Szentendre és Vidéke 2024/5. lapszám

Page 1

XXXVIII. évfolyam 5. lapszám 2024. május 29. TÉMA: VÁLASZTÁS Választások 2024 4 A szavazás közös felelősségünk 5 Interjú dr. Filó Andrással  6 Interjú Fülöp Zsolttal 7 Interjú Petricskó Zoltánnal 8 Képviselőjelöltek bemutatkozása 9 A képviselők munkája 22 Nemzetiségi önkormányzati választások 23 Fejlesztések Szentendrén 28 Bükkös-patak takarítás 30 Patakparti placc az Angyalos villában 31 A fény ünnepe 2024-ben 32 Szaunamester Világbajnokság Szentendrén 33 www.szevi.hu Választás

Gyűjtemény

Béla: Szobabelső, 1910, olaj, karton, 71x50 cm, Kovács Gábor

Czóbel

Kedves Olvasó!

Alig emlékszem már azokra az időkre, amikor egy választásra nem úgy tekintettünk, mint egy potenciálisan sorsfordító eseményre, hanem annak láttuk, ami: fair megmérettetés mindegyik fél számára ugyanolyan feltételekkel. Ahol a kampány nem a másik lejáratásáról, hanem a saját elképzelések ismertetéséről szól. Bárki is nyer, az jó a közösségnek, hiszen egyértelmű, hogy mindenki a közért dolgozik. Nem fontos, hogy ki milyen párthoz kötődik, mert a politizálás világnézeti kérdés, és nincs közvetlen hatása a mindennapokra. Egy jól működő demokráciában még ma is így kellene lennie: a polgárok – akik egy egységet képviselnek – szavazással eldöntik, hogy a sok alkalmas jelölt közül kit tartanak a legmegfelelőbbnek a vezetésre. Nagyon hiányolom ezt a mai Magyarországon. A társadalom minimum két részre szakadt már hosszú évekkel ezelőtt, családok, barátságok mentek tönkre a különböző politikai hitvallások mentén. Az emberek bár egy országban, de párhuzamos valóságokban élnek, mindenki meggyőződve arról, hogy csak az ő igazsága a valódi. A választások nem egy közösség döntéséről, hanem arról szólnak, hogy melyik „politikai család” tud több szavazót mozgósítani. Megszűnt az egység, a szavazók már nem kívülről tekintenek rá a politikára, hanem benne élnek, az ellenségeskedés átmosta a mindennapjaikat. Nincs ez így jól, főleg nem helyi szinten. Kívánom magunknak, a demokrácia tovább erősödjön Szentendrén, hogy a különböző vélemények kulturált közéleti vitában legyenek megismerhetők, és ellenségeskedés nélkül tehessünk közösen a városunkért.

SZENTENDRE ÉS VIDÉKE KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP

Alapítva: 1899. | Újraalapítva: 1987. szevi@szentendre.hu | +36 20/449 0806

Megjelent 3000 példányszámban

Kiadó: Szentendrei Kulturális Központ NKft. Felelős kiadó: Lakatos Judit ügyvezető

Főszerkesztő: Herczku Nóra

Szerkesztőségi titkár: Molnár Andrea

Munkatársak: Csupor Réka, Gergály Judit, Gergi Erna, Kuklai Katalin, dr. Török Katalin

Fotó: Trenka Attila, Bellai László, Isza Ferenc

Címlapon: Választás

Címlapfotó: Isza Ferenc

Tördelő: Kovencz Péter

Szerkesztőség: Szentendre, Dumtsa Jenő utca 22. telefon: +36 20/449 0806

e-mail: szevi@szentendre.hu

Hirdetések felvétele: telefonon: +36 20/478 3821

személyesen: csütörtökönként 9 és 13 óra között e-mailen: hirdetes.kult@szentendre.hu

Nyomda: Virtuóz Kiadó és Nyomdaipari Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 267. 5/1.

felelős vezető: Tolonics Gergely Index: PFH/88/1987 ISSN 0239-068X

„A

magyar ember szereti keresni az igazságot. De nem szereti megtalálni. És ha mégis megtalálja, mindjárt beleun…” (Mikszáth Kálmán: Új Zrínyiász)

2024.
főSZeRkeSZTőI LeVÉL 3
június

Választások 2024

2024. június 9-én tartjuk a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint az  e urópai Parlament magyarországi képviselőinek választását. 6 órától 19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, amelynek névjegyzékében szerepel a választó.

A szavazókör pontos címét a postán megküldött választási értesítő tartalmazza. A szavazóhelyiségben az szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát. Szavazni csak érvényes igazolvánnyal és lakcímkártyával lehet. Erre alkalmasak a magyar vagy más uniós tagállami hatóságok által kiállított érvényes igazolványok (útlevél, személyazonosító igazolvány, vezetői engedély). A választópolgár személyazonossága igazolása után megkapja a lebélyegzett szavazólapokat, melyek átvételét a névjegyzék aláírásával igazolja.

A szentendrei szavazókörökről a városi honlapon találhatók információk: https://szentendre.hu/ valasztasi-informaciok/2024-evi-altalanos-valasztasok/ valasztopolgaroknak. figyelem! ellenőrizzük időben okmányaink érvényességét! A lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, őket a szavazatszámláló bizottság köteles elutasítani. Fontos, hogy a választópolgárok a szavazás előtti napokban vizsgálják meg okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről. Új személyi igazolványt legkésőbb május 31-ig lehet igényelni, hogy az biztosan elkészüljön a választás előtt. Útlevél igénylése esetében – magasabb illeték befizetésével – lehetőség van sürgősségi vagy azonnali okmányigénylésre is.

A legtöbb kormányablak a választás hétvégéjén, június 8-án, szombaton és 9-én, vasárnap – kizárólag a választásokkal kap -

csolatos ügyintézéshez – nyitva tart, hogy azok, akiknek a voksolás napján nincs semmilyen személyazonosításra alkalmas érvényes igazolványuk, ideiglenes személyi igazolványt igényelhessenek, amivel szintén lehet szavazni.

Rontott szavazólapok

Ha a választópolgár a szavazólap urnába dobása előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, egy külön e célra szolgáló borítékba helyezi, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki. Egy választópolgár rontás miatt szavazólapfajtánként csak egyszer kérhet új szavazólapot. Ha a választópolgár a szavazatát bedobta az urnába, már nem kérhet cserét.

Szavazólapok színes keretekkel

A választásokon a szavazólapokat színes kerettel különböztetik meg. Az európai parlamenti szavazólap kerete kék, a polgármesteri szavazólap kerete sárga. Az egyéni képviselői (egyéni listás és egyéni választókerületi) szavazólap nem kap külön keretet, a lap egyszínű fehér. A nemzetiségi szavazólap zöld színű (ilyet csak azok a választók kapnak, akik a határidőig kérték felvételüket a nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe). figyelem! A zöld, nemzetiségi szavazólapot a zöld borítékba kell helyezni és le kell ragasztani, különben a szavazat érvénytelen.

A választással kapcsolatos valamennyi információ megtalálható a www.valasztas.hu honlapon.

A választással kapcsolatos helyi információk a város hivatalos honlapjának Választási információk menüpontjában olvashatók (https://szentendre.hu/valasztasi-informaciok/).

Mozgóurna igénylése

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben a szavazás napján, mozgóurnát kérhet. A kérelem elektronikus úton, illetve személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján és postai úton is benyújtható. Elektronikus úton – elektronikus azonosítással vagy elektronikus azonosítás nélkül – a www.valasztas. hu honlapon, személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján bármely helyi választási irodában benyújtható a kérelem. A személyesen megjelenő kérelmező szóban, a kézbesítési meghatalmazott a kérelmező által kitöltött nyomtatvány leadásával terjesztheti elő a kérelmet.

Annak érdekében, hogy a mozgóurnát igénylő választópolgárt könnyebben megtalálják a szavazatszámláló bizottság tagjai, további információk adhatók meg (pl. lépcsőház, kapucsengő vagy kórházi részleg, osztály, kórterem).

figyelem! Ha valaki olyan címre kér mozgóurnát, amely nem abban a szavazókörben található, amelynek névjegyzékében szerepel (lakcím vagy átjelentkezés alapján), akkor a mozgóurna iránti kérelmet egyben átjelentkezési vagy az átjelentkezést módosító kérelemnek is kell tekinteni. Ha a választópolgár átjelentkezése kifejezett átjelentkezési kérelem benyújtása nélkül, mozgóurna iránti kérelemmel történt, a mozgóurna iránti igény visszavonása esetén úgy kell tekinteni, hogy a választópolgár nem kíván átjelentkezéssel szavazni, ezért a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe kerül vissza. A választópolgár ettől eltérő nyilatkozatot is tehet a mozgóurnaigény visszavonásakor, amivel továbbra is fenntarthatja az átjelentkezését.

4 TÉMA      2024. június

A szavazás közös felelősségünk

Szentendrén az önkormányzati választásokon a szavazási részvétel legtöbbször kevéssel az országos átlag alatt volt. Kétszer volt csupán nagyobb városunkban a voksolási kedv, mint a magyar átlag: 1994-ben több mint öt százalékkal, amikor Kállay Pétert tették meg polgármesternek, és a legutóbbi, 2019-es voksoláskor, amikor Fülöp Zsolt és a TESZ csapata nyerte el a szentendreiek bizalmát. Vajon most milyen a választási kedv, hányan fognak június 9-én az urnák elé járulni? A városban járva, találomra szólítottunk meg járókelőket, hogy elmennek-e szavazni június 9-én.

Szalayné Berta Zita

Tudatos család vagyunk, mindenképpen elmegyünk szavazni. A férjem Svájcban dolgozik, de a választás kedvéért hazajön. Csak így tudunk tenni azért, hogy Szentendre olyan város legyen, amilyennek szeretnénk.

Dr. Kirinóné Rajna Zsuzsanna Fontos Szentendrének, hogy mindenki elmenjen szavazni. 1986 óta élek itt, imádom ezt várost, és fontos, hogy olyan legyen a vezetés, ami Szentendre értékeit megbecsüli és tovább emeli, és a jövőben még szebbé és hangulatosabbá teszi.

Péter Márta és Kovacsics Erika Egy jó polgármester cselekvőképes, hallgassa meg az embereket, és utána történjen is valami. Nem is kérdés, hogy elmegyünk-e szavazni, ilyen polgármestert szeretnénk Szentendre élére.

Szalai Gyöngyi és Hörömpő András Közös felelősségünk, hogy elmenjünk szavazni, hiszen mi tudunk azért tenni, hogy a gyerekeink egy szerethető, élhető Szentendrén nőjenek fel.

Gergály Judith Fotók: Trenka Attila

A választási részvétel alakulása Szentendrén és az országban

(1.)

(2.)

(1.)

(2.)

Szentendre (2006-tól) / Pest megye Országos

Szentendre (2006-tól) / Pest megye Országos

Szentendrei jelöltek, akikre szavazhatunk

Szentendrén három polgármesterjelöltet és mind a tíz egyéni választókerületben három-három képviselőjelöltet vettek nyilvántartásba. A következő oldalakon bemutatjuk őket a választási bizottság által kisorsolt sorrendben, ahogy majd a szavazólapokon is szerepelnek.

A polgármesterjelölteket lapunk személyes interjúra és fotózásra hívta, amit dr. filó András és fülöp Zsolt elfogadott, Petricskó Zoltán nem élt a lehetőséggel, ő írásban küldte meg a válaszait.

A harminc képviselőjelölttől írásban kértünk bemutatkozást azonos terjedelemben, a részükre feltett három azonos kérdés alapján. Heten nem reagáltak a felkérésre. A beérkezett huszonhárom választ választókerületenkénti bontásban közöljük.

2024. június      VÁROS 5
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 1990
1990
1994199820022006201020142019
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 1990
1990
1994199820022006201020142019

Dr. Filó András (Mi Hazánk Mozgalom)

Dr.  f iló András hatodik alkalommal indul polgármesterjelöltként. A szentendrei politikai életben 1990 óta vesz részt, legnagyobb büszkesége a turulszobor felállítása, legfőbb célja pedig a lakóparkok építésének leállítása.

– Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen politikai múlttal rendelkezik városunkban?

– Születésem óta itt élek Szentendrén, a nagyszüleim a második világháború után költöztek Lászlótelepre. Itt jártam bölcsődébe, óvodába, általános iskolába. Hat egyetemi diplomám van, mérnöki, jogi és gazdasági területeken. Feleségem, Stefanovics Katalin szintén régi szentendrei család sarja. A belvárosban lakunk, egy saját magam által tervezett házban, előtte hét évig Izbégen, korábban pedig Pannóniatelepen éltem. Két gyermekem és két unokám van.

Politikai karrierem 1988-ban a Független Kisgazdapártban indult, amelynek alapító tagja voltam, majd 2009-ig a szentendrei szervezetének elnöke. 2006-ban részt vettem alapító elnökként a Szentendrei Nemzeti Konzervatív Kör megalapításában, 2007-ben pedig beléptem a Magyar Gárdába. A Kisgazdapárt megszűnése után Vona Gábor felkért, hogy szervezzem meg a Jobbik szentendrei szervezetét. 2010-ben már az ő színeikben indultam országgyűlésiképviselő-jelöltként, ám 2012-ben kizártak a pártból. Ezután függetlenként politizáltam. 2022-ben csatlakoztam a Mi Hazánk Mozgalomhoz, mivel egyedül ők vállalták fel, hogy megvédik az embereket a covidoltástól. 2023 óta én vagyok a helyi szervezet elnöke, most pedig polgármesterjelöltje. A szentendrei

képviselő-testületbe 1997-ben kerültem be Pismányt képviselve, majd 1998-ban a jobboldal közös polgármesterjelöltjeként indultam. 2006-ban a MIÉP-Jobbik, a Harmadik út a kisgazdákkal jelöltjeként mérettem meg magam, 2010-ben a Jobbik, 2014-ben független, 2019-ben pedig a Szentendrei Nemzeti Konzervatív Kör jelöltje voltam.

– Az eddigi szentendrei közéleti tevékenysége során mi az az eredmény vagy tett, amire leginkább büszke?

– A legnagyobb büszkeségem, hogy sikerült turulszobrot állítanunk Szentendrén. Éveket kellett küzdenünk érte, végül 2016-ban, a pozsonyi csata évfordulóján avattuk fel. A másik, hogy sikerült a városban egy amatőr futballklubot létrehoznunk, amivel megmentettük a labdarúgást Szentendrén.

– Polgármesteri programjának mik a főbb pontjai? Milyen fejlesztési célokat tart fontosnak, és milyen forrásokból valósítaná meg?

– Szentendre túlzsúfolt, az építési vállalkozók egy telken egy helyett négy-öt lakást is építenek. Legfontosabb célom a társasházi építkezések megállítása a belvárosban. Az egyes városrészekben alközpontokat hoznék létre, az orvosi rendelőt kijjebb költöztetném, olyan helyre, ahol parkolni is lehet a közelben. Nagy álmom egy térségi kiskórház létrehozása is. A Szentendrét elkerülő utat meg kell építeni,

ehhez állami forrást vennék igénybe. Sok befolyásos ember él a térségben, politikusok, tudósok, közéleti, állami, kormányzati és művészeti kitüntetett személyiségek. Őket szólítanám meg, hogy segítsenek lobbizni. Fontos számomra a Duna vízi életének felvirágoztatása is.

– Mi a víziója, milyen város legyen Szentendréből hosszú távon?

– Korszerű, kertvárosi külső része és élhető belvárosa lesz. Egyensúly lesz a turisták és a lakók között. Pezsgő, a helyieket is megmozgató kulturális élet lesz, és szintén pezsgő vízi élet. Szeretném, ha esténként is lennének olyan programok, amelyeket a helyieknek is érdemes meglátogatni. Megszűnik az ellenségeskedés, a régi barátok közé nem áll többé a politika.

– Ön szerint mi a tétje és mi a jelentősége az önkormányzati választásokkal egy napon tartott európai parlamenti választásoknak? Lehet-e mindez hatással Szentendrére?

– Fontosnak tartom, hogy Ursula von der Leyen (az Európai Bizottság elnöke, német kereszténydemokrata politikus – a szerk.) ne kaphasson többé mandátumot. Bízom benne, hogy a mostani európai parlamenti választásokon a keresztény-konzervatív erők kerülnek többségbe, akik megállítják majd a liberális genderpropagandát. Jót tenne Magyarországnak, ha az uniós forrásokért nem kellene könyörögni, illetve, ha csatlakoznánk az Európai Ügyészséghez.

6 TÉMA      2024. június

Fülöp Zsolt (TESZ – Társaság az Élhető Szentendréért)

A jelenlegi polgármester 1994 óta dolgozik Szentendréért, huszonöt évig képviselőként, öt éve pedig polgármesterként. Büszke a fejlesztésekre, a demokratikus vívmányokra.  fő célja Szentendrét megőrizni élhető kisvárosnak, az infrastruktúra és intézményi fejlesztések felgyorsításával.

– Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen politikai múlttal rendelkezik városunkban?

– Családommal és gyermekeimmel évtizedek óta élek Szentendrén, a város az identitásom meghatározó része. 1994 óta hat ciklusban képviselőként, az utóbbi négy évben pedig polgármesterként dolgozhattam a városért. Fiatal felnőtt koromban, a rendszerváltás idején léptem be a Magyar Demokrata Fórumba, és részt vettem a szentendrei szervezet megalapításában. Más pártnak azóta sem voltam tagja és nem is leszek, 2006 óta függetlenként tevékenykedem. A hosszú évek alatt megtanultam, nem az számít, hogy ki honnan jön, hanem az, hogy mit gondol egy adott problémáról.

– Az eddigi szentendrei közéleti tevékenysége során mi az az eredmény vagy tett, amire leginkább büszke?

– A képviselőként elért eredmények közül azt emelném ki, amikor a 90-es években sikerült megakadályoznom a Lázár cár tér beépítését. Polgármesterként büszke vagyok arra, hogy a koronavírusjárvány, az energiaválság és a csökkenő állami támogatások ellenére 2019 óta 3,5 milliárd forintnyi fejlesztés történt Szentendrén, amelynek 38 százalékát finanszírozta az önkormányzat. Sikerült elérnünk a népességszám növekedésének megállítását, annak ellenére, hogy az önkormányzatok mozgástere e téren folyamatosan sérült. Bevezettük a városrészi és az ifjúsági költségvetést, további adókedvezménynyel támogattuk az 1+1-es programokat, ezzel is erősítve a részvételi demokráciát. Megoldottunk néhány régi, az előző városvezetés idején ismert problémát, például a Vasvári óvoda tetőjének azbesztmentesítését, illetve megkezdtük a belvárosi csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztását. Kiemelhetőek az önkormányzati működés átláthatósága terén elért eredményeink, korrupciós vád minket nem érhet, a közpénzt a városra költjük el. Komoly eredményeket értünk el a sokszínű tájékoztatás terén is, hiteles információkat nyújtunk a lakosságnak. A Szentendre és Vidéke szerkesztősége közszolgálati szellemben, az önkormányzattól függet-

lenül működik. Magyarországon szokatlan, hogy több lapszámon át egyetlen kép sem jelenik meg a városvezetésről, én azonban büszke vagyok erre. Legújabb tájékoztatási csatornánk, a mobilapplikáció országos szakmai elismerést kapott, jó szívvel ajánlom mindenki figyelmébe. – Polgármesteri programjának mik a főbb pontjai? Milyen fejlesztési célokat tart fontosnak, és milyen forrásokból válósítanák meg?

szal és Pomázzal, nem terjeszkedik a természet rovására. Megújulnak és újra megtelnek élettel kulturális örökségeink, a Templomdomb és a Kereskedőház. Sok zöldfelület, gyermekhangtól hangos játszótér, élénk vízisport és vízi élet a Dunán, amelyet a napi közlekedésre is használhatunk. A modernizált, gyors HÉV a skanzenig közlekedik, négy szentendrei állomással. Az adóbevételeket nem vonja el a kormány, nem a kormányhivatalokban,

– A város értékeire, adottságaira támaszkodva javítani szeretnénk Szentendre élhetőségén, az itt élők életminőségén. Ebbe beletartozik az is, hogy olyan ügyekben is aktív legyen az önkormányzat, ahol neki nem is osztottak lapot. Ilyen a már kritikus közlekedési helyzet, a 11-es út és a HÉV felújítása. Vagy teljesen más ügy, a főtéri Kereskedőház, a Templomdomb és a Duna korzó megújulása. Ezekért közös lobbizást kezdeményezünk. A fő cél az, hogy megőrizzük Szentendrét élhető kisvárosnak úgy, hogy ugyanakkor az infrastruktúra- és az intézményi fejlesztéseket felgyorsítsuk. – Mi a víziója, milyen város legyen Szentendréből hosszú távon?

– Az a Szentendre, amit én elképzelek, nem ér össze Budapesttel, Budakalás-

hanem helyben dől el, mi és hogyan épüljön meg a városban. – Ön szerint mi a tétje és mi a jelentősége az önkormányzati választásokkal egy napon tartott európai parlamenti választásoknak? Lehet-e mindez hatással Szentendrére?

– Fontos számomra a szabadság és az önkormányzatiság eszméje. Szentendre ezer szállal kötődik a kulturális sokszínűséget, a nyitottságot értéknek tekintő európaisághoz. Míg keleten diktátorok irányítanak, a nyugati demokráciák hagyománya a közös gondolkodás. Minden magyar településnek, városunknak is elemi érdeke, hogy az uniós források közvetlenebb formában jussanak el a településekre.

2024. június      TÉMA 7

Petricskó Zoltán (Fidesz-KDNP, Összeköt Egyesület)

Harminc éve él Szentendrén, az előző önkormányzati ciklusban alpolgármesterként tevékenykedett. Leginkább arra büszke, hogy támogatja az elesetteket, fő célja egy elkerülőút építése.

Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen politikai múlttal rendelkezik városunkban?

Harminc éve élek itt. Előbb voltam szentendrei, mint fideszes politikus, a helyi kérdésekben mindig Szentendre jár elöl, a konzervatív közösség tagjaként pedig megkérdőjelezhetetlen számomra, hogy

Az eddigi szentendrei közéleti tevékenysége során mi az az eredmény vagy tett, amire leginkább büszke?

Régóta foglalkozom a szociális ellátási rendszer biztonságos és méltó működésével. Feleségemmel közösen húsz éve segítjük az elesetteket. Azt hiszem, nincs olyan szeglete a városnak, ahol ne ismer-

a lokálpatrióta lelkületem diktálja a szabályokat városi kérdésekben. Mindig érdekelt a helyi közélet, belvárosi képviselőként és a 2014-2019-es ciklusban alpolgármesterként is volt lehetőségem a városban élőket és Szentendre ügyét szolgálni. Úgy gondolom, felívelő szakaszként tekinthetünk arra az időszakra, hiszen sokat dolgoztunk azért, hogy megalapozzuk Szentendre gazdasági-, kulturális- és társadalmi fellendülését. Ha megtisztelnek bizalmukkal a szentendreiek, az első feladataink között szerepel majd, hogy újra konstruktív együttműködést teremtsünk.

ném az ott élők problémáit, nagyon sokat mozgok közöttük. A konzervatív közösség vezetőjeként sok energiát adok és kapok, ez az otthonom – a szó legnemesebb értelmében.

