__MAIN_TEXT__

Page 1

."(«/3&/%&-²4 %3.«3,64.«3*" #BMFTFUJPSUPQÏETFCÏT[ .BOVÈMUIFSBQFVUB DTPOULPWÈDT

-ÚLÏTIVMMÈNUFSÈQJB 5FSNÏT[FUHZØHZÈT[

3FOEFM , $TI

#"+"²470/;«4,½3;&5&

GFCSVÈS 99*9

%S#FLF;TPMU

."44;Ʈ3)«;)0;.&(:

GàMPSSHÏHÏT[FUJT[BLPSWPT

%PCSJCÈO#PUPOE"OESÈTFW

7ÈMMBMLP[ØJFOHFEÏMMZFM T[BLJSÈOZÞWÏH[FUUTÏHHFMSFOEFMLF[ǮGÏSö NBTT[ǮSTWÏE SFMBYÈDJØT ÏTUBMQNBTT[È[TUOZÞKUPUUIPOÈCBO

*EǮQPOUFHZF[UFUÏT 

)ÓWØT[ÈNLJKFM[ÏTOÏMLàMJIÓWÈTPLBUOFNGPHBEPL/$.%(5(1'(=e6,

É58+É=

%DMD+DWiUX 1\LWYD+36]R9=É59$

5FMFGPO 

%$-$

#"6'-&9,'5."(«/3&/%&-²4&

#BKB %ÏSJ'TUOZB 3FOEFMÏTJJEǮ) 4[F #FKFMFOULF[ÏT

$XWyERQWy

)25*$/20%Ð/ 9$/Ð.,921É6

SÏHJWBHZSPODTBVUØÈUWÏUFM UFMKFTLÚSǻPLNÈOZJSPEBJ àHZJOUÏ[ÏTTFM T[ÈMMÓUÈTTBM 

N| O W V p J P H Q W H V H Q 

3PODTBVUØKÈUBMFHNBHBTBCC OBQJÈSPOGFMWÈTÈSPMKVL $XWRIUDQFHNIW 6]HJHG'tV]OHWX +tYMRQEiUPLNRU

"LÏQFLJMMVT[USÈDJØL

7JUSÈ[TGàHHÚOZÚLIBUBMNBTWÈMBT[UÏLCBO DNFT DNFT DNFT DNFT DNFT DNFT

  '

U ÈSUØM GN

"[BLDJØUǮMJH F[FOCFMàMBLÏT[MFUFSFKÏJHÏSWÏOZFT

EDMDUXFN]XFN

.IW

./0$&(17.)7 ,QYHUWHUHV 63/,7./0ƒ.

+WDULIDLJ«Q\HOKHWē £UDPV]ROJ£OWDWµWµO R ¯J\ &IRNLJ NO¯P£YDOWXGV]IijWHQL,MJNBDFOU1MVTT,GU

)ijWV¸QNO¯P£YDO

5FSKFT[UÏTTFMLBQDTPMBUPT ÏT[SFWÏUFMFJUKFMF[[F BFTUFMFGPOT[ÈNPO

#"+«/

BWPMU7*%*"UFSàMFUÏO LàMÚOCÚ[ŸOBHZTÈHÞ DTBSOPLPL NƆIFMZFL

#²3#&"%»,

²SEFLMŸEOJMFIFU

,URGDEHPXWDWyWHUHP %DMD'HiN)X$ YROWJ\HUHNNyUKi]]DOV]HPEHQ 1(0DVDURNLURGD

,¨T[FOM¨U JH 


GFCSVÈS

/HVHUIpQ\.IW

237,.$

%DMD(ÑWYÑVX7HOHIRQr1\LWYD+36]RKLJ 

Ȏ8

Ȏ8&HZFTUÓQ VTÞ LFSFUFL SFLPSLF EWF[NÏ OZ

Ȏ8

Ȏ8.VOLBT[FNàWFHFLSF

LFEWF[NÏOZ

'U1\LUDWL*iERU #BKB "MLPUNÈOZV

 "[",$*»UØMWJTT[BWPOÈTJHÏSWÏOZFT

/BQT[FNàWFHFLSF

LJWÃUFM4IPQBSE

/ÈMVOLIJSEFUÏTÏU GFMBEIBUKBBLÈS B[PST[ÈH FHÏT[UFSàMFUÏSF

LFEWF[NÏOZ

"[BLDJØGFCSVÈSUǮMGFCSVÈSJH F[FOCFMàMBLÏT[MFUFSFKÏJHÏSWÏOZFT 4[FNÏT[FUJT[BLPSWPTJSFOEFMÏTSFJEǮQPOUFHZF[UFUÏTT[FNÏMZFTFOWBHZUFMFGPOPO %S,ÚWFDT«HOFT LFEEØSÈJH T[FSEBØSÈJH

