__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

%|QJ\LN'HQWiO )RJWHFKQLND)RJiV]DW %DMD%DWWK\iQ\X

#"+"²470/;«4,½3;&5&

BVHVT[UVT 99*9

"13»)*3%&5²4²5'&-"%)"5+",²/:&-.&4&/055)0/«#»-0/-*/&*4

.HGYH]ĘiU±U|YLGKDWiULGĘ 7HO

XXXCBKBJT[VQFSJOGP²SJOUÏTNFOUFTT[FNWJ[THÈMBUSBLÏSKFOJEǮQPOUPU13².*6.LBUFHØSJÈTNVMUJGPLÈMJTMFODTÏL

%S$TJMJDT (BCSJFMMB T[FNÏT[PSWPT

.)7

-JQPLBUJUZ LFEWF[NÏOOZFM "OFUU

- J Q P 0 Q U J L B Ï T L J U È S V M B W J M È H 

/$.%(5(1'(=e6,

É58+É=

PQUPNFUSJTUB MÈUT[FSÏT[NFTUFS "[BLDJØJEǮUBSUBN F[FOCFMàMBLÏT[MFUFSFKÏJHÏSWÏOZFT 5PWÈCCJSÏT[MFUFLB[à[MFUCFO

/ZJUWBUBSUÈT )1 4[P

#"+" $[JSGVT['V

GCDPNMJQPPQUJLBCBKB XXXMJQPPQUJLBIV

%$-$

#"6'-&9,'5

%DMD+DWiUX 1\LWYD+36]R9=É59$ .JOEFOLÏT[MFUFOMÏWǮTÚUÏUÓUǮGàHHÚOZBOZBHSB 

3FEǮOZÚL SFMVYÈL IBSNPOJLB BKUØL T[BMBHGàHHÚOZÚL OBQFMMFO[ǮL T[ÞOZPHIÈMØL SPMFUUÈL 7ÈMMBMKVLQBOFMQSPHSBNPTMBLÈTPL UFMKFTLÚSǻSFEǮOZJMMFUWFT[ÞOZPH IÈMØT[FSFMÏTÏU LFEWF[ǮÈSPO #JMMFOǮ T[FLDJPOÈMU JQBSJHBSÈ[T LBQVL VUDBJÏTLFSULBQVL NJOEF[FLNPUPSJ[ÈMÈTB ÚEAF<=R=CB9NáLÞK9Ê

*OHZFOFTGFMNÏSÏT HBSBODJB :GKCå@ÞRC>L& #"+" 4[BCBETÈHV5FM

.PCJM 

‡6HUWpV]VtUNJ ‡6HUWpVNDUDMFVRQWQpONO ‡6HUWpVDSUyK~VRV ‡)VW|OWKiWVyFVO|N

)WNJ)WNJ )WNJ)WNJ )WNJ)WNJ )WNJ)WNJ

 $]DNFLyDXJXV]WXVWyODXJXV]WXVLJH]HQEHOODNpV]OHWHUHMpLJpUYpQ\HV

FOHFENÏOZ

"[BLDJØUØMJH F[FOCFMàMBLÏT[MFUFSFKÏJHÏSWÏOZFT

EDMDUXFN]XFN

,MÓNB )ǮT[JWBUUZÞ ./0$&(17.)7

,MÓNBQPOU #BKB 4[FHFEJÞU .PMLÞUNÚHÚUU

 XXXLMJNBQPOUIV

+ijWēNDPU£N WHOHS¯W«VH ,SDUL«VK£]WDUW£VL KijWēJ«SHNMDY¯W£VD .O¯PDV]HUHO«V IRUJDOPD]£V +DV]Q£OWKijWēN «UW«NHV¯W«VH,MJNBDFOU1MVTT,GU

,QYHUWHUHV 63/,7./0ƒ.