Polgármesteri programjának mik a főbb pontjai? Milyen fejlesztési célokat tart fontosnak, és milyen forrásokból valósítaná meg?

Egy átfogó programmal indultunk neki az önkormányzati választásnak. Hiszem és tudom, van mód arra, hogy Szentendre újra felemelkedjen. A Sikeres Szentendre program több pontból áll, amelyek mindegyike megteremti a gazdasági, kulturális- és tár-

sadalmi téren szükséges szinergiákat. Konkrét elképzelésem a magas közúti forgalmi terhelés megoldása egy elterelő útszakasz megépítésével, aminek a forráslehetőségeit már egyeztettük a szakminisztériumokkal, és amiben Vitályos Eszter, a térség országgyűlési képviselője a partnerem. Jók a kilátások. Aki nem tudja, annak a kedvéért mondom, ez nem úgy működik, hogy egy zsák pénz van a polcon, ráírva, hogy „Szentendre”. A forrás eléréséhez tudnunk kell, mit akarunk, és a konkrét, előkészített projekttervvel kell a forrást megtalálnunk. E téren súlyosan lemaradtunk, és céltalanul sodródik ma a város. Említhetném a főtéri Kereskedőház ügyét, ahol vissza kellett fizetnie pénzeket a városnak.

Mi a víziója, milyen város legyen Szentendréből hosszú távon?

Rövid és hosszabb távú célokra bontva kell megvalósítani a Sikeres Szentendre programot. Erre készülünk. Egy rendezett, kulturálisan magas minőséget képviselő, sikeres és jól működő várost látok magam előtt. Friss gondolkodású, az értékmentés és értékteremtés területén jó együttműködéseket kötő és kereső várost. A helyi közösség számára pedig békés és virágzó település képét.

Ön szerint mi a tétje és mi a jelentősége az önkormányzati választásokkal egy napon tartott európai parlamenti választásoknak? Lehet-e mindez hatással Szentendrére?

Mindenképpen, hiszen Szentendre nem csak Magyarország egyik legjobb adottságú települése, de egyúttal Európa egyik városa is. Az európai fősodor ma elképzelhetetlen veszélyek felé vezetné Európát, ha nem változik meg a főbb kérdésekben az irány. Nem szeretnék sokat ismételgetett szlogenekben beszélni, de a háború vagy a migráció kérdése nem játék. Gyermekeink és a mi életünkben is valós társadalmi kataklizmák bontakozhatnak ki, ha ezekre a kérdésekre nem megfelelő válaszokat ad Európa. Ezért a tét soha nem látott nagyságú.

8 VÁROS      2024. június

1. számú egyéni választókerület • Belváros

1. PÁL GÁBOR • Társaság az Élhető Szentendréért (TESZ)

2. WESZELITS ANDRÁS • Összeköt Egyesület - FIDESZ-KDNP

3. DR. FILÓ ANDRÁS • Mi Hazánk - Szentendrei Nemzeti-Konzervatív Kör

1. PÁL GÁBOR • Társaság az Élhető Szentendréért (TESZ)

Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen képviselői múlttal rendelkezik városunkban?

– Feleségemmel és öt gyermekünkkel régóta Szentendre belvárosában élünk. Egyetemi tanulmányaimat követően újságíróként dolgoztam a Magyar Nemzetnél, a 2019-es képviselői megválasztásom óta pedig minden energiámmal Szentendrére és helyi közösségére fókuszálok. A belvárosiak megtapasztalhatták, akik megkeresnek, tudják, mindig elérhető vagyok, és minden ügyben igyekszem gyorsan és hatékonyan eljárni. Soha nem néztem, hogy az engem a város ügyeivel megkereső polgároknak milyen a politikai szimpátiája, akinek csak tudtam, igyekeztem segíteni, és minden olyan lakossági javaslat megvalósulásáért küzdeni fogok továbbra is, amely kivitelezhető és Szentendrét élhetőbb, jobb hellyé teszi.

Miért szeretne képviselő lenni, mik a motivációi? – Pozitívumnak tartom, hogy sikerült megállítani a város túlnépesedési folyamatát. Ezt meg kell őriznünk! Ebben a ciklusban már csak olyan lakópark-beruházások folytatódtak, amelyek előtt a korábbi városvezetés nyitott utat. A mostani építésügyi törvényi szabályoknak és a kormány fennhatósága alá vont építéshatóságnak köszönhetően azonban egy-egy ingatlanon belül elszaporodtak a társasházépítések. Célom, hogy ezen is változtassunk,

és továbbra se épülhessenek városunkban lakóparkok. Mindez nem tetszik persze az ingatlanberuházó lobbinak és a vele szövetséges Fidesznek, amely a mostani ciklusban is többször kezdeményezte külterületi területek belterületbe vonását – sikertelenül. Megválasztása esetén milyen tervei vannak a választókörzetében?

– Mára a belváros legégetőbb gondjává a parkolási, forgalmi helyzet vált. A helyi civilekből álló Tábla-csoport – aminek munkájában részt vettem – javaslatait figyelembe véve már májusban leszerelhető lesz a belvárosban több nehezen értelmezhető és a városképet elcsúfító tábla. Ez az első lépés is nagy lépés, de az igazi megoldást a belváros közlekedésének átfogó felülvizsgálata fogja jelenteni. Továbbra is szorgalmazni fogom a macskaköves utcák felújítását, új járdák építését, a közvilágítás és a zöldterületeink fejlesztését, valamint óvárosunk épített örökségének megóvását.

2 . WESZELITS ANDRÁS • Összeköt Egyesület – FIDESZ-KDNP

Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen képviselői múlttal rendelkezik városunkban?

– Tervező-grafikus, fotográfus, amatőr helytörténész, lokálpatrióta vagyok. Hatvan éve élek Szentendrén, édesanyám tősgyökeres szentendrei családból származik. 28 éve dolgozom vállalkozóként a belvárosban. Szentendrét ismerem és tisztelem – érzem a lüktetését, szimbiózisban élek vele. Többéves tapasztalattal rendelkezem az önkormányzati munkában, 2006 és 2010 között Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata képviselője voltam, illetve két cikluson át a városi képviselőtestület mellett működő Informatikai Munkacsoport vezetőjeként segítettem a testület munkáját. Továbbá, tagja voltam a dr. Dietz Ferenc volt polgármester által létrehozott Dumtsa Jenő Városfejlesztő Egyesületnek, amelyben az egész várost érintő közép- és hosszú távú fejlesztési tervek megvalósításáért dolgoztam.

Miért szeretne képviselő lenni, mik a motivációi?

– Az elmúlt hat évtizedes folyamatos és aktív jelenlétem Szentendre mindennapjaiban, közéleti aktív szerepvállalásaim, mély ismeretekkel ruháztak fel az itt élők igényeit és problémáit illetően. A mögöttem álló hat évtized ugyanakkor mára elég éretté és megfontolttá is tett ahhoz, hogy megválasztásom ese -

tén megfelelő módon tudjam majd képviselni a belváros lakóinak és közösségeinek az érdekét.

Megválasztása esetén milyen tervei vannak a választókörzetében?

– Napi szintem szembesülök a belváros közlekedési, parkolási problémáival, ezek felülvizsgálata, racionalizálása szükséges, különös figyelemmel az iskolák környékén a gyermekek biztonsága érdekében. A belvárost ismét vonzóvá kell tenni a szentendreiek és az idelátogatók számára, a turizmust fellendíteni a helyi vállalkozások bevonásával. Szép, virágokkal teli utcák, parkok, az önkormányzati épületek állagmegóvása, a Templomdomb és a Kereskedőház teljes megújítása kormányzati segítséggel, a Papsziget – Derecskén az utak és a folyópart állapotának rendezése és a közterületek rendszeres takarítása is szerepel képviselői programomban. Egy rendezett, tiszta, virágos és élhető belváros kialakítása a célom.

2024. június     VÁLASZTÁS 9

2. számú egyéni választókerület • Belváros

1. BODA ANNA • Összeköt Egyesület – FIDESZ-KDNP

2. PÁL BÉLA • Mi Hazánk – Szentendrei Nemzeti-Konzervatív Kör

3. MAGYAR JUDIT • Társaság az Élhető Szentendréért (TESZ)

1 . BODA ANNA • Összeköt Egyesület – FIDESZ-KDNP

Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen képviselői múlttal rendelkezik városunkban?

– Szentendréhez anyai nagymamám és a dalmát őseink révén kapcsolódom. A városban ismert Valentin család tagja vagyok. 2014-2019 között a 2.sz. körzet képviseletét láttam el, majd listáról bekerülve a Fidesz frakcióban folytattam a munkámat.

Miért szeretne képviselő lenni, mik a motivációi?

– Az eredményes és sikeres együttműködés híve vagyok, a tíz év alatt megszerzett tapasztalataimat jól kamatoztathatom egy jól működő, összetartó csapattal, közösséggel.

Megválasztása esetén milyen tervei vannak a választókörzetében?

– Gátat szabunk a száguldozásnak Pannóniatelepen, felülvizsgáljuk a közlekedési rendet.

– Legfontosabb feladat, hogy elérjük a HÉV felújítását a kormánynál, amelyre már kész tervek vannak.

– Virágossá, rendezetté és tisztává tesszük az utcákat és közterületeinket.

– A vízelvezető árkok lefedésére programot dolgozunk ki.

– A 11-es út felújítása során a zajt okozó átmenő sín felszedése.

– Elérjük, hogy a Rózsa utcánál új balra kanyarodó sáv épüljön ki.

– A Telep utcánál biztonságos gyalogátkelőhely kiépítése.

– Felújítjuk a buszvárókat és parkjainkat, új játszóeszközöket helyezünk el a ját szótereken.

– Részt veszünk a volt szovjet laktanya helyén történő gazdasági fejlesztés kidolgozásában.

A 2. sz. körzetben végzett munkáim közül (utak, járdák, lépcsők, világítás, zsilip, buszvárók).

A legbüszkébb 2 dologra vagyok: 1. A Pannónia-park kialakítására, ami Pirk Ambrus eredeti terveit véve alapul jött létre, padokkal, asztallal, sok zöld növénnyel. Ezen a helyen egy illegális hulladéklerakó működött, ma pihenőpark.

2. Fontosnak tartottam, hogy virágok köszöntsék a hazaérkezőket, átutazókat, ezért sok száz tulipán, majd egynyári növény került kiültetésre a 11-es út mentén. A villanyoszlopokon és a virágtartókban futómuskátlik és színes virágok kiültetése volt a legszebb feladat.

3. MAGYAR JUDIT • Társaság az Élhető Szentendréért (TESZ)

Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen képviselői múlttal rendelkezik városunkban?

– N1992 óta élek Szentendrén. 2002-óta vagyok képviselő, 2019 óta egyéni képviselő. Közgazdász végzettségemből fakadóan főleg a gazdasági területek állnak hozzám közel, de voltam tagja oktatási, kulturális és városfejlesztési ügyekkel foglalkozó bizottságnak is. Elmondhatom, hogy a képviselői munka minden csínját-bínját ismerem.

Miért szeretne képviselő lenni, mik a motivációi?

– Közösségi szellemű ember vagyok, aki szeret másokért tenni. Ez nélkülözhetetlen a képviselői munkához. Akkora tapasztalatot, kapcsolati tőkét halmoztam fel az elmúlt 22 évben, amit szeretnék továbbra is a város, a szűkebb lakóközösségem javára használni. Megválasztása esetén milyen tervei vannak a választókörzetében?

– Talán a legnagyobb problémát az utak-járdák állapota okozza. A következő ciklusban forrást kell találni ezek megújítására, ahogyan a 2009-ben épített nyílt csapadékvíz-elvezető árkok befedésére is.

Néhány utcában nem kielégítő a közvilágítás, ami a közbiztonság minőségét veszélyezteti. Ma már modern, napelemmel működő lámpák segítségével tehetünk ez ellen.

A választókerületben egy játszótér található. Szívügyem annak rendben léte. A pár éve ide költözött fiatal lakosság számára azonban új játszótér kialakítása szükséges.

A lakókat a fejlesztésekbe leginkább bevonó Városrészi Költségvetés programot minden erőmmel támogatom a jövőben is. Remélem, hogy az eredeti elképzelést – miszerint a városrészben „megtermelődött” építményadó teljes összegét visszafordítjuk az adott városrészre – hamarosan el tudjuk érni. Fontosnak tartom, hogy a megoldandó feladatokon túl közös városrészi jövőképünk is legyen. Hiszen nem mindegy, milyen környezetben élünk, és mit hagyunk magunk után. Ehhez elengedhetetlen az itt élők véleménye, amit számos formában elmondhatnak nekem.

Bízom benne, hogy az elmúlt években bizonyítottam alkalmasságom erre a feladatra, és a Pannóniatelep választókerületben élők ismét nekem szavaznak bizalmat.

10 VÁLASZTÁS      2024. június

3.

számú egyéni választókerület • Rózsakert, Vasúti villasor és környéke

1. BÍRÓ BARNA • Társaság az Élhető Szentendréért (TESZ)

2. HORVÁTH TAMÁS • Mi Hazánk – Szentendrei Nemzeti-Konzervatív Kör

3. KUN CSABA • Összeköt Egyesület – FIDESZ-KDNP

1. BÍRÓ BARNA • Társaság az Élhető Szentendréért (TESZ)

Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen képviselői múlttal rendelkezik városunkban?

– Sok szentendreihez hasonlóan én sem a városban láttam meg a napvilágot, de Szentendre kulturális, építészeti és természeti értékei viszont rabul ejtettek, ez a fajta rajongásom szüntelen. A város politikai életében újnak számítok, hisz nem voltam még képviselő. Mindig is érdeklődtem viszont a közügyek iránt, ezért is szerveztem „Közös dolgaink” címmel közéleti fórumsorozatot a városban, illetve vettem részt különböző városszépítő, civil programokon.

Miért szeretne képviselő lenni, mik a motivációi?

– A Fülöp Zsolt vezette önkormányzat sok eredményt tud felmutatni a korábbi évekhez képest, amiket fontosnak tartok, hogy megvédjük. Viszont azt is gondolom, hogy van mit fejleszteni, lehet ezt még jobban csinálni. Fiatal képviselőként új szemléletet és lendületet kívánok hozni az önkormányzat működésébe, ami a rendszeres konzultációkon és a hatékony problémamegoldó képességen alapszik. Külön figyelmet kívánok fordítani az ifjúságpolitikára is. Célom, hogy valódi beleszólási lehetőséget adjunk a közügyekbe a szentendrei fiataloknak.

Megválasztása esetén milyen tervei vannak a választókerületében?

– Mindenképpen kezdeményezően kívánok fellépni az út- és a közlekedési viszonyok fejlesztésében, új 1+1-es programok indításában. Szilárd burkolat kell a megmaradt földutakra, a járdáinkat pedig helyre kell hozni. Fontos a közlekedésbiztonság javítása is, ezért gyalogosátkelőt kell kialakítani a Kun és a Római Sánc utca kereszteződésénél. A parkolási helyzet is megoldásra szorul, felül kell vizsgálni a parkolási szabályozást. A természetjáró célállomásokat és a sportolási lehetőségeket pedig fejleszteni kell a felmért igények alapján. Ezeken kívül pedig család- és gyermekbarát városrészi fejlesztéseket szorgalmazok. Szükség van egy új, könnyen elérhető játszótér és közösségi tér kialakítására, hogy ne kelljen autóba ülni, ha a szabadban akarnak a családok pihenni vagy a gyermekeikkel kikapcsolódni.

3 . KUN CSABA • Összeköt Egyesület – FIDESZ-KDNP

Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen képviselői múlttal rendelkezik városunkban?

– 1961 óta élek Szentendrén. Minden ide köt, hiszen itt jártam iskolába, itt érettségiztem. Feleségem tanár, két lányunk és négy unokánk van. 38 éve vezetem a Szentendrei Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesületet. Tagja vagyok a KDNP szentendrei szervezetének. Négy ciklusban voltam önkormányzati képviselő, a Városi Szolgáltató Rt. felügyelő bizottságának jelenleg is tagja vagyok. Több ízben vezettem az önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottságát, 2006-tól 2010-ig alpolgármesterként szolgáltam a várost. Miért szeretne képviselő lenni, mik a motivációi?

– Mindig érdekeltek a közéleti kérdések, a Petőfi Egyesületben, számos civil szervezetben és az önkormányzatban végzett eddigi munkám is erről szól. Szentendre egyedülálló kulturális gazdagsággal, izgalmas jelennel, hatalmas lehetőségekkel rendelkezik. Megtiszteltetés képviselni az itt élőket, öröm látni, hogy közös munkánk eredményeként hogyan változik a város. Meggyőződésem, hogy a közösségért tenni az egyik legszebb feladat, különösen, ha szeretett városunkról van szó. Megválasztása esetén milyen tervei vannak a választókerületében?

– A 3. sz. választókörzetben, a Vasúti villasoron lakom, ismerem a körzet gondjait, és ahogy eddig, ezután is igyekszem azokat

orvosolni. Korábbi képviselőségem alatt megújultak többek közt a Római sánc, Kun, Botond, Erdélyi, Avar, Szofrics utcák. Megépült a város egyik legkedveltebb játszótere a Postás strandon.

Tovább szeretném folytatni a 2014-től 2019-ig terjedő ciklusban elindított útfelújításokat a Debreceni, Nagybányai utcák leaszfaltozásával. A biztonságos gyalogos közlekedés érdekében minden évben egy utca járdáját szeretném megújítani és gyalogos átkelőt létrehozni a Római sánc utcán a Mathiász utcánál, valamint a Vasúti villasoron a Csabagyöngye utcánál. Javaslom, hogy egy új játszótér létesüljön körzetünkben. Lakóhelyünk szebbé és élhetőbbé tétele mindannyiunk érdeke. Amennyiben megkapom a bizalmat, úgy a szükséges vagy a lakosok által kezdeményezett változtatások előtt mindig egyeztetni fogok az érintettekkel, hogy megalapozott, az ott lakók többségi véleményét figyelembe vevő döntés születhessen.

2024. június      VÁLASZTÁS 11

1. KIRÁLY MIKLÓS • Társaság az Élhető Szentendréért (TESZ)

2. POCSKAI NORBERT • Összeköt Egyesület – FIDESZ-KDNP

3. SZABÓ LÁSZLÓ • Mi Hazánk – Szentendrei Nemzeti-Konzervatív Kör

1 . KIRÁLY MIKLÓS • Társaság az Élhető Szentendréért (TESZ)

Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen képviselői múlttal rendelkezik városunkban? – 2000-ben költözünk Szentendrére a családommal, így számomra mindig is ez a város jelentette az otthont. Tavaly szereztem meg a festőművész, illetve képzőművész-tanári diplomámat a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. A művészetben és a közéletben is az érdekelt, hogyan lehet szebbé és élhetőbbé tenni a környezetünket, ezért is vállalkoztam arra, hogy képviseljem azokat az embereket, akik itt élnek. A 2019-es önkormányzati választáson kerültem be a Pest Megyei Közgyűlésbe, amelyben a jogi és önkormányzati bizottságnak is tagja vagyok. Képviselői munkám során többszőr felkaroltam olyan ügyeket, amelyek Szentendre és a térség mindennapjait érintik. Például közérdekű adatigényléssel kerestem meg az illetékes minisztériumot a szentendrei mentőállomás elmaradt felújítása miatt, vagy nyílt levélben tettem fel kérdéseket Révész Máriusznak a Hauszmann Alapítvány vagyonjuttatásáról, amelyek a Lajos-forrási turistaház kapcsán merültek fel. Miért szeretne képviselő lenni, mik a motivációi?

– A képviselőségre szolgálatként tekintek. Hiszem, hogy egy helyet az emberek tesznek széppé, nem kizárólag a természeti adottságok. Festőművészként első sorban a szépet veszem észre. Ez a város számomra egy az egyben megfeleltethető ezzel a fogalommal. Szeretném Szentendrét megőrizni ilyennek, és a fejlődést fentarthatóvá tenni úgy,

hogy az a legnehezebb időkben se álljon meg. Megválasztása esetén milyen tervei vannak a választókörzetében?

– Nagy eredménynek tartom, hogy megújult a Kálvária út, új gyalogátkelők létesültek, és a Városrészi Költségvetési program keretében megvalósulhatnak az általunk támogatott fejlesztések és beruházások. Ami a választás utáni terveket illeti, fontosnak tartom, hogy valamennyi ügyben a városrész közösségének bevonásával oldjuk meg a problémákat. A parkolási helyzet megoldásában, a közlekedésbiztonság javításában, a parkolási szabályozás felülvizsgálatában, a közterületek, utak, járdák felújításában, a közösségi terek, játszóterek és a zöldterületek fejlesztésében, a szolgáltatóknál a közvilágítási fejlesztésének szorgalmazásában, a városunkhoz kapcsolódó természetjáró célállomások fejlesztésében. Abban hiszek, hogy az itt élők bevonása a döntésekbe, a részvételiség kiterjesztése és az együtt gondolkodás az, ami élhetőbbé teszi Szentendrét és benne Püspökmajort is.

2. POCSKAI NORBERT • Összeköt Egyesület – FIDESZ-KDNP

Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen képviselői múlttal rendelkezik városunkban?

– Gyermekkoromban nagypapámmal többször jártunk ebben a csodás városban, de leginkább a skanzen volt a célpontunk. Majd 2014-ben megismerkedtem egy szentendrei lánnyal, aki azóta már a feleségem és csodálatos kisfiunk édesanyja. 2015-ben költöztünk Püspökmajorra, azon belül pedig 2020-ban a Radnóti sétányra. Azóta Szentendre nemcsak az otthonom, hanem a szívem csücske is.

Miért szeretne képviselő lenni, mik a motivációi?

– Városunkban tapasztalható kihívások és lehetőségek inspirálnak arra, hogy politikai szerepvállalással segítsem Szentendre fejlesztését, fejlődését. Az elmúlt években egyre inkább éreztem magamban a késztetést arra, hogy aktívan részt vegyek városunk életében és tegyek a közösségért. Az a széleskörű tapasztalat, amelyet munkám során szereztem, valamint a város iránti elkötelezettségem és lelkesedésem mind arra ösztönöz, hogy képviselőként szolgáljam Szentendrét és annak lakóit. Arra törekszem, hogy az itt élő emberek sokszínűségét és a város adottságait összefonva közösen építsünk egy még szebb és jobb helyet mindannyiunk számára. Az itteni életet, kultúrát és közösséget rendkívül értékesnek tartom, és kötelességem, illetve

célom is, hogy hozzájáruljak a város fejlődéséhez, fejlesztéséhez.

Megválasztása esetén milyen tervei vannak a választókörzetében?

– Amennyiben megválasztanak képviselőnek, prioritásként kezelem a választókörzetünk infrastrukturális fejlesztését és a közösségi élet erősítését. Számos tervezett intézkedés van, amelyeket részletesen megfogalmaztam a választási programomban. Ilyenek például, a lakótelep közvilágításának megújítása, a parkolási lehetőségek bővítése, a lakóházak hőszigetelési programjának újraindítása, a járdák állapotának javítása, vagy a mai igényeknek megfelelően új csomagátvevőpontok (csomagautomaták) létesítése. Emellett kiemelten fontosnak tartom még bizonyos helyeken a csapadékvíz elvezetésének megoldását, a szelektív hulladéklerakók helyzetének konszolidálását, a közlekedési rend javítását és gyalogátkelőhelyek létesítését az itt lakók biztonsága érdekében.