%S#PHÈS+VEJU DTàUÚSUÚL ØSÈJH9DOHQWLQQDSMiQ $V]HUHOHP D]pOHWPR]JDWyPRWRUMD 6LJPXQG)UHXGLVPHJPRQGWD 1HPWHKHWHP KRJ\QHQQHSHOMHP D9DOHQWLQQDSRW PHO\HWQQHSNpQWDGRWW NLD]WNLWDOiOWD« «+RJ\DSiURN~MUDHJ\PiVUD DPDJiQ\RVRNSHGLJ |QPDJXNEDV]iOOYD PHUWW~OVRNDWPHJWHKHWLN

~MUDQ\LWKDVVDQDN DQDJ\ėIHOpPHUWRO\DQRNYDQQDN pV|UOKHWNL$]RNDWPHJOHOQp« 1HD1$327QQHSHOMN KDQHPHJ\PiVW $V]HUHWHWHWDNLWDUWiVW D]WDPLEHQQQN PLQNHWNpSHVVpWHV]D]HOIRJDGiVUD KLV]VHQNLVHPW|NpOHWHV« 0pJLVNLWQHPKDMWYiJ\D D]FVDNDGGLJMyPtJNHUHV VHOĘEEXWyEEWDOiO PHUWYDODNLpSS¶ėUiYiU /HJ\QNNHGYHVHNHJ\PiVKR] 1HPNHOOHKKH]QDJ\WXGRPiQ\ $V]HUHOHPHOM|QPLQGHQKi]KR] VEROGRJOHKHWPLQGHQSiU ¿~pVV]LQJOL¶OiQ\

,854&/"53/&5(.&

XXXT[MVIBCBKBCBSBUPLIV T[MVIBHZVMB!HNBJMDPN

50,--%Č..%5%*".ĉ% 5/!ĉ,5§%-4,)&.(6 45™,%á)%5&..8

%S$TVQJUZ.BHEPMOB IÏUGǮØSÈJH HZFSFLT[FNÏT[T[BLWJ[THÈWBMJTSFOEFMLF[ǮT[BLPSWPT

4;&3&5/&'0(:/* &(:&/$40,0-«%²5 )*)&5&5-&/%&*(";

)¶7+0/6)&3$4«,(:½3(:%S(BMBNCPT.FMJOEB QÏOUFLJH SFOEFMCFKFMFOLF[ÏTBMBQKÈO

,FSFTTF GFMJSPEÈOLBU #BKB 0SPT[MÈOV 5FM


GFCSVÈS

3 v ª×eyyÖ l Â

"4;²-&4,&/:²37«-"4;5²,.&--&554»4²4²%&41²,4Ã5&.²/:&, 5&-+&4,*Ʈ3-²4ƻ&,*4 4;&/%7*$4&, $6,3«4;4Ã5&.²/:&, 13².*6.$40,0-«%², #²$4*,«7²²45&"7«-"4;5², ²440,.«4'*/0.4«(7«3

)"(:0.«/:04,07«44;"-,²4;Ã-5,&/:&3&, )«;*1"3"4;5,&/:²3 3²(**%Ʈ,30;4,&/:&3& ²-&4;5Ʈ/²-,Ã-*)"+%*/«4,&/:²3 4;²/)*%3«5$4½,,&/5&55,&/:&3&, 5&-+&4,*Ʈ3-²4ƻ,&/:²3 163163,&/:²3 5&-+&4,*Ʈ3-²4ƻ

5½/,½-:,&/:²3 30;4,&/:&3&, 0-¶7«4 "-1&4* 5½,."(04 30;4041"3"4;5

."(047&,/* 130#0%: 1*5:»,«4,&/:²3

'BDFCPPL-JQØUJQÏLTÏH#BKB


4

2020. február 10.

Apró INGATLAN

Ingatlanközvetítés, hitelügyintézés, energetikai tanúsítvány! Czakó Ingatlaniroda Baja, Tóth Kálmán utca 11/b. Telefonszám: +36-70/334-9443, www.czako.ingatlanok.hu

Eladó családi ház Nagybaracskán, 2 generációs. Érdeklődni: 06-20/4815686 Ház eladó Nagybaracska. Telefon: 06-70/216-7586 Ház eladó Bácsbokod, Rákóczi F. u. 16. 06-20/4020-589 Német, holland partnereim részére keresek eladó családi házat, nyaralót. Telefon: 06-30/282-9225 Bajai belvárosi 1 szobás, 60 nm-es lakás eladó. Érdeklődni: 06-20/4766085

