŶƚƾƐnjĄŵşƚſŐĠƉŝƐŵĞƌĞƚ ĠƐŐLJĂŬŽƌůĂƚ

ͻ ůƚĂůĄŶŽƐŝƐŬŽůĂŝǀĠŐnjĞƩƐĠŐ ͻ ůĂƉĨŽŬƷƐnjĄŵşƚſŐĠƉŝƐŵĞƌĞƚ ͻ &ŝnjŝŬĂŝƚĞƌŚĞůŚĞƚƅƐĠŐ

>SEz:>Ed͗

ͻ &ĠŵŝƉĂƌŝƚĞƌƺůĞƚĞŶƐnjĞƌnjĞƩŐLJĂŬŽƌůĂƚ ĠƐƚĂƌŐŽŶĐĄƐũŽŐŽƐşƚǀĄŶLJ

FELADATOK:

ͻ ZĂŬƚĄƌŽŶďĞůƺůŝĄƌƵŵŽnjŐĂƚĄƐ ͻ ƌƵŬƐnjŽƌơƌŽnjĄƐĂĠƐĞůƅŬĠƐnjşƚĠƐĞƐnjĄůůşƚĄƐƌĂ ͻ ƌĂŬƚĄƌĄƌƵŬĠƐnjůĞƚĠŶĞŬŬĞnjĞůĠƐĞ ;ŬŝͲĠƐďĞƚĄƌŽůĄƐͿ ͻ ŬŝƐnjĄůůşƚĂŶĚſĄƌƵŬƂƐƐnjĞŬĠƐnjşƚĠƐĞ͕ ĐƐŽŵĂŐŽůĄƐĂ͕ĚŽŬƵŵĞŶƚĄůĄƐĂ ͻ ďĞƐnjĄůůşƚŽƩĄƌƵŵĞŶŶLJŝƐĠŐŝĞůůĞŶƅƌnjĠƐĞ͕ ĂƐnjĄůůşƚſůĞǀĠůŝŐĂnjŽůĄƐĂ

AMIT KÍNÁLUNK:

ͻ ĂĨĞƚĞƌŝĂũƵƚĂƩĄƐ ͻ DƵŶŬĂƌƵŚĂ ͻ ,ŽƐƐnjƷƚĄǀƷ͕ďŝnjƚŽƐŵƵŶŬĂůĞŚĞƚƅƐĠŐĞŐLJ ŶĞŵnjĞƚŬƂnjŝůĞŐĞůŝƐŵĞƌƚǀĄůůĂůĂƚŶĄů ͻ<ƵůƚƵƌĄůƚŵƵŶŬĂŬƂƌŶLJĞnjĞƚ͕ǀĄůƚŽnjĂƚŽƐ ĨĞůĂĚĂƚŽŬ

ÉS AMIT MI KÍNÁLUNK ÖNNEK:

ϭϬϬƐnjĄnjĂůĠŬŵĂŐLJĂƌŬĠnjďĞŶůĠǀƅĐƐĂůĄĚŝǀĄůůĂůĂƚŬĠŶƚďŝnjƚŽƐŵƵŶŬĂŚĞůLJĞƚ͕ŝŐĠŶLJĞƐ ŵƵŶŬĂŬƂƌŶLJĞnjĞƚĞƚ͕ũſŚĞůLJŝůĠŐŬƂƌƚďŝnjƚŽƐşƚƵŶŬ͘DƵŶŬĂƚĄƌƐĂŝŶŬƐnjĠůĞƐŬƂƌƾ͕ŚŽƐƐnjƷƚĄǀƷ ƐnjĂŬŵĂŝŬĠƉnjĠƐďĞŶƌĠƐnjĞƐƺůŶĞŬĠƐĂƉƌĞĐşnjŝſƐƂŶƚĠƐŬƺůƂŶůĞŐĞƐǀŝůĄŐĄƚŝƐŵĞƌŚĞƟŬŵĞŐ͘ DŝŶĚĞnjĞŬĞŶŬşǀƺůĞůƅƌĞŬŝƐnjĄŵşƚŚĂƚſũĂǀĂĚĂůŵĂnjĄƐƚŬşŶĄůƵŶŬĞnjĞŬďĞŶĂŵƵŶŬĂŬƂƌƂŬďĞŶ͘

&ĞůŬĞůƚĞƩƺŬĠƌĚĞŬůƅĚĠƐĠƚ͍ sĄƌũƵŬũĞůĞŶƚŬĞnjĠƐĠƚ͊

<ƺůĚũĞĞůƂŶĠůĞƚƌĂũnjĄƚĂŚƌΛŵĂŐLJĂƌŵĞƚ͘ŚƵĐşŵƌĞ͘ Ś ş dŽǀĄďďŝŝŶĨŽƌŵĄĐŝſĠƌƚŬĠƌũƺŬ͕ŚşǀũĂŵƵŶŬĂƚĄƌƐƵŶŬĂƚ ĂϬϲϮϮϱϲϲϯϮϭ͕ϬϲϮϮϱϲϲϯϵϮƚĞůĞĨŽŶƐnjĄŵŽŬŽŶ͘ Bízunk benne, hogy találkozunk!


o er f S u n z p i up r fo S u e n z i Sz up r fo S e n z i Sz up er nfo S i z o p r o f nf S zu e in o p r o f f in o S zu pe rin er nf S zu e i p r o 2020. mĂĄjus 28.

3

Ă LLĂ SBĂ&#x2013;RZE

Ă llĂĄsbĂśrze

HUONKER HUNGĂ RIA KFT - H-2060 BICSKE, TATAI Ă&#x161;T 35.

Tel.: 06 22 566 410 â&#x20AC;˘ E-mail: hr@huonker.hu â&#x20AC;˘ Web www.huonker.hu

TĂśbb, mint 20 ĂŠve BicskĂŠn, a vĂĄros egyik legnagyobb foglalkoztatĂłjakĂŠnt, a rĂŠgiĂł ĂŠs az orszĂĄg ismert ĂŠs elismert iparĂĄgi szereplĹ&#x2018;jekĂŠnt a mĹąszaki mĹąanyag frĂśccsĂśntĂŠs ĂŠs a precĂ­ziĂłs fĂŠmmegmunkĂĄlĂĄs TERĂ&#x153;LETĂ&#x2030;N TEVĂ&#x2030;KENYKEDĂ&#x153;NK. NĂśvekvĹ&#x2018; feladataink sikeres teljesĂ­tĂŠsĂŠhez KERESSĂ&#x153;K Ă&#x161;J kollĂŠgĂĄnkat az alĂĄbbi munkakĂśrbe:

OPERĂ TOR

Feladatok

$]090;3HUW=UWD]090&VRSRUWQDJ\IHV]žOWVÂŤJÄŽWÂŁYYH]HWÂŤNHNOÂŤWHVÂŻWÂŤVÂŤYHOÂŤVNDUEDQWDUWÂŁVÂŁ YDOV]DEYÂŁQ\RVÂŻWÂŁVÂŁYDOLGHLJOHQHVWÂŁYYH]HWÂŤNRV]ORSRNÂŤVRSWLNDLNÂŁEHOKÂŁOÂľ]DWRNOÂŤWHVÂŻWÂŤVÂŤYHO LOOHWYHNRPSOHWWQDJ\ÂŤVN¸]ÂŤSIHV]žOWVÂŤJÄŽDOÂŁOORPÂŁVRN]¸OGPH]Ä&#x17D;VWHOMHVN¸UÄŽNLYLWHOH]ÂŤVÂŤYHO

