Szentendre és Vidéke 4. lapszám

Page 1

XXXVIII. évfolyam 4. lapszám 2024. május 2. TÉMA: EURÓPA Szentendre és Európa 4 Kapuk a világra 6 Merre tart a turizmus? 8 Egy hivatalos személy magánszenvedélye 9 Uniós projektek Szentendrén 10 Nemzetiségi önkormányzatok 12 Európából jöttek 14 Szentendre a világban 15 A szentendrei festészet és Európa 16 Művésztelep európai reflektorban 19 Újra lesz mammográfiai szűrés 30 Közösségi park a SPAR-nál 31 www.szevi.hu Európa
2 VÁROS      2024. május FINOM ÉLETEK A gyűjtemény diákszemmel 2024.05.05. – 09.15. FERENCZY MÚZEUM × Ferenczy Múzeum, Szentendre, Kossuth Lajos u. 5. +36 20 779 6657 | info@muzeumicentrum.hu www.femuz.hu | /ferenczymuzeumicentrum muzeumicentrum | ferenczymuzeumicentrum
Regős István: Halvacsora | 2015 | akril, falemez

János: Kompozíció aktokkal, 1912

Kmetty

Centrum

tempera, papír, 900 × 630 mm © fotó: Deim Balázs, Ferenczy Múzeumi

SZENTENDRE ÉS VIDÉKE KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP

Alapítva: 1899. | Újraalapítva: 1987. szevi@szentendre.hu | +36 20/449 0806

Megjelent 3000 példányszámban

Kiadó: Szentendrei Kulturális Központ NKft. Felelős kiadó: Lakatos Judit ügyvezető

Főszerkesztő: Herczku Nóra

Szerkesztőségi titkár: Molnár Andrea

Munkatársak: Csupor Réka, Gergály Judit

Gergi Erna, Kuklai Katalin, Rist Lilla, dr. Török

Katalin

Fotó: Deim Balázs, Bellai László, Isza Ferenc

Címlapon: Szentendre és Európa

Címlapfotó: Deim Balázs

Tördelő: Kovencz Péter

Szerkesztőség: Szentendre, Dumtsa Jenő utca 22. telefon: +36 20/449 0806

e-mail: szevi@szentendre.hu

Hirdetések felvétele: telefonon: +36 20/478 3821

személyesen: csütörtökönként 9 és 13 óra között e-mailen: hirdetes.kult@szentendre.hu

Nyomda: Virtuóz Kiadó és Nyomdaipari Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 267. 5/1. felelős vezető: Tolonics Gergely

Index: PFH/88/1987 ISSN 0239-068X

Kedves Olvasó!

Kisiskolás lehettem, amikor először megnyíltak a határok, és elmentünk végre nyaralni Nyugat-Európába, és fiatal felnőtt voltam, amikor Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz. Többször, több országban is voltam cserediák, és épp az uniós csatlakozás idején hosszabb időt töltöttem Brüsszelben, egy akkor kint élő magyar diplomatacsalád vendégeként. Nagy hatással voltak rám ezek a találkozások. Elbűvölt a sokszínűség és az elfogadás, csodálattal tekintettem a nyugati gondolkodásra és az európai értékekre.

„ Az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul. Ezek az értékek közösek a tagállamokban, a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőség társadalmában.” – így fogalmaz a 2007es lisszaboni szerződés első cikkelye. Minden szavával mélységesen egyetértek, és összeszorul a szívem, ha arra gondolok, mennyi valósul meg ezekből Magyarországon.

Némi megnyugvást hoz, ha körbenézek Szentendrén, és meglátom az itt élők nyitottságát, a város sokszínűségét, a számtalan lehetőséget arra, hogy lakóként is részt vegyek a döntéshozatalban, a nemzetiségek egymás mellett élését, és létezésük, tevékenységeik fontosnak tartását. Olyan ez a város, mint egy szép színes szőttes: mindenkinek megvan benne a helye, és a sok különböző ember és csoport, a sok különböző szín teszi igazán egyedivé, különlegessé. Külön öröm, hogy ez nemcsak húsz éve van így, Szentendre tradicionálisan európai város. Vigyázzunk rá, tartsuk meg ilyennek, őrizzük meg a hagyományainkat!.

„Európa legmélyebb értelme nem az egység, hanem a különbözés, az élet sokfélesége és ellentéte, a fajták és nyelvek tragikus és nagyszerű küzdelme és vitája” (Márai Sándor: Sértődöttek)

2024. május      főSzERkESzTőI lEVÉl 3

Szentendre és Európa

Éppen húsz éve, 2004. május elsején lépett be Magyarország az Európai Unióba, ami sokunk számára azt jelentette, hogy végre-valahára tagjaivá váltunk egy közösségnek, amelybe már régóta nagyon vágytunk. Azóta is sokszor bizonygatnunk kell, hogy az évszázados török, osztrák és szovjet megszállások – valamint az ezekből eredő, bizonyos fokú elzártság – ellenére hazánk és az egész  k árpát-medence mindig is Európa része volt. Nem kell túl erős lokálpatrióta elfogultság ahhoz, hogy azt állítsuk: a „művelt Nyugat”-hoz fűződő, térben és időben szerteágazó kapcsolatrendszerben városunknak a történelem kezdeteitől fontos szerepe volt, Szentendre és környéke hely- és várostörténete ezt ékesen bizonyítja.

Kevéssé közismert, és szorosan véve nem is a várostörténet része, de a régészeti adatok azt jelzik, hogy ez a terület valamilyen okból különös hely, több nagy őskori kultúra jelentős „sűrűsödési” pontja volt: a várostól délre tárták fel egész Európa máig legnagyobb késő rézkori (badeni kultúra) temetőjét, benne a világhírű, első ismert agyag kocsimodellel. Ugyanezen a területen került elő az angliai Stonehenge-től Budakalász-Szentendréig terjedő kora-bronzkori harangedényes kultúra világviszonylatban is legnépesebb, 1070 sírból álló temetője.

Az ókori Európához tartozásunkat, a kulturális-kereskedelmi kapcsolatok kiterjedtségét is régészeti leletek bizonyítják, a Római Birodalom részeként Pannónia keleti

védelmét biztosító Ulcisia katonai tábor és település területéről galliai és germán műhelyekben készült csodás kerámiák kerültek elő, majd – már a népvándorlás korban – a papírgyár mellett tárták fel az 510-től 57 éven át itt tanyázó, 568-ban az avarok elől elmenekülő, majd az észak-itáliai Lombardiát megalapító longobárdok ma ismert legnagyobb magyarországi temetőjét.

Bár – immár a valódi várostörténet részeként – a középkori Szentendréről kevés az ismeretünk, azt tudhatjuk, hogy a kereskedelmi kapcsolatok akkor sem szűntek meg. A Veszprémi Püspökség udvarházának feltételezett helyén, a Városháza környékén 14. századi, kiváló minőségű bécsi kerámiák darabjait, máshol Morva-

országban a 14-16. században készült, a kor ritka luxustárgyának számító üvegpohár töredékét tárták fel.

Fentieknél valamivel jobban dokumentáltak a város európai kapcsolatai az 1690-es délszláv betelepülés után. Az írott források szerint 1723-ban Szentendrén tizenöt nagykereskedő élt, a század végére a távolsági utakat tizenhárom család tulajdonában álló tizenhét hajó bonyolította le. Délre elsősorban a saját termésű, vagy más szentendrei szőlősgazdáktól felvásárolt bort, hazafelé jövet posztót, bőrt, olíva olajat, gyapjút, fűszereket szállítottak. S mivel más nemzetek kalmárai nem merészkedtek a törökök által megszállt területekre, az ott élőkkel a kapcsolatokat mindvégig fenntartó szerb

4 TÉMA      2024. május

kereskedők kötötték össze a Délvidéket a nyugat-európai piacokkal. A „szentendrei aszú” néven ismert vörösbor nemcsak a Balkánon, de más keleti és nyugati országokban is keresett volt: „ alig volt említésre méltó hely Ausztriában, Orosz- és Lengyelországban, a hol azt nem fogyasztották volna” – írta Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai, Pest-Pilis-SoltKiskun vármegye kötetében. A bort – a hajózásnál sokkal kalandosabb módon – szárazföldön is szállították, erről Jakov Ignjatovics: Örök vőlegény című regényében olvashatunk.

A szerb fénykor az 1880-ban Szentendrét is sújtó filoxérajárvány megjelenésével ért véget. A hajdan igen gazdag kereskedők elszegényedését fokozta, hogy a 19. századra az általuk szállított keleties árucikkek kimentek a divatból, helyüket a budai kereskedők bécsi módit követő termékei vették át. Dumtsa Jenő polgármesternek köszönhető, hogy a város nem süllyedt teljes apátiába, a kipusztult szőlők helyére ezrével gyümölcsfákat és főként egrest (köszmétét, piszkét) ültettek, ami olyan jól bevált, hogy Szentendre valóságos európai egres-nagyhatalommá vált: az 1900-as évek elején a Daru-piacon működő piszkebörzén sorban álltak a külföldi kereskedők, akik a gyümölcsöt – egy, a német nyelvterületen igen kedvelt gyümölcssajt-típus fontos alapanyagaként – a Dunán Ausztriába és más nyugati államokba szállították.

Több, mint félszázadot ugorva az időben, ez a város még a mindenfajta nemzetközi kommunikációt rövidre záró „létező szocializmus” idején sem szigetelődött el teljesen Európától. A hetvenes évek elejétől kirakat-, fesztivál- és múzeumvárossá váló Szentendre a becslések szerint évi egymillió, köztük a világ minden tájáról érkező külföldi turistát fogadott. Kár lenne tagadni, hogy ebben óriási, bár nem kizárólagos szerepe volt az 1973. április 29-én megnyílt, a kezdetektől hungarikumként számontartott Kovács Margit Gyűjteménynek. Az idősebbek emlékezhetnek még arra, hogy a főleg német, francia, olasz és japán szervezett turistacsoportok télen-nyáron hosszú sorokban vártak a bebocsátásra, a nyolcvanas évek közepére a látogatószám itt is megközelítette az évi egymillió főt! Ebben az időszakban szinte mindegyik, hazánkba látogató nemzetközi protokolláris delegációnak, a Parlament, a minisztériumok vagy más kormányszervek és a pártvezetés magas rangú külföldi vendégeinek kötelező szabadidős programja volt egy szentendrei kirándulás, amelynek során – a „kihagyhatatlan” Kovács Margit Gyűjtemény mellett – gyakran más (főként a Czóbel és a Barcsay) múzeumok meglátogatása és városnézés is szerepelt a programban. Ezeknek a delegációknak a fogadását bízták az évek során legendássá vált dr. Mailáth Imré re (1904-1996), aki az idegenvezetés művészi szintre emelt etalonját teremtette meg. A múzeum alkal-

mazásában eltöltött harminchat éve alatt ő fogadta I. János Károly spanyol királyt, II. Margit dán királynőt, Margaret Thatcher brit, Kåre Willoch norvég és Pierre Mauroy francia miniszterelnököt, Willy Brandt német kancellárt, Rudolf Kirschläger osztrák elnököt, Kurt Waldheim ENSZ-főtitkárt, Melina Mercouri t, aki akkor Görögország első női kulturális minisztere volt, Raisza Gorbacsová t, Mohammad Reza Pahlavi iráni sahot, Jaber III al-Ahmad al-Jaber al-Sabah kuvaiti főemírt, és még lehetne sorolni tovább a politikusokat, művészeket, neves és jeles személyeket. A szűkre szabott névsorból is kiderül: Európa – sőt, az egész világ – vezetői közül sokan jártak Szentendrén, s mivel mindegyik látogató igen kellemes benyomásokat szerzett, vitte magával jó hírünket.

A nyolcvanas évek közepétől, a kulturális források elapadásától kezdődően egy erős törés következett be a város turisztikai fejlődésében. Új, a vendégeket tőlünk elszívó vonzerők jelentek meg a kínálatban – például Gödöllő –, az ezredfordulóra a látogatók száma kevesebb, mint felére csökkent, ugyanakkor új kapuk nyíltak ki Európára számunkra is, előbb 1990-től a testvérvárossá fogadott települések révén, majd 2004-ben a csatlakozás az Európai Unióhoz, amit a már velünk szerződésben álló városok nagyszámú képviselőivel együtt ünnepeltünk.

De ez már egy másik történet.

Krizbainé Szabó Éva

Dr. Mailáth Imre, Rudolf Kirchschläger és felesége, 1977, FMC Képzőművészeti Adattár

kapuk a világra

Charles de Gaulle francia köztársasági elnök és Konrad Adenauer német kancellár 1963. január 22-én kötötte meg az Elysée-szerződést, amely a szinte egész történelme során „ősellenségnek” számító Francia- és Németország közötti megbékélést kívánta megalapozni. Ezt az időpontot tekinthetjük a testvérvárosi kapcsolatok kezdetének. Hasonló céllal, a háborúban vétlen civilek között kialakult, majd a békeidőben tovább működő személyes kapcsolatok erősítésére alapították meg a belgiumi Libremont városban a European People’s Festival Egyesületet, amelyhez Szentendre 2005-ben csatlakozott.

Szentendrén az európai testvérvárosok keresése már az 1990. évi szabad választások előtt megkezdődött: elsőként 1989. augusztus 26-án Wertheimmel írtuk alá a szerződést. Több jelentkező is volt, a kiválasztásban történeti előzmények játszották a főszerepet, ugyanis a Csobánkáról kitelepített németek jelentős része ebben a kisvárosban kezdhetett új életet. Erős érzelmi kötődések nyomán (az 1989es romániai forradalom idején városunkban kibontakozó, mindkét későbbi erdélyi testvérvárosunkat elérő, máig példátlan segítségnyújtás eredményeként) 1990 tavaszán Kézdivásárhellyel és Zilahhal is aláírtuk az egyezményt. Még ugyanazon év őszén a már meglévő kulturális és történelmi kapcsolatokat kívántunk erősíteni azzal, hogy 1990-től a finn Uusikaupunkival, majd a Lázár nagyfejedelem (cár) által 1371-ben alapított szerbiai Kruševaccal is szerződést kötöttünk.

Ami ezután következett, már jórészt Wertheimnek köszönhető, ők szorgalmazták, hogy kezdjük meg a tárgyalásokat a velük már régóta partner angol

szomszéd településekkel, Huntingdonnal és Godmanchesterrel, valamint Salon de Provence-szal, ezekkel a városokkal azonban a szerződéskötésre csak hat, illetve hét évvel később került sor. Ekkor alakult ki az a szoros kör, amelynek minden tagja pro forma kapcsolatban áll egymással, majd csatlakozott hozzánk az olaszországi Gubbio is. Velük ugyan folyamatosan voltak kulturális csereügyeink, de a szerződés aláírása csak 2016-ban történt meg. Persze Szentendre más irányokba is nyitott. A helyi dalmátok jogos igénye volt, hogy legyen egy dalmáciai testérvárosunk is, így 2004-ben Stari Grad is belépett a sorba. 2007-ben a Ferenczy Múzeum Barbizon-kiállítása megnyitására érkező polgármester írt alá egy nem szokványos – csak kulturális együttműködésre irányuló – szerződést, ennek azonban nem lett értékelhető folytatása. Talán azért, mert a „festők városával” ellentétben a „festők faluja” (village des peintres) már csak a hagyományait és emlékeit ápolja, alkotótevékenység ma nem zajlik ott.

Egyetlen nem európai testvérvárosunk a vietnami Hội An, amit ők magyarországi képviseletük révén nagyon is számontartanak, most épp lázasan készülődnek a szerződéskötés idén esedékes 10. évfordulójára, amelyre szentendrei delegációt is várnak.

Az igazsághoz tartozik, hogy érkeztek más országokból is megkeresések, tárgyalások történtek, vagy kötelezettségvállalás nélküli szándéknyilatkozatok születtek a török Avanossal, a bolgár Gabrovóval, a lengyel Kalisszal, évek óta sikertelen kísérletek folynak valamelyik izraeli településsel tető alá hozandó szerződésre, s kútba esett egy mongol javaslat is.

Mint ahogy a Salon de Provence-szal testvérvárosi kapcsolatban álló spanyol Aranda de Duero jelentkezését sem fogadtuk el, pedig komoly szándékuk nyomatékosítására 2005-ben meghívtak bennünket is a nyáron épp náluk megtartott Európai Népek Fesztiváljára, amelynek európai szintű egyesületébe hazatérésünk után az önkormányzat jóváhagyásával be is léptünk. Az azóta eltelt tizenkilenc évben mi képvisel-

6 TÉMA      2024. május

tük Magyarországot mindegyik, és minden alkalommal másik országban megvalósult fesztiválon, amit 2011-ben mi rendeztünk meg. Ezen az eseményen – jelenleg tizenkét európai ország kisvárosaiban – évente egy hétre Szentendre valóban „jelen van”. A szigorúan saját költségen kiutazók sportés kulturális versenyeken bizonyíthatnak, mutathatják be, hogy mi, magyarok kik és milyenek vagyunk; s eddig alig volt olyan alkalom, amikor nem a résztvevők első harmadában végeztünk (idén júliusban ismét Aranda de Dueróba utazunk).

A fentiekből látszik, hogy mennyire szerteágazó Szentendre európai kapcsolatrendszere, de azért nem mondhatjuk felhőtlennek a testvérvárosi ügyek menetét. Az együttműködések nem pusztán a jó szándékon és elhatározáson múlnak, ez igen komoly pénzkérdés is: gondoljunk csak bele, hogy volt több olyan esemény, amelyen a város és önkéntes civilek félszáznál is több vendéget fogadtak, és láttak el napokon át! Tehát jogos az a kívánság, hogy ne a testvérvárosok számát gyarapítsuk, inkább a meglévő kapcsolatokat kellene élőbbé tenni – persze csak ha ott is van erre igény. Sok függ ugyanis az éppen megválasztott önkormányzatokon: éveken át kiválóan működő projektek haltak el egy-egy új testvérvárosi testület és/vagy polgármester megválasztása után. De volt olyan is, hogy sok év után az újabb vezetés ismét megkeresett bennünket. Léteztek szentendrei és testvérvárosi középiskolák között jól működő cserekapcsolatok, sok szentendrei diák utazott világot látni, nyelvet gyakorolni, de sajnos a viszonosságot – külföldi diákok fogadását kellő számú jelentkező hiányában – kevésbé tudtuk realizálni. Ennek következtében a fogadókészség is csökkent, néhol meg is szűnt.

