Page 1

1


SzĂŠkelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 20. szĂĄm, Hargita megye 535600 https://www.facebook.com/szinfoudvarhely szinfo.udvarhely@gmail.com; szinfo@szinfo.ro

0266-215 790 http://www.szinfo.ro/hu

2


3


tartalom

Kolozsvár 1. Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem 5 2. Babeº-Bolyai Tudományegyetem 7 3. Dimitrie Cantemir Keresztény Egyetem 15 4. Gheorghe Dima Zeneakadémia 16 5. Iuliu Haþieganu Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem 17 6. Képzõmûvészeti és Formatervezõi Egyetem 18 7. Kolozsvári Mûszaki Egyetem 19 8. Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 21 9. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 22 Temesvár 10. Bánáti Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem 23 11. Dimitrie Cantemir Egyetem Keresztény 25 12. Ioan Slavici Tudományegyetem 26 13. Mihai Eminescu Tudományegyetem 27 14. Temesvári Tibiscus Egyetem 28 15. Temesvári Mûszaki Egyetem 29 16. Temesvári Nyugati Tudományegyetem 32 17. Temesvári Victor Babeº Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem 36 Bukarest 18. Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem 37 19. Alexandru Ioan Cuza Rendõrakadémia 39 20. Bukaresti Egyetem 41 21. Bukaresti Építészeti Egyetem 45 22. Bukaresti Közgazdaság-tudományi Akadémia 47 23. Bukaresti Mûszaki Egyetem 50 24. Bukaresti Nemzeti Zene Egyetem 53 25. Carol Davila Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 54 26. I. L. Caragiale Nemzeti Színház és Mozifilm Egyetem 56 27. Ion Mincu Mûépítészeti Egyetem 57 28. Katonai Akadémia 58 29. Képzõmûvészeti Egyetem 59 30. Nemzeti Testnevelés és Sport Egyetem 61

4


Brassó 31. Brassói Henri Coanda Légierõ-kiképzõ Akadémia 62 63 32. Brassói George Bariþiu Egyetem Egyetem 64 33. Brassói Transilvania 69 34. Európai Drãgan Egyetem Marosvásárhely 35. Marosvásárhelyi Mûvészeti Egyetem 70 36. Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 71 37. Petru Maior Egyetem 72 73 38. Református Kántor- és Tanítóképzõ Intézet 39. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 74 Nagyvárad 40. Nagyváradi Egyetem 77 41. Partiumi Keresztény Egyetem 82 Székelyudvarhely 42. Babeº-Bolyai Tudományegyetem, székelyudvarhelyi kihelyezett tagozat 84 43. MÜTF Oktatási Központ 85 44. Páli Szent Vince Egészségügyi Technikum 86 Nagyszeben 87 45. Lucian Blaga Tudományegyetem 91 46. Nagyszebeni Nicolae Bãlcescu Szárazföldi haderõkiképzõ Akadémia Jászvásár 47. Alexandru Ioan Cuza Tudományegyetem 92 48. George Enescu Képzõmûvészeti Egyetem 97 49. Gheorghe Asachi Mûszaki Egyetem 99 50. Gr. T. Popa Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 103 51. Ion Ionescu de la Brad Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem 105 52. Petre Andrei Tudományegyetem 107

Konstanca 53. Mircea cel Bãtrân Haditengerészeti Akadémia 109 54. Ovidius Tudományegyetem 110 55. Tengerészeti Egyetem 115 Arad 116 56. Aurel Vlaicu Tudományegyetem Bákó 57. Vasile Alecsandri Tudományegyetem 119 Gyulafehérvár 58. „1918 december 1“ Tudományegyetem 121 Csíkszereda

5

123


KOLOZSVÁR 1.

AGRÁRTUDOMÁNYI ÉS ÁLLATORVOSI EGYETEM Elérhetõség: Cluj Napoca, Calea Mãnãºtur 3-5 +40 264 596 384 Fax: +40 264 593 792 contact@usamvcluj.ro http://www.usamvcluj.ro

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

AGRÁRMÉRNÖKI - Agrármérnöki - Agrármérnöki (francia nyelven) - Hegyvidéki gazdálkodás - Mezõgazdasági gépek fejlesztése és élelmiszeripar - Biológia - Mezõgazdasági környezetmérnöki

A képzés idõtartama: Biológia 6 félév, a többi szak esetében 8 félév

További információ: http://agricultura.usamvcluj.ro/facultatea/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

ÁLLATORVOSI - Állatorvosi - Állatorvosi francia nyelven - Állatorvosi angol nyelven További információ: http://fmv.usamvcluj.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

- Állattenyésztés - Haltenyésztés - Mezõgazdasági biotechnológiák - Élelmiszeripari biotechnológiák - Állatorvosi biotechnológiák További információ: http://fzb.usamvcluj.ro/

6

A képzés idõtartama: 12 félév

ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS BIOTECHNOLÓGIA


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Kertészmérnöki - Kertészmérnöki - Tájrendészet-tájépítészet - Kereskedelmi mérnök az agrártudományban - Mérnöki és menedzsment a közélelmezésben és agroturizmusban - Mérnöki és menedzsment a turizmusiparban - Erdõmérnöki - Földméréstan és kataszter

A képzés idõtartama: 8 félév

További információ: http://horticultura.usamvcluj.ro/

Élelmiszertudományi és Technológiai

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

- Élelmiszeripari mérnök - Mezõgazdasági termékek megmunkálási technológiája - Élelmiszer-ellenõrzés - Élelmiszeripari mérnök

A képzés idõtartama: 8 félév

További információ: http://ingineriealimentara.usamvcluj.ro/

Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://admitere.usamvcluj.ro/acte-necesare-licenta/ Helyek száma: http://admitere.usamvcluj.ro/

7


KOLOZSVÁR 2.

Babeª-Bolyai Tudományegyetem Elérhetõség: Cluj Napoca, M. Kogãlniceanu (Farkas) 1. +40 264 405 300 Fax: +40 264 591 906 http://www.ubbcluj.ro/hu/

MÛKÖDÕ INTÉZETEK

FIZIKA - Biofizika, orvosi fizika, elméleti fizika és molekuláris spektroszkópia Intézet A képzés idõtartama: Mérnöki, technológiai fizika - Kondenzált anyagok fizikája és korszerû technológiák Intézet szakon 8 félév, a többin 6 félév - Magyar Fizika Intézet

További információ: http://www.ubbcluj.ro/hu/facultati/fizica

Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://phys.ubbcluj.ro/admitere.htm

Helyek száma: http://phys.ubbcluj.ro/admitere/2017/iulie.pdf

MÛKÖDÕ INTÉZETEK

Matematika és Informatika - Matematika Intézet - Informatika Intézet - Magyar Matematika és Informatika Intézet

A képzés idõtartama: 6 félév

További információ: http://www.ubbcluj.ro/hu/facultati/matematica_informatica Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://www.cs.ubbcluj.ro/admitere/nivel-licenta/ acte-necesare-la-inscrierea-la-facultate-nivel-licenta/ Helyek száma: http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/docs/Cifre_IF_2017-2018___.pdf

8


MÛKÖDÕ INTÉZETEK

Kémia és Vegyészmérnöki - Kémia Intézet - Vegyészmérnöki Intézet - Magyar Kémiai és Vegyészmérnöki Intézet

A képzés idõtartama: 6/8 félév

További információ: http://www.ubbcluj.ro/hu/facultati/chimie_si_inginerie_chimica Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://chem.ubbcluj.ro/admitere/files/inscriere_FCIC_ nivel_licenta_2018.pdf Helyek száma: http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/docs/Cifre_IF_2017-2018___.pdf

MÛKÖDÕ INTÉZETEK

Biológia és Geológia - Taxonómia és ökológia Intézet - Molekuláris biológia és biotechnológia Intézet - Földtan Intézet - Magyar Biológia és Ökológia Intézet

A képzés idõtartama: 6/8 félév

További információ: http://www.ubbcluj.ro/hu/facultati/biologie_si_geologie Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://bioge.ubbcluj.ro/admitere/admitere-nivel-licenta/inscrierea-candidatilor-licenta/ Helyek száma: http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/docs/Cifre_IF_2017-2018___.pdf

MÛKÖDÕ INTÉZETEK

Földrajz - Regionális földrajz és területtervezés Intézet - Társadalomföldrajz és Turizmus Intézet - Természetföldrajz és mûszaki földrajz Intézet - Magyar Földrajzi Intézet - Kihelyezett tagozatok földrajzi Intézete

A képzés idõtartama: 6 félév

További információ: http://www.ubbcluj.ro/hu/facultati/geografie Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://geografie.ubbcluj.ro/?page_id=1029 Helyek száma: http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/docs/Cifre_IF_2017-2018___.pdf

9


MÛKÖDÕ INTÉZETEK

Környezettudományi és Környezetmérnöki - Környezettudomány Intézet - Környezetelemzés és környezetmérnöki Intézet

A képzés idõtartama: 6/8 félév

További információ: http://www.ubbcluj.ro/hu/facultati/stiinta_si_ingineria_mediului Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://enviro.ubbcluj.ro/admitere-licenta/acte-necesare/

MÛKÖDÕ INTÉZETEK

Helyek száma: http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/docs/Cifre_IF_2017-2018___.pdf

Jogtudományi - Közjogi Intézet - Magánjogi Intézet

A képzés idõtartama: 8 félév

További információ: http://www.ubbcluj.ro/hu/facultati/drept Beiratkozáshoz szükséges iratok: https://law.ubbcluj.ro/images/documente/admitere_ licenta/Brosura_-admitere_-2018.pdf Helyek száma: http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/docs/Cifre_IF_2017-2018___.pdf

MÛKÖDÕ INTÉZETEK

Bölcsészettudomány - Román nyelvi és általános nyelvészeti Intézet - Román irodalom és irodalomelméleti Intézet - Román nyelv, kultúra és civilizáció Intézet - Magyar és általános nyelvészeti Intézet - Magyar irodalomtudományi Intézet - Magyar néprajz és antropológia Intézet - Angol nyelv és irodalom Intézet - Latin nyelvek és irodalmak Intézet - Német nyelv és irodalom Intézet - Szláv nyelvek és irodalom Intézet - Skandináv nyelvek és irodalmak Intézet - Klasszika-filológia Intézet - Alkalmazott idegen nyelvek Intézet - Idegen szaknyelvek Intézet - Összehasonlító irodalomtudományi Intézet - Ázsiai tanulmányok Intézet További információ: http://www.ubbcluj.ro/hu/facultati/litere

10

A képzés idõtartama: 6 félév


Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://lett.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/ Admitere-2018-Final_Licen%C8%9B%C4%83_DC_EF.pdf Helyek száma: http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/docs/Cifre_IF_2017-2018___.pdf

MÛKÖDÕ INTÉZETEK

Történelem és Filozófia - Ókortörténeti és régészeti Intézet - Középkor-történeti, kora-modernkori és mûvészettörténeti Intézet - Modernkori történelem, levéltártudomány és etnológia Intézet - Nemzetközi kapcsolatok és jelenkori történelem Intézet - Filozófia Intézet - Magyar történeti Intézet - Magyar filozófiai Intézet - Kora modern és román filozófia Intézet

A képzés idõtartama: 6 félév

További információ: http://www.ubbcluj.ro/hu/facultati/istorie_si_filosofie Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://hiphi.ubbcluj.ro/admitere/licenta/acte.html Helyek száma: http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/docs/Cifre_IF_2017-2018___.pdf

MÛKÖDÕ INTÉZETEK

Szociológia és Szociálismunkás-képzÕ - Szociológia Intézet - Szociálismunkás-képzõ Intézet - Magyar Szociológia és Szociálismunkás-képzõ Intézet

A képzés idõtartama: 6 félév

További információ: http://www.ubbcluj.ro/hu/facultati/sociologie_si_asistenta_sociala Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://socasis.ubbcluj.ro/calendarul-admiterii/ Helyek száma: http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/docs/Cifre_IF_2017-2018___.pdf

11


MÛKÖDÕ INTÉZETEK

Pszichológia és Nevelés- TUdományok - Pszichológia Intézet - Klinikai Pszichológia és Pszichoterápia Intézet - Alkalmazott Pszichológia Intézet - Pedagógia és alkalmazott didaktika Intézet - Gyógypedagógia - Neveléstudományi Intézet - Természettudományok módszertana Intézet - Társadalom- és humántudományok módszertana Intézet - Pedagógia és Didaktika Intézet - német tagozat

A képzés idõtartama: 6 félév

További információ: http://www.ubbcluj.ro/hu/facultati/psihologie_si_stiinte_ale_educatiei Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://psiedu.ubbcluj.ro/31-admitere-facultate Helyek száma: http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/docs/Cifre_IF_2017-2018___.pdf

MÛKÖDÕ INTÉZETEK

Közgazdaság és Gazdálkodás- tudomány - Könyvelés és könyvvizsgálat Intézet - Politikai Gazdaságtan Intézet - Pénzügyi Intézet - Gazdasági Informatika Intézet - Üzleti idegen nyelv és kommunikáció Intézet - Marketing Intézet - Menedzsment Intézet - Statisztika, jövõkutatás és matematika Intézet - Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi - Magyar Intézet - Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi - Német Intézet - Üzletigazgatás Intézet - Sepsiszentgyörgy - Jean Monnet Intézet

A képzés idõtartama: 6 félév

További információ: http://www.ubbcluj.ro/hu/facultati/stiinte_economice_si_gestiunea_afacerilor Beiratkozáshoz szükséges iratok: https://econ.ubbcluj.ro/nod.php?id_n=8&id_c=22&id_m=4 Helyek száma: http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/docs/Cifre_IF_2017-2018___.pdf

12


MÛKÖDÕ INTÉZETEK

Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány - Újságírói Intézet - Politikatudományi Intézet - Közigazgatás-tudományi Intézet - Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Intézet

A képzés idõtartama: 6 félév

További információ: http://www.ubbcluj.ro/hu/facultati/stiinte_politice_administrative_si_ ale_comunicarii Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://fspac.ubbcluj.ro/iddifr/admitere-idifr/specializari-licenta/ actele-necesare/ Helyek száma: http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/docs/Cifre_IF_2017-2018___.pdf

MÛKÖDÕ INTÉZETEK

Európai Tanulmányok - Európai tanulmányok Intézet - Közkapcsolatok és amerikai tanulmányok Intézet - Európai tanulmányok Intézet - német nyelvû

A képzés idõtartama: 6 félév

További információ: http://www.ubbcluj.ro/hu/facultati/studii_europene Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://euro.ubbcluj.ro/admitere/admitere-licenta/preinscrierea-si-inscrierea-candidatilor/ Helyek száma: http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/docs/Cifre_IF_2017-2018___.pdf

MÛKÖDÕ INTÉZETEK

ÜzletkötÕ - Üzletkötõ Intézet - Vendéglátás Intézet

A képzés idõtartama: 6 félév

További információ: http://www.ubbcluj.ro/hu/facultati/business Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://tbs.ubbcluj.ro/admitere/licenta/ Helyek száma: http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/docs/Cifre_IF_2017-2018___.pdf