NÂŤV]žOÂŤNHNFVHUÂŤMÂŤYHOHUÄ&#x17D;PÄŽYHNYLOODPRVEHUHQGH]ÂŤVHLQHNWHUYH]ÂŤVÂŤYHONLYLWHOH]ÂŤVÂŤYHOž]HPEH KHO\H]ÂŤVÂŤYHOÂŤVNDUEDQWDUWÂŁVÂŁYDOIRJODONR]ÂľWDJMD

â&#x20AC;˘ EgyszerĹą mĹąanyagipari termĂŠkek kĂŠzi ĂŠs gĂŠpi ĂśsszeszerelĂŠse az elĹ&#x2018;Ă­rt minĹ&#x2018;sĂŠgi ĂŠs mennyisĂŠgi elvĂĄrĂĄsoknak megfelelĹ&#x2018;en â&#x20AC;˘ MĹąanyagipari gĂŠpek kezelĂŠse â&#x20AC;˘ A termĂŠkek vizuĂĄlis ellenĹ&#x2018;rzĂŠse

ElvĂĄrĂĄsok

63(&,Â&#x192;/,6*Â&#x2039;3.2&6,9(=(7Ä? *Â&#x2039;3.(=(/Ä? munkatĂĄrsat keres orszĂĄgos munkavĂŠgzĂŠsre

â&#x20AC;˘ Min. 8 ĂĄltalĂĄnos iskolai vĂŠgzettsĂŠg â&#x20AC;˘ TĂśbb mĹąszakos munkarend vĂĄllalĂĄsa â&#x20AC;˘ Pontos, precĂ­z, felelĹ&#x2018;ssĂŠgteljes munkavĂŠgzĂŠs â&#x20AC;˘ JĂł KĂ&#x2030;ZĂ&#x153;GYESSĂ&#x2030;G ĂŠs megbĂ­zhatĂłsĂĄg

Amit kĂ­nĂĄlunk

Feladatok:

Ĺ&#x2DC;/ÂŁQFWDOSDVNRWUÂľN

Ĺ&#x160;(PHOÄ&#x17D;ÂŤVI¸OGPXQNDJÂŤSHNNH]HOÂŤVH

Ĺ&#x2DC;%HWRQV]ÂŁOOÂŻWÂľPL[HU

Ĺ&#x160;-ÂŁUPÄŽYHNMÂŁUPÄŽIHOÂŤSÂŻWPÂŤQ\HNNDUEDQWDUWÂŁ

Ĺ&#x2DC;+LGUDXOLNXVV]HUHOÄ&#x17D;NRVDUDVJÂŤS

VDWLV]WÂŻWÂŁVDQDSLYL]VJÂŁODWRNHOYÂŤJ]ÂŤVH

Ĺ&#x160;*ÂŤSHNNHONDSFVRODWRVGRNXPHQWÂŁFLÂľNYH]H WÂŤVH PHQHWOHYHOHNHPHOÄ&#x17D;JÂŤSQDSOÂľ

ElvĂĄrĂĄsok:

Ĺ&#x160;7HKHUJÂŤSNRFVLYH]HWÄ&#x17D;YÂŤJ]HWWVÂŤJ

Ĺ&#x160;&(WÂŻSXVÂźJÂŤSMÂŁUPÄŽYH]HWÄ&#x17D;LMRJRVÂŻWYÂŁQ\ Ĺ&#x160;'LJLWÂŁOLVVRIÄ&#x17D;UNÂŁUW\D

Ĺ&#x160;*ÂŤSNH]HOÄ&#x17D;LMRJRVÂŻWYÂŁQ\ I¸OGPXQNDJÂŤSHN

HPHOÄ&#x17D;ÂŤVUDNRGÂľJÂŤSHNJÂŤSFVRSRUWRNEDQ

Ĺ&#x160;0LQLPXPÂŤYHVV]DNPDLWDSDV]WDODW Ĺ&#x160;Â&#x2DC;QÂŁOOÂľPXQNDYÂŤJ]ÂŤV

Ĺ&#x160;(J\žWWPÄŽN¸GÄ&#x17D;NÂŤSHVVÂŤJ Ĺ&#x160;7HUKHOKHWÄ&#x17D;VÂŤJ

Ĺ&#x160;0HJEÂŻ]KDWÂľVÂŁJ Ĺ&#x160;(OÄ&#x17D;Q\WMHOHQW

Ĺ&#x2DC;7UDNWRUDODSÂźXQLYHU]ÂŁOLVI¸OGPXQND JÂŤS -&%

Ĺ&#x2DC;*XPLNHUHNHVNRWUÂľN

MÂŁUPÄŽ

Ĺ&#x2DC;$XWÂľGDUXN

Ĺ&#x2DC;-ÂŁUPÄŽUHV]HUHOWGDUXN Ĺ&#x2DC;+LGUDXOLNXVUDNRGÂľN

Amit kĂ­nĂĄlunk:

â&#x20AC;˘ VersenykĂŠpes ĂłrabĂŠr+mĹąszakpĂłtlĂŠkok â&#x20AC;˘ 100%-os bejĂĄrĂĄstĂĄmogatĂĄs â&#x20AC;˘ NettĂł 25.000 Ft/hĂł cafeteria â&#x20AC;˘ NettĂł 30.000 Ft/hĂł bĂłnusz â&#x20AC;˘ KedvezmĂŠnyes melegĂŠtkezĂŠsi lehetĹ&#x2018;sĂŠg helyben â&#x20AC;˘ KlĂ­matizĂĄlt munkahely â&#x20AC;˘ KiszĂĄmĂ­thatĂł mĹąszakrend

Ĺ&#x160;6]ÂŁOOÂŁVOHKHWÄ&#x17D;VÂŤJ

Ĺ&#x160;.LHPHONHGÄ&#x17D;MXWWDWÂŁVLFVRPDJ

Ĺ&#x2DC;9HUVHQ\NÂŤSHVDODSĆ&#x201C;]HWÂŤVEÂľQXV] WHOMHVÂŻWPÂŤQ\ÂŤUWÂŤNHOÂŤVDODSMÂŁQ

Ĺ&#x2DC;&DIHWHULD

Ĺ&#x2DC;(JÂŤV]VÂŤJžJ\LV]ROJÂŁOWDWÂŁVRNQ\XJGÂŻM

SÂŤQ]WÂŁULÂŤVHJÂŤV]VÂŤJSÂŤQ]WÂŁULWÂŁPRJDWÂŁV

Ĺ&#x2DC;.HGYH]PÂŤQ\HVžGžOÂŤVLOHKHWÄ&#x17D;VÂŤJHN

Ĺ&#x160;7DQXOÂŁVLIHMOÄ&#x17D;GÂŤVLOHKHWÄ&#x17D;VÂŤJHN

Amennyiben felkeltettĂźk ĂŠrdeklĹ&#x2018;dĂŠsĂŠt, jelentkezni ĂśnĂŠletrajzzal a hr@huonker.hu e-mail cĂ­men, vagy szemĂŠlyesen a Huonker HungĂĄria Kft. portĂĄjĂĄn leadva, a 2060-Bicske, Tatai Ăşt 35. cĂ­men lehet.

