Advent Szentendrén 2020 programfüzet

Page 1

ONLINE 2020. NOVEMBER 28. – 2021. JANUÁR 10.


Tisztelt Szentendrei Polgárok!

A Szentendrei Kulturális Központ programsorozata, az Advent Szentendrén rendhagyó formában kerül

Ilyen adventi köszöntőt még egyetlen polgármester

megrendezésre 2020. november 29-e és 2021.

sem írt, hiszen elődeim színes programokat, esemé-

január 10-e között. A Fő tér idén is ünnepi díszbe

nyeket ajánlottak családoknak, kicsiknek, nagyok-

öltözik: karácsonyfa, betlehem, adventi koszorú és

nak, fiataloknak, idősebbeknek és örök fiataloknak.

új, apró kezdeményezések varázsolnak meghitt hangulatot városunkba.

Nem könnyű ezt a köszöntőt írnom...

Az adventi programokat viszont átköltöztetjük az online térbe.

A tervezett, szeretettel előkészített programok java részét sajnos nem tudjuk megtartani, mint például

Egy biztos: ez a várakozás és ez a karácsony

az elmaradhatatlannak vélt adventi vásárt.

más lesz mint az eddigiek.

Mi vár még ránk? Ezen kérdés bizonytalanságában

A járvány miatt vigyáznunk kell szeretteinkre, bará-

egy dolog azért biztos: a Fő téri adventi koszorún

tainkra, ismerőseinkre a személyes találkozáskor.

idén is meggyújtjuk a négy gyertyát. Ez a gyer-

Próbára tesz bennünket az idei esztendő. Képesek

tyagyújtás jelképezze azt, hogy történhet bármi,

leszünk-e a veszteségek közepette másokra

Isten terve megvalósul, megszületett a Megváltó.

is figyelni? Azokra, akik még nálunk is elesettebbek... Itt és most mindenki vizsgázik, városlakó és városvezető egyaránt. A mögöttünk hagyott


hónapokban megtapasztaltuk, hogy nem hagyjuk cserben egymást. Figyeltünk a másikra, miközben védtük a magunk életét is. A ránk zúdult teher közelebb hozott bennünket egymáshoz. Embert próbáló időket élünk, nem először a világ történetében. Ha visszatekintünk, láthatjuk, hogy mindig úrrá lettünk a nehézségeken. Olykor bizony áldozatok árán, de végül mindig sikerült legyőznünk azt, amit legyőzhetetlennek hittünk. Most sem lesz ez másként. Hittel és bizalommal, a másik iránti szeretettel, magunk mögé utasíthatjuk ezt a nehéz időszakot is. A fájdalmak közepette is - vagy talán éppen azért is –, öltöztessük díszbe a lelkünket, s ünnepi áhítattal várjuk a Megváltó megszületését! Fülöp Zsolt polgármester


2

TARTALOM

IMPRESSZUM

4.

Városi gyertyagyújtások

Kiadja:

6.

“Menjünk mi is Betlehembe…”

8.

Amitől jó a világ…

Felelős kiadó: Lakatos Judit ügyvezető

14.

Egyházi programok

Összeállította: Botos Karolina

18.

Szentendrei Kulturális Központ programjai

Szervező:

Soltész Edina, Vízer Helga

37.

TDM programjai

Fotók:

Deim Balázs

38.

FMC programjai

Grafika, layout: Krizbai Gergely Krizbo

34.

MANK programjai

Betűtípus:

42.

Szamárhegyi Betlehemes

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Tosia (2016) Avenir Next ProGYERTYAGYÚJTÁSOK

December 6. vasárnap 19:30 oNLINE II. GYERTYAGYÚJTÁS

November 29. vasárnap 19:30 oNLINE

• A második gyertyát meggyújtja Lovas Judit,

I. GYERTYAGYÚJTÁS

Szentendre Város Szolgálatáért díjasa és Antal

• Fülöp Zsolt polgármester adventi köszöntője

István, Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó

• Az első gyertyát meggyújtja Fülöp Zsolt polgár-

Egyesületének képviselője, Szentendre Város

mester és Dr. Katona Zsuzsanna, Szentendre Város Közegészségügyi díjasa • Imát mond Dani Zsolt, a Szentendrei Baptista Gyülekezet lelkipásztora • Fényfestés • Zene: Idvez légy kis Jézuska Tímár Sára Feljött immár az a csillag című új karácsonyi lemezéről

Közbiztonságért díjasa • Imát mond Horváth-Hegyi Olivér, a Szentendrei Evangélikus Egyházközség lelkésze • Fényfestés • Keljetek fel álmotokból kezdetű adventi éneket énekli Szabó Nóra, a Vujicsics Tihamér AMI növendéke. Tanára: Tímár Sára

Énekel: Sarkadi-Szabó Alíz, Tímár Sára, Szabó Dániel Cimbalom: Szabó Dániel Sarkadi Szabó Alíz a Vujicsics Tihamér AMI növendéke, tanára: Tímár Sára. Az átdolgozást Szabó Dániel készítette.

4

Az Advent Szentendrén programsorozat meghitt és különösen kedvelt eseményei a vasárnapi gyertyagyújtások. Idén a gyertyagyújtásokat a Szentendrei Kulturális Központ Youtube csatornáján és Facebook oldalán vetítjük.


