Page 1


Templom-tekercs (11Q19), 19–21. hasáb Qumrán, 11. barlang I. e. 1. század vége – i. sz. 1. század eleje Héber nyelvű; tinta és pergamen, 18 × 40 cm © Jeruzsálemi Izrael Múzeum

Azelsőnéhányholt-tengeritekercset1947-benbeduinoktaláltákmegegybarlangban,a Holt-tengerészaknyugatipartján,KhirbetQumránközelében.Apergamentöredékekenrészben olyanszövegekolvashatók,amelyekelfogadjákajudaizmusfővallásiirányzatait,részbenpedig éppenhogytanúbizonyságottesznekolyanirányzatoklétezésérőlis,amelyeklényegeseneltérnek akorvallásiközfelfogásától.Azún.Templom-tekercsakétezerévesholt-tengeritekercsekközül azegyikleghosszabbdokumentum.Szerzőjevalószínűlegegypapvolt,akirészletesenleírta, hogya„helytelenül”felépítettmásodikSzentélyésazottfolyótisztátalannaktartottszertartások helyett, milyennek kellene lennie az ideális Szentélynek és a szertartásoknak.


Szentföld öröksége - kiállítás kísérő  
Szentföld öröksége - kiállítás kísérő