Ĺ&#x160;.HGYH]PÂŤQ\HVVSRUWROÂŁVLOHKHWÄ&#x17D;VÂŤJHN $OO <RX&DQ0RYHNÂŁUW\D9ÂŁOODODWLVSRUWN¸U¸N

MunkavĂŠgzĂŠs helye: orszĂĄgos

+DDSR]ÂŻFLÂľIHONHOWHWWHÂŤUGHNOÄ&#x17D;GÂŤVÂŤWNžOGMHHOQHNžQNPDJ\DUQ\HOYÄŽV]DNPDL¸QÂŤOHWUDM]ÂŁW

Korona ĆŠÄ&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹľWĹ?Ç&#x152;Ç&#x152;Ä&#x201A;ĨÄ&#x201A;ĹŻĹż WĹ?Ç&#x152;Ç&#x152;Ä Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x201A;Ĺ?Ä?Ć?ĹŹÄ&#x17E;

MÂźQLXVLJDkarrier@mvmxpert.huHPDLOFÂŻPUH

-HOHQWNH]ÂŤVÂŤYHOÂ&#x2DC;QKR]]ÂŁMÂŁUXOKRJ\DMHOHQWNH]ÂŤVHOEÂŻUÂŁOÂŁVDÂŤUGHNÂŤEHQD]HKKH]V]žNVÂŤJHVDGDWRNDW D]090=UWPLQWDGDWNH]HOÄ&#x17D;DKWWSPYPKXDGDWNH]HOHVLWDMHNR]WDWRNLQWHUQHWROGDOÂŁQD]ÂŁOOÂŁVKLUGHWÂŤVHNUH MHOHQWNH]Ä&#x17D;NUÂŤV]ÂŤUHHOKHO\H]HWWDGDWNH]HOÂŤVLWÂŁMÂŤNR]WDWÂľEDQIRJODOWDNQDNPHJIHOHOÄ&#x17D;HQNH]HOMH

MVM_XPert_allashirdetes_120x227.indd 4

HirdetĂŠsĂŠt az INTERNETEN is olvassĂĄk!

2020. 05. 18. 12:50

Ă&#x161;j kollĂŠgĂĄkat keresĂźnk az alĂĄbbi munkakĂśrĂśkbe:

â&#x20AC;˘ FELSZOLGĂ LĂ&#x201C; â&#x20AC;˘ MOSOGATĂ&#x201C; Teljes munkaidĹ&#x2018;ben, hatĂĄrozatlan idejĹą szerzĹ&#x2018;dĂŠssel. Jelentkezni lehet a 06 30 957 telefonszĂĄmon.

0477


o er f S u n z p i up r fo S u e n z i Sz up r fo S e n z i Sz up er nfo S i z o p r o f nf S zu e in o p r o f f in o S zu pe rin er nf S zu e i p r o 4

2020. május 28.

ÁLLÁSBÖRZE

A FOOD UNIVERSUM KFT. BŐVÜLŐ CSAPATÁBA AZ ALÁBBI POZÍCIÓKRA KERES MUNKATÁRSAKAT:

KARBA ANTARTÓ:

RAKT TÁROS:

Feladatok: y automata gépsorok napi szintű karbantartása, megelőző karbantartás (TMK). y a gépsorok, gépek folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása, üzemzavar elhárítás. y épületgépészeti rendszerek felügyelete, általános épületüzemeltetési feladatok Elvárások: y szakirányú végzettség (Automatizálási/Mechatronikai technikus) y megbízható, precíz és pontos önálló munkavégzés; y többműszakos munkarend vállalása Előny: y hegesztő végzettség vagy hegesztésben jártasság előnyt jelent y gépészeti vagy általános karbantartói ismeretek előnyt jelent

Feladatok: y raktári anyagok bevétele, kiadása y anyagok szakszerű tárolása a raktárterületen, biztosítva a mindenkori azonosíthatóságot y raktári anyagok adagolása, gyártásba adása y árumozgatás y a folyamatleírásokban szereplő raktári munkafolyamatok betartása y a leltározással és a selejtkezeléssel kapcsolatos raktári folyamatok és leírások betartása y a raktári rend fenntartása y egyéb raktári kisegítő feladatok ellátása Elvárások: y középfokú iskolai végzettség y 2- 3 éves raktárosi tapasztalat y érvényes targoncavezetői jogosítvány y alapfokú számítógépes ismeret y megbízhatóság, nagyfokú precizitás y fizikai terhelhetőség y többműszakos munkarend vállalása

VILLAN NYSZERELŐ:

Feladatok: y gyártógépek, ellátó rendszerek, berendezések elektromos, szükség szerint mechanikai javítása, karbantartása y épületek villamos hálózatával kapcsolatos elektromos karbantartási munkák Elvárások: y szakirányú végzettséget y hasonló területen szerzett tapasztalatot y pontos, önálló munkavégzést y megbízhatóságot, rugalmasságot y többműszakos munkarend vállalása

KONYH HAI KISEGÍT TŐ:

Feladatok: y a folyamatos, megfelelő termék előállítása, a jó gyártási és jó higiéniai gyakorlat, technológiai előírások alapján y a termelés különböző előkészítési és feldolgozási folyamatainak elvégzése, végrehajtása y a legyártott, csomagolt termékek ellenőrzése, kartonba helyezése, rakatolása, raktározásra való előkészítése, a termelési szabályzat és ea higiéniai utasítás alapján Elvárások: y 8 általános y jó fizikai erőnlét és állóképesség y többműszakos munkarend vállalása

PÉKC CUKRÁSZ:

Elvárások: y pék vagy cukrász szakirányú végzettség y elhivatottság Előny: y 1-3 év szakmai gyakorlat y többműszakos munkarend vállalása

SZAK KÁCS:

Feladatok: y nyersanyagok előkészítése, feldolgozása y különböző ételek elkészítése y konyhai részfeladatok irányítása, ellenőrzése Elvárások: y szakirányú végzettség és minimum 1-3 éves szakmai tapasztalat y gyakorlatias, határozott személyiség y jó szervezőképesség y többműszakos munkarend vállalása

ELÉRHETŐSÉGÜNK: INFO@FOODUNIVERSUM.HU MUNKAVÉGZÉS HELYE: FOOD UNIVERSUM KFT. 1222 BUDAPEST, NAGYTÉTÉNYI ÚT 13-17. Munkábajárási támogatást nyújtunk: Budapest bérletet 100%-ban vagy nem budapesti lakos esetében 15 Ft/km.


o er f S u n z p i up r fo S u e n z i Sz up r fo S e n z i Sz up er nfo S i z o p r o f nf S zu e in o p r o f f in o S zu pe rin er nf S zu e i p r o 2020. május 28.

5

HATALMAS ÁRUKÉSZLET H T RAKTÁRON! RA O !

ARANY ÉKSZEREK

GYŰRŰK

–15%

partnerkártyával

–20%

Minden EZÜST ékszer FÉLÁRON! Törtarany felvásárlás 8500 Ft/g!