December 13. vasárnap 19:30 oNLINE

December 20. vasárnap 19:30 oNLINE

III. GYERTYAGYÚJTÁS

IV. GYERTYAGYÚJTÁS

• A harmadik gyertyát meggyújtja Szlovák Andrásné,

• A negyedik gyertyát meggyújtja Eged Dániel,

Szentendre Város Tisztes Iparos díjasa és a Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat képviselője, Balázs László, Szentendre Város Civil Szervezete díjasa • Imát mond Blanckenstein György, a Szentendrei Keresztelő Szent János Plébánia plébánosa • Fényfestés • Adventi népdalokat énekel Lászai Laura és Lászai Lili, a Vujicsics Tihamér Ami növendékei Tanáruk: Tímár Sára

Szentendre Város Testnevelési Sport díjasa • Imát mond dr. Harmathy András, a Szentendrei Református Egyházközség lelkipásztora • Fényfestés • Adventi népdalokat énekel Dömötör Emma, a szentendrei Szent András Általános Iskola növendéke. Tanára: Dévai Anikó


„MENJÜNK MI IS BETLEHEMBE...”

november 28. szombat 16:00 onLIne ADVENT ELSŐ SZOMBATJÁN „Megjövendölve volt régen …” Angyali üdvözlet – Mária és József szobránál az

Óvodásokkal az Evangélikus Templomtól a Fő

Evangélikus Templom udvar kapujánál az Evangélikus

téri betlehemi istállóig. A 2017-es „Menjünk mi

Zenei Óvoda és a Református Óvoda óvodásaival

is Betlehembe…” videóit láthatják a Szentendrei

és óvónőivel Császár Domonkos teológus hallgató

Kulturális Központ YouTube csatornáján.

beszél az angyali üdvözletről.

A műsort összeállította: Papp Kornélia

Énekelnek a gyerekek és az óvónők, majd mécsessel

A videókat készítette: Győri András Timótheus

a kezükben énekelve viszik az angyali üdvözletet a Dumtsa utca forgatagában.

6


December 5. szombat 16:00 onLIne

December 19. szombat 16:00 onLIne

ADVENT MÁSODIK SZOMBATJÁN

ADVENT NEGYEDIK SZOMBATJÁN

„Üdvözítőtök született ...”

„Azon van egy rengő bölcső,

Az Evangélikus Templom melletti „pásztorok tanyája”

abban fekszik az Úr Jézus…”

faragott szobrai megelevenednek a Püspökmajori

A főtéri betlehemi istálló „bölcsőjét” ringatják

óvodások, óvónők pásztorjátékával.

énekszóval a Szivárvány és a Szent András óvodák

Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész beszél

óvodásai és óvónői. Blanckenstein György római kato-

a Biblia üzenetéről: „Üdvözítőtök született…”

likus plébános üzenete Karácsony estéjére. Az öröm-

Pásztorokként indulnak a betlehemi istálló felé,

hírt elviszik a gyerekek mécsesekkel a kezükben

mécsesekkel a kezükben, énekelve és helyenként

a Dumtsa utca sokadalmába.

botos táncot járva. 2021. január 6. szerDa 16:00 onLIne December 12. szombat 16:00 onLIne

VÍZKERESZT NAPJÁN

ADVENT HARMADIK SZOMBATJÁN

„Három királyok napján…”

„Menjünk mi is Betlehembe …”

Az Evangélikus Templom mellett gyülekeznek az óvo-

Az Evangélikus Templom melletti pásztorok tanyájá-

dások, az óvónők, akik advent szombatjain átélték

nál szedelőzködnek, ajándékokat visznek magukkal

a betlehemi történetet. Bécser Róbert ferences atya

a Bimbó utcai óvodások, óvónénik.

bezárja a karácsonyi ünnepkört.

Dani Zsolt baptista lelkész útra bocsájtja a kis „pász-

A gyerekek és az óvónők énekelve a Három királyok

torokat” a Biblia üzenetével. Imbolygó lámpásokkal,

szobrához mennek. Három gyermek királynak öltö-

énekelve egészen a főtéri betlehemi istállóig mennek.

zik, és együtt vonulnak a főtéri betlehemi istállóig. Énekekkel, versekkel búcsúztatják a karácsonyi ünnepkört.

7


AMITŐL JÓ A VILÁG

November 16.– December 20. Offline Center (Ady Endre út 6/b) és a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár (Pátriárka utca 7.) CIPŐSDOBOZ AKCIÓ SZENTENDRE

Szentendre város civil szervezetei, egyesületei

Segítsünk együtt a rászoruló gyermekeken! A járvány

minden évben jótékonysági akciókat szerveznek

második hulláma lényegesen megnehezíti karácsonyi

annak érdekében, hogy a bevételből támogatni tud-

akciónk szervezését és lebonyolítását, ugyanakkor

ják a nehezebb körülmények között élő lakosokat.

több tízezer, nélkülözésben élő gyermek továbbra

Reméljük, e nagy összefogásnak köszönhetően idén

is kizárólag a Cipősdoboz Akciónak köszönhetően

is sikerül elérni, hogy valóban minden szentendrei

kap meglepetést az ünnepek alkalmából; így minden

számára széppé váljon az ünnep.

eddiginél nagyobb szükség van most az országos összefogásra. Te is dobozolj és tedd szebbé egy gyermek karácsonyát! Mennyi szeretet fér egy cipősdobozba? Több mint gondolnád! Minden doboz egy történet, ahogy minden kisgyermek egy egyéniség. Ahogy a sok-sok szeretet ajándékká tud válni, amit egy ideig elrejt az ajándékdoboz, úgy a kibontás után minden játék, édesség, kesztyű vagy sapka egy pillanat alatt

8


szeretetté válik újra. Ha még nem élted át ennek

Advent idején

a varázsát, itt az idő, hogy elővégy egy cipősdobozt!

SZENTENDREI KONZERVATÍV ESTÉK KLUB

Meglátod, nem is olyan nehéz szeretni!