.JOLFS,GU

"LÏQFLJMMVT[USÈDJØLÉUQ\pNROiV pVNDSXWHFKQLND

,URGDEHPXWDWyWHUHP %DMD'HiN)X$ YROWJ\HUHNNyUKi]]DOV]HPEHQ 1(0DVDURNLURGD

,¨T[FOM¨U   JH 


"13»)*3&5²4²5,²/:&-.&4&/'&-"%)"5+"055)0/«#»-0/-*/&*4

1

BVHVT[UVT

$XWyERQWy

)25*$/20%Ð/ 9$/Ð.,921É6

SÏHJWBHZSPODTBVUØÈUWÏUFM UFMKFTLÚSǻPLNÈOZJSPEBJ àHZJOUÏ[ÏTTFM T[ÈMMÓUÈTTBM 

N| O W V p J P H Q W H V H Q 

7Ħ=,)$$.&,Ð

3PODTBVUØKÈUBMFHNBHBTBCC OBQJÈSPOGFMWÈTÈSPMKVL $XWRIUDQFHNIW 6]HJHG'tV]OHWX 

'ĞŵĞŶĐƌƚ͘ĠƌƚĠŬĞƐşƚĠƐŝĂŬĐŝſƚŚŝƌĚĞƚϮϬϮϬ͘Ϭϳ͘Ϭϭ͘ʹϬϵ͘ϭϱͲŝŐ ǀĂƐƚĂŐƚƾnjŝĨĄďſů͕ĂŬĠƐnjůĞƚĞƌĞũĠŝŐ͘

+tYMRQEiUPLNRU

 0RVWEUXWWy)WP ²)WP  N|]|WWLiURQMXWKDWWpOLW]HOęMpKH]

dŽǀĄďďŝŝŶĨŽƌŵĄĐŝſ͗ ĄƚĂƐnjĠŬŝƌĚĠƐnjĞƚ͗ нϯϲϳϰϰϵϭͲϬϬϯ͖ďĂƚĂƐnjĞŬΛŐĞŵĞŶĐnjƌƚ͘ŚƵ ,ĂũſƐŝƌĚĠƐnjĞƚ͗ нϯϲϳϵϯϲϯͲϬϱϰ͕ŚĂũŽƐΛŐĞŵĞŶĐnjƌƚ͘ŚƵ WĂŶĚƷƌŝƌĚĠƐnjĞƚ͗ нϯϲϳϵϯϮϰͲϭϰϰ͖ƉĂŶĚƵƌΛŐĞŵĞŶĐnjƌƚ͘ŚƵ ^njĞŬƐnjĄƌĚŝƌĚĠƐnjĞƚ͗ нϯϲϯϬϮϬϵͲϬϰϰϮ͖нϯϲϳϰϯϭϭͲϴϯϯ͖ ƐnjĞŬƐnjĂƌĚΛŐĞŵĞŶĐnjƌƚ͘ŚƵ

 ZZZJHPHQF]UWKX hdZƚĞĐŚŶŝŬĂŝĂnjŽŶŽƐşƚſ͗ϬϬϬϮϯϴϯ

"['#)/1/POQSPöU,GUNVOLBWÈMMBMØULFSFTBUÈSTBTÈH 7BTLÞULàMUFSàMFUÏOUBMÈMIBUØLÚ[QPOUKÈCB

#BKBJ5FNFULF[ÃTJ/POQSPGJU,GU #BKB 4[BCBET»HV 5FMFGPO'BY JSPEB!CBKBJUFNFUPLIV

t.ƻ4;",*Ã(:*/5²;Ʈ t)6--"%²,6%7"304)&-:&55&4¶5Ʈ²4Ã(:*/5²;Ʈ t.²3-&(,&;&-Ʈ²43",5«304

5FNFULF[ÃTJ/POQSPGJU,GU

+FMFOULF[OJGÏOZLÏQFTÚOÏMFUSBK[FMFLUSPOJLVTÞUPOUÚSUÏOǮ NFHLàMEÏTÏWFMMFIFU NFMZFUBGCIOQLGU!GCIOQLGUIVDÓNSFWÈSKVL

8FSOFS+Í[TFGOÃ .JLMÍTOÃ4[BCÍ.»SJB

/HVHUIpQ\.IW

237,.$

%DMD(ÑWYÑVX7HOHIRQr1\LWYD+36]RKLJ

 LFEWF [NÏOZ

LJWÏUFM$IPQBSELFEWF [

NÏOZ

"[BLDJØBVHVT[UVTBVHVT[UVTJH F[FOCFMàMBLÏT[MFUFSFKÏJHÏSWÏOZFT 4[FNÏT[FUJT[BLPSWPTJSFOEFMÏTSFJEǮQPOUFHZF[UFUÏTT[FNÏMZFTFOWBHZUFMFGPOPO %S,ÚWFDT«HOFT LFEEØSÈJH T[FSEBØSÈJH