Törtarany beszámítás 13 000 Ft/g Érvényes: 2020. június 4-ig!

Azz árváltoztatás A áárrvált árv rv r változt á lt ál ált ltozt ozttatá oz attáá s jogát at jog oogá ggáát fenntartjuk, fenn fen enn en nntar tar ta artj artj tju tju juk, k, az a z akciók a kkciók akc ak kcc iók iióók ó k nem nee m összevonhatóak! n ö ss össz s sz ssz s z ev e vvoonha evo n ha nh h aató tóóóaaakkk!! ttóa

Állandó készletünk kő! 300-400 db komplett sírkő!

Vál, Arany János utca 14. (bejelentkezés szükséges) 06

20 3429 708

Érd, Ercsi út 31. 06 23 385 215 (az érdi temető nagyparkoló felöli bejáratánál)

www.tothsirkoval.hu • www.sirkoweb.hu u

Bicske – Martonvásár

Kiadja: Profil Infó Bt. Szerkesztőség: 2060 Bicske, Kossuth L. u . 16. Tel./fax: 06-22/264-000 E-mail: szuper.i@profilinfo.hu Felelős szerkesztő: Lukács Róbertné Ügyfélszolgálat, hirdetés felvétel: 06-22/264-000 Nyomdai előállítás: Oláh Nyomdaipari Kft., Budapest Terjeszti: Profil Infó Bt. terjesztői hálózata Megjelenik: 20 000 példányban Mány, Csabdi, Bicske, Újbarok, Szár, Vértesboglár, Etyek, Ercsi, Martonvásár, Vál, Tabajd, Alcsútdoboz, Felcsút, Csákvár, Tordas, Gyúró, Zsámbék, Páty, Herceghalom, Biatorbágy településeken. Lapzárta: kedd 12 óra Internet: www.szuperinfo.hu

IMPRESSZUM

Tóth Sírkő Vál

IMPRESSZUM

Bicske, TESCO üzletsor (Csabdi u. 4.) • Tel.: 06 20 966 43 55


o er f S u n z p i up r fo S u e n z i Sz up r fo S e n z i Sz up er nfo S i z o p r o f nf S zu e in o p r o f f in o S zu pe rin er nf S zu e i p r o 6

2020. május 28.

ZSÁMBÉKI Szépia Bio & Art Hotelbe konyhai kisegítõt keresünk egy olyan csapatba, amely ezekben a nehéz idõkben is egyben maradt. Hosszú távú munkalehetõség, biztos jövedelem. Önéletrajzokat a szepiahotel@ szepiahotel.hu címre várjuk.

VÁL központjában forgalmas helyen üzlethelyiség eladó. Tel.: 0620/47401-54 ÉPÍTÉSI TANÁCSADÁS. ÉPÍTÉSTERVEZÉS. Építés, átalakítás, bõvítés. Vállalkozási építmények. Tel.: 06-20/946-84-99 Lukács Róbert

BICSKÉN Galagonyás-táborálláson 2640 m2 területû, külterületi kordonos szõlõ ingatlan eladó. Érdeklõdni a 0620/803-51-94 telefonszámon. BICSKÉN a Galagonyás III. dûlõben termõ szõlõ, présházzal, pincével, felszereléssel eladó. Tel.: 06-20/932-06-35

KIAD-BÉREL

BICSKE központjában 50 m2-es irodahelyiség kiadó. Bérleti díj 70 000 Ft/ hó+rezsi. Tel.: 06-70/313-00-43 ÓBARKI italbolt kiadó. Tel.: 0630/912-16-31

BICSKÉN bútorozott kis szoba kiadó egyedülálló fiatal hölgy részére, 20 000 Ft/hó Tel.: 06-20/556-75-83

OLCSÓ kis kertes házat keresek albérletnek Budapest 40 km-es körzetében, (esetleg kisebb házkörüli munkák elvégzéséért cserébe is). Leinformálható, nem dohányzó 75 éves férfi. Tel.: 06-20/363-07-44

HANGSZER

HASZNÁLT tárogatót (javításra szorulót is veszek). Tel.: 06-20/363-07-44

RÉGISÉG

LEGMAGASABB áron vásárolok bélyeggyûjteményeket, 1945 elõtti képeslapokat, papír és fémpénzeket. Filadiszkont 1064 Budapest Vörösmarty u 65 Tel.: 06-20/936-47-57, 06-1/608-53-20

TÁRSKERESÕ

EGYEDÜLÁLLÓ özvegyember rendezett anyagiakkal társat keres. Tel.: 0620/990-56-62

FELHÍVÁS

BICSKE Termelõi Zrt. törzsrészvények eladók. Tel.: 06-30/947-20-73

ÁLLÁST KÍNÁL

BIATORBÁGYI festõ vállalkozó hosszútávra festõ szakmunkást felvesz, igényes munkavégzésre. Tel.: 06-30/408-99-92 (Lantosfestés Kft.)

ZSÁMBÉKI Szépia Bio & Art Hotelbe felszolgálót keresünk egy olyan csapatba, amely ezekben a nehéz idõkben is egyben maradt. Állás feltétele: angol vagy német nyelvtudás, rugalmasság, udvariasság. Hosszú távú munkalehetõség, biztos jövedelem. Önéletrajzokat a szepiahotel@ szepiahotel.hu címre várjuk.

TÛZIFA

TÛZIFA vegyes kemény vagy akác aprítva szállítva Tel.: 06-30/932-65-23 (AA5848915)

MÁJUSI akció száraz tûzifa cser, tölgy hasítva, ömlesztve. 1 m3 (mxmxm1,7) 30 000 Ft, AKÁC 1 m3 32 000 Ft. 30 l-es zsákban gyújtós kapható 700 Ft/zsák. Tel.: 06-30/617-20-31 (EUTR: AA5919543)

ZSÁMBÉKI Szépia Bio & Art Hotelbe szakácsot keresünk egy olyan csapatba, amely ezekben a nehéz idõkben is egyben maradt. Hosszú távú munkalehetõség, biztos jövedelem. Önéletrajzokat a szepiahotel@szepiahotel.hu címre várjuk. ZSÁMBÉKI Szépia Bio & Art Hotelbe szobalányt keresünk egy olyan csapatba, amely ezekben a nehéz idõkben is egyben maradt. Hosszú távú munkalehetõség, biztos jövedelem. Önéletrajzokat a szepiahotel@szepiahotel.hu címre várjuk.

