Page 1

[SzocioPoszt] [A FSZEK Szociológiai Gyűjteményének hírlevele] 2018. április FELIRATKOZÁS

Bevezető A SzocioPoszt a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Szociológiai Gyűjteményének havonta megjelenő elektronikus hírlevele. Az áprilisi szám apropója egy kettős ünnep: a magyar szociológia két meghatározó alakja egyaránt április 17-én született, összeállításunkban az ő munkásságukat idézzük fel, a teljességre törekvés nélkül. Isten éltesse Szalai Erzsébetet 70., és Szelényi Ivánt 80. születésnapján!

(a kép forrása: 168 óra.hu)

(a kép forrása: Fent és Lent blog)

Könyvek – válogatás Az új lakótelepek szociológiai problémái / Szelényi Iván, Konrád György 1969. Budapest: Akadémiai Kiadó Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz : esszé / Konrád György, Szelényi Iván 1978 Budapest : Gondolat Új osztály, állam, politika / Szelényi Iván 1990 Budapest : Európa Gazdaság és hatalom / Szalai Erzsébet 1990 Budapest : Aula Könyvkiadó, A poszt-kommunista átmenet társadalmi konfliktusai / Szelényi Iván 1992 Budapest : MTA PTI Az elitek átváltozása : tanulmányok és publicisztikai írások, 1994-1996 / Szalai Erzsébet 1996 Budapest : Cserépfalvi Rendszerváltás és a hatalom konvertálása / Szalai Erzsébet 1997 Budapest : Magyar Tudományos Akadémia PTI A posztkommunista társadalom szerkezetének változásai - a menedzseri uralom elméletének újragondolása : akadémiai székfoglaló / Szelényi Iván 1998 Budapest : Akadémiai Kiadó


Ezredváltó dilemmák Magyarországon / Szalai Erzsébet 2000 Budapest : Új Mandátum Gazdasági elit és társadalom a magyarországi újkapitalizmusban / Szalai Erzsébet 2001 Budapest: Aula Az első válaszkísérlet : a létezett szocializmus - és ami utána jön... / Szalai Erzsébet 2004 Budapest : Nemz. Tankvk., Az újkapitalizmus és ami utána jöhet... / Szalai Erzsébet 2006 Budapest : ÚMK Autonómia vagy újkiszolgáltatottság : tanulmányok és publicisztikai írások, 2012-2014 / Szalai Erzsébet 2014 Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram

Interjúk – napi- és hetilapokból: 1998 03. 28. Elkötelezett többpárton-kívüli : Beszélgetés Szelényi Ivánnal az értelmiség útjáról Népszabadság 2007. 12. 12. "Meglepően pontos Marx és Engels megfogalmazása" Hvg 2008. 11. 25. Szalai: fasizmus is jöhet a válság után 24.hu 2011. 05. 11. Szalai Erzsébet a nem létező generációról: A húszasoknak nincs helyük Nol.hu 2012. 02. 28. Egy diktatúrában már a Gyorskocsi utcában lennék - interjú Szelényi Ivánnal Origo.hu 2014. 11. 9. Veszélyzónában vagyunk - Interjú Szelényi Ivánnal Vasárnapi Hírek 2016. 05. 27. Szelényi Iván: És akkor Orbán Viktor úgy szólt, hogy a fák nem nőhetnek az égig 24.hu 2017. 06. 15. Szelényi Iván az akadémikusok botránykönyvéről … 168. óra 2018. 03. 31. "Szociáldemokrata szociológus vagyok" - beszélgetés Szelényi Iván akadémikussal Élet és Irodalom

– könyvekből, tanulmánykötetekből: Szelényi Iván interjúk:     

Hatalom, politika, társadalomtudomány : interjúk a magyar szociológia újjászületésének körülményeiről az 1960-as években / az interjúkat kész. Szántó Miklós ... ; ... szerk. Rozgonyi Tamás ... ; ... a névmutatót kész. Budai Gábor ... ; [közread. a] MTA Szociológiai Kutatóintézet Budapest : MTA SZKI, 2008 Beszélgetés Kolosi Tamással és Szelényi Ivánnal a társadalmi egyenlőtlenségekről moderátor: Kovách Imre Socio.hu 2014. 3.sz. Utólagos csatlakozás a Kolosi-Szelényi párbeszédhez a társadalmi egyenlőtlenségekről / Ferge Zsuzsa ; moderátor: Kovách Imre Socio.hu 2014. 3. sz. Beszélgetés Szelényi Ivánnal a társadalmi tőke szerepéről a hatalom, a piac és a "varázskertek" működésében / ... Füzér Katalin kész. In: Századvég Ú. f. 78. sz. (2015), p. 175-190. Kirekesztők és befogadók : Új Egyenlítő-beszélgetés Szelényi Iván akadémikussal / [riporter:] Szále László In: Új Egyenlítő 4. évf. 1. sz. (2016), p. 2-7.