A Szentendrei Konzervatív Esték Klub idén is szervez

www.offlinecenter.hu

jótékonysági adományosztást az adventi időszak-

Tel.: 06 20 352 5357 / Móricz János

ban. Céljuk az idősek, nehéz sorsú családok támo-

SZERVEZŐ: Baptista Szeretetszolgálat, Offline Center

gatása Advent meghittségének szellemében. Most,

(Kőhegy Alapítvány), Szentendrei Baptista Gyülekezet

ebben a nehéz időszakban mindenki segítségére

Partnereink: Fiatalok Krisztusért Alapítvány, Hamvas

számítunk! Amennyiben csatlakozni kíván csapatunk-

Béla Pest Megyei Könyvtár Szentendre

hoz, és adománnyal segíti az elesetteket, keressen meg bennünket! Másik szokásos rendezvényünk, a krumpliebéd idén, a kialakult helyzetre való tekintettel, elmarad! SzeKE: +36 20 4643193

9


Advent idején

Advent idején

SZENTENDREI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

ROTARY KLUB SZENTENDRE

A Szentendrei Evangélikus Egyházközség az ádventi

Folytatódik az előző években már sikeres szentendrei

időszakban pénzbeli adományt gyűjt, elsősorban

projektjeink számára való gyűjtés.

a járvány miatt rászorulók családok, egyedülálló szá-

Úgymint a Bárczy Gusztáv Speciális Iskola eszköz

mára. Az adományokat élelmiszerre és tűzifa vásárlá-

vásárlásainak megsegítése és a – „Bízz magadban”

sára gyűjtjük, amellyel folyamatosan segítjük a nehéz

fiatal tehetségek- ösztöndíj pályázatunk szervezése,

anyagi helyzetbe kerülő testvéreket, felekezetre való

anyagi támogatása.

tekintet nélkül.

Bár kitelepülni nem tudunk a húsz éve megszokott Advent alatti forralt bor árusításunkkal, de csat-

A céladományokat a Szentendrei Evangélikus

lakozni, az alábbi módon lehet célkitűzéseinkhez,

Egyházközség számlaszámán fogadjuk:

melyet megköszönünk.

ádventi adomány megjegyzéssel: OTP Bank

A pénzügyi támogatásokat – melyeknek 100%-a az

11742087-20000545

adományozó által megjelölt projektre lesz fordítva –

Isten áldása legyen az adományozókon és az adomá-

az alábbi elkülönített számlára várjuk:

nyok felhasználásán!

10700550-69774944-51100005 (CIB Bank) Köszönjük támogatásukat, egyben áldott, békés ünnepeket kívánunk.

10


December 5-6.

Ha TE is szeretnél segíteni, akkor két egyszerű módon

ADVENTI JÓTÉKONYSÁGI GARÁZSVÁSÁR

lehetőséged van ezt megtenni:

Bükkös parti termelői piac vagy online

Személyesen: gyere el december 5-6-án a piacra és

Szervező: Szentendre Barátai Egyesület

keresd Egyesületünk standját, ahol jobbnál jobb aján-

Partner:

dékok közül választhatsz és az értük adott adomá-

Szentendrei Szent Erzsébet Karitász Közösség

nyod teljes összegét eljuttatjuk a Karitásznak.

Az adventi időszakban különösen nagy jelentősége van a nélkülözőkért indított ünnepi összefogásnak:

Online adomány, a tűzifára szánt adományod utald

szeretnénk ünnepé tenni a karácsonyt és könnyebbé

át egyesületünk bankszámlájára:

tenni a hétköznapok terheit, meleg otthont biztosí-

Szentendre Barátai

tani tűzifával. A szentendrei Karitász minden évben

10700550-69774944-51100005 (CIB Bank)

tűzifát adományoz a rászorulóknak, amelyre idén

A megjegyzés/közlemény: TŰZIFA

a járványhelyzet miatt még nagyobb szükség van. Kívés Zoltánnal, a szentendrei Karitász vezetőjével egyeztetve - Egyesületünk ADVENTI JÓTÉKONYSÁGI GARÁZSVÁSÁRT hirdet, amelynek befolyt összegét felajánljuk a Karitász tűzifa vásárlására, a rászorulók megsegítésére.

11


Decemberben minden hétvégén

December 1-18.

09:00 és 18:00 között

Castrum Center (Paprikabíró u. 21.)

Szentendrei Katolikus Karitász Kegytárgybolt

MIKULÁSGYÁR SZENTENDRÉN

(Kucsera Ferenc u. 4.)

Karácsonyi adománygyűjtés a Szentendrén és kör-

A folyamatosan megújúló árukészletünkben szebbnél

nyékén élő rászorulók részére. Tartós élelmiszereket,

szebb tárgyak: porcelánok, dísztárgyak, karácsonyi

konzerv ételeket, édességet, tisztálkodási- és tisztító-

kiegésztők, konyhai eszközök várják az érdeklődőket.

szereket, használt, de jó minőségű és tiszta ruhákat,

A tárgyak mindegyike adományért vihető. A bevétel

jó állapotú játékokat, könyveket várnak a szervezők.

teljes egészét a helyi rászorulók tűzifa vásárlására

Nyitvatartás:

fordítjuk.

Hétfőtől péntekig: 07:30–20:30 Szombatonként: 08:30–12:30 Adományosztás: December 18. péntek, 13.00-18.00 óráig a Castrum Center rendezvénytermében

12


December 18-23. egész nap SPAR Adni öröm - élelmiszergyűjtés A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2020 karácsonya előtt is tervezi a SPAR áruházzal immár hagyományossá vált élelmiszergyűjtést. A szentendrei csoport is több mint húsz éve vesz részt a gyűjtésben, és a kész csomagok karácsony előtti kiszállításában. A tavalyi év gyűjtése 18.5 tonna élelmiszert eredményezett, melyet a nagylelkű szentendrei lakosok adtak össze a rászorulók részére. Az ünnep előtt közel 600 csomagot szállítottak ki önkénteseink (az akció során több mind 100 segítőnk volt). Egész évben tudtuk támogatni a hátrányos helyzetű családokat, és támogattuk az élelmiszerbankot. Idén is számítunk a lakosság nagylelkű támogatására. Selmeczi Józsefné, csoportvezető


EGYHÁZI PROGRAMOK

áhítat karácsonyi énekekkel és zeneművekkel. 00.00 – Éjféli mise. A Péter-Pál és a Keresztelő Szent

KATOLIKUS PLÉBÁNIÁK

János (plébánia) templomban

Péter-Pál templom

is tartunk szentmisét.