13


MÛKÖDÕ INTÉZETEK

Testnevelés és Sport - Elméleti tárgyak és gyógytorna Intézet - Egyéni sportok Intézet - Sportjátékok Intézet

A képzés idõtartama: 6 félév

További információ: http://www.ubbcluj.ro/hu/facultati/educatie_fizica_si_sport Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://sport.ubbcluj.ro/articole.php?id=644 Helyek száma: http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/docs/Cifre_IF_2017-2018___.pdf

Ortodox Teológia és TanárképzÕ - Ortodox Teológia és Tanárképzõ

A képzés idõtartama: 6/8 félév

További információ: http://www.ubbcluj.ro/hu/facultati/educatie_fizica_si_sport

MÛKÖDÕ INTÉZETEK

Görög-Katolikus Teológia és TanárképzÕ - Kolozsvári Intézet - Nagyváradi Intézet - Balázsfalvi Intézet

A képzés idõtartama: 6/8 félév

További információ: http://www.ubbcluj.ro/hu/facultati/teologie_greco_catolica Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://ot.ubbcluj.ro/admitere/licenta

MÛKÖDÕ INTÉZETEK

Helyek száma: http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/docs/Cifre_IF_2017-2018___.pdf

Református TanárképzÕ - Református Teológia és Zenepedagógia Intézet

A képzés idõtartama: 6/8 félév

További információ: http://www.ubbcluj.ro/hu/facultati/teologie_reformata Beiratkozáshoz szükséges iratok: https://rt.ubbcluj.ro/felveteli-szabalyzat/

14

Helyek száma: http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/docs/Cifre_IF_2017-2018___.pdf


MÛKÖDÕ INTÉZETEK

Római Katolikus Teológia - Didaktikai Teológia Intézet - Kolozsvár - Római Katolikus Pasztorálteológia Intézet - Gyulafehérvár

A képzés idõtartama: 6/8 félév

További információ: http://www.ubbcluj.ro/hu/facultati/teologie_romano_catolica Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://rocateo.ubbcluj.ro/hu/alapkepzes Helyek száma: http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/docs/Cifre_IF_2017-2018___.pdf

Színház és Televízió - Színmûvészeti Intézet - Mozgókép és média Intézet - Magyar színházi Intézet

A képzés idõtartama: 6félév

További információ: http://www.ubbcluj.ro/hu/facultati/teatru_si_televiziune Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://teatrutv.ubbcluj.ro/cm/wp-content/uploads/2018/01/ Regulament-admitere-FINAL-licenta-2018-1.pdf Helyek száma: http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/docs/Cifre_IF_2017-2018___.pdf

15


KOLOZSVÁR 3.

Dimitrie Cantemir Keresztény Egyetem Elérhetõség: Cluj Napoca, Str.Burebista nr.2 +40 364 401 057; +40 264 432 211 Fax: +40 264 432 265 drept@dimitriecantemir.ro http://www.dimitriecantemir.ro/

- Magánjog - Közjog

A képzés idõtartama: 8 félév

Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://www.dimitriecantemir.ro/ro_pages/ro_adm_lic.php Helyek száma: http://www.dimitriecantemir.ro/ro_pages/ro_adm_lic.php

16


KOLOZSVÁR 4.

Gheorghe Dima Zeneakadémia Elérhetõség: Cluj Napoca, Str. Ion I.C.Brãtianu, nr. 25 Tel: +40 264 591241, +40 264 591 242, +40 264 591 243; Fax: +40 264 593879 amgd@amgd.ro http://www.amgd.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Zenei elÕadómûvészet - Hangszeres elõadó-mûvészet: hegedû, brácsa, cselló, nagybõgõ, klasszikus gitár, kürt, trombita, puzon, tuba, zongora, orgona, csembaló, ütõhangszerek - Ének - Zenemûvészet

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: https://www.amgd.ro/Licenta/2

Zeneelméleti - Zenepedagógia - Zeneszerzõi - Zenetudomány - Karmesteri

A képzés idõtartama: 6/8 félév

További információk: https://www.amgd.ro/Licenta/2#undefined2

Beiratkozáshoz szükséges iratok: https://www.amgd.ro/Admitere-Licen%C8%9B%C4%83/2#undefined4

Helyek száma: https://www.amgd.ro/Admitere-Licen%C8%9B%C4%83/2#undefined3

17


KOLOZSVÁR 5.

Iuliu HaÞieganu Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem Elérhetõség: Cluj Napoca, Str. Victor Babeº Nr. 8 +40-264 597 256 Fax: +40-264 597 257 contact@umfcluj.ro http://www.umfcluj.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Általános Orvostudomány - Általános orvostudomány - Általános asszisztens - Röntgen és képalkotó-eljárások - Balneo-fiziko-kinetoterápia és rehabilitáció

A képzés idõtartama: orvosi 12 félév, asszisztensi 8 félév, a többi 6 félév

További információk: http://www.medicina.umfcluj.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Fogorvos- tudomány - Fogorvorvos-tudomány - Fogtechnikus További információk: http://www.meddent.umfcluj.ro/

A képzés idõtartama: Fogorvosi 12 félév, Fogtechnikus 6 félév

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Gyógyszerészet - Gyógyszerészet - Táplálkozástudomány További információk: http://www.farmacie.umfcluj.ro/

A képzés idõtartama: Gyógyszerészet 10 félév, Táplálkozástudomány 6 félév

Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://www.umfcluj.ro/admdoct2-ro/doct05-ro Helyek száma: http://www.umfcluj.ro/educatie-ro/admitere-ro/licenta-ro/itemlist/category/236-ghidadm2017

18


KOLOZSVÁR 6.

KépzÕmûvészeti és Formatervezõi Egyetem Elérhetõség: Cluj Napoca, Piaþa Unirii nr. 31 +40 264 591 577 Fax: +40-264 592 890 secretarsef@uad.ro http://www.uad.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

díszítÕmûvészeti és Formatervezés - Kerámia, üveg, fém - Textiltervezõ - Divattervezõ - Formatervezés

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.uad.ro/programe_studii/licenta/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

KépzÕmÛvészet - Festészet - Szobrászat - Grafika - Fotó, videó, számítógépes képfeldolgozás - Mûvészettörténelem - Restaurálás

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.uad.ro/programe_studii/licenta/

Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://uad.ro/admitere/licenta/in_curs/ Helyek száma: http://uad.ro/admitere/licenta/in_curs/

19


KOLOZSVÁR 7.

Mûszaki Egyetem Elérhetõség: Cluj Napoca, Str. Observatorului, Nr. 34-36 +40 264 401 844 Fax: +40 264 590 255 del_tod65@yahoo.com https://www.utcluj.ro/

MÛKÖDÕ INTÉZETEK

ÉpítÕmérnök - Civil építõmérnöki és menedzser Intézet - Szerkezeti Intézet - Építõi mechanika Intézet - Vasutak, utak és hidak Intézet - Földmérés és kataszteri Intézet

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: https://constructii.utcluj.ro/

MÛKÖDÕ INTÉZETEK

Automatizálás és Számítógépek - Automatizálási Intézet - Számítógépek Intézet - Matematika Intézet

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: https://ac.utcluj.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Anyag- és Környezetmérnök

20

- Anyagmérnöki és anyagmegmunkálási Intézet - Környezetmérnöki és tartós vállalatfejlesztési Intézet - Fizika és Kémia Intézet További információk: https://imm.utcluj.ro/index.php

A képzés idõtartama: 8 félév


MÛKÖDÕ INTÉZETEK

Elektronika, Távközlés és Információtechnológia - Civil építõmérnöki és menedzser Intézet - Szerkezeti Intézet - Építõi mechanika Intézet - Vasutak, utak és hidak Intézet - Földmérés és kataszteri Intézet

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: https://etti.utcluj.ro/

MÛKÖDÕ INTÉZET

ÉpületgépészetI - Épületgépészeti Intézet

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: https://instalatii.utcluj.ro/

MÛKÖDÕ INTÉZETEK

GépészmérnökI - Gépjármûvek és szállítás Intézet - Gépészmérnöki Intézet - Mechatronika és autódinamika Intézet

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: https://mecanica.utcluj.ro/

MÛKÖDÕ INTÉZETEK

Gépgyártó-ipari - Autógyártó Intézet - Tervezõmérnök és robotika Intézet - Menedzsment és gazdaságmérnöki Intézet - Idegen nyelvek és kommunikáció Intézet További információk: https://cm.utcluj.ro/

21

A képzés idõtartama: 8 félév


MÛKÖDÕ INTÉZETEK

Mûépítészeti és Városrendezési A képzés idõtartama: 12 félév

- Mûépítészeti Intézet - Városrendészet és technikatudományok Intézet További információk: https://fau.utcluj.ro/

MÛKÖDÕ INTÉZETEK

Villamosmérnöki A képzés idõtartama: 8 félév

- Elektrotechnika és mérések Intézet - Elektro-energetika és menedzsment Intézet - Elektromos autók Intézet További információk: https://ie.utcluj.ro/

KOLOZSVÁR 8.

Protestáns Teológiai Intézet

VÁLASZTHATÓ SZAKIRÁNY

Elérhetõség: Cluj Napoca, Bocskai (Avram Iancu) 13 +40 264 591 368 proteo@cj.edu.ro; rektor@proteo.hu; rector@proteo.cj.edu.ro http://www.proteo.cj.edu.ro/hu

22

Protestáns lelkipásztorképzés - Református: http://www.proteo.cj.edu.ro/hu/felveteli/reformatus_alapkepzes - Unitárius: http://www.proteo.cj.edu.ro/hu/felveteli/unitarius_alapkepzes - Evangélikus: http://www.proteo.cj.edu.ro/hu/felveteli/evangelikus_alapkepzes

A képzés idõtartama: 8 félév


KOLOZSVÁR 9.

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Elérhetõség: Cluj Napoca, Str, Tordai (Calea Turzii) nr. 4 +40 372 788 890 Fax: +40 364 410 069 office@kv.sapientia.ro http://kv.sapientia.ro/hu

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

FilmmÛvészet, fotómÛvészet, média - Film- és tévérendezõi szakirány, - Film- és tévéoperatõri szakirány, - Audiovizuális kommunikáció (forgatókönyv- és reklámírás, filmelmélet)

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://film.sapientia.ro

JOG A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://jog.sapientia.ro

Környezettudomány További információk: http://kt.sapientia.ro

A képzés idõtartama: 6 félév

Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok További információk: http://et.sapientia.ro

A képzés idõtartama: 6 félév

Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://kv.sapientia.ro/hu/felvetelizoknek/szukseges-iratok-felvetelizoknek Helyek száma: http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar

23


TEMESVÁR 10.

Bánáti Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem Elérhetõség: Timiºoara, Calea Aradului nr.119 +40 256 277 001; +40 256 277 009; +40 256 277 122; Fax: +40 256 200 296 rectorat@usab-tm.ro http://usab-tm.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

MezÕgazdasági - Agrármérnöki - Növényvédelem - Mezõgazdasági környezetmérnöki - Biológia - Mezõgazdasági és élelmiszer-ipari gépek és berendezések - Földméréstan és kataszter

A képzés idõtartama: Biológia szakon 6 félév, a többi szakon 8 félév

További információk: http://usab-tm.ro/USAMVB-T_Facultatea-de-Agricultur%C4%82%C5%81_ ro_2.html

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Kertész- és erdészmérnöki - Tájrendészet - Kertészmérnöki - Genetika mérnöki - Erdõmérnöki

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://usab-tm.ro/USAMVB-T_Facultatea-de-Horticultura-si-Silvicultura_ro_3.html

VÁLASZTHATÓ SZAK

Állatorvosi

24

- Állatorvosi

A képzés idõtartama: 12 félév

További információk: http://usab-tm.ro/USAMVB-T_Facultatea-de-Medicina-Veterinara-Timisoara_ro_5.html


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

MezÕgazdasági Menedzsment - Mezõgazdasági gazdaságmérnöki - Mérnökség és menedzsment a közellátásban és falusi turizmusban - Mérnökség és menedzsment a turizmusiparban

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://usab-tm.ro/USAMVB-T_Facultatea-de-Management-Agricol_ro_4. html

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Élelmiszer-ipari - Élelmiszeripari mérnöki - Élelmiszeripari termékellenõrzés - Természetes élelmiszeripari kivonatok és adalékok - Fogyasztó- és környezetvédelem

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://usab-tm.ro/USAMVB-T_Facultatea-de-Tehnologia-Produselor-Agroalimentare_ro_6.html

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Állattenyésztés és Biotechnológiák - Állattenyésztés - Mezõgazdasági biotechnológiák

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://usab-tm.ro/USAMVB-T_Facultatea-de-Zootehnie-si-Biotehnologii_ ro_7.html

Beiratkozáshoz szükséges iratok: https://www.usab-tm.ro/USAMVBT_Birou-eliberari-acte-de-studii_ro_1165.html Helyek száma: http://www.usamv.ro/images/Admitere/minibrosura-admitere-2017.pdf

25


TEMESVÁR 11.

Dimitrie Cantemir Keresztény Egyetem Elérhetõség: Timiºoara, Strada 1 Decembrie, nr. 93 +40 256 221 355 Fax: +40 256 293 598 office@ucdctm.ro http://www.ucdctm.ro/

Turisztikai Menedzsment és Kereskedelem Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://www.ucdctm.ro/studenti/admitere/admitere-licenta/ Helyek száma: http://www.ucdctm.ro/studenti/admitere/admitere-licenta/

26


TEMESVÁR 12.

Ioan Slavici Tudományegyetem Elérhetõség: Timiºoara, Str. Paunescu Podeanu Nr. 144 +40 256 213 108, +40 745 521 710, +40 745 521 711 secretariat@islavici.ro http://www.islavici.ro

VÁLASZTHATÓ SZAK

Közgazdaság- tudományi - Pénzügy és bank

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.islavici.ro/articol.php?id=110&menuid=178

VÁLASZTHATÓ SZAK

Mérnöki - Információs technológia

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://www.islavici.ro/articol.php?id=47&menuid=162

Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://www.islavici.ro/articol.php?id=48&menuid=73 Helyek száma: http://www.islavici.ro/articol.php?id=48&menuid=73

27


TEMESVÁR 13.

Mihai Eminescu Tudományegyetem

VÁLASZTHATÓ KAROK

Elérhetõség: Timiºoara, Bul. Revoluþiei din 1989, nr. 19 +40 256 466 360 Fax: +40 256 466 360

28

- Bölcsésztudományi Kar - Turisztikai Menedzser, Vendéglátás és Kereskedelem Kar - Pszichológia és Szociálismunkás-képzõ Kar

A képzés idõtartama: 6 félév


TEMESVÁR 14.