Nagyban segíti a kapcsolatok életben maradását, ha a testvérvárosokban is működik a nálunk 2000-ben megalakult Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesületéhez hasonló civil szervezet. Ez a feltétele annak, hogy a mindenkori választásoktól függő protokolláris találkozók mellett tartósabb, személyes barátságok is kialakuljanak, amik hosszabb távon képesek áthidalni az átmeneti „önkormányzati elhidegülést” is. Belátható ugyanakkor, hogy a testvérvárosi kapcsolatok akkor működnének igazán jól, ha nem korlátozódnának szűk körű önkormányzati és egyesületi ki- és beutazásokra, s a helyi lakosság is részt venne az eseményeken, netán profitálna is belőle valamit. 2015/16-ban két nagyívű

pályázatot is benyújtottunk az Europe for citizens kiírásra, amiben a „szoros kör”ben részt vevő öt város vett volna részt. A pályázat azokat a témákat tartalmazta, amivel a városok lakosságának szélesebb köreit vonhattuk volna be a programokba: kulturális-művészeti csere, oktatási intézmények kapcsolatai és ezen keresztül fiatalok megnyerése a testvérvárosi ügynek, gazdasági együttműködések, turisztika élénkítése információs hálózattal és kölcsönösen biztosított testvérvárosi kedvezménycsomagokkal, stb. Mindkét pályázat elérte vagy meghaladta a szükséges pontszámot, mégsem kaptunk támogatást, mert amíg a 2000-es évek elején az EU intenzíven támogatta a testvérvárosi programokat, sajnos mostanában némiképp megváltoztak a preferenciák. 2004. május elsején akkori testvér városaink népes önkormányzati és civil dele gációival vettünk részt a három napos, szinte egész Szentendrét a Postás strandtól a Fő téren át a skanzenig elfoglaló ünnepségsorozaton. A hangulat örömteli és bizakodó volt.

A rendezvényt beharangozó Szentendre és Vidéke 2004. április 30. számának vezércikkében Miakich Gábor polgármester az alábbiakat írta: „ Az, hogy hazánk az Európai Unió tagjává vált, nem azt jelenti, hogy megkönnyebbülten hátra dőlhetünk a székben. Az igazi munka még csak most kezdődik! Fel kell mérni, és ki kell tudni használni azokat az előnyöket, melyek a csatlakozással együtt járnak, mind az ország, mind pedig a térség és a város számára. A XXI. század mai emberének a felelőssége, hogy milyen örökséget ad át a jövő európai polgárainak.”

Most, húsz évvel később ezek a gondolatok még mindig érvényesek! kszeva

2024. május      TÉMA 7

Merre tart a turizmus?

A turisztikai ágazatnál pontosabban kevés ágazat ad számot egy év gazdasági körülményeiről, azok változásáról. 2023 a bizonytalanság éve volt, és jelentős negatív hatást gyakorolt a turisztikai ágazatra és a szentendrei turizmusra.

A vendégéjszakák számában 2023-ban a nyári hónapok adatai alapján is átlagosan 8-10 százalékos visszaesés volt tapasztalható az egész országban. Beszédes adat, hogy a visszaesést szinte minden esetben a belföldi utazók elmaradása eredményezte, míg a külföldi turisták mennyisége szinten tudott maradni, ugyanakkor tartózkodásuk hossza némileg rövidült. Térségünkre nagyságrendileg és tendenciát tekintve az országos átlag adatai igazak: átlagosan 14 százalékos visszaesés volt tapasztalható a vendégéjszakák terén és 9 százalékos csökkenés a vendégek számát tekintve. Figyelmet érdemel ugyanakkor Szentendre városának térségi adatoktól való eltérése: 21 százalékkal kevesebb vendég választott bennünket, és 26 százalékkal kevesebb vendégéjszakát töltöttek nálunk. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a külföldi vendégek száma mindössze 1 százalékkal csökkent, de az országosan megfigyelhető tendenciát követve a nagyságrendileg ugyanannyi külföldi vendég 16 százalékkal kevesebb éjszakát vesz igénybe a városban. Arról lenne szó, hogy Szentendre veszített volna vonzerejéből? Budapest elszívóereje ennyire kihat a látogatók számára?

Alaposabb és szofisztikáltabb adatok elemzése adhatna választ ezekre, nekünk azonban ezek nem állnak rendelkezésre – helyette viszont mindennapi tapasztalataink és élményeink segítenek orientálódni. Szentendre évszázados problémája a turista, az ideiglenes látogató. Ha túl kevés van, azt a baj, ha túl sok, akkor pedig az szül elégedetlenséget. Úgy tűnik, hogy most a város

ismét lehetőséget kapott az öndefinícióra, hiszen ismét egy olyan történelmi, gazdasági körülmény-rendszer bontakozott ki, mely teljes újratervezésre sarkallja a turisztikai szektort és a kapcsolódó szolgáltatókat is. A vendégéjszakák csökkenésével figyelmünket érdemes a rövidebb időkeretben megvalósuló városlátogatás minőségi kritériumainak javítására fordítani, a városban elérhető élmény-alapú ajánlatokat gyarapítani.

A város által elkészített Turisztikai koncepció ezeket felismerve már olyan irányokat jelölt ki, amelyek moduláris építkezéssel, hosszú távon képesek kiaknázni a város valódi adottságaiból fakadó turisztikai lehetőségeit. Célunk, hogy minél több olyan kreatív, helyi kötődésű és élményt biztosító programot kínáljunk, melyek a passzív városlátogatást aktív részvétellé alakítják, és olyan emlékeket, benyomásokat szolgáltatnak, amelyek nemcsak elnyújtják a tartózkodás idejét, de motiválják az újabb és újabb látogatásokat, segítve ezzel Szentendre hírnevének öregbítését, hagyományaink továbbadását, nem mellesleg pedig a helyi vállalkozások, alkotó közösségek megmaradását is. Fontosak azok a nagy hagyománnyal bíró nagyszabású rendezvények, mint gyertyaúsztatás, a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál és az adventi programsorozat, de mind nagyobb vonzerővel bírnak a kisebb léptékű, kreatív programok is, mint a patakparti szabadtéri tárlat vagy a keramikusok hétvégéje a Dumtsa Kézműves Kirakodón.

8 TÉMA      2024. május
BTA

Egy hivatalos személy magánszenvedélye

Dumtsa Jenőről, Szentendre első polgármesteréről számtalan országban tudtak szerte a világban, de főleg Európában. A teleket gyógyulás céljából a francia Riviérán töltötte, járt a párizsi világkiállításon, és sokszor elutazott a karlócai szerb egyházi kongresszusokra. Utazásainak is szerepe volt abban, hogy feleségével, Blázsits Petronellával hódolt a 19-20. század fordulója nagy divatjának, a képeslap gyűjtésnek. Ám ennél tovább is ment: több száz, Szentendrét ábrázoló képeslapot küldött szét szerte a világba az akkori városvezetőknek.

Dumtsa Jenő több külföldi képeslapgyűjtő egyesületbe belépett, ezeknek a folyóiratában leközölték nevét és címét, ahogy a többi tagét is, így mindenki választhatott cserepartnereket magának. Dumtsa szenvedélyét elismerték Magyarországon, kiállításon aranyérmet nyert, kollekciója elérhette a százezer darabot. A századfordulón gondolt egy merészet, és megszerezte sok város vezetőjének a nevét Európából és a tengerentúlról. Drezdában nyomatott egy Szentendrét ábrázoló képeslapot sok száz példányban. Ezekből bemutatkozásként küldött a polgármestereknek, még Szentendre gumibélyegzőjét is rányomta, hogy félig-meddig hivatalosnak látszódjon, és hasonlót kért az ottani településről. Dumtsa jól beszélt franciául, németül és szerbül. Kollégáinak válaszlapjaiból csak néhány maradt meg mára. Olaszországból nemrég előkerült egy képeslap, amelyet Cit-

tadella elöljárójának címzett. Érdekessége, hogy nem tudta a polgármester nevét, lehet, hogy a helységet a térképről választotta ki. A lap megérkezett, és a polgármester iktatta, ráírta a megjegyzését és az intézkedést, ahogy azt a hivatalokban szokták.

A képeslap előoldalán Dumtsa írása olaszul: (lefordítva) „Üdvözölve az ottlevőket, kérem, hogy küldjenek nekem az önök városának egy illusztrált képeslapját. Megköszönöm kedves segítségüket. Eugenio Dumtsa polgármester 1900. május 24. Szent Endre városa Magyarország”

A címzés oldalán: „Tisztelt polgármester úrnak! Cittadella Pádua tartomány Olaszország”.A helyben ráírt szöveg: „Nem protokolláris levelezés. Cittadella panoráma képeslapja elküldve. 1900. május 28-án. Bugatta polgármester” (Ürmös Péter fordítása). Sajnos a válasz képeslapot nem ismerjük. Ürmös Lóránt

Sportfesztivál és filmpályázat

Testvérvárosi sportfesztivált szervez Szentendre szeptember 20-22. között, amelynek nyitónapján filmvetítés lesz az It’s my future – It’s my Europe filmpályázat nyertes filmjeiből a P’Art Moziban.

A sportfesztiválon négy testvérvárosunk, Weimar, Hantington, Gubbio és Kézdivásárhely diákjai vesznek részt, nyolc-tíz fős csapatokkal. A nálunk töltött három nap alatt kosárlabdában, fociban és úszásban mérik össze tudásukat. Az utolsó napon három kitűnő program közül választhatnak a fiatalok: a Ferenczy Múzeumi Centrum idegenvezetésével a szentendrei művészetet, a Turisztikai Desztinációs Menedzsment kalauzolásával a szentendrei templomokat ismerhetik meg, a polgármesteri kabinethez csatlakozók pedig a Pilisben kirándulhatnak.

2024. május     TÉMA 9
A Szentendréről küldött képeslap előoldala A képes levelezőlap hátoldala

Uniós projektek Szentendrén

Az Európai Unióban eltöltött húsz év alatt több mint egy tucat, az unió által finanszírozott fejlesztés valósult meg Szentendrén. Az európai közös kasszából közel öt milliárd forint érkezett a városunkba, több projektet százmilliós nagyságrendű összeggel támogattak. Összeállításunkban sorra vesszük a legnagyobb értékű fejlesztéseket.

1. 2008. Püspökmajor l akótelepi Bölcsőde épületbővítése: 270 000 000 ft

A beruházásnak köszönhetően a szentendrei bölcsőde befogadóképessége az alapellátás tekintetében húsz férőhellyel bővült. Bevezettek két új bölcsődei szolgáltatást: játszóház és gyermekfelügyelet vár a bölcsődés gyermekekre, ami további húsz férőhelyet jelent. Emellett tíz új, szakképzett munkatársat is alkalmazott az intézmény. A projekt eredményeként az eddigi nyolcvan helyett száz Szentendrén, illetve a szentendrei kistérségben élő család, köztük sok roma szülő napközbeni gyermekelhelyezési problémája oldódik meg. Mindez hatalmas segítség a munkaerőpiaci részvételhez, a családi és munkahelyi kötelezettségek összeegyeztetéséhez és a gyermekek egészséges fizikai, lelki, szellemi fejlődéséhez. A megújult intézmény nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy elősegítse a roma szülők és gyermekek társadalmi befogadását. (1. kép)

2. 2009. Szentendrei Egészségügyi központ fejlesztése:

700 000 000 ft

A Szentendre és a környező térség közel százezer lakosát kiszolgáló rendelőintézet fejlesztésének megvalósítására a város régóta készült, az uniós pályázaton elnyert támogatásnak köszönhetően a rendelőintézet több mint ezerszáz négyzetméteres új épületrésszel egészült ki, a meglévő telephelyeket pedig teljes mértékben korszerűsítették. Az intézmény szolgáltatási köre tizenhárom új szakellátással bővült, emellett fejlesztették az orvosi gép- és műszerparkot is. A megújuló intézményben nagy hangsúlyt fektettek a komplex akadálymentesítésre is. (2. kép)

3. 2009. Pannóniatelep csapadékvíz-elvezető rendszere: 442 000 000 ft

A Pannóniatelep Szentendre déli részén helyezkedik el, keleten a 11-es főút, délen a Nádastói-csatorna és a Dera-patak, nyugaton a Budapest-Szentendre HÉV-vonal vágányai határolják.

A terület lényegében vízszintes, mélyen fekvő, öblös rész. Amíg nem építették ki a csapadékvíz-elvezető hálózatot, a kertek és a pincék a csapadékos hónapokban sokszor elvizesedtek, és a tűzoltóság segítségével kellett a terület vízmentesítését megoldani. Az ötszáz milliárd forintos beruházásból négyszáznegyvenkét millió forintot az Európai Unió finanszírozott. A nyílt árkos vízelvezető rendszert ma már sok kertvárosi lakos be szeretné fedni, ehhez azonban a mostani vízelvezetés újjáépítése lenne szükséges. (3. kép)

4. 2010. Szentendre belvárosának felújítása:

900 000 000 ft

Szentendrén 2010-ben 1,92 milliárd forint összköltségű fejlesztés valósult meg. Megújult a Főtér és környéke, átalakult a Dumtsa Jenő utca és a Malom utca, a Bogdányi utca egy része és a Bükkös-patak egy szakasza. Átalakították a Tourinform irodát és megépült a kistérségben egyedülálló értékeket képviselő MűvészetMalom hiányzó szárnya. A beruházáshoz kilencszáz millió forint uniós támogatást nyert a szentendrei önkormányzat. (4. kép)

5. 2013. Mobilgát kialakítása:

1 299 475 536 ft

A beruházás során a belvárosi gát több mint két és fél kilométeres szakaszon újult meg, ezen belül több mint háromszáz méter hosszan (a Péter Pál utcától a Bem utcáig) az országban egyedülálló mobil árvízvédelmi fal létesült. A Magyarországon különlegesnek számító fejlesztés Európában már bevált megoldásnak számít. Szentendrén már a létrehozás évében kitűnőre vizsgázott, a 2013-as árvíznél megvédte a várost. Addig Szentendrénél a legmagasabb dunai vízszintet az 1838 márciusi árvíznél jegyezték fel. Akkor az utcaszint felett másfél-két méterrel állt a víz. Százhetvenhét ház dőlt össze, és száztizenkettő rongálódott meg az alacsonyabban fekvő részeken. Öt korabeli árvízi emléktábla (például a Péter Pál és a Kör utca egy-egy házának falán) azóta 1 2 3 4

10

is mutatja a medréből kilépett víz akkori szintjét. 2013 nyarán a folyó a városban valaha mért legmagasabb vízszintjét is meghaladta, 2013. június 9-én 796 cm-en tetőzött a Duna. A 2013-as nemcsak hazánk, de egész Közép-Európa legsúlyosabb árvizei közé tartozik. (5. kép)

6. 2016. Gyermekorvosi rendelő és iskolák (Izbégi, Rákóczi) felújítása: 156 660 000 ft

A pályázat keretében három épület – a két iskola és a gyermekorvosi rendelőintézet – energetikai korszerűsítése valósulhatott meg. Az 1960/1970-es években készült rendelő szinte teljes épülete új külsőt kapott, és jelentősen javult az energetikai státusza. Az összességében több mint száznyolcvanöt millió forintba kerülő beruházás túlnyomú többsége uniós támogatásból valósult meg. (6. kép)

7. 2022. Esőkert kialakítása és az esővíz elvezetése a Barackvirág utcában: 122 240 000 ft

Az uniós forrásból finanszírozott projekttel 2,6 hektár terület vízelvezetési problémái oldódtak meg Petyina városrészben. A Barackvirág és a környező utcákban nyílt árkos vízelvezető rendszert alakítottak ki, részben bioárok, illetve esőkert létrehozásával. Több mint négyszáz méter új vízelvezető árok és közel kétszáz méter hosszan bioárok létesült. Több mint hatvan méteren megtisztították a meglévő árkokat, az út alatt a vizet átvezető csövet fektettek le, és egy százhúsz köbméteres esőkertet alakítottak ki. Ezzel a fenntarthatóság és a korszerű környezetvédelmi szempontoknak is megfelelő beruházás valósult meg. (7. kép) 8. 2023. Városrészeket összekötő kerékpárút: 616 142 501 ft

A projekt megvalósulásával hat városrészt összekötő mintegy hét km hosszú kerékpáros nyomvonal épült ki. A Duna-korzótól vagy a HÉV-állomástól indulva a patak mentén, Izbégen keresztül egészen a dömörkapui elágazásig lehet kerékpározni a nagyobb biztonságot nyújtó kerékpáros nyomvonalon. Az európai uniós forrásból finanszírozott városi kerékpárút az önkormányzati önrésszel együtt közel hatszázötven millió forintos beruházás, amelynek keretében több utca, utcaszakasz kapott szilárd burkolatot: nyolcszázhetvenöt méter hosszan új szilárd burkolat készült, egyes utcákban a felújítás során megoldották a csapadékvíz-elvezetést is, összesen ötszázhuszonkét méter

hosszan. A kerékpáros nyomvonal két szakaszán napelemes közvilágítást alakítottak ki. A szentendrei piac területén áthaladó kerékpárút miatt felújították a kockakő burkolatot is. Izbégnél új híddal is gazdagodott a város. A Bükkös-patak két partját összekötő, tizenhat méter hosszú kerékpáros-gyalogos híd faoszlopos, faelemekkel kiegészített korlátot kapott. A hídtól mintegy háromszáz méteren új gyalogos-kerékpáros út épült ki a Pilisi utcáig. A városrészeket összekötő kerékpáros nyomvonal elsősorban a szentendreiek közlekedését szolgálja, mert nem csak a 11-es főúton, hanem a városon belül is egyre inkább ellehetetlenül az autósforgalom. A nagyobb biztonságot nyújtó nyomvonal talán többeknek kedvet csinál a kerékpáros közlekedéshez. (8. kép)

9. 2022-24. kálvária út felső szakasza:

249 690 675 ft

A Kálvária út a Hamvas Béla és Radnóti Miklós, valamint Damjanich utcák közötti szakaszon mintegy hétszáz méter hosszúságban újult meg, és a biztonságosabb közlekedés érdekében két új gyalogátkelőhely is létesült. A legrosszabb állapotban lévő járdaszakaszokat – közel kilencszáz méter hosszan – felújították, és megújult a zöldfelület is. A több mint harminc éve épült Kálvária út Szentendre város közúthálózatának fontos eleme, gyűjtőúti funkcióval. A Püspökmajor lakótelepet köti össze a 11 sz. főút belterületi szakaszával. A nagy forgalmú gyűjtőút a Püspökmajor lakótelep és a László-telep fő közlekedési útvonala is. E két területen él a város 25 százaléka, közel ötezer fő, e mellett gimnázium, általános iskola, bölcsőde, három óvoda és a városi uszoda is itt helyezkedik el, ami további jelentős forgalmat generál a város más részein élők részéről is. A felújított utcán közlekedik a helyi buszjárat is. (9. kép)

2024. május      TÉMA 11
5
6 7 8 9

Nemzetiségi önkormányzatok

Szentendrén jelenleg nyolc nemzetiségi önkormányzat működik és tevékenykedik aktívan.

Közülük valamennyien ápolják a hagyományaikat, nyelvüket, vallásukat, és ezzel gazdagítják Szentendre színes kultúráját, rendezvényeit. De kik is ők? Honnan és mikor és jöttek?

Hogyan tudják megélni az identitásukat? Milyen rendezvényekkel kapcsolódnak Szentendréhez?