(Kucsera Ferenc u. 1.) Keresztelő Szent János Plébániatemplom

December 25.

(Templomdomb)

Ünnepi miserendet tartunk templomainkban:

Szent András Templom

7.30-kor a plébániatemplomban,

(Izbég, Templom u. 2.)

9.00, 11.30 (nagymise énekkarral), 18.30 – kor a Péter-Pál templomban

November 30.

Az esti szentmise után ünnepi vesperást imádkozunk!

18.00 - Ünnepélyes adventi gyertyagyújtás az esti

December 27.

szentmisében.

Szent Család vasárnapja

19.00 – Ünnepi Zsolozsma imádság a Péter-Pál

11.30 – kor kezdődő szentmisében a házaspárok

templomban.

megáldása lesz.

Rorate szentmisék minden hétköznap 7.00-tól a

Szeretettel hívjuk erre a plébánia minden családját!

Péter-Pál templomban. December 24.

Szentmise közvetítések:

16.30 – Online Pásztorjáték a plébánia Facebook

Dec. 24. - éjféli mise a Plébániatemplomból

oldalán és a YouTube csatornáján.

Dec. 25. – 11.30 ünnepi mise a Péter-Pál templomból

23.00 – Karácsonyi dallamok Páljános Anna (fuvola) és Németh Kristóf (orgona) közreműködésével. Zenés 14


SZENTENDREI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG oNLINE

SZENTENDREI EVANGÉLIKUS

december 21. 18 óra Úrvacsorai előkészítő

EGYHÁZKÖZSÉG oNLINE

december 24. 15 óra Gyülekezeti gyertyagyújtás

Evangélikus templom (Luther tér 1.)

december 25. 8 és 10 óra Úrvacsorás istentisztelet

November 29., 10:00 Ádvent első vasárnapi

december 26. 10 óra Úrvacsorás istentisztelet december 31. 18 óra Óévi istentisztelet

istentisztelet December 6., 10:00 Ádvent második vasárnapi

január 1. 10 óra Újévi istentisztelet

istentisztelet December 13., 10:00 Ádvent harmadik vasárnapi

Amennyiben a járványügyi helyzet nem teszi lehető az alkalmak személyes részvétellel történő megtar-

istentisztelet December 20., 10:00 Ádvent negyedik vasárnapi

tását, a következő időpontokban online közvetítjük

istentisztelet

ünnepi alkalmainkat:

December 24., 16:00 Karácsony esti istentisztelet

december 21. 18 óra Úrvacsorai előkészítő

December 25., 10:00 Karácsony ünnepi istentisztelet

december 25. 10 óra Úrvacsorás istentisztelet

December 26., 10:00 Karácsony másodnapi

december 26. 10 óra Istentisztelet

istentisztelet

december 31. 18 óra Óévi istentisztelet

December 27., 10:00 istentisztelet

január 1. 10 óra Újévi istentisztelet

December 31., 18:00 Óév esti istentisztelet December 31., 23:45 Éjféli istentisztelet Január 1., 10:00

Újévi ünnepi istentisztelet

Január 3., 10:00

istentisztelet

Január 6., 18:00

Vízkereszt ünnepi istentisztelet

15


GÖRÖGKATOLIKUS PARÓKIA

SZERB ORTODOX PÜSPÖKSÉG

KereszteLő szent jános pLébánIatempLom

bLagovestenszKa tempLom (fő tér)

(várDombI tempLom)

2021. január 6.

December 19. szombat 15:00-18:00

Szent Este napja:

gyónási lehetőség

Szent Liturgia 8 órai kezdettel

December 25. 11:00 Szent Liturgia

„Badnyák fa elégetése” a Széksegyház udvarán

Karácsony – A mi Urunk Jézus Krisztus születése

14:30 órai kezdettel

December 26. 11:00 Szent Liturgia

Esti ünnepi virrasztásos szolgálat 22 órai kezdettel

Karácsony 2. napja – Szűz Mária istenanyasága

január 7., 8., 9. Karácsony I.,II.,III. napja:

December 27. 11:00 Szent Liturgia, Óév végi hálaadás

Ünnepi Szent Liturgia 10 órai kezdettel

Karácsony 3. napja, vasárnap – Szt. István első vér-

Vecsernye 16 órai kezdettel

tanú, fődiakónus

Minden templomi alkalomhoz a maszk viselése

Január 6. 18:00 Szent Liturgia

kötelező!

Úrjelenés-Vízkereszt – Urunk megkeresztelkedése Január 10. 11:00 Szent Liturgia, vízszentelés Vízkereszt utáni vasárnap

16


BAPTISTA onLIne HeLyszín: szentenDreI baptIsta gyüLeKezet, szentenDre, ráKóczI u. 27. December 25. csütörtök 9:30 és 11:00 Karácsonyi istentisztelet December 28. vasárnap 9:30 és 11:00 Óévbúcsúztató istentisztelet Január 3. vasárnap 9:30 és 11:00 Újévi úrvacsorai istentisztelet


A SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT PROGRAMJAI A Szentendrei Kulturális Központ november elején sajnos bezárni kényszerült, de mi továbbra is szeretnénk látogatóinknak ebben a nehéz időszakban, biztonságos formában kulturális élményt nyújtani. Így programjaink legnagyobb részét az online térbe költöztetjük. KultOnline néven több csatornán is programot biztosítunk: szentendreprogram.hu online-szentendre.jegy.hu Facebook | YouTube

18

KULTÚRA, SZENTENDRE, NÁLAD!


