__MAIN_TEXT__

Page 1

PORTFÓLIÓ MESTERISKOLA XXIV. ciklus

Sztranyák Gergely 2016


Ajánlás Sztranyák Gergelynek az ÉME Mesteriskolájába történő felvételi pályázatához

Sztranyák Gergőre a pécsi főutcában végrehajtott meglepő akciója kapcsán figyeltem föl. Egyik napról a másikra az emeleten elhelyezkedő képgaléria jobb megközelítése céljából raklapokból lépcsőt építettek, fél gerilla módon. Ezzel a munkájával bekerült a Fiatalok Feketén Fehéren válogatásába. A pécsi egyetemen munkatársak vagyunk, ennek következtében élénk szakmai kapcsolatot tartunk egymással. Együtt voltunk az Egyesült Államokban, Denverben, ahol az ottani építészképzés beindításán dolgoztunk. A közelmúltban lezajlott MILD HOME pályázaton, ahol a Mesteriskola is meghívott volt, II. díjat nyertek. Tapasztalataim szerint birtokában van az építész mesterségnek, szakmai fejlődéséhez, kapcsolatai építéséhez fontosnak tartom, hogy megmerítkezzen a Mesteriskola mindannyiunk által ismert, sajátos levegőjében. Szakmai kvalitásai mellett, rendkívüli kommunikatív karaktere is hasznára válhat a mesteriskolának. Sztranyák Gergő fölvételét jó szívvel támogatom.

Pécs, 2016.08.16.

Getto Tamás


Sztranyák Gergely Szombathely, 1983 +36 30 960 35 60 info@sztranyak.com www.sztranyak.com

Munkahelyek: 2014-

Önálló építész, egyéni vállalkozó

2012 -

PTE PMMIK Épületszerkezetek és Energiadesign Tanszék, adjunktus

2009

MS&P Architectur Büro, München, építész munkatárs (1 év)

2008-

Együttműködés meghatározó építészekkel:

Getto Tamás, Pelényi Margit, S73 Kft. - Mohácsi Sándor, Patartics Zorán

​ Tanulmányok: 2012

PTE PMMIK, Szerkezettervező építészmérnök (MSc)

2011

PTE PMMIK, Breuer Marcell Doktori Iskola, DLA

2008

PTE PMMK, Építész tervezőművész (MSc)

2002

Kanizsai Dorottya Gimnázium, Szombathely

Ösztöndíjak 2013

Campus Hungary - Denver, Colorado. USA - 2 hónap

2013

Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj - 1 év

2006

Erasmus - Technische Universität Braunschweig - 2 szemeszter

Nyelvi ismeretek:

Német - középfokú „C” típusú nyelvvizsga

Angol - középfokú kommunikációs szint


Elismerések 2010

FFF 2010 “Fiatalok Feketén Fehéren” a Magyar Építész Szövetség szervezésében

2008

Junior Príma Díj

2008

Breuer Marcell Diplomadíj

Eredményes építészeti pályázatok: 2016

Pécsi Vásárcsarnok tervpályázat és közbeszerzési eljárás I. díj vezető tervező: Getto Tamás (50%), Sztranyák Gergely (50%) környezet: S73 Kft. építész munkatárs: Borbás Réka, Borbás Renáta, Kozák Barnabás

2015

Fonyódi Vásárcsarnok ötletterv pályázat I. díj vezető tervező: Sztranyák Gergely építész munkatárs: Nagy Ferenc

2013

MILD HOME and ECO GREEN VILLAGE II. díj vezető tervező: Schunk Tímea (50%), Sztranyák Gergely (50%) konzulens: Getto Tamás munkatárs: Hajdu Veronika, Pócza Viktória

2011

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat kiemelt megvétel S73 Kft. építészet: Sztranyák Gergely (33%), Hajdu Veronika (33%), Gergely Antal (33%) Balogh Péter István, Hómann János, Mohácsi Sándor, Pécsi Máté, Terpó Veronika