Tibiscus Egyetem Elérhetõség: Timiþoara, Strada Lascar Catargiu, nr. 4-6 +40 256 220 689, +40 256 220 690 Fax: +40 256 220 689 secretar-sef@tibiscus.ro http://www.tibiscus.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAK

VÁLASZTHATÓ SZAK

VÁLASZTHATÓ SZAK

Közgazdaság- tudomány

29

- Könyvelés

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://fse.tibiscus.ro/

Pszichológia - Pszichológia

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://fp.tibiscus.ro/

Jogi és Közigazgatási A képzés idõtartama: 8 félév

- Jog További információk: http://fdap.tibiscus.ro/


VÁLASZTHATÓ SZAK

Számítógépek és alkalmazott informatika A képzés idõtartama: 6 félév

- Informatika További információk: http://www.fcia.tibiscus.ro/

Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://www.tibiscus.ro/info-studenti/admitere-studii-licenta Helyek száma: http://www.tibiscus.ro/info-studenti/admitere-studii-licenta

TEMESVÁR 15.

MÛszaki Egyetem

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Elérhetõség: Timiºoara, Piaþa Victoriei, nr. 2 +40 256 403 000 Fax: +40 256 403 021 rector@upt.ro http://www.upt.ro/

30

Idegen Nyelvek és Kommunikáció - Kommunikáció és közkapcsolatok - Fordító és tolmács

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.upt.ro/Informatii_stiinte-ale-comunicarii_136_ro.html


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Gépészmérnöki A képzés idõtartama: 8 félév

- Termikus felszerelések és erõgépek - Élelmiszer-ipari és agráripari gépészmérnöki - Gépészmérnöki - Hidraulikus és pneumatikus gépek és rendszerek - Robotika - Mechatronika - Szállításmérnöki - Gépgyártás-technológia - Anyagmérnöki - Hegesztõmérnöki - Orvosi mérnöki

További információk: http://www.upt.ro/Informatii_mecanica_135_ro.html

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Termelésmenedzsment és Szállítás - Villamosipari, elektronikai és energetikai gazdaságmérnöki - Ipari gazdasági mérnöki - Vegyészeti gazdaságmérnöki - Építõipari gazdaságmérnöki - Közigazgatás

A képzés idõtartama: 8 félév, Közigazgatás: 6 félév

További információk: http://www.upt.ro/Informatii_management-in-productie-si-transporturi_134_ro.html

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Elektrotechnika és Elektro-energetika - Elektrotechnika - Villamosenergetika

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://www.upt.ro/Informatii_electrotehnica-si-electroenergetica_132_ro.html

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Elektronika, Távközlés és Információs Technológiák

31

- Alkalmazott elektronika - Távközlés román és angol nyelven

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://www.upt.ro/Informatii_electronica-telecomunicatii-si-tehnologii-informationale_131_ro.html


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Építõmérnöki - Civil, ipari és mezõgazdasági építõmérnöki - Vasutak, utak, hidak - Építõmérnöki angol és német nyelven - Hidrotechnikai építkezések - Egészségügyi és környezetvédelmi mérnöki - Épületgépészet - Földméréstan és kataszter

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://www.upt.ro/Informatii_constructii_130_ro.html

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Ipari Kémia és Környezetmérnöki - Szerves anyagok, petrokémia és karbo-kémia - Szervetlen anyagok és környezetvédelem - Élelmiszerellenõrzés - Ipari környezetmérnöki

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://www.upt.ro/Informatii_chimie-industriala-si-ingineria-mediului_129_ro.html

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Automatizálás és Számítógépek - Számítástechnika román és angol nyelven - Informatika - Alkalmazott automatizálás és informatika

A képzés idõtartama: 8 félév, Informatika: 6 félév

További információk: http://www.upt.ro/Informatii_automatica-si-calculatoare_128_ro.html

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Mûépítészeti és Városrendészeti - Mûépítészet - Bútor és lakberendezés

A képzés idõtartama: Mûépítészet: 12 félév, Bútor és lakberendezés: 6 félév

További információk: http://www.upt.ro/Informatii_arhitectura-si-urbanism_126_ro.html

Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://www.upt.ro/Informatii_acte-necesare-pentru-dosarul-de-inscriere_858_ro.html

32

Helyek száma: http://www.upt.ro/img/files/2013-2014/admitere/licenta/Locuri_disponibile_adm_sept_2014.pdf


TEMESVÁR 16.

Nyugati Tudományegyetem Elérhetõség: Timiºoara, Bulevardul V. Parvan nr. 4 +40-256-592111 Fax: +40-256-592310 secretariat@e-uvt.ro http://www.uvt.ro

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Mûvészeti és Design - Képzõmûvészet (fényképezés) - Képzõmûvészet (Festészet, grafika, szobrászat) - Kerámia - Régészet, Restaurátor - Design - Mûvészettörténelem - Divat, ruhatervezõ

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: https://arte.uvt.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Kémia, Biológia, Földrajz - Biológia - Biokémia - Kémia - Földrajz - Turizmus földrajza - Területfejlesztés - Környezettudomány További információk: https://www.cbg.uvt.ro/

33

A képzés idõtartama: 6 félév


Jogtudományi - Jogtudományi Kar

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: https://drept.uvt.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Közgazdaságtan és Vállalkozás adminisztráció - Könyvelés és vállalati informatika - Kereskedelem és turizmus - Általános közgazdaság és kommunikáció - Közgazdaság és nemzetközi ügyletek - Bank és pénzügy - Bank és pénzügy - angol nyelven - Gazdasági informatika - Menedzsment - Menedzsment - francia nyelven - Marketing

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: https://feaa.uvt.ro/ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Testnevelés és Sport - Testnevelés (nappali, látogatás nélküli) - Kinetoterápia

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: www.sport.uvt.ro

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Fizika

34

- Fizika - Informatikus fizika - Orvosi fizika További információk: www.physics.uvt.ro

A képzés idõtartama: 6 félév


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Bölcsésztudományi, Történelem és Teológia - Nyelvek és irodalom (angol, német, román, szláv) - Alkalmazott idegen nyelvek (angol, német, román, szláv) - Történelem - Román nyelv és irodalom - Latin nyelv és irodalom - Kulturális tanulmányok - Ortodox teológia

A képzés idõtartama: Ortodox teológia 8 félév, a többi 6 félév

További információk: www.litere.uvt.ro

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Matematika és Informatika - Matematika - Informatika

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: www.math.uvt.ro

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Zene és Színmûvészeti - Zeneértelmezés - hangszerek - Zeneértelmezés - canto, ének - Zenepedagógia - Színészet, elõadásmûvészet román, német nyelven

További információk: www.muzica.uvt.ro

35

A képzés idõtartama: Zeneértelmezés - hangszerek: 8 félév; Zeneértelmezés - canto, ének: 8 félév; Zenepedagógia: 6 félév; Színészet: 6 félév


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Pszichológia és Szociológia - Szociális asszisztens (nappali, látogatás nélküli) - Pszichológia - Szociológia - Emberi erõforrás - Pedagógia - Tanítóképzõ - Speciális pszicho-pedagógia

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: www.fsp.uvt.ro

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Politológia, Filozófia és Kommunikációtudomány - Közigazgatás - Kommunikáció és Közkapcsolatok - Filozófia - Újságírás - Reklám - Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok (német nyelven is) - Tudósítás és dokumentálás - Politológia

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: www.pfc.uvt.ro

Beiratkozáshoz szükséges iratok: https://www.uvt.ro/ro/admitere/2017/licenta/Acte-necesare-licenta/ Helyek száma: https://www.uvt.ro/ro/admitere/2014/licenta/locuri-disponibile/

36


TEMESVÁR 17.

Victor Babeª Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem Elérhetõség: Timiºoara, Piaþa Eftimie Murgu, nr. 2 +40 256 204 400, +40 256 204 250 Fax: +40 256 490 626 rectorat@umft.ro; admitere@umft.ro http://www.umft.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Orvostudományi - Általános orvosi - Általános orvosi (angol nyelven) - Általános orvosi (francia nyelven) - Asszisztensképzõ - Balneo-fiziko-kinetoterápia - Táplálkozás- és élelmezéstan

A képzés idõtartama: Általános orvosi 12 félév, Asszisztensképzõ 8 félév, a többi 6 félév

További információk: http://www.umft.ro/facultatea-de-medicina-generala_133

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Fogorvos-tudományi - Fogorvostudomány - Fogorvostudomány (angol nyelven) - Fogtechnikus - Dentál-higiénikus fogászati asszisztens

A képzés idõtartama: a Fogorvostudomány szak 12 félév, a többi 6 félév

További információk: http://www.umft.ro/facultatea-de-medicina-dentara_146

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Gyógyszerészeti - Gyógyszerészet - Gyógyszerészet (francia nyelven) - Gyógyszerészasszisztens

A képzés idõtartama: Gyógyszerészet 10 félév, Gyógyszerészasszisztens 6 félév

További információk: http://www.umft.ro/facultatea-de-farmacie_159 Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://www.umft.ro/data_files/documente-atasate-sectiuni/613/acte_necesare_inscrierii_important_adeverinta_punct3.pdf

37

Helyek száma: http://www.umft.ro/admitere-2017_542


bukarest 18.

Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem Elérhetõség: Bucureºti, B-dul Mãrãºti, Nr. 59, Sector 1 +40 213 180 466; +40 374 022 801 Fax: +40 213 180 466 info@agro-bucuresti.ro; secretariat@agro-bucuresti.ro https://usamv.ro/index.php/ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Agrármérnöki A képzés idõtartama: 8 félév

- Földtani Intézet - Növénytani Intézet További információk: https://usamv.ro/index.php/ro/facultati

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Kertészmérnöki

38

- Kertészeti rendszerek, biomérnöki Intézet - Tájrendészet-tájépítészeti, biodiverzitási és dísznövény-kertészeti Intézet

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: https://usamv.ro/index.php/ro/facultati

Állattenyésztés mérnöki és vezetés - Formális tudományok az állattenyésztésben és az élelmiszeriparban Intézet - Gyártási technológiák és feldolgozási Intézet További információk: https://usamv.ro/index.php/ro/facultati

A képzés idõtartama: 8 félév


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Állatorvosi A képzés idõtartama: 12 félév

- Elõ-klinikai tudományok Intézete - Állattenyésztés és közegészségügyi Intézet További információk: https://usamv.ro/index.php/ro/facultati

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Területfejlesztés és Környezet-mérnöki - Környezet és Területfejlesztési Intézet - Matematika, fizika és földmérési Intézet

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: https://usamv.ro/index.php/ro/facultati

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Biotechnológiák - Biotechnológiák Intézet - Ipari biotechnológiák Intézet

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: https://usamv.ro/index.php/ro/facultati

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Menedzsment, Gazdaságmérnöki a mezÕgazdaságban és a vidékfejlesztésben - Menedzsment és Marketing Intézet - Gazdasági számvitel és agro-turizmus Intézet

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: https://usamv.ro/index.php/ro/facultati

Beiratkozáshoz szükséges iratok: https://www.usamv.ro/index.php/ro/admitere/65-studii-de-licenta Helyek száma: https://www.usamv.ro/images/Admitere/Metodologie_admitere_2018/oferta_ed_licenta_ADMITERE_2018_2019.pdf

39


bukarest 19.

Alexandru Ioan Cuza Rendõrakadémia Elérhetõség: Bucureºti, Aleea Privighetorilor 1-3, Sector 1 +40 213 175 523; Fax: +40 213 175 517 E-mail: secretar@academiadepolitie.ro; petitii@academiadepolitie.ro http://www.academiadepolitie.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAK

RendÕrképzÕ - Közrendészet

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.academiadepolitie.ro/facpol/index.html

VÁLASZTHATÓ SZAK

TûzoltóképzÕ - Épületgépészet – tûzoltó

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://www.academiadepolitie.ro/facpmp/index.html

VÁLASZTHATÓ SZAK

Levéltártudomány

40

- Levéltártudomány

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.academiadepolitie.ro/facarh/index.html


VÁLASZTHATÓ SZAK

Jog- és Közigazgatási tudományok - Közigazgatás

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.academiadepolitie.ro/facadmin/index.html

VÁLASZTHATÓ SZAK

CsendÕrképzÕ - Közrendészet

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.academiadepolitie.ro/facjandarmi/index.html

VÁLASZTHATÓ SZAK

HatárõrképzÕ - Közrendészet

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.academiadepolitie.ro/facfrontiera/index.html

Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://www.academiadepolitie.ro/admitere.html

Helyek száma: http://www.academiadepolitie.ro/admitere.html

41


bukarest 20.

Bukaresti Egyetem Elérhetõség: B-dul M. Kogãlniceanu, nr. 36-46, Sector 5 +40 213 077 302 Fax: +40 213 131 760 office@g.unibuc.ro http://www.unibuc.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAK

Adminisztráció és Üzleti - Közgazdaság-tudomány és adminisztráció Intézet

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.unibuc.ro/studii/facultati/facultatea-de-administratie-si-afaceri/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Biológia - Anatómia, Állat-biológia, Állat-fiziológia és Biofizika Intézet - Biokémia és Molekuláris kémia Intézet - Szisztematikus ökológia és fenntarthatóság Intézet - Genetikai Intézet - Botanikai és Mikrobiológiai Intézet

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.bio.unibuc.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=88:catedra-de-fiziologie-animala-si-biofizica&catid=60:departamente&Itemid=83

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Kémia - Anatómiai kémia - Szervetlen kémia - Fizika-kémia - Szerves kémia, biokémia és katalízis

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.unibuc.ro/studii/facultati/facultatea-de-chimie/

42


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Jogtudományi - Magánjog - Közjog - Büntetõjog

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://www.unibuc.ro/studii/facultati/facultatea-de-drept/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Filozófia - Elméleti filozófia - Gyakorlati filozófia és filozófia-történet

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.unibuc.ro/studii/facultati/facultatea-de-filosofie/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Fizika - Elektromosság, szilárd fizika és biofizika - Az anyag szerkezete, atmoszféra és a Föld fizikája, asztrofizika - Elméleti fizika és matematika, optika, plazma és lézerek

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.unibuc.ro/studii/facultati/facultatea-de-fizica/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Földrajz - Geomorfológia, talajtan és geomatika - Emberi és gazdasági földrajz - Regionális földrajz és környezet - Hidrológia és meteorológia

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.unibuc.ro/studii/facultati/facultatea-de-geografie/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Földtan és geológia

43

- Geofizika - Földtan - Földtani mérnök - Ásványtan

A képzés idõtartama: Földtani mérnök: 8 félév, a többi 6 félév

További információk: http://www.unibuc.ro/studii/facultati/facultatea-de-geologie-si-geofizica/


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Történelem - Õsi történelem, régészet és mûvészettörténet - A románok és a délkelet-európaiak történelme - Univerzális történelem és nemzetközi kapcsolatok

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.unibuc.ro/studii/facultati/facultatea-de-istorie/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Újságírás és Kommunikáció - Újságírás - Kulturális antropológia és kommunikáció

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.unibuc.ro/studii/facultati/facultatea-de-jurnalism-si-stiintele-comunicarii/

Bölcsészettudományi - Irodalmi tudományok - Lingvisztika/nyelvészet - Kommunikációs tudományok - Kulturális tanulmányok - Közigazgatási tudományok

A képzés idõtartama: 6 félév

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

További információk: http://www.unibuc.ro/studii/facultati/facultatea-de-litere/

Matematika és Informatika - Matematika - Informatika

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.unibuc.ro/studii/facultati/facultatea-de-matematica-si-informatica/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Pszichológiai és Oktatási

44

- Pszichológia - Pedagógia - Gyógypedagógia - Tanárképzõ

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.unibuc.ro/studii/facultati/facultatea-de-psihologie-si-stiintele-educatiei/


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Szociológia, szociális munkás A képzés idõtartama: - Antropológia 6 félév - Humánerõforrás - Szociológia - Szociális munkás További információk: http://www.unibuc.ro/studii/facultati/facultatea-de-sociologie-si-asistenta-sociala/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Politikatudományi - Politikatudományok, Nemzetközi Kapcsolatok és Biztonsági Tanulmányok

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.unibuc.ro/studii/facultati/facultatea-de-stiinte-politice/

Baptista teológia További információk: http://www.unibuc.ro/studii/facultati/facultatea-de-stiinte-politice/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

„Justinian Patriarhul” ortodox teológia - Történelmi, bibliai és filológiai teológia - Szisztematikus teológia, gyakorlat és szent mûvészet További információk: http://www.unibuc.ro/studii/facultati/facultatea-de-teologie-ortodoxa-justinian-patriarhul/

Római katolikus teológia További információk: http://www.unibuc.ro/studii/facultati/facultatea-de-teologie-romano-catolica/

45


Testnevelés és sport További információk: http://www.unibuc.ro/studii/facultati/departamentul-de-educatie-fizica-si-sport/

Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://admitere.unibuc.ro/brosurile-de-prezentare-ale-facultatilor-ub-pentru-admiterea-2018/ Helyek száma: http://admitere.unibuc.ro/brosurile-de-prezentare-ale-facultatilor-ub-pentru-admiterea-2018/

bukarest 21.