Interjúkötet Szalai Erzsébettel: 

Globális válság - magyar válság - alternatívák / Szalai Erzsébet Budapest : L'Harmattan, 2012


Videók Tamás Gáspár Miklós vitája Szelényi Ivánnal a szovjet rendszer mibenlétéről Új Egyenlőség, Kossuth Klub, 2016. 12. 05.

Szalai Erzsébet: Autonómia vagy újkiszolgáltatottság – Könyvbemutató, Írók Boltja, 2014. 12. 09.

Szalai Erzsébet: Globális válság, magyar válság, alternatívák – Könyvbemutató, Írók Boltja, 2012. 04.03.

Társadalomtudósok három rendszerváltás idején – a Wesley János Lelkészképző Főiskola beszélgetéssorozata; Szelényi Iván. 2018. 04. 04. 1. rész 2. rész

3. rész 4. rész


Reflexió: Szalai Erzsébet – értelmiségi magatartásmintákról, szerepekről, rekrutációról Szalai Erzsébet által indított vita a a Politikatudományi Szemle hasábjain: „Az átalakulás kezdetének nagy társadalmi dilemmája az volt, hogy vajon a régi rendszer hatalmi elitje önként lemond-e politikai privilégiumairól, pontosabban melyek a békés politikai átalakulás feltételei, biztosítékai. Az ehhez kapcsolódó másik nagy kérdés, hogy kikbõl, mely társadalmi csoportokból fog rekrutálódni az új hatalmi elit. E problematikához kapcsolódóan elsõsorban Hankiss Elemér (1989), Jadwiga Staniszkis (1991), Szelényi Iván (1991), Szelényi–Szelényi (1991) és jómagam (Szalai, 1989) fogalmaztunk meg hipotéziseket, majd téziseket. Ezek számos lényeges ponton eltérnek egymástól, van azonban közös vonásuk is. Ennek lényege, hogy a létezett szocializmus hatalmi elitjének legalábbis egyes csoportjai képesek korábbi politikai hatalmukat az új rendszerben gazdasági hatalommá konvertálni. És ezáltal a „kommunista nómenklatúra” ezen csoportjai − mint „nómenklatúraburzsoázia” − az új hatalmi elit.“ 1. SZALAI Erzsébet: A kelet-európai átalakulás nagy kérdései és az értelmiség / Politikatudományi Szemle XVII/3. ; 111–126. pp. pdf 2. BODA Zsolt: Értelmiség és kritika / Politikatudományi Szemle XVII/3. ; 127–134. pp. pdf 3. CSIZMADIA Ervin: Két értelmiség Magyarországon / Politikatudományi Szemle XVII/3. ; 135–138. pp. pdf 4. KOVÁCH Imre: Széljegyzetek Szalai Erzsébet dolgozatához / Politikatudományi Szemle XVII/3. ; 141– 145. pp. pdf 5. SZOBOSZLAI György: A rendszerváltás modelljének kudarca és az elitek felelőssége / Politikatudományi Szemle XVII/3. ; 147–154. pp. pdf 6. TÖLGYESSY Péter: Értelmiség és rendszerváltás / Politikatudományi Szemle XVII/3. ; 155–160. pp. pdf 7. SZALAI Erzsébet: Rendszerváltás és az értelmiség útja... Merre is? / Politikatudományi Szemle XVII/3. ; 161–169. pp. pdf

Szalai Erzsébet : Az értelmiség útja a semmibe? In: Lépték és irónia : szociológiai kalandozások / szerk. Bozóki András és Füzér Katalin ; [szerzők: Bozóki András et al.] ; [közread. a] ... Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont. - Budapest : L'Harmattan : MTA TK, 2018.

[Elérhetőségek] 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1. Tel: 06 1 411 5031, E-mail: szociologia@fszek.hu Honlap *Távhasználat az olvasójegy vonalkódjával: http://www.fszek.hu/ebscoauth/index_eds.php

Szocioposzt 2018 4  
Szocioposzt 2018 4  
Advertisement