%S#PHÈS+VEJU DTàUÚSUÚL ØSÈJH

¶HZFMFUÃKKFMOBQQBM 

%S$TVQJUZ.BHEPMOB IÏUGǮØSÈJH HZFSFLT[FNÏT[T[BLWJ[THÈWBMJTSFOEFMLF[ǮT[BLPSWPT

%S(BMBNCPT.FMJOEB QÏOUFLJH SFOEFMCFKFMFOLF[ÏTBMBQKÈO


2020. augusztus 06.

Apró

BAN K ÁR T YÁ S F I Z E TÉ SS E L ! BúTor - LAKBErENdEzés Eladó gyermekágy (tűzoltós piros), 25.000 Ft. Érdeklődni: 06-30/470-3284 KErEs

INGATLAN

régi bútorokat, spalettákat, sokfiókos bolti berendezést, mángoló asztalt, dunyhát, párnát, régi viseleti ruhákat, komplett hagyatékot veszek. Palkó. 06-30/9757-900

Ingatlanközvetítés, hitelügyintézés, energetikai tanúsítvány! Czakó Ingatlaniroda Baja, Tóth Kálmán utca 11/b. Telefon +36-70/334-9443, www.czako.ingatlanok.hu

Korrekt áron megvásárolok népviseleti ruhákat, kiegészítőket, vászonlepedőket, métervásznat, antik bútorokat, komplett hagyatékot. Telefon: 06-30/281-9979, 06-30/716-1580

BAJÁN családi házát, lakását, telkét, nyaralóját azonnali készpénzfizetéssel 24 órán belül megvásároljuk. Akár hitellel terhelten is! Minden megoldás érdekel! Hívjon bizalommal! Telefon: 06-30/968-0769

Lomtalanítást vállalok. 06-20/256-7247 Üzemképtelen átfolyós vízmelegítőt, gázbojlert vásárolok. 06-30/572-2776 Fémhulladékot vásárolok. 06-20/256-7247 Készpénzér elő lomtalanítok. 06-30/9634-483

Családi ház eladó, kétgenerációs Nagybaracskán, 4,5 MFt. Telefon: 06-20/481-5686

Takarmány borsót vásárolnék galamboknak! 06-30/308-4190

Eladó Bácsalmás, Kálvária sor 35 sz. alatti családi ház (kb. 120 nm) és melléképületek. Érdeklődni: 06-30/470-3284

Könyvet, könyvhagyatékot, papírrégiséget keresek! Érdeklődni: 06-30/318-7176

Minigarzon eladó! III. emelet, irányár: 4,5 MFt. Telefon: 06-20/422-6237 Jánoshalmán régi építésű családi ház eladó. 06-70-538-8916 Baja Fáy utcában 1 szobás 34nm-es erkélyes lakás eladó, alacsony rezsivel. Érd.: 06302230308 Bara lakótelepen 48 nm-es lakás eladó. Érdeklődni: 06-70/305-9512 FöLd - KErT - TELEK Eladó 1600 nm bekerített, öntözhető szőlő, gyümölcsös Baján a Mérleg utca mellett. 06-79/321-076, 06-70/948-7397 ALBérLET

Kétszobás lakás kiadó. 06-30/703-0548 Belvárosban, új, földszintes, 1 szobás lakás hosszútávra kiadó! 06-70/332-5533, 06-70/332-5536 GArÁzs Parti utcában teremgarázs beálló hely eladó. 06-30/9352-770 ÜzLEThELyIséG Bejegyzett orvosi rendelő kiadó októbertől. Baja, Kádár u 17 alatt. 06-30/370-4185