Építészeti Egyetem Elérhetõség: Bucureºti, Bd. Lacul Tei nr. 122 – 124 +40 212 421 208 Fax: +40 212 420 781 secretariat@utcb.ro http://utcb.ro/utcb/

Ipari és mezÕgazdasági építõmérnöki További információk: http://civile.utcb.ro/

46

A képzés idõtartama: 8 félév


Hidrotechnikai építkezések További információk: http://hidrotehnica.utcb.ro/

A képzés idõtartama: 8 félév

Utak, hidak és vasutak További információk: http://cfdp.utcb.ro/

A képzés idõtartama: 8 félév

Épületgépészeti További információk: http://instalatii.utcb.ro/

A képzés idõtartama: 8 félév

Építkezési berendezések További információk: http://www.utilajutcb.ro/

A képzés idõtartama: 8 félév

Geodézia További információk: http://geodezie.utcb.ro/

A képzés idõtartama: 8 félév

Idegen tannyelvû mérnöki További információk: https://fils.utcb.ro/index.php/ro/

47

A képzés idõtartama: 8 félév


bukarest 22.

Közgazdaság-tudományi Akadémia Elérhetõség: Bucureºti, Piaþa Românã nr. 6, sector 1 +40 213 191 900; +40 213 191 901 Fax: +40 213 191 899 rectorat@ase.ro http://ase.ro/

ÜzletkötÕi gazdaságtan kar idegen nyelven - Angol, francia és német nyelven

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://fabiz.ase.ro/

Közigazgatás és menedzsment További információk: http://famp.ase.ro/

A képzés idõtartama: 6 félév

Bucharest Business School További információk: http://bbs.ase.ro/

A képzés idõtartama: 6 félév

Business és turizmus További információk: http://bt.ase.ro/

48

A képzés idõtartama: 8 félév


Kibernetika, statisztika és gazdasági informatika További információk: http://www.csie.ase.ro/

A képzés idõtartama: 6 félév

Könyvelés és számviteli informatika További információk: http://www.conta.ase.ro/

A képzés idõtartama: 6 félév

Élelmiszer-ipari közgazdaságtan További információk: http://www.eam.ase.ro/

A képzés idõtartama: 6 félév

Pénzügy, biztosítások, bank és tõzsde További információk: http://www.fabbv.ase.ro/

A képzés idõtartama: 6 félév

Menedzsment További információk: http://www.management.ase.ro/

A képzés idõtartama: 6 félév

Marketing További információk: http://www.marketing.ase.ro/

49

A képzés idõtartama: 6 félév


Nemzetközi gazdasági kapcsolatok További információk: http://www.rei.ase.ro/

A képzés idõtartama: 6 félév

Elméleti és gyakorlati közgazdaságtan További információk: http://www.economie.ase.ro/

A képzés idõtartama: 6 félév

Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://ase.ro/admitere2018/licenta2018/pdf/Dosarul_inscriere_licenta_2018.pdf Helyek száma: http://ase.ro/admitere2018/licenta2018/pdf/Metodologie_defalcata/Cifra_ scolarizare_frecventa.pdf

50


bukarest 23.

MÛszaki Egyetem Elérhetõség: Splaiul Independenþei 313, sector 6, Tel: + 40 214 029 100, + 40 213 181 022 relatii.publice@upb.ro; secretariat@utcb.ro http://www.upb.ro/

Villamosmérnöki További információk: http://www.upb.ro/electrica.html

A képzés idõtartama: 8 félév

Energetika További információk: http://www.upb.ro/energetica.html

A képzés idõtartama: 8 félév

Automatizálás és Számítógépek További információk: http://www.upb.ro/automatica.html

A képzés idõtartama: 8 félév

Elektronika, Távközlés és Információtechnológia További információk: http://www.upb.ro/electronica-telecomunicatii-tehnologia-informatiei.html

51

A képzés idõtartama: 8 félév


Gépészmérnöki és Mechatronika A képzés idõtartama: 8 félév További információk: http://www.upb.ro/facultatea-inginerie-mecanica-mecatronica.html

Mérnöki és Technológiai rendszerek menedzselése A képzés idõtartama: 8 félév További információk: http://www.upb.ro/ingineria-managementul-sistemelor-tehnologice. html

Biotechnikai rendszer Mérnöki További információk: http://www.upb.ro/isb.html

A képzés idõtartama: 8 félév

Szállítás További információk: http://www.upb.ro/transporturi.html

A képzés idõtartama: 8 félév

Légtér mérnöki További információk: http://www.upb.ro/inginerie-aerospatiala.html

A képzés idõtartama: 8 félév

Anyagtudományi és mÛszaki További információk: http://www.upb.ro/stiinta-si-ingineria-materialelor.html

52

A képzés idõtartama: 8 félév


Alkalmazott kémia és anyagtudományi A képzés idõtartama: 8 félév További információk: http://www.upb.ro/chimie-aplicata-stiinta-materialelor.html

Idegen TannyelvÛ Mérnöki További információk: http://www.upb.ro/limbi-straine.html

A képzés idõtartama: 8 félév

Alkalmazott tudományok További információk: http://www.upb.ro/stiinte-aplicate.html

A képzés idõtartama: 8 félév

Orvosi mérnöki További információk: http://www.upb.ro/transporturi.html

A képzés idõtartama: 8 félév

Vállalkozás, MÛszaki és Üzleti menedzsment További információk: http://www.upb.ro/antreprenoriat-ingineria-managementul-afacerilor.html

A képzés idõtartama: 8 félév

Beiratkozáshoz szükséges iratok: https://upb.ro/wp-content/uploads/2017/11/BROSURA_ ADMITERE2018_UPB_FINAL_22_FEBRUARIE.pdf Helyek száma: https://upb.ro/wp-content/uploads/2017/11/BROSURA_ADMITERE2018_ UPB_FINAL_22_FEBRUARIE.pdf

53


bukarest 24.

ÁLLAMI ZeneEgyetem Elérhetõség: Bucureºti, Str. ªtirbei Vodã. nr.33, +40 21 314 63 41 Fax: +40 21 314 63 41 rectorat@unmb.ro; diana.mos@unmb.ro http://www.unmb.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Zenei elÕadó-mûvészeti - Billentyûs hangszerek és szórakoztató zene - Zenekari hangszerek - Ének és zenei elõadómûvészet

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: https://www.unmb.ro/despre-noi/facultati-ansambluri/fim/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

ZeneszerzÕi, zenetudományi és zenepedagógiai - Zeneszerzõi - Zenetudomány és zenepedagógia - Karmesteri, vallási zene és kiegészítõ hangszerek

A képzés idõtartama: Zenepedagógia 6 félév, a többi 8 félév

További információk: https://www.unmb.ro/despre-noi/facultati-ansambluri/fcmpm/

Beiratkozáshoz szükséges iratok: https://www.unmb.ro/wp-content/uploads/2013/08/Metodologia-admiterii-de-licenta-2018-2019.pdf Helyek száma: https://www.unmb.ro/wp-content/uploads/2013/08/Numar-locuri-licenta-master-si-doctorat-an-univ.2018-2019.pdf

54


bukarest 25.

Carol Davila Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Elérhetõség: Strada Dionisie Lupu, nr. 37, Sector 2 +40 213 180 719; +40 213 180 721 rectorat@umfcd.ro https://umfcd.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Általános Orvostudományi - Pre-klinikai Intézet - Klinikai Intézet

A képzés idõtartama: 12 félév

További információk: https://umfcd.ro/educatie/facultati-si-resurse/facultatea-de-medicina/

VÁLASZTHATÓ SZAK

Fogorvos- tudományi - Fogorvosi

A képzés idõtartama: 12 félév

További információk: https://umfcd.ro/educatie/facultati-si-resurse/facultatea-de-medicina-dentara/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Gyógyszerészeti

55

- Alaptudományok - Szaktudományok

A képzés idõtartama: 10 félév

További információk: https://umfcd.ro/educatie/facultati-si-resurse/facultatea-de-farmacie/


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Szülészeti és Asszisztensi - Szülészeti - Asszisztens

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: https://umfcd.ro/educatie/facultati-si-resurse/fmam/

Beiratkozáshoz szükséges iratok: https://umfcd.ro/educatie/admitere-licenta/metodologie-examen-2018/ Helyek száma: https://umfcd.ro/educatie/admitere-licenta/metodologie-examen-2018/

56


bukarest 26.

I. L. Caragiale ÁLLAMI Színház és Mozifilm Egyetem Elérhetõség: Bucureºti, Strada Matei Voievod 75-77 +40 212 528 020 Fax: +40 212 525 881 nicolae.mandea@unatc.ro; rector@unatc.ro http://unatc.ro/prezentare/index.php

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Színház A képzés idõtartama: - Színpadi mûvészetek (színmûvészet) 6 félév - Színpadi mûvészetek (bábmûvészet) - Színpadi mûvészetek (színházi rendezés) - Színpadi mûvészetek (koreográfia) - Díszletfestõ - Színháztudomány, teatrológia (kulturális menedzsment, színházi újságírás) További információk: http://www.unatc.ro/teatru/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Mozifilm - Fotó, film és média (filmrendezés, TV) A képzés idõtartama: - Fotó, film és média (filmképek, TV) 6 félév - Fotó, film és média (multimédia) - Fotó, film és média (audiovizuális kommunikáció, média reklám, filmológia) További információk: http://www.unatc.ro/film/

Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://unatc.ro/admitere/index.php

Helyek száma: http://unatc.ro/admitere/documente/arhiva/cifra-scolarizare-2015-2016.pdf

57


bukarest 27.

Ion Mincu Mûépítészeti Egyetem Elérhetõség: Bucureºti, str. Academiei nr. 18-20 +40 213 077 112; +40 213 077 260 Fax: +40 213 077 109 rectorat.uauim@gmail.com; secretarsefuauim@uauim.ro https://www.uauim.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

BelsÕépítészeti - Belsõépítészet - Terméktervezés - Bútortervezés és berendezés

A képzés idõtartama: Belsõépítészet és Terméktervezés szakon 10 félév, Bútortervezés és berendezés szakon 6 félév

További információk: https://www.uauim.ro/facultati/interior/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

MÛépítészeti - Mûépítészet - Mûépítészet angol nyelven - Restaurálás

A képzés idõtartama: Mûépítészet 12 félév, Restaurálás 6 félév

További információk: https://www.uauim.ro/facultati/arhitectura/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Urbanisztika - Városrendezés - Tájépítészet - Urbanisztika és területrendezés (Nagyszeben)

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: https://www.uauim.ro/facultati/urbanism/

Beiratkozáshoz szükséges iratok: https://www.uauim.ro/admitere/2018/Regulament%20admitere%202018_licenta%20si%20licenta%2Bmaster.pdf Helyek száma: https://www.uauim.ro/admitere/2018/Regulament%20admitere%202018_licenta%20si%20licenta%2Bmaster.pdf

58


bukarest 28.

Katonai Akadémia Elérhetõség: Bucureºti, Bulevardul George Coºbuc nr. 39-49, Sector 5 +40 213 354 665; +40 213 354 668 Fax: +40 213 355 763 romeo.rizea@mta.ro; relatii.publice@mta.ro http://www.mta.ro

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Katonai Elektronikus Rendszerek és Informatika - Védelmi és biztonsági közlemények - Katonai elektronikus berendezések és rendszerek - Katonai elektronikus berendezések és rendszerek, repüléselektronika és rádióelektronika - Számítógépek és számítógépes rendszerek a védelemhez és a nemzetbiztonsághoz - Információs rendszerek biztonsága mérnöki További információk: http://www.mta.ro/facultatea-de-sisteme-electronice-si-informatice-militare/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Katonai Elektronikus Rendszerek és Informatika - Fegyverek, tüzérségi felszerelések és tûzvédelmi rendszerek - Lõszerek, rakéták, robbanóanyagok és puskapor - Fegyverek, rakéták, repülés lõszerek és mentési rendszerek - Energia és CBRN védelmi anyagok - Repülõgép - és repüléstechnikai motorok - Páncélautók és traktorok - Földmérés - Épületek és erõdítmények - Bányai torlaszok rendszere, megsemmisítés és maszkolás - Utak, hidak és katonai infrastruktúra - Parancsnoksági rendszerek és felszerelések és gépjármû ellenõrzés További információk: http://www.mta.ro/fac-m/ Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://www.mta.ro/wp-content/uploads/2016/12/Dosar-taxa-2017.pdf

59

Helyek száma: http://www.mta.ro/wp-content/uploads/2018/01/Locuri-admitere-2018-licenta.pdf


bukarest 29.

KépzÕmûvészeti Egyetem Elérhetõség: Bucureºti, Calea Griviþei 28 +40 213 125 429; +40 213 125 197 rectorat@unarte.org http://www.unarte.org

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

KépzÕmûvészeti - Festészet - Grafika - Szobrászat - Fotó, videó, számítógépes képfeldolgozás - Mûvészetpedagógia - Mûszaki elmélet

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.unarte.org/universitatea-nationala-de-arte-bucuresti-despre-facultati.php

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

KépzÕmûvészeti és Formatervezési - Formatervezés - Divattervezõ - Fali mûvészet - Textiltervezõ - Kerámia, üveg és fém - Díszletfestészet

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.unarte.org/universitatea-nationala-de-arte-bucuresti-despre-facultati.php

60


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Mûvészettörténelem - Mûvészettörténelem és elmélet - Tartósétás és restaurálás

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: httpshttp://www.unarte.org/universitatea-nationala-de-arte-bucuresti-despre-facultati.php

Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://www.unarte.org/universitatea-nationala-de-arte-bucuresti-admitere-licenta.php Helyek száma: http://www.unarte.org/universitatea-nationala-de-arte-bucuresti-admitere-licenta.php

61


bukarest 30.