HORVÁT NEMzETISÉGI ÖN kORMÁNY z AT

Elnök: Benkovits György

– Szentendrének az újjá alapításában az ezerhatszázas évek végétől nagy részt vállaló katolikus népcsoport, a szentendrei dalmátok kései utódai, a szentendrei horvát-dalmát nemzetiségiek életének szervezésére, jogainak és érdekeinek védelmére jött létre Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata. Jelenleg az e nemzetiséghez tartozók száma városunkban közel száz fő. Mivel közösségünk többsége mára elveszítette nyelvét, identitásunkat elsősorban hagyományaink, szokásaink megőrzésével, ápolásával újra teremtésével tudjuk megélni, amelyek gyakran csak töredékeiben maradtak fenn a múltból. Ezért egyik fontos teendőnk ezeket tudós etnográfus barátaink segítő közre -

működésével rekonstruálni és újraéleszteni. Így nem csak saját közösségünk éledhet újra, de a múltját veszítő Szentendre segítségére is tudunk lenni. A nagyobb közösségtől méltánylást és megbecsülést kapunk, így elfogadottságunk évről-évre nő. Ennek egyik lelkesítő példája legnagyobb ünnepünk, az Ivan dan, mely a Keresztelő Szent János Plébánia templom és egyben Szentendre város hivatalos búcsúja is, s amit közösségünk háromszáz évig megőrzött, és 2020 óta luminara (ezernyi mécses fénye) ünnepként rendezzük meg.

SzERB NEMzETISÉGI ÖN kORMÁNY z AT

Elnök: Margaritovits Milenkó – Több mint háromszáz éve kerültek a szerbek Szentendrére és nagy dolognak tartjuk, hogy azóta sikerült megőrizni a nyelvet, a vallást és a szokásainkat. Szentendrén korábban öt-hatezer szerb élt, ma tagjaink száma körülbelül százhúsz fő. A zene nagyon fontos, amin keresztül akár egyénileg, akár társaságban meg tudjuk élni az identitásunkat. Kialakult egy apró közösség, akik járnak hozzánk, és szeretik itt eltölteni a szabadidejüket. Az egyházi ünnepek megtartása is fontos. A Szentendre stílusát meghatározó műemlékeket a szerbség adta a városnak. Kialakult egy olyan réteg, akik szimpatizálnak velünk, jönnek a rendezvényekre, táncolnak, énekelnek velünk, ők nem szerbek, de mi már szerbnek tekintjük őket. Legnagyobb rendezvényünk a szerb búcsú,

ami a hagyomány szerint egybeesik az új szőlő felszentelésével. Egyházi ünnepként kezdjük el, aztán folyamatosan átalakulunk egy utcabállá.

lENGYE l NEMzETISÉGI ÖN kORMÁNY z AT

Elnök: Halper Dávid – Hivatalosan harminchét főt számlál a közösségünk, de többen vagyunk valójában. Mivel nálunk mindenki katolikus, a plébánia környékén szoktunk összejöveteleket tartani. Az ünnepek által tudjuk megélni a lengyel tradíciókat, hagyományokat. Ezeken keresztül a közösségünk össze tud jönni, illetve van egy testvérvárosunk Oravkában, ahol van egy fa kápolna, ami tele van Árpád-házi freskókkal. Rendszeresen kilátogatunk ide, és onnan

is jönnek hozzánk. Egy finom kis útvonalat adunk Lengyelország felé, Oravkán keresztül. Úgy érezzünk, hogy Szentendre értékként tekint arra, hogy színes város, olvasztótégelye a kis nemzetiségeknek. Komolyan vesznek minket. Igyekszünk a lehetőségekhez mérten bekapcsolódni a város kulturális életébe. Az adventi időszakban és a Nemzetiségek Napján tudunk betekintést adni a lengyel kultúrába és zenébe. És szívesen megyünk, ha egy rendezvényre meghívást kapunk.

ROMÁN NEMzETISÉGI ÖN kORMÁNY z AT

Elnök: Vaskóné Pántya Júlia – Önkormányzatként 2010-ben volt az első ciklusunk Szentendrén. A Budapesten élő románsággal alkotunk közösséget,

12 TÉMA      2024. május

valamennyien a gyulai Nicolae Bālcescu Román Gimnáziumba jártunk, és őrizzük annak szellemiségét. Célunk a hazai románság kultúrájának terjesztése, bemutatása eseményekkel, képzőmű-

vészeti kiállításokkal, irodalmi estekkel és táncos rendezvényekkel. Színesítjük Szentendre kultúráját. Szentendre támogat minket, helyszínt kapunk a rendezvényekhez, és közreműködnek a programjainkon. Az egyik legkiemelkedőbb rendezvényünk minden nyáron az ikonfestő tábor a Pap-szigeten. Cosmin Pop ortodox lelkész tanítja a gyerekeket üvegre ikonokat festeni, miközben táboroznak, kirándulnak és megismerik Szentendrét.

CIGÁNY NEMzETISÉGI ÖN kORMÁNY

z AT

Elnök: Német Vince – Ezernél is több tagot számlálunk. Saját helyiségünk nincs, de rokonoknál, barátoknál rendszeresen találkozunk, és ápoljuk a cigány hagyományokat. A cigányzene, a hangszerek és a tánc nagyon fontos számunkra. Az öltözködés is, például, hogy a nők

szoknyában járnak. És persze az is, hogy a nyelvünk ne kopjon ki. Ezeket az értékeket igyekszünk a gyerekeinknek is továbbadni. Nagyon szeretjük ezt a várost, a természetét, az épületeket és a Dunát. A Duna a cigányság múltjával szorosan összekapcsolódik. Tavaly augusztusban megrendeztük a „Cigány összejövetelt” a Postás-strandon. Autentikus cigányzenével, cigány tánccal vártuk az érdeklődőket. Idén is szeretnénk tartani egy hasonló eseményt.

GÖRÖG NEMzETISÉGI ÖN kORMÁNY z AT

Elnök: Sommer Júlia

Képviselő: Aranitidu Sztamatula

– Ez a harmadik ciklusunk Szentendrén. A görög közösség szórványban van a városban, nem vagyunk sokan, nagyjából tíz-tizenkét család, de aktívak vagyunk. A Szentendrei-szigeten

is élnek görögök. Számunkra nagyon fontos az identitásunk megélése szempontjából a görög nyelv, amit családon belül beszélünk, a gyerekek, az unokák is, fontos a görög iskola, és természetesen a zene és a tánc. Ezen kívül mindig megtartjuk az ünnepeinket. Szentendre városának adjuk a zenét, táncot. Sok helyre hívják a görög tánccsoportot, amiben én is táncolok. Amit kapunk, az az, hogy itt élhetünk, egy mediterrán szépségű

városban, ahol megélhetjük ezt az életérzést. A többi nemzetiséggel együtt egy különleges kis színes közösségben élhetünk. Kilenc éve minden évben csinálunk táncházat, amelyet nagyon szeretnek Szentendrén. Ezzel a rendezvénnyel sok embert meg tudunk mozgatni.

SzlOVÁk NEMzETISÉGI

ÖN kORMÁNY z AT

Elnök: Vanyák Gábor

– Az önkormányzatunk két ciklusban, tíz éve tevékenykedik. A szentendrei szlovákok a hatvanas években települtek át Pilisszentlászlóról. A legutóbbi népszámláláskor harminckét fő vallotta magát szlováknak. Évente sok programunk van, klubnapokat szervezünk, ahol ápoljuk a szlovák anyanyelvünket. Éneklünk, jól érezzük magunkat együtt. Találkozókat, programokat szervezünk a testvérvárosainkkal, a pilisszentlászlói népdalkörrel sok fellépésünk van. Szentendrével szoros a kapcsolatunk, részt veszünk a kiállításokon, koszorúzáson. Ott vagyunk az lster Napokon és a Nemzetiségi Napon is, ahol

saját szlovák ételeinket kóstoltatjuk. Saját rendezvényünk a Szlovák Nap, amit már tíz alkalommal rendeztünk meg műsorral, vacsorával, zenével egybekötve. Nagy sikere van, mert találkozni tudnak a szlovák vendégeink, és az anyanyelvüket is tudják gyakorolni.

Gergály Judith

2024. május      TÉMA 13

Európából jöttek, városunkat választották

Sokan élnek Szentendrén, akik valamelyik európai országból érkeztek, és végül városunkban találtak otthonra. Van, aki a munka, van, aki a szerelem és a család miatt döntött úgy, hogy ideköltözik. Az okok sokfélék, egy dologban azonban egyetértenek: jó itt élni.

SEBASTIAN

„Egy véletlenek köszönhetően kerültem Szentendrére, de nem tudnék elképzelni jobbat.”

Több mint húsz éve él Szentendrén Selymes Sebastian Családjával együtt sokat utazott, bejárta Európát, több országban megfordult, végül nálunk talált otthonra. – Édesanyám magyar, édesapám svéd, ők a cambridge-i egyetemen ismerkedtek meg. Magyarországon születtem ugyan, de nem laktunk itt, Svédországba települtünk át. Tizenhat éves voltam, amikor Dél-Franciaországba költöztünk, utána pedig a párizsi egyetemen tanultam művészettörténetet – idézi fel kalandos éveit Sebastian. A hoszszabb kitérő után végül mégis Magyarországra vezetett az útja. Először Budapestre, ahol elvégezte a Színház- és Filmművészeti Egyetem filmrendező szakát.

– Egy véletlennek köszönhetően kerültem Szentendrére,

de ma már nem tudnék elképzelni jobbat. Nagyon szeretem ezt a várost, a Dunakanyart, közel van Budapesthez, de mégis más léptékű. Szeretem azt, hogy ilyen színes, sokféle kulturális program van, egyszóval itt otthon vagyok – mondja Sebastian. A filmezés mellett lakberendezéssel is foglalkozik és szeret festeni, szobrászkodni. Barátnőjével és Sophie nevű kutyusukkal élnek itt.

DAMIAN

„A szerelem hozott Szentendrére.”

Tizenhét éve költözött Szentendrére Damian Eneseson az angliai tengerpartról. Ő is egyetemistaként került a fővárosba, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanult

angol irodalmat. Akkor még ő sem gondolta, hogy az élete itt gyökeresen megváltozik. – Az egyetemen az egyik tanárnőmmel egymásba szeret-

tünk, és született egy kisfiunk. Én visszamentem egy rövid időre Angliába, amíg rendeztem a dolgaimat. Másfél éves volt a kisfiam, amikor végleg visszaköltöztem Magyarországra.

Barátnőjével és kisfiával együtt költöztek Szentendrére. Angolt tanít egy budapesti gimnáziumban, itt, Szentendrén pedig magánórákat vállal.

Fia, Marcell már felnőtt, az orvosi egyetemre készül Debrecenben.

– Szentendre fantasztikus város, csendes, biztonságos, az emberek kedvesek, jó itt gyereket nevelni – mondja. Damian szabadidejében szeret helyi koncertekre járni, és sportolni az izbégi futópályán.

MARCO

„Itt mindent megtaláltam, amire szükségem van”

Marco Rohwer 2020-ban költözött Szentendrére a családjával, ám már hosszú évek óta a Dunakanyarban él. Észak-Németországban született, egy Kielhez közeli, tengerparti városban, és már egészen korán, a középiskolai évei alatt megismerkedett Magyarországgal. – A gimnáziumunk részt vett egy csereprogramban egy egri iskolával, így először tizenhat éves koromban jártam Magyarországon. A program során megismertem egy gyönyörű lányt, aki először a barátnőm, majd a feleségem lett. Érettségi után kifejezetten ma-

gyar egyetemekre felvételiztem, és azóta itt élek – mesélte Marco. Az évek során kitűnően megtanult magyarul is, bár mint mondta: ezért a nyelvért meg kell dolgozni. Diploma után az üzleti életben helyezkedett el, nemzetközi cégeknek dolgozik, szerte a világban vannak kollégái, a lakhelyének azonban Magyarországot, azon belül is Szentendrét választotta.

– Mindig is fontos volt számomra, hogy víz mellett éljek, ezért telepedtünk le a Dunakanyarban. Néhány évet éltünk Budapesten is, amikor a gyermekeink kicsik voltak, én pedig sokat dolgoztam, de visszavágytunk a természetbe. Azt szeretem Szentendrében, hogy itt a fantasztikus Duna, a hegyek, ahol kirándulni és biciklizni lehet, és a gyönyörű város, tele programlehetőséggel: mozival, színházzal, kiállításokkal, éttermekkel. Minden adott, amire szükségem van.

14 TÉMA      2024. május

Szentendre a világban

Méltán vagyunk büszkék városunkra, Szentendrére, hiszen mára a művészet és a kultúra fellegvárává vált. Inspiráló környezetet nyújt a festőknek, a szobrászoknak, a zenészeknek és más művészeknek. Szentendre számos olyan szülöttel és lakossal büszkélkedhet, akik Európa-szerte ismertté váltak. Néhányukról emlékezünk meg most.

Német ajkú szülők gyermekeként született Szentendrén, 1824-ben. A középiskola után apja nyomdokaiba lépve gyógyszerésznek tanult, s már ekkor hegedült, zongorázott és dalárdákban énekelt. Miután megszerezte a diplomáját, segédgyógyszerészként kezdett el dolgozni, majd Horvátországba utazott, ahol kezdetben szintén patikus volt. Huszonkét éves volt, amikor Stazics álnéven fellépett a zágrábi operatársulattal, két évvel később pedig leszerződött a Pesti Nemzeti Színházba. Itt ismerkedett meg feleségével, Symanska Leoná val, egy lengyel hercegi család leszármazottjával, aki Stéger útjait szervezte, a akivel bejárták Európát. Nagy sikerrel lépett fel Prágában, Bécsben, Pozsonyban, Mainzban, Londonban, Olaszországban és Spanyolországban több város színpadán. Ötvenévesen végleg visszavonult a színpadtól, és Szentendrén élt 1911-ben bekövetkezett haláláig.

Stéger Ferenc Fotó: Benkovits György

CzÓBE l BÉ l A festőművész (Budapest, 1883 – Budapest, 1976)

Kezdetben Nagybányán, majd a müncheni akadémián és Párizsban a Julian Akadémián tanult. Első nagyobb kiállításai Franciaországban voltak. Az első világháború idején elmenekült Franciaországból, Hollandiában telepedett le, majd, Berlinben élt hat évig. 1927-ben New Yorkban volt sikeres kiállítása. Hatvany Ferenc meghívására 1931-től szinte minden nyarat a hatvani kastélyban töltött. 1940-ban végleg visszatelepedett Magyarországra, és Szentendre lett az otthona. Még életében,1975-ben nyílt meg Szentendrén a műveit állandó kiállításon bemutató múzeum.

Czóbel Béla festőművész házának műtermében, 1972-ben Fotó: Bojár Sándor/Fortepan

Sz AMOS MÁTYÁS (Szavits Mladen) cukrászmester (Szentendre, 1918 –?, 2002)

Szamos Mátyás szegény sorsú szerb családban született Szentendrén. Már fiatalon elhatározta, hogy cukrász lesz, és ezért mindent meg is tett. Auguszt József üzletében tanult, itt leste el egy dán cukrásztól, hogyan készül a marcipán rózsa. Szerette volna tökéletesíteni a tudását, ezért nem csak napközben gyakorolt, hanem otthon, munka után is marcipándíszek készítésével töltötte a szabadidejét. A cukrásztanonc felcseperedett, felesége és gyerekei lettek, akik szintén megtanulták a tökéletesre csiszolt marcipán rózsák tudományát. Ebből a családi vállalkozásból nőtte ki magát az 1990-es évekre a ma minden magyar által jól ismert Szamos marcipán manufaktúra, amelynek látványműhelye és különleges kreálmányai megtekinthetők a szentendrei Marcipán Múzeumban.

Szamos Mátyás portréja Fotó: Flickr

2024. május      TÉMA 15
STÉGER XAVÉR fERENC operaénekes (Szentendre, 1824 – Szentendre, 1911)

A szentendrei festészet és Európa

A 19–20. század fordulójától kezdve még magától értetődően kapcsolódott össze a magyar és a külföldi művészet. A két világháború között azonban megváltoztak a hangsúlyok, és az új, európai értékrendet és eszmeiséget képviselő, névválasztásában is ezt az orientációt jelképező, az 1945-ben megalakult Európai Iskola egyik célkitűzése volt, hogy a magyar művészetet újra szinkronba hozza az európai progresszív művészettel.

A magyar művészettörténetben kitüntetett helyet elfoglaló Ferenczy család példája kiválóan reprezentálja, mit jelentett európai körű műveltséggel és látókörrel rendelkezni. A szülők, Ferenczy Károly és Fialka Olga egyaránt képviselték az alkotómunka iránti elhivatottságot és a szellemi nyitottságot. Ezt igyekeztek átadni gyermekeik, a később művésszé vált Ferenczy Valér és az ikrek, Ferenczy Béni és Ferenczy Noémi számára. A rendszeres utazások Európa különböző városaiba, a folyamatos tájékozódás a régi és a legújabb művészeti törekvésekről olyan széleskörű ismereteket biztosítottak számukra, ami az egész életükre jellemző határozott értékítéletet, emberközpontú világlátást és gondolkodást eredményezték.

Az 1900/1910-es években a politikai helyzet, a korszak nyitott légköre is elősegítette azt, hogy a művészek szabadon utazhattak az országok között, sőt lakhelyet választhattak a maguk számára legkedvezőbbnek tartott városban. Nem

tűnt ritkaságnak a kétlaki életmód sem. Czóbel Béla egész életét végigkísérték az európai utazások és az ezzel járó tapasztalatgyűjtések. Húszéves korától, 1903tól rendszeresen járt Párizsba, huszonkét évesen már a Salon d’Automne kiállítója volt, egy évvel később, 1906-ban pedig a francia fauve-okkal egy teremben mutatta be műveit. Az év nagyobb részében Párizsban dolgozott, a nyarakat itthon, 1906-ig Nagybányán töltötte.