Gázpalackot vásárolnék /oxigén, acetilén, PB, stb./ Tel.: 06-20/259-8656 Üzemképtelen átfolyós vízmelegítő gázbojlert vásárolnék. 06-20/256-7247 építési törmelék elszállítását, épületek elbontását, kézi földmunkát vállalom. 06-30/5722776 Üzemképtelen háztartási gépeit elszállítanám. 06-20/256-7247 Lomtalanítást vállalok. 06-30/572-2776 Vásárolnék elektromos kerékpárt, elektromos robogót, akkumulátor hibásat is. 06-20/4964849 Tánccsoport részére vásárolunk népviseleti ruhákat, ternószoknyákat, selyemszoknyákat, kendőket, alsószoknyákat, díszeket, szalagokat, kiegészítőket, Baja környékéről viseleteket. Telefon: 06-30/302-5707 használt cikk kereskedő megvételre keres antik bútorokat, kis széktől-szekrényekig, teknőket, faliórákat, vásznakat, porcelánokat, festményeket, zománcos edényeket, konyhai berendezéseket, bögréket, tálakat, mindenféle hagyatékot. Telefon: 06-30/608-3962 KíNÁL Női mountain bike kerékpár, sok extrával, megkímélt állapotban eladó. 06-70/3884-536 NAVIGÁCIÓ eladás, frissítés. +36-70/2001005 Vékony akác tűzifa 21.000 Ft/m3 méterben, 22.000 FT/m3 kuglizva 6-10 cm átmérőig. 6 m3 száraz, vastag akác tűzifa szállítva 174.000 Ft (29.000 Ft/m3). Telefon: +36-70/661-6539 (AA6086527) Kecske sajt eladó, 3800 Ft/kg.06-70/8506788 Árpa eladó Hercegszántón. 06-70/327-8200 Eladó 3 db kerékpár, Jancsi kályha, Robi kapa, hordó 50 literes. 06-70/770-3712 Eladó prés, daráló, bográcsok. 06-70/7703712 Csapdák eladók (görény, nyest, róka). Telefon: 06-30/308-4190 Eladó 3 tábla 0,5 mm-es, 200x100 cm-es alutábla. Tel. 305852261

házi betegápolásra keresek türelmes, törődő, jó lelkű, lehetőleg szakképzett gondozót. Jelentkezéseket a Szuperinfó szerkesztőségében leadott önéletrajzzal vagy a +36-70/410-5672-es telefonszámon. Dobribán Botond dunaharaszti telephelyű cég keres autószerelő állásra jelentkezőket. Szállás megoldható! Jelentkezni lehet: Telefonon munkaidőben (8.00-15.30): 06-24/260-440 Ventona-Trans Kft Kőművest keresek. Önállóan dolgozni tudót. Bér megegyezés szerint. Oszwald Dezső EV. Telefon: 06-30/906-1728 Könnyű tanyai munkára, állatgondozógyakorlattal rendelkezőt ott lakással felveszek. Tel.:06-30/843-3322. Tóth Imre e.v. A Hungarobiomed Kft. bácsborsódi telephelyére mezőgazdasági gépkezelőt -érd. +36/302041677 tel. – illetve tisztító- és szárítógép kezelőt- érd. +36/706188250 tel.- keresünk. A mezőgazdasági gép és alkatrész kereskedelemmel foglalkozó Dorker Kft.bajai telephelyére gépértékesítési termékmenedzser asszisztens munkakörbe munkatársat keres. Elvárások: felsőfokú műszaki végzettség, gépkereskedelem és mezőgazdaság terén szerzett tapasztalat, angol nyelvtudás, informatikai alapismeret. Jelentkezési határidő: 2020.08.31. Fényképes önéletrajzokat a dorker@dorker.hu e-mail címre várjuk. Adminisztrátori munkakörbe munkavállalót felveszünk nő személyében, azonnali belépéssel. Türr-ös szakmai végzettség előnyt jelent. Fényképes önéletrajzokat a garazsgurukft@gmail.com e-mail címre várjuk. Garázs Guru Kft. A mezőgazdasági gép és alkatrész kereskedelemmel foglalkozó Dorker Kft. bajai telephelyére használtgép értékesítő munkatársat keres. Elvárások: értékesítési területen szerzett gyakorlat, mezőgazdasági és műszaki ismeretek, legalább középfokú végzettség, felhasználói szintű MS OFFICE ismeretek, B kategóriás jogosítvány. Jelentkezési határidő: 2020.08.31. Fényképes önéletrajzokat a dorker@dorker.hu e-mail címre várjuk..