ÁLLAMI Testnevelés és SportEgyetem Elérhetõség: Bucureºti, Str. Constantin Noica, Nr. 140, Sector 6 +40 213 164 107; +40 213 164 108 Fax: +40 213 120 400 rector@unefs.ro; secretariat@unefs.ro http://www.unefs.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Testnevelés és Sport - Testnevelés és sport - Sport és motorikus teljesítmény

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.unefs.ro/index.php?l=RO&mp=6&m=11&p=

VÁLASZTHATÓ SZAK

Kinetoterápia - Kinetoterápia

6 félév

További információk: http://www.unefs.ro/index.php?l=RO&mp=6&m=12&p=

Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://www.unefs.ro/custom_images/file/unefs/admitere/ licenta/2017/generalitati_v2/Generalitati_admitere_licenta_efs_2017.pdf Helyek száma: http://www.unefs.ro/custom_images/file/unefs/admitere/licenta/2017/ numar%20locuri/numar-locuri-licenta.pdf

62


brassó 31.

Henri Coanda Légierõ-kiképzõ Akadémia Elérhetõség: Braºov, Mihai Viteazul Nr.160 +40 268 423 421 Fax: +40 268 422 004 secretariat@afahc.ro http://www.afahc.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Légügyi Menedzsment - Menedzsment és katonai tanulmányok - Légi közlekedés

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.afahc.ro/ro/programe_studii/licenta.html

Légügyi Menedzsment - Alaptudományok - Ellenõrzés és légvédelem

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.afahc.ro/ro/programe_studii/licenta.html

Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://www.afahc.ro/ro/facultate/documente/Regulamentul%20 de%20organizare%20si%20desfasurarea%20a%20%20concursului%20de%20admitere.pdf Helyek száma: http://www.afahc.ro/ro/programe_studii/licenta.html

63


brassó 32.

George BariÞiu egyetem Elérhetõség: Braºov, Str. Lunii nr. 6 +40 268 330 270, +40 268 319 806, +40 268 319 948; Fax: +40 268 319 948

- Jogtudományok Kar - Közgazdaság-tudományi Kar - Testnevelés és Sport Kar További információk: https://www.studentie.ro/universitati/universitatea-george-baritiu-din-brasov-u86

64


brassó 33.

Transilvania Egyetem Elérhetõség: Braºov, B-dul Eroilor nr.29 +40 268 413 000 Fax: +40 268 410 525 rectorat@unitbv.ro http://www.unitbv.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Anyagmérnöki - Anyagmérnöki - Alkalmazott anyagmérnöki informatika - Hegesztõmérnöki - Ipari biztonság - Gépészeti gazdaságmérnöki - Bioanyag mérnöki

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://www.unitbv.ro/fsim/Admitere.aspx

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Bölcsészettudományi - Román nyelv és irodalom - Modern nyelv és irodalom - Angol nyelv és irodalom - Modern nyelv és irodalom - Alkalmazott idegen nyelvek (angol és francia vagy német) - Kínai nyelv és irodalom - Román nyelv és irodalom - Amerikai tanulmányok

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.unitbv.ro/Default.aspx?alias=www.unitbv.ro/litere&

65


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Építõmérnöki - Civil, ipari és mezõgazdasági építõmérnöki - Utak, hidak és vasutak - Épületgépészet

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://www.unitbv.ro/Default.aspx?alias=www.unitbv.ro/constructii&

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

ErdÕmérnöki és Fakitermelési - Erdõmérnöki - Erdõkitermelés - Vadgazdálkodás - Földméréstan és kataszter

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://www.unitbv.ro/Default.aspx?alias=www.unitbv.ro/silvic&

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Faipari mérnök - Fafeldolgozás mérnöki - Bútor- és fatermékek és formatervezés - Bútor- és fatermékek és formatervezés angol nyelven

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://www.unitbv.ro/Default.aspx?alias=www.unitbv.ro/il&

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Gépészmérnöki - Gépjármûvek - Gépjármûvek angol nyelven - Gépészmérnöki - Gépészmérnöki angol nyelven - Szállításmérnöki További információk: http://www.unitbv.ro/im/Prezentare.aspx

66

A képzés idõtartama: 8 félév


Ipari Formatervezés és Környezetmérnöki - Ipari formatervezés - Ipari formatervezés angol nyelven - Újrahasznosítható energiarendszerek - Ipari környezetmérnöki - Hulladék-újrahasznosítás - Termék formatervezés mérnöki - Mechatronika - Orvosi mérnöki - Optometria

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://www.unitbv.ro/dpm/Primapagin%C4%83.aspx

VÁLASZTHATÓ SZAK

Jogtudományi - Jog

A képzés idõtartama: 8 félév További információk: http://www.unitbv.ro/Default.aspx?alias=www.unitbv.ro/fdrept

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Közélelmezéstan és Turizmus - Élelmiszer-ipari mérnöki - Élelmiszer-ipari termékellenõrzés - Élelmiszer-ipari és agráripari gépészmérnöki - Mérnöki és menedzsment a közélelmezésben és a falusi turizmusban - Mérnöki és menedzsment a turizmusiparban

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://www.unitbv.ro/Default.aspx?alias=www.unitbv.ro/at&

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Közgazdaság- tudományi - Pénzügy és bank - Üzletkötõ angol nyelven - Kereskedelem, turizmus és szolgáltatások gazdaságtana - Könyvelés és számviteli informatika - Gazdasági informatika - Nemzetközi üzletek - Menedzsment - Marketing

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.unitbv.ro/Default.aspx?alias=www.unitbv.ro/econ&

67


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Matematika és Informatika - Matematika informatika - Informatika - Alkalmazott informatika - Alkalmazott informatika német nyelven

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.unitbv.ro/Default.aspx?alias=www.unitbv.ro/mi&

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Orvostudományi - Orvostudomány - Általános orvosi asszisztens - Balneo-fiziko-kinetoterápia - Klinikai laboratórium

A képzés idõtartama: Orvostudomány: 12 félév; Általános orvosi asszisztens: 8 félév; Balneo-fiziko-kinetoterápia: 6 félév; Klinikai lab.: 6 félév

További információk: http://www.unitbv.ro/medicina/PrimaPagina.aspx

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Pszichológia és Neveléstudományok - Gyógypedagógia - Óvó- és tanítóképzõ pedagógia - Pszichológia

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.unitbv.ro/Default.aspx?alias=www.unitbv.ro/pse&

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Szociológia és Kommunikáció - Szociológia - Szociális munkás - Emberi erõforrások - Kommunikáció és közkapcsolatok - Digitális média További információk: http://www.unitbv.ro/socio/Primapagina.aspx

68

A képzés idõtartama: 6 félév


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Testnevelés és Sport - Testnevelés és sport - Sport és mozgásteljesítmény - Gyógytorna és speciális mozgáskészség

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.unitbv.ro/Default.aspx?alias=www.unitbv.ro/efsm&

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Villamosmérnöki és Számítógépek - Számítógépek - Információtechnológia - Elektrotechnika - Villamosmérnöki és számítástechnika angol nyelven - Alkalmazott elektronika - Távközlés - Automatizálás és alkalmazott informatika - Robotika

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://www.unitbv.ro/fiesc/FacultateaIESC.aspx

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Zenetudományi - Zene - Hangszeres elõadó-mûvészet - Canto

A képzés idõtartama: Zene: 6 félév; Hangszeres elõadó-mûvészet: 8 félév; Canto: 8 félév

További információk: http://www.unitbv.ro/Default.aspx?alias=www.unitbv.ro/muzica&

Beiratkozáshoz szükséges iratok: https://admitere.unitbv.ro/licenta/sesiunea-iulie.html Helyek száma: https://admitere.unitbv.ro/licenta/sesiunea-iulie.html

69


brassó 34.

Európai DrÃgan Egyetem Elérhetõség: Braºov, str. Ion Huniade nr. 2 +40 256 359 198 ued@deu.ro http://www.universitateaeuropeanadragan.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Közgazdaság- tudományi - Bank és pénzügy - Pénzügyi menedzsment

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.universitateaeuropeanadragan.ro/facultati-ued/1

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Jogtudományok

70

- Jog - Büntetõjogi menedzsment

A képzés idõtartama: Jog: 8 félév; Büntetõjogi menedzsment: 3 félév

További információk: http://www.universitateaeuropeanadragan.ro/facultati-ued/2


MAROSVÁSÁRHELY 35.

MÛvészeti Egyetem Elérhetõség: Târgu Mureº, str. Köteles Sámuel nr. 6. +40 265 266 281; +40 265 260 362 Fax: +40 265 266 281 uat@uat.ro; felveteli@uat.ro http://www.uat.ro/hu.html

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Magyar Mûvészeti - Színmûvészet - Koreográfia - Audiovizuális kommunikáció: forgatókönyv- és reklámírás, média - Teatrológia - Zene

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.uat.ro/hu/felveteli-2017-2018.html

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Román MÛvészeti - Színmûvészet szak - Bábmûvészet szak - Látványtervezõ szak - Teatrológia szak - Zenetanár szak - Audiovizuális kommunikáció: forgatókönyv- és reklámírás, média szak

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.uat.ro/hu/felveteli-2017-2018.html

Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://www.uat.ro/fileadmin/user_upload/pdf/felveteli/2017/altalanos_alapkepzes2018.pdf Helyek száma: http://www.uat.ro/fileadmin/user_upload/pdf/felveteli/2017/altalanos_alapkepzes2018.pdf

71


MAROSVÁSÁRHELY 36.

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Elérhetõség: Târgu Mureº, Str. Gh. Marinescu nr. 38. +40 265 215 551 Fax: +40 265 210 407 rectorat@umftgm.ro https://www.umftgm.ro/hu/home.html

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Orvostudományi - Általános orvos - Általános orvos, angol nyelven - Általános asszisztens - Táplálkozás- és élelmezéstan - Balneo-fizio-kinetoterápia és rehabilitáció - Testnevelés és sport

A képzés idõtartama: orvosi 12 félév, asszisztensi 8 félév, a többi 6 félév

További információk: https://www.umftgm.ro/facultatea-de-medicina/prezentare/cuvantul-decanului.html

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Fogorvosi - Fogorvos - Fogorvos, angol nyelven - Fogtechnikus

A képzés idõtartama: fogorvosi 12 félév, fogtechnikus 6 félév

További információk: https://www.umftgm.ro/facultatea-de-medicina-dentara/prezentare/cuvantul-decanului.html

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Gyógyszerészeti - Gyógyszerész - Gyógyszerészasszisztens - Orvosi kozmetika, kozmetikumok technológiája

A képzés idõtartama: gyógyszerészeti 10 félév, a többi 6 félév

További információk: https://www.umftgm.ro/facultatea-de-farmacie/prezentare/cuvantul-decanului.html Beiratkozáshoz szükséges iratok: https://www.umftgm.ro/hu/felveteli/admitere-2018.html

72

Helyek száma: https://www.umftgm.ro/hu/felveteli/admitere-2018.html


MAROSVÁSÁRHELY 37.

Petru Maior Egyetem Elérhetõség: Târgu Mureº, Str. Nicolae Iorga nr. 1 +40 265 262 275 Fax: +40 265 262 275 secretariat.rectorat@upm.ro http://www.upm.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Mérnöki - Ipari mérnöki és menedzsment Intézet - Elektro- és számítógép mérnöki Intézet

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://www.upm.ro/facultati_departamente/ing/index.html

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Közgazdaság-, Jog- és Közigazgatás-tudományi - Menedzsment- közgazdaság Intézet - Pénzügy - könyvelés Intézet - Jog és közigazgatás Intézet

A képzés idõtartama: 6 félév, jog 8 félév

További információk: http://www.upm.ro/facultati_departamente/ea/index.html

Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://admitere.upm.ro/acte-necesare-la-inscriere.php#studii-universitare-de-licenta Helyek száma: http://admitere.upm.ro/oferta-educationala.php#studii-universitare-de-licenta

73


MAROSVÁSÁRHELY 38.

Református Kántor- és Tanítóképzõ Intézet Elérhetõség: Târgu Mureº, Str. Revoluþiei nr. 6 +40 265 215 278 kantortanito@gmail.com http://www.ktkf.ro/

- Tanító-, óvodapedagógus és kántor, nappali tagozat - Tanító-, óvodapedagógus, levelezõ tagozat - Református, unitárius kántor, levelezõ tagozat Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://ktkf.ro/?page=tajekoztato

Helyek száma: http://ktkf.ro/?page=tajekoztato

74


MAROSVÁSÁRHELY 39.

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Elérhetõség: Târgu Mureº/Corunca (Koronka), 1C. +40 265 206 210 Fax: +40 265 206 211 office@ms.sapientia.ro http://www.ms.sapientia.ro/hu

VÁLASZTHATÓ SZAKOK:

- Agrármérnöki – Sepsiszentgyörgy További információk: http://www.ms.sapientia.ro/hu/alapkepzesrol-bovebben/alapkepzesi-tanulmanyi-programjaink/agrarmernoki-szak-sepsiszentgyorgy

- Automatika és alkalmazott informatika További információk: http://www.ms.sapientia.ro/hu/alapkepzesrol-bovebben/alapkepzesi-tanulmanyi-programjaink/automatika-es-alkalmazott-informatika-szak

- Fordító és tolmács: - Magyar-Angol-Román - Magyar-Német-Román

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.ms.sapientia.ro/hu/alapkepzesrol-bovebben/alapkepzesi-tanulmanyi-programjaink/fordito-es-tolmacs-szak

75


VÁLASZTHATÓ SZAKOK:

- Gépészmérnöki

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://www.ms.sapientia.ro/hu/alapkepzesrol-bovebben/alapkepzesi-tanulmanyi-programjaink/gepeszmernoki-szak

- Infokommunikációs hálózatok és rendszerek (Távközlés)

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://www.ms.sapientia.ro/hu/alapkepzesrol-bovebben/alapkepzesi-tanulmanyi-programjaink/infokommunikacios-halozatok-es-rendszerek-tavkozles-szak

- Informatika

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.ms.sapientia.ro/hu/alapkepzesrol-bovebben/alapkepzesi-tanulmanyi-programjaink/informatika-szak

- Kertészmérnöki

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://www.ms.sapientia.ro/hu/alapkepzesrol-bovebben/alapkepzesi-tanulmanyi-programjaink/kerteszmernoki-szak

- Kommunikáció és közkapcsolatok

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.ms.sapientia.ro/hu/alapkepzesrol-bovebben/alapkepzesi-tanulmanyi-programjaink/kommunikacio-es-kozkapcsolatok-szak

- Közegészségügyi szolgáltatások és politikák

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.ms.sapientia.ro/hu/alapkepzesrol-bovebben/alapkepzesi-tanulmanyi-programjaink/kozegeszsegugyi-szolgaltatasok-es-politikak-szak

76


VÁLASZTHATÓ SZAKOK:

- Mechatronika

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://www.ms.sapientia.ro/hu/alapkepzesrol-bovebben/alapkepzesi-tanulmanyi-programjaink/mechatronika-szak

- Számítástechnika

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://www.ms.sapientia.ro/hu/alapkepzesrol-bovebben/alapkepzesi-tanulmanyi-programjaink/szamitastechnika-szak

- Tájépítészet

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://www.ms.sapientia.ro/hu/alapkepzesrol-bovebben/alapkepzesi-tanulmanyi-programjaink/tajepiteszet-szak

Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://www.ms.sapientia.ro/hu/felveteli-tudnivalok/felveteli-mappahoz-szukseges-iratok-alapkepzes-es-mesterkepzes

Helyek száma: http://www.ms.sapientia.ro/data/felveteli_kriteriumok_alapkepzes_2017(1).pdf

77


nagyvárad 40.