2010

320 fok kulturális és ismeretterjesztő központ, Siófok megvétel vezető tervező: Patartics Zorán Borbély Júlia, Gerse Dániel, Hajdu Veronika, Sztranyák Gergely

2009

Weöres Sándor Színház, Szombathely megvétel vezető tervező: Pelényi Margit Hajdu Veronika, Kósa Balázs, Sztranyák Gergely


Válogatott munkák

01

Pécsi Vásárcsarnok ​ Tervpályázat, megosztott II. díj Meghívásos közbeszerzési eljárás, I. díj Megvalósulás alatt 2015-16 ​ etto Tamás G Sztranyák Gergely

02

03

50% 50%

MúzeumCafé ​ Borító terv Megvalósult 2016 ​ Sztranyák Zsófia Annamária 50% Sztranyák Gergely 50 % ​

Épületprotézis - Pécs ​ Temporary City Megvalósult 2009 ​ Sztranyák Gergely ​

100%


04

Mild home - Tatabánya ​ Fenntartható lakópark Ötletterv pályázat 2014 S​ chunk Tímea​ Sztranyák Gergely

05

06

50% 50%

Térelválasztó bútor - Pécs Tervezés - kivitelezés Megvalósult 2015 ​ Sztranyák Gergely

100%

Fonyódi Vásárcsarnok Engedélyezési / kiviteli terv Megvalósulás alatt 2016 ​ Sztranyák Gergely

100%


1

Pécsi Vásárcsarnok - az ismerős város A fenntarthatóság egyik alappillére épületeink hosszú élettartama. Amennyiben épített környezetünket rövid időn belül újratervezzük, átalakítjuk, a befektetett energia kárba vész. A kérdés tehát így hangzik: hogyan tudunk olyan épületet létrehozni, melyet az adott helyen élő közösség elfogad és válik ezáltal biztosítottá hosszú élettartama. Vizsgálódásunk végül a premodern irányába mutatott. Ugyanis a radikális modern folyamatos kísérletezésével és gyakori tévedéseivel szemben a premodern hasznosította a mai ember számára is fontos modern elveket, ugyanakkor alkalmazta korábbi korok jól bevált, ismerős képleteit és hozott létre mai napig érvényes, szerethető épületeket.


2

Rétegződés

Nemzeti – íme, egy többszörösen rétegzett kifejezés. Nehéz megmondani, hol kezdődik és hol ér véget a szó jelentése. A Nemzeti Múzeum építésének idején a kor meghatározó német építésze és teoretikusa, Gottfried Semper is a szavak, kifejezések behatárolásával és etimológiai elemzésével foglalkozott. A Wand (fal) és Mauer (falazat) fogalmak vizsgálata folyamatában fogalmazza meg a gondolatait, amelyek szerint a Wand sajátossága a síkbeliség. A szó eredete is az öltözékre utal (Gewand), amit az épület öltözékének, kvázi textiljének, szövetének tekint, míg a Mauer szó a térbeliséget, a szerkezetet jelenti. Az egyik a másik nélkül nem alkotna egészet, csak egymásra rétegződésükkel. A mi borítótervünk is erre a kettős rétegre épül, azaz a plasztikus mélyre – kivágott rész – és a síkszerű ornamentikára, a betűkből beszőtt szövetre.

Sztranyák Gergely


Épületprotézis

3

A Közelítés Művészeti Egyesület Temporary City Pécs rendezvénye arra tett kísérletet, hogy egy meglévő, korábbi funkcióját elvesztett utcát integráljon élő részként a városi szövetbe. A program során üresen álló üzlethelyiségeket, és a környezetükhöz kapcsolódó köztereket használtak közösségi-, művészeti célokra. Az ingatlanok mobil laboratóriumokká váltak a rendezvény idejére. A program célja olyan cselekvésformák -rítusok- meghonosítása volt, melyek a kortárs kultúra értékeit hordozzák. (Csizek)