Baján eladó felújítandó kis ház, nagy kerttel. 06-20/270-0136 Bácsborsódon 800 nm csarnok épület eladó. 06-30/325-3209 Érsekcsanádon eladó 730/8 hrsz. számú, 1,9 hektár belterületű ingatlan. Érdeklődni: 06-30/521-0391 Baja, Szegedi út 1. szám alatt eladó vagy albérletbe kiadó határozatlan ideig egy 75 nm-es rendkívül igényesen és teljesen bebútorozott amerikai konyhás, másfél szobás/külön bejáratúak, polcrendszerrel elválasztva. Ir.ár: 20.6 MFt. Bérleti díj 85.000 Ft/hó + rezsi + 200.000 Ft kaució. Érdeklődni lehet 06-30/338-2559 Lőkert soron 130 nm sorházi galériás lakás eladó. Pesti csere érdekel. 28 MFt. Érdeklődni: 06-20/5693791 Duna utcában 55 nm, 2 szobás földszinti lakás eladó, 14,5 MFt. Csere lehetséges. Érdeklődni: 06-20/5693791 Eladó Baján udvari házrész. 3 szoba, konyha, folyosó, fürdő, a Pennyhez közel. 4,5 MFt. 06-20/528-3260 Eladó Szekszárdon másfél szobás, garázsos, utcai házrész teljesen felújítva. 52 nm, bajai lakáscsere is érdekel.06-20/388-3330 Érsekcsanádon családi ház tiszta udvarral, kerttel eladó. Ir.ár: 7,6 MFt. Érdeklődni: 06-20/519-5531 2 szobás lakás udvar-résszel eladó a belvárosban. Telefon: 06-70/9537344 Eladó ház Baján 16 MFt. Érdeklődni: 06-70/314-5167

Belváros közelében egy szoba, plusz nappali-étkezős, első emeleti lakás, gépkocsi beállóval eladó. Irányár: 16,9 MFt. Érdedklődni lehet az alábbi telefonon: 06-30/317-1921 Kettő szobás, erkélyes, felújított, harmadik emeleti lakás eladó. Érdeklődni lehet: 06-70/374-1879 FöLD - KErT - TELEK

1,5 hektár, 20 éves akácerdő Nagybaracskán eladó. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-70/334-9432

Március 1-től határozatlan ideig albérletbe kiadó a Baján a Kígyó utcában egy 98 nm-es, 4 nm-es loggiával egy 3 szoba, nappalis I. emeleti lakás. 95.000 Ft/hó. Ezen túlmenően a lakáshoz tartozik az udvarban egy 15 nm-es garázs, 25.000 Ft havi bérleti díjért. Érdeklődni lehet 06-30/338-2559 Belvárosi másfél szobás, bútorozott lakás, garázzsal együtt kiadó. Érdeklődni: 06-30/906-0062 Szoba kiadó egy személy részére. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-20/358-9143

ALBÉrLET

Tóth K. utcában 1 szobás, 35 nm lakás kiadó 40.000 Ft/hó + 2 havi kaució. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-20/5693-791

GArázS

Szent Antal utca elején garázs kiadó. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-70/9679-330
IHEUXiU

&##&/";*%Ʈ4;",#"/3&/%,¶7Ã-'0/504")*(*²/²4²4 ²-&-.*4;&3#*;50/4«(("-½44;&'Ã((Ʈ4;"#«-:0,'0,0;055#&5"35«4"

";&/4;&(²4;4²(Ã(:*7*-«(4;&37&;&5& 8)0 "+«/-«40,"55&55,½;;²"33»- .*-:&/"-"17&5Ʈ4;"#«-:0,,"-$4½,,&/5)&5Ʈ"'&35Ʈ;²47&4;²-:& tHZBLPSJLÏ[NPTÈT MFIFUǮMFHBMLPIPMBMBQÞ GFSUǮUMFOÓUǮIBUÈTÞT[BQQBOOBM tUàTT[FOUÏTÏTLÚIÚHÏTFTFUÏO[TFCLFOEǮIBT[OÈMBU BNJVUÈOJTNÏUBMBQPTLÏ[NPTÈTT[àLTÏHFT tMÈ[BTCFUFHHFLLFMWBMØLPOUBLUVTLFSàMÏTF tMÈ[BTNFHCFUFHFEÏTFTFUÏOPSWPTGFMLFSFTÏTF BLPSÈCCJLàMGÚMEJVUB[ÈTPLSØMJOGPSNÈDJØBEÈT tÏMǮWBHZMFWÈHPUUÈMMBUPLBUGPSHBMNB[ØQJBDPLFMLFSàMÏTFPMZBOUFSàMFUFO BIPMB[ÞKLPSPOBWÓSVTNÈSNFHKFMFOU tOZFST WBHZOFNNFHGFMFMǮFOIǮLF[FMUÈMMBUJFSFEFUǻÏMFMNJT[FSGPHZBT[UÈTÈOBLLFSàMÏTF )BOJODTMFIFUǮTÏHHZBLPSJLÏ[NPTÈTSB BMLPIPMPTLÏ[UÚSMǮLFOEǮ BMLPIPMPTLÏ[GFSUǮUMFOÓUǮHÏMIBT[OÈMBUBKBWBTPMU (MPSZ ,Ï[GFSUǮUMFOÓUǮ HÏM

½TT[FUÏUFMFUJMBMLPIPM HMJDFSJO $$BMLZMBLSJMBUFDSPTTQPMJNFS "ÏT&WJUBNJO JMMBUBOZBH T[ÓOF[ÏL WÓ[ "OUJNJLSØCÈTTQFLUSVNCBLUÏSJVN HPNCBÏTWÓSVTÚMǮ +BWBTPMUNJOEFOPMZBOIFMZFO BIPMOJODTMFIFUǮTÏH LÚ[WFUMFOLÏ[NPTÈTSB QMVUB[ÈT LJSÈOEVMÈTTPSÈO "MLBMNB[ÈTBNMLÏ[GFSUǮUMFOÓUǮHÏMU QFSDJHBMBQPTBOFMEÚS[TÚMàOLBLÏ[FO #FWJ[THÈMUUFSNÏL HPNCB WÓSVTÏTCBLUÏSJVNÚMǮ

4DIàMLF %FTNBOPM QVSF)BT[OÈMBUSBLÏT[BMLPIPMPTLÏ[GFSUǮUMFOÓUǮ IJHJÏOÏTÏTTFCÏT[FUJLÏ[GFSUǮUMFOÓUÏTSF "MLBMNB[ÈTBBT[ÈSB[LF[FLFUNÈTPEQFSDJH NMLPODFOUSÈUVNNBMLFMMCFEÚS[TÚMOJ $4"-«%*,*4;&3&-²4

"NJUOZÞKU T[ÏMFTBOUJNJLSPCJÈMJTIBUÈTTQFLUSVN CFMFÏSUWFBWÓSVTPLBUJT 

)"35."//40'5;&--*/ YNN"-,0)0-045½3-Ʈ %#%0#0;

)"35."//4PGU;FMMJOYNNBMLPIPMPTUÚSMǮ "MLPIPMPTUÚSMǮQVIB OFNT[ǮUUGMÓT[CǮM IBT[OÈMBUSBLÏT[FO HJ[PQSPQJMBMLPIPMMBM WW ÈUJUBUWB *OKFLDJØ[ÈTFMǮUUJCǮSGFSUǮUMFOÓUÏTIF[JTBMLBMNB[IBUØ

.(+(/<

#BKB :CMTÏUÈOZFNBJMLFIFMZCBKB!UPOMJOFIV /ZJUWB)1 4[P

*<Ï*<6=(57È5 "UFSNÏLFLFULFSFTTFB,FIFMZ(ZØHZT[FSUÈSCBO #BKB :CMTÏUÈOZ BIPMB[PL LJQSØCÈMIBUØBL ÏTSÏT[MFUFTUÈKÏLP[UBUÈTU UFSNÏLMJTUÈU TLBUBMØHVTULÓOÈMVOL


6

2020. február 10. áLLáST KErES

ÜzLETHELyISÉG

Baján a Kossuth utcában 17m²-es üzlethelyiség eladó. (akár büfének való berendezéssel) +3670/200-2380

Vásárolnék elektromos kerékpárt, akár akkumulátor hibásat is. 06-20/4964849 KíNáL

ÜDÜLÉS

Felnőtt és diákcsoportoknak olaszországi utak szervezése. Információ: 06-20/356-4367 KErES

Tollfelvásárlás, kulturált és korrekt módon! 06-20/422-6237 Szódásüveget gyűjteménybe keresek. Nagyon régieket! Telefon: 06-20/422-6237 Szarvasagancsot vásárolok. Érdeklődni lehet: 6-70/294-3603 Hagyatékvásárlás! Tollat, bútorokat, porcelánokat, órákat, festményeket, régi, új könyveket, szarvasagancsot, rossz akkumulátorokat napi magas áron. Telefon: 06-70/294-3603 Hagyatékot, régiséget vásárolok. Biegl György, 06-30/687-7700 Lomtalanítás, lakásürítés takarítással. 06-30/522-2476 VáSárOLOK! RÉGI BÚTOROKAT, KOMPLETT HAGYATÉKOT, TELJES KIÜRÍTÉSSEL. TOLL, GYŰJTEMÉNY, HANGSZER, FESTMÉNY, KÖNYVEK, ÓRÁK, PÉNZEK, JELVÉNYEK, ÜVEG, PORCELÁN, FIGURA. PÁPAI VILMOS, BAJA, ATILLA U. 25. 06-20/3227500, 06-70/771-9113, 06-20/4030719 Papírrégiséget, könyvhagyatékot keresek. Telefon: 06-70/455-4758 1945 előtti katonai, csendőr, rendőr, folyamőr ruházatot, felszerelést, dokumentumokat keresek. Telefon: 06-30/318-7176 Bontásból vásárolnék 10-20 cm szélességű, 300-600 cm hosszúságú 1 colos deszkát, 50-100 métert. 06-30/433-0113 Ezüst, arany, befektetési érméket, régi bankjegyeket, érméket vennék. 06-20/967-6026 Készpénzért vásárolok régi festményeket, porcelánt, kerámiákat, könyveket, ezüstöt, mindennemű régiséget. Hívjon bizalommal! Kollár István, 06-20/472-5952 Veszek magas áron dunnákat, párnákat. Mindenféle hagyatékot. Telefon: 06-20/9192-659 Gázpalackot vásárolnék /oxigén, acetilén, PB, stb./ Tel.: 06-20/2598656 LAKATOS-, bádogos- és esztergagépeket vásárolunk. 06-70/624-5475 Keresek használt molnár kocsit. Érdeklődni lehet: 06-70/9679-381

Eladó megkímélt állapotban lévő női mountain bike kerékpár, sok extrával. 06-70/38-84-536 NAVIGáCIÓ eladás, frissítés. Érdeklődni lehet: +36-70/200-1005 Száraz akác tűzifa kuglizva, szállítva 29.000 Ft/m3, nyár tűzifa 16.000 Ft/m3, szállítva. Telefon +36-70/222-5078 (AA6086527) Vékony akác tűzifa 21.000 Ft/m3 méterben, 22.000 FT/m3 kuglizva 6-10 cm átmérőig. 6 m3 száraz, vastag akác tűzifa szállítva 174.000 Ft (29.000 Ft/m3). Érdeklődni: +36-70/661-6539 (AA6086527)

Takarítást vállalok! Érdeklődni lehet: 06-70/617-8871 Takarítást, női munkát vállalok. 06-70/2084-887 Háztartási munkát vállalok. Takarítás, vasalás, kertészkedés, főzés, bevásárlás... Telefon: +36-20/3103360 60 éves regisztrált mérlegképes könyvelő adminisztrációs-, könyvelési területen részmunkaidős állást keres. Telefon: 06-30/478-1554 Takarítást vállalok. Érdeklődni lehet: 06-70/705-3451 Biztonsági őr munkát keresek rendezett papírokkal és többéves gyakorlattal. +36702453108 áLLáST KíNáL

A Külügyminisztérium felhívja a külföldi munkára jelentkezők figyelmét, hogy saját érdekeik védelmében minden esetben előzetesen ellenőrizzék a hirdetések valós tartalmát, a munkaügyi központoknál tájékozódjanak, hogy bejegyzett magánközvetítőről van-e szó, a munkaközvetítőnek ne adjanak pénzt és a munkaszerződést csak akkor írják alá, ha a tartalmát megértették és elfogadják!

A NI-PA-GÉP Kft. Víz-, gáz-, és fűtésszerelésben jártas munkatársat keres. Érdeklődni: 06-30-1808727 és 06-20-377-1645 A Jabba Kft. (Baja) mezőgazdasági végzettségű, gyakorlattal rendelkező munkatársat keres telephelyi munkák végzésére (termény be-ki tárolás, raktározás, rakodógép, targonca kezelés, stb.). Szárítógép-kezelő végzettség előnyt jelent. Elvárások: szakmai tapasztalat, precíz, önálló munkavégzés. Amit kínálunk: versenyképes jövedelem, hosszú távú munkalehetőség, magas színvonalú munkakörülmények. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal e-mail címen telephelybaja@gmail.com lehet.

Egyéb takarítási munkára férfi segédmunkásokat keresünk Bajáról vagy környékéről. Kiemelt bérezés. Heti 5 nap munka, hétvége szabad. Országos munkavégzés, az utazás is fizetve. Bejelentett teljes vagy részmunkaidős munkaviszony. B kategóriás jogosítvány, jó fizikum előny. Jelentkezéseket a +36-83/312-152es telefonszámon várjuk hétköznap 9:30-15:00 óráig. GRAIN SERVICE HUNGARY Kft. Vaskútra sertésgondozót keresek. Knittel Gábor. Érdeklődni lehet: 06-70/500-4661 Pultost felveszünk Bajára! Kovács Zoltánné, Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-70/459-1398

LKT traktorra gépkezelőt keresünk! Bácska Erdőszövetkezet. 06-30/2777507

Mezőgazdasági erőgépkezelő (1 fő) és kombájn kezelő (1 fő) munkaerőt keresek csávolyi munkahelyre. Érdeklődni lehet Tóth Kornél. +36-20-413-8667

Új szalagfűrész eladó. Érdeklődni lehet: 06-70/374-8701

A NI-PA-GÉP Kft. fémiparban jártas kollégát keres. Érdeklődni: 06-30180-8727 és 06-20-377-1645 Műszaki előkészítő munkakörbe keresünk hosszú távra önállóan dolgozni tudó alkalmazottat. Boskó-Ház Kft. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: -30/277-8884

Kukorica, árpa eladó! 06-30/2782727 Minőségi fűszerpaprika eladó!! Kézzel csumázva és válogatva!! Ár: 4500 Ft/kg +36-70/638-5111 Felújított 200 l-es villanybojler eladó. Telefon: 06-70/650-1842 Tűzifa! Száraz akác, kályha készre hasogatva 13000 Ft/m3, 16000 Ft/ m3, 27000 Ft/m3. Ingyenes szállítás. 06-70/418-8106 (AA5997617) régi bútorok, konyharuhák, lepedők eladók. Telefon: 06-70/212-0202 Érett marhatrágya eladó, szállítva Baján. 06-20/442-6680 Újszerű gyári terménydaráló, morzsolóval 220 V-os eladó 06-20/4426680 Nagyon jó minőségű körbálás fűszéna eladó. 06-30/788-5664 Eladó egy háromkerekű elektromos rokkant motorbicikli. Érdeklődni délután: 06-70/314-2233 3000 db bélyeg és blokk eladó. Érdeklődni: 06-79/571-512

Villanyszerelő szakmunkásokat, valamint németül beszélő építésvezetőt keresünk kiemelt bérezéssel ausztriai munkavégzésre. GubaFa Bt. Érdeklődni lehet telefonon: 06-30/8267733

Azonnali kezdéssel keres kőműves munkatársat Baja környéki kivitelezési helyszínekhez a Paposz-Bau Kft. Nincs hetelés, piacnak megfelelő szintű bérezés, hosszú távú munkalehetőség. Érdeklődni lehet: 06-30/906-1728 Építésvezetőt keresünk hosszú távra, társasházak építéséhez. Boskó-Ház Kft. 06-30/277-8884 A Pro-Team Nonprofit Kft Bajai Kirendeltsége részmunkaidős állást hirdet megváltozott munkaképességű személyek részére adminisztrátor, karbantartó, varrónő, raktáros, műszaki ügyintéző munkakörökben. Érdeklődni lehet az nalábbi telefonon: 30/383-9653

Nemzetközi gépkocsivezetőt keresünk osztrák, német, olasz viszonylatra. Heti 3-4 nap. Bács- Eurotrans Kft. Érd.: 06305360010 Adminisztrátori munkakörbe munkavállalót felveszünk nő személyében, azonnali belépéssel. Türr-ös szakmai végzettség előnyt jelent. Fényképes önéletrajzokat e-mail címre garazsgurukft@gmail.com várjuk. Garázs Guru Kft. Szobafestő munkatársat vidéki és bajai munkára felveszünk. BLINBAU KFT. Érdeklődni lehet: 06-20/4706898 Szakácsot és felszolgálót keresnek Németországba márciustól októberig vagy akár hosszútávra. jelentkezni fényképes önéletrajzzal e-mail címen info@schlichenhoefle.de lehet. GASTHOF BIRKENHOF Érsekcsanádi kőművest, segédmunkást és takarítónőt alkalmaznék azonnal. Túrbát Kft. Érdeklődni lehet: 06-20/383-1133 A NI-PA-GÉP Kft. villanyszerelő végzettséggel karbantartót keres. Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 06-20-377-1645 önállóan dolgozni tudó kőműves munkatársat keresünk! Hosszú távú, bejelentett munkahely! Baja és 50 km-es körzetében dolgozunk csak! Érdeklődni lehet: 06-70/334-0295 Ponty-Poronty Kft.


7

2020. február 10. SzOLGáLTATáS

SVÉDMASSzázS, TALPMASZSZÁZS OTTHONÁBAN! A segítség házhoz megy! Bejelentkezés: 06-20/5744-999 Ingyenes lomtalanítást vállalok! 06-20/390-2781 Magánházak és lépcsőházak takarítását vállaljuk. Érdeklődni lehet: 06-20/280-2772 telefonszámon Burkolást vállalok. Érdeklődni lehet 06-30/373-1767 Vízvezeték szerelés, javítás. Érdeklődni lehet: 06-20/808-4303 Visszfuvar Budapestről teherautóval. 06-20/591-4420 Szobafestés, tapétázás, gyors, precíz munka, garanciával, kedvező áron. +36-20/267-1710 FÜrDŐKáD FELÚJÍTÁS KÍVÁNT SZÍNBEN, GARANCIÁVAL! +36-30/9982485 Ternák Márton tetőfedő bádogos. Új tetők , teraszok, féltetők készítése, csatornarendszerek kiépítése. Lapostető szigetelése, pala és cseréptetők, épületek, homlokzatok tisztítása, mosása magasnyomású vízzel. Telefon +36-30/9582331, +36-70/330-6152 A U T Ó B É r L É S ! ! ! Kis fogyasztású, megbízható autók már napi 3.500 Ft-tól, kaució nélkül. Telefon: +36-20/340-4169 DUGULáSELHáríTáS 0-24-ig! Bontás nélkül garanciával! Csatornabekötés!! Gyors kiszállással, hétvégén és ünnepnapokon is! Vezetékes telefonról 06-20/3839040 Bútorszállítás, költöztetés. Érdeklődni lehet: 06-20/9383-315 JáMBOr ÁRNYÉKOLÓK! A minőség garanciával! Redőnyök - reluxák, napellenzők, harmonikaajtók, szalagfüggönyök, szúnyoghálók és műanyag nyílászárók. Mindezek javítása is akár 24 órán belül! Telefonszám: +36-30/401-8264 Beachpizza házhoz szállítás: 06 79/200-400, 30/540-6666. Étlap a weblapon: www.turulpanzio.hu Szobafestést, tapétázást, mázolást vállalok. Rövid határidővel! 20% KEDVEZMÉNNYEL 2020. JANUÁR 27-FEBRUÁR 20-IG!!! 06-70/3901557 Földutak javítása, földterületek egyengetése, gréderrel. Érdeklődni lehet telefonon: 06-70/334-6454 ágdarálás ipari géppel, 15 cm fa vastagságig. 06-70/334-6454 Ingyenes lomtalanítás. 06-70/2943603 Bútorrestaurálás. Érdeklődni lehet: 06-30/686-9830 MŰANyAG-HEGESzTÉS, JAVÍTÁS! Telefon: 06-20/508-6229 EzErMESTEr Szolgálat! Víz, villany, redőnyszerelés. 06-20/9739-432 DUGULáSELHáríTáS, vízszerelés! 06-20/9739-432 Hideg-meleg burkolást, festést vállalok. Érdeklődni lehet: 06-70/9356352

Tisztítás! Szőnyeg, padlószőnyeg, hidegburkolat, bútorkárpit, autó beltér kozmetika professzionális gépekkel, extra gyors száradással. Telefon: 06-20/9708-558 TETŐáTrAKáS-TETŐSzIGETELÉS, KÉMÉNYFELÚJÍTÁS-KŐMŰVES MUNKÁK ÉS TELJESKÖRŰ INGATLANFELÚJÍTÁS HÉTVÉGÉN IS. INGYENES FELMÉRÉSSEL. Érdeklődni lehet: 06-70/354-7171 Idős gondozást vállalok eltartási szerződéssel. Hívjon bizalommal! +36-70/421-2602 Angol nyelvoktatás. Érdeklődni lehet: 06-79/324-498 Gyors szolgálat! Víz, gáz, központi fűtés szerelés, gázkészülék javítás, csatorna rákötés azonnal. Érdeklődni lehet: 06-20/3139-766 Magán erdők gyérítését vállalom, anyagát korrekt áron megveszem. Kisebb vágásérett, engedéllyel rendelkező erdő is érdekel. Telefon: +36-70/293-6090 Frissítő relax masszázs. Érdeklődni lehet: 06-70/2084-887 BALázS REDŐNY! Műanyag és faredőnyök, szúnyoghálók készítése, javítása 24 órán belül, hétvégén is. 06-70/374-3864

GÉPJárMŰ

TANFOLyAM

Üzemképes Opel Corsa City B. 1,2es szgk. 140.000 Ft-ért eladó. Telefon: 06-30/2465-776

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglátásszervező, Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/5932232. weblap: www.minervakft.hu (E-000909/2014/A001-A011)

Lazító masszázs! 06-20/595-1758 Gurtni csere, új redőny készítése, faredőny javítás hétvégén is, gyors precíz munka. 06-30/9008159, 06-70/227-6273 Burkolást vállalunk. 06-20/2615126, 06-20/220-3885 redőnykészítés, javítás, gurtni csere, precíz munka, kedvező ár. 06-30/919-0446,06-20/5436161 KöNyVELÉSI szolgáltatás Bt-k, Kft-k részére, könyveléstől a beszámolóig. Telefon: 06-30/478-1554 Tisztelt Lakosság! 15 éve működő lakatos vállalkozás megkezdi magánszemélyek kiszolgálását az alábbi munkákra: kerítés, kapu, korlát, féltető, autóbeálló, garázs és egyéb lakatos munkák. Bujáki Bálint, +36-20/257-3130 Gépi földmunkát vállalok. Kárász György EV. +36-30/605-2200 Szúnyogháló, redőny, reluxa, harmonikaajtó készítése, javítása hétvégén is. 06-20/232-8159 Új redőnyök készítését, régiek javítását vállalom rövid határidőn belül, kedvező áron. Szúnyogháló ablakra, ajtóra. Hétvégén is! Telefon: 06-20/384-1122 rEDŐNySzErVIz! Gurtni csere, redőnyök javítása, készítése. Szúnyogháló ablakra, ajtóra. Hétvégén is! Telefon: 06-20/223-6343 redőny, reluxa, harmonikaajtó, szúnyogháló készítése, javítása. Hétvégén is. Érdeklődni lehet: 06-20/581-2984 redőnyszerviz! Redőny, reluxa, harmonikaajtó, szúnyogháló készítése, javítása. Hétvégén is. 06-20/444-7080