Nagyváradi Egyetem Elérhetõség: Oradea Str. Universitãþii nr. 1 +40 259 432 830, +40 259 408 113 Fax: +40 259 432 789 rectorat@uoradea.ro https://www.uoradea.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Építészeti és Mûépítészeti - Egészségügyi és környezetvédelmi mérnöki - Ipari és mezõgazdasági építõmérnöki - Földméréstan és kataszter - Mûépítészet, architektúra

A képzés idõtartama: 8 félév, Mûépítészet szakon 12 félév

További információk: http://www.arhiconoradea.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Történelem, Nemzetközi Kapcsolatok, Politika- és Kommunikációtudományok - Történelem - Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok - Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok (angol nyelven) - Biztonságpolitikai tanulmányok - Politikatudományok - Újságírás - Kommunikáció és közkapcsolatok (PR) További információk: http://irispsc.igri.ro/

78

A képzés idõtartama: 6 félév


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Természettudományi - Biológia - Kémia - Fizika - Orvosi fizika - Fizika informatika - Informatika - Matematika - Matematika informatika - Ökológia és környezetvédelem

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.facultatea-stiinte-oradea.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Társadalomtudományi - Pszichológia - Szociológia - Szociális munkás - Gyógypedagógia - Óvó- és tanítóképzõ pedagógia - Óvó- és tanítóképzõ pedagógia (magyar nyelven)

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.socioumane.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Orvostudományi és Gyógyszerészeti - Orvostudomány - Orvostudomány (angol nyelven) - Fogorvostudomány - Balneo-fiziko-kinetoterápia és utókezelés - Általános asszisztens - Röntgen és képalkotási eljárások - Fogtechnikus - Gyógyszerész További információk: http://medfarm.uoradea.ro/

79

A képzés idõtartama: Orvostudomány és Fogorvostudomány: 12 félév Gyógyszerész: 10 félév Általános asszisztens: 8 félév A többi: 6 félév


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Ortodox Teológia - Ortodox teológia - Ortodox szociális teológia

A képzés idõtartama: Ortodox teológia 8 félév, Ortodox szociális teológia 6 félév

További információk: https://teologie.uoradea.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Mérnöki Menedzsment és Technológia - Gépgyártás - Gépjármûvek - Gépészeti gazdaságmérnöki - Robotika - Mechatronika

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://imtuoradea.ro/index.html

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Közgazdaság- tudományi - Kereskedelem, turizmus és szolgáltatás gazdaságtana - Könyvelés és számviteli informatika - Nemzeti üzletek - Pénzügy és bank - Menedzsment - Marketing

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://steconomiceuoradea.ro/wp/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Környezetmérnöki - Agrármérnöki - Kertészmérnöki - Tájrendészet - Biotechnikai és ökológiai rendszerek mérnöki - Fafeldolgozás mérnöki - Mezõgazdasági termékek feldolgozási technológiái - Élelmiszer-ipari termékellenõrzés - Erdõmérnöki - Fakitermelés - Állattenyésztés - Mérnöki és menedzsment a közélelmezésben és a falusi turizmusban További információk: http://protmed.uoradea.ro/

80

A képzés idõtartama: 8 félév


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Jogtudományi - Jog - Közigazgatás

A képzés idõtartama: Jog 8 félév, Közigazgatás 6 félév

További információk: http://drept-oradea.seval.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Földrajz, Turizmus és Sport - Földrajz - Környezetföldrajz - Turizmusföldrajz - Turizmusföldrajz (angol nyelven) - Területrendezés - Testnevelés és sport - Gyógytorna és speciális mozgáskészség

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://geografie-uoradea.ro/geografie_turism_si_sport/GTS.htm

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Energetikamérnöki és Ipari Menedzsment - Villamosenergetika - Ipari energetika - Villamosipari, elektronikai és energetikai gazdaságmérnöki - Megújuló energiaforrás mérnöki - Textiltechnológiák - Bõrbõl és bõrt helyettesítõ anyagokból készült textiltermékek készítése - Ipari gazdasági mérnöki További információk: http://iemi.uoradea.ro/

81

A képzés idõtartama: 8 félév


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Elektrotechnika és Információtechnológia Mérnök - Számítógépek - Információtechnológia - Villamos rendszerek - Elektromechanika - Alkalmazott elektronika - Híradástechnikai hálózatok és szoftverek - Automatizálás és alkalmazott informatika - Villamosipari, elektronikai és energetikai gazdaságmérnöki

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://electroinf.uoradea.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Bölcsésztudományi - Román nyelv és irodalom - Angol nyelv és irodalom - Francia nyelv és irodalom - Német nyelv és irodalom

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://litere.uoradea.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

KépzÕmûvészeti - Zenepedagógia - Énekmûvészet - Hangszeres elõadómûvészet - Díszítõmûvészet - Formatervezés - Képzõmûvészet-festészet, grafika - Divattervezés További információk: http://arte-oradea.ro/

Beiratkozáshoz szükséges iratok: https://www.uoradea.ro/display13443

Helyek száma: https://www.uoradea.ro/display13443

82

A képzés idõtartama: 6 félév, az Énekmûvészet és Hangszeres elõadó-mûvészet szakokon 8 félév


nagyvárad 41.

Partiumi Keresztény Egyetem Elérhetõség: Oradea, str. Primãriei nr. 36 +40 259 418 244 Fax: +40 259 418 244 partium@partium.ro http://www.partium.ro/hu

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Közgazdaság- tudományi - Kereskedelmi, turisztikai szolgáltatási egységek gazdaságtana - Menedzsment - Bank és pénzügy

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.partium.ro/hu/kepzesek/alapkepzes

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Bölcsészet és Társadalomtudományi - Angol nyelv és irodalom - Német nyelv és irodalom - Magyar nyelv és irodalom - Nyelv és irodalom szakpárosítások (angol, német, magyar, román) - Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája - Szociológia - Szociális munka - Teológia További információk: http://www.partium.ro/hu/kepzesek/alapkepzes

83

A képzés idõtartama: 6 félév


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

MÛvészeti - Képzõmûvészet - Zenepedagógia

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.partium.ro/hu/kepzesek/alapkepzes

VÁLASZTHATÓ SZAK

Mezõgazdaságtudományi Kar, Debreceni Egyetem határon túli levelezõ tagozata - Agrármérnöki

A képzés idõtartama: 7 félév

További információk: http://www.partium.ro/hu/kepzesek/alapkepzes/agrarmernok-szak

Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://www.partium.ro/hu/felveteli-2018

Helyek száma: http://www.partium.ro/hu/felveteli-2018

84


székelyudvarhely

42.

Babeª-Bolyai Tudományegyetem, székelyudvarhelyi kihelyezett tagozat Elérhetõség: Odorheiu Secuiesc, P-þa Márton Áron nr. 2 +40 264 445 206 Fax: +40 264 445 206 tanitokepzo.titkarsag@yahoo.com http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/szekelyudvarhely/

VÁLASZTHATÓ SZAK:

- Óvodai és elemi oktatás pedagógiája szakirány

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/

Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/szekelyudvarhely/alapkepzes/

Helyek száma: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/szekelyudvarhely/alapkepzes/

85


székelyudvarhely

43.

MÜTF Oktatási Központ Elérhetõség: Székelyudvarhely, Kõkereszt tér 1.. +40 769-019 497 felveteli@mutf.ro http://mutf.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK: - Kereskedelem-marketing alapszak (BSc) E-business szakirány – (Edutus Fõiskola) – Képzési forma: levelezõ (hétvégi) oktatás

A képzés idõtartama: 6+1 félév

További információk: http://mutf.ro/index.php/menu-examples/kepzesek

- Vidékfejlesztõ agrármérnök alapszak (BSc) – (Pannon Egyetem, Georgikon Kar) – Képzési forma: levelezõ (hétvégi) oktatás

A képzés idõtartama: 6+1 félév

További információk: http://mutf.ro/index.php/explore/erdogazdalkodas-agrarmernok

- Könnyûipari mérnök alapszak (BSc) – (Óbudai Egyetem) A képzés idõtartama: Választható szakirányok: 6+1 félév - Divattermék-technológia - Minõségirányítási-rendszerfejlesztõ - Nyomtatott média-, csomagolástervezés és technológia – Képzési forma: levelezõ (hétvégi) oktatás További információk: http://mutf.ro/index.php/explore-2/kepzes

Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://mutf.ro/ Helyek száma: http://mutf.ro/

86


székelyudvarhely

44.

Páli Szent Vince Egészségügyi Technikum Elérhetõség: Odorheiu Secuiesc, Iskola utca 1 szám +40 266 212 877

- Általános asszisztens Kar

87

A képzés idõtartama: 6 félév


45.

NAGYSZEBEN Lucian Blaga Tudományegyetem

Elérhetõség: Sibiu, Bd-ul. Victoriei, Nr.10 +40 269 216 062 Fax: +40 269 217 887 rectorat@ulbsibiu.ro http://www.ulbsibiu.ro

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Teológia - Lelkipásztori teológia - Didaktikus teológia - Szociális teológia

A képzés idõtartama:

További információk: https://www.ulbsibiu.ro/ro/admitere/teologie/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Jogtudományi - Jog - Közigazgatás

A képzés idõtartama: Jog: 8 félév Közigazgatás: 6 félév

További információk: https://www.ulbsibiu.ro/ro/admitere/2018/drept/documente/DREPT_Calendar_admitere_Licenta_2018-IF+ID_cu_cifre_scolarizare.pdf

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Bölcsésztudományi és KépzÕmûvészeti - Nyelv és irodalom: angol-francia/német; német-angol/francia; francia-angol/német; román-angol/francia/német; kínai-angol; alkalmazott idegen nyelvek - Információs és dokumentációs tudományok - Teatrológia és kulturális menedzsment - Elõadásmûvészet: színészet - Elõadásmûvészet: koreográfia

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: https://www.ulbsibiu.ro/ro/admitere/2018/litere/documente/LITER-ARTE_Calendar_admitere_Licenta_2018-IF_cu_cifre_scolarizare.pdf

88


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Szociológia tudományok - Történelem - Örökségi tanulmány és kulturális vagyonkezelés - Protestáns teológia - Tartósítás és restaurálás - Politikai tudományok - Biztonsági tanulmányok - Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok - Szociális asszisztens - Szociológia - Emberi erõforrás - Pszichológia - Újságírás - Kommunikáció és közkapcsolatok - Általános- és óvoda pedagógia román és német nyelven

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: https://www.ulbsibiu.ro/ro/admitere/2018/socio-umane/documente/SOCIO-UMANE_Calendar_admitere_Licenta_2018-IF_cu_cifre_scolarizare.pdf

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Mérnöki - Számítógépek - Információs technológiák - Multimédiás rendszerek mérnöki - Alkalmazott elektronika - Elektromechanika - Szállítás, raktározás és vegyi szénhidrogének eloszlása - Közlekedés és forgalom mérnöki - Szerszámgépek és rendszerek gyártása - Gépgyártó ipari mérnök - Iparmérnöki angol nyelven - Kötéstechnika és készruhakészítés román és angol nyelven - Mechatronika - Robotika - Ipari környezetmérnöki - Gazdasági mérnöki mechanika területén - Ipari-gazdasági mérnöki

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: https://www.ulbsibiu.ro/ro/admitere/2018/inginerie/documente/INGINERIE_Calendar_admitere_Licenta_2018-IF+ID+IFR_cu_cifre_scolarizare.pdf

89


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Tudományos tanulmányok - Matematika-informatika - Informatika - Biológia - Ökológia és környezetvédelem román és angol nyelven - Testnevelés és sport - Sport és motorikus teljesítmény

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: https://www.ulbsibiu.ro/ro/admitere/2018/stiinte/documente/STIINTE_ Calendar_admitere_Licenta_2018-IF_cu_cifre_scolarizare.pdf

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Orvostudományi - Általános orvosi - Fogorvosi - Fogtechnikus - Gyógyszerészeti - Általános asszisztensi

A képzés idõtartama: Általános orvosi: 12 félév Fogorvosi: 12 félév Fogtechnikus: 6 félév Gyógyszerészeti: 10 félév Általános asszisztensi: 8 félév

További információk: https://www.ulbsibiu.ro/ro/admitere/2018/medicina/documente/MEDICINA_Calendar_admitere_Licenta_2018-IF_cu_cifre_scolarizare.pdf

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Agrártudományi, Élelmiszeripari és Környezetvédelmi - Élelmiszeripari mérnöki - Élelmiszer ellenõrzés - Mérnöki és menedzsment a közélelmezésben és az agro-turizmusban - Hegyi mezõgazdálkodás - Környezetvédelmi mérnöki és mezõgazdálkodás

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: https://www.ulbsibiu.ro/ro/admitere/2018/saiapm/documente/SAIAPM_ Calendar_admitere_Licenta_2018-IF+ID_cu_cifre_scolarizare.pdf

90


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Közgazdaság- tudományi - Pénzügy és bank - Marketing - Menedzsment - Számvitel és gazdasági informatika - Kereskedelem, turizmus és szolgáltatások

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: https://www.ulbsibiu.ro/ro/admitere/stiinteec/

Beiratkozáshoz szükséges iratok: https://www.ulbsibiu.ro/ro/admitere/2018/documente/Documente_ Inscriere_Admitere.pdf Helyek száma: https://www.ulbsibiu.ro/ro/despre_ulbs/materiale_promotionale/docs/ro/Pliant_General_Ro_1_2.pdf

91


46.