4.
egyéni választókerület • Püspökmajor lakótelep
számú
12 VÁLASZTÁS      2024. június

5. számú

egyéni választókerület • Lászlótelep, angol házak, Alsó-Izbég

1 . DR. TORDA MÁRTA • Összeköt Egyesület – FIDESZ-KDNP

2 . HERCZEG GÁBOR • Társaság az Élhető Szentendréért (TESZ)

3 . GYENES ANDRÁS • Mi Hazánk – Szentendrei Nemzeti-Konzervatív Kör

1. DR. TORDA MÁRTA • Összeköt Egyesület – FIDESZ-KDNP

Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen képviselői múlttal rendelkezik városunkban?

– 1994-ben költöztünk Szentendrére, a harmadik gyermekem már itt született. Képviselői múlttal nem rendelkezem, jogász végzettségem és korábbi munkahelyeim révén a közigazgatás terén széleskörű tapasztalatokat szereztem, és közösségépítéssel is foglalkoztam. Egy önkormányzati képviselőnek szerintem az a feladata, hogy a körzetében kapcsolatot tartson az ott lakókkal, ismerje gondjaikat.

Miért szeretne képviselő lenni, mik a motivációi?

– Nyugdíjas vagyok, sok idővel rendelkezem és azt a felhalmozott tudást, amit eddigi életem során megszereztem, szeretném a város érdekében használni. Azt tapasztaltam, hogy az utóbbi időben Szentendre lemaradt a fejlődésben. Véleményem szerint egy olyan városvezetés, amelynek vannak elképzelései, tervei, ismeri a városát, tenni akar érte politikai hovatartozás, csatározás nélkül – csak ilyen önkormányzati vezetés tudja a fejlődést viszszahozni! Ezért fogadtam el Petricskó Zoltán felkérését. Megválasztása esetén milyen tervei vannak a választókörzetében? – Járom a körzetemet, meghallgatom az embereket, és ez alapján állítottam össze a legfontosabb, a körzetet érintő terveket.

Amennyiben bizalmat kapok a választópolgároktól, rendszeresen kikérem a véleményüket.

Terveim között szerepel: A városrész közlekedési rendjét áttekintjük, és megoldást találunk a jelenlegi problémákra, az „angol házaknál” a parkolóhelyek hiányát orvosoljuk. • A veszélyes útkereszteződéseket biztonságosabbá tesszük, a gyorshajtásnak elejét vesszük. • Az utcákat felújítjuk, burkolataikat javítjuk, a járdákat bővítjük. • A János utcai járdát végig kiépítjük, és megoldjuk a közlekedési gondokat. • A városrész közvilágítását megújítjuk. • Megoldjuk a Kondor Béla utcai csapadékvíz-elvezetési problémákat. • Fejleszteni fogjuk a városrész közösségi tereit, újakat hozunk létre a közösségi programok lehetőségéhez. Padokat helyezünk ki. • Az utcákat, tereket virágossá tesszük, és tisztaságot tartunk fenn. • Rehabilitáljuk a Bükkös-patak élővilágát, és odafigyelünk a természeti állapot javítására és megőrzésére.

2 . HERCZEG GÁBOR • Társaság az Élhető Szentendréért (TESZ)

Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen képviselői múlttal rendelkezik városunkban?

– Huszonhét éve élek Szentendrén, a Lászlótelepen, de születésem óta kötődöm a városhoz a Petyinán, nagyszüleimnél töltött hétvégék és nyarak emlékein keresztül. Így nem is volt kérdéses, hol szeretnék családot alapítani, a két fiam már ide született, itt jártak óvodába és iskolába is. Nem kis részben éppen a gyerekeken keresztül szövődtek azok a szoros barátságok is, amelyek a családi kötődéseket kiegészítve adják meg a kisvárosi lét teljességét. Képviselői múlttal nem rendelkezem, ugyanakkor szentendrei polgárként foglalkoztatnak a város közügyei, emiatt is csatlakoztam a TESZ egyesülethez közel tíz éve, és követem a város fejlődését értintő folyamatokat, TESZ-en belül és azon kívül is. Miért szeretne képviselő lenni, mik a motivációi?

– Amellett, hogy büszke vagyok a civil együttműködésből megalakult jelenlegi városvezetés eddigi eredményeire, hiszem, hogy van tere az előrelépésnek. Ezért döntöttem amellett, hogy szűkebb szentendrei pátriám képviselőjelöltjeként a körzet, valamint egész Szentendre további fejlődése érdekében aktív közéleti szerepre is vállalkozok.

Megválasztása esetén milyen tervei vannak a választókörzetében?

– Az infrastrukturális fejlesztések mint „klasszikusok” kategóriájában – más városrészekhez hasonlóan – a Lászlótelepen és környékén is aktuális a gyalogos közlekedés biztonságát növelő járdahálózat bőví-

tése, modernizálása, valamint a kertvárosi területet időszakosan terhelő átmenő forgalom racionalizálása. Szintén ide tartozó kérdés a társasházak környezetében egyre feszítőbb parkolóhelyhiány enyhítése és a jelenleg még szilárd burkolattal nem rendelkező kertvárosi utcák minőségi fejlesztése. Szeretném, ha a Városrészi Költségvetésből közösségi tervezésben megvalósítható projektek köre is tovább bővülhetne. Az elengedhetetlen infrastrukturális beruházások előmozdítása mellett a közösségépítésre, az élhető környezet megóvására, fejlesztésére és gyermekeink, unokáink számára történő megőrzésére is kiemelt figyelmet kívánok fordítani. Ezen a téren a Kálvária út végén létesülő gyógynövény- és fűszerkert kialakítását is teljes szívvel támogatom, mert az nem csupán a várost fogja szimbolikusan is védeni az újabb építkezésektől és lakókörnyezetünk még elviselhetetlenebb terhelésétől, de a Püspökmajor-tanösvényt is további olyan útvonalakkal egészíti majd ki, amelyek mentén védett állat- és növényfajok természetes élőhelye is érintetlenül maradhat mindannyiunk örömére.

2024. június

VÁLASZTÁS 13

5. számú egyéni választókerület • Lászlótelep, angol házak, Alsó-Izbég

1 . DR. TORDA MÁRTA • Összeköt Egyesület – FIDESZ-KDNP

2 . HERCZEG GÁBOR • Társaság az Élhető Szentendréért (TESZ)

3 . GYENES ANDRÁS • Mi Hazánk – Szentendrei Nemzeti-Konzervatív Kör

3 . GYENES ANDRÁS • Mi Hazánk – Szentendrei Nemzeti-Konzervatív Kör

Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen képviselői múlttal rendelkezik városunkban?

– 1976-ban születtem itt, Szentendrén, ahol már édesapám és később a saját gyermekem is. Szentendrén jártam óvodába, általános iskolába, itt töltöttem a gyermekkorom és felnőtt életem is, elmondhatom magamról hogy 48 éve a választókörzetemben lakom. Egy kislány édesapja vagyok. 20 éve kárpitos vállalkozást üzemeltetek, szintén Szentendrén, lakóhelyem és választókörzetem közvetlen közelében. Korábban a mindennapjaim fontos része volt a sport. Ifjúsági korosztálytól egészen az öregfiúkig Szentendre-Izbég csapatának labdarúgója voltam. Jelöltként indultam a 2010-es és a 2019-es önkormányzati választásokon a Szentendrei Nemzeti Konzervatív Kör támogatásával. Miért szeretne képviselő lenni, mik a motivációi?

– A teljes életem – és a családomé is – a városunkhoz kapcsolódik, ennek köszönhetően szeretem és büszkén viselem, hogy szentendrei vagyok. Ez határozza meg a városért való tenni akarásomat is. Ismerem a választókerületem lakóit, ismerem a problémáikat, mindennapi gondjaikat.

Megválasztása esetén milyen tervei vannak választókörze

– Megválasztásom esetén valós képviseletet kívánok biztosítani a választókerület valamennyi lakójának úgy, hogy együttműködve a többi választókerület képviselőivel közösen dolgozunk azon, hogy városunk valamennyi lakója elégedett és büszke szentendrei lehessen. A valós képviselet megteremtésén túl fontos feladatomnak és célomnak tartom a szentendrei tömegsport újjáélesztését. Ennek az egyik legjelentősebb része volt korábban az amatőr, kispályás labdarúgó-bajnokság. A résztvevők és a sportbarátok a bajnokságon keresztül megtapasztalhatták az egészséges életmód mellett, a sport valódi, közösségkovácsoló erejét. A sportélményeken és sikereken túl életre szóló barátságok is szövődtek a résztvevők és a szurkolók körében is. Azt gondolom, hogy ezekre a közösségekre, azok jellemformáló erejére és a közös élményekre a mai

6. számú egyéni választókerület • Patakpart,  f üzespark, Vasvári lakótelep

1 . NAGY ATTILA • Társaság az Élhető Szentendréért (TESZ)

2 . ZAKAR ÁGNES • Összeköt Egyesület – FIDESZ-KDNP

3 . BERECZ ISTVÁN • Mi Hazánk – Szentendrei Nemzeti-Konzervatív Kör

1. NAGY ATTILA • Társaság az Élhető Szentendréért (TESZ)

Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen képviselői múlttal rendelkezik városunkban?

– A Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumban érettségiztem. Családommal itt élek a városban, lányom egy szentendrei gimnáziumban tanul. Mindig is érdekelt a közélet, évek óta követem mindenkori közösségem, településem, az ország és a világ sorsának alakulását. Részese voltam és vagyok több civil kezdeményezésnek, legyen szó környezetvédelmi vagy lakóközösségi kezdeményezésekről.

Miért szeretne képviselő lenni, mik a motivációi?

– Jó pár éve, amikor valakinek „szidtam a rendszert”, végighallgatott, majd megkérdezte: „miért nem hoztok létre ti valamilyen szervezetet, ahol nem csupán szavak, hanem tettek is születnek?” Új szervezetet ugyan nem hoztam létre, de idővel megtaláltam a Társaság az Élhető Szentendréért Egyesületet. Örültem nekik, mert láttam a TESZ-tagok tettvágyát, és ez az attitűd rám is jellemző. Ezért is fogadtam el a felkérést, hogy aktív közéleti szerepet vállaljak városunk életében.

Megválasztása esetén milyen tervei vannak a választókörzetében?

– Képviselőként szeretném elérni, hogy városrészünk sokszínű, együttműködő közösséggé váljon. Mindannyiunk hozzáadott tudása, képessége és cselekvő részvétele formálja a közös döntéseket, és tegye élhetőbbé közvetlen környezetünket. Erre a gondolkodásra példa a Városrészi Költségvetés és eszköze a mobilos Szentendre Applikáció. Folytatni kell a földutak szilárd burkolattal történő fejlesztését, és a hiányzó járdák megépítését, a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével. Például a Kovács László úton a járdaépítés folytatását, vagy a Füzespark és a Vasvári Pál utca közötti, nagy forgalmat bonyolító, de nehezen járható összekötő útszakasz aszfaltozását.

2 . ZAKAR ÁGNES • Összeköt Egyesület – FIDESZ-KDNP

Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen képviselői múlttal rendelkezik városunkban? Nagymamám szentendrei volt, Édesapám Szentendrén született, több rokonom él most is itt. Szentendrén kezdtem a tanári pályámat. Családommal, férjemmel, gyermekeimmel huszonöt éve lakunk a Bükkös-patak partján. A Bükkös Egyesület (Bükkös-partiak Baráti Köre Egyesület) alapítója (2004), és több közösségi rendezvény, nemzeti megemlékezés, faültetés, Bükkös-takarítás szervezője vagyok (1999 óta). 2002 óta vagyok Szentendre Város Önkormányzatának képviselője. 2002-2019-ig területi képviselő, 2006-2014 között az Oktatási, Kulturális, Kisebbségi Bizottság elnöke voltam. 2010-2019 között képviseltem a 6. számú körzet céljait, lakóit. 2019-től napjainkig listás képviselőként veszek részt Szentendre város képviselő-testületében. Miért szeretne képviselő lenni, mik a motivációi? – Szentendréért, az itt élőkért szeretnék tenni, ahogy az elmúlt 22 évben is ez volt a fő törekvésem. A szentendrei Összeköt Egyesület célkitűzései, polgármester- és képviselőjelöltjeivel megválasztásunk esetén látok esélyt arra, hogy elérjünk Szentendre számára olyan fontos dolgokat, mint a 2019 előtt elkezdett belváros műemléképületeinek védelme, felújításuk folytatása, a városrészek közti közlekedés javítása, természetvédelmi, zöld területeink védelme, felelős gazdálkodás.

Megválasztása esetén milyen tervei vannak a választókörzetében? Amennyiben már korábban is képviselő volt, kérem,

írja le, melyik az az eredmény, amelyre a legbüszkébb a körzetében.

– Büszke vagyok a körzetben a 2019-ig elért eredményekre, néhány közülük:

• az útfelújítások Lévai, Lehel, Kovács László utcákban, Füzesparkban • Bükkös-hidak felújítása: Mókus híd (2014), Vajda híd (2018), 11-es aluljáró kifestése • járdaépítések, gyalogátkelők és buszmegállók felújítása pl. a Szentlászlói úton • játszóterek kialakítása, fejlesztése a Bükkös parton, a Füzesparkban, a Deák Ferenc, Nyár utcákban • szelektív hulladékszigetek kialakítása a Füzespark, Vasvári lakótelepen • a füzesparki OTP-automata.

A korábban megkezdett fejlesztéseket szeretném folytatni.

• a Bükkös-patak menti új kerékpárút felülvizsgálata, a Bükkös-patak élővilágának revitalizációja • a városrészek közötti forgalmi rend, a gyalogátkelők felülvizsgálata, iskolabusz lehetősége • járdaépítések • a János utcai híd rekonstrukciója • a játszóterek és sportpályák, közösségi terek felújítása, szükséges padok, kerítés pótlása.

VÁLASZTÁS 15
2024. június

7. számú egyéni választókerület • Alsó-Pismány, Sztaravoda-patak mente

1. DR. ÁCS PÉTER • Összeköt Egyesület – FIDESZ-KDNP

2. DRÁVUCZ ZSOLT • Társaság az Élhető Szentendréért (TESZ)

3. TELBISZ ZSOLT TIHAMÉR • Mi Hazánk – Szentendrei Nemzeti-Konzervatív Kör

1 . DR. ÁCS PÉTER • Összeköt Egyesület – FIDESZ-KDNP

Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen képviselői múlttal rendelkezik városunkban?

– Szentendrére 2004-ben költöztünk feleségemmel, akit középiskolában ismertem meg. Azonnal megfogott minket a város egyedi hangulata, építészeti stílusa és természetközeli mivolta. Itt élnek a barátaink, ide kötnek a legszebb emlékeink, a gyermekeink is itt nőttek fel.

Miért szeretne képviselő lenni, mik a motivációi?

– Munkám során tervezem, koordinálom az üzem, valamint az ott dolgozó több, mint száz munkavállaló tevékenységét nap, mint nap. Ennek megfelelően a munkám megköveteli a gyors reakciót az adott feladatokra, továbbá azok hatékony és precíz elvégzését. Az itt szerzett tapasztalatok jól kamatoztathatóak lennének a képviselői munkám során, amennyiben bizalmat kapnék a választóktól. Önkormányzati képviselőként célom lesz, hogy a megválasztott polgármestert ötleteimmel, javaslataimmal segítsem a munkájában, annak érdekében, hogy Szentendre tovább fejlődjön és virágozzon. Szeretném a körzetemben lakók érdekeit meghallgatni, igyekszem minden lakoshoz személyesen is eljutni, hogy teljes képet kaphassak a megoldásra váró problémákról.

Megválasztása esetén milyen tervei vannak a választókörzetében?

– Elkötelezett vagyok városrészünk fejlesztése, problémáinak megoldása iránt, az alábbi célokért fogok dolgozni:

– A gyűjtő utak forgalmi rendjét és kialakítását is felül fogjuk vizsgálni, megoldjuk a vízelvezetési problémákat. Lobbizni fogok a Sztaravodai út felújításáért.

– Biztonságosabbá tesszük a körzet kereszteződéseit, jobban vigyázunk a gyalogosokra.

– Járdákat építünk a legfontosabb útszakaszokra, és kidolgozzuk a teljes körzet járdaépítési tervét.

– Megújítjuk és sűrítjük a közvilágítást korszerű, alacsony fogyasztású új lámpatestekkel.

– Bővítjük a közösségi terek számát, virágos körzetet hozunk létre, és óvjuk a környezetet, ahol még lehet, fákat ültetünk.

2. DRÁVUCZ ZSOLT • Társaság az Élhető Szentendréért (TESZ)

Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen képviselői múlttal rendelkezik városunkban?

– Családommal bő egy évtizede költöztünk Szentendrére, nyolc éve vagyok aktív közszereplő, 2019 októberétől pedig a Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület képviselőjelöltjének választottak meg. Ebben a ciklusban a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnökeként tevékenykedtem. Bizottságunk felelősségi körébe tartozik például az 1+1-es fejlesztési projektek elbírálása és a környezetvédelmi alap felhasználásáról szóló döntések is. Miért szeretne képviselő lenni, mik a motivációi?

– A covid, majd ennek nyomán fellépő gazdasági válság után, számtalan projekt indult el, akár a Vasúti villasor megújítására, akár a zöldítési, fásítási programjainkra gondolok. Ezt szeretném folytatni úgy, hogy a közvetlen lakókörnyezetemben, Pismányban is további fejlesztéseket valósítsunk meg, amivel megkönnyíthetjük az itt élők hétköznapjait. Ez motivált, amikor az önkormányzati munkám folytatásának lehetőségét mérlegeltem. Megválasztása esetén milyen tervei vannak a választókörzetében?

– Pismány-hegy rohamosan beépült az elmúlt évtizedben, de az infrastrukturális fejlesztések teljesen elmaradtak. A jelenlegi városvezetés érdeme, hogy sikerült megállítani a túlnépesedési folyamatot. További lakóparképítést, lakóterületi növekedést nem

támogatok. Viszont támogatom a zöldítést, a közműhálózati fejlesztéseket, csatornázást és az utak csapadékvíz-elvezetési problémáinak megoldását, valamint további járdaépítéseket például a Barackos út alsó szakaszán. Az autósokkal egyeztetve megoldási javaslatokat kell kidolgozni az Egres útra és a Sztaravodai úti áldatlan forgalmi állapot enyhítésére. Másik probléma, hogy nincsenek közösségi tereink. Ha szeretnénk megismerni egymást, autó nélküli programokra vágyunk, szükségünk lenne olyan közparkokra, amelyek helyszínei lehetnek közösségi összejöveteleknek, zöldterületi sportolásnak, gyermekprogramoknak. Erre ideális helyszínnek ígérkezik például az Egres úti hídnál lévő, vegyes tulajdonú terület. A park kialakításába szeretném az eddigieknél is aktívabban bevonni a helyi lakosokat, aminek hatékony eszköze lehet a közösségi tervezés. Nagyon fontosnak tartom, hogy a szentendreiek bízzanak abban, hogy van beleszólásuk, miként fejlődik a városunk és azon belül is a városrészünk. Ebben a munkámban szeretném kérni az itt lakók bizalmát és további támogatását.

16 VÁLASZTÁS      2024. június

8. számú egyéni választókerület • Izbég

1 . PILIS DÁNIEL • Társaság az Élhető Szentendréért (TESZ)

2 . BALÁZSFALVI BALÁZS • Összeköt Egyesület – FIDESZ-KDNP

3 . SÁNDOR ISTVÁN • Mi Hazánk – Szentendrei Nemzeti-Konzervatív Kör

1. PILIS DÁNIEL • Társaság az Élhető Szentendréért (TESZ)

Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen képviselői múlttal rendelkezik városunkban?

– Mérnök családból származó, szeretett városunk közügyeiben már 2016 óta folyamatosan aktív, nagycsaládos, keresztény hívő ember vagyok. 2019-ben a TESZ civil jelöltjeként lettem önkormányzati képviselő. Építészmérnöki és műszaki ellenőri szaktudásommal azóta a várost Szentendre alpolgármesterként szolgálom. Elkötelezett vagyok környezetünk tisztántartása, a városi zöldfelületek, közösségi terek fejlesztése iránt, ezért rendszeres kezdeményezője és résztvevője vagyok az izbégi, közösségi szemétszedési, faültetési, játszótér-karbantartási, temető-rendbetételi akcióknak. Kezdeményezésemre, 2022-ben készült el a város sportkoncepciója, amelynek azóta több iskolai és közösségi sportrendezvény megrendezése is köszönhető. Az elmúlt években végzett képviselői munkámat a hivatalos közösségi oldalamon lehet nyomon követni: facebook.com/pilisdanielhivatalos.

Miért szeretne képviselő lenni, mik a motivációi?

– A helyi képviselőségre az itt élők és a hivatal közötti, élő kapocsként tekintek, elősegítve az itt élők egyedi problémáinak megoldását. Fontosnak tartom a város és a képviselt városrész helyismeretét. Izbég összes szegletét jól ismerem, ugyanúgy tisztában

vagyok városrészünk erősségeivel, szépségeivel, mint annak fejlesztésre váró igényeivel is. Megválasztása esetén milyen tervei vannak a választókörzetében?

– A városi közfeladatok folyamatos ellátása, közterületeink folyamatos rendbetétele, karbantartása mellett, a legerősebb lakossági igény és legfontosabb önkormányzati feladat Izbégen továbbra is az infrastruktúra folyamatos fejlesztése. A városfejlesztésekért is felelős alpolgármesterként kidolgozott, 2021-ben bevezetett Városrészi Költségvetés megteremtésével a részvételi demokrácia egy olyan eszközét sikerült a helyi lakosság számára biztosítanunk, amivel az itt élők saját maguk dönthetnek a helyi fejlesztésekről. Legfontosabb célkitűzésének az ehhez rendelt pénzügyi erőforrás fokozatos növelését tartom. Ebben számítok a helyi lakosság aktív és kreatív együttműködésére, valamint a közösen már megvalósított városrészi fejlesztések alapján a további bizalomra.

2 . BALÁZSFALVI BALÁZS • Összeköt Egyesület – FIDESZ-KDNP

Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen képviselői múlttal rendelkezik városunkban?

– Hét évig éltem Nagy-Britanniában. Amikor hazaköltöztünk, és a családalapításon gondolkoztunk, Anna feleségemmel mindketten hiányoltuk a kisvárosi légkört, amelyben felnőttünk. A Dunakanyar kapujában fekvő Szentendre mindig is hatalmas „szerelmünk” volt, és 2018-ban, kislányunk, Dorka születése után kezdtünk építkezni, és végül 2019-ben telepedtünk le Izbégen. Két másik gyermekünk, Benjámin és Ábel már itt született Szentendrén. Számos közösség aktív tagjai lettünk az elmúlt évek során, de én szeretnék a közvetlen és közvetett környezetemre nagyobb hatással lenni. Nem rendelkezem sem képviselői, sem politikai múlttal, de úgy gondolom, lehet politika-mentes(ebb) en, szakértelemmel várost vezetni. Az Összeköt Egyesület alapító tagjaként és elnökeként szeretném magam ezekhez az elvekhez tartani.