advent időszakában KALANDOS ADVENTI SÉTA Kalandorok, Gondolkodók avagy Kalandgondolgók! Jó szándékú atyafiak és anyaleányok! Ki oly kitartó közületek, hogy e nehéz időkben új felfedezésekbe bocsátkozzon, és felkutassa Szentendre rejtett titkait? Aki van olyan elszánt, és rendelkezik elég jóakarattal, csak az vágjon neki! A Parti Medve előtt található Szentendre Nagy Gondolat-Patikája, avagy a szentendreiek füves könyve, melyből a kiállhatatlan Járv Ányos kilopta csaknem az összes szép és jó gondolatot, és még egy lakatot is rázárt! Így nekünk, szentendreieknek már alig maradt karácsonyra! De szerencsére hátra hagyott egy útikalauzt melynek segítségével, az elszánt kalandorok felkutathatják Járv Ányos titkait, és kinyithatják a lakatot, hogy új gondolatokkal töltsék meg a Könyvet, megszépítve egymásnak a karácsonyt! A játékot kitalálta és összeállította: Tóth Olivér Artúr Információ és a játékhoz szükséges letölthető útikalauz: www.szentendreprogram.hu

19


December 1-től VILÁGÍTÓ ADVENTI KALENDÁRIUM Szentendre A várakozás időszakát ebben a járványhelyzetben nem könnyű közösségben megélni. Szerettük volna, hogy külön - biztonságban -, de mégis együtt ünnepelhessük ezeket a csodás heteket. Ezért idén csatlakoztunk egy már országosra nőtt kezdeményezéshez, a Világító adventi kalendáriumhoz. Szentendre lakosai hozzák létre a város Világító adventi kalendáriumát: december elsejétől minden nap más-más helyi lakos díszíti ki, és világítja ki az ablakát a szintén világító aznapi adventi számmal. Karácsonyhoz közeledve így egyre több ablak világít majd Szentendre utcáin. Szenteste pedig egyszerre hoz fényt az összes ablak.

20


ANGYALDÍSZ KÉSZÍTÉS oNLINE Megtekinthető: november 28., szombat 10 órától Csodaszép és praktikus angyaldíszek készítésére tanít meg Kyrú, advent első szombatján! A szalvétaangyal az ünnepi asztal terítékének gyöngyszeme. Az üdvözlőlap a felhőlakó angyaloktól különleges. De mindkét angyal akár lehet a karácsonyfa dísze is!

21


EZÜSTERDŐ LAKÓI oNLINE a Batyuszínház ünnepváró bábjátéka Megtekinthető: december 6. vasárnap 10 órától, az online-szentendre.jegy.hu oldalon Megtekinthető: december 6. vasárnap 10 órától, az online-szentendre.jegy.hu oldalon Egyszer volt, hol nem volt, a hetedhét országon is túl, az Óperenciás tengeren is túl, volt egyszer egy csengő-bongó, ezüsterdő. Ember azt nem látta, mesebeli táj az! Mesebeli erdő két lakója Serteperte és Tébláb. A két kis manó nagyon várja már a Mikulást. Sürgölődnek, takarítanak, szépítik a kunyhójukat, de a szarka elviszi egyikőjük csizmáját… Vajon megtalálják-e a Mikulás érkezéséig?!... A mesét megálmodta és írta: Kontha Nelli Mesélő: Gergelyi Júlia | Bábokat készítette: Vizi Csilla Díszlet: Vizi János | Zene: Müller Dénes Jegy: 500 Ft Jegyvétel és vetítés: online-szentendreikult.jegy.hu 22


MÉZESKALÁCS-HÁZ KÉSZÍTÉS KOVÁCS KRISZTÁVAL, AZ ÍNYENCHÁZ FŐZŐISKOLA TULAJDONOSÁVAL onLIne megteKIntHető: December 12., szombat 10 órátóL Adventtel elérkezett az ideje, hogy otthonodat édes, fahéjas, fűszeres illatok lengjék be hetekig, és naponta gyönyörködhess a díszes, ékes mézeskalács házikó műalkotásban… persze, ha hamar el nem fogy… A szentendrei Ínyencház tulajdonosa, Kovács Kriszta eredetileg közösségi mézeskalács sütés- és díszítésként tervezett programja most a te otthonodba költözik! Családoddal együtt állíthatod össze, és díszítheted ki saját mézeskalács házikódat Az elkészített, megsütött ház-alapok és a díszítés hozzávalói egy dobozban vásárolhatók meg a szentendrei Tourinform Irodában. A dobozban a házalapok recepjét is megtalálod, hátha szükség lesz még további házikó sütésre. A házikó összeillesztéséhez és a díszítéshez egy ingyenes bemutató videó nyújt segítséget, mely december 12-én, 10 órától lesz elérhető. Információ: www.szentendreprogram.hu

23


ADVENTI KONCERT A Musica Beata Kórus és az Új Szentendrei Kamarazenekar közreműködésével oNLINE Megtekinthető: december 12. szombat 19 órától a Szentendrei Kulturális Központ YouTube csatornáján A kamarazenekar művészeti vezetője: Négyessy Katalin Vezényel: Bokorné Forró Ágnes karnagy közreműködik: Jassó Gellért – blockflöte, Jassó Margit – csembaló A járványveszély okozta kényszerhelyzet nemcsak a közönség, hanem a fellépők létszámát is korlátozza. Ennek ellenére meghitt, szívhez szóló koncert élményt szeretnénk nyújtani, mely természetesen a személyes művészi hatást nem tudja pótolni, de enyhíti az élő koncert utáni vágyat és sokkal többekhez eljuthat.

24


ADVENTI KÓRUSHANGVERSENY Jubileumi válogatás a 70 éves Musica Beata Kórus felvételeiből oNLINE Megtekinthető: december 19. szombat 19 órától a Musica Beata Kórus YouTube csatornáján A tavaszi virágvasárnapi és a júniusi jubileumi koncertek virtuális online válogatása után most az elmúlt évek legszebb koncertjeiből, az adventi és karácsonyi ünnepkör kórusműveiből készült válogatással jelentkezik az énekkar, ahol nemcsak szentendrei helyszíneken, hanem a bécsi városházán elhangzott műsort is láthatjuk.