Munkám kísérlet az ideiglenes városfejlesztésben rejlő lehetőségek feltárására. Egy érdekes térbeli probléma felvetésére adott választ modelleztem. A gyalogos forgalmú utca szelvénye körülbelül tíz méter széles. Gépjárművel csak árufeltöltés céljából lehet behajtani. A földszinten kereskedelmi funkciók, az emeleten és a tetőtérben irodák, galériák és lakások találhatók. Az emeleti szintek a belső udvarok lépcsőházaiból érhetők el. A belső udvarok kapualjakon keresztül kapcsolódnak az utcához. Ebből a térbeli kontextusból kiindulva merült fel a kérdés: mi lenne, ha be tudnánk menni az emeleten található Hattyú Ház Galériába közvetlenül az utcáról? A felvetés azért is fontos, mert a galéria a rendezvény központja is volt. Sikere akciószerűségében rejlik, mindössze egy területfoglalási engedélyünk volt. Minél nagyobb nyilvánosságot kapott volna a terv, annál több bürokratikus problémába ütköztünk volna. Így is sok ember ingerküszöbét súrolta vagy lépte át puszta létével a lépcső. Sokan csak egy újabb szégyenfoltot láttak benne, ugyancsak mások elképedve és örömmel fogadták a lehetőséget az új perspektíva felfedezésére, melyet a lépcső tetején kaptak a Király utcáról.

Izgalmas feszültség alakult ki a raklap (ideiglenesség) és az utca házai (állandóság) között. Erős vizuális képként, megélhető tárgyként talán beemelte a kontraszt fogalmát az utcába. Tárgyszerűsége és az utca térfalszerűsége is ezt az ellentétet fokozta. Ha nem ideiglenes lenne, egyfajta montázs-város képét vetítené előre, ahol mindenki a másikra építkezne így az alsóbb rétegek egyre mélyebbre süllyednének és csak az éppen aktuálisan fent lévők élvezhetnék a napsütést. A lépcső alatti üzlettulajdonos elmondása szerint, habár a forgalom gócpontjában helyezkedett el, a forgalma visszaesett a 10 nap során. Viselkedése ilyen értelemben egy parazitához áll közel. Problémafelvető szerepe vitathatatlan. A lépcső létezése 10 napja alatt nagyobb forgalmat generált a Hattyú Ház Galériának, mint amekkora az egész éves látogatottsága. A rendezvény megmutatta az „ideiglenesen” megüresedő üzlethelyiségek esetleges használatának alternatíváját és a városi térben rejlő kísérleti lehetőségeket. Az ideiglenesség egy lehetőség arra, hogy városi tereket definiáljunk újra, alternatívát mutatva a hagyományos várostervezéssel szemben, vagy annak kiegészítéseként. Sztranyák Gergely - Épületprotézis - DLA értekezés (részlet)


4


Koncepcionális alapvetések Kompakt, fenntartható lakópark. 35-50 lakás/ha. (Farr, 2009) Kicsi, praktikusan alakítható, könnyen kifűthető, “nyílt forráskódú” lakóegység. Differenciált kültér használat, átmeneti terek. (privát, félprivát, nyílvános) Szoliter helyett közösség teremtő lakóegység telepítése, összetartozás tudata erősítése. Interakció “terei” - közös gazdálkodás, közös építés (kaláka) lehetősége, közös külterek. Az ötlet alapjául a mezőgazdasági csarnok szolgált. A csarnok olcsó, előregyártott szerkezet, könnyen megépíthető és újrahasznosítható.