NAGYSZEBEN Nicolae BÃlcescu SzárazföldihaderÕ-kiképzT Akadémia

Elérhetõség: Sibiu, str. Revolutiei nr. 3-5 +40 269 432 990 Fax: +40 269 215 554 office@armyacademy.ro http://www.armyacademy.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAK

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Katonai menedzsment - Szervezeti menedzsment - Katonai kommunikációs rendszerek irányítása

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.armyacademy.ro/fmm.php

Katona- tudományi - Katonai leadership

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.armyacademy.ro/fsm.php

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Közgazdaság-tudomány és adminisztrációs - Számvitel és gazdasági informatika - Gazdasági és pénzügyi menedzsment - Közigazgatás

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: https://www.ulbsibiu.ro/ro/admitere/2018/litere/documente/LITER-ARTE_Calendar_admitere_Licenta_2018-IF_cu_cifre_scolarizare.pdf Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://www.armyacademy.ro/admitere_licenta.php

92

Helyek száma: http://www.armyacademy.ro/admitere_licenta.php


47.

jászvásár Alexandru Ioan Cuza Tudományegyetem

Elérhetõség: Iaºi, Bulevardul Carol I, Nr.11 +40 232 201 000 Fax: +40 232 201 201 contact@uaic.ro http://www.uaic.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Biológia - Biológia - Biokémia - Ökológia és környezetvédelem

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.bio.uaic.ro/#home/home.html

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Kémia - Kémia - Technológiai biokémia - Orvosi kémia

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.uaic.ro/studii/facultati-2/facultatea-de-chimie/

VÁLASZTHATÓ SZAK

Jogtudományi

93

- Jog

A képzés idõtartama: 8 félév További információk: http://www.uaic.ro/studii/facultati-2/facultatea-de-drept/


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Közgazdaság-tudományi és üzletkötÕ - Ügyigazgatás angol nyelven - Kereskedelem, turizmus és szolgáltatás gazdaságtana - Gazdasági informatika - Statisztika és gazdasági elõrejelzések - Könyvelés és számviteli informatika - Közgazdaságtan és pénzügy angol nyelven - Nemzetközi üzletek - Pénzügy és bank - Menedzsment - Marketing - Közigazgatás

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.uaic.ro/studii/facultati-2/facultatea-de-economie-si-administrarea-afacerilor/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Testnevelés és sport - Testnevelés és sport - Gyógytorna és speciális mozgáskészség

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.uaic.ro/studii/facultati-2/facultatea-de-educatie-fizica-si-sport/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Filozófia, Politikaés Társadalomtudományok - Szociális munkás - Filozófia - Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok - Humánerõforrás - Szociológia - Kommunikáció és közkapcsolatok - Politikatudományok

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.uaic.ro/studii/facultati-2/facultatea-de-filosofie-si-stiinte-social-politice/

94


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Fizika - Fizika - Biofizika - Informatikai fizika - Orvosi fizika - Technológiai fizika

A képzés idõtartama: Technológiai fizika: 8 félév; a többi 6 félév

További információk: http://www.uaic.ro/studii/facultati-2/facultatea-de-fizica/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Földrajz és Geológia - Földrajz - Turizmusföldrajz - Hidrológia és meteorológia - Területrendezés - Turizmusföldrajz francia nyelven - Geokémia - Környezetföldrajz

A képzés idõtartama: Mûszaki földtudomány: 8 félév a többi 6 félév

VÁLASZTHATÓ SZAK

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

További információk: http://www.uaic.ro/studii/facultati-2/facultatea-de-geografie-si-geologie/

95

Informatika - Informatika - Informatika angol nyelven

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.uaic.ro/studii/facultati-2/facultatea-de-informatica/

Történelem - Történelem

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.uaic.ro/studii/facultati-2/facultatea-de-istorie/


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Bölcsészettudományi - Klasszika filológia: latin - ógörög - Román nyelv és irodalom - Világirodalom és összehasonlító irodalom - Román nyelv és irodalom - Modern nyelv és irodalom: angol, francia, német, orosz, olasz, spanyol - Világirodalom és összehasonlító irodalom - Modern nyelv és irodalom: angol, francia, német, orosz, olasz, spanyol - Modern nyelv és irodalom - Román nyelv és irodalom - Modern nyelvek és irodalom - Modern nyelvek és irodalom - Világirodalom és összehasonlító irodalom - Fordítás és tolmácsolás: angol, francia, német - Amerikai tanulmányok - Újságírás

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.uaic.ro/studii/facultati-2/facultatea-de-litere/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Matematika - Matematika - Matematika-informatika

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.uaic.ro/studii/facultati-2/facultatea-de-matematica/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Pszichológia és neveléstudományok - Pszichológia - Pedagógia - Gyógypedagógia - Szocio-pedagógia - Óvó- és tanítóképzõ pedagógia

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.uaic.ro/studii/facultati-2/facultatea-de-psihologie-si-stiinte-ale-educatiei/

96


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Ortodox teológia - Egyházmûvészet - Ortodox szociális teológia - Ortodox valláspedagógia - Ortodox teológia

A képzés idõtartama:

További információk: http://www.uaic.ro/studii/facultati-2/facultatea-de-teologie-ortodoxa/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Római katolikus teológia - Római katolikus szociális teológia - Római katolikus teológia

További információk: http://www.uaic.ro/studii/facultati-2/facultatea-de-teologie-romano-catolica/

Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://admitere.uaic.ro/actele-necesare/ Helyek száma: http://admitere.uaic.ro/admitere-licenta-iulie-2018/

97

A képzés idõtartama: 6 félév


48.

jászvásár George Enescu KépzÕmûvészeti Egyetem

Elérhetõség: Iaºi, Str. Cuza Vodã nr.29 (Casa Balº) +40 232 212 549 Fax: +40 232 212 551 rectorat@arteiasi.ro; livia.bruma@arteiasi.ro https://www.arteiasi.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Színház - Elõadásmûvészet: színészet, bábszínház, marionett, színházi rendezõ, koreográfia - Színháztudomány (teatrológia): kulturális vezetés román és angol nyelven További információk: http://www.arteiasi.ro/?page_id=486

Képzõmûvészeti és Formatervezési - Képzõmûvészeti: Festészet, Szobrászat, Grafika - Fotó, videó, számítógépes képfeldolgozás - Kerámia mûvészet - Formatervezés, design - Divat, divattervezés - Textilmûvészet és formatervezés - Mûvészetpedagógia - Restaurálás - Mûvészettörténet és elmélet További információk: http://www.arteiasi.ro/?page_id=543

98

A képzés idõtartama: 6 félév

A képzés idõtartama: 6 félév


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Zenei elÕadó-mûvészeti és Zeneelméleti - Zenei elõadó-mûvészet, hangszerek és kanto - Zene, vallási zene, komponálás, jazz- és könnyûzene komponálás, zenetudomány, karmester (akadémiai kórus, zenekari vezényelés)

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://www.arteiasi.ro/?page_id=640

Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://www.arteiasi.ro/wp-content/uploads/2014/09/Acte_necesare_Admitere.pdf Helyek száma: http://www.arteiasi.ro/site/?page_id=260

99


49.

jászvásár Gheorghe Asachi Mûszaki Egyetem

Elérhetõség: Iaºi, Bd. Dimitrie Mangeron, nr.67 +40 232 278 683; +40 232 278 680 Fax: +40 232 211 667 pro_stud@tuiasi.ro; didactic@staff.tuiasi.ro http://www.tuiasi.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAK

Mûépítészet - G.M. Cantacuzino Mûépítészeti

A képzés idõtartama: 12 félév

További információk: http://www.arhitectura.tuiasi.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Automatizálás és számítógépek - Számítógépek és információs technológia - Rendszermérnöki

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://www.ace.tuiasi.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAK

Építõmérnök és épületgépészet

100

- Építõmérnöki és épületgépészeti További információk: http://www.ce.tuiasi.ro/index.html

A képzés idõtartama: 8 félév


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Gépgyártó és ipari menedzsment - Gépgyártás-technológia - Termelési gépek, eszközök és rendszerek - Hegesztõmérnöki - Finommechanika és nanotechnológia - Hidraulikus- és pneumatikus gépek és rendszerek - Gazdasági mérnöki a gépészeti szektornál

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://cmmi.tuiasi.ro/en/home/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Elektronika, távközlés és információtechnológia - Alkalmazott elektronika - Mikro-, opto- és nanotechnológiák - Távközlés román és angol nyelven

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://www.etti.tuiasi.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Hidrotechnika, földméréstan és környezetmérnöki - Hidraulikus tervezés és kivitelezés - Terep- és vidékfejlesztés - Földmérés és kataszter - Mezõgazdasági környezetvédelmi mérnöki

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://www.hgim.tuiasi.ro/index.php/ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Vegyészmérnöki és Környezetvédelmi

101

- Vegyészmérnöki - Szerves-, biokémiai és élelmiszeripari mérnöki - Természetes és szintetikus polimerek - Környezetmérnöki és menedzsment További információk: http://www.ch.tuiasi.ro/

A képzés idõtartama: 8 félév


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Villamosmérnöki, Energetika és Alkalmazott Informatika - Elektrotechnika - Energetika - Elektromos mérések és elektrotechnikai anyagok - Felhasználás, intézkedések és ipari automatizálás

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://www.ee.tuiasi.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Gépészmérnöki - Gépjármûvek - Gépjármûvek, propulziós rendszerek mérnöki - Gépjármûvek építése - Gépészmérnöki - Termikus felszerelések és erõgépek - Élelmiszer-ipari és agráripari gépészmérnöki - Mechatronika - Robotika

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://www.mec.tuiasi.ro/ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Anyagtudományi mérnöki

102

- Anyagtudomány - Anyagfeldolgozási mérnöki - Ipari folyamatok felszerelései - Ipari biztonság mérnöki További információk: http://www.sim.tuiasi.ro/

A képzés idõtartama: 8 félév


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

TextilbÕr és ipari menedzsment - Ipari tervezés román és angol nyelven - Textil termékek tervezése és technológiája - Kötött- és kész ruhaáru technológia - Bõrtermékek tervezése és technológiája - Ipari gazdasági tervezés - Vegyi textiltechnológia - Bõrtermékek és póttagok kémiai technológiája

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://www.tpmi.tuiasi.ro/

Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://www.tpmi.tuiasi.ro/admitere/acte-necesare/ Helyek száma: http://www.tpmi.tuiasi.ro/admitere/locuri/

103


50.

jászvásár Gr. T. Popa Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem

Elérhetõség: Iaºi, Str. Universitatii nr.16 +40 232 301 600; +40 232 267 801 Fax: +40 232 211 820 rectorat@umfiasi.ro http://www.umfiasi.ro/Pages/Default.aspx

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Általános Orvostudományi - Általános orvostudomány - Általános orvostudomány angol/francia nyelven - Általános asszisztens - Táplálkozás- és élelmezéstan

A képzés idõtartama: Ált. orvostud.: 12 félév; Ált. orvostud. angol/francia nyelven: 12 félév; Asszisztens: 8 félév; Táplálkozás- és élelmezéstan: 6 félév.

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

További információk: http://www.umfiasi.ro/Facultati/FACULTATEA%20DE%20MEDICINA/ Pagini/Default.aspx

Fogorvostudományi - Fogorvos-tudomány - Fogorvos-tudomány angol/francia - Fogtechnikus - Fogorvosi asszisztens

A képzés idõtartama: Fogorvos-tud.: 12 félév Fogorvos-tud. angol/francia: 12 félév Fogtechnikus: 6 félév Fogorvosi asszisztens: 6 félév

További információk: http://www.umfiasi.ro/Facultati/FACULTATEA%20DE%20MEDICINA%20 DENTARA/Pagini/Forms/AllItems.aspx

104


VÁLASZTHATÓ SZAK

Gyógyszerészeti - Gyógyszerészet román/angol nyelven

A képzés idõtartama: 10 félév

További információk: http://www.umfiasi.ro/Facultati/FACULTATEA%20DE%20FARMACIE/ Pagini/Default.aspx

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Orvosi biomérnöki - Orvosi biomérnöki - Balneo-fiziko-kinetoterápia

A képzés idõtartama: Orvosi biomérnöki: 8 félév Balneo-fiziko-kinetoterápia: 6 félév

További információk: http://www.umfiasi.ro/Facultati/FACULTATEA%20DE%20BIOINGINERIE%20MEDICALA/Pagini/Default.aspx

Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://www.umfiasi.ro/admitere/Pages/ActeNecesareInscriere.aspx Helyek száma: http://www.umfiasi.ro/Facultati/FACULTATEA%20DE%20BIOINGINERIE%20MEDICALA/Pagini/Admitere.aspx

105


51.

jászvásár Ion Ionescu de la Brad Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem

Elérhetõség: Iaºi, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3 +40 232 407 407 Fax: +40 232 260 650 rectorat@uaiasi.ro http://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/home.html

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Agrármérnöki - Agrármérnöki - Hegyvidéki gazdálkodás - Mezõgazdasági, élelmiszeripari gépek és felszerelések - Agrármérnöki gazdaságtan - Élelmiszeripari feldolgozás technológiák - Fogyasztó- és környezetvédelem - Biológia

A képzés idõtartama: Biológia: 6 félév, a többi 8 félév

További információk: http://www.uaiasi.ro/admitere/studii-de-licenta.php

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Kertészmérnöki

106

- Kertészmérnöki - Tájrendészet - Környezetmérnöki

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://www.uaiasi.ro/admitere/studii-de-licenta.php


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Állattenyésztés - Állattenyésztés - Haltenyésztés - Közélelmezési és faluturizmus-menedzsment - Élelmiszeripari termékellenõrzés

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://www.uaiasi.ro/admitere/studii-de-licenta.php

VÁLASZTHATÓ SZAK

Állatorvosi - Állatorvosi román/angol nyelven

A képzés idõtartama: 12 félév

További információk: http://www.uaiasi.ro/admitere/studii-de-licenta.php

Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://www.uaiasi.ro/admitere/studii-de-licenta.php?sectiune=acte-necesare Helyek száma: http://www.uaiasi.ro/admitere/studii-de-licenta.php

107


52.

jászvásár Petre Andrei Tudományegyetem

VÁLASZTHATÓ SZAK

Elérhetõség: Iaºi, Str. Dimitrie Mangeron, nr.49 +40 232 214 858; +40 232 218 803 Fax: +40 232 214 858 rectorat@upa.ro http://www.upa.ro/

JOGTUDOMÁNY - Jogtudomány

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://www.upa.ro/facultatea_de_drept/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Pszichológia, Oktatási tudományok és Szociális asszisztens - Pszichológia - Szociális asszisztens

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.upa.ro/facultatea_de_psihologie-si-stiintele-educatiei/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Politikatudományok és Közigazgatás

108

- Politikai kommunikáció - Közkapcsolatok és európai integráció - Közigazgatás

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.upa.ro/facultatea_de_stiinte-politice-si-administrative/


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Közgazdaságtudományi - Politikai kommunikáció - Közkapcsolatok és európai integráció - Közigazgatás

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.upa.ro/facultatea_de_economie/

Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://www.upa.ro/wp-content/uploads/2018/02/admitere-2018-2019_refacut.pdf Helyek száma: http://www.upa.ro/wp-content/uploads/2018/02/admitere-2018-2019_refacut.pdf

109


53.

konstanca Mircea cel BÃtrân Haditengerészeti Akadémia

Elérhetõség: Constanþa, Str. Fulgerului, nr. 1 +40 241 626 200 Fax: +40 241 643 096 relatiipublice@anmb.ro https://www.anmb.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Tengerészeti Mérnöki - Navigációs, hidrológiai és haditengerészeti berendezések - Haditengerészeti elektromechanika - Elektromechanika

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: https://www.anmb.ro/ro/files/structura/fim/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Mérnöki és Haditengerészeti és KikötÕi Menedzsment - Tengeri és folyami navigáció és közlekedés - Mérnöki, haditengerészeti és kikötõi menedzsment - Hajózási tudományok - Logisztikai rendszerek menedzsere