25


BARLANG

onLIne

A Barlang a kialakult járványügyi helyzet miatt 2020. november 5-től bizonytalan ideig zárva tart. Annak érdekében, hogy mégis programokat tudjunk szolgáltatni az online térbe költözünk! Elindult a felületünk az https://www.online.jegy.hu/#/ oldalon, ahol várhatóan hetente új tartalommal készülünk. A programokat professzionális módon, több kamerával és profi hangminőségben rögzítjük. Ezeket a videókat a megvásárlás után többször is visszanézhetitek. Kövessétek Facebook oldalunkon, illetve honlapunkon megjelenő információkat, hiszen ismert fellépőinkkel találkozhattok a virtuális térben! Vészeljük át közösen a második hullámot is, de azért nem kell mindenről lemondanunk. Szentendre, Kultúra, Nálad! A programokra jegyek a www.online-szentendre.jegy.hu oldalon válthatók. 26

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!


KULTÚRA, SZENTENDRE, NÁLAD!


CITERA JAZZKLUB KARDOS-HORVÁTH JÁNOS FEAT. DÖMÉNY KRISZTIÁN ONLINE KONCERTJE Elérhető: 2020.11.27. péntek 20:00-tól oNLINE Kardos-Horváth János és Dömény Krisztián közös zenei munkája 2019. áprilisában kezdődött, amikor az “Ez a te Magyarországod” című új Kaukázusszámban keresték meg a citera helyét. Azóta több koncerten túl vannak, ahol régi és új Kaukázus -és KHJ-dalokban kísérleteztek a citerával, valamint a színpadon kívül folytatták ezt a munkát - online koncertjükön ezekkel az alkotásaikkal lépnek ki a fényre. Kardos-Horváth János – ének, gitár Dömény Krisztián – citera Belépő: 1000 Ft

28


ÖTÖDIK ÉVSZAK KLUB ONLINE KONCERTJE Elérhető: 2020.12.01. kedd 20:00 órától oNLINE Az Ötödik évszak népzenei hangszereléssel játszott akusztikus városi zene – melankolikus romantikával idéz meg egy olyan Budapestet, ahol egyszerre érződik a magyar népi hagyomány szellemisége és a párizsi szalonok világának hatása. A városi környezet és a tradíció́ tisztelete játékosan ötvöződik zenéjükben. A zenekar tagjai magas fokon művelik a népzenét, számaik magját a hiteles kárpát-medencei népzene adja, ebből a biztos alapból indulnak az improvizatív műfajok és a sanzonok világa felé. Izabella Caussanel – ének Hegedűs Máté – hegedű Csoóri Sándor „Sündi” – brácsa, hosszúnyakú tambura, koboz, ének Zimber Ferenc – cimbalom Szabó Csobán Gergő – bőgő, ének Takács Ádám – hegedű Belépő: 1000 Ft A rendezvény az NKA Halmos Béla Program Kollégium támogatásával valósul meg.

29


BORBÉLY MŰHELY JAZZKLUB ONLINE KONCERTJE, VENDÉG: VÁRALLYAY PETRA - HEGEDŰ, ZONGORA Elérhető: 2020.12.04. péntek 20:00 órától oNLINE A Borbély Műhely az ezredforduló táján alakult a nép- és világzene, a jazz és a kortárs zene területén egyaránt otthonosan mozgó Borbély Mihály vezetésével. Közel 20 éve, havi rendszerességgel találkozhatunk velük a Dunaparti Művelődési Házban, a Barlangban. “A szép este és a jó koncert garantált.” (JazzMa) Borbély Mihály – szaxofon, tárogató, klarinét, basszusklarinét, furulyák Horváth Balázs – bőgő G. Szabó Hunor – dob Várallyay Petra – hegedű, zongora Belépő: 1000 Ft

30


KRONOSZINKLASZTIKUS INFUNDIBULUM / TITOKZATOSTELEPESEK ONLINE KONCERTJE Elérhető: 2020.12.11. péntek 20:00 órától oNLINE Kronoszinklasztikus Infundibulum A Kronoszinklasztikus Infundibulum olyan hely a világegyetemben, ahol az egymásnak ellentmondó igazságok kiegészítik egymást, mint apukád karórájának darabkái. A zenekarra tökéletesen igaz ez a leírás. titokzatostelepesek Szentendrei srácok a heavy beatek és szárnyaló leadek vonzásában. 2017 óta játszanak együtt, és már inkább barátok, mint csak egy zenekar. Ez érződik egyrészt játékos és szabadszellemű koncertjeikből, másrészt kicentizett ritmikai világú, kész számaikból is. Sajátos, a hiphop, a progresszív rock, az ambient, és a jazz fúziójaként létrejött hangzásvilágukat már több tehetségkutatón is bemutatták. Belépő: 1000 Ft

31


A FRONT SZÍNHÁZ ISMÉTLÉS CÍMŰ ELŐADÁSÁNAK ONLINE BEMUTATÓJA Elérhető: 2020.12.15. kedd 20:00 órától A Front Színház egy független, 2020-ban alakult társulat. Az októberben első alkalommal bemutatott Ismétlés című előadásunk célja nem annyira egy történet, hanem az ember mindenkori jelenének és mindennapi jelenlétének kísérleti bemutatása. Legnagyobb dilemmánk: beszélhetünk-e az ember vonatkozásában valódi változásról, úgynevezett fejlődésről a megannyi látszólagos változás közepette? Lehet-e valamiféle irányról, útról beszélni az ember egyéni, illetve egyetemes történetét tekintve? Vagy esetleg saját énünk, világunk foglyai vagyunk, ami által mindig csak ugyanazt élhetjük át, és a világ sem lehet más, mint ugyanannak örök újra-eljövetele, körforgása? A szinte észrevétlen, mindig velünk lévő véleményeket, közvélekedéseket felmutatni szeretnénk (észrevenni és rákérdezni), nem egy vélt helyes perspektívából helyteleníteni. Ez azt is jelenti, hogy az általunk helyesnek vélt véleményeket sem tudjuk direkt módon felmutatni, helyeselni, hanem nevetség 32