5


6


Geometria (részlet a műleírásból)

Az épület forma egyrészről a használat és a közvetlen környezet következménye, másrészről egy erős atmoszféra -helyi identitás- kialakításának igényéből következett. A 7. ábrán Cserna Sándor által tervezett, a leírások szerint a Nápolyi-öböl hangulatát idéző, lapos tetős, egyszerű geometriájú mediterrán hangulatú villa látható 1940ből. Bár építészettörténeti szempontból nem meghatározó épületről beszélünk, figyelmen kívül mégsem hagyható az épületet övező erős atmoszféra, mely már 75 éve a fonyódi identitás része. Ez adja a kiindulópontot az új csarnok identitásának meghatározásához. Ugyancsak a Nápolyi-öbölben található Adalberto Libera, olasz építész által tervezett villa, a Casa Malaparte 1937-ből, mely a modern építészet helyre, tradicionális építésre érzékenyen reflektáló ágát képviseli. Az épület atmoszféráját a tájhoz, fényhez való viszonya és feszes, tárgyszerű geometriája adja. Ezeket az építészeti minőségeket kerestük a fonyódi piac épített elemeiben és reméljük, hogy így sikerül folytatni egy megkezdett tradíciót. A térfal-szerű épület elválasztja a reprezentatív útvonalat (vásárlás) az alárendelt útvonaltól (feltöltés, kiszolgálás). A különböző funkciók integrálása a tömegbe azonban további árnyalást tesz szükségessé. A folytonos tömegből divizív eljárással (geometriai kivonással, felosztással) fedett, esővédett, de nyitott kültereket hozunk létre. A kivonás helyét terrakotta színű felületkezeléssel felerősítjük. Ezekbe a zónákba kerültek a kerékpár tárolók, a vizesblokkok bejáratai, de ily módon válik külön a vendéglátó sor a vásárcsarnok pavilonjaitól. A lapostetők konzoljai közötti sliccek felülvilágítóként szolgálnak a mély bevágások számára, fokozva a terek fénnyel átszőtt atmoszféráját. Végeredményben eltérő geometriájú „T” alakú pavilonok sorozata jön létre egy közel folytonos tető alatt, mely finoman jeleníti meg az egységes, összetartozó tömeget (térfalat). Az „L” alakú beépítés kirekeszti a kevésbé esztétikus északi és keleti irányokat. A tér a déli, magas fákkal szegélyezett terület, illetve a Sipos-hegy felé nyit.


Vegyes munkák

01 - 03

Családi ház - Gyöngyösfalu, 2010 Engedélyezési terv, megvalósulás alatt ​Sztranyák Gergely

04 - 06

Mecsek fürdő - Pécs, 2012 Vázlatterv ​Sztranyák Gergely

07 - 09

Családi ház - Pécsvárad, 2013 Terasz bővítés - megvalósult Sztranyák Gergely

10 - 11

Térprogramozás - Pécs, 2009 Köztéri bútorok - megvalósult Projektvezető: Sztranyák Gergely Munkatársak: Gerse Dániel, Kozák Barnabás, Varga János, Parlag István

12 - 13

Kollégium - Pécs, 2012 Vázlatterv Hajdu Veronika, Sztranyák Gergely

14

Szemészet - Pécs, 2013 Belsőépítészet - megvalósult Bubreg Balázs, Sztranyák Gergely

15 - 16

Fő tér és közösségi ház - Újpalota, 2011 Építészeti ötletpályázat ​S73 Kft. Balogh Péter István, Gergely Antal, Hajdu Veronika, Hómann János, Mohácsi Sándor, Pécsi Máté, Sztranyák Gergely, Terpó Veronika

17

Co.Deck - Duisburg, 2008 Öletterv pályázat Bianki Dániel, Gaál Sarolta, Hajdu Veronika, Kapcsos Beatrix, Molnár Tamás, Sztranyák Gergely, Vörös Erika

18 - 20

Nappali bár - Pécs, 2014 Belsőépítészet - megvalósulás alatt

21 - 22

Magyar Nemzeti Múzeum - Budapest, 2010 Építészeti tervpályázat Bachmann Bálint, Borbély Júlia, Gerse Dániel, Hajdu Veronika, Szinyákovics Edina, Sztranyák Gergely, Volentics András