VEGYES

ELEKTROMOS hulladék, hulladék vas, akkumulátor ingyenes elszállítása. Tel.: 06-30/482-95-90 MAGAS áron vásárolok régi dunyhákat, párnákat, hagyatékból megmaradt tollakat, antik és parasztbútorokat. Tel.: 06-20/554-58-78 KÚTTISZTÍTÓ angol kapa eladó 20 000 Ft. Tel.: 06-30/947-20-73

ELADÓ egy akasztós ruhásszekrény, egy ágyneműtartós szekrény, 60 cm széles Medion televízió. Tel.: 0620/558-38-10 VÁSÁROLOK motorkerékpárt, alkatrészt! Simson, stb. Triciklit. Lemez játékot matchboxot. Tel.: 06-70/65031-68

OLCSÓN 3 db világos színû szekrény polcos fiókos, és franciaágy eladó. Tel.: 06-20/363-07-44

GÉP

Tel.: 06 30 855 9916

TIPLIÜZEM felszámolásából gépek eladók: 650-es szalagfûrész, faeszterga, fatipli gyártó gép. Tel.: 0630/947-20-73

ELADÓ 453-as kisbálázó, gabonaszállító csiga, nagyteljesítményű terménydaráló, répadaráló, rendkezelő, állatfelhajtó, 2 fejes Lajta eke, lakókocsi, Mia motor, kombinátor, tárcsa. Tel.: 06-30/972-58-87

MOLNÁR KAPUTECHNIKA szerelés, javítás, kivitelezés villanyszerelés. Tel.: 06-70/774-68-43

KOSARAS autóval favágást, gallyazást vállalok. Tel.: 06-20/230-24-77 ÁRUSZÁLLÍTÁS-KÖLTÖZTETÉS gyorsan, megbízhatóan. Tel.: 06-30/924-33-86

ÁCS-, TETÕFEDÕ-, bádogos munkát vállalok javítást is. Tel: 06-30/28014-11

VAGYONÕRÖKET és raktári áruellenõr kollégákat és kolléganõket keresünk, 12 és 16 órás munkabeosztásba. Kiemelt bérezéssel. Tel.: 06-30/56841-09 Vectority Kft. PÁTYI festéküzletbe fiatal nõi munkatársat keresünk azonnali kezdéssel árumozgató, árufeltöltõ, kisegítõ munkára 6 órás munkavégzésre, (szombat 4 óra) (pályakezdõk és diákok jelentkezését is várjuk). Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a lackmix@t-online. hu e-mail címen lehet.

Villanymotorok tekercselése,

búvárszivattyúk, keringetők, mágnes tekercsek, trafó tekercselés, forgórészek, fűnyírók javítása gyorsan, garanciával cégeknek és magánszemélyeknek. Lőrincz Béla Ráckeresztúr, Kossuth u. 11.

VEGYES tûzifa 30 000 Ft/m 3, 1 m3 (mxmx1,7), akác 33 000 Ft/ erdei m3 hasítva ömlesztve (nem kalodás). Tel.: 06-70/364-37-05 Kis Róbert AA 5848207

AUTÓS ISKOLA MICRA (nytsz.: 11-0131-05) Ügyfélfogadás: Bicske Kisfaludy út 60. csütörtök 16.15-17.45 között www. micraati.hu

FAKIVÁGÁST, ágaprítást, galylyazást, darabolást vállalok. Tel.:06-30/852-35-56

Horvát és Kis Kft.

Hasított ömlesztett m3. Nem kalodás!!! Hasítva!

AA5998427

INGATLAN

BICSKÉN a Táncsics utcában 3 szobás, 90 m2 egyedi fûtésû (gázcsonk az udvarban) családi ház melléképületekkel eladó. Tel.: 06-30/448-06-74

B KATEGÓRIÁS jogosítvánnyal rendelkezõ kisegítõ kollégát keresünk érdi telephelyünkre. Fatelep Tel.: 0670/222-98-33

BÚTOROK és egyéb dolgok 1/4-ed áron eladók. Tel.: 06-70/205-49-37

Bükkfa 1 m×1 m×1,7 m 30 000 Ft/m3, Vegyes keményfa 1 m×1 m×1,7 m 30 000 Ft/m3 Száraz tölgy 1 m×1 m×1,7 m 31 000 Ft/m3

06 70 670 2866

SZOLGÁLTATÁS

MOBILTELEFON- Számítógép/ laptop Szaküzlet és Szerviz. Bicske, Kossuth L. utca 5. Tel.: 06-20/919-77-56

RUHATISZTÍTÁS, vegytisztítás, mosás, Szõnyeg, kárpittisztítás. Tolltisztítás, pehelybiztos paplan, párna készítés. Felvevõhelyeink: Bicske, Batthyány u. 48. Tel.: 06-22/261-220, 0630/9129-532 ÚJ NYITVATARTÁS KEDD, SZERDA, CSÜTÖRTÖK 9-17-ig. Fortuna Divatáru Bicske, Bocskai út. 1.

KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás. Tel.: 0630/952-50-19 Bolba. VESZÉLYES fák kivágása ágdarálással, faápolás. Tel.: 0630/400-19-55

HÛTÕGÉPEK, mosógépek, bojlerek javítása, karbantartása, alkatrész árusítás. Bicske, Szent István u. 50. Tel.: 06-70/601-5202, 06-22/262-875, 06-30/94953-92 Kelemen Zoltán háztartási gépszerelõ. MOSÓ- és mosogatógépek, mikrosütõk, hûtõk, klímák, villanybojlerek, hõtárolós kályhák és egyéb háztartási gépek helyszíni javítása. Ladányi András, Bicske, Munkácsy u. 39. Tel.: 06-20/986-67-04

KÕMÛVES munkákat vállalunk Bicske és környékén. Kertépítést is vállalunk öntözõrendszerrel, gyepszõnyegrakás. Tel.: 0620/381-93-13

KÚTÁSÁS, tisztítás, mélyítés, padlástakarítás. Tel.: 06-30/454-78-38

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül 0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén is, garanciával! Tel.: 06-70/233-06-73 GIPSZKARTONOZÁST vállalok. Akár kisebb javításokat, átalakításokat is. Tel.: 06-20/372-78-58 KÁRPITOS Tel.: 06-20/391-76-22

FÛKASZÁLÁS, fûnyírás, szárzúzás, rotálás. Tel.: 06-30/351-34-84

AUTÓKLÍMA töltése, ellenõrzése, ózongenerátoros tisztítása. Házhoz megyek, ingyenes kiszállással. Tel.: 06-30/832-89-06 KÚTTISZTÍTÁST, kútmélyítést, kútfertõtlenítést, kútásást és fakivágást vállalok. Pl.: fenyõ/dió. Tel.: 06-30/951-03-78 CSEMPÉZÉS, járólapozás. Tel.: 0630/913-95-42 HÕSZIGETELT ablakok, redõnyök, szúnyoghálók. Gyors pontos munka. Tel.: 06-30/94712-78

PARLAGFÛKASZÁLÁS és bozótvágás egész évben Tel: 06-70/504-52-93 FESTÉST, glettelést, burkolást vállalok. Tel.: 06-30/792-97-70

AUTÓSZÁLLÍTÁST vállalunk. Sérült, mûszaki hibás jármûvek szállítását is vállaljuk. Autószerelõknek, kereskedõknek partner szerzõdéssel megoldható. Tel.: 06-20/233-53-13

JÁRMÛ

AUTÓBONTÓ autókat vásárol bontásra, szállítás és igazolás kiadása ingyenes. Tel.: 06-30/946-48-38 AUTÓJÁT, roncsautóját megvásárolom adásvételi szerzõdéssel. Tel.: 0620/353-66-19

PAPÍR nélküli Suzuki Wagon eladó. Tel.: 06-30/482-95-90

OPEL ASTRA 1.7-es CDTI 2005-ös évjáratú 200 000 km-t futott 2021 november 21-ig mûszaki vizsgával, kifogástalan állapotban, 75 éves tulajdonostól eladó. Irányár: 1 050 000 Ft Tel.: 06-20/363-07-44 AUTÓFELVÁSÁRLÁS díjtalan kiszállással! Hétvégén is! Bármilyen típusú gépjármû érdekel, mûszaki vizsga nélkül is. Dzseri-Car Kft. Tel.: 0620/442-90-02

ÁLLAT

SÜRGÕSEN eladó 4 anyakecske és 2 kicsi az anyjával. Tel.: 06-22/252543

TERMÉNY

NAPRAFORGÓMAG eladó. Tel.: 0630/916-10-84 MORZSOLT kukorica eladó 65 Ft/kg. Tel.: 06-23/319-427

VÉRADÁS!