A pályakezdő művészek maguk választották ki, hogy a párizsi iskolák közül hol képzik magukat: a Julian Akadémia mellett a La Palette, a Colarossi, a Grande Chaumiére Akadémia volt közkedvelt. Perlrott Csaba Vilmost például a Julian Akadémián tanultak egyáltalán nem elégítették ki, és döntő hatással volt rá, amikor Leo és Gertrude Stein szalonjában megismerte Matisse -t, aki akkoriban a legvadabb képeit festette. Perlrott 1907-ben már közös teremben állított ki a fauve-okkal a Salon d’Automne-on, majd Matisse újonnan induló iskolájában folytatta tovább tanulmá-

nyait. 1911-ben azonban Spanyolországba ment, ahol nem tudta magát kivonni El Greco hatása alól. Kmetty János ugyanebben az évben utazott először Párizsba. A kubisták képeinek felfedezése mellett rendszeresen látogatta a Louvre termeit. Követte Cézanne szellemiségét, aki a klasszikusok művészetének fontosságát összegezve így fogalmazott: „a Louvre a mi olvasókönyvünk”. Kmetty a művészet folytonossága jegyében a kubizmus előzményét Leonardo, az expresszionizmusét

El Greco és Tintoretto festészetében ismerte fel. Számos kompozícióján igyekezte a klasszikus előképek és a kubizmus tanulságait összegezni, amit leginkább egy új monumentális művészet létrehozásában szeretett volna kamatoztatni. Elképzeléseinek az első világháború és a Tanácsköztársaság bukása szabott gátat, évekig belső emigrációban alkotott. Az első világháború átírta a művészek utazásainak az irányát, hiszen például Czóbelnek is, mint az ellenséges ország polgárának át kellett tennie lakóhelyét

16 TÉMA      2024. május
Czóbel Béla: Párizsi utca, 1926 Czóbel Béla: Ülő lány, 1920

Franciaországból a semleges Hollandiába. A közvetlenül megtapasztalt háborús élmények nemcsak a festmények tematikájában és kifejezésmódjában mutatkozott meg, hanem azoknak a fiatal művészeknek az útkeresését is befolyásolta, akik főiskolai tanulmányaikat kényszerültek félbeszakítani a kötelező katonai szolgálat miatt. Az 1920-as években induló festőgenerációnak az avantgárd művészet iránti távolságtartása vagy az abból átvett formai elemek mértéktartó használata a későbbiekben egy merőben más irányú, Róma felé forduló orientációhoz vezetett. Ez azokra is érvényes, akik az elődök nyomán először Párizst vagy Barbizont keresték fel, mint például a szentendrei művészkolónia későbbi alapítói közül Jeges Ernő, Onódi Béla vagy Rozgonyi László Bár nem járt Rómában, Paizs Goebel Jenőnél is rövid időre megfigyelhető a Pittura Metafisica hatása. Mást eredményeztek a Párizsban látottak és az itáliai reneszánsz

Barcsay Jenő és Pirk János festészetében, hiszen mindkettejüknél a monumentális

formák és kompozíciók újraértelmezését segítették elő.

Magyarországon a kommün bukása utáni időszak a művészek mozgásának új fejezetét nyitotta meg, mert éppen a leghaladóbb művészek kényszerültek külföldi emigrációba, mint például Kassák Lajos, az egykori Nyolcak tagjai közül Kernstok Károly, Pór Bertalan, Berény Róbert, Tihanyi Lajos vagy éppen Ferenczy Béni. Ebből is következett, hogy a magyar progresszív művészet számottevő része külföldön, elsősorban Berlinben, Bécsben erősödött meg. Czóbel is átköltözött 1919-ben Hollandiából Berlinbe, ahol egy egész magyar kolónia alakult ki. Ferenczy Béni, aki előző párizsi korszakában – többek között – Archipenkonál is tanult, Berlinben felújította egykori kubista formavilágát és 1924-ben a német, majd az emigráns magyar avantgárd művészet egyik központjának tekintett, Der Sturm Galériában állította ki az eltorzított testarányú apró méretű aktfiguráit. Itthon a progresszív szemléletű művészek helyzete jóval nehezebbé, esetenként

kilátástalanná vált. Kassák hazajövetelével az általa alapított baloldali avantgárd Munka folyóirat és a köréje szerveződött, kulturális ismeretterjesztést vállaló Munka-kör azonban új fórumot biztosított a fiatal művészek számára. Jellemző az akkori állapotokra, hogy akik ebből a társaságból végleg külföldre kerültek, mint például Kepes György vagy Trauner Sándor, világhírű művészek lettek. Az 1920-as évek végétől újra Párizs lett a művészek célállomása. Vajda Lajos itt kísérletezett a szürrealisták kedvenc műfajával, a fotómontázzsal, Korniss Dezső pedig itt talált példákat a kortárs és az archaikus művészet kapcsolatára. Hazajövetelük után, az 1930-as évek közepén Szentendrén motívumgyűjtő munkába kezdtek. Elképzelésük, a modern közép-kelet-európai művészet megteremtése, mely hidat képez Nyugat és Kelet között, nem tudott megvalósulni, de az 1945-ben megalapított Európai Iskola alapeszméjének egyik előzménye lett.

Bodonyi Emőke

2024. május      TÉMA 17
Korniss Dezső: Bölcső, 1933 Korniss Dezső: Fej, 1930 Vajda Lajos: Gustav Fleury, 1930–1933 Perlrott Csaba Vilmos: Szajna-part (Párizsi híd), 1931 Ferenczy Béni: Női akt, 1922–1923

Veszélyes

Csillagzat alatt

Európai Iskola – Veszélyes csillagzat alatt címmel nagyon jelentős kiállítás nyílt Szentendrén, a MűvészetMalomban. A tárlaton láthatjuk és érezhetjük a második világháború utáni évek hangulatát és világát, amikor egy rangos művészeti csoport arra a kérdésre keresett választ, hogy van és mi az ember szerepe Európában. A kiállítás egyik kurátora Bodonyi Emőke művészettörténész ( ferenczy Múzeumi Centrum), külső kurátor Pataki Gábor művészettörténész, akivel az alábbi interjút készítettük.

A grandiózus és rangos kiállítás 1200 négyzetméteren mutatja be az 1945 és 1948 között működő nagy hatású művészcsoport, az Európai Iskola munkásságát. – Kik ők, mit érdemes tudnunk az Európai Iskoláról? – A magyar képzőművészet fontos csoportja 1945-ben alakult meg. A második világháború után az addig elfojtott energiák hirtelen felszabadultak és megjelentek az alkotásokban. Az iskolát 1945 októberében néhány gondolkodó Gegesi Kiss Pál orvosprofesszor, Kassák Lajos, Kállai Ernő kritikus, Mezei Árpád és Pán Imre alapította. Választ szerettek volna adni arra a nagyon

fontos kérdésre, hogy az európai civilizáció hogyan juthatott el addig, hogy kis híján megsemmisítette önmagát, és milyen lenne az ideális emberkép az újra épülő Európában. A művészek átélték a háború borzalmait, voltak közöttük szép számmal, akik katonaként is szolgáltak. A csoport felvette tagjai közé Ámos Imrét, akit munkaszolgálatosként hurcoltak el és egy darabig hittek a hazatérésében, ám utólag kiderült, Ámos egy koncentrációs táborban halt meg.

– Mennyire volt ismert és aktív ez a csoport?

– A céljuk a szürrealista és a modern stílusirányzatok ápolása volt, és keresték az együttműködést a nyugat-euróapai és a közép-kelet-euróapai művészvilággal. Jó kapcsolatokat ápoltak holland, francia, román és cseh művészeti csoportokkal. Európai magyar művészeknek tartották magukat, három év alatt harmincnyolc kiállítást rendeztek, amelyeket megpróbáltak kulturális eseménnyé emelni, hiszen ezeken a tárlatokon vitaesteket szerveztek, ahová olyan neves írókat hívtak meg, mint Weöress Sándor, Hamvas Béla és Füst Milán.

– Miért oszlatta fel magát a csoport?

– Kezdetben csak a művészvilágon belül érték őket támadások, majd idővel a politika kereszttüzébe kerültek. Kezdetben kispolgári lázadóknak minősítették őket, majd fenyegető támadásokat kaptak, végül majdhogynem fasizmussal vádolták őket. 1948 végén volt az utolsó kiállításuk, majd feloszlatták önmagukat.

– Mi lehet a kiállítás aktualitása?

– Azt gondolom, hogy most is fontos egy olyan európaiság képviselte, amelyért ők küzdöttek. Miután feloszlatták magukat 1948ban, süllyesztőbe kerültek. 1973-ban Székesfehérváron volt az első nagyobb kiállítás a munkásságukról, amelyet néhány kisebb követett a nyolcvanas években, majd 1990 környékén megjelent róluk egy könyv, ám az azóta eltelt több mint harminc évben semmit sem lehetett hallani felőlük.

– Mi teszi különlegessé a kiállítást? Mit kaphat a látogató, ha megnézi a tárlatot a MűvészetMalomban?

– Három éve merült fel a kiállítás gondolata. A mostani helyszínt az is indokolja, hogy a művészek között nagyon sokan szentendrei kötődésűek. A kiállításon betekintést kaphatunk egy nagyon izgalmas korszak világába. Ahogy belépünk a Malom udvarába rögtön korabeli plakátokat láthatunk a hirdető oszlopokon, majd az Üllői út 11-et (itt volt az iskola központja- a szerk.) idéző kapun léphetünk be. Hatalmas területen, 1200 négyzetméreren tizenegy tematikus szekció mutatja be az Európai Iskola alkotóit. A tematikus egységek mellett korabeli kiállítások rekonstrukciója, illetve a magyar művészekkel jó kapcsolatot ápoló cseh, román, holland és francia művészek alkotásai is láthatók. A kiállítást több éves kutatás előzte meg, amely igazi csapatmunka volt. Köszönet érte Árvai Máriának, Hornyik Sándornak, Passuth Krisztinának, Várkonyi Györgynek és mindenekelőtt Bodonyi Emőkének. Cs. R.

k iállító művészek

Anna Margit, Barcsay Jenő, Bálint Endre, Bán Béla, Barta Lajos, Bokros Birman Dezső, Czóbel Béla, Egry József, Fekete Nagy Béla, Forgács Hann Erzsébet, Gadányi Jenő, Gyarmathy Tihamér, Jakovits József, Korniss Dezső, Lossonczy Tamás, Marosán Gyula, Martinszky János, Martyn Ferenc, Márffy Ödön, Rozsda Endre, Schubert Ernő, Szántó Piroska, Vajda Júlia, Vilt Tibor, Zemplényi Magda

18 TÉMA      2024. május

Művésztelep európai reflektorban

A szentendrei festészet történetében különös jelentőséggel bír a 2003-as és a 2004-es esztendő két különleges és maradandó érvényű esemény miatt.

A Szentendrei Régi Művésztelep 2003-ban ünnepelte megalakulásának hetvenötödik évfordulóját. Az ebből az alkalomból életre hívott nagyszabású kiállítássorozat jó alkalom volt arra, hogy az ország egyik legrégibb művésztelepe ismét a figyelem középpontjába kerüljön. A telep tizenhárom akkori és tizenhat korábbi tagjának műveiből a Vigadó Galéria ünnepi tárlatot rendezett, majd ezt követően a kiállított anyag európai körútra indult. Az első állomás Bécs volt, utána következett Szentendre testvérvárosa, Wertheim, majd Stuttgart, Berlin, Kassa, Usikaupuunki, Helsinki, Tallin, Tartu, Kuressaare és Róma, s a már folyamatban lévő tárgyalások szerint a sort folytatja Párizs és Huntington. Amikor a jubileumi kiállítási program szervezése elkezdődött, senki nem gondolta, hogy az ország Európai Unióhoz csatlakozásának történelmi eseményét egy klasszikus és kortárs szentendrei festészeti anyag európai körútja is ékesíti majd.

Európában az elmúlt több mint másfél évszázad alatt összesen kétszáz művésztelep és „artists’ villages” jött létre, amelyek már a kezdetek óta kapcsolatban álltak egymással, ezáltal központjai lettek az országok közötti művészcserének és művészeti interakciónak. A 19. és 20. századi európai művésztelepeken születtek meg a kontinens meghatározó művészeti irányzatai, az impresszionizmus, a realizmus, a szimbolizmus, a posztimpresszionizmus, a szürrealizmus, az expresszionizmus.

Az első művésztelepeket Franciaországban hozták létre, majd ezt követték a továbbiak Németországban, Belgiumban, Hollandiában, Dániában, Svédországban, Finnországban, Norvégiában, Oroszországban, Magyarországon stb. A híressé lett történeti művésztelepek többségükben ma is léteznek, és ma is központjai, gyújtópontjai Európa művészeti és szellemi életének.

Az Európai Művésztelepek Szövetsége, az EuroArt az Európai Parlament és az Európai Bizottság védnöksége alatt azzal a céllal jött létre 1994-ben Brüsszelben, hogy segítse megőrizni a művésztelepek fentiekben vázolt közös kulturális örökségét és ezen keresztül az európai identitás tudatot, segítsen fenntartani és elmélyíteni a kontinens polgáraiban a kulturális tudatosságot, segítsen megőrizni és fellendíteni a művésztelepek tradícióját. A szervezet fontos feladatának tartja továbbá a kortárs művészet és művészek támogatását, valamint az intenzív együttműködést az EuroArt tagjai, művészei és Európa régiói között.

Az Európai Művésztelepek Szövetségének 2004-ben tizenhat országból (Anglia, Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Olaszország, Litvánia, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Svédország, Svájc, Magyarország) harmincnyolc tagszervezete, huszonnyolc kapcsolódó szervezete és tizennyolc egyéni tagja volt.

A magyarországi, sőt a kelet-európai művésztelepek közül elsőként – bár többen aspirálnak rá – a Szentendrei Régi Művésztelepet vették fel az EuroArtba 2004. februárban Szakács Imre szentendrei festőművész intézményeket is megszégyenítő szervező munkájának köszönhetően. Imre a Szentendrei Régi Művésztelep Kulturális Egyesület elnökeként, és a művésztelep művészeti vezetőjeként a város képviseletében 2003 októberében brüsszeli meghívásra az EuroArt éves közgyűlésén a németországi Ahrenshoopban mondta el bemutatkozó beszédét.

A szentendrei képzőművészet a tagfelvétellel óriási lépést tett annak érdekében, hogy elfoglalja méltó helyét az európai közös kulturális örökségben.

(A fenti témában a Szentendre és Vidéke részére 2003 és 2006 között készült írásaiból összeállította)

Török Katalin

2024. május      TÉMA 19

JAPÁN KERT ÉS CZÓBEL PARK PROGRAMJA

09:30 Családi jóga Hazai Dóra mozgásfejlesztő és gyermekjóga tanárral

10:15 Ringató foglalkozás Molnár Rékával

11:00 Maminbaba - hordozós latin fitness Sziklai Melindával

Egész nap Egészséges Városért Közalapítvány programja

SZÍNPADI PROGRAM Műsorvezető: Dömény Krisztián

10:00 Szentendrei Kenguru Kötélugró DSK bemutatója

10:30 Diótörő Balettiskola bemutatója

11:00 Pink Panthers Akrobatikus Rock and roll TSE bemutatója

11:30 Kortárs & Balett Tánccsoport Szentendre műsora

PROGRAMOK

• Tusi bácsi sakkszakköre

• Nagycsaládosok Egyesületének programja

• P’Art Mozi kitelepülése

• Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesület programja

• Önkéntes tűzoltók kitelepülése

• Rendőrségi bemutató, közlekedésrendészeti feladatok

• Katonai testnevelés óra

• Arcfestés

• Zoknicsata játék

• Rubik kocka bemutató és kipróbálási lehetőség

• DMRV kitelepülés

• Papírkeret Alkotókör programja

A rendezvény látogatása részben ingyenes!

12:00 Szentendrei Gyermekszínház műsora: Képzelt Riport az állatok világából

12:30 Danubia Zenekar Ütőegyüttes fellépése

13:30 No Comment Tánciskola bemutatója

14:00 Tihi Wind Band fúvószenekar fellépése

15:00 Sanyi, Én és a Gyerekek Produkció bemutatja: A kerek kő (interaktív népmese bábokkal)

15:50 MH SZHTP Katonazenekarának fellépése

16:15 Szentendre Táncegyüttes műsora

17:00 Táncház a Szentendre Táncegyüttes közreműködésével, a talpalávalót húzza Pálházi Bence és Bandája

17:30 Gyereknapi sorsolás

A program- és a műsorváltozás jogát fenntartjuk!

KIEGÉSZÍTŐ
TUSI BÁCSI SAKKSZAKKÖR

KONCERT

BARl ANG

Duna korzó 18. www.szentendreprogram.hu

május 1., szerda 11:00

JÁTÉK III. Kő-papír-olló Bajnokság – Klasszikus játék, egy párbaj, 10 győzelemig. Kő-papír-olló bajnokság, immár harmadik alkalommal.

A részvétel ingyenes, nevezés a helyszínen 10:30-tól

május 3., péntek 20:00

KONCERT JÜ – A mára védjeggyé vált Jü-hangzásban egyesül a rock intenzitása, a free jazz szabadsága, az ambienttextúrák hipnotikus hatása, és az afrikai zenék komplex, zsigeri ritmikája.

Belépő: 2000/2500 Ft

május 4., szombat 21:00

KONCERT Pál Utcai Fiúk – Szenzáció! A 41 éves, méltán világhírű PUF zenekar váratlanul újra Magyarországon turnézik.

Belépő: 5000/6000 Ft

május 5., vasárnap 10:00

BÖRZE Bringabörze – Egyedülálló kerékpáros rendezvény, ahol új gazdára lelhet megunt kerékpárod, túladhatsz alkatrészeiden, ha pedig szükséged van bármire, ami a bringázáshoz kell, azt is jó eséllyel megtalálod.

A belépés ingyenes!

május 7., kedd 19:30

JAZZKLUB Borbély Műhely Jazzklub feat. Váczi Eszter – Szeptembertől májusig minden hónap első keddje az igényes dzsesszmuzsikáé.

Belépő: 1500/2000 Ft

május 10., péntek 20:00

KONCERT Bordó Sárkány – „Középkori rock'n'roll” a mai kor világzenéihez igazodó, táncra perdítő, erőteljes dinamikai felfogásban.

Belépő: 2200/2500/3000 Ft

május 11., szombat 18:00 TÁNCHÁZ Görög táncház – Nagy múltú táncház a Szentendrei Görög Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében az Akropolis Compania zenekarral.

A belépés ingyenes!

május 17., péntek 20:00

KONCERT Hammond Klub: Premecz Mátyás Organ Trio – Stílusuk egészséges keveréke a dzsessznek, a bluesnak és a funknak egy óriási Hammond orgonával a főszerepben Belépő: 3000/4000 Ft

május 18., szombat 10:00 TÁNCHÁZ Gyermek és családos táncház Tímár Sárával és zenekarával – Moldvai csángó táncház kicsiknek és nagyoknak. Belépő: 1500 Ft

május 18., szombat 17:00

KONCERT Sun Gospel Singers (FR) – Gospelt énekelni annyi, mint a szeretetet és az egyetemes békét megénekelni, egy szebb és szolidárisabb világért. A belépés ingyenes!

május 24., péntek 20:00 KONCERT Nunki Bay Starship, Microdosemike – Nevetés, könnyek, bulizás, trash mémek, kollektív légzőgyakorlatozás a közönséggel, aztán egy eklektikus, egyedi atmoszféra.

Belépő: 2500/3000 Ft

május 25., szombat 10:00

MESE A MesemondóJuhász bemutatja: Cicelle – Mese a zsennyei Cicelléről, aki olyan szépen énekelt, hogy a Holdig repült.

Belépő: 1500 Ft

május 30., csütörtök 20:00

KONCERT Vitukischwarzmuzik: "Zappától J. Pastoriusig " – A Frank Zappa Emlékzenekar utódzenekara.

Belépő: 2000/2500 Ft

május 31., péntek 21:00

KONCERT Dé:Nash – Újhullámos hiphop, társadalmi tanulmányút egyenesen az Y-Z generáció tengelyéről. Vigyázat: 100% irónia és „ars kritika” várható!