szoLGÁLTATÁs Visszfuvar Budapestről teherautóval. 06-20/5914420 FÜrdŐKÁd FELÚJÍTÁS KÍVÁNT SZÍNBEN, GARANCIÁVAL! +36-30/998-2485 Bútorrestaurálás. 06-30/686-9830 Ingyenes lomtalanítást vállalok! 06-20/3902781 Lapos tetők szigetelése PVC és bitumenes. 25 év szakmai tapasztalattal, 10 év garanciával. Molnár Miklós, 06-20/317-6503 Fűkaszálást, fűnyírást, permetezést vállalok. 06-20/509-8767 Kertépítés, gyepszőnyegezés, öntözőrendszer telepítés! Több éves tapasztalat és megbízhatóság! +3630/737-5326 Fűnyírás, fűkaszálás Baján és környékén! Gyors munkavégzés. Számlával is! +3630/737-5326

Kerítés építés, kapugyártás, féltetők, teraszok építése országosan. 06-70/429-3179

Eladó új 600-as szalagfűrész, 220 V-os motorral. Tel. 304779077.

Vállaljuk sírhelyek gondozását, időszakos karbantartását. Ingyenes felmérés és árajánlat. +3630/737-5326

száraz akác tűzifa kuglizva, szállítva 29.000 Ft/m3, nyár tűzifa 16.000 Ft/m3, szállítva. Telefon +36-70/222-5078 (AA6086527)

redőnyök javítását, készítését, reluxák, szúnyoghálók és gurtnik cseréjét vállalom. 06-70/546-4742, 06-70/248-2987

Lomtalanítást vállalok. 06-20/256-7247 Nagy teljesítményű szőlő bogyozó és terménydaráló eladó. 30/290-1448 ÁLLÁsT KíNÁL A Külügyminisztérium felhívja a külföldi munkára jelentkezők figyelmét, hogy saját érdekeik védelmében minden esetben előzetesen ellenőrizzék a hirdetések valós tartalmát, a munkaügyi központoknál tájékozódjanak, hogy bejegyzett magánközvetítőről van-e szó, a munkaközvetítőnek ne adjanak pénzt és a munkaszerződést csak akkor írják alá, ha a tartalmát megértették és elfogadják!

Eladót és takarítót keresek. DOO EDOR KFT. 06-30/6024-255 Malomipari munkára rakodómunkást keresünk. Érd.: 20/914-8173 Gergely-Trans Kft..

3

W W W. BA JAI S Z U PE R . I N FO

Lomtalanítást vállalok pincétől padlásig. 06-30/392-8542

redőny, reluxa, harmonikaajtó, szúnyogháló készítése, javítása. Hétvégén is. 06-20/5812984

Kőműves munkálatokat vállalok! 06-20/3387407 Kőműves munkát vállalok! 06-20/312-5748 Vízvezeték szerelés, javítás. 06-20/808-4303

Festő, mázoló, gipszkarton szerelő, hőszigetelő munkákat vállalunk. 06-30/305-5195 KÜLsŐ HŐSZIGETELÉST, FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST VÁLLALUNK GARANCIÁVAL. 06-30/545-3004 Tetőfedés, ács, bádogos munkák kivitelezését vállaljuk. Telefon: 06-30/305-5195 Alapoktól a kész házig, mindenféle generál kivitelezést vállalunk. CSOK igénybevétele esetén kedvezményes kivitelezés. Telefon: 06-30/305-5195 TETŐJAVíTÁsT, tetőátrakást, kúpkenést, széldeszkázást, tetőszigetelést, kémények javítását vállaljuk. 06-70/248-2987, 06-70/546-4742 Kárpitozást vállalok! Régi bútorok felújítását, teljes felújítását vállalom. Ingyenes árajánlattal. +36-30/291-1361 rEdŐNyszErVIz! Gurtni csere, redőnyök javítása, készítése. Szúnyogháló ablakra, ajtóra. Hétvégén is! Telefon: 06-20/2236343 Ácsmunkákat vállalok. Tető átrakás, lemezelés, javítás. Különféle bontások is. Baja és környékén. Hívj bizalommal. Telefon: 06-20/317-2702 redőnyszerviz! Redőny, reluxa, harmonikaajtó, szúnyogháló készítése, javítása. Hétvégén is. 06-20/444-7080 Idős hölgy gondozását vállalom saját otthonomban. Érdeklődni: 06-20/514-2470 régi cserép forgatása, új cserepezés, lécezés, fóliázás. Lapos tetők szigetelése, beázások-, garázstetők kijavítása, új kocsi beállók, teraszok megépítése, Régi ereszcsatorna rendszer kijavítása, új ereszcsatorna rendszerek felszerelése. Bármilyen más bádogos munka elvégzése, kémények bontása, felújítása, bevonása. Kisebb kőműves munkát vállalunk számlaképesen. +36706103280 Tetőfedő bádogos, ácsmunkát vállalok azonnali kezdéssel, cserepes lemezből, cserépből, zsindelyből. Lapos tető szigetelés. 06-20/281-2547 Tetőfedő bádogos, ácsmunkát vállalok, azonnali kezdéssel, cserepes lemezből, cserépből, zsindelyből. Lapos tető szigetelés. +36-20/2812547 TETŐJAVíTÁs! Széldeszkák cseréjét, festését, kémények felújítását, ereszcsatorna készítést vállalok. 06-20/299-2233, 06-70/287-7851 TETŐJAVíTÁs! Tetőátrakását, kúpok kenését, széldeszkák cseréjét, ereszcsatorna készítését vállaljuk. 06-30/832-7025, 06-20/299-2233

TETŐ MOSÁS, TÉRKŐ TISZTÍTÁS, felulettisztitasvizzel.hu Lógó Istvan EV. Tel.:70/385-9900 éPÜLET BONTÁS, GÉPI FÖLDMUNKA kotrórakodóval. Lógó István EV. Tel.: 70/385-9900 építési törmelék elszállítását, épületek elbontását, kézi földmunkát vállalom. 06-30/572-2776 építési törmelékek 06-20/256-7247

elszállítását

vállalom.

Lomtalanítást vállalok. 06-30/572-2776 Ternák Márton tetőfedő bádogos. Új tetők, teraszok, féltetők készítése, csatornarendszerek kiépítése. Lapos tető szigetelése, pala és cseréptetők, épületek, homlokzatok tisztítása, mosása magasnyomású vízzel. Telefon +36-30/9582331, +36-70/330-6152+ A U T Ó B é r L é s ! ! ! Kis fogyasztású, megbízható autók már napi 3.500 Ft-tól, kaució nélkül. Telefon: +36-20/340-4169

rEdŐNyöK, NAPELLENZŐK, GARÁZSKAPUK. MINDEZEK JAVÍTÁSA. ÁRNYÉKOLÁS ÉS KAPUTECHNIKA. LÁSD A CÍMLAPON.

T E h E r A U T Ó B é r L é s ! 3,5 t össztömegű dobozos kisteherautó, kulturált raktérrel és magyarországi pályamatricával bérelhető. Telefon: 06-20/340-4169

Bontást, kézi földmunkát vállalok. 06-30/5722776

BALÁzs REDŐNY! Műanyag és faredőnyök, szúnyoghálók készítése, javítása 24 órán belül, hétvégén is. 06-70/374-3864

sírkő tisztítást, javítást vállalok! 06-20/3125748

GéPJÁrMű

réGI TETŐK FELÚJÍTÁSÁT, ÚJ TETŐK, TERASZOK, FÉLTETŐK KIVITELEZÉSÉT, BÁDOGOS, KŐMŰVES MUNKÁKAT VÁLLALUNK GARANCIÁVAL. 06-30/545-3004

szobafestés, tapétázás, gyors, precíz munka, garanciával, kedvező áron. +36-20/267-1710

sírkő restaurálást vállalok! Telefon: 06-20/3387407

Gurtni csere, új redőny készítése, faredőny javítás hétvégén is, gyors precíz munka. 06-30/900-8159, 06-70/227-6273