Miért szeretne képviselő lenni, mik a motivációi? – Az elmúlt évek folyamán olyan tapasztalatokat szereztem, amelyeket a közéletben magas szinten tudnék kamatoztatni. Tíz éve dolgozom gazdasági-pénzügyi szakértőként egy multinacionális cégnél, és szeretem a munkámat, de szeretnék közelebbről részt venni a közügyeket érintő kérdésekben. Örömmel képviselném az izbégiek gondolatait, elképzeléseit a testület-

ben, és szeretném, ha ennek a városrésznek végre felelős gazdája lenne. Ha bizalmat kapok, mindent megteszek annak érdekében, hogy méltó módon képviseljem városunk és a körzetem érdekeit. Megválasztása esetén milyen tervei vannak a választókörzetében?

– Többször hangsúlyoztam, hogy Szentendrének minden adottsága megvan ahhoz, hogy Magyarország egyik legsikeresebb 25 ezer fő feletti városa legyen. Széleskörű gazdasági tudásommal szeretném segíteni városunkat egy olyan környezetben, ahol nem politikai vitákat erősítünk, hanem szakértői véleményeket mérlegelünk. Izbégen konkrétan szeretném folytatni a csapadékvíz-elvezetési rendszer bővítését, pótolni a hiányzó járdákat akadálymentes kialakítással, és számos utcában kijavítani az elhanyagolt útburkolati hibákat. Terveim között szerepel továbbá új közösségi terek létrehozása, játszóterek fejlesztése és a közvilágítás egységesítése ebben a városrészben.

VÁLASZTÁS 17
2024. június

9. számú egyéni választókerület •  f első-Pismány és Szarvashegy

1. DR. GONDOS GABRIELLA • Társaság az Élhető Szentendréért (TESZ)

2. HOLLÓ ISTVÁN • Mi Hazánk – Szentendrei Nemzeti-Konzervatív Kör

3. NEUSCHL GYÖRGY • Összeköt Egyesület – FIDESZ-KDNP

1 . DR. GONDOS GABRIELLA • Társaság az Élhető Szentendréért (TESZ)

Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen képviselői múlttal rendelkezik városunkban?

– Szentendrén élek közel negyedszázada, s azóta még inkább rajongója vagyok a városnak, mert emberi léptékű, derűs, számtalan pihenési és kikapcsolódási lehetőséget nyújt, amit különösen tudok értékelni Budapesten dolgozó ügyvédként. Eddig nem vettem részt aktívan a helyi közéletben, de ebben az évben csatlakoztam a Fülöp Zsolt polgármester urat támogató csapathoz, mert egyetértek a közösség érdekeit szem előtt tartó, tisztességes városvezetéssel. Miért szeretne képviselő lenni, mik a motivációi? – A képviselői munka lehetőséget teremt a számomra, hogy ne csak haszonélvezője legyek a város kivételes adottságainak, de tegyek is szeretett városomért. Egy másik egyéni szempont is vezérelt a képviselő-jelöltség elfogadásakor: szeretnék jó példával elöl járni az öt kamaszkorú unokám számára, tudatosítva bennük a közösségi munka fontosságát és az élet minden területén nélkülözhetetlen együttműködés jelentőségét. Természetesen számos kérdésben adódnak homlokegyenest eltérő álláspontok, de a képviselői munka során is – amennyiben elnyerem a választók bizalmát – az eltérő álláspontok és a különböző érdekek figyelembevételével, de az együttműködés hatékonyságát szem

előtt tartva törekedni fogok a felvetődő kérdések kompromisszumok útján történő rendezésére.

Megválasztása esetén milyen tervei vannak a választókörzetében?

– A választókerületem – FelsőPismány és Szarvashegy – javarészt hasonló problémákkal küzd, mint a város egésze. A terület csodálatos adottságokkal rendelkezik, és ideális természeti környezetet nyújt az ott élők számára. A teljes komfortérzethez azonban hozzá tartozik az épített környezet fejlettsége is, amiben azért vannak jelentős elmaradások. Így jelentős fejlesztésre szorul az úthálózat, a közműhálózat (különösen a víz- és csatornahálózat), és van mit javítani az ivóvíz-szolgáltatás minőségén, továbbá a csapadékvíz-elvezetés hiányosságain is. A képviselői munkám során szeretném megvalósítani az itt élők érdekeinek hatékony képviseletét és ennek során előmozdítani a jelzett gondok megoldását.

2. HOLLÓ ISTVÁN • Mi Hazánk – Szentendrei Nemzeti-Konzervatív Kör

Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen képviselői múlttal rendelkezik városunkban? – Közel negyven éve lakok életvitelszerűen Szentendrén. Gyerekkorom nyarait itt töltöttem Pismányban. Az ingatlan családi örökség, és mára az ötödik generáció él itt. Láttam Pismány fejlődését, megéltem a különböző beruházásokat, fejlesztéseket, útépítést, víziközmű-megvalósítást, gázprogramot, csatorna beruházást. A 2010-es választások eredményeként töredékszavazatok alapján a Városüzemeltetési Bizottság tagja lehettem. Ez egy izgalmas munka, nagyon jó „tanuló időszak”. Ez a bizottság amolyan döntés-előkészítő „szakműhely”, ahol lehet ütköztetni a pro és kontra érveket, hogy mi kerüljön a testület élé. Ez után a 2015-ös választáson szintén elindultam, és ismét töredék szavazatokból már képviselői mandátumot szereztem. Ez a politikában eltöltött kilenc év, úgy érzem, elég tapasztalattal ruház fel, hogy újra elvállaljam a jelöltséget. Miért szeretne képviselő lenni, mik a motivációi?

– Azért szeretnék képviselő lenni, mert látom, érzékelem a fennálló problémákat, és látom azt is hogy ezeket nem sikerült megoldani, sőt vannak olyan területek, ahol ezek még fokozottabban fennállnak. Néha olyan érzésem van hogy Pismány „gazdátlan”, hiányzik az érdekérvényesítő szerep, mintha a város perifériája lenne. Pedig Szentendre egyenrangú városrésze, Szentendre kertvárosa, ennek szeretnék megfelelő rangot kivívni.

Megválasztása esetén milyen tervei vannak a választókörzetében?

– Megválasztásom esetén szándékom az, hogy megvalósuljon a városrész települési alközpontja, tehermentesítő út épüljön, minél előbb kezdődjön meg a csatornázás befejezése, és készüljenek el a vízelvezető rendszer előkészítő munkái. Korábbi képviselői tevékenységem alatt több eredményt is elértem. Sajnos mivel töredészavazatok alapján jutottam be, igazán érdekérvényesítésről sajnos nem beszélhetünk. Több módosító javaslatom is volt, például az egyik előterjesztésem, hogy a körzetben eladott önkormányzati ingatlanok eladásából származó bevétel egy része maradjon a körzetben, és az ott létesülő beruházások financiális hátterét teremtse meg. Ennek egy nem túl szerencsésen átalakított változata a mai városrészi költségvetés. Még egy fontos dolog maradt rám, a régóta halogatott turul emlékmű felállítása. Ezt komoly, de számomra érthetetlen ellenszéllel szemben sikerült véghez vinni, így a városunk a gazdagodott egy szép kis BÉKÉS emlékparkkal.

18 VÁLASZTÁS      2024. június

3 . NEUSCHL GYÖRGY • Összeköt Egyesület – FIDESZ-KDNP

Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen képviselői múlttal rendelkezik városunkban?

– Katolikus sváb családból származom. 60 éve kötődöm Szentendréhez. Nyaranként Szamárhegyen, a Tobakosok Keresztje melletti házban gyerekeskedtem. 1994-ben költöztem Szentendrére, 2000 óta lakom Felsőpismányban. A 9. választókörzetben indulok az önkormányzati választáson, az Összeköt Egyesület jelöltjeként. Jobb oldali értékeket képviselek. Miért szeretne képviselő lenni, mik a motivációi? – Képviselő nem voltam, civil vagyok, lokálpatrióta. Itt lakóként érzem a városrész problémáit, napi szinten élem meg azokat. Hiszem azt, hogy szaktudásom, azon élettapasztalat, amit eddigi munkáim során felhalmoztam, hasznossá válhat az itt élők sorsában. Azt szeretném, hogy a következő generációk egy élhető várost örököljenek. Ezért kívánok dolgozni képviselőként. Megválasztása esetén milyen tervei vannak a választókörzetében?

– A körzetemről „problématérképet” készítettem. Ezen 160 megoldásra váró feladat van. Ezek közül néhány kis odafigyeléssel, néhány milliárdos beruházásokkal orvosolható. Nem gondolom, hogy a választás után másnap varázsütésre megoldódnak a problémák. Azt ígérhetem, hogy minden panasszal foglalkozni fogok, lesz gazdája a körzetnek. Hogy ne kerüljem meg a kérdést, hely hiánya miatt néhány a megoldandó feladatok közül, nem fontossági sorrendben:

– utak rendbetétele, aszfaltozása, járdák létesítése, – közvilágítás korszerűsítése, kiépítése, – közlekedési utak szabályozása, sebességkorlátozás, fekvőrendőrök megszüntetése, utcák egyirányúsírása, – buszjáratok sűrítése, – Egres úti elkerülő út építésének igénye, – csapadékvíz elvezetése, – csatornaközművek fejlesztése (főleg Szarvashegyen), – közbiztonság (rendőri jelenlét fokozása az esti órákban), – Vodafone-adótorony lebontása, – kutyapiszok-tároló kihelyezése, – nyári vízhiány kezelése, megoldása. Túllépve a körzeten, elsősorban Szentendre kultúrájáért szeretnék dolgozni. A városüzemeltetés, a kultúra, a gazdaság és a turisztika kapcsolatrendszere kihat a városrészek állapotára. Meggyőződésem, hogy Szentendrét turisztikai attrakcióvá lehet tenni, ami valamennyi itt élőre, városrészre pozitív hatást gyakorolna.

10. számú egyéni választókerület • Petyina, Tyúkosdűlő és Boldogtanya

1 . DR. CZEGLÉDI KATALIN • Mi Hazánk – Szentendrei Nemzeti-Konzervatív Kör

2 . VARGA CSABA • Társaság az Élhető Szentendréért (TESZ)

3 . SZABADOS ANDRÁS • Összeköt Egyesület – FIDESZ-KDNP

1 . DR. CZEGLÉDI KATALIN • Mi Hazánk - Szentendrei NemzetiKonzervatív Kör

Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen képviselői múlttal rendelkezik városunkban?

– Sok éven át Surányban laktam. Szentendrén nyelviskolákban tanítottam, másutt magánórákat adtam. Képviselői múlttal nem rendelkezem.

Miért szeretne képviselő lenni, mik a motivációi?

– Egyrészt a korábbi kötődéseim Szentendréhez. Másrészt az alábbi álláspontom röviden: a tudomány, az oktatás, a kultúra, művelődés területén szakember vagyok. Ezeken a területeken tudok segíteni. Hármas egységben gondolkodom: a múlt megismerése azért fontos, hogy legyen jelenünk, mert jelen nélkül nincs jövő. Ahhoz, hogy ezt a hármas egységet valóra váltsuk, sok feladatot kell teljesíteni és sok munkát kell végezni. Közülük néhány:

• Szentendre is lépjen be az egyetemi városok közé. • Legyen egység, összhang az egyetem, a közép- és alsófokú oktatás, valamint az óvodai nevelés között. • A hamis, a téves álláspontokat minden téren ki kell iktatni. • Önkormányzati hatáskörben ne csak az épületfenntartás maradjon. • Az önkormányzati hatáskör terjedjen ki a tudomány, az oktatás, a kultúra, a művelődés, mű-

vészet stb. minden területére. • Legyen tudomány háza, legyen színház, legyen művészetek háza, legyen áttekinthetőség a múzeumok között, bizonyos területek kapjanak új iskolákat, stb. • A múlt, a jelen és a jövő együttes kezelése, összhangba hozása minden téren elkerülhetetlen. • Szentendre igen gazdag múlttal rendelkezik, következésképp gazdag lehet a jelene, a gazdag jelen pedig a jövő záloga. • Szentendre a tudomány, az oktatás, a kultúra, a művelődés stb. városa lehet akkor, ha mindennek a megvalósításáról Szentendre dönt, felülről, kívülről azonban támogatásra, elismerésre és nem megmondásra van szüksége.

Megválasztása esetén milyen tervei vannak a választókörzetében?

– A terveim egy része már szerepel a 2. kérdésre adott válaszban.

2 . VARGA CSABA • Társaság az Élhető Szentendréért (TESZ)

Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen képviselői múlttal rendelkezik városunkban?

– Nagycsaládos és sok unokás, a közügyek iránt érdeklődő, környezettudatos emberként három éve kötődöm Szentendre napi életéhez. Közgazdászként több, mint két évtizedes szakértői és vezetői tapasztalatom van a pénzügyi szektor piaci és állami szegmensében, mind hazai, mind nemzetközi szinten. Bő egy évtizede tanácsadóként, trénerként dolgozom. Miért szeretne képviselő lenni, mik a motivációi?

– Megszerzett tapasztalataim alapján megerősödött meggyőződésem, hogy stratégiai célokat csak csapatban, együttműködve lehet sikeresen megvalósítani, és hogy az eredményes működés a bizalom ösztönzésén alapul. Ez igaz az önkormányzati testületi munkára is. Ezért is tartom példaértékűnek a Fülöp Zsolt vezette önkormányzat munkáját. Sikerült megállítani a város túlnépesedési folyamatát, illetve végre figyelmet kapnak az egyes városrészek is, mivel a városrészi költségvetési program keretében valósulhatnak meg az általuk támogatott fejlesztések, beruházások. Ennek a közösségépítő gyakorlatnak a továbbfejlesztése a motivációm. Megválasztása esetén milyen tervei vannak a választókörzetében? – Célom az itt élők bevonása a városrészt érintő valamennyi fontos döntésbe vagy helyi kezdeményezésbe, rendszeres konzultáció a közös ügyeinkről, igényeinkről és a megoldási javas-

latokról. Egy olyan gondoskodó és dinamikus együttműködést kívánok kialakítani az itt élőkkel, amelynek alapja érdekeink hatékony képviselete a városvezetés és a nem önkormányzati hatáskörbe tartozó ügyekben a kormányzati szervek felé. Az eredménye pedig egy még élhetőbb, emberközpontúbb és dinamikusabb Szentendre, vagyis egy olyan együttműködés, amely során a nyer-nyer érzés minden érintett számára jóleső és fontos motivációs tényező.

Városrészünk kapcsán proaktívan kívánok fellépni, például a következő területeken:

• az út- és közlekedési viszonyok javítása, a vízelvezetési problémák megoldása,

• a közlekedésbiztonság javítása és a közvilágítás bővítése,

• a közmű-infrastruktúra hiányosságainak megoldása, a vízellátásbiztonság javítása,

• a közösségi terek, játszóterek, természetjáró célállomások fejlesztése.

20 VÁLASZTÁS      2024. június

3 . SZABADOS ANDRÁS • Összeköt Egyesület – FIDESZ-KDNP

Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen képviselői múlttal rendelkezik városunkban?

– Születésem óta Szentendrén élek, ide jártam iskolába egészen az érettségi megszerzéséig. Kötődésem a városhoz apai nagyapámig ér, aki köztiszteletbeli lakója volt a Pismány-hegynek. Férjként és kisgyermekes családapaként szívügyemnek tartom, hogy lakókörnyezetem olyan virágzó és otthonos legyen, amilyennek én ismertem meg. 2022 júliusa óta Pismány, Tyúkosdűlő, Petyina és Boldogtanya (a hegyvidék) és Pap-sziget képviselője vagyok. Munkám során konszenzusra törekszem, hogy valamennyi forrás a legjobban hasznosuljon. A keresztény-konzervatív értékrendet, és a szabad szellemiséget egyaránt fontosnak tartom. Ennek mentén kívánom a közös jót keresni, a lakóközösséget összekovácsolni. Ezért csatlakoztam az Összeköt Egyesülethez is, amely e célokat tűzte zászlajára, és amelynek tagjaként a most esedékes önkormányzati választáson indulok.

Miért szeretne képviselő lenni, mik a motivációi?

– Szívből szeretem a városomat, a sajátomnak érzem, együtt lélegzem vele. Egykori hétvégi házas övezetként ez a körzet szenvedte el leginkább az elmúlt évtized betelepülési hullámát. Egy új szemléletű várospolitika esetén többet tehetek, mint amit a jelenlegi keretek lehetővé tesznek számomra. Mű-

Hol szavazzunk?

A Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatta a szavazóköri névjegyzékbe vételéről mindazon választópolgárokat, akik 2024. április 3-án a szavazóköri névjegyzéken szerepeltek. Akit ezen időpontot követően vettek fel a névjegyzékre lakcímváltozás vagy átjelentkezés miatt, annak szintén a Nemzeti Választási Iroda küldi ki az értesítőt. Az a választópolgár, aki nem kapott értesítőt, a helyi választási irodához fordulhat segítségért.

A szentendrei Helyi Választási Iroda elérhetőségei:

Cím: 2000 Szentendre, Városház tér 3.

Telefon: +36 26/785-159; E-mail: valasztas@szentendre.hu

Honlap: www.szentendre.hu

Átjelentkezés másik szavazókörbe: eltérő szabályok az önkormányzati és az e P-választáson

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán a tartózkodási helye szerinti településre történő átjelentkezéssel az a választópolgár tud szavazni, aki 2024. február 11-én már, és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor még ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezik, és a tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart. A tartózkodási helyén szavazó választó a tartózkodási hely szerint illetékes szavazókörben adhatja le voksát.

Az Európai Parlament tagjainak választásán a választópolgár bármely településre átjelentkezhet, és az átjelentkezettek számára kijelölt szavazókörben adhatja le a szavazatát.

szaki tanulmányi háttérrel és munkatapasztalattal, valamint a körzet adottságait jól ismerő képviselőként hosszú távú stratégiát kívánok állítani. E stratégia nemcsak az épített infrastruktúra fejlesztését, hanem a helyi közellátás előmozdítását, az alközponti szerep erősítését célozzák. Megválasztása esetén milyen tervei vannak a választókörzetében?

– A körzet jelenleg egy játszótérrel sem rendelkezik. Reményeim szerint a város tulajdonában lévő telkek e hiányosságokat be tudják majd tölteni. A járdaépítéseket tovább szeretném folytatni lépésről lépésre (Barackvirág u.). A meglévő kis terek fejlesztése (Sztelin tér) kiemelt feladat. A hegyvidék csapadékvíz-elvezetésének és -megtartó képességének tervezése stratégiai kérdés. Átkötő utak (például Zsálya u.) szilárd kiépítését, a gerincutak fejlesztését kívánom előtérbe helyezni. Nem utolsósorban szeretném az úttársulásokat képviselői forrásalapból támogatni. Célhoz eszközt.

Az erre vonatkozó kérelem elektronikus úton – elektronikus azonosítással – a www. valasztas.hu honlapon nyújtható be 2024. május 31. (péntek) 16.00 óráig, személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján bármely helyi választási irodában. A kérelem 2024. június 7-én (péntek) 10.00 óráig vonható vissza.

Átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazókör Szentendrén: 002 sz., Pátriárka u. 7., Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár. Itt szavazhatnak a települési szintű lakóhellyel rendelkezők is. A szavazókör akadálymentes.

VÁLASZTÁS 21
2024. június

A képviselők munkája

Az önkormányzati képviselők fontos szerepet játszanak közösségeik életében, azonban gyakran keveset tudunk arról, milyen feladataik vannak, miből áll a munkájuk.

• Mi az egyéni képviselő feladata?

Az egyéni képviselőket közvetlenül választják meg, öt évre szóló mandátummal. Az egyéni választókerületből megválasztott képviselők elsődleges feladata a saját területük képviselete. Fontos, hogy ismerjék a körzetüket, és megértsék, illetve átérezzék a lakók problémáit, tartsák a kapcsolatot a körzetben lévő intézmények vezetőivel, és aktív munkát végezzenek. Folyamatosan tájékoztassák a lakókat a körzet ügyeiről, tartsanak fórumokat, vagy esetleg hozzanak létre olyan online felületeket, ahol a helyi ügyeket meg lehet vitatni a lakossággal.

• Hogyan zajlik a munka a közgyűlésben?

A szentendrei testület a tíz választókerületben legtöbb szavazatot kapott képviselőből, illetve négy, kompenzációs listáról bekerült képviselőből áll: azok a pártok delegálhatják őket, akik a legtöbb „második” helyet szerezték meg az egyéni körzetekben.

Szentendrén a munka bizottságokban folyik, amelyek működéséről Magyar Judit alpolgármestert kérdeztük.

– A jelenlegi testület négy bizottságot állított fel. Működik egy a pénzügyi és ellenőrző bizottság, amely minden napirendet megtárgyal pénzügyi és jogi szempontból is. Fontos kérdéseket tárgyal a városfejlesztési bizottság, a jóléti bizottság, valamint a kulturális ügyekkel foglalkozó bizottság, hiszen Szentendrén kiemelten fontos és színes a kulturális élet – sorolta lapunknak Magyar Judit alpolgármester. – A város lakóit nem a szokott

módon vontuk be az önkormányzat munkájába, tehát nem a bizottságokba hívtuk meg őket. Ügyek mentén kerekasztalokat szervezünk, ahová szakembereket és lakókat hívunk meg. Ilyen például a közlekedési kerekasztal és a nemzetiségi kerekasztal is. • Milyen a jó képviselő?

– Az önkormányzati képviselők munkája egyáltalán nem könnyű, egzisztenciálisan csak képviselőségből megélni nem lehet, a legtöbbüknek van civil munkája is. Ráadásul egy képviselőnek számos olyan tulajdonsággal kell rendelkeznie, amely alkalmassá teszi őt a közösség szolgálatára. Elkötelezettnek kell lennie a közösség iránt és képesnek kell lennie arra, hogy meghallgassa az emberek igényeit és problémáit, és hatékonyan kommunikálja ezeket a megfelelő fórumokon. A fejlesztések és a javítások érdekében proaktívnak kell lennie, nem elég csak reagálni a problémákra, hanem előre kell gondolkodnia és aktívan keresnie kell a lehetőségeket a közösség javára.

• Mi lehet az önkormányzati munka öröme?

– Én olyan képviselő vagyok, aki igyekszik rövid határidővel, hatékonyan eleget tenni a megkereséseknek. A képviselőség szerintem olyan szolgálat, amit nem mindenki tud végezni. A magam nevében azt tudom mondani, hogy nagyon szeretem a lakóimat, tenni akarok másokért, és segíteni szeretnék. Ebben a tevékenységben az a legnagyobb öröm a számomra, amikor sikerül megoldani a problémákat – mondja Magyar Judit alpolgármester.

22 VÁLASZTÁS      2024. június

Nemzetiségi önkormányzati választások

Szentendrén 2024-ben is, csakúgy, mint az öt évvel ezelőtti nemzetiségi önkormányzati választásokon, nyolc nemzetiség állít képviselőjelölteket. Bolgár, görög, horvát, lengyel, roma, román, szerb és ukrán nemzetiségek képviseltetik magukat a városunkban.