Csákvár Floriana Könyvtár

június 19. (péntek) 14.30-18.30

Bicske Spar Központ június 11. (csütörtök) 11.00-16.00


o er f S u n z p i up r fo S u e n z i Sz up r fo S e n z i Sz up er nfo S i z o p r o f nf S zu e in o p r o f f in o S zu pe rin er nf S zu e i p r o 2020. mĂĄjus 28.

7

RONCSAUTĂ&#x201C; FELVĂ SĂ RLĂ S!

PALATETĹ?K

Karambolos, totĂĄlkĂĄros szemĂŠly- ĂŠs tehergĂŠpkocsik vĂŠtele!

bontĂĄs nĂŠlkĂźli

A FELĂ&#x161;JĂ?TĂ Sezze l, 12 ĂŠv garancia!

ForgalombĂłl kivonĂĄs, bontĂĄsi igazolĂĄssal!

MindenfĂŠle bontott alkatrĂŠsz ĂĄrusĂ­tĂĄs. Opel, Wolksvagen kiemelt tĂ­pusok.

255839

szĂ­nes, mintĂĄs, bitumenes lem ĂŠrĂŠs, ĂĄrajĂĄnlat. LapostetĹ&#x2018; szigetelĂŠs, ingyenes felm XQBMBUFUPLIV #PEĂ&#x201C;(Ă&#x192;CPS rXX XXXGBDFCPPLDPNQBMBUFUPL

Tel.: 06 30 201 0185, 06 30 933-7009, 06 23 388 205

StĂĄhl Kft.

TĂĄrnok, Iparos u. 15.

E-mail: postmaster@autobonto.t-online.hu

Tavaszi 2+1 aprĂłhirdetĂŠsi akciĂł!*

$]090;3HUW=UWD]090&VRSRUWQDJ\IHV]žOWVÂŤJÄŽWÂŁYYH]HWÂŤNHNOÂŤWHVÂŻWÂŤVÂŤYHOÂŤVNDUEDQWDUWÂŁVÂŁ YDOV]DEYÂŁQ\RVÂŻWÂŁVÂŁYDOLGHLJOHQHVWÂŁYYH]HWÂŤNRV]ORSRNÂŤVRSWLNDLNÂŁEHOKÂŁOÂľ]DWRNOÂŤWHVÂŻWÂŤVÂŤYHO LOOHWYHNRPSOHWWQDJ\ÂŤVN¸]ÂŤSIHV]žOWVÂŤJÄŽDOÂŁOORPÂŁVRN]¸OGPH]Ä&#x17D;VWHOMHVN¸UÄŽNLYLWHOH]ÂŤVÂŤYHO

NÂŤV]žOÂŤNHNFVHUÂŤMÂŤYHOHUÄ&#x17D;PÄŽYHNYLOODPRVEHUHQGH]ÂŤVHLQHNWHUYH]ÂŤVÂŤYHONLYLWHOH]ÂŤVÂŤYHOž]HPEH KHO\H]ÂŤVÂŤYHOÂŤVNDUEDQWDUWÂŁVÂŁYDOIRJODONR]ÂľWDJMD

RAKTĂ ROS

munkatĂĄrsat keres bicskei telephelyĂŠre

* Ha aprĂłhirdetĂŠsĂŠt 2 alkalommal kĂŠri megjelentetni +1 megjelenĂŠst ingyen kap! 2-Ĺ&#x2018;t fizet 3-at kap! Az akciĂł 2020. jĂşnius 30-ig ĂŠrvĂŠnyes ĂŠs a szerkesztĹ&#x2018;sĂŠgĂźnkben feladott, valamint elĹ&#x2018;re kifizetett megrendelĂŠsekre vonatkozik.

SzerkesztĹ&#x2018;sĂŠgĂźnk:

Bicske, Kossuth L. u. 16. Tel.: 06 22 264 000 â&#x20AC;˘ 06 20 333 0864 E-mail: szuper.i@profilinfo.hu

Feladatok:

Amit kĂ­nĂĄlunk:

Ĺ&#x160;$Q\DJPR]JÂŁVRNU¸J]ÂŻWÂŤVH NLDGÂŁVEHYÂŤWHO

Ĺ&#x160;6]ÂŁOOÂŁVOHKHWÄ&#x17D;VÂŤJ

Ĺ&#x160;$Q\DJUHQGHOÂŤVHNIHODGÂŁVD

Ĺ&#x160;.LHPHONHGÄ&#x17D;MXWWDWÂŁVLFVRPDJ

Ĺ&#x160;-HOHQWÂŤVHNNÂŤV]ÂŻWÂŤVH

Ĺ&#x160;6]ÂŁPÂŻWÂľJÂŤSHVQ\LOYÂŁQWDUWÂŁVRNYH]HWÂŤVH ([FHO6$3

Ĺ&#x160;%L]WRQVÂŁJLDGDWODSRNQDSUDNÂŤV]HQWDUWÂŁVD

Ĺ&#x160;$GDWV]ROJÂŁOWDWÂŁVRNDQ\DJPÂŤUOHJNÂŤV]ÂŻWÂŤVÂŤKH]

AJTĂ&#x201C;-ABLAK CENTRUM

Fa- ĂŠs mĹąanyag Ĺą y g nyĂ­lĂĄszĂĄrĂłk y raktĂĄrrĂłl

Fa ĂŠs mĹąanyag bejĂĄrati ĂŠs beltĂŠri ajtĂłk, ablakok

ĂĄszĂĄrĂłk

MĹąanyag nyĂ­l

Gealan 74-es Gealan 83-as profillal.

AKCIĂ&#x201C;S

eink:

egyedi termĂŠk

Egyedi felmĂŠrĂŠs, beĂŠpĂ­tĂŠs, visszajavĂ­tĂĄs GARANCIĂ VAL! 06 22 565 495 Festett beltĂŠri faajtĂłk ĂŠs ablakok rendelĂŠsre, vĂĄlaszthatĂł szĂ­nekben.

Fa-MĹą-Therm Kft Bicske, Bogya K. u. 56. Tel.: 06 22 565 495 â&#x20AC;˘ Fax: 06 22 565 494 Nyitva: Hâ&#x20AC;&#x201C;P.: 8.00â&#x20AC;&#x201C;16.00-ig www.fa-mu-therm.hu â&#x20AC;˘ info@fa-mu-therm.hu

ABLAKOK, YAJTĂ&#x201C;K ERKĂ&#x2030;L szlet erejĂŠig! a kĂŠ

KĂźl KĂźlsĹ&#x2018;-belsĹ&#x2018; KĂź K ĂźllssĹ&#x2018; sĹ&#x2018; b be ells lsĹ&#x2018; Ĺ&#x2018; pĂĄrkĂĄnyok minden mĂŠretben!