Chevrolet Aveo 1,2 benzines gépkocsi (2008) kiváló állapotban eladó. +3620-328-7588 régi motorokat keresek: Simson, Mz, ETZ, JÁWA stb. 06-20/5725142 Targoncák nagy választékban eladóak, dízel, gázos és elektromos üzeműek, 1-4T teherbírásúak. Lízinglehetőség 20% önerőtől. Targonca gumiabroncsok, targonca akkumulátorok, emelő villák nagy választékban, raktárról. Bővebb információ: www.targoncacom.hu, 06-70/22136-52, 06-20/233-01-74. áLLAT

Hízó eladó élve vagy hasítva. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: +36-30/278-2727 Szálkás szőrű tacsik eladók. Érdeklődni lehet: 06-20/547-9074 Napos és előnevelt csibe eladó. Napos csibe február 26-tól, előnevelt március 15-től naponta húsés kettős hasznú fajták vakcinás védelemmel. 6500 Baja, Monostori út 41. Telefon: 06-79/326-410, 06-70/403-9742 Eladó 1 tápmentes húshízó. Kb: 145 kg. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-20/211-1642 TárSKErESÉS

50 éves nő társát keresi. 06-30/4505730 FELHíVáS

Jó nevű tehermentes BT. ingyen! Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-70/4515-515

Képzés márciusban SZEMÉLY ÉS VAGYONŐR 3 hónap x 29EFt Még rövidített formában! Nysz.: E-000680/2014. Oktatási Centrum. Érdeklődni lehet az alábbi számokon: 79/322-629. 30/3704185

Képzés február végén TARGONCÁS/NEHÉZGÉPES 2 hónap X 23 E. Ft/ 2 hónap X 28 EFt. Még rövidített formában! Oktatási Centrum Baja, Szent Antal u. 23/B. Tel.:30/370-4185, 70/224-9727

Szociális gondozó és ápoló és SZAKÁCS képzésre várunk munkanélkülieket és egyéni fizetőket. Oktatási Centrum Baja, Szent Antal u. 23/B. Tel.: 79/322-629, 30/370-4185

Képzés február végén PEDIKŰRÖS/ LÁBÁPOLÓ 4 hónap x 29 EFt. Még rövidített formában! Nysz.: E-000680/2014. Oktatási Centrum. Érdeklődni lehet: 79/322629, 30/370-4185

Március elején induló /még rövidített képzés/: Óvodai dajka, Bolti eladó. Oktatási Centrum. Nysz.: E-000680/2014. Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon: 79/322629, 30/370-4185

Képzés márciusban MŰKÖRÖMÉPÍTŐ 4 hónap x 29EFt Még rövidített formában! Oktatási Centrum, Baja Szent Antal u. 23/B. Tel.: 79/322-629. 30/370-4185


GFCSVÈS

-PUUØ[ØWBMT[FNCFO

5FMGBY &NBJMHPNCBSBCMBL!HNBJMDPN

/ZJUWBUBSUÈT)14;07;«37"

YCOZBCMBL SBLUÈSSØM B[POOBM 'UEC BLÏT[MFUFSFKÏJH

*/(:&/&4)«;)0;4;«--¶5«4 #BKÈOÏTLNFTWPO[ÈTLÚS[FUÏCFO NJOECOZÓMÈT[ÈSØSFOEFMÏTFFTFUÏO "[BLDJØTUFSNÏLFLSFOFNWPOBULP[JL

.ƻ4;",*7*;4(" &3&%&57*;4(«-"5 5"$)0(3«'7*;4(«-"5

#BKB #PLPEJÞUJ3FQUÏS 5FM 

DXWyV]HUHOpVJXPLV]HUHOpV PŷV]DNLYL]VJiUD IHONpV]tWpV IXWyPŷiOOtWiVV]JNWJN

(MPCÈMQSBYJT#U

&MÏSIFUǮTÏHFJOL #BKB 1È[NÈOZ1V

70/­)030( $&/536.

 */(:&/&4'&-4;&3&-²4 #BKB ,FMFUJLSU 

ZZZJOREDOSUD[LVKX

6-53")"/(."(«/3&/%&-²4 %3'3",/»*3*5"

"[BLDJØGFCSVÈSUǮMGFCSVÈSJH F[FOCFMàMBLÏT[MFUFSFKÏJHÏSWÏOZFT

#BKB 4[BCBETÈHÞU XXXVMUSBIBOHCBKBIV 

,FSFTTFÞKTÈHVOLBUDTàUÚSUÚLEÏMVUÈOUØMNÈSIPOMBQVOLPOJT

LÐMUÐ[UFUÃT MPNUBMBOÇU»T

KRWR

5

5FM OLQXVS

XXXT[VQFSJOGPIV

)89$52=É6 6=$%/È5

Profile for szuperinfo

Baja 2020. 02. 10.  

Baja 2020. 02. 10.