Ereszcsatorna készítést, kőműves munkát, festést és tetőjavítást vállalunk rövid határidővel hétvégén is. 06-70/227-6273, 06-30/900-8159

Üzemképtelen autóját, motorját megvásárolom. Ár megegyezés szerint. Telefon: 06-70/8661463 Kifogástalan állapotú JAWA 210 100 eladó (2000 km). 06-79/321-076, 06-70/948-7397 1996-os OPEL F ASTRA eladó! Irányár: 100.000 Ft. Telefon: 06-20/422-6237 réGI MOTOROKAT keresek! Simson, Mz, Etz, Jawa..stb. Tel.: 06-20/572-5142.

ÁLLAT Előnevelt csirke, vakcinázott, kettős hasznosítású és kacsa, liba kapható. Érsek-csanád, Dózsa 24. 06-20/483-4509, 06-20/2525093 Jércék, kakasok augusztusra rendelhetők. Érsekcsanád, 06-20/483-4509, 06-20/2525093 Jércék, kakasok szezonvégi kiárusítása reklámáron 700 Ft/db. Továbbtartásra, tojónak és hús hibrid fajták. 6500 Baja, Monostori út 41. Telefon: 06-79/326-410, 06-70/4039742 Malac eladó. 06-20/483-7690 hasas birkák eladók. 06-30/788-5664 Kacsa 2,5 kg körüli pecsenyekacsa megrendelhető. 1 kg-s most kapható. Sükösd, Dózsa Gy. u. 188. +36-30/968-4191 Barna tojótyúk, 1 éves, jól tojó, 650 Ft/db, 20db-tól ingyen szállítással megrendelhető. 30-860-2627 Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 750 Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382 süldők eladók. 06-70/408-8728

TÁrsKErEsés 50-es bajai férfi társat keres. 06-70/3435073 Kikapcsolódás, új hirdetés. 06-70/7817095 69 éves nő társat keres. 65-72 éves józan életű, nem dohányzó, magára igényes férfit. Telefon: 06-30/241-7818 32 éves férfi, korban hozzá illő hölgyet keres, komoly kapcsolatra. Telefon: 06-30/6585639

FELhíVÁs Nyugdíjasok figyelem! Érsekcsanádon a Meggyfa utcában, nyugdíjas ház épül, melyben 1-2 fős apartmanok megvásárolhatók élethosszig tartó tulajdonjoggal. Átadás 2020. szeptemberben lesz. Jelentkezni naponta 10-12 óráig lehet. Érdeklődni lehet az alábbi telefonoon:06-70/883-4912 Jó nevű tehermentes BT. ingyen! Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-70/4515-515 TANFoLyAM UToLsÓ LEHETŐSÉG PEDIKŰRÖS OKJ képzés indul tandíj 4 hó x 29 e Ft. Oktatási Centrum. Baja, Szent Antal u 23/B. Tel: 30/370-4185, 79/322-629 szeptember elején induló OKJ képzések DAJKA, ELADÓ. Még rövidítetten. Oktatási Centrum. Baja, Szent Antal u 23/B. Tel: 30/370-4185, 79/322-629 Targonca/Nehézgépes OKJ képzés indul aug. 28-án 4 óra tandíj 2x23/28e Ft. Oktatási Centrum. Tel: 30/370-4185, 79/322-629 MűKöröMéPíTŐ OKJ képzés indul szept. 4-én 4 óra tandíj 4x29eFt. Oktatási Centrum. Tel: 30/370-4185, 79/322-629