tárgyává tesszük. Belépő: 1000 Ft

ISMÉTLÉS


VAN FILMZENEKAR ONLINE KONCERTJE Elérhető: 2020.12.23 20:00 órától A VAN filmzenekar 2014-ben alakult a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan egyik szuper „hozadékaként”, majd a 2018-as Rossz versek világának is elengedhetetlen részét képezték. Időközben az is kiderült, hogy a filmekhez írt dalok önmagukban is megállják a helyüket: a zenekar a tavalyi évben is számos sikeres koncertet adott és két videóklippel is előálltak. Szendrey-Nagy Olivér – ének Kálmán András – billentyűk Koroknay András – basszusgitár Vincenzo Pellecchia – dob Lukács Roland – ütőhangszerek Reisz Gábor – gitár Belépő: 1000 Ft A rendezvény az NKA Hangfoglaló Könnyűzenei Támogató Program támogatásával valósul meg.

33SZENTENDREI TEÁTRUM

oNLINE

ADVENTI NAPTÁR – A TEÁTRUM IRODALMI SOROZATA Egyre hosszabbak az éjszakák, röpkék, borongósak

Maradjanak velünk továbbra is – egy darabig csak

a nappalok. A várakozás ideje ez. Várunk a fényre,

virtuálisan – és keressék oldalainkat!

az érkezésre, ünnepi meghittségre, a nyugalom

Nagyon örülünk, hogy velünk tartottak az őszi

meleg csöndjére, ragyogó mosolyra, végtelen

idény elején, és Önökkel együtt élhettünk meg

békességre.

felejthetetlen élményeket.

A reményekkel teli várakozás idejére a Szentendrei

Advent idejére reményteli várakozást és meghitten

Teátrum online színházi pillanatokkal várja

szép pillanatokat kívánunk.

a közönséget. Huszonnégy nap, huszonnégy üzenet. Az adventi sorozat irodalmi gyöngyszemeit neves

Figyeljék oldalainkat:

színművészek előadásában mutatjuk be.

szentendreiteatrum.hu szentendreiteatrum


P’ART MOZI

NYISD KI A SZEMED

ONLINE FILMELEMZŐ BESZÉLGETÉSEK

vezető: Szarka Judit filmesztéta és

www.partmozi.hu

Schramkó Péter magántanár

A programokra a belépési link a P’Art

2020.december 12. 16.00

Mozi honlapján található a beszélgetés

SZTÁLIN HALÁLA rendező: Armando Iannucci

napján. A beszélgetés díjtalan.

színes, szinkronizált francia-angol vígjáték (106’)(16) 2017

LÉLEKMOZI SOROZAT Vezető: Tanner Gábor filmesztéta

ÖKOPARTY SOROZAT

2020. december 15. 18.30

Vezető: Tarnóczy Mariann filmklub vezető

DOMBOKON TÚL rendező: Christian Mungiu

Meghívott szakértő vendégek: Újszászi Györgyi

színes,feliratos román filmdráma (150’)(16)(2012)

(Védegylet), Viktor András (Magyar Környezeti

2021. január 5. 18.30

Nevelési Egyesület)

FOGLYOK rendező: Deák Kristóf

2020.december 9. 18.00

színes magyar dráma (100’)(12) 2019

2040, AUSZTRÁL HIBRID rendező: Damon Gameau színes ausztrál dokumentumfilm (92’) 2019

36

CINEBOOK SOROZAT

A film a jövőben, 2040-ben játszódik – 20 év múlva,

vezető: Tanner Gábor filmesztéta

nincs is olyan messze... A rendező, kislánya, Velvet

2020. december 8.18.30

szemszögéből képzeli el, hogyan is nézne ki világunk,

A VISZKIS rendező: Antal Nimród

ha a ma már rendelkezésre álló tudást, módszereket,

színes, magyar akciófilm (126’)(16) 2017

eszközöket, szemléletet a mainstream befogadná,

- Julian Rubinstein regénye alapján -

magunkévá tennénk azokat.


TOURINFORM IRODA ÉS UDVARA A jelenlegi helyzetre való tekintettel sajnos nem tudjuk megtartani városi sétáinkat, de igyekszünk mégis segíteni abban, hogy a karácsonyi készülődés mégis ünnepi hangulatban teljen. Szentendrén négy Betlehemet is megcsodálhatnak Advent idején az ide látogatók. Irodánkban csodaszép Szentendrei Betlehemes sétakártyák vehetők át, melyeken képek és leírások segítenek végig kalauzolni. Séta alkalmából csodáljátok meg a gyönyörűen feldíszített szeretett városunkat! • Írj kedves szavakat az udvarunkban elhelyezett Adventi üzenőfalon! • Szelfizz a karácsonyi szelfipontunkon! • Nézz körül irodánkban és vásárolj szentendrei termékeket, helyi iparművészek csodás alkotásait. • Vidd haza Szentendrét ízekben, formákban, hangulatban!

37


FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM

meg Vajda Lajos páratlan életművéről, mely 2021-től virtuális kiállítás formájában is elérhető lesz az inter-

Az eseményeket online közvetítjük a Ferenczy

neten. Az egynapos virtuális Vajda Lajos kiállítás egy

Múzeumi Centrum Facebook-oldalán.

tárlatvezetés erejéig megnyitja kapuit az érdeklődők

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

előtt is.