A magyarországi őshonos nemzetiségek 1994 óta alakíthatnak nemzetiségi önkormányzatokat. Magyarország alaptörvénye és a nemzetiségek jogairól szóló törvény sok – Európában, sőt világszerte egyedülálló – lehetőséget ad Magyarországon az őshonos nemzetiségeknek, hogy megéljék az identitásukat, a törvény megvédi a közösség és az egyén érdekeit is. Előző lapszámunkban beszélgettünk a nemzetiségi önkormányzatok elnökeivel, akik elmondták, hogy főként a nyelvhasználattal, a zenével, a tánccal, kulturális és gasztronómiai szokásokkal tudják fenntartani hagyományaikat, még akkor is, ha egy tucatnál is kevesebben élnek Szentendrén.

– Egy adott nemzetiség akkor alapíthat települési nemzetiségi önkormányzatot, ha a számuk meghaladja a huszonöt főt, vagy négy évvel korábban már volt önkormányzatuk, és a számuk eléri a húsz főt. Idén a legutóbbi, 2022-es népszámlálás adatai a mérvadóak – magyarázza Gregor Gallai német nemzetiségpolitikai szakértő.

Egy településen a nemzetiségi választás akkor tartható meg, ha legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható képviselők száma. Ezeknek a választópolgároknak regisztrálni kell magukat az adott nemzetiségi névjegyzékbe. Három képviselőt választhatnak száz fő alatt. A jelöltek szavazhatnak akár magukra is, és az sem kizáró ok, ha a három nemzetiségi képviselőjelölt egy családon belül van.

– A nemzetiségi önkormányzatok az államtól kapnak támogatást, egyrészt feladat alapon, az elvégzett feladatok függvényében. Másrészt működési támogatást, ami a népszámláláskor rögzített lélekszámukkal van összefüggésben. És természetesen különböző pályázatokon is részt vehetnek – sorolja a szakértő.

A települési nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatása 520 ezer ft/ év. Azon települési nemzetiségi önkormányzatok esetében, ahol a településen a legutóbbi népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire adott válaszok alapján az adott nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az ötven főt: 1040 ezer ft/év.

A 2024-es nemzetiségi önkormányzati választásokon a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a roma, a román, a szerb és az ukrán nemzetiségek indítanak képviselőjelölteket. A ma Szentendrén élő, választásra jogosult nemzetiségek közül a németek és a szlovákok ebben a ciklusban nem képviseltetik magukat, viszont mindkét nemzetiségnek lesz Pest vármegyei és országos nemzetiségi listája, így a nálunk élő németek és szlovákok ezekre a listákra szavazhatnak 2024. június 9-én.

Gergály Judith

A nemzetiségi önkormányzatok jelöltjei

Bolgár nemzetiség: 16 fő

Képviselőjelöltek:

• DR. MARINOVA ILIEVA

RUZSA

• PORKOLÁB-ENKOVA

• VLADISLAVA HRISTOVA

• PORKOLÁB SÁNDOR

Görög nemzetiség: 92 fő

Képviselőjelöltek:

• SOMMER JULIANNA

• FURCSA GÁBOR

• ARVANITIDU SZTAMATULA

• GIOVANTSI SZÓFIA

• HORVÁTH FEDRA

Horvát nemzetiség: 76 fő

Képviselőjelöltek:

• KISÉRDI VIKTÓRIA

• BENKOVITS GYÖRGY

• HEINTZ-VALENTIN ÉVA

• SZAUTNER KATALIN GABRIELLA

Lengyel nemzetiség: 22 fő

Képviselőjelöltek:

• CSAPÓ RICHÁRD

• HALPER KRISTÓF

• BRODMANN TAMÁS

Roma nemzetiség: 161 fő

Képviselőjelöltek:

• NÉMET ROLAND

• NÉMETH PATRIK

• HORVÁTH VIVIEN

• NÉMETH VINCE

• NÉMET ZSANETT

Román nemzetiség: 11 fő

Képviselőjelöltek:

• NAVRATILNÉ SZEKÁN ANNA

• MAGYARNÉ BRAUNSTEINER MÁRTA

• VASKÓNÉ PÁNTYA JÚLIA

• VARGHÁNÉ DR. BORBÉLY ANNA

Szerb nemzetiség: 39 fő

Képviselőjelöltek:

• VUKOVITS KOSZTA

• MARGARITOVITS MILENKÓ

• NIKOLITS GYÖRGY

• HORVÁTH-SZTANKOVICS DARINA

• RACZKÓ ZOLTÁN

Ukrán nemzetiség: 6 fő

Képviselőjelöltek:

• KASZÓ-FEDINISIN OLESZJA

• DR. KASZÓ RÓBERT

• VESSELÉNYI ADRIANA

2024. június      VÁROS 23

KONCERT

BARLANG

Duna korzó 18. www.szentendreprogram.hu

június 1., szombat 19:00

KONCERT – Band in the Pit, Pozvakowski, Hegy Kezdd velünk a nyarat egy hatalmas szabad téri bólogatással! Belépő: 3500 Ft

június 2., vasárnap 18:00

TÁNC/KONCERT – Noche Flamenca –Kurzuszáró A tánc benneteket is bevon a flamenco bűvös körébe, kedves nézők, gyertek, töltekezzünk együtt ebben a varázslatos körben. Belépő: 3000/3500 Ft

június 7., péntek 21:00

KONCERT – A Nyughatatlan Az autentikus amerikai életérzéssel átitatott country és rockabilly találkozása.

Belépő: 2500/3500 Ft

június 13., csütörtök 19:00 KONCERT – Nyárköszöntő klasszikus koncert a Voice&Brass együttessel Komplex zenetörténeti utazás a barokktól egészen a kortárs zeneszerzők alkotásáig. A belépés ingyenes!

június 14., péntek 20:00 KONCERT – Ripoff Raskolnikov Az ország egyik legkiválóbb blues zenekara, az americana stílus veteránjai. Belépő: 4500/5500 Ft

június 15., szombat 15:00 SZÍNHÁZ – Vérszipoly Rémes, rímes, zenés komédia a SNASZ (Szentendrei Nagyon Amatőr SZínjátszók) előadásában. A belépés ingyenes!

június 15., szombat 20:00 TÁNC/KONCERT – Caracol – Ilusión Flamenca Böröcz Petra finom, egyben erőteljes mozdulatai és ritmusjátékai rezonálnak a napjaink déli tengerpartjaira invitáló zenei világgal. Belépő: 3000/3500 Ft

június 16., vasárnap 11:00 BÖRZE – Lemezbörze Egy nap a bakelit jegyében. Használt és új lemezek széles választéka. A belépés ingyenes!

június 21., péntek 21:00

KONCERT – Péterfy Bori & Love Band Gyere te szédülés!

Belépő: 5500/6500 Ft

június 25., kedd 21:00 KERTMOZI – Macskafogó Mehet, Safranek, és üdvözlöm a kedves feleségét! Köszönöm, uram, de már egy éve önnel él.

Belépő: 2000 Ft

június 28., péntek 20:00

KONCERT – Fekete Jenő 40 éve a pályán Négy évtizedes munkásság a blues-tól a boogie woogie-n át a rock’n’rollig.

Belépő: 2500/3000 Ft

június 29., szombat 20:00 KONCERT – Decolonize Your Mind Society Egy magával ragadó pszichedelikus élmény, a lehető „leghalláscsavaróbb” módon.

Belépő: 3000/4000 Ft

P’ART MOZI Duna korzó 25. www.partmozi.hu

június 1., szombat BÓDY TEREM: 14.15 ANIMÁCIÓ HÓNAPJA: GARFIELD 101’ (szinkronizált) (12) 16.15 KÉPZELETBELI BARÁTOK 104’ (szinkronizált) (6)

18.15 ANYAI ÖSZTÖN 94’ (szinkronizált) (16)

20.00 FURIOSA: TÖRTÉNET A MAD MAXBŐL 148’ (feliratos) (18)

június 2., vasárnap

BÓDY TEREM: 14.15 ANIMÁCIÓ HÓNAPJA: GARFIELD 101’ (szinkronizált) (12)

16.15 KÉPZELETBELI BARÁTOK 104’ (szinkronizált) (6)

18.15 LEFKOVICSÉK GYÁSZOLNAK 85’ (12)

20.00 ANYAI ÖSZTÖN 94’ (szinkronizált) (16)

június 3., hétfő BÓDY TEREM: 16.00 A BOLDOGSÁG ÜGYNÖKE 94’ (feliratos) (12)

17.45 RUSSEL CROWE RETROSPEKTÍV: SZUNNYADÓ VÉREBEK 112’ (szinkronizált) (16) 20.00 MAGA A POKOL 113’ (szinkronizált) (18) – EXKLUZÍV, EGYSZERI VETÍTÉS

június 4., kedd BÓDY TEREM: 16.00 ANYAI ÖSZTÖN 94’ (szinkronizált) (16) 17.45 KASZKADŐR 127’ (feliratos) (16) 20.00 SMOKE SAUNA SISTERHOOD 89’ (feliratos) (16)

június 5., szerda 16.00 ANIMÁCIÓ HÓNAPJA: ROBOTÁLMOK 102’ (szöveg nélkül) (6)

18.00 FRANCIA NYÁR SOROZAT: BOLERO 120’ (feliratos) (12)

20.15 FURIOSA: TÖRTÉNET A MAD MAXBŐL 148’ (feliratos) (18)

június 6., csütörtök BÓDY TEREM: 16:15 ANYAI ÖSZTÖN 94’ (szinkronizált) (16) ANIMÁCIÓ HÓNAPJA:

18.00 SZIRÉN 101’ (feliratos) (16) 20:00 BAD BOYS – MINDENT VAGY TÖBBET 110’ (szinkronizált) (16E)

június 7., péntek BÓDY TEREM: FRANCIA NYÁR SOROZAT: 16:00 KI HITTE VOLNA? 87’ (szinkronizált) (12)

17:45 FURIOSA: TÖRTÉNET A MAD MAXBŐL 148’ (feliratos) (18)

20:30 BAD BOYS – MINDENT VAGY TÖBBET 110’ (szinkronizált) (16E)

június 8., szombat BÓDY TEREM: ANIMÁCIÓ HÓNAPJA: 14:00 NINA ÉS A SÜNDISZNÓ TITKA 82’ (szinkronizált) (12)

ANIMÁCIÓ HÓNAPJA: 15:45 GARFIELD 101’ (szinkronizált) (12)

FRANCIA NYÁR SOROZAT: 17:45 AZ ARCUK MINDIG ELŐTTEM LESZ 118’ (feliratos) (BA) 20:00 BAD BOYS – MINDENT VAGY TÖBBET 110’ (szinkronizált) (16E)

június 9., vasárnap

BÓDY TEREM:

ANIMÁCIÓ HÓNAPJA: 14:00 MACSKÁK A MÚZEUMBAN 83’ (szinkronizált) (6)

ANIMÁCIÓ HÓNAPJA: 15:45 BOGYÓ ÉS BABÓCA 6. –

CSENGETTYŰK 70’ (KN) 17:15 EXHIBITION ON SCREEN: AZ IFJÚ PICASSO 85’ (feliratos) (12)

ANIMÁCIÓ HÓNAPJA: 19:00 KÉK PELIKAN 79’ (16) 20:30 FURIOSA: TÖRTÉNET A MAD MAXBŐL 148’ (feliratos) (18)

június 10., hétfő BÓDY TEREM:

ANIMÁCIÓ HÓNAPJA: 16:00 SPY X FAMILY CODE: WHITE 110’ (feliratos) (12)

ANIMÁCIÓ HÓNAPJA: 18:15 HAIKYU!! THE DUMPSTER BATTLE 85’ (feliratos) (12E)

ANIMÁCIÓ HÓNAPJA: 20:00 A FIÚ ÉS A SZÜRKE GÉM 124’ (feliratos) (16)

június 11., kedd BÓDY TEREM: 16:00 AZ ARCUK MINDIG ELŐTTEM LESZ 118’ (feliratos) (BA) 18:15 TÖKÉLETES NAPOK 123’ (feliratos) (12)

20:30 ANYAI ÖSZTÖN 94’ (szinkronizált) (16)

június 12., szerda

BÓDY TEREM: SENIOR SZERDA: 10:00 KI HITTE VOLNA? 87’ (szinkronizált) (12)

FRANCIA NYÁR SOROZAT: 16:00 BOLERO 120’ (feliratos) (12) 18:15 LEFKOVICSÉK GYÁSZOLNAK 85’ (12)

ANIMÁCIÓ HÓNAPJA: 20:00 SZIRÉN 101’ (feliratos) (16)

június 13., csütörtök

BÓDY TEREM: 15:00 ELSZÁRADT FÜVEKRŐL 197’ (feliratos) (12) 18:30 A BOLDOGSÁG ÜGYNÖKE 94’ (feliratos) (12) 20:15 A KASZKADŐR 127’ (feliratos) (16)

június 14., péntek BÓDY TEREM: 16:15 KÁLMÁN-NAP 71’ (16) 17:45 AZ ARCUK MINDG ELŐTTEM LESZ 118’ (feliratos) (BA)

FRANCIA NYÁR SOROZAT: 20:00 EGY ZUHANÁS ANATÓMIÁJA 150’ (felirato)s (16)

június 15., szombat BÓDY TEREM:

ANIMÁCIÓ HÓNAPJA: 14:00 AGYMANÓK 2. 100’ (szinkronizált) (6E) 16:00 KÉPZELETBELI BARÁTOK 108’ (szinkronizált) (6) 18:00 FURIOSA: TÖRTÉNET A MAD MAXBŐL 148’ (feliratos) (18)

ANIMÁCIÓ HÓNAPJA: 20:45 KÉK PELIKAN 79’ (16)

június 16., vasárnap BÓDY TEREM: ANIMÁCIÓ HÓNAPJA: 14:00 AGYMANÓK 2. 100’ (szinkronizált) (6E)

ANIMÁCIÓ HÓNAPJA: 16:00 SIROCCO ÉS A SZELEK KIRÁLYSÁGA 74’ (szinkronizált) (12E)

ANIMÁCIÓ HÓNAPJA: 17:30 GARFIELD 101’ (szinkronizált) (12)

ANIMÁCIÓ HÓNAPJA: 19:30 A FIÚ ÉS A SZÜRKE GÉM 124’ (feliratos) (16)

június 17., hétfő

BÓDY TEREM: 16:00 A BOLDOGSÁG ÜGYNÖKE 94’ (feliratos) (12) 17:45 SEMMELWEIS 127’ (12) 20:15 KÁLMÁN-NAP 71’ (16)

június 18., kedd BÓDY TEREM: 16:00 FURIOSA: TÖRTÉNET A MAD MAXBŐL 148’ (feliratos) (18) EGYSZERI, EXKLUZÍV VETÍTÉS: 18:45 2550 62’ – (KNE) 20:00 BAD BOYS – MINDENT VAGY TÖBBET 110’ (szinkronizált) (16E)

június 19., szerda BÓDY TEREM: 16:00 BOLERO 120’ (feliratos) (12) 18:15 LEFKOVICSÉK GYÁSZOLNAK 85’ (12) 20:00 TÖKÉLETES NAPOK 123’ (feliratos) (12)

június 20., csütörtök BÓDY TEREM: 16:15 ANYAI ÖSZTÖN 94’ (szinkronizált) (16) 18:00 EGY CSALÁD RÖVID TÖRTÉNETE 99’ (feliratos) (16) 20:00 MOTOROSOK 117’ (feliratos) (16)

június 21., péntek BÓDY TEREM: 16:00 EGY CSALÁD RÖVID TÖRTÉNETE 99’ feliratos (16) 18:00 MOTOROSOK 117’ feliratos (16) 20:15 KI HITTE VOLNA? 87’ (szinkronizált) (12)

június 22., szombat

BÓDY TEREM:

ANIMÁCIÓ HÓNAPJA: 14:30 AGYMANÓK 2. 100’ (szinkronizált) (6E)

ANIMÁCIÓ HÓNAPJA: 16:30 SZUPERÉK 76’ (szinkronizált) (12)

ANIMÁCIÓ HÓNAPJA:

18:00 KUNG-FU PANDA 4. 94’ (szinkronizált) (6)

20:00 MOTOROSOK 117’ (feliratos) (16)

június 23., vasárnap

BÓDY TEREM:

ANIMÁCIÓ HÓNAPJA: 14:15 AGYMANÓK 2. 100’ (szinkronizált) (6E)

ANIMÁCIÓ HÓNAPJA: 16:15 BELU, A LEGBÁTRABB BÁLNA 82’ (szinkronizált) (6) 18:00 MOTOROSOK 117’ (feliratos) (16) 20:15 EGY CSALÁD RÖVID TÖRTÉNETE 99’ (feliratos) (16)

június 24., hétfő BÓDY TEREM: ANIMÁCIÓ HÓNAPJA: 16:00 TOMI, POLLI ÉS A VARÁZSFÉNY 82’ (szinkronizált) (6) ANIMÁCIÓ HÓNAPJA: 17:30 AGYMANÓK 2. 100’ (szinkronizált) (6E) 19:30 KÉPZELETBELI BARÁTOK 108’ (szinkronizált) (6)

június 25., kedd BÓDY TEREM: ANIMÁCIÓ HÓNAPJA: 15:45 LEGESLEGJOBB BARÁTOK 90’ (szinkronizált) (6) ANIMÁCIÓ HÓNAPJA: 17:30 AGYMANÓK 2. 100’ (szinkronizált) (6E) 19:30 FURIOSA: TÖRTÉNET A MAD MAXBŐL 148’ (feliratos) (18) BARLANG KERTMOZI: 21:00 MACSKAFOGÓ 96’ (KN)

június 26., szerda BÓDY TEREM: ANIMÁCIÓ HÓNAPJA: 15:30 AGYMANÓK 2. 100’ (szinkronizált) (6E)

ANIMÁCIÓ HÓNAPJA: 17:30 SZUPERÉK 76’ (szinkronizált) (12) ANIMÁCIÓ HÓNAPJA: 19:00 KÉK PELIKAN 79’ (16) 20:30 MOTOROSOK 117’ (feliratos) (16)

június 27., csütörtök BÓDY TEREM: ANIMÁCIÓ HÓNAPJA: 15:30 AGYMANÓK 2. 100’ (szinkronizált) (6E) 17:30 HANG NÉLKÜL: ELSŐ NAP 100’ (szinkronizált) (16E) 19:30 HORIZONT: EGY AMERIKAI EPOSZ 181’ (feliratos) (16E)

június 28., péntek BÓDY TEREM: ANIMÁCIÓ HÓNAPJA: 15:30 AGYMANÓK 2. 100’ (szinkronizált) (6E) 17:30 HANG NÉLKÜL: ELSŐ NAP 100’ (szinkronizált) (16E) 19:30 HORIZONT: EGY AMERIKAI EPOSZ 181’ (feliratos) (16E)

június 29., szombat BÓDY TEREM: ANIMÁCIÓ HÓNAPJA: 15:30 AGYMANÓK 2. 100’ (szinkronizált) (6E) 17:30 HANG NÉLKÜL: ELSŐ NAP 100’ (szinkronizált) (16E) 19:30 HORIZONT: EGY AMERIKAI EPOSZ 181’ (feliratos) (16E)

június 30., vasárnap BÓDY TEREM: ANIMÁCIÓ HÓNAPJA: 15:30 AGYMANÓK 2. 100’ (szinkronizált) (6E) 17:30 HANG NÉLKÜL: ELSŐ NAP 100’ (szinkronizált) (16E) 19:30 HORIZONT: EGY AMERIKAI EPOSZ 181’ (feliratos) (16E)

július 1., hétfő BÓDY TEREM: 15:30 AGYMANÓK 2. 100’ (szinkronizált) (6E) 17:30 MOTOROSOK 117’ (feliratos) (16) 19:30 FURIOSA: TÖRTÉNET A MAD MAXBŐL 148’ (feliratos) (18)

július 2., kedd BÓDY TEREM: 15:30 AGYMANÓK 2. 100’ (szinkronizált) (6E) 17:30 HANG NÉLKÜL: ELSŐ NAP 100’ (szinkronizált) (16E) 19:30 HORIZONT: EGY AMERIKAI EPOSZ 181’ (feliratos) (16E)

24 PROGRAMA jÁNLó      2024. június

július 3., szerda BÓDY TEREM: 15:30 AGYMANÓK 2. 100’ (szinkronizált) (6E) 17:30 EGY CSALÁD RÖVID TÖRTÉNETE 99’ (feliratos) (16) 19:30 MOTOROSOK 117’ (feliratos) (16)

KIÁLLÍTÁS

fe Re NCZY MÚZeUM

Kossuth Lajos u. 5. www.femuz.hu

2023. március 26. – 2028. március 26. A GYŰJTEMÉNY (1900-2022) kiállítás.

április 24. – június 2. VÁLASZÚT műhelykiállítás

május 4. – szeptember 15. FINOM ÉLETEK – A GYŰJTEMÉNY DIÁKSZEMMEL – Az FMC diákkurátorainak válogatása

június 20. – október 6. TAKARÉKOS MÓDI – néprajzi kiállítás

Nyitva: csütörtök – vasárnap, 10:00-18:00 között

VA j DA MÚZeUM

Hunyadi u. 1. www.femuz.hu

2023. november 12. – 2024. szeptember 8. VAJDA LAJOS SZENTENDRÉJE – Vajda motívumvilágának nyomában. Nyitva: csütörtök – vasárnap, 10:00-18:00 között

CZó B e L MÚZeUM Templom tér 1. www.femuz.hu

2023. május 21. – 2025. január 31. (meghosszabbítva!) PALETTÁK – Czóbel Béla párizsi és magyarországi kapcsolatai

Nyitva: csütörtök-vasárnap 10:00-18:00 között

kOVÁCS MARGIT ke RÁMIAMÚZeUM Vastagh György u. 1. www.femuz.hu

2019. április 12. – 2029. december 31. KOVÁCS MARGIT, A DUNA KIRÁLYNŐJE – állandó kiállítás.

Nyitva: hétfő – vasárnap, 10:00-18:00 között

kM e TTY MÚZ eUM Fő tér 21. www.femuz.hu

2024. június 6. – 2025. május 25. BARCSAY JENŐ: A formák ritmusa –kiállítás Nyitva: csütörtök-vasárnap, 10-18 óra között.

SZe NTe NDRe I kÉPTÁR Fő tér 2-5. www.femuz.hu

március 9. – szeptember 1. JÁTÉK A „PARNASSZUSON” – Jávor Piroska festőművész kiállítása.

Nyitva: csütörtök – vasárnap, 10:00-18:00 között

május 30., csütörtök 17.00 KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS – Jávor

Piroska: Játék a „Parnasszuson” MŰVÉSZe TMALOM Bogdányi u. 32. www.femuz.hu

április 4. – július 28. EURÓPAI ISKOLA – VESZÉLYES

CSILLAGZAT ALATT (1945-1948)

Nyitva: szerda – vasárnap, 10:00-18:00 között

június 2., vasárnap 16.00

WINKLER NÓRA ÉS TOPOR TÜNDE TÁRLATVEZETÉSE

június 8., szombat 16.00

FORRADALOM A MŰVÉSZETBEN? –Kerekasztal-beszélgetés III.

június 15., szombat 16.00

KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS

június 24. – június 28. CSODAKERTEK, VARÁZSLÉNYEK – Múzeumi tábor alsó tagozatos gyerekeknek

Bővebb információ és jelentkezés: muzeumpedagogia@muzeumicentrum. hu

Sütő Tünde múzeumpedagógus: +36 20 363 4231

július 6., szombat 16.00 KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS

PhotoLap – Vajda Múzeum Szentendre, Hunyadi u. 1. www.femuz.hu

május 11., – október 13. TROPICAL DEPRESSION – Kudász Gábor

Arion kiállítása.

Nyitva: csütörtök – vasárnap, 10:00 –18:00 között

június 6., csütörtök 11.00 SZENIOR CSÜTÖRTÖK

június 9., vasárnap 16.00 A MŰVÉSZ SZEMÉVEL – Kudász Gábor

Arion tárlatvezetése.

HAMVAS BÉLA Pe ST M eGYe I kÖNYVTÁR

Pátriárka u.7. www.hbpmk.hu

június 22., szombat 14.00 Hoppál Mihály kiállításának megnyitója.

ReG e NTAG MŰH e LYGALÉRIA ÉS k ÁVÉZó

Kucsera F. utca 2/A www.regentag.hu

április 13 – június 15. METANOIA – Szabó Hajnalka szobrász kiállítása bejelentkezéssel látogatható.

ELŐADÁS

HAMVAS BÉLA Pe ST M eGYe I kÖNYVTÁR

Pátriárka u.7. www.hbpmk.hu

június 5., szerda 18.00 TEHENEK HELYETT TURISTÁK – Házak – Emberek – Történetek – Múltidéző séták Szentendrén, Török Katalin előadássorozata

június 12., szerda 18.00 IDE SZÜLETNI – Könyvbemutató –Elbert Mártával és Godberger Tamással, a kötet szerzőivel Martos Gábor művészeti író beszélget

június 19., szerda 18.00 A HOLD TÁVOLSÁGA – Horváth Erzsébet – Könyvbemutató

június 26., szerda 18.00 CSENDÉS TÉR – ÚT AZ ÁRAMLÓ ÉLETHEZ – Bátorfi Andrea könyvbemutatója

VA j DA MÚZeUM Hunyadi u. 1. www.femuz.hu

június 14., péntek 17.00 EGY LEGENDA NYOMÁBAN – a pismányi Haluskai tanya története –Galla Zoltán és Szabó Noémi vetített előadása

SZABADTÉRI NÉPRA jZI MÚZeUM –S k ANZe N Sztaravodai út 75. www.skanzen.hu

május 31. – június 1. péntek, szombat KANDELA – Skanzen más fényben –Zenés fényfesztivál a skanzenben. A kétnapos fesztiválon egyedi fényalkotásokkal, koncertekkel, táncházzal és különleges dunakanyari

gasztronómiai kínálattal várjuk az érdeklődőket.

június 8., szombat FALUSI OLIMPIA – Olimpikon kerestetik! A nemes vetélkedésre olyan személyek, diákcsoportok, baráti társaságok, családok jelentkezését várjuk, akik a Családmozgató helyszíneken vagy az Olimpiai 10 próbát végrehajtva válhatnak olimpikonná.

június 16., vasárnap APÁK NAPJA A SKANZENBEN – Ezen a napon az apák, nagyapák, férfi elődeink kerülnek a programok középpontjába. Kézműves foglalkozásokkal, barkácsolással, kvízzel és tematikus túrával készülünk, amelyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

június 22., szombat MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A SKANZENBEN – A szent Iván éjjeléhez kapcsolódó rendezvényen a látogatók a tánc témája köré szervezett programokon vehetnek részt, de tűzugrással is készülünk. SZe NTe NDRe I Pe TőfI kULTURÁLIS ÉS HAGYOMÁNYÖRZő eGYe SÜLe T Stéger köz 25.

június 14., péntek 18.00 MADAGASZKÁRI, MOZAMBIKI ÉS DÉL-AFRIKAI ÉLMÉNYEK – évadzáró rendezvény Mészáros János vetített képes előadás

WORKSHOP

ReG e NTAG MŰH e LYGALÉRIA ÉS k ÁVÉZó Kucsera F. utca 2/A www.regentag.hu

június 6., 13., 20., és 27., csütörtök 15:15-16:45 ARTurmix gyerekeknek Stana Brezina képzőművésszel

június 8. és 20., szombat 14:00-16:00 Kerámiafestés, agyagozás – korongozás és más technikák

EGÉSZSÉG

SZe NTe NDRe I jÁRÁS eGÉSZSÉG fej Le SZTÉSI IRODA Szentendre, Városház tér 4. www.efi.szentendre.hu

június 4., 11., 18. és 25., kedd 9:00-10:00 KÖZÖSSÉGI TORNA Keddenként 9 órakor várjuk az érdeklődőket a V8 uszoda nagy konferencia termében! A rövid regisztrációs űrlap az efi.szentendre.hu oldalon érhető el.

június 4., 11., 18. és 25., kedd 14.0015.00

GYALOGLÓKLUB – BUDAKALÁSZ

Indulás: Budakalász, Omszk park, GÓL vendéglő előtti tér A gyaloglóklubról az efi@szeirendelo. hu e-mail címen, valamint a +36 70/456 0605-ös telefonszámon Lazanyi Editnél lehet érdeklődni. A csoporthoz a járásból lehet csatlakozni, az első alkalom előtt érdemes az aktuális indulás részleteiről tájékozódni.

június 5., 12., 19. és 26., szerda 09.0010.00

GYALOGLÓKLUB -TAHITÓTFALU

Indulás: Tahitótfalu, Hídfő A foglalkozás szakember irányításával zajlik. Az óra bemelegítéssel indul, majd a tempós gyaloglás után levezető nyújtással zárul. Ajánlott felszerelés: réteges, kényelmes öltözet, sportcipő. A foglalkozás INGYENES, de részvételi szándékát kérjük jelezze az alábbi linken: https://forms.gle/ uhUvFs6KecKY4ywj6 vagy nap közben 9-15 óra között a KAPCSOLAT fül alatt található telefonszámaink valamelyikén.

június 6., 13., 20. és 27., csütörtök 14.00-16.00 GYALOGLÓKLUB-LEÁNYFALU

Indulás: Leányfalu, Pócsmegyeri rév A foglalkozás szakember irányításával zajlik. Az óra bemelegítéssel indul, majd a tempós gyaloglás után levezető nyújtással zárul. Ajánlott felszerelés: réteges, kényelmes öltözet, sportcipő. A foglalkozás INGYENES, de részvételi szándékát kérjük jelezze az efi@ szeirendelo.hu e-mail címen vagy a +3620-315-5339-es telefonszámon.

SZABADBAN

DUNA-IPOLY N e MZe TI PARk  PROGRAMjAI www.dunaipoly.hu

június 1., szombat Barangolás a turjánvidéken – Ócsa Az egykor kiterjedt turjánvidékből napjainkra csupán apró részletek maradtak fenn, ezek egyike az ócsai Öreg-turján.

június 2., vasárnap Fűben-Fában – Gyógynövényismereti túra – Ócsai Tájház Az Ócsai Tájvédelmi Körzetet bejárva, a terület tavaszi, gyógyhatású növényeivel ismerkedünk meg.

június 2., vasárnap Túra és magpogácsa-készítés a környezetvédelmi világnap jegyében –Sas-hegyi Látogatóközpont, Budapest, XI., Tájék u. 26. Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1972 óta hívja fel a figyelmet június 5-én a környezet védelmének és egészségének fontosságára, amely mindannyiunk jólétére jelentős hatással van.

június 8., szombat Lepkék és társaik, túra családoknak –Csákányospuszta Közös lepkészés Csákányospusztán.

június 15., szombat A hőségben hidegvérrel – A Sas-hegy hüllői – Sas-hegy, Budapest A szubmediterrán jellegű Sas-hegyen párját ritkító gazdagságban vannak jelen a hüllők csoportjának képviselői.

június 15., szombat Szkolopendra túra – Csákvár Könnyed kirándulás a Vértesben, hatalmas százlábúak nyomában!

június 21., péntek Szentjánosbogár-túra – Tata, Angolpark Fények játéka az éjszakában. Szentjánosbogarak a tatai Cseke-tó erdejében!

június 22., szombat Az esti erdő meséi – családi túra –Pilisszentiván Mit rejt az erdő éjszaka? A túra nyomvonalán több állomást alakítunk ki, amelyek mindegyike az esti erdő különleges világából tár fel egy-egy érdekes részletet.

június 22., szombat A Gerecse Szentélye, Pisznice –Pusztamarót Túrázzunk együtt a Gerecse Szentélyében, Pisznicére!

június 22., szombat Szentjánosbogár túra – Tata, Angolpark Fények játéka az éjszakában. Szentjánosbogarak a tatai Cseke-tó erdejében!

június 29., szombat Szent Iván-éji túra – Az éjszakai erdő – Ócsa Családi kalandozásra hívunk kicsiket és nagyokat a selyem-réti tanösvényre, a nyári napforduló alkalmából!

2024. június PROGRAMA jÁNLó 25

RÖVID

HÍREK

kevesebb tábla a Belvárosban

A belváros közlekedését, várakozási rendjét meghatározó önkormányzati rendeletek és azok sokszori módosításainak felülvizsgálatát javasolta az áprilisi testületi ülésen Fülöp Zsolt polgármester. A képviselő-testület egyhangúlag megszavazta a rövid távú forgalomtechnikai átalakítások megindítását, valamint egyhangúlag jóváhagyta a város forgalmi rendjének komplex felülvizsgálatát. Első lépésként az értelmezhetetlen, túlbonyolított táblák tűnnének el, ahogy ezt a Tábla Csoportban is egyeztették. Majd elkezdődik az átfogó felülvizsgálat, benne a belváros parkolási rendjének átalakítása, amire feltétlenül szükség van. A teljes folyamat hosszabb ideig tart, először el kell készülnie a szakértői anyagnak – jogászok, rendészek, rendőrök, közlekedési szakértők bevonásával –, amit majd a lakossággal, a vállalkozókkal, szolgáltatókkal is egyeztetnek.

elszegényedő idősek

Az elmúlt évek európai szinten is kiemelkedő magyarországi inflációja, illetve a rezsicsökkentés részleges kivezetése miatt jelentősen megemelkedtek a megélhetési költségek. Különösen érzékenyen érinti ez a nyugdíjasokat, hiszen havi járandóságuk sokkal lassabban emelkedik, mint a bérből és fizetésből élőké. Ezért a szentendrei önkormányzat új szociális támogatási formaként vezette be a leghátrányosabb helyzetben lévő, 240 000 forintnál kevesebb nyugdíjat kapó időskorúak 10 000 forintos támogatását, amely ugyan csak csepp a tengerben, de valamilyen segítséget azért jelent. A támogatás idén június 30-ig igényelhető a polgármesteri hivatalban, a következő években viszont május 31-ig kell jelentkezni azoknak, akik igényt tartanak a támogatásra. Május 17-ig hozzávetőlegesen 300 szentendrei nyugdíjas nyújtotta be igényét. Hosszú távon viszont a Nyugdíjas Parlament azon javaslata akadályozhatná meg a nyugdíjasok elszegényedését, amely szerint az előző évi nettó bérnövekedéssel megegyező mértékben kellene emelni minden évben a nyugdíjak összegét.

Zárszámadás 2023

A covid, az energiaválság, az állami elvonások és a kormányzati támogatások csökkenése ellenére nem csak talpon maradt az önkormányzat, de a lehetőségekhez képest még fejlődött is a város. A Pénzügyminiszté -

rium előrejelzése szerint az állami finanszírozás további csökkenése várható, ezért minden korábbinál fontosabb lenne az önkormányzati finanszírozás rendszerének gyökeres átalakítása – derül ki a 2023. évi zárszámadásából. Magyar Judit, a jelentést ismertető alpolgármester a májusi testületi ülésen elmondta, hogy a jelentősen lecsökkent források miatt a korábban nyert pályázati támogatásokkal finanszírozott beruházások fejeződtek be, illetve az adóbehajtás hatékonyságának növelésével a város előző vezetése alatt felhalmozódott jelentős kintlévőséget hajtott be a hivatal, másrészt új adózókat vont be az adófizetők körébe. A talpon maradás érdekében energiatakarékossági intézkedéseket hozott az önkormányzat, és szigorú ellenőrzés alá vették a dologi kiadásokat. A rendelkezésre álló forrásokat csökkentette, hogy a kormány a 2022-es 138 millió forintos szolidaritási hozzájárulást 2023-ra 402, majd erre az évre 526 millió forintra emelte. A romló tendenciát az is jól érzékelteti, hogy amíg tavaly az államtól a kötelező feladatokra kapott összeg a kiadásoknak még 46 százalékát tette ki, és az önkormányzat a költségek 54 százalékát állta, addig erre az évre ez az arány 42:58 százalékra romlott.

Növények a kálvária úton

A Városi Szolgáltató NZrt. elkezdte a növényültetést a Kálvária út felső szakaszán. Több, mint hárommillió forint értékben, több mint ötszáz tő évelő növényt telepítenek: levendulát, babérmeggyet, cserjés pimpót és egyéb évelőket. Az út- és járdaépítések, a gyalogátkelők kialakítása már megtörtént, a zöldterületek megújítása után a kerékpár- és rollertárolók telepítése van hátra.

Mentsük meg a kereskedőházat!

Közös fellépést sürget a nemzeti kulturális örökségünk részét képező szentendrei Kereskedőház és a Templomdomb megmentéséért, mielőbbi megújításáért Fülöp Zsolt, polgármester. A 2019 őszén munkába állt városvezetés számtalanszor szorgalmazta az illetékes döntéshozóknál, hogy tegyék elérhetővé a város számára a 2017-ben kormányrendeletben megítélt 8,2 milliárd forintos turisztikai fejlesztési keretet, amelynek része volt a Kereskedőház felújítására tervezett 2,6 milliárd forint is. A Magyar Turisztikai Ügynökség által a folyósítás feltételeként meghatározott turisztikai koncepcióterv elkészült, előrelépés azonban azóta sem történt. Legutóbb tavaly júniusban Vitályos Eszterrel együtt tárgyaltak erről a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, de a tervek szerint megkeresik az összes érintett

állami szerv vezetőjét is. A céllal egyetértők aláírásukkal támogathatják a kezdeményezést. A petíció online és nyomtatott formában is aláírható június 30-ig.

Polgármester-jelöltek vitája

Lapzártánk idején még kétséges, hogy lesz-e vita a szentendrei polgármesterjelöltek részvételével, noha többen kezdeményezték azt. Május 15-én Fülöp Zsolt Szentendre város polgármestere javasolta, hogy legyen nyilvános, élőben közvetített moderált vita a programokról, a város fejlesztését és működtetését érintő tartalmi kérdésekről a Városházán. Majd május 23-án egy civil kezdeményezés is napvilágot látott mintegy harminc „városunk iránt elkötelezett polgár” aláírásával. A három polgármester-jelöltnek címzett levél aláírói hangsúlyozzák: Szentendre polgárainak ötévente nyílik lehetősége dönteni a település jövőjéről, és bár a jelöltek és jelölőszervezeteik a személyes és az online térben lehetőségeikhez képest eljuttatják programjukat a lakossághoz, azonban mégsem rajzolódott még ki városunkról alkotott víziójuk minden, a lakosságot foglalkoztató kérdésben (pl. közlekedés, településfejlesztés, szociális ellátás, környezetvédelem, kultúra, részvételi demokrácia). Ezért, mint írják, a vitát a lakosság bevonásával úgy készítik elő, hogy a választók az őket foglalkoztató legfontosabb kérdésekre – a könyvtár színháztermében – minden jelölttől választ kapjanak. A SzeVi nyomdába adásáig megszerzett információink szerint Fülöp Zsolt és Filó András igent mondott a felkérésre. Petricskó Zoltán kérdésünkre azt válaszolta: megfontolja a részvételt.

Népszerű esővízgyűjtő

Óriási érdeklődés kísérte az önkormányzat idei esővízgyűjtő programját: egy nap alatt gazdára talált a felajánlott kétszáz esővízgyűjtő tartály. A városvezetés tavaly indította el Szentendre első esővízgyűjtési programját. Az eredetileg száz szentendrei magánszemély, illetve intézmény számára igényelhető tartályra a felhívás másnapján betelt a regisztrációs keret, ezért az önkormányzat megduplázta a kvótát. A szemléletformáló ökopolitikai akció idén is folytatódott, ismét kétszáz ingatlantulajdonos vagy intézmény jelentkezhetett, akik vállalták, hogy ingatlanjukon felállítják az ingyenesen átvehető, háromszáz literes esővízgyűjtő tartályt, és részt vesznek a biológiai szúnyoggyérítésben is. A tartállyal együtt biológiai szúnyoggyérítő tablettákat is kapnak a jelentkezők, alkalmazásuk tapasztalatairól egy adatlapon kell beszámolniuk.

26 HíRek      2024. június

fejlesztések Szentendrén az elmúlt öt évben

Milyen fejlesztések történtek Szentendrén az elmúlt öt évben, és melyek azok, amelyeket a jelenlegi városvezetés a mandátuma meghosszabbítása esetén tervez? Ezekről is szó volt a képviselő-testület április végi ülésén.

A 2019-ben a város vezetésével megbízott új testület tevékenységét jelentősen meghatározta a covidválság, majd az energia áremelkedés, illetve a rezsicsökkentés részleges kivezetése. A kiugróan magas hazai infláció, a jelentősen megemelkedett építőipari árak átszabták a beruházási lehetőségeket – derül ki Pilis Dániel alpolgármester 2019-2023 közötti szentendrei fejlesztésekről szóló előterjesztéséből. A helyzetet tovább nehezítette, hogy elmaradtak az uniós támogatások a jogállami feltételek megsértése miatt, továbbá a régiós fejlesztéseket felfüggesztette a kormány. Mindezek ellenére mégis jutott fejlesztésekre az elmúlt négy és fél évben, köszönhetően az önkormányzat szigorú költségvetési politikájának. Az adóellenőrzés és adóbehajtás áramvonalasításának köszönhetően sikerült az előző városvezetéstől örökölt kintlevőségek döntő többségét behajtani, és az adózást elkerülőket felderíteni.

2019-2024 között a város 3,5 milliárd forint értékű beruházást finanszírozott különböző forrásokból. A teljes összeg 38%-a, 1,3 milliárd forint volt önerő, 62%, 3,2 milliárd pedig támogatás.

A főbb beruházások a következők:

– A 11-es főút közlekedési problémáinak komplex felmérése 20 millió forintból.

– A Kálvária úti rekonstrukció második és harmadik üteme 168 millió forint önerőből és 280 millió forint támogatásból.

– A belvárosban elkészült a szenny- és csapadékvíz szétválasztás első fázisa 300 millió forint támogatásból és 420 millió forint önrészből.

– Izbégen csapadékvíz-elvezető épült 99,2 millió forint támogatásból és 108 millió forint önrészből.

– A Barackvirág utcában ötszáz méter hosszan épült ki a csapadékvíz-elvezető rendszer 122 millió forintos támogatásból.

– A városrészeket összekötő kerékpárút 616 millió forint uniós támogatásból és 72 millió forint önerőből épült meg.

– Megújult a Wolf Gedeon utcai Dera híd.

– Megtörtént az Izbégi óvoda energetikai korszerűsítése – hőszigetelés, nyílászáró- és kazáncsere, napelem és hőszivattyú beépítése.

– A városrészi költségvetésben az önkormányzat közel 132 millió forintot költött a több, mint két tucatnyi fejlesztésre.

– Az 1+1 programban 114 millió forint értékben készültek útépítési, vízelvezetési tervek és beruházások.

– Elindult HÉV-Volánbusz végállomás környékének fejlesztése, aminek első lépéseként megkezdődött az új SPAR áruház építése.

– Közel 273,5 millió forintból megújult a SZEI informatikai rendszere és épületgépészete, bővült az egészségügyi eszközpark.

– Elkészült a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár elektromos hálózat felújításának II. üteme 35 millió forintból.

– A háziorvosi, az orvosi ügyeleti és a gyermekorvosi rendelők felújítására összesen mintegy 20 millió forintot fordított a város.

– A Vasvári Pál úti Óvoda tetőszerkezetének azbesztmentesítése 84 millió forintból megtörtént, de a Vasvári, a Püspökmajor lakótelepi és a Szivárvány tagóvoda szabadtéri játékaira is jutott 13,6 millió forint.

– A Püspökmajor Lakótelepi Bölcsődében három csoport mosdójának felújítására és a távlati bővítés terveinek elkészítésére összesen 38,2 millió forintot költött az önkormányzat.

– Az Izbégi Általános Iskola új épületszárnya 600 millió forintos uniós pályázatból készült el, amelyhez az önkormányzat több, mint 22 millió forinttal járult hozzá.

– Közel 10 millió forintos önerőből és jelentős uniós támogatásból készült el a Pirk Ambrus Városi Csónakház fejlesztése, vízitúra megállóhely létesült és kamerarendszer is kiépült.

A műemléki épületek felújítására, állagmegóvására az elmúlt öt évben mintegy 94,3 millió forintot fordított az önkormányzat: többek között a Kereskedőház tetőjavítási, munkálataira, a Kalits-ház főbejáratának felújítására, a Korniss-ház kapuzatának és tetőszerkezetének rendbetételére, a Dumtsa Jenő utca 1. homlokzatfelújítására, valamint önerővel támogatta a város a Pirk Múzeum épületének fejlesztését. A Templomdomb állagromlásának nyomon követése érdekében a támfalon az önkormányzat geodéziai mérőpontokat létesített.

Az elkövetkező évek tervezett fejlesztéseiről Fülöp Zsolt polgármester beszélt. A teljesség igénye nélkül huszonhárom olyan fejlesztést vett számba, amelyekben elindult az előkészítés, és a következő önkormányzati ciklusban valósulhatnak meg. A polgármester ezek közül kiemelte a Kereskedőház, a Templomdomb, a Duna-korzó, a kismúzeumok 8,2 milliárd forintos felújítását, a 11-es út régóta várt felújítását, valamint a hozzá tartozó kertészeti, tájépítészeti munkálatokat, a Belváros csapadék- és szennyvíz szétválasztásának II. ütemét, a városi szennyvízhálózat további fejlesztését Pismányban és Szarvashegyen, a Pap-sziget, Kis-Duna ág rekreációs célú fejlesztését a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel közösen, a HÉV, Volán pályaudvar és környezetének intermodális fejlesztését, a HÉV új szárnyvonal (Püspökmajor lakótelep, Izbég érintésével a Skanzenig) program kidolgozását, a 11-es főútat tehermentesítő (elkerülő) út legalább részleges tervezésének újraindítását az Állami Útépítési Program keretében.

Európai Uniós forrásokból szintén jelentős beruházásokat szeretne végrehajtani az önkormányzat.

Uniós támogatás felhasználásával tervezi felújítani, illetve bővíteni: – a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárat és színháztermét – felújítani és a városi közösségi célok mentén fejleszteni a Castrumot

– felújítani a Radnóti Miklós és a hátsó Pomázi utat

– megtervezni és megépíteni a városrészeket összekötő utakat – energetikailag felújítani a V8 Uszodát – az EUCF program keretében korszerűsíteni a Püspökmajor Lakótelep fűtőművét és fűtési gerinchálózatát – megvalósítani a KÉKI 1. napelemparkot -gyógynövény és fűszernövénykertet létesíteni a Kálvária út végénél. Az önkormányzat saját forrásból és pályázati támogatásból is tervez fejlesztéseket. Ilyen a Duna-korzó mobilgát mentén a partoldali rézsű lépcsős kialakítása tájépítészeti elemekkel; a Bükkös-parti piac fejlesztése; a Bükkös patak meder rehabilitációja (új vízjogi kezelési terv készítése, a betonvályúk felszámolása); földutak karbantartása, burkolása; 1+1 program keretében a város belterületi úthálózatának fejlesztése; futópályák kialakítása városrészenként.

(Forrás: szentendre.hu)

28 VÁROS      2024. június

A Duna korzó átalakítási terveiről

Elkészültek a látványtervek, amelyek bemutatják, hogyan nézhet ki a jövőben Szentendrén a Duna korzó. A turisztikai rendezvények évről évre növekvő népszerűsége miatt nagy szükség van a víz közelébe lefutó lépcsők és a rézsűkben kiülő felületek megépítésére.

A régi földgát és térdfalának lebontásával a Duna korzón jelentősen csökkent a szabad kiülési lehetőség. A fasor alá kihelyezett padok ülőhelyei és a nyári ideiglenes napágyak szép időben is gyorsan megtelnek, a rendezvények alatt pedig világosan látszik, hogy nem elegendők. A megoldás a víz közelébe lefutó lépcsők és a víz oldali rézsűkben kiülő felületek megépítése lehet.

– Ugyan a Kacsakő előtti partszakaszon van lehetőség megérinteni a Duna vizét, de a Duna korzó esetében is szeretnénk biztonságos és kényelmes felületet biztosítva, minél közelebb engedni az embereket a Dunához – tudatta lapunkkal Dajka Péter építész, a Puhl és Dajka Építész Iroda munkatársa, akik a felújítás látványterveit készítették.

Az új javaslat szerint a szervizút és a mobilgát vonala közötti területen, a Péter Pál utca és a Bercsényi utca között egy lépcsősorokkal és növénykazettákkal megszakított kiülősor készül. Ez a kiülősor mind a szervizút, mind a Duna korzó sétány felől könnyen megközelíthető lesz. A szervizút alatti területen az utcák vona-

lában kialakított lépcsők lefutnak a Duna irányába. Ugyan a teljes felület árvízi oldalon épül, de olyan magasan helyezkedik el, hogy az árvízi elöntés veszélye kisebb, így a fenntartási vagy helyreállítási költség is vállalható kockázatot jelent.

A kiülők felületei – megfelelő alapra helyezett – előregyártott finombeton elemekből épülnek, amelyeket lépcsős vasbeton lemezre rögzítenek. A finombeton elemek fehércementtel készülnek, speciális receptúrával, zsaluzattal,

„Álljatok ki a sorból”

Az áldozatok nevének hagyományos felolvasásával és Radvánszki Péter rabbi ünnepi beszédével emlékeztek a holokauszt szentendrei áldozataira május 12-én. – Április közepe és július eleje között több mint 170 gettóban vagy gyűjtőtáborban 437 ezer zsidót zsúfoltak össze, rettenetes körülmények között. Csak kevesen tudtak „kilépni a sorból” és elmenekülni – fogalmazott Radvánszki Péter a Szántó Emlék- és Imaházban tartott megemlékezésen. – A diktatúra először nem a testet pusztítja el, hanem a személyiséget. A diktatúra a félelem eszközével engedelmes robotot csinál az emberből. Ez a holokauszt lényege, a gázkamrák, a tömeggyilkosságok ebből a személyiség gyilkosságból származnak. Az autoriter rendszer azt neveli belénk, hogy soha ne lépjünk ki a sorból, akkor sem, ha lehetőségünk volna rá.

Az eseményről készült videót megtekinthetik az alábbi QR-kódot beolvasva.

így homogén, kőfelülethez hasonló, igényes megjelenésű és nem mellékesen, csúszásmentes felületük lesz.

A kiülők a felületük szélességéből adódóan nem csak ücsörgésre lesznek alkalmasak, hanem le is lehet rájuk feküdni (napozni vagy pihenni), vagy akár kisebb csoport is összegyűlhet, beszélgethet, piknikezhet. A felületek közötti szintkülönbség sehol nem éri el a balesetveszélyesnek számító magasságot, így a gyerekek kezét is el lehet engedni.

k ampánylátogatások Szentendrén

A helyi önkormányzati és az európai uniós választások közeledtével egymás után látogattak el az országos politikai élet prominens szereplői Szentendrére. A sort Orbán Viktor miniszterelnök nyitotta, aki május 6-án járt városunkban. Érkezése és szentendrei programja nem volt nyilvános, a Polgármesteri Hivatalban sem tudtak róla. A látogatás tényéről a legtöbb szentendrei a közösségi médiából értesült, amikor másnap megjelentek a Fő téren készült fényképek, amelyeken szerepel Vitályos Eszter, a térség országgyűlési képviselője és Petricskó Zoltán polgármesterjelölt is.

A sort másnap, május 7-én 18 órakor Dúró Dóra folytatta, aki szintén a Fő téren találkozott a Mi Hazánk Mozgalom helyi vezetőjével, dr. Filó Andrással, a képviselő-jelöltekkel és a párt híveivel, akik szép számmal jelentek meg a közösségi médiában meghirdetett kampányeseményen.

A sort Magyar Péter zárta, aki május 18-án a Czóbel-parkban tartott beszédet, amely élőben is követhető volt, valamint utólag is meg lehet nézni a pártja YouTube-csatornáján. Magyar nem foglalt állást a helyi politikai versengést illetően. Fülöp Zsolt polgármester és a jelenlegi testület több képviselője is jelen volt a rendezvényen.

2024. június      VÁROS 29

Bükkös-patak-takarítás

Május 3-án és 4-én, pénteken és szombaton a Bükkös-patak szemétmentesítésével, takarításával tettek a környezetünkért az itt lakók, a messzebbről érkezők, iskolások, gimnazisták.

A Bükkös-part a szentendreiek kedvelt sétáló- és pihenőhelye, tisztasága mindnyájunknak fontos. Örömmel állapítottam meg, hogy mára az állapotok sokat javultak a huszonöt évvel ezelőttihez képest, amikor az első pataktakarítást szerveztem: akkor több konténernyi szemetet gyűjtöttünk össze. A tisztább Bükkös-part köszönhető a szentendrei VSZ NZRT munkájának, valamint a polgárok, a gyerekek környezettudatos viselkedésének.

a

Köszönöm a patakért végzett munkát a lakóknak, az aktivistáknak, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium növendékeinek, tanárainak! Külön köszönet Bádonyi Kingának, a Móricz Gimnázium tanárnőjének a tanulók megszervezéséért és a 11-es aluljáró képeinek javításáért! 2018-ban az ő vezetésével kapott az aluljáró új, szép, művészi falfestményeket, amelyeket évről évre

karban kell tartani. Így történt ez most is május 4-én a tanárnő és a diákok munkájának köszönhetően.

Köszönet a támogatóknak: Bükkös Egyesület, Szentendrei Grafika Műhely, Kőhegybor, szentendrei VSZ NZRT, valamint köszönet Boda Anikónak, Stefanek Jánosnak és Mészáros Jánosnak a padokért!

A Bükkös Egyesület nevében Zakar Ágnes szervező

Junior Prima díjat kapott

szentendrei zeneiskola egykori növendéke

Az idei Junior Príma díjazottak között szerepel a Vujicsics Tihamér Zeneiskola volt növendéke, Stark János Mátyás hegedűművész, zeneszerző. Zeneiskolai tanulmányait nyolc évesen kezdte Domoszlai Orsolyánál, majd Holló Judit nál folytatta, ezután a budapesti Tóth Aladár Zeneiskolában Ácsné Szily Éva tanárnőnél fejezte be. Felvételt nyert tizenhárom évesen a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Rendkívüli Tehetségek Képzőjébe, s ezzel párhuzamosan 2012 és 2014 között a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium zeneszerzés szakán is tanult. 2016-tól a weimari Hochschule für Musik Franz Liszt hallgatója volt Andreas Lehmann osztályában, majd 2020-tól Friedemann Eichornnál tanul posztgraduális képzésben. Hangszeres versenysikerei közé tartozik a berlini „Rising Stars Grand Prix” nemzetközi zenei verseny harmadik díja. Zeneszerzőként első helyezést ért el az országos Sugár Rezső zeneszerzőversenyen és harmadik helyezést a nemzetközi Bartók Világversenyen. Toccata című darabját, amely a Bartók Világverseny 2019. évi zongoraversenyének kötelező darabja volt, az Editio Musica Budapest adta ki. Fellépett az összes jelentős budapesti koncerthelyszínen, valamint Németország, Spanyolország, Anglia, Ausztria és Lengyelország koncerttermeiben. Pályáját több ösztöndíj és mentorprogram is segítette. Szólistaként szerepelt a Mol tehetségek hanglemezén, szólóestet adott a Szépművészeti Múzeumban. 2023 áprilisában a MÜPA „Felfedezések” sorozatának szólistájaként debütált a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ránki Fülöppel és Devich Gergellyel alakított trió formációjával a BMC-ben második alkalommal kapott felkérést egy négyrészes bérlet koncertsorozatra, így idén ősszel is új programmal lesz jelen a hazai zenei életben is.

TK

30 VÁROS      2024. június

Patakparti placc az Angyalos-villában

Új közösségi rendezvénysorozat indult húsvétkor Szentendrén, amelynek célja, hogy egy kicsit összehozza a környéken élőket egy olyan térben, ahol – szándékaink szerint – csak jó dolgok történnek.

A Patakparti placcon sok olyan program kapott helyet, ami elsősorban a gyerekek, a családosok számára hívogató, de gyakran találkozunk az idősebb korosztály képviselőivel is, akik ugyanúgy örülnek a régi és új találkozásoknak. Elsődleges szempont volt, hogy anyagi okokból senki ne maradjon ki, így programjaink ingyenesek.

Az előadók, a könyvek szerzői, az alkotósarok segítői eddig mind-mind jókedvükből, szeretettel vettek részt, és csodálatos, organikus módon ők is sokat kaptak cserébe. Pont összetalálkoztak olyan emberekkel, akik segíteni tudták őket továbblépni a cél felé, amit éppen kitűztek maguk elé.

Régóta tervezem, hogy ez a csodálatos hely, az An gyalos-villa gyümölcsöző találkozások, lelkesítő beszélgetések és az alkotás színteréül szolgáljon. Nagyon fontosnak tartom, hogy minél több olyan találkozási pont legyen, ahol emberi léptékű közösségek alakul hatnak, ahol tudunk kapcsolódni, egymásra figyelni, egymástól tanulni, egymást és a környezetünket megbecsülni és értékelni.

Az utóbbi időben sokan költöztek Szentendrére, őket is szeretnénk megszólítani, hogy bekapcsolódhassanak a város vérkeringésébe, bepillantást nyerjenek a helyi és környékbeli művészek munkájába, új kapcsolatokat építhessenek és eltölthessenek egy kellemes napot.

Hoppál Mihály:  e

Fontos még, hogy a környéken élő iparművészeknek a megszokottól eltérő, más jellegű bemutatkozási lehetőséget szeretnénk biztosítani.

A következő alkalom június 8-án, szombaton a gyerekeket helyezi fókuszba. Délelőtt egy komolyzenei mesejátékot láthatunk és hallhatunk a Meseládikó Társulás jóvoltából, akik bábok és a mese segítségével hozzák közel a gyerekekhez többek között Bach zenéjét. Utána Kyrú egy mesés sétára viszi az érdeklődőket a patakparton. Ezt követően lesz a „MesÉL a patak” rajzverseny eredményhirdetése,

tno-appliq-Art

Etno-appliq-Art címmel nyílik Hoppál Mihály néprajzos, sámán-kutató képzőművészeti kiállítása 2024. június 22-én a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárban. A kiállítás törzsanyaga Hoppál legújabb műveiből válogat, amelyek egyrészt szerves folytatását jelentik a művész hetvenes évekbeli avantgárd korszakának, másrészt merész, népi, illetve népiesnek gondolt tárgyak szabad, művészi felhasználását jelenítik meg. A tárlat szellemiségét leginkább a szervesség, népiség és a hagyomány fogalmai adják vissza.

HB, TK

majd lélekfejlesztő játékra lesz lehetőség Csicsi vel.

Végül 15 órától vendégünk lesz Barcs Krisztina, aki hiánypótló könyveket írt gyerekeknek és szüleiknek lelkünk működéséről, ami segít eligazodni az érzelmek kusza hálójában, s ezáltal egy kiegyensúlyozottabb és boldogabb életet kialakítani. Várunk mindenkit szeretettel minden hónap második szombatján az Angyalos-villában, a Patakparti placcon!

Cím: Szentendre, Bükkös part 40. A programok reggel 9-től délután 4 óráig tartanak, a belépés ingyenes.

Maholányi Gabriella

2024. június      VÁROS 31

Keramikusok hétvégéje a Dumtsán

Ékszereket, használati kerámiákat és csodaszép dísztárgyakat is vásárolhatunk a Szentendrei keramikusok  e gyesülete művészeitől június 15-16-án a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit  k ft. által szervezett Dumtsa  kézműves  k irakodón. A vásár szombaton és vasárnap 10től 18 óráig várja a látogatókat.

A programon sokféle kerámiával találkozhatunk, például megvásárolhatjuk Lantos Judit porcelán ékszereit, tálalóeszközeit, lakberendezési tárgyait, Ábrahám Anna Aniu ékszer néven pedig színes mázakkal különlegessé tett kicsi kerámiákkal, porcelán állatfigurákkal érkezik. A Newsee Store Galéria-Kávézó-Teázó két keramikusának termékei között kőedényeket, használati kerámiákat találunk, amelyek főleg kávézáshoz és teázáshoz készülnek, Hidvégi Petrának a gasztronómia és a virágok világa által inspirált iparművészeti munkáit ismerhetjük meg. – Annyi ága, hagyománya, lehetősége van ennek a szakmának, hogy az ember sohasem mondhatja, hogy már kitanulta – mondta el Gálffy Ildikó, aki az egyesület tagjaként szintén részt vesz a programon. – Az alkotás folyamatában mindig fontosnak érzem, hogy a kezem alól kikerülő tárgy időtálló, és reményeim szerint értékálló is legyen, amit az emberek megőriznek hosszú távon is. A Szentendrei Keramikusok Egyesületét 2006-ban alapították a helyi művészek. A szakmai közösség az elmúlt szűk húsz év-

Ivan dan

ben kiállításokat rendezett Szentendrén a MűvészetMalomban és a Barcsay Galériában, Leányfalun, Pécsett és Budapesten a Zikkurat Galériában, valamint aktívan részt vett a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztiváljain is. Az egyesület 2023-ban új tagokkal bővült, jelenleg huszonkét főből áll.

k iállító művészek június 15-16-án: Ábrahám Anna, Belá Krisztina (Regentag Galéria), Borsódy Eszter, Bula Gábor, Gálffy Ildikó, Hidvégi Petra, Illés László, Kaiser Fanni, Kóczián Csaba, Lantos Judit, Leél-Őssy Enikő, Maholányi Gabriella, M. Szabó Anikó, Nemes Tímea, Rencz Mariann (Szilágyi Kerámia), Szente Krisztina A szervezők a változás jogát fenntartják.

A fény ünnepe 2024-ben

Ebben az évben június 22-én, szombaton rendezzük meg Ivan dan ünnepünket. Negyedik éve már, hogy több ezer mécses fényével díszítjük fel a várost. A Templomdombon Keresztelő Szent János tizennyolc méteres jelképét mécsesekkel rajzolják ki önkénteseink. A Fő téren és az óváros közterein mécsesekből kirakott olajágakkal köszöntjük Szentendre búcsúját. A templomtól a Duna parti Kucsera keresztig kis fénypatak csörgedezik majd.

Az ünnep 17 órakor a dalmát misével veszi kezdetét a Keresztelő Szent János plébániatemplomban. A Duna korzón kóstolót kínálunk szentendrei dalmát ételeinkből. Az este beálltával a Riverside pontonon a Vigad együttes szórakoztatja a jelenlévőket. Az ünnepnek különös színfoltja, hogy ebben az évben ünnepli közösségünk Stéger Ferenc, horvát nevén Franjo Stazic születésének 200. évfordulóját. Rá emlékezve operaestet rendezünk 21.30-tól a városi vendégház udvarán (Fő tér 12.) a zeneiskola hallgatóinak közreműködésével, amelyre horvátországi fellépőket is várunk. Régi vágyunk, hogy e nap, amelyet dalmát közösségünk több évszázadon át megőrzött, s amely Szentendre búcsújának napja, ismét városi közösségi ünnep legyen. Olyan dalmát mediterrán hangulatú ünnep, amely szent Iván-éji sétára, barátokkal közös esti teraszozásra csábítja a szentendreieket és a város szerelmeseit. Ezen az estén lesz a múzeumok éjszakája is, amely számos érdekes programot kínál. Ünnepeljünk együtt, gyújtson ön is egy mécsest a város ünnepén! Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata

32 PROGRAMA
jÁNLó      2024. június

Szaunamester világbajnokság

Szentendrén

Június 14-16. között rendezik meg Szentendrén, a V8-ban a szaunamesterek világbajnokságának magyar fordulóját. Három napon át az ország legjobb szaunamesterei egyéniben és csapatokban mutatják be programjaikat az öt fős nemzetközi zsűrinek és természetesen a szaunarajongó közönségnek.

Aki rendszeresen jár szaunázni, az tudja, hogy a szaunamester nemcsak a megfelelő hőfokról, az aromaterápiás illóolajokról és a zenéről gondoskodik, hanem gyakran egyfajta show-műsort, előadóművészetet is nyújt a szaunaprogramok közben.

De mitől lesz egy szaunamester világbajnok?

Erről Zelenák János szentendrei szaunaszakértővel beszélgettünk, aki saját szaunamester iskolát is vezet, és kilenc éve ő szervezi a szaunamester világbajnokság magyar fordulóit a V8 uszodában.

– Hihetetlen szakmai bravúrok, újítások, inspiráció, tudás és tapasztalat, fantasztikus ötletek és kreativitás, tulajdonképpen a szaunamesterség csúcsa három napba sűrítve – ez a szaunamester világbajnokság – mondja a szakember. Egy versenyprogram tizennégy perces, amelynek minden részletét gondosan megtervezik a mesterek. A világbajnokságon a program közben egy előre kitalált és gondosan megtervezett történetet adnak elő, színházi játékkal, jelmezekkel. Ezzel együtt a szakmai alapokra is nagyon kell figyelni, hiszen szaunában vagyunk – például a megfelelő hőemelés és hőeloszlatás, az illóolajok helyes használata, egyszóval az alap szaunaélmény is nagyon fontos – a történetet nem ezek helyett, hanem ezeken felül, ezekbe ágyazva kell megvalósítani. – Ez nem könnyű, mert ha program közben elvisz valakit a hangulat, a színészkedés, a történet, akkor nincs idő a szakmai alapokra, azok pedig a pontok felét adják. Világbajnok az lesz, aki nem csak profi, de a szakmaiság és a szórakoztatás között megtalálja ezt a kényes egyensúlyt – teszi hozzá a szakértő, aki Európa számos országában maga is zsűrizett a helyi fordulókon, és egyedüli ma-

gyar szakértőként 2017 óta a tagja a világbajnokság nemzetközi döntőjén bíráskodó tizennégy fős zsűricsapatnak is.

A legjobbak Hollandiában egy kétszázötven fős szaunában bizonyítanak

A világbajnokság minden fordulóján egységes szabályok vannak, mindenkire ugyanaz vonatkozik Japántól Németországig. A zsűri egy huszonöt szakmai kategóriát tartalmazó feltételrendszer alapján dolgozik, amelybe nemcsak az általános szakmaiság, a hőemelés, a hőelosztás vagy a törölközőpörgetés számít bele, hanem a közönségnek adott élmény, a hangulat is. A verseny tétje nemcsak a magyar bajnoki cím: a hazai forduló első három helyezettje képviseli Magyarországot a világbajnokság szeptemberi döntőjében, amely idén a hollandiai Thermen Bussloo-ban lesz, egy kétszázötven fős szaunában.

A háromnapos magyar forduló alatt negyven percenként lesznek szaunaprogramok. A versenyprogramok között, amíg a zsűri pihen, meghívott szaunamesterek tartanak szórakoztató programokat a közönségnek. Csak hogy egy meglepetést eláruljunk, itt lesz például Szentendrén a híres idei cseh bajnok, David Zatočil is.

Szentendreiek kedvezménnyel

A világbajnokság első napja az úgynevezett szakmai nap, amelyre szentendrei lakcímkártyával tízezer forint kedvezménnyel mehetnek el a kíváncsi helyi lakosok. Akit érdekel, az info@aufguss.hu e-mail címen tud érdeklődni.

Gergály Judith

„Csak

egy kör”

2024. május első hétvégéjén tartott Magyarország legnagyobb szabadidős futóeseményét, az Ultrabalatont, amelynek során az indulók 211 kilométert tesznek meg a magyar tenger körül. A futók többsége csapatban, váltva teljesíti a távot, ám vannak, akik önállóan indulnak el, és a kilométerek mellett a saját határaikkal is megküzdenek.

Banka Balázs idén a futótársát elhagyva, egyénileg futotta körbe a Balatont 22:44:45 időeredménnyel, ami a 262 indulóból a 22. helyet jelentette számára. – Ötödik alkalommal vettem részt az Ultrabalatonon. Régi dédelgetett álmom volt az egyéni teljesítés, ám először csak idén került sor rá. A felkészülésben volt néhány kisebb fennakadás betegség miatt, de mindent összevéve sikerült magabiztosan rajthoz állnom egy 25, jó esetben 24 órán belüli várható teljesítés esélyével – fejtegette Balázs. – Valószínűleg az időjárásnak tudható be, hogy a verseny reggelén iszonyatos fejfájással indultam el, ami a futásban közvetlenül nem hátráltatott, de masszív diszkomfort érzetet okozott. A harmadik, különböző típusú fájdalomcsillapító csak 70 kilométer megtétele után, Keszthelyhez közeledve éreztette hatását. Nem sokkal később érkezett egy erősebb zivatar, ami fél órán át mosott le a pályáról. Mivel a nehezen viselhető fájdalmon túl voltam, ez már sokkal kevésbé zavart, mint normál esetben tette volna. Az eső elmúltával szükség volt az első, néhány perces megállóra cipőváltás és szilárd táplálék bevitel miatt. – Sikerült Fonyódot elérnem hatperces átlagtempón belül –folytatta élménybeszámolóját Banka Balázs –, és így is meg tudtam csodálni a szakasz páratlan panorámáját (a tanúhegyeket a déli partról nézve). Ezek sokat segítettek a motivációban. A táv második felén fejben mindig csak a következő ellenőrző pontra koncentrálva haladtam, a tervezett, de lassuló tempóban. A verseny e szakaszában két olyan kritikus pont volt, ahol a tempó az izmok fáradtsága, a lábak meredése miatt drasztikusan csökkent. Szerencsére ezt mindig gyorsan sikerült megoldani magnézium pótlás és a melegítő krém kombinációjával – magyarázta a sportoló. – Négy éve űzöm ezt a műfajt, de most először állt

össze úgy a frissítés, hogy a megfelelő energiapótlás és hidratáltság megvalósuljon gyomorproblémák nélkül. Legnagyobb megdöbbenésemre a kiszámolt óránkénti szénhidrát mennyiséget – amit szerencsés esetben a verseny kétharmadáig fogad be teljes egészében a szervezet – végig be tudtam vinni. Ebben profi segítségem volt Gärtner Áron, aki szintén ultrafutó, és most kerékpáros kísérőként biztos támaszt nyújtott a problémák kezelésében és a megfelelő frissítés megvalósításában. Ez volt az a verseny, ahol úgy érezem, hogy négy év után minden elem a helyére került abban a kirakósban, amit ultrafutásnak neveznek. A jövőre nézve nagyon fontos eredmény volt ez, mert Balázsnak jó esélyei vannak kijutni Európa talán legnagyobb presztízsű versenyére, a szeptemberben megrendezésre kerülő görögországi Spartathlonra, ami nem csak a távolság (246 km), hanem a pályában lévő szintkülönbségek és az időjárási tényezők miatt is lényegesen nehezebb verseny.

34 SPORT 2024. június

Strandröplabda pályát avattak Szentendrén

Szentendre Városi Sportkoncepciójának egyik fontos célkitűzése a helyi diáksport ösztönzése, az iskolák közötti sportversenyek támogatása. 2023-ban az Ifjúsági Költségvetés során a szentendrei diákok legtöbbje a Postás strand strandröplabda pályájának felújítására szavazott. A felújítás megtörtént, a majálison játszották az első meccset.

Szentendrei középiskolás röplabdacsapatok mérték össze erejüket a Postás strandon megújult strandröplabdapályán az idei „ Európa mi vagyunk! – Majális Szentendrén” eseménysorozaton. A város összes középiskolája nevezett csapatot, ami mutatja, hogy ez a sportág nagy kedvenc a fiatalok körében. A nyolc csapat két csoportkörben játszott, majd a legjobbak kerültek a döntőbe.

A csapatok izgalmas mérkőzésekkel, fantasztikus labdamenetekkel és színvonalas játékkal örvendeztették meg a szurkolókat.

A résztvevők oklevelet, ajándékcsomagot és egy-egy strandröplabdát kaptak ajándékba. Az első három helyezett az érmeken túl egy-egy Dechatlon ajándékutalványt is átvehetett.

fe LH í VÁS

Szentendre Város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlan földhaszonbérbe adásáról :

Cím Hrsz

2000 Szentendre, Dömörkapu út 8.

Ingatlan hasznos alapterület

Ingatlan nyilvántartási megnevezése

Övezeti besorolás

Szentendre 0583/7 hrsz 3942 m2 fásított terület és gazdasági épület K-Re/1

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2024. június 26. (szerda) 10 óra 00 percig (Városház tér 3. 1. emelet) kell benyújtani.

1. helyezett: UNITED MORE csapat (Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola)

2. helyezett: REAL MORE csapat (Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola)

3. helyezett: PISKÓTÁK (Ferences Gimnázium)

4. helyezett: PUPÁKOK (Móricz Zsigmond Gimnázium)

5. helyezett: NUR SPASS (Ferences Gimnázium)

6. helyezett: RÖPISTENEK (Móricz Zsigmond Gimnázium)

7. helyezett: REFINÁLTAK (Református Gimnázium)

8. helyezett: TIZENÖTODA (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium)

A strandröplabda tornát Gergi Erna, Batáriné Balázs Erzsébet és Szontagh Kinga szervezte és bonyolította le, a rendezvényt a Drogéria Markt, a Szilágyi Pékség és a Magyar Diáksport Szövetség támogatta. A pályát a jövőben bárki használhatja, megvédve annak állapotát.

APR ó HIRD e TÉS ek

EGÉSZSÉG

Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával. Hívjon bizalommal! Telefon: +36 20) 980-3957

SZOLGÁLTATÁS

Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép, mikrohullámsütő javítása sugárzásméréssel. Tel.: +36 26) 788-367, +36 30) 950-4187, Mezei Sándor

Cserép- és téglakályha, kandalló, kemence építést vállalunk. bakoskandallo.hu Tel.: +36 20) 492-1296

Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelés- és ácsmunkát vállalunk. Családi ház építéséhez állvány bérbeadó! badogosbela47@gmail.com Tel.: +36 70) 578-1468

Kőművesmunkák, kerítések, járdák, vízóraaknák készítése, burkolatjavítás, térkövezés +36 30) 341 3423 Kara László

25 éves az Atticus Antikvárium! Könyvek, könyvtárak készpénzes vétele, ingyenes kiszállással. Hívjon most +36-20-931-3773

KÉRI GALÉRIA vásárol aranyat, brilles, ezüst ékszereket, evőeszközöket, karórákat, Zsolnayt, Herendit, bútorokat, festményeket, régi katonai eszközöket, érméket, könyveket, hagyatékot. Ingyenes kiszállás. www.kerigaleria. hu, Bp. II., Fillér u. 1., 06-70-620-3636

Teljeskörű garanciával vállalok kőműves, ács munkákat, lapostető szigetelését, festését, burkolását, kémények javítását, falak helyreállítását (régi vályogházak), komplett fürdőszoba átalakítását. 0670/353-2904

KERES

Kőművest és segédet keresek beugrósra, heti 2-3 nap, egész évre. Tel:. +36 30) 341 3423

KIADÓ-ELADÓ

Hévízen a központban 2-3 fő részére lifttel, garázzsal apartman kiadó! 12.000 Ft/éj/apartman Tel.: +36 20) 494-2550

Befektetésnek, üdülőnek, lakásnak Makón, Hagymatikum Gyógyfürdő mellett, 50 m2-es tégla, egyedi fűtéses, felújított, parkosított környezetben 2 szobás lakás. Érdeklődni: 06/20-386-9498

2024. június SPORT 35

Szentendre múzeumai idén is együtt csatlakoznak a nyár legnépszerűbb kulturális eseményéhez. A Ferenczy Múzeumi Centrum múzeumaiban a művészetekben, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban pedig a tánc és az élő történelem világában kalandozhatnak az érdeklődők.

SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum tánc és táncalkalmak köré szervezett programjai nem csupán a táncnak a hagyományos falusi közösségek életében betöltött szerepét mutatják be, hanem a korszakok és műfajok között átívelő varázsát is. 18:00 órakor nyílik meg a múzeum „A tánc mint élő örökség Európában” című kiállítása, a színpadi programok pedig 18:30-kor az Erdély épületegyüttes főterén kezdődnek.

A tánc mellett számos más művészeti terület is beköltözik ezen az éjszakán a Skanzen Erdély épületegyüttesébe. A Korzó kávéházban Grecsó Krisztián íróval beszélgetünk, ismét lesz fényfestés, az Erdély falu részen pedig a budapesti graffitiszubkultúra egyik első alkotója, a Nikon Laciként ismert Brunszkó László készít majd táncos graffitit. Természetesen nem maradnak el a kézműves foglalkozások sem, amelyek során készíthetünk táncrendet, citerát, pártát és kalárist is. Az óránként vezetett tematikus séták során pedig a századforduló szerelmi és táncéletével, szépség és divatvilágával ismerkedhetnek az érdeklődők. Végül, de nem utolsó sorban, tűzugrással és szerelmi jóslással is készül a múzeum, hiszen a nyári napfordulóhoz kapcsolódó Szent Iván-éj pogány hiedelmeket és rítusokat is magába olvasztott.

Részletes program: skanzen.hu

SZÍNPADI PROGRAMOK A SKANZENBAN

18:30-18:45 KORTÁRS ÉS BALETT TÁNCCSOPORT SZENTENDRE

18:45-19:00 TÁNC ETŰDÖK ERDÉLYRE HANGOLVA I. – KALOTASZEG

19:00-19:45 FANFARA COMPLEXA ZENEKAR ÉS MOLDVAI TÁNCHÁZ

19:45-20:00 TÁNC ETŰDÖK ERDÉLYRE HANGOLVA II. – MEZŐSÉG

20:00-20:30 ROMANI TÁNCHÁZ

20:30-20:45 TÁNC ETŰDÖK ERDÉLYRE HANGOLVA III. – SZÉK

21:00-21:30 HAJADONOK – DUNA TÁNCMŰHELY ELŐADÁSA

21:45-22:00 TÁNC ETŰDÖK ERDÉLYRE HANGOLVA IV. – SZÉKELYFÖLD

22:15-22:45 TÁNCOL A TŰZ – GENERÁCIÓRÓL GENERÁCIÓRA

23:00-00:00 BERKA ZENEKAR KONCERT ÉS TÁNCHÁZ

ROBURRAL A SKANZENBE A HÉV VÉGÁLLOMÁSRÓL

A HÉV állomástól a program ideje alatt Skanzenes Robur-járat közlekedik, amelyet Szentendrei Múzeumok Éjszakája karszalaggal ingyenesen lehet igénybe venni. A kisbusz a Vasúti Villasor elejéről indul 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30 és 22:30 órakor. Indulás vissza az állomásra a Skanzenből: 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 és 24:00 órakor.

1 karszalag, 1 este, 1 város, 10 helyszín!

FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM

Kmetty Múzeum

Szentendre, Fő tér 21. 16:00-16:45

HANGOLÓDÓ

Tárlatvezetés Mácsai János zenetörténésszel a Barcsay Jenő: A formák ritmusa c. kiállításunkon.

Ferenczy Múzeum

Szentendre, Kossuth L. u. 5. 17:00-18:45

KREATÍV HÉTKÖZNAPOK

Diákkurátori tárlatvezetés és workshop a GYŰJTEMÉNY (1900-2022) / Finom életek – kiállítás diákszemmel c. tárlatunkhoz kapcsolódóan.

Legyen szappanból emlékmű, ropiból konstruktivista szobor, káposztából absztrakt festmény. Kreatívkodjunk együtt 6-99 éves korig!

PhotoLab x Vajda Múzeum

Szentendre, Hunyadi u. 1. 18:00-21:00

KIBESZÉLŐ 14+

Kreatív fotóművészeti workshop kamaszoknak a TROPICAL DEPRESSION kiállításban. A kiállítás fotói inspirálta beszélgetés a kurátorral és a művészszel az ambícióikról és a létérzetekről. Találkozási pont: MűvészetMalom Szentendre, Bogdányi u. 32. 19:00-21:00 FONÓDÓ 16+

5 ÉVES A MÚZEUMI MESÉK SÉTA

Mesés jubileumi múzeumséta Nagy Luca meseterapeuta vezetésével, 5 helyszínnel, a séta végén pezsgős koccintással. Sétapontok: Kovács Margit Kerámiamúzeum, Ferenczy Múzeum, Szentendrei Képtár, Czóbel Múzeum, az udvaron ünnepi koccintás.

Ferenczy Múzeum

Szentendre, Kossuth L. u. 5.

19:00–22:00

JÁTÉKOK ÚJRAGONDOLVA

Gombfoci, papírgyöngy-készítés, fonaljáték és takarékos módi a konyhában, praktikákkal, receptekkel (felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt).

MűvészetMalom

Szentendre, Bogdányi u. 32. 19:00-19:45

TRIPLÁZÓ - MŰVÉSZEK AZ EURÓPAI

ISKOLÁBÓL

Galambos Péter színművész tolmácsolásában képekhez társított ritkán hallható önéletrajzi írások, korabeli méltatások segítségével ismerhetjük meg az Európai Iskola művészeit - Anna Margit, Korniss Dezső, Bálint Endre és a többiek - és alkotásaikat.

Ferenczy Múzeum

Szentendre, Kossuth L. u. 5. 20:00-20:45

FÁBÓL VASKARIKA?

Sz. Tóth Judit kurátor tárlatvezetése a Takarékos módi c. kiállításban.

Vajda Múzeum

Szentendre, Hunyadi u. 1. 21:00-21:45

EGY VÁROS TITKAI

Vincze Ottó képzőművész helytörténeti tárlatvezetése a Vajda Lajos Szentendréje című kiállításon.

Czóbel Múzeum

Szentendre, Templom tér 1. 22:00–23:00

ÍZEK A PALETTÁN 18+

Különleges késő esti kikapcsolódás a Paletták – Czóbel Béla párizsi és magyarországi kapcsolatait bemutató kiállításunkon. A program során megkóstolhatjuk az Édeni Csokibolt azon csodásan telt ízvilágú, alkoholos bon-bon fantáziáit, amelyeket Czóbel, Rippl-Rónai, Chagall, Renoir, Picasso, Kernstok munkái inspiráltak.

A részvétel regisztrációhoz kötött: regisztracio@muzeumicentrum.hu.

Jegyinformáció:

A karszalagok ára felnőtteknek 3.000 Ft, a gyermekeknek és nyugdíjasoknak 1.500 Ft, amelyek nyitvatartási időben a múzeumok pénztáraiban, valamint a jegymester.hu oldalon vásárolhatóak meg. A szentendrei múzeumokban elfogadjuk a központi múzeumok éjszakája karszalagokat is, ugyanakkor a helyben megváltott karszalagok nem biztosítanak ingyenes belépést a pesti programokra. A napközben megváltott napijegyek, valamint a múzeumi kártyák nem érvényesek az esti programokra.

ÁLTALÁNOS S eGÉLYH íVó: 112

M e NTők : 104

Mentőállomás

2000 Szentendre, Bogdányi u. 31. Telefon: +36-26/310-424; +36-26/319-941

TŰZOLTóSÁG: 105

2000 Szentendre, Ipar u. 5. Telefon: +36-26/500-017; +36-26/500-018 Önkéntes Tűzoltók: +36-20/429-2646

Re ND ő RSÉG: 107

Rendőrkapitányság

2000 Szentendre, Dózsa György út 6/a. Telefon: +36-26/502-400

Körzeti megbízottak:

Pismány: Kuczmog József c. r. főtörzszászlós

Püspökmajor ltp: Balog Bence r. főtörzsőrmester

Pannónia telep: Szakács Tibor r. őrmester Belváros: Marek Viktor r. törzsőrmester

POLGÁRő RSÉG

2000 Szentendre, Bükköspart 34/a Telefonos ügyelet: +36-30/621-2600

SZ e NNYVíZ SZÁLLíTÁS – MI.MI Team Bt.

2000 Szentendre, Szatmári u. 29. Telefon: +36-30/937-4265

kÖZTe RÜLe T- fe LÜGYe Le T Telefon: +36-26/300-407 Telefon: +36-20/290-0190

E-mail: szeri@szentendre.hu

Re NDÉSZ e TI IRODA

2000 Szentendre, Paprikabíró utca 21. Telefon központi: +36-26/300-407 Telefon ügyeleti: +36-20/290-0190

E-mail: szeri@szentendre.hu

SZ e NTe NDRe I jÁRÁSI HIVATAL

2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8. Honlap: www.kormanyhivatal.hu Telefon: +36-26/501-900

E-mail: jarasihivatal.szentendre@pest. gov.hu

GAZDI ke R e S ő

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Az ügyfélszolgálatok elérhetőségei:

• Szociális ügyek: +36-26/501-920, -921, -923, -924

• Hatósági ügyek: +36-26/501-905

• Gyámügy: +36-26/501-903, -932, -933, -934

E-mail: gyamugy.szentendre@pest. gov.hu

• Foglalkoztatási osztály: +36-26/500031, -032

2000 Szentendre, Dunakanyar körút 1.

E-mail: szentendre.foglalkoztatas@pest. gov.hu

• Népegészségügyi osztály: +36-26/310149 2000 Szentendre, Városház tér 1.

E-mail: antsz.szentendre@pest.gov.hu

kORMÁNYABLAk

2000 Szentendre, Dózsa György út 8.

Telefon: +36 1/550-1858

MVM N e XT (áramszolgáltató)

Honlap: www.ker.mvmnext.hu

Telefon: +36-1/20/30/70-474-9999

E-mail: ugyfelszolgalat@mvm.hu

DMRV

+36-27/999-688

+36-80/224-488

Műszaki hibabejelentés:

+36-27/511-511

E-mail: ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu

ÖN kORMÁNYZATI ÜGYfÉLSZOLGÁLATI

IRODA

2000 Szentendre, Duna korzó 25

• távhő és hulladékgazdálkodás

• parkolás

• helyi adóügyek

• egyéb önkormányzati ügyek

• rendészeti ügyek

Telefon: +36-26/300-407

E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu

SZ e NTe NDRe I jÁRÁRSI HIVATAL fÖLD -

HIVATALI OSZTÁLY

2000 Szentendre, Dunakanyar körút 1.

Telefon: +36-26/312-413, 301-743

Flóra 1 éves vizsla-labrador keverék, ivartalanított szuka, aki 2,5 hónapja a telep lakója. Rövid, ápolást nem igénylő szőre van. Megtanult szépen pórázon sétálni. Igazi vadász; minden bokornál megáll szimatolni. Hatalmas mozgásigénye van, kertes házba ajánljuk. Mivel még fiatal, könnyen tanul, nagyon okos kutya. A bezártságot nehezen tűri, a kifutóban hatalmasakat játszik, rohangál. Energikus kutya, fiatalabb párnak tökéletes választás. Remek házőrző. Érdeklődni lehet Tolnai Józsefnél a +36 20) 931-6948-es számon.

GYóGYSZ e RTÁRI NYITVATARTÁS

Legközelebbi 0-24 óráig nyitva tartó gyógyszertár: Huszár Gyógyszertár Pomáz 2013 Pomáz, Huszár utca 2. Telefon: +36-26/999-425

kálvária Gyógyszertár: 2000 Szentendre Kálvária u. 33. Telefon: +36-20/314-1638

Hétfő-Vasárnap: 7:00-21:00

Napvirág-csepp Gyógyszertár 2000 Szentendre, Dózsa Gy. u. 20. Telefon: +36-26/319-354

Pismány Gyógyszertár 2000 Szentendre, Ady Endre út 26. Telefonszám: +36-26/505-779

Szent e ndre Gyógyszertár: 2000 Szentendre, Kanonok u. 4. Telefon: +36-26/310-868

Ulcisia Gyógyszertár 2000 Szentendre, Dobogókői út 7. Telefon: +36-30/214-1091

Vasvári Patika: 2000 Szentendre, Sas u. 10. Telefon: +36-26/312-825

ORVOSI ÜGYe Le T: egységes ügyeleti telefonszám: 1830 Központi ügyelet: 2000 Szentendre, Bükköspart 27. Telefon: +36-26/312-650

Hétköznap: 16.00-22.00

Hétvégén és ünnepnapokon: 08.00-14.00

Országos Mentőszolgálat ügyelet: Hétköznap: 22.00-08.00

Hétvégén és ünnepnapokon: 14.00-08.00

Dedikált gyermekorvosi ügyelet: Vác, Argenti Döme tér 1-3. Hétköznapokon: 16.00-22.00 Hétvégén és ünnepnapokon: 08.00-22.00

GONDOZÁSI kÖZPONT

2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. Telefon: +36-26/311-964 gondozasikozpontszentendre@gmail.com

SZ e NTe NDRe I CSALÁDS eG íTő

2000 Szentendre, Szentlászlói út 89. Telefon: +36-26/312-605

VÉD ő N ők

2000 Szentendre, Duna korzó 25. Telefon: +3626/311-943 vedonok-szentendre@janoskorhaz.hu

POSTA

Szentendre Posta 1. 2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 23/25. hétfő-péntek 8:00-18:00 szombat 8:00-12:00 vasárnap zárva Telefon: +36-26/312-212 https://posta.hu)

Szentendre Posta 3. 2000 Szentendre, Fehérvíz u.20. Telefonszám: +36-26/310-099 https://posta.hu)

ÁLLATORVOS (ügyelet): +36-30/662-6849

ÁRVÁCS k A ÁLLATVÉD ő eGYe SÜLe T: +36-20/384-6715

GYe PM e STe R: +36-20/931-6948

SZ e NTe NDRe I kÖZTe M e Tő: Tel/Fax: +36-26/310-442

HAMVAS BÉLA Pe ST M eGYe I kÖNYVTÁR:

2000 Szentendre, Pátriárka u.7. +36-26/310-222

Nyitva tartás: H, K: 9-19-ig

Szerda: zárva

CS, P: 9-19-ig

Szombat: 9-13-ig

Vasárnap: zárva

Gyermekkönyvtár: H, K, CS, P: 10-18-ig

Szo: 9-13-ig

Szerda, vasárnap: zárva

KIEJTVE

MEGFEJTÉS 2.

HÚZD MEG

MEGFEJTÉS 2 FOLYTATÁSA ÁSVÁNY

NÖVÉNY KEZDETE 

FOHÁSZ LEVÉL FŐZET

ÖSSZEHÁNYTA

EZT IS MONDJA, AKI ÁT MOND

HELYTELENÍT

ÜGYNÖK KÓRHÁZAK JELE

VÍZIJÁRMŰVÖN ÉL

A rejtvény helyes megfejtéseit 2024. június 17-ig várjuk a szerkesztőségünkbe vagy a szevi@ szentendre.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között egy páros belépőt sorsolunk ki az Európai Iskola kiállításra a Ferenczy Múzeumi Centrum felajánlásával. A szerencsés nyertes nevét a június 26-i lapszámunkban tesszük közzé. A májusi rejtvényünk helyes megfejtése „öreg kontinens” volt. A nyertes Vörös Borisz. Nyereménye egy páros mozibelépő a P’Art Mozi felajánlásával.

38 kÖZÉRDekŰ 2024. június
Bartha Álmos KIEGYENLÍT JAPÁN SZÓRAKOZTATÓ MŰVÉSZ FÜGGŐLEGES TENGELY A KOORDINÁTA
MAGÁNAK AKARÓ BIZNISZEL VAN ILYENBŐL ANYÓS IS! LITVÁN KOSÁRLABDA LIGA PANASONIC TÉVÉ CSALÁD 2.71828
MEGFEJTÉS           BETŰ
RENDSZERBEN
rejtvénye
 PSZICHIKAI 
  
MAGAD!  EGYIPTOMI ISTEN 
RÓMAI 1  RÓMAI KÖSZÖNÉS  ÚJ
KÍGYÓ, TÁMADJ!
  
DE  NITROGÉN
ARRA   M.I.B.
VEGYJELE
NEM
 

VÍZ-GÁZ – FŰTÉSSZERELÉS GÁZKAZÁN CSERE, KÉMÉNYBÉLELÉS

A kondenzációs gázkazán, működési elvéből kifolyólag, 25-30% energia megtakarítást jelent, A hagyományos gázkészülékekkel szemben!

Vállaljuk:

– egyszerűsített eljárásban, gázkazánok cseréjét – kondenzációs kazánok, kedvezményes beszerzését – kémények bélelését, átalakítását

– víz-gáz – fűtési hálózatok kiépítését

– tervezését, teljeskörű ügyintézést – ingyenes felmérés, és ajánlatkészítés 06-30-936-86-36

kékesi Miklós ügyvezető Gázprojekt kft. www.gazprojektkft.hu kekesi.gazprojekt@gmail.com

k övessétek a Szentendre és Vidékét

a  f acebookon és az Instagramon is!

facebook.com/szentendreesvideke instagram.com/szevimagazine

2024. június HIRDeTÉSek 39

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.