)*3%&5²40/-*/&XXXCBKBJT[VQFSJOGP

"[«5*%&10;SU

*/(:&/&4

JOGPSNBUJLBJLÏQ[ÏTFL 81*$51'(876&+(6 %,/'81*6=(17580 %$-$

JOEVMOBLB[./«.,CBO

B(*/01ov%JHJUÈMJTT[BLBEÏLDTÚLLFOUÏTFwQSPKFLULFSFUÏCFO

LF[EǮLOFL *,&3*FOHT[&%  LDTUØM

IBMBEØLOBL *,&3**FOHT[&%  IT[UØM

4[FS[ǮEÏTLÚUÏTT[FNÏMZFTFOàHZGÏMT[PMHÈMBUVOLPOBVHVT[UVT IQ ÏTBVHVT[UVT IL

5«.0("5055,03$401035ÏMFUÏW SÏT[MFUFTUÈKÏLP[UBUØIPOMBQVOLPOIUUQXXXNOBNLIVGFMOPUULFQ[FTBLUVBMJUBTPL

JMMFUWFàHZGÏMT[PMHÈMBUVOLPO ./«.,#BKB %VOBVBTJSPEB 0DJ\DURUV]iJL1pPHWHN ÈOWDOiQRV0ĦYHOĘGpVL.|]SRQWMD %DMD'XQDX ZZZPQDPNKX

7HO HPDLOV]DNNR]HS#PQDPNKX HQJHGpO\V]iPD(

"[«5*%&10;SU

WJMMBOZT[FSFMǮ

NVOLBUÈSTBULFSFTCBKBJUFMFQIFMZÏSF 'ǮCCGFMBEBUPL NVOLÈL t " UFMFQIFMZÏO NǻLÚEǮ CFSFOEF[ÏTFL HÏQFL HÏQTPSPL [BWBSUBMBO NǻLÚEÏTÏOFLCJ[UPTÓUÈTB IJCÈLT[BLT[FSǻKBWÓUÈTB t"[ÏQàMFUÈMMBHÈOBLNFHØWÈTBÏSEFLÏCFOT[àLTÏHFTLBSCBOUBSUÈTPLFMWÏH[ÏTF "[ÈMMÈTIP[UBSUP[ØFMWÈSÈTPL t7JMMBOZT[FSFMǮWÏH[FUUTÏH t4[BLT[FSǻ GFMFMǮTTÏHUFMKFTNVOLBWÏH[ÏT "NJULÓOÈMVOL t7FSTFOZLÏQFTö[FUÏT t#J[UPT GPMZBNBUPTNVOLB "[ÈMMÈTCFUÚMUÏTÏIF[FMǮOZUKFMFOU t3FOET[FSFT QPOUPTLJö[FUÏT t&NFMǮHÏQLF[FMǮJKPHPTÓUWÈOZ

'ÏOZLÏQFTT[BLNBJÚOÏMFUSBK[PLBUB LPMMVUJSPMBOE!BUJEFQPIVDÓNSFWÈSKVL

UBSHPODBWF[FUǮ

NVOLBUÈSTBULFSFTCBKBJUFMFQIFMZÏSF "[ÈMMÈTCFUÚMUÏTÏIF[FMǮOZUKFMFOU 'ǮCCGFMBEBUPL NVOLÈL t&NFMǮHÏQLF[FMǮJ GÚMENVOLBHÏQ t5FIFSBVUØLGFMÏTMFSBLPEÈTB LF[FMǮCJ[POZÓUWÈOZ t3BLUÈSCBCFÏTLJUÈSPMÈTB "NJULÓOÈMVOL "[ÈMMÈTIP[UBSUP[ØFMWÈSÈTPL t7FSTFOZLÏQFTö[FUÏT tUBSHPODBWF[FUǮJKPHPTÓUWÈOZ t#J[UPT GPMZBNBUPTNVOLB t4[BLT[FSǻ GFMFMǮTTÏHUFMKFTNVOLBWÏH[ÏT t3FOET[FSFT QPOUPTLJö[FUÏT 'ÏOZLÏQFTT[BLNBJÚOÏMFUSBK[PLBUBLPMMVUJSPMBOE!BUJEFQPIVDÓNSFWÈSKVL

BVHVT[UVT

Profile for szuperinfo

Baja 2020. 08. 06.  

Baja 2020. 08. 06.  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded