Page 1

kulturĂĄlis lap, megjelenik 13 telepĂźlĂŠsen , i t e l ĂŠ z Ăś k , lis RegionĂĄ

2013. JĂšLIUS

Inngyenes gyenes ĂşjsĂĄ ĂşjsĂĄg!

¡ Budakalåsz ¡ Csobånka ¡ Dunabogdåny ¡ Kisoroszi ¡ Leånyfalu ¡ Pilisszentlåszló ¡ Pilisszentkereszt ¡ Pomåz ¡ Pócsmegyer ¡ Szentendre ¡ Szigetmonostor ¡ Tahitótfalu ¡ Visegråd

Birtokba vettĂŠk az Ăşj mĂşzeumot

3

Allcare a prevenciĂł szĂĄmĂ­tĂłgĂŠpes Ăştja

6

PilĂłta program zĂŠrĂł alkohollal

7

Sztåredzők a KÓPÉ-ban

7

TeĂĄtrum ĂŠs NyĂĄr 2013 SzentendrĂŠn

Volt egyszer egy årvíz‌

„DßbÜrÜg� a nyår, javåban zajlanak a Szentendrei Teåtrum előadåsai, hívogatnak a kiållítåsok, „Êl� a Dumtsa Korzó. Hogy a július hol Ês mit kínål, azt a 4–5. oldalt fellapozva elolvashatjåk, ahol nÊhåny esemÊnyről interjúk Ês kritika formåjåban bővebb tåjÊkoztatåst is adunk azoknak, akik mÊg nem dÜntÜttÊk el, hova is Êrdemes mennißk egy-egy kellemes estÊn, vagy ha korzózni, våsårolgatni szeretnÊnek a belvårosban, hol Êrdemes hallgatni utcazenÊszeket, vagy leßlni beszÊlgetni, olvasgatni akår egy jó kÜnyv mellett.

KĂśrkĂŠp 2013 jĂşnius

Dumtsa KorzĂł

A szĂ­v hĂ­djai

Az Ăœveghegyen tĂşl – KatĂĄng zenekar

Szentendre ĂŠjjel-nappal

EgÊszsÊghåz Ünerőből Budakalåszon Budakalåsz új EgÊszsÊghåzzal gazdagodott. A stabil pÊnzßgyi helyzetŹ kisvåros sajåt forråsból, hitel felvÊtele nÊlkßl, alig tÜbb mint fÊl Êv alatt Êpített az itt Êlők szåmåra korszerŹ egÊszsÊgßgyi kÜzpontot a Klisovåc utca 6. szåm alatt, ahol håzi- Ês gyermekorvosi rendelő, vÊdőnői szolgålat, fogåszat, nőgyógyåszat, reumatológia, mentålhigiÊnÊs rendelÊs Ês mÊg kiållítås is vårja a kalåszi embereket. Akit Êrint, okvetlenßl olvassa el lapunk 6. oldalån az informåciókat!

JĂĄtszunk pantomimet!

A júniusi, minden eddigi szintet meghaladó dunai årvíz levonult, nyomainak eltakarítåsa, a kårok felmÊrÊse most folyik, vagy a kÜzeljÜvőre vårható, a kitelepítettek hazatÊrhettek otthonaikba, minek akkor erről mÊg beszÊlni? Való igaz, hogy az årvíz napjaiban minden mÊdium figyelme az esemÊnyekre irånyult, tehåt az emberek kaptak mår tåjÊkoztatåst a tÜrtÊntekről. TÜbbnyire bulvår szinten. Mi azt szeretnÊnk, ha a kistÊrsÊg lakossåga tÊnyeket hallana a maga telepßlÊsÊnek Ês szomszÊdjainak årvízi helyzetÊről, ezÊrt aki a 2-3. oldalra lapoz, telepßlÊsről telepßlÊsre kÜvetheti az esemÊnyeket, tÜrtÊnÊseket, úgy, ahogy azok velßk megestek.

PalotajĂĄtĂŠk idĂŠn is!

A magyar kÊpzőmŹvÊszet remekmŹvei Mednyåszky Ês Csontvåry alkotåsokkal indultunk, 2013–2018 kÜzÜtt, Üt Êven åt, minden Êvben, 4 kiållítåst szervezßnk a magyar kÊpzőmŹvÊszet remekeiből, alkalmankÊnt 30 remekmŹ bemutatåsåval, rendszerint 2 alkotó mŹveinek reprezentatív rÊszvÊtelÊvel, kÊt teremben. A kiållítåsokat dokumentåciók, levelek Ês fotók gazdagítjåk majd. (Bővebben a 4. oldalon)

CsontvĂĄry Kosztka Tivadar: A gĂĄcsi ForgĂĄch-kastĂŠly

IdÊn mår 29. alkalommal rendezik meg a Visegrådi PalotajåtÊkokat. A kirålyi våros a kÜzÊpkori hangulatåval az orszåg legnagyobb szabadtÊri jåtÊkånak ad otthont. Nyolc orszåg 750 szereplője låtogat el a håromnapos rendezvÊnyre, amely az 1335-Üs Visegrådi kirålytalålkozónak ållít emlÊket lovagi tornåkkal, kÜzÊpkori hajókkal, felvonulåssal, zenÊszekkel, våsåri mutatvånyosokkal, mesteremberekkel, solymåszokkal, Ês persze sok eszem-iszommal. Hogy miÊrt Êrdemes idÊn is a Kirålyok vårosåba låtogatni, arról az 5. oldalon tåjÊkoztatjuk az olvasót.

25 ĂŠves tapasztalat, gyors ĂŠs kedves kiszolgĂĄlĂĄs NemzetkĂśzi ĂŠs magyar konyha, hal ĂŠs vadĂŠtelek Terasz ĂŠs kerthelyisĂŠg Web: www.siralyvisegrad.hu Tel.: 06 26 398 376 CĂ­m: 2025 VisegrĂĄd, RĂŠv u. 15. (a rĂŠvĂĄllomĂĄssal szemben)

EgyedĂźlĂĄllĂł reneszĂĄnsz beltĂŠr, kĂśzĂŠpkori hangulat, kosztĂźmĂśs kiszolgĂĄlĂĄs (J\HGLFVHUpSHGpQ\]HWpOÄžODQW]HQHSDOiVWRNYHQGpJHLQNUpV]pUHLV 'XQiUDQp]ÄžSDQRUiPiVWHWÄžWHUDV] :HEZZZUHQYLVHJUDGKX7HO 9LVHJUiG)ÄžX DKDMyiOORPiVVDOV]HPEHQ


2

X. évfolyam, július

Kisoroszi 8 napig a víz fogságában A Szentendrei-sziget északi csücskén az emberek már megtanultak együtt élni az árvízzel. Kisorosziban pl. 2006-ra megépült az a védvonal, amit a júniusi árvíz idején tovább kellett erősíteni, de erre a lakosság időben felkészült, noha most országúti védőművekkel is kellett óvni a falut. Kovács Sándor mezőőr elmondása szerint engedélyt kaptak homokbánya megnyitására, így a megközelítőleg 800 m3 felhasznált homokból 650-700 m3 innen került a mintegy 40 ezer zsákba. A település apraja-nagyja jó hangulatban végezte katasztrófa elkerülő tevékenységét, hiszen az elzártság rég elmaradt beszélgetésekre, barátkozásokra is alkalmat adott lapátolás közben. A lakók közül, többen időben átvitték gépkocsijukat a túlpartra, ahová a víz nem érhetett el, és onnan mentek szentendrei, budapesti munkahelyükre. A személy- és áruszállítás, valamint a katasztrófavédelem felszereléseinek eljuttatása csak vízi, esetleg légi úton volt lehetséges. Így sikerült a 890 centiméteren tetőző Dunát távol tartani Kisoroszitól. Sajnos a közút és a termőföldek nem voltak ennyire szerencsések. Akad vállalkozó, akinek 100 milliós kára is lehet a földjein. A gabonának semmiképp sem tett jót a víz, az aratás fogja megmutatni, hogy mire lesz jó, ami megmarad. Valószínűleg sok egyéb termék is megsínylette a nem kívánt „öntözést”, de azért Kisoroszi örül, hogy most sem következett be igazi katasztrófa. A település első embere, Molnár Csaba elégedetten tekint vissza az elmúlt napokra. Itt mindössze két családot kellett kitelepíteni. A testület a költségvetés terhére évek óta forrást különít el a védőművek karbantartására és fejlesztésére. Ezzel az előrelátó stratégiával elérték, hogy a falu 9 méteres vízállásig védett. Most csupán 20 centit kellett emelni, fóliázni, és támasztékokat építeni a meglévő védőműveken. A lakosság kiemelkedően teljesített, az összefogás példaértékű volt, és a sikerhez járult még a teljes körű állami szerepvállalás. Kisoroszi nyolc napig volt elzárva a szárazföldi megközelíthetőség lehetőségétől, de a katasztrófavédelem állandó jelenlétével, a telepített tűzoltó egységgel, és a vízügyi mérnökök segítségével jelentős károk nélkül megmenekült a teljes elöntéstől.

zetről, autókba, buszokra szállva, többedmagukkal érkeztek helytállni a védekezésben. A támogatás tehát minden téren jelentkezett, és velük együtt a lelki támasz is. A településvezető külön kiemelte a hivatal dolgozóinak munkáját, akik éjt nappallá téve a fizikai munka mellett koordinálták a feladatokat, adták le a számtalan jelentést a különféle szakhivataloknak. Több mint 200 tűzoltó is részt vett a védekezésben, hogy a nagyobb bajt el tudják kerülni és az ingatlanokat megóvják a szerkezeti károsodástól. A helyi vállalkozások, ki-ki a saját eszközeivel szintén minden tőlük telhetőt megtettek. Az összefogás végül itt is meghozta gyümölcsét: a település a lehető legkevesebb kárral zárta a dunai árvizek történetében a legmagasabb árhullám levonulását.

Szigetmonostorra betört a víz

A Dunakanyarban Szigetmonostort érintette a legsúlyosabban az árvíz. Itt „megszokták” már, hogy árvíz idején összefogással zsákot kell pakolni, szállítani, rakni, őrködni, buzgárt elfogni, ellennyomó medencét építeni, kenyeret kenni, ebédet, kávét főzni, de amit az idei árvíz kívánt a településtől arra senki nem számított – kezdte beszámolóját Molnár Zsolt polgármester. A település fővédvonala csaknem 10 km hosszú állami védvonal, de a sok éves gyakorlat az, hogy a vízügy szakmai irányításával maga a település védekezik. A védőmű Suránynál, 2,1 kilométer A Duna mellett élők talán sosem felejtik el, mikor a Németországot elöntő folyam 2013. hosszan annyira magassághiányos, hogy már a 2006-os árvíz idején június 3-án elképesztő méretű árhullámmal átlépte a határt. A Dunakanyar településeis volt szakasz, ahol a zsákok vizet tartottak. Most ennél 30 cm-rel inek polgármesterei és a Szentendrei Járási Védelmi Bizottság az első hírekre azonnal magasabban tetőzött a Duna. Ez a szakasz idén nyáron lett volna megkezdték a védekezést. Megalakultak a települési irányító törzsek, homokzsákok megemelve, de az árvíz közeledtével a kivitelező nem fogott neki a tízezrei, fóliatekercsek, lapátok, fáklyák ezrei érkeztek, a deponálási helyeket szállítótöbb hónapos munkának. Most már indulhatnak a gépek a surányi gátra! járművek töltötték fel homokkal. A Szentendrei Helyi Védelmi Bizottság rendkívüli kihelyezett ülést tartott Tahitótfaluban, a járási körzet 13 településének vezetői és kaSajnos nem várt esemény is történt: egy 1,2 méterrel magasabban tasztrófavédelmi szakemberek számára. Mire Nagymarosnál jelentősen emelkedni kezjelzett magas partot átlépett a Duna, majd tovább mélyítve a betödett a vízszint, a Dunakanyar ideiglenes védőművei már nőttek, erősödtek a sokezer rést, veszélyes gyorsasággal indult meg Horány irányába. A kétszer kéznek köszönhetően. Nappal és éjszaka, szinte szünet nélkül folyt a fáradságot nem nagyobbra épített surányi homokzsák gát, majd a Kis-dunai nyúlismerő kemény munka a veszélyeztetett területeken. A helyiekkel együtt mindenfelől gát rohamtempóban történt felépítése után gőzerővel kellett nekiérkezett önkéntesek dolgoztak fegyelmezetten a rend- és katasztrófavédelmi szervek látni a belterületi Csalogány utcában is a nyúlgát építésének. Ez is Dunabogdány fizetésképtelenné válhat kötelékének tagjai irányításával. Ez a 10 nap megmutatta, hogy a bajban félre tudjuk csaknem 2 km-es lett, magassága több száz méter hosszan több tenni nemzetiségi és osztálykülönbségeinket, politikai nézetkülönbségeinket. Pályi Gyula polgármester az elszánt védekezés nem mindennamint másfél méter. Csak ehhez a védvonalhoz 400 000 homokzsák pi állomásait így foglalta össze lapunknak: kellett! A hatalmas munka nem sikerült volna a falu teljes összefo– Alapvető gond, hogy nálunk nincs védőmű a település lakott gása, a kívülről érkező önkéntesek és hivatásosok segítsége nélkül. részén. Sokat köszönhetünk a Vízügyi Igazgatóság és a Katasztrófavédelem ri ingatlanok védelme mellett a másik három szigeti település, és a Leányfalutól Volt két nap, amikor a védekezésben résztvevők száma meghaladta az 1200 főt. szakembereinek, akik beszintezték, hogy mindenki lássa, milyen magas gátakat északra fekvő többi helység megközelíthetőségét is biztosítania kellett. A 11-es Horányban 162 főt ki kellett telepíteni, közülük 31-en voltak az iskolában bekell építeni. Végül 39 centivel magasabban tetőzött az ár, mint korábban bár- főút Leányfalu és Tahitótfalu közötti szakaszát már az árvíz hírére Nyíri Csaba rendezett befogadó helyen. A védekezés során mintegy 900 000 homokzsákot töltöttünk meg 6000 m3 mikor, úgyhogy még rá is kellett magasítani az előre tervezettre. A lakóingat- polgármesterrel közös tervek szerint kiépített nyúlgáttal védték. Az út még a homokkal, építettünk 6 km védőművet, a gépek több ezer munkaórát dolgozlanok Duna-part felőli végén 1-2 méter magas homokzsák-rendszert kell felépí- legnehezebb napokban is félpályán járható maradt. tenünk ahhoz, hogy a főutcát és a befelé eső ingatlanokat 1-2 km2-es területen A Tildy Zoltán-híd szigeti hídfője minden árvíz alkalmával az egyik legve- tak. Nagy segítségünkre volt a katasztrófavédelem szervezett rendszere, melyen ne öntse el a víz. 5-600 bogdányi önkéntes két nap alatt mintegy 3000 m3 szélyeztetettebb helyszín. Magas vízállás alkalmával a hídfő lábazata – a mel- keresztül minden segítséget megkaptunk. Számos helyről érkeztek közösségek homokot lapátolt be a 320 ezer zsákba, 2-300 fő hordta ki, a lakóknál pedig lőle az elmúlt évtizedek során kitermelt földmennyiség hiányában – gyorsan önkéntesei, tűzoltók, katonák, rendőrök, terrorelhárítók több százan dolgoztak építette mind, aki otthon volt. Jöttek katonák, önkéntesek a pomázi roma átázik. Ezt elkerülendő, a vízügyi szakemberek irányításával már 4-én megépí- velünk a tűző napon. A Duna áttörésekor két helikopter védte a települést a közösségtől az ökumenikus szeretetszolgálatig vagy 30 szervezettől, még 120 tették az ideiglenes védőművet, a majdan pályázati forrásból, mintegy 800 m nagyobb elöntéstől. székely atyafi is, úgy hogy több mint 2000 fő fordult meg Bogdányban a véde- hosszan, félkörívben megépülő gát nyomvonalán. A földtest 3 napon keresztül Az ár levonulásával megjelent a kezés ideje alatt. állta az ár támadását, de 7-én átszakadt. Néhány óra alatt víz alá került közel belvíz, kiöntöttek a kutak, a szennyProbléma volt az is, hogy a kerékpárút fogta a vizet a 11-es út mellett, de 15 hektárnyi földterület. Az így elöntött utcákból a lakosságot órák alatt kite- vízaknák. Újabb kitelepítést és a fúrt mivel nem gátnak épült, szivárogni kezdett; azt is meg kellett magasítani más- lepítették, és akinek nem volt hová menni, a Baptista Szeretetszolgálat hegyi kutak használatának tiltását kellett fél km hosszban, 1 m magasan homokzsákokkal, az országút aszfaltján pedig táborában kapott családostól szállást. elrendelni. A belvízmentesítés türeA tetőzéskor Szigetmonostornak és Dunabogdánynak is segítettek zsákok- lempróba is. A felszín alatti víz szivatyugyanilyen ellennyomó medenceszerű védelmet kellett létesíteni. Folyamatosan szivattyúzással védtük a vízszint alatt másfél méterre lévő telefonközpontot, kal, homokkal és kézi erővel a gátak erősítésénél. Innen indultak a katasztrófa- tyúzása veszélyes a lakókörnyezetben, különben 24 településen megszűnt volna a telefon és internet szolgáltatás. Pé- védelmi szakemberek a vészhelyzetben lévő falvakba segíteni. így okosan, és a megfelelő időpont celről és Dunakesziről kellett homokot szerezni, mert mire feloldották a szigeAz ár levonulásával újabb gondok jelentkeztek. A belvíz és a csatornából megválasztásával kell a védekezés soti homokkitermelés tilalmát, a mi nagy teherautóink már nem mehettek át a kiáramló szennyvízel- rán eljárni. A hatalmas mennyiségű Tildy Zoltán hídon. öntések sok házat veszé- többszázezer köbméternyi víz átemeEgyéb események is nehezítették a védekezést. A szennyvíz-átemelő betáplyeztettek. Így amikor léséhez a két nagy teljesítményű köl- Rosinante fogadó 100 m (Friss hallével láló transzformátora vízbe került, le kellett állítani, egy hétig nem lehetett elmár a hírek az árhullám csönszivattyú nagyon jól dolgozik: az várjuk…) szivattyúzni Dunabogdány, Szentgyörgy-puszta és Kisoroszi vizét. Ideiglenes levonulásáról szóltak, óránkénti 300 m3 átemelő teljesítszennyvíztelep kellett egy hétre, ami elszennyezett vagy 6000 négyzetméternyi egy zivatarnak köszön- mény, és a könnyű telepíthetőség nagyot lendített a munkánkon. Az események felhívták a figyelmet, mennyire tarthatatlan, hogy Horány területet; ezt aztán katonai vegyvédelmisek segítségével tisztítottuk, fertőtleníhetően újabb megfeszített munka kezdődött. 40%-a nincs ellátva vezetékes ivóvízzel és nincs csatornázva, erre gyors megoltettünk le. Másrészt az összes vízmű kút kapcsolószekrénye is víz alá került, Tótfaluban a hídfőtől dást kell találni, miként az erdei magas part megemelésére és olyan kialakítáezzel megszűnt az ivóvíztermelés. Két csőkutat direkt bekötve sikerült üzembe délre fekvő területeken sára is, hogy bármikor ellenőrizhető legyen árvíz idején. Szigetmonostoron az venni, ezek a szükséges mennyiség 30%-át adták, így a hőségben lajtos kocsik Őket is menteni kellett hordták a Kálvária ciszternába a vizet, és 32 ezer litert is hoztak zacskózva, hogy napi 24 órában 8-10 árvíz lassan egy hónapja tart, de már látjuk a végét. A vezetékes víz minősége legyen mit inni. Amikor vissza akartuk venni a csápos kutat, a víz alatt csőtörés nagy teljesítményű szivattyúval, mintegy 80 tűzoltó próbált segíteni a bajbaju- megfelel az egészségügyi előírásoknak, de a fúrt kutak vizét továbbra is tilos keletkezett, ezért további három napig nem tudtuk ezt kijavítani, és közben tottakon. Napokig folyt a munka, és újabb lakossági kitelepítések váltak szük- fogyasztani, amíg az emésztők szintje és a talajvíz vissza nem tér a normális még az egyik csőkútnál is beállt egy csőfej-törés. Másodfokú vízkorlátozás volt ségessé. szintre. A polgármester közleményben hívta fel a település lakosságát, hogy Az árvízi mérleg több mint 300 ezer homokzsákot és majdnem 5 ezer m3 mielőbb tegyék meg bejelentéseiket a keletkezett károkról! egy hétig. Szervezett kitelepítésre nem került sor, néhányan ettől függetlenül átköltöztek homokot mutat, de a település nem szenvedett visszafordíthatatlan károkat. A Visegrádon nem történt rendkívüli esemény a rokonaikhoz. Kb. 30 házban komolyabb szerkezeti károk várhatók, de alaposabb fertőtlenítést és a zsákok ürítését is elvégezték, kezdődhetnek a helyreállítási kárfelmérés eztán lesz. A védőművek 95 százalékát már elbontottuk, de óriási munkálatok. A térség három árvízvédelmi gát építésére pályázó települése közül Visegrádon a létesítendő védőmű 3 km-es szakaszán folyt a védekezés. Több helyen munka a zsákok kiürítése is. A használt homokot, aki akarja, építőipari célokra Leányfalu: 5 nap alatt 6 védőmű felhasználhatja. A strand megtisztítása 2-3 hét. Eddig 23-24 millió forint a védefél- és egyméteres szintemelésre volt szükség. A helyzetnek megfelelően napi kezési költségünk, 3,7 millió forint előleget kapunk. Nagyobb összeget nem leheLeányfalun öt nap alatt hat védőművet építettek, közel 2,5 kilométer hossz- 200-700 fő állt munkába, közel 400 ezer zsákot töltöttek meg és építettek az tett beírni a vis maior előleg-igénybe, de ha ezek elbírálásában nem történik gyors ban. Ehhez felhasználtak 350 ezer homokzsákot, 2200 m3 homokot, 10 000 ideiglenes gátba; ennek köszönhetően itt nem történt rendkívüli esemény. Az m2 fóliát. Az ártérben 270 lakos kitelepítésére volt szükség, közülük 38 az ön- ilyenkor szokásos buzgár jelenségeken kívül nem volt szükség fokozottabb véintézkedés, augusztus-szeptemberre teljesen fizetésképtelenné válunk. kormányzati befogadó helyen kapott szállást. Nyíri Csaba polgármester meg- delemre, magáningatlanokban kár nem keletkezett. Csupán néhány helyen, a Tahitótfalu a hidat is védte hatottan mondta, hogy a katasztrófahelyzet mennyire megmutatta az önzetlen kertekben jelent meg talajvíz, de összességében kizárólag az önkormányzati Az egyik legnehezebb helyzetben a Szentendrei-sziget szárazföldi kapuja, segíteni akarást Leányfalunak. A helyi lakosság és a vállalkozók mellett renge- ingatlanok (utak, parkolók, közterületek és a 11-es főút burkolatai) károsodtak. Tahitótfalu volt, bár nem ez a legtöbb kárt elszenvedett település. Dr. Sajtos teg önkéntes jelentkezett egyénileg vagy szervezetten. Voltak, akik ételt, italt Szabó Attila aljegyző szerint ez az ár még inkább alátámasztja a létesítendő Sándor polgármesterre nem kevesebb felelősség hárult, mint hogy a helyi árté- hoztak, mások fertőtlenítő szereket, sokan a médiából értesülve a nehéz hely- mobilgát létjogosultságát. Bár sajnos már másodszor volt sikertelen a kivitelezői közbeszerzés, azt újabb hatósági jóváhagyás után tudják csak ismét kiírni.

Volt egyszer egy árvíz… Körkép 2013. június

Budakalász is érintett volt

A Pilis Dunakanyari régió 13 településének független lapja.  Alapítva 2004-ben  Kiadó: Szólabda Stúdió  Főszerkesztő: Csatordai Katalin  Olvasószerkesztő: Muzsay András  Reklámfelvétel: a szerkesztőségi elérhetőségeken  Nyomdai előkészítés: Alfa Press Design Kft.  Szerkesztőség levelezési címe: 2000 Szentendre, Duna-korzó 18. Tel./fax.: 26/395-238, Mobil: 06(30)986-2737, E-mail: dunapress@t-online.hu; www.dunakanyar.hu  Terjeszti a kiadói hálózat  Nyomda: Délkelet-Press Kft. ISSN 1786-1802

Könnyen hihetnénk, hogy elhelyezkedése folytán Budakalász nem volt érintett, de a Lupa-szigetnél és a Barát-patak torkolatánál szükség volt védekezésre. Mikor a katasztrófavédelmi szakemberek megérkeztek, a helyi önkéntes tűzoltóság raja a vízügyi szakértőkkel a Barát-patak megcsúszott rézsűjét megerősítette, illetve a patakot a torkolatnál 1400 m3 földdel elzárta. A Duna-parti védvonalon a patak torkolatától a Megyeri-híd irányában, 500 m fővédvonalon nyúlgátat is építettek. Ezen a ponton több alkalommal volt szükség az erősítésre, mivel a nagy víznyomás repedéseket okozott az ideiglenes töltésben. A Lupa-sziget hullámterében lévő nyaralók lakóit kiköltöztették, a Duna-parti Gálfy Béla Kórház betegeit is átszállították a központi intézménybe. 10-én közvetlen veszélyhelyzet Budakalászon már nem volt tapasztalható.


3

X. évfolyam, július

Kitűnőre vizsgázott a mobil árvízvédelmi fal Szentendre 2009-ben döntött arról, hogy a Duna-parti korzót és az óvárost olyan védőművel óvják meg, amely egyrészt eredményes a víz nyomásával szemben, de amely láthatatlan, ha nincs árvízi helyzet. A beruházás teljes egészében támogatásból valósult meg, az építkezés 2012 augusztusában kezdődött, és pár hónappal a vészhelyzet bekövetkezte előtt fejeződött be. A mobilfal (nem gát!) egy 2,5 kilométeres, 1,3 milliárd forintba kerülő gátépítés és felújítás része volt; a költségből 700 millió forintot tett ki maga az árvízvédelmi fal. Így tehát a belváros mellett egy további hat kilométeres szakaszt is sikerült megóvniuk a szentendrei önkénteseknek. A fal elemei különleges, 20 centiméteres, alumínium, magnézium, szilícium ötvözetből készült, egymásra helyezett gerendák, alattuk egy hatméteres vasbeton vízzáró fal van, és egy 80 centiméteres vasbeton szerkezet is épült. A szakszerű összeszerelést két ember nyolc óra alatt tudja Hende Csaba és Dietz Ferenc tartják a elvégezni. Teherbírása egy oszlopnál frontot 6,5 tonna, ezért tudta a szerkezet a mostani hatalmas nyomást is állni, amely a szentendrei tetőzéskor 796 centiméter volt, és a 180 centiméter magas mobil falnál 1,45 méterig ért a víz. Az ár levonulása után a szakemberek szétbontják, biztonságos helyre szállítják és folyamatos karbantartás mellett tárolják a mobil árvízvédelmi falat, amely – az egyszer használatos homokzsákokkal szemben így többször is felhasználható.

A Skanzen a küzdelemben A Szentendrei Szabadtéri Múzeum munkatársai is komoly szerepet vállaltak 27 fővel, a város védekezési munkálataiban. A múzeum dolgozói a város több pontján, a Dunakorzón, a Czóbel múzeumnál, és a VSZ Zrt. deponálási területén segítettek a homokzsákok töltésében, valamint folyamatos készültséggel vettek részt a megfigyelésekben. Az önkormányzattal való megállapodás értelmében a létesítmény területén működő konferenciaterem és a Csilléry Klára Oktatóközpont átadásával több száz fős befogadóképességgel készültek az esetleges kitelepítéssel érintett lakosság elszállásolására. Szerencsére erre már nem lett szükség. A Dunakanyarban úgy múlt el az árvízveszély, hogy emberéletben nem esett A rendszerváltás után az egyházak természetben is visszaigényelhették korábban államosított épületeiket. A Szerb Ortodox Egyház így kapta vissza 2010 októberében egykori szentendrei tanítóképzőjét, a Fő téri késő barokk épületet mely 1951 óta a Ferenczy Károly Múzeumnak, majd modern szárnnyal bővítve a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának adott otthont. A funkciók kiváltására 2007ben Pest Megye és Szentendre Önkormányzatai a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának egyetértésével olyan új helyszínben állapodtak meg, amely reprezentatív módon szolgálhatja a múzeumi célokat. Ez az egykori Pajorkúria emeletes épülete, belső udvarral és nagy domboldali telekkel. A nevét adó, Gömör megyei Pajor Gáspár 1795 után, praktizáló orvosként Szentendrén telepedett le, és Pest megye táblabírájaként is tevékenykedett. Nem tudjuk, mikor szerezte meg, vagy építtette a nevét viselő kúriát, de nemességét Pest vármegyében 1804-ben jegyezték be. Az épületet a Pajor családtól a szentendrei Református Gimnázium kapta meg és leánykollégiumot tartott fenn benne. A II. világháború alatt munkaszolgálatosok gyűjtőhelye volt: ide vonult be Radnóti Miklós is 1942. július elején. Az államosítás után rövid ideig a rendőrség használta, majd a 2000-es évek közepéig a Szentendrei Járási Földhivatal működött itt. Ezután az AGY Iskola képzőművészeti szakiskolája folytatott benne oktatási tevékenységet. A műemléki feltárás szerint több építési periódust magába rejtő, U-alaprajzú kúria déli szárnyának közép-rizalitja tornácos kiképzésű, ezen keresztül közelíthető meg az előkertből a belső tér. Az emeletes utcai homlokzat mögött és az északi szárnyban egymásba nyíló teremsorok helyezkednek el. Az előkertből és a belső udvarból nagy V-alakú pincerendszer nyúlik a hozzá kapcsolódó domb alá. Az utcai homlokzat helyreállítva megőrizte eredeti karakterét. A déli tornácos bejárat visszanyerte

eredeti szépségét. A belső, udvari térben az északi és déli szárnyat most újonnan épült, egyszintes, nyugati szárny köti össze. A déli szárny udvari homlokzata előrehozott üveg függönyfalat kapott. A keleti szárnyon falbontással állították helyre a földszint egykori, tornácos homlokzatát, visszautalva az épület keletkezési korának klasszicista stílusára. Az építkezés 2011. október 14-től, 2012. december 3-ig tartott. A múzeum alapterülete ma 2362 m2.

A beruházás, az épület felújításának összköltsége 660 millió Ft volt. A teljes akadálymentesítésnek köszönhetően a mozgáskorlátozott látogatók is pincétől a tetőtérig megtekinthetik az épületben bemutatott kiállításokat. A kiállítóés raktártereket hűtő-fűtő klímaberendezéssel látták el, ami biztosítja a fenti terek állandó hőmérsékletét és szabályozható páratartalmát is. Az egyes kiállítások plusz ismeretekkel szolgáló, a látogatók által kezelhető információs pultokkal is kiegészültek.

Az új Ferenczy Múzeum állandó kiállításai Egy aranykor modern mesterei – A Ferenczy család művészete. 1973-ban Ferenczy Béni hagyatékából került a múzeum birtokába a közel 2000 műtárgyat számláló kollekció: festmények, grafikák, szobrok, érmék Ferenczy Károly, Fialka Olga és gyermekeik: Valér, Béni és Noémi műtárgyaiból és kézirataiból. Alapító Nyolcak – A Szentendrei Művésztelep születése. 1926ban nyolc fiatal festőművész: Bánáti Sverák József, Bánovszky Miklós, Heintz Henrik, Jeges Ernő, Onódi

áldozat, az anyagi károk jelentősek, de összességükben mégsem katasztrofálisak, a kárfelmérés, a helyreállítás megkezdődött, a védekezési költségek vis maior alapból és biztosításokból történő megtérítése – reméljük – rövidesen megtörténik. Ami a tapasztalatok összegzését, a tanulságok levonását, és a következő árvizekre való felkészülést illeti, nos, azt sem árt mielőbb megkezdeni!

Kerekesszékben a gáton A mozgásukban korlátozott emberek ismét bebizonyították, hogy ha tenni kell, ők is szinte mindenütt ott vannak. Még az árvízi gáton is. A kerekes székes Szilvádi Gergő fotója bejárta az internetet, amint a gáton segít homokzsákot tölteni. – Én Budapesten lakom és tagja vagyok a Suhanj! Alapítványnak, amely sportversenyeket rendez fogyatékkal élő gyermekeknek. Szigetmonostorban második éve van egy jótékonysági éjszakai futóversenyünk, aminek a szervezésében nagyon sokat segít Molnár Zsolt polgármester, aki most megkereste az Alapítványt, hogy tudnánk-e valamit segíteni az árvíz elleni védekezésnél? Így kerültem én is bele. Először csak arra gondoltam, hogy az autómmal kiviszek embereket, akik ténylegesen tudnak ott dolgozni, de a helyszínen kiderült, hogy abban is részt tudok venni, hogy tartom a homokzsákot a lapátolónak. Csináltuk is 4-5 órán át. – Hogyan tudta megközelíteni a helyszínt? Ők is mentettek – Szilvádi Gergő önkéntes – A horányi oldalon a töltés széléig könnyen fel lehetett jutni, de onnan se volt vészes föltekerni a gátig. Csak aztán két napig a derekam teljesen ki volt készülve, mert folyamatosan előre hajolva kellett a homokzsákokat tartani. Arra nem is gondoltam, hogy majd én fogom ott a világot megváltani, inkább, hogy ennek szemléletformáló ereje lehet. Erre visszajelzést is kaptam a saját ismerősi körömből, mert volt ép társam, aki a képet látva kapta az inspirációt arra, hogy ő is jelentkezzen önkéntesnek. Ezzel együtt nekem is örök élményt jelentett annak a hangulatnak a részesévé válni. Én ennyit bírtam, de nem bánom, hogy elmentem. Egyébként az Alapítványtól tíztizenketten voltak jelen épek, és több napon keresztül, amíg szükség volt ránk. Dunapressinfo/FB-MA

Az új Ferenczy Múzeum Az intézmény történetének egyik legjelentősebb eseménye: Szentendrén, a Kossuth Lajos u. 5. szám alatt elkészült az új Ferenczy Múzeum épülete, s benne megnyíltak az új állandó kiállítások. Béla, Paizs Goebel Jenő, Pándy Lajos és Rozgonyi László alapította meg. Művek, művészek Szentendrén – A változó arcú Szentendre. Újabb és újabb generációk jelentek meg a festők városában. Barcsay

Jenő, Korniss Dezső, Vajda Lajos. 1969-ben átadják az Új Művésztelep műtermeit, 1972-ben megalakul a Vajda Lajos Stúdió, áttekintést kapunk a Marosvásárhelyi Műhely művészeinek, és a Szentendrén élő szobrászoknak a munkásságáról is.

A régit megőrizve újat teremteni Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton, a Ferenczy Múzeum igazgatója így beszélt a megújulásról. – Egy ember életében jó, ha egyszer adódik alkalom, hogy egy ekkora léptékű ügyet kell végigvezényelnie. Itt új dolgok megteremtésével és a régiek megőrzésével egyszerre kellett valami újat létrehozni. Az elődeink által lefektetett alapokra építve a Ferenczy Múzeum márkanév az új helyen is megdobogtathatja minden szentendrei szívét. Ez teljesen új szemléletű múzeum, új szemléletű kiállításokkal. Évről évre változnak a kérdések, amiket az emberek feltesznek, és természetesen változnak a válaszok is, már csak ezért is újra kellett gondolni őket. Ezek időnkénti műtárgycserékkel „dinamikusan változó” állandó kiállítások lesznek, tehát érdemes lesz időről-időre visszatérni és megnézni a Ferenczy Múzeum kiállításait. A Ferenczy-család művészetének bemutatása szerződéses kötelességünk, de egyben édes teher is: újra lehetett gondolni mindazt, amit a művészettörténeti kutatás az elmúlt évtizedekben felhalmozott. De vannak új kiállítási egységek is, ilyen a 20-as, 30-as évek szentendrei festészetét bemutató alapítók terme, amire nagyon büszke vagyok, mert ilyen még nem volt. Vagy az 1945 és ’90 közötti szentendrei festészetet bemutató másik, ami erős válogatás és dinamikusan fog is változni, mert hihetetlenül gazdag a múzeumunk anyaga. Ez jól jelzi az újabb prioritásokat; most már olyan tükröt tudunk tartani a szentendrei képzőművészet elé, ami mindenképpen újragondolásra fogja ösztönözni a látogatókat, és magukat a művészeket is. A Múzeumok Éjszakáján jó volt látni, ahogyan a látogatók birtokba vették az új Ferenczy Múzeumot.

Ősszel nyílik a kormányablak Tahitótfaluban Tahitótfalu az új járási rendszer kialakításánál kiemelt szerepet kapott a közigazgatási ügyek intézésében. A tavaly novemberben elkezdődött tárgyalások eredményeként január 1-jétől a 2010-ben felújított Községháza épületének három önálló irodáját kapta meg üzemeltetésére a Szentendrei Járási Hivatal kirendeltség. Az év eleje óta működő hivatali részleg a szociális ügyek intézésében vállal szerepet a Szentendrei járásban. Már a tavalyi egyeztetések alkalmával felmerült annak lehetősége, hogy a járási kirendeltség mellett a Kormányhivatal okmányirodával egybekötött kormányablakot is nyit a településen. A szervezeti rendszer kidolgozása hosszabb folyamat volt, így csak a múlt hónapban vált bizonyossá, hogy Tahitótfaluban mégis megnyílik a sokat emlegetett kormányablak. A megyei hivatal az ügyfélszolgálati irodát a 11-es úton, a Tildy Zoltán-hídfő nagyparkolójában található ingatlan-együttes egyikében rendezi be. Az önkormányzat 22 millió forintért megvásárolta az épületrészt, amelynek a tulajdoni lapjára a bejegyzés már bekerült. A belső kialakítást a Pest Megyei Kormányhivatal finanszírozza. Az ügyfélfogadás a többi hivatalhoz hasonló módon 8:00tól 20:00 óráig működik majd. Az egyablakos ügyintézés több mint 2000 hatósági és állami ügyet intéz. A helyszín kiválasztásakor fontos szerepet játszott az iroda megközelíthetősége. Az ügyfeleket nagy gépkocsi parkoló várja, és a Volán dunakanyari járatainak is mindegyike megáll a Hídfő állomáson. A várhatóan ősszel, az okmányirodával együtt megnyíló Tahitótfalui Kormányablak jelentősen megkönnyíti majd a Szentendrei-sziget és a környező szomszédos települések lakóinak ügyintézését – mondta lapunknak Dr. Sajtos Sándor polgármester.

Kőtár. A hatalmas pincébe áthelyezve. a szabadtéri Római Kőtár köveit, s a pilisszentkereszti ciszterci apátság eddig raktárban pihenő gótikus kőemlékeit végre közkincscsé téve két régészeti kiállítást tervezünk. Könyvtár. A Ferenczy Múzeum 1951-ben megalapított könyvtárának gyűjteménye mára 21 ezer könyv és több mint 10 ezer folyóirat. A költözés után ősztől jelentősen bővülnek a könyvtári funkciók és szolgáltatások.

Közösségi terek a közönség szolgálatában. A múzeum a belső közösségi tereiben és nyitott udvarán komplex társművészeti rendezvényekkel (szabadtéri kiállítások, zenei-, színházi-, alternatív színházi produkciók, performance-ok) gazdagítható. Már idén ide szerveztük a Szentendrei Teátrum néhány produkcióját! A múzeumpedagógiai tér a kapcsolódó teraszszal mini-konferenciák, workshopok megrendezésére is alkalmas. Az új Ferenczy Múzeum elérhetőségei: 2000, Szentendre, Kossuth Lajos utca 5. Telefon: +36-20-779-6657, +36-20-7796658. titkarsag@femuz.hu Web: www.femuz.hu Facebook: Ferenczy Múzeum Nyitva tartás: hétfő kivételével minden nap 10.00 órától – 18.00 óráig. Közönségszervezés: +36-26-920-990, kozonsegkapcsolat@femuz.hu


4

X. évfolyam, július

A szív hídjai Szentendrén

Méltán szerette a közönség Clint Eastwood A szív hídjai című 1995-ös romantikus filmrendezését, amelyben Meryl Streeppel játszották el a világ- Nagy sikerrel mutatták be az Orlai Produkciós Iroda és az Óbudai Tárvándor fotós és az iowai háziasszony saskör együttműködésében létrejött, A szív hídjai című, Robert James váratlanul feltámadó szerelmének a Waller regény alapján készült színpadi adaptációt Udvaros Dorottya és László Zsolt főszereplésével. Az előadás turnébemutatójára július 12., történetét. A ’90-es években két 40 év körüli 13. és 19-én, Szentendrén, a Városháza udvarán kerül sor. testvér: Caroline és Michael az édesanyjuk halálát követő hagyatéki eljárás a két ember érvel a beszélgető vita itt belül”, de közben maradni és válsorán ismeretlen fotókra, naplókra és hevében. Francesca tipikus, női logi- lalni az asszonyi kötelességet filozófia tárgyakra bukkannak. Ezekből kide- kával és kérdésekkel térképezi fel a egyfajta erkölcsi felelősségtudattal rül, hogy anyjuk, Francesca párosulva adja meg a felmen1965-ben rövid, de viharos szetést a tulajdonképpeni házasrelmi kapcsolatba került Robert ságtörés alól. „Az életemet a Kincaid fotóriporterrel, aki a családomnak adtam, ami megNational Geographics számára maradt azt Robertnek szeretném készített felvételeket Madison adni!” Az anya ezzel a tanításmegye különleges, fedett hídjasal katarzist vált ki gyermekeiról. Végigolvassák a naplót, iben, akiknek ezek után felül megelevenedik a múlt és ki-ki kell vizsgálniuk a maguk szembesül azzal, hogy a dolgok szempontjait, és saját párkapcsolati rendszerüket is. és sorsok sokkal összetettebbek, Próba közben mint hitték, tudták, vagy megUdvaros Dorottya és László szokták… férfi gyenge pontjait, és szinte ösztö- Zsolt képesek azokra a finom színészi Weller jó ismerője a férfi és női nösen kívánja a katartikus testi-lelki eszközökre: pillantásokra, félbetört mentalitásnak, ezért hitelesek azok az élményt, ami be is következik. De a mozdulatokra, igaz és zavarodott egymásnak feszülések, amelyekkel ez nő ráébred: ez a „kitartani melletted, hangsúlyokra, amelyekkel egy színész

a látható mögötti tartalmakat is képes érzékeltetni. Egyszerre látjuk őket a magunk és a partner szemével, teljesen hihetővé teszik azt a folyamatot, miszerint útjuk idáig mindvégig egymás felé készülődés volt. A puha aszszonyiság és a határozott férfiasság két fele olvad itt össze közös portrévá. Szamosi Zsófi alakításában izgalmas, ahogy a lány szinte anyja bőrébe bújva éli át a naplóban olvasott élményt, és ébred rá a saját életével való párhuzamokra. Sajnos Chován Gábor színészi eszköztára amatőr, kilóg az előadás nívójából, csak a megenyhülés pillanataiban talál magára. Az előadásnak nagyon erős pontja Vázsonyi János szaxofonos. A minden műfajon átívelő muzsikus egy szál hangszerével követi a darab rezdüléseit, egyszerre szolgáltatva korfestő dallamokat és hangeffektusokat, érzelmi állapotokat és színváltozásokat átkötő kísérőzenét. Akik szerették a filmet, vagy akik csak egy jó színházi élményre vágynak, azoknak jó szívvel ajánlom a figyelmébe!

Borbély Mihály és a Jazz fesztivál – Mennyire jó a Borbély Műhelynek, hogy év közben és ilyen alkalomkor is mindig újabb és újabb vendégek jönnek hozzátok? – Ez elsősorban azért jó, mert frissen tart minket. Amellett, hogy a saját repertoárunkat állandóan karbantartjuk, a vendég egyfelől új színeket hoz a mi számainkba, másfelől nekünk jó erőpróba becsatlakozni az ő repertoárjába. Ez mindig nagyon jó és friss hangzást eredményez. Rövid előzetes próba, átjátszás, és máris irány a színpad, ahol szellemi és zenei értelemben állandóan figyelni kell egymásra! A popvilágban az elvárás, hogy a koncert is lemezhűséggel hangozzék el, nálunk az improvizáció mássága, kihívása az izgalmas. Nyitottnak kell lennünk arra is, ha az ismert darabok kapnak új ízeket, de arra is, ha nekünk kell

A július 20-ra hirdetett Jazz fesztivál idén különösen eltérő előadókkal és irányokból közelíti meg a műfaj mai sokszínűségét. Borbély Mihály, a szentendrei dzsesszélet világhírű fúvós hangszeres előadóművésze tanára és motorja a legautentikusabb, hogy erről beszéljen… ismeretlen számokhoz csatlakoznunk. A mi évek óta kitartó törzsközönségünk is azt érzi meg, hogy sose rutinból megy a zenélés. Egyszeri és megismételhetetlen az este. A Borbély Műhely elnevezés is ezt a kísérletező műhelymunka jelleget húzza alá. – Azt, hogy kik jönnek a Jazz fesztiválra, te választod ki, vagy „kapod” őket? – Ezt közösen beszéljük meg a szervezőkkel, van, hogy én javasolok neveket, máskor ők vetik fel, hogy mi lenne, ha ezt, vagy azt meghívnánk, és sok az önként bejelentkező is, akik szívesen jönnének. A keresztmetszet

Tiszteletadás a régieknek

Római vakáció A Római vakáció filmet 60 éve mutatták be Audrey Hepburn és Gregory Peck főszereplésével. Ennek Cole Porter slágerekkel dúsított színpadi változatát július 26-27-én és augusztus 2-3-án mutatja be az Orlai Produkciós Iroda a Szentendrei Teátrummal közösen. Pelsőczy Réka rendező mesél a készülő előadásról. – Van a filmtem, amíg valóság nek darabváltozalett belőle. Ez anyta, vagy a forgatónyira megváltozkönyvet kellett Zöltatta az életemet, di Gergelynek színhogy mára alappadi szöveggé alakígondolat lett a szátani? momra, hogy az – Létezik daélet jobban tudja, rabváltozat, amit hogy mi kell nekünk, mint mi Paul Blake írt a Tenki Réka és Fekete Ernő film alapján. Ő ilmagunk. Ezért lesztette bele a Cole Porter dalokat is, igyekszem nem ragaszkodni semmiamiktől igazán Hollywoodban érez- hez, sok mindent ki lehet kényszeríteni hetjük magunkat. Igazából ez adta az a sorstól, kapcsolatot, állást, bármit, de ötletet a rendezői koncepcióhoz is. A nincs benne mindig köszönet. mi előadásunk egy filmgyári stúdióban – És mi vonzotta a művészszínházjátszódik, ahol a nézők kicsit beleshet- tól a szórakoztató színházhoz? nek a kulisszák mögé… – Színészként is, nézőként is min– Mi érdekelte Önt igazán ebben a denevő vagyok. Egy kitételem: a mitörténetben? nőség. A színészeknek öröm minden– Nagyon szeretem ezeket a régi félét játszani, kell is, hogy minden olfilmeket, rajtuk nőttem fel. Teljesen dalukat kipróbálhassák és gyakorolják. elvarázsolódtam a nagy színészektől, a A romantikus mesék sok humorral, zenéktől, a táncoktól. Valahol nagyon ezek hájjal kenegetik a színész lelkét. mélyen érint ez az álomvilág. Belefe- Ritkán vagyunk igazán szerelmesek, ledkeztem a mesékbe, s miközben tud- az életben mindig bonyolultak, és netam, hogy ezek színészek, mégis föl- hezek a dolgok. Jólesik újra naivan és döntúli lényeknek tűntek. Ez a rende- odaadóan szeretni és vágyakozni, anélzésem tiszteletadás, vagy megemléke- kül, hogy ezekre kelljen gondolni. Jó zés nekem a régiekről. ilyet játszani. De a könnyű műfaj egy– Ön színészként ismert. Mi vitte át általán nem könnyű; igazi egyéniségek a rendezői oldalra? kellenek hozzá. Ezek nálunk szerencsé– Egy tréfálkozás folytán alakult re adottak. így, hogy „na várj csak, majd megren(A Szentendrei Nyár interjúit dezem a…”, – és addig-addig viccelődMuzsay András készítette)

sajnos szűk, évente maximum háromnégy előadó, vagy együttes fér az időkeretbe, mert az utolsó HÉV-hez is kell igazodnunk. Most is különleges programot sikerült összeállítani, hiszen három teljesen különböző formációt hallhat a közönség, amely örül is ennek. A mi kvartettünk igazi örömzenét játszik a repertoárunkból. Régi vágy volt, hogy Oláh Kálmán Trio Midnight-ja is ellátogasson hozzánk, hiszen újabban megint nagyon aktí-

vak, magam is többször játszottam mindenféle formációkban a tagokkal, és a Zeneakadémián is kollégák vagyunk. A Fábián Juli és Zoohacker (Palásti Kovács Zoltán) nevével fémjelzett csapat pedig az elektronikus minőségi popzene felől hoz fiatalos, fúziós dzsesszt jó egy éves kényszerpihenő után. Nagyon komoly színvonalat jelent mindhárom zenekar. – Te magad tanár is vagy. Mennyire szoktál a tanítványaiddal muzsikálni? – Nagyon is sokat. A klubba is szoktunk tanítvány vendégeket hívni, áttételesen pedig, ha a zeneelméletet és zenekari gyakorlatot vesszük, a saját csapatomból régi társam, Horváth Balázs bőgős és a legfiatalabb, Tálas Áron zongorista ugyanúgy járt hozzám, Oláh Kálmánt és Balázs Elemért is tanítottam, nem is beszélve Fábián Juliról és zenekarának több tagjáról. Ahogy korosodik az ember, sorra jönnek elő a tanítványok és a már kollégák. Mindig nagy öröm az embernek tanárként látni az ő sikereiket hazai és nemzetközi pódiumokon, és jó aktívan részt venni ebben a vérkeringésben.

A magyar képzőművészet remekművei Az Erdész Galériában (Szentendre, Bercsényi u. 4.) évente négy kiállítással tisztelgünk a hazai képzőművészet nagyjai előtt. Az első június 22-én nyílt meg, a Múzeumok és Galériák éjszakáján Mednyánszky László és Csontváry Kosztka Tivadar festményeiből, és augusztus 2-ig lesz látható. Öt éven át, minden évben, 4 kiállítást szervezünk, alkalmanként 30 remekmű bemutatásával, rendszerint 2 alkotó műveinek reprezentatív részvételével, két teremben. A kiállításokat dokumentációk, levelek és fotók gazdagítják majd. A bemutatott alkotások döntő többsége olajfestmény, és kivétel nélkül magángyűjteményekből kerül a kiállításra, ezzel is elősegítve, hogy a közönség jórészt rejtve maradt alkotásokkal ismerkedhessen. Csontváry Kosztka Tivadar: Vihar a pusztán A kiállítások közel másfél hónapig lesznek látogathatók hétfő kivételével minden nap, 10 és 18 óra között, igény szerint tárlatvezetéssel. További tervezett kiállítások: Gulácsy Lajos, Farkas István / Munkácsy Mihály, Paál László, Szinyei Merse Pál / Ferenczy Károly, Czigány Dezső / Vaszary János, Rippl-Rónai József / Derkovits Gyula, Dési Huber István / Kassák Lajos, Moholy Nagy László / Perlrott Csaba Vilmos, Kmetty János / Nagy István, Tornyai János / Egry József, Márff y Ödön / Orbán Dezső, Tihanyi Lajos / Szőnyi István, Aba-Novák Vilmos / Nagy Balogh János, Poór Bertlan / Czóbel Béla, Vaszkó Erzsébet / Vajda Lajos, Vajda Júlia / Bálint Endre, Ország Lili / Nemes Lampérth József, Korniss Dezső / Tóth Menyhért, Mattis Teutsch János / Anna Margit, Ámos Imre / Barcsay Jenő, Balogh László. Erdész László

Július 12. péntek, 13. szombat, 19. péntek, 20:30, Városháza udvara (Esőnap: július 14., 19-én eső esetén a Pest Megyei Könyvtár Színháztermében) Robert James Waller: A szív hídjai. Szereplők: Udvaros Dorottya, László Zsolt, Szamosi Zsófi, Chován Gábor. 1965. Az álmos amerikai kisvárosba ismeretlen fényképész érkezik. A National Geographic számára készít fotóanyagot Madison megye különleges, fedett hídjairól. A véletlen hozza össze az ott élő olasz nővel, aki régi nagy álmait hagyta maga mögött, hogy feleség és anya legyen a távoli, eldugott farmon. Négy napjuk van, hogy leéljenek együtt egy egész közös életet. A regény óriási sikert aratott világszerte, melyet csak fokozott a filmváltozat, Meryl Streep és Clint Eastwood főszereplésével. Az Orlai Produkció és az Óbudai Társaskör együttműködése révén létrejött történet turnébemutatója Szentendrén lesz. Július 13. szombat, 19:00, Dunaparti Művelődési Ház udvara: A Vujicsics együttes koncertje. Július 20. szombat, 19:00, Városháza udvara (Eső esetén a Városháza dísztermében) Jazz fesztivál Fellépők: Fábián Juli & Zoohacker, Trio Midnight, Borbély Műhely. Július 25. ny. főpróba, 26., 27, augusztus 2., 3. 20:30, Városháza udvara (esőnap: július 28. vasárnap, augusztus 4. vasárnap) Paul Blake: Római vakáció – zenés játék Cole Porter dalaival. Szereplők: Tenki Réka, Fekete Ernő, Szikszai Rémusz, Hernádi Judit, Cseh Judit, Márton András, Nagy Dániel Viktor. Rendező: Pelsőczy Réka. Egy kicsiny ország trónörököse, Anna hercegnő hivatalos látogatásra érkezik Rómába. Vele utazik az udvar néhány szigorú képviselője, minden pillanatát protokoll események töltik ki. A fiatal lány fellázad, s egy váratlan pillanatban megszökik, hogy felfedezze az Örök Várost. Azonnal nyomába szegődik a bulvársajtó, élükön az elszánt Joe Bradley, aki minden áron nagy sztorit akar szállítani megrendelőinek, – ha kell, azon az áron, hogy magába bolondítja a hercegnőt.

GYEREKTEÁTRUM Vasárnap délelőttönként 10:00, Dunaparti Művelődési Ház udvara. Jegyár: 1000 Ft, családi belépő: 4 fő esetén 3000 Ft. Július 7. Hep Trupp: A három kismalac. Július 14. Az Eszterlánc zenekar koncertje. Július 21. Pályi János: Vitéz László. Július 28. Zirano Bábszínház: Pinokkio. Augusztus 4. Méhes Csaba: Mimóza.

FELOLVASÓ SZÍNHÁZI ESTEK Csütörtökönként 19 órakor a Dunaparti Művelődési Ház udvarán. még be nem mutatott kortárs drámákat láthat-hallhat a közönség felolvasó színházi formában. Idén a három magyar színmű mellé egy portugál is került. A felolvasásokat beszélgetés követi, melyen a közreműködőkön kívül a szerzők is részt vesznek. A beszélgetéseket Lőkös Ildikó vezeti. Augusztus 1. csütörtök 19:00 Tiago Rodrigues: Egy pár két szólam – fordította: Kristóf Borbála. Rendező: Kovács D. Dániel. Szereplők: Csákányi Eszter és Jankovics Péter

FAKIVÁGÁS ALPINTECHNIKÁVAL VESZÉLYESSÉ VÁLT, KISZÁRADT FÁK KIVÁGÁSA (döntés nélkül is, lebontással, anyagi felelősség vállalással)

FÁK VISSZAVÁGÁSA, METSZÉSE • ELHANYAGOLT TELKEK, TERÜLETEK RENDBETÉTELE • BOZÓTIRTÁS, ZÖLD HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA • BOKROK, SÖVÉNYEK VISSZAVÁGÁSA • FÜVESÍTÉS, FŰNYÍRÁS, FŰKASZÁLLÁS • KERTEK RENDSZERES FENNTARTÁSA, ÁPOLÁSA • KERTI BÚTOROK KÉSZÍTÉSE • AUTÓBEÁLLÓK, SZALETLIK ÉPÍTÉSE TEL.: 06-20 927-7885 E-MAIL: gyongykertkft@gmail.com EZEN KÍVÜL: TŰZIFA ÁRUSÍTÁS BÜKK, GYERTYÁN ÉS TÖLGY KUGLIBAN 2000 Ft/mázsa • HASÍTVA 2200 Ft/mázsa AKÁC KUGLIBAN 2100 FT/mázsa • HASÍTVA 2300 FT/mázsa HÁZHOZ SZÁLLÍTVA

TEL.: 06-20 927-7885 E-MAIL: gyongykertkft@gmail.com


5

X. évfolyam, július

Visegrádi Palotajátékok 2013 Idén már 29. alkalommal rendezik meg a Visegrádi Palotajátékokat. A királyi város a középkori hangulatával az ország legnagyobb szabadtéri játékának ad otthont. Nyolc ország 750 szereplője látogat el a háromnapos rendezvényre, amely az 1335-ös Visegrádi királytalálkozónak állít emléket. Kázmér lengyel, Károly Róbert magyar és János cseh király lovagi tornája fő eleme a programnak, amelyet számos más érdekes látnivaló is színesít. A lovagi tornák idén színes, pompás látványelemekkel gazdagodtak, így megújulva mutatkoznak be a közönségnek. Továbbfejlődött a középkori kikötő és új hajó is érkezik a Mária kápolnánál lévő kikötőbe. (Ezek a hajók helyi látványosságként a teljes turisztikai szezon ideje alatt látogathatók lesznek.) A látványos középkori bemutatók és programok mellett utcai komédiások szórakoztatják a vendégeket a hangulatos vásári forgatagban, a szabadtéri színpadon

pedig régizene-együttesek, táncosok és bábszínházi előadók műsorát élvezhetik a látogatók. A királyi borudvar, a középkori kikötő, a lovagi tábor mind-mind felejthetetlen élményt nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A királyi borudvar a rendezvény teljes ideje alatt várja vendégeit a palota alsó fogadóudvarán,

ahol vendégek megkóstolhatják a történelmi Magyarország legkiválóbb pincészeteinek – a korhű Múzsák kútjából csobogó – borait, és minden nap együtt lakomázhatnak a királyokkal és díszes kíséretükkel. A királyi palota és a Fő utca környékén kirakodó vásár és középkori mesterségek bemutatója, a vásári forgatagban pedig egész nap utcazenészek, komédiások és középkori életképek szórakoztatják a vendégeket Az idei év egyik újdonsága a „Sasok, héják és sólymok” elnevezésű programelem. A rendezők ezzel a ma már a világörökség részeként is bejegyzett magyarországi solymászati hagyományoknak állítanak emléket. A közönség a királyi udvarban csodálhatja meg a bemutatót, hogy mire is képesek ezek a csodálatos óriás madarak és idomítóik. A háromnapos rendezvény ebben az évben a Pro Visegrád szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap és a pozsonyi Visegrád alap támogatásával valósult meg.

Programok Július 12. péntek 14:30 Királyi menet a templomtól a királyi palotáig. 15:00-16:00 – Kázmér lengyel király lovagi tornája. 16:3017:00 – Középkori labdajátékok. 17:00–19:00 – Károly Róbert magyar király tornája. 21:0022:00 – János cseh király lovagi tornája. Július 13. szombat 9:30 Királyi menet. 10:00-11:00 – Kázmér lengyel király lovagi tornája. 13:30-14:00 – Kosztümös élő sakk. 14:0016:00 – Károly Róbert magyar király lovagi tornája. 16:30-17:00 – „Ölyvek, héják, sólymok”. 17:00-19:00 – Károly Róbert magyar király lovagi tornája. 20:30 – Fáklyás menet a templomtól a királyi palotáig. 21:00-22:00 – János cseh király lovagi tornája. Július 14. vasárnap 9:30 Királyi menet. 10:00-11:00 – Kázmér lengyel király lovagi tornája. 13:00-14:00 – Történelmi íjászverseny. 14:00-16:00 – Károly Róbert magyar király lovagi tornája. 17:00-19:00 – Károly Róbert magyar király lovagi tornája. A további helyszínek programjai A Királyi Borudvar a rendezvény teljes ideje alatt várja vendégeit a palota alsó fogadóudvarán, ahol vendégeink megkóstolhatják a történelmi Magyarország legkiválóbb borait és minden nap együtt lakomázhatnak a királyokkal és díszes kíséretükkel. A szabadtéri színpadon fellép többek között

Élvezze Szentendre hangulatát a Dumtsa Korzón! PROGRAMOK

A Dumtsa Korzón, Szentendre belvárosában a látogatók élményeket gyűjthetnek az utca színes kínálatából, üldögélhetnek, beszélgethetnek, a bútorokból kialakított utcai enteriőrökben, régi barátokkal futhatnak össze, és új ismeretségeket köthetnek. A rendezvénysorozat programja követi az ünnepeket és a helyi hagyományokat, és minden hét újdonságot, meglepetéseket is tartogat. Szeptember 29-ig péntek, szombat 14-22 óra között, vasárnap 14-21 óráig.

Július 5–6–7. Zöld napok – minden, ami természetes. Újrahasznosított kézműves termékek vására és bemutatója, lakberendezési tárgyak kiállítása, dombházak. Kerekasztal beszélgetések a város energetikai stratégiájáról / hulladék kezelési stratégiájáról / zöld felület koncepció. Pető Áron: Biozöldség termesztés a Szentendrei-szigeten. Zöldpont: Információ az újrahasznosításról és zöld feltalálók, zöld innováció, túra ajánlás a Pilis környékén. Lakni, de hogyan? / Energiatakarékos megoldások, pl. napkollektor házilag. Július 12–13–14. Divat- és kalap napok. „Belépés csak kalapban!” – a legszebb kalapot viselőket nyereményekkel jutalmazzuk. Művészek által díszített, megvásárolható szalmakalapok. Nemezelt és taplókalapok bemutatója. Kalapkészítés és verseny, papírból, műanyagból és más újrahasznosított anyagokból. Nosztalgia fodrász szalon: frizuraigazítás és sminkkészítés. Díszvendég Pethő Németh Erika és kalapjai. Gyerekfoglalkozás: fiúknak cilinder, lányoknak biedermeier kalapok készítése papírból. Divatbemutatók: Armarium Manufaktúra Kft: klasszikus gyerekruhák és kalapok. Abraka-Dabra hastánc és művészeti iskola: Dívák a macskakövön. Bagdi Kata és Somody Beáta kollekciói. Divatbemutató ismert szentendreiek részvételével. Egyedi tervezésű ruhák kiállítása. Július 19–20–21. Ismerjük meg a Pilis-hegység kincseit! Gyógynövény-gyűjtés, szárítás és felhasználás, feldolgozás és az aromaterápia. Krecz Ágnes humánökológus: Illóolajokkal a gyógyításban, az aromaterápia csodái. Szécsi András biológus: Gyógynövények rendszertani besorolása. Ismerje meg a Pilis gyógynövényeinek csodás ízeit és illatait Herbaly Gizella és Szentiványi István segítségével! Szőnyi József: Pilisszántó ezer éves titkai. Szörp és szirup különlegességek, gyógynövény tinktúrák, teakeverékek, gyógynövény olajok. Pilisi forrásvíz és a Állati finom sajtok Pilisben gyűjtött gombák kóstolója. Gyógynövényes könyvajánló. Színek a konyhában: zöld zöldségek a tányéron, főzés, sütés és kóstolás, recept cserebere. Asztaldíszítés zöldséggel és gyümölcsökkel. Felhívás: készítsd el a legszínesebb és legszebb asztali dekorációt zöldségből, gyümölcsből! Olvasósarok az utcán a Pastinszky Antikváriumnál nappal, és este olvasó-lámpával, székkel. Interaktív irodalmi vetélkedő minden korosztály számára. Kátai Mihály festmény és tűzzománc kiállítása az Antikváriumban. Kulturális író-olvasó estek, könyvbemutatók, előadások, zenés műsorok az antikvárium előadótermében a három nap alatt. Július 20. szombat: Kortárs Művészeti Piac az újrahasznosítás jegyében. Július 26–27–28. ANNA NAPI VÁSÁR. Az 1873-ban tartott nagysikerű országos esemény hangulatát idézi, melynek keretében helyi termelők portékái, friss idény-gyümölcsök, házi lekvárok, szörpök, fűszerek, kosárfonás bemutató, népzenei koncertek, mese, játszóház. Magyar népmesék – vásári játék a Fantáziamalom Családi Színház és Játszóház előadásában. Így főztünk anno: jellegzetes szentendrei ételek kóstolása. Vásári perec készítés és kóstolás. Régi szentendrei szakácskönyvek és receptek lapozgatása, receptajánlás. Olvasósarok az utcán a Pastinszky Antikváriumnál. Elérhetőségek: Facebook/DumtsaKorzó; www.dumtsakorzo.hu; dumtsa.korzo@gmail.com

DALOL A KORZÓ Július 5. péntek 17.00: Márton & Richard duó: Felszeghy Marci zenél „berlini formációjával”. Beatles, Sting, Pink Floyd, Doors, Jimi Hendrix, stb. 19.00: Demeter Erik ének, gitár. 20.00: Petruska

András énekes-dalszerző. Július 6. szombat 18.00: a kávéházi hangulatot teremtő akusztikus Melodisztik duó. 20.00: Krokodil latin banzáj duó. Július 7. vasárnap 17.00: Papa Dixi Trió – dixieland, ragtime és tradicionális jazz. Július 12. péntek 18.00: 14 string – ismert jazz, blues melódiák 20.30-tól Dr. Jazz duó – swing, bebop és a cool. Július 13. szombat KONCERTEK: 17.00: Szabó Tamás – Nemes Zoltán blues duó. 19.00: Demeter Erik (ének, gitár). 20.30 órától Haninah Projekt – kurd, török, boszniai, örmény, albán Roversong együttes és grúz dalok. Július 14., vasárnap 18.00 Pesti Zoltán – ének, gitár, szájharmonika blues, rock és pop dalok. Július 19., péntek 18.00 Kósza Band – blues, rock, folk és reneszánsz zene. 20.00 Roversong a 60-as, ’70-es, ’80as évek pop-rock válogatása Július 20., szombat 18.00 Mi van Cicus? (Méhes Adrián gitár, ének, Méhes Dorina és Plesz Barbara vokál. 20.00: Santa Diver – minimalizmus, ambient, world music, dzsessz Július 21., vasárnap 17.00 Önként és Dalolva Társulat – a legszebb magyar és külföldi dalok – közös örömzenélés a közönség bevonásával. Július 26., péntek 18.00 Mnemonic (Walla Fanni ének, Balla Gergely gitár). 20.00 Joe Grassi-Nemes Zoltán duó – blues, rock és pop dalok. Július 27., szombat 18.00 Papa Dixi Trió – dixieland, ragtime és tradicionális jazz. 20.00 Krokodil latin banzáj duó. Zene és életérzés. Július 28., vasárnap 17.00 Roversong – a ’60-as, ’70-es, ’80-as évek pop-rock válogatása.

a Hollóének Hungarica, a Szelindek, az Agyagbanda, a Susato régizene-együttes, Alex Horsch énekes-zenész, Balog Péter kobozművész, a Remdih zenekar Csehországból, a visegrádi Szimbola együttes, valamint középkori táncbemutatók, bábszínház és lovagi bemutatók is várják a közönséget. A városi parkban katonai tábor épül, ahol vendégeink betekintést nyerhetnek a lovagi élet mindennapjaiba. Szombaton és vasárnap ugyanitt középkori bajvívó versenyen mérik össze tudásukat a vitéz és bátor lovagok. A Duna-parton, a Mária-kápolnánál középkori hajókikötő és lovagi tábor várja az érdeklődőket. A királyi palota és a Fő utca környékén kirakodó vásár és középkori mesterségek bemutatója, a vásári forgatagban pedig egész nap utcazenészek, komédiások és középkori életképek szórakoztatják a vendégeket. Belépőjegyek elővételben az Interticket jegyirodánál, a www.jegy.hu honlapon válthatók, a rendezvény ideje alatt pedig a lovagi torna helyszínén (Fő u. 23.) Belépti díjasak a Mátyás Király Történelmi Játszópark és a múzeum (Királyi Palota, Salamon-torony) állandó és időszaki kiállításai, illetve a Fellegvár. Bővebb információ: www.palotajatekok.hu, tel: 06-30/933-7749;

A művészet művelése hosszú út Schwartz Rezső dunabogdányi képzőművész kiállítását – az Aba-Novák Galéria 36. kiállításaként – június 29-én nyitotta meg Hoffmann István dunabogdányi műgyűjtő. Az „Ecsettel” című kiállítás július 20-ig látogatható, kedd-szombat, 14:00–18:00 között. Mi az, ami Leányfalut és Dunabogdányt összeköti? Kézenfekvő a válasz: a Duna! Ez a tény – különösen a szinte épp csak elmúlt, elképesztő magasságokat elérő árvízhelyzet után – erős kapocs. És büszkén merjük állítani: kezd ilyen kapoccsá válni a képzőművészet is. Egy lelkes kis bogdányi csapat rendszeresen látogatja kiállításainkat, és eljönnek velünk, hogy együtt hallgassunk zenét. Értő szemmel és füllel vesznek részt rendezvényeinken, erőt adnak és orientálnak is. És arról már ne is beszéljünk, hogy a tavalyi hatalmas látogatottságot hozó, „Széttartó párhuzam” c. kiállításunk – amikor két idős bogdányi mester, Hock Ferenc és Kristóf János munkáit mutattuk be –, milyen hatalmas sikert eredményezett. Schwartz Rezső „alapjáraton” faszobrász-restaurátor, Ilyen diplomát szerzett a Képzőművészeti Főiskolán, ahol 1985-ben végzett, nem kisebb mester, mint Kő Pál tanítványaként. Dunabodányban született 1954-ben, és ma is ez a falu az otthona. Szép és lélekemelő a hivatása, szobrász-restaurátorként számos műemléket mentett meg és újított föl. Ám hivatása mellett mindig is festett és szobrokat is készített, „csak úgy”, a maga örömére. Sokáig nem is szándékozott ezen alkotásaiból kiállítást rendezni, de most az Aba-Novák Galéria felkérésére mégis közönség elé viszi alkotásait. Nem az alkotó jókedvében, nem is exhibicionizmustól vezérelve születtek ezek a munkák, de egy kiérlelt és letisztult gondolati folyamat képi megjelenítéseként kerültek falemezre. Mintha versek születtek volna – képben. Schwartz Rezső nem szereti, ha a képzőművészek szóban magyarázzák el művészi hitvallásukat. Azt tartja: „arra valók a művek”. Elmondása szerint „a művészet művelése hosszú út. Baktatok rajta. Vajon elérek valahova?” Erre a kérdésre próbálunk választ keresni.

www.bobozas.hu NYÁRI BOBPÁLYA SOPRON

Nyitva: egész évben, minden nap Pályabérlési lehetőség

TÉLI-NYÁRI BOBPÁLYA

VISEGRÁD


6

X. évfolyam, július

Egészségház önerőből Budakalászon A helyi kábel TV korszerűsítése jelentős ráfordítást igényelt volna, ezért a képviselő-testület a hálózat értékesítése mellett döntött. A 100 millió forintra értékelt üzletrészt 238 millióért sikerült értékesíteni, a befolyt összegből építették a korszerű Egészségházat. A hajdani orvosi rendelő bontását követően az építkezés 2012 szeptemberében kezdődött. A Horváth Zoltán építész tervei alapján készült, bruttó 787 m2 területű épület műszaki átadására már 2013 áprilisában sor is kerülhetett. A rezsiköltségek csökkentése érdekében az önkormányzat napkollektorok kiépítésével szerette volna gazdaságosabbá tenni a működést, a megépítés magas költsége azonban már nem fért bele az épület eredeti költségvetésébe. A rendszer gépészeti előkészítése azonban megtörtént, így egy esetleges energetikai pályázat megnyerése esetén könnyen és viszonylag alacsony költséggel kivitelezhető a napkollektor.

Budakalász június 28-án új Egészségházzal gazdagodott. A stabil pénzügyi helyzetű kisváros saját forrásból, hitel felvétele nélkül, alig több mint fél év alatt épített az itt élők számára korszerű egészségügyi központot a Klisovác utca 6. szám alatt. A létesítmény nem csak kívülről impozáns, belül is tetszetős és praktikus: teljesíti a betegek és az egészségügyi dolgozók

akadálymentességét lift biztosítja. Az Egészségházban helyet kapnak OEP által finanszírozott

igényeit, elvárásait. Külön bejárattal elválasztva a földszinten kap helyet a háziorvosi és gyermekorvosi rendelő, valamint a védőnői szolgálat. Az emeleten a fogorvosok rendelése zajlik. A rendelők várójában légkondicionáló berendezések működnek. A gyermekorvosi rendelő várójához egy kis játszótér is kapcsolódik, ahová a szülő biztonságban kiviheti a felgyógyult és ellenőrzésre érkező gyermekét. Az

szakrendelések is, így a reumatológia, nőgyógyászat és mentálhigiénés rendelés. Ezt egészíthetik majd ki a földszinti és emeleti bérelhető helyiségekbe kerülő magánrendelések. Az épület műszaki átadását követően elkezdődött előtte a tér kialakítása, az utca felújítása és parkosítása. A téren, organikus csigavonalon dísznövényzetet helyeztek el, az utcában pedig zöld szigetek között kaptak he-

lyet a parkolók. A térrel harmonizáló úttest íves kialakítása a járművek lassításával a biztonságot is szolgálja. Az Egészségházban az átadó ünnepséggel egy időben kiállítás is nyílt Budakalász egészségügyi életéről, múltjáról. Ennek anyagát Dr. Gál Katalin háziorvos vezetésével gyűjtötték össze a Budakalászi Egészségklub tagjai és a város helytörténészei. Az Egészségház önellátó lesz, abban az értelemben, hogy az önkormányzat a bérleti díjakból kívánja fedezni a rezsit, ezen felül díjalapot is létrehoznak, hogy a szokásos éves karbantartások költségei se a város költségvetését terheljék. A járás 80 ezer lakosából több mint 10 ezer kalászi, így a polgármester bizakodó a tekintetben, hogy a rendelő megnyitásával a többi település lakosságának is érezhetően csökkenni fog a várakozási ideje Szentendrén, hiszen Pomáz is működtet egy hasonló intézményt a helyi lakosság részére.

Allcare – egyedülálló egészségügyi rendszert tesztelnek Szentendrén Elsőre kicsit ijesztőnek és hihetetlennek hangzik, hogy az orvosok szakmai tudását és egészségünk állapotát le lehet fordítani adathalmazokra és algoritmusokra. Az Allcare rendszer fejlesztői már évek óta azon dolgoznak, hogy bebizonyítsák: ez igenis lehetséges. A programot Szentendrén kezdték tesztelni, bemutatóját a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium egészségnapján tartották. Az elképzelés lényege, hogy a szűrések, labor- és egyéb vizsgálatok eredményei bekerülnek a számítógépes programba, ami ezek alapján értékelést készít róluk. Hasznos információval szolgálhat azoknak is, akik ott-

hon rendszeresen ellenőrzik például a koleszterin szintjüket. Ha a beteg magasabb értéket mér a normálisnál, akkor jelez a rend-

szer, hogy ideje orvoshoz menni, de olyan tanácsot is adhat, hogy három hónapon belül szükséges az ellenőrzött kontrollvizsgálat. A programban újdonság az információk kezelése, ugyanis

Öröm és üröm Bogdányban

azokat csak a beteg kapja meg a saját számítógépére, és ehhez elegendő egy szofvert telepítenie. Ebbe külső személy, még az orvos sem tud belenyúlni. Viszont a páciens elküldheti ezeket a mérési eredményeket a háziorvosnak vagy a szakorvosoknak, ez esetben a számukra készített modul lehetővé teszi, hogy szélesebb képet kapjanak a beteg állapotáról. Emellett a tendenciákat is jelzi a program. Így pl., ha a rendszeres vérnyomásmérések eredményeit bejegyezzük a számítógépbe, akár a magas vérnyomás betegség kialakulását is észrevehetjük. A projekt bárki számára nyitott, használata pedig díjmentes. A nyár folyamán a Szentendrei

Rendelőintézetben is kiépül az Allcare rendszer, így ha a beteg írásos engedélyt ad az intézménynek, akkor a leleteket egyből továbbítják majd a saját, otthoni számítógépére. Az önkormányzat támogatta a projekt elindítását, így a Magyarországon egyedülálló programot itt kezdik tesztelni. Daiki Tenno ötletgazda szerint ez a program nem a beteg meggyógyulását célozza, hanem azt, hogy időben felhívja a figyelmet az esetleges veszélyekre és a beteget a megfelelő útra irányítsa. Emellett kiküszöbölhetik vele a betegségekről az interneten keringő tévhiteket és rossz információkat. Az Allcare ugyanis pontos orvos-szakmai tudás alapján értékel és ad tanácsot használóinak.

Waldorf módszerrel Pomázon is

Tiszteljük a gyermekben a törekvő ént Februárban egy tucat lelkes szülővel elindult a kezdeményezés Pomázon, hogy Waldorf iskolát és óvodát alapítsanak. Riportalanyunk az egyik szervező, és két Waldorf óvónő, őket kérdezem, hol tart most ez a folyamat? – A szülők szerepe kimondhatatlanul fontos egy Waldorf óvodában. Ők minden feltétel megteremtői a hivatalos jogi keretektől egészen a játékokig. Van két Waldorf óvodapedagógiai képzést is végzett óvónő, van egy alapítványunk, amely fenntartója lehet egy jövőbeni óvodának és iskolának, valamint a szeptemberben induló családi napközinknek. A kastély közelében találtunk egy ideális épületet, amelyben van hely a 2 csoportos családi napközinek, és a kertje is kellően zegzugos és védett. A gyerekek otthonosan érzik magukat az ilyen környezetben, ahol a padot apa készítette, a lovacskát meg anya varrta. – Milyen gyereknek való egy Waldorf családi napközi? – Ó, nagyon sokféle gyerek jár! A közösségben, az egymástól szerzett, együtt megélt tapasztalatok a legjobb tanítók. A különböző temperamentumú gyermekek találkozása kölcsönösen fejlesztő hatású, óriási jelentőségű. Egyre több szülő vonzódik eleve a természetes életmódhoz, s már kis kortól óvják gyermekeiket a világ válogatás nélkül zúduló ingereitől, a televíziózástól, az egészségtelen élelmiszerektől. Ugyanakkor fontos, hogy a kisgyermek sokrétűen tapasztalhassa meg a világot, annak természetes ingereivel: csendes hangokkal, dallamokkal, madárcsicsergéssel, a természetes anyagok tapintásával, a föld illatával, a fűszál selymességével, az eső áztatásával. – Melyek a Waldorf pedagógia alapelvei? – Sem a megfélemlítés, sem a becsvágy felkeltésének eszközével nem motiválunk, csakis saját példánkkal akarunk hatni a gyerekekre. A meglévő értékekre építünk, és tiszteljük a gyermekben is a törekvő ént, aki szüntelenül meg akarja haladni önmagát. Igyekszünk minél jobban megismerni őket, a szabad játék különböző helyzeteit pedig úgy követjük, hogy a konfliktusok megoldását is nagyrészt rájuk hagyjuk, mert a belülről érkező megoldás segíti igazán őket, a kívülről jövő pedig a védelemre, a határok megmutatására szolgál. – Mikor indul a pomázi Égig érő családi napközi? – A családi napközi szeptemberben indul, 14 főre terveztük, és még vannak szabad férőhelyek, elsősorban 3-6 éves gyerekeknek. Az óvó nénik egész nyáron, heti rendszerességgel játszóházakat tartanak. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Februárban elindult az iskola szervezése is. Lelkesek vagyunk, hiszünk álmaink megvalósulásában! Érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet: 30 / 574-9553 – Ági óvó néni, 30 / 952-3610 – Ildikó óvó néni, 20 / 282-8108 – Judit, szülő.

Cipőre emlékeznek a „szigetelők” A dalából vett „Őrizz engem ezen a világon” mottóval a Sziget-fesztivál -1. napját a Republic nemrégiben 47 éves korában elhunyt frontembere, a posztumusz Fonogram életmű-díjas Bódi László Cipő emlékének szentelik a szervezők. Augusztus 5-én, 19 órától több mint három órán át a hazai könnyűzenei élet legjobbjai adják majd elő dalait, és archív filmfelvételeket is bemutatnak. Az emlékkoncerten többek között a Bikini, Bródy János, ByeAlex, Charlie, a Compact Disco, az Első Emelet, Fenyő Miklós, Gerendás Péter, a Hooligans, Jávori Ferenc Fegya, Nagy Feró dalokkal róják le tiszteletüket a hazai pop-rock egyik legemlékezetesebb alakja előtt. Ott lesznek Balázsovits Edit, Halász Judit, Keresztes Ildikó, Koncz Zsuzsa, a Magna Cum Laude, Müller Péter Sziámi, az Omega együttes, a Pál Utcai Fiúk, Tolcsvay László, a United is. A Cipő-emlékkoncert mintegy húsz fellépője közül többet Republic zenészei fogják kísérni. A koncert hanganyagát lemezen is meg kívánják jelentetni, a közreműködők pedig felajánlják jogdíjaikat az alapítvány javára, amely évente egy fiatal, tehetséges szövegírót segítene. Létrehoznának egy Cipő-díjat is. Cipő emlékkoncertjére belépőt elővételben ezer forinttal olcsóbban lehet megvásárolni, az ott alvós Sziget-bérlettulajdonosok ingyen juthatnak be a koncertre. Ajándékozzon élményt! Vásároljon búvártanfolyamot jeles alkalmakra!

A „Figyelj Rám! a fogyatékos emberek társadalmi esélyegyenlőségét segítő Közhasznú Egyesület” 2013ban a TÁMOP 2.4.5-12/2 pályázaton több mint 33 millió forintot nyert el, megteremtve ezzel a Csere Matyi családi napközi, bölcsőde, játszóház kialakításának lehetőségét. – Tapasztalataikból tudjuk, hogy a legtöbb fogyatékkal élő és családja magára marad; ezen próbáltunk enyhíteni – mondja Spáth Gottfriedné egyesületi elnök. – A projekt 2013 áprilisában indult, amire EU támogatást kértünk. Kiemelték, hogy a pályázatunk minta lehet mások számára, annyira a speciális helyi igényekre és szükségletekre alapozott. Mi bevontuk a célcsoportot jelentő gyerekek szüleit épp úgy, mint a gyerekorvosokat és védőnőket is, és rávilágítottunk, mennyire hiánypótló, mert a bölcsődés korú, speciális nevelési igényű gyerekek befogadása korlátozott a környékünkön. A támogatási szerződést már aláírtuk, most van folyamatban az épület felújítása, a bölcsőde kialakítása. – Úgy hallottam, volt valami épületük, ami összedőlt… – Egyesületünk még évekkel ezelőtt megvásárolt az önkormányzattól egy épületet, ahol fogyatékos emberek részére szerettünk volna munkahelyeket teremteni. Ez felújításra várt, de az állagát sajnos nem tudtuk megóvni, a nagy esőzések következtében összedőlt, és a veszélyhelyzet miatt teljesen el kellett bontani. Most ott az üres telek, épületünk nincs, várjuk a csodát, de legalább egy olyan pályázatot, amiből megvalósíthatjuk álmainkat. -m-

A Szakorvosi Rendelőintézet (SZEI) földszintjén 2000 Szentendre, Kanonok utca 1. Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

Napszemüveg – vagy fényre sötétedő szemüveglencse vásárlásakor 1 pár szemüveglencsét ajándékba adunk* *Akciónk további részleteiről érdeklődjön üzletünkben

Nyitva tartás: hétfő–csütörtök: 8–17 óráig péntek 8–14 óráig Telefon: 06 26 501 444/204 mellék


7

X. ĂŠvfolyam, jĂşlius

Mår az oviban rúgjåk a bőrt

Az MLSZ åltal lÊtrehozott OviFoci Alapítvåny az elmúlt Êvben tÜbb mint 30 pålyåt adott åt. A kezdemÊnyezÊs keretÊben Budakalåszon, Jenő, az egykori Aranycsapat negyebben az Êvben mår a måsodik óvo- venkilencszeres vålogatott tagja, Dr. dai pålya avatåsåra kerßlt sor a Po- Molnår Andrea, az alapítvåny alapímåzi úti NyitnikÊk Óvodåban. A projekthez az Ovi-Foci KÜzhasznú Alapítvåny kÜzremŹkÜdÊsÊvel egy budakalåszi cÊg tårsasågi adó felajånlåsa Ês az Ünkormånyzat Ünerővållalåsa egyßttesen teremtette meg a szßksÊges pÊnzalapot, ami egy 8 x 13 mÊteres, multifunkcionålis pålya kiÊpítÊsÊt tette lehetővÊ. A lÊtesítmÊny a Pålyapróba Buzånszky Jenővel futball mellett kÊzi-, kosår-, Ês mås labdajåtÊkok ŹzÊsÊre is alkal- tója, Ês Rogån Låszló, Budakalåsz mas. polgårmestere, Balog Låszló egykori Az avatåson rÊszt vett Buzånszky Üttusåzó, a sportÊrt felelős miniszteMår egy pohår sÜr, vagy egy jó frÜccs is csÜkkenti a reakcióidőt mÊg akkor is, ha nem kelti az ittassåg ÊrzÊsÊt. A mennyisÊg Ês az alkohol tÜmÊnysÊgÊnek nÜvelÊsÊvel pedig tovåbb romlik ÊrzÊkszerveink ÊbersÊge. Az ember båtorsåga megnő, a låtótere csÜkken, nem kÊpes megfelelően ÊrtÊkelni a kÜzlekedÊsi helyzeteket. A 2012. Êvi orszågos baleseti statisztikåból kiderßl, hogy minden tízedik kÜzúti balesetet az ittas vezetők okoztak. Összesen 1622 szemÊly karambolozott bódult ållapotban. Habår tavaly orszågszerte csÜkkent az ittas vezetÊsek arånya, a Szentend-

ri ållamtitkår, Ês Vårhidi PÊter, volt szÜvetsÊgi kapitåny. Ugyancsak a pÊnzalap tåmogatåsåból az intÊzmÊny óvónői a program rÊszekÊnt mår elvÊgeztÊk a sportpedagógusi szaktanfolyamot, amit hazai szakemberek dolgoztak ki, Ês kifejezetten a 3-5 Êves korosztåly sportolåsåt tåmogatja. Az óvodapedagógusok a megszerzett kÊpesítÊs birtokåban megfelelő szakmai felkÊszßltsÊggel oktatjåk majd a kicsiket a labdajåtÊkok szabålyaira Ês a sportmozgåsra. Dr. Molnår Andrea alapítvånyi elnÜk kifejtette, hogy a program sikeres, hiszen orszågszerte tÜbb mint

Pilóta program az ittas vezetÊs ellen rei Rendőrkapitånysåg tapasztalatai szerint a tÊrsÊgben sokan nem tartjåk be a zÊró tolerancia elvÊt. Ez a tendencia indokolta a Pilóta program elindítåsåt, amely Magyarorszågon egyedßlålló kezdemÊnyezÊs. A rendőrsÊgi tåjÊkoztatón Kovåcs Låszló arról beszÊlt, hogy ez a program tulajdonkÊppen jelkÊp. A kapitåny szerint sokszor gesztusokkal is el lehet indítani olyan folyamatokat, amelyek eredmÊnye, hogy mi magunk Ês gyermekeink is biztonsåg-

„à prily-vÜlgy lakói� emlÊktúra Kedves irodalom-, színhåz-, Ês túrakedvelő baråtaink! Július 6-ån (szombaton) kiråndulåsra invitålunk mindenkit az à prily-vÜlgyi Rege-Termő TanÜsvÊnyre, ahol lehetősÊgßnk nyílik egy kis mŹvÊszeti kalandozåsra is.

ban legyßnk. A cÊl az ittas vezetÊs visszaszorítåsa Ês az ebből adódó problÊmåk megszßntetÊse. Bårki csatlakozhat a Pilóta programhoz, ehhez mindÜssze jelentkezni kell a Szentendrei Rendőrkapitånysågon szemÊlyesen, vagy a Szentendrei Baleset-megelőzÊsi Bizottsåg facebook oldalån íråsban. Aki jelentkezett, egy a program nevÊvel Ês logójåval ellåtott, sorszåmozott kulcstartót kap, amit a slusszkulcs mellÊ kell akasztani, Ês ami kedvezmÊnyre jogosítja fel.

„à prily-vÜlgy lakói� címmel szervezßnk ezt az emlÊktúråt, JÊkely Zoltån Ês Gobbi Hilda szßletÊsÊnek 100. Êvfordulójåra. Talålkozó: 10.23-kor, a Visegråd-SzentgyÜrgypuszta, autóbuszmegållónål. Autóbusszal útra kelőknek indulås SzentendrÊről, az autóbusz ållomåsról 9.45-kor. (Menetidő 38 perc, útikÜltsÊg/út: 370 Ft). Visszaindulåsi lehetősÊgek a talålkozó színhelyÊről: 14.32, 15.27, 15.32, 16.27. Program: A 100 Êve szßletett JÊkely Zoltånra emlÊkezßnk Êdesapja, à prily Lajos emlÊktåblåjånål, mŹhelytitkait meglesni. Ezt kÜvetően a Gobbi-håzba låtogatunk, ahol a színÊsznő szeretett pihenőhelyÊn időzhetßnk. A tanÜsvÊny 1200 m hosszú, kÜzepesen nehÊz terep. A rÊszvÊteli szåndÊk jelzÊsÊt a pmktitkarsag@gmail.com címen vårjuk! Szeretettel vår mindenkit a Pest Megyei KÜnyvtår (Szentendre, Påtriårka u. 7. Tel.: 06 26/310-222).

húszezer óvodåt tudtak megszólítani vele. Ennek kÜszÜnhetően az alapítvåny ebben az Êvben 41 pålyåt ad åt, míg a jÜvő Êvre tovåbbi 34 åtadåsåt tervezi. Rogån Låszló polgårmester hozzåtette: Budakalåszon az 1920-as Êvek óta tudatos sportÊletre való nevelÊs folyik az oktatåsi intÊzmÊnyekben. Elsődleges szempont az egÊszsÊges Êletmód megismertetÊse a gyerekekkel, de az sem elhanyagolható, hogy a sportÊletnek kÜszÜnhetően a kicsik kÊsőbb az iskolåban, a megfelelő mozgåskoordinåció elsajåtítåsån túl a tanulåsi nehÊzsÊgekkel is kÜnynyebben kßzdenek meg. Mår a megnyitón nagy sikere volt a rugalmas talajú, mŹfßves pålyånak, amit legkisebbek ÜrÜmmel vettek birtokba a budakalåszi NyitnikÊk Óvodåban. H A programhoz a rendőrsÊg stratÊgiai partnereket keresett. A kÜrzeti megbízottak egyeztettek az elkÊpzelÊsről a helyi vendÊglåtósokkal. Akik igent mondtak, vållaltåk, hogy az ő Êttermßkben, italboltjukban a kulcstartó felmutatåsåval egyidejŹleg vendÊgßl låtjåk a sofőrt egy alkoholmentes italra. Ezekben a vendÊglåtó egysÊgekben låtható helyen helyezik el a Pilóta program feliratot. Ismert embereket is megszólítottak, hogy vigyÊk hírÊt a kezdemÊnyezÊsnek. Vållalta a „kÜvet� szerepÊt Lilu, Szandi, Bogdån Csaba, Csepregi Éva, az Irigy Hónaljmirigyből ismert kÊt Sipos-testvÊr, a Happy Gang egykori tagja Cory, Ês KemÊny DÊnes a vízilabda vålogatott volt szÜvetsÊgi kapitånya. KÊt lemezlovas, Dj Sterbinszky Ês Dj Dominique is csatlakozott a Pilóta programhoz. (hudi)

Vår a Góliåt vízitåbor! Góliåt vízi kalandsport tåborok SzentendrÊn: július 22–26; július 29– augusztus 02; időpontokkal tåborozåsi lehetősÊg 7 Êves kortól SzentendrÊn, a Dunaparton, amit azoknak a gyerekeknek ajånlunk, akik szeretik a vizet, szeretnÊnek biztonsågos kÜrnyezetben Ês feltÊtelek kÜzÜtt megismerkedni a vízi Êlet, a kajakozås-kenuzås, a kerÊkpårozås, a túråzås alapjaival. Nålunk mindenki megtalålja, hogy miben ßgyes! Naponta våltozó programok (úszås, evezÊs, kerÊkpårozås, mÊta, túråzås, asztalitenisz, falmåszås), teljes ellåtåssal. Minden hÊten hÊtfőtől pÊntekig. RÊszvÊteli díj såtorozåssal, teljes ellåtåssal 29 900 Ft/fő/hÊt. NapkÜzi jelleggel (8.30-tól 16.30-ig, ebÊddel Ês uzsonnåval) 21 900 Ft/fő/hÊt. GYEREKEKNEK Ês CSALà DOKNAK Augusztus 4-6. (vasårnaptól keddig) Aki szeretne belekóstolni a vízitúråzók színes vilågåba, jÜjjÜn velßnk egy csodålatos Dunakanyar túråra! RÊszvÊteli díj 18 000 Ft, mely tartalmaz minden kÜltsÊget. Érdeklődni Ês jelentkezni a 30/353-3315, vagy 30/448-9015 szåmokon lehet. www.goliategyesulet.hu; goliatdse@freemail.hu Góliåt Diåk Ês Szabadidő Sport Egyesßlet

KontĂŠneres hulladĂŠkszĂĄllĂ­tĂĄs igĂŠny szerinti rakodĂĄssal

3-4-6-8-10 m3-es kontĂŠnerekkel

06-30/255-4960

KemĂŠny FecsĂł bĂĄcsi ĂŠs VĂĄri Attila a KĂ“PÉ-ban SzeretnĂŠk beszĂĄmolni egy, az egyesĂźletĂźnk ĂŠletĂŠt ĂŠrintĹ‘ nagyszerĹą hĂ­rrĹ‘l! EdzĹ‘i stĂĄbunkhoz csatlakozott KemĂŠny Ferenc – ismertebb nevĂŠn FecsĂł bĂĄcsi, KemĂŠny DĂŠnes ĂŠdesapja –, valamint a Sydney-i ĂŠs AthĂŠni Olimpia gyĹ‘ztes csapatĂĄnak bekkje VĂĄri Attila. MunkĂĄjuk elsĹ‘sorban egyĂŠni kĂŠpzĂŠsbĹ‘l fog ĂĄllni, ami valamenynyi korosztĂĄlyunk tovĂĄbbi fejlĹ‘dĂŠsĂŠt fogja szolgĂĄlni. MĂŠg korai lenne nekik tulajdonĂ­tani legfrissebb sikerĂźnket, de a mĂşlt hĂŠten huszadik alkalommal megrendezett ceglĂŠdi a Beck PĂŠter VĂ­zilabda emlĂŠk tornĂĄt idĂŠn a KĂ“PÉ ĂšVSE nyerte! Beck PĂŠter a ceglĂŠdi vĂ­zilabda sport korĂĄn elhunyt tehetsĂŠges alakja volt. EmlĂŠkĂŠre minden ĂŠvben, a bajnoksĂĄgok befejeztĂŠvel kupĂĄt szerveznek a legfiatalabb korosztĂĄly szĂĄmĂĄra. IdĂŠn a 2002-ben, vagy kĂŠsĹ‘bb szĂźletettekĂŠ volt a porond. SzĂ­nvonalas mezĹ‘ny jĂśtt Ăśssze. A hĂĄzigazda CeglĂŠdi VSE mellett a KecskemĂŠti Sportiskola, a HonvĂŠd A ĂŠs B csapata, a BVSC, az FTC, a KSI ĂŠs a KĂ“PÉ ĂšVSE csapatai kaptak meghĂ­vĂĄst. KĂŠt nĂŠgyes csoportba osztottĂĄk a rĂŠsztvevĹ‘ket. Mi az FTC, BVSC, HonvĂŠd B kvartettbe kerĂźltĂźnk. Szombaton elĹ‘bb az FTC-t, majd a BVSC-t vertĂźk meg. Mint utĂłbb kiderĂźlt, ez csak a bemelegĂ­tĂŠs volt! A vasĂĄrnapi harmadik csoport ellenfelĂźnk a HonvĂŠd B csapata feletti fĂślĂŠnyes gyĹ‘zelmĂźnkkel csoport elsĹ‘kĂŠnt kezdhettĂźk a helyosztĂłkat. JĂśhetett a KSI, majd a dĂśntĹ‘ben a HonvĂŠd A! Igazi csemegĂŠt lĂĄthatott a kĂśzĂśnsĂŠg! Fej-fej mellett haladt a kĂŠt csapat. A negyedik negyedben megszerezhettĂźk volna a vĂŠgsĹ‘ gyĹ‘zelmet, de dĂśntĹ‘ szituĂĄciĂłban kihagytunk egy bĂźntetĹ‘t. Ă?gy a rendes jĂĄtĂŠkidĹ‘ letelte utĂĄn kĂśvetkezett a hosszabbĂ­tĂĄs. JĂĄtĂŠkosaink kĂźzdeni tudĂĄsbĂłl ĂŠs csapategysĂŠgbĹ‘l jelesre vizsgĂĄztak a vĂ­zben ĂŠs a parton egyarĂĄnt. VĂŠgĂźl NyĂ­ri BalĂĄzs lĂĄtvĂĄnyos centergĂłljĂĄval, tĂ­z mĂĄsodperccel a lefĂşjĂĄs elĹ‘tt megszereztĂźk a vezetĂŠst, amire a HonvĂŠd mĂĄr nem tudott vĂĄlaszolni. 8:7 arĂĄnyban gyĹ‘ztĂźnk ĂŠs ezzel elhĂłdĂ­tottuk a kupĂĄt! LeĂ­rhatatlan volt az ĂśrĂśm! JĂĄtĂŠkosok, edzĹ‘k, szurkolĂłk egy emberkĂŠnt Ăźnnepeltek. Ă m ezzel mĂŠg nem volt vĂŠge. ZĂĄrĂĄskĂŠnt a szervezĹ‘k ĂşszĂł vĂĄltĂłt iktattak be. Mind a nyolc csapatbĂłl tĂ­z-tĂ­z jĂĄtĂŠkos ĂĄllhatott rajthoz ĂŠs egyenkĂŠnt 33 mĂŠtert sprinteltek. VersenyzĹ‘ink ezt a dĂ­jat is fĂślĂŠnyesen, – fĂŠl pĂĄlya elĹ‘nnyel – nyertĂŠk. KĂśszĂśnjĂźk ĂşszĂł oktatĂłink jĂł munkĂĄjĂĄt, mert vĂ­zilabdĂĄzĂłink nem csak gyorsan, de szĂŠp stĂ­lusban is Ăşsztak. SĂĄndor AlexandrĂĄnak, Demeter ÉvĂĄnak, Eged DĂĄnielnek, JĂĄvor Pirosnak, KĂśck GĂĄbornak, Lanszki DonĂĄtnak, TĂłth NikolettĂĄnak, VadĂĄsz Eszternek, VĂ­g ZoltĂĄnnak. A torna vĂŠgeredmĂŠnye: 1. KĂ“PÉ ĂšVSE, 2. HonvĂŠd A, 3. BVSC, 4. KSI, 5. KecskemĂŠti Sportiskola, 6. FTC, 7. CeglĂŠd, 8. HonvĂŠd B. A gyĹ‘ztes csapatnak jĂĄrĂł serlegen kĂ­vĂźl hazavihettĂźk A torna legjobb jĂĄtĂŠkosa cĂ­mĂŠrt jĂĄrĂł trĂłfeĂĄt is, melyet PetĹ‘ AttilĂĄnak szavaztak a csapatok edzĹ‘i. A GYĹ?ZTESEK: KĂłsz MĂĄrti, GĂĄlĂłczi PĂŠter, Burulitisz Arisz, VĂ­gvĂĄri Vince, PetĹ‘ Attila, NyĂ­ri BalĂĄzs, BĂśrzsei Noel, Fogasi FĂŠlix, Kajzinger Bence, Solymosi PĂŠter, RĂĄcsai RichĂĄrd, SzĹącsFĂźlĂśp, BĂłta Viktor, VĂĄrnai Rea, PetĹ‘vĂĄry Luca. EdzĹ‘k: LudĂĄnyi Kadosa, PetĹ‘vĂĄry Zsolt, KĂłsz ZoltĂĄn.

¢<8CÂŞ596¢=>/-2835+ AUTĂ&#x201C;SZERVĂ?Z SZENTENDRE

738./8 ¢<8Cª596¢=>/-2835+3 >/<7ª5 /1C 2/6C/8 79,36 =D8C912¢6´5

8+:/66/8DÂľ5

VasĂşti villasor 6. Tel.: 26/312 340 26/500 150 Nyitva Hâ&#x20AC;&#x201C;P: 7â&#x20AC;&#x201C;18-ig, Sz: 7â&#x20AC;&#x201C;14-ig

6OVĂ&#x201D;QĂ&#x201D; N\KZĂ&#x160;\SĂ&#x201A;]

5KdO^^Ă&#x201A;]

.Ă&#x17D;T^KVKX POVWĂ&#x160;\Ă&#x160;] ]dKU^KXĂ&#x201A;M]KNĂ&#x201A;] ^O\`OdĂ&#x160;] 5Ă&#x160;]dĂ&#x17D;^Ă&#x160;] TK`Ă&#x17D;^Ă&#x201A;] 5YWZVO^^ LOV]Ă&#x2022; Ă&#x201A;\XcĂ&#x160;UYVĂ&#x201A;] WSXNOX Ă&#x17D;dVĂ&#x160;]ROd WSXNOX VKUĂ&#x201A;]RYd @¢=D98<96´5

</6?B¢5

=D+6+10½11¡8C¡5

>9@¢,,3 >/<7ÂŞ5/385$ 2Ă&#x2022;]dSQO^OV^ KV_ Ă&#x160;] WĂ&#x153;KXcKQ \ONĂ&#x2022;XcĂ&#x2014;U

x 7SXĂ&#x2022;]Ă&#x160;QS PK\ONĂ&#x2022;XcĂ&#x2014;U x <OV_bĂ&#x201A;U ^\Ă&#x201D;Z_]S PĂ&#x201A;LĂ&#x201D;V S] x 5K\XS]YU

x 0Ă&#x160;Xc Ă&#x160;] LO^Ă&#x2014;\Ă&#x160;]`Ă&#x160;NĂ&#x2022; PĂ&#x201D;VSĂ&#x201A;U x 2K\WYXSUKKT^Ă&#x201D;U x 0SbUO\O^O] ]dĂ&#x203A;XcYQRĂ&#x201A;VĂ&#x201D;U

x 7Y^Y\YU \Ă&#x201A;NSĂ&#x201D;`OdĂ&#x160;\VĂ&#x160;]OU ]dĂ&#x160;VĂ&#x160;\dĂ&#x160;UOVĂ&#x2022;U x 1K\Ă&#x201A;d]\ONĂ&#x2022;XcĂ&#x2014;U

>OV$  "  # aaaZO\SXQO\R_ x SXPY*ZO\SXQO\R_ 1+<+8-3+

738Âľ=ÂŞ1

1+<+8-3+

738Âľ=ÂŞ1

â&#x20AC;˘ mĂĄrkafĂźggetlen gĂŠpjĂĄrmĹąjavĂ­tĂĄs â&#x20AC;˘ gĂŠpkocsi ĂŠs motorkerĂŠkpĂĄr mĹąszaki vizsga ĂŠs eredetisĂŠgvizsgĂĄlat megvĂĄrhatĂł â&#x20AC;˘ gumiszervĂ­z, eladĂĄs â&#x20AC;˘ klĂ­matĂśltĂŠs, tisztĂ­tĂĄs â&#x20AC;˘ autĂłmosĂĄs

www.astraszerviz.hu

NYĂ RI AKCIĂ&#x201C;!


8

X. évfolyam, július

ÚSZÓTANFOLYAMOK nyáron is! M

930–1030-ig és 14 30 znap tkö –15 3 hé 0 n -ig de n i

Ak

or n

e m sze m pont.

Óradíj: 1500 Ft/óra, 10 alkalmas bérlet 12 000 Ft V-8 Uszoda és Szabadidőközpont 2000 SzentendSF ,ÈMWÈSJBÞUDt+tXXX.v-8.hu

ZÖLDFELÜLET Z ÖLDFELÜLET FFENNTARTÁS ENNTARTÁS CÉGEK, LAKÓPARKOK, MAGÁNKERTEK SZÁMÁRA

Bejelentkezés: 26-311 841 vagy www.matefotooptika.hu

Július 1-jétől, a Máté Fotó-Optikában is megrendelheti

KONTAKTLENCSÉJÉT!

tervezés, kertépítés, füvesítés, növénytelepítés, fű- és sövénynyírás, növényvédelem, gyomirtás, parlagfű és allergén növények elleni védekezés, kaszálás, zöldhulladék szállítás, fasorfenntartás, veszélyes fák kivágása, öntözőrendszer telepítése és karbantartása Több évtizedes szakmai tapasztalat referenciákkal, igényes, felelősségteljes munkavégzés korrekt áron. Elképzelések, igények egyeztetése, tanácsadás, helyszíni felméréssel: Tel.: 06 (30) 201-0842

Bevezetési akciónk keretében minden rendeléshez AJÁNDÉK NAPSZEMÜVEGET választhat* Várjuk alkalmassági vagy kontroll kontaktlencse vizsgálatra! 2000 Szentendre, Sztaravodai út 54. Nyitva tartás: H–P.: 9–17, Szo.: 9–13 óráig *minimum 2 doboz lencse rendelése esetén, illetve a megadott kollekcióból, a készlet erejéig

mikrobuszkölcsönzés

8-9 személyes, klímás komfortbuszok igényes utazóknak! Opciós lehetőségeinket, további ajánlatainkat keresse honlapunkon: www.mikrobuszcenter.hu Tel.: 06 20 934 7636, 06 30 455 4884; mail: info@mikrobuszcenter.hu

Pilis-Dunakanyari Hírmondó 2013.07.  

Regionális közéleti, kulturális havilap

Pilis-Dunakanyari Hírmondó 2013.07.  

Regionális közéleti, kulturális havilap

Advertisement