Belépő: 3000/3500 Ft P’ART MOz I Duna korzó 25. www.partmozi.hu

május 1., szerda BÓDY TEREM: 13:45 ROBOTÁLMOK 102’ (szöveg nélküli) (6) 15:45 MOST VAGY SOHA 135’ (12) 18:15 A KASZKADŐR 127’ (feliratos) –PREMIER ELŐTT (16) 20:30 KÁLMÁN-NAP 71’ (16)

május 2., csütörtök BÓDY TEREM: 16:00 DOKU SOROZAT: A BOLDOGSÁG ÜGYNÖKE 94’ (feliratos) (12) 18:00 MILLI VANILLI: AZ ÉVSZÁZAD BOTRÁNYA 124’ (szinkronizált) (16) 20:30 KASZKADŐR 127’ (feliratos) (16)

május 3., péntek BÓDY TEREM: 15:45 FRANCIA TAVASZ SOROZAT: BOLERO 120’ (feliratos) (12)

18:00 AZ OSTROM: ARKANGYAL EGYES 100’ (magyar) (16)

KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ: A vetítés után vendégünk: LAKATOS MÁRK RENDEZŐ és NYUTALI NORBERT FŐSZEREPLŐ

20:30 KASZKADŐR 127’ (feliratos) (16)

május 4., szombat

BÓDY TEREM: 13:30 DOKU SOROZAT: BÁLNÁK, A BOLYGÓ ŐREI 82’ (szinkronizált) (12)

15:15 KÉK PELIKAN 79’ (magyar) (16)

16:45 MILLI VANILLI: AZ ÉVSZÁZAD

BOTRÁNYA 124’ (szinkronizált) (16)

18:15 SZUNNYADÓ VÉREBEK 112’ (szinkronizált) (16)

20:30 KASZKADŐR 127’ (feliratos) (16)

május 5., vasárnap

BÓDY TEREM:

14:00 KUNG FU PANDA 4. 94’ (szinkronizált) (6)

15:45 FRANCIA TAVASZ SOROZAT: ŐSZI SANZON 115’ (feliratos) (12)

18:00 A BOLDOGSÁG ÜGYNÖKE 94’ (feliratos) (12)

20:00 KASZKADŐR 127’ (feliratos) (16)

május 6., hétfő BÓDY TEREM: 16:00 TÖKÉLETES NAP 124’ (feliratos) (12)

18:15 KASZKADŐR 127’ (feliratos) (16)

20:30 LEFKOVICSÉK GYÁSZOLNAK 84’ (magyar) (12)

május 7., kedd BÓDY TEREM: 16:00 A RÓKA 118’ (feliratos) (16)

18:15 DOKU SOROZAT: EMMA ÉS EDDIE: A KÉPEN KÍVÜL 93’ (feliratos) (18) (EXKLUZÍV, EGYSZERI VETÍTÉS) 20:00 KASZKADŐR 127’ (feliratos) (16)

május 8., szerda BÓDY TEREM: 16:00 KASZKADŐR 127’ (feliratos) (16)

18:15 LEFKOVICSÉK GYÁSZOLNAK 84’ (12) 20:00 SZUNNYADÓ VÉREBEK 112’ (szinkronizált) (16)

május 9., csütörtök BÓDY TEREM: EXKLUZÍV PÁROS VETÍTÉS, UTÁNA KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ A STÁB

TAGJAIVAL: 16:15 ERNELLÁÉK FARKASOKNAK 81’ (magyar) (16) 18:00 KÁLMÁN-NAP 71’ (magyar) (16) 20:30 MILLI VANILLI: AZ ÉVSZÁZAD BOTRÁNYA 124’ (szinkronizált) (16)

május 10., péntek BÓDY TEREM: 14:30 ELSZÁRADT FÜVEKRŐL 197’ (feliratos) (12)

18:00 A HERNER FERIKE FATERJA 71’ (magyar) (12) KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ – Vetítés után vendégünk: KOVÁCS GÁBOR ATTILA RENDEZŐ, CSÍKSZENTMIHÁLYI AJNÁCSKA OPERATŐR 20:15 KÉK PELIKAN 79’ (magyar) (16)

május 11., szombat

BÓDY TEREM: 10:00 KIPPKOPP A FŰBEN (bábelőadás) 45’ (jegyár: 2700Ft) (KN) 12:00 ROBOTÁLMOK 102’ (szöveg nélküli) (6) 14:00 KUNG FU PANDA 4. (94’) (6) szinkronizált 15:45 KASZKADŐR 127’ (feliratos) (16) 18:00 DOKU SOROZAT: KESKENY ÚT A BOLDOGSÁG FELÉ 82’ (magyar) (16) 19:45 LEFKOVICSÉK GYÁSZOLNAK 84’ (magyar) (12)

május 12., vasárnap BÓDY TEREM: 14:00 KUNG FU PANDA 4. (94’) (6) szinkronizált 15:45 SEMMELWEIS 127’ (12) 18:00 DOKU SOROZAT ÉS FILMFESTÉS: MENTAWAI – EGY ELFELEDETT ŐSI KULTÚRA 80’ (feliratos) (12) A vetítés után közös alkotás várja az érdeklődőket. Foglalkozásvezető: VARGA ANNA vizuális-és környezetkultúra tanár 19:45 SZUNNYADÓ VÉREBEK 112’ (szinkronizált) (16)

május 13., hétfő

BÓDY TEREM: 16:00 KASZKADŐR 127’ (feliratos) (16) 20:30 KÁLMÁN-NAP 71’ (magyar) (16)

május 14., kedd

BÓDY TEREM: 15:30 MOST VAGY SOHA! 135’ (12) 18:00 DOKU SOROZAT: SMOKE SAUNA SISTERHOOD 89’ (feliratos) (16) 19:45 KASZKADŐR 127’ (feliratos) (16)

május 15., szerda BÓDY TEREM: 16:00 A BOLDOGSÁG ÜGYNÖKE 94’ (feliratos) (12) 18:00 NYISD KI A SZEMED VETÍTÉSSOROZAT: RIGÓ, RIGÓ, SZEDERINDA (feliratos) 110’ (16) (EXKLUZÍV, EGYSZERI VETÍTÉS) 20:15 CHALLENGERS 131’ (szinkronizált) (16)

május 16., csütörtök

BÓDY TEREM: 16:15 BOLERO 120’ (feliratos) (12) 18:30 ÖKUMENIKUS VETÍTÉSSOROZAT: KÉK PELIKAN 79’ (16) + KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ: CSÁKI LÁSZLÓ RENDEZŐ 20:30 HORROR HÉT: SZEPLŐTLEN 89’ (szinkronizált) (18)

május 17., péntek

BÓDY TEREM: 16:30 KÁLMÁN-NAP 71’ (16) 18:00 EÖTVÖS-EXPEDÍCIÓ 28’ (BA) (jegyár: 1000Ft) (EXKLUZÍV, EGYSZERI VETÍTÉS) – KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ A vetítés után vendégünk: GRÁBLER ZSUZSA RENDEZŐ, moderátor: MUCSICSKA LÁSZLÓ 20:00 HORROR HÉT: ABIGAIL 109’ (szinkronizált) (18)

május 18., szombat

BÓDY TEREM: 14:00 NINA ÉS A SÜNDISZNÓ TITKA 82’ (szinkronizált) (12) 15:45 KÉPZELETBELI BARÁTOK 108’ (szinkronizált) (6E) 17:45 TÖKÉLETES NAPOK 124’ (feliratos) (12) 20:00 HORROR HÉT: HÍVATLANOK –ELSŐ FEJEZET 91’ (szinkronizált) (16E)

május 19., vasárnap

BÓDY TEREM: 14:00 NINA ÉS A SÜNDISZNÓ TITKA 82’ (szinkronizált) (12) 15:45 KÉPZELETBELI BARÁTOK 108’ (szinkronizált) (6E) 17:45 SEMMELWEIS 127’ (12)

20:00 HORROR HÉT: AZ ELSŐ ÓMEN 119’ (szinkronizált) (18)

május 20., hétfő BÓDY TEREM: 14:30 NINA ÉS A SÜNDISZNÓ TITKA 82’ (szinkronizált) (12) 16:15 KÉPZELETBELI BARÁTOK 108’ (szinkronizált) (6E) 18:15 LEFKOVICSÉK GYÁSZOLNAK 84’ (12)

20:00 HORROR HÉT: AZ ELÁTKOZOTT QUEEN MARY 125’ (szinkronizált) (18)

május 21., kedd BÓDY TEREM: 15:45 KÉPZELETBELI BARÁTOK 108’ (szinkronizált) (6E) 17:45 LÉLEKMOZI VETÍTÉSSOROZAT: VÖRÖS SZOBÁK 118’ – EXKLUZÍV, EGYSZERI VETÍTÉS (feliratos) (18) 20:00 HORROR HÉT: PÓKOK 106’ (szinkronizált) (16)

május 22., szerda BÓDY TEREM: 10:00 SENIOR SZERDA: MOST VAGY SOHA! (135’) (12) 16:00 KÉPZELETBELI BARÁTOK 108’ (szinkronizált) (6E) 18:00 ELŐZŐ ÉLETEK 105’ (feliratos) (12) 20:00 HORROR HÉT: A KÁOSZ URA 104’ (szinkronizált) (16)

május 23., csütörtök BÓDY TEREM: 16:15 KÉK PELIKAN 79’ (16) 17:45 SZEGÉNY PÁRÁK 141’ (feliratos) (18) 20:30 FURIOSA: TÖRTÉNET A MAD MAXBŐL 148’ (feliratos) (12E)

május 24., péntek BÓDY TEREM: 15:45 BOLERO 120’ (feliratos) (12) 18:00 PAPARAZZI VETÍTÉSSOROZAT EXTRA – KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ: ÖLIARA 90’ (feliratos) (BA) (a belépés díjtalan, de jegyhez kötött) A vetítés után vendégünk: TÓTH TAMÁS RENDEZŐ, a Paparazzi filmklub vezetője 20:30 FURIOSA: TÖRTÉNET A MAD MAXBŐL 148’ (feliratos) (12E)

május 25., szombat BÓDY TEREM: 13:45 GARFIELD 101’ szinkronizált (12)PREMIER ELŐTT 15:45 KÉPZELETBELI BARÁTOK 108’ (szinkronizált) (6E) 17:45 EGY ZUHANÁS ANATÓMIÁJA 150’ (feliratos) (16) 20:30 FURIOSA: TÖRTÉNET A MAD MAXBŐL 148’ (feliratos) (12E)

május 26., vasárnap BÓDY TEREM: 14:00 NINA ÉS A SÜNDISZNÓ TITKA 82’ (szinkronizált) (12) 15:45 KÉPZELETBELI BARÁTOK 108’ (szinkronizált) (6E) 17:45 A RÓKA 118’ (feliratos) (16) 20:00 FURIOSA: TÖRTÉNET A MAD MAXBŐL 148’ (feliratos) (12E)

május 27., hétfő BÓDY TEREM: 16:00 ÉLETRAJZ SOROZAT: BACK TO BLACK 123’ (feliratos) (16) 18:15 ÉLETRAJZ SOROZAT: BONNARD – EGY FESTŐ SZERELME 122’ (feliratos) (16) 20:30 ÉLETRAJZ SOROZAT: BERNADETTE – A FŐNÖKASSZONY 92’ (feliratos) (12)

május 28., kedd BÓDY TEREM: 16:00 ÉLETRAJZ SOROZAT: EGY ÉLET 109’ (feliratos) (12) 18:00 ÉLETRAJZ SOROZAT: BOLERO 120’ (feliratos) (12) 20:15 ÉLETRAJZ SOROZAT: PRISCILLA 113’ (feliratos) (16)

május 29., szerda BÓDY TEREM: 16:00 ÉLETRAJZ SOROZAT: A SZENVEDÉLY ÍZE 136’ (feliratos) (12) 18:30 ÉLETRAJZ SOROZAT: ELŐBB TÁNCOLJ! 100’ (feliratos) (16) 20:30 ÉLETRAJZ SOROZAT: BOB MARLEY: ONE LOVE 107’ (feliratos) (16)

május 30., csütörtök BÓDY TEREM:

22 PROGRAMA jÁNlÓ 2024. május

16:00 ÉLETRAJZ SOROZAT: SEMMELWEIS 127’ (12) 18:15 ÉLETRAJZ SOROZAT: MILLI VANILLI: AZ ÉVSZÁZAD BOTRÁNYA 124’ (szinkronizált) (16) 20:30 ÉLETRAJZ SOROZAT: A RÓKA 118’ (feliratos) (16)

május 31., péntek BÓDY TEREM: 16:30 ELSZÁRADT FÜVEKRŐL 197’ (feliratos) (12) 20:00 ANYAI ÖSZTÖN 94’ (szinkronizált) (16E)

KIÁLLÍTÁS

fERENCz Y MÚzEUM

Kossuth Lajos u. 5. www.femuz.hu

2023. március 26. – 2028. március 26. A GYŰJTEMÉNY (1900-2022) kiállítás. Válogatás a Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteményéből állandó kiállítás.

április 24. – június 2. VÁLASZÚT műhelykiállítás

május 4. – szeptember 15. FINOM ÉLETEK – A GYŰJTEMÉNY DIÁKSZEMMEL – Az FMC diákkurátorainak válogatása

június 20. – október 5. TAKARÉKOS MÓDI – néprajzi kiállítás

Nyitva: csütörtök – vasárnap, 10:00-18:00 között

VA j DA MÚzEUM

Hunyadi u. 1. www.femuz.hu

2023. november 12. – 2024. szeptember 8. VAJDA LAJOS SZENTENDRÉJE – Vajda motívumvilágának nyomában. Nyitva: csütörtök – vasárnap, 10:00-18:00

CzÓBE l MÚzEUM

Templom tér 1. www.femuz.hu

2023. május 21. – 2025. január 31. (meghosszabbítva) PALETTÁK – Czóbel Béla párizsi és magyarországi kapcsolatai

Nyitva: csütörtök-vasárnap 10:00-18:00 kOVÁCS MARGIT kERÁMIAMÚzEUM Vastagh György u. 1. www.femuz.hu

2019. április 12. – 2029. december 31. Kovács Margit, A DUNA KIRÁLYNŐJE –állandó kiállítás. Nyitva: hétfő – vasárnap, 10:00-18:00 között

kMETTY MÚzEUM Fő tér 21. www.femuz.hu

2023. június 25. – 2024. május 26. BARCSAY JENŐ: A formák ritmusa –kiállítás

Nyitva: csütörtök-vasárnap, 10-18 óra között.

SzENTENDREI kÉPTÁR Fő tér 2-5. www.femuz.hu

március 9. – szeptember 1. JÁTÉK A „PARNASSZUSON” – Jávor Piroska festőművész kiállítása.

Nyitva: csütörtök – vasárnap, 10:00-18:00 között

május 30. csütörtök 17.00

Kurátori előadás és tárlatvezetés Mazányi Judit művészettörténésszel

MŰVÉSzETMAlOM

Bogdányi u. 32. www.femuz.hu

április 4. – július 28. VESZÉLYES CSILLAGZAT ALATT – Az Európai Iskola (1945-1948) Nyitva: szerda – vasárnap, 10:00-18:00

május 2., csütörtök 11.00

SZENIOR CSÜTÖRTÖK – Minden hónap első csütörtökén délelőtti kurátori tárlatvezetésekkel várjuk az idősebb generáció képviselőit. Az Európai Iskola – Veszélyes csillagzat alatt (1945-1948) c. kiállításhoz kapcsolódóan, Bodonyi Emőke kurátor tart tárlatvezetést. Regisztráció: regisztracio@ muzeumicentrum.hu Programjegy: 1200 Ft

május 11., szombat 16.00

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS II. – „A bölcsek kövét keressük…” Az Európai Iskola kapcsolata a kortárs irodalommal. Résztvevők: Balázs Imre József, Havasréti József, K. Horváth Zsolt és Standeisky Éva.

május 16., csütörtök 17.00 KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS –Árvai Mária és Hornyik Sándor művészettörténészekkel. Belépőjeggyel látogatható.

május 26., vasárnap 10.00 TÜCSÖK ÉS BOGÁR – monotípia workshop – Családi délelőtt Regisztráció: muzeumpedagogia@ muzeumicentrum.hu

Programjegy: 700 Ft/fő

Photol ap – Vajda Múzeum

Szentendre, Hunyadi u. 1. www.femuz.hu

május 10., péntek 18.00 Megnyitó

TROPICAL DEPRESSION – Kudász Gábor

Arion kiállításának megnyitója

május 11. – október 13. TROPICAL DEPRESSION – Kudász Gábor

Arion-kiállítás

Nyitva: csütörtök – vasárnap, 10:00-18:00 között

HAMVAS BÉ l A PEST MEGYEI kÖNYVTÁR

Pátriárka u.7. www.hbpmk.hu

május 10., péntek 18.00

A BUDAKALÁSZI LENFONÓ jubileuma alkalmából rendezett kiállítás megnyitója

május 31., szerda 18.00

HOPKA KÁROLY kiállításának megnyitója

ELŐADÁS

HAMVAS BÉ l A PEST MEGYEI kÖNYVTÁR

Pátriárka u.7. www.hbpmk.hu

május 15., szerda 18.00

A MINIATŰR MONTMARTRE, A SZAMÁRHEGY – Török Katalin előadása

május 22., szerda 18.00 A MÉHÉSZET MŰVÉSZETE – Weiner Sennyey Tibor könyvbemutatója

május 29., szerda 18.00

HUMAN DESIGN – Egy új önismereti módszer bemutatója

SzENTENDREI PETőfI kU lTURÁlIS ÉS HAGYOMÁNYÖR ző EGYESÜ lET Stéger köz 25.

május 3., péntek 18.00 SZENTENDRE ÖSSZEKÖT – Beszélgetés Petricskó Zoltánnal a szentendrei Összeköt Egyesület és a FIDESZ-KDNP polgármester-jelöltjével

május 10., péntek 18.00 KÖZGYŰLÉS

május 24., péntek 18.00

TALENTUMOK A KÁRPÁTMEDENCÉBEN – Dr. Mátyás Szabolcs, az NKE docensének előadása

június 14., péntek 18.00

MADAGASZKÁRI, MOZAMBIKI ÉS DÉLAFRIKAI ÉLMÉNYEK – évadzáró

rendezvény Mészáros János vetítettképes előadása

SzENTENDREI TEÁTRUM Szentendrei Tavaszi Fesztivál

május 18., szombat 19.00 KALAMAZOO – A Tavaszi Fesztiválon betegség miatt elhalasztott előadás pótlása)

Az előadás hossza: 90 perc szünet nélkül.

Jegyár: 5900 Ft

Helyszín: Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár (2000 Szentendre, Pátriárka utca 7.)

május 20., hétfő 19.00 A FELESÉG NEGYVENNÉL KEZDŐDIK –házasságjavító komédia A Fórum Színház és a Szentendrei Teátrum koprodukciója Az előadás hossza: 180 perc egy szünettel.

Jegyár: 7900 Ft Helyszín: Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár (2000 Szentendre, Pátriárka utca 7.)

WORKSHOP

REGENTAG MŰHE lYGAlÉRIA ÉS k ÁVÉ zÓ Kucsera F. utca 2/A www.regentag.hu

május 2., 9., 16., 23. és 30., csütörtök 15:15-16:45 ARTurmix gyerekeknek Stana Brezina képzőművésszel

május 6., hétfő 17:30-19:30 Molyoló anyacsoport

május 11. és 25., szombat 14:00-17:00 Fess egyedi kerámiát! Agyagozás – korongozás és más technikák Belá Krisztina keramikussal

május 18., szombat 10:00-13:00 Festőkurzus Alattyáni Istvánnal

május 21., kedd 17:30-19:30 Molyoló anyacsoport

EGÉSZSÉG

SzENTENDREI jÁRÁS EGÉSz SÉG fE jlESz TÉSI IRODA Szentendre, Városház tér 4. www.efi.szentendre.hu

május 2., 9., 16., 23. és 30., csütörtök 14:00-16.00 GYALOGLÓKLUB-LEÁNYFALU

Indulás: Leányfalu, Pócsmegyeri rév A foglalkozás szakember irányításával zajlik. Az óra bemelegítéssel indul, majd a tempós gyaloglás után levezető nyújtással zárul. Ajánlott felszerelés: réteges, kényelmes öltözet, sportcipő. A foglalkozás INGYENES, de részvételi szándékát kérjük jelezze az efi@ szeirendelo.hu e-mail címen vagy +3620-315-5339-es telefonszámon.

május 6., szerda 18:00-19:00

BIBLIOTERÁPIA KÖR – irodalom és önismeret

Helyszín: Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár, Szentendre Foglalkozásaink alkalmával 1-1 neves irodalmi alkotást dolgozunk fel közösen a biblioterápia speciális módszereivel. Foglalkozásvezető: Horváth Judit pszichológus, magyar szakos bölcsész, biblioterapeuta. Regisztráció szükséges. Bővebb információ: efi.szentendre.hu

május 7., 14., 21. és 28., kedd 9:00-10:00 KÖZÖSSÉGI TORNA Keddenként 9 órakor várjuk az érdeklődőket a V8 uszoda nagy konferencia termében! A rövid regisztrációs űrlap az efi.szentendre.hu érhető el.

SZABADBAN

DUNA-IPO lY NEMzETI PARk  PROGRAMjAI www.dunaipoly.hu

május 4., szombat Fülemülék éjszakája – Naszály, Ferencmajori-halastavak Túrázzunk együtt és hallgassuk az éjszaka hangjait egy védett vízi világ partjain!

május 4., szombat Ahol fenn a len – Pilisszentiván Túránk a Pilisszentiván fölötti Borbásgerincre vezet, mely a terület igazi szentélye.

május 4., szombat Hajnali madárhangok a Madárdal tanösvényen – Dinnyés Hányféle madár dalol a tanösvényen? A hajnali órák csodáit élhetjük meg a tanösvényen.

május 4., szombat Ismerd meg a Pákász-tanyát! – Ócsa Családi programunk egy vezetett túrával indul a turjánvidék fokozottan védett láprétje mentén, majd a Pákász-tanya bemutatópontunkon folytatódik.

május 11., szombat Madarat tolláról, odút madaráról –Pilisszentiván A Madarak és Fák Napja alkalmából Pilisszentivánra invitáljuk a madárkedvelőket.

május 11., szombat Orchideák lencsevégen – Csákvár Séta a Haraszt-hegyi tanösvényen orchideák között.

május 11., szombat Naplemente az Iváni-hegyen – a pilisi len nyomában – Pilisszentiván Túránk a Pilisszentiván fölötti Borbásgerincre vezet, mely a terület igazi szentélye.

május 11., szombat A Gerecse Szentélye, Pisznice – Gerecse, Pusztamarót Túrázzunk együtt a Gerecse Szentélyében, a fokozottan védett Pisznicére!

május 12., vasárnapGombaismereti túra – Ócsa Boros Lajos, gomba-szakellenőr vezeti be az érdeklődőket az alföld gombavilágába.

május 12., vasárnap Tölgyerdei túra – Sas-hegyi Természetvédelmi Terület, Budapest A Sas-hegy lábától indulva felsétálunk a látogatóközponthoz egy különleges útvonalon.

május 18., szombat – május 19., vasárnap Orchideák a Sas-hegyen – Sas-hegyi Természetvédelmi Terület, Budapest Különleges túránk a déli lejtő erdeibe vezet, ahol megnézhetjük pompázó orchideáinkat.

május 19., vasárnap A Gerecse Szentélye, Pisznice – Gerecse, Pusztamarót Túrázzunk együtt a Gerecse Szentélyében, Pisznicére!

május 25., szombat A láprétek csodálatos világa – Ócsa Túránkon az Ócsai Tájvédelmi Körzet ritkán látogatható részeit vesszük szemügyre.

május 26., vasárnap Erdőgaléria Potyó Imre természetfotóssal – Szokolya, Királyrét A díjnyertes fotók visszatérnek készítésük helyszínére. Alkotójuk segítségével első kézből ismerkedhetünk meg a természetfotózás kulisszatitkaival, a parányi és az óriási élőlények objektíven keresztül, más perspektívából feltárt világával. Előzetes bejelentkezés szükséges!

2024. május PROGRAMA jÁNlÓ 23

TÉR-ElEMEk

A Szentendrei Keramikusok Egyesületét helyi művészek alapították 2006-ban. A szakmai közösség az elmúlt szűk húsz évben több kiállítást rendezett Szentendrén a MűvészetMalomban és a Barcsay Galériában, Leányfalun, Pécsett és Budapesten a Zikkurat Galériában, valamint aktívan részt vett a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztiváljain is. Az egyesület 2023-ban új tagokkal bővült, jelenleg huszonkét főből áll. Ugyanebben az évben először a Fő tér Városi Vendégházának udvarán, majd a Dumtsa utcában rendezett tematikus hétvégén is prezentálták alkotásaikat. Az idei év tervei között szerepel egy júniusi tematikus kerámiavásár a Dumtsa Jenő utcában, a Dumtsa Kézműves Kirakodón, egy őszi, szabadtéri bemutató a Dunaparton, valamint egy kiállítás május 25-én 14 órától a szentendrei Japánkertben. A TÉR-ELEMEK című egynapos kiállításon az egyesületből kiállító keramikusok a Japánkertre reflektálnak alkotásaikkal. Az esemény fényét az Urasenke Teaiskola teakóstolója és Bille Gergő jazztrombitás improvizációja emeli. A szervező művészek szeretettel várják az érdeklődőket.

Glóbusz-tánc a Pap-szigeten

Közös táncra hív a Szentendrei Természetművészeti Park május 21-én 17 órától a Pap-szigeti hídhoz. A táncot dr. Zám Mária táncterapeuta vezeti, utána pedig lehetőség nyílik egy kézműves alkotói folyamatra a helyszínen. -Tavaly októberben elindult valami itt a Pap-szigeten, egyre többen alkotnak – mondta el Vajda János szervező. A Glóbusz-táncot egy beszélgetéssel, közös együtt-gondolkodással kezdjük. Úgy döntöttünk, kizárunk minden külső impulzust, ezért zene sem lesz. Eseményeink június 24 és július 3. között folytatódnak egy tíznapos természetművészeti művészteleppel, ahova lengyel és magyar művészeket hívtunk meg. A nyár folyamán pedig folyamatosak lesznek a természetművészeti foglalkozások a Pap-szigeten, ahol megmutatjuk az érdeklődőknek ezt a különleges alkotási folyamatot.

APRÓHIRDETÉSE k

EGÉSZSÉG

Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával. Hívjon bizalommal! Telefon: +36 20/980-3957

SZOLGÁLTATÁS

Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép, mikrohullámsütő javítása sugárzásméréssel.

Tel.: +36 26/788-367, +36 30/950-4187, Mezei Sándor

Cserép- és téglakályha, kandalló, kemence építést vállalunk. bakoskandallo.hu

Tel.: +36 20/492-1296

Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelés- és ácsmunkát vállalunk. Családi ház építéséhez állvány bérbeadó! badogosbela47@gmail.com Tel.: +36 70/578-1468

Kőművesmunkák, kerítések, járdák, vízóraaknák készítése, burkolatjavítás, térkövezés

+36 30/341 3423 Kara László

Viharkáros fák veszélytelenítése. Koronaigazítás. Bozótirtás. Sövénynyírás. Fűnyírás-Fűkaszálás. Zöldhulladék-elszállítás. Elhanyagolt zöldterületek kezelését vállaljuk. DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL! JAKAB JÓZSEF 06-20-327-22-20

25 éves az Atticus Antikvárium! Könyvek, könyvtárak készpénzes vétele, ingyenes kiszállással. Hívjon most +36-20-931-3773

KERES

Kőművest és segédet keresek beugrósra, heti 2-3 nap, egész évre. Tel:. +36 30/341 3423

KIADÓ-ELADÓ

Hévízen a központban 2-3 fő részére lifttel, garázzsal apartman kiadó! 12.000 Ft/éj/apartman

Tel.: +36 20/494-2550

24 PROGRAMA jÁNlÓ 2024. május

Műalkotások a patakparton

Több száz alkotás tekinthető meg a Bükkös patak partján 2024. május 19én, vasárnap 10 és 17 óra között a Patakparti Tárlaton. A műtárgyakat maguk az alkotók állítják ki, így akár velük is találkozhatunk, kérdezhetjük őket a legfrissebb alkotásaikról. A főként szentendrei művészeket felvonultató szabadtéri tárlat igazi montmartre-i atmoszférát teremt a patak két partján elhelyezett festőállványok hosszú sorával, a hangulatot pedig csak tovább erősítik a zene és a kikerülő piknikplédek.

A Patakparti Tárlat gondolata a pandémia idején fogalmazódott meg Istók Bernadett, Verebélyi Diána és Görög László fejében. A szabadtéri program az évek során a művészek számára találkozóhellyé vált; az érdeklődők pedig megismerkedhetnek az alkotókkal, és kérdezhetnek tőlük egy-egy mű ihletadójáról, technikájáról.

Mára már az ötvenhez közelít a kiállítók száma, akik hol egész napra, hol egy-egy órára hozzák el alkotásaikat. – A kezdeményezés híre gyorsan terjed, és mára az ország több pontjáról is felkeresik a szervezőket a kiállítási lehetőség okán –mesélte Istók Bernadett. – Többféle stílus képviselteti magát az absztrakttól a realista alkotásokig, az viszont közös, hogy a művészek a legfrissebb munkáikat állítják ki. A festmények mellett számos szobrot is láthatunk, ezek is a legkülönfélébb anyagokból készülnek, kőből vagy drótból, az idén pl. üvegművész is lesz a

kiállítók között. Az elmúlt alkalmakkor a Szentendrei Fotóklub is képviseltette magát, legutóbb pedig galériák is kiállítottak, így a Vinczemill, valamint az Erdész Galéria. A tárlat lehetőséget nyújt a műtárgyak megvásárlására is, sokan rögtön a helyszínen a hónuk alá csapják a kiválasztott alkotást, és már azzal együtt térnek haza. Egyéb kísérőprogramokban sem lesz hiány: autentikus görög zene zengi majd be a patak partját; a nap folyamán Sofia Giovantsi énekel, Kulcsár Máté gitáron kíséri őt – tette hozzá Borbély-Tardy Anna, a szervezésben résztvevő Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. ügyvezetője.

– A modern, kortárs vonalat szeretnénk tovább erősíteni a szabadtéri tárlattal – fejtegette Verebélyi Diána. – Évről-évre egyre több látogatót vonz a program. Egy-egy művész négy-öt nagyobb vagy tíz kisebb munkával érkezik, így válogathatunk is a kiállított műtárgyak között. A programra az ismert szentendrei művészek is kilátogatnak, így pl. efZámbó István, Georgios Tzortzoglou, Baksai József Krizbai Alex. Mindez azért figyelemre méltó, mert ezzel a tárlat előzményeire is visszatekintenek. Fél évszázaddal ezelőtt fiatal, autodidakta képzőművészek úgy döntöttek, hogy mindenféle hatósági engedély nélkül a szabad ég alatt maguktól és maguknak teremtenek kiállítási lehetőséget. Az első tárlatot négyen hozták össze, de rengetegen látták, mert remek volt a választott helyszín is: a Templomdomb, melynek falán különleges surlófények érik a köveket, ami jól állt a képeknek.

A Patakparti Tárlat évente kétszer kerül megrendezésre. A mostani pünkösdi alkalom mellett a Szentendre Éjjel-Nappal Fesztivál idején, augusztus végén is, de a tárlat művészeinek egy csoportját Hajdúszoboszlóra is meghívták Görög László szervezésének köszönhetően az úgynevezett Art and Food Művészeti Fesztiválra. A szervezők ezt követően sem pihennek, szeptember 6-7-én „plein air” találkozót rendeznek.

26 PROGRAMA jÁNlÓ 2024. május

Választás 2024

Jelöltállítás, szavazás átjelentkezéssel

Május végéig nyújthatók be az átjelentkezési kérelmek a 2024. június 9-i választásokkal kapcsolatban. Az átjelentkezésről érdemes tájékozódni, mert az önkormányzati választás átjelentkezési szabályai eltérnek az országgyűlési választás átjelentkezési szabályaitól. A jelölteknek és jelölő szervezeteknek április 20. és május 6. között van lehetőségük polgármesterjelöltet és egyéni választókerületi jelöltet, illetve május 7-ig listát bejelenteni. Az EP-választáson 2024. május 3-án 16 óráig kell a listákat bejelenteni.

Április 20-án megkezdődött a választási kampány a 2024. június 9-én (vasárnap) tartandó helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati és európai parlamenti (EP) választáshoz kapcsolódóan, a jelöltek és jelölő szervezetek megkezdték az ajánlások gyűjtését.

Szentendrén lapunk nyomdába adásáig két polgármesterjelöltet jelentettek be: a Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület (TESZ) Fülöp Zsolt jelenlegi polgármestert indítja jelöltként. Az Összeköt Egyesület, a FIDESZ és a KDNP Petricskó Zoltánt, aki 2015 és 2019 között a város alpolgármestere volt. Esetükben a nyilvántartásba vétel jogerőssé vált. Ajánlóíveket vett át továbbá a Mi Hazánk és a Nemzeti-Konzervatív Kör közös polgármesterjelöltje, dr. Filó András, esetében a nyilvántartásba vétel még nem történt meg. A polgármester- és egyéni képviselőjelölteket május 6-án 16 óráig, a listákat május 7-én 16 óráig jelenthetik be.

ÖN kORMÁNY z ATI VÁl ASz TÁS

Szavazás átjelentkezéssel csak a tartózkodási helyen

Magyarországon hagyományosan népszerű az átjelentkezéssel szavazás, amellyel azok számára biztosítják a voksolás lehetőségét, akik nem tartózkodnak állandó lakhelyükön a választás napján. Átjelentkezni május 31-én (péntek) 16 óráig van lehetőség, az átjelentkezési kérelem visszavonását pedig június 7-én (péntek) 10 óráig kérhetik a választópolgárok. Fontos, hogy az egyes választástípusok tekintetében eltérőek az átjelentkezésre vonatkozó szabályok.

Míg az országgyűlési választáson a választópolgárok bármely magyarországi településre átjelentkezhetnek, és ott – szavazólapjuk előzetes átszállításával – a lakóhelyük szerinti választókerület jelöltjeire voksolhatnak, addig a helyi önkormányzati választáson a választó csak a bejelentett tartózkodási helyére jelentkezhet át, és csak a tartózkodási hely szerinti szavazókörben voksolhat az ottani jelöltekre. Szavazatát ily módon kizárólag akkor adhatja le, ha a tartózkodási helyet a választás kitűzése előtt legalább 30 nappal létesítette (a közelgő választás esetében ez a dátum 2024. február 11.), valamint feltétel, hogy a tartózkodási helyet a szavazás napjáig ne szüntesse meg, annak érvényessége legalább a választás napjáig fennálljon. Mivel az önkormányzati választáson nincsenek külön az átjelentkezőknek kijelölt szavazókörök, a kórházban tartózkodók, a fogvatartottak ezúttal nem gyakorolhatják szavazati jogukat az önkormányzati választáson (kivéve, ha a választópolgár lakóvagy tartózkodási helye ugyanabban a szavazókörben van, ahova a kórház vagy büntetés-végrehajtási intézet is tartozik).

Az európai parlamenti választáson átjelentkezési kérelmet benyújtva az ország bármely, szabadon választott településének kijelölt szavazókörében leadhatja szavazatát a választópolgár,

ebben az esetben azonban helyi önkormányzati választáson nem szavazhat, ha az adott településen nincs a fent meghatározottak szerint létesített tartózkodási helye.

fONTOS MÁ j US VÉGI HATÁRID ők

Május vége az átjelentkezési kérelem mellett több más kérelem benyújtási határidejét is jelenti.

A magukat a tizenhárom hazai nemzetiség valamelyikéhez tartozónak valló választópolgárok eddig kérhetik felvételüket a nemzetiségi névjegyzékbe, a kérelem május 31-én (péntek) 16 óráig nyújtható be. Szintén eddig a napig kérhető a névjegyzékből való törlés.

A fogyatékkal élő választópolgároknak május 31-én (péntek) 16 óráig van lehetőségük Braille-írással ellátott szavazósablont igényelni; akadálymentes szavazóhelyiség biztosítását június 5-én (szerda) 16 óráig kérhetik. Mozgóurnát igényelni elektronikusan vagy papír alapon (személyesen, meghatalmazott útján vagy postai úton) lehet egészségi állapot, fogyatékosság, illetve fogva tartás miatt. Ennek részletes szabályairól a https://www.valasztas.hu/mozgourna-igenylese linken lehet tájékozódni.

Valamennyi kérelem benyújtható elektronikus úton, elektronikus azonosítással vagy elektronikus azonosítás nélkül a www. valasztas.hu oldalon, valamint személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján a helyi választási irodában.

A Helyi Választási Iroda elérhetőségei: 2000 Szentendre, Városház tér 3.

Telefon: +36 26/785-159;

E-mail: valasztas@szentendre.hu

Honlap: www.szentendre.hu/valasztasi-informaciok/

2024. JÚNIUS 9.

HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS

Részletes tájékoztatásért látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt, vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához.