Ĺ&#x160;.DSFVRODWWDUWÂŁVDEHV]HU]ÂŤVLÂŤVNžOVÄ&#x17D;WHUž OHWHNNHO

ElvĂĄrĂĄsok:

Ĺ&#x2DC;9HUVHQ\NÂŤSHVDODSĆ&#x201C;]HWÂŤVEÂľQXV] WHOMHVÂŻWPÂŤQ\ÂŤUWÂŤNHOÂŤVDODSMÂŁQ

Ĺ&#x2DC;&DIHWHULD

Ĺ&#x2DC;(JÂŤV]VÂŤJžJ\LV]ROJÂŁOWDWÂŁVRNQ\XJGÂŻM

SÂŤQ]WÂŁULÂŤVHJÂŤV]VÂŤJSÂŤQ]WÂŁULWÂŁPRJDWÂŁV

Ĺ&#x2DC;.HGYH]PÂŤQ\HVžGžOÂŤVLOHKHWÄ&#x17D;VÂŤJHN

Ĺ&#x160;7DQXOÂŁVLIHMOÄ&#x17D;GÂŤVLOHKHWÄ&#x17D;VÂŤJHN

Ĺ&#x160;.HGYH]PÂŤQ\HVVSRUWROÂŁVLOHKHWÄ&#x17D;VÂŤJHN $OO <RX&DQ0RYHNÂŁUW\D9ÂŁOODODWLVSRUWN¸U¸N

Ĺ&#x160;.¸]ÂŤSIRNÂźYÂŤJ]HWWVÂŤJ ÂŤUHWWVÂŤJL

Ĺ&#x160;5DNWÂŁURVYDJ\ORJLV]WLNDLžJ\LQWÂŤ]Ä&#x17D;NÂŤSHVÂŻWÂŤV

MunkavĂŠgzĂŠs helye:

Ĺ&#x160;7DUJRQFDYH]HWÄ&#x17D;LMRJRVÂŻWYÂŁQ\

Bicske

Ĺ&#x160;%WÂŻSXVÂźJÂŤSMÂŁUPÄŽYH]HWÄ&#x17D;LMRJRVÂŻWYÂŁQ\

Ĺ&#x160;)HOKDV]QÂŁOÂľLV]LQWÄŽV]ÂŁPÂŻWÂľJÂŤSHVLVPHUHWHN 062IĆ&#x201C;FH

Ĺ&#x160;ÂŤYHVV]DNPDLWDSDV]WDODW Ĺ&#x160;Â&#x2DC;QÂŁOOÂľPXQNDYÂŤJ]ÂŤV

Ĺ&#x160;(J\žWWPÄŽN¸GÄ&#x17D;NÂŤSHVVÂŤJ Ĺ&#x160;7HUKHOKHWÄ&#x17D;VÂŤJ

Ĺ&#x160;0HJEÂŻ]KDWÂľVÂŁJ

+DDSR]ÂŻFLÂľIHONHOWHWWHÂŤUGHNOÄ&#x17D;GÂŤVÂŤWNžOGMHHOQHNžQNPDJ\DUQ\HOYÄŽV]DNPDL¸QÂŤOHWUDM]ÂŁW MÂźQLXVLJDkarrier@mvmxpert.huHPDLOFÂŻPUH

-HOHQWNH]ÂŤVÂŤYHOÂ&#x2DC;QKR]]ÂŁMÂŁUXOKRJ\DMHOHQWNH]ÂŤVHOEÂŻUÂŁOÂŁVDÂŤUGHNÂŤEHQD]HKKH]V]žNVÂŤJHVDGDWRNDW D]090=UWPLQWDGDWNH]HOÄ&#x17D;DKWWSPYPKXDGDWNH]HOHVLWDMHNR]WDWRNLQWHUQHWROGDOÂŁQD]ÂŁOOÂŁVKLUGHWÂŤVHNUH MHOHQWNH]Ä&#x17D;NUÂŤV]ÂŤUHHOKHO\H]HWWDGDWNH]HOÂŤVLWÂŁMÂŤNR]WDWÂľEDQIRJODOWDNQDNPHJIHOHOÄ&#x17D;HQNH]HOMH


o er f S u n z p i up r fo S u e n z i Sz up r fo S e n z i Sz up er nfo S i z o p r o f nf S zu e in o p r o f f in o S zu pe rin er nf S zu e i p r o 8

2020. május 28.

ƐŽĚĂƐnjĂƌǀĂƐƩĞƌĞŵʹ,ĞƟŵĞŶƺϬϱ͘ϮϴͲƚſůϬϲ͘ϬϱͲŝŐ ^mdPZdP< ^m P P

A: Tojásleves jásleves .........................................................490 Ft B: Lencsegulyás ncsegulyás ..................................................1090 Ft A: Tojásos ......................................650 Ft jásos nokedli, saláta saláta......................................650 B:dƂůƚƂƩŬĄƉŽƐnjƚĂ ..............................................1090 Ft ůƚƂƩŬĄƉŽƐnjƚĂ..............................................1090 C:ZĂŬŽƩƐĞƌƚĠƐƉŝƌşƚŽƩnjƂůĚƐĠŐĞŬŬĞů ŬŽƩƐĞƌƚĠƐƉŝƌşƚŽƩnjƂůĚƐĠŐĞŬŬĞů .................1290 Ft ĞƐƐnjĞƌƚ͗ŐLJƺŵƂůĐƐƌŝnjƐ njĞƌƚ͗ŐLJƺŵƂůĐƐƌŝnjƐ .........................................650 Ft

WEd< W

A:,ĂŵŝƐŬŽƌŚĞůLJůĞǀĞƐ ĂŵŝƐŬŽƌŚĞůLJůĞǀĞƐ ..........................................390 Ft B: Gyümölcsleves..................................................490 ümölcsleves..................................................490 Ft A:ĂƌďŽŶĂƌĂƐƉĂŐĞƫ ƌďŽŶĂƌĂƐƉĂŐĞƫ...........................................990 ...........................................990 Ft B:WĄƐnjƚŽƌƚĂƌŚŽŶLJĂ ƐnjƚŽƌƚĂƌŚŽŶLJĂ ............................................1090 Ft C:,ĂŵďƵƌŐĞƌŚƷƐĨƌŝƐƐƐĂůĄƚĂĄŐLJŽŶ ŵďƵƌŐĞƌŚƷƐĨƌŝƐƐƐĂůĄƚĂĄŐLJŽŶ ....................1290 Ft ĞƐƐnjĞƌƚ͗ƐĄƐnjĄƌŵŽƌnjƐĂ njĞƌƚ͗ƐĄƐnjĄƌŵŽƌnjƐĂ ......................................650 Ft

^^KDd ^ KD KD dd 

dĂǀĂƐnjŝnjƂůĚƐĠŐůĞǀĞƐ..............................................490 ƐnjŝnjƂůĚƐĠŐůĞǀĞƐ..............................................490 Ft ĂŬŽŶLJŝĐƐŝƌŬĞŶŽŬĞĚůŝǀĞů ŶLJŝĐƐŝƌŬĞŶŽŬĞĚůŝǀĞů....................................1090 ....................................1090 Ft njĞƌƚ͗ Palacsinta Palacsinta..............................................650 ĞƐƐnjĞƌƚ͗ ..............................................650 Ft

B:ZĂŬŽƩŬĄƉŽƐnjƚĂ ..............................................1090 Ft C:^ƺůƚĐƐŝƌŬĞĐŽŵďďƵůŐƵƌƐĂůĄƚĄǀĂů ....................1290 Ft C:^ƺůƚĐƐŝƌ .....................................650 Ft ĞƐƐnjĞƌƚ͗ Gyümölcssaláta G

MEGNYITOTTUNK!