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: https://www.anmb.ro/ro/files/structura/fnmn/

Beiratkozáshoz szükséges iratok: https://www.anmb.ro/ro/files/admitere/2016/admitere/Brosura_ANMB.pdf Helyek száma: https://www.anmb.ro/ro/files/admitere/2016/admitere/Brosura_ANMB.pdf

110


54.

konstanca Ovidius Tudományegyetem

Elérhetõség: Constanþa, Bd. Mamaia, nr. 124, Aleea Universitãþii nr.1 +40 241 606 467 Fax: +40 241 480 970 rectorat2@univ-ovidius.ro http://www.univ-ovidius.ro

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Fogorvosi - Fogorvosi - Fogtechnika

A képzés idõtartama: Fogorvosi: 12 félév Fogtechnika: 6 félév

További információk: http://md.univ-ovidius.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Általános orvosi - Orvosi román nyelven - Orvosi angol nyelven - Általános asszisztens - Balneo-fizio-kinetoterápia

A képzés idõtartama: Orvosi: 12 félév Általános asszisztens: 8 félév Balneo-fizio-kinetoter.: 6 félév

További információk: http://medicina.univ-ovidius.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Gyógyszerészeti

111

- Gyógyszerészeti - Gyógyszerész asszisztens

További információk: http://medicina.univ-ovidius.ro/

A képzés idõtartama: Gyógyszerészeti: 10 félév Gyógysz. asszisztens: 6 félév


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Közgazdaságtudományi A képzés idõtartama: 6 félév

- Vállalatvezetés - Közgazdaságtan és nemzetközi ügyletek - Könyvelés - Pénzügy - Marketing - Menedzsment További információk: http://stec.univ-ovidius.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Bölcsészettudományi - Nyelv és irodalom: román-angol/német/francia/olasz/török; angol-német/ török/portugál; angol-olasz/francia; francia-olasz; francia-angol - Kulturális tudományok: Amerikai tudományok, újságírás

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://litere.univ-ovidius.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Pszichológia és neveléstudományi - Szociális asszisztens - Pszichológia - Pedagógia

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://pse.univ-ovidius.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

jogtudományi és Adminisztrációs

112

- Jog - Újságírás - Adminisztráció: Közigazgatás, Menedzserasszisztens, Helyi rendõrség További információk: http://drept.univ-ovidius.ro/

A képzés idõtartama: Jog: 8 félév; Újságírás: 6 félév Adminisztráció: 6 félév


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Matematika és informatika - Matematika - Informatika román és angol nyelven

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://math.univ-ovidius.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Természettudományi és Mezõgazdasági - Biológia - Földrajz - Környezettudomány - Mezõgazdasági mérnök - Kertészmérnöki

A képzés idõtartama: Mezõgazdasági mérnök és Kertészmérnöki: 8 félév, a többi 6 félév

További információk: http://snsa.univ-ovidius.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Testnevelés és sport - Testnevelés és sport - Sport és motorikus teljesítmény - Kinetoterápia és gyógytorna

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://fefs.univ-ovidius.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Történelem és Politikatudományi

113

- Történelem - Politikatudományok - Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok További információk: http://isp.univ-ovidius.ro/

A képzés idõtartama: 6 félév


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Alkalmazott tudományok és mérnöki - Kémia - Vegyészmérnöki: Kõolaj feldolgozás és petrokémia; Élelmiszerkémia és biokémiai technológiák - Alkalmazott mérnöki tudományok: Technológiai fizika

A képzés idõtartama: Kémia: 6 félév, a többi: 8 félév

További információk: http://fsai.univ-ovidius.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Teológia - Teológia - Egyházi zene

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://teologie.univ-ovidius.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

KépzÕmûvészeti A képzés idõtartama: - Zene Zene: 6 félév, Elõadó mûv.: 8 - Elõadó mûvészeti félév; Színház és elõadómûv: - Színház és elõadómûvészet: Színészet; Koreográfia 6 félév; Vizuális mûvészetek: - Vizuális mûvészetek 6 félév További információk: http://arte.univ-ovidius.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Építõmérnöki

114

-Civil mérnöki: Hidrotechnikai építkezések; Civil, ipari és mezõgazdasági építõmérnöki; Terep- és vidékfejlesztés

További információk: http://constructii.univ-ovidius.ro/

A képzés idõtartama: 8 félév


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Gépész-, ipari- és tengeri mérnöki - Haditengerészeti építészet - Ipari mérnöki - Gépészmérnöki - Mérnöki és menedzsment - Gépjármû mérnöki - Energetikai mérnöki

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://imim.univ-ovidius.ro/

Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://imim.univ-ovidius.ro/admitere/acte-necesare#2017-actelenecesare-pentru-%C3%AEnscrierea-la-studiile-de-licen%C5%A3%C4%83-%E2%80%93-ciclul-ipentru-cet%C4%83%C5%A3enii-rom%C3%A2ni

Helyek száma: http://imim.univ-ovidius.ro/images/admitere2017/Cifra%20de%20%20scolarizare_licenta_Septembrie.pdf

115


55.

konstanca Tengerészeti Egyetem

Elérhetõség: Constanþa, Str. Mircea cel Bãtrîn, Nr. 104 +40 241 664 740 Fax: +40 241 617 260 info@cmu-edu.eu https://cmu-edu.eu/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Navigáció, tengeri és folyami szállítás - Navigáció, tengeri és folyami szállítás román és angol nyelven - Gazdasági mérnöki a közlekedés területén

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: https://cmu-edu.eu/facultatea-de-navigatie/oferta-educationala-facultatea-de-navigatie/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

tengeri elektromechanikai - Tengeri elektromechanika román és angol nyelven - Elektrotechnika - Ipari környezetvédelem - Távközlés technológiája és rendszere

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: https://cmu-edu.eu/facultatea-de-electromecanica/oferta-educationala-facultatea-de-electromecanica/

Beiratkozáshoz szükséges iratok: https://cmu-edu.eu/admitere-studii-licenta/

Helyek száma: https://cmu-edu.eu/admitere/

116


56.

arad Aurel Vlaicu Tudományegyetem

Elérhetõség: Arad, B-dul Revoluþiei nr. 77 +40 257 283 010 Fax: +40 257 280 070 senat@uav.ro; rectorat@uav.ro http://www.uav.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

FormatervezÕi - Formatervezés - Környezettervezés - Divattervezõ

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.uav.ro/ro/facultati/design

VÁLASZTHATÓ SZAK

Testnevelés és sport - Testnevelés és sport

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.uav.ro/ro/facultati/educatie-fizica-si-sport

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

mérnöki - Gépjármûvek - Automatizálás és alkalmazott informatika - Gépgyártás- technológia - Textil termékek tervezése és technológiája - Kötöttáru-technológia és kész ruházat - Hegesztéstechnika - Gazdasági ipari mérnök További információk: http://www.uav.ro/ro/facultati/inginerie

117

A képzés idõtartama: 8 félév


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Élelmiszer mérnöki, turizmus és környezetvédelem A képzés idõtartama: - Biotechnikai és ökológiai mérnök 8 félév - Élelmiszerellenõrzés - Élelmiszergyártó mérnöki - Fogyasztó- és környezetvédelem - Mérnöki és Menedzsment a nyilvános táplálkozásban és az agroturizmusban További információk: http://www.uav.ro/ro/facultati/inginerie-alimentara-turism-si-protectia-mediului

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Közgazdaságtudományi A képzés idõtartama: 6 félév

- Kereskedelem, turizmus és szolgáltatások - Számvitel és gazdasági informatika - Pénzügy és bank - Menedzsment További információk: http://www.uav.ro/ro/facultati/stiinte-economice

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Humanista és szociológiai tudományok - Román-angol nyelv és irodalom - Közigazgatás - Újságírás - Pünkösdi teológia tanítás

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.uav.ro/ro/facultati/stiinte-umaniste-si-sociale

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Egzakt tudományok

118

- Informatika - Alkalmazott informatika angol nyelven - Matematika További információk: http://www.uav.ro/ro/facultati/stiinte-exacte

A képzés idõtartama: 6 félév


Oktatási, Pszichológiai és Szociális Támogatói - Szociális asszisztens - Pszichológia - Általános- és óvodai pedagógia - Speciális pszicho pedagógia

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.uav.ro/ro/facultati/stiinte-ale-educatiei-psihologie-si-asistenta-sociala

VÁLASZTHATÓ SZAK

Ortodox Teológia - Ortodox Teológia További információk: http://www.uav.ro/ro/facultati/teologie

Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://uav.ro/ro/academic/admitere-2017/acte-necesare-la-admitere-2018 Helyek száma: http://uav.ro/files/admitere/2018/Locuri%20admitere%20licenta.pdf

119


57.

bákó Vasile Alecsandri Tudományegyetem

Elérhetõség: Bacãu, Calea Mãrãºeºti, nr. 157 +40 234 542 411 Fax: +40 234 545 753 rector@ub.ro http://www.ub.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Mérnöki - Környezetmérnöki: Ipari környezetvédelem, Fenntartható vidékfejlesztési mérnöki - Vegyészmérnöki - Energetika - Élelmiszermérnöki - Számítógépek és információs technológia - Gépészmérnöki - Ipari mérnök: Gépgyártás-technológia, Ipari formatervezés, Minõségmérnöki menedzsment - Mechatronika és robotika - Mérnöki és menedzsment

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://www.ub.ro/inginerie/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Bölcsésztudományi - Nyelv és irodalom: román-angol, angol-francia, francia-román, román-francia, angol-román - Kommunikáció - Alkalmazott idegen nyelvek - Neveléstudomány, pedagógia További információk: http://www.ub.ro/litere/

120

A képzés idõtartama: 6 félév


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Természettudományi - Matematika - Informatika - Biológia - Környezettudomány - Fizika

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.ub.ro/stiinte/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Közgazdaságtudományi - Vállalatvezetés - Számvitel és gazdasági informatika - Marketing

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.ub.ro/fsec/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Mozgástudományi, sport és egészség - Testnevelés és sport - Kinetoterápia és gyógytorna - Pszichológia

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://www.ub.ro/smss/

Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://www.ub.ro/smss/files/facultati/fsmss/admitere/2018/R-05-12._14.0_1149.pdf Helyek száma: http://www.ub.ro/smss/admitere

121


58.

Gyulafehérvár ’1918 december 1’ Tudományegyetem

Elérhetõség: Alba Iulia, Gabriel Bethlen Nr.5 +40 258 806 130; +40 258 806 273 Fax: +4-0258-812630 cond@uab.ro http://www.uab.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Történelem és filológia - Történelem - Román- angol nyelv és irodalom - Fordítás és tolmácsolás - Archeológia (angol nyelven)

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://istoriefilologie.uab.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Közgazdaság- tudományi - Kereskedelem, turizmus és szolgáltatások - Üzleti vezetés - Pénzügy és bank - Számvitel és gazdasági informatika - Marketing - Üzleti vezetés angol nyelven További információk: http://stiinteeconomice.uab.ro/

122

A képzés idõtartama: 6 félév


VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Egzakt- és mérnöki tudományok A képzés idõtartama: Informatika: 6 félév, a többi 8 félév

- Informatika - Föld- és kataszteri mérések - Alkalmazott elektronika - Környezetmérnöki - Informatika angol nyelven További információk: http://stiinteexacte.uab.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Jogi és Társadalomtudományi - Jog - Szociológia - Szociális asszisztens - Közigazgatás - Általános- és az óvodai pedagógia - Testnevelés és sport - Kinetoterápia és gyógytorna - Foglalkozási terápia

A képzés idõtartama: Jog: 8 félév, a többi 6 félév

További információk: http://drept.uab.ro/

VÁLASZTHATÓ SZAKOK

Ortodox Teológia - Lelkipásztori ortodox teológia - Egyházi zene

A képzés idõtartama: Lelkipásztori: 8 félév Egyházi zene: 6 félév

További információk: http://fto.ro/nou/

Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://fto.ro/nou/documente-pentru-inscriere/

Helyek száma: http://admitere.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=7&l=ro

123


59.

CSÍKSZEREDA Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Elérhetõség: Miercurea Ciuc, Szabadság tér 1. szám +40 266 314 657 Fax: +40 266 372 099 csikszereda@sapientia.ro http://csik.sapientia.ro/hu

VÁLASZTHATÓ SZAKOK: - Agrár- és élelmiszeripari gazdaság szak

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://csik.sapientia.ro/hu/szakok-1/agrar-es-elelmiszeripari-gazdasag-szak

- Általános közgazdaság szak

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://csik.sapientia.ro/hu/szakok-1/altalanos-kozgazdasag-szak

- Gazdasági informatika szak

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://csik.sapientia.ro/hu/szakok-1/gazdasagi-informatika-szak

- Könyvelés és gazdálkodási informatika szak

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://csik.sapientia.ro/hu/szakok-1/konyveles-es-gazdalkodasi-informatika-szak

124


VÁLASZTHATÓ SZAKOK: - Marketing szak

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://csik.sapientia.ro/hu/szakok-1/marketing-szak

- Román nyelv és irodalom – angol nyelv és irodalom szak

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://csik.sapientia.ro/hu/szakok-1/roman-nyelv-es-irodalom-angol-nyelves-irodalom-szak

- Világ- és összehasonlító irodalom – angol nyelv és irodalom szak

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://csik.sapientia.ro/hu/szakok-1/vilag-es-osszehasonlito-irodalom-angol-nyelv-es-irodalom-szak

- Élelmiszeripari mérnök szak

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://csik.sapientia.ro/hu/szakok-1/elelmiszeripari-mernok-szak

- Génsebészet szak

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://csik.sapientia.ro/hu/szakok-1/gensebeszet-szak

- Ökológiai mérnöki szak

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://csik.sapientia.ro/hu/szakok-1/okologiai-mernoki-szak

125


VÁLASZTHATÓ SZAKOK: - Turisztikai mérnök-menedzser szak

A képzés idõtartama: 8 félév

További információk: http://csik.sapientia.ro/hu/szakok-1/turisztikai-mernok-menedzser-szak

- Kommunikáció és PR szak

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://csik.sapientia.ro/hu/szakok-1/kommunikacio-es-pr-szak

- Szociológia szak

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://csik.sapientia.ro/hu/szakok-1/szociologia-szak

- Humánerõforrás szak

A képzés idõtartama: 6 félév

További információk: http://csik.sapientia.ro/hu/szakok-1/56209a4798a2c320891016-1

Beiratkozáshoz szükséges iratok: http://csik.sapientia.ro/hu/felveteli-1/szukseges-iratok

Helyek száma: http://csik.sapientia.ro/hu/helyek-szama

126

Egyetemi tájékoztató 2018  

Az Egyetemi Börze Románia nagyobb egyetemeit, azok szakjait és elérhetőségeit tartalmazza. Linkek segítségével az érdeklődők eljutnak az egy...

Egyetemi tájékoztató 2018  

Az Egyetemi Börze Románia nagyobb egyetemeit, azok szakjait és elérhetőségeit tartalmazza. Linkek segítségével az érdeklődők eljutnak az egy...

Advertisement