2024. május      VÁROS 27

RÖVID HÍREK

kEVESEBB l Ak ÁS ÉPÜ lHET

Izbégen, a Bükkös-patak túloldalán található területen hatvannégy helyett csak huszonkét lakás épülhet. A telek évtizedeken át az Óbuda Tsz. tulajdonában volt. Kérésükre az önkormányzat 2000-ben belterületbe vonta az ingatlant, miután a termelőszövetkezet idősek otthonát szeretett volna építeni, de erre végül nem került sor. A területre vonatkozó szabályozást – vagyis hogy milyen épületek és milyen számban épülhetnek az ingatlanon – először 2011-ben, majd 2017-ben, az előző képviselő-testület idején módosították. Az utóbbi értelmében a területen hatvannégy lakást lehetett volna építeni. Miután a város jelenlegi vezetése szerette volna lassítani a népesség növekedését, és mert látta a terület iránti érdeklődést, 2021 júniusában változtatási tilalmat rendelt el, 2022 októberében pedig Szentendre Építési Szabályzatát (SZÉSZ) módosítva a testület úgy döntött, hogy a területen legfeljebb huszonkét lakás épülhessen. Időközben a terület új tulajdonoshoz került, amely az önkormányzattal folytatott tárgyalásokon elfogadta ezt az új értéket.

kÖzÖSSÉGI fÓRUM

Valamennyi városrészben közösségi fórumot tart Fülöp Zsolt polgármester és a városrész önkormányzati képviselője. A fórum témája a város és a városrész fejlesztési lehetőségei, a lakók javaslatainak megvitatása, emellett kikérik a résztvevők véleményét a Városrészi Költségvetés programról szerzett tapasztalataikról és a program alakításáról, bővítéséről is. Az utolsó két alkalom május 8-án, szerdán lesz a 10. választókerületben, az Ilona pihenőben, illetve május 16-án a 9. választókerületben, a Dragon Pál téren.

VÁROSRÉSz I kÖ lTSÉGVETÉS

Néhány nap maradt a szavazásra a Városrészi Költségvetésben. Az online vagy az applikációban történő voksolásra május 5. éjfélig van lehetőség, és a szavazólap-nyomtatványokat a gyűjtőhelyek nyitvatartási időpontjáig lehet leadni. A legtöbb szavazatot elérő javaslat fog megvalósulni. A programban egyre többen vesznek részt, bevezetése óta össze -

sen mintegy kétezer javaslatot küldtek be a szentendreiek. A városvezetés ráadásul megduplázta a városrészi költségvetésre fordítható keretösszeget, így idén tízmillióval gazdálkodhatnak a városrészek. A beérkezett 468 javaslatból 272 minősült szavazásra bocsáthatónak, ebből választottak ki városrészenként ötöt, amelyekre a lakosok szavazhatnak. A legtöbb fejlesztési ötlet az utak javításával kapcsolatban érkezett, illetve sokan javasolták a parkolási helyzet és az autós közlekedés feltételeinek javítását, a forgalomlassítást és a közlekedésbiztonság javítását. A szavazásra április 8. és május 5. között kerül sor.

kÖz VÉ lEMÉNY kUTATÁS A HÍDRÓ l

Vajda Lajos festőművészről nevezik el a Bükkös-patak Vajda Lajos utcánál lévő hídját. Tavaly a Bükkös-patak két hídjának elnevezésére tett javaslatot a városrész néhány lakója. A városrész önkormányzati képviselője mintegy háromszáz patakparti, illetve a környéken élő lakos véleményét kérte ki az elnevezéssel kapcsolatban. A beérkezett válaszok alapján az Eötvös utcai híd esetében egyértelmű volt a lakosság álláspontja: a „Kocsigyár” elnevezést javasolták a legtöbben. A Vajda Lajos utcai hídnál azonban jelentősen eltértek az álláspontok: néhányan a Fehérvíz-forrás, míg mások Vajda Lajos nevét javasolták. Ezért újabb közvélemény-kutatást végeztek, ahol a Vajda Lajos nevet támogatták többen. A képviselő-testület a legutóbbi ülésén egyhangúlag jóváhagyta a második közvélemény-kutatás többségi álláspontját.

ÁTADTÁk A z ESőkERTET

A Víz Hete alkalmából került sor az EU-s forrásból, a TOP PLUSZ pályázat keretében megvalósult, Szentendre első közterületi esőkertjének helyszíni bemutatójára. A több mint százhúsz millió forintos beruházással Petyina városrész mintegy 2,6 hektáros területén megoldódott a csapadékvíz-elvezetés, és lehetővé vált a város első közterületi esőkertjének létrehozása is. A százhúsz köbméteres esőkert a korábbi árokhoz képest mintegy két és félszer több vizet tud megkötni, növényzetével az útburkolatról, a háztetőkről összegyűlő szennyeződéseket

megtisztítani, így csökkenteni a Duna szennyezését.

1 + 1 PROGRAM

Elfogadta a képviselő-testület legutóbbi ülésén a 2024. évi 1+1 program pályázati felhívását, és harmincmillió forintot különített el erre a célra a költségvetésben. Az önerőből megvalósuló út- és járdaépítésekhez, felújításokhoz önkormányzati forrás igényelhető. Egy-egy ilyen fejlesztés, felújítás felét az önkormányzat, a másik felét a lakossági társulás finanszírozza. A fejlesztésben résztvevők 2021 óta építmény-, illetve üdülőadó-kedvezményben részesülnek: le tudják vonni a lakossági fejlesztési hozzájárulás ötven százalékát azokban az esetekben is, amelyekben az önkormányzat hozzájárult a fejlesztés finanszírozásához.

fÜzESPARkI kOSÁRPÁlYA

Kosárra dobó versennyel adták át a felújított füzesparki kosárlabdapályát április 5-én. A pálya új aszfaltburkolatot kapott, még egy palánkot állítottak fel, labdafogó hálót telepítettek a palánkok mögé, helyére került az új pad, tartós, csúszásgátló festékkel festették fel a pályaelemeket. Az önkormányzat három kosárlabdát ajándékozott a lakótelep közösségének, amelyek elérhetőségéről Török Bence közösségi képviselő fog gondoskodni. A fejlesztéseknek talán nincs vége ezzel. Az idei Városrészi Költségvetés városrészi szavazólapján a pálya továbbfejlesztésére is lehet szavazni.

MEGÚj U l A SÉTÁNY

Helyreállítják a tavaly decemberi árvízben megrongálódott zig-zag pallósétányt a Postás strandon. Ugyan az árvíz rongálta meg a sétányt, de a Belügyminisztérium vis maior támogatást elbíráló szakértői nem tartották indokoltnak a forrás megítélését, ezért a munkálatok hétmillió forintos költségét az önkormányzat saját forrásból fedezi. A munka április 11-én kezdődött. Emellett folyik a strandröplabdapálya felújításának előkészítése is, ami az ifjúsági költségvetés programban a legtöbb szavazatot elnyert javaslat volt. Balesetveszélyessé vált az öltöző és a tűzrakóhely közötti öreg fűzfa, amit ezért sajnos ki kell vágni.

28 VÁROS      2024. május
2024. május HÍREk 29 2024. ÁPRILIS 8. – MÁJUS 5. szavazzon a városrészi fejlesztési ötletekről! varosreszi.szentendre.hu

Újra lesz mammográfiai szűrés

Május végétől ismét elérhető lesz Szentendrén az ingyenes mammográfiai szűrővizsgálat. Negyedévente mobil szűrőállomás érkezik a városba, a vizsgálat konkrét időpontjáról pedig a szűrésre behívott hölgyek dönthetnek.

Rendhagyó, ám a korábbinál sok érintettnek kényelmesebb megoldással indul újra a mammográfiai szűrővizsgálat Szentendrén. Ismeretes, hogy tavaly novemberben megszűnt a szűrést végző korábbi szolgáltatóval kötött szerződés, azóta a második kerületben kaptak ellátást a járásban élők. A SZEI azonban folyamatosan kereste a megoldást a szűrővizsgálat visszaköltöztetésére. Dublinszki-Boda Péter, a SZEI vezetője az áprilisi testületi ülésen elmondta: kétféle lehetőség között választhattak. Az egyik, hogy a vizsgálathoz szükséges gépet megvásárolják, és helyben végzik a szűrést. A másik, hogy mobil ellátást biztosítanak a járásban élők számára, a szűrőkamion bérlése ugyanis nem ró plusz anyagi terheket az önkormányzatokra. A felszabaduló rendelőhelyiségben pedig új ultrahang berendezés vásárlásával a Kanonok utcai rendelő ultrahang kapacitását bővítik. Dublinszki-Boda Péter ez utóbbi megoldást javasolta, és a testület el is fogadta az érvelését. A mammográfiai mobil ellátásról a Mamma Egészségügyi Zrt.-vel szerződik az önkormányzat. Ennek előnye, hogy az esetleges további vizsgálatokat, beavatkozásokat a szolgáltató azonnal meg is tudja szervezni. A szűrést végző kamion május végétől negyedévente érkezik Szentendrére. A tervek szerint Pomáz térségében, valamint a Szentendrei sziget középpontjában, Tahitótfalun is fogadja majd a pácienseket. Ezzel a Szentendrei járás székhelyétől távolabb eső települések lakói számára is könnyebben megközelíthetővé válik a szűrés helyszíne. További előnye, hogy a szűrésre behívott hölgyek maguk dönthetnek a vizsgálat konkrét időpontjáról, aminek eredményeként várhatóan emelkedni fog az általában jellemző ötven százalékos igénybevételi arány.

A szűrés menetében az eddigiekhez képest nem lesz változás. Az emlőszűrés hazánkban 2002 óta a 45-65 év közötti nők számára szervezetten biztosított. Az érintettek behívó rendszerben két évente értesítést kapnak a vizsgálat esedékességéről. Ezentúl a behívó a vizsgálat időpontjának egyeztetésére szolgáló telefonszám mellett tartalmazni fogja a szűrés pontos helyszínét, azaz a szűrőkamion aktuális elérhetőségét is. A szakmai protokoll szerint a szűrővizsgálaton csak mammográfiai vizsgálat történik a megszokott célröntgen eszköz segítségével. Ultrahang vizsgálatra az esetleges pozitív eredmény ismeretében továbbra is a Kapás utcai rendelőintézetben kerül sor, ahol az ultrahang vizsgálat mellett rögtön az esetleges egyéb eszközös vizsgálatot is elvégzik. Ezzel a páciens értékes, akár életet mentő időt nyerhet.

A szűrővizsgálatot a behívón kívül a háziorvostól kapott beutalóval is igénybe lehet venni a kitelepülések időpontjában a mobil szűrőállomáson, illetve a Kapás utcai rendelőben egész évben. Az ellátással kapcsolatban minden fontos és aktuális információ megtalálható a SZEI honlapján az alábbi QR-kódot beolvasva.

Javasoljuk minden behívott hölgynek, hogy éljenek a szűrés lehetőségével!

30 VÁROS      2024. május

Közösségi park a SPAR-nál

Az önkormányzati területen megvalósuló fejlesztés az első lépés.

A város célja, hogy a HÉV-végállomás környéke a remélt állami beruházásokkal összehangolva teljesen megújuljon. Az egykori áruház környezetében közösségi park létesül, a nemrég nyilvánosságra hozott látványtervek alapján már el is tudjuk képzelni, hogy milyen lesz.

A HÉV-végállomáson működő SPAR-áruház 2021 tavaszán teljesen leégett, ami nemcsak az áruházláncnak okozott jelentős kárt, hanem a szentendreieknek és a környékbelieknek is. A megdöbbentő tűzeset ugyanakkor felgyorsította a városrész megújulásával kapcsolatos terveket.

Hosszas egyeztetések után 2024. február 20-án letették az új SPAR alapkövét a HÉV-végállomásánál. Az áruházlánc zöldmezős beruházás keretében valósítja meg az építkezést. A beruházás során egy több mint négyezer négyzetméteres épület készül el, ebből mintegy kétezer négyzetmétert a mélygarázs tesz k, de lesznek felszíni parkolók is az üzlet mellett. Az épület fűtését és hűtését korszerű padlófűtő, -hűtő rendszer szolgáltatja, az ehhez szükséges hőenergiát hőszivattyú biztosítja, amely a ke -

reskedelmi hűtés hulladékhőjét is felhasználja. A takarékosabb áramfogyasztást LED-lámpák és ajtózott hűtők is segítik. Az építkezés jelentős hozzájárulás ahhoz is, hogy Szentendrének ez a városrésze, a HÉV-végállomás környéke megújuljon végre.

Az önkormányzati tulajdonú terület fejlesztésének látványtervei elkészültek, így könnyebben elképzelhetjük, milyen lesz az új szupermarket környezete. Fákkal, utcabútorokkal, padokkal övezett közösségi park létesül, ahol bárki kedvére sétálhat, olvashat, fagyizhat vagy várakozhat. Az új áruházat a tervek szerint a jövő év első negyedében vehetik birtokba a vásárlók.

A QR kód beolvasásával videón is megnézheti, milyen lesz a HÉV-végállomás környéke a SPAR projekt befejezése után. Gergály Judit

„Mozdulj, Szentendre!” beltéren is

2024-ben újra ingyenesen látogathatók a Mozdulj, Szentendre! ingyenes edzései a város három pontján.

A Mozdulj, Szentendre! immáron harmadik éve van jelen a város szabadidős sportolási lehetőségei között. Korra és nemre való tekintet nélkül várják professzionális oktatók a lakosság sportolni vágyó résztvevőit. A kezdeményezés kizárólag szentendrei lakosoknak biztosít ingyenes

belépést. Regisztráció nem szükséges, így csak elhatározás kérdése, hogy az általa választott tornán részt vegyen valaki.

A korábbi helyszíneken, a Postás strandon és a Barcsay iskola melletti műfüves pályán májusban indulnak a kültéri edzések. A népszerű program a legmelegebb nyári hetekben szünetel, majd szeptembertől újra várja a sportolni vágyókat. Emellett már a V8-ban is várják

a mozogni vágyókat pilatesszel, jógával (kezdő, gerinc, hatha), koreografált tornával, erősítéssel, alakformáló, funkcionális edzéssel.

További

részleteket talál, ha beolvassa a következő QR-kódot.

Skanzen Tandem – Együtt könnyebb

A fogyatékkal élő társaink sportolhattak együtt minden oda látogató vendéggel az első Skanzen Tandem eseményen április 20-án. Kevés az a sportprogram, ahol a fogyatékkal élők az épekkel együtt tudnak sportolni: ezt történt április 20-án a skanzenben. A Skanzen Tandem – Együtt Könnyebb három éve megálmodott program, ami mostanra vált valóra. Az esemény ötletgazdája és szervezője Gergi Erna , aki a néhai Vura Zsolttal a mozgás szeretetére nevelő városi sportkoncepciót készítette. Az esemény mögé partnerként Szentendre Város Önkormányzata és a FODISZ (Fogyatékosok Diáksport Szövetsége) állt.

nyújtott. A legnagyobb létszámmal a Figyeljrám Egyesület jelent meg.

– Örömmel érkeztünk erre az eseményre. Nagyon fontosak számunkra ezek a programok, hiszen a srácok, akik értelmi vagy mozgásukban korlátozottak, kell, hogy találkozzanak valahol ép társaikkal. Reméljük, hogy minden évben sikerül megrendezni ezt az eseményt, és mi itt lehetünk minden alkalommal – nyilatkozta Spáth Gottfridné Jutka, az egyesület elnöke

A programot élő csocsó, boccia, tandem kerékpározás, darts, íjászkodás, kézműves foglalkozások, gyertyamártás, akadály-

Külön öröm, hogy a rendezvényen két neves sportolót is köszönthettünk: Béres Alexandra fitnesz világ- és Európa-bajnok vállalta, hogy bemelegíti a hideg ízületeket a közös futás előtt. Csonka András paralimpiai asztaliteniszező – paralimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnoki bronzérmes sportoló pedig közös beszélgetésekben vett részt.

Bár az idő nem volt a legjobb, mégis szép számmal érkeztek vendégek. Hallássérültek, értelmi fogyatékosok, autisták, halmozottan fogyatékosok, mozgáskorlátozottak mind-mind megtalálták azt a mozgásformát, ami számukra élvezetet és kikapcsolódást

pálya színesítette. Minden regisztrált vendégünk meglepetés ajándékcsomaggal térhetett haza, és a napközbeni étel- és italfogyasztásuk is biztosítva volt.

A szervezők köszönik a támogatóknak az önzetlen és feltétel nélküli segítségüket, amivel még színvonalasabbá és emlékezetessé tudták tenni az első Skanzen Tandem eseményt.

Szentkirályi Magyarország Kft., Toyota Mayer, DM, Panificio il Basilico pékség, Pismány Pékség, Szilágyi Pékség, ajandektargyak. hu, Magyar Diáksport Szövetség, Skanzen, Mester Péter

32 SPORT      2024. május

foci minden mennyiségben

Áprilisban a Dunakanyar SE Körzet Központ kétszer rendezett Bozsik Fesztivált a legkisebb (U7 és U9) korosztályokban, több száz ovis, első osztályos lány és fiú rúgta a bőrt a Kőzúzó utcában. Ebben a hónapban Szentendre ismét két alkalommal adott otthont az U11-es Bozsik Tornának, ahol egyre szebb technikai megoldásokat, összjátékokat, gólokat, védéseket is láthattunk.

Szintén a kilenc, tíz és tizenegy évesek számára szerveztük meg az első Dunakanyar Kupát, ahol „narancs-feketében” két csapatunk versenyzett. A tavaszi szünet legfőbb eseménye a Körzeti Kiválasztó Tábor volt U11 korosztályban. A Dunakanyar SE körzetébe tartozó, összesítve tizennyolc ügyes, tehetséges

focistánkkal vehettünk részt az UTE-Tornán és a Fradi-Tornán. Az eddigi rendszeres U11-es körzeti kiválasztó után elindítottuk U13 korosztályban is a körzeti válogatott edzéseket, ahol két, 2011-es születésű játékosunk is részt vett, Szabó Kristóf és Lenti Levente személyében. U14 és U15 korosztályban is az MLSZ Regionális Bajnokságában pallérozódnak játékosaink. A tavaszi szezonban Rokfalusy Ákos (2010-es születésű) tíz gólnál, míg Jenei Tamás (2009) kilenc gólnál tart.

U15 leány csapatunk Nagykátán járt minitornán, ahol sok szép támadást építettek, és kiválóan érezték magukat.

U17-es és U19-es csapataink egyaránt az MLSZ Regionális Kiemeltben játszanak látványos és eredményes futballt, többek

Diákolimpia

ME zEI fUTÁS ORSz ÁGOS DÖNTő

Az országos döntőt Gödöllőn 2024. április 10-én rendezték, ahol korosztályonként és nemenként is kétszáz fő feletti induló volt.

A szentendrei iskolák tanulói kivívták maguknak, hogy az ország legjobbjai között fussanak.

Legjobban teljesítő futóink:

Cseh k risztina 5. hely (174 induló) 3000 m 11:40.3 (3:53/km)

Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium

RÖVID HÍREK

kOSÁRl ABDA

Szentendrei KSE NB II-es férfi csapata az alapszakaszt követően a 10-18. helyért játszik a közép régió rájátszásában. A harminc csapatot számláló másodosztályú bajnokság közép régiójában számtalan jobbnál jobb egyesület játszik, s a cél: feljutni a legjobbak közé. Még hat mérkőzés vár a fiúkra a júniusi szezonzárásig. A rájátszás elején járunk, jelenleg a tabella második helyén állnak.

Eddigi eredmények a rájátszásban: BKG-Veresegyház – Szentendre KSE: 78 – 82

Szentendre KSE – Budafok U23: 89 – 81

MAFC Martos – Szentendre KSE: 87 – 67

Szentendre KSE – MAFC Martos: 65 – 78

Szentendre KSE – KKS: 75 – 70

Szentendre KSE – BKG-Veresegyház: 74 – 54

között Miskolc, Szolnok, Szent István és

Debrecen csapatai ellen. Felnőtt csapatunk a tavaszi félévben két hatalmas győzelmet is aratott a pest megyei II. osztály bajnok-aspiránsai ellen: A Pomáz és a Maglód is vereséggel távozott Szentendréről. Csapatunk kiválóan szerepel, a cél a bronzérem megszerzése. Legutóbb a Vác ellen mindkét kapusát nélkülözni kényszerülő Dunakanyar SE nagyon fontos három pontot szerzett. A mérkőzésen Bonifert Máté (csapatkapitány) mezőnyjátékosként védte hiba nélkül a szentendrei kaput. Öregfiúk csapatunk sok év után először maradt le az aranyéremről Pest megyében, a Fóton kívül idén még nem talált legyőzőre a Dunakanyar SE.

Hála Tamás Godvin 15. hely (222 induló) 4500 m 08:59.3 (3:35/km)

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

Imre l ászló 33. hely (201 induló) 2500 m15:50.8 (3:31/km)

Ferences Gimnázium

Gratulálunk a futóknak és a felkészítőknek!

kÉ z I l ABDA

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium III. kcs fiú csapata magabiztos győzelemmel zárta a Pest Vármegye döntőjét, így az Országos elődöntőben folytathatja tovább a küzdelmeket! Idén is a Rákóczi a legjobb kézilabdacsapat Pest Vármegyében.

Legeredményesebb játékosok: Berneczei László István (129 p; 21,5 pontátlag)

Dénes Kende (61 p; 12,2 pontátlag)

Dorogi Erik (51 p; 10,2 pontátlag)

Szurkolókat nagyon várnak a fiúk a hátralévő hazai mérkőzésekre. (Leányfalu, Várady-Szabó Mihály Tornacsarnok)

2024. május 4. 18:00 SZKSE – MAFC Martos 2024. május 8. 20:30 SZKSE – Titán Farkasok

2024. május 29. 20:20 SZKSE – Titán Farkasok

kÉ z I l ABDA

Az NB II Észak-Nyugati csoport felsőházában folytatta küzdelmeit a Szentendrei NKE felnőtt csapata. A Győri ETO KC U21es csapata kiemelkedik ebből a csoportból, így az ő győzelmük megrendíthetetlen. A többiek hihetetlenül kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtanak. Mindössze

egy-két gólon múlhat egy-egy mérkőzés kimenetele, ami kedvezhet a hazai pálya előnyeinek vagy az éppen aktuális mentális állapotnak is. A lányok jelenleg a tabella 5. helyén állnak, és erős ellenfelekkel hozta össze őket a sorsolás.

A rájátszás eddigi eredményei: Szentendre NKE – Büki TK Bükfürdő: 31/31

(Góllövők: Grósz/Forgács 6-6, Sipos/Markos 5-5; Farkas 3; Sütő/Gulyás 2-2; Csaba/ Ragó 1-1)

Győri ETO KC U21 – Szentendrei NKE: 33/22

(Góllövők: Markos 7; Farkas 5; Gulyás 4; Sipos 3; Csaba/Grósz/Uresch 1-1-1)

VKL SE Győr – Szentendre NKE: 29/28

(Góllövők: Grósz 8; Markos 6; Forgács/ Ragó 3-3; Sipos/Gulyás/Uresch 2-2-2; Farkas/Csaba 1-1)

A lányok a hazai mérkőzéseit a Budakalászi Sportcsarnokban játszák, oda várják a szurkolókat az alábbi időpontokra: 2024.05.12. 18:00 SZNKE – Győri ETO KC U21

2024. május SPORT 33

FELHÍVÁS

S z ENTENDRE VÁROS SEMME lWEIS DÍ j j AVAS l ATTÉTE l ÉRE

Szentendre Város Önkormányzat Szentendre városban a lakosság érdekében orvosi tevékenységet végzők kimagasló egészségügyi teljesítményének elismerése, valamint személyes megbecsülése és további ösztönzése céljából a 23/2014. (IX.16.) önkormányzati rendeletével megalapította Szentendre Város Semmelweis Díját. A fenti rendelet értelmében a díj Szentendre városban a lakosság érdekében orvosi tevékenységet végzők vagy Szentendre Város Egészségügyi Intézményeiben dolgozó munkatársak részére, egyéni teljesítmény elismeréseként adományozható A díj megosztva vagy posztumusz nem adományozható.

A díj adományozására javaslatot tehet – Szentendre Város Egészségügyi Intézményei vezetője és Közalkalmazotti Tanácsa, – a polgármester, a jegyző, – a képviselők, – a képviselő-testület bizottságainak tagjai, – legalább 10 szentendrei állandó lakóhellyel rendelkező lakos.

Az írásban előterjesztett javaslatnak tartalmaznia kell : – a jelölt szakmai életútját, – az egészségügyi teljesítménye ismertetését, – azokat az indokokat, amelyek a díj odaítélését megalapozhatják.

Két hét gyereknap

Szeretettel vár minden érdeklődőt az Egészséges

Városért Közalapítvány a májusi gyereknaphoz kötődő rendezvényeire.

Május 11., szombat 10–17 óra: két hét gyereknap I. játékos tudomány Pannóniatelepen. Furfangos csodavilág, játékok kicsiknek, nagyoknak, nagyiknak és unokáknak az Ericsson játszótéren.

Május 16., csütörtök 8–16 óra: két hét gyereknap II. játékos tudomány Izbégen Érzékszervek világa az izbégi iskola tornacsarnokában.

Május 16., csütörtök 14–18 óra: Izbégi egészségnapok Szűrések pedagógusoknak és a lakosságnak az izbégi iskola új épületében.

Május 26., vasárnap 10–17 óra: két hét gyereknap III. lurkócia Egészségügyi Minisztériuma a japán kertben.

A díjazott az adományozásról okiratot kap és egyszeri bruttó 70 ezer Ft összegű jutalomban részesül.

A díjat a polgármester adja át a Semmelweis-nap keretében, a július 1. előtti munkanapon.

A javaslattétel határideje: 2024. május 15. (szerda)

A javaslatok benyújtásának helye: Szentendrei közös Önkormányzati Hivatal (2000 Szentendre, Városház tér 3.)

Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg a honlapunkról letölthető adatlapon. A javaslatokat az adatlap kitöltése után, kérjük, e-mailben küldjék meg a fent megadott határidőig a jegyzo@szentendre.hu e-mail címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a határidőre beérkezett és méltatással ellátott javaslatokat áll módunkban elfogadni!

További felvilágosítás kérhető: a hivatal jegyzői titkárságán a 26/785-033-as telefonszámon.

34 fElHÍVÁSOk      2024. május

kandelafesztival.hu

EX AURO

SZABÓ BALÁZS BANDÁJA

FREE SEQUENCE X FONÓ SZÍNPAD BY ZSÁGER BALÁZS

MOTION TRIO (PL)

RADIOCAFÉ DJ

VUJICSICS 50

MOHAMMAD REZA MORTAZAVI (IR)

MÓSER ÁDÁM

KOVÁCS MÁRTON

ÍGJEN A FALU! -TÁNCHÁZ

FÉNYMŰVÉSZET MINDEN NAP!

SKANZEN MÁS FÉNYBEN

• Fazekas tábor (13 éves kortól) – július 15-19.

• Faműves tábor (13 éves kortól) – július 15-19.

• Alkotó műhely (11 és 14 év között) – július 8-12.

SKANZEN
NÉPRAJZI
SZENTENDRE 2024. 05.30.-06.01.
SZABADTÉRI
MÚZEUM
Kulturális Alap Kreatív táborok a Skanzenben!
Részletek és jelentkezés: www.skanzen.hu 10%
S kanzenKártyával kedvezmény !

A feleség negyvennél

házasságjavító komédia PIKALI GERDA BELEZNAY ENDRE GREGOR BERNADETT NÉMETH KRISTÓF MAGYAR ATTILA NÁRAY-KOVÁCS ZSOMBOR

RENDEZŐ: NÉMETH KRISTÓF ÉS BELEZNAY ENDRE PRODUCER: NÉMETH KRISTÓF

JEGYEK ONLINE: FORUMSZINHAZ.HU

JEGYEK SZEMÉLYESEN: TOURINFORM IRODA SZENTENDRE DUMTSA J. U. 22. jegy.hu

kezdődik
MÁJUS 20. 19H HAMVAS BÉLA PEST MEGYEI KÖNYVTÁR SZÍNHÁZTERME
A
THEATRICALS
A HOFRA KFT. KÖZVETÍTETTE. HOFRA.HU
SZERZŐK ENGEDÉLYÉT A CONCORD
(USA) ÉS
Kulturális és Innovációs Minisztérium ARNE SULTAN – EARL BARETT – RAY COONEY:

ÁlTAl ÁNOS SEGÉ lYHÍVÓ: 112

MENTők : 104

Mentőállomás

2000 Szentendre, Bogdányi u. 31. Telefon: +36-26/310-424; +36-26/319-941

TŰzO lTÓSÁG: 105

2000 Szentendre, Ipar u. 5. Telefon: +36-26/500-017; +36-26/500-018 Önkéntes Tűzoltók: +36-20/429-2646

REND ő RSÉG: 107

Rendőrkapitányság

2000 Szentendre, Dózsa György út 6/a. Telefon: +36-26/502-400

Körzeti megbízottak:

Pismány: Kuczmog József c. r. főtörzszászlós

Püspökmajor ltp: Balog Bence r. főtörzsőrmester

Pannónia telep: Szakács Tibor r. őrmester Belváros: Marek Viktor r. törzsőrmester

PO lGÁRő RSÉG

2000 Szentendre, Bükköspart 34/a Telefonos ügyelet: +36-30/621-2600

Sz ENNYVÍz Sz ÁllÍTÁS – MI.MI Team Bt

2000 Szentendre, Szatmári u. 29. Telefon: +36-30/937-4265

kÖz TERÜ lET- fE lÜGYE lET Telefon: +36-26/300-407 Telefon: +36-20/290-0190

E-mail: szeri@szentendre.hu

RENDÉSz ETI IRODA

2000 Szentendre, Paprikabíró utca 21. Telefon központi: +36-26/300-407 Telefon ügyeleti: +36-20/290-0190

E-mail: szeri@szentendre.hu

Sz ENTENDREI jÁRÁSI HIVATAl

2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8. Honlap: www.kormanyhivatal.hu Telefon: +36-26/501-900

E-mail: jarasihivatal.szentendre@pest. gov.hu

GA z DI k ERES ő

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Az ügyfélszolgálatok elérhetőségei:

• Szociális ügyek: +36-26/501-920, -921, -923, -924

• Hatósági ügyek: +36-26/501-905

• Gyámügy: +36-26/501-903, -932, -933, -934

E-mail: gyamugy.szentendre@pest. gov.hu

• Foglalkoztatási osztály: +36-26/500031, -032

2000 Szentendre, Dunakanyar körút 1.

E-mail: szentendre.foglalkoztatas@pest. gov.hu

• Népegészségügyi osztály: +36-26/310149 2000 Szentendre, Városház tér 1.

E-mail: antsz.szentendre@pest.gov.hu

kORMÁNYAB l Ak

2000 Szentendre, Dózsa György út 8.

Telefon: +36 1/550-1858

MVM NEXT (áramszolgáltató)

Honlap: www.ker.mvmnext.hu

Telefon: +36-1/20/30/70-474-9999

E-mail: ugyfelszolgalat@mvm.hu

DMRV

+36-27/999-688

+36-80/224-488

Műszaki hibabejelentés:

+36-27/511-511

E-mail: ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu

ÖN kORMÁNY z ATI ÜGYfÉ l SzO lGÁl ATI

IRODA

2000 Szentendre, Duna korzó 25

• távhő és hulladékgazdálkodás

• parkolás

• helyi adóügyek

• egyéb önkormányzati ügyek

• rendészeti ügyek

Telefon: +36-26/300-407

E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu

Sz ENTENDREI jÁRÁRSI HIVATAl fÖ lD -

HIVATAlI OSz TÁlY

2000 Szentendre, Dunakanyar Körút 1. Telefon: +36-26/312-413, 301-743

Bejgli egy 12-13 év körüli, korábban bántalmazott labrador keverék kan. Alázatos, tüneményes, és minden kutyával, cicával, emberrel remek a kapcsolata. Tavaly karácsony óta a telep lakója. Ivartalan, közepes testű szeretetgombóc, farokcsóválva sétál pórázon, tökéletes társ mindenkinek. Szerető családot keresünk neki, hogy legyen még pár boldog éve öreg napjaira. Érdeklődni lehet Tolnai Józsefnél a +36 20/931-6948-es számon.

GYÓGYSz ERTÁRI NYITVATARTÁS

Legközelebbi 0-24 óráig nyitva tartó gyógyszertár: Huszár Gyógyszertár Pomáz 2013 Pomáz, Huszár utca 2. Telefon: +36-26/999-425

kálvária Gyógyszertár: 2000 Szentendre Kálvária u. 33. Telefon: +36-20/314-1638

Hétfő-Vasárnap: 7:00-21:00

Napvirág-csepp Gyógyszertár 2000 Szentendre, Dózsa Gy. u. 20. Telefon: +36-26/319-354

Pismány Gyógyszertár 2000 Szentendre, Ady Endre út 26. Telefonszám: +36-26/505-779

Szent Endre Gyógyszertár: 2000 Szentendre, Kanonok u. 4. Telefon: +36-26/310-868

Ulcisia Gyógyszertár 2000 Szentendre, Dobogókői út 7. Telefon: +36-30/214-1091

Vasvári Patika: 2000 Szentendre, Sas u. 10. Telefon: +36-26/312-825

ORVOSI ÜGYE lET: Egységes ügyeleti telefonszám: 1830 Központi ügyelet: 2000 Szentendre, Bükköspart 27. Telefon: +36-26/312-650

Hétköznap: 16.00-22.00 Hétvégén és ünnepnapokon: 08.00-14.00

Országos Mentőszolgálat ügyelet: Hétköznap: 22.00-08.00 Hétvégén és ünnepnapokon: 14.00-08.00

Dedikált gyermekorvosi ügyelet: Vác, Argenti Döme tér 1-3. Hétköznapokon: 16.00-22.00 Hétvégén és ünnepnapokon: 08.00-22.00

GONDOz ÁSI kÖz PONT 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. Telefon: +36-26/311-964 gondozasikozpontszentendre@gmail.com

Sz ENTENDREI CSAl ÁDSEGÍTő

2000 Szentendre, Szentlászlói út 89. Telefon: +36-26/312-605

VÉD ő N ők

2000 Szentendre, Duna korzó 25. Telefon: +3626/311-943 vedonok-szentendre@janoskorhaz.hu

POSTA

Szentendre Posta 1.

2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 23/25. hétfő-péntek 8:00-18:00 szombat 8:00-12:00 vasárnap zárva Telefon: +36-26/312-212 https://posta.hu)

Szentendre Posta 3. 2000 Szentendre, Fehérvíz u.20. Telefonszám: +36-26/310-099 https://posta.hu)

Áll ATORVOS (ügyelet): +36-30/662-6849

ÁRVÁCS k A Áll ATVÉD ő EGYESÜ lET: +36-20/384-6715

GYEPMESTER: +36-20/931-6948

Sz ENTENDREI kÖz TEMETő: Tel/Fax: +36-26/310-442

HAMVAS BÉ l A PEST MEGYEI kÖNYVTÁR: 2000 Szentendre, Pátriárka u.7. +36-26/310-222

Nyitva tartás: H, K: 9-19-ig

Szerda: zárva

CS, P: 9-19-ig

Szombat: 9-13-ig

Vasárnap: zárva

Gyermekkönyvtár: H, K, CS, P: 10-18-ig

Szo: 9-13-ig

Szerda, vasárnap: Zárva

PAPÍRRA VETETT  IGE LEHET ILYEN

TANÉVNYITÓBAN VAN!  VITORLÁS HAJÓOSZTÁLY   ÖTLET, GONDOLAT

EZT BÁMULJUK NAP NAP UTÁN

KUTYA LAKHELY 

JAMES BOND FŐNÖKE 

TÖBBESSZÁM JELE  BE VAN KAPCSOLVA  KICSI MÉRET HÁZTARTÁS VEZETŐ CÉLJA

FELVIDÉKI TELEPÜLÉS   

BECÉZETT NŐI NÉV

INDULATSZÓ 

ÍR FÉRFINÉV  LAPTOPOKON BILLENTYŰ ÉSZAK-OLASZ FOLYÓ

FIATALOK CSOPORTJA   PARKOLÓ   AUTÓSJÁTÉK SOROZAT  A PER FŐSZEREPLŐJE NORVÉG AUTÓJEL

ÓRIÁS KÍGYÓ   

A rejtvény helyes megfejtését 2024. május 21-ig várjuk a szerkesztőségünkbe vagy a szevi@ szentendre.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között páros mozibelépőt sorsolunk ki a P'Art Mozi felajánlásával. A szerencsés nyertes nevét a május 29-i lapszámunkban tesszük közzé. A márciusi rejtvényünk helyes megfejtése „hova repül a masina” volt. A nyertes Mátyási Marianna. Nyereménye egy páros belépő az Európai Iskola kiállításra a Ferenczy Múzeumi Centrum felajánlásával.

38 kÖzÉRDEkŰ 2024. május
Bartha Álmos EMBERI TEST TANULMÁNYA MUZSIKÁL 1825 VAGY 1826 NAP TETEJÉRE VÉGE, THE… GRAVITÁCIÓ JELE FÁJDALOM ENNEK AZ
ANYÁK
          TALÁN 
ÁGÁRÓL SZEDÜNK VIRÁGOT
NAPJÁRA MEGFEJTÉS FOLYTATÁSA rejtvénye MEGFEJTÉS
 

VÍZ-GÁZ – FŰTÉSSZERELÉS GÁZKAZÁN CSERE, KÉMÉNYBÉLELÉS

A kondenzációs gázkazán, működési elvéből kifolyólag, 25-30% energia megtakarítást jelent, A hagyományos gázkészülékekkel szemben!

Vállaljuk:

– egyszerűsített eljárásban, gázkazánok cseréjét – kondenzációs kazánok, kedvezményes beszerzését

– kémények bélelését, átalakítását

– víz-gáz – fűtési hálózatok kiépítését

– tervezését, teljeskörű ügyintézést – ingyenes felmérés, és ajánlatkészítés 06-30-936-86-36

kékesi Miklós ügyvezető Gázprojekt kft. www.gazprojektkft.hu kekesi.gazprojekt@gmail.com

2024. május HIRDETÉSEk 39
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.