Információ: www.muzeumicentrum.hu vagy FMC

Kurátor: Szabó Noémi művészettörténész

Facebook oldala! December 3. csütörtök 18:00 oNLINE November 29. vasárnap 10:00 oNLINE

SZENTENDREI ÉPÍTÉSZSZALON EKLER DEZSŐ ÉS

ADVENTI NÉGYEK

MEGHÍVOTT VENDÉGEI ÉPÍTÉSZET-HERMENEUTIKAI

Csatlakozz online mini sorozatunkhoz, amelyben a

SOROZATA

FMC alkotó kedvű, kreatív munkatársai saját készí-

A fiatal Le Corbusier és a Nagy Háború – a modern

tésű karácsonyfadíszeket mutatnak be Nektek!

építészet nyelvezetének születése.

Elsőként Zarubay Bence kép­zőművész, a Szentendrei

Vendég: Ferkai András építész, a MOME professor

Grafikai Műhely mestere kedvenc díszét, az angyal-

emeritusa, az MTA doktora

pongyola készítését mutatja be. November 29. vasárnap 15:00 KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS SZABÓ NOÉMIVEL A „ZSENIÁLITÁS ROBBANÁSA” CÍMŰ IDEIGLENES VAJDA LAJOS KIÁLLÍTÁSON. 1986-ban nyitotta meg kapuját a Vajda Múzeum, ahol 38

évtizedeken keresztül állandó kiállítás emlékezett


December 6. vasárnap 10:00 oNLINE

December 11. péntek 18:00 oNLINE

ADVENTI NÉGYEK

MÚZEUMI MESÉK – ÖNISMERETI FOGLALKOZÁS

György Gabriella múzeumpedagógus térbeli papír-fe-

FELNŐTTEKNEK

nyőfát fog készíteni, me­lyet használhattok különálló

TEMPLOM. Önismereti foglalkozás Boros Luca mese-

díszként, vagy akár girlanddá is fűzhetitek.

terapeutával a Barcsay 120 – válogatás a gyűjteményből - című kiállítással kapcsolatban. A foglal-

December 6. vasárnap 15:00 oNLINE

kozás során egy talmundi legenda nyomán járjuk be

TEREMTÉS - FERENCZY NOÉMI MŰVÉSZETE KIÁLLÍ-

Barcsay „városát”, majd felkutatjuk benne a saját

TÁS VIRTUÁLIS BEMUTATÁSA

templomunkat.

A virtuális kiállítással otthonról is bejárható lesz a szentendrei Pajor kúria épületében megrendezett tárlat, teremről teremre követhetővé válik a kiállítás teljes anyaga. Kurátor: Bodonyi Emőke

39


December 12. szombat 18:00

December 13. vasárnap 10:00 oNLINE

KORTÁRSALGÓ

ADVENTI NÉGYEK

IRODALMI BESZÉLGETÉSSOROZAT

Adventi Négyek sorozatunk harmadik epizódjában

– NEM CSAK FÉRFIAKNAK

tartsatok Juduskával, aki a múzeum programszerve-

Kukorelly Endre író és barátai szubjektív irodalmi

zője és a Szimultán Művészeti Iskola ötvös szakának

estje, ahol kortárs írókkal ismerkedhetünk meg,

hallgatója. Szabadidejében ékszereket tervez és fest.

nemcsak munkásságukon, hanem izgalmas, fordula-

Egyik kedvenc alapanyaga a kreatív gyurma, ami

tokban bővelkedő személyes történeteiken keresztül.

tökéletes lehet egy izgalmas és dekoratív karácsony-

Vendég: Farkas Zsolt irodalmár, esztéta, filozófus, író

fadísznek is. December 13. vasárnap 19:00 APROPÓ – FILMBEMUTATÓ A FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM FACEBOOK OLDALÁN. A kéthavonta jelentkező portrésorozatunkban szentendrei vagy szentendrei kötődésű művészeket, alkotókat mutatunk be. Ezen az esten a film főszereplője Kukorelly Endre író lesz.

40


December 20. vasárnap 10:00 oNLINE

ünnepének lényegére és mélységére kíván rávilágí-

ADVENTI NÉGYEK

tani. A szemkápráztató karácsonyi forgatagból egy

Herr Ágnes vezető grafikusunkkal a csíkok és

meghitt galériatér várja a látogatókat, ahol kor-

formák izgalmas kombináció­jából készíthettek

társ képzőművészeti alkotások segítik az ünnepre

karácsonyfadíszeket.

hangolódást. A művészet által közvetített misztikum

MANK ONLINE

és csoda pedig ajándék formájában mindennapjaink fénypontja is lehet, a kiállított munkák ugyanis meg is vásárolhatók.

December 2 – 31. oNLINE

Kurátor: Sipos Tünde

LÁSSÁTOK, LÁSSÁTOK!

Társkurátor: Szepes Hédi

AZ ÜNNEP LÉNYEGE KÉPEKBEN Online kiállítás: www.alkotomuveszet.hu

November 25 – december 23. oNLINE

A szentendrei Új Műhely Galéria angyalszárnyakon

VÁLTOZÁSOK

hozza el nekünk adventi kiállítását, melyet az egyik

a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete

legismertebb, és legrégebbi karácsonyi énekünk,

Képzőművészeti Tagozatának kiállítása

a Mennyből az angyal egyik sora inspirált. A kiállítás

Online kiállítás: www.alkotomuveszet.hu

címe Lássátok, lássátok!, mely felhívás a karácsony

Kurátor: Varga Amár László

41


42


2020. december 23. szerda 18:00 oNLINE

SZAMÁRHEGYI BETLEHEMES Idén a járványhelyzet miatt a sokak által szeretett hagyományos Szamárhegyi betlehemes játék sajnos elmarad. Bár az élő játék, az együttlét varázsa aligha pótolható, mégis kísérletet teszünk rá, és a (régi) Dalmát Kávézó FB oldalán a megszokott időben, december 23-án, 18 órakor elérhető lesz a 2006-os betlehemes előadás, a Misztérium a szent születésről archív felvétele. www.facebook.com/dalmat.kavezo

43Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.