23 - 24

320 fok Kultúrális és Technikai Központ - Siófok , 2010 Építészeti tervpályázat Vezető tervező: Patartics Zorán ​Munkatársak: Borbély Júlia, Gerse Dániel, Hajdu Veronika, Sztranyák Gergely

25

Pavilon a vidámparkba - Pécs, 2008 Ötletterv Hajdu Veronika, Sztranyák Gergely


26

Családi ház - Sárvár, 2010 Engedélyezési terv Sztranyák Gergely

27

Weöres Sándor Színház - Szombathely, 2010 ​​Építészeti tervpályázat​ ​Vezető tervező:Pelényi Margit Munkatársak:Hajdu Veronika, Kósa Balázs, Sztranyák Gergely

28

Családi ház - Hosszúhetény, 2015 Engedélyezési terv Sztranyák Gergely

29

HELLO WOOD - Balatoni Hekk, 2015 Fröccsterasz a Balaton és a strand határán Getto Tamás, Sztranyák Gergely egyetemi hallgatók

30

Kontakt színház - Szombathely, 2008 Diplomamunka

31-32

Családi ház - Pécs, Erdész utca, 2016 Kiviteli terv Sztranyák Gergely

33

Családi ház - Hosszúhetény, 2016 Vázlatterv Sztranyák Gergely

34

HELLO WOOD - Balatoni Hekk, 2016 HelloBox - lelátó különdíj Getto Tamás, Sztranyák Gergely PTE hallgatók

35 - 36

Családi ház - Hosszúhetény, 2016 Engedélyezési terv

37

Ördögkatlan építőtábor, 2016 Gyermekmegőrző góré Sztranyák Gergely PTE hallgatók

38

Ördögkatlan építőtábor, 2016 PLAY sátor Sztranyák Gergely, Kozák Barnabás, Dancs Tamás, Dányi Tibor Zoltán PTE hallgatók

39

Családi ház - Pécs, Erdész utca, 2016 Vázlatterv Sztranyák Gergely munkatárs: Grócz Csaba

40

Vasarley pavilon, 2016 Vázlatterv Sztranyák Gergely

41 - 42

Családi ház - Sárvár, 2015 Eng. terv, kiv. terv Sztranyák Gergely


01

02 04

03 05

06

07

08


09

11

10

12

13

14 15

16


17

18

19

20

21

22


23

25

24

26

27

28


29

30

31

32

34

33


35

36

37

39 40

38 42

41


Munkahelyi hozzájárulás

Alulírott, Halada Miklós, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Épületszerkezetek és Energiadesign Tanszék vezetője, Sztranyák Gergely adjunktus közvetlen felettese nyilatkozom, hogy felvétele esetén Sztranyák Gergely részvételét a MESTERISKOLA XXIV. ciklus ( 20162018 ) kétéves továbbképzésén támogatom, az ebből adódó távolléteihez hozzájárulok.

Pécs, 2016. augusztus 16.

dr. Halada Miklós tanszékvezető


Adatlap

Név és keresztnév:

Sztranyák Gergely

Lakcím:

7623 Pécs, Petőfi u. 70. 5.em. 32.

Születési hely, dátum:

Szombathely, 1983.09.12.

Levelezési cím:

7623 Pécs, Petőfi u. 70. 5.em. 32.

email:

info@sztranyak.com

mobil:

+36 30 960 35 60

Diploma:

PTE PMMIK, építész tervezőművész, 2008

Munkahely megnevezése, címe:

PTE MIK Épületszerkezetek és Energiadesign Tanszék 7621 Pécs, Boszorkány u. 2. Egyéni vállakozó

Megjegyzés, egyéb:

www.sztranyak.com

Pécs, 2016. augusztus 16.

Sztranyák Gergely pályázó

Profile for sztranyak

Sztranyak gergely portfolio eme xxiv  

Sztranyak gergely portfolio eme xxiv  

Profile for sztranyak
Advertisement