^mdPZdP<

A:ĞůůĞƌŬƌ A:ĞůůĞƌŬƌĠŵůĞǀĞƐ ................................................390 Ft B:ƐŝƌŬĞƌĂ B:ƐŝƌŬĞƌĂŐƵůĞǀĞƐ ................................................490 Ft A:ZĂŬŽƩŵŝůĄŶſŝƐƉĂŐĞƫ ....................................990 Ft A:ZĂŬŽƩŵ B:^njĠŬĞůLJŬĄƉŽƐnjƚĂ ..............................................1090 Ft B:^njĠŬĞůLJŬ C:dŽŶŚĂůƐĂůĄƚĂ ...................................................1290 Ft C:dŽŶŚĂůƐ ĞƐƐnjĞƌƚ͗ƌĂŶLJŐĂůƵƐŬĂďŽƌƐŽĚſǀĂů ......................650 Ft ĞƐƐnjĞƌƚ͗

WEd<

A: 'ŽŵďĂ A:'ŽŵďĂůĞǀĞƐ .....................................................390 Ft B: WĂůſĐůĞǀ ........................................................490 Ft B:WĂůſĐůĞǀĞƐ A: ^njƚƌĂƉĂ A:^njƚƌĂƉĂĐƐŬĂ ......................................................990 Ft B:ƐŝƌŬĞŵĄũĂƐƌŝnjŽƩſƐĂůĄƚĂ B: ƐŝƌŬĞŵ ..............................1090 Ft C:ŝƉůŽŵĂƚĂƐnjĞůĞƚĐƵŬŽƌŵĞŶƚĞƐ C: ŝƉůŽŵĂ ƚĂǀĂƐnjŝ ƚĂǀĂƐnjŝŬĄƉŽƐnjƚĂƐĂůĄƚĄǀĂů................................1290 Ft ĞƐƐnjĞƌƚ͗' ĞƐƐnjĞƌƚ͗'ƵďĄƐƉĂůĂĐƐŝŶƚĂǀĂŶşůŝĂƂŶƚĞƩĞů...........650 Ft

s^ZEWͳ,d&SWmE<P^ͳmEEW͊ s^ZEWͳ,d d &S W mE<P mE E <P <P^ ^ ͳm ͳmEE EEW EE W͊͊ W < < 

A:<ĂƌĂůĄďĠůĞǀĞƐ ƌĂůĄďĠůĞǀĞƐ ...................................................390 Ft ƌƐſůĞǀĞƐ ........................................................490 Ft B:ŽƌƐſůĞǀĞƐ ůĚďĂďĨƅnjĞůĠŬĨĂƐşƌƚͬƌĄŶƚŽƩƚŽũĄƐ...................990 Ft A:ƂůĚďĂďĨƅnjĞůĠŬĨĂƐşƌƚͬƌĄŶƚŽƩƚŽũĄƐ...................990 B:^ǀĄďŵĄũďƵƌŐŽŶLJĄǀĂů.....................................1090 ĄďŵĄũďƵƌŐŽŶLJĄǀĂů.....................................1090 Ft C:'LJƂŵďĠƌĞƐĐƐŝƌŬĞƐĂůĄƚĂ ƂŵďĠƌĞƐĐƐŝƌŬĞƐĂůĄƚĂ.................................1290 .................................1290 Ft njĞƌƚ͗WŽŚĄƌŬƌĠŵ ............................................650 Ft ĞƐƐnjĞƌƚ͗WŽŚĄƌŬƌĠŵ

 ƐŽĚĂƐnjĂƌǀĂƐ ƩĞƌĞŵ ƐnjĞƌĞƚĞƩĞů ǀĄƌ ŵŝŶĚĞŶŬŝƚ ŝĐƐŬĠŶĂdĞƐĐŽƺnjůĞƚƐŽƌŽŶ͘,ĄnjŝĂƐşnjĞŬŬĞů͕ŶĂƉŝŵĞŶƺǀĞů͕ĨƌŝƐƐĞŶƐƺůƚĞŬŬĞů͕ƐƚƌĞĞƚĨŽŽĚĠƚĞůĞŬŬĞů͕ŶĂƉŽŶƚĂŵĞŐƷũƵůſǀĄůĂƐnjƚĠŬŬĂůǀĄƌũƵŬŬĞĚǀĞƐǀĞŶĚĠŐĞŝŶŬĞƚ ŚĞůLJďĞŶ ĨŽŐLJĂƐnjƚĄƐƌĂ͕ ĞůǀŝƚĞůƌĞ ĠƐ ŬŝƐnjĄůůşƚĄƐƐĂů ŝƐ͘ sĄůůĂůũƵŬ ƚŽǀĄďďĄ ĐƐĂůĄĚŝ͕ ďĂƌĄƟ ĠƐ ĐĠŐĞƐ ƌĞŶĚĞnjǀĠŶLJĞŬ ŬŝƐnjĄůůĄƐƐĂů ƚƂƌƚĠŶƅ ůĞďŽŶLJŽůşƚĄƐĄƚ Ănj PŶ ĄůƚĂů ŬŝǀĄůĂƐnjƚŽƩŚĞůLJƐnjşŶĞŶ͕ƚŽǀĄďďĄƌĞŶĚĞnjǀĠŶLJŚĞůLJƐnjşŶĞŝŶŬĞŶ ĞŐLJĂƌĄŶƚ͘ ƚĞůũĞƐŬƂƌƾ ƐnjŽůŐĄůƚĂƚĄƐƚ͕ ĞůƅƌĞ ĞŐLJĞnjƚĞƚĞƩŵĞŶƺƐŽƌƌĂů͕ŬşǀĄŶƐĄŐƌĂƐnjĞƌǀŝnjĞůĠƐƐĞůĠƐ ŵƾƐŽƌƌĂůŝƐƚƵĚũƵŬďŝnjƚŽƐşƚĂŶŝ͘

^Z ^ ^Z Z 

A:ƐŽŶƚůĞǀĞƐĚĂƌĂŐĂůƵƐŬĄǀĂů................................390 ŽŶƚůĞǀĞƐĚĂƌĂŐĂůƵƐŬĄǀĂů................................390 Ft B::ſŬĂŝďĂďůĞǀĞƐ ŬĂŝ ďĂďůĞǀĞƐ ..................................................490 Ft A:1njĞƐďƵŬƚĂϯĚď ď Ŭ ϯ Ěď .................................................990 990 Ft F

Elérhetőségünk:

TESCO Bicske, Csabdi u. 4. • 06-30/753-1832, 06-22/399-829 • Facebook: Csodaszarvas Étterem

Profile for szuperinfo

Bicske 2020.05.28  

Bicske 2020.05.28  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded